Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 1, 2021

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 11 năm 2021)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:32 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 11 năm 2021.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/10/2021

Hội đồng Lý luận Trung ương kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (30/10/1996 – 30/10/2021).  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới dự buổi lẽ còn có một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, các đồng chí Thường trực, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương các nhiệm kỳ đã qua.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng điểm qua những dấu ấn, thành tựu quan trọng và những bài học kinh nghiệm trong chặng đường 25 năm hình thành, phát triển của Hội đồng.

Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu đạt được của Hội đồng trong 25 năm qua, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác lý luận của Đảng nói chung, với Hội đồng Lý luận Trung ương nói riêng; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sự cộng tác của các cơ quan nghiên cứu khoa học, các học viện, nhà trường và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các nhà khoa học trong cả nước. Đây cũng là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, công chức, thư ký khoa học, cộng tác viên, chuyên gia, người lao động trong cơ quan Hội đồng, các đồng chí ủy viên Hội đồng qua các nhiệm kỳ và đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo của tập thể các đồng chí trong Thường trực Hội đồng trong suốt 5 nhiệm kỳ qua.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích to lớn của Hội đồng Lý luận Trung ương đóng góp cho công tác lý luận của Đảng, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 25 năm, với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, quy tụ, kết nối trí tuệ, tri thức; kiên định, sáng tạo; không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động; tập hợp đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; nghiêm túc kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ, đạt được những bước phát triển quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng và đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như vai trò, trọng trách của Hội đồng Lý luận Trung ương trước yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Hội đồng Lý luận Trung ương cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận trong thời gian tới theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17/4/2021, góp phần khắc phục “tình trạng còn lạc hậu về lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn”, thúc đẩy phát triển lý luận “vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn”,  “có tầm nhìn vượt trước”.

Kết thúc Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đối với công tác lý luận của Đảng nói chung và của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ này nói riêng.

Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tại buổi lễ, diễn ra Lễ Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và hạng Ba cho hai đồng chí: PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021, và PGS Nguyễn Viết Thông, nguyên Ủy viên Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2016-2021.

Quỳnh Chi

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/10/2021

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (Kết luận số 21-KL/TW).

Kết luận được ban hành với mục tiêu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Trung ương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Cụ thể là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trung ương giao Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận và tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt đến cán bộ chủ chốt; chỉ đạo mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận này.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể của tổ chức, địa phương, đơn vị mình để thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thể chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận này, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Kết luận này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2021, được phổ biến đến chi bộ.

Tiểu Phương

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/10/2021

Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).

Quy định ban hành trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 47. Theo đó, Trung ương nhận định, Quy định 47-QĐ/TW đã góp phần khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục rèn luyện, tu dưỡng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng thời quy định có căn cứ, cơ sở để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, Quy định số 47-QĐ/TW đã bộc lộ một số nội dung hạn chế như chưa bao quát đầy đủ các nội dung không được làm, chưa theo kịp thực tiễn phát triển của đời sống xã hội và đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một số nội dung chưa cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chuẩn về đạo đức, lối sống, có điểm không còn phù hợp nên khi áp dụng còn vướng mắc. Quy định còn có những nội dung trùng lặp, chưa thật logic, khó thực hiện khi áp dụng trong thực tiễn… Từ thực tiễn đó, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua, Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Tại Quy định số 37-QĐ/TW, Trung ương kế thừa cơ bản nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII. Với mục đích ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong hoạt động công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ…

Quy định mới tiếp thu, cập nhật chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về trách nhiệm nêu gương và chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan; những vấn đề mới từ thực tiễn, có tính điển hình, cốt lõi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để cụ thể hóa thành các quy định; phù hợp với vai trò lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ của đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới.

Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều. Trong đó, bổ sung, sửa đổi, làm rõ nội hàm, nội dung một số điều.

Cụ thể, Trung ương bổ sung một số hành vi nghiêm cấm, trong đó, không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

Quy định mới nghiêm cấm các hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; hành vi chạy chức chạy quyền, tham ô hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội…

Trong quy định mới, Trung ương nhấn mạnh, đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng…

Qua thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trung ương đã bổ sung nội dung cấm đảng viên “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Bên cạnh đó, Quy định mới nhấn mạnh đảng viên không được “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Quy định mới được xác định có tính pháp quy cao, được xây dựng theo nhóm hành vi với các điều khoản chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ nội hàm, rõ hành vi, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên vi phạm.

Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021.

Tiểu Phương

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/10/2021

Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Các nhà lãnh đạo cũng dự lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho Vương quốc Campuchia.

Trong phát biểu tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2021, Quốc vương Brunei khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ASEAN tiếp tục giữ vững đà phát triển. Phát huy nỗ lực chung trên tinh thần “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta phát triển thịnh vượng”, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu trong đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng, ứng phó Covid-19 và thúc đẩy phục hồi toàn diện, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, chăm lo phúc lợi và sức khỏe tinh thần cho người dân.

Hướng tới tương lai, Quốc vương Brunei đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cơ sở thúc đây chủ nghĩa đa phương và xây dựng một cấu trúc vững mạnh tại khu vực.

Phát biểu tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Campuchia công bố chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2022 là “ASEAN Hành động cùng ứng phó các thách thức” vì hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực, đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN cùng nhau thúc đẩy một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng.

Campuchia sẽ cùng các nước ASEAN triển khai các ưu tiên chính trong năm 2022, gồm bảo đảm đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai hiệu quả tất cả các sáng kiến và biện pháp về hợp tác kinh tế đã được nhất trí và các thỏa thuận tự do hóa thương mại, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy liên kết khu vực, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hoà bình và phát triển, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nâng cao tinh thần và bản sắc ASEAN, cũng như thúc đẩy các nỗ lực xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/10/2021

Chủ tịch nước trao huy hiệu 75 tuổi Đảng nguyên phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Sáng 24/10, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

 Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và một số bộ, ngành, địa phương.

Bày tỏ vinh dự, tự hào đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đã luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Đồng chí vinh dự được nhiều lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn được Người chỉ dẫn, động viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tính tiên phong của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với những đóng góp to lớn cho đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trao tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự tự hào của đồng chí Nguyễn Thị Bình và gia đình nói riêng, của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nói chung. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình có tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa, sinh năm 1927 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Năm 1944, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên, phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức; năm 1947 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam (1969 – 1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969 – 1973); Bộ trưởng Giáo dục (1976 – 1987). Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2003, đồng chí thành lập Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch của tổ chức này. Ngoài ra, đồng chí là Chủ tịch danh dự của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tuấn Anh

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/10/2021

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 35-QÐ/TW ngày 15/10/2021, ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Quyết định này thay thế Quyết định số 321-QÐ/TW, ngày 6/8/2010 của Bộ Chính trị khóa X).

Căn cứ vào Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của cấp mình cho phù hợp để tổ chức thực hiện.

Quy trình gồm các bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Tại bước chuẩn bị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tổ chức đảng hoặc đảng viên có đơn khiếu nại kỷ luật đảng (gọi tắt là đối tượng khiếu nại) để nắm tình hình, xác định rõ nội dung trước khi đề xuất thành lập đoàn kiểm tra giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (gọi tắt là Ðoàn kiểm tra). Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Ðảng và các ban đảng Trung ương tham mưu, giúp Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thành lập Ðoàn kiểm tra. Sau khi được thành lập, Ðoàn kiểm tra nghiên cứu đơn khiếu nại, xây dựng kế hoạch, lịch trình thẩm tra, xác minh và chuẩn bị các tài liệu phục vụ việc thẩm tra, xác minh…

Trong bước tiến hành, Ðoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ thi hành kỷ luật hoặc hồ sơ giải quyết khiếu nại; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đại diện tổ chức đảng đã giải quyết khiếu nại mà đối tượng khiếu nại chưa đồng tình tiếp tục khiếu nại lên Trung ương để trao đổi về nội dung, mức độ, tính chất, hậu quả, nguyên nhân của vi phạm; làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định (hình thức) kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại; việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền trong xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại; yêu cầu các tổ chức đảng đó cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có)… Tiếp đó tổ chức hội nghị với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để Ðoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh và các ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan; hội nghị thảo luận, thống nhất về đề nghị chuẩn y hình thức kỷ luật đã áp dụng hoặc quyết định giải quyết khiếu nại hoặc biểu quyết bằng phiếu kín về đề nghị thay đổi hay xóa bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng đối với trường hợp có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất của vụ việc…

Bước kết thúc, Ðoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tại Hội nghị Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương thì Ðoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu kín quyết định hình thức kỷ luật. Ðại diện Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông báo hoặc ủy quyền cho Ðoàn kiểm tra hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đến đối tượng khiếu nại và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Trung ương.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/10/2021

Xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ

Chiều 15/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về một số công việc của tòa án để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tòa án các cấp phục vụ nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao.

Về kết quả công tác của Tòa án nhân dân (TAND) trong nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội giao với chất lượng cao, đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, tỷ lệ đã giải quyết đạt 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Đã đưa ra xét xử 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Ngành đã chủ trì xây dựng 9 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh và 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh; phối hợp các cơ quan có liên quan trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật. Việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp được chú trọng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đã công bố được hơn 733 nghìn bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của các tòa án: đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân vào một nền tư pháp công bằng, nghiêm minh, bảo đảm thượng tôn pháp luật; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các giao dịch dân sự, kinh tế; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tổ chức xét xử thành công các vụ án tham nhũng lớn, tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phù hợp với Nghị quyết số 48 và 49 của Bộ Chính trị; đặc biệt công tác phát triển án lệ đã tạo được dấu ấn, giải quyết nhiều vấn đề pháp lý phức tạp trong thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, góp phần hình thành kỹ năng nghiên cứu, vận dụng án lệ trong xét xử. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường…

Nhấn mạnh mục tiêu CCTP được xác định rõ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và trong giai đoạn tới nhiệm vụ của TAND rất quan trọng, nặng nề, Chủ tịch nước đề nghị hệ thống tòa án cần tập trung vào những nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Để nâng cao chất lượng xét xử, hoạt động tòa án phải bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch, vô tư, độc lập trong việc ra phán quyết; việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử và quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự; hoà giải, đối thoại trong các vụ việc dân sự, hành chính. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng cho Nhà nước và chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ các tòa án.

Thứ hai, xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, phục vụ người dân tốt nhất, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với tòa án. TAND phải là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Hoạt động tư pháp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, các tòa án phải tăng cường giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ ba, tòa án các cấp phải tích cực và trách nhiệm hơn nữa trong xây dựng thể chế để chủ động thích ứng, giải quyết tốt những vấn đề mới đặt ra cho tòa án và nền tư pháp nước nhà. Tích cực chủ động nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, hành chính và thủ tục tố tụng tư pháp; tăng cường hòa giải, đối thoại và tranh tụng; tiếp tục mở rộng thẩm quyền của tòa án; tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người dân; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án. Nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng; chủ động đề xuất hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Tích cực ban hành các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tổng kết thực tiễn xét xử để giải đáp vướng mắc và phát triển án lệ với số lượng nhiều hơn và chất lượng hơn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách nhằm thích ứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong tình hình mới, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ để xây dựng nền tư pháp nước ta tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. Chuẩn bị tốt cho việc xét xử, giải quyết tốt các tội phạm, tranh chấp và vi phạm phi truyền thống. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu những định hướng lớn, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về CCTP, hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của TAND bảo đảm thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp 2013. Trong đó, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của TAND đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, nghiên cứu, đề xuất chủ trương, hành lang pháp lý để xây dựng, thực hiện thành công tòa án điện tử.

Thứ sáu, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống tòa án, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi mỗi thẩm phán, mỗi cán bộ tòa án phải giữ vững cho mình bản lĩnh và phẩm chất của người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ công lý. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về tư pháp, chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Thuân.

TUẤN ANH

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/10/2021

Nỗ lực trở lại “bình thường mới”

Sau một tháng từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, các hoạt động kinh tế của TP Hồ Chí Minh dần được khôi phục, ngày càng sôi động, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại.

Đến cuối tháng 10/2021, tỷ lệ người lao động có mặt tại các nhà máy của các doanh nghiệp sản xuất, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ở các ngành giày da, may mặc, tăng lên rất nhanh; có nơi, người lao động quay trở lại làm việc đạt gần 90%.

Khôi phục sản xuất, “mở cửa” dịch vụ ẩm thực

Tính đến cuối tháng 10 đã có gần 1.100 lao động, chiếm hơn 90% số công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn (Khu chế xuất Tân Thuận) đi làm trở lại. Tại Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc (quận 12), phần lớn công nhân đã đi làm trở lại với khoảng 2.100 người trong tổng số 2.400 công nhân ở thời điểm trước dịch. Trước khi công nhân quay lại làm việc, Ban Giám đốc công ty quyết định chi hỗ trợ cho mỗi người một triệu đồng trong hai tháng 9, 10/2021; riêng tháng 11/2021 nếu công nhân nào có mặt tại công ty và đi làm đầy đủ sẽ được nhận thêm một triệu đồng nữa.

Chủ tịch Công đoàn công ty Hà Quang Tuyến cho biết: Đơn hàng xuất khẩu của công ty tương đối ổn định từ tháng 7/2021 đến nay nhờ công ty duy trì phương án “ba tại chỗ”. Từ đầu tháng 10/2021, công nhân quay trở lại làm việc nhiều hơn nên bảo đảm đơn hàng xuất khẩu cho đối tác. Cùng với đó, công ty đang nỗ lực liên lạc, hỗ trợ để 300 công nhân đã về quê và công nhân nữ nghỉ thai sản, chế độ nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Từ ngày 16/10, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải -Cofidec (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) ngừng thực hiện phương án “ba tại chỗ”, chuyển sang thực hiện phương án “bình thường mới”. Đến nay, Cofidec đã phục hồi được khoảng 95% công suất chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản… Để bảo đảm an toàn sản xuất, công ty áp dụng nghiêm ngặt các quy định, quy trình của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức xét nghiệm, tầm soát định kỳ cho người lao động bằng phương pháp xét nghiệm nhanh thường xuyên và báo cáo kết quả xét nghiệm cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương…

Giám đốc Cofidec Đặng Thị Phương Ninh cho biết: Công ty đang tiếp tục tuyển dụng thêm công nhân vì còn thiếu khoảng 25% đến 30% lao động so với nhu cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đầu tư liên tục vào việc cải tiến, trang bị thêm máy móc và thiết bị mới để tăng năng suất lao động, từ đó tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza), tính đến ngày 28/10, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong bối cảnh “bình thường mới” là 1.322 trong số 1.412 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 94% so với số lượng doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện bình thường, với tổng số lao động gần 211 nghìn người trong số 288.161 người (đạt tỷ lệ 73%). Hepza cũng dự báo, số lao động quay trở lại làm việc sẽ tiếp tục tăng lên khi các doanh nghiệp hoàn thiện phương án sản xuất, đáp ứng điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo Bộ tiêu chí an toàn sản xuất do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố quy định.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, UBND thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ khách tại chỗ từ ngày 28/10. Các cơ sở này phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn dịch Covid-19, không bán đồ uống có cồn, hoạt động tối đa 50% công suất và chỉ được phép bán đến 21 giờ. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm cho phép bán đồ uống có cồn. Anh Trần Quốc Nhân (quận 7) phấn khởi: Việc mở cửa dịch vụ ăn uống tại chỗ đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, kinh doanh, giao tiếp xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động…

Theo Sở Công thương thành phố, đến nay 100% siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã hoạt động trở lại, nguồn hàng hóa khá dồi dào và phong phú, giá bán đã hạ nhiệt. Nhiều siêu thị triển khai các chương trình khuyến mãi để kích cầu.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Huỳnh Minh Tú cho biết: Hiện nguồn hàng hóa thiết yếu cung ứng cho thành phố đã ổn định. Bình quân nguồn hàng tập kết các điểm trung chuyển của ba chợ đầu mối là 1.800 tấn/đêm. Dự kiến, đến hết ngày 31/10, thành phố sẽ có 145 trong số 234 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Hoạt động giao thông, vận tải cũng có nhiều chuyển biến. UBND thành phố đã tạm ngừng triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố từ ngày 26/10, giúp việc lưu thông, đi lại đối với hành khách và vận tải hàng hóa được thông suốt.

Khẩn trương triển khai nhiều giải pháp

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Kỹ thuật Khánh Bình (TP Thủ Đức) Phan Xuân Chính chia sẻ: Hiện các công trình bất động sản công nghiệp và cao ốc văn phòng đang được triển khai xây dựng trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua giá vật tư liên tục tăng cao, biến động hằng tuần, nhất là mặt hàng nhôm và kính, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp lẫn khách hàng (là chủ đầu tư các công trình).

So với tháng 6/2021, hiện nay giá vật tư tăng từ 20% đến 30%, nếu so với cuối năm 2020 thì tăng tới 100%. Trong vòng một tháng nay, doanh nghiệp đã phải điều chỉnh đơn giá ba lần, khiến đối tác chần chừ, chưa chịu ký hợp đồng… Doanh nghiệp mong muốn ngành ngân hàng có thể hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp và chủ đầu tư các công trình bổ sung vốn lưu động, thúc đẩy nhanh tiến độ thi công…

Phó Cục trưởng Thuế thành phố Thái Minh Giao cho biết: Ngành thuế thành phố đang triển khai quyết liệt bốn nhóm chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019; miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021; giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết: Ngành Công thương đang khẩn trương triển khai kế hoạch kết nối cung – cầu với các địa phương nhằm tìm kiếm thêm nguồn hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý để phục vụ thị trường thành phố, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng bền vững… Sở Công thương đã làm việc trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố ở miền nam nhằm trao đổi, thống nhất các giải pháp phối hợp thúc đẩy giao thương, cung ứng hàng hóa giữa các bên trong tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đẩy mạnh hoạt động du lịch nội vùng và kết nối du lịch liên tỉnh theo phương thức khách tự đi du lịch nội vùng hoặc đi theo đoàn, khách du lịch liên tỉnh đi theo đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng và lãnh đạo ngành du lịch thành phố đã làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định về việc nối lại hoạt động du lịch. Theo đó, thành phố và các tỉnh này đã thống nhất mở cửa đón khách du lịch từ ngày 1/11; đồng thời nghiên cứu xây dựng, tổ chức đa dạng chương trình du lịch kết nối, tạo sản phẩm liên vùng. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh cũng đã nối lại hoạt động du lịch từ ngày 16/10. Trong hai ngày 30 và 31/10 thành phố làm việc với hai tỉnh Bến Tre và Long An về vấn đề này.

Để phục hồi kinh tế trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình ngành, lĩnh vực, địa phương, trong đó quan tâm và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, chủ động báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ công tác; đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố chủ trì, phối hợp Sở Công thương, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Trong tháng 11/2021, thành phố sẽ trở lại trạng thái “bình thường mới” nhưng không phải “bình thường mới” toàn bộ mà là từng phần. Các lĩnh vực được dần dần hoạt động trở lại, có trước, có sau theo nguyên tắc an toàn tới đâu mở cửa tới đó.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/10/2021

Khởi công bốn dự án trọng điểm tại Quảng Ninh

Ngày 24/10, tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt khởi công, khởi động 4 dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư của 4 dự án này là 280 nghìn tỷ đồng.

4 dự án gồm: Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) ở TP Móng Cái; Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại khu công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả; Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long và thị xã Quảng Yên; Sân golf Đông Triều ở xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

Chiều 24/10, tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đã chính thức được khởi công xây dựng; tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 56 ha tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Nhà máy điện khí LNG công suất 1.500 MW; 1 bến nhập LNG cho tàu trọng tải 71.500 DWT; 2 kho chứa LNG công suất 100.000 m3/kho cùng hệ thống tái hóa khí; kết nối giữa bến cập tàu và kho chứa LNG là tuyến ống dẫn LNG lỏng dài khoảng 3 – 3,5 km.

Việc triển khai đấu nối nhà máy với hệ thống lưới điện quốc gia bằng tuyến đường dây 500 kV xây dựng mới dài khoảng 30 km từ nhà máy đến trạm 500 kV Quảng Ninh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Tổng mức đầu tư của nhà máy dự kiến 47.480 tỷ đồng (tương đương 1.998 triệu USD).

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được thiết kế sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất cao hơn 62%, được chế tạo bởi các nhà sản xuất tua bin khí hàng đầu trên thế giới như: GE (Mỹ), Siemens (Đức), Mitsubishi (Nhật Bản)… Đồng thời, nhà máy sẽ sử dụng khí nhiên liệu hóa lỏng nhập khẩu với lượng tiêu thụ khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Đây là loại nhiên liệu sạch, góp phần bảo đảm giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm, là nguồn điện bổ sung quan trọng, cần thiết, kịp thời cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng tăng của tỉnh và cho khu vực kinh tế trọng điểm bắc bộ; đồng thời cũng sẽ giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Đây là dự án điện đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu tại miền bắc, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía bắc.

Cũng trong ngày 24/10, 3 dự án trọng điểm khác của tỉnh Quảng Ninh cũng đã đồng loạt khởi công và khởi động triển khai gồm dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong quý 4/2024 có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 20.000 DWT được kỳ vọng sẽ hình thành đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa đường biển tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái, là tiền đề để hình thành mạng lưới cơ sở hạ tầng logistics gắn liền với chuỗi dịch vụ hậu cần cảng (vận tải – kho bãi – cảng biển). Với mô hình vận tải đa phương thức, dự án sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng mức đầu tư hơn 230 nghìn tỷ đồng. Dự án quy hoạch trên một phần diện tích đất thuộc TP Hạ Long và thị xã Quảng Yên, tiếp giáp với tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn. Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới, là sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khai thác được tiềm năng, thế mạnh giáp biển nơi dự án được xây dựng.

Dự án sân golf 27 lỗ được quy hoạch trên diện tích 130 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ khoảng 800 khách/ngày. Trong đó, diện tích quy hoạch sân golf rộng hơn 128 ha, còn lại là hạ tầng giao thông. Sân golf sẽ có các công trình lưu trú thấp tầng, khu khách sạn cao tầng, sân tập golf, hạ tầng cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi giải trí, không gian nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Với việc đồng loạt triển khai chuỗi các dự án trọng điểm, chiến lược của năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, quyết tâm tạo ra những dư địa phát triển mới cả lâu dài và bền vững.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 24/10/20

Kết nối giao thương nông sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố

Sáng 23/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội và UBND 40 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức Diễn đàn “Chia sẻ thông tin, kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố”.

Diễn đàn nhằm thông tin và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết nông sản bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân. Đồng thời, xúc tiến thương mại nông sản giữa Hà Nội với các địa phương và kết nối người sản xuất nông lâm thủy sản giữa các địa phương và thị trường Hà Nội. Từ đó, nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn.

Cũng tại diễn đàn này sẽ diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác “Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 – 2025”.

Diễn đàn và Lễ ký kết chương trình hợp tác được tổ chức trực tuyến, điểm cầu chính tại UBND TP Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và UBND 40 tỉnh, thành phố dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Thời gian qua, công tác giao thương kết nối nông lâm thủy sản giữa Bắc Kạn với TP Hà Nội đã được duy trì liên tục. Trong 3 năm qua, Bắc Kạn đã tổ chức những chương trình tuần lễ quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại Hà Nội.

Từ năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã chính thức xác định chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, qua đó tỉnh đã có 131 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên và một sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.

9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã sản xuất số lượng lớn nông sản đặc sản địa phương như bí xanh, măng khô, miến dong… TP Hà Nội đã hỗ trợ Bắc Kạn tiêu thụ gần 700 tấn bí xanh thơm.

“Thời gian tới, để giữ mối liên hệ giao thương nông sản với Hà Nội, Bắc Kạn đã đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản qua các sàn giao dịch điện tử và các trang web, qua đó kết nối tiêu thụ với 56/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đã hỗ trợ tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm miến dong, măng, tinh bột nghệ… của Bắc Kạn”, bà Đỗ Thị Minh Hoa thông tin.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, sắp tới địa phương này có 25.000 tấn cam quýt và 2.000 tấn miến dong cần tiêu thụ từ hiện tại cho đến Tết Nguyên đán.

Vì vậy, thông qua Diễn đàn này tỉnh Bắc Kạn mong muốn có những chương trình làm việc cụ thể với Hà Nội để trao đổi thông tin yêu cầu cụ thể về sản phẩm để mở rộng thị trường.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đánh giá cao những sản phẩm đặc sản, đặc hữu của tỉnh Bắc Kạn, qua đó đề nghị tỉnh chỉ đạo các đầu mối cung ứng cung cấp những thông tin cụ thể số lượng hàng hóa tới các tỉnh cũng như Hà Nội, đồng thời kết nối thông tin với bộ phận kết nối của báo Nông nghiệp Việt Nam để liên kết các đầu mối cung cầu.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn phải bảo đảm chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của biên bản ký kết giữa Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Diễn đàn “Chia sẻ thông tin, kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố” là phiên thứ 8 do Tổ điều hành Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 thuộc Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Từ tháng 9/2021 đến nay, Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 đã tổ chức được 7 diễn đàn: Kết nối tiêu thụ nông sản trong điều kiện giãn cách; Kết nối tiêu thụ nông sản tươi sống cho TP Hồ Chí Minh trong điều kiện giãn cách; Kết nối tiêu thụ nông sản cho Tây Nguyên; Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Bình Dương; Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Đồng Tháp…

Từ những diễn đàn này đã có hàng trăm hợp đồng thương mại cung – cầu nông sản được ký kết. Đồng thời bước đầu hình thành hàng chục chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 20/10/2021

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI

Sáng 19/10, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng 120 đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, TP Hà Nội, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tổng sản phẩm GRDP của thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm 2021 tuy tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, số doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp bị đình trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa tại một số thời điểm bị giãn đoạn. Việc giao thương hàng hóa, đi lại của các chuyên gia, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức quốc tế gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi dịch Covid 19.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng, lạc quan với môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, đã đầu tư vào Hà Nội với số vốn đăng ký là 1,28 tỷ USD. Qua đó, đã đóng góp khoảng 10% tổng thu ngân sách, 12,6% vốn đầu tư phát triển, 30% tổng việc làm và 45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 6.625 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 48,7 tỷ USD.

Thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát dịch sớm nhất và nhanh nhất; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế Hà Nội gia hạn khoảng 22 nghìn tỷ đồng thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của năm 2021 cho hơn 31.000 người nộp thuế.

Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang xem xét và sẽ sớm ban hành thêm các chính sách miễn thuế, giảm thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị đến từ hơn 500 doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trao đổi, giải đáp trực tiếp các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh như các vấn đề về thuế, bảo hiểm xã hội, vaccine, cấp và gia hạn giấy phép lao động của chuyên gia và người lao động nước ngoài, một số doanh nghiệp đặc thù (lĩnh vực giáo dục đào tạo) chưa được tiếp tục hoạt động…

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành nhằm tháo gỡ nhanh chóng cho các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất…

NGUYÊN TRANG – ẢNH: DUY LINH

 • Trang 8 bao Nhân Dân ngày 30/10/2021

Gặp mặt, tri ân các lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch

Sáng 29/10, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã đến Bộ Y tế làm việc, gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, cả nước đã trải qua thời khắc hết sức cam go, khốc liệt, có cả đau thương, mất mát, nhưng cũng có những khoảnh khắc bi hùng. Trong những ngày tháng căng mình ứng phó với đại dịch Covid-19, biến chủng Delta khó đoán định chưa từng có trong lịch sử, với sự chi viện của cả nước, thành phố đã bước qua gian khổ, thách thức để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Đặc biệt, Thành phố vô cùng trân trọng sự chi viện của lực lượng y tế cho thành phố khi đang các nhân viên y tế tại đây đang “đuối sức”.

Đánh giá cao vai trò của Bộ Y tế trong việc đưa ra các biện pháp, quyết định linh hoạt, kịp thời về mặt y tế để cùng thành phố triển khai chống dịch, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ: “Trong cuộc chiến vừa qua, chúng ta đã có những yếu tố thích ứng vì có rất nhiều diễn biến, nhiều quyết định không có trong kịch bản. Đây là cuộc chiến chưa có tiền lệ, phần nào là nguyên tắc, các đồng chí rất kiên định giữ, và căn cứ vào tình hình thực tiễn, các đồng chí cũng có sự chuyển hướng phù hợp, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm”.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, có giây phút tương đối bình yên hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao Trung ương, các cơ quan bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đặc biệt là nhân dân cả nước và đồng bào ta tại nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đã hướng về thành phố chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp cả về vật chất và tinh thần với tinh thần: “Cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

“Phải thật sự xuất phát từ tình yêu nước, thương dân, sẵn sàng đồng cam, cộng khổ, các lực lượng hỗ trợ mới có sự cống hiến bằng sức lực phi thường như vậy. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, tình cảm chân thành đến các đồng chí, đội ngũ chiến sĩ áo trắng đã có mặt trên tuyến đầu của cuộc chiến đấu bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, nghĩa cử, xả thân hy sinh, vượt mọi khó khăn. Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi những điều này”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh và người dân thành phố đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt nhất. “Có lẽ trong cuộc đời người làm nghề y, đây là trận chiến khốc liệt nhất. Những người làm ngành y chúng tôi chia sẻ, trải qua 4 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi người có thể có được kinh nghiệm của cả 5 năm, thậm chí kinh nghiệm cả cuộc đời”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc thiết lập, vận hành Trung tâm hồi sức tích cực tại Thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ quan trọng. Bộ Y tế và các đơn vị chỉ có con người, trang thiết bị, máy móc nhưng nếu không có thành phố chia sẻ, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, về hậu cần… thì Bộ Y tế khó có thể thần tốc thiết lập, vận hành được các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Không chỉ chúng tôi, mà rất nhiều y, bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về đã bày tỏ lời tri ân với Thành phố Hồ Chí Minh, với nghĩa tình của thành phố và của người dân đã hỗ trợ mọi mặt cho lực lượng y tế trong những ngày chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, sự đóng góp, đồng lòng, nhất trí của người dân thành phố, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố trong việc vừa chống dịch, vừa chăm lo an sinh xã hội, trật tự an toàn, phát triển kinh tế – xã hội và đặc biệt lo cho tính mạng, sức khỏe của hàng triệu người dân khó khăn đã tạo nên thành công ngày hôm nay.

Bộ trưởng cho biết, cuối năm 2021, Bộ Y tế sẽ tổng kết các bài học thành công trong chống dịch, trong đó có các bài học về lãnh đạo chỉ đạo, bài học trong huy động sức dân, huy động lực lượng, triển khai chuyên môn.

“Bài học chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cho riêng thành phố mà còn là bài học cho ngành y tế ứng phó với đại dịch, để trong tương lai, khi có đại dịch xảy ra, chúng ta bình tĩnh hơn”, Bộ trưởng nói.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/10/2021

Lan tỏa chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm học mới 2021-2022 đến nay, nhiều tỉnh, thành phố phải tổ chức dạy và học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Tuy nhiên, vì hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học hoạt động chưa tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập, cho nên việc dạy và học ở nhiều nơi gặp khó khăn, chưa hiệu quả. Ngành giáo dục, các địa phương đã và đang có nhiều giải pháp thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục thành phố đứng trước nhiều thách thức khi phải dạy, học bằng hình thức trực tuyến và dự kiến triển khai đến hết học kỳ 1. Nhiều học sinh ở thành phố bước vào năm học mới với nhiều khó khăn do thiếu thiết bị học trực tuyến. Qua khảo sát đầu năm học, trong tổng số gần 1,4 triệu học sinh ở các cấp học, có gần 73 nghìn học sinh không bảo đảm các điều kiện về thiết bị và đường truyền để học trực tuyến (chiếm tỷ lệ 5,2%); trong đó, cấp tiểu học chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 31 nghìn học sinh, THCS với 26 nghìn học sinh, THPT có hơn 15 nghìn học sinh.

Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ trang thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có ba giải pháp thực hiện gồm: Huy động khoảng 15 nghìn thiết bị tiếp nhận từ nguồn vốn tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tiếp nhận khoảng 40 nghìn thiết bị đã qua sử dụng do cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, các đơn vị tổ chức, trường đại học; phối hợp các ngân hàng trên địa bàn thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất vay trả góp đối với phụ huynh học sinh có nhu cầu mua trả góp máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng cho học sinh học trực tuyến với khoảng 30 nghìn thiết bị. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, hàng chục nghìn thiết bị học tập đã được trao cho học sinh. Nhận được chiếc máy tính bảng (Ipad) do Quận đoàn quận 4 phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tặng, em Nguyễn Thế Hậu, lớp 9A5, Trường THCS Quang Trung (quận 4) cho biết, bố em mất do mắc Covid-19, cho nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, khi được tặng chiếc Ipad mới để học trực tuyến, em cảm thấy rất vui và bất ngờ. Hậu hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui và sau này trở thành người có ích cho xã hội. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tỷ lệ học sinh trên địa bàn bảo đảm các thiết bị học tập tham gia học trực tuyến hiện tăng cao. Cụ thể, học sinh THPT tham gia học trực tuyến đạt tỷ lệ 99,8%; học sinh THCS đạt tỷ lệ 98%; học sinh tiểu học đạt tỷ lệ gần 98%.

Thành phố Đà Nẵng có hơn 7.500 học sinh không đủ điều kiện tiếp cận việc học trực tuyến. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang Phạm Hồ Quỳnh Trang cho biết, trên địa bàn huyện đã vận động trao tặng 292 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến với tổng giá trị hơn 815 triệu đồng. Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Liên Chiểu) cho biết, được sự chung tay hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm, dịp này có nhiều học sinh vượt qua khó khăn để học trực tuyến. Nhà trường đã vận động trao tám điện thoại thông minh tặng tám học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã vận động nhà mạng hỗ trợ sóng 3G, 4G giúp việc học trực tuyến của các em thuận lợi, kêu gọi Công ty CP FPT tặng 1.000 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến…

Tại Hà Nội, công tác hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh đã và đang được thực hiện tích cực. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngành giáo dục đã tổ chức ba đợt trao hỗ trợ. Thời gian tới, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hướng tới hoàn thành “nhiệm vụ kép”: Bảo đảm an toàn cho học sinh và duy trì dạy tốt, học tốt. Tỉnh Bắc Giang hiện đang tổ chức dạy học trực tiếp, tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương lân cận, nguy cơ bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra, vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã chỉ đạo các nhà trường bố trí mỗi khối, lớp có một phòng học trực tuyến. Đồng thời, khảo sát, thống kê có gần 6.000 học sinh không có thiết bị học trực tuyến cần sự hỗ trợ từ nhiều phía.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có khoảng 2,3 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến. Toàn ngành đã huy động được hơn 100 tỷ đồng tiền mặt, hơn 100 nghìn máy tính bảng, máy tính, thiết bị thông minh và thiết bị học tập trực tuyến từ các nguồn vận động, tài trợ của cán bộ, công nhân viên chức trong ngành giáo dục, các trường đại học, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, các máy tính và thiết bị được huy động đã được phân loại, bảo đảm theo chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và chuyển trực tiếp tới học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có bố hoặc mẹ bị mất do Covid-19. Sự cố gắng của tất cả các đơn vị trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ kịp thời cho học sinh có thiết bị học tập trong điều kiện dịch bệnh.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/10/2021

Việt Nam lần đầu có nữ võ sĩ đoạt đai vô địch boxing thế giới WBO

Chiều 23/10, Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành nữ võ sĩ đầu tiên của quyền Anh Việt Nam giành đai vô địch WBO thế giới sau khi đánh bại đối thủ Etsuko Tada (Nhật Bản). 

Theo đó, Thu Nhi đã có trận tranh đai vô địch quyền Anh chuyên nghiệp WBO hạng nhẹ thế giới diễn ra tại nhà thi đấu Wadong Ansan, thành phố Ansan (Hàn Quốc). Đối thủ của cô chính là võ sĩ người Nhật Bản Etsuko Tada – nhà đương kim vô địch WBO

.

Trận đấu diễn ra trong 10 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Thu Nhi nhập cuộc khá thận trọng trước đối thủ có 26 lần thượng đài. Nữ võ sĩ của Việt Nam chiến đấu kiên cường, đáp trả từng đợt giao tranh với Etsuko Tada. Thậm chí ở cuối hiệp thứ 8, Thu Nhi đã phải đổ máu khi bị Etsuko Tada tung cú đấm móc trúng khóe mắt và phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Trong những giây cuối, cả hai liên tục tìm cách tấn công trúng đích, không ai chịu khuất phục, khiến kết quả trận đấu rất khó đoán. Song, điểm số chung cuộc sát nút 96 – 94 nghiêng về Thu Nhi, qua đó cô gái đến từ An Giang đã đem về đai vô địch lịch sử cho quyền Anh Việt Nam.

Đây không chỉ là đai WBO thế giới đầu tiên, mà còn là đai quyền Anh chuyên nghiệp thế giới đầu tiên của một võ sĩ Việt Nam từng giành được. WBO là tổ chức quyền Anh Thế giới, chuyên tổ chức thi đấu các trận đấu chuyên nghiệp. Họ là một trong những tổ chức quyền Anh lớn nhất đang hoạt động, bên cạnh WBA, WBC và IBF.

Chia sẻ sau trận đấu, Thu Nhi cho biết: “Rất khó để diễn đạt cảm xúc lúc này của tôi, thật là một niềm vui sướng khôn tả khi mang về một chiến thắng vô cùng ý nghĩa. Tôi đã hiện thực hóa được ước mơ của mình trong ngày hôm nay. Tôi đã thể hiện hết mình nhiệt huyết, tâm trí và sức lực của con người Việt Nam. Vì vậy, đây là chiến thắng của cả làng võ Việt Nam”.

Nguyễn Thị Thu Nhi năm nay 25 tuổi, cô theo tập quyền Anh từ năm 13 tuổi và hiện đang là thành viên của câu lạc bộ quyền Anh nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh – Cocky Buffalo. Trước trận đấu này, Thu Nhi đã có 4 chiến thắng tại các đấu trường chuyên nghiệp, trong đó nổi bật là trận tranh đai vô địch WBO châu Á – Thái Bình Dương diễn ra vào đầu năm 2020.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/10/2021

Nghệ thuật truyền thống trong lòng người trẻ

Như mạch ngầm cuộn chảy, không ồn ào mà âm thầm trong nhịp sống hiện đại hối hả, gấp gáp, nghệ thuật dân tộc đã và đang được duy trì, trao truyền từ họ, những người trẻ đam mê các giá trị văn hóa của ông cha. Cùng chung một tình yêu, họ đã có những cách tiếp cận riêng, sáng tạo để lan tỏa tình yêu đó đến mọi người, nhất là các bạn cùng trang lứa. 

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Vĩnh Long, cải lương và những làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào của miền Tây sông nước là một phần khắc sâu trong ký ức tuổi thơ của Hồ Phương Thảo (Thảo Hồ), cô gái sinh năm 1992 và hình thành ở cô niềm đam mê, say đắm với nghệ thuật dân tộc. Cô kể: “Hồi nhỏ, mỗi lần có gánh hát, đoàn nghệ thuật nào về biểu diễn tại quê nhà, tôi vô cùng háo hức ngóng đợi, đòi ba má cho đi xem và mê mệt với những màn diễn của các nghệ sĩ có khi thâu đêm. Chẳng hiểu sao, sau này lớn lên mình lại đi theo những ngả rẽ khác”. Cho dù đã trưởng thành và làm việc ở lĩnh vực quản trị nhân sự của doanh nghiệp, không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng cô vẫn dành phần lớn tâm hồn và nhiệt huyết của mình cho các loại hình diễn xướng dân gian. Do công việc và có điều kiện đi nhiều, Thảo Hồ và nhóm bạn của mình đã có những trải nghiệm, tìm hiểu, học hỏi và ghi chép về các loại hình diễn xướng dân gian ở các vùng đất nước. Cũng từ khối tư liệu đồ sộ ấy họ mong muốn được sẻ chia những kiến thức có được và tình yêu với nghệ thuật dân tộc đến đông đảo các bạn trẻ. Dự án về một artbook (sách ảnh nghệ thuật) “Gánh hát lưu diễn muôn phương” đã ra đời từ đó, nhằm giới thiệu đến giới trẻ các loại hình diễn xướng nghệ thuật và lễ hội dân gian tiêu biểu, đặc sắc ở các vùng, miền.  Và sau những trải nghiệm trên trang sách dưới góc nhìn của những người trẻ, họ có thể cảm nhận bằng thực tế thưởng thức để thêm hiểu, thêm yêu và thấy được các giá trị đặc biệt như Thảo Hồ và các bạn cộng sự đã có.

Tham gia vào dự án cùng Thảo Hồ có họa sĩ Hoàng Tấn (Tấn Nguyên) và nữ biên dịch trẻ Triều Giang. Họ đã tập trung thực hiện “Gánh hát lưu diễn muôn phương” trong hai năm qua để kịp hoàn thành dự án đúng vào những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19. Ra mắt đúng vào dịp Giỗ Tổ Sân khấu (12/8 âm lịch) trên nền tảng trực tuyến, nhóm dự kiến hằng năm vào dịp này sẽ tiếp tục có những ấn phẩm mới tương tự ở các loại hình nghệ thuật trong khuôn khổ dự án. Cuốn sách không mang tính khoa học mà đơn thuần chỉ là sản phẩm của hành trình tìm hiểu, gợi mở khám phá và cảm nhận theo cách tiếp nhận của những người trẻ dưới sự hướng dẫn, tư vấn của nhiều chuyên gia, nghệ sĩ tên tuổi được mời cộng tác cùng các tư liệu tham khảo, sách, tạp chí khoa học, cho nên bảo đảm được tính chính xác về thông tin, tư liệu.

Ngay sau khi giới thiệu đến công chúng, cuốn sách của nhóm Thảo Hồ đã tạo được sự quan tâm trong dư luận, nhất là với khá đông bạn trẻ trên cộng đồng mạng xã hội với những thông tin lý thú về nguồn gốc, đặc điểm của 30 loại hình nghệ thuật diễn xướng và sáu lễ hội dân gian truyền thống trên khắp mọi miền đất nước. Ở đó, người đọc có thể bắt gặp điệu hát xoan, dân ca quan họ, ca trù, múa rối nước, chèo, chầu văn, hát xẩm của miền bắc; cũng có thể khám phá làn điệu dân ca ví giặm, nhã nhạc cung đình Huế, ca bài chòi của miền trung; làm quen với cải lương tuồng cổ, đờn ca tài tử, sân khấu dù kê… của miền nam; hay tìm hiểu những lễ hội dân gian đặc sắc như: Tết Nào Pê Chầu, lễ cấp sắc, hội Gióng, lễ cầu mưa… của ba miền. Trong đó, có những loại hình thậm chí nghe tên còn lạ như: hát dô, hát sình ca, múa tân “tung da” dá, múa lâm thôn, múa bóng rỗi…

Làm dự án trong thời điểm dịch bệnh bùng phát là nỗ lực của cả nhóm Thảo Hồ trong quá trình kết nối, trao đổi, phối hợp công việc chủ yếu trên môi trường mạng. Cuốn sách dày gần 200 trang, có tới trên dưới 100 hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể về cách thức thực hành, họa tiết, nhạc cụ đi kèm từng loại hình nghệ thuật, từ đó giúp người xem hình dung rõ hơn về nét tương đồng cũng như khác biệt của các điệu múa, điệu hát trong đời sống nghệ thuật diễn xướng vốn phong phú, sôi động của cha ông. Thực hiện artbook theo song ngữ Việt-Anh, nhóm tác giả còn muốn đem những nét đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Trong tương lai, dự án sẽ cho ra mắt thêm những sản phẩm đi kèm như bộ 36 sticker (nhãn dán) các loại hình gánh hát, bản đồ A3 đánh dấu chiến tích trải nghiệm 36 loại hình nghệ thuật… để gia tăng sự tương tác của công chúng trên hành trình tiếp cận văn hóa cha ông.

Cùng tìm về dòng chảy truyền thống dân gian như Thảo Hồ và các bạn, nhóm các bạn trẻ “Chèo 48h – Tôi chèo về quê hương” tại Hà Nội, đã thực hiện chương trình “Mắt xẩm” với mong muốn “chạm” vào xẩm bằng nhiều lăng kính đa dạng. Diễn ra vào thời điểm giữa năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tập trung đông người, song chương trình “Mắt xẩm” vẫn gây được chú ý với hàng loạt hoạt động trực tuyến ý nghĩa. Những buổi trò chuyện cùng các chuyên gia để nhìn nhận xẩm trong sự thích ứng văn hóa, soi chiếu xẩm dưới góc độ nghệ thuật thị giác, nghệ thuật trình diễn và âm nhạc đương đại đã thật sự mang đến những góc nhìn thú vị về di sản văn hóa quý giá này. Chương trình “Mắt xẩm” còn hé mở một không gian triển lãm đa giác quan với những tác phẩm mỹ thuật, sắp đặt thể hiện những sắc thái biểu đạt khác nhau của xẩm, gợi cảm hứng từ những câu chuyện của tổ nghề hát xẩm… Ðinh Thị Thảo, thành viên sáng lập nhóm “Chèo 48h – Tôi chèo về quê hương” cho hay, hơn sáu năm qua, trên hành trình bền bỉ truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào với văn hóa dân tộc cho người trẻ, dự án đã tổ chức hàng chục khóa học không chuyên cùng nhiều sự kiện biểu diễn, điền dã, tọa đàm nghệ thuật về một số loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Gần đây, dự án hướng tới thực hiện những chuỗi hoạt động đem đến cách tiếp cận mới như “Tái sinh nghệ thuật chèo với tư duy thiết kế” hay “Mắt xẩm”, để nghệ thuật truyền thống được khơi mở một cách sáng tạo và gần gũi…

 Trước đó, từng có nhóm 40 họa sĩ trẻ đã triển khai thực hiện và tổ chức triển lãm “Vẽ về hát bội” từng gây được tiếng vang lớn trong làng hội họa TP Hồ Chí Minh, lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống đến giới trẻ  bằng ngôn ngữ mỹ thuật hiện đại. Họ đã tiếp thêm sức sống cho sân khấu hát bội của ông cha qua  các tác phẩm độc đáo, đa dạng về chất liệu, phương pháp thể hiện. Cách thể hiện tinh tế, sáng tạo và mang đậm dấu ấn trẻ của họ đã giúp người xem hiểu được tính ước lệ và đặc tả qua các nhân vật tiêu biểu trên sân khấu tuồng và thấu hiểu hơn những vất vả, nhọc nhằn cùng sự hy sinh, cống hiến của các nghệ sĩ trong công cuộc duy trì và bảo tồn nghệ thuật dân tộc. Không những vậy, họ còn mang đến những buổi diễn tuồng cổ và các hoạt động tương tác công chúng qua lớp học ứng dụng, các buổi giao lưu nghệ sĩ. Cũng từ “Vẽ về hát bội”  nhiều dự án cá nhân về loại hình nghệ thuật này đã được nối dài, phát triển theo những cách thức mới. Tiêu biểu như dự án “Má ơi đừng đánh con đau, để con hát bội làm đào má coi” của họa sĩ Rồng Phạm bao gồm nhiều bức vẽ ở các chất liệu khác nhau thể hiện các nhân vật, nghệ sĩ hát bội khi trên sân khấu, phía sau cánh gà… Hay gần đây là dự án “Bội Tự” của Nguyễn Phương Vy, sinh viên năm cuối Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, lồng gắn những thông tin về hát bội với những ký tự chữ cái được thiết kế cách điệu dựa theo những chi tiết về nhân vật, phục trang… gắn liền loại hình nghệ thuật này. Phương Vy cho rằng khi nghệ thuật truyền thống được tiếp cận qua góc nhìn trẻ tức khắc sẽ tìm ra con đường gần gũi nhất để lan tỏa giá trị tới nhiều người trẻ khác.

Thảo Hồ, Tấn Nguyễn, Triệu Giang, Ðinh Thị Thảo, hay Phương Vy chỉ là một trong số nhiều bạn trẻ đang miệt mài, trăn trở tìm hướng đi mới góp phần hồi sinh các loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Qua góc nhìn đầy sáng tạo của họ, công chúng trẻ không những được hiểu hơn về nghệ thuật dân tộc mà còn có thể nhìn thấy, chạm vào, một cách cụ thể, sống động. Ðó cũng là con đường để bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của ông cha trong cuộc sống hôm nay. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, TS Lư Thị Thanh Lê, Giảng viên Việt Nam học, Trường đại học Việt – Nhật, đây chính là tín hiệu vui cho thấy xu hướng tìm về truyền thống của những người trẻ. Càng có điều kiện hội nhập sâu rộng, đón nhận văn hóa toàn cầu thuận tiện thì khi có cơ duyên tiếp cận văn hóa truyền thống, họ càng nhận diện được rõ ràng hơn những gì thuộc về nguồn cội trong sự kỳ thú xen lẫn tự hào, thôi thúc họ tái hiện lại một cách sáng tạo. Những người trẻ hôm nay không hề quay lưng với văn hóa nghệ thuật dân tộc, họ sẵn sàng yêu và gắn bó nếu tìm thấy những rung cảm thật sự…

Phan Trang

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 23/10/2021

Kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam

Từ hôm nay 21 đến 27/10, nhiều hoạt động được tổ chức tại  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 100 năm phát triển sân khấu kịch nói Việt Nam.

Tại Thủ đô, tối nay, vở “Chén thuốc độc” (của Vũ Đình Long) – vở kịch nói đầu tiên ở Việt Nam, ra mắt 100 năm trước, được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tiếp nối là một số vở kịch tiêu biểu từng thời kỳ: “Người tốt nhà số 5” (kịch bản: Lưu Quang Vũ; đạo diễn: NSƯT Tạ Tuấn Minh) của Nhà hát Kịch Việt Nam; “Ai là thủ phạm” (tác giả: Lưu Quang Vũ; đạo diễn: NSƯT Chí Trung) của Nhà hát Tuổi Trẻ; “Bạch đàn liễu” (tác giả: Xuân Trình, đạo diễn: NSƯT Trần Lực) của Sân khấu Lucteam; “Phải có ba đồng” (tác giả: Bùi Vũ Minh; đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tại TP Hồ Chí Minh, tối 26/10, hợp ca “Như hoa mùa xuân” diễn ra tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ sân khấu gạo cội phía nam và các diễn viên trẻ của Sân khấu Lạc Long Quân. Song song, có Hội thảo “100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch Việt Nam – Những vấn đề đặt ra, định hướng và phát triển”, cùng gala “Tinh hoa hội tụ 100 năm Sân khấu kịch nói Việt Nam” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/10/2021

Tiền đạo Tiến Linh được AFC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất

Ngày 17/10, theo công bố của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tuần sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiền đạo của Việt Nam đã nhận được tổng cộng 73,38% lượt bình chọn, vượt xa so với chín cầu thủ còn lại trong danh sách đề cử; xếp thứ hai và thứ ba là cầu thủ Al Buraikan của Saudi Arabia và Sardar Azmoun của Iran, trong khi hai chân sút Wu Lei của Trung Quốc và Son Heung-min của Hàn Quốc nhận được số phiếu bầu khá thấp.

Riêng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Nguyễn Tiến Linh đã ghi được bảy bàn thắng, trong đó có năm bàn thắng ở vòng loại thứ hai và đặc biệt là hai bàn thắng ở vòng loại thứ ba ghi vào lưới đội tuyển Trung Quốc và Oman. Nhiều khả năng, Tiến Linh sẽ tiếp tục ghi thêm bàn thắng ở sáu trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và lập kỷ lục trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại này. Trước đó, Tiến Linh đã giành chiến thắng ở cuộc bình chọn “Ngôi sao tương lai” do AFC tổ chức.

 Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/10/2021

Loại bỏ các sản phẩm âm nhạc độc hại

Sự xuất hiện của một số ca khúc nhạc Rap có nội dung thô tục, phản cảm trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian gần đây đang khiến dư luận bức xúc. Hiện tượng “nhạc rác” này không mới, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người nghe, nhất là giới trẻ. Đã đến lúc cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý để sớm chấm dứt, loại bỏ loại sản phẩm âm nhạc độc hại này.

Gần đây, các ca khúc nhạc Rap (viết tắt của Rhythm and Poetry – nhịp điệu và thơ ca) đang bùng nổ với rất nhiều tác phẩm chiếm vị trí hàng đầu tại các bảng xếp hạng âm nhạc, những MV (music video) dẫn đầu top trending (thịnh hành) trên một số trang nghe nhạc trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội, nhất là YouTube và TikTok. Từ khu vực nhạc underground (không chính thống), Rap đã thu hút lượng lớn khán giả với một số tác phẩm phóng khoáng, có yếu tố lạ. Nhưng cũng từ đây xuất hiện không ít tác phẩm có ca từ phản cảm, dung tục, nội dung độc hại, cổ vũ lối sống lệch lạc…

Vì thế thời gian qua, báo chí rất nhiều lần phê phán hiện tượng phản văn hóa này. Thí dụ, tháng 10/2021, video nhạc Rap mang tên Thích ca mâu chí do một số thành viên nhóm Rap Nhà Làm thực hiện, khiến dư luận bức xúc bởi ca khúc có nội dung xuyên tạc tôn giáo, ca từ và hình ảnh phản cảm, dung tục. Cũng liên quan đến tôn giáo, rapper Wowy từng có bản Buddha (dirty) bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc tên vì có nội dung xúc phạm Đức Phật và đạo Phật.

Trước đó, rapper Chị cả đã khiến người xem phản ứng gay gắt khi phát tán ca khúc Censored, trong đó có một đoạn ám chỉ quan hệ loạn luân. Không chỉ thế, nội dung, ca từ của ca khúc này cũng không phù hợp với đại chúng. Rất nhiều người nghe cũng phản ứng dữ dội với MV Cypher nhà làm thực hiện bởi Low G, Teddie J, Chí, ResQ vì chứa yếu tố tình dục lộ liễu, ca từ tục tĩu, trái thuần phong mỹ tục; với ca khúc Mẩy thật Mẩy của Big Dady, Hâm nóng của Emily với cảnh quay khoe thân thể… Ngoài ra, Binz – một rapper của cộng đồng underground, đã bị phê phán kịch liệt khi phát hành ca khúc Thôi anh không chơi, vì ca từ và hình ảnh trong MV là một thế giới tràn ngập rượu, ma túy và tình dục, cổ suý lối sống tự do, phóng khoáng quá đà…

Chưa kể, để khẳng định cái tôi, một số bài còn trở thành công cụ để các rapper chửi bới, lăng mạ, công kích nhau trong các “trận rap chiến”. Dư luận cũng đã nhiều lần thẳng thắn chỉ rõ các ca khúc được cho là thuộc khu vực nhạc underground, gắn mác 16+, 18+ với ca từ phản cảm, dung tục, nội dung cổ súy yếu tố thiếu lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục. Đáng buồn là nhiều bài trong số này vẫn được nhiều người lựa chọn nghe, thậm chí lọt top trending trên nền tảng YouTube, TikTok và có độ viral (lan tỏa) lớn.

Không thể phủ nhận Rap là thứ âm nhạc được yêu thích chính bởi sự phóng khoáng, mới lạ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là phải chấp nhận sự lệch lạc, dung tục, phản cảm. Khi tiếp nhận ca khúc có nội dung thô tục, trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất vì nhận thức chưa đầy đủ, dẫn đến suy nghĩ và hành vi lệch lạc.

Thậm chí, những ca khúc có nội dung trái thuần phong mỹ tục còn làm thay đổi quan điểm và giá trị đạo đức của nhiều người trẻ. Điển hình như bài hát Thôi anh không chơi của Binz được không ít người coi như là “bài hát truyền thống” của “dân bay”, vì họ cảm thấy có phần hãnh diện khi “thú vui thời thượng” của họ hiện diện trong bài hát do “ngôi sao” của giới underground thể hiện. Điều này ít nhiều tạo nên tình trạng ngộ nhận với người chưa đủ trưởng thành, từ đó dễ a dua, “trang bị” cho mình các “thú vui thời thượng”. Nguy hiểm hơn, ca khúc thô tục còn là tác nhân kích thích cảm xúc tiêu cực, cổ súy cho lối sống tự do, buông thả.

Một trong các nguyên nhân để hiện tượng “nhạc rác” phổ biến, được quan tâm là sự nở rộ của mạng xã hội; sự dễ dàng trong phát hành sản phẩm, lỗ hổng trong quản lý. Trước đây, để phát hành một ca khúc, nghệ sĩ phải nộp hồ sơ lên hội đồng xét duyệt, cấp giấy phép rồi mới được phổ biến tới công chúng. Còn hiện tại, cá nhân nào cũng có thể tự do thu âm, sản xuất MV và phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube. Đó là các nền tảng xuyên biên giới, khó quản lý và thiếu sự kiểm duyệt về nội dung. Và kiểm duyệt thường xảy ra sau khi ca khúc đã phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe cũng khiến không ít ca sĩ bất chấp các quy định.

Một nguyên nhân khác là người dùng mạng xã hội phần lớn là giới trẻ – đối tượng thích thử những “trend” độc lạ nhưng chưa đủ kiến thức, nhận thức để phân biệt ranh giới giữa nghệ thuật với sự dung tục. Và đã có sự ngộ nhận về sáng tạo, khi một số tác giả âm nhạc trẻ biện hộ rằng họ tiếp nhận, chịu ảnh hưởng từ trào lưu âm nhạc Âu – Mỹ.

Sự ra đời, tồn tại của ca khúc có nội dung, ca từ dung tục, lệch lạc phần nào phản ánh cái nhìn sai lệch của một bộ phận giới trẻ, không ý thức được bản thân (kể cả người làm nhạc và người nghe nhạc)… Vì thế, cần kiên quyết loại bỏ loại ca khúc này, để âm nhạc thật sự được tồn tại như vốn có là đẹp từ giai điệu, nội dung đến ca từ. Trước hết, cần sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan quản lý trong việc siết chặt hoạt động phổ biến, phát tán sản phẩm âm nhạc lên các nền tảng mạng xã hội; thực hiện nghiêm quy định hiện hành về xử phạt vi phạm. Như Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, gồm: “1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 2. Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. 3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. 4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Nếu vi phạm những điều khoản cấm ở Điều 3 sẽ bị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo cũng đã nêu rất rõ hình thức xử phạt. Cụ thể: quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng, tâm lý xã hội.

Hơn nữa, về lâu dài, những vi phạm này cần có chế tài quản lý chặt chẽ, rõ ràng hơn bằng cách luật hóa để tăng khả năng răn đe cũng như tránh ảnh hưởng đến công chúng và các nghệ sĩ chân chính. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới, rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm “nhạc rác”, có nội dung độc hại; đưa ra biện pháp tiền kiểm thay vì hậu kiểm, tránh tình trạng chỉ tới khi phát hiện sản phẩm không phù hợp và dư luận bức xúc mới đưa ra hình thức xử phạt; có hình thức xử lý mạnh tay và kiên quyết khi người dùng báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng…

Cùng với biện pháp cần thiết của cơ quan quản lý, công chúng cũng chính là người giám sát hiệu quả nhất. Bởi thế, công chúng cần tự trang bị “bộ lọc” cần thiết cho bản thân bằng cách lựa chọn ca khúc lành mạnh; có thái độ dứt khoát tẩy chay, không chấp nhận sản phẩm âm nhạc “lỗi”, ca từ cổ vũ lối sống lệch lạc lại trở thành bình thường trong sinh hoạt âm nhạc đại chúng.

Đối với các nghệ sĩ cần luôn xác định trào lưu âm nhạc thời thượng nào rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian, song hình ảnh “không sạch” khi làm nghệ thuật sẽ bám theo nghệ sĩ suốt sự nghiệp. Vì thế, quan trọng nhất vẫn là mỗi nghệ sĩ cần tự trau dồi, nỗ lực, tự chịu trách nhiệm với sản phẩm âm nhạc, uy tín âm nhạc của mình, không chiều theo thị hiếu tiêu cực dễ dãi.

Tiếp nhận, học hỏi các nền âm nhạc trên thế giới là cần thiết nhưng phải có sự chọn lọc, bảo đảm thích ứng, phát triển nhưng phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc, không thể hễ thấy bên ngoài làm thế nào là làm theo thế đó. Chúng ta không kỳ thị, ngăn cấm, nhưng cần tiếp nhận, biến đổi Rap một cách lành mạnh, phù hợp chuẩn mực văn hóa xã hội, thuần phong mỹ tục. Nói cách khác, cần sáng tạo trên nguyên tắc sản phẩm âm nhạc được đưa ra phải luôn mang lại ý nghĩa tích cực cho đời sống và công chúng.

 

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: