Pham Ton’s Blog

Tháng Một 31, 2016

Trên quê hương yêu dấu (tuần 1 tháng 2 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:31 chiều

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 2 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/1/2016:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp

Sau hơn tám ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, sáng 28-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Khách mời của Đại hội dự phiên bế mạc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Dai hoi Dang lan thu 12Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Dự phiên bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều khiển phiên họp.

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, thông báo: Đến trước phiên bế mạc Đại hội, sáng 28-1, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 242 điện mừng của các chính đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế, biểu thị tình cảm đoàn kết, quan hệ hợp tác, hữu nghị và sự quan tâm, ủng hộ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây cũng là biểu hiện sâu sắc của quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở và chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đọc Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ba đồng chí vào Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII đăng trên số báo hôm nay).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra mắt Đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển. (Toàn văn Bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội, đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Diễn văn nêu rõ: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và hai năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. (Toàn văn Diễn văn bế mạc đăng trên số báo hôm nay).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các đại biểu dự Đại hội.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016:

Đón bé sơ sinh chào đời bằng mang thai hộ ở Việt Nam

Bé gái được đặt tên là Quỳnh Anh, nặng 3,6kg, khỏe mạnh và khóc to ngay khi chào đời sáng 22/1 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Đây là bé sơ sinh đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ ở Việt Nam.

Cha mẹ của bé lấy nhau đã 18 năm nhưng không có con. Tháng 3/2015, ngay sau khi quy định cho phép mang thai hộ có hiệu lực, vợ chồng anh chị là một trong số các gia đình đầu tiên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia xin tư vấn. Trải qua chặng đường dài làm hồ sơ với 14 con dấu, anh chị là một trong những gia đình đầu tiên được hoàn tất thủ tục và ngay sau đó người mẹ mang thai hộ là cô họ hàng của gia đình (đã 46 tuổi) đã được đặt phôi thành công, mang thai bé Quỳnh Anh.

Thu tinh ong nghiemTheo ông Nguyễn Viết Tiến – thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia, người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai, trong tháng 1 sẽ có thêm một số em bé ra đời nhờ mang thai hộ. Trong số gần 100 thai nhi đang dược mang thai hộ có một cặp sinh đôi. Quy định cho phép mang thai hộ và việc bé Quỳnh Anh ra đời là bước ngoặt đối với các gia đình hiếm muộn.

Lan Anh

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Chiến sĩ nhà giàn cấp cứu ngư dân bị nạn

Trung tá Nghiêm Xuân Thái, chính trị viên phó tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 hải quân, cho biết đến sáng 25/1 sức khỏe của ngư dân Đặng Văn Sang (30 tuổi, trú xã Thành Lộc, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đi trên ghe cá KG 91883) đã ổn định trở lại sau chuyến di chuyển từ ngoài biển vào nhập viện.

Trước đó khi đang đánh cá tại bãi cạn Cà Mau, ngư dân Sang bị tai nạn rách bả vai phải, mất máu nhiều và đau đớn dữ dội. Đến 24g ngày 23/1, ghe chở ngư dân Sang đã cập nhà giàn DK1/10. Biển động mạnh, song cấp 4 cấp 6 nhưng các cán bộ chiến sĩ đã đưa nạn nhân lên nhà giàn an toàn. Sau khi khám và cấp cứu bước đầu, ngư dân Sang đã được đưa xuống ghe di chuyển vào bờ và được bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp tục chữa trị

Thái Lộc

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 28/1/2016:

Tiếp viên đường sắt đỡ đẻ cho khách trên tàu

Sáng 27-1, ông Thái Văn Truyền, giám đốc Đoàn tiếp viên Phương Nam Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tổ tiếp viên tàu Thống Nhất SE18 vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đi tàu.

Trước đó, gần 21g ngày 26-1, đoàn tàu Thống nhất SE18 xuất phát từ ga Sài Gòn tới ga Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình), nhân viên phụ trách toa tàu số 2 phát hiện hành khách Bùi Thị Tỉnh – 32 tuổi, quê Nghệ An có dấu hiệu sắp sinh.

Tổ tàu đã đưa chị Tỉnh về toa số 5 còn trống chỗ để tổ chức cấp cứu. Sau đó, tổ tàu phát loa thông báo để “cầu cứu” hành khách có chuyên môn đến trợ giúp nhưng không có ai.

Chỉ hơn 20 phút sau, tổ tiếp viên trên tàu đã giúp sản phụ sinh một bé gái, cả hai mẹ con đều mạnh khỏe.

Tổ tiếp viên đã đưa hai mẹ con chị Tỉnh và người nhà xuống ga Hương Phố (Hà Tĩnh) để vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 1g ngày 14-12-2015, khi đoàn tàu SE8 chạy gần đến đèo Hải Vân thì một sản phụ đi tàu là Bùi Thị Thứ cũng chuyển dạ, vỡ ối. Trưởng tàu Nguyễn Tấn Tài cùng các đồng nghiệp đã đỡ đẻ cho chị Thứ thành công.

Đức Phú

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 29/1/2016:

Tuyên dương nhiều cá nhân dũng cảm bắt cướp

Ngày 28-1, Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức khen thưởng ​cho 12 cá nhân này.

Trong thời gian qua, các cá nhân, tập thể trên đã đóng góp tích cực trong việc truy bắt các đối tượng trộm cướp, buôn bán ma túy hoạt động tại địa bàn khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, từ tháng 4-2015, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố chính sách khen thưởng người dân tố giác và truy bắt tội phạm trong khu đô thị ĐH với mức thưởng 3 triệu đồng khi bắt cướp giật, 2 triệu đồng khi bắt được trộm cắp xe máy…

Ông Trần Việt Thắng, phó giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị, cho biết thời gian qua đã có nhiều cá nhân bắt được các đối tượng trộm cướp xe máy của sinh viên và được khen thưởng.

“Tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn còn hàng trăm hộ dân sinh sống xen lẫn với sinh viên nên các đối tượng xấu, có tiền án, tiền sự dễ xâm nhập gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận sinh viên và nhân dân. Việc tuyên dương cá nhân, tập thể này nhằm ghi nhận, động viên tinh thần mọi người dân, sinh viên trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại khu đô thị ĐH” – ông Thắng chia sẻ.

Quang Phương

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/1/2016:

Hơn 2.000 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2016

Ngày 27-1, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2016. Trong tổng số hơn 4.000 học sinh dự thi tám môn (riêng môn Ngoại ngữ gồm bốn thứ tiếng), Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 2.202 học sinh đoạt các giải: nhất, nhì, ba và khuyến khích. Năm địa phương có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất gồm: Hà Nội, TP Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Hà Tĩnh.

So với các năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức sớm hơn để có thêm thời gian thực hiện công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kỳ Ô-lim-pích khu vực và quốc tế.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 28/1/2016:

Tàu buồm đầu tiên của Hải quân Việt Nam về đến Nha Trang

Đây là chiếc tàu buồm đầu tiên của Hải quân VN, có chức năng huấn luyện đi biển dài ngày và tham gia giao lưu quốc tế.

Tàu buồm huấn luyện hải quân mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, có gắn động cơ, bắt đầu được đóng tại Ba Lan ngày 2-7-2014 và hạ thủy ngày 1-6-2015.

Thuyen buom hai quanTàu có ba cột buồm với tổng diện tích 1.400m2, lượng giãn nước 857 tấn, dài 67m, rộng 10m, chiều cao cột buồm 40m, mớn nước 3,6-5,75m. Tàu được trang bị hệ thống điện tử, hệ thống hàng hải hiện đại.

Thủy thủ biên chế trên tàu là 30 người và có thể mang thêm tới 80 học viên thực hiện huấn luyện đi biển dài ngày.

Trung úy Nguyễn Trọng Hiếu, phó thuyền trưởng tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn, cho biết sau khi tiếp nhận tàu tại Ba Lan, kíp sĩ quan và thủy thủ cùng các giáo viên của Học viện Hải quân đã thực hiện chuyến hải trình dài nhất lịch sử Hải quân VN với 125 ngày trên biển.

Tàu đã vượt biển Baltic, biển Bắc, đi qua Đại Tây Dương, qua kênh Anh đến vịnh Caribê, qua kênh đào Panama, qua Thái Bình Dương, qua kênh Philippines trước khi về đến VN với tổng chiều dài 3/4 vòng Trái đất.

Dự kiến trong tháng 3-2016, Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức lễ thượng cờ, chính thức đưa tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn vào biên chế Học viện Hải quân.

Bình Minh – Hoàng Dương

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/1/2016:

Vận chuyển mai, đào Tết bằng máy bay

Ngày 25/1, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, từ nay đến hết ngày 17/2 (tức mồng 10 tháng Giêng Bính Thân), VNA nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi (kích thước không quá 150x40x40cm) trên các chuyến bay nội địa khai thác bằng máy bay Boeing và Airbus với mức cước dao động từ 275 đến 440 nghìn đồng/bó (đã bao gồm VAT), tùy từng chặng bay. Mỗi hành khách chỉ được mang theo một bó với điều kiện phải đăng ký trước chuyến bay ít nhất ba tiếng và đã được xác nhận chỗ. Trước đó, Hãng hàng không VietJet Air (VJA) cũng có chính sách vận chuyển mai, đào thông qua hành lý ký gửi trên các chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân trên một số chặng bay nội địa của hãng

Liên kết sản xuất hoa, cây cảnh

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Viện Nghiên cứu rau quả đã tổ chức diễn đàn “Liên kết nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh theo chuỗi giá trị gia tăng”. Thao đánh giá, hiện cả nước có khoảng 35 nghìn ha hoa, cây cảnh, thu nhập bình quân 285 triệu đồng/ ha / năm. Trong vòng 10 năm gần đây, riêng diện tích trồng hoa đã tăng hơn 2,3 lần, đạt 6.500 tỷ đồng, xuất khẩu gần 50 triệu USD. Để nâng cao giá trị gia tăng, các nhà khoa học, quản lý và người trồng trọt mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu chọn tạo giống hoa mới, xây dựng và hoàn thiện các quy trình công nghệ; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành hoa, cây cảnh tại Việt Nam.

 • Tin trang 9 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Hơn 1.900 phần quà tết cho bệnh nhân nghèo

Chiều 26-1, chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy trao quà cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đón tết.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và thực phẩm tết. Trong đó, có 30 bệnh nhân bệnh thận sẽ nhận phần quà trị giá 2,2 triệu đồng. Tổng kinh phí quà hơn 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức sân khấu “Tiếng cười xuân” phục vụ bệnh nhân, thân nhân với sự góp mặt ủng hộ của đoàn lân Thanh Nghĩa Đường, nhóm hài Tiết Cương, nghệ sĩ Mai Đình Tới, ảo thuật gia Thanh Sang, ca sĩ Thanh Ngọc, nhóm Hoa hướng dương, nhóm Milano, MC Phương Thảo và Hải Sido…

Sau gần một tháng phát động, chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” đã được sự chia sẻ, ủng hộ của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 (200 triệu đồng), Công ty võng xếp Duy Lợi (100 triệu đồng), nhãn hàng Sâm Angela Gold (100 triệu đồng), ông bà Tám ở Tiền Giang (100 triệu đồng), Công ty Kinh Đô Bình Dương (bánh tết trị giá hơn 50 triệu đồng), Công ty cân Nhơn Hòa (50 triệu đồng), Công ty Nutifood (sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng trị giá gần 35 triệu đồng), cùng nhiều đóng góp quà, tiền mặt của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Với tổng kinh phí tiếp nhận gồm tiền mặt và sản phẩm hơn 1,4 tỉ đồng, vượt hơn kế hoạch dự kiến, quà tết cho bệnh nhân nghèo đã được nâng trị giá từ 500.000 đồng/phần lên 700.000 đồng/phần. Sau điểm khởi động tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình sẽ tiếp tục đến với hơn 1.600 bệnh nhân tại chín bệnh viện ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, gồm Bệnh viện Nhân Dân 115, Đa khoa khu vực Củ Chi, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM); Đa khoa Đà Nẵng; Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức và K (Hà Nội).

Tại Hà Nội, sân khấu Tiếng cười xuân sẽ được chương trình tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào chiều 29-1-2016 với các tiết mục biểu diễn tình nguyện của Liên đoàn Xiếc trung ương, ca sĩ Thái Thùy Linh, Hoàng Anh Đôrêmon, MC Mạnh Tùng, Hải Sido…

Tố Oanh

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016:

Nhiều chương trình vui tết ở Sài Gòn

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán này TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mừng năm mới.

Đó là các chương trình: trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 30-1 đến hết 17-2 (21 tháng chạp đến hết mùng 10 tháng giêng); đường hoa Nguyễn Huệ từ ngày 5-2 đến 12-2 (27 tháng chạp đến mùng 5 tết); lễ hội đường sách tại trục đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế (cùng thời gian tổ chức với đường hoa).

Ngoài ra còn có hội hoa xuân và chợ hoa tết tại công viên Tao Đàn, ngày hội bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương.

Lễ hội đón giao thừa, chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng xuân năm nay được tổ chức từ 29 tháng chạp đến mùng 2 tết.

Ngoài các hoạt động trên, TP còn tổ chức viếng nghĩa trang TP, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; kỷ niệm 227 năm chiến thắng Đống Đa…

Mai Hoa

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Hội hoa xuân Bính Thân 2016: nhiều cá lạ, dị thảo

Loài cá hổ piranha Nam Mỹ nặng 20kg, cá Tàng ong 25kg và bộ sưu tập cá Koi là những hiện vật đặc sắc trong số hơn 3.000 hiện vật sẽ được trưng bày tại Hội hoa xuân Bính Thân 2016

Ngoài ra, theo thông tin được ban tổ chức công bố vào ngày 25-1, hội hoa xuân năm nay còn quy tụ những loài kỳ hoa, dị thảo như: bộ sưu tập lan rừng đột biến, như long tu lớn (20 vòi), đại ý thảo; bộ sưu tập kiểng nội thất, bộ sưu tập hoa hồng cổ hàng chục năm tuổi, bộ sưu tập mai xanh, đỗ quyên Úc và sự góp mặt của hai cây sứ thần tài và sứ hồng đăng cao trên 2m, cây nho thân gỗ nguồn gốc Nam Mỹ (cao 4m), cây đào thất thốn có trái (giống đào quý)…

Hội hoa xuân năm nay bắt đầu từ ngày 3-2 (25 tháng chạp) đến hết ngày 14-2 (mùng 7 tết) tại Công trường Quốc tế (hồ Con Rùa) và công viên văn hóa Tao Đàn (Q.1).

Cổng chính (đường Trương Định) được trang trí hình một đóa hoa sen vươn lên từ cánh đồng sen, cùng hình ảnh gia đình nhà khỉ sum vầy – linh vật của năm Bính Thân.

Quang Khải

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Nhộn nhịp hàng trang trí tết

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm, chuẩn bị sửa sang của người dân bắt đầu nhộn nhịp khắp các chợ, cửa hàng. Mặt hàng đồ trang trí tết năm nay xuất hiện thêm một số sản phẩm mới, giá cả không dao động nhiều.

Tại một số chợ lẻ ở TP.HCM như chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ Bàn Cờ (Q.3) rộ lên bán các loại tranh dán tường 5D…, mặt hàng này có giá 35.000 – 100.000 đồng tùTrang tri Tety loại. Ngoài ra, mặt hàng cây cảnh giả được làm tinh tế, phong phú về chủng loại hơn hẳn so với mọi năm, chủ yếu là hàng trong nước với nhiều chất liệu như lụa, giấy, gỗ, giá các loại này bán tại chợ dao động 300.000 – 500.000 đồng/chậu.

Trong khi các cửa hàng bán đồ cao cấp trên đường Phạm Ngọc Thạch, Pasteur (Q.3), các loại hoa nhập khẩu giả như hoa tulip, hoa hồng, hoa lan chậu lớn… giá dao động từ 200.000 đồng/bông tới vài triệu đồng/chậu.

Đối với nhóm hàng trang trí, phong bao lì xì, mặt hàng vẫn không mấy thay đổi về mẫu mã, dày đặc nhất vẫn là các loại đèn lồng, linh vật, dây treo màu, phong bao lì xì, các loại hoa giả nhỏ… Phong bao lì xì giá 10.000 – 30.000 đồng/xấp tùy loại. Một số mẫu làm thủ công, giá 50.000 – 70.000 đồng/xấp 10 cái, chủ yếu do các cơ sở trong nước tự sản xuất.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/1/2016:

Hội chợ thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn và hoa, cây cảnh Xuân Bính Thân 2016

Sáng 24/1, tại Khu Hội chợ triern lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), đã khai mạc Hội chợ thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn và hoa, cây cảnh Xuân Bính Thân 2016 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức.

Hội chợ thu hút hơn 350 gian hàng của 22 tỉnh, thành phố tham gia, giới thiệu những thành tựu đạt được trong ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm hoa cây cảnh, các loại vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm nông sản an toàn phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tại hội chợ còn diễn ra các hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” với chủ đề phát triển hoa, cây cảnh, là dịp để các nhà quản lý, người sản xuất, nhà khoa học và doanh nghiệp trảo đổi, chia sẻ những tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, bảo quản và tiêu thụ hoa, cây cảnh nhằm từng bước xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị bền vững. Hội chợ kéo dài đến ngày 6/2/2016.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 20/1/2016:

Trao phương tiện mưu sinh cho bạn trẻ khó khăn

Sáng 25-1, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận 6 (TP.HCM) đã trao bộ đồ nghề sửa xe cho chị Huỳnh Thị Ngọc Yến là thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.Trao phuong tien muu sinh cho ban

Chị Yến tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và là giáo dục viên đồng đẳng của Trung tâm Y tế dự phòng quận 6. Hằng đêm chị vẫn tham gia tuyên truyền ở các công viên nhằm góp phần giảm lây nhiễm HIV/AIDS.

“Thường ngày chồng tôi phụ việc tại một tiệm sửa xe, còn tôi đi lượm ve chai nên cuộc sống cũng khó khăn. Có được bộ đồ nghề, chúng tôi sẽ ra riêng, tôi phụ giúp anh bơm xe kiếm thêm đồng ra đồng vô”- chị Yến cho biết. Dịp này Hội tặng vợ chồng chị Yến suất quà tết.

Từ đầu năm 2015 đến nay đây là phương tiện mưu sinh thứ chín mà Hội Liên hiệp thanh niên quận 6 trao cho các bạn trẻ khó khăn gồm xe máy, xe nước mía, xe bánh bao…

K.Anh

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016:

Bệnh nhân hài lòng bệnh viện tư hơn bệnh viện công

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế TP.HCM năm 2015 vừa được Sở Y tế TP thông báo trong cuộc họp báo ngày 22-1.

Theo đó, mức độ hài lòng của người bệnh năm 2015 cao hơn năm 2014. Điểm cho khu vực nội trú cao hơn khu vực ngoại trú. Điểm hài lòng của bệnh viện TP cao hơn bệnh viện quận, huyện. Điểm hài lòng khi đến bệnh viện tư cao hơn bệnh viện công. Trong tám nhóm tiêu chí thì sự hài lòng của bệnh nhân về thời gian chờ và cảnh quan, vệ sinh, an ninh trật tự tại bệnh viện có điểm số thấp nhất.

Theo Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc sở vẫn còn để xảy ra tai biến điều trị; giao tiếp, ứng xử với người bệnh của nhân viên y tế còn bị phản ảnh khá nhiều qua đường dây nóng; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính chưa được triển khai hiệu quả đồng đều…

L.TH.H

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 28/1/2016:

Giảm tỉ lệ kiểm tra hàng hóa

Trong năm 2016, Hải quan TP.HCM sẽ tập trung thu thập thông tin doanh nghiệp, thông tin hàng hóa, giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ kiểm tra những mặt hàng trọng điểm

Tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp có số thu nộp lớn cho ngân sách nhà nước trong năm 2015 được tổ chức ngày 27-1, ông Nguyễn Hữu Nghiệp – phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM – cho biết trong năm 2016 cơ quan này sẽ triển khai nhiều biện pháp tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi thông quan hàng hóa.

Cụ thể, các chi cục hải quan trên địa bàn sẽ triển khai nhiều biện pháp như áp dụng cơ chế soi container trước thông quan, hoặc soi ngẫu nhiên, áp dụng mô hình trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu…

“Ngoài ra, hải quan cũng sẽ tập trung thu thập thông tin doanh nghiệp, thông tin hàng hóa, giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ kiểm tra những mặt hàng trọng điểm” – ông Nghiệp nhấn mạnh.

Dịp này, Hải quan TP.HCM đã tuyên dương 17 doanh nghiệp tiêu biểu.

N.Bình

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/1/2016:

Trung tác CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đèo Pha Đin

Khoảng 8h 30 phút sáng 25-1, tại Km 366+500 QL6 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một sĩ quan CSGT tỉnh Điện Biên hy sinh. Đó là Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT khu vực Tuần Giáo (Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên).

Thượng tá Giàng Páo Sính, Trưởng phòng CSGT tỉnh Điện Biên cho biết: “Do ảnh hưởng của không khí lạnh kéo dài, trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua đèo Pha Đin xuất hiện băng tuyết gây trơn trượt. Để bảo đảm giao thông trên đoạn tuyến này, nhằm giảm thiểu ách tắc, tai nạn, ngay khi nhận được thông tin, Phòng CSGT tỉnh đã cử sáu cán bộ, chiến sĩ lên khu vực trên làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

Vào thời điểm nêu trên khi đang dẫn xe qua khu vực bị ách tắc, Trung tá Trần Văn Hinh đã bị xe tải Hyundai BKS 88C. 07339 mất lái do đường trơn trượt, văng đuôi xe ép hẳn nguời vào thành cầu”.

Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo nhưng do thương tích quá nặng, đồng chí đã hy sinh trong lúc được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện thi thể đồng chí Hinh đã được Phòng CSGT Công an tỉnh đưa về TP. Điện Biên Phủ để mai táng. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc trên

Quốc Cảnh

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 29/1/2016:

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ bà con thiệt hại do rét

Huy động mọi nguồn lực khẩn trương hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống; kiên quyết không để bà con đứt bữa, thiếu đói, thiếu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán.

Khoanh nợ tới 5 năm cho người dân có trâu bò chết rét

Chiều 28-1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu như vậy khi tới thị sát tình hình, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại tại huyện Sa Pa, Lào Cai.Nguyen Xuan Phuc tang qua sapa

Phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số xã Sa Pả, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của bà con sau đợt rét đậm, rét hại lịch sử trong 60 năm qua trên địa bàn.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính bố trí kịp thời kinh phí kết hợp với ngân sách địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do giá rét. Bộ Y tế chuẩn bị tốt và cung cấp cơ số thuốc cần thiết để phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng bị thiệt hại.

Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội nhanh chóng có biện pháp tài chính cần thiết hỗ trợ vốn ưu đãi để bà con tổ chức tái sản xuất, mua con giống, cây giống mới.

* Ngày 28-1, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết tính đến trưa 28-1, hơn 5.000 hộ vay vốn bị thiệt hại do rét đậm, rét hại trên diện rộng. Theo đó, gần 4.700 con trâu, bò bị chết và khoảng 1.540ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại với tổng số vốn vay bị mất mát lên đến trên 127 tỉ đồng.

Để giúp người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ kéo dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay bị thiệt hại dưới 40%. Đồng thời, khoanh nợ tối đa ba năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80%.

Với những khoản vay bị thiệt hại trên 80%, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ khoanh nợ đến năm năm. Trong thời gian khoanh nợ, khách hàng chưa phải trả nợ và không phải trả lãi.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

Sơn Lê – L.Thanh

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016:

Lễ cưới tập thể cho công nhân nghèo

Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Sóc Trăng Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ cưới tập thể cho 17 cặp đôi là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện tổ chức cưới. Tại buổi lễ, anh Nguyễn Thành Duy, phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Sóc Trăng cho biết đây là những cặp đôi làm nhiều nghề khác nhau như tài xế, phụ hồ… Nhiều cặp đã chung sống cùng nhau, có đôi cũng đã có con nhưng chưa có điều kiện làm lễ cưới.

Chị Dương Thị Bé Sáu, nhân viên Công ty bao bì Duy Nhật (TP Sóc Trăng), chia sẻ: “Được mặc áo cưới chụp hình, đi du lịch là ngoài sức tưởng tượng xúc động vô cùng.” Mỗi cặp vợ chồng được tặng ba bàn tiệc ngọt đã bạn bè, người thân và cùng tham dự “Hành trình trái tim” ba ngày tại Đà Lạt, một thẻ ATM trị giá 1 triệu đồng….

Thùy Trang

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2016:

Đua ghe truyền thống chào mừng ngày thành lập Đảng

Chiều 24-1, giải đua ghe truyền thống chào mừng 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2016) diễn ra trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM).

Dua ghe truyen thongĐoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ gần cầu Điện Biên Phủ, đích là cầu Thị Nghè được chọn làm địa điểm thi đấu, cự ly 400m. 381 tay chèo của 10 đội thi đấu với 5 nội dung. Đông đảo người dân TP.HCM đứng hai bên bờ kênh đường Trường Sa và Hoàng Sa cổ vũ các đội thi đấu.

Kết quả, đội Bộ tư lệnh TP vô địch nội dung 10 tay chèo nam. Nội dung thuyền 10 tay chèo nữ: giải nhất thuộc về đội Bình Thạnh. Nội dung thuyền 20 nam giải nhất là đội Bình Thạnh. Nội dung thuyền 10 nam, nữ giải nhất thuộc về đội Thần Châu và nội dung thuyền 20 nam, nữ giải nhất thuộc về Q.8.

Q.Định

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016:

Trịnh Công Sơn 5 năm liên tiếp nhận tác quyền cao nhất

Chiều 22-1, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) chi nhánh phía Nam đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 với nhiều thông tin tích cực.

Theo đó, tổng số hợp đồng mà VCPMC phía Nam đã ký là 3.171 hợp đồng, tương ứng với số tiền đã thu là hơn 44,688 tỉ đồng, vượt 7% so với chỉ tiêu và tăng 12,7% so với năm 2014.

Bảng tổng hợp thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc các lĩnh vực cho thấy tiền thu tác quyền ở lĩnh vực karaoke file midi là cao nhất với hơn 8,8 tỉ đồng, tăng 100%.

Trong khi đó, lĩnh vực giảm nhiều nhất là biểu diễn, đạt hơn 2,6 tỉ (giảm 35%). Những con số này phản ánh rất chính xác tình hình biểu diễn “kém sắc” tại các sân khấu ca nhạc phía Nam trong năm qua.

Top năm tác giả nhận tiền tác quyền cao nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hoài An, Khánh Đơn, Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Văn Chung.

Như vậy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã năm năm liên tiếp là tác giả âm nhạc nhận tác quyền cao nhất kể từ khi gia đình ông ủy thác quyền thu tác quyền cho VCPMC từ năm 2011 đến nay.

Q.N.

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016:

Hợp tác đào tạo điện ảnh Việt – Hàn

Chiều 22-1 tại Trường ĐH Sân khấu và điện ảnh (SK&ĐA) TP.HCM diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác về giáo dục giữa Tổ chức World Class College (WCCA – Hàn Quốc) và ĐH SK&ĐA TP.HCM.

Bản ghi nhớ này sẽ thỏa thuận các bên tham gia cùng tìm hiểu phương cách nhBieu dien van nghe trong le ky ketằm mở rộng việc trao đổi học thuật và nghề nghiệp, phát triển cơ hội hợp tác, trao đổi về chương trình học thuật và cơ hội nghề nghiệp, về chương trình giảng dạy, trao đổi nghiệp vụ giữa các giảng viên và nhân viên, hợp tác về việc tuyển sinh và các thỏa thuận liên quan, trao đổi về nguồn nhân lực và vật lực, hợp tác về việc sử dụng các trang thiết bị và cơ sở vật chất…

Cụ thể, ngay trong buổi ký kết, trước sự có mặt của 21 đại diện các trường đại học đến từ Hàn Quốc, tiến sĩ Kim Sooyun – chủ tịch WCCA và tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh – hiệu trưởng Trường ĐH SK&ĐA TP.HCM – cho biết chủ trương của ĐH SK&ĐA TP.HCM là từng bước tiếp cận và hội nhập phương pháp đào tạo của khu vực và quốc tế.

Còn phía Hàn Quốc cũng có mong muốn mở rộng quan hệ văn hóa thông qua chương trình đào tạo. Sau lễ ký, phía Hàn Quốc (Học viện truyền thông và nghệ thuật Dong Ah) sẽ đưa chuyên gia, giảng viên qua trường để giảng dạy cho khoa quay phim, có thể hỗ trợ trang thiết bị trong ba năm…

C.K.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/11/2016:

Góc nhìn Hà Nội – Khoảnh khắc và tầm cao

Đó là chủ đề triển lãm ảnh nghệ thuật ngoài trời diễn ra từ ngày 22/1 đến 4/2 tại bờ hồ Hoàn Kiếm (khu vực đối diện đền thờ Vua Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Được thực hiện bởi nhóm nhiếp ảnh Vietnam Cityscape Photos phối hợp Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, dưới sự bảo trwoj của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, triển lãm giới thiệu công chúng 96 tác phẩm in khổ lớn của 12 tác giả. Điểm thú vị là các bức ảnh đều được chụp từ trên cao, mang đến góc nhìn mới lạ và bao quát về cảnh quan và các công trình kiến trúc tại Hà Nội. Qua đó tiếp tục góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp về Thủ đô hiện đại, mến khách trong mắt người dân và du khách quốc tế. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 29/1/2016:

Thông reo ngàn Hống đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2015 vừa được công bố vào ngày 28-1. Ở thể loại văn xuôi, giải thưởng thuộc về tập truyện ngắn Kỳ nhân làng Ngọc của Trần Thanh Cảnh và tiểu thuyết lịch sử Thông reo ngàn Hống của Nguyễn Thế Quang. Giải thưởng Thơ được trao cho trường ca Long mạch của Hoàng Trần Cương và tập thơ Vườn khuya của Trần Hùng. Giải thưởng lý luận phê bình văn học thuộc về tác phẩm Các lý thuyết nghiên cứu văn học ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày đổi mới đến nay của Nguyễn Văn Dân và Âm thanh của tưởng tượng của Lê Hồ Quang. Giải thưởng về dịch thuật được trao cho Người đàn ông đến từ Bắc Kinh của Henning Mankelldo – Nguyễn Minh Châu dịch.

Lễ trao giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam sẽ diễn ra ngày 2-2 tại Bảo tàng văn học Việt Nam (275, đường Âu Cơ, Hà Nội).

V.V.Tuân.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 28/1/2016:

Giày dép, túi xách xuất phần lớn qua Mỹ

Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam (Lefaso) cho biết Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam trong năm 2015 với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4,1 tỉ USD, chiếm 33,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cũng trong năm 2015, Mỹ tiếp tục đứng đầu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành túi xách Việt Nam, đạt 1,18 tỉ USD, chiếm 41,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngành này.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu giày dép lẫn túi xách khi chiếm 79,1% (khoảng 9,54 tỉ USD) trong kim ngạch xuất khẩu da giày và 76,7% (tương ứng 2,2 tỉ USD) kim ngạch xuất khẩu túi xách.

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Hàng chục tấn bánh chưng xuất ngoại

Các đơn hàng chủ yếu ở các nước có nhiều Việt kiều sinh sống như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức… Riêng thị trường châu Âu chiếm hơn 60% lượng hàng xuất ngoại đợt này.

Ông Trần Thanh Toàn – chủ cơ sở bánh chưng Trần Gia (TP Tran gia goi banh chungBiên Hòa, Đồng Nai) – cho biết cơ sở này vừa xuất hơn 40 tấn bánh chưng hút chân không thành phẩm và nguyên liệu như khuôn, lá dong, gạo nếp, đậu xanh sang gần 10 nước trên thế giới.

Theo đó, các đơn hàng chủ yếu ở các nước có nhiều Việt kiều sinh sống như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức… Riêng thị trường châu Âu chiếm hơn 60% lượng hàng xuất ngoại đợt này. So với năm ngoái, số lượng bánh chưng và nguyên liệu xuất ngoại giảm gần 1/3.

Mặc dù nhu cầu nhập khẩu ở nhiều nước còn rất cao nhưng cơ sở phải từ chối vì vùng nguyên liệu không đủ cung cấp.

Ngoài số hàng trên, trong dịp Tết Bính Thân 2016, cơ sở này dự kiến cung cấp một lượng lớn bánh chưng cho thị trường trong nước, với các loại có trọng lượng 1kg/chiếc và loại 1,5kg/chiếc.

A.Lộc

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/1/2016:

Từ đầu tháng 2-2016, Hà Nội sẽ xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) phục vụ Tết Nguyên đán 2016, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông, từ ngày 1-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý nghiêm người đi bộ vi phạm các quy định về trật tự ATGT.

Theo thống kê, năm 2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông (TNGT). Trong đó, TNGT liên quan đến người đi bộ xảy ra 112 vụ, chiếm 6,6%. TNGT do người đi bộ gây ra 33 vụ, chiếm 2%.

‏‏Lực lượng CSGT xác định, tình trạng người đi bộ tham gia giao thông vi phạm và không chấp hành các quy định về trật tự ATGT, như: đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua dải phân cách, đi vào đường cao tốc…

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 26/1/2016:

Hà Nội nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chỉ đạo như vậy với các sở, ban, ngành và UBND các cấp, các đơn vị trực thuộc TP.

Chỉ đạo của ông Chung nêu rõ: “Các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và TP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Nội nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết”.

Về trách nhiệm của các ngành trong phục vụ tết, ông Chung yêu cầu Sở Công thương thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý, nhất là lương thực, thực phẩm như gạo, thịt, rau xanh các loại.

Chỉ đạo của UBND TP cũng yêu cầu Công an Hà Nội thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp tết.

Xuân Long

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2016:

Xử phạt 19 nhà thầu đào đường bê bối

Theo thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, trong hai tuần đầu tháng 1-2016 đã xử phạt 57 nhà thầu vi phạm thi công xây dựng công trình giao thông với số tiền 404 triệu đồng, trong đó có 19 nhà thầu thi công đào đường và tái lập mặt đường bê bối.

Hầu hết nhà thầu tái lập mặt đường bê bối ở các dự án lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông trên các đường Bùi Thị Xuân (Q.1), Lê Văn Sỹ (Q.3), 3 Tháng 2 (Q.10), Quang Trung (Gò Vấp)…

Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết có đến 38 nhà thầu bê bối như không treo biển công bố thông tin đầy đủ nội dung để người dân giám sát; không thu dọn các biển báo, rào chắn sau khi thi công xong; để vật liệu, đất đá ngoài công trình gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị…

N.Ẩn

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 29/1/2016:

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thua kiện

Theo TAND TP Hà Nội, quyết định tịch thu toàn bộ lô rượu trị giá 3,7 tỉ đồng của Cục Điều tra chống buôn lậu có nhiều sai phạm.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là Công ty Camellia Trading International INC (Belize) và bị đơn là cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về việc tịch thu lô hàng rượu trị giá 3,7 tỉ đồng của công ty này hồi tháng 6-2013.

Theo đơn khởi kiện, năm 2013 Công ty Camellia Trading International INC đã gửi vào kho ngoại quan của Công ty TNHH quốc tế Sao Bắc toàn bộ lô hàng rượu gồm 349 kiện, trị giá 3,7 tỉ đồng.

Công ty Sao Bắc được ủy quyền nhận hàng, làm thủ tục khai báo hải quan, nhập lô hàng về cảng Hải Phòng. Chiều 21-6-2013, toàn bộ lô hàng đã được nhập kho dưới sự kiểm tra, giám sát của Chi cục hải quan cảng Cái Lân thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên sau đó Chi cục hải quan cảng Cái Lân đã không làm thủ tục xuất lô hàng ra khỏi kho ngoại quan với lý do: Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đề nghị tạm thời chưa làm thủ tục để chờ kết quả kiểm tra xác minh hồ sơ hải quan của lô hàng.

Tháng 10-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định phong tỏa lô hàng. Đến tháng 4-2015, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định tịch thu toàn bộ lô hàng nêu trên với lý do tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu.

Sau đó, Công ty Camellia làm đơn khởi kiện đến TAND TP Hà Nội và yêu cầu hủy hai quyết định do cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành vì hai quyết định này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Tại tòa, đại diện ủy quyền của cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho rằng quyết định tịch thu lô hàng nói trên hoàn toàn đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Trong khi đó, luật sư Phan Thị Hương Thủy – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn – cho rằng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành quyết định không hợp pháp, căn cứ vào các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực.

Luật sư cho rằng Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng, trong khi giá trị toàn bộ lô hàng rượu lên tới 3,7 tỉ đồng.

Xét thấy quyết định hành chính của cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu có nhiều sai phạm, TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ quyết định, giao trả lô hàng cho Công ty Camellia Trading International INC.

Tâm Lụa

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 28/1/2016:

Bị phạt hơn 5 triệu đồng vì nuôi chim cắt

Chiều 27-1, ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX Hoàng Mai, Nghệ An, cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Bá Thuận (49 tuổi) và Chu Văn Cường (26 tuổi, cùng ngụ tại P.Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai) theo nghị định 157 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đây là hai người liên quan đến vụ việc nam thanh niên đăng ảnh khoe Facebook… cho oai, trong đó ông Thuận là chủ nhân của gia đình tổ chức nấu cao khỉ, Cường là người đến nhà ông Thuận chụp ảnh quá trình giết thịt khỉ rồi đăng lên Facebook.

Ông Thuận bị xử phạt 12,75 triệu đồng về hành vi “mua động vật hoang dã trái phép” và “giết động vật hoang dã trái phép”. Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng về hành vi “nuôi động vật hoang dã trái phép”.

Theo ông Hữu, do Cường chưa đủ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 157 nên không bị xử phạt hành chính về việc đăng ảnh giết hại khỉ lên Facebook.

Kết quả từ Viện sinh thái, con chim cắt mà Hạt kiểm lâm TX Hoàng Mai thu được tại nhà Cường là chim diều hâu đen thuộc nhóm động vật hoang dã nên Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng và bị tịch thu con chim này.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định không có đường dây mua bán, giết mổ động vật quý hiếm.

Như Tuổi trẻ thông tin, tối ngày 2-1, trên trang facebook cá nhân có tên Cường Và Cường, Chu Văn Cường đăng tải 10 hình ảnh của chủ nhân mô tả quá trình giết hại, lột da, chế biến và làm thịt khỉ để nấu cao.

Lời khai của Cường tại cơ quan công an, khi gia đình ông Thuận nấu cao khỉ thì Cường đến chơi và nhờ bạn dùng điện thoại chụp ảnh, đăng hình “xẻ thịt” khỉ rồi tung lên mạng xã hội… cho “oai”.

Doãn Hòa

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: