Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 21, 2009

Download (Tải các bài viết)

Filed under: Download (Tải về) — phamquynh @ 8:27 sáng

1. Link download bài Người nặng lòng (bao gồm Người nặng lòng với tiếng ta, Người nặng lòng với nhà, Người nặng lòng với nước và phần phụ lục)

http://www.mediafire.com/file/jrozvuryy64/Nguoi Nang Long _Aug 08_.pdf

2. Link download bài báo Ông quả là người nặng lòng với nước (gồm hai bài đã đăng trên tạp chí Hồn Việt)

Bài 1: http://www.mediafire.com/file/t0495jgtetk/Ong Qua La Nguoi Nang Long Voi Nuoc (Aug 08).doc

Bai 2: http://www.mediafire.com/file/kyzi4ii2lmu/Nhan doc bai Dang Minh Phuong (revised).pdf

3. Link download bài trả lời và góp ý nhân đọc bài viết của nhà văn Thái Vũ trên Tạp chí Hồn Việt

http://www.mediafire.com/file/mpyfli1xbzx/Mot Bai Bao La Ma Quen.doc

4. Link download bài góp ý và bổ sung tư liệu khi đọc bài viết của nhà văn Nguyễn Văn Hoàn trên Tạp chí Hồn Việt

http://www.mediafire.com/file/nmmwjyl3jn1/Mấy điều giám định và bổ sung tư liệu.pdf

Blog tại WordPress.com.