Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 22, 2016

Trên quê hương yêu dấu (tuần 3 tháng 3 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:55 chiều

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần 3 tháng 3 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 11/3/2016:

Giới thiệu lãnh đạo cao nhất của Nhà nước

“Bộ Chính trị trình trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta; đồng thời báo cáo xin ý kiến trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền”.

Đó là lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sáng 10/3. Hội nghị ngày (kéo dài tới ngày 12/3) sẽ bàn chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành trung ương; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm 2016-2020; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. (…)

Còn 6 Ủy viên Bộ Chính trị chưa phân công

Tại Hội nghị trung ương lần hai khai mạc sáng 10-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập việc Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cụ thể “một bước” này ra sao?

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành trung ương bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị. Đến nay 8/19 người đã nhận trọng trách mới ở các cơ quan của Trung ương Đảng và ở hai thành phố lớn nhất nước.

Đó là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Tại hội nghị trung ương lần hai này, Bộ Chính trị đề nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII từ ngày 21-3 đến 16-4.

Theo quy chế làm việc, Bộ Chính trị trình trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử ba chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội.

Đồng thời xin ý kiến trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.

Nguồn tin Tuổi Trẻ giải thích rõ thêm: Ban Chấp hành trung ương sẽ quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử ba vị trí lãnh đạo cao nhất của Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với từng chức danh.

Việc này từng được thực hiện tương tự ở hội nghị trung ương 14 khóa trước (tháng 1-2016, trước Đại hội Đảng XII).

Qua đó thống nhất giới thiệu khóa mới xem xét giới thiệu ba ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Đại Quang (bộ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng Chính phủ) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phó chủ tịch Quốc hội) ứng cử lần lượt vào chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội.

Trong số tám ủy viên Bộ Chính trị còn lại, hai người tái đắc cử là Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Sáu người lần đầu trúng cử Bộ Chính trị chưa có quyết định phân công nhiệm vụ mới là đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN Ngô Xuân Lịch; thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Trưởng Ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Đối với các chức danh khác trong bộ máy nhà nước, trung ương cho ý kiến căn cứ trên phương án nhân sự do Bộ Chính trị trình; còn thẩm quyền quyết định nhân sự cụ thể (chính thức giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn) thuộc về Bộ Chính trị.

Các chức danh này bao gồm: phó chủ tịch nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội, các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, các bộ trưởng, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đài Trang

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 13/3/2016:

Bỏ phiếu giới thiệu chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc chiều 12-3 sau ba ngày làm việc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các ủy viên Trung ương Đảng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết

Về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành trung ương khóa XII, trung ương cơ bản tán thành với tờ trình và dự thảo chương trình làm việc, cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, cơ bản thể hiện được chủ đề, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm do nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Những vấn đề đưa vào chương trình toàn khóa là những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất, nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lanh dao Dang Nha nuoc va cac dai bieu du phien be mac Hoi nghi trung uong lan 2Trung ương nhấn mạnh việc xác định nội dung chương trình toàn khóa cần bám sát nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XII, tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; tinh giản biên chế ở khu vực sự nghiệp công; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Bộ Chính trị cần xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội XII và các nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị, hiệu lực sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận; không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết; nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian thực hiện.

Nâng cao tính khả thi của kế hoạch đầu tư phát triển

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Ban Chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung ưu tiên cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cải cách khu vực sự nghiệp công; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện các đột phá chiến lược.

Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý tình hình bội chi ngân sách cao, nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ xấu ngân hàng còn lớn, nợ công tăng cao; giá dầu thế giới tiếp tục biến động khó dự báo, thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo thấp hơn so với trước; tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta sớm và gay gắt hơn so với dự báo, gây ra ngập mặn nặng ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán lớn ở Nam Trung bộ và Tây nguyên; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ở các thành phố, đô thị lớn.

Hội nghị nhất trí khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của việc lần đầu tiên sau 30 năm đổi mới, chúng ta xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, coi đây là bước đổi mới công tác kế hoạch hóa các nguồn lực tài chính quốc gia phù hợp với kinh tế thị trường, nâng cao tính sát hợp, khả thi của kế hoạch đầu tư phát triển và hiệu quả đầu tư công.

Xây dựng, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công trung hạn lần này, sẽ chuyển từ cân đối vốn đầu tư hằng năm sang cân đối vốn trong 5 năm ở cả tầm quốc gia và các cấp ngân sách nhà nước, để ngay từ đầu nhiệm kỳ có được bức tranh toàn cảnh về đầu tư công và cân đối vốn ngân sách nhà nước trong 5 năm 2016-2020.

Tạo điều kiện để các bộ, ngành trung ương và địa phương sớm xác định được tổng mức vốn đầu tư công trung hạn của mình, chủ động phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất trong 5 năm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; xử lý cơ bản tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước vốn kế hoạch quá lớn trong thời gian qua.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo tại kỳ họp Quốc hội

Ban Chấp hành trung ương khẳng định cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị lần này, theo quy chế làm việc, trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung rất cao, đồng thời Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan nhà nước.

“Có thể nói đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo” – Tổng bí thư phát biểu.

Sau hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự Đảng và Đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự.

Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung rất cao, đồng thời Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTXVN

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 15/3/2016:

Mở đầu giai đoạn hợp tác mới Việt Nam – Iran

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Iran đã được tổ chức trọng thể tại cung điện Saadabad, thủ đô Tehran với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia ngày 14-3.

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp riêng thân mật và cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Iran nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Truong Tan Sang gap IranTrương Tấn Sang thăm cấp nhà nước tới Iran, coi đây là sự kiện trọng đại, nhất là dịp Iran chuẩn bị đón tết cổ truyền. Tổng thống Iran nhấn mạnh chuyến thăm mở đầu giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói: “Nhân dân hai nước đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh đau thương và đều từng là nạn nhân của lệnh cấm vận kinh tế, chúng ta có những trải nghiệm giống nhau và đã thể hiện được ý chí kiên cường của mình. Hai nước chúng ta cũng chia sẻ nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trên cơ sở đó hai nước cần tăng cường quan hệ trong thời gian tới để đạt được những mục 
tiêu chung”.

Hai nhà lãnh đạo cho biết hoàn cảnh lịch sử tương đồng là nền tảng căn bản để quan hệ hai nước phát triển, đồng thời bày tỏ hài lòng trước việc quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hassan Rouhani nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Đồng thời duy trì truyền thống chia sẻ lập trường trên các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc và Phong trào Không liên kết, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, ủng hộ các ứng cử của nhau trong các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc.

“Hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại. Tuy nhiên, trong những năm qua do Iran bị bao vây cấm vận nên chúng ta chưa phát huy được hết những tiềm năng đó. Ngày hôm nay, cả trong cuộc gặp riêng cũng như trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác, tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên mức 2 tỉ USD trong vòng 5 năm tới” – tổng thống Iran nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: “Chúng tôi thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như năng lượng, viễn thông, khoa học công nghệ, thủy sản, du lịch…”.

Để đạt được mục tiêu trên, hai bên đánh giá cao việc hai nước ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran, cho rằng đây là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho PVN, Viettel… tham gia tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ viễn thông cho Iran. Tổng thống Rouhani ghi nhận sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Iran hợp tác với Việt Nam về những lĩnh vực này.

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp riêng thân mật và cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Iran nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước tới Iran, coi đây là sự kiện trọng đại, nhất là dịp Iran chuẩn bị đón tết cổ truyền. Tổng thống Iran nhấn mạnh chuyến thăm mở đầu giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói: “Nhân dân hai nước đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh đau thương và đều từng là nạn nhân của lệnh cấm vận kinh tế, chúng ta có những trải nghiệm giống nhau và đã thể hiện được ý chí kiên cường của mình. Hai nước chúng ta cũng chia sẻ nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trên cơ sở đó hai nước cần tăng cường quan hệ trong thời gian tới để đạt được những mục 
tiêu chung”.

Hai nhà lãnh đạo cho biết hoàn cảnh lịch sử tương đồng là nền tảng căn bản để quan hệ hai nước phát triển, đồng thời bày tỏ hài lòng trước việc quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hassan Rouhani nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Đồng thời duy trì truyền thống chia sẻ lập trường trên các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc và Phong trào Không liên kết, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, ủng hộ các ứng cử của nhau trong các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc.

“Hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại. Tuy nhiên, trong những năm qua do Iran bị bao vây cấm vận nên chúng ta chưa phát huy được hết những tiềm năng đó. Ngày hôm nay, cả trong cuộc gặp riêng cũng như trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác, tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên mức 2 tỉ USD trong vòng 5 năm tới” – tổng thống Iran nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: “Chúng tôi thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như năng lượng, viễn thông, khoa học công nghệ, thủy sản, du lịch…”.

Để đạt được mục tiêu trên, hai bên đánh giá cao việc hai nước ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran, cho rằng đây là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho PVN, Viettel… tham gia tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ viễn thông cho Iran. Tổng thống Rouhani ghi nhận sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Iran hợp tác với Việt Nam về những lĩnh vực này.

V.V.Thành (từ Teheran)

 • Tin trang 19 báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016:

Giao thương Việt Nam – Iran nhắm mục tiêu 2 tỉ USD

Ngày 15-3, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran đã được ký kết tại Diễn đàn doanh nghiệp song phương với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và mỏ Iran – ông Mohammad Reza Nematzadeh – cho biết trong bối cảnh các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 2 tỉ USD trong 5 năm tới.

“Chúng tôi sẽ cùng các cơ quan đại diện hai nước và các cơ quan hữu quan theo dõi, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh Truong Tan Sang ky hop tac Ngan Hang Viet Nam va Irannghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại” – Bộ trưởng Nematzadeh hứa.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai bên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trước mắt bên cạnh việc kết nối nhu cầu hàng hóa, hai bên cần tập trung tìm giải pháp cho các vấn đề tài chính, ngân hàng, nhất là trong khâu thanh toán để hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn buôn bán và đầu tư với nhau.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nhận định bản ghi nhớ nêu trên là cơ sở để ngành ngân hàng hai nước đẩy mạnh trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ và thảo luận các biện pháp phối hợp thanh toán ngân hàng nhằm hỗ trợ cho quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại.

“Việt Nam đã tham gia hệ thống thanh toán quốc tế và sau dỡ bỏ cấm vận, phía Iran sẽ cùng tham gia, đó là cơ sở để triển khai các công việc liên quan. Chúng tôi sẽ khuyến khích các ngân hàng thương mại trong nước tham gia vào thị trường Iran” – ông Tiến kêu gọi.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran – Việt Nam Kamal Sajjadi. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Sajjadi cùng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị.

Ông Sajjadi khẳng định Hội Hữu nghị Iran – Việt Nam sẽ phối hợp tích cực với phía Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật, giáo dục và đào tạo… nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, hội cũng nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến tư vấn cho doanh nghiệp hai nước tháo gỡ các khó khăn trong giao dịch thương mại, ngân hàng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani và Chủ tịch Hội đồng Nhận thức hòa hợp Akbar Hashemi Rafsanjani.

Cả hai lãnh đạo bên Iran khẳng định coi trọng và ủng hộ việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Larijani đề nghị hai bên cần sớm giải quyết vấn đề hợp tác ngân hàng và tăng cường kết nối doanh nghiệp, coi đó là cơ sở cho việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Quốc hội Larijani sớm sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Iran đã vui vẻ nhận lời.

V.V.Thành (từ Teheran)

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2016:

“Việt Nam và Lào đã có đường biên giới rõ ràng”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cùng đại diện các bộ, ngành trung ương… đã tham dự lễ tổng kết cấp nhà nước việc hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam Lào tại Hà NỘi hôm 16/3

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết việc hoàn thành toàn bộ dự án là một sự kiện trọng đại có ý nghĩ rất to lớn. Góp phàn hoàn thiện chất lượng đường biên giới Việt Nam – Lào cả về pháp lý và thực tiễn. “Từ nay, giữa hai nước chúng ta đã có một đường biên giới hết sức rõ ràng, được ghi nhận rất chi tiết trong các văn kiện pháp lý và được đánh dấu bằng một hệ thống mốc quốc giới chính quy, hiện đại, bền vững trên thực địa” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cho rằng việc hoàn thành dự án đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước, đặc biệt là người dân khu vực biên giới.

Chinhphu.vn

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 13/3/2016:

Doanh nghiệp Nhật tặng quà cho trẻ mồ côi Việt Nam

Ngày 11-3, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JBAH) đã đến thăm và trao quà cho 337 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đây là một cô nhi viện có cả trường mẫu giáo, trường tiểu học, tiếp nhận giáo dục trẻ mồ côi để các em có thể tự lực trong tương lai.

Các doanh nghiệp thành viên JBAH đã trao tặng cácDoanh nghiep Nhat tang qua cho tre mo coi VN em phần quà tổng trị giá 15.000 USD gồm: máy tính, máy giặt, máy sấy, chăn mền, đồng phục, gạo và một số mặt hàng thực phẩm.

Ngoài ra, JBAH còn tặng quần áo quyên góp từ các gia đình người Nhật Bản, trường học Nhật Bản tại TP.HCM. Dẫn đầu đoàn từ thiện của JBAH là chủ tịch Sakagami Tsutomu. Sau buổi lễ trao tặng quà là các hoạt động giao lưu với trẻ em tại cô nhi viện.

Ông Sakagami Tsutomu phát biểu: “Các doanh nghiệp Nhật Bản, gia đình Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam muốn gửi lời cảm ơn đến Việt Nam đã cho chúng tôi cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại đây. Đối với JBAH, không chỉ đơn giản là trao tiền mà quan trọng là có thể tiếp xúc trực tiếp và trao quà tận tay những người cần hỗ trợ”.

Trước đó ngày 9-3, đoàn từ thiện JBAH đã đến thăm và tặng quà gồm thuốc men và nhu yếu phẩm hằng ngày cho 150 cụ bà neo đơn tại viện dưỡng lão thuộc chùa Lâm Quang (Q.8, TP.HCM).

JBAH tổ chức hoạt động từ thiện thường niên trong 20 năm nay với tổng giá trị trợ cấp lên đến gần 100 triệu yen.

Khánh Ngọc

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 11/3/2016:

TP.HCM hợp tác với Bắc Úc phát triển ngành chăn nuôi

TP.HCM và Bắc Úc có nhiều tiềm năng hợp tác với nhau, đặc biệt là trong phát triển đàn bò sữa chất lượng cao, một trong những chương trình phát triển trọng tâm của nông nghiệp TP.

Ngày 10-3, tại buổi đến chào xã giao và tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, ông Lê Thanh Liêm – phó chủ tịch UBND TP.HCM – cho rằng TP.HCM và Bắc Úc có nhiều tiềm năng hợp tác với nhau, đặc biệt là trong phát triển đàn bò sữa chất lượng cao, một trong những chương trình phát triển trọng tâm của nông nghiệp TP.

Theo ông Gary Higgins – bộ trưởng Công nghiệp chủ lực và thủy sản, với đất rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, Bắc Úc còn rất nhiều tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, công nghiệp… cho các nhà đầu tư đến từ VN.

TR.Mạnh

Mới có 21 đơn vị được cấp phép sản xuất phân bón

Tại “Hội thảo về cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác” ngày 10-3, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết sau hơn hai năm nghị định về kinh doanh phân bón có hiệu lực (1-2-2014).

Đến nay mới chỉ có 21 đơn vị được cấp phép với 240 loại phân hữu cơ và phân bón khác. Cụ thể, đã có hơn 140 bộ hồ sơ được doanh nghiệp đề nghị cấp phép nhưng hầu hết đều chưa đáp ứng các điều kiện.

Theo các doanh nghiệp, nhiều điều kiện sản xuất phân bón không hợp lý, đặc biệt là yêu cầu về nhân lực, đã gây tốn kém thời gian và công sức của doanh nghiệp.

TR.Mạnh

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 12/3/2016:

45 cơ sở đủ điều kiện xuất khẩu cá tra vào Mỹ

Cục Kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ – USDA) công nhận 45 cơ sở chế biến cá tra của VN được phép chế biến xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ…

Cục Kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ – USDA) vừa công nhận 45 cơ sở chế biến cá tra của VN được phép chế biến xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ, theo danh sách đề nghị của cơ quan chức năng VN.

Đây là một thủ tục trong chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2016.

Theo đó, việc kiểm soát chất lượng cá da trơn được chuyển từ Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cho USDA (trực tiếp là FSIS). Để tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ, VN phải chứng minh được quy trình nuôi và chế biến cá da trơn (cá tra, basa) ở VN đạt được những tiêu chuẩn tương đương quy trình nuôi tại Mỹ. Từ ngày 14-6-2016, FSIS sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra, basa của VN nhập khẩu vào Mỹ.

Ông Trương Đình Hòe, tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, cho biết 45 cơ sở này đủ điều kiện trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sau thời hạn 18 tháng (kết thúc vào ngày 31-8-2017), nếu VN không chứng minh được các điều kiện tương đồng của ngành nuôi cá tra với Mỹ, các doanh nghiệp sẽ không thể xuất khẩu tiếp được.

Trần Mạnh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 11/3/2016:

Thượng cờ tàu buồm huấn luyện hiện đại

Quân chủng hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ tàu buồm 286 mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng 10-3 tại cảng Học viện Hải quân (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).Tau buom

Theo đại diện Quân chủng hải quân, tàu 286 Lê Quý Đôn là loại tàu buồm hiện đại bậc nhất của thế giới và khu vực.

Tàu được đóng tại Nhà máy Marine Project (Ba Lan) theo đơn đặt hàng của Hải quân VN, hành trình theo hai chế độ là động cơ và căng buồm.

Tàu Lê Quý Đôn có chiều dài 67m, rộng 10m, chiều cao mạn lớn nhất 5,75m, lượng giãn nước đầy tải 857 tấn, có ba cột buồm lớn với chiều cao hơn 40m, diện tích cánh buồm là 1.400m2.

Tàu 286 Lê Quý Đôn được biên chế về biên đội tàu huấn luyện thực hành thuộc Học viện Hải quân ngày 22-2 nhằm huấn luyện, rèn luyện thủy nghiệp cơ bản, kỹ năng đi biển cho thủy thủ viễn dương và hoạt động đường dài, tham gia các hoạt động giao lưu hải quân và hàng hải quốc tế.

Phó đô đốc Đinh Gia Thật – bí thư Đảng ủy, chính ủy Quân chủng hải quân – nhấn mạnh việc đưa tàu buồm 286 Lê Quý Đôn vào biên chế của Học viện Hải quân là một bước rất quan trọng trong lộ trình xây dựng và phát triển đa dạng lực lượng tàu mặt nước của Hải quân nhân dân VN.

N.Nam – D.Thanh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻngày 13/3/2016:

Hỗ trợ kịp thời hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt ở ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 09 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung bảo đảm đời sống nhân dân, tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp như lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, chở nước ngọt cung cấp cho người dân… nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh.

Triển khai các biện pháp cấp bách phù hợp với điều kiện từng địa phương để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn như chủ động vận hành hệ thống thủy lợi kiểm soát mặn, nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm khoanh vùng ngăn mặn, giữ ngọt… bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ NN&PTNT, Tài chính, Lao động – thương binh và xã hội tổng hợp, rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói, kinh phí phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn của các địa phương, kịp thời đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước VN phải chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Nhà nước ở địa phương, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ, xử lý rủi ro đối với các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và tiếp tục cho vay để sớm phục hồi, phát triển sản xuất.

TTXVN

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 13/3/2016:

Quân đội chở nước sinh hoạt cho dân vùng hạn

Những ngày qua các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 kết hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhiều phương tiện vận chuyển nước sinh hoạt cho người dânQuan doi cho nuoc vùng khô hạn.

Trong hai ngày 11 và 12-3, đại tá Trương Đức Nghĩa, cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng, đã có chuyến khảo sát tình hình hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận, cùng kiểm tra, rà soát các vùng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, nước cho đàn gia súc, nước tưới sản xuất nông nghiệp nhằm tăng cường công tác cứu hộ, phòng chống thiên tai.

Đại tá Quách Văn Bình, phó phòng cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh Quân khu 5, cho biết những ngày qua các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 kết hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhiều phương tiện vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn.

Ông Trần Quốc Hoàn, trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thuận Nam, cho hay thôn Tam Lang có 48 hộ với 195 khẩu đang thiếu nước trầm trọng vừa được các đơn vị quân đội điều xe bồn lớn hằng ngày chở nước sinh hoạt về cho người dân sử dụng.

Trước đó, ngày 1-3, 224 hộ với 880 khẩu ở thôn Khánh Tân (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) cũng được các xe bồn lớn của Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp nước sinh hoạt cho dân với ba chuyến/ngày.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận, người dân hai thôn này còn được địa phương hỗ trợ 75.000 đồng/khẩu/tháng để tự mua thêm nước sinh hoạt.

Minh Trần

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/3/2016:

Khai thác thủy sản đạt 1.348 nghìn tấn

Ngày 17/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2015-2016, tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá bắc đạt 1.348 nghìn tấn, tăng 3,93% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác biển đạt 1.281 nghìn tấn, khai thác nội địa đạt 67 nghìn tấn. Các tỉnh có sản lượng cao, gồm: Nghệ An, Bình Định, Thái Bình, Kiên Giang, Quảng Bình, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Bến Tre, Phú Yên. Vụ cá nam năm 2016, toàn ngành phấn đấu đạt tổng sản lượng 1.576 nghìn tấn.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 18/3/2016:

Nội Bài lọt vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức chuyên đánh giá và xếp hạng hàng không Skytrax đã xếp hạng Cảng hàng không quốc tế. Nội Bài đứng thứ 82, loạt trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, tăng 136 bậc trên bảng xếp hạng này so với năm trước. Đây là giải thưởng hằng năm, có sự tham gia của 18 triệu hành khách từ 160 quốc gia, đánh giá hơn 500 sân bay trên thế giới và bình chọn dựa trên 41 tiêu chí. Nội Bài còn được Skytrax xếp thứ nhất trogn số những sân bay tiến bộ nhất thế giới, dựa trên đột phá trong nỗ lực cải tiến, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ bay, dịch vụ khách hàng năm vừa qua.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/3/2016:

Công bố Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3

Tối 12-3, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp UBND TP Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ Công bố Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam 15-3. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10-7-2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15-3 hằng năm là Ngày Quyền của NTD Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (QLNTD) với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội, nền kinh tế đất nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ QLNTD; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ QLNTD; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc Việt Nam đã ký các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), nhất là FTA thế hệ mới, hình thành Cộng đồng ASEAN, QLNTD Việt Nam càng phải được tăng cường, bảo vệ; vị thế của NTD Việt Nam cần phải được nâng cao để hội nhập hiệu quả cộng đồng NTD các nước. Để có thể xây dựng môi trường tiêu dùng bền vững, công tác bảo vệ QLNTD cần phải có đột phá, phải được chung tay hành động mạnh mẽ hơn của các cơ quan Chính phủ cũng như toàn xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo vệ QLNTD phải được coi là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không chỉ tập trung vào một số bộ, ngành, cơ quan; cần xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm QLNTD; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác bảo vệ QLNTD, cần nghiên cứu thống nhất về mô hình tổ chức, quản lý bảo vệ QLNTD áp dụng trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về bảo vệ QLNTD; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ QLNTD của các chủ thể tham gia thị trường; Bộ Công thương, các bộ, ngành đổi mới công tác truyền thông; các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin liên quan bảo vệ QLNTD.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 16/3/2016:

Tăng tỷ lệ người cao tuổi hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hiện, cả nước có hơn 10 triệu NCT, chiếm 10,9% dân số. Khoảng 2,85 triệu NCT hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 1,5 triệu NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Tuy nhiên có bốn triệu NCT chưa có bảo hiểm y tế. Trong năm 2015, các tỉnh, thành phố đã chủ động trong triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách đối với NCT, 100% NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp đều đã được nhận trợ cấp đầy đủ và đúng thời gian.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam cần có giải pháp nhằm tăng tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của NCT đạt mức trung bình cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho NCT khám, chữa bệnh.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 12/3/2016:

Khai trương Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam (VAVA) vừa tổ chức khánh thành Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Khởi công năm 2014, đến nay trung tâm đã có nhà nuôi dưỡng nạn nhân với 70 phòng ở, nhà xông hơi tẩy độc phục hồi chức năng, nhà ăn dành cho 150 người, trạm biến áp và mạng điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, nhà xe… Tổng kinh phí đã đầu tư cho các công trình là hơn 41 tỷ đồng. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, tiếp thêm nghị lực, cổ vũ khát vọng sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng của nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, hơn 30 đơn vị, cá nhân đã tặng quà, hiện vật cho Trung tâm, với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. VAVA cũng trao bảy Bằng khen, năm Kỷ niệm chương và vinh danh bốn đơn vị, tập thể tài trợ, ủng hộ, xây dựng Trung tâm.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2016:

Cần Thơ: tiêm ngừa sởi – rubella cho hơn 16.300 học sinh

Ngày 16-3, Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức chiến dịch tiêm văcxin sởi – rubella cho học sinh lớp 11 và 12 (từ 16-17 tuổi) trên địa bàn.

Theo đó học sinh đang theo học lớp 11 và 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông dân tộc nội trú, Trường thực hành Sư phạm thuộc Đại học Cần Thơ (trừ những em đã tiêm văcxin này trong vòng 1 tháng) sẽ được tiêm ngừa sởi – rubella trong chiến dịch này.

Đợt này có 16.319 em học sinh thuộc địa bàn của 9 quận, huyện được tiêm văcxin, với kinh phí thực hiện từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trên 330 triệu đồng.

Thời gian dự kiến cho chiến dịch là từ ngày 26 đến 29-4 tiêm tại các trường cho học sinh, tiêm vét tại trạm y tế vào các ngày 4 và 5-5.

T.Lũy

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 11/3/2016:

5 ngư dân lênh đênh ở Hoàng Sa đã được cứu

Ngày 10/3, ông Đào Công Thiên, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm ngư dân trên tàu cá KH 96640 TS bị tông chìm ở biển Hoàng Sa đã được cứu an toàn vào lúc 22g tối 9/3 cách vị trí gặp nạn khoảng 30 hải lý nhờ ông Nguyễn Tèo (38 tuổi, ở Hoàn Rớ, xã Phước Đông TP Nha Trang), là chủ chiếc tàu gặp nạn. Hiện cả năm ngư dân này cùng tham gia tiếp tục đánh bắt trên tàu KH 96386 TS chứ chưa về đất liền. Theo ông Lê Tuấn Hiệp – người nhà của ông Tèo, thông tin từ hiện trường điện về cho biết trước khi nhảy xuống thuyền thúng, các ngư dân kịp mang thoe mì gói, nước uống và có áo phao mặc chống lạnh nên sức khỏe không bị ảnh hưởng xấu.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 21g45 tối 7/3, trong khi đang đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu KH 96640 TS do ông Nguyễn Tòng, anh ruột ông Nguyễn Tèo, làm thuyền trưởng cùng bốn ngư dân khác đã bị một tàu chưa rõ số hiệu, quốc gia tông chìm. Năm ngư dân nhảy lên chiếc thuyền thúng để thoát nạn.

Duy Thanh

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2016:

Khen thưởng kíp trực y tế mổ cứu người bệnh tại nhà

Chiều 16/3, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã thưởng nóng và tuyên dương các y sĩ, bác sĩ thực hiện thành công ca mổ cấp cứu nguy cấp ngay tại nhà riêng một người bệnh tại xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Lúc 20 giờ ngày 13/3, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình nhận được điện thoại khẩn gọi cấp cứu từ Trạm Y tế xã Quyết Tiến yêu cầu chi viện cấp cứu người bệnh Lương Thị Vân (28 tuổi) đang trong tình trạng tiêu chảy, mất nước, trụy mạch. Khi đến nhà, người bệnh mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh vỡ thai do chửa ngoài tử cung. Đây là tình huống nguy hiểm, nếu không mổ kịp thời sẽ uy hiếp đến tính mạng người bệnh. Trung tâm Cấp cứu 115 đã xin Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chi viện thành lập kíp mổ dã chiến ngay tại nhà người bệnh. Sau hơn ba giờ phẫu thuật, sử dụng ba chuyến xe chi viện cấp cứu, năm chai dịch chuyền và 1.500ml máu, các bác sĩ đã mổ cấp cứu thành công, cứu sống người bệnh Lương Thị Vân

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 15/3/2016:

Đầu tư tạo việc làm cho lao động nông thôn

Ngày 14-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khánh thành Nhà máy giày Thái Bình Kiên Giang và Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.Dau tu tao viec lam cho lao dong nong thon

Nhà máy giày Thái Bình Kiên Giang (thuộc TBS Group) được xây dựng trên diện tích 11,5ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng và đã bắt đầu đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động. Dự kiến đến năm 2020 nhà máy có khả năng giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương.

Trong khi đó, Nhà máy chế biến gỗ MDF do Tập đoàn Cao su VN đầu tư trên diện tích 9ha, tổng vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng. Đây là nhà máy đầu tiên của VN sản xuất gỗ nhân tạo MDF từ gỗ cây tràm nước, cây bần và các loài cây bản địa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư trong điều kiện khó khăn vẫn hoàn thành, đưa dự án vào vận hành đúng và vượt tiến độ (dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF vượt tiến độ bốn tháng), kịp thời giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động ngày một rõ rệt của biến đổi khí hậu thì việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, việc làm khu vực nông thôn là một nhu cầu bức thiết.

Cùng ngày, Thủ tướng đã dự lễ động thổ nhà máy sản xuất thuốc lá của Công ty TNHH liên doanh VINA – BAT, dự khởi công Nhà máy may Vinatex Kiên Giang tại khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên.

Nguyễn Triều

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 11/3/2016:

Phần mềm của hai cô gái Việt đoạt giải nhất cuộc thi ở Mỹ

Phần mềm luyện nói tiếng Anh Elsa đã vượt qua 1.200 sản phẩm khác trên toàn cầu để giành giải nhất tại cuộc thi SXSWedu diễn ra ngày 9/3 tại TP Austin (bang Texas, Mỹ).

Phần mềm Elsa được hai cô gái Việt Nam là Văn Đinh Hồng Vũ (33 tuổi) và Ngô Thùy Ngọc Tú (29 tuổi) cùng tiến sĩ Xavier Anguera (người Tây Ban Nha) là đồng tác giả. Elsa là phần mềm luyện phát âm tiếng Anh trên điện thoại di động với hơn 30 trò chơi và 3.000 từ, câu thông dụng. Người dùng có thể phát âm câu và từ tiếng Anh, sau đó phàn mềm sẽ tự phân tích, nhận diện giọng nói để chỉ ra những từ phát âm chưa đúng với người bản xứ.

Theo chị Ngô Thùy Ngọc Tú, hiện tại phần mềm đã có 7.000 lượt tải trên cả hai hệ điều hành Android, iOS và hơn 10% người dùng đã trải nghiệm hết tất cả các mức chơi, thang điểm của phần mềm. Theo chị Ngọc Tú, ban đầu đối tượng mà phần mềm Elsa hướng đến để thử nghiệm là người Việt Nam, nhưng hiện nay dùng đa dạng hơn như ở Đông Âu, Mỹ và khá nhiều người Việt tại Mỹ tải và sử dụng Elsa.

SXSWedu là cuộc thi uy tín chuyên về công nghệ giáo dục nằm trong chuỗi sự kiện SXSW (dành cho công nghiệp sáng tạo) được tổ chức thường niên ở Mỹ.

Ngọc Hiển

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2016:

504 bông hồng tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Tiếng vĩ cầm của cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm lại vang lên tại khu chứng tích Sơn Mỹ, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi sáng 16-3 để tưởng niệm 48 năm ngày 504 thường dân vô tội bị thảTieng vi cam cua Mikem sát.

Rất đông người dân là người thân của những nạn nhân vụ thảm sát đã đến thắp nén tâm hương cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, sẽ không có những vụ sát hại thường dân vô tội, không còn nỗi đau cho thế giới.

Sơn Mỹ không phải là vụ thảm sát duy nhất, nhưng là một vụ điển hình cho những nỗi đau tột cùng mà nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng.

Ông Billy Kelly – cựu chiến binh Mỹ đã đến đặt 504 bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát.

Ông Kelly nói “182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực, mùa màng cũng bị đốt, phá sạch… là một nỗi đau quá lớn mà chiến tranh để lại. Chúng ta cầu nguyện cho một thế giới không có chiến tranh, người dân sẽ sống trong thanh bình và an vui”.

Cũng tại buổi lễ, nhiều du khách nước ngoài đã thắp hương, viết những dòng cảm xúc vào sổ lưu niệm.

Du khách người Anh tên Kevin cho biết “Thật không ngờ lại có một vụ thảm sát rùng rợn như thế này. Chỉ xem những bức ảnh thôi lòng đã thấy đau nhói. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng thắp nến dâng hương lên những thường dân vô tội đã ngã xuống.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, giám đốc sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho biết “Khắp tổ quốc này có quá nhiều vụ thảm sát, lễ tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ là dịp để chúng ta nhắc nhau sống hòa bình”.

Trần Mai

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016:

Lắp đặt 200 thùng rác ở trung tâm TP.HCM

200 thùng rác được lực lượng đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP.HCM lắp đặt dọc 6 tuyến đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Pasteur, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 sáng 13-3.

Lap dat 200 thung racThùng rác được lắp đặt là loại 90 lít màu xanh dạng rời tập kết lắp ráp tại khu vực công viên trung tâm, sau đó được các lực lượng chuyên chở đến các tuyến đường trên để lắp đặt.

Tổng kinh phi chương trình hơn 120 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP, việc lắp đặt thùng rác nhằm nâng cao ý thức người dân thực hiện bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị. Đơn vị sẽ xem xét nghiên cứu mở rộng việc lắp đặt thùng rác thêm các khu vực khác.

Quang Khải

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 12/3/2016:

Trao căn hộ cho con liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 11-3, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có quyết định trao tặng căn hộ cho anh Vũ Xuân Khoa, nhân viên Công ty Tân Cảng chi nhánh Đà Nẵng.

Anh Khoa là con trai của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng Tàu HQ 604 đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin ngày 14-3-1988.

Được biết, lễ trao tặng căn hộ sẽ diễn ra vào sáng mai 12-3.

Căn hộ mà TP Đà Nẵng tặng cho anh Vũ Xuân Khoa nằm tại chung cư Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu) có diện tích khoảng 50m2.

Đây là khu chung cư nằm ở vị trí trung tâm, rất thuận lợi về giao thông đi lại mà UBND TP Đà Nẵng thường bố trí những người thuộc diện ưu đãi đặc biệt khi về TP Đà Nẵng công tác.

Hữu Khá

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016:

Quảng Nam: tặng sân chơi cho trẻ vùng cao

Những ngày đầu tháng 3-2016, Huyện đoàn Phước Sơn (Quảng Nam) và Câu lạc bộ Áo ấm biên cương đã bàn giao công trình sân chơi cho học sinh người dân tộc Giẻ Triêng thuộc hai trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã 
Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Quang Nam tang san choi cho tre vung caoAnh Hoàng Đình Ba, phó bí thư Huyện đoàn Phước Sơn, cho biết tổng kinh phí thực hiện công trình sân chơi là trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, để thực hiện công trình còn có sự góp ngày công của thanh niên địa phương và các thành viên Câu lạc bộ Áo ấm biên cương.

Trước đó, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã bàn giao công trình sân chơi cho Trường mầm non Trà Cang (huyện Nam Trà My) với kinh phí gần 100 triệu đồng vận động từ nhiều nguồn lực.

Trong khi đó, nhóm thiện nguyện Trẻ (Hội An) cũng tặng các em học sinh người Cơ Tu tại thôn Công Tờ Rơn (xã La Dê, huyện Nam Giang) một sân chơi ngoài trời từ những vật liệu tái chế. Tại đây, các em học sinh có thể chơi các trò chơi bóng đá, xích đu, cầu trượt, lốp quay, chạy trên cầu, xà đơn như học sinh miền xuôi.

Lê Trung

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 13/3/2016:

Bỏ lễ đâm trâu tại Buôn Đôn

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn đã chính thức khai mạc tại khu vực nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) ngày 12-3.

Đáng chú ý, khác với mọi năm, lễ đâm trâu đã được bỏ và thay thế bằng lễ cúng thần linh.

Ông Vũ Minh Thoại – trưởng Phòng văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn – cho biết điểm nhấn của lễ hội là hội voi diễn ra trong ngày 13-3 với sự tham dự của 18 con voi nhà thi đấu ở nội dung: voi đá bóng, voi thi chạy và voi bơi vượt sông Sêrêpôk.

Cũng theo ông Thoại, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng cùng diễn ra như hội thi văn hóa ẩm thực các dân tộc; trưng bày dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng; lễ cúng lúa mới; hội thi giã gạo; đêm chung kết liên hoan văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trang phục truyền thống.

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn sẽ bế mạc sáng 14-3.

Tiến Thành – Huyền Trang

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/3/2016:

Hội thi “Tự hào sử Việt” tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 11-3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức khai mạc Hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” lần thứ 3 năm 2016 tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố. Với chủ đề “Tự hào người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, hội thi đã thu hút khá đông bạn trẻ tham gia và sẽ công bố kết quả chung cuộc vào ngày 30-3. Ngay trong ngày khai mạc, Ban tổ chức đã trao thưởng cho ba thí sinh có điểm cao nhất dự thi tại điểm thi Nhà văn hóa Thanh niên thành phố là: Đỗ Thị Kim Phúc (Quận đoàn 3) và hai sinh viên Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh).

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/3/2016:

Lễ hội hoa ban năm 2016

Công bố Quy hoạch khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang

Tối 13-3, tại Quảng trường 7-5, UBND tỉnh Điện Biên khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2016 và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại biểu các bộ, ngành T.Ư dự.

Lễ khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2016 mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về miền hoa ban” do hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên địa phương và diễn viên quần chúng từ các đơn vị, các trường chuyên nghiệp, các bản làng trong khu vực biểu diễn. Nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc được biểu diễn trong chương trình này như: hoạt cảnh “Huyền thoại U Va”, nhạc phẩm “Hoa Ban trắng”, “Bản trường ca trên mặt trống đồng”, hoạt cảnh “Trong thành Tam Vạn”…; hay những tác phẩm nghệ thuật ca ngợi cuộc kháng chiến trường kỳ kết thúc bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Chiến công từ lòng đất”, “Tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa từ khu vực Tượng đài Chiến thắng trong 15 phút.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch trong thời gian tới. Để triển khai tốt quy hoạch, tỉnh Điện Biên cần tích cực triển khai, cụ thể hóa quy hoạch, phối hợp các bộ, ngành T.Ư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, từng bước đưa Điện Biên trở thành trọng điểm du lịch quốc gia. Tập trung phát huy các giá trị lịch sử, di tích lịch sử quốc gia, nhất là Di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ, tạo nên sự khác biệt đặc trưng góp phần tạo dựng du lịch gắn với truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc Việt Nam. Chú trọng khai thác các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, giá trị sinh thái của núi rừng Tây Bắc; tăng cường quảng bá, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc…

Trong ba ngày Lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động, trong đó có Triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; cuộc thi ảnh đẹp hoa ban; trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch, giới thiệu sơ đồ phân bổ cây hoa ban; giới thiệu sách về Điện Biên, Tây Bắc; thi và giới thiệu ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; trình diễn một số điệu múa truyền thống; giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian giữa tám tỉnh Tây Bắc mở rộng với ba tỉnh bắc Lào và Thái-lan; diễu hành tuyên truyền văn hóa đường phố.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/3/2016:

Khai hội đền Cửa Ông (Quảng Ninh)

Ngày 11-3 (mùng 3-2 âm lịch) tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả đã diễn ra Lễ khai hội đền Cửa Ông 2016.

Đền Cửa Ông là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng ở vùng Đông Bắc thờ chủ thần chính là Đức Ông Trần Quốc Tảng người đã có công đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII và là con thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là nơi duy nhất thờ đầy đủ gia thất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các nhân thần của ông là những tướng lĩnh tài ba thao lược thời nhà Trần như: Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Khánh Dư…

Đền Cửa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng khu di tích lịch sử quốc gia và là một trong những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng của vùng Đông Bắc. Từ nhiều năm nay, phường Cửa Ông được tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả giao quản lý, giữ gìn và bảo tồn khu di tích thiêng liêng này.

Năm 2015, thành phố đã triển khai dự án mở rộng đền với quy mô hơn 18ha, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Dự án xây dựng nhiều hạng mục: Đường nghinh thần, quảng trường sân đền, sân lễ hội, trồng cây xanh… tạo nên cảnh quan không gian khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm đáp ứng tốt nhu cầu đến thăm viếng, cầu nguyện của người dân tại đền Cửa Ông. Các khu vực khu sân tượng đài, khu đón tiếp, khu dịch vụ phong quang, khang trang văn minh, không còn cảnh hàng quán nhếch nhác lấn chiếm đường đi, bán hàng rong chèo kéo khách hay đổi tiền lẻ như trước.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong hai ngày, 11 và 12-3 (mùng 3 và 4-2 âm lịch); gồm hai phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra với nhiều nghi thức trọng thể: Lễ khai mạc, lễ rước kiệu Đức Ông, nghi lễ dâng hương, hoa và tái hiện thần tích về Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng…

Phần hội năm nay được tổ chức với 11 hội thi và trình diễn các trò chơi, các hoạt động văn hóa dân gian, như: Hội thi cờ người, cờ bỏi, tổ tôm điếm, đua thuyền.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/3/2016:

Hội thi thể thao các DTTS lần thứ nhất tỉnh Quảng Nam

Ngày 13-6, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất đã diễn ra tại huyện Nam Trà My với bảy nội dung thi đấu. Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; thể thao truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, thông qua Hội thi phát hiện những vận động viên có năng khiếu thể thao để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ X khu vực II năm 2017. Hội thi diễn ra đến hết ngày 19-6.

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên 2016

Với chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên – Đoàn kết – Giữ gìn – Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững khu vực, đất nước”, Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên sẽ diễn ra trong năm ngày từ 18 đến 23-3 tại trung tâm TP Kon Tum (Kon Tum) với sự tham gia của năm tỉnh, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông và Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động như: liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc; trưng bày, triển lãm di sản văn hóa Tây Nguyên; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng; lễ hội đường phố; lễ hội ẩm thực; giới thiệu các tua du lịch như “Kon Tum – miền đất huyền ảo”, “Tháng ba biên giới”, “Măng Đen – vẻ đẹp bất tận”; triển lãm ảnh “Qua miền mơ tưởng”…

Hòa bình có 89 xã đạt tiêu chí về thu nhập NTM

Qua 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của bà con trong tỉnh Hòa Bình được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng khoảng 2,5 triệu đồng/người/năm (năm 2015, bình quân đạt 18,2 triệu đồng/người/năm). Hiện nay, toàn tỉnh có 89 trong số 191 xã đạt tiêu chí về thu nhập NTM.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn mỗi năm giảm khoảng 4,79% (năm 2015 còn 15%). Tổng nguồn vốn của tỉnh huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt gần 9.774 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn huy động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động, đất đai, vật liệu, máy móc… quy đổi bằng tiền tổng trị giá gần 2.000 tỷ đồng; trong đó, có gần hai triệu ngày công lao động, hiến gần 189 ha đất làm đường. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 30 xã được công nhận xã NTM.

Lam duong giao thong nong thon o huyn Ky Son (Hoa Binh)

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016:

Vĩnh biệt một nhân sĩ dấn thân

Thông tin giáo sư Lý Chánh Trung qua đời ở tuổi 89 lúc 5g50 ngày 13-3 sau khoảng một tháng nằm bệnh khiến nhiều thân hữu trí thức bùi ngùi…

“Nhớ những tháng ngày bọt biển và sóng ngầm, cùng anh và những người đồng chí hướng góp phần vì dân tộc”, “Thương tiếc một người đã sáng như ngọn đèn trong mọi hoàn cảnh âm u”, “Nhớ những bài báo sắc sảo của thầy đã cổ vũ và bảo vệ chúng em trong cuộc đấu tranh vì hòa bình”,Nha nghien cuu Nguyen Dinh Dau “Bác đã có nhiều hoạt động đòi quyền tự do dân chủ, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn”…

Những dòng trong sổ tang của nhiều thế hệ học trò nhắc đi nhắc lại những dấu ấn sâu đậm trong đời giáo sư Lý Chánh Trung.

Đã nhiều năm ông chọn cách sống lặng lẽ sau một biến cố lớn trong gia đình, hôm nay ông nằm xuống, những câu chuyện về một thời sôi nổi, cống hiến trong đời bỗng sống dậy.

Giáo sư xuống đường

“Thầy dạy tôi môn triết học phương Tây, nhưng bài giảng của thầy không chỉ có những thuyết nhân sinh, hiện sinh… Bài giảng của thầy gắn chặt với tình hình đất nước, thân phận dân tộc. Thầy đã dạy chúng tôi biết lựa chọn con đường đấu tranh cho hòa bình và tin vào con đường đó” – ông Ngô Đa bồi hồi nhớ lại những ngày trên giảng đường Đại học Văn khoa.

Cuộc chiến tranh chi phối và có mặt trong từng bài học, không để cho ai có thể ngồi yên để mơ mộng, triết lý. Giờ triết của thầy Lý Chánh Trung luôn đông nghẹt sinh viên, luôn nóng bỏng những câu chuyện thời cuộc.

Và sau giờ giảng, từng nhóm sinh viên quây lấy thầy để bàn bạc chuyện phong trào. “Thầy hướng dẫn, cổ vũ và bảo vệ chúng tôi” – cô Cao Thị Quế Hương, một thủ lĩnh sinh viên ngày ấy, nhắc.

Sinh viên thường gọi thầy Lý Chánh Trung là “anh”, vì thầy gần gũi đến xóa cả khoảng cách của một giáo sư nổi tiếng. Thầy không chỉ dạy, không chỉ hướng dẫn, không chỉ ủng hộ, cổ vũ phong trào sinh viên bằng những bài báo sắc sảo, thuyết phục.

Thầy Lý Chánh Trung còn xuất hiện trong các buổi hội họp, phát động để diễn thuyết. Thầy còn xuất hiện trên đường phố trong các cuộc biểu tình của sinh viên, nhà báo. Và khi sinh viên bị bắt, thầy còn đến viện đại học để tuyệt thực, cùng gánh lấy những gian nan, nguy hiểm với học trò.

Giáo sư Lý Chánh Trung kể lại câu chuyện đó trên báo Tin Sáng ngày 2-10-1970: “Tấm biểu ngữ được trương lên, chúng tôi bắt đầu ngồi trên những bậc thềm bóng loáng của tòa viện trưởng. Tôi cảm thấy ngại ngùng, ngượng nghịu và cô đơn.

Ngoài Công trường Duy Tân (giờ là Công trường Quốc Tế – PV), xe cộ vẫn dập dìu xung quanh cái mu rùa vĩ đại, chẳng ai chú ý đến chúng tôi. Hai mươi nhà giáo cù lần đi tuyệt thực để đòi tự do cho mấy đứa học trò, thật là ít ỏi, yếu ớt, nhỏ nhoi, hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng chỉ vài phút sau, những người bạn đã có mặt. Cảnh sát cũng ùn ùn kéo tới. Không khí bắt đầu căng thẳng. Nhưng cũng đúng lúc ấy, tôi không còn cảm thấy cô đơn.

Tôi có cảm tưởng được đùm bọc bởi một tập thể rộng lớn, ấm cúng, bao gồm những khuôn mặt anh em thân thiết và đông đảo đồng bào chưa bao giờ biết mặt, quen tên…”.

Giáo sư Lý Chánh Trung dấn thân vào phong trào dân tộc như thế, mạnh mẽ, cứng cỏi bên ngoài và đầy ắp tình yêu thương, khao khát hòa bình bên trong.

Một học trò, ông Hoàng Nghĩa, đã từng viết những câu thơ tặng thầy trong những ngày cây bút “mặt đối mặt” cây súng ấy:

Thầy đã nói bằng lương tâm chưa hoen rỉ/ Để giờ đây cầm trát đi hầu tòa/ Thêm một trò chơi mệnh danh tự do dân chủ/ Nhớ từ đây còn “tội binh vực học trò”…

Một trong những người đã được thầy tuyệt thực để đòi tự do ngày hôm ấy, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, hôm nay đang run run viết vào sổ tang: “Nhớ lắm thầy ơi, những ngày phong trào…”.

Bọt biển và sóng ngầm

Những ngày ấy được giáo sư Lý Chánh Trung đặt cho một cái tên: Bọt biển và sóng ngầm. Mỗi hành động, mỗi bài báo như một bọt biển, nhưng hàng ngàn hành động, hàng ngàn bài báo cùng quy về một hướng sẽ trở thành sóng ngầm.

Hướng ấy là hòa bình, hướng ấy là vì dân tộc. Trong Hồi ký không tên, người đồng nghiệp thân thiết của ông, nhà báo Lý Quý Chung, viết: “Các bài bút ký của anh Lý Chánh Trung trên tờ Điện Tín dưới tiêu đề chung “Bọt biển và sóng ngầm” thu hút số đông độc giả và gây một ảnh hưởng lớn trong cách suy nghĩ của nhiều giới tại Sài Gòn về tình hình đất nước, về thân phận của những người dân không có quyền tự quyết”.

Đến dự tang lễ hôm nay, từ học trò đến những người bạn, đồng chí của ông trong Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc sau này đều nhắc đến những bài bút ký chính luận ngắn gọn mà ấn tượng, sắc sảo mà cuốn hút của ông.

“Những bài báo của một trí thức lớn như thầy rất có sức mạnh. Thầy ủng hộ là chúng tôi yên tâm đấu tranh” – ông Ngô Đa nhắc lại.

Sức mạnh ấy đến từ ý thức rất rõ của giáo sư Lý Chánh Trung: “Báo chí, tự nó không bao giờ là một sức mạnh. Sức mạnh của báo chí là sức mạnh của nhân dân, khi báo chí dám nói sự thật của đất nước và ý nguyện của nhân dân” (“Hàng hàng lớp lớp” – báo Điện Tín 10-10-1974).

Và ông đã đưa sức mạnh của ý nguyện nhân dân đến diễn đàn Quốc hội. “Ông phê phán việc Quốc hội cứ “xuân thu nhị kỳ” đi họp như đi chơi. Kết quả là các kỳ họp Quốc hội đã ngày một nóng bỏng với những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Ông đã đưa ra 16 đề nghị đổi mới hoạt động của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và hiện giờ đã được thực hiện hết” – ông Huỳnh Đảm, nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN, nhắc.

“Nhân sĩ trí thức như ông không còn được bao người” – ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, bùi ngùi như tự nói với mình.

Vì không còn được bao người nên người bạn chí thiết Nguyễn Đình Đầu, dù đã 96 tuổi vẫn run run đến tận bên linh cữu mà khóc ngất. Những ngày tháng hai ông cùng hoạt động vì hòa bình, vì dân tộc vẫn còn đó, in vào lịch sử.

Ông đi rồi, những mong ước của ông cho tương lai đất nước, dân tộc thì vẫn còn ở lại: “Tôi tin rằng dân tộc tôi sẽ vươn mình nắm lấy tương lai để thể hiện những ước mơ cao đẹp nhất, ước mơ muôn thuở của loài người” (“Tin nơi dân tộc” – Điện Tín 31-12-1972).

Chiều 13-3, các ông Nguyễn Minh Triết – nguyên chủ tịch nước, Lê Thanh Hải – nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM, Đinh La Thăng – bí thư Thành ủy TP.HCM, Nguyễn Thiện Nhân – chủ tịch MTTQ VN, Huỳnh Đảm – nguyên chủ tịch MTTQ VN, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu… cùng đông đảo các thế hệ học trò, thân hữu đã đến viếng giáo sư Lý Chánh Trung.

Linh cữu của ông được quàn tại nhà riêng ở số 17 đường Công Lý, phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ chiều 13-3, di quan vào 9g ngày 15-3, an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

“Báo chí, tự nó không bao giờ là một sức mạnh. Sức mạnh của báo chí là sức mạnh của nhân dân, khi báo chí dám nói sự thật của đất nước và ý nguyện của nhân dân

Lý Chánh Trung

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/3/2016:

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã về lối cũ

Tin nhạc sĩ Thanh Tùng (trong ảnh) đã ra đi sáng 15-3-2016, thọ 69 tuổi lan nhanh trên mạng truyền thông trong sáng mùa xuân se lạnh, cùng những đợt lá rụng xào xạc theo gió nồm, khiến lòng ta cảm thấy lạnh hơn.

Mỗi nhạc sĩ sáng tác đều có một số phận riêng, không ai giống ai. Thanh Tùng cũng không ở ngoài điều đó. Một lần ngồi chơi ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thanh Tùng hát cho chúng tôi nghe Thanh Tungsáng tác mới của anh. Ca khúc mang tên Lối cũ ta về. Giai điệu và ca từ đều hòa quyện, đều say đắm:

Lối cũ ta về dường như nhỏ lại

Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ…

Lối cũ ta về dừng chân trước thềm

Chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan

Vừa hát, đôi mắt Thanh Tùng vừa hơi ướt. Chắc là ông nhớ đến người vợ đã quá cố của mình. Và thế là giai điệu trào lên vừa xa xót, vừa nấc nghẹn một đau đớn tưởng đã chôn sâu tận đáy lòng:

Dù gió có trút lá xuống vườn chiều

Bước chân ai đem lang thang về cô liêu

Chốn xa xôi kia mang bao nhiêu kỷ niệm cũ

Em đã quên hay là vẫn mang theo

Giai điệu bay lên chất ngất, như muốn tan hòa giữa không gian những thầm kín đã đựng đầy qua năm tháng.

Dù cho bên anh nay em không còn nữa

Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ

Người yêu nay em đã bỏ anh đi

Sao em nỡ bỏ anh đi mãi

Khi tất cả đang lặng đi trước tâm tư của ông, nhạc sĩ Thanh Tùng khẽ khàng một giọng trầm buồn: “Bây giờ mới trả được món nợ với Hà Nội. Nhưng để trả được, giá của nó đắt quá, đắt đến không chịu nổi. Làm sao cho người vợ của mình sống lại được. Chỉ có mình bị bà ấy dắt đi theo lối này mãi. Lối dắt về hư không”. Quả nhiên Lối cũ ta về là một ca khúc rất độc đáo, đặc sắc về Hà Nội mến yêu.

Tháng 8-1998, nhân kỷ niệm 60 năm Tân nhạc Việt Nam, tạp chí Cửa sổ văn hóa Việt Nam (Vietnam Cultural Window) ấn hành bằng tiếng Anh đã chọn giới thiệu 10 tác giả tiêu biểu gồm Nguyễn Văn Thương, Doãn Mẫn, Văn Cao, Tô Vũ, Hoàng Quý, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn và trẻ nhất là Thanh Tùng với nhạc phẩm Lối cũ ta về.

Thanh Tùng tên khai sinh là Trần Thanh Tùng. Ông sinh năm 1948 tại Khánh Hòa nhưng theo gia đình tập kết ra Hải Phòng khi mới lên bảy tuổi. Có lẽ cuộc sống thợ thuyền và nhịp điệu công nghiệp của thành phố Cảng đã nhập vào Thanh Tùng từ ấu thơ và tạo nên phong cách âm nhạc riêng biệt của ông. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Bình Nhưỡng, Thanh Tùng về Hà Nội khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gần kết thúc. Khi ấy, tự nhiên những người lính chiến trường được nghe qua làn sóng phát thanh những hòa tấu chuyển soạn từ ca khúc như Con kênh xanh xanh của Ngô Huỳnh, Cánh chim báo tin vui của Đàm Thanh… mang phong cách nhạc nhẹ trẻ trung, mới mẻ. Tác giả của những hòa tấu đó chính là nhạc sĩ Thanh Tùng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Thanh Tùng về thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Dàn nhạc Đài Truyền hình thành phố. Ông còn là chỉ huy hợp xướng và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca múa Bông Sen. Vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, người hâm mộ âm nhạc thường được nghe một ca khúc rất dân dã mang tên Cây sầu riêng trổ bông. Ít ai biết đó lại chính là ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Thời kỳ ấy, bên cạnh Cây sầu riêng trổ bông, Thanh Tùng còn có các ca khúc như: Đến đây cùng Trị An, Hoàng hôn màu lá, Đàn guitar của Lorca (thơ Thanh Thảo)… nhưng phải đến tuổi “tứ thập bất hoặc” khi trở về TP Nha Trang làm chương trình cho đoàn Hải Đăng, Thanh Tùng mới thật sự trở thành một tác giả viết ca khúc có tên tuổi với hàng loạt sáng tác như: Lời tỏ tình của mùa xuân, Chuyện tình của biển, Hát với chú ve con, Phố biển, Ngôi sao cô đơn…

Cách đây 25 năm, tháng 3-1991, khi nhạc hải ngoại đang tràn ngập tại Việt Nam, các nhạc sĩ trong nước đã lặng lẽ tạo nên một phong trào sáng tác mới. Trong số đó có bảy nhạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh đã lập nhóm sáng tác mang tên “Những người bạn”. Đó là anh hai Trịnh Công Sơn, anh ba Tôn Thất Lập, anh tư Trần Long Ẩn, anh năm Thanh Tùng, anh sáu Từ Huy, anh bảy Nguyễn Ngọc Thiện và em út Nguyễn Văn Hiên. Nhóm quy định rằng, cứ mỗi tháng phải có một ca khúc mới để hát cho nhau nghe và cùng góp ý. Nhờ quy định này mà TP Hồ Chí Minh đã đón nhận thêm bao ca khúc mới của những nhạc sĩ tên tuổi trên, trong đó có Thanh Tùng. Người mến mộ được nghe thêm loạt sáng tạo mới của Thanh Tùng sau thời kỳ Lời tỏ tình của mùa xuân đậm chất trữ tình với giai điệu mượt mà, như: Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Mưa ngâu, Giọt nắng bên thềm… Một Thanh Tùng đặc sắc của thời kỳ đổi mới đã được khẳng định.

Nhiều năm gần đây, sau tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, Thanh Tùng thường ở Hà Nội – quê hương của người vợ bạc mệnh đã rời xa ông vào cõi xa xăm từ lâu. Rồi đến cả chính ông cũng phải gồng mình chống lại bạo bệnh. Chính tâm trạng ấy, tâm trạng lẻ loi, một mình, cô đơn đã khiến cho người nhạc sĩ này phải thốt lên những cung bậc rơm rớm qua nhiều cảnh ngộ. Ca khúc Một mình như vận vào số phận của ông: Gió nói gì ngẩn ngơ ngoài hiên – Mưa nói gì thì thầm ngoài hiên. Đêm nao anh đã một mình nhớ em. Đêm nay anh lại một mình. Có lẽ, đó cũng là những chiêm nghiệm qua nhiều trải nghiệm được hát lên để sẻ chia cùng cuộc đời.

Có lẽ, đó cũng là lời tri âm của một nhạc sĩ tài năng đang hát lên hy vọng của tâm hồn trước những rình rập của số phận. Một cuộc độc hành đầy phiêu lãng đến vô cùng. Và đến sáng 15-3-2016, cuộc độc hành dừng lại. Người nhạc sĩ tài hoa đã “Lối cũ ta về”.

Lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ Thanh Tùng được tổ chức vào hồi 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 22-3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, phố Trần Thánh Tông, Hà Nội); an táng cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Nguyễn Thụy Kha

 • Tin báo tuoitre.vn ngày 18/3/2016:

VĨNH BIỆT 3 NỤ CƯỜI ÁM ẢNH NHẤT CỦA TRẦN LẬP

“Tôi muốn kể bạn nghe có 3 nụ cười ám ảnh tôi nhất về anh Trần Lập…” – cựu thành viên sáng lập ban nhạc Bức Tường Trần Nhất Hoàng chia sẻ cảm xúc khi thủ lĩnh TrầnTran lap den trang Lập qua đời.

23g ngày 17-3-2016, chia tay anh Trần Tuấn Hùng (cựu thành viên sáng lập Bức Tường – ghi chú của Tuổi Trẻ), về nhà nằm vật ra giường, tin nhắn facebook kêu từ chiều, mỗi tiếng chuông kêu là một lời luyến tiếc, đôi khi của một người lạ muốn qua tôi nhắn đến gia đình anh.

Nhắm mắt và hàng trăm hình ảnh ùa về.

Chúng tôi từ những cậu bé 20 tuổi hợp với nhau thành 1 ban nhạc sinh viên, đi qua bao nhiêu thăng trầm, thực hiện được bao nhiêu ước mơ: từ có những cây đàn xịn, làm 1 CD riêng, 1 liveshow riêng, 1 chuyến xuyên Việt, một lần được đại diện Việt Nam diễn cho bạn bè quốc tế… thậm chí có những điều chúng tôi gọi là kỳ tích, nhưng lần này, lần quan trọng nhất, không kỳ tích hay phép màu nào ghé qua, anh thật sự đã ra đi, để lại 1 khoảng trống mênh mông bất tận.

Trong một mỡ hỗn độn những hình ảnh quá khứ, thoáng chốc tôi lưu lại được toàn những nụ cười của anh.

Thân quen nhất là nụ cười góc cà phê vỉa hè hay nụ cười rạng rỡ trên sân khấu.

Tôi muốn kể bạn nghe có 3 nụ cười ám ảnh tôi nhất về anh Trần Lập:

– Đó là khi cả ban nhạc chúng tôi thế hệ đầu tiên lần đầu tiên được đi diễn ở Pháp với tư cách đại diện cho gương mặt nghệ thuật đương đại Việt Nam năm 2003, khi ấy cả ngày và đêm là cười, cười như trẻ con khi phóng xe đạp quanh 1 cái tượng đài trung tâm thành phố, cười khi cả hội làm trò nghịch ngợm bên vỉa hè một ngõ vắng. Nụ cười của tuổi 28, ngất ngây, hạnh phúc.

– Gần đây nhất là vào khoảng 11g đêm ngày 5-3-2016, Tuấn Hùng thông báo “Lập phải chuyển gấp từ Nam ra vì cơ thể suy kiệt”, mấy anh em chúng tôi phóng xe ra sân bay để làm các thủ tục sẵn sàng đón anh về.

Tôi có thẻ ra vào nên anh em đứng ngoài chờ tôi vào khu nhận hành lý, từ xa có chiếc xe lăn và một người trùm chăn, tôi nghe rất rõ anh gọi “Ơ, Hoàng!”, anh đã cười rất tươi vì tưởng tình cờ anh em bắt được nhau.

Tôi tiến lại gần và nói rằng “anh em ra đón anh, mọi việc sẽ ổn”, nụ cười tươi trên gương mặt mệt mỏi, hốc hác bỗng chuyển sang một trạng thái đăm chiêu khác lạ.

Sau này tôi mới hiểu, anh không ngờ tình trạng của anh nặng đến mức phải có anh em ra đón, với anh, khi đó chỉ là: cùng vợ về Hà Nội từ từ chữa trị bằng cách khác mà thôi. Một nụ cười hoang mang pha chút hoài nghi yếu ớt.

Nhưng nụ cười của anh khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là vào ngày 15-1-2016, đúng vào tối trước liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”, Đạo diễnPhạm Hoàng Nam hẹn “cuối giờ qua đón anh đến nhà Trần Lập để thống nhất kịch bản”, việc chính chỉ chốc lát là xong.

Tôi còn nhớ toàn bộ câu chuyện sau đó đều về thực phẩm bẩn và mình có thể làm được gì qua show này. Anh Nam kể một câu chuyện vui đại ý là: “Ông trồng chè khoe với bạn là họ đang uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán; Bà bán rau cũng hân hoan nói với gia đình là người nhà được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán; ông bán thịt lợn cũng vậy…

Niềm vui của họ thật ngây thơ, ngớ ngẩn và độc ác, họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà nhà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác… chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi…”

Ba anh em cười rất lâu ở câu kết, nhưng tôi thấy trong nụ cười của anh có cái gì đó chua xót, oán hờn.

Tôi cứ ám ảnh mãi nụ cười ấy, vì dù bạn là ai đi nữa, khi vào tình thế đau và khổ, bạn vẫn cần một lý do để trách cứ. Chúng tôi đã rất cay đắng khi nói đi nói lại: Ai sẽ khiến những con người độc ác và ngây thơ kia thức tỉnh, ai sẽ thay đổi để họ trở nên có lương tri, ai sẽ cho họ hiểu rằng họ được lợi hàng ngày khi bán đi những kg thịt bẩn thì họ lại mua về những kg rau bẩn, bằng cách nào để những điều bất nhân được khai trừ, sao ta cứ bỏ mặc những điều xấu nhan nhản hàng ngày ta thấy và cho qua như chuyện phải thế…. Về mong muốn thì đó là một phần ý nghĩa của liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” – thức tỉnh một điều lương thiện.

Chúng tôi cũng chỉ nói và dường như chưa thật dám tin rằng hình tượng Trần Lập và những người anh em nghệ sỹ tuyệt vời đêm nhạc đó có thể làm thay đổi điều gì lớn lao. Nhưng đó là lý tưởng, đó là tuổi trẻ, đó là điều đẹp nhất mà Trần Lập trong cơn bạo bệnh vẫn mong gắng gượng để chia sẻ, để thắp một tia hy vọng.

Ngày mai, mọi điều dang dở vẫn còn đó, những ước mơ ấp ủ vẫn còn đó!

Nhưng Trần Lập, anh đừng buồn, anh ra đi nhưng điều anh đã làm được và muốn làm sẽ sống mãi người anh em nhé!

Cả chiều nay, tôi đã không khóc, nhưng giờ đây nước mắt cứ chảy ra khi mở mail có một bức ảnh graphic mà tôi nhờ người bạn Trịnh Minh Trung (MarknB) làm để treo tưởng nhớ anh. Tôi sẽ dán nó vào đâu đó, để hồi tưởng về một Trần Lập ngước mắt nhìn, thân thiện và đầy ước mơ!

Vĩnh biệt anh – điều đẹp đẽ nhất!

Trong hàng trăm dòng tin nhắn của bạn bè gửi cho tôi, một người em gái gửi 1 hình ảnh có ghi mẩu đối thoại:

“Con gái: Mẹ ơi, sao có người tốt lại chết trẻ?

Mẹ: Khi vào một vườn hoa, con sẽ ngắt bông hoa nào?

Con gái: Bông hoa đẹp nhất!”

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2016:

Với âm nhạc, Trần Lập như có thêm quyền năng

Tác giả Yo-Le vừa cho ra mắt độc giả cuốn sách Rong chơi – Trần Lập, rock – moto và những cung đường viết về cuộc đời ca sĩ Trần Lập – thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường – bức tượng đài của làng nhạc rock Việt.

Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với TRẦN NHẤT HOÀNG – một người bạn thân của ca sĩ Trần Lập và là cựu thành viên ban nhạc Bức Tường – về cuốn sách này.

* Cảm nhận của anh ra sao khi đọc cuốn sách?

– Ý kiến của tôi về cuốn sách này chắc sẽ không khách quan vì nó gắn với người anh em Trần Lập, với Bức Tường, với rock và thời kỳ của chúng tôi.

Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi đọc từ những dòng đầu tiên. Tôi ấn tượng và thích thú với ba điều: thứ nhất, Yo-Le, một tác giả trẻ, khá rụt rè, vậy mà trong thời gian khá ngắn bạn ấy đã ghi chép được nhiều điều đến vậy về một con người đa sắc, rất đáng khen Yo-Le về sự nỗ lực này. Rong choi

Thứ hai, dù tôi là một “viên gạch” 12 năm đầu của Bức Tường, mà chính tôi cũng chưa bao giờ hệ thống lại được sự thăng trầm kịch tính của Trần Lập và Bức Tường với những mốc thời gian cụ thể đến vậy, nhưng cuốn sách đã đưa tôi trở về những năm tháng tươi đẹp của chúng tôi tuổi 20.

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cuốn sách – một cách rất tự nhiên – đã làm hơn cả việc ghi chép về Trần Lập và những năm tháng quá khứ của anh cùng Bức Tường, nó phần nào còn là bức tranh sinh động về một góc của rock Việt và của thanh niên một thời giống Trần Lập, giống chúng tôi.

Nếu có ai đó định viết lược sử rock Việt có thể tìm được nhiều thông tin tham khảo thú vị từ cuốn sách này.

* Cuốn sách viết về những thú chơi của Trần Lập, từ chơi rock, chơi môtô, chơi với những cung đường… Qua đó tái hiện cuộc đời của anh từ thuở ấu thơ, là cậu bé bị giam đằng sau cánh cửa với mơ ước được thành ca sĩ đến khi vươn tới đỉnh vinh quang cùng ban nhạc Bức Tường và khi cuộc rong chơi của anh rẽ sang một cung đường khác – chiến đấu với căn bệnh ung thư. Là người từng gắn bó với Bức Tường, với ca sĩ Trần Lập, anh cảm nhận như thế nào về điều này?

– Quá hiển nhiên khi nói về Trần Lập là nói về âm nhạc và Bức Tường, nhưng nếu muốn có thêm một góc nhìn khác về anh thì chắc chắn đó là những thú chơi, đó là những điểm chốt trong cuộc đời dẫn anh ấy đến một Trần Lập ngày hôm nay, đó là những đam mê của một con người đặc biệt.

Chúng tôi gắn bó với Trần Lập từ những ngày đầu nhiệt thành lao vào và va đập với cuộc sống, tôi luôn thấy trong khó khăn hay dư dả, trong thành công hay thất bại, vui hay buồn… anh ấy vẫn giữ một cốt cách thống nhất, là người định hình khá rõ những giá trị và phong cách cho riêng mình từ khá sớm.

Sau những năm tháng rong ruổi, anh nói với tôi về những cách nghĩ mới, nhưng với tôi thì anh luôn nhất quán, luôn khác biệt. Anh ấy khá tinh tế, khắt khe và cực đoan khi chọn những thứ gắn với mình, khó khăn cũng không thỏa hiệp với thứ rẻ rúng; ham chơi, ham vui nhưng không hề xô bồ, dễ dãi, đó là lý do những thú chơi, đam mê của anh ấy vô cùng cuốn hút và dễ tạo ảnh hưởng lên người khác. Đó cũng là phẩm chất của một thủ lĩnh.

Tôi thích cái mạch “Rong chơi như không có hồi kết” của cuốn sách, bởi vì dù sau này số phận có đưa anh sang ngã rẽ nào đi nữa thì hình tượng Trần Lập, âm nhạc của anh và sự lan tỏa anh tạo nên như bạn có thể thấy ở live show Đôi bàn tay thắp lửa vừa rồi đã dường như sẽ là mãi mãi, bất tận.

* Dù viết về nhiều niềm đam mê khác nhau của Trần Lập, nhưng phần lớn cuốn sách dành để nói về niềm đam mê rock của anh ấy. Tác giả cũng viết rằng “Âm nhạc với Trần Lập, đã trở thành mạch sống”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

– Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra Trần Lập sẽ là gì nếu không có âm nhạc. Tôi cũng tin sẽ không có Bức Tường nếu không có Trần Lập.

Trong âm nhạc, anh ấy trở nên có sức hút đặc biệt, tôi ngồi cà phê với anh và cả đứng chung sân khấu cùng anh nên thấy rõ điều đó. Với âm nhạc, Trần Lập như có thêm một quyền năng.

Cuốn sách có nhắc đến một giai đoạn mà tôi rất tâm đắc, đó là thời kỳ các thành viên bắt đầu rời khỏi trường đại học – nơi bao bọc và bảo chứng cho tư cách những sinh viên thỏa sức chơi nhạc, để rồi đặt chúng tôi phải chọn hướng vào đời, tương lai một ban nhạc sinh viên bỗng mờ mịt, không định hình rõ đi đâu, về đâu.

Chính Trần Lập lúc đó thể hiện tuyệt vời vai trò người thủ lĩnh, không nao núng, đắn đo, quả cảm và quyết đoán, không có anh ngày đó thì không có Bức Tường bây giờ, không có “Đường đến ngày vinh quang” ngày đó, sẽ không có những ước mơ cháy bỏng để Bức Tường trở thành một phần biểu tượng rock Việt như bây giờ.

Tư tưởng và lối suy nghĩ của anh không chỉ tác động vào anh em, mà qua âm nhạc nó đã gợi mở rất nhiều cho các bạn yêu nhạc và muốn chơi nhạc thời đó, nó khai mở một lối suy nghĩ khoáng đạt hơn, bớt rụt rè, ái ngại.

Những ca từ giàu nhân văn của anh, chính tôi chứng kiến, từng chắp cánh cho không ít con người yếu đuối đi qua khó khăn để rồi sau này họ đã kể lại, anh và âm nhạc của anh là một phần tuổi trẻ của nhiều con người.

Bạn còn thấy rõ điều đó khi trong bệnh tật, điều anh nghĩ đầu tiên là phải “vững” để con cái đến trường ổn định, rồi sẵn sàng làm gì đó để khích lệ xã hội. Đó là tư duy của một người thủ lĩnh.

Vũ Viết Tuấn (thực hiện)

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 15/3/2016:

“Chợ tình” ở Sài Gòn

Chập choạng tối, công viên 23-9, quận 1 (TP.HCM) có cả trăm người vây quanh một trái tim kết bằng nến đặt trên nền gạch sáng lung linh.

Một chàng trai trên tay cầm bó hoa nói: “Làm bạn gái của mình nhé”. Hai phút lưỡng lự, cô gái quay người lại ngượng nghịu nói “đồng ý”, cả không gian như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hân hoan chúc mừng của mọi người.

Những giây phút lãng mạn đó chính là không gian của một buổi kết bạn se duyên dành cho những người trẻ độc thân ở Sài Gòn.

“Có phải bạn ế lâu lắm rồi phải không? Trong đầu luôn xuất hiện câu hỏi tại sao mình ế? Tại sao mình ế? Bấy lâu nay chưa tìm ra câu trả lời. Đây là cơ hội thay đổi cuộc đời bạn”.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi trên nhưng lời rao này đã thu hút đến 1.100 người đăng ký tham dự và chỉ có 150 người may mắn được đến tham gia buổi se duyên với tên gọi dí dỏm: “chợ tình”.

Mặc váy jean, áo sơmi tím, nữ sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng Hồ Thị Hồng Thu nói: “Hôm nay là mình đẹp nhất rồi đấy”. Năm nay 20 tuổi, còn độc thân nên Thu mạnh dạn đến buổi se duyên để mong muốn tìm được một nửa kia của mình.

Thu hòa mình cùng 150 bạn trẻ khác tham gia các trò chơi để làm quen, trò chuyện và kết nối với nhau. Dù là lần gặp đầu tiên nhưng những người trẻ này đã mạnh dạn lột bỏ những vỏ bọc của chính mình để tìm đến nhau, sẻ chia về nhau và gửi trao những ánh mắt, nụ cười trìu mến.

Đã có những ánh mắt kinh ngạc, những nụ cười thẹn thùng và tiếng vỗ tay mừng rỡ của những nữ sinh khi không ngờ họ lại lọt vào “mắt xanh” của các chàng trai được thổ lộ ngay tại buổi sinh hoạt. Đó đều là những lời bộc bạch tình cảm đầu tiên trong cuộc đời họ nhận được.

Phan Thị Diệu Lanh (ĐH Tài chính marketing TP.HCM) là người may mắn đầu tiên khi nam sinh Phan Văn Quyên (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) cầm hoa thổ lCho tinh sai gonộ tình cảm. Khi Lanh đồng ý, Quyên mừng rỡ rồi thẹn thùng hôn vào tay bạn gái. Cả Quyên và Lanh đều lần đầu tiên dám nói ra tình cảm của mình nên ai cũng không giấu được niềm vui.

“Tuy Lanh không nổi bật, không xinh như những người khác nhưng cô ấy có nụ cười hồn hậu và dễ gần nên tôi rung động. Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng tình cảm này tiến xa hơn, đẹp đẽ hơn” – Quyên nói.

Cũng giống như Lanh, nữ sinh năm cuối Nguyễn Thị Bảo Ngọc (ĐH Công nghiệp TP.HCM) đỏ mặt ngượng ngùng khi có chàng trai cao ráo cất lên một bài hát để nói tiếng lòng của mình đối với Ngọc.

“Mắc cỡ dữ lắm nhưng mình thấy hạnh phúc, những cảm giác trước nay chưa hề có. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm người ta dành cho mình nhưng mình đã cảm nhận tấm chân tình của người ta và bản thân cũng vui vì được người khác thương mến” – Ngọc nói.

Kết thúc buổi “chợ tình”, đã có bốn cặp được kết đôi với nhau. Dù không được “tỏ tình” nhưng những người còn lại vẫn vui vẻ ra về bởi ai cũng có thêm những người bạn khác giới mới…

Chàng sinh viên năm hai Văn Đình Khương, chủ nhiệm câu lạc bộ “Sống hết mình vì tuổi trẻ”, là người lên ý tưởng cho buổi se duyên ý nghĩa này. Khương cho biết trong cuộc sống vẫn có nhiều người tự ti về bản thân nên Khương muốn tạo một không gian để họ “lột xác”, dám đứng lên thể hiện bản lĩnh của tuổi trẻ, dám một lần đứng lên nói thích một người khác giới.

“Tình cảm của con người trong buổi se duyên này đến một cách tự nhiên bằng cảm nhận chân thành chứ không phải bằng tuổi tác, địa vị xã hội hay sự giàu nghèo. Do đó, những người mến nhau thật sự sẽ đứng lên để thổ lộ cho nhau và sẽ cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm đó để buổi se duyên này trở thành một dấu mốc của cuộc đời, của tuổi trẻ” – Khương nói.

Khương cho biết sẽ tiếp tục duy trì “phiên chợ” này hằng tháng để tạo nên một sân chơi mới có ý nghĩa cho những người trẻ Sài Gòn.

Ngọc Hiển

 • Tin trang 1 bao Nhân Dân ngày 15/3/2016:

Tòa án nhân dân chủ động, tích cực thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Sáng 14-3, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; đặc biệt là việc xét xử các vụ án tham nhũng của tòa án kể từ khi có Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đến nay. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Những năm qua, đặc biệt năm 2015, các tòa án triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm tuy được kiềm chế, nhưng còn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự vẫn có xu hướng gia tăng… Với tinh thần nỗ lực cao, TAND, tòa án quân sự các cấp đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra. Tính riêng năm 2015, mặc dù số lượng các loại vụ án mà tòa án các cấp phải thụ lý, giải quyết tăng 11.600 vụ việc so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ lệ giải quyết chung đạt 93,5% các vụ án, tăng hơn cùng kỳ năm trước 0,7% và tỷ lệ giải quyết từng loại vụ án đều vượt chỉ tiêu xét xử đề ra từ đầu năm. Các tòa án đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường cải cách hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ tin học để bảo đảm tính công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án.

Chủ động, tích cực trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Từ ngày 1-10-2005 đến ngày 30-9-2015, tòa án các cấp đã thụ lý 661.503 vụ với 1.158.629 bị cáo; trong đó, số vụ án về tội phạm tham nhũng là 4.323 vụ án với 11.081 bị cáo. Việc xét xử các tội phạm về tham nhũng bảo đảm đúng quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng, có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương; ngăn chặn, phòng ngừa và đẩy lùi hành vi phạm tội tham nhũng. Nhiều vụ án lớn, trọng điểm mà dư luận xã hội quan tâm được tòa án các cấp đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đây là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, TAND tối cao thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo TAND và tòa án quân sự các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên cả hai bình diện: TAND thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND; các TAND thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thông qua công tác xét xử tội phạm tham nhũng; trong đó, công tác xét xử tội phạm tham nhũng là trọng tâm.

Nhân dịp này, 37 tập thể và 36 cá nhân được nhận Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2005-2015.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/3/2016:

Tất cả các tường THPT đã tổ chức giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng

Ngày 14/3, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Thanh tra Chính phủ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 12/6/2013, củ Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở GD và ĐT, từ năm học 2013-2014. Theo báo cáo, đến nay, tất cả các trường THPT đã tổ chức giảng dạy nội dung PCTN; các cơ sở GD và ĐT khác, các trường thuộc lực lượng vũ trang, việc giảng dạy nội dung này đã có chuyển biến tích cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GD và ĐT là chủ trương đúng đắn, được xã hội đồng tình, vì vậy cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ hơn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tiếp tục hoàn thiện các đề án, chú trọng nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/3/2016:

Hà Nội xử lý gần 500 cá nhân, tập thể sai phạm, thu hồi 1.400 tỷ đồng

Ngày 15-3, thành phố Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thủ đô. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hà Nội là Thủ đô, trung tâm của cả nước, vì thế thành phố cần tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Trước hết, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và kiện toàn hệ thống để không tạo ra kẽ hở cho tham nhũng. Công tác tuyên truyền cần phải kiên nhẫn, kiên trì tới từng cán bộ, công nhân viên, từng tầng lớp nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Hà Nội rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm; cán bộ nào không đáp ứng được công việc, quan liêu, cửa quyền thì phải thay thế ngay, cần thiết thì đưa ra khỏi bộ máy hành chính Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng cần thực hiện đúng pháp luật, công khai cho người dân biết.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, từ năm 2006 đến nay, thành phố đã triển khai 3.101 cuộc thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm lên tới 2.542 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.415 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý 2.439 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 223 cá nhân, 272 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 38 vụ.

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016:

2 tháng tước bằng 150 tài xế xe tải

Lực lượng tuần tra sẽ được tăng cường trên các tuyến xe tải hay chạy và xử phạt thật nghiêm các lỗi lấn làn, vượt ẩu.

Ngày 13-3, trung tá Hồ Quốc Hải – đội trưởng đội CSGT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng – cho biết chỉ trong hơn hai tháng đầu năm 2016 đã phát hiện và xử phạt 1.109 trường hợp phương tiện vi phạm trên đường.

Tổng thu từ xử phạt hơn 1,148 tỉ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. Theo trung tá Hải, chỉ tính riêng các loại xe tải, lực lượng CSGT đã xử phạt 240 trường hợp, trong đó đã tước bằng lái xe từ một tuần đến ba tháng đối với hơn 150 tài xế.

Trong thời gian tới, để thực hiện các giải pháp siết chặt xe tải và giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, lực lượng tuần tra sẽ được tăng cường trên các tuyến xe tải hay chạy và xử phạt thật nghiêm các lỗi lấn làn, vượt ẩu.

Khi lắp đặt xong hệ thống camera trên đường này, đội CSGT Công an quận Cẩm Lệ cũng sẽ phạt nguội và giám sát ban đêm.

Trường Trung

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 15/3/2016:

Sửa quy định xử phạt học sinh vi phạm giao thông

Ngày 14-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉnh sửa kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được ban hành từ tuần trước đó.

Theo đó, thay vì đưa ra các mức kỷ luật cụ thể, trong đó có mức kỷ luật đình chỉ học tập tạm thời với học sinh từ 3 ngày đến 1 tuần, phần nội dung xử lý kỷ luật đối với học sinh được chỉnh lại: “Căn cứ mức độ và số lần vi phạm, học sinh sẽ bị xử lý về hạnh kiểm, kỷ luật theo quy định tại thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28-3-2011 của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12-2011 của Bộ GD-ĐT ban hành đánh giá xếp loại học sinh và các văn bản pháp luật có liên quan”.

Trước đó, việc đưa ra mức kỷ luật đình chỉ học tập tạm thời đối với học sinh đã gây nên những phản ứng trái chiều. Một số luật sư cho rằng quy định như thế chưa đúng luật. Sáng 14-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp với đại diện Bộ GD-ĐT và Sở Tư pháp Hà Nội về việc này. Sau cuộc họp, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố bản kế hoạch đã chỉnh sửa với lý do “sửa để đúng với thể thức 
văn bản”.

Trong các quy định liên quan tới chế tài học sinh do Bộ GD-ĐT đã ban hành được dẫn ra ở trên, có mức kỷ luật “đình chỉ học tập” có thời hạn đối với những hành vi được đánh giá là nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần.

Vĩnh Hà

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: