Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 13, 2015

Trên quê hương yêu dấu (tuần 3 tháng 12 năm 2015)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:40 chiều

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 3 tháng 12 năm 2015.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/12/2015:

Hôm qua, 7/12, tại Hà Nội

Tổ chức trọng thể đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 7-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyênDong chi lanh dao dang Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đại biểu là chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú, các điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực ở các vùng miền dân tộc, tôn giáo; đại biểu người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và 1.800 đại biểu chính thức của Đại hội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng 1.800 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang được Đại hội thi đua yêu nước các cấp tôn vinh, lựa chọn; đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao; đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội. (…)

Thủ tướng khẳng định, thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. (…) Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cải cách hành chính có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị-xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội của chúng ta hôm nay còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. (…)

Đại hội đã nghe các đại biểu trình bày tham luận, trong đó khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tạo sức lan tỏa sâu rộng để đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công cuộc đổi mới của đất nước, phát huy lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là một sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đã nêu lên năm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020, chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng phát động thi đua, thay mặt MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời khẳng định, các cuộc vận động, phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục phát huy các cách làm có hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và ở mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là, trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, mọi người Việt Nam cần đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, hội nhập quốc tế thắng lợi. Hỗ trợ và cổ vũ để hàng triệu thanh niên khởi nghiệp thành công trong 5 năm tới. (…)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ tới hơn bốn triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hãy đoàn kết và sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đối với cán bộ, công chức trong bộ máy Đảng, chính quyền các cấp, cần đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, lắng nghe, phục vụ và chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan báo chí đoàn kết, sáng tạo để mỗi ngày đều có tin, bài về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của nhân dân cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, phản ánh sâu sắc, kịp thời, có tác dụng cổ vũ toàn dân tộc đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

* Sau phiên bế mạc Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội và cho biết, sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thời gian tới, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng từ Trung ương tới cơ sở sẽ kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền thành công của Đại hội, tuyên truyền những việc làm cao đẹp của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để những việc làm cao đẹp đó được lan tỏa, nhân rộng trong cả nước.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2015:

Đưa hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia vào sử dụng

Bộ Giao thông vận tải và Công ty cổ phần BOT Phước Tượng – Phú Gia đã chính thức đưa hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia vào sử dụng từ ngày 7-12.

Ham Phuoc TuongCác loại phương tiện giao thông như ôtô, xe máy được phép lưu thông qua hai hầm này. Riêng xe đạp và người đi bộ không được qua hầm để đảm bảo an toàn.

Hai hầm này đều nằm trên quốc lộ 1 cách hầm Hải Vân khoảng 3km về phía bắc. Hầm Phước Tượng có chiều dài 375m, hầm Phú Gia có chiều dài 447m, cả hai hầm đều rộng 12m, gồm hai làn xe cơ giới, với vận tốc thiết kế 80km/giờ, chịu được động đất cấp 6.

Đường dẫn vào hai hầm dài gần 6km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường bêtông nhựa, với vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Dự án này do Công ty cổ phần BOT Phước Tượng – Phú Gia đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng , khai thác, chuyển giao) với tổng vốn 1.743 tỉ đồng.

Do công trình vẫn chưa hoàn thiện nên Bộ GTVT vẫn chưa cho phép thu phí qua hầm. Các phương tiện khi lưu thông qua đây vẫn chưa phải đóng tiền phí.

N.Linh

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015:

Bình Dương: trao giấy phép cho nhà máy giấy 1 tỉ USD

Chiều 4-12, UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy giấy của Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương (thuộc Tập đoàn Cheng Loong, Đài Loan).

Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 22.700 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD). Đây là dự án FDI lớn nhất vào Bình Dương từ đầu năm 2015 tới nay và là dự án thứ hai tại Bình Dương (sau dự án khu đô thị của Tập đoàn Tokyu, Nhật Bản) có quy mô trên 1 tỷ USD.

Nhà máy giấy được đặt tại khu công nghiệp Singapore Ascendas – Protrade (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Dự án có diện tích 75ha, công suất lên tới 1 triệu tấn giấy công nghiệp và 50.000 tấn giấy tiêu dùng mỗi năm.

Do quy mô rất lớn của dự án nên thời gian tới Bình Dương sẽ phải cải thiện hàng loạt vấn đề như hệ thống cảng dọc sông Sài Gòn, việc cung cấp điện, nước…cho dự án.

Dự án này được khởi công ngay trong năm nay và dự kiến bắt đầu cung cấp giấy ra thị trường từ đầu năm 2018.

Bá Sơn

Vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đang tăng chất

Tại hội thảo song phương giữa các nhà tín dụng – doanh nghiệp VN và Hàn Quốc, do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức chiều 4-12, ông Kim Soo Ho, tham tán kinh tế – tín dụng Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, cho biết đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại VN.

Theo đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc không còn rót vốn mạnh vào lĩnh vực sản xuất gia công và chế tạo nữa mà đang tập trung vào lĩnh vực xây dựng, khoa học kỹ thuật. Điều đó cho thấy đầu tư Hàn Quốc ở VN đang tăng về chất, không còn tận dụng yếu tố nhân công giá rẻ của VN như trước đây.

Cũng theo ông Kim Soo Ho, Hàn Quốc hiện có gần 600 dự án đầu tư tại VN với tổng số vốn là 6,3 tỉ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư tại VN, đồng thời dự báo VN sẽ sớm trở thành quốc gia đứng đầu châu Á về thu hút vốn đầu tư Hàn Quốc.

N.Bình

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ 9/12/2015:

Đón chuyến bay thứ 600.000 an toàn

Sáng 8-12 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức đón chuyến bay thứ 600.000 an toàn trong năm 2015.

Chuyến bay mang số hiệu VN 227 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) VN227 từ Hà Nội đến TP.HCM hạ cánh lúc 9g40.

Ông Phạm Việt Dũng, Tổng giám đốc VATM, cho biết trong năm 2015 điều kiện thời tiết luôn diễn biến bất thường, hoạt động sửa chữa, nâng cấp sân bay, đường cất hạ cánh nhiều, mật độ bay tăng đột biến gần 20%, cao hơn mức độ hàng năm khoảng tăng 8%, làm cho hoạt động điều hành bay gặp nhiều khó khăn.

Ông Dũng cho biết đã đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới công nghệ, hình thức đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kiểm soát viên không lưu và kỹ thuật viên.

VATM đã gửi các kiểm soát viên không lưu đi đào tạo nước ngoài và mời chuyên gia nước ngoài vào đào tạo tại Việt Nam.

VATM đã cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên các vùng thông báo bay rộng hơn 1,2 triệu km2, trên 22 đường bay trong nước và 34 đường bay quốc tế, phục vụ cho gần 150 hãng hàng không bay đi/đến và bay qua Việt Nam.

Lê Nam

 • Tin trang 12 báo Tuổi Trẻ ngày 8/12/2015:

ĐH Quốc Gia TP.HCM

Khen thưởng 24 công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc

Ngày 7-12, ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp ĐH Quốc gia TP.HCM” năm 2015 cho 24 công trình nghiên cứu của sinh viên đoạt giải.

Trong đó có ba giải nhất, bốn giải nhì, bốn giải ba và 13 giải khuyến khích.

Những công trình được hội đồng đánh giá cao vì có yếu tố mới mẻ và tính ứng dụng như:

– “Thử nghiệm và đánh giá khả năng giải phóng protein FGF-2 (Fibroblast growth factor 2) từ hạt nano carboxymethyl chitosan trong điều kiện in-vitro” của nhóm tác giả Nguyễn Thu Thủy, Phan Hồng Ngọc (Trường ĐH Khoa học tự nhiên);

– “Chứng thực với thiết bị di động cho môi trường tương tác thông minh” của nhóm tác giả Phan Dương Tiển, Nguyễn Minh Phúc (Trường ĐH Khoa học tự nhiên);

– “Tính chủ động, bối cảnh tổ chức, sự sáng tạo của nhân viên và năng lực đổi mới của tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước” của tác giả Huỳnh Thảo Tài (Trường ĐH Quốc tế).

Đây là năm đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức giải thưởng này dành riêng cho sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhằm động viên khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; góp phần nâng cao năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, và ý thức đóng góp tri thức của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội.

Sau thời gian phát động giải thưởng, ban tổ chức nhận được 49 công trình của 112 sinh viên chia thành 27 cá nhân và 22 tập thể.

Trần Huỳnh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2015:

Trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2015

Tối 5-12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2015.

Cụ thể, danh sách 12 tổ chức đoạt giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2015 gồm Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TPHCM, chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững, tổ tình nguyện nhân đạo “Bếp ăn chữ thập đỏ” thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, Mạng lưới doanh nghiệp xã hội Việt Nam – VSEN, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ngoài ra có 9 cá nhân đoạt giải.

Tâm Lụa

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2015

Doctoropen: giải nhất “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2015”

Năm đội xuất sắc của cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2015” đã vào vòng chung kết hôm 4-12. Đội xuất sắc nhất là dự án “Doctoropen – Kết nối bác sĩ với bệnh nhân” của Công ty CP công nghệ Hoàng Việt.

App chạy trên điện thoại di động của bệnh nhân và ứng dụng chạy trên web cho bác sĩ/cơ sở y tế/nhà thuốc trên nền tảng điện toán đám mây nên có thể mở rộng theo số lượng người sử dụng. Sản phẩm giao tiếp với thiết bị khác như smartphone, smartwatch qua webservice. Hệ thống sử dụng kỹ thuật bảo mật nhiều lớp và xác thực người dùng.

Dự án “Thảo dược rửa tay khô trẻ em” của Công ty TNHH Tốt Nhất về nhì. “Gạo ngon sinh học Đại Thuận Thiên” của DNTN Đại Thuận Thiên đoạt giải ba và “ẵm” giải nhiều khán giả bình chọn sản phẩm yêu thích nhất.

Hai dự án khác cũng đoạt giải ba là “Xe lăn dùng năng lượng mặt trời” và “Phát triển thương hiệu S Coffee”. Các dự án đoạt giải sẽ tiếp tục được theo dõi và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển.

Đây là cuộc thi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do dự án Praxispartnership của ĐH Leipzig (Đức) phối hợp với ĐH Việt Đức, Hiệp hội Doanh nhân Đức và chi nhánh Phòng Thương mại công nghiệp VN tại TP.HCM (VCCI) tổ chức. Giải thưởng được tổ chức DAAD và TP Leipzig tài trợ.

Cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2016” sẽ được khởi động từ tháng 6-2016.

Diệu Nguyễn

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2015:

Cần Thơ: triển khai kỹ thuật mới chữa ung thư gan

Đây là kỹ thuật cao, chuyên sâu trong điều trị ung thư, được triển khai thực hiện đầu tiên ở khu vực ĐBSCL.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm – trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ – cho biết với sự hỗ trợ của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), các bác sĩ khoa ngoại tổng quát của bệnh viện đã triển khai kỹ thuật thuyên tắc mạch có bơm thuốc hóa chất điều trị thành công cho hai bệnh nhân bị ung thư gan.

Trước đó, ông Trần Văn Th. (68 tuổi, ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) và ông Nguyễn Văn H. (43 tuổi, ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đều phát hiện bệnh tình cờ trong lần đi khám bệnh gần đây. Triệu chứng đi khám là do mệt mỏi, ăn uống kém, đau hạ sườn phải; kết quả siêu âm phát hiện khối u gan và các kết quả khác cho thấy cả hai bị ung thư gan.

Sau khi điều trị bằng phương pháp Tace, ông Th. và ông H. đã ăn uống khá, sức khỏe tốt.

T.Lũy

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/12/2015:

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt giải Bông sen vàng

Tối 5/12, tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh), diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 – năm 2015. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Kết quả, giải Bông sen vàng dành chop him truyện điện ảnh xuất sắc nhất do Ban giám khảo lựa chọn được trao cho bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bộ phim này tiếp tục nhận thêm giải thưởng Phim hay nhất do khan giả bình chọn. Ba giải thưởng Bông sen vàng khác được trao ở hạng mục Phim tài liệu: Đỉnh cao chiến thắng; Phim khoa học: Bản hòa tấu Sơn Đoòng; Phim hoạt hình: Cậu bé cờ lau. Hạng mục Phim truyện vi-đê-ô không có giải thưởng cao nhất. Chín giải Bông sen bạc được trao cho các hạng mục gồm Phim truyện điện ảnh: Những đứa con của làng, Cuộc đời của Yến; Phim hoạt hình: Đàn sếu có trở về, Những mặt phẳng. Phim khoa học: Chúa sơn lâm sau song sắt, Sinh ra trong mùa nổi. Phim tài liệu: Cỏ xanh im lặng, Triết gia Trần Đức Thảo suy tư cùng thế kỷ và Phim truyện vi-đê-ô: Đất lành. Giải Phim truyện xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng thuộc về hai bộ phim Nhà tiên triĐường xuyên rừng.

Các giải thưởng cá nhân quan trọng nhất gồm: giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho các đạo diễn Phùng Văn Hà (Phim hoạt hình), Đào Thanh Tùng (Phim tài liệu), Nguyễn Hoàng Hưng (Phim khoa học), Đặng Thái Huyền (Phim truyện vi-đê-ô) và Vích-to Vũ (Phim truyện điện ảnh). Giải Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện điện ảnh cho Trung Anh và Đỗ Thúy Hằng (phim Những đứa con của làng). Giải Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện điện ảnh cho Huy Cường (phim Những đứa con của làng), Phạm Trần Thanh Duy (phim Đập cánh giữa không trung), Kim Hiền (phim Mỹ nhân).

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015:

Chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 sẽ diễn ra lúc 20g ngày 10-12 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, truyền hình trực tiếpHoa khoi sinh vien trên kênh Today TV.

Trong buổi họp báo ngày 4-12, bà Huỳnh Phúc Thanh Nhân – đạo diễn chương trình – cho biết cuộc thi có vài thay đổi sau hai năm tổ chức, như các thí sinh sẽ không thi năng khiếu ngay trên sân khấu mà phần thi này sẽ được giới thiệu qua những clip quay lại…

Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Cổng tri thức Thánh Gióng và Tập đoàn IMC tổ chức) sau gần ba tháng phát động đã nhận được hơn 1.400 hồ sơ tham dự đến từ 249 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.

Ngoài tiền thưởng, ba thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ được tham gia hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa năm 2016.

H.Lê

 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 7/12/2015:

Trao học bổng AmCham 2015

Sáng 5/12, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham VN – khu vực TPHCM) đã trao tặng 77 suất học bổng AmCham 2015 cho các sinh viên xuất sắc đến từ 12 trường ĐH trên địa bàn TPHCM, được tuyển chọn từ hơn 450 hồ sơ gửi về chương trình và vượt qua bốn vòng xét tuyển gắt gao (lọc hồ sơ, kiểm tra tiếng Anh, đánh giá năng lực tư duy và phỏng vấn trực tiếp với chuyên gia nhân sự). Mỗi học bổng trị giá 4-10 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, chương trình cũng trao 181 suất học bổng là phiếu hỗ trợ khóa học nghiệp vụ kế toán công chứng Anh quốc ACCA (trị giá 5.5 triệu đồng/suất) từ ACCA VN. Tổng giá trị học bổng được trao đợt này là 1.6 tỉ đồng.

C.Nhật

ĐH Quốc tế vô địch nhảy cổ động toàn quốc

Ngày 6-12, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã giành ngôi vô địch (đạt 95/100 điểm) tại buổi chung kết nhảy cổ động toàn quốc trong khuôn khổ Giải thể thao sinh viên VN – Unigame 2015.

Mua co dongGiám khảo Thúy Uyên nhận xét: “Các bạn làm tôi ngộp thở vì lo sợ sẽ bỏ qua những khoảnh khắc chuyển biến đội hình. Từ ý tưởng, âm nhạc, trang phục đến cách trang điểm đều được phối hợp tuyệt vời. Những kỹ thuật khó cũng được các bạn xử lý khá hoàn thiện”.

Giải nhảy cổ động lần đầu tiên tổ chức đã quy tụ khoảng 400 thí sinh là sinh viên từ 24 trường ĐH – CĐ của Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên VN cùng Công ty TNHH giải trí và quảng bá thể thao Sài Gòn tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên VN.

Cẩm Tiên

Lớp học Hạnh Phúc giành “Chìa khóa tri thức 2015”

Đội Lớp học Hạnh Phúc (từ nhiều trường) với ý tưởng “Giải pháp cải thiện, bảo vệ, phát triển kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè” đã giành giải nhất chung kết cuộc thi “Chìa khóa tri thức 2015” ngày 5-12.

Cuộc thi với chủ đề “Ý tưởng vì dòng kênh xanh” do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP vừa tổ chức có sự tham dự của hơn 100 đội đến từ 50 trường ĐH – CĐ trên địa bàn TP.HCM, dành cho các bạn trẻ thể hiện ý tưởng độc đáo, mới lạ, thực tiễn về vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là những dòng kênh trên địa bàn TP.HCM.

Nhiều ý tưởng khác được chia sẻ tại cuộc thi như: thùng rác thông minh, miếng dán tuyên truyền bảo vệ môi trường, cụm liên hợp cầu đi bộ trên không, bẫy rác, thuyền thu gom rác, xây dựng tuyến du lịch trên kênh…

K.Anh

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 8/12/2015:

Thêm bốn lăng của vua, chúa Nguyễn được xếp hạng di tích

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, chúa Nguyễn Phúc Tần, vợ chúa Nguyễn Hoàng và lăng vua Hiệp Hòa.

Lăng Trường Diễn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên – vị chúa Nguyễn thứ hai và lăng Trường Hưng của chúa Nguyễn Phúc Tần – vị chúa Nguyễn thứ tư – đều tọa lạc tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Lăng Vĩnh Cơ của vợ chúa Nguyễn Hoàng, mẹ chúa Nguyễn Phúc Nguyên, tọa lạc tại xã Hương Thọ.

Lăng vua Hiệp Hòa nằm trên đường Tam Thai, phường An Tây, TP Huế. Hiệp Hòa là vị vua thứ sáu của nhà Nguyễn, bị phế đế và mất ngày 29-11-1883. Lăng mộ vị vua này quy mô bình thường, nằm giữa rừng thông phường An Tây. Năm 2013, một nhóm công dân tự nguyện góp tiền trùng tu nên lăng vua khang trang hơn.

Trần Dương

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 8/12/2015:

Alpha Books tặng 100.000 bản sách cho sinh viên

Thông tin từ Công ty Alpha Books cho biết đơn vị này sẽ tặng tổng cộng 100.000 quyển sách cho sinh viên từ nay đến hết ngày 30-3-2016.

Cụ thể, mỗi sinh viên sẽ được tặng một cuốn sách tại các dịp hội sách diễn ra ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (mở đầu là chợ phiên cuối tuần từ ngày 4 đến 6-12); hai hội sách diễn ra tại Công ty Sách Alpha (176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) trong tháng 12 này và tháng 3-2016; và tại gian hàng Alpha Books của Hội sách TP.HCM lần 9-2016 (công viên Lê Văn Tám, Q.1).

Phía Alpha Books cho biết chương trình này “nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong giới sinh viên”. Cùng trong thời gian này, các sinh viên khi đến nhà sách Alpha ở TP.HCM và Hà Nội cũng được tặng sách.

Bảy quyển sách Alpha Books chọn tặng cho sinh viên gồm: Để làm nên sự nghiệp, Bản CV hoàn hảo, Người giỏi không bởi học nhiều, Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học, Thật đơn giản phỏng vấn tuyển dụng, 101 ý tưởng khởi nghiệp, Chọn nghề theo tính cách.

Lam Điền

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015:

Gần 13 tỉ đồng tu bổ 10 nhà cổ làng Đường Lâm

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo 10 ngôi nhà cổ tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Mục tiêu của dự án là bảo tồn 10 ngôi nhà cổ có niên đại từ 100 – 400 năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo đó, việc tôn tạo, tu bổ phải đảm bảo giữ nguyên giá trị gốc của di tích. Thời gian thực hiện từ năm 2016-2018.

Trước mắt, UBND TP Hà Nội giao UBND thị xã Sơn Tây – chủ đầu tư dự án – thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng… Đồng thời thẩm tra, thẩm định và trình phê duyệt dự án theo quy định của Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng, các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện có liên quan.

UBND TP Hà Nội cũng quyết định nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án sẽ được ngân sách TP hỗ trợ tối đa là 800 triệu đồng/ngôi nhà. Phần kinh phí còn lại (trên 800 triệu đồng/nhà – nếu có) do ngân sách thị xã, ngân sách xã và các hộ dân có nhà chịu trách nhiệm cân đối.

Trước đó, năm 2013, gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm đã đồng loạt ký tên trên lá đơn gửi đến UBND thị xã Sơn Tây, UBND TP Hà Nội và Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) để xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm cho Nhà nước (Tuổi Trẻ ngày 8-5-2013).

Nguyên do là nhà cửa xuống cấp và không đáp ứng được tiêu chuẩn sinh hoạt nhưng người dân không có quyền tự do xây dựng, sửa sang; từ lúc làng “làm du lịch”, bà con Đường Lâm chỉ thấy thiệt thòi mà chưa được hưởng lợi gì, chỉ có khoảng tám gia đình trong khoảng 400 hộ được đầu tư xây dựng…

Hàng loạt cuộc họp đã mở ra trước sự quan tâm của dư luận và sự bức xúc của người dân làng cổ. Nhiều cơ quan chức năng của TP Hà Nội sau đó đã nhận lỗi vì không làm tròn trách nhiệm. Lãnh đạo Hà Nội cũng lên tiếng xin lỗi vì chậm giải quyết những bức xúc của người dân.

Xuân Long

 • Tin trang TPHCM báo Nhân Dân ngày 8/12/2015:

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử

Ngày 5-12-2013, Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng TP Hồ Chí Minh là địa phương đã thể hiện tốt việc bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Nhiều mô hình hiệu quả

Có thể nói, trong số 21 tỉnh, thành phố khu vực phía nam, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tích cực nhất trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT. Đến nay, toàn thành phố có hơn 220 câu lạc bộ ĐCTT với gần 2.700 tài tử đờn và tài tử ca. Không chỉ tạo ra nhiều sân chơi như “Liên hoan ĐCTT Hoa sen vàng”, “Liên hoan ĐCTT Giai điệu phương Nam”…, ngành văn hóa thành phố còn thựcDon ca tai tu hiện nhiều đề án, mô hình với mong muốn xây dựng được đội ngũ kế thừa ổn định cho lĩnh vực này.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và theo dõi quá trình phổ biến loại hình nghệ thuật ĐCTT của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố, Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động liên quan. Không chỉ kết nối các thế hệ nghệ nhân bằng nhiều cuộc thi ĐCTT, mang di sản văn hóa độc đáo này đến với học sinh, công nhân ở khu vực trung tâm lẫn huyện vùng ven, đơn vị này còn xây dựng nhiều chương trình biểu diễn ĐCTT đan xen các hoạt động văn hóa tại nhiều địa phương. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh Lê Văn Lộc cho hay: “Những thuận lợi mà chúng tôi có được trong quá trình giữ gìn, phát huy bộ môn ĐCTT là sự quan tâm, định hướng của Thành ủy, UBND, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Là địa phương đại diện 21 tỉnh, thành phố phía nam lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh nghệ thuật ĐCTT, TP Hồ Chí Minh luôn cố gắng phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đối với di sản văn hóa mà tiền nhân để lại”.

Tuy phải cạnh tranh với khá nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại khác, nhưng tại TP Hồ Chí Minh ĐCTT đã truyền được sức sống đến nhiều tầng lớp nhân dân. Thành phố đã linh động trong việc biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật ĐCTT tại những khu vực tập trung đông dân cư, như các nhà văn hóa, công viên, khu công nghiệp – khu chế xuất… Điều đáng mừng, những hoạt động nói trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nghệ nhân Nguyễn Thị Phương Thúy, thành viên Câu lạc bộ ĐCTT Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Thông qua những chương trình như thế, chúng tôi có thể truyền lửa đến mọi người, cùng quyết tâm đưa nghệ thuật ĐCTT phát triển lên tầm cao mới. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu cố gắng hết sức, chúng ta sẽ làm tốt.”.

Xây dựng đội ngũ kế thừa

Cùng với việc phổ cập và biểu diễn ĐCTT, TP Hồ Chí Minh rất quan tâm việc xây dựng đội ngũ kế thừa cho bộ môn nghệ thuật này. Nhờ đó, độ tuổi của tài tử đờn và tài tử ca ngày càng được “trẻ hóa”.

Như nhiều câu lạc bộ ĐCTT trên địa bàn, vài năm trở lại đây, nghệ nhân Trần Đức Nhẫn cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT quận 1 đã dành nhiều tâm sức cho việc tìm kiếm, đào tạo thế hệ kế thừa thông qua việc thường xuyên mở các lớp dạy ĐCTT từ cơ bản đến nâng cao cho thanh, thiếu niên. “Giờ đây, những nghệ nhân như chúng tôi đã lớn tuổi rồi, nếu cứ đi biểu diễn mà không chú trọng công tác đào tạo cho thế hệ trẻ, thì vài năm nữa bộ môn độc đáo này sẽ bị mai một” – nghệ nhân Trần Đức Nhẫn tâm sự.

Thấu hiểu mong muốn của các nghệ nhân cao tuổi, thành phố đã và đang có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ trẻ, như đề án “Đưa ĐCTT vào trường học”, triển khai “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ”… Mới đây, TP Hồ Chí Minh đã tiên phong trong việc triển khai cuộc vận động sáng tác lời mới cho 20 bài, bản Tài tử Nam Bộ và vọng cổ dành cho thiếu nhi. Từ hơn 300 tác phẩm của gần 60 tác giả ở khắp mọi miền đất nước, ban tổ chức cuộc vận động đã tập hợp được hơn 70 tác phẩm xuất sắc nhất in thành 500 tập sách tuyển chọn và dựng ca 12 tác phẩm thực hiện in 500 đĩa CD. Những “món quà tinh thần” này đã được gửi đến hệ thống các nhà thiếu nhi, trường học, trung tâm văn hóa 24 quận, huyện để các em nhỏ tập làm quen với những tác phẩm viết riêng cho mình.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Minh cho biết: “Thời gian tới, ngành văn hóa thành phố sẽ tính đến việc tổ chức một liên hoan ĐCTT Nam Bộ để các em nhỏ đam mê bộ môn này thi thố tài năng. Chúng tôi xác định, quá trình bảo tồn và gìn giữ nghệ thuật ĐCTT phải chọn lứa tuổi thanh, thiếu niên để bắt đầu triển khai. Hiện nay, chúng tôi đã giao cho Câu lạc bộ ĐCTT thành phố cũng như các quận, huyện, ngoài việc hướng dẫn về ca thì phải đào tạo thêm những tay đờn thanh, thiếu niên, vì việc này cần một lộ trình dài lâu”.

Hai năm sau ngày ĐCTT được UNESCO vinh danh, TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ được quyết tâm và tinh thần sáng tạo trong việc bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật giàu truyền thống này. Hy vọng, với những nỗ lực và sự chung tay từ nhiều nguồn trong xã hội, TP Hồ Chí Minh cùng 20 tỉnh, thành phố khu vực phía nam sẽ làm giàu thêm kho tàng quý báu của ĐCTT, góp phần đưa bộ môn nghệ thuật này đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Gia Mỹ

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2015:

Mang ước mơ đến bên giường bệnh

Những ngày qua, 310 ước mơ của các bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Truyền máu – huyết học TP.HCM và Nhi Đồng 2 đã nhận được các phần quàMang giac mo den giuong benh từ những “cô tiên”.

Đó là những con thú bông, những con búp bê, tập sách, chiếc xe điều khiển hay hộp sữa, hộp bánh… mà các em đã viết nên ước mơ của mình gửi đến chương trình “Ước mơ của Thúy” trong Ngày hội hoa hướng dương tại TP.HCM ngày 22-11.

Cầm trên tay hai bộ váy hồng, đôi guốc hồng và một chiếc vương miện tí hon trên tay, hai bạn sinh viên Bùi Thị Duyên và Nguyễn Trang Bảo Trân tìm đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để thực hiện ước mơ cho bệnh nhi Tsằn Minh Tuyết (5 tuổi) với điều ước được một lần làm công chúa.

Khi biết Minh Tuyết có một khối u lớn ở cổ vì căn bệnh ung thư hạch bạch huyết không thể mặc những chiếc váy có cổ, hai cô sinh viên đành mang váy về nhà và quyết tâm lùng sục váy hồng hai dây. “Váy công chúa hai dây cho bé gái cực kỳ hiếm nên khi còn đúng một cái tôi mua ngay mà vui còn hơn mua được cho chính mình” – Bảo Trân chia sẻ.

Dù đang phải truyền thuốc giảm đau nằm li bì nhưng khi hai chị mang váy đến, Minh Tuyết gắng gượng đứng dậy để diện đồ công chúa. Váy, guốc đều vừa vặn như ước mơ của Tuyết, nhưng riêng chiếc vương miện cha mẹ của Tuyết đành giấu cô con gái bởi từ khi điều trị bằng hóa chất tóc của Tuyết đã không còn sợi nào.

“Mấy hôm nay nó cứ hỏi miết khi nào các anh chị đem quà đến, nay con được thỏa mãn, vui tươi như thế cha mẹ cũng ấm lòng” – chị Ngô Thị Tường Vi, mẹ của Tuyết, chia sẻ.

Ngọc Hiền

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/12/2015:

Liên kết phát triển du lịch tám tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngày 5-12, tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tám tỉnh miền núi Tây Bắc phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2010 – 2015.

Thời gian qua, tám tỉnh Tây Bắc mở rộng (gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu) đã hợp tác xây dựng được các tuyến và sản phẩm du lịch tiêu biểu theo đặc thù từng địa phương, khu vực. Lượng khách du lịch đạt tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu du lịch xã hội năm 2015 đạt gần 10 nghìn tỷ đồng. 5 năm qua, đã huy động hơn 18 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Nhận thức khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhân lực, môi trường du lịch; vấn nạn đeo bám, cò mồi, “chặt chém” khách… thời gian tới, tám địa phương thống nhất thực hiện các giải pháp trên bốn lĩnh vực: cơ chế, chính sách; sản phẩm du lịch; tuyên truyền, quảng bá và phát triển nguồn lực.

Hơn 500 vận động viên tham gia hội thi thể thao học sinh khuyết tật

Tại Nhà thi đấu thể thao TP Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ) vừa diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ 6, năm 2015. Tham gia, có 19 đoàn với hơn 500 vận động viên khuyết tật đến từ các trường, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên cả nước; tranh tài ở sáu môn: điền kinh, cờ vua, bóng đá mi-ni, kéo co, cầu lông và bóng bàn. Đây là hội thi được tổ chức hai năm một lần; nhằm tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật rèn luyện thể lực, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển các kỹ năng, tăng cường sức khỏe để hòa nhập cộng đồng… Hội thi diễn ra hết ngày 8-12.

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35

Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo về Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 35, sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-12 tại Quảng Bình. Liên hoan năm nay có chín thể loại, trong đó sáu chương trình truyền hình gồm: Chuyên đề – Khoa giáo, Giao lưu – Đối thoại – Tọa đàm, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, ca múa nhạc, sân khấu và chương trình dành cho thiếu nhi; ba thể loại phim gồm: phóng sự, tài liệu và phim truyện truyền hình.

Năm nay, Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, mang tính phát hiện nhân tố mới, thực tế sinh động ở các địa phương; phản ánh thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội… Lễ khai mạc vào tối 16-12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới

Tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và IV (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) vừa phối hợp khai mạc Triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”; trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu từ khối Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn. Đây là các tài liệu đặc sắc, phản ánh rõ nét, xác thực chủ trương của các vị vua triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử. Triển lãm cũng khẳng định đóng góp và thành quả của triều Nguyễn với việc biên soạn những cuốn sách sử lớn của vương triều như: Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện… Triển lãm kéo dài hết ngày 30-1-2016.

 • Tin trang 21 báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2015:

Phương Trâm phá nhiều kỷ lục nhóm tuổi

Ngày 5/12, ngày thứ hai Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 39 ở Đà Nẵng, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm (nhóm tuổi 14-15) của đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi đoạt 3 HCV ở cự ly 200m tự do, 50m ếch và 400m hỗn hợp. Ngoài ra, Phương Trâm còn phá kỷ lục cự ly 200m tự do và 400m hỗn hợp.

Trước đó trong ngày khai mạc 4/12, Phương Trâm đã đoạt 3 HCV, 1 HCB tiếp sức và phá kỷ lục ở nội dung 100m bướm.

Giải diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 tại Đà Nẵng, với sự tham dự của 262 VĐV đến từ 8 quốc gia trong khu vực. Sau hai ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đứng thứ nhì với 21 HCV, sau đoàn Singapore với 25 HCV.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/12/2015:

Các cơ quan tố tụng Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén

Ngày 3-12, tại UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén, người bị tù oan hơn 17 năm. Tại buổi xin lỗi công khai có đại diện chính quyền thị trấn Tân Minh, gia đình ông Huỳnh Văn Nén và đông đảo nhân dân tại địa phương.

Đại diện Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã đọc Lời xin lỗi công khai của các cơ quan: TAND, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, với tư cách là những cơ quan đã gây oan đối với ông Huỳnh Văn Nén. Trong đó nói rõ ông Nén đã bị điều tra, truy tố và xét xử kết án oan trong hai vụ án: Vụ án “bà Dương Thị Mỹ bị giết” (còn gọi là Vụ án vườn điều) trong Bản án số 122/HSST ngày 6-8-2004 và Vụ án bà Lê Thị Bông bị giết trong Bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST ngày 31-8-2000 của TAND tỉnh Bình Thuận

Các cơ quan tố tụng của Bình Thuận thừa nhận sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật; mong ông Huỳnh Văn Nén và người thân của ông Nén tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của TAND, VKSND, Công an tỉnh và của những người đã tiến hành tố tụng trong cả hai vụ án nêu trên. Cùng với đó, sẽ sớm xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân, tập thể đã để xảy ra khởi tố, điều tra, truy tố, kết án oan đối với ông Huỳnh Văn Nén theo đúng quy định của pháp luật.

Sau buổi xin lỗi công khai, các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo: đăng lời xin lỗi công khai trên báo; đồng thời sớm tiến hành các bước theo trình tự do pháp luật quy định ngay sau khi ông Nén có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, để sớm bồi thường thiệt hại cho ông.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015:

Khởi tố, bắt giam một chấp hành viên nhận hối lộ

Ông Nguyễn Thành Vân – 35 tuổi, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước bị bắt quả tang khi đang nhận tiền lót tay của đương sự tại một quán cà phê.

Ngày 4-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Thành Vân.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 12-2014, sau khi một bản án dân sự có hiệu lực thi hành, ông Vân được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước phân công thực hiện thi hành án thu hồi lại nhà.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, ông Vân đặt vấn đề chi phần trăm giá trị căn nhà và nhiều lần nhận tiền của bên được thi hành án với số tiền 26 triệu đồng. Nhận tiền xong, ông Vân vẫn chưa thi hành án thu hồi nhà nhưng lại yêu cầu đưa thêm 6 triệu đồng.

Sự việc được tố cáo với cơ quan chức năng, ông Vân bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại một quán cà phê.

Minh Trân

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2015:

Khởi tố vụ nhóm người Trung Quốc lừa bán vàng giả

Liên quan vụ bán 58 kg vàng giả chiếm đoạt 10 tỉ đồng tại Đồng Nai, sáng 8-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Ye Guorong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bằng việc lừa bán 58 kg vàng cám giả cho chủ tiệm vàng Ngọc Phát tại TP. Biên Hòa đêm 2-12, Ye Guorong và các đồng phạm người nước ngoài đã chiếm đoạt 10 tỉ đồng của chủ tiệm vàng này.

Tại cơ quan điều tra, Ye Guorong khai nhận sau khi bán được số vàng cám giả, Ye Guorong được chia 8.800USD, 2 triệu đồng, 2.250 nhân dân tệ còn 3 đồng bọn đã trốn khỏi Việt Nam.

Chiều 3-12, Ye Guorong bị bắt khi đang trên đường trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đang phối hợp với Cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an tiếp tục điều tra, truy bắt những nghi can còn lại.

V.LAM

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 6/12/2015:

Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Sáng 5-12, tại TP Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức mít-tinh hưởng ứng Chiến dịch toàn cầu “16 ngày hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2015 do Liên hợp quốc phát động. Việt Nam được Liên hợp quốc xếp thứ 87/144 nước có chỉ số phát triển giới tốt và thuộc nhóm nước có thành tựu bình đẳng giới tốt nhất ở khu vực Đông – Nam Á. Chiến dịch toàn cầu năm nay nhằm khuyến khích nam giới tham gia cùng với xã hội phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; đặc biệt là chống bạo lực học đường trong học sinh nữ và nữ sinh viên.

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015:

Kỷ luật thẩm phán tính “ngâm” hồ sơ 4 năm

Ngày 4-12, tin từ TAND tỉnh Bình Phước cho hay vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hùng (thẩm phán TAND tỉnh) và ông Nguyễn Nguyên Hoàng (thư ký TAND tỉnh) do có sai phạm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án bà Tiên Thị Sự bị truy tố về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ, ngày 9/9/2010, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án của bà Sự ra xét xử phúc thẩm. Ở phiên tòa này ông Hùng là thẩm phán chủ tọa phiên tòa, còn ông Hoàng là thư ký ghi biên bản phiên tòa. Kết thúc phiên tòa, ông Hùng tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Bù Đăng để điều tra, xét xử lại thủ tục chung với lý do: việc định giá tài sản bị thiệt hại trong vụ án chưa chính xác, khi thực nghiệm tiến hành tại sân vận động chứ không phải tiến hành tại hiện trường nên không khách quan, vi phạm tố tụng, chưa lấy lời khai của một số nhân chứng. Theo quy định, thay vì sau 15 ngày sau khi tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm phải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cho Viện KSND huyện Bù Đăng điều tra, xét xử lại. Thế nhưng, ông Hùng và ông Hoàng lại quên không chuyển, mãi đến ngày 26/12/2014 mới bàn giao cho Viện KSND huyện Bù Đăng.

Sau 3 tháng điều tra, ngày 28/3/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Sự vì xét thấy hành vi của bà Sự là ít nghiêm trọng, hiện nay không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Bà Tiêu Thị Sự bị khởi tố, bắt giam ngày 21/9/2006, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 tháng tù giam. Nếu tính từ thời gian được tại ngoại đến ngày đình chỉ điều tra, bà Tiêu Thị Sự mang thân phận bị can gần 10 năm. Việc tắc trách, sai sót trong quá trình điều tra xét xử, ngâm hồ sơ kéo dài gây tổn hại lớn về vật chất và tinh thần cho bà Tiêu Thị Sự.

Nhất Nguyên

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2015:

Cảnh sát PCCC xin lỗi doanh nghiệp bị vòi vĩnh

Sau bài viết “Vòi vĩnh dịch vụ phương án phòng cháy chữa cháy” (Tuổi Trẻ ngày 7-12), ngày 8-12 đại tá Huỳnh Văn Quyến – trưởng Phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân (TP.HCM) – đã đến doanh nghiệp của ông T. xin lỗi ông T..

“Trường hợp cán bộ có thái độ, lời lẽ chưa chuẩn mực mà báo phản ánh là sự việc hết sức đau lòng, đáng tiếc của lực lưCanh sat PCCC xin loi doanh nghiepợng và cũng chính là bài học cho đơn vị trong việc giám sát, quản lý cán bộ, nhất là cán bộ địa bàn.

Qua những nội dung báo Tuổi Trẻ phản ánh, với tư cách là người đứng đầu Phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, tôi chính thức gửi lời xin lỗi đến doanh nghiệp, mong doanh nghiệp hết sức chia sẻ, thông cảm cho cán bộ liên quan và đơn vị.

Thời gian tới, đơn vị hứa sẽ chú trọng giáo dục, định hướng cho mỗi cán bộ chiến sĩ khi quan hệ với người dân, doanh nghiệp phải tận tình, không được có thái độ làm khó, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp” – ông Quyến nói.

Theo ông Quyến, khi làm tường trình, trung úy Lê Thanh Bình và thiếu úy Nguyễn Huy Khang đã thừa nhận các sai phạm như báo Tuổi Trẻ nêu. Hiện hai cán bộ này bị tạm đình chỉ công tác. Đơn vị cũng đang kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan để từ đó sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Theo đại tá Quyến, hình ảnh người cảnh sát PCCC lâu nay trong mắt người dân là lực lượng thực hiện công tác nhân đạo. Hầu hết cán bộ cảnh sát PCCC đều rất tốt.

“Khi phân công cán bộ quản lý địa bàn đến làm việc với người dân, doanh nghiệp, đơn vị có giấy giới thiệu và có ghi số điện thoại của tôi. Thời gian tới nếu người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn hay cần hỗ trợ thông tin gì cứ gọi thẳng cho tôi, tôi hứa sẽ hướng dẫn hoặc cử đơn vị chuyên môn hướng dẫn tận tình, chu đáo” – ông Quyến cho biết.

Liên quan đến vụ này, đại tá Lê Tấn Bửu – giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM – cho biết qua xác minh bước đầu Cảnh sát PCCC TP.HCM xác định có các hiện tượng như báo Tuổi Trẻ nêu. Hiện đang đợi kết quả thanh tra chính thức để thông tin cho báo.

Hoàng Lộc – Sơn Bình

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: