Pham Ton’s Blog

Tháng Một 13, 2016

Trên quê hương yêu dấu (tuần 2 tháng 1 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 11:23 chiều

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 2 tháng 1 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 7/1/2016:

Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trình bày diễn văn tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội trong lễ mittinh trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6-1), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như trên.

Nhắc lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử, Tổng bí thư cho biết chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, ngày Quoc hoi hoan thanh nhiem vu6-1-1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến, nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cuộc bầu cử đầu tiên đã thắng lợi, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Sự kiện trọng đại này đi vào lịch sử đất nước như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội không ngừng lớn mạnh. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ Quốc hội khóa I, nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hi sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đặc biệt trong những năm gần đây, hoạt động lập pháp của Quốc hội có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” – Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, hiện nay toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng bí thư đề nghị: “Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí và vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/1/2016:

Dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết khu vực ở Đông – Nam Á

(Bài phát biểu của Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG về Cộng đồng ASEAN)

Thưa quý vị và các bạn,

Hôm nay, vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới 2016, cùng với các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN), chúng ta vui mừng chào đón sự ra đời Cộng đồng ASEAN của hơn 600 triệu người dân với các nền kinh tế năng động có tổng GDP đạt 2.600 tỷ USD và là một cộng đồng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc nguyen tan dungvà truyền thống. Đây là dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết khu vực ở Đông – Nam Á, thể hiện nhận thức chung và quyết tâm của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc nâng quan hệ liên kết, hợp tác lên tầm cao mới, vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Vượt qua những thăng trầm và khác biệt, Cộng đồng ASEAN 2015 ngày nay là ngôi nhà chung của đại gia đình các quốc gia Đông – Nam Á. ASEAN đã trưởng thành và lớn mạnh, đạt nhiều thành quả to lớn sau gần 50 năm phát triển vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng của các quốc gia khu vực và đang đẩy mạnh sự liên kết sâu rộng trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Vượt qua những thách thức của quá trình phát triển, ASEAN đã mang lại những lợi ích quan trọng, thiết thực cho các nước thành viên và khẳng định mạnh mẽ giá trị của tình đoàn kết, nguyên tắc đồng thuận, thống nhất của Cộng đồng. Vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, nhất là cấu trúc về an ninh, đã nhận được sự tham gia hợp tác, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhất là các Đối tác Đối thoại của ASEAN, bao gồm cả những cường quốc hàng đầu trên thế giới.

Với nhận thức xây dựng Cộng đồng ASEAN là một tiến trình liên tục và lâu dài, ASEAN đã đề ra Tầm nhìn 2025 khẳng định quyết tâm của tất cả các nước thành viên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa liên kết ASEAN, xây dựng một Cộng đồng ASEAN vận hành theo luật lệ, thực sự hướng tới người dân, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân, có quan hệ rộng mở với các đối tác, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả khu vực và toàn cầu.

Thưa quý vị và các bạn,

Là quốc gia thành viên từ năm 1995, Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng ASEAN lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa ý tưởng hình thành cộng đồng ASEAN gắn kết có 10 thành viên là các quốc gia Đông – Nam Á. Gia nhập ASEAN là một quyết định chiến lược, đánh dấu một cột mốc quan trọng đầu tiên trong triển khai chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong 20 năm đồng hành cùng ASEAN, với phương châm tham gia “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một thành viên, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN, được các nước trong và ngoài khu vực ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, những thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao cũng là những đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh và nâng tầm vị thế của ASEAN.

Trong thời gian tới, để hội nhập Cộng đồng ASEAN thành công với vai trò vị thế quốc gia lớn hơn, Việt Nam chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực và sức sáng tạo; cùng nhau hành động vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tranh thủ tốt các cơ hội thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việt Nam sẽ thực thi nghiêm túc các cam kết hội nhập và hợp tác cùng các nước thành viên thực hiện thắng lợi Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Thưa quý vị và các bạn,

Chào đón Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành và nhân dịp năm mới 2016, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chính phủ và nhân dân các nước thành viên ASEAN.

Tôi tin tưởng rằng với sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta, Cộng đồng ASEAN sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân và các quốc gia thành viên, đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Xin cảm ơn.

(Đầu đề do Báo Nhân Dân đặt)

Lễ Thượng cờ ASEAN chào mừng Cộng đồng ASEAN ra đời

Sáng 31/12/2015, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ Thượng cờ ASEAN chào mừng Ngày hình thành Cộng đồng ASEAN (31/12/2015). Tới dự, có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại sứ Vương quốc Ma-rốc, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội E.H.Pha-đa-ni; đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, các bên đối tác và đối thaoij của ASEAN tại Việt Nam; đại diện UBND thành phố Hà Nội; các bộ, ban, ngành Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu ý kiến nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày hình thành Cộng đồng ASEAN đối với tất cả các nước thành viên ASEAN sau 48 năm ASEAN ra đời và phát triển, nêu rõ, bắt đầu từ ngày 31/12/2015 mơ về một cộng đồng hài hòa của các dân tộc Đông – Nam Á, cùng gắn kết hợp tác và hữu nghị, đã trở thành hiện thực. Đây là kết quả của gần nửa thế kỷ phấn đấu vương lên của tất cả các nước Đông Nam Á. Theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Cộng đồng ASEAN gồm hơn 600 triệu dân ra đời sẽ đưa tiến trình hợp tác và liên kết khu vực sang một giai đoạn mới, sâu rộng và chặt chữ hơn, vừa đáp ứng lợi ích của các quốc gia thành viên, vừa phản ánh vai trò trung tâm, tính chủ động của ASEAN trước xu thế tăng cường hợp tác, liên kết ở khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Lễ Thượng cờ thể hiện niềm tự hào của tất cả các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy sự đoàn kết , hợp tác, gắn bó của ASEAN

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 27/12/2015:

Việt Nam – Campuchia khánh thành cột mốc biên giới 30 và 275

Ngày 26-12, Việt Nam và Campuchia đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc số 30 trên đường biên giới đất liền giữa hai nước và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Ozadav (xã Ianan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và xã Ponhai, huyện Ozadav, tỉnh Rattanakiri, Campuchia).

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Về phía Campuchia có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia SamdecCot moc bien gioih Techo Hunsen cùng với đại diện lãnh đạo của các bộ ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia đã và đang không ngừng củng cố và phát triển trên nhiều mặt.

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Ozadav nằm trên quốc lộ 19 của Việt Nam, nối với quốc lộ 78 của Campuchia, là một trong những tuyến đường trọng yếu nối các tỉnh Tây nguyên của Việt Nam với các tỉnh Đông bắc của Campuchia.

Việc hoàn thành đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế này sẽ tạo điều kiện thông suốt tuyến đường quan trọng, khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch cũng như hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước nói riêng và vùng tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia nói chung.

Thủ tướng Campuchia Hunsen cho rằng việc khánh thành cột mốc số 30 là sự nỗ lực của cả hai bên trong suốt một thời gian dài.

Ông Hunsen cũng bày tỏ hi vọng hai bên sẽ sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc, xây dựng một đường biên giới chính xác, công bằng trên cơ sở luật pháp của mỗi nước, phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa hai nước Việt Nam – Campuchia cũng như các nước trong khu vực ASEAN và khu vực tiểu vùng sông Mekong.

Cuối buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hunsen đã cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Ozadav.

Cột mốc số 30 là một trong ba cột mốc trong gói đã được Uỷ ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới hai nước thống nhất xác định vào tháng 5-2011, sau khi Chính phủ hai bên ký Bản ghi nhớ (MOU) tháng 4-2011.

Sau một thời gian trì hoãn, hai cột mốc số 30 và 275 đã được hai bên nhất trí khởi công xây dựng vào ngày 20-11.

Việc hoàn thành xây dựng hai cột mốc này thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc  hợp tác sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/1/2016:

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng họp phiên thứ 5

Chiều 5-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng họp phiên thứ 5. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo của Thường trực Tiểu ban về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng của các cơ quan, đơn vị từ phiên họp thứ tư đến nay và các nhiệm vụ cần tập trung giải quyết từ nay đến Đại hội; cho ý kiến về tổ chức công tác diễn tập phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Sau khi nghe và thảo luận các nội dung nêu trên, đồng chí Lê Hồng Anh, Trưởng Tiểu ban phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. Đồng chí đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, nhiều công việc phục vụ Đại hội cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Về nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XII của Đảng, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ các công việc được phân công, sớm hoàn tất các công việc còn lại về phục vụ Đại hội, tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, góp phần tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

Hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày cộng đồng ASEAN

Sáng 31-12, hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Cần Thơ đã tham gia Ngày cộng đồng ASEAN tại khuôn viên trường, chương trình do Đoàn Trường ĐH Cần Thơ tổ chức nhân kỷ niệm ngày ra đời Cộng đồng ASEAN. Ngày hội thể hiện đa dạng không gian văn hóa, xã hội, đời sống của các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN với nhiều hoạt động lý thú, hấp dẫn.

1000 sinh vien tham gia ngay cong dongĐại diện sinh viên các nước trong khu vực cùng nhau giao lưu, chia sẻ với sinh viên Cần Thơ tại diễn đàn “Sinh viên ĐH Cần Thơ trên đường hội nhập”, bàn về những giải pháp tháo gỡ các rào cản về ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên tự tin và sẵn sàng hơn cho nhiều hoạt động giao lưu hội nhập trong tương lai gần.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 7/1/2016:

Kỷ niệm 37 năm chiến thắng biên giới Tây Nam:

Ngày 7-1 là mốc son của tinh thần đoàn kết trong sáng

Ngày 6-1, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2016).

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Trương Minh Nhựt, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM, khẳng định chính tình đoàn kết của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, làm nên chiến thắng vĩ đại của nhân dân mỗi nước.

Ông Nhựt cũng nhấn mạnh ngày 7-1-1979 đi vào lịch sử như một mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, hồi sinh. Đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông Sim Sokhom, tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, bày tỏ mặc dù đã qua hơn ba thập niên nhưng ngày 7-1-1979 vẫn là sự kiện lịch sử được khắc ghi trong lòng người dân Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam đã hi sinh máu xương, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã truy tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho thiếu tướng Hoàng Thế Thiện – nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phó tư lệnh chính trị Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Mai Phương

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 2/1/2016:

Hơn 15.000 sinh viên tham gia ngày hội “Sắc màu ASEAN”

Ngày 31/12/2015 tại ký túc xác ĐH Quốc gia TP.HCM, hơn 15.000 sinh viên nội trú đã tham gia ngày hội chào đón năm mới 2016 chủ đề: “Sắc màu ASEAN” với chương trình ca múa nhạc đặc sắc đến từ các ca sĩ chuyên nghiệp, công diễn các tiết mục xuất sắc nhất của Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn thành lần 9/2015 với chủ đề “Sắc màu ASEAN” (giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM, giải nhì và ba thuộc về ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM). Chương trình do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với ban quản lý ký túc xác tổ chức.

Trước đó, sinh viên đã tham gia nhiều hoạt động như như hội thảo du học Đông Nam Á, sân chơi pháp luật, điều hành giưới thiệu văn hóa các nước ASEAN, tham gia các trò chơi dân gian, saanc hơi thể thao và nghệ thuật đường phố…

Phước Tuấn

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 31/12/2015:

Bệnh viện Hữu nghị do Việt Nam tài trợ tại Lào

Ngày 2-1, lễ động thổ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng đã diễn ra tại thị xã Phuôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Benh vien huu nghi do VN tai troi tai LaoĐại diện phía VN gồm có ông Nguyễn Chí Dũng – ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư, phó chủ tịch Phân ban hợp tác VN – Lào, ông Hoàng Viết Đường – phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (tỉnh kết nghĩa với Xiêng Khoảng).

Đại diện phía Lào có phó Thủ tướng Xồm Xa Vat Lech Sa Vat. Ông Sốm Cốt Mang No Mẹc – bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cùng cán bộ và hàng trăm người dân địa phương.

Dự án bệnh viện sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ VN với quy mô 200 giường bệnh. UBND Nghệ An được giao làm chủ đầu tư.

Ngày mai, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cũng diễn ra lễ động thổ xây dựng bệnh viện hữu nghị tương tự. UBND tỉnh Thanh Hóa (tỉnh kết nghĩa với Hủa Phăn) sẽ làm chủ đầu tư dự án.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 7/1/2016:

Đội tàu hải quân Nga thăm Đà Nẵng

14g ngày 6-1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau với 315 sĩ quan, thủy thủ do chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy – lớp chuyên trách chống hạm và phòng không. Tải trọng choán nước tối đa của các tàu lớp này lên tới 7.940 tấn.

Tau nga vao da nangTàu dài 156m, rộng 17,3m, vận tốc di chuyển khoảng 62 km/h, tầm hoạt động 14.000 hải lý. Được trang bị 2 pháo hạm AK-130, 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 Mach.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630.

Trong thời gian thăm hữu nghị Đà Nẵng từ nay đến ngày 9-1, chỉ huy đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…

Trong khi đó, các sĩ quan, thủy thủ sẽ tham quan các danh lam, thắng cảnh ở Đà Nẵng, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đón các đoàn quan khách lên tham quan tàu.

Hữu Khá

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

Thiết lập đường dây liên lạc bộ quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc điện đàm nhân dịp bộ quốc phòng hai nước chính thức thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp. Hai bộ trưởng thống nhất cho rằng việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa bộ quốc phòng hai nước là một nội dung hợp tác mới, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện để lãnh đọa quân đội hai nước kịp thời trao đổi những vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương.

Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, từng bước giải quyết thỏa đáng những bất đồng trên cơ sở các nhận thức chung giữa lãnh đạo hay nước. Hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt tăng cường giao lưu các cấp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.

V.V.Thành.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Nhiều hãng hàng không bán vé ưu đãi

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, từ 11 giờ ngày 4-1 đến hết ngày 6-1, hãng mở bán 20 nghìn vé máy bay với giá chỉ từ 16 nghìn đồng/chặng trên 20 đường bay nội địa và quốc tế. Theo đó, giá vé 16 nghìn đồng/chặng sẽ được thực hiện trên 15 đường bay nội địa; năm đường bay quốc tế (do Jetstar Asia khai thác). Ngoài ra, hãng cũng bán vé ưu đãi từ 99 đến 490 nghìn đồng/chặng tại một số đường bay khác.

Nhân dịp khai trương ba đường bay mới (Plây Cu – Hải Phòng, Plây Cu – Vinh và TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa), Hãng hàng không VietJet tặng 50 nghìn vé khuyến mại, giá từ 0 đồng vào ba ngày (từ 6 đến 8-1), thời gian bay từ ngày 15-1 đến 31-12-2016 (trừ dịp lễ, tết). Các đường bay mới sẽ lần lượt được khai thác vào các ngày 15-1, 16-1 và 20-1.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2016:

Xuất khẩu tăng trưởng khá trong năm năm qua

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giai đoạn 2011-2015, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt, bình quân tăng 17,6%/năm, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch (12%/năm). Quy mô xuất khẩu tăng trưởng rõ rệt, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 162 tỷ USD, tăng bốn lần so năm 2006, thể hiện sự phục hồi sản xuất trong nước, góp phần vào tăng trưởng GDP, cải thiện cán cân thương mại, kiềm chế nhập siêu. Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên đã tăng qua các năm.

Tính đến năm 2015 đã có tới 23 mặt hàng với tỷ trọng chiếm khoảng 86% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó dẫn đầu là điện thoại di động (khoảng 30 tỷ USD năm 2015). Xuất khẩu sang các thị trường và khu vực trọng điểm giai đoạn 2011-2015 cũng đạt tăng trưởng khá, đồng thời hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng bắt đầu vươn ra các thị trường tiềm năng, thị trường mới. Cụ thể, xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng trưởng bình quân 18%/năm; sang EU tăng bình quân 22%/năm; sang Nhật Bản tăng 13%; sang thị trường ASEAN tăng 12%…

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 1/1/2016:

Sản phẩm hoa Đà Lạt xuất khẩu đạt 26 triệu USD

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI – 2015 vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao giá trị sản phẩm hoa Đà Lạt và chủ động hội nhập quốc tế”. Năm 2015, sản phẩm hoa Đà Lạt xuất khẩu đạt 26 triệu USD.

Lâm Đồng hiện có gần 7.600 ha hoa, sản lượng đạt hơn 2,3 triệu cành; trong đó, số lượng xuất khẩu chiếm 10,7%. Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực của cả tỉnh, chiếm 67% sản lượng. Hoa Đà Lạt trở thành thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hoa Lâm Đồng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đưa ra một số giải pháp phát triển ngành hoa Đà Lạt, Lâm Đồng, như: Quy hoạch vùng sản xuất hoa chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ hợp lý; tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài; xác định thị trường mục tiêu để đẩy mạnh xuất khẩu.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/11/2016:

Năm 2015, lâm nghiệp tăng trưởng cao

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất lâm nghiệp năm 2015 tăng trưởng khá, với mức tăng 7,9% so các năm trước; giá trị tổng sản lượng tăng 10,89% và xuất khẩu cũng tăng 10%, vượt mức 7,1 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng rất cao, bởi 10 năm trước đây mức tăng của ngành chỉ đạt 1-2%. Có được kết quả này là do thị trường tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đều tăng trưởng mạnh nên đã khuyến khích khai thác và trồng rừng sản xuất. Sản lượng gỗ khai thác sơ bộ năm 2015 ước đạt 8,309 triệu m3, tăng 11,9% so cùng kỳ năm ngoái. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 244,8 nghìn ha, tăng 10,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 24,9 nghìn ha, tăng 14,6%; trồng mới rừng sản xuất đạt 220 nghìn ha, tăng 10,4%.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2016:

Kết nối cung cầu nông sản giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ

Chương trình kết nối cung cầu nông sản giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ tư vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của 170 doanh nghiệp và hợp tác xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối, tìm đầu ra cho sản phẩm. Các hệ thống phân phối cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết cho nông dân khi đưa hàng hóa vào siêu thị. Qua bốn năm triển khai chương trình, đã có gần 1.000 hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm được ký kết với tổng giá trị hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Tiền Giang có gần 632 ha cây trồng đạt tiêu chuẩn an toàn

Tỉnh Tiền Giang vừa trao giấy chứng nhận đạt tiêu chí GlobalGAP cho ba cơ sở chuyên sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh là: Trang trại trồng chuyên canh thanh long Cát Tường tại xã Thạnh Tân (huyện Tân Phước); Tổ hợp tác sầu riêng ấp Bình Hòa B, xã Tam Bình (huyện Cai Lậy) và HTX thanh long Mỹ Tịnh An, xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo). Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có gần 632 ha cây trồng các loại được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn VietGAP, GlobalGAP.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 1/1/2016:

Cam Canh, bưởi Diễn cho thu nhập cao

Theo Trung tâm Phát triển giống cây trồng Hà Nội, hiện Hà Nội có hơn 15.100 ha cây ăn quả, tập trung ở hai vùng chính đồi gò và bãi ven sông, chủ yếu ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Mê Linh. Riêng diện tích cam Canh của Hà Nội có khoảng 747 ha với tổng sản lượng đạt 6.826 tấn. Tổng diện tích trồng bưởi của Hà Nội đã tăng 2.706 ha, tập trung tại các huyện Đan Phượng , Hoài Đức, Quốc Oai. Năm 2015, nhờ áp dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuật mới vào thâm canh cây bưởi Diễn và cam Canh, nên cho thu nhập ước đạt khoảng từ 500 đến 900 triệu đồng/ha/năm.

 • Tin trang 4 báo Nhân Dân ngày 3/1/2016:

100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã từ chương trình 135

Thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Quảng Bình đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất… cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Qua năm năm thực hiện, đến nay, 100% số xã trong tỉnh có đường ô-tô đến trung tâm xã; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3%, tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%; tỷ lệ hộ nghèo từ 61,57% năm 2011, giảm còn 21,2% năm 2015…

Báo cáo thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Mục tiêu chính của cuộc điều tra là thu thập thông tin thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS.

Dan toc lo loNhững dữ liệu thu thập được sẽ làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam. Báo cáo một số kết quả chủ yếu của cuộc điều tra là: Dân số và phân bổ dân cư, đặc điểm nhân khẩu học của các dân tộc thiểu số, lao động và việc làm, kế hoạch hóa gia đình, tiếp cận thông tin, hoạt động dịch vụ du lịch, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, số hộ có nhà vệ sinh, số xã có điện, tình trạng giao thông ở các xã, thôn, bản; số xã có nhà văn hóa; xã có trạm y tế; hộ gia đình thiếu đất sản xuất, đất ở; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cơ sở…

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2016:

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đã phát triển ở 50 tỉnh, thành phố

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức tổng kết năm năm thực hiện Quyết định số 1640 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) giai đoạn 2011-2015.

Qua năm năm thực hiện Đề án, các địa phương đã xây dựng mới 36 trường PTDTNT, nâng tổng số lên 308 trường, với trên 88 nghìn học sinh theo học. Mạng lưới quy mô các trường PTDTNT cơ bản đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương. Các tỉnh, huyện có đông người dân tộc thiểu số, có nhu cầu và đủ điều kiện mở trường đều đã có trường PTDTNT. Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long phủ kín trường PTDTNT ở các huyện có từ 10 nghìn người dân tộc thiểu số trở lên.

Các điều kiện đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường PTDTNT được tăng cường. Đến nay, đã có 120 trường trong tổng số 308 trường PTDTNT được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Hệ thống trường PTDTNT đã phát triển ở 50 tỉnh, thành phố cả nước, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vị thế là trường hàng đầu về chất lượng ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Tại các trường này, ngày càng có nhiều học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ở mức cao và ổn định; số học sinh thi đỗ vào ĐH, CĐ tăng qua từng năm học.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, việc thực hiện Đề án vẫn còn nhiều tồn tại, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như việc xây mới các trường PTDTNT, các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản lý các trường PTDTNT… Chất lượng giáo dục giữa các trường PTDTNT chưa đồng đều, đặc biệt là chất lượng các hoạt động giáo dục đặc thù trong nhà trường. Trong gian đoạn 2016-2020, Bộ GD và ĐT sẽ tiếp tục triển khai đề án theo hướng ưu tiên bố trí nguồn ngân sách còn thiếu cho các địa phương để xây dựng các hạng mục, xây dựng mới các trường PTDTNT.

Tại lễ tổng kết, các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích, làm rõ những khó khăn hạn chế và nguyên nhân để từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho giai đoạn tới nhằm tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTNT đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc miền núi trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Dịp này, Bộ GD và ĐT cũng tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong triển khai Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011-2015.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 6/1/2016:

Tôn vinh các điển hình trong phong trào năng suất – chất lượng Việt Nam

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức lễ công bố chuỗi sự kiện kỷ niệm “20 năm giải thưởng chất lượng quốc gia”. Qua đó sẽ có nhiều sự kiện liên tục được tổ chức từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2016.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện hằng năm nhằm xem xét, đánh giá và trao các giải thưởng cho những doanh nghiệp đạt những thành tích xuất sắc và thành tựu nổi bật trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp đáng kể cho phong trào năng suất – chất lượng Việt Nam.

Theo Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Quân, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng đã thu hút được sự quan trâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội. Cho đến nay đã có gần 1.700 lượt doanh nghiệp đạt giải.

Thứ trưởng KH-CN Trần Việt Thanh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho biết, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng uy tín về chất lượng hàng hóa Chính phủ giao cho Bộ KH-CN chủ trì và sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra như: Lễ công bố Sự kiện 20 năm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; thành lập Diễn đàn Nhà báo năng suất và chất lượng; Hội thảo chuyên đề về “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia”; công bố kết quả trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2015; lễ tôn vinh 20 doanh nghiệp đạt giải có những đóng góp tích cực cho hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trong 20 năm qua…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/1/2016:

Tuyên dương sáu Công dân trẻ tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh

Ngày 1-1, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2015. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh dự lễ.

Từ 64 gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, đối tượng do 38 đơn vị đề cử, Hội đồng bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh đã chọn ra sáu gương Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2015. Đó là: Võ Thành Công (cán bộ Phòng Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh); Đàm Nguyễn Trọng Nhân (nghiên cứu viên tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (học sinh lớp 12A1.2 Trường THPT Nguyễn Huệ, quận 9); Đinh Xuân Tân (kỹ sư cơ khí ô-tô, Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô-tô – ISamco); ca sĩ Võ Hạ Trâm (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh); Trần Quốc Trung (Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Trường đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh).

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các gương Công dân trẻ tiêu biểu; đồng thời nhấn mạnh, chính công việc và thái độ sống cống hiến của họ đã góp phần lan tỏa, nhân rộng những giá trị tốt đẹp đến từng đoàn viên, thanh, thiếu nhi thành phố. Qua đó, cùng nhau góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn, bằng sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn, hội ở thành phố sẽ luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng; chăm lo, khơi sức sáng tạo, cống hiến của thanh niên, vừa tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 6/1/2016:

Đức tài trợ xây trường khiếm thính tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 5/1, ông Michael Dirkx, giám đốc Quỹ Schmitz (Đức), đã làm việc với đại diện sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông qua sự kết nối của lãnh sự quán Đức. Tại buổi làm việc, Quỹ Schmitz đã thỏa thỏa thuận với Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc tài trợ xây dựng mới Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, thay cho trường cũ đã xuống cấp. Dự kiến Quỹ Schmitz sẽ tài trợ khoảng 1 triệu euro (tương đương 23 tỉ đồng) để xây dựng trường với quy mô lưu trú, học tập và sinh hoạt cho 200 học sinh. Ngoài ra, trường mới sẽ có cơ sở dạy nghề, các phòng phục hồi chức năng, can thiệp sớm giúp học sinh khiếm thính cải thiện thính lực. Dự kiến cơ sở mới của trường khiếm thính sẽ được khởi công chậm nhất vào đầu năm 2017. Tỉnh Lâm Đồng đã bố trí khu đất xây dựng trường tại P.7 (TP Đà Lạt).

Ngoài ra, Quỹ Schmitz còn cam kết tài trợ một xe buýt trị giá khoảng 1 tỉ đồng, giúp học sinh khiếm thính có điều kiện đi lại tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng cũng vừa tiếp nhận khối thiết bị dạy học tổng cộng gần 200 triệu đồng gồm bảng tương tác, máy vi tính, máy bay… từ Quỹ Schmitz.

M.V.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng 2015

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng 2015. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.

Sau sáu tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 177 dự án sáng kiến của các cá nhân, tập thể trên toàn quốc trong các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, giao thông, khoa học công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Qua thẩm định, xét duyệt, ban tổ chức đã lựa chọn 11 sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu nhất để trao giải.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả, tác động xã hội của cuộc thi, không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam; tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó, góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam tiếp tục hưởng ứng thiết thực cuộc thi “Sáng kiến vì cộng cồng”.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định công nhận huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng)đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Hòa Vang đã có 10 trong số 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua các chương trình, dự án phát triển sản xuất có hiệu quả, đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2015 đạt 27,24 triệu đồng, tăng 11,83 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên ở khu vực nông thôn đạt 95,6%…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/1/2016:

Hàng nghìn người hiến máu tình nguyện tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 3-1, báo Tiền Phong phối hợp Trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường đại học Văn Hiến tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, mở màn cho những đợt hiến máu tình nguyện sẽ diễn ra tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình đã thu hút hàng nghìn sinh viên, người dân tham gia. Riêng trong sáng 3-1, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” được thực hiện lần đầu vào năm 2009. Chương trình được thực hiện trong cả nước vào mỗi dịp đầu năm nhằm đáp ứng nhu cầu về máu trong dịp Tết. Nhiều năm qua, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, thanh niên các trường và người dân trên cả nước.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Hơn 4.500 cán bộ, công nhân viên đăng ký hiến máu trong Tuần lễ hồng EVN

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chính thức phát động Tuần lễ hồng EVN với thông điệp “Món quà ý nghĩa cho cộng đồng”, diễn ra từ ngày 4 đến 10-1 tại tất cả các đơn vị điện lực trực thuộc EVN.

Ngay sau khi phát động chương trình, đã có hơn 4.500 CBCNV tình nguyện đăng ký hiến máu. Nhân dịp này, một số cá nhân tiêu biểu của EVN nhiều năm qua đã hiến máu hàng chục lần đã được Viện Huyết học-Truyền máu tặng giấy khen; đồng thời EVN cũng trao 20 phần quà tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

 • Tin trang 7 báo Nhân Dân ngày 3/11/2016:

Cứu kịp thời chín ngư dân bị nạn trên biển

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 2-1-2016, tại vịnh Phan Thiết, tàu cảnh sát biển CSB 2010 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã cứu nạn thành công và bàn giao cho Đồn Biên phòng Thanh Hải, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận chín ngư dân cùng tàu cá BTh 96092 TS bị nạn trên vùng biển Bình Thuận.

Trước đó, ngày 28-12-2015, tàu cá BTh 96092 TS, công suất 330 CV, trên tàu có chín lao động do ông Nguyễn Quốc Trương, SN 1981, trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm thuyền trưởng xuất bến từ Cảng cá Phú Hài, TP Phan Thiết đi hành nghề câu khơi ở vùng biển Trường Sa. Vào rạng sáng ngày 1-1-2016, gặp sóng to, gió lớn, tàu bị hỏng máy, phá nước tại vị trí cách Cảng Phan Thiết 40 hải lý về phía đông nam.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 2/1/2016:

Cấp cứu hành khách trên chuyến bay

Nữ hành khách gốc Hoa, quốc tịch Canada đứng dậy có ý định rời ghế để vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy thì người này đột ngột ngất xỉu, tay chân cứng đơ.

Chiều 31-12, phi hành đoàn trên chuyến bay BL795 của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific từ Hà Nội đi TP.HCM cùng các bác sĩ đã cấp cứu thành công một nữ hành khách nước ngoài.

Sự kiện hy hữu này đã mang lại niềm vui và cảm động cho hành khách trong chuyến bay ngày cuối năm.

Chuyến bay BL795 từ Hà Nội của Jetstar Pacific đi TP.HCM cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 15g20 ngày 31-12.

Sau khi cất cánh khoảng 20 phút, máy bay đã ở trạng thái ổn định bay, một nữ hành khách gốc Hoa, quốc tịch Canada ngồi số ghế 6E đứng dậy có ý định rời ghế để vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy thì hành khách nữ này đột ngột ngất xỉu, tay chân cứng đơ.

Ngay lập tức, tiếp viên trưởng Hoàng Quyên có mặt thực hiện các biện pháp sơ cứu, đồng thời kêu gọi hành khách là bác sĩ đi trên chuyến bay trợ giúp.

Nhận được lời kêu gọi từ tiếp viên, hai nữ bác sĩ là Đỗ Thị Mai Chi và Đỗ Thị Kim Như ngồi hàng ghế 8D, 8E kịp thời có mặt để hỗ trợ cấp cứu cho hành khách.

Sau khi cấp cứu, nữ hành khách này đã tỉnh lại và dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Được mọi người kể lại, nữ hành khách gốc Hoa này đã vui mừng bày tỏ lòng cảm ơn đối với phi hành đoàn và hai nữ bác sĩ.

Chuyến bay sau đó vẫn được thực hiện bình thường, nữ hành khách tiếp tục được phi hành đoàn và bác sĩ theo dõi sức khỏe trong thời gian bay. Được biết hành khách này ngất xỉu do bị hạ đường huyết kéo theo thiếu oxy lên não.

Được biết, tiếp viên Phan Thị Hoàng Quyên là nữ tiếp viên trưởng lâu năm, nhiều kinh nghiệm của Jetstar Pacific.

Cách đây 1 tháng, Hoàng Quyên cũng đã cấp cứu thành công trên máy bay một cháu bé nguy cấp do hóc kẹo.

Nữ tiếp viên này cũng được nhiều người yêu mến khi cùng phi hành đoàn hỗ trợ đỡ đẻ thành công ca sinh trên máy bay hy hữu tại Việt Nam trong chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh của Jetstar Pacific vào đầu năm 2011, nữ hành khách tên Nguyễn Thị Lập và cháu bé được đặt tên là Phạm Tuấn Vũ.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

Hai người chết cứu 7 người sống

Hai bệnh nhân bị chết não gồm một người 57 tuổi, bị tai biến mạch máu não và một người 56 tuổi, bị tai nạn giao thông.

Gia đình hai người chết não này đều đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân đang chờ có tạng để ghép.

Hai người chết não này đã cứu được bốn người đang bị suy thận được ghép thận, một người bị xơ gan giai đoạn cuối được ghép gan và hai người bị sẹo giác mạc đã được ghép giác mạc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một người hiến bị bệnh viêm gan siêu vi B nên không hiến gan được, cả hai cùng mắc bệnh tim nên cũng không hiến tim được. Cả hai bệnh nhân này đã cùng hiến tạng trong tuần qua.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết như vậy vào chiều 31-12.

Theo TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí, phó khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, từ khi nhận được tin có người chết não sẽ hiến tạng, bộ phận ghép gan đã rà soát và chuẩn bị bệnh nhân trong danh sách chờ ghép.

Ngay trong đêm Noel 24-12, các bác sĩ ở Bệnh viện Asan (Hàn Quốc và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép gan cho ông N.Đ.T, 66 tuổi, từ toàn bộ gan của người cho đã bị chết não. Đây cũng là ca ghép gan thứ 8 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông T. bị nhiễm viêm gan siêu vi B, xơ gan giai đoạn cuối, đã chờ ghép hơn hai năm.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ghép gan, bốn bệnh nhân được ghép thận, hai bệnh nhân được ghép giác mạc đều hồi phục tốt.

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 7-2015 đến nay, đã có 12 trường hợp bị chết não hiến tạng nhưng  chỉ có 7 trường hợp hiến được tạng  vì có 5 trường hợp không lấy được tạng vì bệnh nhân bị nhiễm trùng.

Thùy Dương

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Thành lập Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

Ngày 4-1, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), Bộ Y tế công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa. Cùng với Viện Pháp y tâm thần T.Ư Thường Tín và năm trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực, hệ thống pháp y tâm thần trên toàn quốc được hoàn thiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hoạt động giám định pháp y tâm thần, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng liên quan đến lĩnh vực pháp y tâm thần.

 • Tin trang TPHCM báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

38 trẻ được phẫu thuật tim miễn phí

Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Công ty cổ phần Đại Nam vừa sơ kết Chương trình “Thiện nguyện từ tâm – Trao tặng sự sống” được hai đơn vị khởi động vào tháng 9-2015. Sau ba tháng thực hiện, đã có 38 trong số 87 bệnh nhi đăng ký được phẫu thuật, sức khỏe hồi phục tốt trở về lại với gia đình. Trẻ em dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh được chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật (sau khi trừ bảo hiểm y tế) và một phần chi phí ăn uống, đi lại trong quá trình điều trị.

M.A.

 • Tin trang 12 báo Tuổi Trẻ ngày 4/1/2016:

10 tỉ đồng cho Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang

Đầu năm mới, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tiếp nhận thêm 1,6 tỉ đồng từ các cá nhân, tổ chức đóng góp và đã trao tiền tài trợ cho 58 cá nhân có nghiên cứu thiết thực, sinh viên vượt khó học giỏi trong tỉnh, mỗi người 10 triệu đồng.

Ngày 3-1, ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết như trên.

Quỹ này do ông Khánh đề xuất thành lập. Sau 5 năm, quỹ đã tiếp nhận được 10 tỉ đồng từ hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp. Qua đó đã tổ chức trao thưởng, tài trợ, hỗ trợ cho trên 1.000 cá nhân trong tỉnh có những nghiên cứu đóng góp cho xã hội và có thành tích học tập tiêu biểu với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Trong số sinh viên từng nhận tài trợ của quỹ đã có hơn 30 người sau khi tốt nghiệp ĐH đã học tiếp lên chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Đ.Vịnh

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/1/2016:

Khánh thành Trúc Lâm đại giác – Việt Nam Trần triều điện

Sáng 3-1, tại xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) diễn ra lễ khánh thành công trình Trúc Lâm đại giác – Việt Nam Trần triều điện. Đến dự, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Trúc Lâm đại giác – Việt Nam Trần triều điện được khởi công xây dựng từ tháng 4-2014 trên diện tích 5.000 m2 với tổng kính phí hơn 120 tỷ đồng do gia đình ông Trần Quang Luận, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thanh Thành Đạt, quê tại Nghi Xuân phát tâm công đức. Công trình gồm 15 hạng mục, trong đó phần chính điện thờ ngôi tam bảo Trúc Lâm đại giác, nhị điện thờ Việt Nam Trần triều (các vua Trần và tướng lĩnh có công với nước), tam điện thờ họ Trần miền trung. Trúc Lâm đại giác – Việt Nam Trần triều điện là nơi thể hiện lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân và dòng họ Trần đối với công lao triều đại nhà Trần, đồng thời là nơi sinh hoạt của các tăng ni, phật tử và là điểm đến của du lịch Hà Tĩnh.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/1/2016:

Khánh thành Công viên – bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc

Ngày 31-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Công viên – bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến dự, có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Công trình được thực hiện từ ngày 30-4-2015 trên diện tích hơn 6.400 m2. Sau tám tháng thi công, công trình hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục: Bia tưởng niệm, bệ đặt bia, lư hương, sân nghi lễ và hệ thống cây xanh, thảm cỏ…

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từ rạng sáng ngày 28-4 đến ngày 30-4-1975, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 316 đặc công biệt động đã chiến đấu quyết liệt để chiếm giữ và bảo vệ an toàn cầu Rạch Chiếc; cây cầu quan trọng nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Sài Gòn, mở đường đón quân Giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Trong cuộc chiến đấu, 52 cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã anh dũng hy sinh, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016:

Hamlet diễn 1 đêm duy nhất ở Nhà hát TP.HCM

Tối 5-1, vở diễn Hamlet của Nhà hát Kịch VN sẽ diễn một đêm duy nhất tại Nhà hát TP.HCM.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hưởng ứng sự kiện Shakespeare toàn cầu của Nhà hát Kịch VN, đưa Hamlet đến những thành phố lớn của cả nước.

Hamlet Ta Tuan MinhNhà hát Kịch VN cho biết hiện vé (1 triệu đồng/vé) của tầng trệt đã được bán hết cho các đơn vị và 50 khách lẻ.

Ông Nguyễn Thế Vinh – giám đốc Nhà hát Kịch VN – cho hay ông lấy làm tiếc vì vở chỉ diễn được một đêm duy nhất ở Sài Gòn. Lý do là thời điểm cuối năm, lịch của các nhà hát TP.HCM đều kín nên ông không thể xoay xở được điểm diễn để vở diễn ở lại với khán giả Sài Gòn nhiều hơn. Buổi diễn dự định của nhà hát tại Đà Nẵng vào tối 10-1 cũng bị hủy bỏ vì đoàn được điều động ra Hà Nội phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Vở kịch kinh điển Hamlet của nhà viết kịch thiên tài người Anh W. Shakespeare (1564 – 1616) lần này được dàn dựng với êkip gồm đạo diễn – NSƯT Anh Tú, các diễn viên Trung Anh, Phương Nga, Tạ Tuấn Minh, Minh Hiếu, Viết Thắng, Lâm Tùng, Thế Nguyên…

Một trong những điều tâm đắc nhất của NSƯT Anh Tú trong lần dựng này là đưa trò dân gian Xuân Phả của Thanh Hóa vào kịch Shakespeare, khai thác vốn văn hóa dân tộc trong một tác phẩm kinh điển của thế giới.

Anh cho hay: “Trong vở Hamlet có những cảnh nhà vua mời những đoàn hát vào cung đình. Đó là những chỗ thích hợp để đưa trò dân gian Xuân Phả vào kịch của Shakespeare”.

Q.Thi.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 6/1/2016:

Đi bộ hơn 120km để làm từ thiện

Xúc động trước hoàn cảnh cụ Nguyễn Thị Mừng (Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) hơn 60 năm nay chăm con bị bệnh tâm thần, một nhóm hơn mười bạn trẻ ở TP Đà Nẵng đã quyết tâm đi bộ hơn 120km ra Huế bán kẹo, gây quỹ giúp đỡ bà.

Nhóm bạn trẻ có tên là Cộng đồng Alpha Team thực hiện nghĩa cử đó vào chiều 3-1. Theo anh Hoàng Minh Thiện – trưởng nhóm, thông qua mạng xã hội, anh biết được câu chuyện về cụ Nguyễn Thị Mừng (90 tuổi) chăm con là bà Tống Thị Bé (70 tuổi) bị bệnh tâm thần hơn 60 năm nay tại Huế.

Di bo 120 kmXúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng của bà Mừng, Thiện đã trò chuyện với các bạn là sinh viên các trường đại học ở Đà Nẵng và vận động tham gia chuyến đi bộ “kỷ lục” này. Các bạn hưởng ứng nhiệt tình.

Họ xuất phát từ 4g30 sáng đầu năm 1-1-2016 tại Đà Nẵng, ban ngày họ bán kẹo, tối đến thì cả nhóm xin ở nhờ nhà người dân quanh đường, sáng tiếp tục đi. Đến 9g30 tối 2-1 họ có mặt tại thành phố Huế.

120km bộ hành không khỏi khiến nhiều bạn cảm thấy mệt. Nhưng bằng tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau cũng như mong muốn được giúp đỡ cụ Mừng nên tất cả đều vui vẻ vượt qua.

Bạn Nguyễn Văn Quốc (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng) chia sẻ: “Mới đầu nhiều người không tin chúng mình sẽ thực hiện được chuyến đi này. Nhưng tuổi trẻ mà. Đặc biệt là vừa được đi tham quan, trải nghiệm, vừa làm được điều có ích giúp cho cụ Mừng nên ai cũng phấn khích. Mệt nhưng vui và hạnh phúc lắm”.

Cô sinh viên Huyền Thương, Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, cười: “Đi bộ qua đèo Hải Vân là một cảm giác tuyệt vời”. Đặc biệt, trong các thành viên tham gia chuyến đi này có bạn Tống Thị Hoài Thương, nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi. “Vừa được làm việc tốt, vừa học được những kỹ năng mềm như giao tiếp, bán hàng, quả thật đây là một trải nghiệm thú vị trong đời” – Thương tâm sự.

Sau khi tới Huế, sáng hôm sau các bạn tiếp tục triển khai thành hai nhóm nhỏ để tiếp tục đi bán kẹo. Đến trưa thì tập trung lại và cùng nhau về nhà cụ Mừng. Đứng trước căn nhà lá liêu xiêu của cụ Mừng, tận mắt chứng kiến cảnh cụ chăm sóc người con bệnh tật, nhiều bạn rơi nước mắt. Số tiền 2,8 triệu đồng thu được từ việc bán kẹo được trao tận tay cụ Nguyễn Thị Mừng.

Trước tấm chân tình của các bạn trẻ, cụ Mừng xúc động rưng rưng và nắm mãi bàn tay các bạn nói lời cảm ơn. “Có đi thì mới biết được nhiều cảnh đời còn khổ lắm. Chúng mình sẽ tiếp tục những hoạt động thiện nguyện này, mong sao giúp đỡ được thêm nhiều mảnh đời kém may mắn hơn” – anh Hoàng Minh Thiện nói.

Nhất Linh – Tuấn Anh

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

26 nghệ sĩ cắn móng tay kêu gọi bảo vệ tê giác

Chiến dịch tuyên truyền bảo vệ tê giác gửi lời kêu gọi các bạn trẻ tham gia “Thử thách cắn móng tay cùng sao Việt”.

Cuộc thi khuyến khích người tham gia chụp một tấm ảnh b26 nghe si can mong tayất kỳ với hành động cắn móng tay một cách sáng tạo và đăng tải lên trang mạng xã hội của mình và tag trang mạng xã hội Facebook của WildAid Việt Nam nhằm lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

Hành động cắn móng tay nhằm châm biếm những người sử dụng sừng tê giác khiến loài tê giác ngày càng tiến gần đến nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.

Trước đó, 26 nghệ sĩ Việt Nam đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã tham gia một bộ ảnh có tên gọi Nail biters – Những kẻ cắn móng tay để kêu gọi ý thức về việc sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Với hình ảnh chủ đạo là hành động cắn móng tay được thể hiện một cách tinh tế, bộ ảnh nhằm châm biếm những người sử dụng sừng tê giác và nhấn mạnh thông điệp: “Bỏ ra hàng trăm triệu để mua mẩu sừng tê giác giống móng tay? Thật ấu trĩ!”.

Minh Trang

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 6/1/2016:

Mang quà xuân đến lính đảo Trường Sa

Chiều tối ngày 5-1, tại quân cảng Cam Ranh, bốn tàu HQ-561, HQ-571, HQ-936 và HQ-996 cùng xuất phát mang theo hàng ngàn tấn quà tết gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà).

Trong dịp này, đại diện báo Tuổi Trẻ trao 7 thùng quà bao gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo, hạt dưa, lịch xuân báo Tuổi Trẻ… gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Nam, Đá Tây A và Đá Tây  C.

Linh daoNgoài ra, đại diện báo Tuổi Trẻ còn gửi tặng quà tết cho Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146. Đây đều là những món quà do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Buổi lễ chứng kiến những cuộc chia tay nghẹn ngào giữa người thân với những người lính, những người đồng đội trong đất liền với đồng đội làm nhiệm vụ theo đoàn công tác ra Trường Sa lần này.

Tiến Thành

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016:

Chương trình học bổng Fulbright năm học 2017-2018

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2017-2018.

Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hằng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế.

Hạn chót nhận hồ sơ là 17g ngày 15-4-2016. Đối tượng tham gia chương trình: là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu 79 điểm và IELTS 6.5 còn giá trị sử dụng.

Chương trình Fulbright khuyến khích các ngành khoa học xã hội và nhân văn như Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công, kinh tế, kinh doanh, sức khỏe cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ…

Các ứng viên nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/. Hồ sơ trực tuyến đầy đủ bao gồm đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, các loại bằng cấp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên (kèm bản dịch tiếng Anh có công chứng), chứng chỉ TOEFL/IELTS và sơ yếu lý lịch. Thông tin chi tiết tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html.

T.Hà

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016:

Tặng hoa cho tài xế xe buýt

Sáng 2-1, các bạn trẻ là sinh viên một số trường thuộc nhóm tình nguyện Lớp học Hạnh Phúc đã tặng hoa cho 80 tài xế xe buýt các tuyến số 01, 12, 18, 19, 20, 36, 53, 56… đi qua Trạm điều hành xe buýt Bến Thành, Q.1 (TP.HCM).

Lop hoc Hanh Phuc“Mình và các bạn Lớp học Hạnh Phúc đã lần thứ ba thực hiện chương trình này với mong muốn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho những bác tài, tiếp viên xe buýt bởi họ cũng chịu nhiều áp lực trong suốt hành trình chạy xe cả ngày của mình” – bạn Tâm Hiền chia sẻ.

Tiểu Mi

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

10 năm qua, Khánh Hòa không phát hiện cán bộ nào nhận quà

Sáng 31-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

Báo cáo của UBND tỉnh do ông Hoàng Trọng Dân, phó chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trình bày cho biết từ năm 2005-2015 không có cán bộ, công chức của tỉnh bị kết luận vi phạm hoặc xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về nhận quà, nộp lại quà tặng; cũng không có người nào bị kết luận vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập.

“Quy định nhận và nộp lại quà tặng nhìn chung là biện pháp răn đe, tránh cho công chức nhận những món quà tặng biến tướng của tham nhũng. Tuy nhiên, theo báo cáo toàn tỉnh thì việc nhận và nộp lại quà tặng rất hiếm hoi” – ông Dân nêu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 10 năm qua tỉnh thực hiện gần 1.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm liên quan đến tham nhũng hơn 269 tỉ đồng và gần 670ha đất các loại.

71 bị can, bị cáo tham nhũng đã bị các cơ quan chức năng xử lý. UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực, nhưng kết quả chưa đạt được yêu cầu đề ra.

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

Cán bộ thêm việc, nhưng dân được việc là mừng

Đó là chia sẻ của ông Hồng Văn Hải – trưởng phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM – về mô hình cải cách hành chính “kiềng ba chân” mà sở thực hiện một năm qua.

Theo ông Hải, chỉ riêng lĩnh vực lý lịch tư pháp, số hồ sơ mà TP nhận mỗi ngày bằng khoảng 1/3 cả nước. Trong khi đó, quy trình xác minh thông tin phải qua rất nhiều khâu nên khoảng 90% hồ sơ bị trễ hẹn… Nhận thấy quy trình không ổn, Sở Tư pháp TP liên tục kiến nghị phải có quy định khác và cuối năm 2014, một bản thỏa thuận giữa ba bên được ký kết.

Theo đó, Sở Tư pháp TP sẽ chuyển hồ sơ cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, sau đó cơ quan này chuyển về Bộ Công an xác minh và chuyển lại kết quả cho Sở Tư pháp TP, giảm được khâu xác minh thông qua Công an TP. “Nhờ quy trình này mà công việc bắt đầu chạy ro ro. Chỉ sau một năm thực hiện, tình trạng hồ sơ lý lịch tư pháp bị trễ hẹn gần như không còn nữa. Sau TP.HCM, đã có khoảng 20 địa phương đề xuất làm theo và cũng đạt những hiệu quả tích cực” – ông Hải nói.

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016:

Bồi thường án oan cho ông Nguyễn Thanh Cần

 Ngày 31-12-2015, ông Nguyễn Thanh Cần, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa được Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường hơn 153 triệu đồng vì đã truy tố khiến ông ở tù oan.

Đây là số tiền Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã thỏa thuận và ra quyết định từ ngày 24-4-2015 để bồi thường cho ông Cần bị ngồi tù oan 375 ngày về tội “trộm cắp tài sản”.

Diễn tiến của vụ việc như sau: ngày 20-5-2012 sau khi đi rẫy về, biết vợ con chở mãng cầu đi bán ở TP.HCM, ông Cần mở cửa phòng vợ rồi đục két sắt lấy gần 30 lượng vàng và 197 triệu đồng.

Sau đó ông Cần xài hết 200.000 đồng, còn lại đem gửi người quen và 30 lượng vàng ông đem chôn trong vườn cao su. Khi vợ về nhà phát hiện mất tài sản nên báo công an.

Quá trình công an điều tra, ông Cần thừa nhận mình lấy số tài sản trên. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giam ông Cần. Sau đó, Viện KSND tỉnh ra cáo trạng truy tố ông Cần tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 19-8-2012 tại phiên sơ thẩm đầu tiên, ông Cần bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam. Cuối năm 2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu tòa sơ thẩm xét xử lại.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Tây Ninh cho rằng do tài sản mà ông Cần tạo hiện trường giả giấu đi là của chung hai vợ chồng chưa có thỏa thuận phân chia, cũng như chưa có cơ quan chức năng nào có văn bản quyết định phân chia…

Do vậy tòa tuyên bố ông Cần không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa.

Ngọc Hậu

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016:

Lãnh án vì bắt trói, đánh kẻ trộm

Phát hiện em K. đột nhập vào tiệm tạp hóa của gia đình để ăn trộm, Nguyễn Văn Trình cùng cha đã bắt trói em tra hỏi, sau đó mới gọi công an đến giải quyết.

Liên quan đến vụ “Cứu một trẻ bị chủ nhà đánh do ăn trộm” (Tuổi Trẻ ngày 25-1-2014), ngày 10-9 tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trình, ngụ xã Vĩnh Bình, Chợ Lách 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khuya 21-1-2014, Nguyễn Văn Trình cùng cha đẻ là ông Nguyễn Văn Tập phát hiện Phạm Văn K. sinh năm 1999 đột nhập tiệm tạp hóa của gia đình để trộm tiền.

Sau đó, Trình cùng cha trói K. vào cây trong vườn nhà, đến 4g40 thì gọi công an đến giải quyết.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Chợ Lạch, sau khi cùng cha trói K. vào cây và tra hỏi nhưng K. vẫn không trả lời nên Trình đánh vào lưng và bụng K. đến khi K. khai mình là con của ai.

Đến 4g40 sáng cùng ngày, ông Lê Nguyên Luyến, Trưởng ấp Phú Bình đến và đưa K. về trụ sở ấp làm việc.

Sau đó, Trình bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra cũng xác định đủ cơ sở kết luận ông Tập là đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trình. Sau nhiều lần bị mời làm việc, đến ngày 17-8, ông Tập treo cổ chết tại nhà riêng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trình thừa nhận có bắt và trói em K. chứ không đánh như lời khai trước đó.

Mậu Trường

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/1/2016:

Qua thanh tra, phát hiện hơn 97 nghìn tỷ đồng vi phạm

Sáng 5-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Năm qua, toàn ngành đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 ha đất; trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.029 tỷ đồng và 6.714 ha đất (đã thu hồi 16.223 tỷ đồng, 316 ha đất); ban hành 161.633 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và thành tích của ngành thanh tra trong năm 2015.

Đối với nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020), vì vậy ngành thanh tra cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành. Trước mắt, tập trung phục vụ tốt Đại hội lần thứ XII của Đảng. Triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2016; tập trung theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý. Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn cần kiên trì, bền bỉ và quyết liệt, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, đem lại niềm tin trong nhân dân…

Phó Thủ tướng lưu ý, ngành thanh tra cần quan tâm đặc biệt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân. Chỉ có thực hiện tốt công việc này mới không để xảy ra những điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Cán bộ tiếp dân phải là những người giỏi, hiểu biết pháp luật, tâm huyết và trách nhiệm cao. Cán bộ thanh tra phải đặt địa vị của mình vào những người dân đi tố cáo, khiếu kiện để chia sẻ, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, ngành thanh tra cần phối hợp chặt chẽ các đoàn thể chính trị, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để hỗ trợ, bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Xử phạt hơn 4.7 tỷ đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Ngày 4-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Trong năm 2015, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã ra quyết định xử phạt 261 công ty vi phạm về ATTP, với tổng số tiền phạt hơn 4,7 tỷ đồng; thu hồi 74 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; tám giấy xác nhận nội dung quảng cáo; hai giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Ngoài ra, tạm thời dừng lưu thông 71 lô sản phẩm; thu hồi tiêu hủy năm sản phẩm và 230 kg sản phẩm vi phạm về chất lượng; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng khác xử lý 15 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là quảng cáo thực phẩm chức năng có nội dung không phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; nhãn phụ ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định…

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 4/1/2016:

Hoàng Nam đặt mục tiêp vào top 500 thế giới

Hôm nay (4-1), Lý Hoàng Nam chính thức bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) được công bố hôm nay sẽ không có tên Hoàng Nam vì anh bước sang tuổi 19 (hết độ tuổi thi đấu ở các giải trẻ).

Năm 2015 được xem là thành công của Hoàng Nam khi anh tạo ra nhiều dấu nhấn lịch sử cho quần vợt VN như: vào đến vòng 3 giải trẻ Pháp mở rộng trên mặt sân đất nện, vô địch đôi nam giải trẻ Wimbledon… và đặc biệt là vô địch trẻ châu Á. Thành tích ấn tượng này đã đưa Hoàng Nam lên hạng 11 trẻ thế giới vào tháng 8-2015. Ngoài ra, chỉ trong năm 2015, Hoàng Nam đã nhảy vọt tổng cộng 659 bậc trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP), từ hạng 1.572 lên hạng 913 thế giới. Đó cũng là một cột mốc lịch sử của quần vợt VN.

Hoàng Nam nói: “Năm 2016, tôi sẽ tập trung thi đấu các giải Men’s Future bởi đây là sân chơi vừa tầm với trình độ của mình. Sau đó, HLV của tôi sẽ xem quá trình tiến triển thế nào mới quyết có dự giải Challenger hay không bởi hệ thống này có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của tôi trong năm 2016 là phải vào top 500 thế giới”.

Mục tiêu này không dễ thực hiện nếu không có những nỗ lực lớn từ Hoàng Nam bởi anh cần tích lũy thêm ít nhất 60 điểm nữa (hiện Hoàng Nam chỉ có 17 điểm), trong khi vô địch một giải Men’s Future 10.000 chỉ được 18 điểm.

HLV người Thụy Điển Christian Brydniak của Hoàng Nam đã về nước đón năm mới cùng gia đình. Khi trở lại, ông sẽ lên kế hoạch thi đấu cụ thể cho Hoàng Nam.

Hoàng Nam cho biết thêm: “Từ một VĐV trẻ bước lên sân chuyên nghiệp là bước lên một đẳng cấp khác, khó khăn hơn rất nhiều, giống như tôi phải làm lại từ con số 0. May mắn là tôi có quá trình được làm quen thi đấu chuyên nghiệp từ năm ngoái nên không quá bỡ ngỡ”.

T.Phúc

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 4/1/2016:

Tàu cá vỏ thép Trung Quốc đâm chìm tàu Quảng Ngãi

Ngày 3-1, thượng tá Nguyễn Huy Thỏ, phó tham mưu trưởng tác chiến thuộc Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo thông tin chính thức vụ tàu cá của Quãng Ngãi bị đâm trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vào ngày 1-1.

Báo cáo này khẳng định chính tàu đánh cá vỏ thép của Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Quảng Ngãi ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo thượng tá Thỏ, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm được xác định ở vị trí 108’10 p kinh độ đông, 17’07 vĩ độ bắc. Vị trí này cách đảo Cồn Cỏ chỉ khoảng 40 hải lý về phía đông (khoảng hơn 70km).

Thượng tá Thỏ cho biết, vị trí này nằm ngoài đường tiếp giáp lãnh hải (thường gọi là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam), các tàu nước ngoài có thể đi qua vùng biển này nhưng không được dừng đỗ hoặc gây phương hại với tàu Việt Nam. Vậy nên việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Quảng Ngãi trong vùng biển này là hành vi xâm phạm nghiêm trọng.

Trả lời về việc tuần tra tại vùng biển này, thượng tá Thỏ nói theo sự phân chia vùng tuần tra thì vùng biển này thuộc nhiệm vụ tuần tra của lực lượng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 và bộ tư lệnh hải quân vùng 3. Lực lượng biên phòng chỉ tham gia tuần tra khi có sự cố khẩn cấp và được cấp trên điều động.

Trong khi đó, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết, thời điểm hiện tại có khá đông tàu cá nước ngoài, trong đó có tàu Trung Quốc xâm phạm vào đánh cá ở vùng biển Việt Nam.

“Lưc lượng kiểm ngư thường xuyên tuần tra, theo dõi và khi phát hiện thì tiến hành tạm giữ để lập biên bản vi phạm hoặc xua đuổi các tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của ta. Tuy nhiên, hầu hết tàu đánh cá Trung Quốc khi bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện thì bỏ chạy” – ông Huy, nói.

Còn đại tá Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, sau khi xảy ra sự việc hiện tàu đã được kéo về và lực lượng biên phòng đang làm rõ sự việc.

Quốc Nam – Hữu Khá

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 3/1/2016:

Chúc mừng 96 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Trong các ngày 31-12-2015 đến 2-1-2016, các đoàn đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh An Giang đã đi thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ, những cơ sở thờ tự, và các chức việc, cá nhân tiêu biểu nhân dịp 96 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang mong muốn các vị chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh An Giang tiếp tục phát huy những thành tích đoàn kết, xây dựng quê hương và các hoạt động xã hội từ thiện đã đạt được trong năm 2015; tiếp tục đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động an sinh, hoạt động từ thiện và góp phần xây dựng nông thôn mới trên quê hương An Giang. Đạo Phật giáo Hòa Hảo hiện có 391 Ban Trị sự cơ sở ở 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 2 triệu tín đồ, trong đó tập trung cao nhất ở tỉnh An Giang.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/1/2016:

Kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 4-1, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng hơn 25 nghìn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh đã tham dự lễ kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp công sức, tấm lòng và tình cảm của Ban Trị sự các cấp và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo năm qua. Dịp này, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trao bằng tuyên dương công đức tặng sáu cá nhân có đóng góp trong hoạt động đạo sự Phật giáo Hòa Hảo

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: