Pham Ton’s Blog

Tháng Một 14, 2018

Cuộc thảo luận xoay quanh quan điểm tiếp cận toàn bộ, toàn diện về lịch sử Việt Nam

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:57 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 1 năm 2018

CUỘC THẢO LUẬN XOAY QUANH QUAN ĐIẾM
TI
P CẬN TOÀN B, TOÀN DIỆN V LỊCH SỬ VIỆT NAM

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài này đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 490 (tháng 12 năm 2017) từ trang 29 đến trang 33.

—o0o—

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương ớ Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, GS Phan Huy Lê trình bày báo cáo Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sứ Việt Nam, trong đó tập trung khái quát những thành tựu nổi bật của Sử học Việt Nam từ Đổi mới cho đến nay làm cơ sở triển khai xây dựng bộ Lịch sử Việt Nam 30 tập và khẳng định quan điểm tiếp cận toàn bộ, toàn diện là quan điểm khoa học cơ bàn của bộ Quốc sử theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ.

Quan điểm tiếp cận toàn bộ, toàn diện thật ra đã được vận dụng khá phố biến ở hầu hết các nước có nền sử học phát triển và cũng đã được đưa vào nghiên cứu và giảng dạy ở khá nhiều cơ sở sử học trong nước, nhưng đối với mặt bằng nhận thức chung thì cũng có thể được xem là đang còn mới mẻ. Trước những vấn đề mới của khoa học, nếu có đầy đủ tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, lãnh đạo Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh cần bình tĩnh lắng nghe, xem xét và tổ chức trao đồi học thuật trên tinh thần xây dựng, thì họ lại vội vàng cho đây là quan điểm đối lập, thậm chí là thù địch và phản động cần phải loại bỏ. Họ đã phát động cả một chiến dịch vu khống và phê phán vô căn cứ trên Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 2 năm 2017 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dưới đây chúng tôi xin bước đầu tập hợp hơn ba chục bài viết trên được triển khai theo tinh thần chủ đạo này.

Bảng I. Thống kê bài viết trên Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh:

TT

Tác giả

Tên bài Số báo, ngày
1 Quan Văn Đàn Những người “vĩ đại ” VN438, 23-2-2017 VN439, 2-3-2017 VN440 9-3-2017
2 Vũ Hạnh Vương triều Nguyễn dưới mắt người xưa VN439, 2-3-2017
Nguyền Văn Thịnh Trương Vĩnh Ký oan nỗi gì VN439, 2-3-2017
3 Nguyền Minh Tâm Đừng mượn danh khoa học để đánh tráo lịch sử VN440, 9-3-2017
4 Quan Văn Dàn GS Phan Huy Lê ẩn chính dương phụ! VN441, 16-3-2017
5 Quan Văn Dàn Lịch sử “vươn lên “! VN442,23-3-2017
6 Nguyễn Văn Thịnh Không được xúc phạm vong linh liệt sỉ VN442, 23-3-2017
7 Nguyên Văn Toàn Lịch sử dân tộc không có chỗ cho kẻ “rước

voi giày mã tổ”

VN444, 6-4-2017
8 Thu Tứ Công-Tội nhà Nguyên VN444, 6-4-2017
9 Giá Khê Một lời biện minh cho Nguyễn Ánh VN447, 27-4-2017
10 Đặng Minh Phương Trở lại chuyện Phạm Quỳnh VN447, 27-4-2017
11 Cao Đức Trường Đâu là khoảng trống lịch sử? VN450, 18-5-2017
12 Tông biên lập tuần

báo Văn nghệ

Trả lời công văn Hội KHLSVN VN450, 18-5-2017
13 Nguyễn Văn Thịnh Sự thật lịch sư không thể tô hồng, không thể bôi đen

bôi đen

VN451,25-5-2017
14 Hoàng Phương Chỉnh sửa sách giáo khoa Sử học và biên soạn bộ quôc sử như thế này sao? VN451,25-5-2017
15 Cao Đức Trường Lập lờ hay né tránh lịch sứ VN452, 1-6-2017
16 Chu Giang Vẫn còn gia trướng bao cấp VN452, 1-6-2017
17 Chu Giang Thần tình yêu trong tư duy sử học VN453, 18-6-2017
18 Nguyễn Ngọc

Quang

Tri thức và lương thức của sử học VN455, 22-6-2017 VN456, 29-6-2017 VN457, 6-7-2017
19 Cao Đức Trường Chuyện khôi hài trong giới sử học hiện nay VN458, 13-7-2017
20 Trương        Thanh

Hùng

Ngụy và Việt Nam Cộng hòa VN464, 7-9-2017
21 Vũ Hạnh, Dương Linh Đột phá hay chạy tội VN465, 14-9-2017
22 Hoàng Phương Thư ngõ gửi ông Trần Đức Cường — Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam VN465, 14-9-2017
23 Nguyễn Long Trảo Lịch sử và viết sử VN467, 5-10-2017
24 Nguyền Đức Huy Phái chăng là việc làm dối Đảng lừa dân? (Thư gửi BBT Tuần bảo VN TPHCM) VN467, 5-10-2017
25 Giá Khê Mấy vấn đề nhờ GS Phan Huy Lê giải thích… VN470, 26-10-2017
26 Cao Dức Trường Pháp lý hay phi lý? VN472, 9-11-2017
27 Hoàng Phương Đó là gì nếu không là quy chụp chính trị VN474, 23-11-2017 VN475, 30-11-2017
28 Ban Biên tập VN TPHCM Ý kiến của Tuần báo Văn nghệ về vấn đề đối

thoại sử học

VN474, 23-11-2017
29 Nguyễn         Ngọc

Quang

Bình yên cho sử học! VN474, 23-11-2017 VN475, 30-11-2017 VN476, 7-12-2017 VN477, 14-12-2017
30 Đông La Cần phải xem xét Dương Trung Quốc “nhìn lại lịch sử” VN475, 17-11-2017
31 Quan Văn Dàn Thế là quy chụp và xuyên tạc VN477, 14-12-2017
32 Cao Đức Trường Lê Vản Tám không phải truyền thuyêt VN477, 14-12-2017 VN478, 21-12-2017
33 Nguyễn Văn Thịnh Đừng chơi với lửa VN477, 14-12-2017
34 Quan Văn Dàn Nhận thức chưa tới? VN478, 21-12-2017

Tuy nhiều tác giả chỉ dùng bút danh, nhưng cũng không khó để có thế nhận ra cả 17 tác giả của hơn ba chục bài viết được thống kê ở trên (người viết nhiều nhất có đến 5 bài), đều không phải là những người viết sử chuyên nghiệp, không có một chuyên gia nào có đủ năng lực để luận bàn những vấn đề hết sức khái quát, nhưng lại rất chuyên sâu của lịch sử Việt Nam. Họ chỉ dùng một miếng võ sở trường là giương cao “lập trường quan điểm”, quy kết chính trị cực đoan và mặc sức phán xử theo lối “Văn Nghệ”. Họ chỉ lấy những nhân vật, sự kiện lịch sử, vấn đề lịch sử để làm cái cớ luận bàn về lập trường chính trị và quan điểm sử học theo ý hiểu riêng của họ.

Họ khai thác triệt để quan điểm bảo thủ, giáo điều của thời kỳ bao cấp vẫn còn rơi rớt lại trong một số người, chọn lọc một vài ý kiến có tính định hướng của một số nhà lành đạo hay nhà khoa học có uy danh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ chủ yếu tập trung vào lịch sử vương triều Nguyễn và một số vấn đề của lịch sử Cận – hiện đại Việt Nam để làm tiêu chí đánh giá. Phải nói đây là những vấn đề hết sức phức tạp và “nhạy cảm” nên dưới thời bao cấp không có cơ hội được trao đổi, thảo luận kỹ càng. Đến thời kỳ Đổi mới, Sử học Việt Nam đã đầu tư đi sâu vào nhiều những vấn đề khó khăn phức tạp trước đây và thu được nhiều thành tựu nổi bật. Thành tựu nghiên cứu mới có mặt làm sáng rõ hơn, và cùng có nhiều mặt bổ sung, nâng cao nhận thức, góp phần hiệu chình lại, thậm chí loại bỏ một số quan niệm đẫ trở nên bảo thủ, lạc hậu. Đây phải được coi là một bước tiến lớn của Sử học, niềm tự hào chính đáng của Sử học cách mạng Việt Nam, mà không một ai có thể phủ định được. Thế nhưng nhóm tác giả Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã không biết đến điều này. Trước sau họ chỉ một mực coi những quan điểm sử học và sách lịch sử xuất bản từ những năm 1950, 1960, cách ngày nay tròn một nửa thế kỷ là chân lý lịch sử, là khuôn vàng thước ngọc và kết tội những nghiên cứu mới của sử học ngày nay là “đi chệch chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về sử học”, phủ định các bậc tiền bối, là “xét lại lịch sử”, “mượn danh khoa học để đánh tráo lịch sử” và “lật đổ lịch sử”. Họ tưởng tượng ra một thứ “Chủ nghĩa xét lại lịch sử, một thứ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong khoa học lịch sử, tất yếu sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” về chính trị. Đây là điều mà các thế lực thù địch và phản động mong muốn”. Đi xa hơn, họ tiên đoán “việc thừa nhận chính quyền ngụy Sài Gòn là hợp pháp; sẽ là phủ nhận toàn bộ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ đó dẫn đến việc phủ nhận chế độ chính trị hiện nay ở Việt Nam, phủ nhận vai trò lành đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”1.

Họ cảnh báo: “Sử học là một trong những lĩnh vực hoạt động hết sức nhạy cảm và có tầm quan trọng sống còn trên mặt trận tư tưởng. Nếu chúng ta không quan tâm chăm lo củng cố sự vững mạnh của ngành sử học kể cả trên ba mặt: Về chính trị, về tư tương và về tổ chức, ắt sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường”. Họ gieo rắc hoài nghi rằng nếu giao việc biên soạn bộ Quốc sử nước nhà cho nhóm Đề án và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam như hiện nay thì nhóm này sẽ đứng trên quan điểm lập trường nào và theo phương pháp luận sử học của ai và “điều đó chắc chắn sẽ gây ra cho chúng ta những tổn thât không nhỏ trong lĩnh vực công tác giáo dục cũng như trên địa hạt tư tưởng”. Họ hối thúc phải giải quyết ngay lập tức hàng loạt kiến nghị của Tuần báo Văn Nghệ vì “nếu những vấn đề trên đây không được giải quyết rốt ráo, sẽ dẫn đến sự rối loạn về nhận thức trong xã hội”, đe dọa đến cả sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và Chế độ Xã hội Chủ nghĩa của chúng ta.

Như thế mục tiêu lớn nhất của hơn ba chục bài báo trên Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh có thể được tóm gọn lại là kiên quyết giương cao ngọn cờ “quan điểm lập trường”, dứt khoát trở về với phương pháp sử học cổ điển, phủ định tuyệt đối quan điểm tiếp cận toàn bộ, toàn diện về lịch sử Việt Nam và đình chỉ hay xóa bỏ Đề án Khoa học xã hội cấp Quốc gia Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam mà Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo triển khai.

Trước những bài báo đặt vấn đề chính trị hết sức nghiêm trọng như thế, ngày 8 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã gửi công văn đề nghị cùng Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật và tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức một cuộc đối thoại trên tinh thẩn dân chủ, thẳng thắn, khách quan, tôn trọng lẫn nhau vì sự thật lịch sử, vì trách nhiệm trước nhân dân và trước lịch sử. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức ngay trong tháng 5 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếc rằng ngày 12 tháng 5 năm 2017, Tổng Biên tập Tuần báo Văn Nghệ đã có thư trả lời với những khó khăn không thể cùng tổ chức đối thoại trực tiếp được và mong tổ chức đối thoại bằng văn bản, qua các bài viết trên báo Văn Nghệ. Ông Tổng Biên tập còn khẳng định viết như thế sẽ chặt chẽ hơn, “trách nhiệm khoa học và nhân cách văn hóa đương nhiên cũng phải được đề cao. Không bạ đâu nói đấy, phát biểu tùy hứng”. Tiếc rằng ngay sau đó, Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp lời hứa danh dự của ông Tổng biên tập, tiếp tục đăng những bài báo còn phi văn hóa, phản khoa học và quy chụp chính trị cực đoan hơn.

Tạp chí Xưa & Nay và tạp chí Nghiên cứu Lịch s là các cơ quan phát ngôn chính thức cua Hội Khoa học Lịch sứ và giới Sử học Việt Nam, tuy vẫn biết đây chỉ là mượn danh sử học, hoàn toàn không vì mục tiêu khoa học, nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra tổ chức cho các chuyên gia trao đổi xoay quanh một số vấn đề về phương pháp tiếp cận, về cách thức nhìn nhận, đánh giá và cả một số sự kiện hay nhân vật lịch sử cụ thể mà Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh nêu ra. Một lần nữa chúng tôi hy vọng hai bên có thể cùng nhau làm sáng tỏ những vấn đề hết sức cơ bản đang được quan tâm (xin tham khảo những bài đã được giới thiệu trên tạp chí Xưa & Nay và tạp chí Nghiên cứu Lịch sử).

Bảng II. Thống kê bài viết trên tạp chí Xưa và Nay và tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

TT Tác giả Tên bài Tạp chí
1 Phan Huy Lê Công cuộc khôi phục thông nhất quôc gia cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX Xưa & Nay, 486,8-2017 NCLS,7(495)2017
2 Nguyễn      Quang

Ngọc

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa –

Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX

Xưa & Nay, 486,8-2017 NCLS. 7(495)2017
3 Phạm Hồng Tung Vấn đề quốc gia Việt Nam trong lịch sử Việt

Nam hiện đại & Tuyên bố của Trần Văn Hữu tại Hội nghị San Francisco năm 1951

Xưa & Nay, 487,9-2017
4 Vũ Minh Giang Không thê tùy tiện xuyên lạc các nguyên tắc biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam Xưa & Nay, 487,9-2017
5 Nguyền Văn Kim Ý nghĩa công pháp quốc tế của các bản hiệp ước mà triều Nguyễn ký với phương Tây Xưa & Nay, 487,9-2017 NCLS, 8(946)2017
6 Vũ Văn Quân Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam XưaNay, 488,10-2017
7 Nguyễn Văn Khánh Phan Chu Trinh trong lịch sử dân tộc Xưa & Nay, 488,10-2017 NCLS, 9(947)2017
8 Nguyễn Văn Nhật Thể chế “Việt Nam cộng hòa” trong lịch sử

Việt Nam

Xưa & Nay, 490 12-2017
9 Tống Văn Lợi Về nhân vật Nguyên Anh – Gia Long Xưa & Nay, 490.12-2017
10 Nguyễn Huy Mầy tư liệu mới vê Lê Văn Tám Xưa & Nay, 490,12-2017
11 Phạm Hồng Tung Giá trị pháp lý quốc tế của Hội nghị hòa hình San Francisco trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa Xưa & Nay, 490,12-2017
12 Tạp chí Xưa và Nay Cuộc tranh luận xoay quanh quan điểm tiếp cận toàn hộ, toàn diện về lịch sử Việt Nam do Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng Xưa & Nay, 490,12-2017

Các bài báo này tập trung vào một số vấn đề cơ bản và chỉ ra được những sai lầm trong tư liệu và lập luận của những bài viết trên Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, khai thác và cập nhật các kết quả nghiên cứu mới trên tinh thần nhìn nhận và đánh giá lịch sử theo phương pháp tiếp cận toàn bộ, toàn diện lịch sử Việt Nam.

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tỏ ý hoan nghênh Hội Khoa học Lịch sử đã đáp đăng bài phản hồi công khai trên tạp chí Xưa & Nay số 487, tháng 9 năm 20172 và cho biết sẽ tiếp tục đăng bài phản hồi lại những bài phản hồi của giới Sử học trên tạp chí Xưa & Nay.

Gần đây, đọc những bài phản hồi lại của Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh như: Pháp lý hay phi lý? (Văn Nghệ, 472), Thế là quy chụp và xuyên tạc (Văn Nghệ, 477), Nhận thức chưa tới? (Văn Nghệ, 477), Đó là gì nếu không là quy chụp chính trị (Văn Nghệ, 477),  Bình yên cho sử học (478)…, chúng tôi càng nhận thấy rõ hơn giữa chúng tôi và các vị không có cùng một nền tảng kiến thức, lại khác xa nhau về phương pháp tiếp cận, nên làm sao có thể cùng nhau đi đến ngọn nguồn của vấn đề.

Vì vậy sau một số bài tranh luận nhằm mục đích làm sáng rõ trước công luận một số vấn đề lịch sử cơ bản do Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên, chúng tôi dừng cuộc tranh luận ở đây

X & N

———–

(1) Sự vu khống độc địa này chính là lý do làm bùng lên cơn bão mạng khi Viện Sử học Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt bộ Lịch s Việt Nam 15 tập (do PGS Trần Đức Cường làm Tổng Chủ biên) vào ngày 18 tháng 8 năm 2017. Họ cố tình “nhầm” bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập là kết quả đề tài khoa học cấp Bộ của Viện Sừ học dã được xuất bản với bộ Quốc sử do GS Phan Huy Lê làm Tồng Chủ biên mới dang dược triên khai, đòi thu hồi bộ sách và kỷ luật các tác giá. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức một Hội đồng khoa học đánh giá một cách chính xác và công tâm, khẳng định những cố gắng và thành công của tập thể các nhà khoa học Viện Sử học, đề nghị cho bộ sách được phát hành bình thường.

(2) Thật ra tạp chí Xưa & Nay số 486 (tháng 8 năm 2017) và tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 (495) 2017 đã đăng bài các bài phản hồi từ trước đó rồi.

 

 

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: