Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 16, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 10 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:22 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 10 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/10/2019

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Nguyen Xuan Phuc tong ket nghi quyet trung uong 5

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các chuyên gia, nhà khoa học, một số cơ quan, tổ chức quốc tế; đầu cầu trực tuyến các địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), Liên minh HTX, cùng các thành viên về những thành tích rất đáng khích lệ trong thời gian qua; kết quả đạt được góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của khu vực KTTT, HTX trong sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Thủ tướng cũng điểm lại và làm sâu sắc thêm kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong phát triển KTTT, HTX. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu một số quan điểm, định hướng về phát triển KTTT:

Một là, tiếp tục khẳng định quan điểm, định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của KTTT phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta như trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung năm 2011). Đó là “Kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Hai là, phát triển KTTT có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và cả về an ninh trật tự. Nó tập hợp các nguồn lực nhỏ, sử dụng có hiệu quả để tạo thành nguồn lực lớn có sức mạnh giúp các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ có thể hợp tác, liên kết phát triển và cạnh tranh hiệu quả với các lực lượng kinh tế lớn…

Ba là, kinh tế hợp tác (KTHT) không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã viên. HTX và các hình thức KTHT là nhân tố quan trọng góp phần ổn định, bảo đảm công bằng xã hội.

Cuối cùng, nước ta đi lên từ một nền kinh tế phổ biến là các hộ kinh tế nhỏ, cả nông nghiệp và phi nông nghiệp, do đó phát triển KTHT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua phát triển KTHT, Đảng và Nhà nước mong muốn người dân tham gia liên kết, hợp tác sản xuất, tạo năng lực phát triển mới, vươn mạnh ra thị trường thế giới; được hưởng nhiều lợi ích về văn hóa, tinh thần, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng… Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát huy hiệu quả sức mạnh của HTX kiểu mới và các mô hình KTTT. Các giá trị trung tâm cần phải có là “tầm nhìn dài hạn, lợi ích chia sẻ bền vững giữa thành viên HTX – người lao động – khách hàng – người tiêu dùng – đối tác, và đổi mới sáng tạo” trên nền tảng tổ chức quản trị hiện đại theo cơ chế thị trường.

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, trước hết cần xác định rằng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung chỉ đạo. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội.

Hai là, phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) phù hợp cơ chế thị trường định hướng XHCN, phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia, phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức HTX và phù hợp điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và cả nước. Đặc biệt đề cao nguyên tắc “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi” trong hoạt động HTX mà Bác Hồ đã chỉ dạy.

Ba là, KTTT phải được quan tâm phát triển, đánh giá toàn diện cả về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường. Phát triển KTTT trở thành hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phổ biến trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội đất nước và đem lại lợi ích cao nhất cho thành viên và cộng đồng.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển HTX, THT; sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012…

Năm là, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp trong vận động hội viên, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển KTTT. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với khu vực KTTT, nòng cốt là HTX như đối với doanh nghiệp.

Sáu là, củng cố Liên minh HTX Việt Nam với tầm nhìn là liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên. Phải khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX. Dẫn dắt sự phát triển phong trào HTX thông qua “khuyến khích, hỗ trợ, học hỏi và truyền bá”. Nghĩa là tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho HTX hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên…

Để thực hiện đồng bộ, thống nhất, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong việc xây dựng thể chế, chính sách; định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho KTHT ngày càng phát triển. Tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương đề xuất với Chính phủ một kế hoạch hành động để khuyến khích các mô hình KTHT hiệu quả.

★ Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng ba tặng các tập thể; các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX (Nghị quyết số 13-NQ/TW năm 2002) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Trước giờ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã tham quan triển lãm giới thiệu sản phẩm của các HTX.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/10/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam

Sáng 13-10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương; Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; một số tổ chức quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Việt Nam tăng 3,5 điểm và 10 bậc, trở thành quán quân về sự bứt phá trên đường đua toàn cầu về cải thiện năng lực cạnh tranh. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tuần qua cũng ghi nhận: Việt Nam dẫn đầu ASEAN và trong nhóm dẫn đầu châu Á về tốc độ tăng trưởng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc, bất ổn gia tăng, đó là một thành công lớn. Đóng góp vào những thành quả đó có vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

Nguyen Xuan Phuc tham du ngay doanh nhan.png

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và trân trọng biểu dương những nỗ lực, đóng góp lớn lao của cộng đồng DN, doanh nhân Việt Nam; nhấn mạnh, 30 năm qua, chúng ta đã cùng nhau làm nên câu chuyện vượt nghèo vĩ đại, truyền cảm hứng tới bạn bè quốc tế. Và 30 năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện một Việt Nam giàu mạnh, người Việt Nam ngẩng cao đầu đi khắp năm châu.

Thủ tướng cho biết, mấy ngày qua, Trung ương đã thảo luận về chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, đó là các thời điểm hệ trọng chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và thành lập Nước. Mục tiêu chúng ta hướng tới là trở thành nước phát triển có thu nhập cao, có thể chế và năng lực cạnh tranh vượt trội, nằm trong nhóm các nền kinh tế dẫn đầu khu vực ASEAN và châu Á. Thoát nghèo đã khó, trở nên giàu có và hùng cường còn khó khăn hơn gấp bội lần. Để hoàn thành sứ mệnh này, phải tiếp tục phát huy tinh thần của một dân tộc con Rồng, cháu Tiên. Tinh thần dân tộc đã là cội nguồn của những chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, và bây giờ, chúng ta hy vọng, tinh thần dân tộc sẽ lại là cội nguồn sức mạnh đưa dân tộc ta tới đài vinh quang trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế, vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của DN, doanh nhân. Chính phủ sẽ đồng hành và hậu thuẫn sự nghiệp làm ăn của người dân và DN. Trong thành công của DN có đóng góp của chính quyền và trong thất bại của DN có trách nhiệm của chính quyền. Thành công của DN, doanh nhân là thành công của Chính phủ, của nhân dân và đất nước.

Thủ tướng đề nghị, DN hãy chung tay với Đảng, Nhà nước trong những nỗ lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách thể chế pháp luật, hoàn thiện môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu tự nâng cấp mình, vươn tới những chuẩn mực toàn cầu; đổi mới thể chế và nâng cấp DN là đôi cánh để nền kinh tế Việt Nam bay lên. Kinh doanh liêm chính và nhân văn, đổi mới và sáng tạo, tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu là yêu cầu sống còn, là mệnh lệnh của trái tim và khối óc của DN, doanh nhân trong tình hình mới.

Cộng đồng doanh nhân “phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, liêm chính trong kinh doanh; xây dựng văn hóa DN, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội của DN; cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh” như tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ về phát triển DN đã đề ra. Chúng ta cần có hàng trăm, hàng nghìn và cả một thế hệ các nhà doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh. Những con sếu đầu đàn và chúng ta cần có cả đàn chim Việt bay cao, bay xa trong nền kinh tế toàn cầu. Để đất nước phát triển bền vững thì mỗi DN phải phát triển bền vững, nghĩa là DN cũng cần hài hòa ba đỉnh của tam giác phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường.

DN, doanh nhân hãy vì dân tộc, vì người lao động, vì bản thân chính DN và cộng đồng; hãy tập trung khắc phục những hạn chế, có khát vọng vươn xa, gắn kết với nhau cùng làm ăn, nâng tầm chuyên nghiệp, bài bản. Thủ tướng rất mong thương hiệu Việt, mà chủ yếu là từ DN Việt sẽ khẳng định chỗ đứng trong khu vực và ngày càng vươn xa, bền vững. Cần lưu ý: khi thương hiệu Việt được quốc tế đánh giá cao, người tiêu dùng trong nước sẽ càng thêm tin tưởng. Hãy khắc phục hiệu quả những điểm yếu mà Thủ tướng được nghe các nhà đầu tư, DN nước ngoài nói về DN, doanh nhân Việt ta, đó là: thiếu tính gắn kết, đoàn kết; thiếu tính chuyên nghiệp; còn lãng phí, chưa hiệu quả; và tinh thần đổi mới, sáng tạo chưa cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã, đang và sẽ là điểm đến của các dòng vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt là các dòng vốn FDI chất lượng, do đó Thủ tướng kỳ vọng DN Việt chuẩn bị sẵn sàng để không chỉ tham gia vào chuyển giao công nghệ mà còn phải có khả năng đổi mới và sáng tạo ra những tiến bộ công nghệ mới. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng liên kết, chủ động trong chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Các DN cũng nên phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu để tham gia hiệu quả vào đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho năng lực cạnh tranh của DN và năng lực đổi mới sáng tạo. Hãy đề cao tinh thần DN, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, coi sáng tạo là một thứ tài nguyên mới để chúng ta khởi nghiệp và hãy khởi nghiệp với tinh thần không sợ hãi.

Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương nỗ lực của các hiệp hội DN trong những cố gắng nỗ lực thực hiện vai trò đại diện và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng DN, doanh nhân thời gian qua, cũng như những kế hoạch hành động thời gian tới. Thủ tướng đề nghị và hy vọng doanh nhân cả nước tự tin, chủ động tham gia chương trình “Hiến kế xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế”, có nhiều sáng kiến cho chương trình “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam” cũng như tham gia chương trình “Năng suất Việt Nam” mà Đảng và Nhà nước đã chính thức phát động. Thủ tướng đặc biệt chúc mừng các doanh nhân được trao tặng Cúp Thánh Gióng 2019, những doanh nhân đại diện cho tấm gương tiêu biểu nhất của cộng đồng DN, mang tinh thần Thánh Gióng bay lên trong kỷ nguyên số. Việt Nam có giàu có, thịnh vượng hay không, vai trò then chốt thuộc về đội ngũ doanh nhân của đất nước. DN, doanh nhân thịnh vượng là đất nước thịnh vượng.

*Tại buổi lễ, 100 DN đã được trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 – Cúp Thánh Gióng 2019.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Lee Ju Song, Giám đốc Khu vực châu Á – Phòng Thương mại Quốc tế và Liên đoàn các Phòng Thương mại Thế giới (ICC).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/10/2019

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại Hội XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng

Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo Kinh tế – Xã hội; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Ðảng, thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ khóa XII. Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban quán triệt Kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5-2019) xây dựng các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng để Hội nghị Trung ương lần này xem xét, cho ý kiến hoàn thiện một bước, gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Tiểu ban Văn kiện đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện Ðề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các Báo cáo trình Trung ương.

Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và cho rằng, các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Ðặc biệt, Báo cáo chính trị có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng Ðảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 5 đến 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045. Ðồng thời, Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trung ương khẳng định, 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong nhiệm kỳ khóa XII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng. Ðất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Ðó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có trong nhiệm kỳ khóa XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Ðại hội XIII của Ðảng.

Triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, sau khi phân tích, đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế yếu kém còn tồn tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với những thay đổi lớn lao, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức ở mức độ, quy mô và tính chất rất khác so với trước đây, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ khóa XII”.

Hội nghị Trung ương 11 thành công tốt đẹp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như của cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/10/2019

Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 1-10-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp ngày 16-8-2019, sau khi nghe Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau: Hơn 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt được kết quả nổi bật, quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Hệ thống các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất.

Những năm gần đây, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng ngày càng cao, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội. Kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Có nơi, có thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp Trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét.

Ðể tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 5 khóa X, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở đẩy mạnh quyết tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác truyền thông, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thiện hệ thống các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì, phối hợp Văn phòng T.Ư Ðảng và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/10/2019

Xây dựng tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 14- 10, tập đoàn TH tổ chức động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khoẻ công nghệ cao TH Medical tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Đây là dự án y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai cụm tổ hợp với năm khu chức năng y tế công nghệ cao triển khai các hoạt động chăm sóc toàn diện sức khoẻ con người từ phòng bệnh, khám và điều trị bệnh tới chăm sóc phục hồi.

Dự lễ động thổ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư cùng lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, UBND TP Hà Nội, Bộ Y tế… và đại diện Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản, đại sứ quán một số nước tại Hà Nội.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH, đơn vị đầu tư – vận hành dự án khẳng định: Bằng tư duy vượt trội, cũng như sự kết hợp nền y học hiện đại, tiên tiến của thế giới và tinh hoa y dược Việt Nam, Tổ hợp Y tế TH Medical là biểu tượng của sự kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên Việt, và công nghệ đầu cuối của thế giới.

Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp này là xây dựng mô hình y tế hiện đại, đặt trên nền tảng là công nghệ 4.0, trong đó có công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data). Công nghệ hiện đại không chỉ áp dụng trong điều trị mà còn được áp dụng trong y tế dự phòng. Các chỉ số được tích hợp sẽ giúp cho hệ thống y tế dự phòng hoàn toàn làm chủ tình thế: quản lý sức khỏe từ xa, ứng dụng y bạ điện tử, tăng khả năng và hiệu quả chữa bệnh đồng thời giảm chi phí điều trị.

TH Medical là mô hình tổ hợp y tế đầu tiên của Việt Nam được thiết kế với các chức năng chính bao gồm: trung tâm y tế dự phòng và chẩn đoán sớm; bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế áp dụng công nghệ cao; trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng đông – tây y kết hợp; trung tâm nghiên cứu, đào tạo lâm sàng, cận lâm sàng và hợp tác quốc tế; trung tâm lão khoa và viện dưỡng lão.

Trong khuôn khổ lễ động thổ và công bố dự án, Tập đoàn TH và TH Medical cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Keio và Bệnh viện Keio về quản lý, vận hành và trao đổi nhân sự cho dự án Tổ hợp trong thời gian tới.

Dự kiến, đến quý II năm 2022, TH Medical sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn một, đón những người bệnh đầu tiên.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 14/10/2019

Thêm ba loài thủy sản được xuất khẩu vào Trung Quốc

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công thương) vừa cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã có công hàm thông báo đồng ý bổ sung ba loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, Trung Quốc đã đồng ý mở cửa thị trường cho ba sản phẩm thủy sản, gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản, Danh mục hiện cũng đã có các sản phẩm ngao, ốc khác và nguồn gốc của ba sản phẩm thủy sản này được khai thác tự nhiên, được phía Việt Nam quản lý và chứng nhận với quy trình tương đồng.

Thông báo của phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam triển khai việc kiểm nghiệm, kiểm dịch và cấp Chứng thư theo mẫu đã được hai Bên thống nhất để các sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc được triển khai thuận lợi.

Như vậy, với việc mở cửa thêm ba loại thủy sản nêu trên, Việt Nam đã có 48 loài thủy được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh và một loài làm giống nuôi.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, chín tháng đầu năm 2019 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 831 triệu USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ, chiếm 3,2% tổng lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/10/2019

Lễ tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Tối 12-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Trải qua các thời kỳ cách mạng, Ðảng luôn khẳng định những đóng góp xứng đáng của giai cấp nông dân và tầm quan trọng chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua hơn 30 năm đổi mới và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ nông dân trên mọi miền đất nước. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, lực lượng lao động trong dịch vụ nông nghiệp chiếm khoảng 35% trong tổng số lao động đang trong quá trình chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cơ cấu lại sản xuất, phát huy được lợi thế, tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, bộ mặt của nông thôn ngày càng đổi mới…

Ðồng chí đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cần tiếp tục đồng hành tích cực hơn nữa với nông dân, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển các mô hình hợp tác, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh, cổ vũ nông dân phát huy sáng kiến, tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu. Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm thực chất vai trò đại diện cho quyền lợi chính đáng của hội viên, là cầu nối quan trọng giữa Ðảng, Nhà nước với nông dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nông dân đối với Ðảng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/10/2019

Ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay đã có 40 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này và kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy chưa có biến cố bất lợi nào liên quan đến truyền tế bào gốc tự thân từ mô mỡ, tủy xương. Sức khỏe của các bệnh nhân đều có sự cải thiện rõ rệt và có phản hồi tích cực khi được điều trị bằng tế bào gốc.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh lý hô hấp mạn tính có thể dự phòng và điều trị được.. Qua các nghiên cứu cho thấy tế bào gốc trưởng thành được thấy là loại tế bào gốc đa năng có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau, có khả năng di chuyển đến vùng tổn thương, có tính kháng viêm và điều hòa miễn dịch. Vì vậy, tế bào gốc trưởng thành có thể tác động đến cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và làm chậm tiến triển của bệnh cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/10/2019

Bế mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2019

Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2019 đã bế mạc. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. 14 đơn vị sân khấu trong nước và bảy đơn vị sân khấu đến từ các nước đã mang đến liên hoan hơn 20 tác phẩm với những tìm tòi, cách tân ở nhiều thể loại: kịch, chèo, cải lương, xiếc, rối. Ban tổ chức trao bốn Huy chương vàng (vở Thân phận nàng Kiều – Nhà hát Múa rối Việt Nam, Sự sống – Nhà, Cậu Vanya – Nhà hát Tuổi Trẻ, Bpolar – Đoàn nghệ thuật A yit I-xra-en) cùn gnawm Huy chương bạc dành cho các vở diễn.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/10/2019

Việt Nam được công nhận Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) lần thứ 26 khu vực châu Á và châu Ðại Dương năm 2019 vừa diễn ra tại Phú Quốc, lần đầu tiên Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Ðiểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.

Cùng với đó là các giải thưởng: Ðiểm đến hàng đầu châu Á, Ðiểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, Ðiểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á (dành cho Hội An). Bên cạnh giải thưởng du lịch quốc gia, nhiều công ty du lịch trong nước cũng nhận được các giải thưởng uy tín. Ðây là những bằng chứng khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam ngày càng lan tỏa trên bản đồ du lịch thế giới; cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng du lịch quốc tế.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/10/2019

Đoàn nghi lễ CAND biểu diễn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Tối 12-10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ðoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễu hành và biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.

Doan nghi le CAND.png

Ðây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện. Tham gia, có Ðội Nhạc lễ gồm 65 nghệ sĩ cùng sự góp mặt của hơn 10 nghệ sĩ múa và một số nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc của Nhà hát Công an nhân dân. Ðoàn sẽ mang đến các ca khúc nổi tiếng, như: Hành khúc thắng lợi, Vì nhân dân quên mình, Tiến về Hà Nội, Hành khúc Công an nhân dân, Nối vòng tay lớn, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Sau chương trình này, đoàn dự định tiếp tục biểu diễn định kỳ hằng tháng hoặc vào các dịp kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 13/10/2019:

Phụ nữ mặc áo dài truyền thống được miễn vé tham quan khu di sản Huế

Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tỉnh vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé tham quan đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến các điểm di tích thuộc quần thể di sản Huế vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trước đó, với mong muốn đưa hình ảnh áo dài Huế trở lại “thuở vàng son” và nâng cao vị thế vẻ đẹp của người phụ nữ Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai cuộc vận động phụ nữ mặc trang phục áo dài truyền thống và miễn vé tham quan vào dịp Quốc tế phụ nữ (8/3)

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 12/10/2019

TP Hồ Chí Minh có gần chín triệu dân

Ngày 11-10, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, toàn thành phố có hơn 2,5 triệu hộ dân với 8.993.082 người (nam chiếm 48,7%, nữ chiếm 51,3%), tăng 1,8 triệu người so với năm 2009, là địa phương có số dân nhiều nhất cả nước. Khu vực thành thị có hơn 7,1 triệu người, khu vực nông thôn hơn 1,8 triệu người. Nhân khẩu bình quân mỗi hộ là 3,51 người. Quy mô hộ bình quân từ ba người trở lên đang theo chiều hướng giảm. Mật độ dân số thành phố là 4.292 người/km2. Về nhà ở, 99,8% số hộ dân thành phố có nhà ở (99,3% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; 0,7% hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ). Diện tích nhà ở bình quân của thành phố là 19,4 m2/người (năm 2009 là 16,9 m2/người). Thành phố vẫn còn gần 189.000 hộ dân (với khoảng 663.000 người) sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp, dưới 6 m2/người.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/10/2019

Quách Thị Lan được nhận hai HCV Giải vô địch điền kinh châu Á

Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) vừa có quyết định phạt cấm thi đấu bốn năm đối với vận động viên (VĐV) người Ấn Độ Nia-ma-la Sê-ô-ran do dương tính với chất cấm trong khoảng thời gian từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2018. Với án phạt này, IAAF cũng hủy mọi kết quả thi đấu và thành tích của VĐV này trong khoảng thời gian nêu trên, trong đó có hai Huy chương vàng (HCV) chạy 400 m nữ và 4×400 m nữ tiếp sức tại Giải vô địch điền kinh châu Á năm 2017. Như vậy, VĐV Quách Thị Lan của Việt Nam giành Huy chương bạc (HCB) chạy 400m nữ tại giải này (thành tích 52 giây 78) sẽ chính thức được đôn lên nhận HCV. Trong khi đó, ở nội dung chạy 4×400 m nữ tiếp sức của giải, với thành tích 3 phút 33 giây 22, Quách Thị Lan cùng ba đồng đội là: Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh từng nhận HCB, nay cũng được đổi thành HCV. Bộ môn Điền kinh sẽ trình Tổng cục Thể dục – Thể thao cấp bù phần thưởng HCV dành cho Quách Thị Lan và các VĐV trong đội chạy tiếp sức.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/10/2019

Hà Nội giải tỏa khu vực cà-phê đường tàu

Sáng 10-10, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực “cà-phê đường tàu” thuộc địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Các lực lượng chức năng và chính quyền sở tại đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Đồng thời bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt và Công an các phường hàng ngày ứng trực từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm, hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách nước ngoài và các hộ kinh doanh không vi phạm các quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, với những trường hợp không chấp hành cam kết, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và lập biên bản.

Ngoài ra, du khách đến quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà-phê trong hành lang đường sắt cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND quận Hoàn Kiếm đã giao UBND các phường có tuyến đường sắt đi qua, nhất là phường Cửa Nam, Hàng Bông, Cửa Đông, Hàng Mã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch trong và ngoài nước hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, không tụ tập, đi, đứng, ngồi, quay phim, chụp ảnh trong phạm vi bảo vệ đường sắt (5,4m tính từ mép ngoài của đường ray trở ra).

Kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, như kinh doanh lấn chiếm, bày bàn ghế cho khách ngồi, các hành vi như đi, đứng, quay phim chụp ảnh trên phạm vi bảo vệ đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông; bố trí lực lượng tuần tra, chốt trực kiên quyết không để tái vi phạm.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/10/2019

Chùa Keo Hành Thiện đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 8/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lẽ hội chùa Keo Hành Thiện năm 2019.

Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện là công trình kiến trúc cổ, độc đáo có niên đại khởi dựng từ thời nhà Lý. Chùa Keo Hành Thiện là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam, được bảo tồn gần như nguyên vẹn, mang nét kiến trúc độc đáo hơn 400 năm tuổi. Lễ hội gắn liền với việc thờ phụng Thiền sư, Quốc sư Dương Không Lộ thời Lý; người có công cứu nước giúp dân, dạy dân làm nông nghiệp, nghề chài lưới, đúc đồng, làm thuốc… Lễ hội diễn ra đến ngày 14/10.

Cùng ngày, tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất (huyện, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chính quyền địa phương tổ chức khai mạc Lễ hội mùa Thu chàu Keo năm 2019. Đây là lễ hội chính trong năm, diễn ra trong năm ngày với tục thờ Thiền sư, Quốc sư Dương Không Lộ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 8/10/2019

Thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp bào thai

Kỹ thuật cao nhất trong sản khoa là phẫu thuật can thiệp trong buồng ối cho thai phụ mang song thai chung bánh rau cực kỳ phức tạp đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện thành công.

Ngày 7-10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã công bố thông tin về việc bệnh viện này vừa trở thành cơ sở sản phụ khoa công lập đầu tiên của Việt Nam thực hiện can thiệp trong buồng ối.

Chiều 4-10 vừa qua, kíp mổ gồm các giáo sư hàng đầu châu Âu (đến từ Pháp) và các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật trong buồng ối cho hai sản phụ mang song thai chung bánh rau.

Ca thứ nhất là một sản phụ đang mang thai 23 tuần quê ở Quảng Ngãi. Sản phụ mang song thai, vì chung bánh rau (chung nguồn dinh dưỡng) nên hai thai truyền máu cho nhau, nếu để lâu sẽ gây ra biến chứng: một thai nhận được nhiều máu quá sẽ phù não, phù các mô trong cơ thể, ngược lại thai nhận được ít máu hơn sẽ thiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bộ phận… Sản phụ thứ hai quê Hưng Yên, cũng mang song thai chung bánh rau nhưng thời điểm nhập viện đã có biến chứng rất nặng: thai được truyền thiếu máu đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng kèm dị tật. Vì thế, với ca này, kíp mổ quyết định can thiệp cứu lấy một thai còn khỏe mạnh, vì thai còn lại nếu có cứu được cũng chắc chắn mang dị tật nặng nề sau này.

Hai ca mổ được thực hiện gối đầu, từ 15 giờ đến khoảng 18 giờ. Sau mổ ba ngày, hiện sức khỏe của hai sản phụ tốt, tình trạng các thai nhi đang được theo dõi tích cực và có thể khẳng định ca mổ đã thành công tốt đẹp.

PGS, TS Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh, y học bào thai là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới, và kỹ thuật can thiệp bào thai lại là kỹ thuật cao nhất, hiện đại nhất trong y học bào thai hiện nay. Tại Việt Nam, trước đây, những thai phụ mắc các bệnh lý về bào thai phải chấp nhận hoặc thai nhi tử vong hoặc được chào đời thì cũng tật nguyền.

Với quan niệm bào thai cũng chính là một bệnh nhân và phải điều trị khi có vấn đề bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử can thiệp trong buồng ối nhằm tăng cơ hội được cứu sống, điều trị cho các thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Sau khi được phê duyệt, bệnh viện đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, cử các chuyên gia sang Pháp học tập, chuyển giao kinh nghiệm hơn một năm tại bệnh viện hàng đầu của nước này, đồng thời đầu tư phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế có thể thực hiện các ca mổ khó, phức tạp nhất về sản khoa.

Với kỹ thuật can thiệp bào thai này, các bác sĩ có thể can thiệp được ở hầu hết các cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi…

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản cho biết, chi phí thực hiện kỹ thuật này trung bình khoảng 50 triệu đồng/ca. 30 ca đầu tiên sẽ được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội miễn phí hoàn toàn.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/10/2019

Cuộc thi người đẹp du lịch non nước Cao Bằng

Cuộc thi Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng vừa diễn ra trong khuôn khổ Tuần Thể thao, văn hóa, du lịch non nước Cao Bằng năm 2019. Nông Thị Thiêng, dân tộc Tày, xuất sắc vượt qua 25 thí sinh, đăng quang danh hiệu cao nhất trong cuộc thi này. Nông Thị Thiêng đến từ huyện Trùng Khánh, hiện là sinh viên năm thứ tư, Trường đại học Nội vụ Hà Nội.

Nguoi dep Du lich non nuoc cao bang.png

Đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật đặc thù bằng ngân sách

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8835/VPCP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL), truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, giao Bộ trưởng VHTT và DL quyết định lựa chọn việc giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu thuộc một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực (do ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đào tạo) theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019; bảo đảm thực hiện tuyển sinh từ năm học 2020-2021.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ VHTT và DL xây dựng Đề án đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2019 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, các lĩnh vực được đặt hàng bao gồm: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, xiếc, văn hóa, văn học.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/10/2019

Người xuất sắc trên cả màn ảnh và sân khấu

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Anh đã rời khỏi cuộc đời vào một ngày thu nắng đẹp, sau một cơn đau tim. Ông ra đi để lại cho nghệ thuật điện ảnh, The Anh.pngcho cuộc đời một tài sản khổng lồ với hơn 60 vai diễn trong các bộ phim truyện, cùng nhiều vai diễn trong các vở kịch nổi tiếng.

Thế Anh (tên khai sinh là Nguyễn Thế Anh) sinh ra trong một gia đình khá giả ở xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Thừa hưởng sự thông minh của người cha và sự cần cù của người mẹ, Thế Anh lớn lên trong thời kỳ đất nước đầy biến động. Cha sang Pháp học nghề bác sĩ, mẹ tần tảo buôn bán nuôi hai người con. Ông được mẹ cho học ở một trong những ngôi trường nổi tiếng thời đó, Trường An-be Sa-rô (Anbert Sarraut), cùng nhiều trường tư thục khác. Rời trường phổ thông, khi đất nước chia cắt, như những chàng trai cùng trang lứa, đặt sứ mệnh của người thanh niên lên hàng đầu, ông thi vào một trường trung cấp của quân đội. Nhưng trái tim tuổi trẻ còn thấy nhiều chân trời mới vẫy gọi. Năm 23 tuổi, ông thi vào khoa Toán, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhưng môi trường mới này cũng không giữ ông được lâu. Nghe tin Trường Nghệ thuật sân khấu – điện ảnh tuyển sinh, Thế Anh lại xin dự thi và trúng tuyển, vào học cùng các đồng nghiệp Trần Tiến, Thanh Tú, Đoàn Dũng, Trọng Khôi… Sau nhiều trăn trở, ông mới tìm thấy hướng đi đúng nhất của mình.

Vai diễn đầu đời của Thế Anh là nhân vật sĩ quan Mỹ trong chùm kịch ngắn Nửa đất nước trong đêm (năm 1964) của Ngô Y Linh. Ông đã thể hiện tốt sự lúng túng, không lối thoát của tên sĩ quan Mỹ trong lô cốt bị Quân giải phóng vây hãm. Thành công này đã chinh phục đạo diễn Huy Thành, ông được chọn vào vai Trung úy Phương trong phim Nổi Gió. Với vai này, Thế Anh đã bộc lộ sự dằn vặt của lương tâm khi đứng giữa “hai dòng nước” – trở về với nhân dân hay tham gia quân đội tay sai? Sự lựa chọn chân chính của Trung úy Phương trở thành biểu tượng cao đẹp, có sức hấp dẫn mạnh đối với hàng triệu người xem những năm tháng đó. Dịp này, ông và gia đình có được “trái ngọt đầu mùa”: Cặp trai tài gái sắc Thế Anh – Thu Hằng đón cậu con trai đầu lòng chào đời đặt tên là Thế Phương theo kỷ niệm vai Trung úy Phương thành công mỹ mãn trên màn ảnh.

Với vẻ ngoài lãng tử nhưng Thế Anh luôn suy nghĩ sâu sắc, tìm cách khắc họa những nhân vật mà mình đảm nhận sao cho có tính cách, sự khác biệt để gây ấn tượng trong lòng khán giả. Ông quan niệm, người xem yêu thích nhân vật do diễn viên thể hiện chứ không phải vẻ đẹp ngoại hình. Vì vậy, ở lĩnh vực sân khấu, Thế Anh đã xây dựng cho mình một “khối vuông rubic” với nhiều vai diễn nổi bật. Trong vở kịch Nina – cô gái đánh trống trận, ông trở thành viên sĩ quan Đức Sta-vin-sky lạnh lùng, lịch sự; trong vở Đôi mắt, ông vào vai bác sĩ Hải yêu cô y tá Nga, song có một nhân vật thứ ba khá “nặng ký” xen vào – anh thương binh hỏng mắt tên Việt. Sự dùng dằng nội tâm đã làm cho nhân vật Hải gần gũi với đời sống thường ngày, khán giả như “chạm tay vào nhân vật”. Thế Anh còn gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn khác như anh lính thủy Rư-ba-cốp trong Chuông đồng hồ Điện Krem-lin, viên cố vấn Mỹ trong Anh Trỗi, viên sĩ quan tình báo trong Hoa anh túc… Ông còn tham gia hàng loạt vở kịch khác của nước ngoài như Khúc thứ ba bi tráng, Âm mưu và Tình yêu, Vụ án Ê-rốt-xtrát, Ô-ten-lô, Hòn đảo Thần Vệ nữ… cùng nhiều vở kịch trong nước như Đại đội trưởng của tôi, Người cha thô bạo, Bài ca Điện Biên… Những đồng nghiệp tài năng cùng thời như đạo diễn Doãn Hoàng Giang, diễn viên Trọng Khôi và các bậc đàn anh trong nghề đều đánh giá cao tài năng và sức lao động nghệ thuật nghiêm túc của ông.

Diễn xuất trong lĩnh vực điện ảnh rất khác trên sân khấu. Đặc biệt, việc diễn trước ống kính cùng những ánh đèn với công suất lớn đã gây áp lực nặng nề lên các diễn viên. Vì vậy, nhiều diễn viên sân khấu không thể bước sang “khu vườn điện ảnh”. Nhưng với Thế Anh, việc khám phá những cái mới trong diễn xuất ngoài hiện trường đã làm phát lộ những tiềm năng bên trong. Ông tiếp tục chiếm được tình yêu của khán giả điện ảnh qua nhiều vai diễn, như Dư trong Đường về quê mẹ; Tiểu đoàn trưởng trong Em bé Hà Nội cùng nhiều vai khác trong các phim: Không nơi ẩn nấp, Ngày Lễ Thánh, Tự thú trước bình minh, Vụ án Hồ Con Rùa, Đêm hội Long Trì, Kiếp phù du… Đáng chú ý, với vai Ba Duy trong phim Mối tình đầu, Thế Anh đã khắc họa hình tượng người thanh niên sống bất cần đời dưới chế độ cũ, dần được cảm hóa và có cảm tình với cuộc sống mới ra sao. Vai diễn này đã mang đến cho ông giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 (năm 1980). Và để kỷ niệm vai diễn để đời này, vợ chồng ông đã quyết định đặt tên cho cậu con trai thứ hai là Thế Duy. Khi phim truyền hình phát triển, ông lại được các đạo diễn mời đóng những vai quan trọng trong các phim nhiều tập. Các đạo diễn và diễn viên trẻ trên trường quay đều coi ông là tấm gương lao động cần mẫn, truyền cảm hứng cho họ. Thế Anh được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú (năm 1984) và Nghệ sĩ Nhân dân (năm 2001).

Trong đời thường, ông cũng là người nghệ sĩ đích thực. Không màng danh vọng. Không ham giàu sang. Hưởng đúng những thành quả mình đóng góp. Và rồi, ông đi qua cuộc đời như vệt sao sáng. Và ánh sáng ấy còn mãi chiếu rọi đến những người làm điện ảnh và yêu điện ảnh mai sau.

Đoàn Tuấn

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/10/2019

Xét xử vụ tham ô gần 79 tỷ đồng tại Công ty Xổ số Đồng Nai

Ngày 10-10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bảy bị cáo gây thất thoát gần 79 tỷ đồng, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (gọi tắt Công ty Xổ số Đồng Nai).

Cụ thể, Nguyễn Văn Minh (63 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai và Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai cùng bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Ba bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Đào Ngọc Hoàng (66 tuổi), nguyên Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đồng Nai; Khương Thái Học (63 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai; Cao Thị Cúc (62 tuổi), Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Nai.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Lâm Duy Tín (64 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai; Trần Thị Dung (58 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai.

Theo cáo trạng của Viện KSDND tối cao, từ năm 2008 đến năm 2012, trong quá trình quản lý, điều hành Công ty Xổ số Đồng Nai, Nguyễn Văn Minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 79 tỷ đồng. Trong đó, Minh bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thùy Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Số tiền thất thoát còn lại hơn 70 tỷ đồng đã được bị cáo Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của Công ty Xổ xố Đồng Nai (thời điểm nhận lương, người lao động không biết mình được nhận mức lương cao hơn quy định).

Cáo trạng xác định, dù biết Công ty Xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện tăng quỹ lương theo quy định, nhưng với mục đích muốn tăng quỹ lương của Công ty để hưởng lợi trái phép, nên bị cáo Minh đã thực hiện sai các quy định pháp luật. Từ năm 2008 đến 2012, Minh đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Thùy Oanh nâng hệ số điều chỉnh, tăng thêm mức lương tối thiểu khi Công ty không đủ điều kiện; đưa số lao động định mức kế hoạch vượt số lao động thực tế. Riêng bị cáo Oanh, dù biết đơn giá tiền lương không được thực hiện đúng quy định nhưng vì vụ lợi cho bản thân và nhân viên công ty, nên vẫn cố tình làm trái quy định.

Đối với các bị cáo: Đào Ngọc Hoàng, Khương Thái Học, Cao Thị Cúc với nhiệm vụ được giao là Thành viên Hội đồng xét duyệt quỹ lương tỉnh Đồng Nai, mặc dù biết Công ty Xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện áp dụng hệ số tăng thêm mức lương tối thiểu, nhưng vẫn ký biên bản chấp thuận cho Công ty được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu lên 1,34 lần. Bị cáo Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương và bị cáo Trần Thị Dung là Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai từ năm 2008 đến 2013, nhưng do thiếu trách nhiệm trong công tác để cho các bị cáo khác sai phạm, gây thất thoát gần 79 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/10/2019

Khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

 Ngày 2-10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định: Khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Petroland; Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Công ty Petroland) theo kiến nghị Khởi tố của Cục An ninh kinh tế Bộ Công an; căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 30-9-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Petroland.

Cũng trong ngày 2-10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Minh Chính, sinh năm 1961, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland, nguyên Giám đốc Công ty Petroland.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 1-10-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bị can Bùi Minh Chính theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, với tư cách là Giám đốc Công ty Petroland, Bùi Minh Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng có liên quan…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/10/2019

Tuyên án vụ “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” tại VN Pharma

Chiều 1-10, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc VN Pharma) 17 năm tù, Võ Mạnh Cường, người môi giới cho VN Pharma mua thuốc H-Capita 500mg 20 năm tù, Nguyễn Trí Nhật 12 năm, Ngô Anh Quốc 11 năm tù.

Theo HĐXX, việc truy tố tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” là có cơ sở đối với các bị cáo vì qua xác minh, công ty Helix Canada là công ty không có thật, không được Canada cung cấp mã số, các bị cáo đã có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu nhằm nhập thuốc và nâng khống giá để thu lợi bất chính.

Viện kiểm sát cũng truy tố theo khoản 4 (có mức án nặng nhất) với các bị cáo với lý do: các bị cáo là những người có trình độ, có hiểu biết pháp luật nhưng bất chấp thủ đoạn để nhập thuốc về Việt Nam, gây dư luận xấu trong xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng là người có hiểu biết, trong quá trình kinh doanh lẽ ra phải trước khi nhập thuốc nhưng đã gian lận và thuê người khác viết hồ sơ và nâng giá nên chính là chủ mưu, có vai trò tích cực.

Đối với bị cáo Võ Mạnh Cường đã thông đồng với Hùng làm giả hồ sơ. Trong vụ án này, bị cáo Võ Mạnh Cường đã hoàn toàn chủ động và ý thức được hành động của mình, nên bị xác định là chủ mưu cầm đầu.

Các bị cáo khác nguyên là nhân viên VN Pharma có vai trò giúp sức tích cực.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào sự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Theo cáo trạng, VN Pharma được thành lập từ tháng 10-2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc nên Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ nêu trên để nhập khẩu thuốc về Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/10/2019

Thông cáo báo chí kỳ họp 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 25 đến 27-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

– Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tập đoàn có nhiều vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước.

– Đồng chí Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Trần Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên:

– UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

– UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

– Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo, UBKT Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

 1. 3. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngNguyễn Bắc Sonvà Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
 2. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình và đồng chí Vũ Văn Sử, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Trọng Đắc và đồng chí Vũ Văn Sử.

 1. 5. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương do phạm tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2017.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả giám sát; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảng, đảng viên.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: