Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 20, 2017

Trên quê hương yêu dấu

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:20 chiều

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Thông báo hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-5 đến 10-5-2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Ðề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Ðề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;

Ðề án tổng kết 15 năm (2002 – 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã quyết nghị:

1– Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

– Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

– Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên.

2– Tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra.

3– Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Ðinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Ðảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Ðinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

4– Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Ðảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính đảng năm 2016.

5– Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Sáng 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Ðinh La Thăng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Ủy viên T.Ư Ðảng, giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều chiều các phương án kiện toàn, phân công và đã biểu quyết đồng thuận 100% với phương án phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân là cán bộ trưởng thành từ TP Hồ Chí Minh, được đào tạo cơ bản, đã kinh qua nhiều chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Ðồng chí là Ủy viên T.Ư Ðảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Ðại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV. Trên cương vị mới, với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo quân và dân thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, xây dựng TP Hồ Chí Minh tiếp tục là thành phố năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn đồng chí Ðinh La Thăng tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, sự năng động và kinh nghiệm của mình, có những đóng góp xứng đáng cho Ðảng và Nhà nước trên cương vị công tác mới.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được Ðảng tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ðảng bộ và 10 triệu đồng bào thành phố, tiếp tục làm tốt công việc các thế hệ lãnh đạo thành phố đã làm. Ðồng chí mong muốn lãnh đạo Ðảng, Nhà nước quan tâm; Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ðồng chí Ðinh La Thăng phát biểu cảm ơn những tình cảm mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho mình. Ðồng chí cho biết: “Tôi đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 8-2011. Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành T.Ư đối với tôi là có lý, có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, cũng như tạo điều kiện cho tôi sửa chữa khuyết điểm. Hôm nay, trước Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi chân thành xin lỗi, mong được Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cảm thông, chia sẻ, tiếp tục giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao…”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Chiều 12-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF – ASEAN).

★ Trước đó, tại Phnôm Pênh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Giám đốc điều hành WEF P.Ruết-xlơ đã gặp gỡ, tọa đàm với lãnh đạo 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhiều quốc gia, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu. Tại buổi đối thoại, dẫn câu tục ngữ của Việt Nam “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, Thủ tướng chia sẻ với các nhà đầu tư về những thách thức cũng như quyết tâm của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng các nhà đầu tư sẽ thành công ở Việt Nam.

Thủ tướng nêu bật tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam; cho rằng kinh doanh ở Việt Nam không chỉ là tiếp cận thị trường hơn 93 triệu dân mà còn là thị trường của ASEAN và thế giới, nhất là khi Việt Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới, có độ mở lớn, tiêu chuẩn cao; đang đàm phán bốn FTA khác. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao; cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản cho các nhà đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh việc ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp khởi nghiệp và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ trực tiếp giải đáp về những vấn đề các nhà đầu tư quan tâm. Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia đối thoại đánh giá cao quyết tâm đổi mới, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp; bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

★ Tại phiên thảo luận “Đầu tư cơ sở hạ tầng thông minh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng quan trọng đối với phát triển, là điều kiện tiên quyết để kết nối kinh tế và là một trọng tâm trong xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Thủ tướng khẳng định, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược để tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam có nhu cầu lớn về huy động vốn đầu tư khoảng 480 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng, chủ yếu là huy động đầu tư tư nhân. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính, thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là theo mô hình đối tác công – tư (PPP).

★ Trưa cùng ngày, tại cuộc gặp đông đảo các đại biểu, doanh nghiệp tham dự WEF với nội dung tọa đàm về Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật các thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị – xã hội và kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% từ nay đến năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân phát triển để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, đổi mới căn bản mô hình và phương thức tăng trưởng, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường; phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của bốn nước hàng đầu ASEAN; nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế…

★ Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên bế mạc Hội nghị WEF – ASEAN và lễ bàn giao vai trò nước chủ nhà Hội nghị năm 2018 cho Việt Nam. Sau khi nhận chuông nước chủ nhà Hội nghị WEF – ASEAN từ Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc WEF một lần nữa chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị về khu vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác Việt Nam – WEF, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế; Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với WEF, Chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tổ chức thành công Hội nghị WEF – ASEAN tại Việt Nam năm 2018.

★ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số công ty, tập đoàn lớn thuộc WEF, như Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn P&G (Mỹ) M.Xu-ra-gian; Phó Chủ tịch Tập đoàn Shire (Ai-len) L.Xê; Giám đốc khu vực Ngân hàng HSBC (Anh) Đ.Xtây-lơ và Phó Chủ tịch Tập đoàn GE (Mỹ) C.Ben-nét. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh của P&G tại Việt Nam, sự ủng hộ thiết thực và tham gia tích cực của P&G trong các hoạt động của Năm APEC 2017; hoan nghênh Tập đoàn Shire ứng dụng công nghệ cao trong điều trị y tế ở Việt Nam; đề nghị HSBC tiếp tục hợp tác với các ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng kinh doanh ở nước ngoài; đánh giá cao Tập đoàn GE đã hợp tác tốt với các đối tác Việt Nam trong việc phát triển năng lượng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ.

 • Trang 20 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Thủ tướng Việt Nam tọa đàm với 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới

Ngày 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler gặp gỡ tọa đàm với lãnh đạo 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao cũng như cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản cho các nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành WEF Roesler nhìn nhận khu vực sông Mekong trong đó có Việt Nam, là khu vực rất năng động, có dân số trẻ và mong muốn các doanh  nghiệp đầu tư, tạo nhiều việc làm cho giới trẻ. Ông Roesler cho rằng các doanh nghiệp cũng cần môi trường ổn định, thuận lợi và hoan nghênh Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp WEF để tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia đối thoại đánh giá cao quyết tâm đổi mới, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng đã dự buổi gặp mặt do WEF và VinaCapital tổ chức, có sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp tham dự WEF với nội dung tọa đàm về Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng khẳng định Việt Nam 6,5%-7% từ nay đến năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân phát triển để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/5/2017:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày 11-5, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”.

Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, công tác, học tập tại Trung Quốc.(…)

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; đồng thời đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; tổ chức tốt Cuộc gặp Đại diện hai Bộ Chính trị; phát huy tốt vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc trong việc điều phối, thúc đẩy thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 – 2020, Hội thảo lý luận hai Đảng; thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo cán bộ kênh Đảng; tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đảng địa phương; tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật; tăng cường chỉ đạo và ủng hộ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh/khu biên giới, thúc đẩy các địa phương liên quan phát huy tốt vai trò của các cơ chế hiện có, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, tích cực nghiên cứu các biện pháp tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tập trung triển khai kịp thời, có chất lượng các kế hoạch, chương trình, dự án đã thỏa thuận; áp dụng các biện pháp hữu hiệu tăng cường thương mại song phương phát triển cân bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại một số địa phương Trung Quốc; khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại, nhất là các mặt hàng nông, thủy hải sản, thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc triển khai các dự án đầu tư công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam; tích cực trao đổi, ký kết “Phương án tổng thể chung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới” theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và phù hợp quy định pháp luật của mỗi bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam, nhất là tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản liên quan lợi ích thiết thực của nông dân Việt Nam; đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học – công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam lai tạo các giống lúa thích hợp với hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; sớm trao đổi, ký gia hạn Thỏa thuận về đường dây nóng các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển; tăng cường hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công – Lan Thương; ứng phó những thách thức về an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, an toàn hạt nhân…

Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp; xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 7/5/2017:

Tàu hải quân Trung Quốc thăm Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh

Ngày 6-5, tại Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cập bến, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 6 đến 9-5.

Đoàn Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 500 sĩ quan, thủy thủ đoàn do Chuẩn đô đốc Thẩm Hạo, Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung, giữa hải quân hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Trong thời gian chuyến thăm, Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn Hải quân 171.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã về đến Hà Nội tối 29-4, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Ma-ni-la của Phi-li-pin theo lời mời của Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê.

Trước đó, tại Ma-ni-la, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Phi-li-pin đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về tiến triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đồng ý sớm họp Ủy ban hợp tác song phương để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Phi-li-pin khẳng định rất coi trọng tình bạn với Việt Nam, cảm ơn việc Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo ổn định, dài hạn cho Phi-li-pin. Về vấn đề Biển Ðông, Tổng thống Ðu-téc-tê cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy để sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) với nội dung thực chất, có tính khả thi, phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ðu-téc-tê tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 với tư cách Chủ tịch ASEAN; tiếp tục phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong năm APEC Việt Nam 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Ðu-téc-tê đã thả 17 ngư dân Việt Nam về nước trong tháng 11-2016 và cử chỉ nhân đạo của Tổng thống khi đến thăm các ngư dân bị bắt.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh

LTS – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng. Xin trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Xin Thứ trưởng cho biết những nội dung và kết quả nổi bật của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Năm nay ASEAN bước vào năm thứ hai sau thành lập Cộng đồng và cũng là kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận ba chủ đề chính gồm: xây dựng Cộng đồng ASEAN; quan hệ đối ngoại của ASEAN và tình hình thế giới và khu vực.

Về xây dựng cộng đồng, bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, các lãnh đạo chỉ ra các mặt cần khắc phục trong xây dựng Cộng đồng, gồm: một là, nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN còn thấp; hai là, sự phối hợp công tác giữa các cơ quan của ba trụ cột khác nhau trong xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực còn yếu; ba là, hợp tác kinh tế trong nội khối chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Từ đó, cần ưu tiên xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, để người dân được hưởng những lợi ích cộng đồng đem lại; tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các doanh nghiệp, gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); xóa bỏ các rào cản thương mại. Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hành chính công, các lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Về quan hệ đối ngoại, năm nay có nhiều hoạt động quan trọng với một loạt các dịp kỷ niệm lớn như 40 năm quan hệ ASEAN với Hoa Kỳ, EU, Ca-na-đa, 25 năm với Ấn Ðộ và 20 năm hợp tác ASEAN+3 (ba nước Ðông – Bắc Á). Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; xem đây là một nhân tố quyết định để duy trì và phát huy vai trò của ASEAN ở khu vực và vươn ra toàn cầu.

Về tình hình quốc tế và khu vực, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và trên thế giới nói chung. Các lãnh đạo hoan nghênh việc kịp thời ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đối với những vấn đề nóng, như các vụ khủng bố ở châu Âu và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Về Biển Ðông, các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến hiện nay trên thực địa ở Biển Ðông, gồm những biểu hiện quân sự hóa. Các nước đều khẳng định lập trường chung ASEAN, đề cao giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC và thúc đẩy sớm hoàn thành khung Bộ quy tắc COC thực chất, hiệu quả và phù hợp luật pháp quốc tế.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết về sự tham gia và đóng góp của Ðoàn Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Ðoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự Hội nghị đã có những đóng
góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Việt Nam chủ động phối hợp Phi-li-pin và các nước ASEAN tham gia xây dựng các văn kiện chung của ASEAN, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Nhóm Ðặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) và điều phối quan hệ đối thoại ASEAN – Ấn Ðộ.

Tại Hội nghị, để xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ba điểm. Thứ nhất là ưu tiên hàng đầu cho việc đáp ứng lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm. Thứ hai, ưu tiên việc ASEAN cần cải cách, tiếp tục triển khai các biện pháp cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối hoạt động theo hướng tinh giản số lượng, tăng tính hiệu quả của các cuộc họp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan của ASEAN, tăng tính kết nối giữa các trụ cột Cộng đồng. Thứ ba, Thủ tướng nêu trọng tâm hợp tác nội khối và liên kết khu vực nhằm củng cố nội lực, gia tăng sức hút của ASEAN, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư bên ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thảo luận các nội dung nhằm xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống; chia sẻ quan ngại về những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Biển Hoa Ðông, Biển Ðông; nhấn mạnh, ASEAN cần đề cao các nguyên tắc cơ bản và lập trường chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và kết quả của các hoạt động tiếp xúc này?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc; Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki; Quốc vương Bru-nây Ða-rút-xa-lam, Ngài X.Bôn-ki-a; Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha và Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê.

Với Ma-lai-xi-a, hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2020 và tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong việc chống cướp biển, bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực. Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc nêu rõ sẽ bảo đảm quá trình tố tụng, xét xử công dân Ðoàn Thị Hương diễn ra công bằng và bảo đảm các quyền hợp pháp của Ðoàn Thị Hương.

Với Mi-an-ma, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao A-ung Xan Xu Ki nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, tư pháp… Mi-an-ma nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Mi-an-ma.

Trong cuộc gặp với Quốc vương Bru-nây Ða-rút-xa-lam, Ngài X.Bôn-ki-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bru-nây thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chế biến thực phẩm xuất khẩu…; đề nghị Bru-nây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, thực phẩm cho người Hồi giáo và nông sản, cũng như liên doanh đánh cá trong vùng biển Bru-nây theo pháp luật sở tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha nhất trí cần cân bằng cán cân thương mại và thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường tuyên truyền và phối hợp cảnh báo trước để làm giảm số tàu cá hai nước vi phạm lãnh hải của nhau.

Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê khẳng định rất coi trọng tình bạn với Việt Nam; hoan nghênh Chủ tịch nước Trần Ðại Quang thăm chính thức Phi-li-pin trong năm 2017; đồng thời cảm ơn việc Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo ổn định, dài hạn cho Phi-li-pin. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ðu-téc-tê tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 và với tư cách Chủ tịch ASEAN, tiếp tục phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong Năm APEC Việt Nam 2017.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Tạo cơ chế đặc thù đầu tư phát triển TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2017/NÐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế – xã hội để TP Hồ Chí Minh thực hiện vai trò trung tâm kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước. Thành phố được tạm ứng từ nguồn ngân sách hoặc từ nguồn vay để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau đó thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vay. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi cho TP Hồ Chí Minh để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng đô thị, môi trường,… Ngoài vốn ngân sách, thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc huy động đầu tư theo các hình thức của đối tác công – tư (PPP) như BOT, BTO, BT,…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa cho biết, trong tháng 4, cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so tháng trước.

Ðây là tháng có số DN thành lập mới nhiều nhất trong 12 tháng qua, vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%. Trong tháng, cả nước có 2.274 DN trở lại hoạt động, tăng 75,7% so tháng trước; 6.305 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 37,3%.

Tính chung bốn tháng, cả nước có 39.580 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số DN và tăng 48,9% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Xuất khẩu rau, quả ước đạt một tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau, quả bốn tháng đầu năm 2017 ước đạt một tỷ USD, tăng 32,6% so cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của mặt hàng rau, quả Việt Nam, chiếm 82,9% tổng giá trị xuất khẩu rau, quả.  Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau, quả tăng mạnh là Nga (88,7%), Nhật Bản (50,9%), Thái-lan (34%), Trung Quốc (33,3%), Ma-lai-xi-a (32,8%), Hàn Quốc (18,7%) và Hoa Kỳ (13,3%).

Hòa lưới điện quốc gia tổ máy 3 Thủy điện Trung Sơn

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tổ máy 3 có công suất 65 MW của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã chính thức phát điện, hòa thành công vào lưới điện quốc gia. Nhà máy do EVN giao Công ty Thủy điện Trung Sơn thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) làm chủ đầu tư, gồm bốn tổ máy, tổng công suất lắp đặt 260 MW. Đây cũng là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tín dụng. Sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình hơn một tỷ kW giờ/năm, góp phần kiểm soát lũ và tưới tiêu cho hạ du sông Mã. Công trình đưa ra mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất các tác động về môi trường, xã hội từ việc thi công, vận hành liên quan dự án, giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHGs) so với các nhà máy nhiệt điện than cùng quy mô.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng

Ngày 4-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công bố Chương trình quốc gia về REDD+ đến năm 2030 và đường tham chiếu rừng.

Trong giai đoạn 2010 – 2016, độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% (12,3 triệu ha năm 2010) lên 41,19% (14 triệu ha năm 2016), trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả các sáng kiến về rừng và REDD+ mà Việt Nam đã tham gia. Bên cạnh đó, cùng với nỗ lực chung của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế để phát huy hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

PVN khai thác thùng dầu thứ 10 triệu từ sa mạc Xa-ha-ra

Ngày 10-5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Công ty Liên doanh GBRS – một công ty liên doanh với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) vừa khai thác thùng dầu thứ 10 triệu tại Lô 433a & 416b mỏ Bir Seba ở sa mạc Sahara (Algeria). Đây là dự án đầu tiên mà PVN đưa được hoạt động khoan và dịch vụ khoan dầu khí ra nước ngoài khi Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã đưa được giàn khoan đến mỏ Bir Seba và khoan hàng chục giếng tại Lô 433a & 416b. Dự án được đánh giá có tổng trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng dầu, trong giai đoạn 1 sẽ cho sản lượng khai thác 20.000 thùng dầu/ngày từ 13 giếng khoan.

 • Trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Vinamilk ký kết để xuất khẩu sữa vào Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày 12-5 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa của công ty này vào thị trường Trung Quốc.

Như vậy, Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam đạt được bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa vào thị trường hơn 1 tỉ dân của Trung Quốc.

Theo đại diện Vinamilk, đây là kết quả của nhiều nỗ lực, đặc biệt có sự hỗ trợ lớn của thương vụ và tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc trong việc kết nối với các đối tác Trung Quốc ở lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và chế biến sữa.

Trung Quốc đang có dung lượng thị trường sữa lên đến khoảng 30 tỉ USD/năm.

Vinamilk cho biết bản ghi nhớ được ký kết lần này sẽ là tiền đề cho việc xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa sang Trung Quốc thời gian tới. Vinamilk hiện là công ty sữa nằm trong top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới xét về doanh thu.

KH.Ngọc

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 8/5/2017:

Hơn 1.500 đoàn viên, sinh viên tham gia ngày sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 7/5, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp Hội Sinh viên tỉnh tổ chức chương trình “Ngày sinh viên Đồng Nai sáng tạo và khởi nghiệp”. Hơn 1.500 đoàn viên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tham dự.

Đây là lần đầu Đồng Nai tổ chức một chương trình với quy mô lớn dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên đại bàn tỉnh. Điểm nhấn của chương trình là thảo luận “Niềm tin khởi nghiệp” với sự tham gia tư vấn, hướng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia. Chương trình còn tổ chức hội chợ tuyển dụng với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phỏng vấn , hướng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia. Chương trình còn tổ chức hội chợ tuyển dụng với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phỏng vấn, nhận hồ sơ và tư vấn miễn phí cho sinh viên

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ thịt lợn

Do giá lợn hơi tiếp tục xuống thấp, gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi, Sở Công thương Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng và hộ kinh doanh, các chợ trên địa bàn hạ giá bán các loại thịt lợn để kích cầu tiêu dùng ở mức cao nhất, tăng giá mua đầu vào để giúp giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi lợn.

Bên cạnh đó, Sở Công thương đề nghị UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi các đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi; tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông trên thị trường được tốt; triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

 • Trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 30/4/2017:

Bãi giữ xe miến phí cho người dân đi xe buýt

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Sở GTVT tỉnh Bình Dương, công ty xe buýt Becamex Tokyu xây dựng các bãi giữ xe trung chuyển để người dân gửi xe cá nhân chuyển sang đi xe buýt.

Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần hạn chế xe cá nhân.

Dự kiến bãi giữ xe trung chuyển đầu tiên sẽ được khai trương trong tháng 6-2017 tại khu vực trung tâm thương mại trên đại lộ Bình Dương.

Theo đó, hành khách có thẻ xe buýt định kỳ (thẻ từ) có thể dùng tích hợp để gửi xe máy miễn phí tại bãi giữ xe trung chuyển trước khi chuyển sang đi xe buýt.

Hành khách đi xe buýt vé lượt cũng được áp dụng giữ xe miễn phí từ khi khai trương tới hết tháng 11-2017.

Việc xây dựng các bãi giữ xe máy miễn phí để người dân chuyển sang đi xe buýt là ý tưởng nhiều thành phố lớn khác mong muốn nhưng thiếu quỹ đất nên chưa thực hiện được.

Tại Bình Dương, do quỹ đất còn khá rộng rãi và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ nên hiện nay nhiều tuyến buýt, đặc biệt các tuyến do Nhật Bản đầu tư có khá nhiều ưu điểm để thu hút người dân đi xe buýt như xe buýt có wifi, xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên thân thiện môi trường, giành làn đường riêng cho xe buýt…

Bá Sơn

 • Trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Trong hai ngày 11-5 và 12-5, các chiến sĩ trẻ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã về huyện đảo Lý Sơn để thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.

Tại đây đoàn đã tuyên truyền cho hàng trăm ngư dân, cán bộ công chức về biển đảo, luật biển Việt Nam, luật biển của các nước có vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng lấn hoặc đang có tranh chấp. Hơn 100 ngư dân ở huyện đảo này cũng được các chiến sĩ cảnh sát biển hướng dẫn nhận biết và xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển.

Đoàn còn tặng 77 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân nghèo và con em ngư dân vượt khó học giỏi. Tặng 80 lá cờ tổ quốc, nhiều phao cứu sinh và tủ thuốc cho các ngư dân. Ngoài ra các chiến sĩ trẻ trên tàu đã ra quân dọn dẹp rác trên bãi biển Lý Sơn.

Đại tá Lê Huy Sinh- Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết thông qua mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân nhằm tuyên truyền cho ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo đối với quốc phòng an ninh. Đồng thời hỗ trợ ngư dân quyết tâm bám biển vươn khơi.

Lê Trung

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN 2017

Việt Nam vừa gửi hai bộ phim tham gia Liên hoan phim ASEAN 2017, đó là “Thầu Chín ở Xiêm” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và “Cha và con” (đạo diễn Phan Đăng Di). Liên hoan phim được tổ chức từ ngày 27/4 đến 1/5 tại thủ đô Băng-Cốc (Thái Lan) với sự góp mặt của 22 bộ phim của 10 nước ASEAN; trong đó có 10 phim tham gia dự thi, 9 phim trình chiếu và ba phim cổ điển tiêu biểu. Bộ phim “Cha và con” tham gia dự thi và bộ phim lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầu Chín ở Xiêm” được trình chiếu.

Liên hoan phim ASEAN 2017 là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2017). Đây cũng là năm thứ ba Bộ Văn hóa Thái-lan tổ chức Liên hoan phim nhằm tôn vinh các nhà sản xuất và bộ phim tiêu biểu của các nước thành viên ASEAN.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/5/2017:

Tôn vinh tầm vóc và giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi

Hướng tới kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7-5-1954 – 7-5-2017) và 127 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 – 19-5-2017) sáng ngày 5-5, tại TP Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Ngã ba Cò Nòi Anh hùng – tầm vóc và giá trị lịch sử”.

Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Giữ vững tuyến giao thông huyết mạch mang tính sống còn, bộ đội, TNXP, dân quân hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc Sơn La không quản khó khăn gian khổ, mất mát đã chiến đấu hy sinh anh dũng. Hơn 100 TNXP đã anh dũng hy sinh ngay tại ngã ba Cò Nòi.

Ban tổ chức đã tiếp nhận 35 bản tham luận, cùng nhiều ý kiến có giá trị chung quanh sự kiện này. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, đánh giá đúng về tầm vóc, giá trị lịch sử, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta tại ngã ba Cò Nòi. Khẳng định sự hy sinh to lớn, sáng tỏ nhiều vấn đề về cuộc chiến đấu bảo đảm giao thông của lực lượng TNXP

 • Trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 7/5/2017:

Du lịch biển Quảng Bình vui trở lại sau sự cố Formosa

Theo ông Hồ An Phong – giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, dù không có khách đông như dịp lễ 30/4 và 1/5, nhưng những ngày đầu tháng 5, Quảng Bình vẫn đón được lượng khách bình thường như năm 2015 (năm 2016 hầu như không có khách đến vì sự cố môi trường biern do Formosa gây ra). “Mọi thứ đã trở lại bình thường” – ông Phong cho biết

Điều này được nhận thấy khá rõ từ các khách sạn, nhà hàng ở TP Đồng Hới. Lễ tân của khách sạn 3 sao Tân Binh cho biết: “Hiện luôn có lượng khách đạt phòng chiếm 35-40% tổng phòng của khách sạn”. Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ nhà hàng hải sản Đức Hạnh bên biên Nhật Lệ cũng cho biết trong và sau sự cố môi trường biển, cả năm 2016 hầu như nhà hàng của chị phải đóng cửa. Bây giờ chị phải kêu người đến làm lại. “Buôn bán trở lại được như xưa rồi. Mỗi ngày lai rai cũng bán được cả trăm cân hải sản” – chị Hoa nói.

Từ những ngày nghỉ lễ vừa qua, khu vực biển Nhật Lệ, quán nào cũng đôn đáo tìm người làm. Sự trở lại của du khách ở Quảng Bình đã tạo ra sức sống mới cho du lịch biển tỉnh này. Hàng loạt dịch vụ khác cũng vận hành mạnh trở lại, như sản xuất đá lạnh, cung ứng rau quả và bia rượu, nước giải khát, mua bán hải sản cho ngư dân.

L.Giang

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/5/2017:

Việt Nam đoạt ba Huy chương vàng tê-cuôn-đô bãi biển thế giới

Rạng sáng 7-5 (theo giờ Việt Nam), ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch tê-cuôn-đô bãi biển thế giới 2017 tổ chức tại Hy Lạp, đội tuyển quyền Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đoạt ba Huy chương vàng (HCV), hai Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ).

Theo đó, ba võ sĩ: Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng, Hồ Thanh Phong vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam; hai võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim, Trần Tiến Khoa vô địch quyền sáng tạo đôi nam nữ; các võ sĩ: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Trần Tiến Khoa đoạt HCV quyền sáng tạo đồng đội. Hai HCB của đội tuyển quyền Việt Nam giành được ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ và quyền sáng tạo đôi nam nữ. Về giải cá nhân, chỉ có võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hà đoạt một HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ U17. Kết thúc giải, đội tuyển Việt Nam đã có tổng cộng ba HCV, ba HCB và bốn HCĐ.

* Cũng trong sáng qua (theo giờ Việt Nam), tại vòng chung kết A bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nữ của Giải bơi Arena Pro Swim Series 2017 diễn ra ở Át-lan-ta, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã về thứ hai với thành tích 4 phút 45,25 giây, đoạt HCB. Tại vòng thi này, “kình ngư” của Việt Nam đã phải đua tranh cùng các VĐV bơi trẻ tài năng hàng đầu của Mỹ và phải nhường ngôi đầu cho VĐV Pho-đi Brúc-cơ. Cùng ngày, Ánh Viên đã về nhì lượt bơi chung kết B nội dung 200 m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15,73 giây. Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCB nội dung 1.500m tự do nữ ở ngày thi đấu đầu tiên.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/5/2017:

Đoàn Việt Nam đoạt Huy chương vàng tại Ô-lim-pích Vật lý châu Á

Ngày 8-5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự Ô-lim-pích Vật lý châu Á lần thứ 18, năm 2017, có tám học sinh thì bảy em đoạt giải, gồm: Một Huy chương vàng, ba Huy chương bạc, ba Bằng khen (giải khuyến khích).

Trong đó, Huy chương vàng thuộc về học sinh Đinh Anh Dũng, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội). Ba Huy chương bạc thuộc về các học sinh: Nguyễn Thế Quỳnh, lớp 12, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); Tạ Bá Dũng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trần Hữu Bình Minh, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ba Bằng khen thuộc về các học sinh: Nguyễn Ngọc Long, lớp 11 trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Đình Bách, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Phan Tuấn Linh, lớp 12, Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Với thành tích đạt được, Đoàn học sinh Việt Nam được ghi nhận là một trong số bảy nước có Huy chương vàng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Nhiều hoạt động tại Festival Di sản Quảng Nam 2017

Ngày 9-5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ sáu.

Festival sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14-6 trên nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam, trong đó tập trung tổ chức tại hai thành phố Tam Kỳ và Hội An với 23 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong khuôn khổ Festival có các hoạt động hội thảo; triển lãm, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất và người xứ Quảng, liên hoan bài chòi các tỉnh miền trung và trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Tâm điểm của Festival là cuộc trình diễn hợp xướng quốc tế từ ngày 7 đến 10-6 với sự tham gia của 32 đoàn, 1.500 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ khai trương nhiều tuyến, điểm du lịch mới…

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2017

Tối 9-5, tại Nhà thi đấu TP Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2017. Tham dự có 32 đội tuyển ở 10 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Cuộc thi có tên gọi là “Chinh phục đĩa bay” dựa trên một trò chơi của Nhật Bản (nước đăng cai tổ chức cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương năm 2017) diễn ra từ ngày 9 đến 14-5.

Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 8 năm nay.

 • Trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Hội thề không tham nhũng là di sản quốc gia

Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định công nhận 12 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 12 di sản văn hóa phi vật thể (thuộc 4 loại hình: lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian) gồm: Lễ hội Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nghề sơn mài Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Lễ hội Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Lễ hội Tiên Công, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội Lồng tồng của người Tày, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nghệ thuật Khèn của người Mông, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hò khoan Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer, tỉnh Trà Vinh. Lễ hội Trò Ngô làng Giàng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Múa sư tử của người Tày, Nùng, tỉnh Lạng Sơn.

V.V.T.

 • Trang 4 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Đại sứ Du lịch Việt Nam thăm và quảng bá Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Ngày 10-5, Đại sứ Du lịch Việt Nam Gio-đơn Vốt Rô-bớt (đạo diễn phim Kong: Skull Island – Kong: Đảo đầu lâu) đã có chuyến thăm khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Trở lại nơi từng là trường quay bộ phim “bom tấn” của thế giới sau hai tháng được trình chiếu ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam, ông Vốt Rô-bớt có nhiều ấn tượng với việc ngành du lịch tỉnh đã phối hợp doanh nghiệp cho dựng lại trường quay để đón khách du lịch, mang lại nguồn thu nhập cho nhân dân địa phương. Đại sứ Du lịch Việt Nam đã đi thăm khu trường quay phục dựng, nói chuyện và chụp ảnh cùng những diễn viên thổ dân và người hâm mộ…

Bộ phim Kong: Skull Island đã được ghi hình tại nhiều nơi của tỉnh Ninh Bình hồi đầu năm 2016 với bối cảnh hùng vĩ, hoang sơ, qua đó góp phần giúp quảng bá điểm đến.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2017:

Thêm một ca ghép gan từ người cho sống

Ngày 8-5, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City công bố thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống. Đây là ca ghép mới nhất trong số khoảng 20 ca ghép gan từ người cho sống đã được thực hiện thành công trên toàn quốc từ năm 2004 đến nay. Theo đó, ca ghép gan này được thực hiện vào ngày 15-4. Người được ghép gan là anh Mai Văn Tuân (46 tuổi, ở Hải Dương) bị xơ gan do viêm gan B, tiến triển lên ung thư gan. Người hiến gan là anh Hoàng Trung Kiên (em rể của người nhận gan). Sau 13 giờ thực hiện, kíp phẫu thuật là các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc đã thực hiện lấy 60% phần gan của người cho, tương đương thể tích 700 cm3 và ghép thành công cho người nhận.

Đến nay, hơn 20 ngày sau phẫu thuật, các chức năng gan của người cho đã thích ứng với hoạt động, sức khỏe ổn định, đã được xuất viện. Người nhận gan sức khỏe cũng đang dần ổn định, bắt đầu đi lại và phục hồi vận động; các chỉ số sinh tồn cơ thể đang trở về giới hạn cho phép. Dự kiến người nhận gan sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/5/2017:

Kỳ thủ Trần Tuấn Minh vô địch cờ chớp Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2017

Với chín ván bất bại, đạt tám điểm, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (elo 2587) của Việt Nam vừa đoạt ngôi vô địch nội dung cờ chớp của bảng mở rộng Giải vô địch cờ vua trẻ (U-20) châu Á 2017 diễn ra tại I-ran. Được xếp là hạt giống số một của bảng mở rộng, Tuấn Minh đã khởi đầu không thuận lợi khi kém điểm hai kỳ thủ của nước chủ nhà sau sáu ván đấu. Tuy nhiên, ở ba ván còn lại, Tuấn Minh toàn thắng, đạt tám điểm (bảy ván thắng, hai ván hòa), hơn kỳ thủ về thứ hai Hác-sa Bha-ra-tha-cô-ti của I-ran 0,5 điểm.

Tạo hình, cắm lại niệu quản vào bàng quang cho người bệnh

Ngày 11-5, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) thực hiện phẫu thuật tạo hình niệu quản, cắm lại niệu quản vào bàng quang cho người bệnh Nguyễn Đức (trong cặp song sinh Việt – Đức, được phẫu thuật mổ tách rời ngày 4-10-1988). Trước đó, Nguyễn Đức đã được phẫu thuật để điều trị thận ứ nước nhiễm trùng. Các bác sĩ cho biết, do tình trạng dị tật bẩm sinh của hệ tiết niệu diễn tiến phức tạp theo thời gian, nếu không được phẫu thuật tạo hình, Nguyễn Đức sẽ phải đeo ống thông dẫn lưu nước tiểu suốt đời và nguy cơ biến chứng trên chức năng của thận. Ca phẫu thuật nhằm khắc phục tình trạng hẹp niệu quản vốn đã gây tình trạng nhiễm trùng hệ tiết niệu tái phát nhiều lần ở người bệnh

Cứu sống sản phụ bị vỡ phình động mạch

Ngày 11-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một phụ nữ mang thai bị vỡ quai động mạch chủ, đe dọa tính mạng. Người bệnh tên N.T.M.D (20 tuổi, ngụ Bình Dương) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, phải thở máy.

Kết quả chụp CT scan, các bác sĩ nhận thấy tại đoạn quai động mạch chủ ngực có một túi phình dài khoảng 6cm, nhiều máu tụ quanh túi phình, khả năng túi phình đã bị vỡ gây nên chèn ép cho khí quản khiến người bệnh bị suy hô hấp cấp. Các bác sĩ đã tiến hành ngưng tim, phổi, chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể, đồng thời thực hiện hạ thân nhiệt. Ca phẫu thuật thành công sau tám giờ, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, bảo toàn được sự sống của thai nhi ở tuần thứ 12.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Tiền túi của người dân chiếm 43% tổng chi cho y tế

Ngày 10/5, tại Hội thảo xây dựng kế hoạch tổng thể các phương thức chi trả dịch vụ y tế do Bộ Y tế tổ chức, các chuyên gia đều đánh giá mức tiền túi của người dân chi cho dịch vụ y tế vẫn ở mức cao trong tổng chi cho y tế, chiếm 43%, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở.

Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn dưới 30% vào năm 2025, các chuyên gia cho rằng cần thực thi nhiều chính sách, trong đó tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT); giảm việc người dân phải tự đi mua thuốc để điều trị; tăng tỷ lệ chi trả BHYT cho người bệnh… Giải pháp mang tính quyết định là đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo các phương thức chi trả: thanh toán theo phí dịch vụ, thanh toán theo định suất và theo trường hợp bệnh.

 • Trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Quảng bá Việt Nam tại LHP Cannes

Chiều 9-5 tại TP.HCM, đại diện của Sở Du lịch TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – giám đốc sở, bà Ngô Phương Lan – cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam và bà Lý Nhã Kỳ đã có buổi gặp gỡ truyền thông.

Buổi gặp này để thông tin về kế hoạch quảng bá hình ảnh TP.HCM và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28-5 tại TP Cannes, Pháp.

Được biết tại Cannes sẽ có ba pano quảng cáo gồm một bảng quảng cáo cho điện ảnh Việt với hình ảnh đặc sắc từ kỳ quan Sơn Đoòng, một trong những minh chứng sinh động nhất cho việc Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của những đoàn làm phim quốc tế. Hai bảng quảng cáo còn lại là hình ảnh quảng bá cho du lịch TP.HCM.

Thông tin cho biết 3 pano này đều được đặt đối diện khách sạn Majestic – nơi lưu trú của những diễn viên, nhà làm phim Hollywood trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes. Lý Nhã Kỳ cho biết cô sẽ tổ chức thêm 3 đêm tiệc riêng với những khách mời là các nhà đầu tư, sản xuất phim, các doanh nhân có tiếng trong giới sản xuất phim để tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi và hợp tác với Việt Nam.

Bà Ngô Phương Lan cho biết thêm điện ảnh Việt Nam cũng sẽ lần đầu tiên có một gian hàng giới thiệu tại Cannes, tạo điều kiện cho việc đầu tư, hợp tác với các nước. “Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức một đêm Việt Nam với tên gọi Việt Nam Night tại Cannes vào tối 20-5 nhằm giới thiệu các bộ phim mới của điện ảnh Việt. Thời điểm đó cũng sẽ diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh và chủ tịch Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp cho một số dự án hợp tác chính thức trong tương lai” – bà Ngô Phương Lan nói thêm.

Cũng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần này, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có 2 (trong tổng số 15) dự án phim được lựa chọn ở hạng mục The Cinefondation’s Atelier – một trong những hạng mục chính của Liên hoan phim quốc tế Cannes nhằm giúp các nhà làm phim trẻ, mới có cơ hội đổi đời với những tác phẩm độc đáo của họ. Đó là Culi không bao giờ khóc (Culi Never Cries) của Phạm Ngọc Lân và Vị (Taste) của Lê Bảo.  Dự án Người vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh và nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc cũng được mời đến Cannes bởi Quỹ hỗ trợ điện ảnh Hong Kong để gặp gỡ các nhà sản xuất tại đây.

Minh Trang

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 9/5/2017:

Cha cõng con đoạt thêm 3 giải ở LHP quốc tế

Vừa trở về sau một tháng ở Mỹ, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết tại Liên hoan phim (LHP) Arizona lần thứ 26 diễn ra ở nhà hát trung tâm thành phố Touson, Cha cõng con đoạt giải Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất (Best Foreign Feature) và giải Quay phim ấn tượng nhất (Special Jury Award for  Outstanding Cinematography) do ban giám khảo bình chọn dành cho nhà quay phim Lý Thái Dũng. Năm nay LHP quốc tế Arizona có 96 phim được gửi đến từ 20 quốc gia, diễn ra trong 12 ngày, từ 19 đến 30/4. Trúc đó tại LHP quốc tế Boston lần thứ 15 (từ ngày 13 đến 17/4), Cha cõng con đoạt giải Phim có cốt truyện hay nhất (Indie Spirit Best Story Line Award) – một trong những giải thưởng chính của LHP.

Chưa hết, đoàn làm phim vừa được thông báo bộ phim thắng giải Quay phim xuất sắc nhất (Best Cinematography) LHP quốc tế Milano lần thứ 17 của Ý. Giải thưởng này đã được ban tổ chức thông báo trên website của LHP diễn ra từ ngày 10/5 đến 10/6.

Như vậy, trước và sau khi ra rạp chiếu VN từ ngày 5/4, bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 18 tỉ đồng Cha cõng con đã giành được hơn 10 giải thưởng tại các LHP lớn nhỏ. Tới đây, phim được chọn chiếu và tranh giải tại LHP châu Á – Thái Bình Dương – châu Mỹ Latin lần thứ 17 diễn ra ở Washington DC (Mỹ) từ ngày 19 đến 21/5.

Danh Anh

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 7/5/2017:

Vĩnh biệt nhà thơ Việt Phương:

Một chút hư không một chút đầy

Ông nhiều năm là thư ký cho người đứng đầu Chính phủ và bất ngờ nổi tiếng về thơ từ thập niên 1970 khi đã mở trước và mở sớm, bằng ý nghĩ, cảm xúc và vần điệu cánh “cửa mở”, cho xã hội và cho thơ.

Ông là nhà thơ Việt Phương (1928-2017), vừa từ giã chúng ta vào ngày 6-5 tại Hà Nội.

Năm mới tặng ta điều gì mới / Hình như gió lộng thổi từ mây / Ta tặng điều gì cho năm mới / Một chút hư không một chút đầy.

Bây giờ thì ông đã về hư không, nhưng cõi thế vẫn còn một chút đầy ông để lại. Trong những bài thơ ông đã viết. Viết khi còn ở vị thế và tâm thế của một người làm chính trị, từng nhiều năm gần cận các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Viết khi đã về lại cuộc sống của một người bình thường, một người dân, trong “cõi nhân gian bé tí” như một nhà văn đã từng ngẫm ngợi. Và chính thơ đã cho ông một chút đầy để lưu lại dấu vết mình trong cuộc làm người 90 năm vào một thế kỷ khốc liệt của nhân loại ở nước Việt Nam nhiều biến động dữ dội. Để không tan biến vào chốn hư không mịt mù với những chức này tước nọ.

Thơ đã giúp một người có tên Trần Quang Huy trở thành nhà thơ Việt Phương sẽ còn được nhắc đến trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại với các tập thơ Cửa mở (1970), Cửa đã mở (2008), Bơ vơ đông đảo (2009) và Cỏ dọc đường trần (2010). Nhất là với tập Cửa mở – một hiện tượng văn học đột xuất ở thập niên 1970.

“Những khung cửa mở ngày mai” mà gần nửa thế kỷ trước ông đã mong muốn và dự báo, đó là làm sao cho ở cuộc sống này, trần gian này, con người được thực là con người. Bởi làm người thì “mặc kệ được sao một nỗi đau người” và gộp lại những nỗi đau người đó là “nỗi đau trái đất”. Hễ con người còn biết đau và đồng cảm nỗi đau người, chứ không bao giờ mặc kệ trước nỗi đau của đồng loại, thì hành tinh này, cuộc đời này còn đáng sống. Nhưng “trần ai hạnh phúc cái khi làm người”!

Cho nên trong tập thơ thứ hai có cái tên ngỡ trái ngược nhưng rất biện chứng tâm tình Bơ vơ đông đảo ông đã thổ lộ, bộc bạch, giãi bày những chiêm nghiệm và tình cảm của một người đã sống một đời thấy nhiều, hiểu nhiều, để cuối cùng ngộ ra “Có lẽ tôi đã làm xong việc sống hỏng đời mình”.

Ai có thể tự nhận và dám nhận đời mình được như nhà thơ này? Người đã biết từ sớm cái ý nghĩ “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” là “Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao”. Người về già vẫn đau đáu nỗi niềm thế sự đất nước, nhân dân. Thời gian, thời đại, thời cuộc đã chứng thực cho những câu thơ nói thật, nghĩ thật của nhà thơ: Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin/ Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả/ Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ/ Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn. Câu khẩu hiệu “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” của thời đổi mới đã được nói trước bằng thơ của Việt Phương.

Thơ đó sẽ thay ông hiện diện trong đời sống tinh thần của xã hội và của mọi người. Một chút đầy của ông sẽ làm đầy thêm một chút trong lòng những ai chia sẻ cùng ông cái đau, cái vui và lòng yêu này được ông viết thành thơ từ năm 1969: Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở/ Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi/ Ta vui lắm những niềm vui cởi mở/ Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi…

Phạm Xuân Nguyên

Việt Phương là một nhà nghiên cứu chính trị, kinh tế xuất sắc; một nhà thơ nổi tiếng, đi trước thời đại; một người đồng chí trung thực, tốt bụng, mẫu mực. Anh đã tham gia vào việc biên soạn hầu hết các nghị quyết về cải cách, có những đóng góp vô cùng lớn lao vào công cuộc đổi mới của đất nước

Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH (nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương)

 • Trang 5 báo Nhân Dân 3/5/2017:

Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị hôn mê trên biển

Sáng sớm 2-5, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã đưa ngư dân Đinh Văn Đán về tới cảng Đà Nẵng và chuyển thẳng đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị, hiện ngư dân này đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 30-4, Trung tâm II tiếp nhận thông tin tàu QNa 91991 TS do ông Bùi Xuân Thành (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên tên Đinh Văn Đán, 50 tuổi bị ho, nôn ra nhiều máu; bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê man. Vị trí tàu có ngư dân bị nạn lúc đó ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý. Thuyền trưởng tàu QNa 91991 TS Bùi Xuân Thành yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu nên tàu SAR412 nhận lệnh cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tàu SAR412 và một bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng rời cảng Đà Nẵng lúc 11 giờ 40 phút, ngày 1-5. Đến 20 giờ cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận tàu QNa 91991 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển, sau đó tăng tốc đưa bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Tổ chức Tết Lao động cho công nhân

Tại Khu du lịch Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai) LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức phát động Tháng công nhân và Tết Lao động năm 2017. Hơn 5.000 công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh đến dự.

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động như: tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật công nhân, hội thi “Văn nghệ công nhân viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2017”… đồng loạt diễn ra và kéo dài đến hết ngày 1/5. Dịp này, công nhân tham gai các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ với các ca sĩ, gửi thư công nhân kết bạn cùng công nhân, tham quan các gian hàng ẩm thực, mua hàng giá ưu đãi do chính các công đoàn cơ sở của các công ty tổ chức cho công nhân…

* Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng đại diện LĐLĐ thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm hỏi một số công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Báo Lao Động tặng người lao động nghèo. Dịp này, đại diện LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, trao quà tặng một trường hợp công nhân bị tai nạn lao động nhưng vẫn nỗ lực làm việc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều 2-5, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 29-4 đến 2-5, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 289.480 lượt khách, tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn 54 nghìn lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 235,4 nghìn lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 867 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ năm trước. Những địa chỉ thu hút đông khách du lịch gồm: khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Vườn quốc gia Ba Vì, đền Ngọc Sơn, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm… Dịp nghỉ lễ năm nay nằm trong khoảng thời gian thành phố triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm tươi sống, an toàn; kiểm soát, phòng tránh ngộ độc rượu”, các cơ sở lưu trú du lịch có kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tích cực hưởng ứng và không xảy ra sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với khách du lịch. Trong dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động hướng dẫn viên, lái xe, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy… Nhìn chung, các doanh nghiệp, các địa điểm du lịch đều thực hiện khá tốt.

* Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Điện Biên đã đón hàng chục nghìn lượt khách, trong đó riêng hai ngày 29 và 30-4 có hơn 20.000 lượt khách tham quan tại các điểm di tích thuộc Chiến trường Điện Biên Phủ. Để tăng cường phục vụ đợt cao điểm này, ngoài mười thuyết minh viên chính thức, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ điều động thêm 15 cán bộ kiêm nhiệm, được đào tạo cơ bản tới các điểm di tích phục vụ du khách. Tại các điểm di tích như: Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, luôn có từ ba đến năm thuyết minh viên tại mỗi điểm.

* Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, lượng khách du lịch đến tỉnh trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ước đạt gần 100.000 lượt người, khách quốc tế đạt hơn 8.000 lượt. Riêng thị trấn Sa Pa đón khoảng 74.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả cơ sở lưu trú tại Sa Pa cùng 117 nhà nghỉ homestay tại các thôn bản như Bản Hồ, Tả Van, Tả Phìn… của huyện Sa Pa đều sử dụng hết công suất. Khách đông nhưng giá cả tại các cơ sở lưu trú đều không tăng, thậm chí nhiều cơ sở kinh doanh còn giảm giá dịch vụ.

* Từ ngày 30-4 đến sáng 2-5, đã có khoảng 350.000 du khách đến với Đồ Sơn (Hải Phòng). Trong dịp này, Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Điểm hẹn du lịch 2017” được khai mạc, mở đầu cho mùa du lịch biển Hải Phòng năm 2017 bên cạnh các hoạt động như: giải bóng chuyền bãi biển và hội đua thuyền rồng trên biển, biểu diễn dù lượn… Tại Cát Bà, lượng khách cũng tăng mạnh song không có tình trạng đẩy giá dịch vụ lên cao do phần lớn khách đã đăng ký đặt phòng từ trước.

* Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, ngành du lịch tỉnh đã đón 420.000 lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách lưu trú đạt 120 nghìn lượt, các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt công suất hơn 95%. Cùng thời gian, đã có 2.645 chuyến tàu xuất bến đưa hơn 71.500 lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 26 nghìn lượt. Thành phố Móng Cái đón gần 50 nghìn lượt khách du lịch, tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó có khoảng 20 nghìn lượt khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

* Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đã có hàng chục nghìn khách du lịch đến nghỉ dưỡng và tắm biển, thưởng thức hải sản tại các bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An); Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hải, Thạch Bằng (Hà Tĩnh); Nhật Lệ, Bảo Ninh (Quảng Bình), Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị). Riêng thị xã Cửa Lò đã đón hàng chục nghìn khách trong nước và quốc tế sau lễ khai mạc mùa du lịch hè 2017 “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng” kỷ niệm 110 năm đô thị du lịch biển Cửa Lò. Bãi biển Xuân Thành cũng đón số lượng khách tăng kỷ lục với hàng nghìn lượt. Riêng bãi biển Thạch Hải của Hà Tĩnh đã đón hơn bốn nghìn khách chỉ riêng trong ngày 30-4, trong đó có nhiều đoàn khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng. Sôi động nhất trong dịp này là bãi biển Thạch Bằng khi đón hơn 20 nghìn khách du lịch đến nghỉ dưỡng, vui chơi. Dịp này, hai khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hà Tĩnh (Ocean Villas) và Công viên nước (Vinpearlland Water Park) đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đây là hai dự án do Vingroup đầu tư, trải dài trên bờ biển phẳng lặng với diện tích khoảng 31 ha. Vinpearl Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng 5 sao lớn đầu tiên và lớn nhất của khu vực bắc miền trung.

* Hơn 100 nghìn lượt khách du lịch đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Bình, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2016. Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đều kín phòng, nhất là các khách sạn từ ba sao trở lên. Nhiều điểm tham quan du lịch có lượng khách tăng cao như: động Thiên Đường, sông Chày – hang Tối, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biển Nhật Lệ – Bảo Ninh… Thông điệp “Biển đã sạch và an toàn” khiến du khách yên tâm đến nghỉ dưỡng tắm biển và thưởng thức đặc sản biển Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ này.

* Từ ngày 30-4 đến 2-5, đã có 280.000 lượt khách du lịch đăng ký phòng và mua tua du lịch đến Huế; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường khách quốc tế đến Huế trong dịp này dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái-lan, Đức, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a, I-ta-li-a, Ca-na-đa… Riêng Đại nội Huế đã đón từ 4.000 đến 9.000 khách tham quan vào các buổi tối. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 với nhiều hoạt động, thu hút khách.

* Dịp nghỉ lễ vừa qua, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 311.334 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế đạt 84.556 lượt, tăng 91,2%, khách trong nước đạt 226.778 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

* Theo Sở Du lịch Bình Định, tổng lượng khách đến Bình Định từ ngày 29-4 đến 2-5 đã đạt 14.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ 2016. Khách chủ yếu đến nghỉ và tham quan quần thể du lịch FLC Quy Nhơn, các khu du lịch Hầm Hô Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế Trời đất cùng các bãi biển Kỳ Co, Trung Lương – Cát Tiến, biển Nhơn Hải và các điểm du lịch khác.

* Nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh và những người ở các địa phương khác đến thành phố làm ăn, học tập đã chọn đi chơi xa hoặc về quê. Trong những ngày nghỉ lễ, thành phố không nhộn nhịp bằng những ngày bình thường; giao thông khá thông thoáng. Tuy vậy, các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của thành phố cũng đã thu hút khá đông người. Đại diện Ban Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP Hồ Chí Minh, cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ, khách đến tham quan và vui chơi tại Đầm Sen đạt khoảng 100 nghìn lượt, tương đương cùng kỳ năm 2016 và không xảy ra quá tải ở các khu vực vui chơi. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chỉ tính riêng trong hai ngày cao điểm 30-4 và 1-5 đã đón gần 80 nghìn lượt khách, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái, tương đương 21 nghìn lượt khách. Theo đại diện Khu du lịch Suối Tiên, dịp nghỉ lễ năm nay, lượt khách trong và ngoài nước đến Suối Tiên tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhất là du khách tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và du khách nước ngoài. Khu di tích địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) cũng đón hơn 20 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái Rừng Sác Cần Giờ (huyện Cần Giờ) thu hút 16 nghìn lượt khách.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ, thành phố đón hơn 100.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khoảng 6.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 30,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 14,5 tỷ đồng và doanh thu từ các điểm tham quan ước đạt 16 tỷ đồng. Các khách sạn lớn từ 4 đến 5 sao hầu hết đã được đặt kín phòng, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú bình quân trong các ngày nghỉ lễ đạt từ 90% trở lên.

* Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay gần với Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cho nên đông đảo du khách từ khắp nơi trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế đã đến An Giang tham quan vui chơi tại các khu điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh. Bình quân mỗi ngày, tỉnh thu hút hơn 30.000 lượt du khách, số lượng du khách tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 50% so với ngày thường. Du khách chủ yếu đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc), hành hương lên Núi Cấm, tham quan rừng tràm ngập nước Trà Sư (huyện Tịnh Biên), thăm di tích văn hóa lịch sử Đồi Tức Dụp, khu du lịch nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn),..

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Hà Nội khai trương Phố Sách

 

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Tối 30-4, tại TP Ðà Nẵng, khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng – DIFF 2017, do Tập đoàn Sun Group tổ chức. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo TP Ðà Nẵng, khách mời quốc tế cùng đông đảo người dân và khách du lịch.

Trong đêm khai mạc, hai đội pháo hoa nghệ thuật của Việt Nam và Vương quốc Áo có màn trình diễn ấn tượng trên nền nhạc truyền thống của đất nước mình. Các nghệ sĩ đã giới thiệu đến công chúng những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, như Việt Nam trên đường chúng ta đi, Hello Vietnam,…; trình diễn kèn sừng, cờ,… (Vương quốc Áo).

Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng 2017 thu hút tám đội dự thi, gồm nước chủ nhà Việt Nam và các nước: I-ta-li-a, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ô-xtrây-li-a, Thụy Sĩ. Khác với những năm trước, các màn trình diễn pháo hoa năm nay được tổ chức trong năm đêm: 30-4, 20-5, 27-5, 3-6, 24-6; với các tên gọi: Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc; xoay quanh chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”. Theo Ban tổ chức, đã có 22 nghìn vé được bán ra trong đêm khai mạc.

 • Trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 30/4/2017:

Cùng tôn vinh chiếc áo dài

Áo dài – nón lá – cầu Trường Tiền là “bộ nhận diện thương hiệu” của Huế. Theo Minh Hạnh, đó cũng là nơi đầu tiên tổ chức “lễ hội áo dài” vào Festival Huế 2002 và cũng lần đầu tiên sàn diễn thời trang là một chiếc cầu (Trường Tiền). Sau 15 năm, chiếc cầu lịch sử này trở lại với lễ hội áo dài. Lần này, đạo diễn Minh Hạnh chỉ lấy một vài nhịp cầu đầu tiên phía bờ nam và đường dẫn vào cầu để làm sàn diễn, trang trí bằng thảm hoa vàng và nón lá treo trên vài nhịp cầu. Toàn bộ phần cầu còn lại phía sau là nền của sân khấu. 120 người mẫu cả nước cùng trình diễn với 120 người mẫu là học sinh, sinh viên, các chị, các dì, các mệ Huế. Tất nhiên, trên sân khấu Trường Tiền đó không thể thiếu chiếc xe đạp và xích lô vẫn đều đặn mỗi ngày chở những tà áo dài thướt tha qua cầu.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Phiên chợ “về với cao nguyên Mộc Châu”

Sáng 29-4, phiên chợ vùng cao phía bắc với chủ đề “Về với cao nguyên Mộc Châu” đã khai mạc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Trong số hơn 50 gian hàng tham gia, có 18 gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La làm điểm nhấn, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc mầu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Các gian hàng kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật đậm sắc mầu các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày… Phiên chợ diễn ra hết ngày 2-5.

Triển lãm ảnh “Trên mọi nẻo đường Tổ quốc”

Tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội vừa khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật các CLB Nhiếp ảnh Hà Nội “Trên mọi nẻo đường Tổ quốc”. Triển lãm đã nhận được hơn 1.900 tác phẩm của 282 tác giả gửi đến từ 16 CLB; trong đó hơn 60% là tác giả trẻ; 130 ảnh được chọn trưng bày. Các tác phẩm đi sâu khám phá nhiều đề tài phong phú, đa dạng; phản ánh vẻ đẹp cuộc sống, con người và đất nước trong hành trình phát triển, hội nhập. Hội đồng giám khảo chọn trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc, gồm: một giải nhất cho tác phẩm “Lắp thiết bị tổ máy số 3 thủy điện Lai Châu” của Nguyễn Tất Lộc; hai giải nhì cho các tác phẩm “Hạnh phúc” của Hoàng Phương và “Đan đó” của Nguyễn Tiến Dũng; ba giải ba và 10 giải khuyến khích.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Đình chỉ hoạt động Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên

Ngày 4-5, Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông cho biết, vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên, đặt tại thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông.

Theo quyết định, Nhà máy bị phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 210 triệu đồng. Trong đó phạt 140 triệu đồng đối với hành vi không vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường theo quy định, phạt 70 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký nguồn chất thải nguy hại theo quy định. Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian ba tháng để khắc phục các hành vi vi phạm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/5/2017:

Cung cấp thông tin cho các tổ chức tôn giáo về nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn

Chiều 5-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh chính thức cung cấp thông tin tới đông đảo thành viên MTTQ tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn về vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (SN 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ðại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin vụ việc, phát hình ảnh do ca-mê-ra an ninh ghi lại việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn tự sát, không bị đánh đập hay dùng nhục hình. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã mời gia đình Nguyễn Hữu Tấn trực tiếp đến xem hình ảnh về quá trình nghi phạm tự sát; chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Phó Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Nhanh cho biết: Hình ảnh ghi lại từ ca-mê-ra cho thấy Nguyễn Hữu Tấn đã cầm dao tự sát. Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long sẽ quán triệt, tuyên truyền, vận động các ban thờ tự cơ sở, tín đồ địa phương có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tránh những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu…

Tại buổi cung cấp thông tin, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Ðạo cho biết: Hiện, trên nhiều trang mạng xuất hiện thông tin sai lệch về vấn đề này. Các tổ chức tôn giáo cần tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, người dân hiểu đúng bản chất sự việc, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, tránh bị kẻ xấu lợi dụng…

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Bình Thuận hủy 15 văn bản sử dụng con dấu không đúng

Ngày 9-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Văn bản số 1675/UBND-NC chỉ đạo việc xử lý sử dụng con dấu của UBND thành phố Phan Thiết.

Theo đó, qua rà soát 1.530 văn bản trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản do UBND và Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2016; kiểm tra 13 hồ sơ công trình đầu tư, xây dựng cơ bản có liên quan đến các văn bản có sử dụng con dấu mới, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 15 văn bản sử dụng con dấu mới không đúng thời điểm mà con dấu này có hiệu lực sử dụng, gồm 13 quyết định và hai công văn. Tất cả các văn bản này đều được đóng con dấu mới từ ngày 30-3 đến 8-11-2016, trong khi con dấu mới có hiệu lực từ ngày 23-11-2016. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chấn chỉnh công tác văn thư theo đúng quy định; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra những thiếu sót.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 7-5-2017, khiến 13 người chết, 32 người bị thương. Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang trưng cầu giám định mẫu máu của lái xe tải, nhằm tiếp tục làm rõ vụ án. Trước đó, trong lần kiểm tra nhanh, mẫu máu của lái xe này âm tính với chất ma túy.

Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc. Đến thời điểm hiện nay, có sáu trong 32 nạn nhân bị thương đã xuất viện, 13 nạn nhân bị chết đã xác định được danh tính và bàn giao gia đình đưa về quê mai táng. Riêng lái xe tải Võ Văn Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch; được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai theo dõi, cứu chữa.

 • Trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Ngăn chặn 1.500 clip xấu độc trên Youtube

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Google đã ngăn chạn khoảng 1.500 clip có nội dung xấu độc trong tổng số hơn 2.300 clip do cơ quan chức năng Việt Nam thông báo với Google thời gian qua.

Từ kết quả rà soát của Cục Phát thanh – truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) có hơn 8.000 video clip có nội dung phản động, độc hại đã được 15 kênh và tài khoản cá nhân đưa lên trang mạng Youtube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google.

Từ tháng 2/2017 tới nay, các cơ quan chức năng đã phối hợp với Google và Facebook nhằm ngăn chặn những thông tin xấu độc tại các clip trên Youtube, tài khoản giả mạo, page… có nội dung kích động bạo lực, chống phá Nhà nước, bôi nhọ tổ chức, cá nhân… tại Việt Nam.

T.Hà

 • Trang 5 báo Nhân Dân 10/5/2017:

Đà Nẵng thành lập văn phòng giám sát an toàn thực phẩm

Chiều 9-5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ra mắt Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng. Văn phòng được thành lập nhằm theo dõi, nắm chắc các hoạt động về lĩnh vực an toàn thực phẩm; tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân về tình hình an toàn thực phẩm, tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành phố xử lý kịp thời các tình huống xảy ra… Được biết, trong bốn tháng đầu năm 2017, các đoàn kiểm tra liên ngành Đà Nẵng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất việc chấp hành pháp luật về ATVSTP, qua đó, đã phát hiện, xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quảng Ninh phạt hai doanh nghiệp vi phạm các quy định về môi trường

Ngày 9-5, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hai doanh nghiệp đối với Công ty CP Xi măng Thăng Long (huyện Hoành Bồ) và Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai (TP Móng Cái) vì đã vi phạm các quy định về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường.

Cụ thể, Công ty CP Xi măng Thăng Long đã bị phạt 170 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác (vượt 10% tổng diện tích); xử phạt 8 triệu đồng do chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất.

Theo đó, Công ty CP Xi măng Thăng Long phải thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác lấn chiếm về trạng thái an toàn. Đồng thời, buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích 2,8ha tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ mà Công ty đã lấn chiếm.

Trước đó, ngày 5-5, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai 280 triệu đồng vì đã xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long.

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, các chỉ tiêu amoni và coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt, trong đó chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Nghi phạm chết trong trại tạm giam là do tự sát

Chiều 4-5, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (sinh năm 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) dùng dao tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Ngân khẳng định, nghi phạm Tấn chết trong trại tạm giam là do dùng dao rọc giấy để tự sát. Trước đó, ngày 2-5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra dẫn giải đối tượng về cơ quan công an để làm việc. Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 3-5, tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra (dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc) để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ.

Công an tỉnh đã thông báo, mời cha và vợ Nguyễn Hữu Tấn đến, dự khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, sau đó hỗ trợ khâm liệm và đưa thi thể về thị xã Bình Minh tổ chức tang lễ. Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Học đề nghị các cơ quan báo chí thông tin về tình hình vụ việc một cách kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác để người dân biết, hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh bị lợi dụng, xuyên tạc, kích động những hành vi trái pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Tạm dừng thi công dự án khu du lịch New City Việt Nam

Chiều 29-4, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng tại công trường dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam cho đến khi có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Công ty TNHH New City Việt Nam là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan hồ sơ đánh giá tác động môi trường, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục còn lại của dự án, như hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế cơ sở…

Liên quan vụ việc trên, Báo Nhân Dân số ra ngày 21-4 đã đăng bài “Chưa hoàn thành thủ tục, đã phá rừng làm dự án du lịch”, phản ánh việc tỉnh Phú Yên cho đốn hạ, san ủi hàng chục héc-ta rừng phi lao phòng hộ ở ven biển tại xã An Phú (TP Tuy Hòa) để làm dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam. Đến nay, diện tích rừng phòng hộ này chưa được Thủ tướng chuyển mục đích sử dụng, tỉnh chưa giao đất cho nhà đầu tư, dự án chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Xử phạt hướng dẫn viên du lịch không có thẻ hành nghề

Ngày 29-4, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh tiến hành kiểm tra 12 trường hợp hướng dẫn viên các đoàn khách du lịch quốc tế tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu; phát hiện, lập biên bcùngản vi phạm hành chính đối với ông Hán Văn Thần (địa chỉ thường trú TP Hồ Chí Minh) khi đang hướng dẫn đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi không có thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề. Đơn vị tổ chức tua là Công ty TNHH du lịch và thương mại Sang Trọng, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Sở Du lịch Quảng Ninh cũng kiến nghị Tổng cục Du lịch xem xét, rút giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế của công ty này.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: