Pham Ton’s Blog

Tháng Một 12, 2022

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:02 sáng

TIN MỚI NHẬN

21:28 ngày 11/1/2022 bạn Bùi Lê

Bùi Lê Nghiên

Bùi Lê Nghiên

Nghiên (là một trong số thanh niên Cảng Hà Nội đã tham gia chiến dịch vận tải phục vụ chiến trường VTDDS5 tại Cảng Gianh thuộc Binh trạm 4 Quảng Bình 1968-1969) gửi cho chúng tôi tin nhắn và bài thơ sau:

“Anh Thành ơi Em gọi điện gặp được chú Phạm Tuyên rồi Em viết mấy câu vần chúc thọ chú phạm Tuyên tuổi 91 sang tuổi 92 Chú bảo em gửi qua anh . Anh chuyển giúp em Em cảm ơn anh .

Blog tại WordPress.com.