Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 11, 2014

Phát hiện thêm một tờ châu bản liên quan đến đảo Hoàng Sa – Phan Thuận An

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:17 sáng

Blog PhamTon năm thứ 6, tuần 3 tháng 6 năm 2014.

Phát hiện thêm một tờ châu bản liên quan đến đảo Hoàng Sa

Phan Thuận An

 

Lời dẫn của Phạm Tôn: Một lần nữa, chủ quyền của nước ta đối với đảo Hoàng Sa lại được xác nhận. Như mọi sự thật khác, sự thật này, với thời gian càng ngày càng được khẳng định. Một lần nữa, tên của Phạm Quỳnh lại xuất hiện với cương vị là Tổng lý Đại thần Ngự tiền Văn phòng của vua Bảo Đại. Điều đó không có gì là lạ.

Đáng chú ý trong tờ châu bản lần này chỉ là đã cho chúng ta biết rõ, thực ra Trần Đình Tùng là ai, giữ chức vụ gì mà thôi. Vì lần công bố đầu tiên văn bản của tờ châu bản trước, do cố gắng tìm cách để không nhắc tới tên của Phạm Quỳnh mà các nhà nghiên cứu Phan Thuận An, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã và ban biên tập tạp chí Tuổi Trẻ cuối tuần đã dám đôn “Thương tá Ngự tiền Văn phòng” là Trần Đình Tùng một “quan chức dưới quyền trực tiếp” lên thành “Tổng lý Đại thần Ngự Tiền Văn Phòng” thay Phạm Quỳnh. Để rồi, sau đó đúng một tuần, cả tác giả lẫn ban biên tập phải cải chính, “chân thành cáo lỗi”. Có lẽ chỉ vì họ còn mắc nếp nghĩ sai lầm của một thời cho là “Thời buổi này … tránh nhắc đến tên Phạm Quỳnh thì an toàn cho bản thân hơn, khỏi bị lôi thôi”.

Vì lý do đó, chúng tôi trích đăng phần chủ yếu trong bài của nhà nghiên cứu Phan Thuận An, đăng trong Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế) số 5 (76) 2009, từ trang 61 đến trang 65. Chúng tôi chỉ lược bỏ phần tác giả giải thích một số từ ngữ chuyên môn.

—o0o—

Từ tủ sách gia đình của con cháu Phò mã Nguyễn Hữu Tiễn (1885-1958) và Công chúa Ngọc Sơn (con vua Đồng Khánh, em vua Khải Định, cô ruột vua Bảo Đại) tại 31 Nguyễn Chí Thanh, Huế, chúng tôi may mắn vừa phát hiện thêm được một tờ châu bản liên quan đến đảo Hoàng Sa. Nay xin cung cấp để góp phần bổ sung vào hồ sơ xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hải đảo này.

Tờ châu bản đề ngày 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13, tức là ngày 3/2/1939. Nó đặc biệt hơn những tờ châu bản đồng thời khác ở chỗ có đến 2 văn bản khác nhau (một bản bằng tiếng Việt, một bản bằng tiếng Pháp), nhưng liên quan mật thiết với nhau. Chúng tôi tạm gọi đó là văn bản 1 và văn bản 2.

Về hình thức, mỗi văn bản được đánh máy trên một mặt của một tờ giấy cỡ 21,5cm x 31cm. Đây là một loại giấy tốt, chuyên dùng ở Ngự Tiền Văn Phòng dưới thời vua Bảo Đại. Bởi vậy, ở góc phía trên bên trái của mỗi tờ, ngoài hai hàng chữ Pháp “Palais Impérial” (Hoàng cung) và “Cabinet Civil de Sa Majesté” (Ngự Tiền Văn Phòng), tờ nào cũng có in dòng chữ Hán “御 前 文 房 用 箋 Ngự Tiền Văn Phòng dụng tiên”.

“Tiên” là loại giấy có vẽ hình đẹp làm nền, ngày xưa thường dùng để viết thư, cũng thường gọi là giấy “hoa tiên”.

Trong tập châu bản gồm khoảng 70 tờ đang được bảo quản tại phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn, văn bản 2 tuy được sắp xếp ngay sau văn bản 1 theo thứ tự và được gọi là “đính theo” văn bản 1, nhưng nó cũng chứa đựng một nội dung rất quan trọng đối với vấn đề đang xét.

Vì cả hai văn bản đều tương đối ngắn và vì nếu thiếu một trong hai thì văn bản này hoặc văn bản kia đều giảm bớt giá trị, cho nên, chúng tôi xin trưng dẫn toàn bộ nội dung của cả hai để độc giả tiện theo dõi trong khi tìm hiểu các sự kiện liên quan với nhau trong đó.

Văn bản 1

Huế, ngày 15 tháng 12 năm Bảo-Đại thứ 13

(3/2/1939)

Ngự-Tiền Văn-Phòng kính tâu:

Nay Văn-Phòng chúng tôi có tiếp thơ số 68-sp, ngày 2 tháng 2 năm 1939, của Quí Khâm-Sứ Đại-thần thương xin thưởng tứ-hạng Long-tinh cho M. FONTAN, Louis, Garde principal de 1ère classe de la Garde Indigène, vừa tạ-thế ở nhà thương Huế; và nhờ chúng tôi tâu lên Hoàng-đế ban Chuẩn. Phí-ngân cấp-chỉ và thiệt-chất huy-chương ấy sẽ do ngân-sách Trung-kỳ đài-thọ.

Vậy chúng tôi xin sao nguyên-thơ của Quí Khâm-Sứ Đại-thần, phụng đính theo phiến nầy, kính tâu lên Hoàng-Đế Tài-Định, hậu Chỉ lục tuân.

Nay kính tâu,

Tổng-lý Đại-thần,

Thần:

[Ký tên: Phạm Quỳnh].

Văn bản 1

Văn bản 2

Văn bản này gửi từ Tòa Khâm sứ Trung Kỳ đóng ở bờ nam sông Hương và viết bằng tiếng Pháp, nay xin tạm dịch toàn văn như sau:

Huế, ngày 2/2/1939

Khâm sứ Trung Kỳ

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh

Kính gửi Ngài Tổng lý Ngự Tiền Văn Phòng, Huế.

Thưa Ngài,

Tôi kính nhờ Ngài vui lòng tâu lên Đức Kim thượng xin phê chuẩn cho một đề nghị là truy tặng Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan là Chánh Cai đội hạng nhất của ngạch lính Khố xanh, vừa tạ thế vào ngày hôm nay tại Nhà thương lớn ở Huế sau khi bị bệnh sốt “typhus” mà ông đã nhiễm phải trong thời gian công tác ở đảo Hoàng Sa.

Trong trường hợp lời đề nghị này được chấp nhận, tôi sẽ rất biết ơn Ngài nếu Ngài gửi thật gấp bằng khen và huy chương ấy cho tôi qua trương mục ngân sách địa phương.

Ký tên: Graffeuil

Sao y nguyên bản

Thương tá Ngự Tiền Văn Phòng

[Ký tên: Trần Đình Tùng].

Văn bản 2

Như vậy, nội dung của hai văn bản trên đây có thể gộp chung lại để diễn đạt một cách đơn giản như sau:

Vào ngày 2/2/1939, Khâm sứ Trung kỳ Graffeuil gửi cho Tổng lý Ngự Tiền Văn Phòng Phạm Quỳnh một văn thư đề nghị tâu xin Hoàng đế Bảo Đại truy tặng huy chương Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan, người vừa qua đời trong ngày hôm ấy. Trước đó, ông nầy giữ chức vụ Chánh Cai đội hạng nhất của đội lính Khố xanh trú đóng tại đảo Hoàng Sa. Trong thời gian ra công tác tại đây, ông đã bị nhiễm bệnh sốt mò rất nguy hiểm, rồi ông chết tại Nhà thương lớn ở Huế. Ngay sau khi ông lâm chung, văn thư vừa nêu liền được tống đạt.

Sau khi nhận được, Tổng lý Ngự Tiền Văn Phòng Phạm Quỳnh giao cho quan chức dưới quyền trực tiếp của mình là Thương tá Trần Đình Tùng trách nhiệm sao y nguyên văn một bản để đính kèm vào tờ phiến đệ trình lên vua. Ngày 3/2/1939, nghĩa là chỉ một hôm sau, tờ phiến và bản sao văn thư ấy được Ngự Tiền Văn Phòng dâng lên vua Bảo Đại. Trong tờ phiến, ông Tổng lý tuy không nhắc lại nguyên nhân cái chết của ông Fontan (vì đã có nói rõ ở văn thư đính kèm rồi), nhưng đề nghị ban thưởng “tứ hạng Long tinh” cho viên chức người Pháp ấy. Đây là một thái độ coi trọng những người thuộc chính quyền Bảo hộ có công phòng thủ đảo Hoàng Sa của Nam triều. Đọc xong tờ phiến và văn thư đính kèm, vua Bảo Đại chấp nhận những lời đề nghị trong đó ngay. Nhà vua “ngự phê” hai chữ “Chuẩn y” và ký tắt hai chữ “BĐ” (Bảo Đại) bằng viết chì màu đỏ.

Vậy là ngay sau đó, mọi việc cứ thế mà thi hành…

Qua tờ châu bản đề ngày 3/2/1939 này, chúng ta cần chú ý đến yếu tố “ngoại nhân”. Mặc dù ông Louis Fontan là người Pháp, nhưng vì ông đã bất chấp gian khổ và hiểm nguy để giữ gìn đảo Hoàng Sa cho Việt Nam, cho nên, Nam triều đã đánh giá cao công lao của ông sau khi ông hy sinh vì hải đảo ấy.

Tờ châu bản này cũng khẳng định thêm một lần nữa rằng trước khi cuộc thế chiến thứ hai bắt đầu và quân đội phát xít Nhật tấn công xâm chiếm vùng châu Á – Thái Bình Dương, đảo Hoàng Sa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam; và ngay sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt thì đảo đó vẫn trở lại thuộc chủ quyền của nước ta như cũ.

P.T.A

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: