Pham Ton’s Blog

Tháng Một 15, 2023

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 1 năm 2023)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:40 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười bốn, kỳ 1 tháng 1 năm 2023.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/1/2022

Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 27/1/1973, tại Paris, Thủ đô nước Cộng hòa Pháp đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và bốn Nghị định thư liên quan giữa bốn bên tham gia hội nghị: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Thành quả của hiệp định lịch sử này không những có ý nghĩa to lớn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam mà còn mang tầm vóc, ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Hiep dinh Paris

Thứ nhất, Hiệp định Paris buộc Mỹ và các nước công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Hiệp định Paris là văn bản pháp lý quốc tế quan trọng, toàn diện, đầy đủ nhất công nhận những quyền thiêng liêng, cơ bản của dân tộc Việt Nam. Điều 1 của Hiệp định ghi rõ: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva 1954 về Việt Nam đã công nhận”. Với việc Mỹ buộc phải rút quân khỏi miền nam, trong khi ta vẫn duy trì được hoàn toàn lực lượng, Hiệp định mở ra một cục diện mới có lợi cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc để quân và dân ta tiến lên “đánh cho ngụy nhào”. Đồng thời, góp phần ngăn chặn mọi âm mưu can thiệp trở lại của đế quốc Mỹ khi toàn quân, toàn dân ta tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 (10/1973) đã đánh giá: “Hiệp định đó ghi lại những thắng lợi rất to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta… Dân tộc ta đã đuổi được đội quân viễn chinh Mỹ và chư hầu gồm trên nửa triệu tên ra khỏi nước ta, chấm dứt sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài từ hơn một trăm năm nay” (1).

Thứ hai, thắng lợi của Hiệp định Paris khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến hành kháng chiến chống xâm lược trong bối cảnh quốc tế có những phức tạp, không thuận lợi, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược. Đó là đường lối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao để vừa phát huy kết quả của từng mặt trận, vừa tạo sự tác động, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược là giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông.

Trong đàm phán, đế quốc Mỹ thường lợi dụng mâu thuẫn giữa các đồng minh chiến lược của ta, nhằm gây sức ép, cô lập ta để đạt được một giải pháp có lợi cho Mỹ. Quá trình đàm phán, ta tích cực tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế, nhưng chúng ta tự quyết định nội dung, hình thức và bước đi của đàm phán, trực tiếp giải quyết với Mỹ, buộc Mỹ chấp nhận ký kết theo ý định và mục tiêu chiến lược của ta.

Quá trình lãnh đạo đấu tranh ngoại giao, Đảng ta luôn kiên định về nguyên tắc độc lập, tự chủ, đồng thời luôn sáng tạo, mềm dẻo, khôn khéo về sách lược, thể hiện rõ trong kết hợp đánh-đàm, trong đàm phán “hai bên”, “bốn bên” và trong chủ trương “tuy hai mà một, tuy một mà hai” phối hợp giữa phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với phái đoàn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam). Đó còn là đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ đi đôi với tăng cường đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhờ đó, Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là sự giúp đỡ, ủng hộ, chi viện về tinh thần và vật chất của các nước xã hội chủ nghĩa, tạo sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi.

Thứ ba, Hiệp định Paris khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Bước vào cuộc đàm phán với đế quốc Mỹ, đối tượng đấu tranh lúc này là nước Mỹ, một cường quốc với một nền ngoại giao nhà nghề, luôn chủ trương thương lượng trên thế mạnh. Tính đến ngày 27/1/1973, Hội nghị Paris kéo dài gần 5 năm với tổng cộng 202 phiên họp chung công khai, 24 cuộc tiếp xúc riêng. Để đánh bại chính sách đàm phán trên thế mạnh của Mỹ, chúng ta kiên trì phương châm cũng là nghệ thuật đàm phán: phát huy chỗ mạnh cơ bản của ta là chính nghĩa, khoét sâu chỗ yếu về chính trị của Mỹ là chiến tranh xâm lược, phi nghĩa. Vận dụng phương pháp cách mạng, khoa học, ngoại giao Việt Nam đã đánh giá đúng ý đồ chiến lược và trong mỗi bước đi của Mỹ, khả năng và yêu cầu của ta, điều cần đạt, điều có thể nhân nhượng, nhất là trong những thời điểm có tính bước ngoặt. Với Hiệp định Paris, ngoại giao Việt Nam đã thật sự trưởng thành và đạt tầm cao về khoa học và nghệ thuật đấu tranh ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện ở việc nắm vững so sánh lực lượng trên chiến trường; chiến lược, sách lược, âm mưu của đối phương; dự tính đường đi nước bước trong từng thời kỳ, từng thời điểm, khéo léo, chính xác, nắm chắc thời cơ; biết giành thắng lợi từng phần và biết “ngả bài” đúng lúc…

Có thể nói, “Trong suốt mười ngàn ngày đêm chiến đấu, đối ngoại và ngoại giao thực sự là một mũi tiến công chiến lược có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự trên chiến trường để giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành toàn thắng; và sự ủng hộ quốc tế trở thành một trong các nhân tố quyết định thắng lợi”(2). “Lịch sử ngoại giao thế giới mãi mãi ghi nhận cuộc đàm phán Việt Nam-Hoa Kỳ ở Paris như một sự kiện quốc tế quan trọng ở thế kỷ XX, góp phần to lớn vào hòa bình thế giới và phong trào giải phóng dân tộc”(3).

Thứ tư, Hiệp định Paris là thắng lợi to lớn của mặt trận thống nhất Đông Dương và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình của nhân dân trên toàn thế giới.

Thắng lợi của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Paris tuy không trực tiếp giải quyết vấn đề Lào, Campuchia nhưng đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt mọi hoạt động quân sự, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước này, mở đường và tạo điều kiện thuận lợi để cách mạng Lào và cách mạng Campuchia giành thắng lợi vào năm 1975. Ở phạm vi rộng lớn hơn, Hiệp định Paris thật sự là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng tự do, hòa bình và công lý trên toàn thế giới, là minh chứng hùng hồn cho chân lý “đại nghĩa thắng hung tàn, chí nhân thay cường bạo”, củng cố niềm tin của nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa. Điều 2 của Định ước do Bộ trưởng Ngoại giao của 12 nước ký ngày 2/3/1973 khẳng định, Hiệp định Paris đã “đáp ứng nguyện vọng tha thiết về hòa bình của tất cả các nước trên thế giới… là một cống hiến to lớn đối với hòa bình, quyền tự quyết, độc lập dân tộc và việc cải thiện quan hệ giữa các nước”(4).

50 năm đã trôi qua, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm từ quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris vẫn nguyên giá trị và sẽ được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thiếu tướng, Tiến sĩ NGUYỄN HOÀNG NHIÊN

Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự-Bộ Quốc phòng

————————————

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 34 (1973), Nxb CTQG, H, 2004, tr.219.

(2) Ban Tổng kết Chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam – Thắng lợi và bài học, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, trang 227.

(3) Bộ Ngoại giao, Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.416-417.

(4) Bộ Ngoại giao, Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Sđd, trang 421.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/1/2022

Việt Nam luôn khác ghi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế

Chiều 13/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

viet nam khac ghi su ung ho cua ban be quoc te

Tại buổi tiếp, các đại biểu chia sẻ những kỷ niệm khó quên, tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ nhiệt thành mà các bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có thời gian diễn ra Hội nghị Paris, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam hiện nay.

Nhiều hoạt động sôi động, tích cực ủng hộ Việt Nam của nhân dân các nước, ấn tượng tới thăm Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; gặp gỡ những con người trên đất nước hình chữ S thân thiện, kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc được nhắc lại với tình cảm yêu mến, trân trọng. Nhấn mạnh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam luôn ở trong tim, các đại biểu cho biết vẫn thường xuyên thông tin để mọi người hiểu về cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt Nam và Việt Nam ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi quốc tế ủng hộ đòi công lý cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris, thể hiện tình cảm sâu sắc, quan tâm, yêu mến Việt Nam nhiều năm qua.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết, ủng hộ quý báu mà các bạn bè quốc tế đã và đang dành cho Việt Nam và bày tỏ tin tưởng các bạn bè quốc tế sẽ mãi đồng hành với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bày tỏ xúc động khi lắng nghe chia sẻ, tình cảm chân thành của các đại biểu dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là bước ngoặt, mốc son, trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Hiệp định Paris về Việt Nam và chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã cho thế giới thấy rằng, một dân tộc nhỏ bé nhưng với quyết tâm, tinh thần, ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần tự chủ, tự cường, cùng với tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, có thể chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhiều lần.

Thắng lợi đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Hiệp định Paris củng cố niềm tin của nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và trở thành cảm hứng của cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, vì tự do, bình đẳng và bác ái.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, luôn ở bên cạnh Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khó nhất.

Sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó đã trở thành một phần của lịch sử kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như vì hòa bình, lẽ phải và công lý trên thế giới.

Chủ tịch nước cho biết, kể từ sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới. Từ một nước thuộc nhóm nghèo nhất và bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tình hình chính trị-xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Việt Nam đã vươn lên gia nhập Nhóm nước thu nhập trung bình, có quy mô kinh tế lớn thứ 3 ASEAN.

Năm 2022, ước tính GDP tăng 8,02% và GDP bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều của Liên hợp quốc ước còn khoảng 3,6%, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ.

Trong đối ngoại, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 190/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có nhiều nước là “đối tác chiến lược”, “đối tác toàn diện”.

Việt Nam hiện là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng. Những thành tựu ấn tượng đó là minh chứng cho những thành công của sự nghiệp Đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đề cập tình hình thế giới dự báo có những biến động to lớn và phức tạp trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác ngăn chặn xung đột và chiến tranh, xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển công bằng và bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách và là nguyện vọng thiết tha của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Việt Nam đã phải trải qua nhiều hy sinh, đau thương và mất mát trong các cuộc chiến chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam hết sức trân quý và luôn đề cao những giá trị của hòa bình, đề cao những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước. Việt Nam luôn thủy chung với bạn bè quốc tế, kiên định đoàn kết, ủng hộ nhân dân các nước đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

TUẤN ANH

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/1/2022

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

“Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, do Ban Bí thư tổ chức tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 10/1.

vO VAN THUONG chong tham nhung

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ… các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương; các vụ, đơn vị của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có sự tham dự của đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, với hơn 3 nghìn cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022, đồng chí Trần Văn Rón nêu rõ, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao, với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, nổi bật là chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái.

Những vụ việc phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được xử lý dứt điểm; kiểm tra kết luận, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

chong tham nhung hoi nghi

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, kết luận kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, trong công tác giải cứu, đưa công dân về nước; các sai phạm ở dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, dự án, gói thầu mua sắm do Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện…

Trong năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp như: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên (có 74.590 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên (tăng 17,5% tổ chức đảng và 16,62% đảng viên so với năm 2021), trong đó có 5.184 cấp ủy viên các cấp.

Qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng, 3.595 đảng viên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 44 tổ chức đảng (Khiển trách 14, cảnh cáo 30) và 180 đảng viên (Khiển trách 69, cảnh cáo 79, cách chức 5, khai trừ 27); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 45 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 69 tổ chức đảng và 185 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 32.899 tổ chức đảng (tăng 13,74% tổ chức so với năm 2021); kiểm tra tài chính đảng đối với 2.610 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 37.821 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 14,66% so với năm 2021).

Trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 16.202 đảng viên bằng các hình thức. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 6.356 đảng viên bằng các hình thức…

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng; một số đơn vị đã có chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến tham luận chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kiến nghị một số vấn đề về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế, cơ chế phối hợp đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những thành tích các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2023, đồng chí lưu ý một số nội dung quan trọng. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, tổ chức.

Bài học trong 2 nhiệm kỳ qua cho thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, định hướng cho công tác kiểm tra thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh; khuyết điểm, vi phạm ít đi.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh giao.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC…; chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa thành luật pháp, chính sách, để chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí trong công tác giám sát.

Đồng chí đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ràng buộc bằng trách nhiệm trong thực thi quyền lực của người người có chức vụ, quyền hạn.

Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức trên các lĩnh vực, có tư duy biện chứng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thật sự liêm chính…

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng hoa và chúc mừng đồng chí Ngô Văn Dụ được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

TIỂU PHƯƠNG

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/1/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước

Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều 1/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nguyen Xuan Phuc tham co lanh dao 1

Tới thăm gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20; là nhà hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế, người cộng sản kiên cường.

Nguyen Xuan Phuc tham co anh dao 2

Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng của tình đoàn kết nam-bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Năm 1960, Bác Tôn được Quốc hội bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước và từ năm 1969 đến năm 1980 giữ cương vị Chủ tịch nước.

Dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, thịnh vượng.

Nguyen Xuan Phuc tham co lanh dao 3

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016-2018.

Tuấn Anh

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/1/2022

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

Trong năm 2022, Việt Nam có sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, đi ngược lại xu hướng đình trệ diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tỷ lệ lạm phát dự kiến cho cả năm nay cũng thấp hơn con số mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, do những bất ổn vĩ mô trên toàn cầu cùng một số bất cập hiện nay trong thị trường bất động sản, trái phiếu… Ngân hàng Phát triển châu Á đã có một số điều chỉnh giảm nhẹ với tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023.

Kinh te viet nam an tuong

Trong thông tin cập nhật hằng quý vừa ban hành vào tháng 12/2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố Bản bổ sung Triển vọng phát triển châu Á 2022 với các dự báo tăng trưởng được điều chỉnh cho Việt Nam. Đối với năm 2022, ADB đã điều chỉnh dự đoán triển vọng tăng trưởng của Việt Nam lên 7,5% khi năm nay sắp kết thúc. Tuy nhiên, đối với năm 2023, ADB đã cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống còn 6,3%. Con số này giảm so với ước tính tháng 9, khi ADB cho rằng, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng gần 6,7% trong năm tới. Điều này vẫn khiến Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á vào năm 2023.

Dự báo GDP cho cả năm 2022 của Việt Nam được ADB điều chỉnh tăng do một số yếu tố liên quan chi tiêu tiêu dùng, du lịch đang dần phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo của ADB, cải thiện khả năng di chuyển là “chìa khóa” cho sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Khi những hạn chế cuối cùng về Covid-19 ở Việt Nam được dỡ bỏ vào đầu năm, người dân đã khôi phục thói quen mua sắm. Năm 2022 ghi nhận mức chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, với doanh số bán lẻ tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021 trong tháng 10.

Tăng trưởng tiêu dùng trong nước được thúc đẩy không chỉ nhờ chi tiêu của người dân. Sau khi các hạn chế biên giới được nới lỏng, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng đều đặn kể từ đầu năm. Từ chỗ hầu như không có khách quốc tế vào năm 2021, Việt Nam đã đạt 2,4 triệu lượt khách vào tháng 10/2022.

Về tăng trưởng xuất khẩu, trong chín tháng đầu năm 2022 xuất khẩu cao hơn 17,3% so với một năm trước đó, với tổng trị giá 282,52 tỷ USD. Nhưng một phần quan trọng trong số này do hiệu ứng cơ sở khi các doanh nghiệp phải giải quyết các công việc tồn đọng do thời điểm giãn cách xã hội vì Covid-19 vào cuối năm 2021.

Cũng đã có một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được bơm vào nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Tính đến tháng 11/2022, hơn 25 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đã được ghi nhận, đưa Việt Nam tiến tới một năm kỷ lục về FDI. Tuy nhiên, báo cáo của ADB lưu ý rằng, trong tương lai “niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao và lãi suất tăng”.

Cùng với việc nâng dự báo cho năm 2022, ADB cũng giảm triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2023 với những nhận định về các yếu tố tác động:

Thứ nhất là “thanh khoản còn lại eo hẹp để phục hồi kinh tế sau khi thắt chặt tiền tệ gần đây”. Việt Nam đã kiên trì không tăng lãi suất trong khoảng thời gian nền kinh tế chưa gặp phải nhiều vướng mắc trong tám tháng đầu năm 2022. Phải đến tháng 9, Ngân hàng Nhà nước mới thực hiện bước tăng lãi suất đầu tiên. Lần tăng lãi suất thứ hai đã được thực hiện ngay trong tháng 10.

Cần lưu ý rằng, dữ liệu trong báo cáo của ADB dựa trên thông tin công khai cho đến ngày 30/11. Nhưng ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể, là sẽ nới rộng giới hạn về số tiền mà các ngân hàng có thể cho vay từ 1,5 đến 2%. Trên thực tế, điều này sẽ tạo điều kiện cho thêm 10 tỷ USD được đưa vào nền kinh tế.

Thứ hai là “Phát hành nợ doanh nghiệp giảm từ tháng 1 đến tháng 10”. Trong năm qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức. Một số công ty bất động sản sử dụng đòn bẩy quá mức đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu. Để khôi phục niềm tin và xây dựng một thị trường minh bạch, ổn định hơn, Nghị định 65 đã được ban hành nhằm thắt chặt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nhưng các nhà phát hành trái phiếu cần phải có thêm thời gian để thích nghi những quy định mới.

Trong quý I/2022, lượng trái phiếu trị giá 5,7 tỷ USD đã được chào bán ra công chúng. Trong quý III, con số đó giảm xuống còn 2,8 tỷ USD. Lượng trái phiếu bán ra giảm mạnh nhất được ghi nhận từ thời điểm Nghị định 65 có hiệu lực vào tháng 9 đến cuối tháng 11, với doanh số bán trái phiếu chỉ đạt 295 triệu USD. Trước tình trạng doanh số bán trái phiếu giảm mạnh, Bộ Tài chính đã đề xuất tạm dừng một năm thực hiện Nghị định 65.

Thứ ba là “Giải ngân vốn đầu tư công chậm lại”. Tính đến hết tháng 11/2022, giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam đạt 14 tỷ USD, chỉ đạt 58,33% kế hoạch giải ngân. Sự chậm trễ trong giải ngân thường là do vấn đề thu hồi đất cho các dự án, bố trí tái định cư và bồi thường cho chủ đất… Năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng viện dẫn chi phí nguyên vật liệu tăng cao đang đẩy giá thành dự án lên cao.

Cuối cùng là “Các dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu đang suy yếu”. Trong quý cuối cùng của năm, các đơn đặt hàng đối với hàng hóa sản xuất đã giảm Chỉ số Nhà quản trị mua hàng xuống dưới mốc quan trọng là 50. Vào tháng 11, chỉ số này đạt 47,4, giảm từ mức 50,6 của tháng 10, cho thấy lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có thể đang bị thu hẹp. Điều này phần lớn là do các yếu tố kinh tế bên ngoài. Lạm phát tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Mỹ và EU, đang cản trở chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó dẫn đến giảm đơn đặt hàng từ Việt Nam.

Xét trên tất cả các khía cạnh thì báo cáo của ADB có cái nhìn tương đối tích cực với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, nó làm nổi bật một số thách thức chính mà đất nước sẽ phải đối mặt và tập trung nguồn lực để giải quyết trong năm 2023.

            Tiệp Nguyễn

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/1/2023

Chống tham nhũng, tiêu cực góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ nhằm làm trong sạch đội ngũ, bảo vệ Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự lành mạnh trong quan hệ xã hội, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên nhiều mặt.

chong tham nhung phat trien kinh te

Trên phạm vi thế giới, tham nhũng, tiêu cực gây tác hại nghiêm trọng ở những nước đang phát triển. Về mặt chính trị, tham nhũng làm mục ruỗng các thể chế. Về mặt kinh tế, nó ăn bám nền kinh tế, gây ra những tổn thất to lớn nhưng khó xác định, làm tăng tình trạng nợ nần và bần cùng của đất nước. Về mặt xã hội, tham nhũng tập trung quyền lực và của cải vào tay những kẻ giàu có, có thế lực. Tham nhũng gây ra nhiều chi phí tốn kém về kinh tế cho xã hội nói chung.

Ở Việt Nam, tham nhũng, tiêu cực cho thấy sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, phá hoại việc thực hiện đường lối của Đảng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Tham nhũng và chi phí không chính thức là những vấn đề cản trở tăng trưởng kinh tế, gây bất bình trong xã hội, làm ô nhiễm môi trường kinh doanh và làm giảm quyết tâm của các nhà đầu tư khi bắt đầu triển khai một ý tưởng.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự lành mạnh trong các quan hệ xã hội. Ngăn chặn mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực là nhằm xây dựng một Chính phủ hiệu lực, công bằng và hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế mạnh hơn và thực hiện các chức năng xã hội tốt hơn.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, phải bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.

Định hướng này đã và đang được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và đem lại kết quả thực tế với việc xử lý nghiêm những vụ việc bức xúc trong dư luận, những vụ án gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng, buộc nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm.

Nhất là gần đây đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, như: Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty AIC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…; xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở cũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù mới được hình thành và đi vào hoạt động, nhưng các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã tích cực, chủ động đưa gần 400 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý.

Nhiều địa phương đã khởi tố cả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc sở, như: Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Nam… Kết quả ấy cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã giảm dần; trên làm nghiêm dưới cũng phải nghiêm, không làm cũng không được. Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2022, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị hơn 160 nghìn tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng (tăng 7.000 tỷ đồng so với năm trước)…

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hôm 18/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Càng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng của chúng ta càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”, làm “nhụt chí” những người khác.

Các tổ chức quốc tế đã ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Điều này cũng phản ánh quyết tâm phòng, chống tham nhũng mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta. Qua việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, môi trường kinh doanh được cải thiện, nguy cơ “chảy máu” ngân sách đã được ngăn chặn một phần.

Theo một chiều khác, số tiền thất thoát được ngăn chặn và thu lại thông qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có thể được nhìn nhận như một nguồn lực tài chính bổ sung cần thiết cho Chính phủ, dùng để nâng cao mức chi cho các khoản phúc lợi xã hội và mức lương cho đội ngũ công chức. Tiền lương hợp lý vừa giảm bớt nguy cơ tham nhũng vừa thu hút được nguồn nhân lực tốt để phục vụ cho khu vực hành chính công.

Thực tế, năm 2022, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Chính phủ tích cực chỉ đạo thực hiện, như: Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy tắc ứng xử; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thường xuyên công khai, công bố, cập nhật thủ tục hành chính; mở rộng ứng dụng khoa học trong quản lý, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được quan tâm…

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 cho biết, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý; một số quy định còn sơ hở, chồng chéo, bất cập nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện, một số biện pháp có hiệu quả thấp…

Điều đó cho thấy cần phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật nhằm tạo nên hàng rào pháp lý ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Những giấy phép có được qua con đường hối lộ phải bị vô hiệu hóa. Chúng ta cần khuyến khích và có biện pháp bảo vệ người dân tố giác những đòi hỏi hối lộ và tham nhũng tiềm ẩn…

Qua đó, Nhà nước cũng tăng thêm được nguồn tài chính từ việc thu thuế không bị hà lạm (đục khoét ngân khố qua thu thuế) và giảm bớt những thất thoát do kiểm soát tốt những chi tiêu, nhất là chi tiêu cho việc xây dựng những công trình công cộng.

Có thể khẳng định chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả có tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội rõ rệt. Bởi đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực sẽ bịt lại những lỗ hổng thất thoát của nền kinh tế chung đang chảy vào những túi riêng.

Các nhà đầu tư mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh vì tin vào sự minh bạch của hệ thống công quyền, không còn phải băn khoăn về các mánh lới “tạo quan hệ” để có giấy phép và “nuôi” giấy phép… Những giá trị này không thể lượng hóa bằng những con số. Cùng với đó là làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đổi mới toàn diện đất nước.

NGÔ VƯƠNG ANH

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/1/2023

Kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức

Với mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm đầu tiên của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng, đạt hơn 9,51 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2022 và quy mô dân số cũng vượt ngưỡng 100 triệu dân.

Kinh te Viet nam vuot thach thuc

Ngược dòng với thế giới, kinh tế Việt Nam đã có một năm phục hồi và tăng trưởng rất mạnh mẽ, vượt kỳ vọng và tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP của nền kinh tế ước đạt 8,02%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%, thấp hơn mục tiêu đề ra.

Điểm sáng tăng trưởng

Dấu ấn khởi sắc của nền kinh tế thể hiện rõ nét ở tám điểm sáng tăng trưởng được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh trong báo cáo công bố tình hình kinh tế-xã hội năm 2022.

Đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản không chỉ bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhu cầu trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thế giới đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực.

Ngành công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 7,8% so với năm trước, trong đó nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng cao.

Đáng lưu ý, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 20% so với năm trước và là mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng khá đem lại mức thặng dư thương mại 11,2 tỷ USD cho nền kinh tế.

Trong khó khăn chung về thị trường, áp lực chi phí đầu ra và khó khăn chưa từng có về tình hình tài chính, cộng đồng doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư, thể hiện ở số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng kỷ lục. Đây cũng là năm ghi nhận có mức tăng trưởng cao về vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cũng như tăng trưởng về số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động, bất chấp những khó khăn vẫn tiếp tục bủa vây nhiều hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của năm 2022 còn có sự đóng góp rất quan trọng của kết quả kiểm soát lạm phát dưới mục tiêu đề ra. Mức tăng trưởng 3,15% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022 có được là nhờ Việt Nam chủ động cung ứng được nguồn lương thực, thực phẩm trong nước và quyết liệt, linh hoạt trong công tác điều tiết cung cầu và điều hành giá các mặt hàng nhập khẩu khi nguồn cung ứng thế giới có biến động mạnh, nhất là mặt hàng xăng dầu.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng, đạt hơn 9,51 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2022, quy mô dân số cũng vượt ngưỡng 100 triệu dân. “Những con số này thể hiện vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế”, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nói.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, các tổ chức nghiên cứu và định chế tài chính quốc tế cũng đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên mức cao nhất là 8,1%-8,2% với nhận định Việt Nam sẽ là nền kinh tế dẫn đầu khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và là điểm sáng tăng trưởng.

Chủ động vượt qua khó khăn

Tuy nhiên, đà tăng trưởng của nền kinh tế năm 2023 dự báo sẽ chịu ảnh hưởng bởi những “cơn gió ngược” đến từ tình hình bất ổn, khó lường của kinh tế thế giới và những vấn đề nội tại chưa được giải quyết.

Đầu tiên là sự sụt giảm của động lực xuất khẩu khi các đối tác thương mại lớn của Việt Nam phải “thắt lưng buộc bụng” trong thời kỳ suy giảm kinh tế và lạm phát.

Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng HSBC nhận định tháng 11/2022, xuất khẩu của Việt Nam đã sụt giảm lần đầu tiên trong vòng hai năm qua do nhu cầu hàng xuất khẩu của thế giới suy yếu. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, cho thấy sự hấp dẫn lâu dài của nền kinh tế nhưng Việt Nam cũng cần chuẩn bị cho thời kỳ “ngủ đông” của xuất khẩu.

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam lưu ý rằng năm 2022, đồng nội tệ của Việt Nam đã mất giá khoảng 9% so với đồng USD. Đó là nguy cơ làm tăng thêm lạm phát và rủi ro cho một số mặt hàng xuất khẩu do Việt Nam phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu và nguyên vật liệu làm hàng xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, các phản ứng chính sách của Việt Nam cần hướng đến sự cân bằng giữa kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải bảo đảm sự vận hành của hệ thống tài chính.

Những “cơn gió ngược” ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam được ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào nhận diện là điều kiện về tài chính toàn cầu đang thắt chặt hơn; xung đột Nga-Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy về kinh tế và sự giảm tốc trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có tác động lớn đến nền kinh tế của các nước ASEAN.

Cùng với khi đó, tình hình trong nước cũng đối mặt với hai rủi ro đến từ khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ để ngăn ngừa lạm phát và tính thanh khoản của các ngân hàng. Với những khó khăn này, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 khoảng 5,8%, vẫn là mức tăng trưởng cao so với nhiều quốc gia khác. Theo các chuyên gia kinh tế, những khó khăn, thách thức từ các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam sẽ còn tiếp diễn trong năm 2023, bao gồm những bất ổn của thị trường tài chính, thị trường bất động sản, tình trạng khó khăn về vốn cho sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là những yêu cầu mới đặt ra về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao tính chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài… Đánh giá đúng thực trạng của nền kinh tế và nhận diện những thách thức, xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp là cách thức chủ động vượt những “cơn gió ngược”.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho năm 2023 với các định hướng lớn như giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, thúc đẩy tăng trưởng GDP 6,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trọng tâm điều hành sẽ tập trung thực hiện tám nhóm giải pháp lớn.

Đó là tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; phát huy cao nhất nhân tố con người; phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để tiếp tục tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng…

Nhấn mạnh đến nhóm giải pháp đổi mới, cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng hệ thống pháp luật phải thật sự tháo gỡ được những điểm nghẽn trong huy động nguồn lực, sản xuất, kinh doanh, sự tham gia của các khu vực kinh tế, thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Đồng thời tạo dựng và củng cố niềm tin, tâm lý, cảm hứng kinh doanh và bảo vệ an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân…

Năm 2023 là năm bản lề của thời kỳ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn 2021-2025 với dự báo nhiều khó khăn thách thức hơn thuận lợi. Trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và những thành quả vượt trội của tăng trưởng năm 2022 cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế sẽ có động lực tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã thông qua.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

– Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%.

– GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD.

– Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%.

– Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

– Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0-6,0%.

– Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,2%.

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27,5%.

– Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

– Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%.

– Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 12 bác sĩ.

– Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32 giường bệnh.

– Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.

– Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%.

– Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

– Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

(Nguồn: Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023)

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2023

Xuất khẩu thủy sản đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ USD

Xuất khẩu tôm và cá tra tăng trưởng mạnh trong năm 2022 là nhân tố quan trọng giúp ngành thủy sản thiết lập kỷ lục xuất khẩu cả năm đạt 11 tỉ USD.

Chiều 27-12, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Thị Nguyệt Thu cho biết năm 2022 giá trị sản xuất thủy sản tăng 3% so với năm 2021, tổng sản lượng đạt hơn 9 triệu tấn, trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 5,2 triệu tấn, sản lượng khai thác đạt 3,8 triệu tấn.

Đây là năm thứ hai Tổng cục Thủy sản thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm này, các chỉ tiêu của ngành đều đạt vượt mức đề ra.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỉ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 22,2% so với kế hoạch 9 tỉ USD.

Đặc biệt, hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ấn tượng đó là tôm với khoảng 4,2 tỉ USD (tăng khoảng 13% so với năm 2021), cá tra đạt 2,35 tỉ USD (tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá năm 2022 là một năm khó khăn nhưng ngành nông nghiệp đã đưa ra kịch bản, các đối sách để tháo gỡ những khó khăn, thách thức.

Năm 2022, trong bối cảnh xăng dầu tăng thì ngành nông nghiệp giảm khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng, việc tăng nuôi nhờ sự chuẩn bị từ năm 2021 hay đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng.

Bên cạnh đó, thành tựu khoa học kỹ thuật được áp dụng vào để nâng cao năng suất, nâng cao sức cạnh tranh. Về chế biến, công suất chế biến đã được khai thông, giá trị gia tăng trong các sản phẩm được tăng cao.

Chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu đứt gãy thì ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng các thị trường kể cả Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU và gần đây là Trung Quốc. Nhờ đó, xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 11 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Về kế hoạch xuất khẩu năm 2023, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD, tổng sản lượng thủy sản khoảng 8,7 triệu tấn.

Theo ông Tiến, năm 2023, nền kinh tế nói chung và thủy sản nói riêng đã xuất hiện những khó khăn, thách thức từ tháng 8-2022.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản thực hiện các giải pháp sát thực tiễn để đảm bảo duy trì được đà tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu năm 2023.

“Ngành thủy sản đặt mục tiêu 10 tỉ USD – mức khiêm tốn, còn ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng sẽ năng động, sáng tạo, linh hoạt để quyết định các giải pháp tăng tốc các thời điểm thích hợp” – ông Tiến nói.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/1/2023

Lạng Sơn nỗ lực đẩy mạnh thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Năm 2022, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn do phía Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”. Song với sự nỗ lực của các ngành chức năng của tỉnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 3,1 tỷ USD, đạt hơn 56% kế hoạch.

Lang son no luc day manh thong quan

Vào những tháng cuối năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Lạng Sơn nhích lên từng ngày, không còn tình trạng hàng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu.

Làm hết việc chứ không làm hết giờ

Vào những ngày cuối năm, đến cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng), không còn thấy cảnh hàng trăm xe trở hàng nông sản rồng rắn xếp hàng vào khu vực cửa khẩu như năm ngoái. Phó Chi cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh Phùng Văn Ba cho biết: Với đặc thù là cửa khẩu đường bộ có hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản lớn của cả nước, những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: thanh long, xoài, mít… hơn 90% tổng kim ngạch hàng hóa nông sản xuất, nhập khẩu đều qua cửa khẩu này.

Vào giờ này năm 2021, hàng nghìn xe hàng nông sản phải chờ làm thủ tục thông quan, do phía nước bạn liên tục thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng từ ngày 16/12/2022, phía nước bạn đã nới lỏng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi ngày cửa khẩu làm thủ tục thông quan từ 200 đến 240 xe hàng, có ngày không còn xe hàng để xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho các xe hàng xuất, nhập khẩu, phục vụ nhu cầu hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán giữa hai nước, những ngày qua, lực lượng hải quan, biên phòng, Cửa khẩu Tân Thanh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cao nhất để hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt. Để giải quyết hết thủ tục cho khối lượng hàng lớn, hạn chế thiệt hại về hư hỏng hàng hóa, chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, lực lượng hải quan, biên phòng, doanh nghiệp bến bãi đã bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”.

Đồng thời, bố trí luồng ưu tiên cho mặt hàng trái cây tươi được thông quan ngay trong ngày. Ngoài ra, các đơn vị đã tích cực trao đổi với phía Trung Quốc để đưa ra nhiều giải pháp nhằm đưa năng lực thông quan hàng hóa tại khu vực từng bước được nâng lên. Đến nay, mặc dù vẫn trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh và thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa nhưng về cơ bản, khối lượng thông quan trong ngày, đặc biệt là nông sản, đã vượt qua thời kỳ cao điểm khi chưa có dịch.

Anh Phạm Văn Dũng (quê Quảng Nam), chủ xe chở hàng thanh long vui vẻ nói: Năm ngoái vào giờ này, xe hàng phải chờ gần một tháng mới đưa được hàng qua biên giới, có lúc một nửa số hàng bị hỏng, phải chịu lỗ quay xe về. Năm nay, xe được xuất trong ngày, chỉ lo thiếu hàng xuất khẩu thôi.

Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy cho biết: Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy thông quan, nên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn có 5/12 cửa khẩu hoạt động thông quan gồm: Cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng; Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Cửa khẩu phụ Tân Thanh; Cửa khẩu phụ Cốc Nam và Cửa khẩu song phương Chi Ma.

Các cửa khẩu này thường xuyên duy trì thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu với hiệu suất thông quan ở mức cao nhất so với các cửa khẩu đường bộ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Hiện tại, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trung bình đạt hơn 900 lượt xe/ngày; cao điểm lên tới hơn 1.100 lượt xe/ngày, trong đó hơn 50% là hàng nông sản, hoa quả tươi; tăng khoảng 400% so thời điểm ba tháng đầu năm 2022.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam, Trung Quốc đã cơ bản được kiểm soát, nước bạn cũng đang có dấu hiệu giảm dần các cấp độ phòng, chống dịch. Ban Quản lý dự báo sang năm 2023, Việt Nam, Trung Quốc sẽ thúc đẩy giao thương để khôi phục kinh tế. Đồng thời các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh và phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống cũng sẽ sớm được khôi phục. Chính vì vậy trong thời gian tới, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tạo mọi điều kiện xuất, nhập khẩu hàng hóa

Phó Trưởng Ban Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy cho biết thời gian tới, Ban Quản lý sẽ triển khai một số giải pháp: Tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với nước bạn để cùng phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu của hai bên; khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đề nghị sớm đưa tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động chính thức và trở thành lối thông quan thuộc Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); thúc đẩy việc nâng cấp và chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam)-Bình Nghi Quan (Trung Quốc); sớm triển khai xây dựng mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và vận hành ‘‘Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại Tân Thanh (Việt Nam)-Pò Chài (Trung Quốc) theo tinh thần Biên bản ghi nhớ đã ký với phía Trung Quốc…

Thực hiện chủ trương đó, ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bước sang năm 2023, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi cục hải quan ở cửa khẩu triển khai các giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hoạt động qua các cửa khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng hải quan tại cửa khẩu tiếp tục xử lý linh hoạt thủ tục hải quan.

Như đối với những lô hàng thuộc luồng xanh, thời điểm này lực lượng hải quan chỉ kiểm tra qua hồ sơ hải quan chứ không kiểm tra thực tế hàng, từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với một lô hàng xuống còn 2 phút, giúp đẩy nhanh tiến độ thông quan. Cùng đó, tiếp tục khai thác tối đa lợi ích của phần mềm nền tảng cửa khẩu số để nắm bắt trước lượng hàng lên các cửa khẩu nhằm chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm cho hoạt động thông quan hàng hóa thông suốt. Hiện cơ quan hải quan tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin về hàng hóa xuất, nhập qua nền tảng cửa khẩu số.

Từ đó bảo đảm hồ sơ kê khai hải quan được xử lý hoàn thành ngay khi lô hàng của doanh nghiệp có tại khu vực cửa khẩu. Hy vọng bước sang năm 2023, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến.

Để đẩy mạnh hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Thời gian tới, dự báo nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như tiêu dùng của nhân dân hai nước trong dịp Tết sẽ tăng mạnh; tình hình thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ khởi sắc. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn, đặc biệt là nông sản, hàng hóa xuất khẩu.

Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: HÙNG TRÁNG

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 12 tháng 1 năm 2023

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quyết định và phát biểu ý kiến.

Le Minh Khai bo nhiem chu tich vien han lam klhoa hoc

Theo đó, tại Quyết định số 08/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, năm 2023 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức.

Tình hình đó đặt ra sứ mệnh và trách nhiệm về mặt khoa học cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới, như: Cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước trong tiến trình phát triển cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời, Viện cần tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Phan chi hieu chu tich vien han lam khoa hoc

            Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu ra 6 yêu cầu lớn đối với Viện, cũng là nhiệm vụ của tân Chủ tịch viện. Trong đó, Chủ tịch Viện và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà; đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm; duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết; tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam; giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam; chọn lọc và tiếp thu những thành tựu-tinh hoa của khoa học xã hội thế giới để phát triển hơn nữa nền khoa học xã hội nước nhà…

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu sinh ngày 6/10/1969; dân tộc Kinh; quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; học vị Tiến sĩ Luật học. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Tư pháp, đồng chí Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/1/2023

11 tác phẩm được trao giải thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam năm 2022”

Không chỉ đơn thuần là sân chơi nhiếp ảnh, cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” còn đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin đời sống nhiếp ảnh cả nước với khán giả thông qua các hoạt động, triển lãm ảnh nổi bật trong năm 2022.

Ve dep viet nam

Ngày 11/1, Truyền hình Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức chương trình Chung kết cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” nhằm tổng kết hoạt động của chương trình trong hơn 1 năm qua và tìm ra tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2022. Giải nhất của cuộc thi năm nay đã thuộc về tác phẩm: “Bộ ảnh gấp rút hoàn thiện các công trình đón Tết” của tác giả Vũ Lâm.

Ve dep viet nam 2

Đây là năm thứ 7 Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” của Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân được tổ chức và ngày càng nhận được sự ủng hộ, yêu mến của công chúng yêu nhiếp ảnh trên cả nước.

Ve dep viet nam 3

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tổ chức cho biết, trong năm 2022 các chủ đề của chương trình luôn mang tính thời sự, phản ánh kịp thời hơi thở của đời sống xã hội và các hoạt động của ngành nhiếp ảnh nước nhà, khẳng định là một sân chơi nhiếp ảnh chuyên nghiệp của cả nước. Nhưng giá trị cao nhất mà Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” của Truyền hình Nhân Dân muốn hướng tới, chính là kết nối lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những thông điệp nhân văn thông qua các tác phẩm ảnh.

Khác với chương trình chung kết các năm trước, nhằm tạo ra một sân chơi ngày càng bổ ích và hấp dẫn, chương trình chung kết cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2022 là sân chơi dành cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất hằng tháng.

Theo đó, 12 tác giả đoạt giải Nhất hằng tháng sẽ chụp ảnh theo chủ đề mà Ban Tổ chức đưa ra. Đây là tác phẩm sẽ được Ban Giám khảo chấm trực tiếp ở vòng chung kết, để chọn ra các giải thưởng của năm 2022.

Ve dep viet nam 7

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, thầy giáo Phùng Văn Trường, nhân vật chính trong Bộ ảnh “Điều diệu kỳ từ người thầy viết chữ bằng miệng” đoạt giải Nhất tháng 11 của tác giả Trần Thành Đạt, xúc động chia sẻ, mắc phải căn bệnh “Thoái hóa cơ tiến triển” đã khiến chân tay anh yếu dần, không cầm nổi bút để viết chữ, vượt qua số phận, nhớ tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, anh quyết tâm không viết bằng tay chân, thì viết bằng miệng. Anh cho biết, bước đầu học viết chữ bằng miệng thực sự khó khăn, anh phải dùng hàm và răng cửa để cố định bút, dùng cổ di chuyển và uốn từng nét chữ, cầm bút bằng miệng thường rất dễ bị nôn ọe và chảy nước miếng.

Khó khăn là thế, nhưng anh Trường không nản lòng, mỗi ngày cố gắng 1 chút, những năm qua, anh khổ công luyện viết chữ bằng miệng và trở thành thầy giáo của hàng chục đứa trẻ trong làng. Lớp học chủ yếu là các em học lực yếu và tiếp thu chậm tại lớp nên thầy Trường phải rất kiên nhẫn và tận tình chỉ dạy để các em tiếp nhận kiến thức 1 cách từ từ. Anh Trường cho biết, anh chỉ mong các cháu học hành thành đạt, sau này về xây dựng vùng quê nghèo.

Câu chuyện xúc động về người thầy tàn tật vượt qua nghịch cảnh số phận đã trở thành tấm gương cho các cháu nhỏ và cũng chính là nguồn cảm hứng thôi thúc các nhiếp ảnh gia kể những câu chuyện chân thực, xúc động, đầy tính nhân văn về những tấm gương bình dị, những việc làm tử tế trong cuộc sống qua lăng kính nhiếp ảnh để tất cả chúng ta có cái nhìn yêu đời và yêu người hơn.

Giám khảo vòng chung kết năm nay là nhiều cái tên quen thuộc trong làng nhiếp ảnh Việt như các nhiếp ảnh gia Vũ Huyến, Vũ Anh Tuấn, nhà báo Trần Việt Văn.

Chủ đề của vòng chung kết là “Chuyện cuối năm”. Ngay khi nhận được thông báo của Ban Tổ chức, các tác giả đã lập tức nhiệt tình hưởng ứng tham gia sáng tác để tìm cho mình những câu chuyện cuối năm ưng ý nhất gửi về chương trình. Có những tác giả lựa chọn kể những câu chuyện chung quanh cuộc sống của mình, có tác giả thậm chí lặn lội tới với những nơi khác lạ để tìm hiểu và khám phá câu chuyện của riêng mình.

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác giả Vũ Lâm với tác phẩm “Bộ ảnh gấp rút hoàn thiện các công trình đón Tết; giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Long Giang với tác phẩm “Hạnh phúc nàng dâu”; 3 giải Ba thuộc về các nhiếp ảnh gia: Lê Hoàng Mến với tác phẩm “Bộ ảnh Mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong những ngày đầu năm mới”, Trần Văn Sinh với tác phẩm “Chấm điểm phần thi gói bánh chưng” và Trương Xuân Thắng với “Cúng rằm”.

Phát biểu bế mạc chương trình, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức, nhà báo Vũ Duy Hưng gửi lời chúc mừng tới các tác giả đoạt giải và sự thành công của cuộc thi; đồng thời, chính thức phát động cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” mùa thứ 8 – năm 2023. Nhà báo Vũ Duy Hưng nhấn mạnh, “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2023 sẽ có sự đầu tư hơn về mọi mặt, tiếp tục trở thành sân chơi có ý nghĩa với đông đảo người đam mê nhiếp ảnh cả nước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/1/2023

Một nghệ sĩ thành công với các ca khúc cách mạng

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng (trong ảnh) là giọng bass quý hiếm của nền thanh nhạc Việt Nam và rất thành công với các ca khúc về lãnh tụ, quê hương, đất nước. Quốc Hưng đến với dòng nhạc bác học bằng một con đường khác với nhiều ca sĩ. Buổi đầu chỉ với một ước mong khiêm tốn là cách tân và làm hay hơn lối hát chèo truyền thống với việc tiếp thu và áp dụng lối hát hiện đại của kỹ thuật thanh nhạc phương Tây.

Xuất phát của anh là một diễn viên chèo. Nhà báo Đào Dục Tú, quê ở Đông Anh (Hà Nội) kể: “Cậu ấy cùng làng với tôi. Sống cũng mộc mạc chân quê lắm. Hồi đầu học chèo và vẫn ngày ngày đạp xe vào nội thành biểu diễn ở Đoàn nghệ thuật chèo Hà Nội. Có nhiều đêm khuya mưa gió, nhìn qua cửa sổ thấy chú ấy đi diễn về bằng xe đạp, khoác cái áo mưa trong sấm chớp đì đùng…”. Bước ngoặt của sự nghiệp ca hát của Quốc Hưng bắt đầu từ một buổi tối anh đến Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, tìm vào lớp học thanh nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương xin thọ giáo. Chỉ với mong ước tiếp thu lối hát hiện đại để hát chèo hay hơn thôi. Nghe giọng anh, người thầy, người ca sĩ bậc nhất lúc ấy đã giật mình và nhận xét: “Đây là một giọng hát vàng, một giọng bass quý giá, cả triệu người may ra có một”. Vậy là ngay lập tức Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương động viên anh đi học nghiêm túc ở Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và viết luôn một lá thư cho Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội bấy giờ là cô Diệu Thúy để giới thiệu. Ngay sáng hôm sau, ở buổi tuyển sinh cuối cùng của Nhạc viện, “giọng hát vàng tương lai” của thanh nhạc nước nhà đến thi. Sáng ấy cũng lại mưa tầm tã, Quốc Hưng ướt lướt thướt vào thi tuyển. Chỉ mới cất giọng lên, ông thầy Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu đã đứng phắt dậy thốt lên: “Người kế tục của tôi đây rồi” và nhận ngay cậu thí sinh ấy làm học trò của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng kể: “Ngày ấy tôi nghèo lắm, đã có lúc do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi định bỏ học giữa chừng để làm công việc khác kiếm sống. Thế là thầy Trần Hiếu nhiều lần thuyết phục bằng được tôi trở lại trường, theo đuổi âm nhạc. Tôi biết ơn thầy vì thầy đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ tôi. Thầy coi tôi như con. Trò nghèo, thiếu đồ ăn, thầy cũng không khá hơn là mấy. Thầy sợ tôi đói, ngất xỉu, không đủ sức khỏe theo học nên đã dành dụm tiền để mua đồ ăn cho tôi. Trời mùa đông lạnh quá, tôi trốn học. Thầy đến tận ký túc xá gọi dậy đi học. Đó là những kỷ niệm về thầy mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Mười năm ròng rã trên giảng đường, qua trung cấp, đại học… rồi tiếp đó là những tháng năm sau đại học, nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, Quốc Hưng dần bước lên đỉnh cao của nghệ thuật thanh nhạc, của tri thức âm nhạc. Anh được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Ba công việc song hành trong con người anh, trong cuộc đời nghệ thuật của anh: người thầy giảng dạy, người trò tiếp tục nghiêm túc học sau đại học, người nghệ sĩ biểu diễn. Điều rất đáng biểu dương là cả ba công việc này anh đều hoàn thành xuất sắc, đều rất hoàn hảo, dù mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ. Trên bục giảng, anh đào tạo được nhiều trò giỏi, nhiều ca sĩ xuất sắc, và được tín nhiệm trao giữ vị trí Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên từng đảm nhận năm xưa để rồi từ đây bước sang con đường quản lý là Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Là người trò cần mẫn, nghiêm túc, anh hoàn thành chương trình sau đại học và chàng diễn viên chèo năm xưa chuyên đóng các vai kíp hai cho nghệ sĩ Quốc Chiêm đã trở thành một Tiến sĩ âm nhạc của dòng nhạc bác học, cổ điển, ra sách giáo khoa về thanh nhạc cổ điển. Với con người thứ ba là nghệ sĩ biểu diễn, anh cũng rất xuất sắc với nhiều vai diễn trong các nhạc kịch lớn của thế giới như vở nhạc kịch Viên đạn thần của Weber và của nước nhà như vai Lý Công Uẩn trong vở thanh xướng kịch Hoa Lư-Thăng Long… Rồi những chương trình biểu diễn lớn ở trong nước và ngoài nước cùng những giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế như Giải nhất opera (năm 2000), Cúp bạc tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng (năm 2000), Cúp vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng (năm 2004)…

Giọng hát của Quốc Hưng được kể như một giọng hát vàng, vô cùng quý hiếm, với âm vực rộng, vô cùng đắc địa ở khu vực trầm lớn, được thế giới trân trọng và đánh giá cao. Năm 2019, nghệ sĩ Quốc Hưng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trong nền nghệ thuật dân tộc, đề tài thể hiện về lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn là một đề tài thiêng liêng, là cảm hứng của nhiều thế hệ sáng tác cũng như biểu diễn suốt nhiều năm qua. Trong tâm khảm của nhiều thế hệ, những bài hát như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, sáng tác Trần Kiết Tường qua tiếng hát Quốc Hương, Người về mang tới niềm vui, sáng tác Văn Cao, qua tiếng hát Quý Dương, Tình Bác sáng đời ta, sáng tác Lưu Hữu Phước qua tiếng hát Trần Hiếu, Người là niềm tin tất thắng, sáng tác Chu Minh, với tiếng hát Bích Liên, Người chiến sĩ ấy, sáng tác Hoàng Vân với tiếng hát Trần Khánh… còn mãi ngân vang, tạo thành những động lực phấn đấu, những cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp trong lòng đông đảo công chúng, vừa thiêng liêng lại vừa ấm áp, trìu mến với mỗi tâm hồn.

Đề tài nghệ thuật thiêng liêng ấy, qua nhiều thời gian, vẫn luôn có một vị trí trang trọng trong nghệ thuật, trong âm nhạc nước ta. Nhiều tiếng hát trẻ mới đã tiếp nối những thế hệ nghệ sĩ đi trước, trình diễn thành công những bài hát về lãnh tụ, về Đảng và Tổ quốc, quê hương, mà trong những giọng hát ấy, công chúng yêu thích và đánh giá cao tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng. Gần như trong những lễ hội lớn, những sân khấu hoành tránh, trang trọng, bao giờ cũng có tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng với những bài ca thiêng liêng này. Anh hát với cả trái tim và tài năng nghệ thuật của mình, coi đó như sứ mạng nghệ thuật thiêng liêng, tình yêu, trách nhiệm của người nghệ sĩ. Anh đã hát rất thành công những bài như Lá cờ Đảng, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!, Người là niềm tin tất thắng, Giai điệu Tổ quốc… và vừa qua là bài hát Người chiến binh mang tên sông Thạch Hãn

Lợi thế của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng là anh có một giọng bass quý hiếm, trầm hùng, ấm áp và trang trọng khi trình bày những bài hát về lãnh tụ hay đất nước. Bên cạnh đó là một kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và hoàn hảo. Nhưng nhiều hơn cả, là trong tiếng hát của anh chói lòa ánh sáng lý tưởng, mang sứ mạng chính trị của một người nghệ sĩ với đất nước, cách mạng, cùng những tình cảm rất thiết tha, có thể nói là vô bờ bến, với Bác Hồ, với Đảng và đất nước thân yêu. Tôi nghiệm ra những thế hệ nghệ sĩ đi trước như các Nghệ sĩ Nhân dân: Quốc Hương, Quý Dương, Trần Hiếu, Trung Kiên, Bích Liên, Trần Khánh hát rất thành công những bài hát về Đảng và Bác Hồ, bởi trong tiếng hát của họ luôn có những tình cảm hết sức thiết tha, những tình cảm hết sức thiêng liêng và nặng nghĩa ân tình với đất nước và lãnh tụ. Những thành công của lớp nghệ sĩ trẻ hơn như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cũng không nằm ngoài quy luật này.

TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/1/2023

Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu linh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022

Tối 7/1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022.

Vinh danh nghe si tieu bieu linh vuc nghe thuat 1

Dự chương trình có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chương trình vinh danh; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hoan nghênh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã duy trì tổ chức hoạt động vinh danh này. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; quyết tâm tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa, nghệ thuật lành mạnh.

Đồng thời có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật trong thời gian tới.

Vinh danh nghe si tieu bieu linh vuc nghe thuat 2

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, nhất là các quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; kết luận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nghệ sĩ, diễn viên cần hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình tiếp tục truyền bá những giá trị tinh hoa đời sống tinh thần và góp phần xây dựng hệ tư tưởng cộng đồng xã hội; tích cực sáng tạo những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn Hóa thể thao và Du lịch trong phát biểu khai mạc nhấn mạnh: chương trình vinh danh các nghệ sĩ, diễn viên có thành tích tiêu biểu trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là hoạt động thường niên nhưng có ý nghĩa lớn để lựa chọn được những bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa đẹp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng tiêu chí đánh giá, thành lập Hội đồng để bình chọn ra các nghệ sĩ, diễn viên, MV, Liveshow ca múa nhạc nổi bật trong năm 2022 nhằm lan toả, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ, diễn viên đến công chúng và xã hội.

Chương trình không chỉ đơn thuần là sự kiện vinh danh mà còn có ý nghĩa to lớn đối với mỗi nghệ sĩ trên con đường theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình, động viên, khích lệ các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, “lao động hăng say trên cánh đồng nghệ thuật”; tiến tới xác lập, khẳng định giá trị các giải thưởng của quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận cùng với sự ghi nhận của xã hội, đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh 63 nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ đạt Huy chương Vàng tại 7 Liên hoan được Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức trong năm qua gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 – 2021; Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2022; Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 – 2021; Liên hoan Chèo toàn quốc – 2022; Liên hoan Cải lương toàn quốc – 2021; Liên hoan Xiếc quốc tế – 2022; Liên hoan Âm nhạc Asean – 2022.

Điểm mới của chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… có uy tín trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật vinh danh các nghệ sĩ ở 6 hạng mục, bao gồm: Diễn viên truyền hình nổi bật, Ca sĩ nổi bật, Diễn viên điện ảnh nổi bật, Nghệ sĩ vì cộng đồng, Liveshow ca múa nhạc nổi bật, MV Ca múa nhạc nổi bật.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết: Năm 2022, tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, đồng thời quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để Hà Nam tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, văn hóa-lịch sử và du lịch đến bạn bè khắp mọi miền đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình nghệ thuật “Khát vọng mặt trời” được dàn dựng công phu cũng đem đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Phương Đào

 • Trang 4 báo Nhân Dân ngày 7/11/2023

Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Quý Mão

Chiều 6/1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại 30 quận, huyện, thị xã, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thành phố Hà Nội yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Các đơn vị, lực lượng hiệp đồng chặt chẽ triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Theo kế hoạch trên, Hà Nội có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn pháo hóa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật gồm: Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới); Trận địa số 2: Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội); Trận địa số 3: Quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng Ủy ban nhân dân quận); Trận địa số 4: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp gồm: Trận địa số 5: Quận Hai Bà Trưng (trong Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành); Trận địa số 6: Quận Hà Đông (Hồ Văn Quán, phường Văn Quán); Trận địa số 7: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Trận địa số 8: Quận Ba Đình (tại đông nam hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh);

Trận địa số 9: Quận Hoàng Mai (tại Công viên Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ);

Trận địa số 10: Quận Long Biên (tại Hồ Harmony, Vinhomes, phường Việt Hưng);

Trận địa số 11: Quận Đống Đa (tại Bán đảo hồ 1 Hoàng cầu, phường Ô Chợ Dừa);

Trận địa số 12: Quận Cầu Giấy (tại Công viên cầu Giấy, phường Dịch Vọng);

Trận địa số 13: Quận Thanh Xuân (tại Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân chính);

Trận địa số 14: Quận Bắc Từ Liêm (tại Ngã 3 đường Tây Thăng Long và đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai);

Trận địa số 15: Huyện Gia Lâm (tại số 1 Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ);

Trận địa số 16: Huyện Mê Linh (tại nóc nhà 4 tầng UBND huyện);

Trận địa số 17: Huyện Ba Vì (tại sân vận động Quảng Oai, trị trấn Tây Đằng);

Trận địa số 18: Huyện Thanh Trì (tại sân vận động Trung tâm Văn hóa huyện, xã Tứ Hiệp);

Trận địa số 19: Huyện Đan Phượng (tại khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng);

Trận địa số 20: Huyện Thạch Thất (tại sân vận động, thị trấn Liên Quan);

Trận địa số 21: Huyện Chương Mỹ (tại sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn);

Trận địa số 22: Huyện Thường Tín (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị trấn Thường Tín);

Trận địa số 23: Huyện Quốc Oai (tại nóc nhà 6 tầng Ban Chỉ huy quân sự huyện);

Trận địa số 24: Huyện Phú Xuyên (tại Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên);

Trận địa số 25: Huyện Mỹ Đức (tại Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa);

Trận địa số 26: Huyện Ứng Hòa (tại sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình);

Trận địa số 27: Huyện Đông Anh (tại sân vận động huyện, thị trấn Đông Anh);

Trận địa số 28: Huyện Sóc Sơn (tại sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn);

Trận địa số 29: Huyện Phúc Thọ (tại sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ);

Trận địa số 30: Huyện Thanh Oai (tại Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài);

Trận địa số 31: Huyện Hoài Đức (tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị trấn Hoài Đức);

Thời gian bắn pháo hoa từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút, ngày 22/1/2023 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão).

Như vậy, sau 3 năm không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, năm nay Hà Nội triển khai bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã để chào đón năm mới.

Trước đó, vì dịch Covid-19, năm 2020, thành phố chỉ bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất và tường thuật trực tiếp cho người dân theo dõi; năm 2021, thành phố không bắn pháo hoa.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/1/2023

Các khu vui chơi giải trí tại Hà Nội đông vui trong ngày đầu năm mới

Các khu vui chơi, giải trí, các di tích trên địa bàn Hà Nội đều đông khách trong ngày đầu năm mới. Ngoài nhu cầu vui chơi của người dân Thủ đô, khách du lịch các tỉnh, thành phố lân cận đến Hà Nội vui chơi cũng rất đông.

Khach du lich thien duong bao son

Ngày đầu tiên của năm mới 2023, trời hửng nắng sau chuỗi ngày giá rét, cho nên đông đảo người dân Hà Nội đã đến các công viên, vườn hoa, các không gian đi bộ, trung tâm thương mại trên địa bàn để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Như thường lệ, khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi thu hút đông đảo khách từ rất sớm. Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian tổ chức không gian đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đến hết ngày 2/1, tạo điều kiện cho người dân đón Tết. Mặc dù ban ngày thành phố không tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, nhưng giới trẻ vẫn đua nhau đến đây “check-in” trong ngày đầu năm, nhất là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng và đền Ngọc Sơn.

Các quán cà-phê chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng thường xuyên trong tình trạng quá tải. Ngay gần hồ Hoàn Kiếm có một không gian thu hút giới trẻ là Nhà thờ Lớn. Nhiều lúc đoạn đường trước cửa Nhà thờ Lớn ùn tắc do khách tập trung quá đông.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, các phố đi bộ khác của Hà Nội gồm: Phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), đảo Ngọc – Ngũ Xã (quận Ba Đình), phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận (quận Hai Bà Trưng), Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) tăng cường các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ nhân dân, nên cũng trở thành những điểm đến được nhiều người ưa thích.

Có mặt tại không gian đi bộ đảo Ngọc – Ngũ Xã, chị Nguyễn Thị Nga (xã Tàm Xá, huyện Đông Anh) cho biết: “Tôi được biết phố đi bộ này mới mở cửa nên đưa gia đình đến đây khám phá. Tôi thấy ở đây có nhiều quán xá ăn uống tấp nập, giá thành cũng hợp túi tiền nên gia đình đã có một chuyến đi chơi thú vị”.

Dịp nghỉ Tết này, khách du lịch từ các tỉnh đến Hà Nội cũng tăng đột biến. Đối với khách du lịch từ các tỉnh lân cận, những địa điểm được mọi người ưa chuộng khám phá thường là các trung tâm thương mại lớn như: Aeon Mall (Long Biên, Hà Đông), Vincom Plaza (tại các phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng hay Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân), Lotte Center (phố Liễu Giai, quận Ba Đình)… Đây đều là những tổ hợp mua sắm, ăn uống và có nhiều hoạt động vui chơi giải trí điện tử như đua xe, ném bóng rổ điện tử, bowling… và nhất là có các cụm rạp phục vụ nhiều bộ phim bom tấn nên các gia đình có thể vui chơi “trọn gói” trong ngày.

Một địa chỉ được khách du lịch các tỉnh ưa thích trong dịp này là Vườn thú Hà Nội (phố Kim Mã). Ngay từ sáng sớm, Vườn thú Hà Nội đã đông đúc với hàng nghìn lượt người, chủ yếu là các gia đình đưa con nhỏ đi tham quan. Anh Nguyễn Anh Tuấn (Thạch Thành, Thanh Hoá) chia sẻ: “Ở Việt Nam còn ít địa chỉ để cho các cháu nhỏ tham quan, tìm hiểu động vật hoang dã nên gia đình tôi tranh thủ dịp này cho các cháu về Hà Nội chơi, tham quan Vườn thú Hà Nội và đi chơi một vài địa điểm trong khu vực nội thành nữa. Ngày hôm nay, các địa điểm đều rất đông người, nhưng tôi thấy tình hình an ninh trật tự bảo đảm. Do đó việc tham quan cũng yên tâm”.

Các di tích trên địa bàn Hà Nội đều tổ chức các hoạt động phục vụ khách trong dịp Tết này nên cũng thu hút khách đông hơn thường lệ. Đúng vào 1/1/2023, Hoàng thành Thăng Long khai trương không gian trưng bày giới thiệu về Tết Nguyên đán truyền thống, tái hiện không khí đón Tết, một số tục lệ trong dịp Tết. Dịp này, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày “Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên”, tạo thêm không gian cho khách tham quan.

Trong dịp này, nhiều người dân nội thành “sợ” đông đúc đã tìm đến các khu nghỉ dưỡng, các địa chỉ du lịch tại ven đô hoặc ngoại thành để tìm sự bình yên, thư giãn. Những khu du lịch quanh Hà Nội như: Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm), Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây), Vườn quốc gia Ba Vì (Ba Vì), Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), chùa Hương (Mỹ Đức), Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức), khu du lịch Tuần Châu – Quốc Oai (huyện Quốc Oai)… đều rất đông khách. Trong đó Thiên đường Bảo Sơn cũng là một địa điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ trong dịp Tết. Đến với Thiên đường Bảo Sơn, các em nhỏ sẽ được tham quan 13 làng nghề truyền thống, khu phố cổ, vườn lan, bảo tàng bươm bướm…

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, các tiết mục diễu hành đường phố, xiếc hải cẩu, xiếc chó… cũng đem lại nụ cười cho các bạn nhỏ.

Giang Nam

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/1/2023

Đồng hành với người trẻ “Mang Tết về nhà”

Ba năm trở lại đây, chương trình “Mang Tết về nhà” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đã hỗ trợ gần 7.000 vé máy bay, ô-tô, tàu hỏa khứ hồi, cùng hàng nghìn phần quà có giá trị tặng sinh viên, người lao động trẻ, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Dong hanh voi nguoi tre

Những ngày cuối năm 2022, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (thành phố Hà Nội) trở nên nhộn nhịp với một chuyến bay đặc biệt có tên “Mang Tết về nhà” từ thành phố Haneda (Nhật Bản). Gần 200 hành khách trên chuyến bay này đều là sinh viên, người lao động trẻ, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm nay chưa có điều kiện trở về quê hương sum họp với người thân, gia đình dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Chuyến bay đặc biệt

Địu trước ngực con trai mới chín tháng tuổi, tay dắt theo một cậu con trai vừa tròn ba tuổi, chị Đào Thị Minh Thành không giấu được niềm hân hoan, mừng rỡ. Hơn ba năm trước, chị Thành theo chồng là kỹ sư người Việt Nam sang công tác tại Nhật Bản. Thời gian đầu, chị vừa chăm lo việc nhà, vừa đi làm giúp việc cho các gia đình người bản xứ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh kể từ khi hai vợ chồng trẻ có con trai đầu lòng.

Theo chia sẻ của chị Thành, Nhật Bản không khuyến khích người dân đưa con đến trường trước thời điểm ba tuổi. Vì vậy, chị đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cho chồng yên tâm công tác trong thời gian dài. Khi con đã cứng cáp hơn thì dịch Covid-19 bùng phát, chị không thể tìm được việc làm phù hợp. Đến nay, việc có thêm một bé trai khiến kinh tế gia đình càng trở nên bấp bênh. Chị muốn đưa hai con về Việt Nam nhưng không có kinh phí.

“Ông bà nội, ngoại của các cháu ở Việt Nam đều đã lớn tuổi, chúng tôi không thể gửi cùng lúc hai con về để các ông bà chăm sóc được. Khi mọi việc tưởng chừng như bế tắc hoàn toàn, chúng tôi đã nộp hồ sơ và được lựa chọn tham gia chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023”, chị Thành nói mà không cầm được nước mắt.

Cũng là một trong những hành khách trên chuyến bay đặc biệt nêu trên, anh Trần Văn Hoàn bộc bạch: “Gia đình tôi ở Việt Nam, bố mẹ nay đã tuổi cao, sức yếu, chỉ có tôi là lao động chính. Tháng 8/2018, tôi sang Nhật Bản làm việc để có thêm thu nhập chăm lo bố mẹ và em trai. Nào ngờ, dịch Covid-19 khiến công việc bị giảm đáng kể, cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn”.

Mỗi tuần, anh Hoàn chỉ được làm việc ba ngày. Thu nhập không đủ trang trải, cho nên vợ anh buộc phải về nước để sinh con. Anh Hoàn ở lại, gắng gượng làm việc đến nay cũng đã 5 năm chưa trở về quê nhà. Hình ảnh Tết cổ truyền dân tộc cũng vì thế dần phai nhạt trong tâm trí người con cả hiếu thảo. Mùi vị miếng bánh chưng xanh, quả cà muối đã trở thành ước mơ khắc khoải.

Lan tỏa giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc

“Mang Tết về nhà” là chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, hướng đến sinh viên, người lao động trẻ, thanh niên công nhân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại Nhật Bản và một số tỉnh phía nam. Chương trình hỗ trợ gần 4.200 vé xe, vé máy bay khứ hồi và hàng nghìn phần quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, bánh kẹo… để họ có điều kiện, thêm hành trang trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Điểm nhấn và cũng là điểm mới của chương trình năm nay là, việc lần đầu mở rộng quy mô hỗ trợ tại đất nước mặt trời mọc. Cùng với đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ phối hợp tổ chức Đoàn, Hội ở một số địa phương trên cả nước triển khai Ngày hội “Tết yêu thương”, gói hơn 5.000 bánh chưng làm quà tặng sinh viên, người lao động trẻ, thanh niên công nhân; phối hợp các đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện đến thăm, trao nhiều phần quà có giá trị tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết: “Dù giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng nhiều sinh viên, lao động trẻ vẫn rất vất vả để học tập, mưu sinh. Qua chương trình, Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và giá trị cao đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; tạo môi trường để các cấp bộ Đoàn, các tổ chức, nhà hảo tâm có thêm nhiều hoạt động thiết thực dịp Tết đến, xuân về, chung tay góp sức vào xây dựng, phát triển đất nước”.

Những tình cảm chân thành từ chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023, không chỉ tạo động lực giúp các bạn trẻ nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, mà còn thổi bùng lên ngọn lửa ấm áp của lòng nhân ái trong mỗi người tham gia chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Diễm Quỳnh, Tiếp viên trưởng trên chuyến bay đặc biệt “Mang Tết về nhà”, đoàn viên Đoàn Thanh niên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), bồi hồi chia sẻ: “Dù đã từng tham gia nhiều chuyến bay hỗ trợ kiều bào khắp năm châu về nước trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức tự hào vì đã được góp sức trẻ phục vụ đồng bào trong chuyến bay với quá nhiều cảm xúc này. Trên chuyến bay, chúng tôi đã phát thanh những lời chúc Tết, các bài hát ý nghĩa để chung vui với hành khách và được nhận lại những món quà vô giá: ánh mắt và nụ cười hân hoan của các bạn sinh viên, lao động trẻ đã nhiều năm xa quê”.

Trong hai năm 2021 và 2022 vừa qua, chương trình “Mang Tết về nhà” đã trao gần 1.600 vé máy bay, khoảng 5.000 vé ô-tô và gần 300 vé tàu khứ hồi, thiết thực đồng hành với sinh viên, người lao động trẻ, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Linh Phan

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/1/2023

Trao tặng cán bộ, chiến si và ngư dân Ninh Thuận 10.000 lá cờ Tổ quốc

Thực hiện Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, ngày 31/12, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng cán bộ, chiến sĩ và ngư dân của tỉnh 10.000 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật dụng cho các ngư dân tiêu biểu.

Dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động cho biết, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, Báo thực hiện Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng ngư dân tỉnh Ninh Thuận 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” và Đường cờ Tổ quốc”. “Chúng tôi tin tưởng rằng, những lá cờ từ Chương trình sẽ góp phần tiếp thêm động lực và niềm tự hào đến ngư dân và chiến sĩ ở Ninh Thuận, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

Dịp này, Báo Người Lao Động còn chung tay thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng. Cụ thể, thực hiện chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của tỉnh Ninh Thuận với 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng để sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực, cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn tỉnh có 4 huyện, thành phố ven biển, với gần 18.000 lao động ngư nghiệp có kinh nghiệm. Toàn tỉnh hiện có 2.270 tàu cá thường xuyên khai thác hải sản trên các vùng biển; đã thành lập được trên 170 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 1.018 tàu thuyền của ngư dân tham gia.

Thông qua các chương trình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân, cùng với công tác tuyên truyền, vận động…, nhận thức của ngư dân Ninh Thuận ngày càng nâng cao, khai thác hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, ngư dân Ninh Thuận cũng chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Những năm qua không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển cũng là những chiến sĩ; mỗi con tàu ra khơi là “cột mốc chủ quyền” trên biển.

Đông đảo ngư dân được trao tặng cờ Tổ quốc bày tỏ vui mừng, đây là chương trình rất ý nghĩa, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/1/2023

Sóc Trăng tổ chức “Tết quân-dân” 2023

Sáng ngày 6/1, Ban Chỉ đạo “Tết Quân – Dân” tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ tổng kết “Tết Quân – Dân” năm 2023 tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Tham dự lễ có Đại tá Trần Quốc Khởi – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn huyện Trần Đề.

Qua 3 ngày (từ ngày 4 – 6/1) tổ chức “Tết Quân – Dân” tại xã Liêu Tú, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên đã phối hợp với nhân dân tại các ấp thực hiện một số công trình phúc lợi xã hội như: phát quang trên 23km đường, sửa chữa lộ nông thôn trên 600m, đắp bờ kè hai bên lộ đal dài 700m; dọn vệ sinh xung quanh chùa, sơn mới bia chiến tích. Xây dựng 3 cây cầu, đường bêtông nông thôn, lắp đèn năng lượng mặt trời; sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, nâng cấp sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng…

Ban Chỉ đạo “Tết Quân – Dân” còn tổ chức thăm, tặng 356 phần quà, xây tặng 26 căn nhà “Tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách và hộ nghèo; tặng 130 chiếc xe đạp, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người, tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức hội chợ xuân đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhân dân mua sắm, triển lãm trưng bày những thành tựu xây dựng nông thôn mới và những đặc sản của địa phương. Tổ chức 3 đêm văn nghệ phục vụ nhân dân và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, gói bánh tét, hội thi mâm cơm ngày Tết… tổng kinh phí chi cho các hoạt động “Tết Quân – Dân” tại xã Liêu Tú là 9 tỷ 645 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 27 phần quà cho gia đình chính sách, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 và hộ nghèo; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, với số tiền gần 50 triệu đồng; Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Quầy quần áo miễn phí”, hỗ trợ gần 1 tấn quần áo đã qua sử dụng cho bà con địa phương xã Liêu Tú, qua đó tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân.

Dịp này, huyện Trần Đề đã trao khen thưởng cho 44 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia “Tết Quân – Dân” năm 2023 tại xã Liêu Tú.

Thanh Nam

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/1/2023

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Ngày 13/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; Men Pholly, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

 1. Ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; vi phạm Quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 3. Ông Ma Thế Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
 4. Ông Men Pholly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.
 5. Ông Nguyễn Văn Phong trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vi phạm của các ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly, Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng./.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/1/2023

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 10 đến ngày 12/01/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 25. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch:

UBKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã làm sai lệch chủ trương của Đảng và Nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền Thành phố.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các đồng chí: Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Khắc Hiền, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố. Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định:

– Khiển trách Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Khắc Hiền.

– Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

– Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Chử Xuân Dũng.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

II- Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 24 về tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm một số tổ chức đảng, đảng viên; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định:

– Thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

– Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

III. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Kạn, Bình Thuận, An Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các đồng chí: Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận; Men Pholly, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong và Men Pholly.

IV- Xem xét kết quả giám sát, UBKT Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban cán sự đảng và đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách; trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh.  

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Phạm Ngọc Nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

V- Sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

VI- Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/1/2023

Tuyên án với 36 bị cáo trong vụ án tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và công ty AIC

Sau 2 tuần xét xử và nghị án, sáng 4/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và 35 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (sinh năm 1971, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị Tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù.

Bị cáo Trần Đình Thành (sinh năm 1955, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) bị Tòa tuyên phạt 11 năm tù; bị cáo Đinh Quốc Thái (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị phạt 9 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ (sinh năm 1967, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trịnh Huy Cường (sinh năm 1975, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng-Sở Xây dựng Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) bị phạt 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt về cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Hoàng Thị Thúy Nga (sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) 12 năm tù, Phan Minh Trí (sinh năm 1979, Trưởng Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đồng Nai) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1960, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai-nay là Trung tâm Tư vấn quy hoạch kiểm định xây dựng Đồng Nai) 4 năm 6 tháng, Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1977, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế) 6 năm tù.

Hai bị cáo: Đỗ Mỹ Hạnh (sinh năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cát Vân Sa), Nguyễn Công Tiến (sinh năm 1965, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới) bị phạt 5 năm tù.

Bốn bị cáo: Ninh Văn Sinh (sinh năm 1979, Chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới), Hoàng Thế Quỳnh (sinh năm 1985, nhân viên Công ty AIC), Ngô Thế Vinh (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty Việt Tiên), Nguyễn Thị Tích (sinh năm 1962, Tổng Giám đốc Công ty Mopha) phạt 4 năm tù.

Bốn bị cáo: Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1954, Tổng Giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam), Vũ Quang Ngọc (sinh năm 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam), Ngô Quang Vinh (sinh năm 1975, kỹ sư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai), Nguyễn Thành Thái (sinh năm 1987, nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai) phạt 3 năm 6 tháng tù.

Bốn bị cáo: Nguyễn Tiến Thu (sinh năm 1987, nhân viên Công ty AIC), Lê Thị Bích Thủy (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNT), Lê Chí Tuân (sinh năm 1980, Trưởng nhóm hồ sơ-Ban Quản lý Dự án 1 Công ty AIC), Lê Thị Hương (sinh năm 1983, nguyên Phó ban Kế toán Công ty AIC) phạt 3 năm tù.

Sáu bị cáo: Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1986, nhân viên Công ty AIC), Lưu Văn Phương (sinh năm 1983, Kỹ sư, nguyên nhân viên Công ty AIC), Nguyễn Tấn Sỹ (sinh năm 1982, nguyên nhân viên Công ty TCI), Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1984, nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế và Môi trường) phạt 30 tháng tù.

Ba bị cáo: Cao Thị Tám (sinh năm 1964, nguyên Trưởng phòng Tư vấn đấu thầu-Trung tâm Tư vấn, Xây dựng Đồng Nai-Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), Phan Thành An (sinh năm 1973, nguyên Trưởng phòng Quản lý Dự án-Đấu thầu Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai), Chu Văn Hiếu (sinh năm 1966, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai) phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo: Lê Lâm Đồng (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, nguyên nhân viên phòng Quản lý Dự án-Đấu thầu của Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai), Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty Tâm Hợp) phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo hưởng án treo được Hội đồng xét xử tuyên trả tự do ngay tại Tòa nếu không bị tạm giam trong một vụ án khác.

Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của Nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho Nhà nước, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm cảnh cáo, răn đe và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nhưng không có kết quả.

Thanh Hà

Advertisement

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: