Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 6, 2016

Trên quê hương yêu dấu (tuần 1 tháng 2 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:45 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 2 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/2/2016:

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 2-2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu khai mạc.

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch QNguyen Phu Trong va cac dai bieuH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG); Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Thường trực HĐBCQG Tòng Thị Phóng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch HĐBCQG: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên HĐBCQG; đại diện lãnh đạo, các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, hai năm thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả tốt nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân… (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Tại hội nghị, các đồng chí đại diện Bộ Chính trị, Chính phủ, HĐBCQG, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ phổ biến, giới thiệu một số văn bản quan trọng về cuộc bầu cử. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày nội dung Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4-1-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, giao lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho bầu cử; thực hiện đúng trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trình bày hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Về điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND, theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31-1-2016 của Ban Tổ chức T.Ư quy định kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết…

Các đại biểu đã được nghe nội dung Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG của HĐBCQG ngày 29-1-2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử, Ủy ban bầu cử từ cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã; đồng thời dự kiến số lượng đại biểu QH theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; hoạt động vận động bầu cử và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Nội dung hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung…

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề rất thiết thực xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới liên quan các vấn đề, lĩnh vực phát sinh tại địa phương.

Phát biểu ý kiến bế mạc hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu ngay sau hội nghị, Ủy ban TVQH, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử, như: Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND; hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thật sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Nhấn mạnh việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trên phạm vi toàn quốc và có một số việc đúng vào dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch QH tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của Ủy ban TVQH, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan, cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đạt kết quả cao nhất, thật sự là ngày hội của toàn dân.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/1/2016:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương – 2016

Chiều 30-1, tại trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về nước dự Chương trình Xuân Quê hương – 2016, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.

Tại buổi tiếp, các đại biểu kiều bào đều bày tỏ sự xúc động Nguyen Phu Trong tiep kieu baođược Tổng Bí thư tiếp, cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; bày tỏ sự phấn khởi về sự phát triển của đất nước và đặc biệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tin tưởng rằng với thành công của Đại hội, đất nước ta nhất định sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu cũng báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, về những thành công và khó khăn; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn trong nước để góp phần phát triển quê hương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại diện kiều bào về thăm quê hương, gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc Tết đến các đại biểu và toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư đánh giá cao những đóng góp tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho Đại hội XII vừa qua của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mong muốn kiều bào tăng cường đoàn kết, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh của Việt Nam, làm cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại. Tổng Bí thư cũng thông báo với bà con kiều bào về các kết quả chính của Đại hội Đảng lần thứ XII, khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia – dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

* Ngày 30-1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm hoạt động hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Sở Ngoại vụ một số tỉnh, thành phố trên cả nước; các tổ chức, hội đoàn Việt Nam ở nước ngoài và các cá nhân tiêu biểu đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trong nước và ngoài nước trao đổi về tình hình và công tác hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, từ đó, kiến nghị các chính sách và biện pháp duy trì, phát huy các hoạt động, sinh hoạt gắn kết cộng đồng, thu hút lớp trẻ tham gia, giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, cộng đồng đoàn kết cùng hướng về quê hương, đất nước.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/2/2016:

Chương trình nghệ thuật “Xuân ấm” 2016 vì người nghèo

Ngày 1-2, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung chăm lo cho người dân vui Tết Nguyên đán Bính Thân bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết với tinh thần “đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”. Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết với mức tăng bình quân 10% so kế hoạch và tăng 40% so Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tổng giá trị các loại hàng hóa phục vụ Tết, bình ổn thị trường là 16.208 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng so với năm 2015.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức trực, bảo đảm an toàn trong những ngày Tết; ngay sau nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa sản xuất, kinh doanh, công tác… trở lại hoạt động bình thường.

* Trong hai ngày 31-1 và 1-2, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Xuan AmĐịnh cùng Ban vận động Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đi thăm, tặng quà Tết 72 trẻ em khuyết tật trong tỉnh đang học nghề tại Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật của tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định thăm, động viên và tặng quà 10 học sinh của tỉnh đang học tập, rèn luyện tại Trường giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an); Hội LHPN tỉnh đi thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ba hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Giao Thủy, Trực Ninh và Nam Trực, với mức hỗ trợ ba triệu đồng/người.

* Từ ngày 1-2, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã đi thăm, trao hơn 8.000 suất quà, tổng giá trị 2 tỷ đồng tặng người cao tuổi, hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Tỉnh Hà Giang đã kêu gọi, vận động hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện tặng quà người nghèo tại các xã vùng cao. Nổi bật như Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Việt trao 500 suất quà tặng người dân xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 20 tấn gạo và hàng trăm suất quà tặng huyện Đồng Văn. Các địa phương cũng đã kiểm tra rà soát để tiến hành hỗ trợ gạo ăn Tết cho 5.332 hộ nghèo.

* Sáng 1-2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc Tết tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước, nằm trên địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân (Cà Mau)… Tại đây, Đoàn công tác trao 61 phần quà tặng các gia đình có công với cách mạng ở xã Phú Mỹ (huyện Phú Tân) và xã Phong Điền (huyện Trần Văn Thời).

* Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Thái Bình tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” và trao hơn 3.600 suất quà trị giá hơn một tỷ đồng tặng các công đoàn cơ sở trên địa bàn, trao năm nghìn suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Doanh nghiệp vì công nhân lao động” cho Xí nghiệp May Thái Hà, Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý đường bộ Thái Bình, đồng thời trao 200 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Trong hai ngày 31-1 và 1-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng đoàn từ thiện đến từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà 954 hộ nghèo, gia đình chính sách ở các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định và Văn Lãng, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) Hòa Bình phối hợp Hội CTĐ huyện Mai Châu và Quỹ từ thiện Doma Việt Nam vừa tổ chức trao 160 suất quà tặng học sinh Trường tiểu học xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, mỗi suất quà gồm một áo khoác ấm, một áo phông. Tính đến thời điểm này, các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh đã vận động và trao hơn mười nghìn suất quà Tết tổng trị giá hơn ba tỷ đồng tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam và học sinh nghèo.

* Ngày 31-1, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Chương tình “Tết sum vầy” năm 2016 dành cho gần 500 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là các gia đình công nhân mất việc, tai nạn lao động, ốm đau, gia đình thuộc diện nghèo… Thông qua chương trình, LĐLĐ tỉnh cùng các doanh nghiệp đã trao quà Tết với tổng giá trị 250 triệu đồng (mỗi suất 500 nghìn đồng) tặng công nhân viên chức lao động nghèo; thân nhân các gia đình có con bị mất vì tai nạn lao động, công nhân bị tai nạn lao động nặng; con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” dành cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Huế. Thông qua chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh trao 254 suất quà Tết tặng các em với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Bộ Tư pháp có thứ trưởng 41 tuổi

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, chánh văn phòng Bộ Tư pháp, giữ chức thứ trưởng bộ này. Ông Dũng (41 tuổi, quê Nam Định) từng đảm nhiệm các chức vụ: phó trưởng ban thư ký, phó chánh văn phòng, chánh văn phòng Bộ Tư pháp. (T.Lụa)

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/1/2016:

Khánh thành Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn

Ngày 30-1, tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tổ chức khánh thành Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn và khai mạc Hội chợ Xuân Lam Sơn 2016 – “Vì chất lượng cuộc sống”. Tham dự, có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giao thông vận tải; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn được Lasuco đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ nghiên cứu ứng dụng và tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài sản xuất các giống mía đường sạch bệnh, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến, trung tâm còn sản xuất giống cam không hạt, sạch bệnh; hằng năm sản xuất hơn 300 tấn rau, quả cao cấp, an toàn, như: Dưa vàng, cà chua cherry, ớt ngọt, các loại hoa chất lượng cao, cung ứng ra thị trường.

Hội chợ Xuân Lam Sơn 2016 – “Vì chất lượng cuộc sống” giới thiệu, bày bán các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thương mại, nhà sản xuất, nuôi trồng có uy tín, các hợp tác xã, cơ sở làng nghề, các doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa; trong đó có các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Lasuco. Hội chợ góp phần kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, địa phương, vùng miền, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/1/2016:

Đưa vào khai thác Khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Thọ Xuân

* Hoàn thành nâng cấp gần 95 km quốc lộ 217

Ngày 30-1, tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác Khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Thọ Xuân. Dự lễ, có các đồng chí: Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT); Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH.

Khu hàng không dân dụng có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng bằng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của ACV. Đây là công trình cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ CNH-HĐH đất nước. Sau hơn một năm thực hiện dự án, Khu hàng không dân dụng gồm nhà ga với năng lực phục vụ 600 hành khách, sân đậu máy bay, hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hạ cánh chính xác, thiết bị mặt đất, chiếu sáng,… đã hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác ổn định. Việc đưa vào khai thác Khu hàng không dân dụng đúng kế hoạch đã tạo bước phát triển mới cho Cảng hàng không Thọ Xuân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

H Cùng ngày, Bộ GTVT tổ chức thông xe dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) phía bắc thứ 2 – nâng cấp quốc lộ 217 tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1. Hành lang đông bắc của GMS đi qua các nước: Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Thái-lan. Chính phủ Việt Nam và Lào ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cấp để tối đa hóa tiềm năng kinh tế, giúp phía bắc Lào tiếp cận thuận lợi với Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa). Dự án nâng cấp quốc lộ 217 dài 94,7 km, được khởi công từ tháng 6-2013, tổng mức đầu tư 97,4 triệu USD (tương đương khoảng 1.899 tỷ đồng); trong đó, vay nguồn ưu đãi ADF của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 75 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 22,4 triệu USD.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 31/1/2016:

Khánh thành cầu Rạch Chiếc

Sáng 30-1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM làm lễ khánh thành cầu Rạch Chiếc (Q.9) trên đường vành đai phía Đông TP, sau 11 tháng thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa – phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là công trình trọng điểm của TP và là một phần của tuyến đường vành đai 2 thi công hoàn thành trước tiến độ ba tháng.

Đồng thời, dự án mang lại hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP. Cụ thể là cầu Rạch Chiếc này kết nối khu công nghệ cao với cảng biển TP , khu đô thị phía Nam, góp phần kéo giảm ùn tắt và tai nạn giao thông.

UBND TP cũng giao cho Sở Giao thông vận tải TP triển khai sớm dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2) nhằm giải quyết kẹt xe trên tuyến đường Đồng Văn Cống – đường vào cảng biển và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án kết nối đường vành đai 2 từ cầu Rạch Chiếc đến đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) để hoàn thành xây dựng đường vành đai 2 TP.

Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ TP đầu tư xây dựng đường vành đai 3 từ Nhơn Trạch đến nút giao thông Thủ Đức… nhằm giải quyết ùn tắc giao thông ở TP.

Theo ông Vũ Kiến Thiết – giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 – TP.HCM, liên danh nhà thầu Tổng công ty Thăng Long – công ty Cổ phần, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã thi công công trình đảm bảo chất lượng, mỹ thuật cầu.

Cầu Rạch Chiếc dài 540,9m và đường dẫn 2 đầu cầu dài 543m, có tổng mức đầu tư 871 tỉ đồng. Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2, từ ngày 30-1, cho phép các loại xe 2 bánh, ô tô con, xe khách và xe tải có tổng trọng tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Sở dĩ cầu Rạch Chiếc chưa cho xe tải trọng lớn lưu thông do khu Công nghệ cao lo ngại đường chuyên dụng do đơn vị này xây dựng mau xuống cấp.

N.Ẩn

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 4/2/2016:

Tàu ngầm Đà Nẵng về đến vịnh Cam Ranh

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, lúc 22g15 ngày 2-2, tàu vận tải Rolldock Star chở tàu ngầm kilo HQ-186 Đà Nẵng đã vào vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), sau hơn một tháng rưỡi đi từ cảng St.Petersburg (Nga).

Tàu Rolldock Star hiện neo đậu tại vị trí phía trước Mũi Hời, vùng nước giáp ranh giữa cảng dân sự và quân cảng Cam Ranh.

Dự kiến trong 2-3 ngày tới, sau khi làm các thủ tục, tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng sẽ được lai dắt vào quân cảng Cam Ranh.

Tàu ngầm kilo HQ-186 Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm lớp kilo 636 thứ 5 mà Nga đóng cho Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc tại Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Tàu có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m.

Tàu có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Trước đó, các tàu ngầm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hòa đã được bàn giao cho Việt Nam.

Dự kiến trong năm nay, tàu kilo thứ 6 mang số hiệu HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ về Việt Nam.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 4/2/2016:

Trao kết quả giám định AND xác định danh tính 94 liệt sĩ

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố và trao kết quả giám định ADN đợt 3, xác định danh tính của 94 liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự hy sinh tại Mặt trận 31, thuộc khu vực Xiêng Khoảng (Lào).

Đây là đợt trao kết quả cho thân nhân liệt sĩ lần thứ ba trong hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự giúp Lào hy sinh tại Mặt trận 3. Hiện, hài cốt đang được an táng tại lô A5, A6, A7 Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt – Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đó, trong hai đợt đầu tiên, kết quả giám định ADN hài cốt của 49 liệt sĩ đã được trao tới thân nhân các gia đình liệt sĩ.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/2/2016:

Nghi lễ hát Then là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa và Bằng công nhận nghi lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

17 cá nhân đã được nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú, trong đó có 15 nghệ nhân loại hình nghệ thuật biểu diễn (quan họ, chèo, dân ca Cao Lan, dân ca Sán Dìu, tuồng), một nghệ nhân loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng (vật thờ) và mọt nghệ nhân loại hình tri thức dân gian (dệt thổ cẩm).

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/2/2016:

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Xuân Diệu

Sáng 3-2, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Xuân Diệu (2-2-1916 – 2-2-2016). Đến dự, có các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học có tên tuổi và đại diện gia đình nhà thơ Xuân Diệu.

Gần 20 tham luận tại lễ kỷ niệm khẳng định, Xuân Diệu là nhà văn lớn của nền văn học cách mạng và văn học Việt Nam. Ông được coi là “ba nhà trong một nhà”: nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình văn học; ở lĩnh vực nào cũng có những đóng góp xuất sắc, đặc biệt là thơ. Thơ ông lãng mạn, bay bổng nhưng luôn nặng lòng với đời; đồng hành với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dù chỉ “ghé qua” lĩnh vực phê bình, nhưng ông vẫn được đồng nghiệp tôn vinh là một trong những nhà phê bình văn học lớn. Đáng chú ý, ông có công phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhà thơ trẻ, sau này đều trở thành những nhà thơ có tên tuổi của văn học Việt Nam đương đại.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Cầu Rồng phun lửa dày hơn phục vụ du khách

Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng vừa thông báo kế hoạch vận hành cầu Rồng và cầu Sông Hàn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ nhân dân vui tết UBND TP Đà Nẵng cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong các đêm 6,7,9,10-2 (các đêm 28, 29 tháng chạp và mồng 2, 3 tháng giêng).

Đối với cầu Sông Hàn, việc quay nhịp thông thuyền được thực hiện bắt đầu từ 23g đến 24g các ngày 6,7-2 (các đêm 28, 29 tháng chạp).

Trước đây, việc phun nước, phun lửa trên cầu Rồng được thực hiện định kỳ vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, đối với cầu Sông Hàn việc quay nhịp thông thuyền được vận hành hàng đêm.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cũng sẽ tạm ngừng cấp giấy phép thi công các loại trên địa bàn thành phố kể từ ngày 31-1 đến 17-2 (ngày 22 tháng chạp đến ngày 10 tháng giêng).

Trường Trung

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 30/1/2016:

Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà

Hơn 1.000 sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết đã tham gia họp mặt, giao lưu và nhận quà xuân trong chương trình “Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà” chiều 29-1 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.

Chương trình do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức.

Các sinh viên này có hộ khẩu thường trú từ Phú Yên, Gia Lai trở ra phía Bắc, hoặc các tỉnh thành: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và sinh viên đồng bào dân tộc đang học tập tại các trường ÐH – CÐ, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.

Tham gia chương trình, sinh viên xa nhà đón tết đã cảm nhận được không khí tết ấm áp, thân tình bên bạn bè cùng cảnh ngộ và bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Các bạn ở lại phần lớn để đi làm thêm dịp tết, kiếm thêm khoản tiền trang trải cho cuộc sống, học tập trong học kỳ mới.

Ngoài nhận phần quà xuân gồm bánh kẹo, nước giải khát và phong bao lì xì (500.000 đồng/phần), các sinh viên đã được giao lưu văn nghệ đón xuân, giao lưu với ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, tâm sự, chia sẻ tình cảm với các bạn có chung hoàn cảnh. Đồng thời được nghe, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thành công của các anh chị thành đạt trong talkshow “Nghề nghiệp tương lai – cơ hội và thách thức”.

Phan Dương

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 30/1/2016:

Giao hưởng Miền Đông thành đồng nhận Tặng thưởng âm nhạc 2015

Bản giao hưởng “Miền Đông thành đồng” của nhạc sĩ Vĩnh Lai vừa được Hội âm nhạc TP.HCM trao tặng thưởng sáng 28-1.

Tặng thưởng được trao trong buổi báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội âm nhạc TP.HCM.

Tác phẩm khí nhạc đồ sộ với bốn chương này lần đầu được giới thiệu đến công chúng vào ngày 19-5-2015 và nhận được rất nhiều tán thưởng từ giới chuyên môn.

Theo Hội nhạc sĩ VN, nhạc sĩ Vĩnh Lai tên thật Võ Thành Khôi, sinh năm 1942, nguyên công tác tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012 ông được tặng thưởng Giải Thưởng Nhà nước về văn học – nghệ thuật.

Nhạc sĩ Vĩnh Lai có một số ca khúc phổ biến như: Niềm tin, Let’s go home, Song to Americans, Bóng cây ơn Người, Về nguồn, Nơi  này tôi yêu, Bến cảng chiều về!, Sài Gòn tình ca… Ông còn viết nhiều hợp xướng, nhạc phim, nhạc sân khấu…

Ngoài tặng thưởng này, Hội cũng trao giải thưởng cho 12 tác phẩm, trong đó có 11 ca khúc nghệ thuật và một ca khúc thiếu nhi của tác giả Đinh Hoàng Vũ (Ba kể về mùa xuân Trường Sa).

Cũng trong buổi lễ, Hội âm nhạc TP.HCM trao tặng 30 giấy khen cho 30 hội viên và ba tập thể (Chi hội Biểu diễn thanh nhạc, Chi hội 4 và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam) có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2015.

Dịp này, Hội cũng trao tặng 68 phần quà cho các nhạc sĩ, ca sĩ lão thành, có công đóng góp cho Hội, có hoàn cảnh khó khăn và bảy phần quà cho gia đình các nhạc sĩ nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội các thời kỳ (500.000 đồng/phần).

Viết thư pháp xuân làm từ thiện

Chương trình cho chữ ngày xuân của các thư họa gia người Hoa tại TP.HCM diễn ra trong một buổi sáng 23 tháng chạp (1-2) tại hội quán Nghĩa An (676-678 Nguyễn Trãi, Q.5).

Đây là chương trình thường niên với mục đích gây quỹ từ thiện, giúp bà con nghèo trên địa bàn TP có thêm một ít quà ăn tết, do Chi hội thư pháp thuộc Hội VHNT các dân tộc thiểu số TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn và hội quán Nghĩa An cùng phối hợp tổ chức.

Đây cũng là dịp hiếm hoi trong năm các nhà thư pháp, họa sĩ người Hoa tề tựu đông đủ để viết thư pháp Hán Nôm.

Công chúng yêu thư pháp hoặc có ý sưu tầm thủ bút các nhà thư pháp, họa sĩ như Lý Tùng Niên, Trương Lộ, Trần Tiên Minh, Lâm Hán Thành, Dịch Ánh Nga, Huỳnh Tuần Bá, Trương Hán Minh, Ô Dân Phát, Chu Ứng Xương, Trịnh Huy, Tiên Nam, Lưu Vĩ Hằng… có thể đến vào dịp này để sở hữu một tác phẩm với số tiền thù lao được khuyến khích “tùy hỷ” (nhiều hay ít tùy ý) để cùng làm từ thiện.

Đón năm Bính Thân, ban tổ chức và các nhà thư pháp chuẩn bị sẵn một số câu liễn đối, trướng, hoành có nội dung chúc phúc năm mới, gửi gắm ý tưởng nguyện cầu gia đạo bình an và mọi người được sức khỏe.

Một số câu đáng chú ý mừng xuân năm khỉ như: Kim hầu ái trích tiên đào lí/ diệu bút tâm tài hảo đống lương (Chúa khỉ thường thích đào tiên ấy/ Bút giỏi rèn tâm bậc đống lương); Cát cổ trình tường từ cựu tuế/ linh hầu hiến thụy chúc tân hi (Dê về cất tiếng chào năm cũ/ Khỉ hiến ngọc lành năm mới sang)…

L.Điền

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 30/1/2016:

450 trẻ khuyết tật dự liên hoan “Búp mai vàng”

450 trẻ khuyết tật cùng khoảng 100 thầy cô phụ trách đã tham dự liên hoan “Búp mai vàng” 2016 diễn ra tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM ngày 29-1 có chủ đề “Xuân yêu thương”.

Các bạn nhỏ đến từ 22 trường chuyên biệt, mái ấm, nhà mở nuôi dạy trẻ khiếm thị, khiếm thính, mắc hội chứng Down, trẻ chậm phát triển… ở TP.HCM.

Đây cũng là năm thứ 25 liên hoan này được tổ chức, là dịp hội ngộ vui đón xuân sớm của nhiều mảnh đời trẻ kém may mắn của TP.

Mỗi đơn vị tham dự liên hoan được nhận nhiều phần quà tết và 2 triệu đồng tiền mặt do một số đơn vị, nhà hảo tâm gửi tặng để thêm điều kiện chăm lo tết cho các em.

Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM Phạm Ngọc Quyên chia sẻ: “Liên hoan không chỉ để họp mặt cho các bạn nhỏ vui chơi, đón xuân mà còn là dịp để chúng ta tôn vinh những ngôi trường chuyên biệt với bao nghị lực vượt khó vươn lên của chính các học sinh khuyết tật và tấm lòng của nhiều thầy cô phụ trách luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em mỗi ngày trong cuộc sống”.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải cho các bạn đoạt giải cao trong giải cờ vua trẻ khuyết tật Nhà Thiếu nhi TP.HCM năm 2016.

Q.Linh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Khởi hành chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết

Sáng 31-1, công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đã làm lễ tiễn công nhân lao động khó khăn, nhiều năm chưa được về quê đang làm việc tại Đồng Nai lên những chuyến xe nghĩa tình về quê đón tết.

Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã chuẩn bị hành lý, ba lô, túi xách háo hức đến địa điểm tập kết chờ đến giờ lên xe về quê.

Chị Dương Thị Tuyết (quê Quảng Bình) cho biết do điều kiện kinh tế khó khăn nên 4 năm nay chị không được đón tết cùng gia đình. Năm nay, tưởng chừng một lần nữa chị lại phải đón tết nơi đất khách thì bất ngờ được trao vé xe miễn phí về quê vui tết cùng gia đình và người thân.

“Tôi cảm thấy thực sự may mắn, vui và xúc động với chương trình. Tôi mong muốn chương trình sẽ tiếp tục đến được với nhiều công nhân hơn nữa”- chị Tuyết bộc bạch.

Trong đợt tiễn công nhân lên xe về quê đón tết lần này có 216 công nhân và người thân tham gia chuyến hành trình trên 5 xe chất lượng cao, đưa họ về các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa.

Ngoài vé xe, những công nhân trên còn được đài thọ toàn bộ các bữa ăn trong suốt chuyến đi cũng như được nhận một phần quà ngay khi xuống xe mang về tặng gia đình làm quà.

Bên cạnh đó, công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa còn tổ chức Hội Xuân Bính Thân 2016 với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút hơn 5.000 lượt công nhân lao động và người thân đến tham quan, mua sắm, tham gia thi gói bánh chưng, chơi trò chơi dân gian và các chương trình ca múa nhạc.

* Chiều cùng ngày, tại Khu du lịch Bửu Long (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa), Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam đã tổ chức ngày hội gia đình cho hơn 20.000 công nhân của công ty cùng người thân.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế, văn nghệ, rút thăm trúng thưởng… diễn ra trong không khí vui tươi của ngày hội.

A.Lộc

 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Mười ngàn công nhân có “Tết sum vầy”

Gần 10.000 công nhân đã đến tham dự chương trình “Tết sum vầy” 2016 do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức tại KCN Hố Nai (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) tối 30-1.

Chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn vé xe và phần quà cho công nhân. Các công nhân cũng tham gia rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như xe máy, tivi, bếp nướng đa năng…

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ VN trao tặng kỷ niệm chương “Cảm ơn doanh nghiệp đã vì người lao động” cho 10 doanh nghiệp có nhiều đóng góp hỗ trợ công nhân.

Ông Đặng Ngọc Tùng – chủ tịch Tổng LĐLĐ VN – cho biết chương trình hỗ trợ công nhân khó khăn ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang làm việc tại Đồng Nai nhiều năm chưa được về quê có tấm vé xe miễn phí về sum họp cùng gia đình. Đồng thời, ông Tùng gửi lời chia sẻ với những công nhân không về quê đón tết năm nay và chúc các gia đình toàn thể công nhân lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Chương trình tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia nhắn tin ủng hộ cho chương trình “Tết sum vầy”chăm lo cho công nhân do Tổng LĐLĐ VN tổ chức với cú pháp “TSV” gửi 1405, giá trị mỗi tin nhắn là 10.000 đồng.

A.Lộc

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Công viên từ đồ tái chế ở Buôn Ma Thuột

Dịp Tết Bính Thân 2016, người dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có thêm điểm vui chơi mới: một công viên với hàng trăm sản phẩm được tái chế.

Công viên vừa chính thức mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tới tham quan. Công viên này có tên gọi là Lâm viên cảnh Buôn Ma Thuột nằm trên đường Hà Huy Tập, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột.

Cong vien tu do tai cheKhuôn viên có diện tích hơn 5ha, trưng bày hơn 100 sản phẩm được làm từ đồ phế thải như lốp xe, CD, nắp chai, dây điện… Công trình này do Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường tỉnh Đắk Lắk thực hiện với kinh phí đầu tư 300 triệu đồng.

Xuất phát từ ý tưởng tiết kiệm nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, qua bàn tay khéo léo của các công nhân, đồ phế thải đã được tái chế thành những đồ vật khác nhau có hình con voi, rắn hổ mang, đoàn tàu hỏa, hình con gà trống, con khỉ, hình bản đồ Việt Nam…

Tiến Thành – Huyền Trang

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Dạy học sinh lượm rác

Cùng với hai tình nguyện viên người Nhật Bản, cô giáo Trần Hiểu Hà, giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Q.Gò Vấp, TP.HCM), đã dẫn 36 học sinh đến công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) vừa để học ngoại khóa và nhặt rác (ảnh).

Day hoc sinh luom racHọc sinh được dạy nói tiếng Anh về các loài hoa, cỏ, cây cỏ trong công viên, dạy cách ứng xử như không được ngắt hoa, không giẫm chân lên hoa, không xả rác và không chen lấn trong các hoạt động cộng đồng.

Các em cũng được cô giáo và hai tình nguyện viên người Nhật dạy về ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi và thu gom rác trong công viên Hoàng Văn Thụ để công viên thêm sạch đẹp dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ qua hai giờ tại công viên, kết quả thu về là môi trường trong công viên sạch đẹp hơn vì rác đã được học sinh và giáo viên thu gom vào các thùng đựng rác tại chỗ.

Mỹ Dung

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ 1/2/2016:

Mang “Xuân yêu thương” đến với Bệnh viện K

Trong hai ngày 30-1 và 1-2, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tặng 370 phần quà đến bệnh nhân đang điều trị tại ba cơ sở của Bệnh viện K, Hà Nội.

Tiếp nối thành công của các chương trình “Xuân yêu thương” những năm trước, báo Tuổi Trẻ kêu gọi các nhà hảo tâm trên khắp cả nước cùng chung tay giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại nhiều bệnh viện. Mỗi phần quà do các nhà tài trợ và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp trị giá 750.000 đồng, gồm: tiền lì xì 500.000 đồng và quà tết (bánh, kẹo, mũ len, khăn len) trị giá 250.000 đồng.

Chiều 30-1, đại diện báo Tuổi Trẻ đã gửi tặng 70 suất quà cho bệnh nhi ung thư và 100 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K3 (Tân Triều, Thanh Trì). Bên cạnh hoạt động trao quà tới tận tay người bệnh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với các y bác sĩ tại Bệnh viện K3 cùng tổ chức một số tiết mục văn nghệ để mang lại không khí xuân vui tươi cho những người bệnh nghèo và đặc biệt là bệnh nhi ung thư.

Ngoài ra, 200 suất quà còn lại cũng đã đến tay những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K1 và K2 vào chiều 1-2.

“Tết này có lẽ tôi phải ở lại bệnh viện để điều trị. Xa gia đình, lại mang bệnh trong người nên tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Nhưng hôm nay nhận được món quà của quý báo khiến tôi rất xúc động” – bà Trịnh T. Mai, một bệnh nhân khoa xạ trị 2 Bệnh viện K1, đã không cầm được nước mắt khi nhận được món quà từ chương trình.

Mỹ Phượng

 • Tin trang1 báo Nhân Dân ngày 4/2/2016:

“Âm nhạc cồng chiên Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên”

Sáng 3-2, tại TP Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Dân tộc học Đác Lắc cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm nhạc cồng chiêng Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên”, giới thiệu khái quát về vùng đất, con người, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Êđê, M’nông, Gia Rai ở Đác Lắc nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, chuyên đề “Âm nhạc cồng chiêng Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên” được chia làm ba chủ đề chính gồm: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại; Âm nhạc cồng chiêng Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Đác Lắc. Tại đây, cũng chiếu phim tư liệu Văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Trưng bày chuyên đề “Cồng chiêng Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên” nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đác Lắc nói riêng và Tây Nguyên nói chung, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của âm nhạc cồng chiêng trong đời sống cộng đồng.

Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 5-2005.

Trưng bày chuyên đề “Âm nhạc cồng chiêng Đác Lắc trong không gian văn hóa Tây Nguyên” sẽ diễn ra đến tháng 6-2016, nhằm phục vụ đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Hòa Bão

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Hơn 300 triệu tiền “bán chữ” giúp người nghèo

Chương trình viết thư pháp làm từ thiện vào sáng 1-2 tại Hội quán Nghĩa An (Q.5, TP.HCM) đã thu được số tiền 205.300.000 đồng từ công chúng, các nhà mạnh thường quân.

Chương trình do Chi hội thư pháp thuộc Hội VHNT các dân tộc thiểu số TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa vănphối hợp tổ chức.

Đây là lần thứ bảy hoạt động này diễn ra dịp cuối năm. Nhiều bạn trẻ yêu thích nghệ thuật thư pháp, một số doanh nhân, trí thức cũng tranh thủ dịp này đến xin chữ hoặc liễn đối để trang trí mừng xuân.

“Ngày thường không thể nào gặp một lúc đầy đủ các nhà thư họa nổi tiếng của Sài Gòn như hôm nay. Tại buổi viết chữ này có cả các bậc thư họa cao niên như Lý Tùng Niên, Trương Lộ, Huỳnh Tuần Bá, Trần Tiên Minh, Dịch Ánh Nga… đến các thế hệ kế tiếp như Trịnh Huy, Tiên Nam, Lưu Vĩ Hằng, Trương Cẩm Bình… nên năm nào tôi và nhóm bạn cũng đến đây xin chữ để ủng hộ làm từ thiện” – anh Lưu Vũ, một doanh nhân ở Q.11, cho biết.

Đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn cho biết sẽ chuyển số tiền nhận được đến tổ công tác từ thiện của báo để hỗ trợ các hộ bà con nghèo trong dịp tết.

Sau sáu năm, chương trình này đến nay đã xây được ba căn nhà tình thương cho bà con nghèo, ủng hộ cho Quỹ chăm lo cán bộ già yếu, hoàn cảnh khó khăn của Hội VHNT các dân tộc thiểu số TP.HCM và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối người Hoa TP và thăm bệnh các hội viên chi hội thư pháp.

Lam Điền

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/1/2016:

Hà Nội đặt mục tiêu đón 3,765 triệu khách quốc tế trong năm 2016

Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức họp báo về kết quả công tác phát triển du lịch năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Trong năm 2015, Hà Nội đã đón gần 3,4 triệu lượt khách quốc tế, 16,4 triệu lượt khách trong nước; tổng thu từ khách du lịch đạt 55.539 tỷ đồng. Năm 2016, Hà Nội đặt mục tiêu đón 3,765 triệu khách quốc tế, 17,4 triệu khách trong nước, nâng tổng thu lên khoảng 60.045 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2015.

Theo đó, ngành du lịch Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; tạo thuận lợi để thu hút khách du lịch thông qua tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia phát triển du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Lễ hội Đền Trần tổ chức phát ấn sớm

Ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần, phường Lộc Vượng (Nam Định) vừa tổ chức họp báo cho biết, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 23-2 (từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Bính Thân). Ngày 14 tháng Giêng, sau khi Ban tổ chức thực hiện xong nghi lễ dâng hương, rước kiệu và khai ấn, từ 23 giờ 55 phút, Đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân đi lễ. Lễ phát ấn sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút ngày 15 tháng Giêng, sớm hơn 30 phút so với năm trước nhằm hạn chế tình trạng chờ đợi, ùn tắc. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: rước kiệu Ngọc Lộ, múa lân rồng, múa sư tử, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật…

Xây dựng 15 sản phẩm du lịch mang tính đột phá

Ngày 30-1, tại Hà Nội, Liên hiệp Khoa học phát triển Du lịch bền vững (STDe) đã tổ chức tổng kết chặng đường 5 năm hoạt động với thành quả là việc nghiên cứu và công bố 15 bộ sản phẩm du lịch khai thác các đặc điểm tự nhiên và nhân văn ở các vùng, miền như các tua du lịch: Mưa, bão, lụt miền trung; Gió Bạc Liêu; Rơm Đường Lâm; Khách sạn Bóng đêm; Kỳ quan Hạ Long; Lời của nước; Cát, muối và rác; Nước khoáng Ba Vì; Tua du lịch tâm linh huyền thoại Hồ gươm… Liên hiệp cũng đã ra mắt cuốn sách Tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch, ký kết năm hợp đồng chuyển giao công nghệ và 21 biên bản ghi nhớ với đối tác; đào tạo tư duy du lịch đột phá cho khoảng 1.500 sinh viên… Mục tiêu của Liên hiệp nhằm nghiên cứu giải quyết các thách thức lớn của du lịch Việt Nam như cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

“Khám phá Tết Việt” tại Bảo tàng Dân tộc học

Ngày 30-1, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, diễn ra chương trình “Khám phá Tết Việt”, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân cùng các em học sinh một số trường tiểu học và THPT tại Hà Nội. Du khách và các em nhỏ được khám phá những nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền như: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp và các trò chơi dân gian… Tiếp đó, vào ngày 13 và 14-2 (mồng 6 và 7 Tết), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Vui Xuân Bính Thân” cùng với các hoạt động giới thiệu về Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc; Riêng hoạt động múa rối nước, viết thư pháp và văn hóa ẩm thực dân tộc Thái diễn ra từ ngày 11 đến 14-2 (mồng 4 đến mồng 7 Tết)

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/016:

Hai triển lãm tranh con khỉ ở Huế

Triển lãm mỹ thuật Thân con khỉ vừa được khai mạc tại Art gallery Sông Như (14/7 Nguyễn Công Trứ, TP Huế) chiều 1-2. Triển lãm gồm 23 tác phẩm, tất cả đều cùTranh khing chủ đề con khỉ của năm Bính Thân.

Ở đây, con khỉ được thể hiện thông qua rất nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau, mà mỗi trạng thái, tư thế hay cảm xúc trở thành một thông điệp mà tác giả gửi gắm vào năm mới sắp đến…

10 tác giả đều là các thành viên nhóm Thân hữu Sông Như; đây là năm thứ 12 nhóm này mừng tết bằng một phòng tranh con giáp. Triển lãm mở cửa đến ngày 22-2, tức rằm tháng giêng năm Bính Thân.

Đồng thời tại nhà trưng bày 26 Lê Lợi, TP Huế, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên – Huế đã khai mạc triển lãm Mừng xuân và con giáp Bính Thân – 2016. Triển lãm quy tụ 37 tác phẩm trên các chất liệu như sơn dầu, acrylic, sơn mài, bột màu… của 37 họa sĩ Huế.

Các tác phẩm đều là những xúc cảm của tình yêu và cuộc sống mang phong thái vui nhộn, rạo rực trước một mùa xuân mới.

Đặc biệt trong số đó, hình tượng con khỉ Bính Thân được các tác giả phác họa dựa trên nhiều phong thái khác nhau. Triển lãm diễn ra đến ngày 17-2 (10 tháng giêng năm Bính Thân).

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 4/2/2016:

Ngày hội “Bánh chưng xanh – Ấm lòng ngày Tết” tại Thái Nguyên

Ngày 3/2, tại Chùa Hang thuộc Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên diễn ra Ngày hội “Bánh chưng xanh – Ấm lòng ngày Tết” với sự tham gia của gần 500 đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức.

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong ngày hội như: Thi gói và hướng dẫn gói bánh chưng; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động truyền thống; giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Nguyên liệu để gói bánh chủ yếu do người dân và đông đảo các tăng ni, phật tử rong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ. Ban tổ chức trao toàn bộ bánh chưng làm được và 560 suất quà tặng học sinh, người bệnh nghèo và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 3/2/2016:

Tiệc tất niên cùng người vô gia cư

Tiếng nhạc xuân rộn rã, bữa tiệc tất niên của những vị khách mời đặc biệt đã bắt đầu cùng nhóm thiện nguyện G9 cháo đêm ấm lòng tại một nhà hàng sang trọng trên đường Cao Thắng (TP.HCM).

Mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau. Có người mới lần đầu gặp nhau nhưng cũng có người đã gặp nhau đôi ba lần nhờ nhịp cầu từ bữa tiệc tất niên này. Ai cũng gác lại những ưu phiền, lo toan và cả những nhọc nhằn mưu sinh trên đường phố để nhìn lại năm cũ và chờ đợi, hi vọng vào năm mới.

Tiec tat nien nguoi ngheoChú Nguyễn Minh Tuấn, 65 tuổi, quê Bến Tre, lượm ve chai để mưu sinh, tâm sự: “Chiều cuối năm được ngồi chung với mọi người ăn bữa tiệc thấy lòng mình bớt tủi thân. Tôi bỏ xứ đi mưu sinh từ khi còn trẻ, vậy mà đến nay vẫn là kẻ không nhà. Già yếu rồi, kiếm ve chai có tiền thì ở nhà trọ, còn không có lại ra đường vất vưởng. Tôi sống cũng nhờ tấm lòng từ thiện của nhiều người. Nhiều hôm mệt quá không đi lượm ve chai được, tối đến ra đường cũng có người cho hộp cơm để ăn”.

Trước khi nhập tiệc, các cụ già vô gia cư đã được các bạn tình nguyện viên dẫn đi siêu thị mua sắm ít quà tết. Chiều 23 tháng chạp, hòa chung không khí chộn rộn của mọi người trong một siêu thị, các cụ đã chọn mua những nhu yếu phẩm cho ngày tết. Chọn một thùng mì gói, chai nước ngọt, ít bánh mứt, dầu ăn, nước tương, cụ bà Lê Thị Ngọc Dung (89 tuổi) đi lượm ve chai kiếm sống cho biết: “Ngày thường nhiều khi còn có những nhóm tình nguyện tặng hộp cơm để ăn nhưng ngày tết thì không có nên tôi đã chuẩn bị mì gói để lót lòng. Mấy cháu tình nguyện dắt tôi đi mua ít bánh mứt cũng thấy chút gì đó là ngày tết truyền thống”.

Còn bà Dương Thị Ngọc Hoa (67 tuổi) sống tại vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, lần đầu tiên được tham dự chương trình, xúc động: “Khi nhận thiệp mời tôi cũng lo vì mình nào giờ đâu dám bước vô nhà hàng. Những bữa ăn của tôi toàn là đồ người ta cho hoặc mua cơm bình dân thôi”.

Ban ngày bà Hoa đi bán vé số, ban đêm đợi người ta đóng cửa tiệm, bà chọn vỉa hè có mái hiên để ngủ cho bớt lạnh vì mưa hay sương gió. Bà cũng có quê tại Cà Mau nhưng lưu lạc ở đất Tat nien cho nguoi ngheo 2Sài thành từ nhỏ nên cả cuộc đời bà bám víu nơi vỉa hè một thân một mình như thế.

“Ngày tết ai cũng muốn ở bên cạnh gia đình, người thân. Còn tôi ngày tết là những ngày buồn tênh vì nhìn vô nhà ai cũng sum vầy. Hôm nay được ăn tiệc tất niên với những người có hoàn cảnh giống mình, tôi thấy rất vui” – bà Hoa chia sẻ.

Với phương châm “giúp người không phải là cho cái mình dư thừa mà là chia sẻ chút ít cái mình đang có”, anh Tống Hoàng Quân – chủ nhiệm nhóm G9 cháo đêm ấm lòng – cho biết bữa tiệc tất niên cùng người vô gia cư được nhóm tổ chức từ năm 2013.

“Năm ấy chỉ còn một tuần nữa là tết, đang tổ chức chương trình trao quà tết cho bà con khó khăn ở tỉnh Bình Phước, tôi chợt nghĩ mình đi làm còn có tiệc tất niên cơ quan hoặc chí ít là tiệc tất niên gia đình, còn người vô gia cư có lẽ không có tiệc tất niên. Thế là tôi đề xuất tổ chức chương trình, không ngờ lần đầu để lại nhiều ấn tượng và cứ thế chương trình được mọi người ủng hộ, sẻ chia. Đến nay đã là năm thứ tư chương trình diễn ra” – anh Quân chia sẻ. Sau bữa tiệc, mỗi cụ còn được mừng tuổi bằng bao lì xì đỏ thắm, lớn tuổi rồi nhận lì xì mà mặt ai cũng rưng rưng…

Những ngày cuối năm, nhà nhà ai cũng rộn rã, cấp tập những mong chuẩn bị một cái tết tươm tất, nhưng cũng còn đó những phận người không nhà dường như không mong tết về bên mái hiên, vỉa hè nơi họ trú ngụ mỗi ngày. Bữa tiệc tất niên cùng người vô gia cư phần nào giúp họ bớt tủi thân, xua đi cảm giác lẻ loi và lan tỏa chút hơi ấm của các bạn trẻ khiến họ thêm ấm áp trong lòng khi mùa xuân đã đến thật gần.

Kim Anh

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Vượt sóng cứu ngư dân bất tỉnh

Đến rạng sáng 31-1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa thuyền viên bị bất tỉnh trên biển vào đất liền cấp cứu thành công.

Sáng 31-1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) cho biết vào lúc 1g ngày 31-1, tàu SAR 274 của đơn vị này đã đưa ngư dân Trần Quốc Trí vào bờ cấp cứu thành công.

Cuu ngu dan bat tinhTrước đó, khoảng 21g ngày 30-1, tàu QNg 92020 đang đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 15056 N – 108042 E gửi thông báo trên tàu có thuyền viên Trần Quốc Trí (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị đau tim, có hiện tượng co giật đang bất tỉnh trên tàu. Tàu này cũng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để hướng dẫn ngư dân trên tàu sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau 30 phút, Trung tâm II đã điều tàu SAR 274 cùng bác sĩ của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng vượt sóng ra khơi cứu ngư dân ngay trong đêm.

Đến 23g20 thì nhóm bác sĩ tiếp cận tàu có người bị nạn và tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để sơ cấp cứu. Hiện tại, sau khi được đưa vào bệnh viên cấp cứu, sức khỏe của ngư dân Trí đã tạm ổn định.

Trường Trung

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 3/2/2016:

Tàu hải quân cứu tàu cá gặp nạn ở Hoàng Sa

Lúc 14g20 chiều 2-2, tàu HQ 635 Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá KH 99216-TS cùng 5 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập cảng Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung (khu vực 8, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Trước đó, lúc 6g sáng 31-1, tàu cá KH 99216-TS trên có 5 ngư dân do ông Huỳnh Ta (44 tuổi, ở Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang trên đường đi câu cá ngừ đại dương, khi tàu cá đến tọa độ 14 độ 55 phút vĩ bắc, 112 độ 12 phút kinh đông, cách nam đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) 60 hải lý thì tàu hỏng máy, không thể khắc phục được.

Tau hai quan cuu tau caThời điểm tàu gặp nạn, biển động mạnh, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 14g30 chiều 31-1, tàu HQ 635 đang làm nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh đi cứu nạn tàu cá. Đến 0g15 ngày 1-2, tàu HQ 635 đã tiếp cận được tàu cá và tiến hành lai dắt vào bờ.

Sau khi cập bờ, ông Huỳnh Ta, thuyền trưởng tàu cá gặp nạn vui mừng cho biết: “Nếu tàu HQ 635 không đến cứu kịp thời thì tàu cá có nguy cơ bị sóng lớn đánh chìm, tính mạng của 5 ngư dân gặp nguy hiểm”.

Theo thượng úy Võ Văn Hợi, thuyền trưởng tàu HQ 635, thời điểm tiếp cận và lai dắt tàu cá biển động rất mạnh, sóng cấp 7, cấp 8, việc lai dắt tàu cá gặp rất nhiều khó khăn, tốc độ bình quân 4-6 hải lí/giờ, có thời điểm biển động mạnh chỉ lai dắt với tốc độ 1,2 hải lí/giờ.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/2/2016:

Đã dỡ bỏ tất cả biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ

Ngày 31/1, Tổng cục trưởng Đường Bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyên cho biết, tính đến hết ngày 30/1, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ trên tất cả các quốc lộ, tỉnh lộ, trục đô thị chính trên địa bàn cả nước, trừ một số trường hợp đặc biệt được đánh giá cụ thể như cầu yếu, ddierm đen giao thông

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/2/2016:

Yêu cầu cách chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 3-2, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) đã ký Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) kiểm điểm cán bộ về việc mua lại hơn 160 toa xe cũ từ Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc); trong đó, 120 toa đã được sử dụng tới hơn 20 năm.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, ĐSVN phải báo cáo rõ về Công văn số 1442/ĐS-VTĐM ngày 3-6-2015 của ĐSVN gửi Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) ngay trong ngày 3-2 và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 12-2.

Theo đó, ĐSVN phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban lãnh đạo và các cán bộ liên quan trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc. Bộ GTVT chỉ đạo ĐSVN cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; đồng thời, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này cách chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.

Bộ cũng yêu cầu HĐTV Tổng công ty xử lý, kỷ luật những cán bộ liên quan, đã làm trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước, trái chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Yêu cầu báo cáo việc nhận quà không đúng quy định

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt vừa ký công văn về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành, tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, chậm nhất là ngày 15-2 gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ.

V.V.Thành

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Thương lái mang phong bì đến nhà lãnh đạo chi cục thú y

Ngày 1-2, một lãnh đạo của Chi cục Thú y TP.HCM cho biết trong quá trình kiểm tra, xử lý các sai phạm trong việc sử dụng chất cấm salbutamol (siêu nạc, tăng trọng) tại một số lò giết mổ trên địa bàn TP có thương lái mang phong bì đến tận nhà để xin “khi nào đi kiểm tra chất cấm thông báo cho biết trước để đối phó”.

Theo vị lãnh đạo này, thương lái mang phong bì đến nhà riêng gặp ông là cặp vợ chồng chuyên kinh doanh heo thịt từ Bình Thuận vào lò Phước Kiển (Nhà Bè) giết mổ.

“Khi vừa có kết quả đợt thanh tra tồn dư chất cấm dịp cao điểm tết dương lịch và tết nguyên đán (từ 8 đến 17-1), vợ chồng thương lái này đến nhà tôi mang theo một phong bì khá dày và đặt vấn đề khi nào đi kiểm tra cho em biết trước một ngày để chuẩn bị. Tôi rất bực mình với kiểu làm ăn coi thường sức khỏe người dân nên từ chối không giải quyết và mời họ ra khỏi nhà”, vị này bức xúc.

Theo thống kê của Chi cục Thú y TP, đến nay vợ chồng thương lái này đã vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tổng cộng 5 lần.

Gần nhất đêm 28-1, lô heo 130 con vận chuyển từ Bình Thuận về lò Phước Kiển (Nhà Bè) đợi giết mổ, qua xét nghiệm cho thấy dương tính với chất cấm.

Chi cục Thú y TP đã ra quyết định xử phạt thương lái này 15 triệu đồng, đồng thời tạm giữ để chờ đào thải hết chất cấm.

Tại sao bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm, vị lãnh đạo chi cục Thú y TP lý giải: “Do lợi nhuận từ việc kinh doanh mặt hàng này là rất lớn. Một con heo khoảng 100kg, khi “lọt” qua sự kiểm soát của cán bộ thú y ra chợ bán thương lái có thể lãi đến 1 triệu đồng/con, chưa kể tình trạng cạnh tranh không lành mạnh với heo sạch của các thương lái làm ăn đàng hoàng”.

Theo vị này, ngoài hiện tượng nêu trên, một vài thương lái gọi điện đăng ký gặp riêng để “nói chuyện” nhưng ông từ chối vì “tất cả quy trình xử lý tôi đã cho công khai, minh bạch nên không thể tác động vào khâu nào cả, có xin gặp cũng vậy thôi”.

 • Công khai số điện thoại 0903. 667. 735 phản ánh chất cấm

Ngày 1-2, ông Huỳnh Tấn Phát – phó chi cục trưởng chi cục Thú y TP.HCM cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của việc kinh doanh heo “ăn” chất cấm ông đã dùng số điện thoại di động cá nhân (0903. 667. 735) để thiết lập đường dây nóng. Số điện thoại này do ông quản lý, trực tiếp nhận tin báo của người dân về các vấn đề liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Hoàng Lộc

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Hải Phòng: 10 năm thu hồi 3 tỉ đồng tham nhũng

Theo kết quả công tác thanh tra của TP. Hải Phòng, trong vòng 10 năm qua đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 2.000 vụ việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Qua đó, cơ quan thanh tra của thành phố đã phát hiện hàng chục sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, quản lý kinh tế tại các cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng Hải Phòng đã xem xét, xử lý trách nhiệm 28 người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xảy ra sai phạm và có dấu hiệu tham nhũng.

Các cơ quan tố tụng cũng đã thụ lý giải quyết, truy tố 43/44 vụ án với 105/106 bị can.

Tổng số tiền của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát là trên 39 tỉ đồng cùng với 26.500 m2 đất, tuy nhiên sau khi đưa ra xét xử các vụ việc, bước đầu thành phố chỉ thu hồi về được hơn 3,4 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Uyên – Chánh Thanh tra TP.Hải Phòng cho biết từ công tác thanh tra, kiểm tra trong suốt 10 năm qua đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng liên quan đến lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo bà Uyên, việc thu hồi số tiền hơn 39 tỉ đồng cùng các tài sản khác của Nhà nước bị thất thoát là do bên thi hành án phụ trách sau khi tòa án đã có kết luận trong các phiên xét xử vụ việc.

Việc thu hồi được hết số tiền và tài sản bị thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra luôn là “bài toán khó” với cơ quan chức năng.

“Nhiều cá nhân sai phạm khi thi hành án tù không còn có tiền để trả lại, có không ít vụ việc rơi vào trường hợp cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng thì cuối cùng cũng không thu được của ai cả” – bà Uyên cho biết thêm.

Tiến Thắng

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 4/2/2016:

Khai mạc Hội hoa xuân Bính Thân

Ngày 3-2, Hội hoa xuân Bính Thân 2016 đã chính thức mở cửa tại công viên văn hóa Tao Đàn (Q,1, TP.HCM) đón du khách tham quan, thưởng ngoạn.

Tham dự lễ khai mạc có ông Tất Thành Cang – ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – chủ tịch HĐND TP cùng lãnh đạo UBND TP…

Theo ông Trần Thế Kỷ – phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP, trưởng ban tổ chức, Hội hoa xuân lần này trưng bày hơn 3.000 hiện vật với nhiều loài kỳ hoa, dị thảo như bộ sưu tập lan rừng với nhiều loại đột biến to lớn, bộ sưu tập xương rồng đổi màu, hoa lài hai màu, cây khế trăm tuổi cao 4m, hoa hồng cổ 25 tuổi.

Ngoài ra tại Hội hoa xuân còn có bộ sưu tập cá Koi đạt giải trong hội thi cá Koi Việt Nam 2015.

Đặc biệt, lần đầu tiên có mặt loài cá hổ piranha nam Mỹ nặng 20kg, cá Tàng ong nặng 25kg…

Hoi hoa xuanHội Hoa Xuân Bính Thân 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 14-2 (tức ngày mồng 7 tết âm lịch). Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vé vào cổng.

Q.Khải

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Sân chơi “Ngày tết quê em”

Sân chơi “Ngày tết quê em” dành cho các bạn nhỏ khối mầm non đang diễn ra tại TPHCM. Sân chơi được thiết kế không gian theo kiểu miền quê cùng những cảnh vật như hoa mai, đào, bánh chưng, bánh tét… Các em nhỏ được tìm hiểu về lễ hội tết cổ truyền, xem văn nghệ, múa lân, chơi trò chơi dân gian.

Dịp này, hơn 150 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà tết. Chương trình được Hãng phim Trẻ phối hợp với một số trường mầm non trên địa bàn TPHCM tổ chức từ 15-1 đến 4-2.

K.Anh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 1/2/2016:

Cung cấp Wifi miễn phí ở hội hoa xuân, chợ hoa

Wi-Fi miễn phí sẽ được cung cấp tại các đường hoa và chợ hoa ở 6 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng từ hôm nay đến 17-2-2016.

Sau khi phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại các đường hoa Tết Ất Mùi 2015 và nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân và du khách, dự án S-wifi tiếp tục mở rộng khu vực phát sóng phục vụ internet cho người dân trong dịp xuân Bính Thân 2016.

Cụ thể tại Hà Nội, Wi-Fi miễn phí sẽ phủ sóng chợ hoa đường Lạc Long Quân, đường hoa chợ Bưởi, đường hoa Hàng Lược, chợ hoa Nghi Tàm, chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám.

Tại TP.HCM sẽ có Wi-Fi miễn phí ở hội hoa Xuân Tao Đàn, công viên Gia Định, công viên 23-9, công viên Lê Văn Tám, công viên Lê Thị Riêng và Phú Mỹ Hưng. Ở gần khu vực đường Nguyễn Huệ cũng sẽ có 5 điểm phát phục vụ người dân.

Tại Đà Nẵng, Wi-Fi sẽ được phủ sóng trên đường hoa Bạch Đằng, đường hoa Trần Hưng Đạo. Tại Cần Thơ lắp đặt ở bến Ninh Kiều và đường hoa nghệ thuật.

Ở Nha Trang phủ sóng tại  đường Trần Phú, công viên Yến Phi và đường Lê Thánh Tôn. Tại Hải Phòng là đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Trỗi, vườn hoa Lê Chân, đường hoa Trần Hưng Đạo, Trần Phú.

S-wifi là dự án của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT) đến nay đã triển khai Wi-Fi miễn phí phục vụ hơn 200.000 lượt người sử dụng mỗi ngày ở trên 12 thành phố lớn trên toàn quốc, tập trung ở các khu vực trung tâm thành phố, khu vực bệnh viện, và khu vực trường đại học.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 4/2/2016:

“Tổ ấm ngày xuân” cho 1.000 trẻ khó khăn

Hơn 1.000 trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng các thầy cô phụ trách đã tham dự chương trình “Tổ ấm ngày xuân” vào 25 Tết (3-2) tại Công viên Tao Đàn.

Chương trình do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Các em đến từ 25 cơ sở xã hội, mái ấm, trường chuyên biệt dành cho To am ngay xuanthiếu nhi khuyết tật, mồ côi tại nhiều quận, huyện của TP.HCM.

Mỗi em được nhận quà, bao lì xì, một đôi giày mới và cùng dự bữa tiệc xuân sớm với các bạn đồng cảnh ngộ (500.000 đồng/em).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình 700 triệu đồng do Ngân hàng Vietinbank, Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy cùng bạn đọc báo Tuổi Trẻ và một số đơn vị hỗ trợ. Đây cũng là hoạt động thường niên được Thành đoàn dành riêng cho các bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi dịp đón xuân mới.

Phó bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn nói việc chăm sóc cho đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn TP và chương trình mỗi năm đều nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo TP, nhiều đơn vị trong xã hội.

Chương trình đã trở thành điểm hẹn của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang học tập, sinh sống tại các cơ sở xã hội, mái ấm, nhà mở, trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn TP, được Thành đoàn TP.HCM tổ chức hằng năm khi chuẩn bị đón xuân mới.

Ngày hội mở đầu bằng việc mỗi bạn được tự ý chọn cho mình một đôi giày mới tại khu giày tự chọn trong sự háo hức. Có bạn đã cởi luôn đôi dép cũ đang mang để xỏ liền vào đôi giày mới. Bạn Thịnh – học viên bị mắc hội chứng Down, Trường Tương lai Q.5 – chỉ vào đôi giày mới cười tươi và khó khăn lắm mới lắp bắp được mấy tiếng: “Giày đẹp, thích lắm”.

Chị Kim Chi – cán bộ Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM – cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị gần 1.500 đôi giày để các em có thể chọn được cho mình đôi ưng ý nhất. Số giày này được một cửa hàng tại Q.3 bán với giá hỗ trợ.

Các sân chơi với nhiều trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo các bạn đến vui chơi, tô màu. Bạn Thu Thảo (cơ sở xã hội Bình Lợi) chỉ vào bức tranh đang tô màu: “Con tô hoa mai vàng, vì tết là phải có hoa mai vàng. Con rất vui vì được đến ngày hội này, được chơi, còn được quà nữa”.

Mỗi bạn được nhận một phần quà, đôi giày mới, bao lì xì và được ngồi bên nhau bên bữa tiệc xuân sớm với nhiều món ăn yêu thích (trị giá hơn 500.000 đồng/bạn). Năm nay, chương trình được Ngân hàng Vietinbank, Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy, bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng nhiều đơn vị chung tay hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Để có thể lo chu đáo cho cả ngàn bạn nhỏ vui chơi, các chiến sĩ Xuân tình nguyện của nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP đã có mặt từ sáng sớm để kịp phân chia hàng ngàn phần quà, chuẩn bị sân chơi và tạo thành từng nhóm nhỏ hỗ trợ đón các bạn từ nhiều nơi tập trung về.

Cô Minh – giáo viên Trường Tương lai Q.5 – bộc bạch: “Các em đã rất háo hức khi biết được đến chơi tại ngày hội này. Tôi thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho các cháu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống”.

Q.Linh

 • Tin trang 15 báo Nhân Dân ngày 3/2/2016:

Tết nghĩa là hi vọng

30 năm trước, tính tới cột mốc tết 2016 là thời điểm đáng nhớ của người Việt: đất nước bắt đầu bước vào đổi mới.

Những kỷ niệm về thời tem phiếu cùng những khó khăn trong thời kỳ bao cấp sẽ được tái hiện trong chương trình Tết nghĩa là hi vọng. Chương trình phát sóng lúc 21g ngày 6-2 Tet nghia la hi vong(28 tết) trên VTV1 và phát lại lúc 20g ngày 8-2 (mùng 1 tết) trên VTV6.

Không gian của những ngày tết thời “bao cấp” giữa lòng Hà Nội sẽ trở lại với những con người đã đi qua một thời khó khăn. Nghệ sĩ Chí Trung, Ngọc Huyền, nhà thiết kế Đức Hùng, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo… sẽ kể lại những câu chuyện đầy ắp kỷ niệm ấy.

Một điểm khá thú vị của Tết nghĩa là hi vọng là chương trình kết hợp thể loại talkshow và phim truyền hình. Ca sĩ Khánh Linh hóa thân thành cô gái trẻ tan ca, tối về được hát cho mọi người trong khu tập thể nghe; MC Quang Minh thì sắn quần chăm sóc heo trong chung cư cũ kỹ; nhà thiết kế Đức Hùng (người vừa thiết kế trang phục cho Táo VTV 2016) cũng trở về quá khứ trong tiệm may Đức Hùng thuở ấy, với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh vào vai con trai, được bố may bộ đồ bảnh để biểu diễn văn nghệ cho khu phố…

Đức Hùng chia sẻ: “Chương trình như một ngọn lửa chạm vào trái tim của rất nhiều người VN. Đặc biệt là những người con Hà Nội. Tôi nghĩ là nhiều khán giả sẽ xem đi xem lại chương trình này để có cảm giác được sống lại trong cái tết xưa…”.

H.Lê

Hội An: miễn phí tham quan phố cổ dịp tết

Hôm nay 3-2 (25 tháng chạp Ất Mùi) và kéo dài đến ngày 10-2 (mùng 3 Tết Bính Thân), TP Hội An ngừng tổ chức hoạt động “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” cũng như “Phố đêm”.

Cùng với đó, khu phố cổ và làng gốm truyền thống Thanh Hà không tổ chức bán vé tham quan từ ngày 6-2 (28 tháng chạp) đến 10-2 (mùng 3 tết).

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ của cộng đồng dân cư vẫn diễn ra bình thường. Các hoạt động vui tết đón xuân kéo dài đến mùng 10 chủ yếu diễn ra ở khu vườn tượng An Hội và quảng trường Sông Hoài phục vụ người dân và du khách.

HOÀNG DUY

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Đưa gần 1.000 công nhân về quê đón tết

Gần 1.000 bạn công nhân các tỉnh đang làm việc tại TP.HCM đã rời TP về quê đón Tết Bính Thân 2016 vào chiều nay 2-2 (24 tháng chạp âm lịch).

Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ TP.HCM, nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH nước giải khát Suntory PspsiCo VN cùng nhiều đơn vị, tết năm nay có 21 chuyến xe miễn phí Phan Qua ve que(tăng gấp đôi so với tết năm 2015) đưa các bạn công nhân về quê, xa nhất đến Thanh Hóa.

Nhiều bạn công nhân cho biết rất mừng khi cầm chiếc vé trên tay nên dù chưa được nghỉ vẫn xin phép công ty cho vắng vài ngày để kịp chuyến xe nghĩa tình về sum họp cùng gia đình ngày xuân. Trên những chuyến xe ấy còn có cả gia đình gồm cha mẹ và cả con của các bạn công nhân cùng được tặng vé.

Chị Ngọc Mai – công nhân công ty bánh kẹo tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân) – lên xe cùng cậu con trai 22 tháng tuổi về quê chồng tại Nghệ An kể đã ba năm rồi mới được về quê ăn tết. “Mấy năm trước chỉ cố dành dụm mua vé cho chồng về với cha mẹ già vì anh là con một chứ không đủ tiền để cả nhà cùng về. Năm nay hai mẹ con được tặng vé nên về trước, chồng và cậu con lớn sẽ ké xe người bạn về sau mấy ngày nữa. Vậy là tết này cả nhà được đón tết cùng nhau ở quê rồi” – chị Mai hồ hởi.

Có đi xa mới thấy khát khao được trở về sum vầy cùng gia đình khi năm hết tết đến náo nức thế nào. Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng cầu chúc các bạn có chuyến đi an toàn, về quê thật vui cùng gia đình để khi trở lại TP làm việc sẽ tràn đầy năng lượng cho một năm mới thành công.

Ngoài tặng vé xe, mỗi bạn năm nay còn được nhận một phần quà (300.000 đồng/phần) để về vui tết bên gia đình. Trung tâm cũng tổ chức các chương trình vui xuân và tặng quà tết cho công nhân tại nhiều khu lưu trú văn hóa ở các quận huyện của TP, cũng như phiên chợ thanh niên tạo điều kiện cho các bạn công nhân mua sắm tết.

Tám năm qua, những chuyến xe do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị đã đưa hàng ngàn công nhân về sum họp bên gia đình dịp tết.

Q.Linh

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 3/2/2016:

Doanh nhân trẻ TP.HCM mang áo ấm lên vùng cao

7.500 chiếc quần áo ấm đã được mang lên các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề của đợt rét đậm để trao tặng trong những ngày cuối năm.Doanh nhan tre HCM mang ao am len vung cao

Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức.

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Nguyễn Tuấn Quỳnh cho biết số quà này được các hội viên cùng chung tay quyên góp, Công ty May Nhà Bè cung cấp giá hỗ trợ, gửi đến tận tay các em nhỏ là trẻ khuyết tật, mồ côi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại một số trung tâm, cơ sở xã hội.

Hoạt động này nằm trong các chương trình từ thiện xã hội của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM dịp cuối năm để nối dài vòng tay yêu thương, đem lại mùa xuân ấm áp cho các cảnh đời kém may mắn và bà con nghèo vùng xa.

Trong chuỗi hoạt động cuối năm, hội cũng dành cả ngàn phần quà tặng các gia đình khó khăn đón tết tại Q.8 (TP.HCM), huyện Kế Sách (Sóc Trăng) và thăm các mẹ VN anh hùng do hội phụng dưỡng ở Bến Tre.

Q.Linh

Hơn 42 tỉ đồng chăm lo tết cho người khó khăn

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết đến nay đã trao hơn 42 tỉ đồng thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016. Thông qua nhiều hình thức vận động mạnh thường quân, các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ… chương trình đã trao hơn 81.300 suất quà tết chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh đặc biệt. Hội cũng đã trao tặng hơn 2.000 suất quà là quần áo, chăn mền đến các hộ gia đình khó khăn trong đợt giá rét vừa qua: tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.300 bệnh nhân nghèo, người già neo đơn…

Không khí chăm lo cho bà con khó khăn trên địa bàn TP.HCM mà hội còn thăm và tặng quà bà con khó khăn ở các tỉnh khác như Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Quảng Ngãi…

K.Anh

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 2/2/2016:

Vĩnh biệt ông vua vọng cổ

“Vua vọng cổ” Viễn Châu – NSND Bảy Bá – trút hơi thở cuối cùng lúc 13g15 ngày 1-2 tại nhà riêng trong sự bàng hoàng của con cháu, các nghệ sĩ và giới mộ điệu

Các con soạn giả Viễn Châu đều tin ông đã khỏe mạnh, chờ ngày được ăn cái tết sum vầy khi các con từ Đức, Mỹ, Úc đều quay về.

 “Cái tết 92 tuổi của ba tôi, nhưng với anh em chúng tôi là cái tết ý nghĩa nhất, bởi hiếm khi có đủ mặt bên cha” – nhạc sĩ Trương Minh Châu, con trai của ông, xúc động nói. Vậy mà…

Hung tin về sự ra đi của soạn giả Viễn Châu khiến cho những nghệ sĩ gọi ông là thầy bật khóc. Trên đường từ TP.HCM về Bạc Liêu biểu diễn, NSND Ngọc Giàu xúc động: “Trời ơi, sao thầy không nán lại, ăn thêm cái tết sum vầy với con cháu!”.

NSND Lệ Thủy, đôi chân bị thấp khớp bắt đầu đi đứng khó khăn, kể: “Tôi gặp thầy thì câu trước câu sau đã nghe thầy dặn: Bây đi hát nhiều, cần bóp thuốc đôi chân, tối về nấu nước nóng ngâm muối hột, tốt lắm. Đừng có ỷ sức mình mà không chăm sóc sức khỏe. Vậy đó, mà nay thầy đã bỏ tôi mà đi”.

NSƯT Diệu Hiền nghẹn lời: “Không ai có thể cướp mất thầy của tôi, ông vẫn sống, hồn của ông vẫn ở trong trái tim những ai còn yêu cổ nhạc”.Tran van Khe va Vien Chau

NSƯT Út Bạch Lan thì ôm trong lòng tấm ảnh chụp chung với thầy: “Vậy là tết năm nay thiếu vắng tiếng cười của thầy. Bài ca cổ Hoa lan trắng thầy viết cho tôi mãi mãi là bảo vật thiêng liêng”.

NSƯT Giang Châu, giọng ca kế thừa “Tư Ếch” Văn Hường đi lên từ vọng cổ hài, nói: “Bài ca cổ Vợ tôi tôi sợ, Trùm sò đi thăm sui gia đã là hai bảo bối cho tôi có cơ duyên đi diễn ở Mỹ, bà con kiều bào khoái chí, đi đến đâu cũng được yêu cầu.

Mang ơn chú bảy Viễn Châu, ông ngồi trên ngai vàng nhưng gần gũi nghệ sĩ lắm, đo ni đóng giày để chúng tôi ca diễn đúng với sở trường”.

Tài năng danh cầm và sáng tác của vua vọng cổ Viễn Châu không có gì bàn cãi, ông sở hữu nhiều danh hiệu từ dân gian ban tặng, để đến nay từ khắp mọi miền đất nước, ra đến tận trời Âu, trời Mỹ, nơi nào có người Việt thì nơi đó vẫn có người nghêu ngao các bài vọng cổ ông viết: Tu là cội phúc, Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà, Tình anh bán chiếu, Gánh bưởi Biên Hòa, Lá trầu xanh, Tần Quỳnh khóc bạn, Trụ vương thiêu mình…

Sự nghiệp đồ sộ như thế, cạm bẫy để vướng vào tình ái rất nhiều. Nhưng hơn ai hết ông tỉnh táo nhận biết: “Nếu tôi thuộc về quyền sở hữu của bất kỳ cô đào hát nào, thì tôi sẽ ăn no tối ngày lo lăng xê vợ mình, sẽ không có thể sáng tác đủ thể loại, rồi còn viết truyện nhiều kỳ cho các báo, phụ trách cả những trang kịch trường thời đó”.

Ông từng nói và cho biết từng từ chối rất nhiều cô đào, thậm chí có cả những mối tình chớm nở nhưng che giấu đằng sau những toan tính, thì ông là người “vác cây đàn đi trước” – như lời ông thường tự trào.

Vĩnh biệt một nhân cách lớn, người nghệ sĩ từng đương đầu trước sóng gió khi ông sáng tác thể loại tân cổ giao duyên, bị một số ký giả cho là “phá hư bản vọng cổ chính thống”. Nhưng rồi cách khám phá của ông vẫn được công chúng, thính giả chấp nhận.

Vĩnh biệt một bậc thầy nhìn ra góc cạnh để khai thác triệt để bài ca cổ, để người đời có thêm thể điệu vọng cổ hài, để công chúng yêu mến Tư Ếch Văn Hường, nghệ sĩ Hề Sa, Phú Quý, Giang Châu…

Vĩnh biệt ông, người thầy đáng kính của các lò đờn ca tài tử, nhiều tài năng ca cổ vùng miền nhờ bài ca cổ của ông mà thăng hoa trên sân khấu chuyên nghiệp. Và vĩnh biệt ông, một nghệ sĩ bình dị, dùng số tiền nhuận bút ít ỏi để làm việc thiện, nhưng chưa bao giờ ông kể lể, phô trương.

Nghiêng mình trước ông để thấy sự nghiệp sáng tác ca cổ và kịch bản cải lương đúng tầm, đúng chất văn học, nâng cao tính thẩm mỹ trong đời sống văn hóa hôm nay đang là một mảng trống quá lớn.

Thế hệ kế thừa có chăng là sự hổ thẹn khi nhìn lại sự nghiệp đồ sộ với 70 kịch bản để đời và hơn 2.000 bài vọng cổ. Nhớ đến ông để nghêu ngao ca “Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù em không tới nơi, mây nước buồn cơn lửa binh, hết nói chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình”…

Hoàng Thuận

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: