Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 6, 2015

Trên quê hương yêu dấu (tuần 3 tháng 11 năm 2015)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:04 chiều

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 3 tháng 11 năm 2015.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/11/2015:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6-11.

Tham gia Đoàn, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương; Lật Tap Can BinhChiến Thư, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các Ủy viên T.Ư Đảng: Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ; Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Chính hiệp, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư; Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao; Từ Thiệu Sử, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; Cao Hổ Thành, Bộ trưởng Thương mại; Lưu Hạc, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Tài chính và Kinh tế Trung ương; Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Cùng đi còn có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư Đinh Tiết Tường; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng và các thành viên khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê quán ở Phú Bình, Thiểm Tây, Trung Quốc, là người dân tộc Hán. Ông là kỹ sư hóa học; Tiến sĩ Luật.

Tháng 1-1974, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giai đoạn 1969 – 1975: Thanh niên tri thức, Bí thư Chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây; giai đoạn 1975 – 1979: Học chuyên ngành Hóa hữu cơ tổng hợp, Khoa Hóa, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh; giai đoạn 1979 – 1982: Thư ký Văn phòng Quốc Vụ viện, Văn phòng Quân ủy Trung ương; năm 1982 – 1983: Phó Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc; giai đoạn 1983 – 1985: Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc, kiêm Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Ban Vũ trang, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc; giai đoạn 1985 – 1988: Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1988 – 1990: Bí thư Địa ủy Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1990 – 1993: Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1993 – 1995: Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu. Năm 1995 – 1996: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu; giai đoạn 1996 – 1999: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn Pháo cao xạ tỉnh Phúc Kiến; năm 1999 – 2000: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 2000 – 2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1998 đến năm 2002: Học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Giáo dục tư tưởng chính trị tại Học viện Xã hội Nhân văn, Đại học Thanh Hoa và giành được học vị Tiến sĩ Luật. Năm 2002 – 2003: Phó Bí thư, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; giai đoạn 2003 – 2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Chiết Giang, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự tỉnh Chiết Giang. Từ tháng 3 đến tháng 10-2007: Bí thư Thành ủy Thượng Hải, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự TP Thượng Hải.

Từ tháng 10-2007 đến tháng 3-2008: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư. Từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2010: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2012: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước.

Từ tháng 11-2012 đến tháng 3-2013: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư Đảng CS Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước. Từ tháng 3-2013 đến tháng 1-2014: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước. Từ tháng 1-2014 đến nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Ủy viên dự khuyết T.Ư khóa 15 (1997-2002); Ủy viên T.Ư khóa 16 (2002-2007); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17 (2007-2012), khóa 18 (2012-2017).

Ngoài các chức vụ chính thức nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn giữ chức vụ Tổ trưởng của sáu Tiểu tổ (tương đương Ban Chỉ đạo T.Ư) gồm: Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện T.Ư; Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách quân đội và quốc phòng; Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính kinh tế T.Ư; Tiểu tổ lãnh đạo an ninh mạng và tin học hóa T.Ư; Tiểu tổ lãnh đạo công tác đối ngoại T.Ư và Tiểu tổ lãnh đạo công tác Đài Loan.

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững

Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, hôm nay, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong chín năm qua và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất trong Ban lãnh đạo thế hệ thứ năm của Trung Quốc. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc tiếp tục coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam.

Trong hơn 35 năm cải cách mở cửa vừa qua, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sức mạnh tổng hợp quốc gia được nâng cao. Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Ðảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 11-2012) vạch ra phương hướng cho giai đoạn cuối của lộ trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả đến năm 2020, khẳng định tiếp tục đi theo con đường XHCN đặc sắc Trung Quốc.

Sau Ðại hội XVIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình triển khai mạnh mẽ nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đối nội và đối ngoại nhằm đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVIII đã đề ra. Năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 10.300 tỷ USD, tăng 7,4% so năm trước. Năm 2015, Trung Quốc đang nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng GDP khoảng 7%, tiếp tục cải thiện cơ cấu kinh tế, duy trì kinh tế phát triển ổn định trước sức ép giảm tốc tăng trưởng, thực hiện đi sâu cải cách toàn diện và thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật.

Về đối ngoại, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng; khẳng định kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, tích cực tham gia các vấn đề quốc tế. Trung Quốc đặt trọng tâm vào các nước láng giềng, tích cực tham gia các cơ chế khu vực, liên khu vực; coi trọng hợp tác với ASEAN trên cơ sở các nguyên tắc hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, láng giềng hữu nghị.

Trong bối cảnh hai nước tiến hành nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sự kiện quan trọng, góp phần duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước. Trong đó, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 4-2015) và chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc (tháng 7-2015). Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tuy còn những khó khăn nhưng về tổng thể, vẫn phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hai nước đã xác lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, triển khai hàng chục cơ chế hợp tác đa dạng ở mọi cấp, mọi ngành. Trong 10 năm qua, Trung Quốc luôn là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn thứ hai của Trung Quốc ở Ðông – Nam Á với kim ngạch song phương năm 2014 đạt hơn 58 tỷ USD. Tình hình biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, diễn biến trên Biển Ðông vẫn còn phức tạp, nhất là việc Trung Quốc tôn tạo bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa khiến dư luận Việt Nam và cả cộng đồng quốc tế quan ngại.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp này, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; nhất quán coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; duy trì trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, kiểm soát tốt bất đồng, cùng duy trì xu thế hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Chúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/11/2015:

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến

Chiều 28-10, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 (AMME 13) và các Hội nghị liên quan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến. Tham dự hội nghị, có Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước trong khu vực ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hội nghị AMME 13 sẽ đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác về môi trường trong khu vực kể từ AMME 12; thảo luận về nội dung hợp tác mới; đồng thời kiến Thu tuong Nguyen Tan Dungnghị, đề xuất giải pháp thúc đẩy các hoạt động hợp tác ASEAN thời gian tới, nhất là cho giai đoạn sau năm 2015 khi cộng đồng ASEAN được hình thành. Đồng thời thảo luận và thông qua Tuyên bố ASEAN về biến đổi khí hậu (BĐKH), chuẩn bị cho Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH; sáng kiến về Tuyên bố chương trình nghị sự về bền vững môi trường và BĐKH sau năm 2015…

Trong khuôn khổ Hội nghị AMME 13, cũng diễn ra các hội nghị, như: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN +3 lần thứ 14 (với ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc); Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 11…

Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Năm 2015 là mốc lịch sử quan trọng đối với Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) khi Cộng đồng ASEAN được thành lập dựa trên ba trụ cột chính là chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội. ASEAN ngày nay đã trở thành một thực thể gắn kết về chính trị – an ninh; liên kết về kinh tế; cùng hợp tác và chia sẻ trách nhiệm về văn hóa – xã hội; đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực. ASEAN là đối tác quan trọng của nhiều quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế được đánh giá là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công.

Thủ tướng khẳng định: Các quốc gia thành viên ASEAN luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT), bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Hợp tác về BVMT là một trong những lĩnh vực được đưa ra ngay từ những thập kỷ đầu tiên khi Hiệp hội ASEAN mới thành lập và luôn được các quốc gia thành viên quan tâm thúc đẩy…

(…)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong rằng, Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị với các đối tác lần này sẽ đề ra được định hướng và những chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm bảo đảm bền vững môi trường, ứng phó và thích ứng với BĐKH; thực hiện thành công Chương trình Nghị sự vì sự Phát triển bền vững tầm nhìn hướng tới năm 2030 của LHQ…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam cảm ơn các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các đối tác của ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã tích cực hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động BVMT thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa và Việt Nam sẵn sàng hợp tác, đóng góp tích cực để cùng ASEAN, các nước đối tác và cộng đồng quốc tế chung tay thực hiện thành công, giữ gìn môi trường mãi xanh của khu vực và thế giới.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2015:

Nhật Bản chuyển giao ngư cụ cho ngư dân Bình Định

Sáng 31-10, tại cảng cá Quy Nhơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Bình Định.

Buổi lễ do UBND tỉnh Bình Định, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai tổ chức.

Nhat ban trao ngu cuTại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ cho 25 tàu cá và lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Kagoshima (Nhật Bản) và tỉnh Bình Định trong nghiên cứu tiềm năng thủy sản. Trong buổi lễ này, UBND tỉnh Bình Định cũng trao tiền hỗ trợ cải tiến hầm bảo quản cá ngừ đại dương cho 25 chủ tàu, mỗi tàu 30 triệu đồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con ngư dân, tặng quà cho các ngư dân có nhiều đóng góp trong quá trình vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Xuân Nguyên

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2015:

Đón tàu hàng siêu lớn cập cảng Việt Nam

Sáng 29/10, cảng quốc tế Cái Mép (CMIT, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đón tàu CSCL Star (Trung Quốc) chiều dài 366m, bề rộng 51.2m, có trọng tải 156.000 tấn chở 14.600 container cập cảng. Đây là tàu có sức chở siêu lớn lần đầu tiên cập cảng Việt Nam.

Tau lon cap cang Cai MepPhát biểu tại buổi lễ đón tàu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Công cho biết đây là sự kiện lớn đối với ngành hàng hải và mở ra triển vọng phát triển kinh tế biển Việt Nam. Trong số 14.600 container vận chuyển trên tàu CSCL Star đi châu Âu và Mỹ, có 1.100 container lên từ CMIT, trong đó có 134 container của Thái Lan được chuyển sang gửi hàng đi Bắc Âu. Tuy số lượng hàng của Thái Lan không lớn nhưng cho thấy dấu hiệu hình thành cảng trung chuyển quốc tế mới của Việt Nam tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Theo Bộ GTVT, trong chín tháng đầu năm 2015, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cảng ở Việt Nam đạt 343 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực Cái Mép – Thị Vải đã đón 936 tàu, tăng 43% so với cùng kỳ 2014, trong đó có 283 tàu có sức chở trên 50.000 tấn (còn gọi là tàu mẹ). Điều này cho thấy khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đi các nước nhanh hơn và giá cả cạnh tranh hơn.

N.Ẩn – Đ.Hà

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2015:

Hải quân Việt – Úc huấn luyện chung trên biển

Ngày 30/10, tàu tiếp dầu HMAS Sirius thuộc lực lượng hải quân Úc do trung tác Grogan làm chỉ huy tàu cùng hơn 100 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. Đón đoàn Tau hai quan Uccó đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Phía Úc có đại tác Darren Kerr, tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Trong bốn ngày, lực lượng hải quân hai nước sẽ trao đổi các vấn đề chuyên môn nâng cao năng lực tiếp tế trên biển, năng lực và kỹ năng kiểm soát “tàu lạ”. Trước khi rời Việt Nam, ngày 3/11 lực lượng hải quân Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân và sĩ quan tàu HMAS Sirius sẽ huấn luyện chung trên biển. Hải quân hai nước cũng sẽ giao lưu bóng chuyền, thăm tàu, các sĩ quan tàu HMAS Sirius cũng sẽ tham quan danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Tàu HMAS Sirius có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Là một tàu tiếp dầu cỡ lớn, HMAS Sirius có thể mang theo gần 35.000m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Tàu còn được trang bị 5 súng máy 12.7mm để phòng vệ và chiến đấu khi cần thiết.

V.Hùng

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/10/2015:

Hà Nội khánh thành Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và giám định công nghệ

Ngày 29-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và giám định công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tới dự và cắt băng khánh thành.

Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và giám định công nghệ rộng 2,1 ha, là khu phức hợp liên thông về khoa học-công nghệ lớn nhất cả nước, đáp ứng chỗ làm việc cho 200 nhà khoa học, có thể liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học, các viện, trường, phòng nghiên cứu khác trong nước và quốc tế. Trung tâm có hệ thống khép kín gồm: xưởng sản xuất, các thiết bị giám định và phân tích công nghệ…, được kỳ vọng sẽ kết nối các nhà khoa học với các doanh nghiệp tiêu thụ sản xuất, đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/11/2015:

Tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2015”. 59 trong tổng số hơn 300 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt đã được Ban tổ chức lựa chọn để trao giải. Những thương hiệu này sẽ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trên thị trường quốc tế.

Đây cũng là dịp cổ vũ các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực hỗ trợ nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần mở rộng và phát triển thị trường, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2015:

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam năm 2015.

Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân sẽ được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức vào ngày 8-11 tại thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định).

Dự kiến có khoảng 5.000 – 6.000 người tham gia đại lễ cầu siêu này.

Tại cuộc họp báo ngày 3-11 về hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT tại Việt Nam năm 2015 vào ngày chủ nhật 15-11, ông Khuất Việt Hùng – phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia – cho biết tại Việt Nam mỗi ngày TNGT tước đi sinh mạng hơn 20 người và làm gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, hằng năm TNGT gây thiệt hại cho Việt Nam khoảng 250 – 300 tỉ đồng.

Tuấn Phùng

 • Tin trang TPHCM báo Nhân Dân ngày 30/10/2015:

Tuyên dương 120 “Người con hiếu thảo”

Ngày 29-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 120 tấm gương “Người con hiếu thảo”. Đây là những tấm gương trong số hàng nghìn gương hiếu thảo được ghi nhận qua 20 năm phát động.

Đó là những học sinh biết giúp đỡ cha mẹ, học tập tốt và chấp hành nội quy nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường phát động; là những thanh niên biết quan tâm, chia sẻ mọi mối lo toan cuộc sống với gia đình, là người lao động tốt ở nơi làm việc và người công dân tốt ở địa bàn dân cư…

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2015:

Cơm và sách miễn phí

Hơn nửa năm sau khi ra đời, tủ sách Trung thực và quán cơm xã hội 72A Đào Tấn, TP Huế đã trở thành địa chỉ gần gũi của nhiều sinh viên, nhờ sự tài trợ của Tập đoàn TrangCom va sachs Group và các nhà hảo tâm ở Huế.

Nói về tên gọi cũng như ý nghĩa của tủ sách, cô Đặng Thị Thanh Nhã – trưởng ban điều hành quán cơm xã hội – cho biết: “Trung thực là đức tính quý giá của mỗi người, tên gọi của tủ sách bắt nguồn từ đó. Ai là chủ nhân những cuốn sách đều muốn người mượn sách phải trung thực, không gian lận”.

Ngoài việc đọc sách tại quán cơm, sinh viên còn được mượn một cuốn sách đem về trong vòng một tuần. Sau khi chọn xong sách ưng ý, sinh viên ghi lại họ tên, trường, số điện thoại và địa chỉ liên lạc, tên sách, ngày mượn và ký vào sổ quản lý. Đến hạn, sinh viên mang đến đặt sách vào tủ và ký trả. Nếu muốn gia hạn thì sẽ làm những thủ tục như cũ.

Tủ sách hiện có hơn 2.000 cuốn, nhưng do không gian của quán cơm chưa được mở rộng nên chỉ đủ chỗ trưng bày 700 – 800 cuốn. Sách sẽ được luân phiên thay đổi để sinh viên được đọc hết mọi cuốn sách. Sách được tài trợ từ bà Ngọc Hân – biên tập viên của First New Sài Gòn, nhà sách Hồng Đức, nhà sách Tường Tâm ở TP Huế; số còn lại do nhiều nhà hảo tâm cùng các sinh viên khác hỗ trợ.

Trong thời gian tới, ngoài tủ sách trên, ban quản lý quán cơm cũng sẽ mở một quầy thuốc miễn phí, để những sinh viên nghèo khó đau ốm sẽ được viên thuốc qua cơn đau.

Văn Dinh

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 2/11/2015

Vinalines hoàn tất cổ phần hóa 12 doanh nghiệp thành viên

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, đến nay, Vinalines đã hoàn thành cổ phần hóa 12/12 doanh nghiệp thành viên sau hai năm thực hiện tái cơ cấu. Từ nay đến cuối năm, Vinalines sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục quyết toán, bàn giao chính thức vốn nhà nước cho các công ty cổ phần đã hoàn thành cổ phần hóa, bảo đảm đời sống và ổn định tâm lý cho người lao động tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa… Riêng công ty mẹ – Vinalines đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, dự kiến sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu trong quý IV này, sau đó chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2015:

Thêm nhiều đường bay mới

Nhiều hãng hàng không quốc tế và VN đang lên kế hoạch và đã mở các đường bay quốc tế, nội địa mới. Cụ thể, Hãng hàng không Phương Nam (China Southern Airlines) cho biết trong quý 1-2016 sẽ đưa vào khai thác đường bay Quảng Châu – Phú Quốc với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật nhằm đưa du khách Trung Quốc đến Phú Quốc. Được biết, du khách quốc tế bay thẳng đến Phú Quốc sẽ được miễn visa trong vòng 30 ngày.

Hãng hàng không Cambodia Angkor Air, liên doanh giữa Vietnam Airlines và Chính phủ Campuchia, cũng vừa được Cục Hàng không VN cấp phép khai thác đường bay từ Phnom Penh (Campuchia) nối Vientiane (Lào) và đến Hà Nội với tần suất ba chuyến mỗi tuần vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật bằng máy bay Airbus A321.

Hãng VietJet Air cho biết sẽ mở đường bay Nha Trang – Hải Phòng với tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần từ ngày 
19-11 và đường bay Vinh – Buôn Ma Thuột với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần kể từ ngày 20-11.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng cho biết sẽ mở đường bay Hải Phòng – Nha Trang từ ngày 15-11 với tần suất 4 chuyến/tuần. Hãng Jetstar Pacific cũng vừa đưa đường bay mới giữa Chu Lai (Quảng Nam) và Buôn Ma Thuột vào hoạt động với tần suất ba chuyến khứ hồi/tuần.

Lê Nam

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2015:

Thuê máy bay rước dâu

Sáng 2-11, một chiếc máy bay ATR 72 số hiệu VN-B237 của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã được thuê nguyên chuyến (charter) chở hành khách bay chặng TP.HCM – Cà Mau để rước dâu về quê chồng.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết nhóm rước dâu này gồm 62 hành khách gồm cô dâu chú rể, gia đình chú rể, bạn bè và bà con thân thuộc.

Chuyến bay mang số hiệu VN 7061 khởi hành từ TP.HCM lúc 9g15, hạ cánh xuống sân bay Cà Mau lúc 10g. Sau đó, lúc 11g30 cùng ngày, máy bay khởi hành từ Cà Mau trở về TP.HCM hoàn toàn không có hành khách (bay ferry).

Được biết, VNA và Vasco (công ty dịch vụ bay hàng không, công ty con của VNA) đã khai thác nhiều yêu cầu bay thuê nguyên chuyến phục vụ cưới hỏi trong đó phần lớn là chặng bay TP.HCM-Cà Mau.

Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết ngoài chuyến bay ngày 2-11, sắp tới hãng còn phục vụ một chuyến bay cưới hỏi chở cô dâu chú rể cũng bay chặng TP.HCM – Cà Mau và ngược lại. Giá thuê nguyên chuyến thường giá cao hơn chi phí bay phục vụ thương mại thông thường vì hãng hàng không còn tính chi phí bù cho trường hợp phải bay về không có hành khách (bay ferry).

Theo nguồn tin này, chuyến bay thuê nguyên chuyến chặng TP.HCM – Cà Mau được tính giá trung bình khoảng 200 triệu đồng, tùy thời điểm phục vụ nếu thiếu máy bay, lịch bay quá dày đặc có thể sẽ tăng thêm. Nếu thời điểm khởi hành lịch bay không bận rộn giá thuê có thể giảm. Sau khi chở khách hạ cánh xuống điểm đến, máy bay có thể chờ hành khách để quay về trong thời gian tối đa 2 tiếng đồng hồ.

Hiện giá vé máy bay công ty Vasco bán cho hành khách bay một chặng TP.HCM – Cà Mau là 1,45 triệu đồng/khách chưa bao gồm 10% thuế VAT, 70.000 đồng lệ phí sân bay và 10.000 phí soi chiếu an ninh.

Lê Nam

 • Tin trang TPHCM báo Nhân Dân ngày 3/11/2015:

Khen thưởng nhân viên y tế làm tốt quy trình “Báo động đỏ”

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa khen thưởng năm cá nhân tiêu biểu thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện quận Thủ Đức vì kịp thời cứu sống bé gái bị tai nạn ngưng tim, ngưng thở. Hiện, bệnh nhi Phan Thị Phi Nhi (10 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) đang thở máy, dùng thuốc giảm đau và điều chỉnh yếu tố đông máu, huyết đọng do rối loạn đông máu sau mất máu (quy trình “Báo động đỏ”). Đến nay, những chấn thương của bệnh nhi sau tai nạn đã phục hồi được hơn 80%, không để lại di chứng. Từ khi triển khai quy trình “Báo động đỏ” đến nay, các bệnh viện đã cứu được gần 20 trường hợp tương tự.

Khánh thành Trung tâm Đào tạo quản lý tiên tiến

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa khánh thành Trung tâm đào tạo quản lý tiên tiến (TCAM). Trung tâm được thành lập trong khuôn khổ Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển của Ca-na-đa tài trợ. TCAM là nơi tổ chức các chương trình đào tạo lãnh đạo, quản lý cho các cơ sở giáo dục Việt Nam mang tính thực tiễn, ứng dụng cao và sử dụng cách tiếp cận hiện đại. Nơi đây sẽ tham gia đào tạo những sinh viên có trình độ kỹ thuật và kỹ năng nghề nghiệp tốt, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/11/2015:

Phẫu thuật cho 17 cháu bé bị dị tật phức tạp

Từ ngày 26 đến 31-10, đoàn chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật chỉnh hình của Bỉ và Pháp phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư, thăm khám và phẫu thuật cho các em nhỏ mắc dị tật phức tạp ở bàn tay, bàn chân. Qua sàng lọc gần 40 bệnh nhi, 17 cháu được chỉ định phẫu thuật đợt này. Các trường hợp được ưu tiên phẫu thuật gồm: dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương, bệnh lý mắc phải của bàn tay, bàn chân phức tạp như: tay dính ngón (xương – da dính liền khiến các ngón không thể phát triển); thừa – thiếu ngón; khối u ở bàn tay; di chứng chấn thương bàn tay… Đây cũng là dịp để các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành nước ngoài về tạo hình thẩm mỹ; cùng nhau trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó không ngừng tăng cường chất lượng chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2015:

Cấp cứu lưu động cứu bé gái 8 tuổi

Ngày 29-10, thông tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết bệnh viện này vừa có ca cấp cứu lưu động với khoảng cách gần 100km cho em T.T.L., 8 tuổi, ở Phú Thọ, bị nguy kịch do viêm cơ tim cấp, suy thở và suy tuần hoàn.

Tối 22-10, nhận được cuộc gọi xin hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ về trường hợp em L. bị đau bụng nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau khi truyền dịch và sử dụng thuốc giảm đau lại tím tái toàn thân… các bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi T.Ư nhanh chóng hướng dẫn các bác sĩ tuyến tỉnh đặt nội khí quản, thở máy và điều trị chống sốc.

Mặt khác, Bệnh viện Nhi T.Ư lập tức cử kíp cấp cứu lên đường và có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ ngay trong đêm. Sau đó, em L. được đặt tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư chẩn đoán em L. bị bệnh lý viêm cơ tim. Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của em L. tiến triển khả quan.

Quỳnh Liên

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 4/11/2015:

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình

Sáng 3-11, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công đầu tiên của tỉnh đặt tại tầng một, Nhà Triển lãm thông tin tỉnh, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình gồm khu điều hành; 40 bàn tiếp nhận và trả kết quả cùng hệ thống máy chủ, máy quét tự động, máy in, máy kiểm tra hiện đại, đồng bộ, cho phép tích hợp chữ ký số.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc. Bên cạnh đó, tiếp nhận và báo cáo các cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với việc thực thi công việc của công chức làm tại Trung tâm.

Ưu đãi sản xuất chíp sinh học phục vụ khám chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Dự án “Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chíp sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý” là dự án thực hiện Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 1-6-2011. Dự án trên được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đầu tư Dự án theo đúng quy định pháp luật. Dự án sẽ tiến hành sản xuất sản phẩm Biochip (tim mạch, phát hiện các bệnh: lao, ung thư, khiếm thính bẩm sinh…) với quy mô 360 nghìn chíp/năm.

Bàn giao 252 nhà ở tặng hộ nghèo ở tỉnh Phú Yên

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa bàn giao 252 nhà ở tặng hộ nghèo thuộc chín huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên, với tổng số tiền 10,1 tỷ đồng.

Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Phú Yên hơn 41 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và một số công trình phúc lợi từ thiện, an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương từng bước bảo đảm an sinh xã hội.

 • Tin trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2015:

Có 7 phim Việt ở Viện Lưu trữ phim châu Á

Viện Lưu trữ phim châu Á (AFA) được lập ra với mong muốn vừa bảo quản vừa có thể giúp khán giả tiếp cận được với điện ảnh châu Á trong cả quá khứ và hiện tại. Có thể nói AFA đã cho các bộ phim một ngôi nhà khi khôi phục, bảo tồn các bộ phim cũ (mà con số hiện tại đã là 1.700 phim) giúp cho khoảng 80.000 lượt sinh viên – tính từ tháng 12-2014 – có thể tham khảo nguồn phim này.

Chúng tôi cũng đã làm việc với Viện Phim VN để có được một con số tuy còn ít ỏi là 7 phim Việt và 5 phim trong số đó là Bao giờ cho đến tháng mười, Thương nhớ đồng quê, Gánh xiếc rong, Canh bạc, Em bé Hà Nội đã có trên danh mục trực tuyến của AFA.

Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với các nhà làm phim Việt để tìm cách bảo vệ tốt hơn di sản phim Việt như là một phần quan trọng của điện ảnh Đông Nam Á.

Karen Chan (giám đốc AFA)

C.K. ghi

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/11/2015:

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được gắn biển năm sao

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa được Tổng cục Du lịch trao Quyết định công nhận đạt chuẩn năm sao. Sau gần một năm thi công với hơn bốn tháng hoạt động, quần thể du lịch này đã đón hàng nghìn lượt khách. Được đầu tư 5.500 tỷ đồng trên diện tích 450 ha, nơi đây là tổ hợp du lịch với khách sạn, resort, trung tâm tổ chức sự kiện, một sân gôn 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế cùng bãi biển rộng 5.100 m2 và số lượng 152 bể bơi nhiều nhất cả nước.

Trong dịp này, Tổng cục Du lịch cũng trao quyết định chứng nhận năm sao cho các khách sạn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) là: Mường Thanh Nha Trang Centre, Best Western Premier Havana Nha Trang, và Khu nghỉ dưỡng Vinpeal Nha Trang Bay Resort & Villa.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/11/2015:

Trưng bày 27 loại hình linh vật Việt Nam

Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc Trưng bày chuyên đề “Linh vật Việt Nam”, giới thiệu 27 loại hình với gần 100 hiện vật tiêu biểu hiện đang lưu giữ tại bảo tàng. Trong đó các linh vật tiêu biểu như: rồng, kỳ lân, sư tử, nghê, rùa, phượng, các linh vật biểu trưng 12 con giáp… Bảo tàng cũng ứng dụng công nghệ 3D (trình chiếu 3D Hologram) giới thiệu với du khách tham quan một số hiện vật đặc sắc đa dạng của bộ sưu tập linh vật Việt Nam.

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2015:

Kịch Hamlet: 1 triệu đồng/ vé vẫn bán chạy

Khi Nhà hát Kịch VN đưa ra mức giá hạng nhất 1 triệu đồng/vé cho một đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội khiến nhiều người e ngại.

Một phần Hamlet là vở bi kịch không dễ xem và giá vé được gọi là “lịch sử” đối với sân khấu phía Bắc khi trước kia các đêm kịch tổ chức bán vé giá cao nhất cũng chỉ ở mức 300.000 – 400.000 đồng/vé.

Hamlet kichThậm chí, ngay cả lãnh đạo nhà hát lúc trước khi công diễn cũng không thật sự tự tin khi cho rằng đấy là “phép thử của nhà hát về nhu cầu xem kịch cổ điển của khán giả bây giờ”.

Giám đốc Nguyễn Thế Vinh nói như thế tại buổi họp báo, nhưng ông cũng nhấn mạnh: “Chỉ mười hay vài ba chục người đặt chân tới Nhà hát lớn chúng tôi vẫn trân trọng”.

Thế nhưng đến ngày 1-11, theo thông tin của Nhà hát Kịch VN, vé hạng nhất của đêm diễn tại Nhà hát lớn đã được bán gần hết – gần 300/336 chỗ, chỉ còn vé hạng hai và hạng ba (250 chỗ với mức giá 400.000 – 700.000 đồng/vé).

Không chỉ thế, phòng đối ngoại của nhà hát còn vui mừng báo tin là hai đêm diễn vào thứ bảy, chủ nhật (ngày 7 và 8-11) tại rạp số 1 Tràng Tiền cũng đã phát hành hết vé. Trước tin vui này, đạo diễn, NSƯT Anh Tú “đủng đỉnh” (xưa nay anh vẫn thế) nói rằng: “Vé xem kịch bắt đầu… cựa quậy, thế là tốt rồi”.

Còn ông Nguyễn Thế Vinh – giám đốc Nhà hát Kịch VN – chia sẻ: “Vui nhất là mọi người đã biết đến Hamlet của Nhà hát Kịch VN. Mọi người đã chịu bỏ tiền ra mua vé xem kịch – với giá vé không phải là giá vé thông thường.

Đấy là điều rất mừng cho kịch VN nói chung và của Nhà hát Kịch VN nói riêng, để có thể tự tin dựng những vở kịch chất lượng cao, đem những vở kịch kinh điển – những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với khán giả VN. Cũng qua đây chúng ta có cách nhìn mới đối với sân khấu chất lượng cao”.

Cũng theo giám đốc Nhà hát Kịch VN, Hamlet sẽ sớm được nhà hát đưa vào công diễn tại TP.HCM.

Đức Triết

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻngày 4/11/2015:

26 nghệ sĩ bị truy thu 6.3 tỷ đồng thuế TNCN

Cục Thuế TP.HCM vừa lật lại hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của 26 nghệ sĩ và truy thu 6,3 tỉ đồng, tính đến ngày 31-10. Trong đó, một nghệ sĩ bị truy thu số thuế lên đến 700 triệu đồng chỉ trong năm 2014, ngoài ra còn hai nghệ sĩ khác bị truy thu hơn 500 triệu đồng, trong đó một người bị truy thu từ năm 2010 – 2014 và một người bị truy thu từ năm 2012 – 2014. Những trường hợp khác phổ biến phải nộp thêm từ 100 – 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thu Hương – cục phó Cục Thuế TP.HCM, con số 700 triệu đồng chưa phải là lớn nhất do còn một trường hợp nghệ sĩ có khả năng bị truy thu số thuế lên đến 1 tỉ đồng nhưng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ.

“Đây là những gương mặt hoàn toàn mới, được cơ quan thuế lựa chọn từ những tên tuổi đang “hot” trên truyền hình, các tụ điểm biểu diễn… thuộc đủ mọi lĩnh vực. Khi đưa ra danh sách này Cục Thuế TP có khảo sát, nghiên cứu kỹ càng” – bà Hương cho biết.

Cũng theo bà Hương, những nghệ sĩ từng bị “tuýt còi” vào những năm trước đã có ý thức hơn trong việc khai thuế do sợ bị mang tiếng, ảnh hưởng đến hình ảnh.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Tuyết Hoa – trưởng phòng thuế TNCN, Cục Thuế TP.HCM – cho rằng dù số lượng truy thu thuế TNCN không nhiều nhưng qua đó đánh động đến các đối tượng khác, đồng thời nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thuế.

Theo bà Hoa, đối tượng nghệ sĩ thuộc dạng khó thu do chủ yếu dùng nghệ danh và chỗ ở không ổn định, lại thường xuyên đi lưu diễn. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn có thể truy ra.

Chẳng hạn, ngay cả những trường hợp ca sĩ được mời đi hát tại các buổi tiệc do ngân hàng, công ty tổ chức hoặc sự kiện không kê khai nhưng cơ quan thuế đều có thể truy ra được từ nguồn dữ liệu quyết toán thuế của doanh nghiệp do các doanh nghiệp buộc phải kê khai chi phí và khấu trừ thuế.

Được biết, ngoài nghệ sĩ, cơ quan thuế cũng mở rộng ra các đối tượng khác như bác sĩ, luật sư, những người đảm nhận vị trí thành viên HĐQT ở nhiều công ty…

Ánh Hồng

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: