Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 7, 2016

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 9 năm 2016)

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 7:59 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 9 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/8/2016:

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Sáng 22-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế – Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII”, đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai-mac-hoi-nghi-ngoai-giaovà phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hơn 70 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã làm nên nhiều thành tích vẻ vang, xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định vai trò của đối ngoại là một phương thuốc hòa bình, thu hẹp bất đồng, ngăn chặn xung đột, gia tăng hợp tác, mở đường cho những giải pháp.

Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu của toàn ngành đối ngoại trong nhiều năm qua. Hoạt động đối ngoại đã góp phần duy trì, củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở rộng và nâng lên tầm cao mới các quan hệ hợp tác, đối tác với nhiều quốc gia, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; ngành ngoại giao đóng vai trò tiên phong trong thời bình, góp phần bảo vệ an ninh, độc lập và chủ quyền đất nước. Hội nhập quốc tế được triển khai mạnh và hiệu quả, trên tất cả các kênh gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân, diễn ra trên hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối ngoại cũng đóng góp thiết thực vào việc tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đàm phán thành công các hiệp định thương mại tự do… Công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có những chuyển biến rõ rệt; các cơ quan đại diện làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công dân, trở thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Tổng Bí thư nêu rõ: Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hai sự kiện đã để lại những bài học vô giá về vị trí, vai trò của ngoại giao trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hội nghị là dịp để nhìn lại quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về đối ngoại, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ đối ngoại nhận thức rõ hơn về tình hình, vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới, tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nắm vững và áp dụng nhuần nhuyễn các bài học rút ra từ quá trình triển khai hoạt động đối ngoại. Làm sao phải kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, hài hòa lợi ích quốc gia dân tộc với nghĩa vụ quốc tế; lợi ích quốc gia dân tộc lúc này là bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi. Bài học kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “thêm bạn bớt thù”… Tổng Bí thư chỉ rõ, đối ngoại chỉ thành công khi xây dựng được sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Sự nghiệp thành công bởi chữ đồng”. Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học về sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; các cơ quan lãnh đạo của Đảng đã cùng các cơ quan tham mưu nhạy bén trong nhận định và nắm bắt tình hình, quyết đoán trong việc đưa ra các biện pháp, chính sách cụ thể.

Tổng Bí thư nêu rõ, nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ vô cùng trọng đại và toàn bộ ngành ngoại giao đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ to lớn. Trước hết là tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, góp phần thiết thực giải quyết những thách thức và nguy cơ tụt hậu, thông qua việc tăng cường nghiên cứu, dự báo về những diễn biến trước mắt và dài hạn của kinh tế khu vực và thế giới, đưa các hiệp định tự do thế hệ mới vào cuộc sống theo tinh thần đem lại lợi ích cao nhất và hạn chế tối đa tác động bất lợi. Cùng với nhiệm vụ phát triển, ngoại giao cần góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; do đó cần hết sức nhạy bén trong dự báo tình hình, nắm vững các quan điểm chỉ đạo về quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nâng cao thực lực và vị thế của Việt Nam, không chỉ là sức mạnh vật chất mà cả sức mạnh mềm. Theo đó, trong triển khai cần hết sức chú trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn, củng cố đoàn kết và nâng cao vai trò của ASEAN, tăng cường hợp tác với nước lớn trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Ngoại giao cũng cần đi đầu, phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, các giá trị văn hóa, giá trị tinh thần và giá trị con người Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, học tập và làm việc theo gương nhà ngoại giao lỗi lạc Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng ngành, củng cố đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị các đại biểu dự hội nghị quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung tâm huyết và trí tuệ để làm rõ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, triển khai thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến mới rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; môi trường đối ngoại chiến lược đang nổi lên những thách thức chưa từng có, tác động trực tiếp đến lợi ích an ninh và phát triển của đất nước. Tình hình quốc tế thời gian tới sẽ tiếp tục vận động, phức tạp và đa chiều hơn với các đặc trưng là tốc độ, đổi mới, kết nối, hội nhập và phát triển bền vững. Do đó, Hội nghị Ngoại giao lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp kiểm điểm công tác đối ngoại, đánh giá những việc làm được, những việc cần làm tốt hơn trong 5 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, cũng như hơn hai năm triển khai Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó tổ chức quán triệt và triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tại phiên khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã có bài phát biểu, nhấn mạnh những thành tựu đối ngoại đạt được từ sau Hội nghị Ngoại giao 28 đến nay; đánh giá cao sự phối hợp giữa các ngành trên mặt trận đối ngoại. Các bài phát biểu cũng nêu đánh giá, nhận định về tình hình thế giới, khu vực; đề xuất những phương hướng, biện pháp để đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện thành công những nhiệm vụ đối ngoại Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tiếp tục làm việc đến ngày 26-8.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/8/2016:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các chức sắc, chức việc tôn giáo

Ngày 18/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 29 chức sắc, chức việc đại diện 17 tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hiện, cả nước có 39 tổ chức của 14 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 25 triệu tín đồ, 53 nghìn chức sắc, tran-dai-quang-gap-mat-chuc-sac-chuc-viec134 nghìn chức việc, 28 nghìn cơ sở thờ tự. Việt Nam được xếp thứ ba trên thế giới về mức độ đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo. Với đường hướng hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia và thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, công tác y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo…. Tín đồ các tôn giáo là lực lượng đông đảo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước, là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và đồng bào không theo tôn giáo. Những năm qua, đồng bào các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tôn giáo ở Việt Nam đã xây dựng đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, như: “đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo; “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” của Công giáo; “sống phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của đạo Tin lành; “nước vinh, đạo sáng” của đạo Cao Đài; “vì đạo pháp, vì dân tộc” của Phật giáo Hòa Hảo… Các tôn giáo đã tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được cải thiện; nhiều tín đồ, chức sắc, chức việc trở thành các gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo phải nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các tôn giáo cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động tín đồ làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết hòa hợp các tôn giáo cùng toàn dân hăng hái thi đua xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tăng cường vận động tín đồ, chức sắc các tôn giáo hòa nhập cùng cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 do MTTQ Việt Nam phát động. Trân trọng, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của chức sắc, tín đồ, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chính sách tôn giáo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ tín đồ và chức sắc tôn giáo nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng các tôn giáo tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, cùng nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/8/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp

Chiều 19-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễnnguyen-xuan-phuc-tiep-giao-su-nguyen-duc-khuong Xuân Phúc hoan nghênh Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp và cá nhân Giáo sư Nguyễn Đức Khương thời gian qua đã hoạt động tích cực, tập hợp lực lượng trí thức người Việt Nam tại Pháp, hình thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp cho đất nước trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, giáo dục đến bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hoan nghênh các dự án, đề xuất mà Hội đang triển khai trong các lĩnh vực quản lý thuế, hải quan, xây dựng thành phố thông minh và nhiều lĩnh vực khác, Thủ tướng cho biết, sẽ tạo điều kiện để Hội làm việc với các bộ, ngành, từ đó đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực này. Thủ tướng cho biết, đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án để thời gian tới tiếp tục thu hút các trí thức, nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng và Chính phủ đang quyết liệt thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế năng động, hiệu quả, hội nhập, đổi mới toàn diện căn bản giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực mà trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Pháp nói riêng có thế mạnh, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Hội Khoa học và Chuyên gia người Việt Nam tại Pháp, Giáo sư Nguyễn Đức Khương bày tỏ ủng hộ thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người tài khắp trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Giáo sư cũng cho biết, nhiều nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam đang giảng dạy, làm việc ở những trường đại học nổi tiếng thế giới muốn được Chính phủ “đặt hàng” các đề tài nghiên cứu để từ đó có những báo cáo, tư vấn cho Chính phủ về các chính sách, nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế – xã hội; đồng thời khẳng định, các nhà khoa học, trí thức và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào là người Việt Nam, luôn mong muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam dự Ô-lim-pích Ri-ô 2016

■ Trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng VĐV Hoàng Xuân Vinh

Chiều 16-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, chúc mừng các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Ô-lim-pích Ri-ô 2016 tại Bra-xin, trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người vừa đoạt một Huy chương vàng và một Huy chương bạc môn bắn súng Thế vận hội cùng các thành viên nguyen-xuan-phuc-gap-go-doan-the-thao-viet-nam-du-o-lim-pichđội bắn súng Việt Nam. Tham dự, có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục – Thể thao và Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia Việt Nam.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả thi đấu của thể thao Việt Nam tại Ô-lim-pích Ri-ô 2016. Đây là lần đầu thể thao nước ta đã giành được Huy chương vàng tại một kỳ Ô-lim-pích.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam và đặc biệt là vận động viên Hoàng Xuân Vinh về một kỳ thi đấu thành công nhất từ trước đến nay tại Ô-lim-pích. Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Ô-lim-pích Ri-ô 2016 đã mang lại niềm vui, niềm tự hào, ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử nền thể thao nước nhà. Tấm Huy chương vàng và Huy chương bạc bắn súng của vận động viên Hoàng Xuân Vinh cũng là thành tích chung, là động lực lớn để thể thao Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế và khu vực trong thời gian tới. Thủ tướng khẳng định, tấm gương phấn đấu bền bỉ, kiên trì khắc phục khó khăn mang vinh quang về cho Tổ quốc của vận động viên Hoàng Xuân Vinh cũng là hình mẫu đáng học tập, thể hiện ý chí vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần tăng cường niềm tin yêu của người dân đối với thể thao Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành thể thao cần tập trung đầu tư, phát triển những môn thể thao mũi nhọn mà Việt Nam có thế mạnh; đồng thời, khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện cho các huấn luyện viên và vận động viên có điều kiện thi đấu, luyện tập. Ngành thể dục – thể thao cần tăng cường xã hội hóa trong việc phát triển một số môn thi đấu, sử dụng kinh phí một cách hiệu quả trong các hoạt động tập luyện, thi đấu, để các huấn luyện viên và vận động viên thể thao yên tâm gắn bó lâu dài với sự nghiệp. Bên cạnh đó, ngành thể thao cần có sự thống nhất trong phát triển từng bộ môn, với từng địa phương, trên cơ sở đó, lựa chọn các huấn luyện viên và chuyên gia giỏi, phát hiện các tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng trở thành các vận động viên đỉnh cao. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để vận động viên Hoàng Xuân Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, nâng cao thành tích và tích cực huấn luyện, đào tạo các vận động viên trẻ, coi bắn súng là môn thể thao thế mạnh của Việt Nam để ưu tiên đầu tư, phát triển.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên và cá nhân vận động viên Hoàng Xuân Vinh bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hứa với Thủ tướng và người hâm mộ nước nhà, sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, để tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa cho đoàn thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế, mang lại vinh quang cho nước nhà và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân cả nước.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đại tá – vận động viên Hoàng Xuân Vinh; trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị tặng chuyên gia bộ môn bắn súng người Hàn Quốc Pắc Chung Gun.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/8/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nghệ An cần phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa để phát triển

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, ngày 15-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh. (…)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, nghe-an-can-phat-huy-toi-da-nguon-luc-xa-hoi-hoa-de-phat-trienThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được sau ba năm triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc thực hiện NQ 26 chưa quyết liệt, tốc độ phát triển của tỉnh vẫn còn chậm, chưa trở thành tỉnh khá; cơ cấu kinh tế còn nhiều bất cập, đất đai chưa được phát huy hết tiềm năng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt, môi trường đầu tư của Nghệ An còn chưa tốt, chất lượng cung ứng dịch vụ công, kiểm soát dịch vụ công còn quá thấp so với các địa phương. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh phải tiếp tục đổi mới tư duy mạnh mẽ, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bao cấp, phi thị trường,… Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa để phát triển. Quan điểm của Chính phủ đối với sự phát triển của Nghệ An là không nóng vội nhưng cũng không chậm trễ hơn nữa. Trong tương lai không xa, Nghệ An phải là tỉnh có thể cung cấp ngân sách cho T.Ư, đây là điều Nghệ An có thể hiện thực hóa khi có hướng đi quyết liệt hơn, đổi mới toàn diện.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Nghệ An đẩy mạnh hơn nữa liên kết với các tỉnh trong vùng, làm tốt vai trò điều phối của vùng. Với những quy hoạch không còn phù hợp, thiếu khoa học cần được rà soát, loại bỏ. Nguồn lực con người, vốn quý nhất của Nghệ An – cần phải được phát huy mạnh mẽ. Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin của cả nước hướng về quê hương Bác Hồ. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Nghệ An phát triển.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm một số mô hình kinh tế và công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như Khu công nghiệp VSIP trên địa bàn huyện Hưng Nguyên; xã nông thôn mới Nam Giang (Nam Đàn); cảng Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc),…

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016:

Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu, Bộ Thông tin truyền thông xếp cuối

Đại diện Bộ Nội vụ, thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 (PAR INDEX) của các bộ ngành và UBND cấp tỉnh.

Kết quả xếp hạng cho thấy Ngân hàng nhà nước dẫn đầu nhóm 19 bộ ngành; TP Đà Nẵng đứng đầu nhóm các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, ba bộ, ngành đứng đầu bảng xếp hạng là: Ngân hàng Nhà nước (chỉ số 89,42%), Bộ Tài chính (89,21%), Bộ GTVT (88,77%).

Đứng cuối bảng xếp hạng là Bộ Thông tin – truyền thông (TT&TT) (82,04%), Bộ Công thương (82,19%), Bộ Khoa học – Công nghệ (82,21%), Bộ Giáo dục – Đào tạo (82,27%).

Ông Thừa cho biết không có bộ, ngành nào bị tụt điểm so với năm 2014, điều đó cho thấy công tác cải cách hành chính có những bước tiến.nguyen-xuan-phuc-chu-tri-hoi-nghi-truc-tuyen

“Giá trị trung bình chỉ số PAR INDEX của 19 bộ ngành đạt được là 85,3%, đạt giá trị cao nhất trong 4 năm triển khai thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính, cao hơn 8,31% so với năm 2014” – ông nói.

Tăng điểm cao nhất trong năm là các bộ: Y tế (tăng 13,03%), Khoa học – Công nghệ (tăng 11,21%), Giáo dục – Đào tạo (11,08%).

TP Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả 93,31%, tiếp theo là Hải Phòng (92,59%), Đồng Nai (92,53%). Tỉnh Điện Biên đứng cuối bảng xếp hạng, với 74,99%.

Giá trị trung bình chỉ số PAR INDEX năm 2015 của 63 tỉnh, thành phố là 85,11%, cao hơn 3,9% so với năm 2014. Con số này cũng cho thấy công tác cải cách hành chính ở các địa phương có bước tiến.

Khoảng cách giữa tỉnh có kết quả chỉ số tổng hợp PAR INDEX giữa tỉnh cao nhất (Đà Nẵng) và tỉnh thấp nhất (Điện Biên) là 18,32%, thu hẹp nhiều so với mức 28,33% của năm 2014.

Lê Kiên

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung

Tối 27-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã tới viếng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước truy tặng đồng chí Thiếu úy Phạm Đức Trung, phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay L39 mang số hiệu 8705 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 26-8 vừa qua.

Thiếu úy Phạm Đức Trung là học viên bay Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng) được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vì đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã trân trọng gửi vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng đồng chí Thiếu úy Phạm Đức Trung và gửi lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng tới gia quyến, đơn vị nơi đồng chí Phạm Đức Trung đang học tập, công tác cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường sĩ quan Không quân tổ chức lễ tang đồng chí Phạm Đức Trung theo nghi thức Lễ tang quân đội. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo tỉnh Phú Yên và người dân địa phương đã chia sẻ sự đau thương, mất mát đối với gia đình học viên phi công Phạm Đức Trung. Tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh quân chủng Phòng không – Không quân đã công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung.

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016:

9 doanh nghiệp tốt nghiệp từ vườn ươm

Sáng 26/8, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và làm lễ tốt nghiệp cho doanh nghiệp đầu tiên thương mại hóa sản phẩm ở thị trường quốc tế. Sau 10 năm, vườn ươm đã và đang ươm tạo 32 dự án công nghệ; hỗ trợ 9 dự án thành lập doanh nghiệp; tư vấn, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 12 doanh nghiệp. Doanh thu lũy kế của cá dự án tham gia ươm tạo đạt trên 50 tỉ đồng. Các doanh nghiệp ươm tạo giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động trình độ cao.

Tại buổi lễ, vườn ươm ký kết ươm tạo với 5 dự án mới, trong dso có những dự án được tìm kiếm thông qua các cuộc thi khởi nghiệp; ký kết hợp tác với Vietnam Silicon Valley (thuộc Bộ KH&CN) để triển khai chương trình “Thúc đẩy khởi nghiệp VSV-SHTP Acceleration” đặt tại TP.HCM; ký hợp tác với quỹ đầu tư để hỗ trợ Thương mại hóa các dự án, doanh nghiệp khoa học công nghệ…

Tường Hân

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/8/2016:

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động

Ngày 24-8, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) với đại diện lãnh đạo UBND 32 địa phương phía nam, các hiệp hội DN nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đổi mới và phát triển doanh nghiệp dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để đạt mục tiêu một triệu DN vào năm 2020, và quan trọng hơn là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN hoạt động hiệu quả và phát triển thì hệ thống cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hết mình để đáp ứng được tinh thần “Chính phủ vì dân, vì doanh nghiệp”. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu DN, nếu nhắc nhở mà vẫn sai phạm thì kỷ luật nghiêm khắc. Hiện nay, chủ trương, cơ chế chính sách ngày một hoàn thiện nhưng vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện, nếu chỉ T.Ư, Chính phủ làm thôi thì không được, phải từng bộ, ngành, địa phương, từng công chức, viên chức phải bắt tay vào việc. Cần chủ động, kịp thời xử lý các vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương sớm thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của địa phương để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho DN. Đồng thời, lưu ý VCCI nhanh chóng xây dựng bộ chỉ số DN, phản ánh chi tiết về số lượng DN thành lập mới, các DN có hoạt động kinh doanh, số lượng DN giải thể, ngừng nghỉ nhưng hoạt động trở lại, cả về lao động, vốn; chỉ số về tổng lợi ích mà DN tạo ra cho nền kinh tế. Bộ chỉ số này sẽ được thực hiện và công bố định kỳ hằng năm, bắt đầu từ năm 2017.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 22/8/2016:

Chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp từ nông nghiệp

Sáng 21-8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp 2016” tại Học viện Nông nghiệp VN (Hà Nội).

Hoạt động này thu hút hơn 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố cùng hơn 700 đoàn viên, thanh niên, sinh viên chuyên ngành nông nghiệp.

Phát biểu trong chương trình, ông Nguyễn Ngọc Việt, phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết vấn đề khởi nghiệp của thanh niên đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của thành phố.

Diễn đàn tổ chức với mong muốn khơi dậy niềm đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng, đưa tinh thần rhủ đô khởi nghiệp đến với hơn 2,7 triệu thanh niên Hà Nội, xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố năng động, thu hút giới trẻ trong sáng tạo lập thân, lập nghiệp, vững bước trong thời kỳ hội nhập.

Tại diễn đàn các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về nông nghiệp và các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp thành đạt cùng chia sẻ kinh nghiệm, những bài học hay bí quyết thành công giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững được hành trang khi bắt tay vào khởi nghiệp.

Một trong những vấn đề nhận được nhiều quan tâm của sinh viên chính là tìm “người đỡ đầu” trong quá trình khởi nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Đình Đoàn, chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, khẳng định “người đỡ đầu” là một trong những điều quan trọng nhất khi bắt đầu khởi nghiệp.

“Các vận động viên số 1, số 2 trên thế giới ở tất cả lĩnh vực đều có huấn luyện viên, tại sao trong khởi nghiệp chúng ta không cố gắng tìm cho mình một người đỡ đầu? Việc tiếp cận với những người giỏi, nói chuyện với họ sẽ giải đáp cho mình nhiều vấn đề” – ông Đoàn nói.

Bên cạnh đó cần phải tích cực học tập “10 trong 1”, tức phải có tài, có đức, có sức khỏe, kỹ năng làm việc, trước khi “làm thầy” phải học cách “làm thợ” mới có đủ hành trang tốt để khởi nghiệp.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/8/2016:

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng (Tổ công tác).

Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng; hai Tổ phó gồm hai Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Nguyễn Cao Lục. Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng; có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao; được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng,…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/8/2016:

Đồng Nai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành hệ thống giao ban điện tử trực tiếp phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến huyện; hoàn thành lắp đặt thiết bị đối với dự án trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, 100% các cơ quan quản lý nhà nước đã kết nối mạng nội bộ giữa các phòng, ban trực thuộc, hình thành hệ thống mạng riêng từ tỉnh đến huyện, bảo đảm an toàn thông tin và tính nhanh chóng trong chuyển tải văn bản, góp phần cải cách thủ tục hành chính. 37 trong số 40 đơn vị đã khai thác, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, một số đơn vị đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và thiết lập hệ thống mạng diện rộng riêng kết nối từ tỉnh đến huyện như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy…

Hiện 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Nai đã được trao đổi dưới dạng điện tử; 100% các cơ quan hành chính nhà nước đã triển khai, cài đặt và sử dụng phần mềm để quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, có 148 điểm thông tin khoa học công nghệ đã được tỉnh Đồng Nai xây dựng và lắp đặt tại các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã vùng sâu, vùng xa để người dân nghiên cứu, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp…

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước đã góp phần đáng kể cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ và thời gian, chi phí của công dân, doanh nghiệp; tạo dựng được hệ thống báo cáo thống kê tức thời phục vụ công tác quản lý; bảo đảm xử lý kịp thời hồ sơ theo quy định mà không cần tăng biên chế…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Việt Nam đoạt hai Huy chương vàng Ô-lim-pích Tin học quốc tế

Ngày 19-8, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, cả bốn thí sinh của Việt Nam tham dự Ô-lim-pích Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 tại Cộng hòa Liên bang Nga đều đoạt huy chương, gồm: hai Huy chương vàng, một Huy chương bạc và một Huy chương đồng.

Hai Huy chương vàng thuộc về các học sinh: Phạm Cao Nguyên, lớp 11 và Phan Đức Nhật Minh, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Huy chương bạc thuộc về Trần Tấn Phát, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Em Lê Quang Tuấn, lớp 11, Trường THPT chuyên Trường đại học Sư phạm Hà Nội đoạt Huy chương đồng. Tham dự kỳ thi có 308 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo cách xếp hạng không chính thức dựa trên số huy chương đạt được, Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong các kỳ Ô-lim-pích Tin học quốc tế kể từ năm 2000 đến nay.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Trao 9.598 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 16/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2015-2016, trao học bổng năm học 2016-2017.

Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các gia đình nghèo. Trong năm học 2015-2016, các cấp hội đã trao 9.598 suất học bổng tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao 180 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất học bổng trị giá một triệu đến hai triệu đồng, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 22/8/2016:

Chợ phiên nông sản an toàn đầu tiên tại TP.HCM

Phiên chợ đầu tiên của chợ phiên nông sản an toàn do Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM tổ chức đã diễn ra ngày 20 và 21/8, tại nhà hàng Đông Hồ (195-197 Cao Thắng nối dài, P12, Q.10) với sự tham gia của hơn 20 đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Với diện tích trưng bày trên 300m2, chợ phiên được bố trí thành hai khu vực bao gồm các loại rau củ quả, rau mầm, nấm tươi, trái cây… và khu vực thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy sản, thực phẩm chế biến… Các đơn vị tham gia chợ phiên là trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, nông hộ, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên đại bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận có sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP hoặc có tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của TP.HCM.

Chợ phiên nông sản an toàn sẽ được tổ chức hai ngày mỗi kỳ vào thứ bảy, chủ nhật của tuần thứ nhất và thứ ba mỗi tháng.

Thanh Đức – Chí Đào

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 22/8/2016:

Vượt hơn 2.000km đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu

15g30 chiều 21-8, trực thăng của Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân, bay cấp cứu bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.vuot-2000-km-dua-benh-nhan-ve-dat-lien-cap-cuu

Ngay sau đó, đại úy Trần Văn Đinh được chuyển về bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu.

Đại úy Trần Văn Đinh bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ vào khoảng 15g30 chiều 20-8 làm ngưng tim, phổi.

Được bộ phận Quân y tại đảo cấp cứu, sau hơn 1 giờ, tim đã đập trở lại nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng đã triển khai kế hoạch cấp cứu bệnh nhân về Quân chủng Phòng không Không quân và Sư đoàn 370 nhận lệnh.

“Lúc 0g25 ngày 21-8, đơn vị nhận được tin báo, anh em triển khai làm công tác chuẩn bị sẵn sàng bay ngay trong đêm để trời sáng là lên đường ngay. 6g35, trực thăng cất cánh từ sân bay Biên Hòa ra đảo Song Tử Tây”.

“Trên trực thăng có 8 người, trong đó: Tổ bay của Trung đoàn trực thăng 917 gồm 5 người (2 phi công lái là đại tá Đỗ Thanh Hồng, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng Trung đoàn 917, trung tá Phạm Huy Bình, phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 917) và ê-kip gồm 2 bác sĩ, 1 y sĩ của bệnh viện 175”, đại tá Phạm Trường Sơn, phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng Sư đoàn 370 cho biết.

Hơn 10g sáng nay, trực thăng hạ cánh tại đảo Song Tử Tây. Vào lúc 11g25, máy bay cất cánh từ đảo Song Tử Tây về đất liền và hạ cánh lúc 15g30.

Đại tá Phạm Trường Sơn chia sẻ hoàn lưu bão số 3 còn sót lại trùm hết đường bay nhưng anh em tổ bay đã cố gắng vượt qua khó khăn để đưa bằng được đại úy Trần Văn Đinh về đất liền cứu chữa.

“Theo quy định, mỗi lần bay, trực thăng chỉ bay trực 7 giờ. Nhưng lần này, vì nhiệm vụ đặc biệt, anh em đã bay hơn 8 giờ liền. Cả bay đi và bay về, trực thăng đã bay quãng đường hơn 2.000 cây số trên biển, ở độ cao 1.500m trở xuống nên rất vất vả. Đặc biệt, lần này anh em độc lập tác chiến, không có máy báy chuyển tiếp như mọi lần nên khó khăn hơn rất nhiều”, đại tá Sơn nói.

Minh Phượng

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016:

Lần đầu tiên phụ nữ 58 tuổi sinh con

Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn Hà Nội ngày 20-8 thông báo lần đầu tiên có một sản phụ 58 tuổi, đã mãn kinh 3 năm, sinh con khỏe mạnh tại Bệnh viện này.

Em bé là trai nặng 3,2 kg và rất khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, PGĐ kiêm trưởng Khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện, bà mẹ kể trên có hoàn cảnh đặc biệt và có mong muốn sinh con, trong tình huống đã lớn tuổi và mãn kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo các tình huống có thể xảy ra và nguy cơ thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, mẹ lớn tuổi sẽ không đủ điều kiện sức khỏe để chăm nom con nhỏ và nuôi dưỡng con trưởng thành, tuy nhiên người mẹ vẫn quyết định xin noãn và tinh trùng để mang thai.

Rất may kỹ thuật thành công và người mẹ sinh con trong năm 2016 này. Đây là lần thứ 2 có sản phụ mãn kinh được thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai thành công được công bố ở VN.

Trước đó cũng trong năm 2016, Bệnh viện Bưu điện hỗ trợ sinh sản thành công cho một sản phụ 53 tuổi đã mãn kinh.

Theo bác sĩ Hiền, với các sản phụ cao tuổi muốn mang thai thành công thì quan trọng nhất là chất lượng niêm mạc của tử cung, do tuổi sinh đẻ ở phụ nữ tốt nhất là trước 25, sau đó là giai đoạn trước 35 tuổi.

Bà Hiền cũng cho hay có một xu hướng mới đang được nhiều người quan tâm là lưu trữ trứng và tinh trùng khi tuổi còn trẻ để dự phòng cho sau này, đặc biệt là người có dự định lập gia đình muộn, người bị ung thư và cần lưu trữ trứng, tinh trùng trước khi điều trị để tránh chất lượng trứng và tinh trùng bị tổn thương…

Bà Hiền cho hay với kỹ thuật hiện nay, có những trường hợp trữ lạnh trứng và tinh trùng trong vòng 15 năm khi rã đông để làm hỗ trợ sinh sản thì chất lượng trứng, tinh trùng sau rã đông vẫn còn rất tốt.

L.Anh

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016:

Cứu sống trẻ sinh non 26 tuần

Ngày 17/8, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã cho sản phụ Lê Thị Lan Hương và con gái Tạ Lê Mỹ Bình xuất viện. Sản phụ Hương sinh con khi có thai được 26 tuần (tương đương 6 tháng). Bác sĩ Cil K’Set, người tham gia nhóm cấp cứu và chăm sóc bé Bình, cho biết đây là ca sinh non hiếm gặp, trong y khoa xếp vào nhóm sinh cực non.

Bà Hương sinh con vào ngày 28/5, khi sinh bé Bình chỉ nặng 0.9 kg, tím tái và các dấu hiệu sống yếu. Bác sĩ Cil K’Set cho biết đối với những trường hợp sinh non như bé Bình cực kỳ khó chăm sóc vì bé có thể ngưng thở bất cứ lúc nào do các cơ quan trọng yếu của cơ thể như phổi, gan, dạ dày, thận… chưa hoàn thiện và nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội rất cao.

Bé Bình được nuôi dưỡng trong lồng ấp vô trùng ngay sau khi sinh ra. Trong ba tuần đầu tiên chỉ dùng dung dịch dinh dưỡng để cấp dưỡng chất. Sau đó mới bơm sữa mẹ thẳng vào ruột. Đến thời điểm xuất viện, bé Bình nặng 2,6kg, đã được rời lồng ấp. Các chẩn đoán đều cho thấy các cơ quan nội tạng của bé phát triển bình thường.

M.Vinh

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Ghép thận tự thân cho người bị tai nạn

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho người bệnh Nguyễn Văn T. 20 tuổi ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), với chẩn đoán chấn thương bụng kín do tai nạn xe máy.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, thận phải không có hình ảnh chấn thương nhưng hoàn toàn “câm”, không ngấm thuốc. Đây là dạng tổn thương cuống mạch thận kiểu huyết khối trong lòng động mạch, khiến thận không được tưới máu hoàn toàn. Sau khi được chẩn đoán và hội chẩn, các chuyên khoa tim mạch, tiết niệu cùng các bác sĩ thống nhất phải can thiệp ngay để cứu quả thận, và người bệnh được đưa thẳng vào phòng mổ.

Thận sau khi cắt ra khỏi cơ thể được rửa bằng dung dịch cutstodiol; sau rửa 30 phút quả thận từ mầu tím đen chuyển sang loang lổ và dần trắng hồng trở lại. Các bác sĩ đã tiến hành ghép trở lại tại vị trí hố chậu phải cho người bệnh. Đây là trường hợp hiếm gặp trong y khoa, các bệnh viện trong cả nước ít thông báo những ca lâm sàng tương tự. Đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện được năm trường hợp ghép thận tự thân đều có nguyên nhân chấn thương do tai nạn giao thông.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/8/2016:

63 nông dân Việt nam xuất sắc năm 2016

Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”. Theo đó, có 63 nông dân được tôn vinh và nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”. Đây là những nông dân tiêu biểu được Hội đồng bình chọn chung khảo lựa chọn trong số 133 ứng cử viên được bình chọn, xét duyệt của 63 tỉnh, thành phố đề cử. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2016.

Thái Nguyên cấp điện cho 35 thôn bản “trắng điện”

Ngày 19/8, tại huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên khởi động dự án cấp điện cho 35 thôn, bản trên địa bàn hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai nhằm xóa bỏ thôn, bản “trắng điện” trên toàn tỉnh. Quy mô giai đoạn 1 gồm 4,56 km đường dây trung thế, bốn trạm biến áp, 14,4 km đường dây hạ thế với tổng số vốn đầu tư hơn 10,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến tháng 6/2017, khi dự án hoàn thành giai đoạn 1, sẽ cấp điện cho gần 700 hộ dân thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/8/2016:

Đắc Lắc đầu tư 146 tỷ đồng cho ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Ngày 19-8, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đác Lắc Trương Thức cho biết: Năm học 2016-2017, tỉnh Đác Lắc đã đầu tư 146 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hơn 95 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác.

Với số kinh phí trên, tỉnh đã xây mới và sửa chữa 560 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, công trình vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bàn ghế học sinh, trang thiết bị, hệ thống lọc nước tinh khiết, thiết bị dạy ngoại ngữ, phòng cháy chữa cháy, thể dục thể thao, dụng cụ dạy mần non… Phần lớn các phòng học được xây dựng, sửa chữa cũng như mua sắm trang thiết bị dạy và học đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016:

Khánh thành cầu Hữu Phước

Sáng 19/8, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khánh thành công trình cầu đường dẫn vào cầu Hữu Phước liên xã Phước Thạnh – Hữu Định với tổng chi phí gần 1,5 tỉ đồng do Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) tài trợ. Đến tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo các phòng ban TP.HCM. Việc đưa cầu vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất, vận chuyển, giao thương hàng hóa của bà con tại địa phương.

Dịp này, UBND TP.HCM cũng trao hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại địa phương cùng 40 phần quà cho các hộ gia đình chính sách.

Trần Kim Anh

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

Hơn 10 tỉ đồng học bổng tặng học sinh, sinh viên nghèo

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.HCM cho biết năm học vừa qua toàn bộ cấp hội từ cơ sở đến cấp thành đã trao hơn 9.500 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với tổng trị giá hơn 10,4 tỉ đồng. Đây là thông tin tại buổi tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai niên học 2015-2016 diễn ra sáng 16-8.

Các suất học bổng đều dành cho con em các gia đình khó khăn trên địa bàn các quận huyện của TP.HCM.

Ngoài việc hỗ trợ học bổng, các cấp hội còn tặng góc học tập, đồng phục, dụng cụ học tập, sách vở, quà… với tổng số kinh phí gần 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hội còn thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với các mô hình CLB “Gia đình nuôi dạy con tốt” tập trung trang bị kỹ năng nuôi dạy con cho các ông bố, bà mẹ có con tuổi dưới 16, trong đó quan tâm đến việc hỗ trợ tư vấn tâm lý cho lứa tuổi teen.

hon-10-ti-dong-hoc-bong-tang-hoc-sinh-ngheoDịp này, Hội LHPN TP.HCM cũng trao 180 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng khởi động cho năm học mới 2016-2017.

K.Anh

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016:

Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật nút mạch

Các khối phì đại tuyến tiền liệt có trọng lượng từ 30g đến trên 100g có thể được điều trị bằng kỹ thuật nút mạch, làm khối u teo nhỏ dần và điều trị các triệu chứng của chứng phì đại tuyến tiền liệt. Cho đến nay đã có hơn 50 bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật này tại hai cơ sở y tế ở miền Bắc là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội có hiệu quả.

Theo ông Phạm Minh Thông, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trước đây với bệnh lý này các bác sĩ thường phẫu thuật để điều trị, nhưng biến chứng thường gặp sau phẫu thuật là liệt dương khiến bệnh nhân sau khi thoát khỏi các triệu chứng khó chịu của bệnh như tiểu đêm, tiểu nhiều lần thì lại bị mất chức năng sinh lý. Với kỹ thuật nút mạch bằng cách luồn ống thông đưa hạt siêu nhỏ vào tuyến tiền liệt, khối phì đại sẽ bị thu nhỏ dần, giảm các triệu chứng khó chịu của chứng phì đại tuyến tiền liệt nhưng vẫn giữ được chức năng sinh lý nam giới. Tỉ lệ thành công về kỹ thuật là trên 90%, riêng những trường hợp khối phì đại dưới 30g và mạch máu nhỏ thì khó can thiệp bằng biện pháp này.

 • Tin báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng kỹ thuật mới

Chiều 18-8, TS.BS Nguyễn Đình Phú, phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM), cho biết bệnh viện này là bệnh viện đầu tiên ở các tỉnh phía Nam đã điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng kỹ thuật thuyên tắc mạch mà không cần phẫu thuật.

Đây là một kỹ thuật ít xâm lấn, can thiệp tối thiểu. Phương pháp này sẽ làm tắc động mạch tuyến tiền liệt, hạn chế tăng sinh và khối u sẽ nhỏ lại.

Bệnh nhân được điều trị theo phương pháp này sẽ hạn chế được các nguy cơ, rủi ro do phẫu thuật mở. Đặc biệt phương pháp điều trị này hạn chế xuất tinh ngược dòng và ít rối loạn cương dương, cải thiện chất lượng cuộc sống, thời gian nằm viện ngắn…

Phì đại tiền liệt tuyến lành tính thường gặp ở nam giới ở độ tuổi từ 45 – 75, chiếm tỉ lệ 45-70% nam giới ở độ tuổi này với các triệu chứng như tắc nghẽn, kích thích đi tiểu nhiều lần về đêm, tiểu són, tiểu gấp, tiểu không hết, đôi khi bí tiểu… Bệnh này khiến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy giảm, diễn tiến nặng gây tạo sỏi, suy thận và có thể tử vong.

Phương pháp điều trị hiện nay là chữa trị nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật cắt đốt nội soi. Tuy nhiên, khi phẫu thuật bệnh nhân phải gây mê hồi sức và sau phẫu thuật có các nguy cơ như: tiểu không kiểm soát, xuất tinh ngược dòng (80%), rối loạn cương dương… làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Thùy Dương

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/8/2016:

Chính thức khai thác hệ thống đường bay cao tốc trục bắc – nam

Chiều 17-8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, bắt đầu từ 7 giờ ngày 8-8, VATM chính thức đưa vào khai thác “Hệ thống đường bay cao tốc, song song, một chiều trục bắc – nam”, dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (RNAV5).

Hệ thống đường bay cao tốc này dưới sự giám sát của Cục Hàng không Việt Nam và được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc VATM cho biết: Để khắc phục những hạn chế của hệ thống đường bay hiện tại (đường bay hai chiều trục bắc – nam), VATM đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan quân sự liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống đường bay cao tốc, song song, một chiều trục bắc – nam dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (RNAV5) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Hệ thống đường bay này đang được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng, sẽ ưu tiên cho các chuyến bay có cự ly bay dài, ở mực bay cao tối ưu; loại tàu bay hiện đại, phổ biến hiện nay; theo hình thức đường cao tốc trên không giữa các sân bay lớn. Hệ thống đường bay này trên thế giới gọi là Sky Highway.

Theo ông Lê Quốc Khánh, ưu điểm của hệ thống đường bay này là phân tách luồng hoạt động bay từ một luồng hai chiều hiện tại thành hai luồng hoạt động bay một chiều, có thể nâng gấp đôi năng lực thông qua tàu bay trên trục bay bắc – nam, giúp giải tỏa được các xung đột về quỹ đạo của các tàu bay khi tăng, giảm độ cao, giảm thiểu xung đột luồng đi và đến.

Đồng thời, giúp cho các tàu bay có được quỹ đạo hoạt động tối ưu hơn, giảm tải cho các kiểm soát viên không lưu và tổ lái; rút ngắn thời gian bay trên cùng một lộ trình, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, tăng hiệu quả kinh tế và giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường.

Đường bay trục Bắc – Nam của Việt Nam đang được xếp là một trong các đường bay có lưu lượng hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới, có gần 700 chuyến bay một ngày, chiếm khoảng 35% trên toàn mạng đường bay của Việt Nam.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Nghệ An hạ thủy tàu cá vỏ gỗ trị giá 7,5 tỷ đồng

Ngày 16/8, cơ sở đóng tàu Tuấn Đạt tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hạ thủy tàu cá vỏ gỗ theo Chương trình 67 của Chính phủ cho ngư dân Nguyễn Văn Ngọc (trú tại thôn Tân An, xã An Hòa). Sau gần sáu tháng thi công, chiếc tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu NA 97567 TS, trị giá 7,5 tỉ đồng, được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giải ngân vốn vay 5,1 tỷ đồng đã hoàn thiện và hạ thủy. Tàu có chiều dài 21m, rộng gần 7m, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hiện đại để ngư dân có thể khai thác xa bờ, đánh bắt hải sản đạt hiệu quả.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 29/8/2016:

Vinamilk vào nhóm doanh nghiệp niêm yết tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương

Theo danh sách vừa được tạp chí Forbes (Mỹ) công bố, Công ty CP Sữa VN (Vinamilk) lần đầu tiên được xếp vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương. Forbes cho biết trước đây chưa từng có doanh nghiệp VN nào lọt vào nhóm 50 doanh nghiệp dẫn đầu này. Các nhà bình chọn đa đánh giá 1.534 công ty đại chúng có doanh thu hàng năm ít nhất 1,7 tỉ USD, loại bỏ dần những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ  hoặc doanh số giảm so với năm trước để lựa chọn. Các doanh nghiệp vào top 50 cũng phải trải qua bước kiểm tra hàng loạt số liệu tài chính để đảm bảo cổ phiếu thật sự sáng giá.

Năm nay, Trung Quốc tiếp tục áp đảo danh sách của Forbes với 22 công ty, Hàn Quốc có 5 công ty lọt vào danh sách.

N.Bình

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 22/8/2016:

Giấc mơ sữa Việt thành hiện thực

Tối 20-8, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Vinamilk kỷ niệm tròn 40 tuổi (20-8-1976 – 20-8-2016) với chương trình “Giấc mơ sữa Việt”.giac-mo-sua-viet-thanh-hien-thuc

Theo bà Mai Kiều Liên – tổng giám đốc Vinamilk, 40 năm qua là hành trình mà Vinamilk chỉ thực hiện một giấc mơ. Đó là giấc mơ về Việt Nam có đủ đầy chất dinh dưỡng, nguồn sinh lực, về một thương hiệu sữa Việt đi khắp năm châu.

Điều đó thể hiện nỗ lực, sự cố gắng của toàn thể tập thể 10.000 người lao động của Vinamilk khi tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu sữa số 1 tại Việt Nam với doanh thu năm 2015 đạt 40.223 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2014. Vinamilk đang đặt ra mục tiêu sẽ đạt doanh số khoảng 3 tỉ USD và đứng vào top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới trong vài năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh Vinamilk được xem như một minh chứng cho sự năng động và vượt khó trỗi dậy vươn ra thế giới của người Việt Nam, của DN Việt Nam. DN này cũng là điển hình thành công của chủ trương cổ phần hóa của Việt Nam.

Dịp này, Vinamilk cũng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

L.Thanh

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 29/8/2016:

Quỹ sữa Vươn cao VN trao tặng thêm 4 triệu ly sữa cho trẻ em

Ngày 27-8, tại Trường tiểu học B Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới (An Giang), Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức trao tặng 111.000 ly sữa Vinamilk cho hơn 1.200 em học sinh tỉnh An Giang, trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tham dự có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành trung ương và tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hương – giám đốc điều hành Vinamilk, nhà tài trợ duy nhất của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam – cho biết trong năm 2016 quỹ này tiếp tục trao tặng thêm 4 triệu ly sữa, trị giá 22,5 tỉ đồng cho 40.000 trẻ em nghèo tại 40 tỉnh thành trong nước. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thành lập từ năm 2008, nhằm giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ.

quy-sua-vuon-cao-vn-trao-tang-them-4-trieu-ly-suaVới sự đồng hành của Vinamilk, đến nay có hơn 373.000 trẻ em tại Việt Nam được nhận 30 triệu ly sữa miễn phí, tương đương 120 tỉ đồng. “Thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, Vinamilk cam kết và luôn mong muốn mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày, việc này góp phần tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em Việt Nam về cả thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam luôn vươn cao” – bà Hương chia sẻ.

Đ.Vịnh

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Mổ mắt miễn phí cho gần 200 người bệnh

Ngày 16/8, Ban vận động Quỹ Bầu ơi phối hợp bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho gần 200 đối tượng chính sách, người nghèo ở tỉnh Hưng Yên.

Chương trình đã giúp cho gần 200 đối tượng chính sách, người nghèo được phẫu thuật đục thủy tinh thể trong điều kiện kỹ thuật tiên tiến và trang thiết bị hiên đại. Ngoài phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí, người bệnh còn được bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh tư vấn chăm sóc mắt, cấp phát thuốc miễn phí

Tặng hai triệu hộp sữa cho học sinh

Quỹ khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy vừa tổ chức lễ công bố chương trình “Dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn”, đồng thời khởi động trao sữa đậu này Fami tặng học sinh khu vực Quảng Ngãi.

Chương trình “Sữa đậu nành học đường Vinasoy” cấp phát miễn phí sữa đậu nành cho trẻ em vùng khó khăn trên toàn quốc, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể trạng trẻ em Việt Nam. Chương trình được tài trợ 100% vốn từ Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – một thành viên trực thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của quỹ là 10 tỷ đồng. Trong học kỳ I năm học 2016-201, chương trình được triển khai tại bảy tỉnh, gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Dự kiến cung cấp hai triệu hộp sữa đậu nành Fami Kid loại 125ml cho khoảng 24 nghìn em học sinh tiểu học.

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 17/8/2016:

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Sinh viên tốt nghiệp thu nhập 7,63 triệu đồng/tháng

Đó là kết quả khảo sát việc làm của tân kỹ sư, cử nhân sau tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp đợt 1-2016 vừa được ban đảm bảo chất lượng Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) công bố. Năm 2016, nhà trường đã tiến hành khảo sát 2.084 sinh viên tốt nghiệp, tỉ lệ phản hồi đạt 65,2%. Kết quả cho thấy tại thời điểm khảo sát có 60,6% sinh viên tốt nghiệp hiện đang có việc làm; 39,4% chưa có việc làm. Trong đó 11,6% tân kỹ sư, cử nhân cho biết đang chuẩn bị đi học tiếp; 19,2% chưa có nhu cầu tìm việc và 8,6% đã nộp hồ sơ xin việc nhưng chưa thành công. Trong nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp đã có việc làm, có 91% nhận việc làm phù hợp với ngành đào tạo, 9% việc làm chưa phù hợp.

Mức thu nhập bình quân tháng của đa số sinh viên ĐH Bách Khoa vừa tốt nghiệp khoảng 7,63 triệu đồng/tháng, chủ yếu tập trung tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Trần Quỳnh

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016:

Hơn 5.000ha lúa thu đông được bao tiêu

Sở NN và PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết đã có 7 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết bao tiêu lúa thu đông cho nông dân với tổng diện tích 5.000ha tại các huyện Vị Thủy, Châu Thành A, thị xã Long Mỹ.

Trong đó, Công ty CP tập đoàn Lộc Trời bao tiêu với số lượng lớn nhất trên 1.000ha chủ yếu giống OM5451, giá bao tiêu là 5.650 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 150-350 đồng/kg. Hiện toàn tỉnh Hậu Giang đã xuống giống hơn 51.000ha trên kế hoạch 52.000ha. Tại huyện Châu Thành và Vị Thủy, nông dân bắt đầu thu hoạch, năng suất đạt 5,5 – 6 tấn/ha, giá bán 4.700 – 4.900 đồng/kg (lúa tươi) và 5.200-5.500 đồng/kg (lúa khô)

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/8/2016:

Liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Tiền Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ với chủ đề “Liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo thống kê năm 2015, sản lượng trái cây toàn vùng ước đạt hơn 3,5 triệu tấn (chiếm 44% sản lượng trái cây cả nước), nhưng khâu sản xuất và tiêu thụ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, như: sản xuất manh mún, không theo quy hoạch, hệ thống cơ sở chế biến yếu kém… Tại diễn đàn, các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp, người nông dân đã chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề về chính sách, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường để đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ trái cây.

VNA ưu đãi vé đi Thái-lan

Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vừa công bố chương trình ưu đãi vé trên các hành trình khứ hồi từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Băng-cốc (Thái-lan) với giá hạng phổ thông từ 899 nghìn đồng (tương đương 39 USD). Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 31-12-2016, không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm trên chuyến bay.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/8/2016:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 13-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn liên ngành trung ương làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất thực phẩm theo chuỗi tại huyện Tiên Du.

Hiện nay, Bắc Ninh có hơn 4.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó, 65% số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn; có gần 11 ha trồng rau được chứng nhận rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; quy hoạch được 36 vùng chăn nuôi bò, 51 vùng chăn nuôi lợn, 38 vùng chăn nuôi gia cầm và 68 khu vực nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khép kín ở Bắc Ninh còn ít, chủ yếu là sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Ban chỉ đạo liên ngành trung ương và các địa phương, hội, hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua các mô hình đang làm tốt ở địa phương. Phó Thủ tướng hoan nghênh việc thành lập Quỹ an toàn thực phẩm, cho đây là việc làm cụ thể hóa chủ trương huy động các nguồn lực xã hội cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các quy định liên quan vận hành Quỹ an toàn thực phẩm; xã hội hóa trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn liên ngành trung ương đã kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số trang trại trồng rau an toàn tập trung, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh và công nhân…

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016:

Bến Tre trồng thực nghiệm thành công dưa lưới Nhật Bản

Bà Lê Huyền Trang – phó phòng nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre – cho biết trung tâm vừa trồng thực nghiệm thành công dưa lưới chất lượng cao giống Nhật Bản, mở ra cơ hội làm ăn mới cho người dân tỉnh Bến Tre. Trên diện tích trồng thực nghiệm rộng 700m2, trung tâm trồng hơn 1.400 gốc dưa lưới và đã cho trái với trọng lượng đạt trên 1,5kg/trái. Đây là đợt trồng thực nghiệm thứ hai thành công trước khi đưa ra áp dụng đại trà cho người dân trong tháng 9/2016 tới.

“Đây là giống dưa có giá bán cao và thị trường ổn định, hiện đã có công ty ký hợp đồng bao tiêu. Sau khi trừ các chi phí, bình quân nông dân sẽ có lãi khoảng 19 triệu đồng/1.000m2, cao hơn so với trồng dưa hấu. Ngoài ra, “trồng dưa lưới tiết kiệm nước hơn so với dưa hấu nên sẽ thích hợp với nhiều khu vực tại Bến Tre” – bà Trang nói.

Mậu Trường

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/8/2016

Đưa vào sử dụng vắc-xin ngừa bệnh tai xanh do Việt Nam sản xuất

Cục Thú y vừa triển khai áp dụng đại trà loại vắc-xin Hanvet ở 1 tỉnh, thành phố phía nam. Vắc xin Hanvet được sản xuất dựa trên việc phân lập các chủng vi-rút tai xanh lưu hành tại Việt Nam. Năm 2015, loại vắc-xin này được áp dụng vào những vùng có dịch tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ninh và Hà Tĩnh. Sau khi tiêm 28 ngày, đàn lợn đều khỏe mạnh, miễn dịch với bệnh tai xanh. Ngoài hiệu quả phòng bệnh, vắc-xin do Việt Nam sản xuất còn có giá bán thấp hơn loại nhập khẩu

 • Tin trang 9 báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

Tặng thùng chứa nước cho dân vùng nhiễm mặn

Ngày 18-8, tại UBND xã Long Định (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Bến Tre đã tổ chức lễ trao tặng thùng chứa nước cho 200 hộ dân vùng nhiễm mặn huyện Bình Đại.

Mỗi hộ được nhận một thùng chứa nước dung tích 320 lít, trị giá hơn 800.000 đồng/thùng. Tổng kinh phí cho chương trình là hơn 160 triệu đồng, do Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn tài trợ.

Ông Cao Văn Sang, tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, cho biết thấu hiểu được sự thiếu thốn của người dân, nhất là vấn đề thiếu nước ngọt sinh hoạt, công ty đã phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh đoàn một số tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau để chia sẻ khó khăn với người dân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên (xã Long Định) cho biết phần quà của báo Tuổi Trẻ và của các nhà tài trợ rất thiết thực với người dân vùng nhiễm mặn.

Từ tháng 4-2016 đến nay, chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn như: tặng bồn chứa nước, lắp đặt đường ống dẫn nước, trợ vốn, trao học bổng, tặng con giống và phân bón, gạo, sữa, tiền mặt… với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Mậu Trường

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Ga Sài Gòn giảm giá vé tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 16/8, Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm cái đôi tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, đồng thời giảm giá vé cho hành khách đi tàu trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, từ ngày 15/8, hành khách đi tàu có thể được giảm đến 20% đối với một số loại chỗ, hành khách mua vé trước 60 ngày được giảm đến 50% giá vé; hành khách là người cao tuổi được giảm thêm 15%, sinh viên được giảm 10%. Trong dịp lễ, một số đôi tàu sẽ đổ thêm tại ga Dĩ An để đón, tiễn hành khách; tàu Sài Gòn – Phan Thiết nhận chở xe máy không rút xăng, có xe buýt đưa đón hành khách từ ga Phan Thiết đến Hòn Rơm và ngược lại.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2016:

“Món quà” cho cộng đồng

Sáng 25-8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ vinh danh người hiến tạng và mừng trường hợp thứ 500 được ghép thận. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy dẫn đầu cả nước với 518 ca được ghép thận, tính đến chiều 24-8-2016.

mon-qua-cho-cong-dongCa thứ 500 được ghép thận là một phụ nữ 31 tuổi. Người cho thận là chị ruột của bệnh nhân. Cả hai chị em cùng làm việc tại TP.HCM, đều đã có gia đình. Ca ghép đã diễn ra vào ngày 15-6-2016 và hiện hai chị em đều mạnh khỏe.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016:

Thêm quán “cà phê chủ tịch”

Tại ĐBSCL có thêm một quán cà phê lãnh đạo tỉnh gặp lắng nghe phản ánh, góp ý của doanh nghiệp như ở Đồng Tháp (bài “Quán “cà phê chủ tịch” có một không hai” trên Tuổi Trẻ 3/8). Đó là điểm hẹn câu lạc bộ doanh nhân ở quán Vườn Hạnh Phúc (24bis Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang). Buổi khai trương điểm hẹn câu lạc bộ doanh nhân tại quán này vừa qua có bí thư Tỉnh ủy An Giang và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã quyết định định kỳ vào đầu sáng thứ sáu hằng tuần lãnh đạo tỉnh đến địa điểm này để gặp gỡ lắng nghe những phản ánh, kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đ.Vịnh

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 22/8/2016

Ba năm lặng lẽ thính phòng…

Đêm 20-8 là một đêm ca Huế đặc biệt, kỷ niệm ba năm ra đời chương trình ca Huế thính phòng tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi, Huế).

Ba năm qua, đều đặn đêm thứ ba và thứ sáu hằng tuần (từ 19g30-20g45), căn phòng nhỏ ấm cúng trong tòa nhà có lối kiến trúc như một lâu đài cổ bên bờ sông Hương lại réo rắt tiếng đàn, tiếng ca.

Khi “ông bầu” của Câu lạc bộ ca Huế – ba-nam-lang-le-thinh-phongnhà thơ Võ Quê nhắc lại cái đêm 20-8 của ba năm trước, chợt nghe tiếng xuýt xoa: mới đó mà đã ba năm! Vâng, ít ai tin rằng “sân chơi” ca Huế rất “chịu chơi” này lại tồn tại đến ba năm, trừ những người trong cuộc chơi đó.

Khán phòng sang trọng, nghệ sĩ toàn là giọng ca, giọng đàn thượng thặng của ca Huế, từ các bậc lão thành như Minh Mẫn, Thanh Hương, Thanh Tâm, các bậc lão luyện như Thái Hùng, Kim Vàng, Khánh Vân, Lệ Hoa, Quỳnh Hoa, cho đến những cái tên xuất sắc của ca Huế hiện nay như Thu Hằng, Thúy Hồng, Mai Sao, Ý Nhi…

Bài bản và phong cách biểu diễn chính hiệu ca Huế thính phòng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Vậy mà miễn phí hoàn toàn!

Bộ môn ca Huế có hai dòng: dân gian và thính phòng. Ca Huế dân gian phục vụ cho đại chúng với những bài đơn giản, dễ hát, dễ nghe (như cách ca Huế trên sông Hương và các nhà hàng).

Ca Huế thính phòng vốn chỉ biểu diễn trong cung cấm của vua hay các tư gia của quan lại thời xưa, với những bài bản có tính bác học, cách biểu diễn trang trọng, trong không gian nhỏ đúng như hai chữ “thính phòng”.

Nghệ sĩ sống bằng nghề ca Huế thì cũng phải “chạy sô” ca Huế trên sông Hương hoặc các nhà hàng “đặt sô”, nhưng họ rất cần một không gian trang trọng để hát với người tri âm. Nên khi nhà thơ Võ Quê đưa ra ý tưởng về chương trình ca Huế thính phòng, các nghệ sĩ đồng ý ngay tắp lự!

Nhà thơ Võ Quê cho biết sân chơi này mở ra không chỉ để có chỗ chơi ca Huế đích thực, mà còn muốn tạo một môi trường để các bậc thầy nghệ sĩ truyền nghề, lớp nghệ sĩ trẻ có chỗ để thực hành đúng bài bản.

Đây cũng là nơi đào tạo những người sáng tác bài bản mới, để ca Huế sống với đời sống hiện tại.

Và sau cùng, mong mỏi của những người chủ sân chơi là đào tạo khán giả cho ca Huế. Nhà thơ Võ Quê nói ba năm nhìn lại thấy đã đi đúng hướng. Đúng hướng thì sẽ tiếp tục năm thứ tư chứ? Ông cười: “Nói thiệt, lâu dài thì chưa dám chắc, nhưng cứ như hiện tại thì vẫn còn chơi tiếp được”.

Nghe “ông bầu” Võ Quê và các nghệ sĩ cười nói một cách vô tư lự mà cảm thấy chạnh lòng làm sao. Sân chơi tao nhã ấy sẽ tiếp tục ra sao, nếu nghệ sĩ chỉ đàn hát bằng niềm đam mê nghệ thuật?

Ca Huế đã được công nhận là di sản quốc gia (tháng 6-2015) và nếu xem đây là một “bảo tàng sống của ca Huế” rất độc đáo thì sao chính quyền lại không có một khoản kinh phí tương xứng cho việc bảo tồn di sản này?

Không chỉ thế, đó còn là một sản phẩm du lịch rất đặc sắc thì ngành du lịch cũng cần góp tay đầu tư để ca Huế thính phòng được phục vụ du khách một cách bền vững hơn.

“Bảo tàng sống” của ca Huế

Ba năm trước, Bảo tàng Văn hóa Huế được thành lập và tọa lạc tại tòa nhà cũng thuộc loại đẹp nhất Huế hiện nay.

Nhà thơ Võ Quê liền gặp giám đốc bảo tàng Huỳnh Đình Kết và đề nghị: “Cho chúng tôi một phòng, chúng tôi sẽ tạo ra một phòng trưng bày ca Huế bằng những hiện vật sống”. Giám đốc bảo tàng đồng ý ngay.

Những hiện vật sống đó chính là những nghệ sĩ gạo cội bậc thầy vẫn say sưa ca Huế trong suốt bao nhiêu năm qua, mặc cho đói rét dập vùi và người đời lãng quên. Họ là của quý hiếm mà UNESCO gọi là “Báu vật nhân văn sống”.

Minh Tự

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016

Khát vọng khởi nghiệp của người trẻ

Ngày 27/8, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) thuộc Thành đoàn TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội Khởi nghiệp – Startup Day 2016 tại TP.HCM, thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến tham dự.

Ngày hội có sự tham gia hỗ trợ của hơn 30 đối tác là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp lớn định hướng đỡ đầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong cả nước. Hơn 100 mô hình khởi nghiệp trên cả nước đa trưng bày giao lưu và chia sẻ cũng như kêu gọi nguồn lực đầu tư.

Từ nhu cầu thực tế

Chỉ có hai phút để trình bày dự án trên sân khấu nhằm tiếp thị dự án ai cũng tranh thủ từng giây để thuyết phục người nghe. Mô hình sản xuất màng rau củ của bạn Nguyễn Thị Vân và hai người bạn đều vừa tốt nghiệp khoa công nghệ thực phẩm Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khiến nhiều khách tham quan thích thú. Chị Nguyễn Thị Linh Phương, Hội Nữ doanh nhân TP.HCM, cho biết: “Tôi sẽ tìm hiểu kỹ và rất có thể sẽ hỗ trợ các bạn trong tương lai”. Chị Phương cho biết thêm chị mong muốn kết nối giữa cá doanh nhân nữ hỗ trợ các bạn trẻ tiếp tục các dự án khởi nghiệp. Các bạn còn trẻ thiếu kinh nghiệm và thường mơ mộng nên khi chất vấn các bạn sẽ thấy còn những điều cần phải hỗ trợ trong việc thiết lập kế hoạch kinh doanh…

Cũng xuất phát từ thực tế của gia đình, bạn Phạm Minh Công, sinh viên năm cuối Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, cùng nhóm bạn đã sáng chế ra “máng cho heo ăn tự động”. Các bạn lặn lội mang mô hình từ Đà Nẵng vào TP.HCM với mong muốn tìm kiếm nhà đầu tư có thể hỗ trợ nguồn vốn để các bạn tiếp tục thực hiện dự án của mình.

Không nên sợ thất bại

Chị Trương Lý Hoàng Phi, giám đốc Trung tâm BSSC, chia sẻ: “Ngày hội mong muốn kết nối và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để cộng đồng khởi nghiệp trẻ có thêm những bước đi vững chắc”. Theo chị Phi, các mô hình tại sàn năm nay không còn là ý tưởng mà là giao dịch và đầu tư khởi nghiệp.

Nhiều dự án khởi nghiệp gắn với việc sản xuất thực phẩm sạch phục vụ với mong muốn “vì sức khỏe người Việt”. Dự án chả cá Kamaboko của bạn Nguyễn Hữu Thọ (Nha Trang) cũng phải trải qua hơn hai năm nghiên cứu ứng dụng công nghệ làm chả cá của Nhật Bản. “Chúng tôi rất hi vọng được phục vụ đông đảo người tiêu dùng một sản phẩm chả cá tốt cho sức khỏe của mọi người” – Hữu Thọ bộc bạch.

Dù đã hoạt động khá lâu nhưng các bạn trẻ huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn mang dự án cung cấp rau sạch của HTX nông nghiệp sản xuất – Thương mại và dịch vụ Phước An của người dân huyện Bình Chánh đem đến giới thiệu tại ngày hội với mong muốn thu hút thêm nhà đầu tư để mở rộng sản xuất “chúng tôi mong muốn làm ra sản phẩm an toàn với hi vọng sẽ có nhà đầu tư để nâng cao công nghệ sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, an toàn cung cấp cho thị trường vì sức khỏe người tiêu dùng” – nông dân trẻ Phù Anh Tuấn cho hay.

Kim Anh

 • Tin trang 12 báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2016:

1.400 học sinh được cấp chứng chỉ bơi

Những lớp dạy bơi miễn phí nhằm chống đuối nước cho học sinh đã được mở suốt dịp hè 2016 tại Quảng Bình. Có 1.000 học sinh tiểu học và THCS các địa phương ở TP Đồng Hới và 400 học sinh ở thị trấn Quán Hàu đã hoàn thành các lớp học bơi, có được kỹ năng bơi lội thành thạo và được cấp chứng chỉ “bơi an toàn”, sau khi học bơi tại Trường tiểu học Đồng Phú (TP Đồng Hới) và Trường tiểu học Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

1400-hoc-sinh-duoc-cap-chung-chi-boiDạy bơi cho các em chính là những thầy giáo ở ngay trong các nhà trường. Bà Hà Thị Vẽ (hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Phú) và bà Lê Thị Lan (hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Hàu) cho biết hiện mỗi trường có một bể bơi di động do một tổ chức tài trợ từ năm học trước, các trường cũng có 2-3 giáo viên nam dạy giáo dục thể chất có chứng chỉ dạy bơi an toàn.

“Từ hiệu quả bước đầu này chúng tôi đang xem xét đến việc tiếp tục dạy bơi cho học sinh vào các ngày nghỉ trong năm học mới” – bà Hà Thị Vẽ nói.

L.Giang

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2016:

Ra mắt sàn giao dịch sách điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Sàn giao dịch sách điện tử mang tên ReBooks vừa được ra mắt ngày 14/8, với mục đích lưu thông sách ngoại văn về Việt Nam và đưa sách Việt ra thị trường quốc tế. Theo thông tin từ ReBooks, sàn giao dịch này sẽ nghiên cứu, đánh giá lại thị trường, chọn lọc sách điện tử bằng tiếng Anh và tiếng Việt để bán tác quyền, phát hành online. Không chỉ là sàn giao dịch sách điện tử đầu tiên tại Việt Nam, Rebooks còn cung cấp dịch vụ xuất bản, dịch thuật, truyền thông.

Sàn giao dịch là sự hợp tác giữa Công ty TNHH R Books và Phoenix Global Wealth Management, đẩy mạnh xuất bản những ấn phẩm giáo dục bằng tiếng Anh cho trẻ em tuổi từ 4 đến 15 với các chủ đề: khoa học tự nhiên, toán học, phát triển tư duy, định hướng nghề nghiệp… Đồng thời đi sâu vào xuất bản những đầu sách kỹ năng, định hướng cho trẻ về tư duy độc lập trong cuộc sống.

D.Nguyễn – C.Thân

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016:

Khánh thành trường mẫu giáo 3 triệu USD cho con em công nhân

Ngày 19/8, Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ khánh thành Trường mẫu giáo Donastandard với quy mô 1.000 trẻ tại Khu công nghiệp Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc). Trường được xây dựng trên khuôn viên 2,4ha với 32 phòng học và 3 phòng chức năng. Tổng kinh phía đầu tư 3 triệu USD.

Theo đại diện của Tập đoàn Phong Thái, trường được xây dựng không vì mục đíah kinh doanh mà để hỗ trợ tốt nhất cho con em công nhân. Theo đó, tập đoàn sẽ hỗ trợ toàn bộ học phía và bảo hiểm cho các em học sinh, phụ huynh chỉ phải đóng 430,000đ/tháng tiền ăn cho con. Trường sẽ nhận giữ học sinh từ 6h30 – 18h để công nhân không phải lo lắng khi có tăng ca.

Trước đó, năm 2008, Tập đoàn Phong Thái cũng đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trường mầm non Đông Phương tại Khu công nghiệp Sông May (huyện Trảng Bom) với các chế độ đãi ngộ tương tự. Ngoài ra, nhà trường còn phát dụng cụ, sách vở, quần áo, đồng phục, giày… miễn phí cho học sinh.

A.Lộc

 • Tin trang1 báo Nhân Dân ngày 21/8/2016:

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2016” từ ngày 19 đến 21-8, tại Trung tâm tổ hợp nhà hát và tổ chức sự kiện Star Galaxy và Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ (Hà Nội). Trong khuôn khổ sự kiện, có các phần trình diễn của tám đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, giới thiệu nông sản xứ Hàn, tư vấn thời trang, mỹ phẩm và các sản phẩm du lịch Hàn Quốc.

Tổ chức Không gian sách cũ Hà Nội về Cách mạng Tháng Tám

Trong hai ngày 20 và 21-8, chương trình “Không gian sách cũ Hà Nội tháng 8-2016” đã được tổ chức tại Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Tham gia không gian sách cũ lần này có mười đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này tại Hà Nội, không những là nơi mua bán, trao đổi sách mà còn là một sân chơi của những người đam mê sách cũ.

Chủ đề trưng bày của không gian sách cũ Hà Nội lần này tập trung vào những tài liệu, sách báo từ năm 1946 đến nay, viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, giúp những người yêu sách tìm kiếm các nguồn tư liệu quý về một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước. Trong đó, nổi bật có các số báo giai đoạn từ 1945 đến 1952: Sự Thật, Quân Việt Bắc, Cứu Quốc, Lao Động và Nhân Dân cùng nhiều sách xuất bản từ năm 1955 đến 1985 về Cách mạng Tháng Tám, về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong nước và nước ngoài.

Nghệ thuật dân gian Việt Nam được chào đón tại CH Séc

Lần đầu tham dự Liên hoan Nghệ thuật dân gian quốc tế Pi-xếch (CH Séc) từ ngày 18 đến 20-8, đội múa Quê hương của cộng đồng người Việt Nam tại TP Pi-xếch và vùng phụ cận đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đội múa Quê hương đã biểu diễn các tiết mục múa nón, múa quạt mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông trên nền ca khúc Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là liên hoan nghệ thuật dân gian dành cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại CH Séc.

Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Quỹ Văn hóa Hà Nội vừa họp báo giới thiệu chương trình “Về nguồn – trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam 2016”. Ban tổ chức đã có nhiều đổi mới chương trình, trong đó sẽ lựa chọn khảo sát chuyên sâu về năm làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội và vùng phụ cận như: cốm Mễ Trì, gốm Bát Tràng, chuồn chuồn tre Thạch Xá, rối nước Đào Thục, tranh Đông Hồ. Quá trình khảo sát và trải nghiệm thực tế làng nghề, các đại biểu sẽ tập trung vào những vấn đề nóng của làng nghề trong quá trình phát triển.

Trưng bày “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam”

Bảo tàng Hà Nội vừa phối hợp Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam”. 200 bức tranh thuộc 12 dòng tranh dân gian Việt Nam đã được giới thiệu, tiêu biểu là: Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống, tranh Thập vật, tranh làng Sình, tranh kính Nam Bộ, tranh Thờ miền núi… cùng bộ sưu tập của tranh dân gian và ván in tranh Hàng Trống; tranh thờ người Dao; tượng Phật cổ… Tại triển lãm còn diễn ra trình diễn vẽ tranh dân gian và giới thiệu kỹ thuật cơ bản của một số dòng tranh dân gian. Triển lãm mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần tại Bảo tàng Hà Nội.

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 23/8/2016:

Văn miếu Trấn Biên trở thành di tích quốc gia

Ông Trần Đăng Ninh – giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên – vừa cho biết Bộ VH-TT&DL quyết định công nhận Văn miếu Trấn Biên ở Đồng Nai là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Văn miếu Trấn Biên được chúa Nguyễn Phúc Chu xây dựng nămvan-mieu 1715 tại thôn Tân Lại, tổng Phước Dinh, huyện Phước Chánh (nay thuộc P.Bửu Long, TP Biên Hòa) để tôn vinh Khổng Tử và các danh nhân văn hóa của Việt Nam.

Năm 1861, Văn miếu Trấn Biên bị Pháp đốt phá khi chiếm đánh Biên Hòa. Năm 1998, công trình được khôi phục trên nền văn miếu cũ với diện tích gần 2ha, ngay cạnh Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long, tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng. Từ đó đến nay, văn miếu tiếp tục được xây dựng thêm nhiều hạng mục và trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong và ngoài tỉnh. Dự kiến lễ đón nhận danh hiệu di tích cấp quốc gia của Văn miếu Trấn Biên sẽ diễn ra trong tháng 9.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2016:

Đà Nẵng chọn voọc chà vá làm hình ảnh nhận diện

Ngày 23-8, Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chọn vọoc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà làm hình ảnh nhận diện thành phố Đà Nẵng nhân sự kiện năm APEC 2017 tại Đà Nẵng theo đề nghị của UBND TP. da-nang-chon-vooc-cha-va-lam-hinh-anh-nhan-dien

Lý do chọn voọc chà vá chân nâu làm hình ảnh nhận diện vì Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố môi trường, thân thiện. Thông qua hình ảnh voọc chà vá chân nâu kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Được biết với đặc trưng năm màu, voọc chà vá chân nâu được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng cư trú trong rừng bởi vẻ đẹp khác thường của nó.

Loài này thuộc danh mục ở mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.

Loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được phát hiện nghiên cứu từ năm 1969. Đến nay đã có ít nhất năm đoàn nghiên cứu khảo sát thực địa để tìm hiểu sâu về loài linh trưởng quý hiếm đặc biệt này.

Nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước cũng đã đến đây, vì vậy hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu tại núi Sơn Trà đã được thế giới biết đến. Hiện mỗi ngày có hàng ngàn người dân, nhất là các bạn trẻ lên núi Sơn Trà để ngắm voọc chà vá chân nâu.

Hữu Khá

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/8/2016:

Công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế

Ngày 22-8, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế; các chuyên gia và nhà khoa học. Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhóm chuyên gia đã công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế sau sự cố thủy sản chết hàng loạt vào tháng 4 vừa qua. Theo đó, kết quả đánh giá đến thời điểm hiện nay cho thấy, chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Tại các khu vực cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (diện tích khoảng 330 km2), hòn Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên – Huế (diện tích khoảng 160 km2), do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, có một số thông số môi trường cao hơn so với các khu vực khác nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép, cần tiếp tục được quan trắc và giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian. Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô, nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực. Về chất lượng hải sản đánh bắt, theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ ngày 28-4 đến 8-8-2016, kết quả kiểm nghiệm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu hải sản lấy tại bốn tỉnh miền trung cho thấy: hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giám sát hải sản đánh bắt tại các vùng biển an toàn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
Để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ khu vực miền trung, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục các hoạt động quan trắc, giám sát môi trường biển, đặc biệt giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2016:

Làm 800 lồng đèn tặng trẻ em nghèo

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Cần Thơ tự tay làm 800 chiếc lồng đèn để tặng các em nhỏ với mong muốn giúp trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ vui Tết Trung thu sắp tới. Bạn Phạm Thị Vân Hà – đội trưởng đội công tác xã hội Trường ĐH Cần Thơ – cho biết: “Mỗi ngày tụi mình chia thành 3 ca để kịp hoàn tất những chiếc lồng đèn ông sao, mang đến mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa cho các em. Tất cả lồng đèn và quà bánh do sinh viên vận động từ mạnh thường quân”.

lam-800-long-denĐội sẽ tổ chức trao đèn và quà bánh vào hai ngày 14 và 15-9-2016 tại các điểm: Trường tiểu học Hưng Thạnh, Trường tiểu học Hưng Phú 2 (quận Cái Răng); Cồn Sơn (quận Bình Thủy); Cồn Khương, khu vực 7, khu vực 3 An Bình, Hội Khuyết tật TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều); Trường tiểu học Thuận An C (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 26/8/2016:

Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Chiều 25-8, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho người thân em Trần Thị Thu Hà. Đây là phần thưởng cao quý do BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng cho em Trần Thị Thu Hà vì đã có hành động, nghĩa cử cao đẹp: Dũng cảm cứu hai bạn khỏi đuối nước

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng truy tặng Bằng khen cho em Trần Thị Thu Hà. Đại diện Sở GD&ĐT, huyện Thọ Xuân cùng các tổ chức quần chúng, đông đảo nhân dân cũng đã đến động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân và tôn vinh tấm gương tuổi trẻ dũng cảm Trần Thị Thu Hà.

Trần Thị Thu Hà (SN 2001) là con của chị Trần Thị Luyện, ở thôn 2, xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thương mẹ vất vả, ngoài chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong học tập, Hà thường giúp mẹ chăn trâu, làm các công việc tư gia. Khoảng 16 giờ, ngày 20-8, em Hà cùng các bạn, các em nhỏ tuổi hơn đi chăn trâu ở cánh đồng xã Xuân Châu. Trong lúc chăn dắt trâu, bất ngờ hai em Lê Thị Trà My và Trần Văn Chung tụt xuống hố nước sâu. Thấy hai bạn gặp nạn, Hà liền xuống hố nước cứu. Đẩy được hai bạn vào bờ thì Hà đã kiệt sức nên dần chìm, tử vong do đuối nước.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sâm củ Ngọc Linh

Chiều ngày 26-8, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức công bố và đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được cấp cho sản phẩm sâm củ tại khu vực địa lý các xã Măng Ri, Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum và xã Trà Linh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chỉ dẫn địa lý này được bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày ký.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Thêm năm di tích được xếp hạng di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng năm di tích quốc gia là những di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai và Cà Mau. Năm di tích bao gồm: Đình Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội); Địa điểm trận địa pháo phòng không Lam Hạ (1965 – 1972), phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý (Hà Nam); Đình, đền Báng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam); Văn miếu Trấn Biên, phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Địa điểm Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi (Cà Mau).

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Triển lãm – Hội chợ hàng thủ công mỹ thệ năm 2016

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm – Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự. Triển lãm – Hội chợ giới thiệu những thành quả, những đóng góp của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, quảng bá tinh hoa hình ảnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam, góp phần quan trọng đưa sản phẩm TCMN, văn hóa và lịch sử của Việt Nam ra thế giới. Triển lãm – Hội chợ có quy mô 200 gian hàng với 100% số sản phẩm trưng bày là hàng TCMN và hàng hóa Việt Nam.

Thăm các gian hàng tại triển lãm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên các nghệ nhân tiếp tục nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong việc nghiên cứu mẫu mã, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sáng tạo những sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời đề nghị các nghệ nhân bên cạnh việc giữ gìn vốn cổ, cần có sự nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu để sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường; đồng thời lưu ý, ngành Công thương cần có sự hỗ trợ cụ thể, hiệu quả hơn nữa để giúp phát triển những sản phẩm TCMN tinh xảo của Việt Nam sớm xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường.

Triển lãm – Hội chợ kéo dài đến hết ngày 29-8.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Hợp tác phát triển du lịch sáu tỉnh Việt Bắc

Sáng 26-8, tại Hà Nội, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo về Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên 2016. Qua bảy năm tổ chức, chương trình đã khẳng định vị trí, vai trò trong thúc đẩy du lịch sáu tỉnh Việt Bắc và hướng đi đúng trong thúc đẩy liên kết vùng để phát triển du lịch.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11-9 tại Tuyên Quang, chương trình bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: liên hoan văn nghệ dân gian, giới thiệu ẩm thực các dân tộc, chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên, thi đấu quần vợt Cúp Tân Trào, tọa đàm hợp tác phát triển du lịch sáu tỉnh Việt Bắc… Chương trình diễn ra đúng dịp tổ chức Lễ hội Thành Tuyên – lễ hội trung thu đặc sắc được người dân Tuyên Quang khởi xướng và gìn giữ nhiều năm nay.

PV

Khai mạc sự kiện Cocofest 2016 tại Đà Nẵng

Chiều 26-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc sự kiện âm nhạc – giải trí – thể thao – ẩm thực quốc tế Cocofest 2016 với chủ đề “Sắc màu nhiệt đới”.

Đây là sự kiện lần đầu được tổ chức tại thành phố, quy tụ các nghệ sĩ, ngôi sao ca nhạc Quốc tế và hàng đầu Việt Nam như: nữ ca sĩ Kê-lít (Mỹ), diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ Xam-xay-a (Na Uy), nhóm Lulu Rouge (Đan Mạch), nhóm From The Airport (Hàn Quốc), ca sĩ Pắc Ghi-u-ri (Hàn Quốc); ca sĩ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, SpaceSpeakers, Suboi. Những người tham dự sự kiện được trải nghiệm nhiều hoạt động ca múa nhạc, vui chơi, giải trí, thể thao sôi động và nghệ thuật ẩm thực hấp dẫn. Mở đầu sự kiện Cocofest 2016 là chương trình “Cocobay – Danang Barefoot Run 2016” – Đôi chân trần trên biển Đà Nẵng 2016 thu hút hơn sáu nghìn người tham gia. Đây vừa là hoạt động thể thao, vừa là hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nhằm tuyên truyền làm sạch bãi biển, khuyến khích mọi người hướng tới lối sống khỏe mạnh, tạo sự gắn kết cộng đồng.

PV

Công bố thương hiệu và website du lịch ba tỉnh, thành phố duyên hải miền trung

Ngày 26-8, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong khuôn khổ phiên họp cấp cao ba tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam), Dự án EU-ESRT đã công bố thương hiệu điểm đến “The Essence of Vietnam” (Tinh hoa Việt Nam) cho ba tỉnh. Đây là kết quả của một loạt hội thảo với sự tham gia của nhiều đối tác trong ngành du lịch, hướng tới việc định vị điểm đến của Việt Nam. Cũng tại phiên họp, Dự án EU-ESRT đã bàn giao website du lịch mới http://www.theessenceofvietnam.com cho ba tỉnh, thành phố quảng bá các sản phẩm du lịch của ba địa phương, cung cấp cho du khách các thông tin cần thiết.

PV

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung tâm Ảnh TTXVN và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội vừa khai mạc Triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – chân dung mọt huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Ngày sinh của Đại tướng (25/8/1911-25/82016) tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội). Triển lãm trưng bày một số tác phẩm điêu khắc chân dung, đồ họa, tranh mầu nước, sơn dầu và ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nổi bật là bức tranh chân dung khổ lớn được ghép từ hàng nghìn bức ảnh về Đại tướng bằng kỹ thuật số do hoa sĩ Nguyễn Thu Thủy và cộng sự thực hiện. Triển lãm đa giúp nguồi xem hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của nhân dân, bạn bè quốc tế đối với ông.

Bảo tàng Hà Nội lọt vào tốp bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Bảo tàng Hà Nội vừa được tờ Business Insider của Mỹ bình chọn là một trong những bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới. Nằm trên đường Phạm Hùng, Bảo tàng Hà Nội có khuôn viên rộng hơn năm ha, bao gồm tòa nhà bốn tầng nổi và hai tầng hầm, chiều cao 30,7 m, diện tích xây dựng gần 1,2 ha.

Điểm nổi bật là công trình kiến trúc có dạng kim tự tháp ngược, với cầu thang xoáy ốc đưa khách đến các khu trưng bày và đây cũng là yếu tố để bảo tàng được bình chọn.

Thi tài năng múa thiếu niên nhi đồng Hà Nội

Tối 27-8, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (Hà Nội) đã diễn ra chung khảo thi “Tài năng múa của thiếu niên nhi đồng TP Hà Nội lần thứ nhất”, do Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội và Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội tổ chức. Cuộc thi được phát động cách đây ba tháng và dành cho các em nhỏ từ tám đến 14 tuổi, đã được đào tạo múa tại các trung tâm nghệ thuật và câu lạc bộ của Hà Nội. Có 21 tiết mục đã được chọn vào chung khảo của sáu trung tâm nghệ thuật và câu lạc bộ: Đôi giày đỏ, MoonMin, Bắc Từ Liêm, Cánh diều hồng, Vitdance, Múa Bò con. Các tiết mục dự thi thuộc thể loại múa dân gian, đương đại, cổ điển với đề tài đa dạng về gia đình, bè bạn, quê hương, đất nước và Hà Nội…

Tổ chức nhiều hoạt động tại Công viên Hồ Tây

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, giúp các em nhỏ vui chơi và khám phá các trò chơi hấp dẫn. Từ ngày 2 đến 4-9 có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách và các em thiếu nhi như: Biểu diễn xiếc thú, ảo thuật đường phố; thi khiêu vũ và các điệu nhảy cùng nhiều chương trình ca nhạc do các nghệ sĩ trẻ thể hiện. Trong những ngày này, Công viên Hồ Tây còn tổ chức chương trình chuyện lạ Việt Nam và các hoạt động thể thao, tâng bóng nghệ thuật, nhảy múa hiện đại…; với cảnh quan được trang trí tỉ mỉ, độc đáo, du khách sẽ có cơ hội lưu giữ lại những hình ảnh đẹp và thú vị cùng một không gian vui chơi an toàn và nhiều cảm xúc.

Bàn về xã hội hóa đào tạo âm nhạc

Tại Hà Nội, Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về xã hội hóa đào tạo âm nhạc với sự tham gia của nhiều chuyên gia của các trường, cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước. Hội thảo góp phần đánh giá thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong việc dạy và học âm nhạc; từ đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh, bổ sung văn bản quy định về việc xã hội hóa đào tạo âm nhạc phù hợp với tình hình thực tế. Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất cho rằng, xã hội hóa trong đào tạo âm nhạc là xu hướng tất yếu, là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực tham gia quản lý, đào tạo âm nhạc, nhưng cần đúng hướng và phải mang lại hiệu quả tích cực.

Yêu cầu thay đổi hình thức tổ chức các lễ hội cướp phết

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc nghiên cứu, đề xuất thay đổi hình thức tổ chức phù hợp đối với lễ Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và lễ hội Đả cầu cướp phết (xã Bản Giàn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là hai lễ hội gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội vì hành vi tranh cướp mang tính bạo lực. Nội dung công văn nêu rõ cần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội, hướng tới mục tiêu trọng tâm là chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực như chen lấn, xô đẩy, tranh cướp mang tính bạo lực, gây mất an toàn cho nhân dân và du khách, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa trong lễ hội, gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, Bộ đề nghị UBND hai tỉnh chỉ đạo, đề xuất thay đổi hình thức tổ chức lễ hội cho phù hợp.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/8/2016:

Triển lãm Di sản tư liệu thế giới Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và Trung tâm Lưu trữ quốc gia I vừa phối hợp tổ chức triển lãm “Di sản tư liệu thế giới Châu bản, Mộc bản – giá trị lịch sử từ ký ức”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu phiên bản Mộc bản và Châu bản tiêu biểu, về lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của Quốc sử quán, cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn và khắc bản quốc sử của triều đình nhà Nguyễn. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV hiện đang bảo quản Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.

Châu bản triều Nguyễn do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I bảo quản, giữ gìn và cũng đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2014. Triển lãm sẽ mở cửa lâu dài phục vụ công chúng.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/8/2016:

Đội tuyển U19 Việt Nam vô địch Giải tứ hùng U19 tại Mi-an-ma

Tối 28-8, trong trận chung kết Giải bóng đá tứ hùng U19 KBZ Bank Cup 2016 diễn ra tại Mi-an-ma, đội U19 Việt Nam đã đoạt ngôi vô địch bằng loạt đá luân lưu 11 m, sau khi hòa đội U18 Consadole Sapporo (Nhật Bản) 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Trận đấu đã diễn ra trong thế cân bằng và cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Đáng nói là sự nổi bật của thủ môn Tiến Dũng đã giúp U19 Việt Nam tránh được bàn thua trên chấm 11 m khi cản phá thành công pha sút phạt của cầu thủ đội Sapporo ở phút thứ 25 và sau đó là cứu thua cho đội bóng nước ta ở phút thứ 75 từ cú dứt điểm rất căng của cầu thủ đội bạn ở ngay sát khung thành. Sau hai hiệp phụ không có bàn thắng, bước vào loạt đá luân lưu 11 m, U19 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-4, đoạt ngôi vô địch giải đấu. Trước đó, đội U19 Thái-lan đã thắng đội U19 Mi-an-ma cũng bằng đá luân lưu với tỷ số 7-6, giành giải ba.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/8/2016:

Lễ hội Nghinh Ông tại Bình Thuận

Ngày 28/8, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) diễn ra lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Phan Thiết năm 2016 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và khách du lịch. Lễ hội được tổ chức hai năm một lần nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian truyền thống: cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuaajtn, gióa hòa. Bên cạnh các nghi thức truyền thống như: lễ thỉnh Thánh mẫu; khai kinh; lễ yết Quan thánh; chiêu vong; phóng đăng… lễ hội năm nay cũng diển a nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, múa lân-sư-rồng, giới thiệu màn múa rồng xanh dài nhât nước. Lễ hội đã được tỉnh Bình Thuận phục dựng từ năm 1996 và trở thành một trong những lễ hội thu hút đông đảo du khách và nhân dân.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tối 28/8, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao Thừa Thiên – Huế khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 10, thu hút gần 600 diễn viên không chuyên trong tỉnh tham gia biểu diễn hơn 80 tiết mục, với cá thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hát múa, múa, hòa tấu, độc tấu, kịch ngắn. Nội dung liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi mới quê hương, đất nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/8/2016:

Người đẹp Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

Tối 28-8, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, do Báo Tiền Phong tổ chức. Vượt qua 29 thí sinh tham dự vòng thi, người đẹp Đỗ Mỹ Linh, số báo danh 145 đến từ Hà Nội đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cao 1,71 m, nặng 52 kg, có số đo ba vòng 87-61-94, hiện là sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội.

do-my-linhDanh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Ngô Thanh Thanh Tú, đến từ Hà Nội; danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Thùy Dung, đến từ TP Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng các danh hiệu trong đêm chung kết như sau: Người đẹp biển: Đào Thị Hà; Người đẹp có gương mặt khả ái: Trần Tố Như; Người đẹp tài năng: Huỳnh Thị Thùy Dung; Người đẹp truyền thông: Phùng Bảo Ngọc Vân; Người đẹp có mái tóc đẹp nhất: Hoàng Thị Quỳnh Loan; Người đẹp có làn da đẹp nhất: Sái Thị Hương Ly; Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Trần Thị Thu Hiền; Người đẹp mặc trang phục áo dài đẹp nhất: Bùi Nữ Kiều Vỹ.

Với chủ đề “Ngọc Viễn Đông”, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 bao gồm bốn phần thi truyền thống là trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử; đan xen là các màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ, với khách mời đặc biệt là nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu châu Á người Hàn Quốc Bi Rain. Nhìn chung, các thí sinh vào vòng chung kết năm nay có hình thể đẹp, đồng đều, thể hiện được sự tự tin và khả năng ngoại ngữ, thuyết trình ấn tượng.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 29/8/2016

100 cặp đôi đám cưới tập thể

Chương trình lễ cưới tập thể năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza – Kỳ Hòa (Q10) với 100 đôi tham gia. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo ngày 28/8. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên thành phố (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức.

Anh Dương Ngọc Tuấn – giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên thành phố, trưởng ban tổ chức chương trình – cho biết các cặp đôi được hỗ trợ một bàn tiệc cưới (trị giá 5 triệu đồng), một cặp nhẫn cưới, ảnh và album cưới, phiếu quà tặng mua hàng, thẻ khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí trong vòng một năm… Ngoài ra, các cặp đôi còn được hỗ trợ xe hoa, bánh cưới, rượu cưới, trang điểm, được tham gia tập huấn kỹ năng “xây dựng gia đình hạnh phúc”, tham gia chương trình “hành trình hạnh phúc” sau lễ cưới. Đặc biệt, một cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được trao một “Căn phòng mơ ước” trị giá 20 triệu đồng.

Quang Phương

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 16/8/2016:

Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan

Chiều 15-8, tại chùa Quán Sứ – Hà Nội, Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do Phó Trưởng ban Thường trực Bùi Thanh Hà điều hành dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan báo hiếu và kết thúc kỳ an cư kiết hạ (khánh hạ).

Đồng chí Bùi Thanh Hà trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội luôn mạnh khỏe, thực hiện tốt công tác phật sự. Đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là tổ chức tốt Lễ Vu lan báo hiếu năm nay, mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng dân tộc.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và chia sẻ mùa Vu lan là mùa báo đáp tứ trọng ân: thâm ân của cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân Tam Bảo. Đây cũng là mùa kết thúc an cư kiết hạ, làm cho người tu quay lại với chính mình, chỉnh đốn, trì trai, đạt được giác ngộ. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thực hiện tốt các công tác phật sự, đem lại ích đời lợi đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, yên vui và hạnh phúc.

Lễ hành hương La Vang

Trong hai ngày 14 và 15/8, tại Nhà thờ La Vang, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã diễn ra lễ hành hương La Vang năm 2016. Hàng nghìn giáo dân đến từ các giáo phận trong cả nước và khách hành hương đã tham dự thánh lễ vọng kính đức mẹ hòn xác lên trời, rước kiệu và các sinh hoạt cầu nguyện, diễn nguyện…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các vị chức sắc cùng toàn thẻ giáo dân đón lễ hành hương La Vang năm 2016 an lành, hạnh phúc.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Giáo mùa năm 2016

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa năm 2016 họp báo giới thiệu chương trình năm nay. Với chủ đề “Đồng hành – văn hóa giao thông”, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2016 (MMF 2016 by Tuborg) diễn ra từ ngày 21 đến 23-10 tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Các nghệ sĩ đến từ nhiều nước và các nghệ sĩ Việt Nam sẽ trình diễn những tiết mục âm nhạc nhằm chuyển tải thông điệp kêu gọi mọi người khi lái xe không uống bia, rượu và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016:

Đồng Tháp có bếp ăn hỗ trợ người bán vé số

Bếp ăn này hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Chỉ cần đăng ký trước, mỗi ngày từ 10g đến 12g30, người bán vé số đến đây dong-thap-co-bep-an-ho-tro-nguoi-ban-ve-sosẽ được nhận suất ăn trưa miễn phí. Mỗi suất ăn trị giá khoảng 12.000 đồng gồm cơm, canh, món mặn, món xào và trái cây tráng miệng. Đặc biệt, có cả cơm chay khi người bán vé số có nhu cầu. Người bán vé số có thể ăn cơm tại phòng ăn của bếp ăn hoặc mang đi.

Ngay ngày đầu khai trương đã có trên 150 người bán vé số trên địa bàn TP Sa Đéc được nhận cơm miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Mốt, trưởng ban điều hành bếp ăn này, cho biết kinh phí mua sắm thức ăn là được tài trợ, riêng công chế biến, nấu ăn được các thành viên trong Hội cựu giáo chức thành phố và các nhóm thiện nguyện bỏ công ra làm.

“Chúng tôi luôn quan tâm hàng đầu đến vấn đề chất lượng bữa ăn và an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người bán vé số”, ông Mốt chia sẻ.

Được biết, kinh phí hoạt động bếp ăn này do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ.

Theo ông Lý Khôi Văn, chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, đơn vị đang xúc tiến các bước để tiếp tục hỗ trợ mở thêm 1 bếp ăn nữa ở TP Cao Lãnh.

Long Sa

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/8/2016:

U19 Việt Nam thắng U19 Thái-lan 1-0 tại Mi-an-ma

Chiều 22-8, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận ra quân gặp đội tuyển U19 Thái-lan tại Giải bóng đá tứ hùng U19 – KBZ Bank Cup 2016 ở Mi-an-ma. Tuy không có được đội hình mạnh nhất do một số trụ cột của đội đang phải thi đấu V-League, nhưng U19 Việt Nam đã tự tin bước vào trận đấu, thi đấu ngang ngửa trước U19 Thái-lan khá mạnh với đội hình đầy đủ các cầu thủ đã từng thắng đội bóng nước ta tại Giải U19 Đông – Nam Á 2015. U19 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ngay trong hiệp một từ pha dứt điểm bằng đầu của tiền đạo Trần Thành. Bị dẫn trước, các cầu thủ U19 Thái-lan đã tràn lên tiến công và gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành của đội bóng nước ta, nhưng trong thế trận phòng ngự chặt chẽ, U19 Việt Nam đã bảo vệ được tỷ số thắng 1-0 đến hết trận đấu. Sau trận thắng này, chiều 24-8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đội tuyển U19 Mi-an-ma.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

Tìm người thân của 8 cháu bé bị bán qua Trung Quốc

Ngày 18-8, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết vừa phát thông tin tìm kiếm người thân của 8 bé trai từng bị bán sang Trung Quốc năm 2011 được cơ quan Công an phát hiện, giải cứu. Theo Cục cảnh sát hình sự, ngày 15-7-2011 các lực lượng Công an tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) đã triệt phá chuyên án mua bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc, giải cứu 10 bé trai từ 10 ngày tuổi đến 7 tháng tuổi.

Tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã phối hợp các lực lượng công an Trung Quốc tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng mua bán trẻ em. Qua đó, bắt giữ 40 đối tượng và khởi tố 24 bị can về hành vi mua bán trẻ em, trong đó có 10 bị can là người Việt Nam.

Sau khi triệt phá đường dây, C45 đã phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 10 bé đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh.

Các cháu bé được C45 lần lượt đặt tên là Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh. Quá trình xác minh, hiện C45 mới chỉ xác định được mẹ của hai cháu Cộng và Mạnh, là con của hai bị can bị bắt trong vụ án, 8 cháu còn lại vẫn chưa xác định được người thân, quê quán.

Theo C45, qua quá trình nuôi dưỡng, hiện các cháu đã lớn, chuẩn bị đến tuổi đi học và vẫn được chăm sóc tại trung tâm trong điều kiện sức khỏe tốt, phát triển bình thường.

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

Trưng bày hơn 400 cuốn sách về Huế

Huế – những trang sách là chuyện vừa được Bảo tàng Văn hóa Huế giới thiệu đến người yêu sách trung-bay-hon-400-cuon-sach-ve-huevới hơn 400 đầu sách chủ yếu về văn hóa, lịch sử, địa lý. Hầu hết số sách trên được Bảo tàng Văn hóa Huế mượn lại của các nhà nghiên cứu, nhà giáo sống và làm việc tại Huế để trưng bày như Phan Thuận An, Hồ Vĩnh, Trần Đại Vinh, Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Quy, Phan Đăng, Huỳnh Công Bá, hòa thượng Thích Hải Ấn.

Cùng với đó, các nhà sách Phú Xuân, NXB Thuận Hóa, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế… cũng đem đến cho người xem nhiều cuốn sách liên quan đến Huế, sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, sách của những học giả trong và ngoài nước nghiên cứu về Huế xưa và nay…

“Đây là bước mwor đầu góp phần kết nối những giá trị truyền thống giữa xưa và nay, từng bước giới thiệu kho tư liệu di sản văn hóa của vùng đất cố đô” – bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, giám đốc Bảo tàng Văn hóa Huế, cho hay. Chuyện để mở cửa từ ngày 18/8 đến 5/9 tại số 25 Lê Lợi, TP Huế, (MINH AN)

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/8/2016:

Dàn nhạc trẻ châu Á biểu diễn tại Việt Nam

Trong hai tối 17 và 18/8, Dàn nhạc trẻ châu Á đã có chương trình biểu diễn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với sự tham gia của 110 nghệ sĩ, trog đó có nghệ sĩ vi-ô-lông Đỗ Ngọc Thảo My của Việt Nam. Thành lập từ năm 1990, Dàn nhạc hình thành từ những nhạc công được tuyển chọn ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á và thường xuyên có chương trinh biểu diễn tại các nước trong khu vực, nhằm tôn vinh tài năng của các nhạc công trẻ và đưa âm nhạc cổ điển tiếp cận với công chúng châu lục. Trong chương trình biểu diễn tại Việt Nam năm nay, Dàn nhạc trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới như: Bản giao hưởng số 6 Pathetique (Trai-cốp-xki); Bản giao hưởng số 8 (Đvô-rắc) và các tác phẩm: Fanfare for the common man, Appalachian spring (Cô-plen) và The Planets (Hon)

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2016:

Cá mặt trăng gần 1 tấn mắc lưới ngư dân

Chiều 14/8, ông Trần Văn Nguyện – chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An – cho biết ngư dân Đào Văn Huân, chủ tàu cá NA-9000TS, đã làm thủ tục bàn giao, hiến tặng con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

Trước đó, ngày 10/8 khi đang đánh bắt cá ở vùng biển vịnh Bắc bộ, tàu cá anh Huân đánh bắt được cá mặt trăng có kích thước rất lớn vướng vào lưới. Các thuyền viên trên tàu dùng máy tời mới đưa được con cá lên tàu và cho xuống khoang tàu ướp lạnh, đưa vào bờ.

Cùng thời điểm này, đội tàu đi cùng anh Huân cũng đánh bắt được một con cá mặt trăng có trọng lượng hơn 2 tạ. Sau khi đưa lên bờ phát hiện con cá còn sống thì thả lại về biển.

Anh Huân cho biết chuyên khai thác sau cơn bão số 1 đi qua, tàu của anh cũng đánh bắt được 4 con cá mặt trăng có trọng lượng trên 1 tấn, sau khi cập cảng đã liên lạc với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng 4 con cá này

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ.

D.Hòa

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/8/2016:

Thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Công an tỉnh Bình Phước vừa thông báo kết quả rà soát, thống kê người nghiện ma túy đợt 1 năm 2016. Kết quả, toàn tỉnh có 1,371 người nghiện ma túy, tăng 209 người so với sáu tháng đầu năm 2015. Đáng chú ý, trong đó cso 1.177 người nghiện ma túy ngoài xã hội.

Trong tháng cao điểm về phòng, chống ma túy (6.2016), các lưc lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra 241 đối tượng, phát hiện 164 đối tượng dương tính với ma túy. Qua đó, ngành chức năng đề nghị lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 52 đối tượng, xử phạt hành chính 98 đối tượng, đề nghị cai nghiện tại gia đình hai đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 đối tượng.

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2016:

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa

Chiều 15 và 16-8, trong chuỗi hoạt động của chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 14”, lần đầu tiên thành phố Hội An tổ chức tái hiện đám cưới của Công Nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. tai-hien-dam-cuoi-cong-nu-ngoc-hoa

Đây là một hoạt động văn hóa có sự đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu thành phố Nagasaki, Nhật Bản, được công chúng địa phương và du khách đón đợi.

Hình ảnh Công Nữ Ngọc Hoa cùng chồng ngồi trên thuyền trở về Nagasaki nhưng đôi mắt rướm lệ, cứ luôn quay nhìn lại quê hương Việt Nam là một hình ảnh cảm động, thường được các bạn Nhật tái hiện trong lễ hội Okunchi tổ chức ở Nagasaki.

Công Nữ Ngọc Hoa là con của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1619, bà được gả cho Araki Sotaro – thương gia Nhật thường xuyên sang buôn bán tại cảng thị Hội An vào những năm đầu của thế kỷ 17.

Năm 1620, bà theo chồng về sống tại Nagasaki (một trong những địa phương đầu tiên của Nhật có quan hệ với Việt Nam hơn 400 năm trước) và được xem là người Việt đầu tiên định cư tại Nhật. Vì vậy người dân địa phương rất quý bà, gọi bà bằng tên thân mật là Anio.

Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki hiện vẫn còn trưng bày chiếc gương soi của Công Nữ Ngọc Hoa. Năm 1645, bà qua đời, được chôn cất tại Đại Âm tự nằm ngay trung tâm thành phố Nagasaki.

Tại phố cổ Hội An hiện nay có một con đường mang tên Công Nữ Ngọc Hoa chạy dọc sông Hoài, từ cầu gỗ trước chùa Cầu đến quảng trường sông Hoài.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016:

Lời xin lỗi của Thủ tướng về “đoàn xe qua phố cổ”

Lời xin lỗi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập khi phát biểu kết luận tại hội nghị, đề cập về việc đoàn xe phục vụ chuyến công tác của ông đi xuyên qua phố cổ Hội An hôm 8/8.

“Thủ tướng đi vào đường phố, đã đi bộ trước hàng cây số rồi, ô tô vẫn đi phía sau, Thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm” – Thủ tướng nói.

Ngày 8/8, trước khi dự hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng đã đi bộ, trò chuyện với du khách, người dân ở phố cổ Hội An. Đoàn xe đi phía sau, xuyên qua phố cổ vốn cấm ô tô. Trên các trang mạng sau đó đã trần ngập bàn luận về chuyện này. Và hôm qua cũng trần ngập chia sẻ vè chuyện “nhận trách nhiệm” của Thủ tướng đối với một việc tưởng nhỏ mà không nhỏ này

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2016:

VTV xin lỗi vì nhầm lẫn giữa Tố Uyên và Xuân Quỳnh

Ngày 18-8, Ban thời sự VTV – Đài truyền hình Việt Nam – đã gửi thư xin lỗi gửi đến gia đình cố nhà thơ Xuân Quỳnh và gia đình NSƯT Tố Uyên vì sự nhầm lẫn hình ảnh mới đây.

Trong thư xin lỗi do phó trưởng ban thời sự VTV Bùi Hồng Phúc ký, cho biết bản tin lúc 22g30 ngày 15-8 phát trên kênh VTV1 đã xảy ra sự việc nhầm lẫn hình ảnh của cố nhà thơ Xuân Quỳnh và NSƯT Tố Uyên.

Cụ thể, trong bản tin “Đề nghị truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật” cho một số văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ Xuân Quỳnh, biên tập viên của VTV đã sử dụng nhầm hình ảnh của NSƯT Tố Uyên.

“Ban thời sự – Đài truyền hình Việt Nam kính gửi đến gia đình hai nghệ sĩ lời xin lỗi chân thành nhất vì sai sót đáng tiếc này. Biên tập viên N.N.P người trực tiếp biên tập tin này đã tham khảo tin tức từ một website có hình ảnh tư liệu đen trắng khó nhận diện. Là một biên tập viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, lại phải xử lý gấp tin biên tập trong thời gian ngắn trước khi lên sóng, biên tập viên N.P đã tự kiểm điểm và nhận lỗi sâu sắc về sai sót. Ban thời sự cũng đã có hình thức xử lý đối với biên tập viên này. Ông Bùi Hồng Phúc, phó trưởng ban thời sự là người duyệt, cũng như ekip sản xuất bản tin này xin nhận trách nhiệm và kính mong gia đình hai nghệ sĩ lượng thứ”, thư xin lỗi của VTV bày tỏ.

V.V.Tuấn

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/8/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo giải quyết vụ sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Ngay sau vụ nổ súng xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, sáng 18-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến Yên Bái nắm tình hình, làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng đánh giá cao các biện pháp chủ động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái trong việc xử lý vụ việc, nhất là đã kịp thời phối hợp các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương tổ chức cứu chữa, cấp cứu cho hai đồng chí bị nạn.

Thủ tướng nêu rõ, việc xử lý vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái. Yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh, giữ vững mọi hoạt động quản lý, điều hành bình thường của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai lực lượng phối hợp Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, kết luận vụ án một cách cụ thể, đúng pháp luật, báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết. Các ngành Công an và Quân đội tại Yên Bái tăng cường các phương án nghiệp vụ; tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng mong muốn, lãnh đạo tỉnh Yên Bái phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, vượt qua khó khăn, xử lý tốt mọi tình huống và những vấn đề phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã phân công một số đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để ổn định tình hình: Giao đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách chung; đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách Ban.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/8/2016:

Về vụ sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Khởi tố vụ án để điều tra làm rõ

Chiều 18-8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp báo về vụ giết người tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Hiện, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin tại buổi họp báo, thực hiện chương trình làm việc, 8 giờ sáng 18-8, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ 2 tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy. Khoảng hơn 7 giờ, đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến phòng làm việc của đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, dùng súng quân dụng K59, bắn một viên đạn vào trán đồng chí Phạm Duy Cường. Sau đó, đối tượng sang phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khoảng 150 m) dùng súng bắn vào ngực đồng chí Ngô Ngọc Tuấn rồi tự sát.

Sau khi phát hiện, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã khẩn trương đưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đối tượng Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ kíp cấp cứu chuyên môn, nhưng do vết thương nặng, hai đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 5 phút cùng ngày. Đối tượng Minh chết lúc 15 giờ 26 phút.

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2016:

Triệt phá đường dây tàng trữ ma túy trong chung cư cao cấp

Ngày 25/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tàng trữ, kinh doanh ma túy trong những chung cư cao cấp, bắt năm đối tượng, thu giữ 14kg ma túy đá.

Theo PC47, đường dây kinh doanh ma túy quy mô lớn này do Nguyễn Văn Luật (31 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Thế Dũng (47 tuổi, ngụ Hà Nội) điều hành. Nguồn ma túy được Luạt qua Trung quốc mang về, mỗi làn 15-20kg. Khi ma túy được tuồn trót lọt vào TP.HCM, Luật cất giữ trong căn hộ chung cư cao cấp của mình ở Q.Tân Bình, sau đó chi nhỏ để Dũng mang phân phối cho nhiều mối hàng.

Tháng 8/2016, trinh sát PC47 lần lượt khám xét hai căn hộ của Luật và Dũng thuê ở Q.Tân Bình và Q.Bình Thạnh, phát hiện tàng trữ 14kg ma túy đá, hai cân tiểu li. Ngoài ra, phát hiện Luật tàng trữ một khẩu súng ngắn với gần 100 viên đạn.

Hoàng Lộc

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/8/2016:

Cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh

Chiều 23-8, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai quyết định kỷ luật, cách chức Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh vì liên quan những sai phạm trong xử lý vụ án quán cà-phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn về tội “Kinh doanh trái phép”. Sau thời gian xem xét, cân nhắc, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã ra quyết định xử lý kỷ luật cách chức Trưởng công an huyện đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý. Ngoài ra, hai Phó đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh cũng bị kỷ luật: Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân bị kỷ luật cách chức và Đại úy Lê Cảnh Tuân bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/8/2016:

Thu hồi thẻ của hai nhà báo

Ngày 25-8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký Quyết định số 1485/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Thẻ nhà báo của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến, cùng công tác tại Báo Công Thương.

Quyết định nêu rõ, thu hồi Thẻ nhà báo số IBT 01434, thời hạn 2016-2020 của bà Vũ Thị Thành Huế và Thẻ nhà báo số IBT 01473, thời hạn 2016-2020 của bà Lê Thị Xuyến, được cấp tại Báo Công Thương, do vi phạm các quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí theo tiết C điểm 9.1, khoản 9, Mục II, Thông tư số 07/2007/TT – BVHTT ngày 20-3-2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin.

Được biết, bà Vũ Thị Thành Huế là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công Thương tại TP Hải Phòng; bà Lê Thị Xuyến là phóng viên thường trú Báo Công Thương tại TP Hải Phòng. Quyết định nêu rõ: Báo Công Thương có trách nhiệm thu hồi hai Thẻ nhà báo của hai cá nhân nêu trên và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 10-9-2016.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/8/2016:

Phạt công ty TNHH Green Farm Asia gần 430 triệu đồng

Ngày 26-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Trương Thanh Tùng cho biết, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Green Farm Asia (thôn 8, xã Cư K’nia, huyện Cư Giút) do xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo quyết định, Công ty TNHH Green Farm Asia bị phạt tổng số tiền gần 430 triệu đồng, trong đó phạt 170 triệu đồng vì thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phạt 250 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 6,2 lần vào môi trường; phạt thêm 3% mức tiền phạt đối với hành vi xả nước thải sản xuất vượt 6,1 lần quy chuẩn kỹ thuật, và buộc công ty phải trả hơn 15 triệu đồng kinh phí đo đạc và phân tích sáu mẫu môi trường.

Ngoài ra, tỉnh Đác Nông yêu cầu Công ty TNHH Green Farm Asia khẩn trương khắc phục tình trạng xả thải khi chưa xử lý đạt quy chuẩn, làm ô nhiễm môi trường của Trung tâm lợn giống hạt nhân Cụ Kỵ. Buộc công ty này phải bơm hút lượng nước thải tồn đọng tại mương dẫn, khu vực trong khuôn viên trại lợn vào bể chứa có lót đáy để xử lý; có trách nhiệm khắc phục tình trạng ô nhiễm tại suối Ea Dier; phối hợp với chính quyền các xã Nam Dong, Đác Drông và Cư K’nia đánh giá thiệt hại đối với các hộ dân phía hạ lưu để có phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương các cấp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày 31-10-2016, nếu Công ty TNHH Green Farm Asia không chấp hành đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đác Nông đình chỉ hoạt động của trại lợn và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan…

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/8/2016:

Tuyên án vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại VAB Bạc Liêu

Từ ngày 18 đến 22-8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu).

Theo đó, bị cáo Võ Thành Công bị tuyên phạt 18 năm tù giam; bị cáo Trần Quốc Thống 20 năm tù giam, bị cáo Phạm Xuân Hưng 15 năm tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Công Thuấn 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Bích Ly 12 năm tù; các bị cáo Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung, Mã Ngọc Kim Chi, mỗi bị cáo 10 năm tù giam với cùng tội danh “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”. Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Võ Thành Công bồi thường cho ngân hàng năm tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Thống bồi thường 12,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Hưng bồi thường hơn 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng; đồng thời buộc Ngân hàng VAB Bạc Liêu phải trả lại năm sổ tiết kiệm cho Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, nhóm đối tượng trên đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của khách thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của VAB Bạc Liêu.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/8/2016:

Tạm đình chỉ bảy đăng kiểm viên vi phạm nghiệp vụ

Ngày 19-8, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết, Cục trưởng Trần Kỳ Hình đã ký quyết định kỷ luật bảy đăng kiểm viên (ĐKV) với hình thức đình chỉ công tác một đến hai tháng do vi phạm nghiệp vụ kiểm định, đánh giá, kết luận sai về tình trạng kỹ thuật phương tiện, không tuân thủ quy trình kiểm định.

Các ĐKV này bị phát hiện có sai phạm trong đợt kiểm tra đột xuất tại 19 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc theo hình thức hậu kiểm xe vừa hoàn thành kiểm định do Cục ĐKVN thực hiện từ ngày 1-7 đến 15-8. Cục trưởng ĐKVN yêu cầu lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo đến toàn thể cán bộ, ĐKV, nhân viên trong đơn vị và họp rút kinh nghiệm, phòng ngừa sai phạm.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/8/2016:

Quý 2, có gần 200 nghìn thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Tổng cục Thống kê công bố báo cáo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 2/2016. Trong quý 2, cả nước có hơn 1,088 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó hơn 418 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật. Thất nghiệp nhiều nhất là nhóm trình độ đại học trở lên với hơn 191 nghìn người, tiếp đến là cao đẳng chuyên nghiệp với 94.800 người và trung cấp chuyên nghiệp với 59.100 người. Nhóm lao động có bằng trung cấp có nhu cầu tìm việc làm nhiều nhất, chiếm 30,9%; tiếp theo là nhóm có trình độ cao đẳng (chiếm 19,2%) và đại học trở lên (chiếm 16,8%). Nhóm nghề có trình độ chuyên môn như kế toán – kiểm toán, quản trị kinh doanh, nhân sự… là những nhóm nghề ó số lượt người tìm việc nhiều nhất.

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016

Tát nữ tiếp viên hàng không, bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 17-8, Cảng vụ hàng không miền Nam xác nhận thông tin vừa xử phạt một nam hành khách 15 triệu đồng về hành vi tát vào mặt một nữ tiếp viên hàng không.

Theo đó, tối 13-8, khi chuyến bay VN255 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP.HCM vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam hành khách ngồi ghế hạng thương gia không tìm thấy điện thoại iPhone 6 Plus đã tát vào má trái của nữ tiếp viên.

Theo bản tường trình với Cảng vụ hàng không miền Nam, vị khách này cho biết sau khi ngủ dậy thì thấy chiếc điện thoại không còn nằm trên bàn. Ông gọi ba cuộc vẫn đổ chuông nhưng đến các cuộc gọi sau thì máy không còn liên lạc được.

Sau đó, ông tiếp tục gọi điện thoại lại đổ chuông. Do nghi ngờ nữ tiếp viên lấy điện thoại của mình mà không thừa nhận nên vị khách này đã tát vào mặt cô gái.

Tại bản tường trình gửi Cảng vụ hàng không miền Nam, nữ tiếp viên bị đánh cho biết: “Khi máy bay vừa hạ cánh thì vị khách gọi lại bảo mất điện thoại, trước đó để trên bàn ăn. Lúc xếp bàn ăn của khách để máy bay hạ cánh, tôi không thấy điện thoại. Tôi cùng tiếp viên trưởng lật đệm ghế ra tìm nhưng khách nói không cần tìm nữa, rồi bất ngờ tát mạnh vào má trái của tôi”.

Tiếp viên trưởng chuyến bay này ghi nhận sự việc và cho biết khi bị đánh nữ tiếp viên này ôm mặt chạy vào khu vực tiếp viên để đồng nghiệp chườm đá.

Khoảng 20 phút sau khi hành khách rời máy bay, chiếc điện thoại được tìm thấy dưới chân ghế của hành khách VIP. Vụ việc được tổ bay VN255 trình báo Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý, vị khách này đã thừa nhận hành vi của mình và chấp nhận nộp phạt.

K.Ngân

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/8/2016:

Bắt nhóm hung thủ giết người, thu nhiều vũ khí và ma túy

Ngày 16-8, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29-7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của quần chúng về việc có một nam thanh niên rơi từ tầng 3 xuống đất. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại số nhà 866, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Người dân đã đưa anh Tuyên đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi bên trái và giập não. Qua điều tra, Công an bắt giữ bốn nghi phạm là Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); Bùi Văn Chủ (SN 1993); Vũ Văn Thùy (SN 1991) và Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991), cùng trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Khám xét tại nơi ở của đối tượng Vũ Quang Hùng, Công an thu giữ 11 khẩu súng, 1.067 viên đạn các loại, một cân đầu đạn chì, 20 cát tút đạn, 14 vỏ đạn, cùng hàng chục dao kiếm, dùi cui, nỏ; một túi ni-lông chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp; 11,740 gam chất dẻo mầu nâu đen cùng 438 giấy tờ cho vay nợ với tổng số tiền khoảng gần năm tỷ đồng; 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, sáu hộ chiếu cùng một số đồ vật khác.

Kết quả điều tra cho thấy, do anh Phạm Văn Tuyên có mâu thuẫn trong làm ăn với Vũ Quang Hùng, cho nên ngày 12-6, Hùng đi cùng Chủ đến gặp anh Tuyên để giải quyết mâu thuẫn. Hùng đã dùng súng ngắn bắn vào đùi trái anh Tuyên. Anh Tuyên đã đi cấp cứu tại bệnh viện, không trình báo cơ quan Công an. Đến tháng 7, Hiếu và Thùy đến nhà anh Tuyên dùng dao đuổi đánh và đẩy Tuyên từ tầng 3 xuống đất. Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu và đang hồi phục. Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp các đơn vị chức năng tập trung điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi khác như: Cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản…

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016:

Đình chỉ vụ án “mặc áo đỏ” cướp tài sản

Ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Tươi – viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) – đã ký quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với ba thanh niên gồm Lê Minh Nhựt (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (21 tuổi) và Nguyễn Vũ Ca (20 tuổi), đều ngụ trên địa bàn huyện Cái Nước.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 2/6/2015 anh Lâm Chí Nhẫn đến Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) trình báo mình bị cướp tài sản. Khi khai báo anh Nhẫn “chỉ điểm” các đối tượng đang nhậu ở một quán trên địa bàn xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau), cho rằng một thanh niên trong nhóm đang ngồi nhậu “mặc áo thu màu đỏ” cướp điện thoại của mình.

Ngày 12/6, Cơ quan cánh át điều tra Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nhựt, Ca và Khang. Quá trình điều tra, cả ba thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tới giai đoạn xét xử thì họ không thừa nhận hành vi phạm tội và tố bị ép cung.

Dựa trên những tài liệu thu thập chưa đủ cơ sở để truy tố Nhựt, Ca và Khang phạm tội cướp tài sản nên Viện KSND Cái Nước quyết định đình chỉ vụ án.

N.Hùng

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/8/2016:

Hơn 50ha rừng tự nhiên bị phá ở Phú Yên

Công an tỉnh Phú Yên vừa cử lực lượng phối hợp Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng của huyện miền núi Đồng Xuân tổ chức giám định hiện trường hơn 70 ha rừng bị phá, đốt thuộc vùng giáp ranh hai xã Xuân Long và Xuân Quang 2 để làm căn cứ xử lý. Ngoài hơn 20ha rừng thuộc tiểu khu 110, xã Xuân Long bị tàn phá, các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên còn phát hiện thêm hơn 50 ha rừng tự nhiên đang trong thời kỳ tái sinh tại tiểu khu 120 và 121, xã Xuân Quang 2 (giáp ranh xã Xuân Long) cũng bị phá trụi, đốt để làm than, sau đó trồng rừng kinh tế. Trước tình trạng đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng điều tra.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016:

Bắt quả tang 2 TTGT nhận tiền “bồi dưỡng”

Tối 27-8 Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án nhận hối lộ liên quan đến hai cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) của Cục quản lý đường bộ II thuộc Tổng cục Đường bộ VN.

Theo cơ quan điều tra, sáng 24-8 hai TTGT Võ Văn Tự (50 tuổi) và Hồ Văn Thiết (35 tuổi) làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thuộc thị xã Kỳ Anh đã dừng hai xe bồn của doanh nghiệp Khải Hoàn kiểm tra. Khi đó chỉ có một tài xế xuất trình được giấy tờ xe.

Không muốn bị “khó dễ”, hai tài xế đã mời Tự và Thiết đi ăn cơm trưa. Tại quán cơm, Tự và Thiết cho biết 2 xe bồn sẽ bị phạt 75 triệu đồng do vi phạm các lỗi vượt quá trọng tải cho phép ghi trong giấy kiểm định, chở quá tải trọng cầu đường…

Trong lúc ăn, Tự và Thiết nói với hai tài xế nếu được “bồi dưỡng” sẽ không bị xử lý vi phạm.

Đến 16g cùng ngày, ông Tự và Thiết bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của hai tài xế xe bồn để bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Văn Định

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/8/2016:

Khởi tố năm bị can vụ hành hung cán bộ quản lý rừng tại Lâm Đồng

Ngày 14-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ cán bộ bị đánh thương vong khi tuần tra bảo vệ rừng tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Các bị can gồm: Mơ Bon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng), Liêng Hót Ha Jêk (21 tuổi), Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi) và K’Long Ha Hen (22 tuổi), đều ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Các đối tượng này trực tiếp tham gia vụ chống đối lực lượng bảo vệ rừng ngày 8-8, tại Tiểu khu 243A, xã Phi Tô, Lâm Hà.

Như Báo Nhân Dân đã đưa, thời điểm nêu trên, lực lượng quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban, Ban Lâm nghiệp và Công an xã Phi Tô, phối hợp kiểm tra rừng tại Tiểu khu 243A, phát hiện một số người dân thôn Hang Hớt, xã Mê Linh (ba nhóm, khoảng 16 người), đang chặt phá rừng lấy đất canh tác nông nghiệp. Khi đoàn kiểm tra mời những người này về UBND xã làm việc, thì một số đối tượng chặn đường, tấn công bằng hung khí. Hậu quả, anh Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi, cán bộ Ban QLRPH Nam Ban) tử vong tại chỗ, anh Tân Khoa (21 tuổi, cán bộ Ban QLRPH Nam Ban), anh Triệu Văn Hiệp (35 tuổi, Xã đội trưởng kiêm Phó Trưởng ban Lâm nghiệp xã Phi Tô) và Trưởng Công an xã Phi Tô bị thương.

Chiều 13-8, cơ quan chức năng bắt tạm giam bốn nghi can, riêng Ha Hen đang bỏ trốn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016:

Thôi chức viện trưởng VKS huyện “vòi tiền” bị can

Chiều 15-8, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định thôi chức viện trưởng VKSND huyện Đắk Đoa đối với ông Trịnh Công Thương. Ông Thương tạm thời được điều về làm kiểm sát viên thi hành án dân sự.

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, việc bố trí ông Thương về làm kiểm sát viên chỉ là quyết định tạm thời trong thời gian chờ Cục Điều tra hình sự – VKSND Tối cao điều tra và đưa ra quyết định cuối cùng vụ ông Thương đã “gạ gẫm, vòi tiền” bị can trong một vụ án hình sự.

Ban thường vụ Huyện ủy Đắk Đoa cho biết đã cảnh cáo ông Thương về mặt Đảng.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trước đó Công an huyện Đắk Đoa đã khởi tố bị can Lê Thị Đào (34 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Đoa) về hành vi cố ý gây thương tích cho một người khác.

Trong quá trình truy tố, bị can Đào nói đã nhiều lần bị ông Trịnh Công Thương gọi điện “vòi vĩnh” phải đưa 30 triệu đồng để được nhận mức án nhẹ.

Bức xúc, bị can Đào đã ghi âm các cuộc điện thoại này và tố cáo lên các cơ quan chức năng.

Thái Bá Dũng

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016:

Bắt và vận động đầu thú 1.363 đối tượng

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM được thành lập ngày 22-6-2011 với nhiệm vụ truy bắt, vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, vật chứng có liên quan đến các vụ án hình sự.

Qua 5 năm hoạt động, PC52 đã bắt và vận động đầu thú 1.363 đối tượng truy nã. Trong đó có 160 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, xác lập và khám phá 19 chuyên án truy xét đối tượng truy nã.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 29/8/2016:

Big C đã nộp hơn 2.000 tỉ đồng thuế chuyển nhượng vốn

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Big C đã nộp toàn bộ số thuế chuyển nhượng vốn là 2.034 tỉ đồng, sau khi Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group mua chuỗi siêu thị Big C VN vào tháng 4-2016.

Đây là số tiền thuế chuyển nhượng vốn VN thu được nhiều nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên Central Group – đơn vị nhận chuyển nhượng chuỗi siêu thị Big C VN – đã không đứng ra kê khai và nộp số thuế trên, mà Big C VN đứng ra nộp.

Để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng chuyển giá và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thông qua giao dịch với các bên tại “thiên đường thuế”, Tổng cục Thuế cho biết đang hoàn tất dự thảo nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế.

Lê Thanh

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: