Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 2, 2019

Trên quê hương yêu dấu kỳ 1 tháng 2 năm 2019

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:22 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười, kỳ 1 tháng 2 năm 2019

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/1/2019:

Ngành Nội chính đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 22-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội chính đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Nguyen Phu Trong va Dai Bieu Noi Chinh Dang

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; các thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy,…

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chủ trì, phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị và tham luận của các đại biểu nêu rõ, thời gian qua, ngành Nội chính đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác tham mưu các chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (CCTP) được chú trọng. Ba năm qua, Ban Nội chính T.Ư đã xây dựng, hoàn thành năm đề án lớn, riêng năm 2018, hoàn thành ba đề án, trên cơ sở đó, đã tham mưu với Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020… Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cũng đã tham mưu, đề xuất cấp uỷ ban hành hơn 6.300 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP.

Ban Nội chính T.Ư thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; tham mưu có hiệu quả cho Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; phối hợp chặt chẽ các cơ quan tố tụng Trung ương tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo hướng vừa tham mưu về chủ trương, đường lối xử lý; vừa tham mưu chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc, gắn với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền; vừa theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

Nhờ đó, năm 2018, các cơ quan tố tụng đã khỏi tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng; đồng thời, mở rộng điều tra, phát hiện, khởi tố thêm nhiều vụ án mới. Năm 2018, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tích cực phối hợp các cơ quan tố tụng tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 525 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó, xử lý dứt điểm 251 vụ.

Hội nghị đánh giá, ngành Nội chính đảng đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phối họp các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tốt các cơ quan chức năng địa phương tích cực tham mưu, đề xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan tôn giáo, dân tộc, các vụ việc khiếu kiện đông người, gây rối xảy ra tại một số địa phương.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chủ động và thường xuyên hơn. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị chấn chỉnh và xử lý nhiều sai phạm, có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững kỷ cương ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Sau khi được tái lập vào tháng 4-2013, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực và đã làm khá tốt việc tham mưu, đề xuất ban chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ CCTP của địa phương, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với Trung ương, sau khi tiếp nhận Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Ban Nội chính T.Ư đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018; chuẩn bị và tổ chức tốt hai phiên họp của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ban Chỉ đạo các đề án, văn bản về công tác CCTP; giúp Ban Chỉ đạo triển khai tám đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCTP ở tám bộ, ngành, địa phương; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và bổ sung, kiện toàn kịp thời thành viên của Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, hội nghị cũng phân tích, làm rõ những hạn chế cần khắc phục, đó là công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc chưa kịp thời, chưa chặt, chưa sâu; công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chưa toàn diện, có lúc, có việc còn lúng túng, bị động. Công tác tham mưu, đề xuất để đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của nhiều ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan nội chính ở Trung ương và các địa phương chưa thường xuyên,…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao kết quả ngành Nội chính đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP, là “tai mắt” của Đảng về lĩnh vực này, trọng trách của ngành Nội chính đảng là phải phối hợp tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho phép ai làm trái quan điểm, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Cần tiếp tục đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tập trung tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; tham gia có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ, công chức ngành Nội chính đảng phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có trình độ, có hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đặc biệt phải liêm, phải sạch; phải có đạo đức trong sáng, công tâm; có phương pháp làm việc khoa học, cương, nhu đúng lúc; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/1/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các trí thức, nhà khoa học

Sáng 29-1, tại Trụ sở Chính phủ, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc Tết 300 đại biểu trí thức, nhà khoa học (NKH). Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Tại buổi gặp mặt, nhiều trí thức, NKH đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp khoa học nước nhà, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyen Xuan Phuc va tri thuc

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, qua cuộc gặp mặt này, Thủ tướng Chính phủ đã được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhiều trí thức, NKH, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Do đó, từ nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ tăng cường lắng nghe các ý kiến phản biện về các thể chế, chính sách, làm sáng tỏ nhiều vấn đề, để chúng ta có sự đồng bộ của khoa học – công nghệ (KHCN) với phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu bật thành quả đáng tự hào của công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của các trí thức, NKH. Điều quan trọng là, chúng ta hiện nay đã và đang tích cực thực hiện chuyển hướng mô hình tăng trưởng sang đổi mới sáng tạo, coi trọng phát triển KHCN, giảm sự phục thuộc lao động giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên. Chất lượng tăng trưởng của chúng ta cũng thay đổi, từ đó người dân được hưởng lợi. Năng lực sản xuất của đất nước được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Tất cả điều đó có được là thành quả của hơn 30 năm Đổi mới, trong đó có vai trò quan trọng của KHCN. Điều đó cho thấy chúng ta có sự đồng tâm, hiệp lực, khát vọng vươn lên để thực hiện phương châm hành động của Chính phủ. Điều đó cho thấy vai trò của việc huy động trí tuệ của các trí thức, NKH là hết sức quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lịch sử, dân tộc ta luôn coi trọng vai trò của trí thức. Chính Bác Hồ là lãnh tụ tiêu biểu trong việc coi trọng, quy tụ đội ngũ trí thức, NKH trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, việc sử dụng nhân tài, trí thức là vấn đề quan trọng. Thủ tướng bày tỏ vui mừng đội ngũ trí thức, NKH hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, cống hiến vì nhân dân. Mô hình tổ chức của các tổ chức KHCN đang phát triển nhanh và vững chắc; cơ sở hạ tầng cho phục vụ nghiên cứu khoa học cũng đang được quan tâm, đầu tư phát triển; có nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bất cứ tập đoàn lớn nào muốn phát triển thì đều không thể tách rời KHCN. Muốn đất nước phát triển bền vững, tạo nhiều giá trị gia tăng cao thì phải coi trọng phát triển KHCN.

Trong không khí vui đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những sự đóng góp quý báu của đội ngũ trí thức, NKH Việt Nam thời gian qua. Nhấn mạnh khát vọng về sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng nêu rõ, thực hiện nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra phương châm hành động, trong đó nhấn mạnh sự “bứt phá” trên các lĩnh vực để xứng đáng hơn nữa với trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. KHCN có ý nghĩa quyết định trong phát triển đất nước, do đó chúng ta phải huy động nguồn lực phát triển KHCN, huy động các NKH tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tận dụng cơ hội, sức mạnh thời đại, khắc phục hạn chế, chung tay cùng đồng bào trong nước và nước ngoài, kêu gọi sự tâm huyết của các NKH để đưa Việt Nam tiến lên. Chúng ta nỗ lực để hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm Ngày Quốc khánh, Việt Nam vươn lên là quốc gia có mức thu nhập cao cho nhân dân. Đây là bài toán đặt ra cho giới trí thức, NKH. Chúng ta quyết không để dân tộc ta đói nghèo và lạc hậu.

Các trí thức, NKH trong nước và Việt kiều đều có thể đóng góp để hiện thực hoá khát vọng đó của dân tộc, đất nước. Trong tương lai xa, chúng ta phải vươn lên làm chủ năm không gian: đất, nước, trời, vũ trụ và mạng (Internet). Trong đó, tập trung vào lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu; an toàn, an ninh năng lượng; chăm sóc sức khoẻ con người, khoa học của sự sống; nông nghiệp, nông thôn, nông dân; khoa học xã hội, đặc biệt là khoa học quản lý để phát triển, khoa học pháp lý để bảo vệ quyền công dân. Để KHCN thực sự thành công, là động lực cho sự phát triển, chúng ta phải có chính sách tốt, giải phóng sức sáng tạo, sức sản xuất. Thực hiện tốt đổi mới các chính sách về tài chính, kinh tế cho khoa học. Có chính sách quản lý phù hợp để phát huy sức sáng tạo; sở hữu trí tuệ; củng cố các tổ chức khoa học. Do đó, Thủ tướng cho rằng cần có đề án kiện toàn VUSTA từ cấp T.Ư đến địa phương; Bộ KHCN, các viện khoa học, các viện nghiên cứu tiếp tục tham mưu, đề xuất chính sách để phát huy vai trò của KHCN.

Chính phủ, các bộ, ngành đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các NKH nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Dân tộc ta có truyền thống trọng hiền tài vì hiền tài là nguyên khí quốc gia. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước quan tâm, nỗ lực để phát huy mọi tiềm năng cho KHCN phát triển.

Dịp này, Thủ tướng chúc các trí thức, NKH năm mới dồi dào sức khoẻ, gặt hái nhiều thành công lớn trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/1/2019:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019

Tối 26-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), tổ chức Chương trình Xuân quê hương năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến.

Nguyen Phu Trong gap kieu bao 2019

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo và đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế và khoảng 1.000 kiều bào về nước đón Tết.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đại diện kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê Cha đất Tổ ăn Tết, đón Xuân; gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới những người con của quê hương Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo với bà con kiều bào về những thành tựu của đất nước trong năm vừa qua, về không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do ý Ðảng hợp với lòng dân, là sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao, sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc toàn thể đồng bào trong nước cũng như ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và đại thắng lợi (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2018 vừa khép lại với nhiều phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được. Những kết quả ý nghĩa đó đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Ðảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước và những đóng góp quý báu về vật chất, trí tuệ và tinh thần của hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Ðồng chí nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một đại diện gắn kết và vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với đất nước sở tại, đồng thời trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nổi trống khai hội Xuân quê hương 2019. Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục nghệ thuật ca ngợi vẻ đẹp, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Ðảng, Bác Hồ… do các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn đã mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo kiều bào và người xem.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng 30 kiều bào về dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019, đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Hoàn Kiếm, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhân dịp Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp hằng năm), cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; cùng nhiều đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và thành phố Hà Nội.

Sau khi thực hiện nghi thức thả cá chép, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thân mật trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, làm ăn kinh doanh của bà con kiều bào; động viên bà con luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể bà con kiều bào và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

* Chiều 26-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn bà con Việt kiều về dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà con nhân dịp sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới toàn thể bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất; hoan nghênh Bộ Ngoại giao, trực tiếp là Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tốt Chương trình Xuân Quê hương những năm qua. Thủ tướng mong muốn Chương trình cần được tổ chức ngày càng tốt hơn với nội dung phong phú để phục vụ bà con kiều bào về nước đón Xuân.

Thủ tướng đánh giá cao nguồn lực của bà con kiều bào trên thế giới. Thông báo với bà con về tình hình đất nước, nhất là những thành tựu kinh tế – xã hội to lớn trong năm qua, Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực của bà con Việt kiều. Thủ tướng đánh giá cao bà con đã gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam; có nhiều tài năng Việt kiều ở các nước; nhiều doanh nghiệp Việt kiều đã đầu tư về nước với số vốn hơn 5 tỷ USD, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam; bà con cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nhiều bà con tâm huyết sưu tầm nhiều tư liệu quý về chủ quyền đất nước… Thủ tướng đánh giá cao vai trò của nhiều kiều bào trẻ về nước khởi nghiệp; khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện rất tích cực và Chính phủ đang phấn đấu đứng vào nhóm đầu ASEAN, thậm chí là hướng đến chuẩn OECD.

Năm 2019, Thủ tướng mong bà con Việt kiều hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Chính phủ, nhất là tinh thần “bứt phá” để tạo sự phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng tin tưởng nhân dân trong nước cùng với bà con sát cánh, chung sức chung lòng, nhất định sẽ tạo nên sự bứt phá đó. Thủ tướng mong bà con tiếp tục yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống. Thủ tướng đề nghị bà con góp phần thúc đẩy vào tăng trưởng xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phối hợp tốt cùng bà con để tìm ra cơ hội thúc đẩy thương mại; mong kiều bào tích cực huy động nguồn lực, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư về nước trên các lĩnh vực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết, kiến nghị của bà con.

Thủ tướng mong bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc, nhất là để giới trẻ luôn hướng về quê hương, đất nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tích cực làm tốt công tác giảng dạy tiếng Việt cho bà con kiều bào. Ðối với những địa bàn mà bà con còn gặp khó khăn về tình trạng pháp lý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ các nước sở tại để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để bà con trong làm ăn, sinh sống, hoàn thiện giấy tờ pháp lý. Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào luôn dồi dào sức khỏe, hướng về Tổ quốc, có nhiều đóng góp thiết thực, tích cực cho sự phát triển của đất nước.

* Ngày 26-1, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu về nước đón Tết cổ truyền và tham dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại đây, bà con kiều bào bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập tại nước ngoài. Bà con kiều bào cũng thể hiện niềm vui khi về đón Xuân Kỷ Hợi, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng
đất nước.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến hoan nghênh và chào mừng 100 kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới về thăm Tổ quốc, tới thăm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngôi nhà chung Ðại đoàn kết toàn dân tộc để cùng hòa chung không khí đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình Xuân Quê hương.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng ba tập thể và sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương đất nước…

* Trước đó, Ðoàn đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019 đến dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ; tượng đài Vua Lê; đền Ngọc Sơn.

* Sáng 26-1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các đại biểu kiều bào đã đặt hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Cùng ngày, tại Ðiện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu đoàn đại biểu kiều bào làm lễ dâng hương nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi.

* Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung tổ chức chiêu đãi các đại biểu kiều bào về nước tham dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/1/2019:

Kỷ niệm 89 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Tối 26-1, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 89 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930 – 9-2-2019); khánh thành Khu tưởng niệm thuộc quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cộc khởi nghĩa Yên Bái.

Đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10-2-1930, cuộc nổi dậy bằng vũ trang mở đầu cho hàng loạt các cuộc bạo động chống Pháp do Nguyễn Thái Học, lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng, nhà yêu nước kiên trung, bất khuất khởi xướng và lãnh đạo. Khởi sự với phương châm “Không thành công cũng thành nhân”, do nhiều nguyên nhân, cuộc khởi nghĩa đã thất bại, các nghĩa sĩ yêu nước của Việt Nam Quốc dân đảng bị thực dân Pháp truy nã và hành hình. Nguyễn Thái Học cùng 17 chiến sĩ bị giặc bắt và xử chém vào ngày 8-5 và 17-6-1930, Trước giây phút hy sinh trên lưỡi máy chém của kẻ thù, Nguyễn Thái Học và các đồng sự của ông vẫn hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam, Việt Nam vạn tuế!”.

Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh “Vị quốc vong thân” của Nguyễn Thái Học và các nghĩa sĩ, Bộ Văn hóa Thông tin đã cấp bằng công nhận khu di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2018 UBND tỉnh Yên Bái đã đầu tư tu bổ, tôn tạo mở rộng quần thể di tích với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề “Cuộc khởi nghĩa Yên Bái – Khúc tráng ca bất tử” đã tái hiện hình ảnh đất nước cơ cực, lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và bè lũ tay sai qua ba chương “Đêm dài nô lệ”. “Những anh linh còn mãi” giới thiệu khái quát về thân thế của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, về tư tưởng của ông cùng nhóm Nam Đồng thư xã, giới thiệu sự ra đời của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học khởi xướng và lãnh đạo; giới thiệu hình ảnh Nguyễn Khắc Nhu (Xử Nhu), cô Giang (Nguyễn Thị Giang người vợ của Nguyễn Thái Học) và các đồng sự trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng.

Kỷ niệm 89 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Bái là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc sâu thêm giá trị lịch sử và tinh thần bất khuất, yêu nước, khơi dậy và tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Yên Bái; tiếp nối trang sử vẻ vang của các bậc tiền nhân đi trước, cùng nhau đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/1/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự WEF Đa-vốt 2019 tại Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ Hội nghị hằng năm Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 (WEF Ða-vốt 2019), sáng 25-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn quốc tế hàng đầu về tài chính – hạ tầng như Visa, Generali, Bank Julius Baer, Quỹ đầu tư Dubai và Ngân hàng phát triển Nhật Bản…

Nguyen Xuan Phuc tai Davot Thuy Si

Thủ tướng đã giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, đó là lần đầu kể từ năm 2008, tăng trưởng GDP đạt 7,1%, nằm trong nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực và toàn cầu; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ ổn định; khẳng định Chính phủ vẫn đang kiên định thực hiện kiến tạo phát triển, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện và cởi mở, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với nhiều tập đoàn lớn vươn ra hoạt động ở nước ngoài.

Tham dự buổi làm việc, hầu hết các doanh nghiệp đánh giá cao những thành tựu mà nền kinh tế – tài chính Việt Nam đã đạt được, cũng như bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới Thủ tướng và Chính phủ tiếp tục có những biện pháp, hành động quyết liệt hơn để ổn định nền tài chính, tạo môi trường chủ động, tự do cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

* Bên lề Hội nghị WEF Ða-vốt 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng thống Thụy Sĩ U.Mau-rơ. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với Thụy Sĩ; cảm ơn Thụy Sĩ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cảm ơn Thụy Sĩ đã cam kết 90 triệu USD ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2020. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ lựa chọn các dự án phù hợp để sử dụng nguồn ODA một cách hiệu quả và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc nhằm bảo đảm thượng tôn pháp luật, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, du lịch..; đồng thời mong muốn Thụy Sĩ và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp thực tế để sớm thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

* Tại buổi tiếp Thủ tướng Hà Lan M.Rút-tê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiến triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hà Lan, nhất là trong các khuôn khổ Ðối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước; Ðối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng hỗ trợ của Hà Lan trong lĩnh vực môi trường, giáo dục, nông nghiệp và mong Hà Lan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam qua các chương trình mới. Thủ tướng mong muốn Hà Lan thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn EVFTA; ủng hộ hòa bình và ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Ðông.

* Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng CH Séc A.Ba-bít, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ CH Séc đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sở tại hòa nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Séc và làm cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng gắn bó. Thủ tướng mong muốn CH Séc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU; sớm thúc đẩy ký EVFTA để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng đề nghị CH Séc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng CH Séc A.Ba-bít nhấn mạnh, Séc coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam; khẳng định Chính phủ CH Séc tiếp tục chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc.

* Bên lề Hội nghị WEF Ða-vốt 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với nguyên Giám đốc điều hành WEF Phi-líp Rô-slơ và các nhà đầu tư hàng đầu của Thụy Sĩ.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã rời Thụy Sĩ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị WEF Ða-vốt 2019.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/1/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các tập đoàn toàn cầu về kinh tế Việt Nam tại WEF tại Đa-vốt 2019

Trong khuôn khổ Hội nghị hằng năm Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 (WEF Đa-vốt 2019), rạng sáng 24-1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc đối thoại về kinh tế Việt Nam với lãnh đạo gần 40 tập đoàn toàn cầu. Chủ đề cuộc đối thoại là “Thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Nguyen Xuan Phuc voi lanh dao tai Davot

Cùng dự, có Giám đốc điều hành WEF Ô.Sơ-oáp. Đây là lần đầu Việt Nam phối hợp WEF tổ chức sự kiện đối thoại về kinh tế Việt Nam bên lề Hội nghị WEF Đa-vốt 2019, với sự tham dự của nhiều tập đoàn hàng đầu để quảng bá, truyền tải thông điệp về kinh tế Việt Nam.

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam có thể chế, chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp các nước. Việt Nam định hình khuôn khổ pháp lý minh bạch, ngày càng tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến; phát huy mạnh mẽ khu vực tư nhân. Độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đề cập đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam coi đây là cơ hội to lớn khi các quốc gia cạnh tranh bằng sáng tạo, mà không phải chỉ bằng các yếu tố truyền thống như tự do thương mại, quy mô, kinh nghiệm, lao động, vốn đầu tư… Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp quốc tế đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam; nêu rõ, Việt Nam sẽ đi đầu trong xây dựng khung chính sách chấp nhận và cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, áp dụng mạnh mẽ mô hình hợp tác công – tư để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm đột phá, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh có tính đột phá; Chính phủ không chỉ ủng hộ những doanh nghiệp mà quan trọng hơn là ủng hộ những giá trị sáng tạo, đổi mới, tinh thần khởi nghiệp, ủng hộ xu hướng tiến bộ, giúp đem lại lợi ích cho người dân.

* Sáng 24-1, diễn ra phiên đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF B.Bren-đơ với chủ đề “Việt Nam và Thế giới”. Đây là lần đầu WEF tổ chức một phiên riêng về Việt Nam để quảng bá về tình hình phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Chủ tịch WEF B.Bren-đơ nhấn mạnh đến thành công của sự kiện Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) do Việt Nam tổ chức; cho rằng, thành công của WEF ASEAN 2018 không chỉ thể hiện tầm quan trọng của ASEAN mà còn góp phần mạnh mẽ vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam.

Tại phiên đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2018, mặc dù thế giới trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt gần 7,1%, nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; khẳng định, kinh tế Việt Nam sẽ nỗ lực để tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng bền vững và bao trùm. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh sự kết hợp đầu tư trong nước và nước ngoài, chú trọng hơn nữa vào đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa đời sống người dân. Thủ tướng đánh giá, Việt Nam có những lợi thế khi tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó, lợi thế lớn nhất là cơ cấu dân số trẻ, năng động, sáng tạo, con người và dân tộc Việt Nam luôn khao khát vươn lên.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đang xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện các thể chế khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng thành công Chính phủ điện tử… Thủ tướng cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông – Nam Á hợp tác với WEF thành lập Trung tâm về cách mạng công nghiệp 4.0; khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin.

Thủ tướng đánh giá, cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến những thay đổi sâu sắc trên toàn thế giới; cho rằng đây là cơ hội lớn cho Việt Nam để có thể cạnh tranh bằng sáng tạo trên cơ sở phát huy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực, hạ tầng kết nối.

Thủ tướng cam kết rằng, Việt Nam sẽ không ngừng cải thiện, khắc phục những hạn chế đang tồn tại, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để loại bỏ các rào cản đối với đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kết nối số, gồm hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, cũng như thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực quản trị công.

* Bên lề Hội nghị WEF Đa-vốt 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao (IGWEL) với chủ đề “Thế giới trong thời đại toàn cầu hóa 4.0”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch điều hành và sáng lập WEF, Giáo sư Clau-xơ Sơ-oáp và cùng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác về xây dựng Trung tâm cách mạng công nghệ 4.0 và Ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Hoàng hậu Hà Lan Mắc-xi-ma, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện cho phát triển và là chuyên gia có uy tín của Liên hợp quốc về lĩnh vực tài chính vi mô. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang tập trung xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Đây là nền tảng rất quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu về tài chính toàn diện nói riêng và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế – xã hội và phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

* Tại buổi tiếp Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hồng Công luôn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam; đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Hồng Công tăng cường giao lưu, tiếp xúc dưới hình thức đa dạng giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai bên. Thủ tướng đề nghị Chính quyền Hồng Công tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân và doanh nhân Việt Nam đến Hồng Công làm việc, học tập, kinh doanh.

* Tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu G.Ca-tai-nen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, quan hệ Việt Nam – Liên hiệp châu Âu (EU) đang phát triển rất tích cực. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được ký, phê chuẩn trong quý I-2019. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục quan tâm đến an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Ru-ma-ni A.Bơ-chan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung – Đông Âu; chúc mừng Ru-ma-ni đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU trong sáu tháng đầu năm 2019. Thủ tướng đề nghị Ru-ma-ni thúc đẩy EU sớm ký, phê chuẩn EVFTA. Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, triển khai các thỏa thuận hợp tác…

* Tại buổi tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) A.Gu-ri-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh OECD phối hợp xây dựng Báo cáo rà soát quốc gia đa chiều cho Việt Nam, đề nghị sớm hoàn thành báo cáo nói trên trong năm 2019 để kịp phục vụ cho đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 2030 của Việt Nam.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhiều cuộc gặp với đại diện các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens, Qualcomn, Google, Total, Allianz, JBIC, GE, Prudential…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/1/2019:

Xây dựng nhiều nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và dưa vào vận hành nhiều nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp tập trung hiện đại trên địa bàn trong năm 2019. Cụ thể, tháng 9, thành phố đưa vào hoạt động sáu nhà máy giết mổ gia súc tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Các nhà máy này csoc ông suất giết mỏ 10 đến 15 nghìn/con/ngày. Đến tháng 12, thành phố đưa vào hoạt động hai nhà máy giết mổ gia cầm tại huyện Củ Chi, tổng công suất giết mổ 250 đến 300 nghìn con/ngày… Đế năm 2020, tổng công suất của các nhà máy giết mổ công nghiệp trên đại bàn thành phố đạt khoảng 15.530 con lợn/ngày, 300 nghìn con gia cầm và 300 con bò/ngày.

 • Trang 2 báo Nhân Dân 26/1/2019:

Vietsopetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn CTC1-WHP mỏ Cá Tầm

Ngày 25/1, thông tin từ Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro cho biest, giàn khai thác CTC1-WHP thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09/3-12 vừa cho dòng dầu đầu tiên đúng như kế hoạch với sản lượng ban đầu đạt 1.630 tấn/ngày,đêm. Đây là dự án do tổ hợp nhà thầu gồm: Vietsopetro, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Theo kết quả tính toán, việc khai thác mỏ Cá Tầm sẽ có hiệu quả cho ngân sách nhà nước và các bên đầu tư.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/1/2019:

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc

Chiều 23-1, tại Hà Nội, 238 người có công tiêu biểu đã tham dự gặp mặt đại biểu thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Chương trình do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo Nhân Dân, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội tổ chức.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức ở Trung ương, Hà Nội.

Chương trình nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã tham gia trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đối với người có công với cách mạng.

Trong số 238 đại biểu người có công, có 24 đại biểu là người dân tộc thiểu số; một Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 174 thương binh, 23 bệnh binh, 37 thân nhân liệt sĩ… Có những đại biểu vừa là thương binh vừa là bệnh binh. Nhiều người là thương binh nặng 1/4 với tỷ lệ mất sức hơn 90%, những người lính đã để lại nhiều phần thân thể nơi chiến trường và nỗi ám ảnh di chứng chiến tranh vẫn hàng ngày hiện diện, nhưng với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, họ đã vượt qua tất cả, sống có ích để làm điểm tựa vững vàng cho con cháu.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Với trách nhiệm đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công luôn được bổ sung hoàn thiện phù hợp với từng thời kỳ và điều kiện kinh tế của đất nước.

Hằng năm, ngân sách Nhà nước đã dành hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách trợ cấp, chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, miễn giảm thuế, cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách…; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ và sự nghiệp để phục vụ thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; xây dựng, tu bổ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông báo phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang và giúp đỡ người thân của liệt sĩ đến thăm viếng; công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ được quan tâm, đầu tư mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do còn nhiều bom mìn sót lại sau chiến tranh, địa hình hiểm trở…

Năm 2018, các cơ quan chức năng đã đưa vào vận hành Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để giúp người dân và thân nhân liệt sĩ tra cứu, thăm viếng mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó là việc giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, xác nhận người có công được triển khai quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm. Trong một thời gian ngắn, gần 6.000 hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh tồn đọng ở cấp tỉnh được xem xét giải quyết, với gần 2.000 liệt sĩ được xác nhận và trao bằng Tổ quốc ghi công. 2.600 hồ sơ xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biên cương Tổ quốc và khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân không bao giờ quên công lao của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng khâm phục, tự hào đối với các thương, bệnh binh tuy mang thương tật trên mình đã không ngừng phấn đấu vươn lên nối tiếp truyền thống anh hùng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; chia sẻ với các thân nhân liệt sĩ đã vượt qua sự mất mát, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu. Nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vươn lên trong cuộc sống, thành đạt trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội, thực sự là công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thông báo phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang và giúp đỡ người thân của liệt sĩ đến thăm viếng, được hết sức quan tâm. Việc giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, xác nhận người có công với cách mạng được triển khai quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm…

Cùng với đó, việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng đã trở thành hoạt động thường xuyên và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trong những năm qua đã phát triển, mở rộng với năm chương trình trọng điểm như: Nhà tình nghĩa; sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức và cấp ủy, chính quyền các các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác Đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về thành quả của sự nghiệp cách mạng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tất cả các chính sách ưu đãi.

Đồng thời, các bộ, ngành, đơn vị, tổ chức tiếp tục rà soát lại từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công theo quy định của pháp luật. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định, nâng cao đời sống. Đặc biệt là, khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 24/1/2019:

Thu được những bức ảnh thử nghiệm đầu tiên của vệ tinh MicroDragon

Vào khoảng 0 giờ 11 phút ngày 22-1 (giờ Việt Nam), vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã lần đầu tiên chụp ảnh thử nghiệm khu vực nước Mỹ bằng máy ảnh trung tâm của hệ máy ảnh phân cực TPI (Triple Polarization Imager) ở các dải phổ và điều kiện chụp khác nhau để thực hiện quá trình hiệu chỉnh.

Hệ máy ảnh TPI của vệ tinh MicroDragon có nhiệm vụ quan sát, phát hiện độ bao phủ mây, đặc tính của sol khí, cải thiện hiệu chỉnh khí quyển…

Sau đó, vào 6 giờ 30 phút ngày 23-1 (giờ Việt Nam), vệ tinh đã lần thứ hai thử nghiệm chụp ảnh tại khu vực nước Úc ở độ cao khoảng 512km. Các máy ảnh được hiệu chỉnh lần này là hai máy ảnh của hệ máy ảnh quang học đa phổ – Spaceborne Multispectral Imager (SMI). Đây là thiết bị thực thi nhiệm vụ chính của vệ tinh dùng để chụp ảnh quan sát màu nước biển hỗ trợ các nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước biển ven bờ để phục vụ cho ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản Việt Nam.

Toàn bộ dữ liệu được gửi qua trạm mặt đất tại Nhật Bản vào lúc 7 giờ 42 phút ngày 23-1 giờ Việt Nam. Sau khi giải mã, dữ liệu thu được là các ảnh đơn sắc tại các băng phổ khác nhau cho thấy bước đầu việc chụp ảnh đã thành công, tuy nhiên các máy ảnh và trạm mặt đất còn cần thêm những hiệu chỉnh cần thiết để loại bỏ nhiễu, nâng cao chất lượng ảnh…

Theo kế hoạch, lần lượt các máy ảnh còn lại cũng như toàn bộ hệ thống vệ tinh sẽ được hiệu chỉnh để tìm ra bộ tham số tối ưu khi vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo. Toàn bộ công việc này do các cán bộ tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp cùng các cán bộ của Trung tâm đang công tác tại Đại học Tokyo, Nhật Bản thực hiện trong ba tháng tới.

Vệ tinh MicroDragon (50kg) là một sản phẩm nằm trong Hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất” (viết tắt là Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam). Từ năm 2013 đến 2018, đã có 36 cán bộ trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đào tạo theo chương trình thạc sỹ công nghệ vũ trụ tại Nhật Bản. Trong quá trình học tập thực hành, 36 cán bộ này được chia thành các nhóm nhiệm vụ khác nhau để thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và vận hành vệ tinh MicroDragon theo mô hình đào tạo trên thực tế tại năm trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của các giáo sư.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 22/1/2019:

Thông xe hầm đường bộ qua đèo Cù Mông

Đúng 10 giờ ngày 21-1, tại phía bắc hầm đường bộ Cù Mông, TP Quy Nhơn (Bình Định), Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả chính thức thông xe toàn tuyến hầm Cù Mông, vượt tiến độ 2,5 tháng so mốc hoàn thành cuối tháng 3 do Bộ Giao thông vận tải đề ra.

Hầm Cù Mông là một trong bốn công trình giao thông trọng điểm quốc gia (Hầm đường bộ Cù Mông, đường sắt Cát Linh – Hà Đông, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, cầu Vàm Cống) hoàn thành đưa vào sử sụng trong năm 2019.

Hầm đường bộ đèo Cù Mông là tuyến hầm dài thứ ba trong dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm các hầm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2), do Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả (trực thuộc Tập đoàn Đèo Cả) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 6,62 km (đường dẫn dài 4,02 km, hầm Cù Mông dài 2,6 km), vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng (được thực hiện từ nguồn vốn tiết giảm của dự án hầm đường bộ Đèo Cả), theo hình thức BOT.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết: Dự án hầm Cù Mông được khởi công từ ngày 26-9-2015, thông hầm kỹ thuật ngày 16-1-2018. Không chỉ chú trọng về mặt an toàn, tiện lợi cho các phương tiện khi qua hầm, chủ đầu tư còn rất chú trọng tạo cảnh quan phù hợp văn hóa, lịch sử, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho khu vực quảng trường trước các cửa hầm.

Sau hơn ba năm xây dựng, nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cũng như chính quyền địa phương hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả luôn ý thức được trách nhiệm lớn lao trong việc triển khai công tác xây dựng và hoàn thiện xuất sắc khối lượng công việc được giao.

Sau khi đưa vào sử dụng, thay vì di chuyển gần 30 phút trên cung đường đèo đầy nguy hiểm, người dân chỉ mất 6 phút di chuyển cho đoạn đường hơn 6,6 km hầm và đường dẫn. Sự kiện có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối giao thông khu vực, hạn chế ùn tắc, tại nạn giao thông cho các phương tiện khi đi qua đèo.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Việc đưa vào vận hành các hầm đường bộ trải dài qua miền trung từ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân… sẽ giúp giao thông thông suốt, các phương tiện lưu thông được an toàn hơn. Những lợi ích này không chỉ dành cho người dân Bình Định – Phú Yên mà còn cho cả mạng lưới giao thông quốc lộ 1 do việc tăng lưu lượng vận hành xe, vận tải hành khách, tăng mức độ lưu thông hàng hóa. Tuyến đường sẽ an toàn hơn, thuận tiện hơn trong mọi điều kiện thời tiết và là một nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền trung và cả nước.

Hầm Cù Mông được thiết kế và thi công theo phương pháp đào hầm NATM của Áo, do đội ngũ kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm, đã từng đảm nhận xây dựng thành công hầm Đèo Cả, Cổ Mã trước đây thực hiện.

So với đèo Cả, địa chất ở khu vực thi công hầm đèo Cù Mông phức tạp hơn, với tầng đá bị phong hóa mạnh và cường độ yếu. Tuy nhiên, những khó khăn, phức tạp về địa hình đã được khắc phục và bảo đảm công trình “cán đích” trước yêu cầu tiến độ ban đầu. Đây là hạng mục hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện.

Trước đó, vào ngày 21-8-2017, hầm đường bộ qua Đèo Cả đã được thông xe toàn tuyến đưa vào vận hành và khai thác sử dụng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình xuyên đèo của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả nói riêng và toàn thể cán bộ, công nhân Tập đoàn Đèo Cả nói chung.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/1/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Sáng 20-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia; dự Triển lãm Di sản văn hoá – Sâm Ngọc Linh Kon Tum: Báu vật đại ngàn. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đánh giá cao ý tưởng, sự phối hợp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và UBND tỉnh Kon Tum trong việc đưa di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum cùng sản vật tinh hoa – Sâm Ngọc Linh. Đây là hoạt động có ý nghĩa, bước đi quan trọng và kịp thời nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum. Đó là tập trung huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành trong và ngoài nước để tăng cường hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu di sản lịch sử văn hóa của tỉnh, đặc biệt là cây Sâm Ngọc Linh Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng thương hiệu, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum và khu vực miền trung, Tây Nguyên theo chủ trương ưu tiên của Đảng, Nhà nước ta.

Nguyen Xuan Phuc sam ngoc linh

Theo Thủ tướng, Kon Tum là xứ sở của đại ngàn, vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, có vị trí địa chính trị quan trọng của vùng đất cao nguyên năng động, giàu tiềm năng, một bộ phận cấu thành của Tây Nguyên và Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay, các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum vẫn còn gìn giữ được không gian văn hóa cồng chiêng, gìn giữ được cả hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể… rất đa dạng và phong phú, tiếp tục duy trì, truyền nối các thế hệ. Việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của các di sản tỉnh Kon Tum là một trong những nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng, cấp bách và lâu dài mà Đảng, Nhà nước gửi gắm cho cộng đồng các dân tộc ở Kon Tum, đồng bào Tây Nguyên và các thiết chế văn hóa, trong đó có Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Kon Tum không chỉ giàu bản sắc văn hóa mà còn phong phú về tài nguyên thiên nhiên, là nơi lưu giữ nhiều hệ động thực vật quý hiếm, đặc biệt là sản vật Sâm Ngọc Linh, một trong những dược liệu quý, đặc hữu của Việt Nam, một trong những loài sâm tốt nhất thế giới, ẩn chứa những tiềm năng kinh tế to lớn đồng thời là cơ hội để khẳng định bản sắc, tinh thần dân tộc chúng ta trong kỷ nguyên hội nhập, toàn cầu hóa ở các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có ngành dược liệu Việt Nam giàu truyền thống, đậm chất di sản với cả nghìn năm lịch sử. Thủ tướng tin tưởng rằng, giá trị văn hóa đặc sắc, sự trù phù của vùng đất, sự ưu ái của thiên nhiên là thế mạnh để tương lai gần Kon Tum sẽ trở thành một điểm sáng về sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa, chăm sóc sức khỏe đang ngày càng phổ biến trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá, Triển lãm bước đầu thể hiện được sự đổi mới hoạt động của bảo tàng với nội dung và hình thức sinh động kết hợp ứng dụng công nghệ mới, tạo được tính hấp dẫn và có khả năng thu hút khách tham quan.

“Trên đường đến bảo tàng lịch sử quốc gia, tôi như đi ngược lại dòng lịch sử của dân tộc, cách đây không xa là địa danh đã ghi đậm dấu ấn chiến công của cha ông ta trước ngoại xâm, đó là Đông Bộ đầu với chiến tích còn lại là chùa Hòe Nhai, gần đây là những những chứng tích của người Pháp và ngay chính tòa nhà này mang đậm phong cách kiến trúc mỹ thuật Á Đông”, Thủ tướng chia sẻ.

“Nhân đây tôi còn muốn trăn trở, muốn chia sẻ với đồng bào, đồng chí tại sao lịch sử chưa phải là môn học hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên chúng ta. Nếu không thay đổi thực tế này thì làm sao chúng ta bồi dưỡng tinh thần, ý thức dân tộc và nếu không thay đổi được thực tế này thì chúng ta khó có thể động viên, lôi kéo những tài năng trẻ, những thanh niên ưu tú của Việt Nam trên khắp thế giới về đây cống hiến, phụng sự quốc gia”, Thủ tướng bày tỏ, đồng thời nêu rõ, chúng ta cần có ý thức tầm quan trọng của việc xây dựng sự kết nối giữa thế hệ hiện nay, thế hệ tương lai với cội nguồn, với lịch sử, với văn hiến và niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy sức mạnh dân tộc trên tất cả mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Bởi lẽ muốn học sinh, sinh viên chúng ta yêu lịch sử, chúng ta phải có trách nhiệm làm cho môn lịch sử trở nên hấp dẫn hơn, đó là điều đầu tiên phải làm và đây không phải là trách nhiệm đơn phương của ngành giáo dục, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, của Bộ VH-TT-DL, Bộ Thông tin và Truyền thông, TP Hà Nội, của ngành điện ảnh và của chính Bảo tàng của chúng ta”.

Thủ tướng đề nghị Bộ VH-TT-DL cần tạo chuyển biến trong hệ thống bảo tàng đối với sự nghiệp phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa dân tộc để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên bình diện quốc tế, trực tiếp đóng góp vào phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và bảo quản khoảng 200 nghìn hiện vật, tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam, trong đó giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến năm 1945 có gần 110 nghìn tài liệu, hiện vật là di vật, cổ vật và 19 Bảo vật quốc gia; trong đó có nhiều sưu tập quý hiếm vào bậc nhất so với các bảo tàng cùng loại hình ở trong nước và khu vực như sưu tập hiện vật thuộc các nền văn hóa khảo cổ từ sơ kỳ thời đại đồ đá cũ đến thời đại đồng thau và sắt sớm; Văn hóa Đông Sơn; Gốm men cổ Việt Nam; Đồ đồng thời Lê Nguyễn; Điêu khắc đá Chăm Pa; Nghệ thuật trang trí nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á…

Giai đoạn lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến ngày nay có khoảng hơn 80 nghìn tài liệu, hiện vật về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

*Nhân buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí Lãnh đạo đã cắt băng khai mạc Triển lãm với hai phần chính: Phần thứ nhất giới thiệu về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Kon Tum với các sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh, phim tư liệu giới thiệu về vùng đất, con người đặt biệt là các di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum. Phần thứ hai và cũng là phần trưng bày ấn tượng nhất là về Sâm Ngọc Linh.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 21/1/2019:

Khánh thành Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 Ninh Thuận

Ngày 20-1, Công ty CP Bắc Phương, Công ty CP BP Solar và UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 được xây dựng tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) có tổng mức đầu tư 1.315 tỉ đồng, công suất 46MWp.

Dự án được khởi công vào tháng 6-2018, nhà đầu tư đã xây dựng nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện Perc Mono 370W, inverter trung tâm có nguồn gốc châu Âu. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 62 ha, gồm các hạng mục: một trạm biến áp nâng cấp 22/110kV, công suất 1 x 45 MVA; đường dây 110kV có chiều dài hơn 7,4km với 30 cột thép từ trạm nâng áp của nhà máy đấu nối vào đường dây 110 kV hiện hữu; lắp đặt 2.075 giá đỡ tấm pin, lắp đặt đấu nối 124.380 tấm pinl lắp đặt và đấu nối chín trạm hợp bộ…

Với công suất 46MWp, nhà máy sẽ sản xuất, hòa mạng, cung cấp cho điện lưới quốc gia hơn 74 triệu kwh/năm, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong tương lai.

Dịp này, nhà đầu tư đã trao số tiền 500 triệu đồng, tặng cho các quỹ phát triển xã Phước Hữu.

Hưng Yên khánh thành tuyến đê kiểu mẫu

Ngày 20/01/2019, UBND huyện Văn Giang tổ chức khánh thành tuyến đê kiểu mẫu. Sau gần 3 năm phát động phong trào thi đua Xây dựng đê kiểu mẫu, tình trạng vi phạm Luật Đê điều trên mặt, mái và hành lang đê cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; việc phát quang mái đê, chân đê và trồng hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho toàn tuyến đê được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt. Đến nay một số xã trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường và xây dựng một số tuyến đê kiểu mẫu điển hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Vietjet Air chính thức mở đường bay Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh

Sáng 20-1, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức khai trương đường bay mới Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh. Đây là hãng hàng không thứ hai mở đường bay nội địa sau khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức đi vào khai thác thương mại vào cuối tháng 12-2018.

Máy bay A321 mang số hiệu VJ230 chở 180 hành khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 10 và hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày. Sau nghi thức phun vòi rồng và múa lân chào đón, lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, huyện Vân Đồn đã trao những vòng hoa tươi thắm cho phi hành đoàn và những vị khách đầu tiên.

Đại diện VietJet Air cho hay, trước mắt, từ ngày 20-1 đến 20-2-2019, hàng tuần, Viejet Air sẽ có bốn chuyến bay từ Vân Đồn đến Sài Gòn vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và ngược lại. Từ 21-2-2019, Vietjet Air sẽ tăng tần suất mỗi ngày một chuyến bay từ Vân Đồn đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Hiện, VietJet Air đang áp dụng giá vé chặng bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn khởi điểm từ 0 đồng trở lên chưa bao gồm phí và lệ phí theo như quy định của nhà nước.

Chặng bay đầu tiên sẽ cất cánh lúc 7 giờ và hạ cánh đến Vân Đồn vào lúc 9 giờ 15. Chuyến bay khứ hồi sẽ khởi hành lúc 9 giờ 50 phút từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 5 phút. Đường bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn sẽ được khai thác bằng tàu bay A320 hoặc A321 theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Việc hãng hàng không Vietjet Air mở đường bay mới từ Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh góp phần kết nối giao thương giữa khu vực phía nam với Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Bắc Bộ. Đồng thời đáp ứng nhu cầu du lịch tham quan của du khách đến với thành phố di sản cũng như đem đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ tiện ích 5 sao tại sân bay hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế – ICAO), sân bay quân sự cấp II. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được các loại máy bay có tải trọng lớn như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320. Sân bay quốc tế Vân Đồn có bảy điểm đỗ máy bay và bốn ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Công suất nhà ga giai đoạn một là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10 nghìn tấn/năm.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 20/1/2019:

Khánh thành tòa tháp cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ

Tòa tháp 45 tầng được coi là “nóc nhà” của vùng duyên hải Bắc Bộ đã chính thức được khai trương sáng nay, 19-1, tại TP Hải Phòng.

Sáng 19-1, tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành toà tháp 45 tầng- cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng. Đây là tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza và khách sạn năm sao Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố Cảng.

Với thiết kế theo kiến trúc mô phỏng dòng sông đang chảy, công trình Tổ hợp TTTM – Khách sạn có tầm nhìn bao quát trọn vẹn thành phố Hoa phượng đỏ. Tại nơi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn Quảng trường ánh sáng rộng hơn ba héc-ta của khu đô thị cùng di tích Ống khói Nhà máy Xi măng Hải Phòng trước đây, và các con sông Cấm, Thượng Lý uốn lượn bao quanh. Trời trong xanh, du khách có thể ngắm nhìn các danh thắng du lịch nổi tiếng như đảo Cát Bà, biển Đồ Sơn, chùa tháp Tường Long, núi Voi, núi Thiên Văn…

Toà tháp có 45 tầng khách sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế với 362 phòng nghỉ tiện nghi theo phong cách tân cổ điển sang trọng cùng hệ thống nhà hàng, quầy bar cùng nhiều dịch vụ, tiện ích…đáp ứng nhu cầu của du khách và các cuộc hội thảo, hội nghị quan trọng tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đây cũng là thành viên thứ 32 của thương hiệu Vinpearl và TTTM Vincom thứ 66 trên toàn quốc

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/1/2019:

Trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2018”

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2018”. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi thuộc về đề tài “Hệ thống quét 3D bằng ánh sáng cấu trúc sử dụng dịch pha kết hợp với mã Gray” của nhóm KSV Team.

“Sáng tạo trẻ Bách khoa 2018” là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên, khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực, rèn luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực và đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp.

Theo ban tổ chức, tháng 5-2018, cuộc thi chính thức được phát động. Ban tổ chức đã nhận được gần 70 ý tưởng của 32 nhóm dự thi với sự tham gia của 250 sinh viên thuộc 10 lĩnh vực chuyên môn. Nhiều ý tưởng thực sự mới mẻ, có tính đột phá với tính ứng dụng cao như: Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tennis tự động; ứng dụng công nghệ in 3D chế tạo sản phẩm thay thế phục vụ y tế và giáo dục; xử lý nước thải hữu cơ độc hại khó phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời…

GS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2018” được tổ chức với mục tiêu tạo ra sân chơi khoa học, góp phần rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phát triển ý tưởng trong quá trình học tập của sinh viên. Đồng thời, với phong trào sáng tạo khởi nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, Trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức sân chơi này mong muốn tạo một nền tảng cho sinh viên lấy sáng tạo làm mục tiêu trong học tập, nghiên cứu hướng đến khởi nghiệp trong tương lai”.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 19/1/2019:

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt

Ngày 18/1, tại Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979-7/1/2019). Tại buổi lễ, 500 đại biểu đại diện cho gần 7.000 cựu chuyên gia và cựu quân tình nguyện lại kỷ niệm sát cánh cùng nước bạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Tiếp nối truyền thống đoàn kết, anh dũng, hào hùng, quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Buổi lễ cũng tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cực chuyên gia và cựu quân tình nguyện Viejt Nam giúp Cam-pu-chia trước đây, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Cam-pu-chia.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 19/1/2019:

Nhập quốc tịch cho 18 công dân Lào sinh sống ở vùng biên giới

Chiều 18-1, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Bộ Tư pháp trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 18 người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú, đang sinh sống ở vùng biên tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh Quảng Bình là một trong 10 tỉnh biên giới Việt Nam – Lào thực hiện hoàn thành các nội dung của thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Theo đó, sau khi rà soát, kiểm tra về nhân thân những người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú với người Việt Nam trên địa bàn biên giới, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Bộ Tư pháp trình Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 18 người Lào sinh sống và có mối quan hệ thân thuộc với bà con dân tộc thiểu số người Việt.

Đây là căn cứ để các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai các bước về cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu và giấy tùy thân; giải quyết các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền công dân cho số người này, giúp bà con ổn định cuộc sống và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Ngay sau lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam, 18 công dân đã được cán bộ chức năng hướng dẫn làm các thủ tục để cấp giấy chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ cá nhân khác.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/1/2019:

Tăng cường giám sát đàn voi rừng ở Đồng Nai

Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai trang bị thiết bị bay điều khiển từ xa, ống nhòm, máy quay phim, chụp ảnh, sáu đèn pha lớn, sáu loa cùng giày bảo hộ và áo mưa để lực lượng kiểm lâm giám sát và xua đuổi voi mỗi khi có xung đột.

Từ đầu tháng 1-2019 đến nay, đàn voi rừng khoảng 14 cá thể thường chia làm hai hoặc ba nhóm đã 11 lần kéo vào rẫy của người dân tại ấp 5, xã Thanh Sơn, gây thiệt hại lớn đối với diện tích hoa màu, cây ăn trái của dân.

Gần 500 vận động viên tham gia đua thuyền rồng Hà Nội

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, trong hai ngày 16 và 17-2 (tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại khu vực hồ Tây, sẽ diễn ra lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng, với gần 500 vận động viên của 35 đội từ 25 đoàn trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức. Đây là hoạt động trong thỏa thuận hợp tác giữa TP Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch của Thủ đô.

Tổng giá trị giải thưởng tại cuộc thi năm nay là gần 800 triệu đồng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/1/2019

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể

Theo lãnh đạo UBND huyện Ba Bể (Bắc Cạn), lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2019 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 13 đến 15-2 (tức ngày 9 đến 11 tháng Giêng) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú và hấp dẫn.

Lễ hội do UBND huyện Ba Bể phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn tổ chức hằng năm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh hồ Ba Bể cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến với khách du lịch.

Các hoạt động chính diễn ra trong lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2019 bao gồm: cắm trại, tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản, thực phẩm, văn hóa ẩm thực của địa phương; tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề bảo vệ môi trường; trình diễn “Người đẹp trong trang phục dân tộc”…

Tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2019”

Nhân dịp đón Tết, vui Xuân và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, từ ngày 13 đến 28-2, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2019” nhằm quảng bá và tôn vinh một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế và trong nước về những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Kinh Bắc…

Ra mắt sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng”

Sáng 29/1, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội ra mắt cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa, Trịnh Sinh và Lê Bích. Cuốn sách gồm ba chương, 346 ảnh minh họa, 24 tài liệu tham khảo và trích dẫn, mô tả quá trình khôi phục tranh, in tranh và những giao lưu, triển lãm giới thiệu tranh Kim Hoàng với công chúng trong nước và quốc tế. Cuốn sách là nỗ lực của nhóm tác giả để khẳng định vị trí của dòng tranh Kim Hoàng trong dòng chảy chung của tranh dân gian Việt Nam.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/1/2019:

Áp dụng phương pháp phẫu thuật thức tỉnh mổ u tế bào thần kinh đệm

Ngày 28-1, với sự hỗ trợ của hai chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca phẫu thuật lấy u tế bào thần kinh đệm cho người bệnh Nguyễn Trung K. (36 tuổi, ở Hà Nội). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, kíp mổ áp dụng phương pháp phẫu thuật thức tỉnh để thực hiện ca phẫu thuật.

PGS, TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh 1, phẫu thuật viên của ca mổ cho biết: Do khối u (đường kính khoảng 6 cm) nằm ở vùng liên quan nhiều chức năng như nói, vận động, với cách mổ truyền thống, người bệnh được gây mê hoàn toàn thì rất dễ có những di chứng, ảnh hưởng đến các chức năng ngôn ngữ, vận động… Vì vậy các bác sĩ đã chuẩn bị từ đầu năm 2018 để có thể đưa phương pháp phẫu thuật thức tỉnh về áp dụng tại Việt Nam.

Với phương pháp mới này, người bệnh chỉ cần gây tê để tránh đau chỗ mổ, còn lại vẫn tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện với bác sĩ, có thể cử động, thậm chí có thể vừa mổ vừa hát (người bệnh đã được các bác sĩ đề nghị hát hai bài để kiểm tra việc phẫu thuật có ảnh hưởng vùng ngôn ngữ hay không). Một giờ sau phẫu thuật, người bệnh được đánh giá là tỉnh táo, ổn định sức khỏe.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại di tích cố đô Huế

Ngày 28-1, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng Nêu đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Triệu Tổ Miếu và Hiển Lâm Các – Thế Miếu thuộc khu Đại Nội Huế và Điện Long An thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (TP Huế). Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ truyền thống của dân tộc và trong sinh hoạt cung đình thời nhà Nguyễn, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đón Tết, mừng Xuân.

Diễn ra cùng thời gian với lễ dựng Nêu, chương trình “Hương xưa bánh Tết” có biểu diễn ca Huế, các trò chơi cung đình và dân gian tại cung Diên Thọ, phiên “Lễ đổi gác” tại Ngọ Môn cùng các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp tại sân sau điện Thái Hòa; múa Lân sư rồng và võ cổ truyền, mang lại trải nghiệm về hương sắc Tết xưa qua những sắc mầu truyền thống.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/1/2019:

Hỗi chữ Xuân Kỷ Hợi 2019

Theo Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 và triển lãm Thư pháp chủ đề “Văn hiến” sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 29-1 (tức 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại khu vực Hồ Văn. Triển lãm thư pháp sẽ trưng bày 30 bức thư pháp chữ Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ.

Hoạt động cho chữ năm nay có 60 người đã qua kỳ khảo tuyển thẩm định trình độ của Trung tâm tham gia; không chỉ có các ông đồ Hà Nội mà còn có các ông đồ đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế. Theo nội quy của Ban Tổ chức, ông đồ tham gia nếu vi phạm, làm ảnh hưởng mỹ quan, văn minh, an ninh trật tự có thể bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Hội chữ Xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra đến hết ngày 17-2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/1/2019:

Triển lãm tranh tết Hợi Dome

Tại Hàng Da Galleria (Hà Nội), vừa diễn ra triển lãm Hợi Dome của nhóm họa sĩ G39 do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, nhóm họa sĩ tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình tượng con giáp để chào đón năm mới, nhằm tôn vinh ngày Tết dân tộc và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm giưới thiệu 70 tác phẩm của 20 tác giả ở các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic…và các sản phẩm gốm được sáng tác tại lò gốm Bát Tràng, Hà Nội. Các tác phẩm dùng nhiều gam mầu ấm, nóng, rực rỡ; thể hiện sự phồn vinh, sinh sôi nảy nở, sung túc, no đủ của con vật biểu tượng. Triển lãm còn trưng bày một số tranh về chủ đề Tết Kỷ Hợi của các em thiếu nhi.

Cứu sống người nước ngoài bị tách động mạch chủ type A

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống một người quốc tịch Mỹ, 72 tuổi (đang làm việc tại Hà Nội) bị bệnh tách động mạch chủ type A cấp tính nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận, làm các xét nghiệm, người bệnh được hồi sức tích cực và dưa đi phẫu thuật cấp cứu ngay. Ca mổ kéo dài chín tiếng, các bác sĩ đã tiến hành thay van động mạch chủ và động mạch chủ lên, cắm lại các động mạch vành  nuôi tim, bắc cầu động mạch đùi phải – đùi trái bằng mạch nhân tạo. Diễn biến sau mỏ khá thuận lợi với sự hỗ trợ của lọc máu và các phương tiện hồi sức khác. Do có bảo hiểm y tế quốc tế ở Thái-lan, nên sau mổ bốn ngày, gia đình xin chuyển người bệnh sang Băng-cốc tiếp tục điều trị phục hồi sau mổ. Tình trạng người bệnh tiến triển khá tốt, sắp quay lại Việt Nam để tiếp tục làm việc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/1/2019:

NSND Đặng Thái Sơn “sinh nhật” cùng năm mới

Trong cái lạnh của buổi tối đầu năm (14-1), khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn ấm áp, lắng đọng với giai điệu tuyệt vời của những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng do Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc và NSND Đặng Thái Sơn trình diễn.

Dang Thai Son

Đêm nhạc Hàn – Việt chào đón năm mới 2019″ là chương trình kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hàn Quốc và năm Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc – ASEAN; do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp Ðại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Chương trình mang đến những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới cùng những ca khúc dân ca tiêu biểu của Hàn Quốc; giúp khán giả cảm nhận được tinh túy của âm nhạc dân tộc trong âm hưởng của âm nhạc bác học đỉnh cao. Tham gia, có Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia hàng đầu Hàn Quốc ở Trung tâm Nghệ thuật Xơ-un, nhạc trưởng Chi Yong Chung cùng các nghệ sĩ Sunyoung Seo, giải nhất cuộc thi Tchaikovsky – Maria Callas. Sự kết hợp biểu diễn đầu tiên của nghệ sĩ pi-a-nô Ðặng Thái Sơn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc đem lại sự hấp dẫn và những xúc cảm nồng nhiệt cho đông đảo khán giả Thủ đô trong dịp đầu năm mới.

NSND Ðặng Thái Sơn sinh năm 1958 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật; cha ông là nhà thơ, nhạc sĩ Ðặng Ðình Hưng, mẹ là nghệ sĩ pi-a-nô Thái Thị Liên. Ông là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt Huy chương vàng tại cuộc thi pi-a-nô quốc tế mang tên Sô-panh vào năm 1980 tại Vác-sa-va, Ba Lan. Giải thưởng cao quý này đã ghi tên ông vào danh sách những nghệ sĩ biểu diễn pi-a-nô hàng đầu thế giới. Hiện ông là Giáo sư Nhạc viện Oberlin (Mỹ); thỉnh giảng tại Ðại học Montreal (Ca-na-đa). Trò chuyện cởi mở bên lề đêm diễn, NSND Ðặng Thái Sơn cho biết, chương trình này là một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên khi lúc đầu, ông không có ý định tham gia, nhưng vì năm nay tròn 60 tuổi; nhất là lại biểu diễn ở Nhà hát Lớn giữa Thủ đô Hà Nội, cùng một dàn nhạc và trước khán giả “chuẩn” thì thật sự là niềm vui lớn với ông; ghi dấu ấn một độ tuổi ý nghĩa trong cuộc đời. Trong đêm nhạc, ông trình diễn lại bản Piano Concerto in a minor (Edvard Grieg) từng biểu diễn tốt nghiệp trung cấp cách đây hơn 40 năm, như sống lại một kỷ niệm thời tuổi trẻ. “Tôi còn nhớ, bản nhạc này mẹ từng dạy tôi. Và hôm nay khi con trai về nước biểu diễn, dù đã hơn 100 tuổi nhưng mẹ vẫn đến dự”, nghệ sĩ xúc động.

Dẫu bận rộn với công việc giảng dạy và biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới, NSND Ðặng Thái Sơn vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tổ quốc, quê hương. Ông cho biết, năm nay sẽ tham gia festival pi-a-nô quốc tế tại TP Hồ Chí Minh cùng dàn nhạc thành phố. Mỗi lần về nước lại đem đến tâm trạng khác nhau giúp ông thăng hoa cùng nghệ thuật. Sự kiện “mừng” tuổi mới vào dịp năm mới trước công chúng yêu nhạc, ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội lần này thật ý nghĩa, mang đến cho ông nhiều xúc động, hạnh phúc lớn lao để tiếp tục vững bước trên hành trình nghệ thuật.

Nguyễn Phương

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/1/2019:

Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

 Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn được UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức sáng nay, 20-1. Đây là một trong hai di tích quốc gia đặc biệt của TP Đà Nẵng, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, danh thắng trên địa bàn Đà Nẵng.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở về phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng, được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1980. Ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng quốc gia đặc biệt đối với di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là một sự kiện rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn, là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ngũ Hành Sơn là một mảnh đất có lịch sử lâu đời, vốn là một trung tâm cư trú, giao thương, tín ngưỡng của người Chăm trong lịch sử. Nơi đây trở thành một Trung tâm Phật giáo quan trọng của xứ Đàng Trong. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, Ngũ Hành Sơn là địa chỉ đỏ tự hào của quân dân Quảng Nam – Đà Nẵng và là địa chỉ đen kinh hoàng đối với quân xâm lược.

Danh thắng này chứa đựng trong mình một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ với nhiều giá trị đặc biệt, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo và tính duy nhất không thể thay thế, gồm: các công trình, biểu tượng tôn giáo tín ngưỡng của người Việt, người Hoa và người Chăm bản địa; các hoành phi, liễn đối, bia ký, cổ vật khắc chữ ngự ban của vua chúa nhà Nguyễn; các di chỉ khảo cổ học; các lễ hội, tập tục và nghề thủ công truyền thống. Đây là nơi lưu dấu của nền văn hoá cổ Champa, một thời đã phát triển rực rỡ ở miền trung trong nhiều thế kỷ mà dấu vết là các di tích và di vật hiện vẫn còn để lại đến ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì và phối hợp UBND quận Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan sớm tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích quốc gia dặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn gắn với phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Hoàn thiện kế hoạch quản lý tổng thể, tham mưu xây dựng các quy định, quy chế, dự án, kế hoạch về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với danh thắng. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tổ chức kiểm tra, giám sát, giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ nghiêm ngặt các di tích lịch sử – văn hóa, di chỉ khảo cổ, di vật, cổ vật, và cảnh quan môi trường.

Xây dựng phương án khai thác du lịch – văn hóa kết nối điểm di tích đặc biệt quan trọng này với các di tích, danh lam thắng cảnh khác của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, để di tích trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo khách tham quan. Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng địa phương cũng như du khách để cùng chung tay bảo vệ và phát huy bền vững các giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ra mắt dự án Việt Nam cổ phục

Ngày 20/1, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội) đã tổ chức ra mắt dự án Việt Nam cổ phục.

Dự án do nhóm Đại Việt Cổ Phong và Công ty TNHH Hoa văn Đại Việt tiến hành, sử dụng công nghệ véc-tơ và kỹ thuật đồ họa vẽ lại các trang phục truyền thống tiêu biểu đặc sắc của Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng và hoàn chỉnh cuốn sách Việt Nam cổ phục để có cái nhìn tổng quan về những đặc tính, yếu tố căn bản trong trang phục người Việt Nam nói riêng và trang phục Á Đông nói chung; tạo nên hệ thống quy chuẩn về trang phục cổ của người Việt Nam… Đây là cơ sở để các nghệ sĩ Việt Nam, trong quá trình hội nhập vớic ác nền văn hóa khác trên thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/1/2019:

Gầm 1.900 VĐV Dự giải Ma-ra-tông quốc tế tại Mộc Châu

Sáng 19-1, gần 1.900 vận động viên (VĐV) đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều VĐV đường trường hàng đầu của Việt Nam đã tham gia chạy bộ các cự ly từ 10 km đến 70 km tại Giải Việt Nam Trail Ma-ra-tông lần thứ nhất diễn ra tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Các VĐV thi đấu cự ly 70 km xuất phát từ lúc bốn giờ, chạy qua thung lũng hoa nở vào lúc bình minh, qua các cung đường mòn tuyệt đẹp, những bản làng hẻo lánh xa xôi và kết thúc tại Đồi Chè Trái Tim. VĐV Trần Duy Quang (Đà Nẵng) đã giành ngôi vô địch với thành tích 7 giờ 59 phút 44 giây. Ban tổ chức giải đã trích kinh phí hơn 500 triệu đồng để ủng hộ hoạt động phẫu thuật chữa sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ em ở Mộc Châu.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 19/1/2019:

Mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất từ trước tới nay

Đó là thông tin được Torogn cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố ngày 18/1 tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, về cơ cấu dân số, sau nhiều năm liên tục giảm, năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh và ở mức cao nhất từ trước tới nay, với 115,1 bé trai/100 bé gái, tăng ba điểm phần trăm so với năm 201 và không đạt kết hoạch đề ra.

Đến hết năm 2018, quy mô dân số nước ta là 94,6 triệu người, tăng thêm một triệu người so với năm 2017; số trẻ mới sinh trên toàn quóc là 1,38 triệu. Tổng tỷ suất sinh cả nước là 2,05 con, đây là năm thứ hai liên tiếp, mức sinh dưới mức sinh thay thế… Tuy nhiên, mức sinh rất khác biệt giữa các địa phương, vẫn có 24 tỉnh, thành phố có mức sinh cao (hơn 2,3 con); 16 tỉnh, thành phố có mức sinh đã xuống thấp (dưới 1,8 con)…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 16/1/2019:

Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháp hoa mừng năm mới tại 30 điểm, thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày ngày 5/2/2019 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán).

Trong số các điểm bắn pháo hoa có sáu điểm kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp gồm: khu vực hồ Hoàn Kiếm, các khu vực trên đại bàn các quận: Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông và thị xã Sơn Tây. 24 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất. Vị trí bắn pháo hoa do từng quận huyện xác định.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 31/1/2019:

Giảm án phạt tù cho hơn 600 phạm nhân

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 30/1, Hội đồng giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, TAND tỉnh Tây Ninh công bố quyết định giảm án phạt tù trước thời hạn cho 606 phạm nhân đang bị giam giữ, học tập, cải tạo tại Trại giam Cây Cầy (Bộ Công an), nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh Bùi Đức Xuân, những phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn trong quá trình chấp hành án đã có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên…

 • Trang 8 báo Nhân Dân 31/1/2019:

Tuyên án Phan Văn Anh Vũ và hai nguyên Thứ trưởng Công an

Chiều ngày 30-1, tại Toà án nhân dân TP Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án Phan Văn Anh Vũ, nguyên Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79) và hai nguyên Thứ trưởng Công an, cùng các đồng phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Hữu Bách, SN 1963, nguyên Phó Cục trưởng B61, Tổng cục V, Bộ Công an bị tuyên phạt 5 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung của bị cáo này là 11 năm tù; bị cáo Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) bị tuyên phạt 5 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung của bị cáo này là 12 năm tù. Cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Công an, bị tuyên phạt 36 tháng tù; bị cáo Bùi Văn Thành; nguyên Thứ trưởng Công an bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng làm tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an từ năm 2009. Để tạo điều kiện cho Vũ thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục V, Bộ Công an đã sử dụng một số công ty do Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mọi hoạt động công ty đều do Vũ quyết định, Tổng cục V không đầu tư hay góp vốn. Lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Vũ đã đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 dự án nhà, đất công sản, dự án bất động sản ở vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 6.700 m2 nhà và gần 27.000 m2 đất không qua đấu giá, trái quy định. Sau đó, việc Vũ không sử dụng bất động sản vào mục đích nghiệp vụ mà chuyển nhượng hoặc liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Trong vụ án này, Vũ giữ vai trò chủ mưu. Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đã trực tiếp tham mưu hoặc trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản gửi tới các bộ, ngành, UBND TP Đà Nẵng và UBND TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho các Công ty của Vũ trong các hoạt động thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất. Do đó, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò đồng phạm.

Đối với bị cáo Bùi Văn Thành, trong khoảng thời gian giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, bị cáo được giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Hậu cần – đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý các nhà đất công sản Bộ Công an. Tuy không phụ trách Tổng cục Tình báo nhưng tháng 5-2015, trên cơ sở tờ trình của Phan Văn Anh Vũ và báo cáo đề xuất của Phan Hữu Tuấn, Bùi Văn Thành đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng cho bán chỉ định một số cơ sở nhà đất cho Công ty của Phan Văn Anh Vũ gây thiệt hại cho nhà nước.

Đối với bị cáo Trần Việt Tân, đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục Tình báo, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Phan Văn Anh Vũ. Từ đó để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa Công ty bình phong và các văn bản của ngành công an để được thuê các nhà, đất công sản theo hình thức chỉ định không qua đấu giá, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc cấp đất của cơ quan chức năng có thẩm quyền tại TP Hồ Chí Minh, nếu có vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên phạt các bị cáo vụ sự cố y khoa làm chết người tại Hòa Bình

Sau 11 ngày xét xử sơ thẩm vụ sự cố y khoa làm chết chín người tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, chiều 30-1, Tòa án Nhân Dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã tuyên phạt đối với bảy bị cáo liên quan đến tội “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bảy bị cáo bị tuyên phạt gồm: Bùi Mạnh Quốc 54 tháng tù; Hoàng Công Lương 42 tháng tù; Trần Văn Sơn 42 tháng tù; Trần Văn Thắng 36 tháng tù; Hoàng Đình Khiếu 36 tháng tù; Trương Quý Dương 30 tháng tù; Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù.

Về việc đền bù cho các nạn nhân, HĐXX quyết định BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn sẽ cùng phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại theo tỷ lệ BVĐK tỉnh Hòa Bình 70% và Công ty Thiên Sơn 30%.

Theo nội dung bản án, Hoàng Công Lương có chứng chỉ hành nghề và được giao phụ trách về chuyên môn tại Đơn nguyên thận nhân tạo, bị cáo đã được đào tạo, được cấp chứng nhận về kỹ thuật lọc máu bằng lọc thận nhân tạo. Hoàng Công Lương nhận thức rõ tầm quan trọng của chất lượng nước sử dụng cho việc chạy thận. Bị cáo cũng nhận thức rõ, ngày 28-5-2017, hệ thống nước RO được sửa chữa. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, hành vi của Hoàng Công Lương gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Lương tội vô ý làm chết người là đúng người đúng tội.

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, bị truy tố với tội danh vô ý làm chết người. Bị cáo Quốc trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO, đã dùng hóa chất chưa được Bộ y tế cho phép để sửa chữa hệ thống RO tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Vào sáng ngày 29-5, khi Quốc đến lấy mẫu nước đi xét nghiệm không can ngăn tích cực khi tới bệnh viện thấy máy chạy thận đang chạy. Quốc đã để mặc cho đơn nguyên chạy thận cho bệnh nhân làm cho chín người chết.

Các bị cáo bị kết tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Bị cáo Trần Văn Sơn là cán bộ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – BVĐK tỉnh Hòa Bình Sơn là người có năng lực khi được giao kiểm tra giám sát hệ thống RO. Tuy nhiên, bị cáo Sơn đã không giám sát để mặc cho Quốc sửa chữa.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc, phụ trách 13 khoa, phòng trong đó có Phòng Vật tư thiết bị y tế, kiêm Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Với vai trò là trưởng khoa biết rõ ngày 28-5 hệ thống RO sửa chữa, nhưng không phân công giao nhiệm vụ cụ thể tại đơn nguyên chạy thận. Khi bác sĩ Tiến chuyển công tác, bị cáo Khiếu đã không giao lại cho người khác quản lý dẫn tới hậu quả làm chín bệnh nhân tử vong. Với trách nhiệm được giao bị cáo Khiếu đã có hành vi buông lỏng quản lý, để mặc cán bộ đơn nguyên thận tùy tiện dùng máy móc tại đơn nguyên.

Bị cáo Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – BVĐK tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm giao cho bị cáo Sơn giám sát máy, móc và sửa chữa RO. Tuy nhiên, bị cáo Thắng giao việc cho Sơn không cụ thể và đã không kiểm tra giám sát lại hệ thống nước RO sau sửa chữa. HĐXX khẳng định bị cáo Thắng buông lỏng công tác quản lý, bỏ mặc cán bộ tùy tiện làm việc là nguyên nhân dẫn tới thiệt hại tính mạng bệnh nhân.

Bị cáo Trương Quý Dương, nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình là người trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Thiên Sơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn nguyên bị cáo Dương đã buông lỏng quản lý. HĐXX cho rằng, bị cáo Dương với trách nhiệm người đứng đầu đã để đơn nguyên chạy thận tự hoạt động, buông lỏng quản lý.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn chịu trách nhiệm điều hành Công ty ký hợp đồng với BVĐK tỉnh Hòa Bình. Từ hoạt động liên kết khai thác hai bên đã phát sinh trách nhiệm chung với BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bị cáo biết BVĐK tỉnh Hòa Bình thường đưa hệ thống RO sau sửa chữa nhưng không nhắc nhở…

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Công Lương (bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình), Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Khoản 2, Điều 98 – Bộ Luật hình sự năm 1999; bị cáo Trần Văn Sơn (nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trương Quý Dương (Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Thắng ( Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2, Điều 285 – Bộ Luật hình sự năm 1999.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/1/2019:

Hai nguyên Thứ trưởng Công an bị đề nghị từ 30 đến 42 tháng tù

Sáng 29-1, phiên xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và hai cựu Thứ trưởng Công an chuyển sang phần tranh tụng. Trước khi các bị cáo và luật sư nêu quan điểm bào chữa, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) trình bày bản luận tội kèm mức án đề nghị.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị bị cáo Phan Văn Anh Vũ mức án 14 đến 15 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 7 đến 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 6 đến 7 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đồng thời, cấm các bị cáo này đảm nhiệm chức vụ trong Công an nhân dân bốn đến năm năm sau khi chấp hành xong bản án. Cơ quan công tố cũng đề nghị xử bị cáo Trần Việt Tân 36 đến 42 tháng tù, Bùi Văn Thành 30 đến 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện VKS khẳng định việc truy tố các bị cáo về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cơ quan tố tụng nhận định, các bị cáo đều là cán bộ có chức vụ cao nhưng không giữ được bản lĩnh, kỷ luật mà còn hậu thuẫn hoặc thiếu trách nhiệm để Vũ lợi dụng tổ chức bình phong, thâu tóm các lô “đất vàng” để hưởng lợi bất chính.

Vụ án không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Trong vụ án này, Vũ là người chủ động yêu cầu, chi phối các bị cáo khác và người chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai cáo nên cần xử lý nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách là người chỉ đạo nghiệp vụ Phan Văn Anh Vũ, biết bất động sản không được sử dụng vào mục đích nghiệp vụ nhưng vẫn ký văn bản hậu thuẫn cho Vũ. Do chưa thành khẩn khai báo và đổ lỗi cho người khác nên VKS cho rằng Nguyễn Hữu Bách cần bị xử lý nghiêm khắc.

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn cũng bị đề nghị xử lý nghiêm khắc do giữ vai trò giúp sức tích cực, thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, theo kiểm sát viên đã gây bức xúc dư luận, làm giảm uy tín của lực lượng Công an, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, hai nguyên Thứ trưởng Công an thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và thành tích trong công tác nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/1/2019:

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Chiều 25-1, tại Công an thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá.

Căn cứ kết luận của Thanh tra Bộ Công an và ý kiến của tập thể lãnh đạo Bộ Công an về việc Đại tá Nguyễn Chí Phương (sinh năm 1961, quê quán ở xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá), Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá đã có hành vi vi phạm kỷ luật, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thi hành kỷ luật Đại tá Nguyễn Chí Phương bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Theo đó, tại Công an thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì công bố quyết định trên.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/1/2019:

Khởi tố vụ án xảy ra tại UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan

Ngày 25-1, Bộ Công an cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này xảy ra tại UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan.

Theo đó, ngày 18-1, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thành Tài, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP Chí Minh; Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Rum, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh; Vy Nhật Tảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước. Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam, riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Hiện nay, C03 đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/1/2019:

Phạt tù Phan Văn Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Phan Văn Bình (SN 1972, trú tại xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cùng với các cáo buộc của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án 13 đến 14 năm tù đối với bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định, những hành vi của Bình đủ yếu tố phạm tội với mức độ đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược với lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục. Kiểm tra tài khoản Facebook của Bình, cơ quan chức năng phát hiện bị cáo đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, kích động, kêu gọi mọi người ủng hộ, tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” để hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình 14 năm tù.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ tai nạn giao thông làm tám người chết

Ngày 22- 1, Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hải Dương làm tám người chết.

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ ngày 21-1, trên địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô-tô tải nhãn hiệu HUYNDAI, biển kiểm soát 29C – 719.53 của Công ty Cổ phần sơn ALO Việt Nam (trụ sở tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) do Lương Văn Tâm (SN 1991) ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng điều khiển (hướng Hà Nội – Hải Phòng); trên xe có phụ xe là Tạ Văn Tú (SN 1990) và Lê Mạnh Tuấn (SN 1991) đâm va vào đoàn cán bộ và nhân dân xã Kim Lương đi dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Hậu quả vụ tai nạn làm tám người chết, tám người bị thương, trong đó bảy người chết tại hiện trường, một người chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay trong chiều ngày 21-1, cả ba người có mặt trên xe tải gây tai nạn đã đến Công an huyện Kim Thành trình báo sự việc. Công an huyện Kim Thành đã cho lái xe, phụ xe và người đi cùng phương tiện gây tai nạn đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác. Kết quả: Lương Văn Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá); Lê Mạnh Tuấn và Tạ Văn Tú âm tính với ma túy.

Tại Công an huyện Kim Thành, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá trước đó một tuần.

Hiện Công an Hải Dương đang tập trung lực lượng để điều tra sớm làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/1/2019:

Giả mạo văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Đác Lắc

Sáng 19-1, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đác Lắc Bùi Hồng Quý cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc Phạm Ngọc Nghị đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xác minh việc giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh Đác Lắc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh Đác Lắc vừa phát hiện bản chụp văn bản ghi số 25/2018/TB-NHNN ngày 10-12-2018 có dấu hiệu giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải ngân nguồn vốn đầu tư từ Tập đoàn JESC Hoa Kỳ. Văn bản thông báo đến Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phương Mai Hà Nội, người đại diện pháp nhân là bà Vũ Thị Hương Lan với nội dung: Ngân hàng Nhà nước đang chịu trách nhiệm giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến tài khoản của công ty. Nay Ngân hàng Nhà nước quyết định phê duyệt giải ngân số tiền 1.500 tỷ đồng để đầu tư cho Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc. Tất cả các lệnh chuyển tiền sẽ được báo có vào ngày 4-1-2019.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh Đác Lắc còn phát hiện bản chụp văn bản ghi số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13-12-2018 của UBND tỉnh Đác Lắc, với nội dung thông báo xác nhận số dư nguồn vốn 1.500 tỷ đồng để đầu tư cho dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc ký.

Văn bản ghi rõ: Đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đác Lắc tiếp nhận nguồn vốn 1.500 tỷ đồng của Tập đoàn JESC Hoa Kỳ để giải ngân cho Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc; trong đó gồm các hạng mục, xây chùa, bệnh viện, trường học, khu nghỉ dưỡng.

Theo ông Bùi Hồng Quý, qua kiểm tra, UBND tỉnh Đác Lắc khẳng định đây là văn bản giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi phát hiện sự việc trên, để tránh việc lợi dụng các văn bản giả mạo làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh, lừa đảo gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc đề nghị Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc các văn bản giả mạo, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan liên thông báo cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/1/2019:

Thông cáo báo chí kỳ hợp 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 14 đến 16-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 32 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; cảnh cáo đối với đồng chí Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 theo thẩm quyền.

2- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đại tá Đỗ Minh Tân

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đồng chí Đỗ Minh Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, tiếp tay cho hành vi lập hồ sơ khống xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng, dẫn đến rừng bị chặt phá với diện tích lớn, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự; bao che, hướng dẫn cho đối tượng đối phó với cơ quan điều tra, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Vi phạm của đồng chí Đỗ Minh Tân là rất nghiêm trọng, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an. Tuy nhiên, việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Minh Tân của các tổ chức đảng ở tỉnh Phú Yên chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, để giữ nghiêm kỷ luật đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đỗ Minh Tân.

3- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Hồ Văn Thế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc xem xét, xử lý đối với công chức vi phạm; vi phạm quy định của Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án.

Vi phạm của đồng chí Hồ Văn Thế là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đồng chí. Tuy nhiên, việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thế của các tổ chức đảng ở tỉnh Quảng Ngãi chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, để giữ nghiêm kỷ luật đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hồ Văn Thế.

4- Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/1/2019:

13 năm tù cho đối tượng hoạt động chống phá chính quyền

Ngày 17-1, tại Hòa Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Đào Quang Thực (SN 1960), hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được quy định tại Khoản 1, Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Khoản 1, Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Với hành vi phạm tội nêu trên, trước đó, ngày 11-7-2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố Đào Quang Thực về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tuyên phạt bị cáo Đào Quang Thực mức án 14 năm tù ; phạt quản chế bị cáo Thực năm năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tuy nhiên, bị cáo Thực cho rằng mức án trên là quá nặng nên đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo và người bào chữa cho bị cáo đã cung cấp thêm cho Hội đồng xét xử một số thông tin, tài liệu để xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ lời khai của bị cáo và xét thấy, do bị cáo là người có nhiều thành tích trong quá trình công tác và gia đình bị cáo đã có công với cách mạng. Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo từ 14 năm tù giam xuống còn 13 năm tù giam.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: