Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 19, 2021

Trên quê hương yêu dấu kỳ 1 tháng 12

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:10 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 12 năm 2021.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/12/2021

Nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực hội nhập quốc tế

Ngày 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì, điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của Trung ương và địa phương, các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, tư tưởng tiến bộ của thời đại, Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách của dân tộc Việt Nam.

Để góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, cần tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời đổi mới tư duy và có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại. Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia-dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, coi đó là một định hướng chiến lược quan trọng, trong đó có việc xây dựng Chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Đề nghị mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trên lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng với các nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý tiếp tục đưa các mối quan hệ với các đối tác mà ta đã có khuôn khổ quan hệ; ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt và vấn đề nảy sinh trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, kiểm soát bất đồng, dựa trên luật pháp quốc tế và thông lệ khu vực; tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Nhắc lại bài học Đảng ta đã rút ra, đó là “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trước đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang chuyển biến mau lẹ. Đất nước ta dù còn khó khăn, nhưng triển vọng tương lai rất xán lạn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đồng lòng, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện cả về đường lối, lý luận và thực tiễn, nêu rõ những hướng lớn, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, cùng các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhằm thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, ngay sau hội nghị, các cơ quan làm công tác đối ngoại, các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và địa phương sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư để thống nhất nhận thức, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; chú trọng việc phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trình bày báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực, uy tín ngày càng tăng trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Đặc biệt, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận về các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm tới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/12/2021

Phát triển văn học, nghệ thuật phải ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội

Hôm qua 12.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng bày tỏ niềm tự hào với thành tựu nền văn học nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là từ khi có Đảng; cho rằng văn học nghệ thuật đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đồng hành cùng đất nước, nhân dân, góp phần và cùng dân tộc vươn lên. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như gần đây, mặc dù có chất liệu phong phú, có không gian cho văn học nghệ thuật sáng tạo, phát triển, song chúng ta chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật “để đời”, đi sâu vào lòng người, xứng tầm với sự nỗ lực, cố gắng, thành quả đạt được của đất nước ta, nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ Việt Nam trên trường quốc tế, giúp bạn bè, đối tác quốc tế với tình cảm, sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho Việt Nam ngày càng hiểu hơn về đất nước, con người, nền văn hóa của chúng ta.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm của Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Phát triển văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng phải ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa, nghệ thuật phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn học nghệ thuật góp phần hướng con người đến chân – thiện – mỹ và đây cũng là giá trị cốt lõi của dân tộc ta. Thủ tướng đề nghị văn học nghệ thuật cần phục vụ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tiếp tục xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; tăng cường hội nhập; góp phần phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh; đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 12/12/2021

Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch

Trước việc số ca mắc Covid-19 nhất là những ca bệnh nặng gia tăng ở các tỉnh phía nam, Bộ Y tế tiếp tục điều động lực lượng từ các bệnh viện Trung ương tham gia hỗ trợ công tác điều trị cho TP Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía nam.

Trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch Covid-19 vừa qua, ngoài nhân lực y tế từ các trường đại học, cao đẳng y dược, y tế các địa phương, Bộ Y tế đã trực tiếp huy động 8.967 cán bộ y tế của 39 đơn vị trực thuộc (gồm 34 bệnh viện, năm viện) vào hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch. Các cán bộ vào tăng cường trực tiếp tham gia hỗ trợ việc cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực phía nam và phục vụ hoạt động của tám trung tâm hồi sức tích cực do Bộ Y tế thành lập đặt tại các tỉnh phía nam và tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do các địa phương quản lý.

Tuy nhiên, sau khi giảm về mức hơn 3.000 ca mắc/ngày thì trong gần hai tháng qua, số ca mắc đã tăng trở lại, có ngày vượt mức 15 nghìn ca và đang tiệm cận gần số lượng ca mắc giai đoạn cao điểm nhất, hơn 17 nghìn ca. Mặc dù phần lớn các ca mắc Covid-19 đều ở thể nhẹ được chỉ định điều trị tại nhà nhưng do số lượng ca mắc mới cao nên số lượng ca nặng, phải nhập viện cũng tăng, gây áp lực, quá tải các bệnh viện, cơ sở điều trị cho người mắc Covid-19.

Nhằm hỗ trợ các địa phương kịp thời ứng phó dịch, Bộ Y tế quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía nam. Cụ thể, các bệnh viện: Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Thống Nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện đại học Y Hà Nội phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế của tỉnh Bình Dương; các bệnh viện: Phổi Trung ương, Lão khoa Trung ương, đa khoa Trung ương Thái Nguyên, K, E, Bạch Mai… phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế của các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang…

Ngay sau khi có quyết định phân công, các bệnh viện đã cử các đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ. Đoàn chuyên gia công tác gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng các chuyên khoa Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt trực tiếp hỗ trợ tỉnh An Giang trong công tác cấp cứu, điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng từ ngày 8/12.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác toàn diện trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hiện đại tại chỗ (ECMO, lọc máu…), tư vấn cải tạo hệ thống oxy, khí nén, kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 của tỉnh với hệ thống hội chẩn trực tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19 tại địa phương.

Tương tự, đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng đến từ khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, tim mạch, Xạ trị, Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện E đã lên đường chi viện cho tỉnh Tây Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bằng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm qua bốn đoàn công tác trước đó, những người thầy thuốc Bệnh viện E hoàn toàn tự tin có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc Covid-19, nhất là những bệnh nhân nặng, phải thở máy… Đoàn công tác gồm 30 y, bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng đã có mặt tại tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác đã thống nhất phương án cụ thể với ngành y tế địa phương. Theo đó các cán bộ y tế của Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ tư vấn, đào tạo chuyên môn cùng nhân lực trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Sau khi tiếp nhận công việc, các nhân viên y tế trong đoàn đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, làm việc với tinh thần quyết tâm cao, chia sẻ và đồng hành với nhân dân tại địa phương trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Tại cuộc họp với các địa phương đang có số mắc và chết do Covid-19 tăng cao mới đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện trong danh sách phân công phải nhanh chóng đưa thêm nhân lực vào các tỉnh để bảo đảm phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, các bệnh viện tuyến Trung ương phải cử chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến các tỉnh để hỗ trợ điều trị, đồng thời chú trọng triển khai tập huấn, nâng cao năng lực điều trị cho y, bác sĩ tại chỗ.

Thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, tổ chức thu dung điều trị, các điều kiện hiện có về giường bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục. Tổ chức giao ban hằng ngày để rút kinh nghiệm điều trị giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến quận, huyện, thành phố được phân công. Phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 tỉnh, thành phố (nếu có) trong việc điều phối, chuyển tuyến kịp thời và phù hợp người bệnh Covid-19.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/12/2021

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Ngày 10/12, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc Đổi mới đất nước. Đồng chí đã góp phần quan trọng vào đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta tại các Đại hội VI và VII, đặt nền móng định hình đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới. Với nhiều công lao đóng góp cho cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/12/2021

Đoàn Kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ

Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Đoàn Kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị có cuộc làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 134.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, Đoàn Kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó bao gồm những kết quả bước đầu, song chưa kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Cán sự đảng các bộ, ngành dự kiến được kiểm tra thống nhất lịch làm việc với Đoàn Kiểm tra; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để việc kiểm tra được kỹ càng, rõ ràng, nhanh chóng, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng; Chính phủ nhận thấy đây là công việc rất cần thiết để việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ cũng như của các bộ, ngành, cơ quan đạt kết quả cao nhất.

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó Chính phủ đã xác định sẽ tập trung vào thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Nghị quyết của Chính phủ đã được triển khai mạnh mẽ từ Ban Cán sự đảng Chính phủ tới Ban Cán sự đảng các bộ, ngành, cơ quan và các cấp ủy trực thuộc bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã và đang tập trung hoàn thiện thể chế; thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra; tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chính phủ và các bộ, ngành đã và đang tập trung mạnh cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế; vì phòng, chống dịch tốt để có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; và ngược lại, phát triển kinh tế-xã hội để có nguồn lực phòng, chống dịch.

Theo đó, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 đã đạt kết quả rất khả quan cả trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ cũng đang được thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, Chính phủ tổ chức triển khai các nhiệm vụ gắn với công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với một số lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, tiêu cực. Chính phủ đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện như về phòng, chống dịch; đầu tư công; an ninh, trật tự… nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu các Ban Cán sự đảng của các bộ, ngành chủ động phối hợp, thực hiện các yêu cầu của Đoàn Kiểm tra để công tác kiểm tra đạt hiệu quả; mong muốn Đoàn Kiểm tra kịp thời chỉ ra những vấn đề cần uốn nắn, chấn chỉnh để việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt hiệu quả hơn.

Tin: THANH GIANG; Ảnh: TRẦN HẢI

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/12/2021

Trao Giải thưởng đặc biệt dũng cảm cho thuyền viên cứu nạn Việt Nam

Phó Trưởng phụ trách Văn phòng thường trực Ban Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Việt Nam Nguyễn Hà Hải cho biết, vào lúc 18 giờ 15 phút đến 19 giờ ngày 6/12, tại London (Vương quốc Anh), tức khoảng 1 giờ 15 phút đến 2 giờ sáng nay 7/12 (giờ Việt Nam), IMO đã tổ chức buổi lễ trao Giải thưởng đặc biệt dũng cảm trên biển năm 2021. 

Trong danh sách giải thưởng “Hành động đặc biệt dũng cảm trên biển” năm nay, thuyền viên Trần Văn Khôi, cán bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam-Vietnam MRCC) là thuyền viên đầu tiên của Việt Nam được tôn vinh và nhận giải thưởng cao quý này.

Bà Tô Minh Thu, đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại London (Vương quốc Anh) cùng các thành viên Đại sứ quán đã tham dự lễ trao giải.

Giải thưởng “Hành động đặc biệt dũng cảm trên biển” là giải thưởng thường niên do IMO tổ chức nhằm mang lại sự công nhận quốc tế cho những người thể hiện sự quả cảm xuất sắc, có hành động dũng cảm đặc biệt nỗ lực cứu sống người gặp nạn trên biển hoặc có những nỗ lực đặc biệt để ngăn chặn thảm họa đối với môi trường đại dương trong tình huống bản thân có khả năng gặp rủi ro hy sinh hoặc thương tích.

Năm 2021, có tổng số 37 đề cử cho giải thưởng trên, được đề xuất từ 23 quốc gia thành viên và 4 tổ chức phi chính phủ trong tư cách tham vấn với IMO.

Hội đồng Giám khảo của IMO làm việc trong cuộc họp trực tuyến thuộc phiên họp thứ 125 từ ngày 28/6 đến 2/7/2021 đã thống nhất trao giải thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển” năm 2021 cho ông Khôi.

Ngoài giải thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển” năm 2021 trao cho ông Khôi, Hội đồng của IMO cũng trao 8 giấy khen và 6 thư khen cho các cá nhân, tổ chức có những thành tích, hành động dũng cảm trong cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Trước đó, thuyền viên tàu SAR 412 Trần Văn Khôi được Hội đồng IMO bình chọn và công bố nhận giải thưởng trong phiên họp lần thứ 125 từ ngày 28/6 đến 2/7/2021, sau khi anh cứu sống 4 người từ một chiếc tàu gặp nạn trong điều kiện thời tiết cực xấu, sóng to gió lớn vào tháng 10/2020.

Vụ việc xảy ra ngày 8/10/2020, chiếc tàu chở hàng Vietship 01 đang neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt (Quảng Trị) thì bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mắc cạn. Lúc này, trên tàu có 12 thuyền viên, công tác cứu nạn được triển khai nhưng gần như không khả thi do điều kiện thời tiết trên biển quá xấu.

Sáng sớm 9/10, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, anh Khôi chứng kiến cảnh 2 thuyền viên bị sóng cuốn trôi ra biển. Không một chút chần chừ, anh buộc một sợi dây vào người và bơi cắt ngang qua những con sóng cao tới 5m và dòng chảy xiết, giải cứu được cả 2 người.

Đến chiều 10/10, anh Khôi tiếp tục xung phong thử cách tiếp cận mới trên một tàu cá khác với ý định dùng súng bắn dây nối tàu bị chìm vào bờ. Điều kiện biển khắc nghiệt đã ngăn cản nỗ lực cứu hộ và 2 thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống nước. Anh Khôi lại liều mình bơi ra giữa những con sóng dữ để dìu họ lên tàu cá bị chìm.

Chiều muộn cùng ngày, dù đã kiệt sức sau 2 ngày cứu nạn, song anh Khôi vẫn xung phong chèo lái chiếc thuyền nan chống chọi với biển động dữ dội. Con thuyền gần như bị lật sau khi động cơ ngừng hoạt động do ngập nước nghiêm trọng. Anh Khôi cùng các thuyền viên nhanh chóng khắc phục sự cố động cơ, tiếp tục cố gắng tiếp cận tàu Vietship 01 nhưng vô hiệu và nhận được lệnh quay trở lại bờ.

Hành động cuối cùng của chiến dịch giải cứu diễn ra ngày 11/10/2020, trực thăng cứu hộ được triển khai đến hiện trường và những người sống sót còn lại đã được đưa đến nơi an toàn.

Trước đó, vào năm 2020, thuyền trưởng tàu SAR 413 thuộc Vietnam MRCC Đinh Xuân Trường đã được Tổng Thư ký IMO gửi thư khen ghi nhận sự chuyên nghiệp, quyết tâm và nỗ lực trong vụ việc cứu nạn 11 thuyền viên và hành khách của tàu Đại Hải Phát 17 trong điều kiện thời tiết khó khăn ngày 20/11/2019.

Minh Trang

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 6/12/2021

Tôn vinh 10 tập thể, 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021

Sáng ngày 5.12 tại hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Người Tình nguyện năm 2021 tại Việt Nam nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng và tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Ông  Patrick Haverman, Phó đại diện tường trú Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Đợt dịch thứ 4 của đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2021 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế – xã hội của toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Nhiều tỉnh, thành phối phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều đối tượng trong xã hội bị tác động rõ rệt, đặc biệt là nhóm những người khó khăn và yếu thế, người lao động tự do bị mất thu nhập, công nhân bị mất việc làm hay người khuyết tật… Nhưng càng trong khó khăn, thách thức, truyền thống sẻ chia, đùm bọc của người Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ.

Trong thời gian qua, hàng nghìn tỷ đồng kinh phí và hiện vật đã được nhân dân quyên góp từ khắp mọi miền; hàng triệu y bác sỹ, cán bộ y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên đã vào tâm dịch bất chấp hiểm nguy, làm việc ngày đêm quên mình vì nhiệm vụ, hăng hái xung phong tham gia các đội hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn trọng điểm; hàng triệu chuyến xe san sẻ yêu thương chở lương thực, thực phẩm, nông sản được gom góp từ bà con khắp các bản làng, cùng tiến vào các tỉnh miền Nam ruột thịt; và biết bao tổ chức, cá nhân, không phân biệt già trẻ gái trai đã tự nguyện, xung phong cống hiến công sức, trí tuệ, vật chất để chung tay trong công tác phòng dịch Covid-19 và hỗ trợ những người dân khó khăn, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, với tinh thần “Tiên phong – thích ứng – tương trợ”, với sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã huy động gần 4 triệu thanh niên tình nguyện tham gia các đội hình tình nguyện, triển khai nhiều Chương trình Tuổi trẻ chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng ngàn tỷ đồng đã được quyên góp để chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều sáng kiến, mô hình, Chương trình đã được khởi xướng và nhân rộng, hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho người dân và thanh thiếu nhi khó khăn như Chương trình Triệu túi an sinh, Triệu bữa cơm, chương trình Nối vòng tay thương, Cùng em học trực tuyến, hay các ATM Oxy, ATM việc làm; Chương trình Kết nối nông sản chung tay vượt qua đại dịch, Tiếp sức thanh niên công nhân,…Màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã có mặt trên mọi mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trân trọng bày tỏ lòng trân quý và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cán bộ, y bác sỹ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân, thủ lĩnh câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng tiên phong, tình nguyện chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua cũng như tham gia các nội dung tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, giải quyết các vấn đề cấp bách của cộng đồng. Đồng chí Bí thư thứ nhất bày tỏ niềm tiếc thương và tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ, cá nhân, tình nguyện viên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng và không may bị nhiễm Covid-19 không qua khỏi.

Với chủ đề “Tình nguyện ngay bây giờ cho tương lai chúng ta mai sau” (Volunteer now for common future), đồng chí Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn mong rằng việc tình nguyện không chỉ là ngắn hạn, mang tính cấp thiết cho thời điểm bây giờ, mà các tổ chức, cá nhân, các thủ lĩnh tình nguyện, tình nguyện viên cần có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, các mô hình, sáng kiến, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để hoạt động tình nguyện ngày càng bền vững và hiệu quả, để hoạt động tình nguyện ngày càng thể hiện rõ vài trò nhân tố quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2022-2030.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành hữu quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, dành các cơ chế, chính sách quan tâm tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân, tình nguyện viên, hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực, cơ chế để các tổ chức, cá nhân đảm nhận các công trình, phần việc tình nguyện.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021. Giải thưởng bao gồm Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Biểu trưng Giải thưởng và 5.000.000đ.

Để tôn vinh, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho 50 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Ngày 5 tháng 12 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Người Tình nguyện. Đây là dịp nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với hòa bình và phát triển của thế giới nói chung và tại từng quốc gia nói riêng, đồng thời là dịp để tri ân, tôn vinh các tổ chức, tình nguyện viên trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2011 đến nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Tình nguyện, bao gồm Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia hàng năm để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và cộng đồng, thông qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Chủ đề của Ngày Quốc tế Người Tình nguyện năm 2021 là “Volunteer now for common future” – “Tình nguyện ngay bây giờ cho tương lai chúng ta mai sau”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/12/2021

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng, chống dịch

Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan về việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dư cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu phát biểu ý kiến nhất trí quan điểm của Thường trực Ủy ban Xã hội về việc dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định.

Do đó, Chính phủ cần rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách, bảo đảm đúng tinh thần, phạm vi mà Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Tham gia thảo luận những vấn đề lớn được nêu trong tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của cơ quan của Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến đối với những vấn đề lớn nêu trong tờ trình của Chính phủ như: Nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19; việc thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Bình ổn giá trang thiết bị y tế và chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý về nội dung thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19, Thường trực Ủy ban Xã hội thống nhất với tờ trình của Chính phủ thực hiện thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá mua vào theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, lưu ý Chính phủ cần tổng kết các chi phí khám, chữa bệnh Covid-19 thời gian qua, làm rõ mức trích từ Quỹ Bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ cũng như bảo đảm tính minh bạch và khả thi.

Lắng nghe ý kiến góp ý tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí quan điểm của Thường trực Ủy ban Xã hội về việc dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định. Do vậy, Chính phủ cần rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách, bảo đảm đúng tinh thần, phạm vi mà Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 30.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phân biệt rõ khái niệm cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế và cơ sở thu dung, nhấn mạnh cần thiết triển khai hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tư vấn điều trị từ xa cho người dân nhưng trước mắt chỉ nên áp dụng đối với bệnh nhân Covid-19 và không lấy tính mạng, sức khỏe người bệnh ra thí điểm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/12/2021

Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021”

Tối 2/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.

Đến dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban An ninh quốc phòng Quốc hội; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức chính trị-xã hội; Hội đoàn thể Trung ương; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo Hội nông dân các tỉnh, thành phố và 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Năm 2021, Ban Tổ chức Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố. Hội đồng chung khảo gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đã cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan bình chọn 63 nông dân xuất sắc nhất.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, vượt lên những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, vượt qua những thách thức trong sản xuất và thị trường; vượt qua những mất mát, khó khăn bởi đại dịch Covid-19, nông dân Việt Nam trong 2 năm qua, đặc biệt là năm 2021 tiếp tục vượt khó vươn lên, đoàn kết, sáng tạo giúp nhau giảm nghèo, làm giàu cho mình, cho quê hương, đất nước và chung tay xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, đô thị văn minh.

Từ thực tiễn cuộc sống và phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những gương nông dân điển hình tiên tiến, nông dân xuất sắc trong các lĩnh vực. Vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc là tôn vinh công sức, tài năng, đạo đức, sự sáng tạo của người nông dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cũng lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng tại buổi Lễ tuyên dương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước xác định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Bởi vậy, đầu tư phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó nông dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm hướng đến của các chính sách.

Đánh giá cao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có sáng kiến phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các tỉnh thành và cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2021” với 5 hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là bình chọn, tôn vinh, trao danh hiệu nông dân xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/12/2021

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Phát biểu chào mừng Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 do Bộ Công thương phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 14/12 tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, logistics của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều bước phát triển.

Nghiên cứu năm 2021 của Bộ Công thương cho thấy, chỉ số năng lực hoạt động của logistics đã tăng, đạt 3,34 điểm so 3,27 điểm của năm 2018. Việt Nam cũng là nước được xếp hạng trong Top 10 của chỉ số logistics thị trường mới nổi với mức tăng trưởng cao từ 14-16%. Tuy nhiên, dịch Covid-19 hai năm qua đã ảnh hưởng mọi khía cạnh của đời sống kinh tế-xã hội đất nước.

Chủ đề chính của Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 là “Phát triển nhân lực logistics” vì đây đang là chủ đề mà Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời chuẩn bị cho việc phục hồi đà tăng trưởng sau tác động của dịch Covid-19.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/12/2021

Chống dịch trong điều kiện thích ứng linh hoạt

Sau hai tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch Covid-19, qua đó từng bước khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Do thực hiện thích ứng linh hoạt cho nên số ca mắc Covid-19 tăng trở lại, đặt ra yêu cầu bám sát tình hình thực tế, triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt, phù hợp đối với các địa phương.

Nhờ những kết quả tích cực trong kiểm soát dịch Covid-19 mà thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư từng bước được phục hồi. Các địa phương và bộ, ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP.

Đáng chú ý, nghị quyết đã tạo được khung pháp lý vững chắc giúp các địa phương ban hành và thực hiện các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp với các cấp độ dịch trên địa bàn. Các địa phương từng bước mở cửa cho hoạt động đi lại, giao thương, phục hồi sản xuất bảo đảm đời sống dân sinh, phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đến ngày 8/12 cả nước có 55 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch trong sản xuất, giao thông… Tất cả 63 tỉnh, thành phố đã đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Theo thống kê của Hệ thống quản lý ca bệnh Covid-19, sau khi giảm về mức hơn 3.000 ca mắc/ngày (cuối tháng 10), dịch đã tăng trở lại, riêng bảy ngày qua có trung bình 14.487 ca/ngày. Đến hết ngày 10/12, cả nước đã ghi nhận 1.382.272 ca nhiễm, đứng thứ 33 trong tổng số 223 quốc gia và vùng lãnh thổ; bình quân cứ 1 triệu người có 14.019 ca nhiễm. Đến nay, 1.052.341 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 27.402 ca tử vong.

Đáng chú ý, số ca mắc trong cộng đồng ghi nhận hằng ngày cũng đã chiếm hơn 50% tổng số ca mắc mới. Một số địa phương có số ca mắc cộng đồng tăng cao so với tuần trước, gồm: Bến Tre, Hà Nội, Cần Thơ, Cà Mau, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Định, Hải Phòng, Gia Lai… Hiện cả nước có 846 xã, phường ở mức nguy cơ cao (cấp độ 3), 218 xã, phường ở mức nguy cơ rất cao (cấp độ 4; so với tuần trước đó, tăng 211 xã, phường cấp độ 3, giảm 15 xã, phường cấp độ 4).

Mặc dù dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương.

Đáng chú ý, do dịch đã lưu hành trong cộng đồng, có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Đặc biệt thời gian tới, thời tiết chuyển mùa đông-xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của vi-rút, đồng thời gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến thể mới.

Bên cạnh đó, có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một số đơn vị, người dân trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội.

Từ thực tế đó đòi hỏi công tác ứng phó dịch cần được tập trung và hiệu quả hơn nữa. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Cần thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT; linh hoạt tăng cấp độ phòng, chống dịch ở những khu vực có diễn biến dịch phức tạp để nhanh chóng kiểm soát tình hình. Có kế hoạch chuẩn bị công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022. Tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm soát tại các cửa khẩu để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới.

Mặc dù đã xác định “sống chung với dịch” nhưng vẫn cần tăng cường bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, trường học; kiểm tra phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe… để phát hiện sớm, có biện pháp xử lý, ngăn chặn lây lan trên diện rộng.

Về phía Bộ Y tế cần chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng bảo đảm trong thời gian sớm nhất thực hiện tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và sớm triển khai tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ cao cũng như chuẩn bị kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi…

Đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng, mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Cùng với lộ trình sản xuất trong nước, chắc chắn nguồn cung vaccine sẽ đáp ứng tốt công tác tiêm chủng tại nước ta trong thời gian tới.

Theo ghi nhận của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), những ngày gần đây tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 có xu hướng giảm. Tỷ lệ sử dụng vaccine trong tổng số vaccine được phân bổ của nhiều địa phương còn thấp, trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa cao (dưới 85%).

Cục Y tế dự phòng đã có văn bản “thúc” các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Địa phương tổ chức các đội lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao để quản lý, tiêm vaccine, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời.

Theo thống kê của các cơ sở điều trị, phần lớn những trường hợp tử vong là ở nhóm người mắc bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc người cao tuổi, sức khỏe suy giảm. Bộ Y tế đã đưa ra chiến lược giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân Covid-19. Đó là, tiếp cận các loại thuốc điều trị đặc hiệu đang lưu hành trên thế giới để đưa về Việt Nam điều trị của bệnh nhân nặng. Các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực thu dung, điều trị vừa để giảm tối đa trường hợp tử vong cũng như chủ động thích ứng các tình huống dịch.

Kinh nghiệm qua những đợt tham gia chống dịch tại Hải Dương, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… tại cuộc hội chẩn trực tuyến với đầu cầu An Giang sáng 10/12, PGS,TS Nguyễn Văn Chi, Phụ trách Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, các địa phương cần quyết liệt phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 theo đúng mức độ của bệnh. Đây là yếu tố tiên quyết để tránh xung đột về nhân lực, cơ sở vật chất cho các tầng, từ đó giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng tầng 1 và tầng 2 phải chuyển lên tầng 3, từ đó giảm áp lực cho tầng trên và giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong.

TS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng Khoa Nội tiết, đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai) chỉ rõ, các cơ sở y tế cần lập danh sách và phân loại bệnh nhân Covid-19 có kèm bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… từ đó có kế hoạch điều trị cho phù hợp bởi các bệnh nhân có bệnh nền khi mắc Covid-19 thì nhiều nguy cơ sẽ trở nặng và khó qua khỏi nếu chúng ta không theo dõi sát sao và có phác đồ điều trị một cách hiệu quả.

Dịch còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong vẫn tăng trong khi biến thể mới đe dọa. Hơn lúc nào hết, nguyên tắc phòng, chống dịch: 5K+vaccine, thuốc điều trị+công nghệ+ý thức người dân cần được thực hiện đồng bộ và xuyên suốt. Bên cạnh các giải pháp của cơ quan chuyên môn, rất cần những sự chung sức, đồng lòng của người dân. Mỗi người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Trung Hiếu

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/12/2021

Đường sắt tiếp tục bán vé nguyên khoang, nguyên toa

Ngày 4/12, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đáp ứng nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt tiếp tục duy trì bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022, đồng thời giảm giá từ 10% đến 15%. Đặc biệt, không giới hạn cự ly đối với hành khách mua vé đi tàu nguyên khoang, nguyên toa như trước đây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cao nhất cho hành khách đi tàu trong mùa dịch, từ ngày 15/11, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé, cung cấp dịch vụ nguyên khoang (khoang 4 giường và 6 giường), nguyên toa tới khách hàng. Đến ngày 3/12, sau gần 20 ngày mở bán, ngành đường sắt đã bán được gần 1.000 vé nguyên khoang, nguyên toa và nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ phía hành khách.

Nhận thấy nhu cầu của hành khách muốn có không gian riêng, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất khi đi tàu cùng gia đình, người thân hoặc theo nhóm rất lớn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngành đường sắt tiếp tục duy trì bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2 cùng chính sách giảm giá từ 10%-15% và đặc biệt là không giới hạn cự ly đối với hành khách mua vé đi tàu nguyên khoang, nguyên toa.

Như vậy, kể cả hành khách mua vé đi chặng ngắn (dưới 300 km) vẫn có thể mua vé nguyên khoang, nguyên toa khi di chuyển và hưởng các chính sách ưu đãi của ngành đường sắt. Hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa nếu có nhu cầu đưa, đón tại nhà, ngành đường sắt sẽ phục vụ theo nhu cầu và được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu. Tại các nhà ga, hành khách được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng, bố trí lối đi riêng khi lên, xuống tàu.

Cùng với việc kéo dài thời gian bán vé nguyên khoang, nguyên toa; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và triển khai nhiều giải pháp phòng dịch nghiêm ngặt như tổ chức phun khử khuẩn tại các nhà ga và toa xe trước khi đưa ra vận dụng; các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga tuân thủ việc tiêm vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi làm việc,… hành khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn tàu hỏa là phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên,… khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa trong dịp Tết.

Trang Ly

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 4/12/2021

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 43,5 tỷ USD

11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỷ USD; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỷ USD, thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD,…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 11/2020 và tăng 5,8% so với tháng 10/2021. Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỷ USD, tăng 13,7%; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỷ USD, tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD, tăng 3,5%; chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD, tăng 4%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỷ USD, tăng 25,9%.

Trong 11 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm gỗ,… Các mặt hàng cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, cao su tăng 11,7% khối lượng và 40,5% giá trị; gạo tăng 0,8% khối lượng và tăng 7,3% giá trị,… Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng nhờ giá bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 44%; cà phê khối lượng giảm 4,4% nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng 5,9%.

Về  thị trường xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 43,1% thị phần, châu Mỹ (29,6%), châu Âu (11,5%), châu Phi (1,9%), châu Đại Dương (1,6%).

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, đạt trên 11,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, tiếp đến là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc …

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của hai Tổ công tác (phía Nam và phía Bắc) để chỉ đạo, hướng dẫn các Sở NN&PTNT, phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong lưu thông, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các diễn đàn, hội nghị trực tuyến kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ nông sản, phát triển ngành hàng. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các nước Peru, Úc, Braxin, Trung Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN, Nga,…/.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/12/2021

Bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ

Ngày 14/12, lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) diễn ra tại Đà Nẵng. Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt là kết quả của đợt tìm kiếm chung lần thứ 144 và 145 (tháng 7-12/2021). Hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam giám định tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Mỹ để xác minh thêm.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh chính sách nhân đạo của Chính phủ trong giải quyết vấn đề MIA với phía Mỹ, khẳng định lại chủ trương “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tinh thần hòa hiếu của dân tộc Việt Nam; đồng thời, đánh giá cao và mong muốn Mỹ tăng cường hơn nữa trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt về rà phá bom mìn, tẩy độc các điểm nóng da cam và hỗ trợ nạn nhân, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Quyền Phó Đại sứ Mỹ Noah Zaring (N.Da-ring) cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, người dân Việt Nam đối với hoạt động nhân đạo MIA; nhấn mạnh hợp tác nhân đạo MIA đã giúp xây dựng lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và là tiền đề thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác như kinh tế-thương mại, nhân đạo, trong đó có việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; cho biết Mỹ đã trợ giúp Việt Nam hơn 24 triệu liều vắc-xin phòng, chống Covid-19, 20 triệu USD trang thiết bị y tế và sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 14/12/2021

Tuyên dương 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2021

Trong số những tấm gương của chương trình năm nay, có nhiều cá nhân là nguồn động lực, cảm hứng vượt khó giành nhiều thành tích xuất sắc như vận động viên cử tạ Lê Văn Công, nhà sáng lập chương trình truyền thông cho thanh niên khuyết tật chống dịch an toàn Lương Thị Kiều Thúy.

Tối 13/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn TCPVN tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, dự chương trình.

Được khởi xướng vào năm 2013, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đến nay đã tuyên dương hơn 546 nghìn thanh niên khuyết tật tiêu biểu theo các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Hội đã nhận được 75 hồ sơ tham gia chương trình.

Qua đây, đã lựa chọn được 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, xuất sắc. Trong đó, có nhiều hạt nhân lan tỏa động lực, cảm hứng vượt khó vươn lên trong cuộc sống, giành nhiều thành tích nổi bật như vận động viên cử tạ Lê Văn Công với hàng loạt huy chương vàng, bạc ở khu vực châu Á và Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Ở lĩnh vực công tác xã hội, có thể kể đến Nhà sáng lập Chương trình truyền thông cho thanh niên khuyết tật chống dịch an toàn, đồng sáng lập “Tiệm giặt là người điếc” Lương Thị Kiều Thúy. Tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế là anh Trần Hoàng Lấm với mô hình nông nghiệp cho doanh thu 900 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.

Năm nay, gương thanh niên khuyết tật vươn lên trong học tập, tích cực hoạt động tình nguyện vì cộng đồng điển hình có chị Nguyễn Thụy Thủy Tiên (sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Là “Sinh viên 5 tốt”, chị còn năng nổ tham gia các chương trình thiện nguyện và phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng mỗi thanh niên khuyết tật tiêu biểu 1 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, trao các giải thưởng của Cuộc thi viết “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Ngọc Vy

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 11/12/2021

Tôn vinh 87 trí thức trẻ tiêu biểu ngành y

Sáng 10/12, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2021. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tổng hội Y học Việt Nam.

Đây là sự động viên và khích lệ đội ngũ trí thức ngành y tế cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, đại diện Tổng Hội Y học Việt Nam trao chứng nhận trí thức tiêu biểu ngành y tế cho 87 trí thức tiêu biểu, trong đó có 24 người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 36 người có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 27 người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II.

Các trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2021 thực sự xứng đáng với danh hiệu vinh dự này, không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Tổng hội y học Việt Nam để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức ngành y tế, các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm trong quản lý và lĩnh vực lâm sàng vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS, TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, việc lựa chọn tôn vinh các trí thức tiêu biểu ngành y năm 2021 dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng. Những cá nhân được tôn vinh là những người đã được công nhận một trong các danh hiệu cấp Nhà nước như: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân; Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú… và được các Hội chuyên ngành trực thuộc đề cử.

Đồng thời, các tri thức cũng tích cực tham gia các hoạt động hội và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tổng hội, đặc biệt là tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống Covid-19; có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của Tổng hội Y học Việt Nam nói riêng và của toàn nền y học Việt Nam nói chung.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/12/2021

Tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, trong đó có nội dung “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân-thiện-mỹ”.

Ngay sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đang bắt tay triển khai 11 nhiệm vụ, trong đó có nội dung tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để tạo động lực phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Trong nội dung này, Bộ tập trung tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, qua đó để xây dựng bộ tiêu chí về chỉ số văn hóa quốc gia hướng tới sự phát triển bền vững. Ngày 2/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức Tọa đàm “Xây dựng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học”. Vấn đề văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục và văn hóa học đường được các cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục nêu ra nhằm hướng tới xây dựng một môi trường học tập có chuẩn mực văn hóa, đạo đức được xã hội thừa nhận.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ là nhiệm vụ trọng yếu để phát triển văn hóa dân tộc hiện nay. Những môi trường văn hóa mà mỗi cá nhân đã trải qua trong suốt cuộc đời chính là nơi mà họ được dạy dỗ, được học hỏi để phát triển nhân cách, để trở thành một con người xã hội. Từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đoàn thể đến các cộng đồng dân cư,… đó là những môi trường bồi đắp cho mỗi con người không chỉ về tri thức, kinh nghiệm sống, kỹ năng sống mà còn là nơi trao gửi yêu thương, bồi dưỡng những xúc cảm thẩm mỹ, những giá trị văn hóa, đạo đức… Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ vun đắp, hình thành cho con người những đức tính, phẩm chất tốt đẹp; đồng thời góp phần đẩy lùi cái lạc hậu, cái giả dối, cái xấu. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trên thực tế, môi trường văn hóa, xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn lớn; đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Hiện tượng ô nhiễm môi trường văn hóa không chỉ xuất hiện ở một số cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp mà ngay cả một số không gian văn hóa vốn được coi là nơi nuôi dưỡng cho những giá trị tốt đẹp như gia đình, học đường… cũng có những dấu hiệu rạn vỡ, xuất hiện nhiều tiêu cực đáng lo ngại. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm xuất phát từ nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, nhất là những tác động của bối cảnh, tình hình phức tạp trong và ngoài nước, mặt trái của nền kinh tế thị trường, giao lưu hội nhập quốc tế; việc ban hành quy định, hướng dẫn về xây dựng môi trường văn hóa chưa đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát chưa nghiêm; các phong trào, chương trình hoạt động văn hóa diễn ra còn mang tính hình thức, thời vụ; nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng…

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, là nền tảng tinh thần của xã hội, nhất thiết phải có hệ thống pháp luật hướng tới việc bảo vệ các giá trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa tốt đẹp, bảo vệ, tôn trọng quyền làm chủ của người khác, của cộng đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động có ý nghĩa như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hành nếp sống văn minh trong cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng làng bản, khu phố, gia đình văn hóa… Thực hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu, những cơ quan, đoàn thể có cách làm hay sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng môi trường văn hóa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu… Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đầy đủ, đồng bộ. Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Môi trường văn hóa giờ đây bên cạnh không gian hiện thực, còn có cả những không gian ảo, thông qua internet. Vì thế cần lưu ý các không gian này, xem xét bối cảnh xã hội số, kinh tế số, công dân số trong mối quan hệ với việc hình thành văn hóa số.

Việc xây dựng môi trường văn hóa phải là công việc của tất cả bộ, ngành, địa phương chứ không chỉ là công việc của riêng ngành văn hóa. Tất nhiên, phải có sự thống nhất giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cũng như sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình cộng đồng trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Quang Đông

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/12/2021

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế

Đúng như dự đoán, thí sinh Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, vừa kết thúc tại Thái Lan.

Thí sinh Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, vừa diễn ra tại Show DC (Bangkok, Thái Lan) tối 4-12.

Sau màn hô tên đầy ấn tượng tại đêm bán kết, thí sinh Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại đêm chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) 2021. Dù là gương mặt cuối cùng khép lại phần đồng diễn nhưng Thùy Tiên vẫn gây ấn tượng bởi màn hô tên đầy năng lượng.

Sau màn trình diễn của 60 thí sinh, MC đã công bố tốp 3 quốc phục đẹp nhất Miss Grand International thuộc về đại diện của các quốc gia: Malaysia, Peru, Angola.

Mặc dù trước đó, Thùy Tiên đã dẫn đầu tốp 5 phần thi Quốc phục về lượt bình chọn nhưng người đẹp đã không được nằm trong tốp 3 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất.

Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp thường niên, có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quang sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về “chấm dứt chiến tranh và bạo lực”.

Sau 7 lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức năm 2020 vì dịch. Đầu năm nay, cuộc thi trở lại tại Thái Lan, đương kim hoa hậu là Evelyn Abena Appiah đến từ Mỹ.

Các đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International những năm gần đây đều lọt tốp khá cao: Á hậu Phương Nga, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Huyền My lọt top 10 và Á hậu Ngọc Thảo top 20.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/12/2021

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù

Chiều 13/12, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội 8 năm tù; bị cáo Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) 4  năm tù và bị cáo Nguyễn Trường Giang, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung, tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, hình phạt chung đối với bị cáo Chung là 13 năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung, cấm hai bị cáo Nguyễn Đức Chung và Võ Tiến Hùng giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính trong các tổ chức kinh tế Nhà nước từ 3-4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đối với số tiền thiệt hại trong vụ án, tòa yêu cầu các bị cáo Chung và Giang liên đới bồi thường cho Công ty Thoát nước hơn 36 tỷ đồng.

Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, đây là vụ án rất nghiêm trọng, quá trình triển khai thực hiện công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm nước tại các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội, lợi dụng vị thế công việc trong Ủy ban nhân dân thành phố và vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác nhau, các bị cáo trong vụ án, đứng đầu là bị cáo Nguyễn Đức Chung đã có các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cố ý làm trái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ký kết 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch Water thông qua Công ty Arktic (là công ty gia đình bị cáo Chung) để Công ty Arktic được hưởng lợi nhuận không chính đáng số tiền hơn 36 tỷ đồng, gây thiệt hại cho vốn ngân sách Nhà nước số tiền đặc biệt lớn và gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là biểu hiện một phần của tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, hoạt động kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, của người đứng đầu thành phố Hà Nội, dẫn đến một số cán bộ chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hành vi sai phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/12/2021

Kỳ họp thứ chín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 29-11 đến ngày 1-12-2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ chín. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh và một số cán bộ, đảng viên, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên liên quan, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và lực lượng BĐBP, gây bức xúc trong xã hội. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

– Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

– Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Trên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, nguyên Đảng ủy viên BĐBP tỉnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa; Thượng úy Sơn Hoàng Ngự, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa; Thượng tá Lê Văn Phương, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Trà Vinh và Phạm Hồ Hải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên hải, tỉnh Trà Vinh.

– Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Ri, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy BĐBP tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Viễn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Vĩnh và Thiếu tá Nguyễn Minh Sơn, Đảng ủy viên BĐBP tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Vĩnh.

– Cảnh cáo đồng chí Đỗ Hữu Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trà Vinh.

– UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo và xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

 1. Tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Nam Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. Khiển trách các đồng chí: Nguyễn Huy Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Trần Quý Tường, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

III. Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Những vi phạm nêu trên đã gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hùng Sơn.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và việc thực hiện kỷ luật lao động.

 1. Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, UBKT Trung ương nhận thấy:

Đồng chí Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đàm Quang Vinh; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ.

 1. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, UBKT Trung ương nhận thấy:
 2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

 1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện các dự án, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, đấu thầu và bảo vệ môi trường… Những vi phạm, khuyết điểm trên của Ban Cán sự đảng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ.
 2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, UBKT Trung ương nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Hải Dương còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Hải Dương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: