Pham Ton’s Blog

Tháng Tám 2, 2022

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 7 năm 2022)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:21 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười bốn, kỳ 2 tháng 7 năm 2022.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/7/2022

Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư tại Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 30/7, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 544 về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, Đoàn Kiểm tra 544 do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Cán sự Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 nêu rõ:

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Mục đích của cuộc kiểm tra là thông qua kiểm tra để ghi nhận những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời, phát hiện những tồn tại hạn chế để xác định nguyên nhân và có biện pháp để khắc phục.

Đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ, kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng, phải thực hiện nghiêm túc. Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần xây dựng báo cáo tự kiểm tra phải trung thực, đầy đủ, rõ ràng, theo đúng đề cương, trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tiến hành rà soát, xác minh các vấn đề liên quan.

Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để Đoàn 544 hoàn thành nhiệm vụ được giao; yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra 544 căn cứ vào đề cương, kế hoạch, nội dung, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên để tiến hành kiểm tra bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/7/2022

Liên hợp quốc đánh giá cao Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc tiếp đoàn, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hỗ trợ triển khai thực địa hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Atul Khare nhấn mạnh: Liên hợp quốc đánh giá cao sự ủng hộ, tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ông Atul Khare khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo thực tế, chính sách và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình với các nước khác.

Tại các cuộc gặp, làm việc với đoàn, các nghị sĩ Mỹ khẳng định: Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ và Quốc hội Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Mỹ, ủng hộ tăng cường hợp tác hai nước về quốc phòng an ninh, trong đó tập trung hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm chất độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam, nâng cao năng lực hàng hải và hỗ trợ đào tạo.

Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước, như thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nghị sĩ Mỹ và đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhất là các nghị sĩ trẻ. Hai bên chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/7/2022

Triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại tỉnh Bình Định và Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 544 thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, sáng 29/7, Đoàn kiểm tra 544 đã triển khai quyết định của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Đoàn kiểm tra 544 chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 nêu rõ: Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Quyết định số 544, Ban Bí thư giao cho Đoàn kiểm tra 3 tổ chức Đảng, gồm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, nhiều đoàn kiểm tra đã làm việc ở các tổ chức đảng trong phạm vi cả nước và Ban Chấp hành Trung ương đã có đánh giá tổng kết, ban hành Kết luận số 21. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng còn những tồn tại, hạn chế. Các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đã tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, nhưng đâu đó, việc nêu gương còn những vấn đề cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Để thực hiện các nghị quyết, chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn trong việc kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm, coi trọng, xem đây là một công cụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai một cách bài bản, đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng, thực hành pháp luật, lĩnh vực kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị một cách toàn diện (thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp…).

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp để thực hiện trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, đây là công việc thường xuyên, từ đầu năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai nhiều đoàn tổ chức kiểm tra ở 30 tổ chức đảng trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng cho biết, Đoàn kiểm tra 544 triển khai kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW. Đoàn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, dự kiến các đơn vị kiểm tra.

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước có báo cáo tự kiểm tra, các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc phối hợp với Đoàn kiểm tra giải quyết những vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình kiểm tra, xác minh đối chiếu với báo cáo để có những thông tin trung thực, chính xác nhất.

Về phía Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên cần tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm quyết định, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên cần tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và kế hoạch của Đoàn kiểm tra 544.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn cũng nêu một số yêu cầu về chuẩn bị tài liệu, quy trình kiểm tra, các nội dung kiểm tra, các mốc thời gian đặt ra đối với từng đơn vị, phần việc. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2019 đến nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định tuy là công việc kiểm tra thường xuyên nhưng rất quan trọng.

Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát, là cơ hội để Ban Cán sự thực hiện rà soát, đánh giá lại kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW và Kết luận số 21-KL/TW.

Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tổng hợp báo cáo theo đúng yêu cầu.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 30/7/2022

Thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Ngày 29/7, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (gọi chung là nguồn tin về tội phạm) và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn Kiểm tra; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính, chủ trì hội nghị.

Theo ghi nhận của Đoàn Kiểm tra, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

Trong 10 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 Nghị quyết, 288 Nghị định; ban hành, phối hợp ban hành 13 Thông tư, Thông tư liên tịch. Các cơ quan chức năng của Bộ đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm, đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng của Bộ đã tiếp nhận 478 Quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản từ các cơ quan tiến hành tố tụng (có 61 quyết định trưng cầu giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo); đã ban hành 333 kết luận giám định, định giá tài sản (có 53 kết luận giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo). Tiến độ, chất lượng các kết luận giám định, định giá cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính còn có những tồn tại, hạn chế. Vẫn còn việc chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ; việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định mới của Luật Giám định tư pháp còn chậm.

Việc phát hiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính chưa được quan tâm chú trọng; mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra nhưng số vụ việc có dấu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được phát hiện, chuyển cơ quan điều tra còn ít. Công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tại một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật Đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác giám định, định giá tài sản phục vụ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; tích cực và chủ động phối hợp các cơ quan liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra trong công tác này, nhất là những vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ quản lý; rà soát, đánh giá, phát hiện những sơ hở, bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

Bộ Tài chính nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện những vi phạm trong nội bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm hơn nữa, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/7/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác với các chính đảng mác-xít

Tối 28/7, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Hoài Trung tuyên đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Diễn đàn.

Trong Thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Xây dựng chủ nghĩa Mác thế kỷ XXI phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại”, cho rằng đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin – những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào tình hình thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, hình thành nên hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Từ sau Đại hội XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là hạt nhân, lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ở Việt Nam, với chủ nghĩa yêu nước sâu sắc, quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc và ước muốn nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó mang tên Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, những bài học kinh nghiệm của phong trào cộng sản, công nhân thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong hơn 90 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quán triệt trên những vấn đề quan trọng, trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các chính đảng mác-xít, lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam qua các thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng mác-xít và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, dân chủ và thịnh vượng chung, đồng thời không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít nhiều thắng lợi mới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện Đảng ta trình bày tham luận, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cũng như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có Thư chúc mừng gửi Diễn đàn, trong đó khẳng định chủ nghĩa Mác có tính mở và không ngừng phát triển, chỉ có bản địa hóa, thời đại hóa mới có thể phát triển. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì kết hợp giữa nguyên lý chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung Quốc và văn minh Trung Hoa; bày tỏ sẵn sàng cùng các chính đảng mác-xít trên thế giới tăng cường giao lưu, không ngừng làm phong phú và phát triển chủ nghĩa Mác.

Các nhà lãnh đạo các chính đảng mác-xít khẳng định những giá trị khoa học và chân lý của chủ nghĩa Mác; nhất trí tăng cường đoàn kết, giao lưu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhằm khắc phục những khó khăn chung hiện nay.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 29/7/2022

Triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại Ban Nội chính Trung ương và Cà mau, Quảng Nam

Ngày 28/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị. Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra và Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe công bố Quyết định số 547-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch kiểm tra, chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra đối với Ban Nội chính Trung ương và một số tổ chức đảng trực thuộc.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động; kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, quá trình kiểm tra phải dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Các đơn vị trong kế hoạch kiểm tra khi báo cáo kết quả thực hiện cần chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục. Nhất là các đơn vị chú ý nêu những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở những nội dung đó, Đoàn kiểm tra có yêu cầu hoặc hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra có thể sẽ kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới cho phù hợp với thực tiễn (nếu có).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/7/2022

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí trong ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí thủ trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí báo cáo viên Trung ương; các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và bí thư, phó bí thư một số đảng ủy trực thuộc không kết nối với điểm cầu Trung ương.
Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Trong buổi sáng ngày 21/7, các đại biểu được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Trong buổi chiều 21/7, các đại biểu được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
Trong buổi sáng 22/7, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Dự tại điểm cầu Bộ Y tế có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Ban thường vụ Công đòan, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ; ủy viên các Ban Xây dựng đảng của Đảng ủy Bộ…
Hội nghị diễn ra từ ngày  21/7/2022 đến 22/7/2022
 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 19/7/2022

Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đàu cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Bounthong Chitmany thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; chia sẻ về các hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương của Lào trong việc triển khai các hoạt động Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 và kỷ niệm hai sự kiện trọng đại của hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounthong Chitmany dẫn đầu thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm; nhấn mạnh việc hai bên tổ chức kỷ niệm hai sự kiện trọng đại tại mỗi nước vào cùng một thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức, đồng lòng giữ gìn và vun đắp để mối quan hệ thủy chung, sắt son Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện đúng tính chất của mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định đường lối và triển khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/7/2022

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Hôm nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là sự kiện quan trọng, là hoạt động trọng tâm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, đánh dấu mốc son sáng ngời trên chặng đường phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, cùng chung dòng nước Mê Công, cùng tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ. Sự gần gũi về địa lý, nét tương đồng lịch sử và văn hóa đã đưa hai dân tộc Việt Nam và Lào gắn bó keo sơn từ lâu đời. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong xây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố và phát triển, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc.

Ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam và Lào luôn sát cánh bên nhau. Mồ hôi, xương máu của chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam đã hòa quyện cùng mồ hồi, xương máu của chiến sĩ và nhân dân Lào, mãi mãi là biểu tượng cao đẹp, trong sáng về tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt không gì lay chuyển nổi giữa hai nước, về tình đồng chí giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau xây dựng đất nước. Văn kiện này mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong thời kỳ mới, ngày càng gắn bó khăng khít và tin cậy.

Trải qua những chặng đường lịch sử, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được vun đắp, phát triển bền vững. Dưới sự chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị, địa phương và doanh nghiệp hai nước luôn chủ động phối hợp, tích cực triển khai có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định, chương trình hợp tác và đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở mỗi nước, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của hai Đảng, hai nước trên trường quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên luôn khẳng định rằng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có và là quy luật phát triển, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản chung của hai Đảng, hai dân tộc, cần được giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Hợp tác quốc phòng-an ninh duy trì là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật chuyển biến tích cực. Các cơ quan, ban, ngành và địa phương hai nước duy trì và tăng cường giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Nhân dân Việt Nam và Lào tự hào về những thắng lợi quan trọng của hai nước trên những chặng đường cách mạng vẻ vang. Là người bạn, người đồng chí, anh em thân thiết, Việt Nam vui mừng chia sẻ về những thành tựu toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giành được trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Hân hoan đón chào các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào khắc sâu tình cảm gắn bó và cùng nhau vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi xanh tươi, bền vững.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/7/2022

Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

T

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định số 567-QĐ/TW ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước; được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, cùng với quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, cùng nhiều năm sống ở địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm đã có, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, đồng thời chia sẻ, cá nhân nhận thức rõ nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy được phân công phụ trách chính quyền, giúp việc tốt cho đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, tôi mong được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy, sự phối hợp giúp đỡ chí tình của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương bạn”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/7/2022

Đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Sáng 15/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa XV, giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố Quyết định số 568 ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Đào Hồng Lan thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh để giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế; công bố Quyết định 839/QĐ-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Đào Hồng Lan đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó trọng trách.

Thủ tướng cho biết, đồng chí Đào Hồng Lan là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và Trung ương. Ở những cương vị khác nhau, đồng chí không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

“Việc đồng chí Đào Hồng Lan được giao đảm nhiệm trọng trách Bí thư Ban cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng chí. Trên cương vị mới với nhiều thách thức này, tôi tin tưởng rằng đồng chí Đào Hồng Lan sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, cùng với tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Trong thời gian qua, đặc biệt là hơn 2 năm chiến đấu với đại dịch COVID-19, ngành Y tế đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, thể hiện tinh thần không lùi bước trước khó khăn, vững vàng ở tuyến đầu chống dịch; đến nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh việc căng mình chống dịch, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường quy, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

“Những thành tích đó của ngành Y tế đã đóng góp hết sức tích cực vào thành tựu chung của cả nước đạt được thời gian qua, thể hiện qua những số liệu thống kê trong quý II vừa qua mà chúng ta đều biết” – Thủ tướng nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả hết sức tích cực mà ngành Y tế đã đạt được.

Nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, Thủ tướng cho rằng tình hình dịch bệnh trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, biến chủng mới xuất hiện vì vậy chúng ta không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Thủ tướng đề nghị ngành Y tế nhận rõ chức trách, nhiệm vụ của mình đã được giao, tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm như:

Thứ nhất, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh và y đức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ Bộ Y tế thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. Càng khó khăn bao nhiêu, càng phải đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Thủ tướng lưu ý ngành Y tế cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn. Tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác vệ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Thứ hai, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế cần tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; làm tốt hơn nữa công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Dẫn lời Bác Hồ nói “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ…”, Thủ tướng mong muốn ngành Y tế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác, đề cao y đức…

Thứ ba, bám sát tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả cho các nhóm đối tượng.

“Hiện tốc độ tiêm vaccine chưa đạt yêu cầu. Đề nghị đồng chí Quyền Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt việc này”- Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp đã đúc kết trong phòng chống dịch; thực hiện nghiêm 2K+ vaccine và các biện pháp khác…

Thứ tư, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong mua sắm và khẩn trương triển khai các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. “Đây là một bức xúc của nhân dân. Chúng tôi hoan nghênh Bộ Y tế đã triển khai nhanh chóng việc mở các gói thầu tập trung thuốc quốc gia”- Thủ tướng nói.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tài chính, cung ứng dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế; đổi mới phương thức chi trả dịch vụ. Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế. Tăng cường công khai, minh bạch và chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; từng bước đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các tuyến. Xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, chăm lo hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành. Chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Theo Thủ tướng, đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ. Với sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, chúng ta tin tưởng, hy vọng đồng chí Đào Hồng Lan phát huy thế mạnh cùng tập thể Ban cán sự, Đảng bộ và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế sẽ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng điều động giữ chức vụ này.

Đồng chí bày tỏ, được phân công trọng trách trong thời điểm này,  cùng với đội ngũ 500 nghìn cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành Y tế, đồng chí sẽ nỗ lực phát huy, huy động sự tham gia các nhà khoa học, tham mưu, tổ chức thực hiện, khắc phục những khó khăn, làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo đội ngũ cán bộ, vì sự phát triển lâu dài của ngành. Toàn ngành mong nhận được động viên, chia sẻ, đồng lòng, ủng hộ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhân dân cả nước, để tháo gỡ khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể, cố gắng vươn lên.

Đồng chí tin tưởng với sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân cả nước, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế sẽ có giải pháp khắc phục khó khăn thời gian tới. Đồng chí mong Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/7/2022

Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

Ngày 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2022.

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng qua phục hồi rõ nét và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần tạo sự phấn khởi và củng cố niềm tin trong nhân dân. Ðạt được những kết quả nổi bật là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành của Quốc hội; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp và  sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực và những đóng góp quan trọng của các địa phương vào kết quả chung của cả nước. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhiệm vụ đặt ra cho nửa sau năm 2022 hết sức nặng nề. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế – coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để tổng hợp, xây dựng Ðề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để bị động trong chỉ đạo, điều hành…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành đồng bộ, chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Bảo đảm ổn định tỷ giá, lãi suất, các thị trường ngoại hối, tiền tệ, tín dụng. Tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, hỗ trợ giảm lãi suất cho vay. Ðẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém.

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả. Bộ Tài chính chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm phù hợp các loại thuế, phí, lệ phí; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh các loại thuế, phí đối với xăng dầu (giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt). Bảo đảm phát triển ổn định lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì xử lý ngay những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chú trọng rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công…

Các bộ, cơ quan chức năng và các địa phương theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường, giá cả, chuẩn bị các phương án, kịch bản điều hành phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả; tăng cường phòng, chống buôn lậu và tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá. Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng (xăng dầu, điện, than). Ðẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo cam kết COP26; sử dụng tiết kiệm năng lượng; chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó mọi tình huống. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…

Ðẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường thực hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Về vấn đề học phí, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động để trình các cấp có thẩm quyền theo hướng giảm khó khăn cho phụ huynh và học sinh, phù hợp tình hình và điều kiện của đất nước tại thời điểm hiện nay.

★ Hội nghị và phiên họp đã thảo luận về việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

 Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; thúc đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng; bố trí vốn đủ để thực hiện các dự án và giải ngân hiệu quả các nguồn vốn. Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay vướng mắc để có các mỏ, đủ nguyên vật liệu cho các dự án; nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển hạ tầng; các địa phương thành lập Tổ công tác, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Tổ trưởng để thúc đẩy triển khai và xử lý các vướng mắc nảy sinh.

★ Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Liên quan vấn đề này, đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã đề xuất với Chính phủ các giải pháp trước mắt và lâu dài về việc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Về ngắn hạn, trước mắt, Bộ đang tích cực soạn thảo để trình và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về bảo đảm thuốc, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ cấp phép quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế; đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán tại Trung ương và địa phương; sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết quả kiểm tra tại các địa phương, Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, các địa phương triển khai đấu thầu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị để tránh tình trạng tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám mua sắm. Về dài hạn, Bộ cũng đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Trang thiết bị y tế, Luật Dược…

Kiềm chế sự tăng nhanh của giá xăng dầu

Ðại diện Bộ Tài chính cho biết, trong ngày 4/7, ngay sau khi được Chính phủ thông qua, Bộ trưởng Tài chính đã ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn (Tờ trình số 244 ngày 4/7/2022). Theo đó, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, mức thuế đối với xăng giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít, nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít, dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg, dầu hỏa giữ mức 300 đồng/lít.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Chính phủ đã đồng ý và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết sớm nhất, để chúng ta có mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo ước tính của Bộ, sản lượng tiêu thụ vẫn giữ được như hiện nay một tháng. Chính sách này nếu được quyết từ ngày 1/8/2022 thì ước giảm thu ngân sách nhà nước từ giảm thuế bảo vệ môi trường cộng với giá trị gia tăng vào khoảng 7.000 tỷ đồng. Cùng với việc chúng ta đang triển khai hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với giảm thuế bảo vệ môi trường từ đầu năm đến nay trên mặt hàng xăng dầu, giảm 25.538 tỷ đồng nữa thì tổng thu ngân sách nhà nước khi thực hiện tất cả các giải pháp sẽ ước giảm thu khoảng 32.538 tỷ đồng trong năm 2022….

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/7/2022

Ngành dầu khí nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Chiều 25/7, phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả và thành tích của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nói riêng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp lớn vào công tác an sinh xã hội.

Sau khi tham quan thực tế tại nhà máy và nghe lãnh đạo tập đoàn, công ty báo cáo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cùng toàn thể người lao động ngành dầu khí. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất. Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn là doanh nghiệp tiên phong, đặt nền móng phát triển công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành lọc hóa dầu của đất nước.

Đề cập một số khó khăn, thách thức mà ngành dầu khí và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phải đối mặt trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; triển khai đồng bộ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư cũng như hình thành hệ sinh thái, phát triển chuỗi giá trị dầu khí nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

Nội dung trọng tâm nữa được Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đó là cần từng bước khẳng định vị thế của Petrovietnam trên trường quốc tế; tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; tập trung các nguồn lực đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao. Trong đó, theo Chủ tịch Quốc hội, “cần rà soát kế hoạch đầu tư, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án cấp bách, trọng điểm; không đầu tư dàn trải; quyết liệt xử lý các dự án yếu kém, thua lỗ, tồn đọng kéo dài”.

Đối với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty tập trung công tác quản trị rủi ro, quản trị tài chính; đánh giá toàn diện tác động của việc thay đổi cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về chất lượng khí thải để kịp thời có các nghiên cứu, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp; bảo đảm góp phần trong công tác bình ổn thị trường trong cả nước; định hướng giữ thị phần lọc dầu và từng bước chuyển hướng phù hợp sang sản phẩm hóa dầu.

Công ty cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo đảm hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu quốc gia tại Dung Quất, đồng thời góp phần kéo dài chuỗi giá trị dầu khí khẳng định sự phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tập trung công tác quản trị rủi ro, quản trị tài chính.

Nhấn mạnh tới cam kết của Việt Nam tại COP26 về việc đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xu hướng chuyển đổi năng lượng sắp tới là rất lớn, chẳng hạn xe điện sẽ phát triển, nên nhu cầu năng lượng sẽ ít đi. Công ty phải tính dài hạn như vậy, từ đó thay đổi cơ cấu sản phẩm, chủ động phương án tài chính; tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cần nâng cao tỷ lệ bảo dưỡng; nâng cao năng lực và tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 20/7/2022

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 884/QÐ-TTg ngày 23/7/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (Phó Trưởng ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm sau đây: Ðường Hồ Chí Minh; các dự án đường bộ cao tốc: Bắc-Nam phía Ðông; Bến Lức-Long Thành; Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; Biên Hòa-Vũng Tàu; Châu Ðốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Ðường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; Các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban Chỉ đạo thấy cần thiết…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các dự án; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các dự án nêu trên theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các công việc cụ thể.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban ký ban hành; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp nội dung và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo định kỳ sáu tháng, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/7/2022

Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ba khâu đột phát

Ngày 19.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Axel van Trotsenburg, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của dịch Covid-19 cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Nhắc đến 3 khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển là hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, Chủ tịch nước mong muốn WB hỗ trợ cả ba khâu này. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với WB trong triển khai các chương trình hợp tác thời gian tới; trong đó sẽ tiếp tục phối hợp với WB thúc đẩy giải ngân vốn ODA; đồng thời đề nghị WB tạo cơ chế thông thoáng hơn thúc đẩy quá trình này.

Ông Axel Van Trotsenburg khẳng định WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045 và sẽ nỗ lực hết sức tìm nguồn lực cần thiết để thực hiện nghiên cứu này. Ông cũng cho biết WB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các khâu đột phá mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/7/2022

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim

Chiều 27/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; các đội trưởng, chính trị viên đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ của 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, đạt kết quả tốt.

Các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được bảo đảm đầy đủ, quản lý, sử dụng có hiệu quả.

Chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được bổ sung, hoàn thiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân; tích cực phối hợp giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội và các hoạt động phòng, chống bão lũ, thiên tai, dịch bệnh…

Qua đó, góp phần củng cố lòng tin và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ ở trong nước mà còn đối với bạn bè quốc tế.

Với những thành tích xuất sắc, 4 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và một cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; gần 3.200 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, bằng khen các loại; gần 500 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước Lào, Campuchia tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phát biểu báo cáo tình hình; bày tỏ niềm vinh dự, trọng trách lớn lao và tình cảm đặc biệt của cán bộ, chiến sỹ đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời phản ánh những khó khăn, vất vả, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả hơn.

Mở đầu phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đọc lại hai câu thơ trong bài thơ “Sao chiến thắng” của Nhà thơ Chế Lan Viên thể hiện lý tưởng cách mạng để chúng ta cảm nhận về sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng liệt sỹ của dân tộc “Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết – Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông.”

Thủ tướng xúc động, biết bao cuộc chia tay vào chiến trường đã biết trước không có ngày trở lại. Và thực tế trải qua hai cuộc chiến tranh đã có hơn 1 triệu cuộc chia tay không có ngày đoàn tụ.

Các anh đã về với đất mẹ, về với núi sông, về với tổ tiên khi chỉ mười tám, đôi mươi, không có người thân bên cạnh, không một nén nhang, không một lời trăng trối, thậm chí không còn hình hài nguyên vẹn do sự ác liệt của chiến tranh.

Nước mắt, nỗi đau, sự nhớ thương, mòn mỏi ngóng trông vẫn hiện hữu trong từng nếp nhà, góc phố, xóm thôn. Biết bao gia đình còn không biết các anh đã nằm lại nơi đâu? Ngày giỗ là khi nào? Và vẫn mang theo hy vọng có thể một ngày nào đó sẽ tìm thấy người thân và làm giỗ vào ngày 27/7 hàng năm.

“Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là công việc nhân văn, nhân ái và biết ơn, ân nghĩa với các thế hệ đi trước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng cho biết, những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ và tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do và sự phồn vinh của Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương.

Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho các đội nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của các đơn vị quân đội trên địa bàn của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Với hàng trăm ngàn liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang và thiêng liêng.

“Chúng ta đã đang và sẽ tiếp tục hành trình này bằng trái tim nhân ái, tấm lòng nhiệt huyết và đức hy sinh. Chúng ta làm việc này để xoa dịu nỗi đau cho thân nhân các liệt sỹ… Chúng ta sẽ hành động vì những bà mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im,” vì những người vợ ngóng chồng, con ngóng cha… Chúng ta hành đồng vì đồng đội của các anh còn: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ – Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh,” Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ xúc động được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đội tìm kiếm, quy tập gặp rất nhiều khó khăn, một số thành viên vi bị đổ bệnh, bị thương, thậm chí đã hy sinh do các địa bàn tìm kiếm, quy tập cơ bản đều ở vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có nơi còn tồn sót bom mìn…

Tuy vậy, bằng quyết tâm, ý thức trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, từ năm 1994 đến nay, các đội tìm kiếm đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, quy tập được trên 84 nghìn hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước.

Riêng từ năm 2013 đến nay, các đội đã tìm kiếm, quy tập được gần 18 nghìn hài cốt liệt sỹ, trong đó có gần 9 nghìn hài cốt trong nước, trên 6 nghìn hài cốt ở Campuchia và gần 3 nghìn hài cốt ở Lào; đồng thời, tổ chức hồi hương và truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm tôn nghiêm, trang trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương, cá nhân; nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời, trân trọng, thấu hiểu và chia sẻ với những hy sinh, mất mát to lớn của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Số lượng hài cốt liệt sỹ cần tìm kiếm, quy tập còn nhiều, trong khi thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ ngày càng ít; nhân chứng tuổi ngày càng cao, trí nhớ giảm, địa hình nhiều thay đổi…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Trong đó, xác định nhiệm vụ đến năm 2030 tìm kiếm, quy tập được khoảng 15 nghìn hài cốt liệt sỹ; hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ tập thể.

Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Để thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên, góp phần đền đáp những hy sinh to lớn của anh hùng liệt sỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thực hiện một số nội dung.

Theo đó,  các cấp ủy, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, triển khai hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, của Bộ Quốc phòng và của các bộ, ngành liên quan về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; quan tâm chăm lo, chủ động đề xuất, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thủ tướng đề nghị lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khắc phục khó khăn; vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động thu thập thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác đối ngoại quân sự khi làm nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn.

Lực lượng chức năng kết hợp tham gia công tác xã hội xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai ở địa bàn trong nước cũng như ở địa bàn nước ngoài, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần vào công tác đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để kết nối các thông tin tìm kiếm liệt sỹ và mộ liệt sỹ nhằm kịp thời và gia tăng hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngày nào hài cốt của các liệt sỹ chưa được tìm thấy, chúng ta vẫn còn trăn trở, day dứt, lòng chưa yên. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị-xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; với những kinh nghiệm có được trong nhiều năm, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực, cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn; các đội sẽ phát huy tốt những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đáp lại niềm tin, sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sỹ.

“Hôm nay là ngày giỗ của hàng triệu những người con đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình này bằng trái tim và tấm lòng thành kính nhất để đời đời biết ơn các Anh hùng liệt sỹ,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ tặng các phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ có thành tích xuất sắc nhất.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/7/2022

Chinh phục đỉnh cao Toán học

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2022 vừa trở về nước trong sự hân hoan chào đón của gia đình, thầy giáo, cô giáo và bạn bè. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng năm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế đã nỗ lực và đạt thành tích cao.

Mặc dù vừa trải qua chuyến bay dài từ Na Uy về Hà Nội, tuy có đôi chút mệt mỏi, nhưng khi trao đổi về cảm xúc là học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế và đạt điểm thi tuyệt đối 42/42, Ngô Quý Đăng, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, em rất vui, hạnh phúc khi trở về Việt Nam, được gặp gia đình, thầy cô và bạn bè.

Đăng cho biết, bản thân không bất ngờ với Huy chương vàng bởi khi làm bài xong em đã nhận định làm bài khá tốt, nhưng khi biết được điểm tuyệt đối em thấy rất vui. Được nhận Huy chương vàng từ tay Thị trưởng thành phố Oslo (Na Uy) tại địa điểm Tòa thị chính thành phố – nơi hằng năm tổ chức trao giải Nobel Hòa bình, với Ngô Quý Đăng là niềm vinh dự và kỷ niệm đáng nhớ nhất với em khi tham dự kỳ thi này.

Chia sẻ về quá trình ôn luyện, Đăng cho biết, việc ôn luyện trước kỳ thi khá căng thẳng. Theo Đăng, để dự thi đạt kết quả tốt cần đam mê, yêu thích môn học, chăm chỉ, ôn luyện thường xuyên. Vì vậy, em luôn có một quyển sổ ghi chép lại các bài Toán khó để khi có thời gian rảnh đọc lại một lần hoặc nhiều lần sẽ hiểu được tư tưởng bài đó. Trong khi đó, học sinh Phạm Việt Hưng, lớp 11, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiện, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), đoạt Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế với số điểm 39/42 chia sẻ, khi được nhận giải em cảm thấy vui, tự hào vì làm được một điều rất tuyệt vời.

Em rất biết ơn thầy, cô giáo, bạn bè và bố mẹ, những người đã đồng hành cũng như giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống để em có được thành tích ý nghĩa này. Theo Hưng, để có kết quả này, mỗi ngày em cố gắng học thêm 30 phút, cố gắng luyện tập kiến thức và kiên nhẫn để có thể tập trung làm tốt bài thi, nhất là khi gặp bài toán khó. Trong kỳ thi này, bài nào cũng là bài toán khó và hay, em cảm thấy rất vui khi làm trọn vẹn bài thi.

Có thể nói, Toán học luôn là thế mạnh của học sinh Việt Nam khi tham dự Olympic châu Á hoặc quốc tế. Olympic Toán học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại thành phố Oslo (Na Uy), cả sáu học sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm: Hai Huy chương vàng, hai Huy chương bạc và hai Huy chương đồng. Có mặt tại sân bay Nội Bài từ khá sớm, anh Ngô Quý Đạt, phụ huynh học sinh Ngô Quý Đăng cho biết, gia đình rất vui, hạnh phúc vì con trở về mạnh khỏe và mang về thành tích cao cho trường, quê hương, đất nước.

Để đạt được thành tích này là quá trình nỗ lực học tập không ngừng của Đăng, nhất là có sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và gia đình. Theo anh Đạt, Đăng đam mê học toán và các môn học khác một cách tự nhiên và luôn cảm thấy hạnh phúc khi được học. “Có rất nhiều đêm tôi giục con đi ngủ để bảo đảm sức khỏe nhưng con luôn cố hoàn thành nốt bài học. Lúc đó thấy rất thương con nhưng giờ đây lại rất hạnh phúc”, anh Đạt chia sẻ.

Sau 19 năm, Việt Nam mới có một học sinh đoạt Huy chương vàng tại một kỳ Olympic Toán học quốc tế với số điểm tuyệt đối. Chia sẻ về khoảnh khắc học sinh Ngô Quý Đăng cầm cờ Tổ quốc lên nhận giải, thầy giáo Lê Bá Khánh Trình, Phó Trưởng đoàn Olympic Toán học Việt Nam, người cũng từng giành điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế năm 1979 cho biết, rất vui, xúc động và nhớ lại khoảnh khắc của chính mình cách đây 43 năm. Thầy Lê Bá Khánh Trình chia sẻ, mặc dù tự tin trước khi bước vào kỳ thi, song kết quả của đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán học quốc tế cũng mang đến bất ngờ.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, thành tích xuất sắc của đội tuyển Toán cũng như các đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của nước nhà, ngay cả trong ba năm học chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là thành tích thể hiện sự nỗ lực lớn nhất từ chính các em, cùng với đó là sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình, các thầy, cô giáo và nhà trường. Kết quả của các em hôm nay cũng là sự khẳng định, sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài, trong đó có chính sách phát triển trường trung học phổ thông chuyên.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 23/7/2022

Chủ tịch nước gửi Thư khen học sinh giành Huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư khen Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và các học sinh Việt Nam giành Huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022.

Trong Thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi biết về thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được tại kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2022, tô thắm thêm bảng vàng thành tích của học sinh nước nhà tại đấu trường quốc tế đầy khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là của cả dân tộc; các em đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước cũng gửi lời khen ngợi Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cái nôi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh năng khiếu, tài năng của đất nước, ngôi trường có nhiều thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Biểu dương các em học sinh đã xuất sắc giành được thành tích cao trong kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2022, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà; tin tưởng các thế hệ học sinh Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, bồi đắp trí tuệ, nhân cách, nối tiếp các thế hệ cha anh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 22/7/2022

Tính đa dạng trong gia tài tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

Vừa qua, Viện Văn học phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong chuyển động của văn học Việt Nam đương đại” nhân dịp tiểu thuyết Một ví dụ xoàng được trao Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương là gương mặt nổi bật của văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt nhất phải kể tới thể loại tiểu thuyết. Tính đến nay, ông đã xuất bản 10 cuốn tiểu thuyết ấn tượng, tiêu biểu cho xu hướng cách tân nghệ thuật với lối viết linh hoạt, biến ảo và sáng tạo. Tại tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Ðăng Ðiệp-Viện trưởng Viện Văn học nhận định bốn điểm đáng chú ý, cần tập trung bàn luận. Thứ nhất, tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương như một sự tuyên bố từ chối các đại tự sự để chú ý vào các tiểu tự sự, các vi lịch sử từ đời sống. Thứ hai, các tác phẩm thường không quá dài nhưng đó là những cấu trúc đa tầng, đầy thách thức. Thứ ba, tác giả luôn có ý thức thúc đẩy quá trình liên văn bản để kết nối các bình diện văn hóa, tri thức, văn học, lịch sử. Thứ tư, ngôn ngữ tiểu thuyết của ông mang nhiều dấu ấn cách tân. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, Giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2021 đã tìm được những tác phẩm xứng đáng để trao giải, trong đó có Một ví dụ xoàng. Có nhận định cho rằng tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương khó đọc nhưng tác giả rất công bằng với hiện thực xã hội Việt Nam, không phán xét ai, không có ý đồ dẫn bạn đọc đi vào riêng một lối nào đó mà để ra cho bạn đọc thấy hiện thực xã hội, tiếp cận từng tầng hiện thực trong văn chương của mình.

Có hơn 10 tham luận công phu và ý kiến trao đổi tập trung phân tích những đóng góp, đặc điểm tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương được trình bày tại tọa đàm. Giáo sư Trần Ðình Sử trong tham luận “Tự sự về tội ác – đọc Một ví dụ xoàng của Nguyễn Bình Phương” đã khẳng định tầm vóc tư tưởng của tác phẩm. Cốt truyện của tiểu thuyết rất đơn giản, nhưng tác giả đã viết thành một tiểu thuyết dài 200 trang, gồm hai phần. Phần một, kể về người mắc tội; phần hai kể về việc đi tìm hình bóng người đã chết. Một ví dụ xoàng là một tự sự về một trạng thái đời sống chạy theo vật dục, thiếu vắng tâm hồn, thiếu vắng lương tâm, ý thức, thiếu vắng tính người, tình người, nó gợi ra cho ta rất nhiều suy nghĩ. Bởi thế, đây không phải loại tiểu thuyết mà người đọc có thể buông mình thả trôi theo dòng sự kiện để giết thời gian mà đòi hỏi người đọc phải kiến tạo, nối kết các sự kiện, chi tiết rời rạc, xa nhau để hiểu được tính chỉnh thể. Người đọc khác nhau có thể đọc khác nhau.

Tiến sĩ Huỳnh Thu Hậu (Ðại học Quảng Nam) đề cập đến nghệ thuật “nghịch dị” trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, gồm: nhân vật, không gian nghệ thuật, ngôn ngữ, biểu tượng. Ông là cây bút tiêu biểu với những cách tân đổi mới về thi pháp tiểu thuyết bằng tư duy nghệ thuật “nghịch dị”. Bằng nghệ thuật này, nhà văn đã nỗ lực lạ hóa thế giới nghệ thuật, kiến tạo một thế giới đầy những phi lý, mâu thuẫn, chấn thương… và quan trọng hơn nữa, đó còn là sự nỗ lực nới giãn đường biên hiện thực, đường biên thể loại. Ðồng thời, nghệ thuật này cũng gắn liền với cảm hứng phê phán cái xấu, lên án cái ác.

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam phân tích, Một ví dụ xoàng đã giữ vai trò cái lõi của truyện kể, là nút bấm cho sự chuyển động của cả một cấu trúc tiểu thuyết. Cách thức này Nguyễn Bình Phương từng sử dụng trong các cuốn tiểu thuyết khác, gồm: Kể xong rồi đi, Mình và họ… Nếu xét ở phương diện cấu trúc hình thức, dường như càng về sau này, Nguyễn Bình Phương càng có xu hướng giảm trừ sự phức tạp trong nghệ thuật tiểu thuyết. Nhưng cũng có thể, với một nhà văn luôn biết cách tự làm mới mình như Nguyễn Bình Phương, giảm trừ sự phức tạp không phải để đi đến sự đơn giản, mà chính là để tạo thành sự phức tạp theo cách khác.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân (Ðại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, với việc sáng tác văn chương, Nguyễn Bình Phương đã dành khá nhiều công sức đầu tư cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Khi nhắc đến tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, có thể có người thích, có người không thích và rõ ràng tiểu thuyết của nhà văn khá kén người đọc, không dành cho số đông, nhưng độc giả đều ấn tượng trước những thủ pháp nghệ thuật. Nguyễn Bình Phương nổi tiếng với tiểu thuyết nhưng ít ai biết rằng trước khi dấn thân vào lĩnh vực văn xuôi, Nguyễn Bình Phương đã thành danh với thơ. Chính tư chất của một nhà thơ đã khiến cho Nguyễn Bình Phương kiến tạo văn bản văn xuôi của mình với hai đặc điểm nổi bật: đưa ngôn ngữ thơ vào văn xuôi và đưa những bài thơ như là thành phần trong cấu trúc ngữ nghĩa của tiểu thuyết. Trong nhiều tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, xuất hiện những đơn vị câu tương ứng với một đơn vị đoạn và được viết bằng ngôn ngữ giàu chất biểu cảm của thơ ca.

Chia sẻ tại tọa đàm khoa học về các tác phẩm của mình, nhà văn Nguyễn Bình Phương thừa nhận, bản thân từng bước chân vào văn chương một cách đầy ngẫu hứng, đầy hoang dại vì thế những bước chân sáng tác đầu tiên rất tự do. Nhưng khi viết nhiều lên, ông nhận ra cần phải có ý thức với những điều mình viết. Nó khiến nhà văn bớt tự do hơn, thậm chí đã từng nghĩ, sáng tác văn chương vất vả quá. Với ông, viết là hành trình để tìm thấy bạn đọc, tìm thấy sự quan tâm của giới phê bình cho tác phẩm. Những góp ý, phân tích khách quan thật sự rất có ích trong chặng đường sáng tạo.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/7/2022

Hội An, Phú Quốc vào nhóm 25 thành phố và đảo du lịch tốt nhất thế giới

Đô thị cổ Hội An đứng thứ 20 trong danh sách 25 thành phố du lịch tốt nhất thế giới trong khi Phú Quốc xếp vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng 25 hòn đảo tốt nhất thế giới của Tạp chí Travel+Leisure.

Thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam vừa được Tạp chí Travel+Leisure chuyên về du lịch và giải trí uy tín xếp hạng là một trong 25 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2022, trong khi Phú Quốc nằm trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.

Cuộc bình chọn giải thưởng World’s Best Awards diễn ra thường niên do tạp chí Travel + Leisure công bố dựa theo ý kiến của hàng nghìn độc giả là các du khách về những chuyến đi của họ.

Thông qua đánh giá, bình chọn của độc giả, Travel + Leisure đã chọn ra 25 thành phố du lịch và 25 hòn đảo hàng đầu thế giới.

Danh sách 25 thành phố tốt nhất thế giới được đưa ra theo các tiêu chí khách sạn, nhà hàng, sự phong phú của di sản văn hóa, điểm tham quan hấp dẫn, sự thân thiện mến khách, ẩm thực cũng như trên các phương diện về phòng chống COVID-19, các dịch vụ mua sắm, những giá trị tổng thể…

Và năm nay, trong danh sách 25 thành phố được du khách bình chọn nhiều nhất của Travel+Leisure, đô thị cổ Hội An đứng thứ 20 trong danh sách, với 88,9221/100 điểm.

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc.

Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An.

Đô thị cổ Hội An hấp dẫn du khách nhờ sự bảo tồn nguyên vẹn từ hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Thưởng ngoạn những công trình kiến trúc mang phong cách thời xưa cũ và những ngôi nhà cổ đậm dấu ấn thời gian, du khách như đang quay ngược dòng thời gian, lạc bước trong không khí truyền thống của một thương cảng sầm uất thời nhà Nguyễn, nơi giao lưu buôn bán của xứ Đàng Trong với các thương nhân đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan.

Du khách tới đây cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức các món ăn là tinh hoa, là nghệ thuật của nhiều nền văn hóa trên phố cổ. Có thể nói rằng kết tinh của sự kỳ diệu chính là những món ăn nhỏ bé được bày bán trong khu phố này, khiến cho ai đến cũng phải thử qua, để rồi lưu luyến không quên.

Đó có thể là Cơm gà Phố Hội, Cao Lầu Hội An, bánh bao-bánh vạc, bánh bèo Hội An, bánh đập-hến xào, chè bắp, mỳ Quảng, hoành thánh, bánh ướt hay bánh xèo Hội An.

Trong khi đó, với hạng mục các hòn đảo tốt nhất thế giới, những hoạt động giải trí, cảnh đẹp, danh thắng tự nhiên, các bãi biển, ẩm thực, sự thân thiện và giá trị tổng thể là những tiêu chí được đưa ra để bình chọn. Theo các tiêu chí đó, Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng với số điểm 90,25.

Travel + Leisure nhận định, sự yêu thích của du khách dành cho Phú Quốc đã giúp hòn đảo xinh đẹp này có được vị trí trong danh sách bình chọn, chủ yếu nhờ những bãi biển cát trắng cùng những món ăn ngon. Đảo Ngọc còn nổi tiếng về sản xuất nước mắm và hạt tiêu, cũng như sở hữu những rạn san hô tự nhiên và rừng nhiệt đới rậm rạp.

Hòn đảo này đang là thiên đường nghỉ dưỡng của cả du khách trong và ngoài nước, là vùng đất trù phú với những cánh rừng nguyên sinh cùng những bãi biển hoang sơ tươi đẹp, thơ mộng. Với 150km đường bờ biển, Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía bắc đến phía nam.

Bãi biển Phú Quốc đứng đầu danh sách các bãi biển tiềm ẩn được các hãng thông tấn cũng như du khách nước ngoài đánh giá và bình chọn là một trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Các bãi biển yên bình đẹp như tranh vẽ, nhưng không kém phần hoang sơ, hay những mái nhà cổ rêu phong tại các làng chài ven biển, những kiệt tác của thiên nhiên là đặc sản thu hút khách du lịch đến với hòn đảo ngọc này.

Phú Quốc cũng thu hút những du khách ưa thích trải nghiệm, mạo hiểm bởi những chuyến đi xuyên đảo, đắm chìm trong cảm nhận lạc vào chốn hoang sơ hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh với mùi lá rừng hoang dã, hay những chuyến lặn biển, câu mực đêm đầy hấp dẫn.

Được mệnh danh là thiên đường giữa biển, Phú Quốc còn để lại dư vị khó quên bởi những món ăn mang đậm hương vị biển, trong đó hấp dẫn nhất phải kể đến món gỏi cá trích, nhum biển, bánh canh ghẹ, lẩu cá bóp nấu xoài.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/7/2022

Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Dân y Khu 5

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 23/7, tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban Dân y Khu 5.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ và đông đảo các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, thầy thuốc Ban Dân y Khu 5.

Cuối năm 1946, để chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Đảng ta chủ trương điều động một số thầy thuốc giỏi vào bổ sung cho chiến trường miền trung và miền nam. Trên chiến trường Nam Trung Bộ, các thầy thuốc Ban Quân-Dân y Khu 5 vừa tận tâm, tận lực thực hiện sứ mệnh cứu người, vừa dũng cảm cầm súng chiến đấu bảo vệ thương binh, đồng đội, nhân dân.

Khi đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, các trận đánh lớn của ta liên tục diễn ra trên khắp các chiến trường. Để bảo đảm an toàn, các bệnh xá quân dân y đều được xây dựng tại các khu vực bí mật, có hệ thống công sự, hầm hào, đủ khả năng cho thương binh, bệnh binh trú ẩn. Trong hầm tối, giữa rừng sâu, những ca mổ “sống”, những lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cấp tốc được tổ chức, kịp thời bổ sung hàng trăm y tá, dược sĩ cho chiến trường. Tháng 6 năm 1962, Ban Quân-Dân y Khu 5 tách ra thành Ban Dân y và Ban Quân y, song các lực lượng vẫn thường xuyên gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Với các phương tiện, trang bị thô sơ như cối đá, thùng phun, nồi nước cất, các loại dược liệu, các cán bộ dược đã mày mò, nghiên cứu sản xuất được hàng nghìn lít cồn, hàng chục nghìn cuộn băng và rất nhiều thuốc uống, dịch truyền, novocain tiêm…

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, kẻ địch khủng bố, đàn áp dã man ở khắp mọi nơi, thuốc men, vật tư y tế khan hiếm, khiến công tác điều trị, cứu chữa thương binh, bệnh binh gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách, các thầy thuốc đã bất chấp hiểm nguy tìm kiếm nguồn dược liệu về chiết xuất, bào chế thuốc, giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua bệnh tật, tiếp tục đứng lên chiến đấu. Hàng nghìn cán bộ, nhân viên của Ban đã anh dũng chiến đấu, hi sinh và bị thương, dù bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man vẫn luôn giữ vững khí tiết cách mạng.

Nhiệm vụ hoàn thành, sau ngày giải phóng, Ban Dân y Khu 5 giải thể. Cán bộ, nhân viên của Ban có người phục viên, chuyển ngành, có người tiếp tục gắn bó với nghề y, trở thành thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, giám đốc các công ty, doanh nghiệp, cơ quan… Với bản lĩnh, nghị lực của người thầy thuốc được tôi rèn trong lửa đạn chiến tranh, nay tuy tuổi đã cao song họ vẫn không ngừng phấn đấu, vươn lên, góp sức xây đời, nêu gương để con cháu học tập, noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ trương đúng đắn của Đảng ta và Nhà nước điều động những thầy thuốc giỏi, có chuyên môn kinh nghiệm tăng cường bổ sung cho chiến trường miền trung và miền nam. Lịch sử ra đời và phát triển của Ban Dân y Khu 5 gắn liền với cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước vô cùng khó khăn, gian khổ, hy sinh.

Chủ tịch nước bày tỏ tri ân các thế hệ thầy thuốc đã vượt qua khó khăn, gian khổ trong kháng chiến để có mặt trên khắp các chiến trường, chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh và nhân dân. Ban Dân y Khu 5 đã nghiên cứu sản xuất được các loại vaccine chống dịch bệnh, nhiều loại thuốc và trang thiết bị y tế. Suốt từ năm 1965 đến 1975, những cống hiến, hi sinh của lực lượng Y tế Khu 5 góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước nhắc đến những tấm gương cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ Ban Dân y Khu 5 mà cuộc đời hoạt động cách mạng để lại niềm cảm hứng lớn lao cho các thế hệ sau, nhất là đội ngũ bác sĩ, thầy thuốc trẻ như: Bác sĩ Trần Dzũ; Giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên; Bác sĩ, Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm, Kỹ sư Vũ Đức Minh, v.v… vẫn được mọi người yêu mến, tri ân.

Chủ tịch nước khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và thầy thuốc Ban Dân y Khu 5 đã đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân Ban Dân y Khu 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét việc đầu tư, tôn tạo, nâng cấp khu Di tích Ban Dân y Khu 5 để nơi đây trở thành địa chỉ truyền thống của cách mạng và của ngành y, góp phần giáo dục lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ ngành y nói riêng.

Đáng chú ý, Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế phát huy truyền thống trong kháng chiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đúng quy định pháp luật để không thiếu thuốc, không thiếu vật tư y tế; đặc biệt là bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh đang diễn ra.

Phát huy tinh thần truyền thống ngành y tế Việt Nam và lương y Khu 5; thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “lương y như từ mẫu”, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình quân dân y kết hợp, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa cần tăng cường lực lượng quân y đóng quân tại đây để hỗ trợ khám chữa bệnh và điều trị cho người dân, phù hợp với điều kiện và tình hình của địa phương.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thầy thuốc Ban Dân y Khu 5; tránh việc để các đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Bởi hiện nay số lượng các đồng chí trong Ban Dân y không còn nhiều và đều tuổi đã cao. Đây cũng là một yêu cầu quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, nỗ lực để các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của địa phương.

 • Trang 7 báo Nhân Dân ngày 22/7/2022

Vĩnh Phúc kỷ luật giám đốc và 3 phó giám đốc Sở Tư pháp

Chiều 21/7, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cung cấp thông tin về việc xử lý kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, toàn bộ 4 lãnh đạo của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, gồm Giám đốc và 3 Phó Giám đốc Sở phải nhận những hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp với trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy sở Tư pháp.

Đồng chí Bắc đã vi phạm Quy chế làm việc của Sở, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Bắc là nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bắc bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bắc bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thiếu gương mẫu, chưa nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Tuấn Anh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh bằng hình thức buộc thôi việc.

Đồng chí Kim Thị Ánh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp. Đồng chí vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Kim Thị Ánh là rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Kim Thị Ánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Kim Thị Ánh bằng hình thức buộc thôi việc.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền. Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp là nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Tư pháp bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng chí Hà Thái Nguyên với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến có những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hà Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Hà Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện nay, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Sở Tư pháp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/7/2022

Công bố dự thảo kết quả kiểm tra hòng chống tham nhũng, tiêu cực tịa Quảng Bình

Ngày 16/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại địa phương.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra số 5 đã báo cáo quá trình kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, từ 16/5 đến 21/5, Đoàn đã kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình với tinh thần khẩn trương, khách quan, công tâm, trách nhiệm.

Kết quả cho thấy, trong kỳ kiểm tra từ năm 2011 đến năm 2021, cơ quan điều tra hai cấp của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 160/160 nguồn tin; Viện Kiểm sát nhân dân đã thụ lý kiểm sát việc giải quyết 161 nguồn tin, trong đó, 31 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ, 130 nguồn tin tội phạm về kinh tế… Các nguồn tin được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định, qua đó, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ và xử lý.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh trong thời gian qua; những kết quả đạt được góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh đến một số nội dung còn hạn chế được chỉ ra sau khi kiểm tra để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu của tỉnh Quảng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý, qua đó làm tốt hơn nữa việc phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Suốt, Anh hùng Lao động, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các thành viên đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Mẹ Suốt đối với quê hương, đất nước. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Trần Thị Huyền (sinh năm 1949), thương binh hạng ¼.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, xứng đáng với những đóng góp của các cá nhân và gia đình đối với Tổ quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/7/2022

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 13 và 14/7/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 17. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I – Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí: Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; KPă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí lớn nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm; thu hồi các quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được chỉ ra.

II – Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức, cá nhân của Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm; Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

III – Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 16 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

– Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Nguyễn Thị Nở, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Mai Hắc Lợi, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

– Cảnh cáo các đồng chí: Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trúc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Kim Anh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Duy Vinh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Như Thức, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

– Khiển trách đồng chí Nguyễn Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

– Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

IV – Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.

V – Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 16/7/2022

Tuyên án các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, sau 4 ngày xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.

Theo đó, Tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Minh (nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) 15 năm tù; Lê Xuân Thanh (nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù; Phạm Văn Trên (nguyên Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh nêu trên, có 8 bị cáo khác, bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (nguyên Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ, và 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (nguyên Đại tá, Trưởng Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, bị tuyên phạt mức án 7 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Cao Phước Hoài (lao động tự do, trú tại tỉnh Bình Định) bị tuyên 6 tháng 21 ngày tù về tội không tố giác tội phạm, đúng bằng thời gian tạm giam.

Về biện pháp tư pháp, Tòa tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lời bất chính của các bị cáo.

Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình thực hiện. Trong nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Thế Anh là chủ mưu.

Ngoài ra, các bị cáo Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và một số bị cáo khác giữ vai trò chính khi trực tiếp nhận tiền hối lộ.

Đối với bị cáo Phùng Danh Thoại, Hội đồng xét xử xác định bị cáo giữ vai trò chính trong nhóm tội buôn lậu, thể hiện qua việc ông Thoại đã trực tiếp góp 5 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu.

 

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: