Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 12, 2018

Trên quê hương yêu dấu kỳ 1 tháng 3 năm 2018

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:38 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười, kỳ 1 tháng 3 năm 2018.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/2/2018:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Cần đặc biệt coi trọng ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế

Sáng 26-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc, chỉ đạo công tác đối ngoại tại Bộ Ngoại giao. Cùng dự, có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng ân cần gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và khẳng định, trong thành quả chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp, to lớn của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Ngoại giao cần thực hiện giữ gìn quốc phòng an ninh đất nước từ xa, từ sớm; thực hiện tốt chủ trương Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Cần đưa mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa, chú ý các diễn biến thế giới, khu vực, các nước lớn. Xây dựng lòng tin, duy trì cục diện quan hệ với các nước bình đẳng, đan xen, các bên cùng có lợi.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, coi trọng ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, do đó ngành cần quán triệt sâu rộng, linh hoạt, có chủ trương, cách làm sáng tạo trong công tác này. Các đại sứ, tổng lãnh sự, tham tán thương mại phải chuyển mạnh sang công tác kinh tế, nhất là phát triển thương mại, thu hút khách du lịch quốc tế. Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương cần phối hợp xây dựng đề án tăng nhanh kim ngạch thương mại. Các đại sứ quán phải tăng cường thu thập, cung cấp thông tin về thương mại, thị trường cho các bộ, ngành, doanh nghiệp trong nước; tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI có chọn lọc. Công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo cần kịp thời, nhanh chóng, nhạy bén, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong bối cảnh quốc tế hiện nay; trước mắt cần nghiên cứu sâu một số chiến lược, chính sách của các nước lớn để tham mưu cho lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Ngành ngoại giao cần hoạt động chuyên nghiệp, vững mạnh để đóng góp xứng đáng vào xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”, là sứ giả kinh tế, văn hóa, làm tốt công tác bảo hộ công dân,… Ngoài ra, tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực ngoại giao có sự kế thừa; thực hiện tốt chức năng ngoại giao kiến tạo phát triển…

Ðề cập các nhiệm vụ lớn thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, các nước lớn đang thay đổi mạnh mẽ, phức tạp, biến động khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sôi động… Tuy vậy, xu hướng hòa bình, hợp tác vẫn là chủ đạo. Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, áp dụng Nghị quyết 01/2018/NQ-CP của Chính phủ đối với ngành ngoại giao cần cụ thể hơn nữa, quyết tâm trong hành động.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân; đi đầu trong thực hiện chủ trương, phương châm hành động của Chính phủ. Ðồng thời, đổi mới cách thức chỉ đạo, bám sát công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nâng cao tiềm lực quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương; kiên trì thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, không để rơi vào thế bị động, đối đầu; phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế hiệu quả.

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên ngoại giao sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại, luôn trung thành kiên định về đường lối, linh hoạt, sáng tạo trong hành động vì sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/12/2018:

Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác 66

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tổ công tác 66) đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ.

Theo đó, Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ủy ban. Các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Ủy ban. Về chức năng, nhiệm vụ, Tổ công tác tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các nguồn lực về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản để Ủy ban đi vào hoạt động; chỉ đạo thực hiện việc bàn giao vốn và tài sản của doanh nghiệp về Ủy ban,…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/2/2018:

Giống lúa của Việt Nam chọn tạo làm lợi hơn 8.000 tỷ đồng/năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các giống lúa do Việt Nam chọn tạo đã được chuyển giao và ứng dụng trên phạm vi cả nước đạt 4,6 triệu ha, chiếm 59% diện tích lúa cả nước.

Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, các giống lúa do nhà khoa học Việt Nam chọn tạo chiếm 77% diện tích cả vùng; trong đó, giống lúa chất lượng cao OM5451 đã được gieo trồng trên diện tích gần 1 triệu ha. Các giống lúa cho năng suất tăng trung bình 10% so với giống cũ, sản lượng thóc tăng thêm 1,65 triệu tấn, làm lợi cho sản xuất lúa hơn 8.000 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ: giống, vật nuôi, chế phẩm sinh học, quy trình công nghệ mới… của các viện, trường đã được chuyển giao, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/2/2018:

Cả nước có gần 750 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến nay cả nước đã xây dựng thành công 746 mô hình chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn.

Trong đó có 382 chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, và sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/2/2018:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Đô-nan Trăm

Ngày 14-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Đô-nan Trăm.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Đô-nan Trăm gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong năm qua; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân ông và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ và vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đạt được trong năm đầu nhậm chức của Tổng thống Đô-nan Trăm; khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 của Tổng thống Đô-nan Trăm ghi dấu ấn quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả, ổn định của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và sẽ tích cực hợp tác cùng Hoa Kỳ để đưa quan hệ hai nước tiếp tục đạt những bước tiến mới và thực chất trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Đô-nan Trăm trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, tập trung triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, coi đây là trọng tâm và động lực phát triển quan hệ hai bên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương khác như giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có việc triển khai dự án tẩy độc đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó khẳng định lại lập trường của hai bên về vấn đề Biển Đông; đồng thời nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/2/2018:

Ban Bí thư Họp đánh giá việc tổ chức Tết năm 2018

Sáng 23-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư họp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 22-12- 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 16, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Tổng Bí thư phát biểu ý kiến kết luận hội nghị nêu rõ, năm nay, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sớm hơn so với mọi năm, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, chu đáo, thiết thực và hiệu quả. Việc tổ chức đón Tết được gắn với hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân và triển khai kịp thời nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đối ngoại thu được nhiều kết quả tích cực đáng mừng; thời tiết những ngày Tết lại rất đẹp. “Thiên thời địa lợi nhân hòa” đã tạo khí thế hào hứng, phấn khởi cho toàn dân đón Tết vui tươi với nhiều hoạt động phong phú. Công tác tổ chức Tết chu đáo, bảo đảm thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chủ động huy động nguồn lực xã hội, có nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động trực tiếp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; tổ chức thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ lão thành cách mạng, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, hộ gia đình bị thiên tai, bão lũ,… thắm đượm nghĩa Đảng tình dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Các địa phương kết hợp tổ chức Tết với tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,… Tất cả những việc làm đó đã tô đậm thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tổng Bí thư cho rằng, các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Việc đi lại, an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực so với năm trước. Các vụ việc phức tạp được quan tâm, xử lý kịp thời. Lãnh đạo địa phương về Trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017. Không khí chung là các tầng lớp nhân dân vui Xuân, đón Tết phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, tăng thêm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, trong dịp Tết vừa qua vẫn còn những vấn đề đáng quan tâm, rút kinh nghiệm, như tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn còn phức tạp, nhức nhối; tình trạng ùn, tắc giao thông nghiêm trọng chưa được khắc phục; ngộ độc rượu, thực phẩm; đốt pháo tại một số nơi; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi chưa nghiêm,…

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tập trung ngay cho sản xuất; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội, bảo đảm lành mạnh, văn minh, đúng thuần phong, mỹ tục; tổ chức thiết thực, hiệu quả phong trào Tết trồng cây. Tất cả các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, động lực mới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/2/2018:

Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 26-2, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (lần thứ hai). Chủ tịch nước Trần Ðại Quang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Bệnh viện Bạch Mai tiền thân là nhà thương Cống Vọng được thành lập từ năm 1911, là một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước, có lịch sử vẻ vang gắn liền với lịch sử nền y học hiện đại Việt Nam. Các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai hiện đã thực hiện được nhiều công nghệ, kỹ thuật mới ngang tầm với các nước có nền y học tiên tiến trong khu vực và thế giới được ứng dụng trong khám, chữa bệnh.

Hơn 10 nghìn kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được Bộ Y tế phê duyệt, trong đó có những kỹ thuật cao, chuyên sâu không chỉ được thực hiện ở Bệnh viện Bạch Mai mà còn chuyển giao cho các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc hệ thống bệnh viện vệ tinh. Hằng năm, số lượng người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú lên đến 1,8 triệu lượt người, số người bệnh điều trị nội trú hơn 150 nghìn người. Không chỉ là địa chỉ tin cậy của người bệnh, Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành cán bộ y tế toàn ngành và nhiều nước trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Bệnh viện Bạch Mai; trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Bệnh viện đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Y tế.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh những thành tích, đóng góp to lớn mà các thế hệ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với các nguy cơ về ô nhiễm môi trường, lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm và những thách thức khác trong lĩnh vực y tế. Nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao và đa dạng, tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế… Bối cảnh đó đòi hỏi đội ngũ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tập trung đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Cấp cứu, khám, chữa bệnh tuyến cuối; đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng, chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế với mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu Bệnh viện cần phát triển kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu, nhất là về tim mạch, cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, thần kinh, y học hạt nhân và ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, hóa sinh, vi sinh… Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, từng bước khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Ðẩy mạnh kết hợp quân, dân y, chú trọng hỗ trợ y tế ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn. Triển khai sâu rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới tiên tiến, đào tạo thông qua các chương trình hợp tác quốc tế…

Chủ tịch nước lưu ý, cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện cần thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” và 12 điều y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc người bệnh. Tiếp tục tổ chức khám, chữa bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành địa phương liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu đưa Bệnh viện trở thành trung tâm y học và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước tin tưởng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Bệnh viện Bạch Mai sẽ phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/2/2018:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Sau đây là toàn văn thư khen của Thủ tướng Chính phủ:

Vào sáng ngày 15/02/2018 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại đường số 7, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh Long An và An Giang, Tổng cục Cảnh sát, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng, không quản ngày đêm vào đúng dịp nghỉ tết Nguyên đán, đã khẩn trương điều tra, phá án và bắt được nghi phạm gây án.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 24/2/2018:

Lễ khai bút đầu Xuân và hội sách tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An

Sáng 23-2, tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, thị xã Chí Linh (Hải Dương) diễn ra Lễ khai bút đầu Xuân và khai mạc Hội sách Xuân Mậu Tuất 2018. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của thầy giáo Chu Văn An (thế kỷ 13), cũng như ý nghĩa của tục khai bút đầu xuân.

Lễ khai bút đầu Xuân tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An từ lâu đã trở thành hoạt động giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cho các thế hệ người Việt Nam, thể hiện sự biết ơn với các bậc tiền nhân.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học thị xã Chí Linh đã trao học bổng tặng 21 học sinh có kết quả thi đại học cao nhất trong năm học 2017 – 2018. Đồng thời, một số doanh nghiệp tỉnh Hải Dương cũng đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học thị xã Chí Linh. Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương cùng các đơn vị tham gia Hội sách Xuân trao tặng tủ sách cho Trường Hoàng Hoa Thám (thị xã Chí Linh) nhằm khuyến khích phong trào xây dựng tủ sách trường học.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/2/2018:

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Ngày 22-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), trên cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2018.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo đại diện bộ, ngành, các tỉnh bạn, bà con nhân dân.

Sự kiện mùa xuân năm 987, vua Lê Đại Hành xuống đồng thực hiện nghi lễ cày tịch điền động viên nhân dân sản xuất nông nghiệp. Kể từ đó, Lễ tịch điền trở thành lễ hội văn hóa truyền thống, được các triều đại chú trọng tổ chức, đề cao vai trò sản xuất nông nghiệp.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi lễ mở đầu là rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi; tiếp đến là lễ cáo yết xin thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam; rước nước; lễ tắm tượng; giải hạn cầu an trên chùa Đọi.

Hội thi trang trí trâu để chọn những con đẹp nhất cày tịch điền. Đặc biệt, lễ cày tịch điền được tiến hành trọng thể với nghi thức cổ truyền “nhập thế vua Lê”. Một cụ ông đức độ, thần thái uy nghiêm được chọn, khoác áo long bào, đeo mặt nạ thực hiện nghi lễ hóa thân thành hình tượng vua Lê Đại Hành, xuống mở những xá cày đầu tiên trên thửa ruộng phù sa màu mỡ. Sau đó, đến các lãnh đạo ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ.

Năm 2018 là năm thứ 10 tỉnh Hà Nam duy trì tổ chức Lễ hội với ý nghĩa rất lớn, vừa thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, vừa khuyến khích, động viên nhân dân phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/2/2018:

Ngày hội hiến máu “Chào Xuân hồng 2018”

Ngày 22-2, hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế đã tham gia hiến máu cứu người tại Ngày hội hiến máu “Chào Xuân hồng 2018” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương cho biết, sự kiện hôm nay tại viện là mở màn cho chuỗi ngày hiến máu trước thềm Lễ hội Xuân hồng 2018. Thời gian qua, nhiều cán bộ của viện đã hàng chục lần hiến máu, tiêu biểu như TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc (50 lần), ThS Hoàng Chí Chương (86 lần), TS Nguyễn Triệu Vân, TS Ngô Mạnh Quân (36 lần)…”.

Nhờ công tác truyền thông và vận động hiến máu trước Tết, hiện nay, lượng máu dự trữ của viện còn khoảng hơn 9.500 đơn vị máu, bảo đảm nhu cầu cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trong khoảng 10 ngày nữa, cho đến thời điểm diễn ra Lễ hội Xuân hồng.

Theo TS Bạch Quốc Khánh, năm nay, Lễ hội Xuân hồng sẽ được diễn ra trong suốt một tuần liên tục, từ ngày 4 đến 11-3 với các điểm hiến máu hưởng ứng của Hà Nội tại quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn. Chính hội của Lễ hội Xuân hồng năm nay lần đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Việc hiến máu của các tình nguyện viên đầu Tết nguyên đán sẽ bảo đảm cung cấp máu điều trị cho hơn 150 bệnh viện khu vực phía bắc, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết.

Trong dịp Xuân Mậu Tuất, nhiều cơ sở y tế đã tích cực tham gia hiến máu như: ngành y tế Bắc Ninh (gần 1.000 đơn vị máu), ngành y tế Vĩnh Phúc (gần 400 đơn vị máu), Bệnh viện Bạch Mai (351 đơn vị máu), Bệnh viện Phụ sản Trung ương (698 đơn vị máu)…

Ngày mai, 23-2, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ phát động phong trào hiến máu tình nguyện, dự kiến tiếp nhận được 150 đơn vị máu. Đúng ngày 27-2, các bệnh viện như Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện E… cũng sẽ tổ chức hiến máu cứu người.

Cứu sống bệnh nhi bị vỡ thanh quản

Ngày 22/2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.H.K. (11 tuổi, quê Vĩnh Long) bị vỡ thanh quản. Trúc đó, cháu K. chơi xe trượt điện ở công viên với bạn thì bị ngã, đập vùng cổ vào tay lái xe rồi ngất xỉu. Bệnh nhi được các bác sĩ nẹp cố định cổ, hỗ trợ hô hấp, chụp CT scan, làm các xét nghiệm cần thiết và được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán: Chấn thương thanh quản kín gây suy hô hấp, tràn khí dưới da, tràn khí trung thất và tràn khí ngoài màng phổi hai bên. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh đã khâu nối, cố định lại các tổn thương, vi phẫu chỉnh hình thanh quản và dẫn lưu tràn khí cho bệnh nhi. Dự kiến bệnh nhi xuất viện sau khoảng 10 ngày điều trị.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/2/2018:

Khai mạc Phố sách Xuân Mậu Tuất

Sáng 18-2, tại phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức khai mạc Phố Sách Xuân Mậu Tuất.

Tổ chức Phố Sách dịp đón xuân là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội. Năm nay, lần đầu tiên Phố Sách xuân được tổ chức tại phố 19-12, nơi được tổ chức thành Phố Sách cố định của Hà Nội từ tháng 5-2017.

Ngoài các gian hàng của các đơn vị hoạt động thường xuyên tại Phố Sách, Phố Sách xuân năm nay còn có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày, giới thiệu sách tới bạn đọc các thể loại sách phong phú, đa dạng: Sách thiếu nhi, sách văn học, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số…

Tại Phố Sách Xuân Mậu Tuất có nhiều hoạt động giới thiệu, phổ biến văn hóa đọc, trong đó, đáng chú ý là chương trình: “Đầu năm nói chuyện Tết: Trò chuyện về văn hóa tập tục của người Việt” – độc giả sẽ được gặp gỡ, giao lưu với nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng; “Ô chữ xuân” giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam dưới hình thức tổ chức trò chơi đoán ô chữ (Công ty CP Văn hóa Đông A); để bé nói tiếng Anh như phong thái Đội trưởng U23 Việt Nam (Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng); giao lưu: “We love reading”: nói về thói quen đọc sách, ý nghĩa của việc tập đọc sách cho trẻ nhỏ (Nhà xuất bản Phụ nữ)…

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình giải trí – khám phá hấp dẫn khác như “Chào Xuân Mậu Tuất – Âm hưởng Tết dân gian” (của Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Văn hóa Minh Long) độc giả sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như đập niêu, cướp cờ… và thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật đường phố; các chương trình văn nghệ chào xuân phục vụ bạn đọc. Trong suốt thời gian diễn ra Phố Sách Xuân Mậu Tuất, Ban Tổ chức còn bố trí người viết chữ tặng khách đến tham quan.

Hoạt động của Phố Sách Xuân Mậu Tuất nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân, khẳng định truyền thống hiếu học, ham đọc sách của người Hà Nội, đồng thời là sự khởi đầu của chuỗi các chương trình, hoạt động tại Phố Sách Hà Nội trong năm mới 2018, góp phần đưa Phố Sách trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân Thủ đô.

Phố Sách Xuân Mậu Tuất sẽ kết thúc vào ngày 25-2.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/2/2018:

Thực hiện tiết kiệm, loại bỏ mê tín dị đoan tại nơi thờ tự Phật giáo

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam vừa có Công văn số 31 gửi Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Công văn nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện cho các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Mậu Tuất 2018, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đề nghị Ban Trị sự các địa phương hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, nhất là các tự viện là di tích lịch sử – văn hóa thực hiện tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo. Ðề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ Tát đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử và người dân loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trong các bài giảng chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/2/2018:

Đội Quảng Nam lần đầu đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia

Sau khi đoạt ngôi vô địch V-League 2017, đội Quảng Nam tiếp tục ghi dấu ấn với chiến thắng 1-0 trước đội Sông Lam Nghệ An, giành Siêu cúp bóng đá quốc gia 2017 tại trận đấu diễn ra trên sân Hàng Ðẫy chiều qua 24-2.

Trong trận đấu này, đội đương kim vô địch V-League không có sự góp mặt của chân sút ngoại binh Clau-đơ-xia, trong khi đó nhà vô địch Cúp quốc gia 2017 lại thiếu vắng thủ môn Nguyên Mạnh do chấn thương. Cả hai đội bước vào trận tranh Siêu cúp với quyết tâm cao và thi đấu khá cởi mở. Ðội Sông Lam Nghệ An chơi lấn sân, tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn đối thủ, song đáng tiếc những pha dứt điểm của họ thường thiếu chính xác hoặc bị hàng hậu vệ và thủ môn Văn Cường của đội Quảng Nam cản phá. Chủ động chơi phòng ngự, đội Quảng Nam tỏ ra sắc sảo trong các pha phản công. Ở phút thứ 42, trong một tình huống phối hợp đá phạt từ ngoài vòng 16 m 50, Phan Thanh Hưng treo bóng vào vòng cấm địa, cầu thủ Thi-a-gô đã băng xuống đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội Quảng Nam.

Trong suốt hiệp hai, đội Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, song các chân sút đội bóng này đã không thể dứt điểm thành công dù tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn. Trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, đội Quảng Nam cũng bỏ lỡ một vài tình huống dứt điểm khá thuận lợi.

Ðoạt Siêu cúp quốc gia 2017 ở ngay lần đầu tham dự, đội Quảng Nam được xem như có sự khởi đầu thuận lợi hơn tại V-League 2018.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/2/2018:

Cứu thành công cá heo dạt vào bờ

Ngày 27-2, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa phối hợp Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Khánh Hòa cứu thành công một cá thể cá heo trôi dạt vào vùng biển thôn Ngọc Diêm (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa). Cá heo nặng khoảng 50 kg, có một số vết thương trên cơ thể, sức khỏe yếu, trôi dạt vào bờ được ngư dân báo cơ quan chức năng tiến hành cứu sống. Hiện, tình hình sức khỏe của cá heo đã dần ổn định, đang được chăm sóc, tiếp tục theo dõi tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Khánh Hòa.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/2/2018:

Hội thảo “Thơ và những vấn đề thơ đương đại”

Sáng 27-2, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Thơ và những vấn đề thơ đương đại”. Đây là hoạt động mở đầu cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 – năm 2018, sẽ được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất.

18 tham luận tại hội thảo đã tập trung vào ba chủ đề chính: Đánh giá thành tựu của thơ đương đại và những thách thức phải vượt qua; bàn về lý luận và phê bình thơ hiện nay; công chúng thơ và mối tương quan giữa thơ hàn lâm và thơ đại chúng. Một số tham luận đáng chú ý như “Thơ cách tân trong chuyển động thi ca Việt”, “Nhận diện thơ Việt từ sau đổi mới đến nay”, “Bây giờ thơ sống thế nào?”, “Thế hệ thơ đổi mới và câu hỏi thơ với công chúng”… thẳng thắn đề cập đến những thách thức của thơ đương đại, góp phần nhận diện và đưa ra những đề xuất, kiến nghị các hướng đi mang tầm vóc mới trong lao động sáng tạo thơ ca.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/2/2018:

Lễ hội Lim, hát Quan họ Bắc Ninh

Sáng 27-2 (12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), lễ hội vùng Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh chính thức vào hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách về dâng hương, trảy hội, nghe hát Quan họ.

Hội Lim là lễ hội lớn, được tổ chức vào dịp đầu Xuân mới, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Bắc Ninh – Kinh Bắc và cũng là một trong những lễ hội Quan họ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm nay, theo kế hoạch, phần lễ được tổ chức từ sáng 12 tháng Giêng với các hoạt động dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim. Lễ rước diễn ra vào sáng 13 tháng Giêng, từ Trường tiểu học thị trấn Lim đến đình Lim. Ngoài ra, người dân địa phương còn tổ chức rước sắc từ làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa. Bên cạnh đó, du khách cũng được hòa mình vào không gian văn hóa Quan họ do các nghệ nhân thể hiện cùng các trò chơi dân gian; trải nghiệm nghề làm gốm Phù Lãng, tranh dân gian Đông Hồ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/2/2018:

Thường trực bốn cấp, khám cấp cứu cho gần 95 nghìn người bệnh

Chiều 17-2, theo báo cáo của Bộ Y tế: Trong ba ngày nghỉ Tết, 1.300 cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho 94.830 người bệnh, nhập viện điều trị nội trú 57.305 người bệnh; thực hiện 6.393 ca phẫu thuật, trong đó 215 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).

Các cơ sở y tế đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 8.648 trẻ chào đời và làm thủ tục xuất viện cho 60.141 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn Tết. Tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.606 trường hợp, giảm 3,73% so với ba ngày Tết Đinh Dậu năm 2017 (tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do trường hợp chuyển tuyến đến khám tại nhiều bệnh viện). Trong đó, 9.678 trường hợp nhẹ được xử trí và cho về trong ngày; 5.491 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; chuyển tuyến trên điều trị 1.349 trường hợp. Tổng số trường hợp chết do tai nạn giao thông (bao gồm cả chết trước khi đến bệnh viện) là 83 người.

Đáng chú ý, có 190 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (106 trường hợp đã xác minh danh tính và địa chỉ cụ thể), tăng 67 trường hợp (54,4%); 53 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, tăng 27 trường hợp (103,8%) so với ba ngày Tết 2017. Dịp này, các bệnh viện khám, cấp cứu 1.949 ca đánh nhau, trong đó 1.099 ca phải nhập viện điều trị nội trú; có sáu trường hợp chết…

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh ổn định, không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A tại các địa phương. Thông tin từ hệ thống trực An toàn thực phẩm (tại toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, năm Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, đến cuối ngày 17-2, trên toàn quốc không ghi nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp các Viện khu vực, các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương để theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/2/2018:

Triệt phá đường dây vận chuyển 288 bánh hê-rô-in

Ngày 25-2, Cục CSÐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết, vừa phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ, do đối tượng Trần Văn Bằng, SN 1987, trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cầm đầu.

Theo đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23-2, tại km 14 quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Bạch Ðằng, huyện Hòa An (Cao Bằng), C47 phát hiện hai ô-tô do đối tượng Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành điều khiển mang theo hê-rô-in (Bằng và Thành là hai anh em họ) đã tổ chức chặn bắt. Ðối tượng Bằng không tuân thủ mà lái ô-tô đâm thẳng vào xe của Tổ công tác. Thấy đối tượng chống đối rất liều lĩnh, lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp và đã bắt giữ được Bằng, trên xe thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp. Sau đó, truy đuổi 20km bắt được đối tượng Thành. Tại hiện trường, Bằng và Thành khai nhận, đang vận chuyển hê-rô-in. Qua kiểm đếm, Ban chuyên án thu giữ 288 bánh hê-rô-in (trọng lượng 100,8kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan. Ðấu tranh điều tra mở rộng vụ án, ngay trong đêm 23-2, C47 đã bắt thêm các đối tượng liên quan, gồm: Nông Văn Hoan (31 tuổi) và Nông Tài Kinh (28 tuổi), cùng trú tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng); Phan Văn Hiển (tức Ðiệp, 36 tuổi), trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 9/1/2018:

Xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức (thương hiệu Khaisilk). Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Trúc đó, Bộ Công thương đã công bố hàng loạt sai phạm của công ty ngày có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng. Kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của công ty cho kết quả kiểm tra khác (không có thành phần silk (lụa)) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm (“100% silk”); có dấu hiệu vi phạm pháp luật vè quản lý thuế và quản lý hóa đơn; ghi nhãn hàng hóa; che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng…

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: