Pham Ton’s Blog

Tháng Tám 3, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 7 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:26 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 7 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/7/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chiều 30-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ (TTNKHVNS). Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, khoảng 200 đại biểu  trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu. 

Nguyen Xuan Phuc gap dai bieu tri thuc

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2020); đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của giới TTNKHVNS vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn học và nghệ thuật…

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số TTNKHVNS đã phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan các kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa mọi tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo đó, các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tập trung vào tận dụng lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là phát triển dữ liệu lớn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao…

Các đại biểu đại diện cho các văn nghệ sĩ bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho giới văn nghệ sĩ được đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà…

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bày tỏ ấn tượng những ý kiến đóng góp của các TTNKHVNS; nêu rõ, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để Đảng, Nhà nước để có định hướng tốt hơn cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới đội ngũ TTNKHVNS, những người làm công tác Tuyên giáo cả nước những tình cảm sâu nặng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, công tác Tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đó là chính trị, tư tưởng và tổ chức; đóng vai trò bảo vệ và phát huy những giá trị, nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cổ động văn hoá, văn nghệ, công tác báo chí, giáo dục, khoa học công nghệ; tổ chức, đóng vai trò đi trước mở đường trong phát triển kinh tế-xã hội; có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến thắng lợi vẻ vang cho đất nước, bảo đảm trường tồn của Đảng…

Những thành tựu vĩ đại cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, mà trực tiếp người trực tiếp làm công tác Tuyên giáo – những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Đảng, Nhà nước cần vinh danh nhiều hơn nữa cả về vật chất và tinh thần trên các lĩnh vực này. Dấu ấn 90 năm của ngành Tuyên giáo có vai trò to lớn của đội ngũ TTNKHVNS nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ TTNKHVNS đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đóng góp công sức tài năng trí tuệ, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc đại dịch Covid-19, đội ngũ TTNKHVNS đã kịp thời vào cuộc, nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm, vật tư y tế, phần mềm khai báo y tế, truy vết; sáng tác nhiều tác phẩm động viên, công tác Tuyên giáo góp phần tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới chuyển sang trạng thái bình thường mới. Điều này góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là một cuộc chiến tranh, mà thực sự là trở thành biểu tượng của hoà bình, luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới.

Đội ngũ TTNKHVNS luôn có tinh thần cống hiến, yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Dân tộc ta luôn có truyền thống coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, đề ra nhiều chủ trương, cơ chế chính sách quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ TTNKHVNS cả về số lượng và chất lượng; luôn trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp, thấu hiểu mọi khó khăn, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện cho đội ngũ TTNKHVNS đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng ta cũng cần có thêm nhiều hình thức vinh danh, tưởng thưởng xứng đáng cả vật chất, tinh thần, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ TTNKHVNS.

Bày tỏ vui mừng được gặp những gương mặt đại biểu tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nước nhà, Thủ tướng nêu rõ, trong xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ, nhất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những đột phá có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội. Từ thế kỷ 21 trở đi, không phải tài nguyên đất đai, tài nguyên tự nhiên mà chính là con người với chất xám và khả năng sáng tạo mới là tài nguyên quý giá nhất; tri thức là tài nguyên duy nhất, càng khai thác, càng sinh sôi nảy nở.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào đội ngũ TTNKHVNS; mong đội ngũ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại những điều tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng khẳng định, trong một thế giới phẳng, thách thức lớn đặt ra cho đội ngũ TTNKHVNS chính là bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá hàng nghìn năm của dân tộc, hoà nhập chứ không hoà tan. Các văn nghệ sĩ, trí thức ngày nay cũng là chiến sĩ, luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh trên mặt trận này, truyền cảm hứng về tinh thần, lý tưởng phụng sự quốc gia, độc lập tự cường, thịnh vượng của đất nước Việt Nam. Đây là nhiệm vụ sống còn, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của tinh thân dân tộc, chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ TTNKHVNS tiếp tục đóng góp hết sức quan trọng trong nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất, phản biện chính sách, triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một dân tộc giàu chưa phải là dân tộc mạnh, một dân tộc mạnh phải có khả năng trường tồn, một dân tộc mạnh phải có quyết tâm để trở thành dân tộc giàu; một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, sinh ra nhiều hiền tài, có khí phách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang thì đó phải là dân tộc mạnh, không thể để thế giới coi thường, không thể là dân tộc nghèo. Đây chính là nền tảng sức mạnh để chúng ta cùng chung tay thực hiện.

Hướng tới thời điểm năm 2030 là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, cũng là 100 năm thành lập ngành Tuyên giáo, với những nét son sáng chói trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng ngành Tuyên giáo sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy hơn nữa truyền thống, giành được những thành tựu to lớn hơn, vinh quang hơn.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/7/2020

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 theo kế hoạch

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo sáng 29-7, đại diện Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn diễn ra theo kế hoạch (trong hai ngày 9 và 10-8). Hiện Bộ GD và ÐT xây dựng phương án tổ chức kỳ thi phù hợp tình hình dịch Covid-19.

Ðối với những địa phương có dịch, Bộ sẽ phối hợp chính quyền địa phương để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Các thí sinh sẽ được phân theo bốn nhóm: F0; F1; F2 và các thí sinh khác để bảo đảm quyền lợi của học sinh cũng như công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Với nhóm thí sinh diện F0 (đang điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Bộ GD và ÐT sẽ yêu cầu các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các học sinh. Ðối với nhóm thí sinh diện F1 (phải cách ly tại các khu cách ly tập trung), các địa phương tổ chức thi tại các điểm thi đặt trong khu cách ly hoặc khu vực phù hợp, gần khu cách ly tùy theo số lượng thí sinh.

Ðối với nhóm thi sinh diện F2, tùy theo số lượng, các địa phương tổ chức thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi; nếu số lượng đông thì có thể tổ chức các điểm thi riêng và có phương án đưa đón các học sinh phù hợp. Những trường hợp còn lại, thí sinh thi tại các điểm thi bình thường, tùy theo tình hình thực tế các địa phương đưa ra hướng dẫn phòng dịch…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/7/2020

Tích cực triển khai hỗ trợ công dân về nước an toàn

Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 28 và 29-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la kiêm nhiệm Ghi-nê Xích đạo và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Ghi-nê Xích đạo đưa 219 công dân Việt Nam làm việc tại Ghi-nê Xích đạo về nước an toàn.

Trước tình hình nhiều công dân đã được cơ quan chức năng Ghi-nê Xích đạo thông báo dương tính với vi-rút gây Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn y tế ở mức cao nhất, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, chuyến bay được triển khai theo kế hoạch chi tiết, với sự tham gia của đoàn công tác đặc biệt (gồm hai bác sĩ, hai điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, mang theo nhiều trang thiết bị, máy móc, thuốc và phương tiện cấp cứu); áp dụng những biện pháp cách ly và chăm sóc đặc biệt trên chuyến bay; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về an ninh, an toàn, phòng, chống nhiễm Covid-19. Trong quá trình bay, những công dân có sức khỏe yếu đều được chăm sóc và hỗ trợ y tế kịp thời.

Do tình hình dịch bệnh tại châu Phi khiến việc đi lại khó khăn, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la kiêm nhiệm Ghi-nê Xích đạo đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Ghi-nê Xích đạo, các công ty sử dụng và phái cử nhóm công dân Việt Nam này, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân hoàn thành các thủ tục xuất cảnh cần thiết, bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, theo đúng kế hoạch.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, toàn bộ những người trên chuyến bay được đưa về khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (tại Ðông Anh, Hà Nội), không để dịch Covid-19 có cơ hội lây lan ra cộng đồng. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (khoa phòng, giường bệnh, máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc men) và đội ngũ nhân viên y tế để tiếp nhận, điều trị và phòng, chống lây nhiễm cho các công dân Việt Nam trở về từ Ghi-nê Xích đạo; tất cả bệnh nhân đang điều trị tại đây đã được chuyển sang các cơ sở y tế khác.

* Ngày 29-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây, Công ty Lilama và Hãng hàng không VietJet Air phối hợp các cơ quan chức năng Bru-nây đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Bru-nây về nước, trong đó chủ yếu là lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng của Công ty Lilama, một số công dân Việt Nam là người đi du lịch bị kẹt tại Bru-nây do dịch Covid-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ðại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây cử cán bộ trực tiếp tới sân bay để hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục nhanh chóng, an toàn. Hãng hàng không VietJet Air đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Cùng ngày, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng In-đô-nê-xi-a phối hợp thực hiện chuyến bay đưa hơn 210 công dân Việt Nam từ In-đô-nê-xi-a về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, du học sinh đã tốt nghiệp, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch bị kẹt lại do dịch Covid-19, ngư dân bị phía In-đô-nê-xi-a bắt giữ đã mãn hạn tù… Ðại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a cử cán bộ trực tiếp phối hợp Hãng hàng không VietJet Air hỗ trợ công dân tại sân bay. Chuyến bay được bảo đảm chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam thực hiện ngay sau khi xuất hiện trở lại các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng; tin tưởng Việt Nam có thể kiểm soát tình hình nhờ kinh nghiệm và thiết bị sẵn có.

Bài viết của Bloomberg News ngày 28-7 nhấn mạnh, sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở thành phố Ðà Nẵng, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp giãn cách và ban hành trở lại các biện pháp phòng dịch, trong đó có quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cùng ngày, trang mạng Nikkei của Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

* Trước đó, bài viết của tờ The Diplomat nhận định, có nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo bài viết, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm chống dịch bệnh, không chỉ Covid-19. Khi có báo cáo về ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên sau 99 ngày, chính quyền thành phố Ðà Nẵng đã áp dụng mô hình chống dịch hiệu quả, đó là phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan để thực hiện các biện pháp quyết liệt, như truy tìm nguồn bệnh, lập tức kiểm dịch bắt buộc và khử trùng bề mặt… Theo bài viết, với những hành động quyết liệt này, Ðà Nẵng có thể kiểm soát sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng và Việt Nam có thể xử lý hiệu quả đợt dịch này…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/7/2020

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020

Tối 28-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020, nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những thành tích, đóng góp của các cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động công đoàn; động viên, phát triển đội ngũ chủ tịch công đoàn giỏi, góp phần đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tới dự lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ðình Khang, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam.

Báo cáo của Hội đồng xét chọn cho biết: Trong đợt xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm 2020, Ban Tổ chức nhận được 45 đề cử từ các LÐLÐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích thực tế của các cá nhân, Tổng LÐLÐ quyết định tôn vinh, trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh tặng 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc nhất. Trong đó có năm cán bộ công đoàn cơ sở, ba cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hai cán bộ LÐLÐ tỉnh, thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và chúc mừng 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai. Ðây là những tấm gương tiêu biểu, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Công đoàn đi vào cuộc sống, tăng cường niềm tin của người lao động (NLÐ) đối với tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn. Thời gian tới, cùng với quá trình phát triển, số lượng doanh nghiệp và NLÐ tiếp tục tăng nhanh, là lực lượng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, tổ chức công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới, tăng cường vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng và góp phần nâng cao cuộc sống của NLÐ…

Ðồng chí Trương Thị Mai mong muốn, những cán bộ công đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phấn đấu không ngừng trong đội ngũ cán bộ công đoàn, có thêm nhiều cán bộ công đoàn xứng đáng được tiếp tục nhận Giải thưởng trong những năm tiếp theo. Ðiều quan trọng nhất chính là xây dựng niềm tin yêu của NLÐ đối với cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn Việt Nam.

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ Tổng LÐLÐ Việt Nam cùng 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh đã về xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên làm lễ dâng hương, báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh – nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 28/7/2020

Bàn giao kết quả giám định AND hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-7, tại Hà Nội, Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức lễ bàn giao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin đợt 1 năm 2020 cho Cục Người có công ( Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). 

Theo đó, bàn giao 669 trường hợp mẫu hài cốt có dữ liệu ADN chất lượng tốt để lưu trữ trữ tại ngân hàng ADN của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ công tác so sánh, đối khớp với thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.Ban giao hai cot liet si

Đây là nỗ lực của các cán bộ Trung tâm giám định ADN (Viện Công nghệ sinh học) trong việc phối hợp Cục Người có công lấy mẫu giám định hài cốt liệt sĩ tại một số Nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sau một năm đi vào hoạt động (tháng 7-2019). Để có được kết quả nêu trên, Trung tâm đã tiến hành 2.870 lượt phân tích mẫu hài cốt liệt sĩ và 180 lượt phân tích mẫu thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ Trung tâm giám định ADN trong việc giám định chính xác các mẫu hài cốt liệt sỹ do Cục và thân nhân liệt sĩ gửi đến. Các kết quả được trả nhanh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

Năm 2019, Trung tâm Giám định ADN là đơn vị đầu tiên trong ba đơn vị chủ chốt hoàn thành dự án nâng cấp cơ sở vật chất để nâng công suất giám định. Hiện, công suất giám định đã tăng năm lần so với năm 2019, ghi nhận đạt 69 mẫu mỗi tuần.

Ông Đào Ngọc Lợi cho biết, hiện tại có khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, Lào và Campuchia vẫn chưa được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ. Trên 200.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc trả lại tên cho các liệt sĩ chưa được định danh là công việc được toàn xã hội đặc biệt quan tâm sĩ. Mong rằng, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Giám định ADN đẩy nhanh tiến độ giám định hài cốt liệt sĩ và phân tích mẫu thân nhân trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, PGS, TS Phí Quyết Tiến, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học cho biết, là đơn vị nghiên cứu chuyên ngành, Viện Công nghệ sinh học luôn sáng tạo, để nâng cao chất lượng, tăng số lượng mẫu hài cốt liệt sĩ được giám định. Ngoài quy trình thường quy, đơn vị đã áp dụng công nghệ mới.

Bước đầu, đơn vị đã thành công trong việc  sử dụng hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới trong công tác giám định ADN. Nếu việc này triển khai thành công và có mẫu đạt yêu cầu, kết quả sẽ đạt 62 mẫu trong một lần giám định, tin rằng hoạt động giám định ADN thời gian tới tiếp tục được nâng cao năng suất.

Tuy nhiên, hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sĩ rất khó khăn do chất lượng mẫu ngày càng xuống thấp và đòi hỏi gắt gao về thời gian và chất lượng giám định, vì vậy, lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học cần sự quyết tâm, đồng hành của các nhà khoa học, các cán bộ Trung tâm Giám định ADN, sự ủng hộ của Cục Người có công và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu đãi về nhân lực, hỗ trợ về kinh phí để hoàn thiện công tác nghiên cứu và cử cán  bộ ra nước ngoài đào tạo nâng cao năng lực giám định; đồng thời cần có cơ chế khuyến khích cán bộ có trình độ cao, bố trí kinh phí cho việc làm chủ công nghệ mới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/7/2020

Dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách đi/đến Đà Nẵng

Đêm 27-7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành dừng toàn bộ các chuyến bay, tuyến vận tải khách đường bộ, tàu hỏa đi, đến TP Đà Nẵng trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28-7.

Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn khẳng định: Bộ sẽ thực hiện chỉ đạo theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ: “Mặc dù giới hạn vận tải, tuy nhiên các cơ quan đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng, rà soát kỹ nhu cầu rời khỏi Đà Nẵng của khách du lịch để sắp xếp phương án vận chuyển kịp thời”.

Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), các Cục Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp các cơ quan, đơn vị của TP Đà Nẵng theo dõi, kịp thời hướng dẫn các vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý (gồm cả phương án vận chuyển khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0 giờ ngày 28-7).

Theo Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn, với lĩnh vực hàng không, dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi/đến TP Đà Nẵng, ưu tiên tăng chuyến để giải tỏa hành khách du lịch từ Đà Nẵng đi về các địa phương khác, trước 0 giờ ngày 28-7, không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách. Các chuyến bay nội địa chở khách không đi/đến TP Đà Nẵng thực hiện bình thường.

Lĩnh vực đường bộ, dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đi/đến và trong TP Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua TP Đà Nẵng không được dừng, đỗ tại Đà Nẵng để đón, trả khách.

Các đơn vị chỉ đạo các bến xe khách tại TP Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh. Trường hợp đặc biệt, Sở GTVT Đà Nẵng tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt (không qua TP Đà Nẵng) thực hiện bình thường.

Ở lĩnh vực đường sắt, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng, không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh khai thác bình thường nhưng không được đón, trả khách tại ga Đà Nẵng (riêng các tàu khách SE5/SE6, SE9/SE10, SE21/SE22, SE27/SE28 đã xuất phát tại ga Hà Nội, ga Sài Gòn trước thời điểm 0 giờ ngày 28-7 có hành trình qua ga Đà Nẵng được phép dừng, đỗ để trả khách tại ga Đà Nẵng).

Lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, phối hợp với các địa phương dừng các chuyến tàu chờ khách tuyến từ bờ ra đảo có điểm đi/đến là TP Đà Nẵng. Trường hợp đặc biệt, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thống nhất với Sở GTVT Đà Nẵng tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Các đơn vị tiếp tục triển khai, phổ biến nhiều hình thức nội dung khuyến cáo cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt trên phương tiện giao thông công cộng được biết và thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 27/7/2020

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức đi vào hoạt động

Sáng 26-7, Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức khai trương đi vào hoạt động. Đây là cơ sở y tế tư nhân chuyên khoa phụ sản đầu tiên của Hà Nội cung cấp các dịch vụ khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản uy tín với đội ngũ thầy thuốc có kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

benh vien phu san thien an

Tham dự buổi lễ có Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long… Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bệnh viện Phụ sản Thiện An có đội ngũ bác sĩ đầu ngành lĩnh vực sản phụ khoa, tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, GS, TS Nguyễn Viết Tiến, người thầy thuốc tiêu biểu của nền y học Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực chữa trị vô sinh hiếm muộn. Bệnh viện cũng được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại và hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn khách sạn cao cấp.

Bệnh viện sẽ triển khai sáu dịch vụ cơ bản: khám tư vấn sức khỏe sinh sản; điều trị vô sinh, hiến muộn, thụ tinh trong ống nghiệm; phẫu thuật sản – phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, tạo hình; khám theo dõi thai nghén; chẩn đoán sớm, sàng lọc dị tật thai; phát hiện sớm, điều trị bệnh phụ khoa.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/7/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý với báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp. 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được nhân dân, cán bộ, đảng viên đánh giá cao, nhất là vai trò của Ban Chỉ đạo. Thực tế cho thấy công tác PCTN không “chững lại”, không “chùng xuống” mà ngày càng được thực hiện quyết liệt, bài bản và hiệu quả hơn; đã trở thành xu thế, không thể cưỡng lại được. Đây là cuộc đấu tranh vô cùng lâu dài, phức tạp, khó khăn, càng làm càng có thêm nhiều kinh nghiệm để làm tiếp và phải làm mạnh hơn nữa, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm,  đồng thời có ý thức bảo vệ cán bộ, có tính nhân văn.

Những số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm:

Một là, Ban Chỉ đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kỷ luật nghiêm nhiều cán bộ sai phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 186 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; nhất là, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xử lý nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý (trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, bốn Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng), cả đương chức và đã nghỉ hưu. Công tác đấu tranh PCTN “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, góp phần phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 21.943 tỷ đồng và 507 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 805 tập thể, 12 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 42 vụ, 46 đối tượng; hoàn thành kết luận thanh tra Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc.

Hai là, công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều vụ án, bị can; xử lý dứt điểm một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài; tập trung điều tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, có vụ vượt yêu cầu.

Từ sau phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo đến nay, đã xử lý dứt điểm sáu vụ án, bổ sung một vụ án; khởi tố mới 13 vụ án/16 bị can; phục hồi điều tra ba vụ án/năm bị can; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 55 bị can trong 11 vụ án; kết thúc điều tra 11 vụ án/63 bị can; ban hành cáo trạng truy tố bảy vụ án/44 bị can; xét xử sơ thẩm chín vụ án/27 bị cáo, xét xử phúc thẩm sáu vụ án/47 bị cáo. Đặc biệt là, đã tập trung điều tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án xảy ra tại: Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tổng Công ty bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Công ty Gang thép Thái Nguyên. Hoàn thành xét xử một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, như các vụ án xảy ra tại: Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân; Tổng Công ty viễn thông Mobifone; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Đà Nẵng.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương tiếp được quan tâm. 6 tháng đầu năm đã khởi tố mới 143 vụ án/399 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cho thấy công tác đấu tranh PCTN ngày càng đúng hướng, vừa thu hồi được tiền, tài sản, đất đai do tham nhũng mà có, vừa nâng cao tính giáo dục, răn đe, ngăn chặn, cảnh tỉnh. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cấp ủy có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật hơn 110 cán bộ diện T.Ư quản lý, gồm có tám Ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm, 16 nguyên Ủy viên T.Ư Đảng (trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị), 26 sĩ quan cấp tướng,v.v.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 8.883 vụ/14.984 bị can, truy tố 7.346 vụ/ 14.247 bị can, xét xử sơ thẩm 6.934 vụ/ 13.287 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Riêng án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã xử lý 127 vụ án, 92 vụ việc, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 64 vụ án/ 600 bị cáo; trong đó có 16 cán bộ diện T.Ư quản lý bị xử lý hình sự (sáu nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, bốn nguyên Bộ trưởng). Thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý gần 477 nghìn tỷ đồng, hơn 8.600 ha đất, kiến nghị xử lý hơn 8.700 tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 647 đối tượng.

Nêu lên những con số ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả này khẳng định rõ ràng công tác đấu tranh PCTN không “dừng lại” hay “chùng xuống” mà luôn được đẩy mạnh, “không dừng”, “không nghỉ”; xử lý kiên quyết nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất công tâm khách quan, biện chứng, nhân văn, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao, thể hiện nhất quán giữa nói và làm, làm quyết liệt, làm thực chất, hiệu quả  hơn. Các trường hợp bị xử lý đều tâm phục, khẩu phục, ăn năn, hối lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Tổng Bí thư. Có được kết quả đó là do sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, do có chủ trương đúng; Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN đã thực hiện tốt quy chế làm việc, hoạt động điều đặn, bài bản, nền nếp, thường xuyên trao đổi, hội ý, đẩy mạnh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc; có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan… Từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo đặt mình vào cương vị là cán bộ của Đảng, được phân công trọng trách này, không được dính líu, cá nhân với ai; đã thống nhất thì phải làm, làm quyết liệt; rõ đến đâu làm đến đó, làm chắc chắn, làm từng bước, có tính nhân văn và thuyết phục… Đây là kinh nghiệm hay cần được tiếp tục duy trì thực hiện thật tốt trong thời gian tới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết quả nổi bật thứ ba là, đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu; đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Các cơ quan chức năng đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng, thi hành án dân sự trong cả nước đã thu hồi hơn 37 nghìn tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá hơn 11.700 tỷ đồng và nhiều tài sản, bất động sản có giá trị khác.

Bốn là, chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và PCTN. Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, nhiệm vụ quan trọng theo Chương trình công tác. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng Đảng và PCTN, nhất là các quy định phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Nhiều dự án luật quan trọng được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, góp phần hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, như: Luật Giám định tư pháp, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Xây dựng…

Năm là, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của báo chí và nhân dân trong PCTN. Các cơ quan chức năng đã tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về PCTN, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật thông tin. Các cơ quan truyền thông và báo chí tích cực tuyên truyền, phổ biến về PCTN; tăng cường các tin, bài, phóng sự điều tra, phản ánh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phản bác, đấu tranh các luận điệu lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc, chống phá đại hội đảng bộ các cấp. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về PCTN; tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Sáu là, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Chương trình công tác và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; duy trì nghiêm túc, hiệu quả cơ chế hội ý, giao ban hằng tuần, hằng tháng để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Các Thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; hoàn thành nhiều đề án, nhiệm vụ PCTN theo kế hoạch; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ PCTN trong ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; nhất là cụ thể, quyết liệt hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực, phối hợp ngày càng chặt chẽ, bài bản, hiệu quả hơn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn, vừa chống tham nhũng có hiệu quả, vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ PCTN theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo; các nội dung công việc theo Kết luận tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Hai là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 15 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 20 vụ án, xét xử phúc thẩm sáu vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm chín vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo, gồm: (1) Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty bia-rượu-nước giải khát (Sabeco), quận 1, TP Hồ Chí Minh; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến dự án nhà đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh; (3) Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” xảy ra tại BIDV và các đơn vị liên quan; (4) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ; (5) Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan; (6) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên; (7) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; (8) Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (Sacombank)”; (9) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Ba là, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN;  sớm ban hành Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; sửa đổi Luật Thanh tra; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để gây rối, bôi nhọ, làm mất đoàn kết nội bộ, chống phá đại hội đảng các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN.

Sáu là, chỉ đạo hoàn thành các đề án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.  Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công việc từ nay đến cuối năm rất nhiều, song đã nói là phải làm; đó cũng là yêu cầu, là đòi hỏi của nhân dân. Từng đồng chí, từng bộ phận, từng cơ quan phải phối hợp làm thật tốt, xong bước này, làm tiếp bước khác, quyết liệt, bài bản, khoa học; chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng; cán bộ làm công tác này phải làm việc với tinh thần vì Đảng, vì dân, phải có dũng khí, có mưu lược. Cần đưa tinh thần này, quyết tâm này vào đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dân đang lo ngại công tác đấu tranh PCTN “chùng xuống”; vì thế dứt khoát không để công tác này chùng xuống mà phải làm mạnh mẽ hơn, làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng pháp luật của Nhà nước và làm có lương tâm, có tính nhân văn, giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn để không xảy ra tham nhũng, để không phải xử lý mới là tốt.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thông qua các nội dung sau:

Quan điểm xử lý đối với những hành vi sai phạm trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; đồng thời, giao các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật để áp dụng trong thực tiễn.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số địa phương.

Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đề án sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 07-QC/BCĐTW ngày 9-4-2013 của Ban Chỉ đạo.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/7/2020

Gặp mặt dại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng toàn quốc năm 2020

Hôm nay 25-7, tại Thủ đô Hà Nội, diễn ra Chương trình gặp mặt 300 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng – những người mẹ đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chương trình diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Báo Nhân Dân, UBND thành phố Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội LHPN Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Ðây là lần đầu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên quy mô cả nước. Cuộc gặp mặt thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Chương trình đã đón 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho 4.968 mẹ còn sống trên tổng số 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước, những người mẹ bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại, đã hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình cho nền độc lập dân tộc. Sự hy sinh cao cả, kiên trung của các mẹ trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ sau đời đời ghi nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc.

Sáng 24-7, Ðoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã bày tỏ lòng thành kính, xúc động và lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, trong đó, nhiều mẹ lần đầu ra thăm Lăng Bác.

★ Sáng 24-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng  tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết: Cả nước hiện có hơn chín triệu người có công; gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính; hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích, bệnh tật. Song, sự mất mát lớn lao hơn cả, đó là sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước… Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, với trách nhiệm chính trị và tình cảm máu thịt sâu sắc, những năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành và thực hiện nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng và T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao quà tặng 300 đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

★ Tỉnh Ninh Bình đã thành lập bốn đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước và tặng quà của tỉnh tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, Anh hùng LLVTND nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Tỉnh trích từ nguồn kinh phí bảo đảm an sinh xã hội hơn chín tỷ đồng, tặng quà cho 28.341 đối tượng chính sách trên địa bàn, kết hợp thăm hỏi thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Liêm Cần, Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang). Trước đó, tỉnh thành lập đoàn đại biểu đi dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 (Quảng Trị), Khu di tích lịch sử Ngã ba Ðồng Lộc (Hà Tĩnh).

★ Ðoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân và những tình cảm thân thiết đến các đồng chí thương binh, các đồng chí lãnh đạo, y, bác sĩ, công nhân viên của trung tâm. Ðồng thời nhấn mạnh: Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các Anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội.

★ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao 1.281 suất quà với tổng giá trị hơn 718 triệu đồng tặng các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tỉnh đoàn vừa trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hai cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn là ông Vàng Khải Mìn, thôn Ðầu Cầu, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) và bà Nguyễn Hữu Tính, thôn Trung Hà, xã Nhữ Hán (Yên Sơn), mỗi hộ 50 triệu đồng.

★ Tỉnh đoàn Sóc Trăng thành lập ba đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà gia đình các thương binh, liệt sĩ là thân nhân cán bộ đoàn đang công tác trên địa bàn tỉnh. Ðoàn đã thông tin về tình hình hoạt động công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nói chung và các hoạt động của tuổi trẻ Sóc Trăng trong dịp tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, các thương binh trong dịp kỷ niệm ngày 27-7 năm nay. Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 15 phần quà gia đình các thương binh, liệt sĩ.

★ Sáng 24-7, Ðoàn  đại biểu tỉnh Thanh Hóa đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Ðồng Tâm ở huyện miền núi Bá Thước viếng các Anh hùng, liệt sĩ; dâng hoa, hương lên Ðài tưởng niệm, phần mộ hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, liệt sĩ nước bạn Lào đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tại đây, các đại biểu, nhân dân, học sinh ở huyện Bá Thước bày tỏ lòng tri ân, khắc ghi công lao của các Anh hùng đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, tặng quà bệnh binh Bùi Xuân Cam ở làng Xuội, xã Thiết Ống và gia đình liệt sĩ ở khu phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. Tiếp nối chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt” lần thứ tám, sáng cùng ngày, hơn 200 tình nguyện viên đã diễu hành, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ở TP Thanh Hóa. Ðoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa; trao 20 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

★ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðoàn công tác của tỉnh đã đến thắp hương, đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 (Quảng Trị), Ðền thờ Bác Hồ với các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình; dâng hoa, dâng hương tại các Ðền tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường 20 Quyết thắng, Trường Sơn – bến phà Long Ðại, huyện Quảng Ninh.

★ Tỉnh Lâm Ðồng đã tổ chức các đoàn đến thăm, trao 24 phần quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự tri ân của Ðảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp của các gia đình chính sách, các vị lão thành cách mạng với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước. Tỉnh Lâm Ðồng hiện có hơn 40 nghìn gia đình và cá nhân diện chính sách người có công. Thời gian qua, phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” luôn được địa phương quan tâm, triển khai hiệu quả, với các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng tại cộng đồng, xây dựng và sửa chữa hơn 520 căn nhà tình nghĩa.

★ Ngày 23-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức nghiệm thu và bàn giao 10 ngôi nhà Ðại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Sơn Hạ và Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà. Mỗi ngôi nhà được Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ 100 triệu đồng. Cùng với huyện miền núi Sơn Hà, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà Ðại đoàn kết tặng các hộ nghèo ở huyện Minh Long và Nghĩa Hành.

★ Ngày 24-7, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo một số ban, ngành liên quan trong tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn. Ðoàn đến thăm hỏi, trao quà của lãnh đạo tỉnh tặng các ông, bà: Trần Duy Trọng (thương binh), trú tại thôn Thanh Tuyền; Nguyễn Thị Tùng (vợ liệt sĩ), trú tại thôn Vân Thê Ðập, xã Thủy Thanh; Trương Văn Tiêu (thương binh), trú tại tổ 5, phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy). Cùng ngày, Ðoàn đại biểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi và tặng quà những người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Ðiều dưỡng, chăm sóc người có công.

★ Ngày 24-7, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tặng 84 mẹ, trong đó có ba mẹ còn sống. Quảng Trị hiện có 2.786 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 42 mẹ còn sống. Tại buổi lễ, có 11 gia đình ở Quảng Trị được Ðảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhì, ba, trong đó có bảy Mẹ Việt Nam Anh hùng có nhiều con là liệt sĩ và bốn người có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Ðường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/7/2020

Quy định mới về hành vi hành nghề luật sư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2020/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, hành vi hành nghề luật sư khi chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập đoàn luật sư; cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng hoặc treo biển hiệu khi tổ chức hành nghề luật sư do mình thành lập hoặc tham gia thành lập chưa được đăng ký hoạt động;… sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ sáu đến chín tháng, phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người hành nghề luật sư có hành vi cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật;…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-9-2020.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/7/2020

Phú Thọ khai trương Trung tâm điều hành y tế thông minh

Ngày 16-7, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khai trương và đưa Trung tâm điều hành y tế thông minh vào hoạt động.

Trung tam y te thong minh

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Đề án ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong Ngành y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025 và là địa phương thứ 2 trong cả nước (sau TP Hồ Chí Minh) đưa Trung tâm điều hành y tế thông minh vào hoạt động.

Theo đó, Trung tâm điều hành y tế thông minh tỉnh Phú Thọ được triển khai gồm các hợp phần: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; tích hợp với dịch vụ hành chính công kết nối với các phần mềm quản trị bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn điện tử…

TS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết, đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến (gồm cả bệnh viện tư nhân) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã sử dụng phần mềm HIS trong công tác quản lý bệnh viện; các đơn vị này đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống giám định điện tử; 100% các đơn vị y tế trên địa bàn đã triển khai phần mềm LIS liên thông xét nghiệm hai chiều, triển khai hệ thống PACS (giúp lưu trữ và truyền tải hình ảnh trên hệ thống, không phải in phim như trước đây)…

Phú Thọ phấn đấu đến hết năm 2020, 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh/huyện trên địa bàn đều triển khai thực hiện bệnh án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo IBM trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư. Đồng thời, triển khai đồng bộ phần mềm thống kê y tế điện tử ở tất cả tuyến xã, huyện, tỉnh và tuyến Trung ương theo lộ trình.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 16/7/2020

Kết thúc tốt đẹp ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau

Sáng 15-7, Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi. Dự kiến, ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ, kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày. Đây là ca mổ tách dính phức tạp đầu tiên của Bệnh viện thành phố.

Theo Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tháng 7-2019, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp nhận từ Bệnh viện Hùng Vương một trường hợp song sinh dính nhau đặc biệt. Đây là trường hợp sản phụ 25 tuổi mang thai lần đầu, vào tuần lễ thứ 16 của thai kỳ được phát hiện mang thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, hai thai có chung một dây rốn. Sản phụ được mổ lấy thai chủ động lúc thai 33 tuần, cân nặng lúc sinh cả hai bé được 3,2kg.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các bác sĩ hồi sức sơ sinh đã tích cực điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của hai bé cũng như các bệnh lý liên quan trẻ sinh non, nhẹ cân khác.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kỳ hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu ischiopagus tetrapus.

Với các phương tiện chẩn đoán hiện đại dành cho Nhi khoa, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đã phát hiện hàng loạt các bất thường tại vùng bụng chung. Về hệ tiêu hóa: hai bé có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn. Về hệ thận niệu: hai bé có hai bàng quang nằm hai bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng một bé. Về cơ quan sinh dục: hai bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, hai bé còn có hở khớp mu, khung chậu hai bé lại xếp thành một vòng tròn.

Sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục, nay hai bé đã được 13 tháng tuổi, nặng 15kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên khoa cho cuộc mổ tách dính này, ngành y tế đã huy động 93 nhân viên, bao gồm hơn 60 y, bác sĩ điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp hội chẩn nhiều lần cùng với gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên địa bàn thành phố, như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết.

Các chuyên gia đã lên phương án chi tiết cho cuộc mổ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, bao gồm cả kế hoạch xử lý những rủi ro có thể xảy ra trong lúc mổ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/7/2020

Thí điểm kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó, giải pháp cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số thành phố, khu du lịch lớn. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hoạt động kinh tế ban đêm ở những nơi đã lựa chọn để xây dựng, hoàn thiện mô hình hoạt động kinh tế ban đêm và sau đó sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển phù hợp lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa phương, đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể. Cần có sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến địa phương, chủ động nghiên cứu quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm với khung thời gian hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn xã hội để có cơ sở triển khai trong tương lai…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/7/2020

Thu hút đầu tư nước ngoài bảy tháng đạt 18,82 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20-7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, có 1.620 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), tổng vốn đăng ký đạt 9,46 tỷ USD. Vốn đầu tư tăng chủ yếu là do trong bảy tháng năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên 5,8 triệu USD trong năm 2020.

Về vốn điều chỉnh, có 619 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 4,7 tỷ USD. Vốn điều chỉnh trong bảy tháng năm 2020 tăng do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 4.459 lượt góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN, tổng giá trị vốn góp 4,64 tỷ USD. Cơ cấu giá trị GVMCP trong tổng vốn đầu tư cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 8,96 tỷ USD, chiếm 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đạt 3,95 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký là 2,8 tỷ USD và gần 1,1 tỷ USD.

Singapore số 1, Bạc Liêu dẫn đầu

Theo đối tác đầu tư, đã có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,44 tỷ USD, chiếm hơn 34% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc),…

Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với một dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 2,82 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với gần 2,4 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng,…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 16/7/2020

Thông xe hầm chui N2 nút giao thông An Sương tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 15-7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đã chính thức thông xe hầm chui N2 thuộc dự án xây dựng hầm chui tại Nút giao thông An Sương, quận 12, TP Hồ Chí Minh. 

Thong xe ham chui N2

Đây là dự án trọng điểm, nằm ở khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố, giao giữa hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22, được kỳ vọng sẽ giải quyết  tình trạng ùn tắc giao thông và điểm đen về tai nạn giao thông trong nhiều năm qua.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, cho biết, hiện nhánh N2 của dự án xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương (Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh thuộc quận 12 và huyện Hóc Môn) dài 385 m đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Những hạng mục còn lại như: hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và đảo tròn trung tâm tại nút giao thông sẽ tiếp tục được thi công và hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Dự án xây dựng hầm chui tại Nút giao thông An Sương bao gồm nhánh N1, hướng từ trung tâm thành phố đi huyện Củ Chi, dài 445 m, đã hoàn thành thông xe vào tháng 3-2018. Sau khi thông xe nhánh hầm này đã giải quyết tốt giao thông hướng từ đường Trường Chinh và Quốc lộ 22. Nhánh N2, hướng từ huyện Củ Chi đi trung tâm thành phố, dài 385 m, đã thi công xong từ tháng 12-2018, sau đó phải tạm ngưng thi công chờ giải phóng mặt bằng.

Tháng 10-2019, huyện Hóc Môn đã bàn giao toàn bộ mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục thi công hoàn tất nhánh N2 và thi công mở rộng mặt đường Quốc lộ 22.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/7/2020

Đại hội đại biểu Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2020-2025)

Ngày 20-7, tại Hà Nội, diễn ra Ðại hội đại biểu Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2020 – 2025). Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Hơn 300 đại biểu là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian cả nước cùng có mặt.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Văn hóa dân gian, trong đó có văn học, nghệ thuật dân gian được nhân dân ta sáng tạo, lưu giữ, trao truyền trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Khối di sản văn hóa – văn nghệ dân gian của 54 dân tộc là rất lớn, bao gồm những giá trị tinh thần quý báu gắn bó bền chặt với cuộc sống con người. Ðồng chí ghi nhận, chúc mừng những thành tích Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và hơn 1.400 hội viên đạt được trong những năm qua; đánh giá cao việc Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian, trong đó có công trình quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương. Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 659 hội viên của Hội từ năm 2001 đến nay là công việc thiết thực, ghi nhận công lao to lớn, cũng như động viên các nghệ nhân, những người có công nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá vốn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu do ông cha ta để lại.

Ðồng chí nhấn mạnh: Kết luận 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Ðảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội 8 của Hội; tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc; xây dựng các đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu nhằm lưu giữ, phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch…

Ðại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa mới gồm 13 thành viên; GS,TS Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch Hội.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/7/2020

Học sinh cả nước tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với học sinh các cấp học. Theo đó, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Thời gian kết thúc học kỳ 1 là trước ngày 16-1-2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 vào trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

Bộ GD-ĐT quy định thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 vào trước ngày 31-7-2021.

Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD-ĐT.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học theo quy định. Cụ thể, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần, học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần). Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/7/2020

Việt Nam đoạt bốn Huy chương vàng Ô-lim-pích Hóa học quốc tế

Tối 30-7, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 gồm bốn thí sinh thì cả bốn em đoạt Huy chương vàng.

Đó là các em: Lý Hải Đăng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng); Nguyễn Hoàng Dương, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phạm Trung Quốc Anh, lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Đàm Thị Minh Trang, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Olympic Hóa học quốc tế năm 2020 lần thứ 52 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức thi trực tuyến tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Kỳ thi có 60 nước tham dự, giảm hơn 20 nước so với những năm trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19)…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/7/2020

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 5

Khai mạc vào chiều 28-7 tại Hà Nội, “Festival Mỹ thuật trẻ 2020” giới thiệu 91 tác phẩm của 74 tác giả trong độ tuổi từ 18 – 35. Tuy còn những mặt hạn chế, nhưng sự kiện văn hóa – nghệ thuật được tổ chức ba năm một lần này vẫn được nhiều người hâm mộ đón đợi.

My thuat tre

Chưa như kỳ vọng

Festival Mỹ thuật trẻ bắt đầu từ năm 2007, đây là lần thứ 5 sự kiện để các nghệ sĩ trẻ toàn quốc thể hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật, trưng bày những tác phẩm mới được tổ chức. Mỗi lần đều có mức độ phát triển khác nhau, phản ánh tình hình thực tế của tình hình kinh tế – xã hội nói chung và các nghệ sĩ trẻ nói riêng.

Tuy nhiên, chất lượng của triển lãm lần này chưa như ý, số lượng tác phẩm cũng thiếu hụt so các cuộc trước. Các loại hình ngôn ngữ đương đại như sắp đặt trình diễn, video art hầu như vắng bóng, chỉ còn chủ yếu là các tác phẩm hội họa và một số tác phẩm điêu khắc, sắp đặt.

Lý giải điều này, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết: Do năm nay có nhiều cuộc triển lãm quy mô lớn như Triển lãm đồ họa châu Á sắp tới, Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc… và cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới số lượng cũng hạn chế đi so kỳ trước. Bên cạnh đó, ngoài sân chơi của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thì còn nhiều sân chơi về nghệ thuật khác nên chưa tập trung được hết các tác phẩm tốt tham gia.

Theo đánh giá, lớp nghệ sĩ trẻ lần này chưa thật sự nổi hẳn lên, điều đó thể hiện ngay trong các tác phẩm được trưng bày tại đây. Nó phản ánh mặt bằng thực tế của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Với 365 tác phẩm gửi đến, ban tổ chức đã chọn ra 91 tác phẩm của 74 tác giả để trưng bày, trong đó 21 tác phẩm được trao giải thưởng gồm hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và chín giải khuyến khích.

Điều nhận thấy rõ, ở Festival lần này các tác phẩm dùng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại như sắp đặt, trình diễn, video art… rất hạn chế, khi chỉ có ba tác phẩm sắp đặt, một video art tham dự, còn lại phần nhiều là các tác phẩm hội họa. Giám khảo Lê Trần Hậu Anh đánh giá: Điều tiếc nuối là các loại hình nghệ thuật mới ở liên hoan lần này khá ít. Bởi video art là tác phẩm phi lợi nhuận nhưng chi phí sản xuất lại khá lớn, các dự án thực hiện đều phải có tài trợ từ các quỹ quốc tế. Những năm gần đây, khi nền kinh tế tăng trưởng các quỹ đó bắt đầu rút dần còn quỹ nghệ thuật do Việt Nam đầu tư thì còn rất nhiều hạn chế. Điều này giải thích cho sự thưa vắng các loại hình nghệ thuật mới trong những năm gần đây.

Thực tế cho thấy, nếu không có kinh phí hay các mô hình quỹ bảo trợ nghệ thuật thì khó có thể thực hiện các loại hình nghệ thuật mới. Vì bản chất của mô hình này là phi lợi nhuận, các tác phẩm không đem lại tiền cho người nghệ sĩ, mà họ chỉ dùng tác phẩm đó để phản ánh những nhu cầu, bức xúc của xã hội, tác động nhanh đối với người xem. Trong kỳ Festival trước đã có tình trạng ban tổ chức không đủ công cụ và kinh phí cho việc thuê máy để trình chiếu các video art được chọn trưng bày. Nên những tác phẩm đó không tới được với công chúng.

Về vấn đề này, ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chia sẻ: Tuy rất mong làm tốt nhưng kinh phí có hạn. Vì vậy, để tổ chức những cuộc như thế này, ngoài ngân sách nhà nước bỏ ra, chúng tôi cũng kêu gọi xã hội hóa nhưng thực tế không được như ý muốn. Hiện tại, với mảng nghệ thuật mới, chúng tôi sẽ giao cho bộ phận chuyên môn để có những tham mưu, đề xuất với cấp trên nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các nghệ sĩ trưng bày tác phẩm.

Những ý tưởng mới

Nhìn vào mặt tích cực, tại Festival lần này, các vấn đề về môi trường, việc làm, đời sống tinh thần, văn hóa của thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu… đã được các nghệ sĩ trẻ thể hiện với nhiều xu hướng sáng tạo nghệ thuật mới. Điều đáng quý là có sự tiếp nối không gián đoạn từng thế hệ và hơi thở cuộc sống luôn hiện diện trong từng tác phẩm, tuy chất lượng có thể chưa bằng những lần trước do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan.

Từ các tác phẩm tham gia, Hội đồng nghệ thuật đã bám sát các tiêu chí nghệ thuật, đã có những tranh luận để đi đến những giải pháp tốt nhất và chọn ra tác phẩm trong tương quan xứng đáng, tốt về mặt kỹ thuật và sắc nét trong nội dung đề cập cũng như nguồn năng lượng sáng tác của các nghệ sĩ. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng đánh giá: Toàn bộ sáng tác của các nghệ sĩ trẻ hiện nay biểu hiện rõ tâm trạng cá nhân sống trong thế giới đương đại. Phản ánh khá đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội, từ môi trường, dịch bệnh… cho đến các quan hệ gia đình, xã hội. Như bức tranh “Lò mổ #21” giành giải nhất của họa sĩ Nguyễn Văn Đủ có kỹ thuật rất tốt, nghĩa là nền tảng học thuật của tác phẩm khá tốt cùng ý tưởng sâu sắc. Bức tranh là thông điệp về vấn đề nhân đạo đối với thế giới động vật nói chung, mà đó cũng chính là vấn đề của con người.

Võ Thành Thân, họa sĩ người Huế có tác phẩm “Giấy Tiền Vàng Bạc” đồng giải nhất chia sẻ: Đây là tác phẩm nằm trong seri mới của tôi sáng tác về đề tài đời sống tâm linh ở Huế và cũng là văn hóa thờ cúng tín ngưỡng dân gian tại đây. Qua seri này tôi muốn nói rằng: Những thứ đôi khi với người khác là thải loại không có gì giá trị, nhưng nếu mình biết trân trọng nó và kết hợp những thứ nhỏ bé lại với nhau thì chúng ta có thể làm được những tác phẩm nghệ thuật tốt.

Vượt qua những vướng mắc về công tác tổ chức cũng như hạn chế về số lượng, chất lượng, các tác phẩm tham gia Festival Mỹ thuật trẻ 2020 đã diễn tả trung thực diện mạo sáng tác, thể hiện cách nhìn riêng về đời sống đương đại, xu thế phát triển và quan điểm sáng tác của nghệ sĩ trẻ hiện nay. Nhìn rộng ra toàn quốc, do được đào tạo về kỹ thuật cơ bản tốt, có ngoại ngữ, nắm vững được công nghệ thông tin, trình độ của đội ngũ sáng tác trẻ đang rất tiến bộ và có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện những ý tưởng hay, táo bạo giúp cho nền mỹ thuật Việt Nam có những thành công nhất định trong thời đại mới.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/7/2020

Việt Nam đoạt một Huy chương vàng Ô-lim-pích Vật lý châu Âu

Ngày 28-7, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cho biết, cả bốn học sinh tham dự Ô-lim-pích Vật lý châu Âu (từ ngày 20 đến 26-7) đều đoạt huy chương, gồm: một Huy chương vàng, một Huy chương bạc và hai Huy chương đồng.

Huy chương vàng thuộc về học sinh Nguyễn Mạnh Quân, lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Huy chương bạc thuộc về Trần Thanh Long, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Ðại học Quốc gia Hà Nội). Hai học sinh đoạt Huy chương đồng là Nguyễn Khắc Hải Long, Trường THPT Chuyên Ðại học Sư phạm Hà Nội; Ðỗ Ðức Mạnh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Kỳ thi năm nay được tổ chức thi bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của 250 thí sinh đến từ 53 nước. Việc thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Do dịch Covid-19, Ô-lim-pích Vật lý châu Á và Ô-lim-pích Vật lý quốc tế không được tổ chức, nên đây là cuộc thi tầm quốc tế duy nhất trong năm học 2019 – 2020.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 27/4/2020

Khám sàng lọc cho hơn 400 trẻ em mắc dị tật bẩm sinh

Trong hai ngày 25 và 26-7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ trực tiếp trẻ khuyết tật tổ chức khám sàng lọc cho 402 trẻ em mắc các dạng dị tật bẩm sinh, khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng khám sàng lọc đợt này là trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị tật về: hệ vận động, mắt (lác, sụp mi), bộ phận sinh dục, răng – hàm – mặt. Qua khám sàng lọc, đã phát hiện, lập hồ sơ chỉ định phẫu thuật cho 165 trẻ trong tháng 8-2020, do bác sĩ, chuyên gia từ các bệnh viện trung ương và Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp thực hiện. Trẻ em phẫu thuật được hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt và các chi phí ngoài mức bảo hiểm y tế chi trả.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/7/2020

Đắk Lắk tiếp tục xác nhận thêm người bắc bệnh bạch hầu

Chiều 26-7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số bệnh nhân bạch hầu toàn tỉnh đến thời điểm này lên 24 trường hợp.

Các trường hợp mắc bệnh mới phát hiện chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu ở vùng sâu của huyện Krông Bông và Lắk. Mới đây nhất là vào ngày 24-7, tại buôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông đã phát hiện một trường hợp bé trai tám tuổi, dân tộc H’Mông dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Trước đó, trong ngày 22-7, toàn tỉnh ghi nhận ba trường hợp mắc bệnh bạch hầu là G.T.S, năm tuổi, dân tộc H’Mông, ở thôn Cư Tê và một bé gái 13 tuổi, dân tộc H’Mông ở buôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông cùng một bệnh nhân khác là L.V.T, 34 tuổi, dân tộc H’Mông, ở thôn Ea Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.

Ở các thôn, buôn phát hiện có bệnh nhân mắc bạch hầu đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, người dân chưa chú trọng đến vệ sinh môi trường sống, khí hậu và môi trường chung quanh nhà ở ẩm thấp… Vì vậy, ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly, phun hóa chất xử lý môi trường, khử khuẩn, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại chín xã thuộc năm huyện của tỉnh Đắk Lắk, gồm: Lắk có ba bệnh nhân, huyện M’Đrắk có sáu bệnh nhân, huyện Krông Bông có tám bệnh nhân, huyện Cư M’gar có sáu bệnh nhân và huyện Cư Kuin có một bệnh nhân, trong đó có một trường hợp hy hữu là sản phụ sinh con trong khi dương tính với bạch hầu, chưa có trường hợp tử vong.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/7/2020

Triển lãm phong cảnh Cô-lôm-bi-a tại Hà Nội

Tại phố Ðinh Tiên Hoàng (Hà Nội), từ ngày 24 đến 26-7, Ðại sứ quán Cô-lôm-bi-a tổ chức triển lãm ảnh “Vành đai đen: Phong cảnh thiêng liêng núi Xi-ê-ra Nê-va-đa vùng Xan-ta Ma-ta” của nhiếp ảnh gia người Cô-lôm-bi-a Gioóc Cô-cơ Gam-boa.

Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề, ông từng đoạt nhiều giải thưởng danh tiếng của Cô-lôm-bi-a và thế giới. Hàng trăm bức ảnh đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên và đời sống của nhiều bộ tộc người thổ dân da đỏ sinh sống trên khu vực núi Xi-ê-ra Nê va-đa đã mang lại trải nghiệm ấn tượng cho người xem.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 23/7/2020

Phát triển 990 nhóm trẻ độc lập, tư thục tại các khu chế xuất, khu công nghiệp

Sáng 22-7, tại TP Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội thảo rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án 404 về “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”.

Theo Hội LHPN Việt Nam, Đề án 404 được triển khai từ năm 2014 được thực hiện ở 20 tỉnh, thành phố, đến nay đã hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển 990 nhóm trẻ độc lập, tư thục, vượt gần gấp hai chỉ tiêu 500 nhóm trẻ mà đề án đặt ra. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2014 đến 2017 thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố và giai đoạn 2 từ năm 2017 đến 2020 tiếp tục mở rộng thêm 10 tỉnh, thành phố…

Theo kế hoạch, sau năm 2020, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/7/2020

Liên hoan Giai điệu sơn ca

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Ðài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ 5 – năm 2020.

Với chủ đề “Giai điệu tuổi thần tiên”, ban tổ chức đã lựa chọn 24 đơn vị và 54 tiết mục tham gia tranh tài vòng chung khảo. Tiết mục dự thi là các tác phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi, nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè; qua các hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ… Ðối tượng tham gia là thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 7 đến 15 tuổi. Ðêm công diễn và trao giải diễn ra vào tối 20-7 tại Nhà hát Ðài Tiếng nói Việt Nam – Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình chuyên biệt về văn hóa – du lịch và trên sóng phát thanh kênh VOV3 Ðài Tiếng nói Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/7/2020

Tổng kết hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế

Sáng 29-7, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao phối hợp Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế điển hình. Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án TAND tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, những năm qua, tình hình tham nhũng, tiêu cực ở nước ta diễn ra phức tạp và có những đặc điểm nổi bật là: tham nhũng có dấu hiệu gia tăng về số lượng; quy mô lớn, tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi; tham nhũng diễn ra khá phổ biến ở các cấp, các lĩnh vực; tham nhũng thường xảy ra trong công tác quản lý tài nguyên, đất đai, ngân hàng, tài chính, phát triển dự án xây dựng đô thị, giao thông, công nghiệp, mua sắm tài sản công; tham nhũng có tổ chức chặt chẽ và hình thành đường dây, kéo dài trong nhiều năm; có sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương đầu tư, bố trí nhân sự, phân bổ nguồn lực tài chính, phê duyệt dự án và chủ trương mua sắm công.

Thực trạng tham nhũng đã gây nên nhiều bức xúc trong xã hội. Trước tình hình đó Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng cường phát hiện và điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng đến nay, hàng loạt các vụ án tham nhũng lớn đã bị phát hiện, làm sáng tỏ và lần lượt đưa ra xét xử.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, mục đích của hội nghị là tổng kết thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng điển hình để nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, bài học tốt. Ðồng thời, nhìn nhận thấu đáo những tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, những vụ án nêu trong báo cáo tại hội nghị là những vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt lớn, tồn tại nhiều năm, gắn với các quyền lực cao cấp, gây ra các tổn thất to lớn về tài sản, cán bộ và uy tín của Ðảng, Nhà nước. Việc điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án này đã khẳng định những thành tựu nổi bật của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẳng định vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm tham nhũng, kinh tế. Công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng đã kịp thời xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, nội chính với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định, có được kết quả nêu trên, trước hết phải bắt đầu bằng sự quyết tâm chính trị cao của Ðảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiếp đó là những nỗ lực rất đáng hoan nghênh của các cơ quan: thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự đồng lòng ủng hộ, tham gia góp sức tích cực của nhân dân và các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, còn những tồn tại, hạn chế cần tổng kết, rút kinh nghiệm là: các hoạt động phát hiện, thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm; truy bắt đối tượng tham nhũng, vận dụng pháp luật; phong tỏa, truy nguyên tài sản có được từ tham nhũng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/7/2020

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 28-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

 1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tù và đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.

Những vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân các đồng chí, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Nguyễn Văn Điều.

 1. Đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vi phạm của đồng chí Dương Đức Hòa là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Quân đội và cá nhân các đồng chí. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Đức Hòa bằng hình thức Khiển trách.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/7/2020

Dừng nhập khẩu động vật hoang dã

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Chỉ thị nêu rõ, tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước. Cùng với đó còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm. Do đó, Thủ tướng chỉ thị dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất được công bố theo quy định hoặc bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng cho phép. Mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã trái với Chỉ thị này phải xử lý nghiêm minh theo quy định…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/7/2020

Thông tin về sai phạm tại Trung tâm Y tế hàng không

Ngày 25-7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị làm rõ phản ánh nhân bản phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không tại Trung tâm Y tế Hàng không

Tại công văn số 959/KCB-PHCN&GĐ gửi Cục Hàng không Việt Nam, Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, ngày 24-7, một số cơ quan báo chí có phản ánh thông tin về việc “Nhân bản” phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không” ghi nơi thực hiện tại Trung tâm Y tế Hàng không.

Sau khi nghiên cứu về việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và đồng chí Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên; kiểm tra, xác minh, toàn bộ sự việc liên quan và sai phạm (nếu có).

Công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông được biết.

Tăng cường thực hiện các nội dung khẩn trương rà soát và kiểm tra hoạt động khám sức khỏe nói chung và khám sức khoẻ của phi công, tiếp viên hàng không nói riêng tại Trung tâm Y tế Hàng không.

Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn liên quan đến công tác cấp giấy khám sức khoẻ, giám định sức khỏe. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 31-7-2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo nội dung phản ánh trên báo chí, hơn 600 hồ sơ sức khoẻ của phi công giám định sức khỏe lần đầu và hồ sơ sức khỏe tiếp viên hàng không có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng “nhân bản”, giống nhau đến từng chỉ số. An ninh an toàn hàng không bị coi nhẹ ngay từ Trung tâm Y tế Hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/7/2020

Thông cáo báo chí Kỳ họp 46 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 15 đến 17-7-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 46. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Sau khi xem xét các báo cáo: Kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Đắk Lắk về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và thực hiện trách nhiệm nêu gương; UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Cảnh cáo đồng chí Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC. Khiển trách đồng chí Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định; Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với đồng chí Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy:

Trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí: Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương; khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa.

Qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với đồng chí Đặng Phan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, UBKT Trung ương nhận thấy: Đồng chí Đặng Phan Chung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đặng Phan Chung.
UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với:
Đồng chí Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ.

Xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, UBKT Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Bùi Tiến Lợi, do trong thời gian giữ cương vị Thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh, đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 21/7/2020

Xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bình Phước

Tối 20-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Bình Phước xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng khi một cháu bé 7 tuổi vào Bệnh viện đa khoa Bình Phước mổ lấy đinh ở tay nhưng sau mổ bị hôn mê, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh để điều trị mà vẫn không qua khỏi.

Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Bình Phước phối hợp Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn trương động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Sớm tiến hành kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn để nhận định nguyên nhân, phối hợp các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 102/2011/NÐ-CP. Rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra biểu hiện xấu và tử vong. Chỉ định một đầu mối phát ngôn của Sở Y tế để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho cơ quan báo chí, truyền thông và sớm thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình nạn nhân.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 18/7/2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ cướp tài sản

Chiều 17-7, tại Công an tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam đã trao thưởng 50 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam, tặng Bằng khen hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt đối tượng cướp tài sản xảy ra tại tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý.

Vào khoảng 1 giờ ngày 16-7, tại đường Trần Quang Khải, tổ 1, phường Lê Hồng Phong, anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 1996, lái xe ta-xi hãng Mai Linh Hà Nam đã bị khách hàng là nam thanh niên kề dao vào cổ, cướp tài sản. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Sau 9 tiếng, cơ quan công an bắt được đối tượng nghi vấn là Trương Văn Chung, sinh năm 1994, trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là đối tượng nghiện game online, không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Tại cơ quan Công an, đối tượng Chung đã khai nhận gây ra vụ án.

Tháng Bảy 18, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 7 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:25 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 7 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/7/2020

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Chiều 15-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam phối hợp T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình họp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP.

Tham dự buổi Tọa đàm có Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bí thư T.Ư Ðoàn Bùi Quang Huy, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh cùng gần 200 cựu TNXP và đoàn viên thanh niên.

Tại buổi tọa đàm, T.Ư Ðoàn đã trao 10 căn nhà và 20 sổ tiết kiệm tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những cống hiến mà lực lượng TNXP đã đóng góp năm xưa cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Chiều cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, thắp nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ TNXP tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ðồi 82, huyện Tân Biên; thăm gia đình các cựu TNXP tiêu biểu và dự lễ khởi công xây nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh Vũ Văn Ðinh, tại ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành; nhà tình nghĩa tặng ông Tô Phát Ðạt, tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

★ Ngày 15-7, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15-7-1950 – 15-7-2020), gặp mặt, biểu dương cựu TNXP tiêu biểu làm theo lời Bác.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP Việt Nam, TNXP Thái Bình qua các thời kỳ. Năm 2005, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình được thành lập. Ðến nay, toàn tỉnh có gần 25 nghìn cựu TNXP tham gia sinh hoạt ở tất cả các xã, phường, thị trấn ở các huyện, thành phố. Các cựu TNXP đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ chính sách đối với TNXP. Tại hội nghị, 10 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam; tám tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh trao quà tặng các cựu TNXP với tổng giá trị 40 triệu đồng.

★ Sáng cùng ngày, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức gặp mặt các cựu TNXP. Các đại biểu dự cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP. Tuổi trẻ thành phố Cảng luôn khắc ghi công ơn của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ, các đồng chí cựu TNXP hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ hôm nay nguyện phát huy tinh thần xung kích, tình ngyện, sáng tạo và truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP, quyết tâm thi đua bằng những công trình, phần việc thanh niên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Thành đoàn Hải Phòng trao 60 triệu đồng kinh phí xây dựng Nhà đền ơn, đáp nghĩa tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; trao 26 suất quà tặng các cựu TNXP.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/7/2020

Trao đổi thư, điện mừng nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (12-7-1995 – 12-7-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm.

Trong thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm có đoạn viết: “Trên chặng đường 25 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đã vượt qua xa cách về địa lý và những khác biệt để phát triển tích cực và ổn định, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, hai nước tích cực phối hợp hiệu quả, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là trong quan hệ thương mại, tài chính, từng bước củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam tin rằng, với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới”.

Trong thư của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm có đoạn viết: “Sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt. Sự hợp tác ngày nay đã tạo nên nền tảng cho sự tin tưởng và thấu hiểu, cho phép chúng ta thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện được minh chứng bởi mối quan hệ thương mại ngày càng gia tăng, sự kết nối giữa nhân dân hai nước, hợp tác chiến lược, cùng nhau xử lý các vấn đề nhân đạo và di chứng chiến tranh… Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ”.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Thượng viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Mai-cơn Pen-xơ và Chủ tịch Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Nan-xi Pe-lô-xi. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Mai-cơn Pom-peo.

* Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ M.Pom-peo ra tuyên bố báo chí, nhấn mạnh về nỗ lực của hai nước củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện, chia sẻ tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, cũng như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu các nghị quyết về chủ đề kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác toàn diện và sự hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/7/2020

Người bệnh mắc Covid-19 thứ 91 về nước sau 115 ngày điều trị

Sau 115 ngày nằm viện, trải qua nhiều giai đoạn “thập tử nhất sinh”, nam phi công người Anh sẽ được xuất viện sáng nay và sẽ trải qua hành trình dài dự kiến 32 giờ bay để trở về quê hương. 

Ngày 9-7, PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế đã có buổi làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy, Tổng lãnh sứ quán Anh, phòng khám gia đình (đơn vị bệnh nhân đóng bảo hiểm và thực hiện vận chuyển người bệnh), Đoàn bay 919 (nơi bệnh nhân công tác).

Sau buổi làm việc, Tổng lãnh sứ quán Anh đã đến thăm và tiếp xúc với bệnh nhân 91 để trao đổi về việc xuất viện, đưa ông về Anh.

Nam phi công đã bày tỏ ba nguyện vọng trước ngày hồi hương. Đầu tiên, bệnh nhân không muốn tiếp xúc với giới truyền thông khi ông ra viện, không chụp hình hay trả lời phỏng vấn báo, đài.

Phi công đồng ý tiếp đón lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, các sở, ban ngành đến động viên, chào tạm biệt trước khi ông lên đường.

Cuối cùng, nam phi công đồng ý có sự tham gia của một nhiếp ảnh thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy ghi lại hình ảnh buổi tiễn ra viện.

Cùng ngày, Tổng lãnh sứ quán Anh đã gửi thư ngỏ mong muốn Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác, thực hiện nguyện vọng của bệnh nhân.

Hiện tại, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tổng lãnh sứ quán Anh đã hoàn tất thủ tục, lịch trình đưa bệnh nhân hồi hương. Dự kiến, tổng thời gian các chuyến bay khoảng 32 giờ, bao gồm cả chuyến bay từ TP Hồ Chí MInh đến Hà Nội để nối chuyến đến sân bay Frankfurt (Đức).

Theo đó, bệnh nhân sẽ được đi trên Boeing 787-9 đến sân bay Nội Bài. Tại đây, nam phi công sẽ được hỗ trợ di chuyển đến ga quốc tế. Máy bay Boeing 787-10 sẽ cất cánh rời Việt Nam lúc 23 giờ đêm 11-7.

Chuyến bay quá cảnh ở Frankfurt trước khi hạ cánh tại sân bay Heathrow (Anh) lúc 8 giờ 30 phút ngày 13-7 (theo giờ địa phương).

Chuyến bay này sẽ có sáu phi công và 16 tiếp viên, sáu bình ô-xy để phục vụ bệnh nhân suốt hành trình bay. Nam phi công sẽ được ngồi khoang hạng thương gia và ba ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng.

Bệnh nhân 91nhập viện ngày 18-3 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có yếu tố nguy cơ béo phì và diễn biến bệnh nặng lên rất nhanh. Giai đoạn bi quan nhất là khi người bệnh tổn thương nhanh toàn bộ hai bên phổi, kèm theo đó là sự suy giảm của các tạng khác nha thận, gan và rối loạn đông máu. Bệnh nhân cũng từng trải qua những giai đoạn thập tử nhất sinh, tiên lượng khó qua khỏi khi phải thở ECMO hơn hai tháng.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu Ban điều trị Covid-19 cho biết, để điều trị cho BN 91, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và các y, bác sĩ ở tuyến đầu đã có một chiến lược điều trị rõ ràng.

Khi bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 còn dương tính thì tập trung điều trị Covid-19, cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 sang nhân viên y tế nên tập trung điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về truyền nhiễm.

Khi xác định người bệnh khỏi Covid-19, BN 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy – bệnh viện đa khoa tuyến cuối, nơi có nhiều chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để chăm sóc, điều trị giúp người bệnh phục hồi tốt nhất. Bước chuyển này là một bước đi đúng đắn trong quá trình điều trị cho người bệnh.

Từ một người phổi chỉ còn hoạt động 10%, phải sử dụng ECMO hai tháng, lọc thận, được tính tới phương án ghép phổi, thận đã được hồi sinh ngoạn mục. Đây là kết quả của sự điều hành của Tiểu ban Điều trị do các thầy thuốc trong Hội đồng chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng đúng 115 ngày qua trực tiếp theo dõi, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân mà không quản ngại đến sự vất vả hy sinh của bản thân mình nằm cứu chữa người bệnh, không phân biệt quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Ca ghép thận tự thân đầu tiên tại miền trung

Ngày 7-7, thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho nữ bệnh nhân Phan Thị Minh P. (50 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Đây là trường hợp ghép thận tự thân đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện T.Ư Huế và cả khu vực miền trung.

Theo Bệnh viện T.Ư Huế, ngày 17-6, Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu của Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận bệnh nhân P., chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, với chẩn đoán teo hẹp hoàn toàn niệu quản bên phải đã được dẫn lưu thận cùng bên.

Trước đó, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020, bệnh nhân đã được phẫu thuật rất nhiều lần tại các bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán ban đầu chỉ là sỏi niệu quản bên phải.

Các phẫu thuật lần lượt đã được thực hiện trên thận niệu quản phải của bệnh nhân, gồm: nội soi niệu quản phải tán sỏi, nội soi xuyên phúc mạc cắm lại niệu quản phải vào bàng quang có đặt thông JJ, nội soi bàng quang rút thông JJ, dẫn lưu ổ tụ nước tiểu hố thận phải, mổ hở dẫn lưu thận phải. ​Hằng tháng, bệnh nhân tái khám thay thông dẫn lưu thận cho đến tháng 6-2020.

Tại Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ tiến hành khám với các vết mổ vùng bụng phải, làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu, chụp bể thận niệu quản xuôi dòng, nội soi bàng quang kiểm tra. Bệnh nhân tiếp tục được hội chẩn, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị mất hoàn toàn niệu quản sau nhiều lần phẫu thuật mà thận phía trên đó còn rất tốt, tương đương với thận đối diện.

Sau khi hội ý, GS,TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đã chỉ đạo các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu quyết định ghép thận tự thân cho bệnh nhân này để giữ lại thận phải cho bệnh nhân. Đây là một trường hợp khá khó khăn vì bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần gây xơ dính. Bên cạnh đó, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thận phải của bệnh nhân có đến hai động mạch và hai tĩnh mạch.

Ca mổ kéo dài sáu tiếng đồng hồ, được thực hiện bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Ngoại Lồng ngực – Tim mạch và Khoa Gây mê Hồi sức A. Ba kíp mổ bao gồm: kíp lấy thận, kíp rửa thận và kíp ghép thận. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy thận phải và ghép vào hố chậu trái.

Các bác sĩ đã thực hiện bốn miệng nối mạch máu theo kiểu tận bên nối hai động mạch thận vào động mạch chậu ngoài, hai tĩnh mạch thận vào tĩnh mạch chậu ngoài kèm theo tạo hình lại niệu quản bằng phương pháp Boari (dùng một phần bàng quang tạo hình niệu quản).

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

GS,TS Phạm Như Hiệp cho biết, đây là trường hợp ghép thận tự thân đầu tiên tại miền trung nói chung cũng như tại Bệnh viện T.Ư Huế nói riêng.

“Thành công của ca mổ thể hiện sự quyết tâm của Giám đốc, lãnh đạo của các khoa, sự phối hợp nhịp nhàng của các kíp mổ và gây mê, cùng kinh nghiệm phẫu thuật gần một nghìn ca ghép thận ở người cho sống, tạo tiền đề để Bệnh viện T.Ư Huế tiếp tục tiến hành ghép thận tự thân cho những bệnh nhân khác trong tương lai”, GS Hiệp nói.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/7/2020

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2020/NÐ-CP quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú (NC-XC-QC-CT) của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này quy định về việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế (KKT) cửa khẩu, KKT ven biển được miễn thị thực quy định tại khoản 3 Ðiều 12 Luật NC-XC-QC-CT của người nước ngoài tại Việt Nam và khoản 7 Ðiều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NC-XC-QC-CT của người nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam…

★ Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NÐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành (GTH).

Theo Nghị định, đối tượng được cấp GTH biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Cam-pu-chia được cử sang tỉnh biên giới đối diện của Cam-pu-chia công tác. Ðối tượng được cấp GTH biên giới Việt Nam – Lào gồm công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào; công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào. Ðối tượng được cấp GTH xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc gồm công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc; cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để công tác.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/7/2020

Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 4-7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có Thư chúc mừng Ðại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (1939 – 2020).

Trong Thư có đoạn: Nhân dịp Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đón mừng Ðại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (1939 – 2020), thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Ban Trị sự T.Ư Giáo hội, Ban Trị sự cơ sở, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua đã nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, kiên trì thực hiện đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”; tích cực thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống đại dịch Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần kiểm soát hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.

Trong niềm vui chung của Ðại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ ngày càng đoàn kết, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 14/2/2020

VNA mở tiếp bốn đường bay nội địa

Ngày 13-7, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, từ ngày 22-7, VNA tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa với bốn đường bay.

Cụ thể: mở thêm hai đường bay mới kết nối TP Hải Phòng – Điện Biên, Đà Lạt – Phú Quốc và mở lại hai đường bay Cần Thơ – Phú Quốc, Đà Nẵng – Vân Đồn.

Kể từ tháng 5 vừa qua, khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam đến nay, VNA đã mở tổng cộng 22 đường bay, tập trung kết nối các địa phương với những điểm du lịch nổi tiếng, nâng mạng bay nội địa của hãng lên 61 đường, với tần suất khai thác vào những ngày cao điểm lên tới gần 500 chuyến/ngày.

Bốn đường bay mới sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 22-7, theo đó, đường bay Hải Phòng – Điện Biên có tần suất bốn chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 và chủ nhật, khởi hành từ Hải Phòng lúc 14 giờ 10 phút và từ Điện Biên lúc 12 giờ 25 phút.

Đường bay Đà Lạt – Phú Quốc được khai thác ba chuyến khứ hồi/tuần, vào các ngày thứ 4, 6 và chủ nhật, khởi hành từ Đà Lạt lúc 10 giờ 45 phút và từ Phú Quốc lúc 12 giờ 35 phút.

Đường bay Cần Thơ – Phú Quốc có tần suất bốn chuyến khứ hồi/tuần, vào các ngày thứ 2, 4, 6 và chủ nhật, khởi hành từ Cần Thơ lúc 7 giờ 30 phút và từ Phú Quốc lúc 8 giờ 45 phút.

Đường bay Đà Nẵng – Vân Đồn được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7, khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15 giờ 5 phút và từ Vân Đồn lúc 17 giờ 5 phút.

Nhân dịp mở đường bay mới, VNA ưu đãi vé từ 199 nghìn đồng/chặng (tương đương 689 nghìn đồng/chặng bao gồm thuế, phí), hiệu lực bán và khởi hành đến ngày 31-8-2020.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, VNA vẫn duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Tổ bay gồm phi công, tiếp viên đều được trang bị khẩu trang, găng tay và khăn giấy tẩm cồn. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 13/7/2020

PVN đạt doanh thu hơn 283 nghìn tỷ đồng

Ngày 11-7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 10,73 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch và bằng 52,7% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 10,9 tỷ kWgiờ, bằng 98,7% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 962,4 nghìn tấn, vượt 13,5% kế hoạch; sản xuất xăng dầu đạt 6,4 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch và bằng 54,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 283,5 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 32 nghìn tỷ đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/7/2020

Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 2,7%

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, sáu tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019; ước cả năm đạt 11,75 đến 12 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 1,12 tỷ USD, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2019.

Dự báo giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm đạt khoảng 2,55 tỷ USD, tương đương năm 2019. Trong sáu tháng đầu năm, cả nước đã trồng 106.300 ha rừng tập trung, đạt 48,3% kế hoạch năm, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. Ước cả năm đạt khoảng 220 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận đạt 85%.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 11/7/2020

Điện Biên và Quảng Ninh hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ngày 9-7, tại tỉnh Điện Biên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Điện Biên và Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của hai tỉnh: Điện Biên và Quảng Ninh.

Theo đó, để việc xúc tiến, giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP của hai địa phương đem lại hiệu quả kinh tế bền vững. Tại lễ ký, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới hai tỉnh đã thống nhất: Điện Biên và Quảng Ninh có cơ chế riêng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; thường xuyên chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường của hai địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hằng năm, khi tổ chức các hội chợ OCOP hoặc Hội chợ về nông nghiệp tại hai địa phương, Văn phòng điều phối nông thôn mới hai bên sẽ đề xuất ban tổ chức mời các doanh nghiệp của tỉnh bạn tham gia với chi phí ưu đãi nhất để giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Thông tin về kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Điện Biên với đoàn tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Điện Biên, cho biết,  toàn tỉnh Điện Biên hiện có 26 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó, hai sản phẩm đạt hạng 4 sao và 24 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Điện Biên có nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất từ khâu xây dựng quy trình công nhận sản phẩm OCOP, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ và hỗ trợ tham gia các hội chợ trong, ngoại tỉnh.

Với tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới cho biết, chương trình OCOP ở Quảng Ninh được triển khai sớm hơn Điện Biên và nhận được sự tham gia tích cực của nhân dân, doanh nghiệp. Riêng sáu tháng đầu năm 2020, Quảng Ninh đã phát triển mới được 70 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP lên 435 sản phẩm. Trong đó, có 191 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; nhiều sản phẩm có uy tín, chất lượng cao được thị trường quốc tế ưa chuộng.

Được biết, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP với Điện Biên. Biên bản ký kết là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh và Điện Biên có cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn. Quá trình hợp tác, hai bên đặc biệt coi trọng tuyên truyền kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh đến với thị trường tỉnh Điện Biên và quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên đến với thị trường tỉnh Quảng Ninh.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 9/7/2020

Tích hợp các dịch vụ công lĩnh vực tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng 8-7, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về kết nối Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG), tích hợp Hệ thống Thông tin báo cáo Bộ Tài chính với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ (TTBCCP).

Tính đến hết ngày 1-7, Cổng DVCQG đã tích hợp 119 DVC lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính và các bộ liên quan tập trung kết nối DVC với Cổng DVCQG, kết nối các chỉ tiêu báo cáo chỉ tiêu kinh tế – xã hội với Hệ thống TTBCCP, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo để đúng kế hoạch khai trương; đẩy mạnh DVC của cơ quan hải quan, thuế lên Cổng DVCQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị chọn dịch vụ đăng ký xe ô-tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước là DVC thứ 1.000 kết nối trên Cổng DVCQG và công bố dịch vụ này dự kiến vào ngày khai trương 15-8 tới.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 6/7/2020

Trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho tỏi Lý Sơn

Sáng 5-7, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm tỏi Lý Sơn cho lãnh đạo địa phương, trước sự vui mừng của hàng nghìn hộ nông dân trồng tỏi trên đảo.

Như vậy, sau gần hai năm chính quyền huyện đảo Lý Sơn nỗ lực phối hợp các đơn vị chức năng triển khai dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn”, sản phẩm tỏi Lý Sơn chính thức được bảo hộ bằng chỉ dẫn địa lý, xác định được sự khác biệt về đặc thù hình thái, chất lượng của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ các vùng địa lý khác. Đây là căn cứ để bảo vệ quyền lợi, giải quyết tranh chấp thương mại, xử lý và ngăn chặn hành vi mạo danh tỏi Lý Sơn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt, mặc dù sản phẩm tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ từ năm 2009 nhưng nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết triệt để nạn trà trộn tỏi trồng từ các địa phương khác với tỏi trồng ở Lý Sơn hoặc hành vi mạo danh tỏi Lý Sơn để bán ra thị trường, thu lời bất chính. Điều này dẫn đến thương hiệu tỏi Lý Sơn bị “bôi bẩn”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, giá trị sản phẩm đặc sản nổi tiếng của đất đảo, gây thiệt hại kinh tế cho nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn.

“Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý Lý Sơn cho sản phẩm củ tỏi của giống tỏi trắng trồng tại đảo Lý Sơn nhằm bảo tồn giá trị và phát triển sản phẩm đặc thù truyền thống của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm tỏi Lý Sơn trên thị trường và trở thành sản phẩm có thương hiệu mang tầm quốc gia, bảo đảm sản phẩm được bảo hộ cả ở trong và ngoài nước, góp phần xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt chia sẻ.

Ông cho biết thêm: Sau khi sản phẩm tỏi Lý Sơn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc, tiếp tục nghiên cứu, phát triển các công cụ nhận diện, quản lý, quảng bá và phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn…

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, tỏi ở Lý Sơn chỉ trồng vào vụ đông xuân với diện tích dao động từ 300 đến 350 ha/năm. Mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 1.500 đến 2.000 tấn tỏi khô với giá trị sản xuất hơn 200 tỷ đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/7/2020

Truyền tải an toàn hơn 884 tỷ kW giờ điện

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa cho biết, hiện EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5%; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so năm 2015.

Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kW giờ, tăng bình quân 9,02%/năm với tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so 5 năm trước. EVNNPT đã hoàn thành chuyển đổi 76 trong tổng số 125 TBA 220 kV (bằng 60,8%), sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hằng năm, góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so năm 2015; khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình với tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện giai đoạn 2010 – 2015…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/7/2020

Thu hút FDI sáu tháng đạt 15,67 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20-6-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) sáu tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, có 1.418 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), tổng vốn đăng ký đạt 8,44 tỷ USD. Vốn đầu tư tăng là do trong sáu tháng năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD (chiếm 47,4% tổng vốn đăng ký mới). Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên gần 6 triệu USD trong năm 2020.

Về vốn điều chỉnh, có 526 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Vốn điều chỉnh trong sáu tháng năm 2020 tăng do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 4.125 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN, tăng 2,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp 3,51 tỷ USD, bằng 43,2% so với cùng kỳ. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,85 triệu USD/lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân trong sáu tháng năm 2019.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/7/2020

Doosan Vina xuất cẩu trục siêu trường, siêu trọng

Ngày 2-7, tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) xuất hai cẩu trục siêu trường, siêu trọng cho Công ty Gemadept để vận hành thương mại tại cảng Gemalink (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đây là hai cẩu trục đầu tiên trong số sáu cẩu trục được Doosan Vina ký kết với Gemadept từ tháng 5-2019, có tổng trị giá 40 triệu USD và cũng là loạt cẩu trục lớn nhất mà Doosan Vina sản xuất từ trước đến nay với chiều cao 93 m, dài 150 m, rộng 27 m, nặng hơn 1.700 tấn, có khả năng bốc dỡ các công-ten-nơ hàng hóa trọng tải lên đến 65 tấn.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/7/2020

270 chuyên gia Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc

Trưa 2-7, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), 270 chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại ba công ty thuộc Tập đoàn LG có trụ sở tại Hải Phòng đã làm thủ tục nhập cảnh.

Các chuyên gia Hàn Quốc được chuyên chở trên chuyến bay VN 9417. Đây là chuyến bay đầu tiên từ nước ngoài hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi kể từ khi ngừng tiếp nhận tàu bay từ nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tất cả hành khách trên chuyến bay được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/7/2020

Ra mắt Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn

Sáng 2-7, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng sự kiện.

Việc ICED ra đời nhằm góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của đất nước từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn trên cơ sở cung cấp các kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển mô hình “Kinh tế tuần hoàn”. Đây cũng là viện đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực này, là nỗ lực đóng góp của ĐHQG vào quá trình nghiên cứu, mô hình hoạt động, tư vấn và ứng dụng kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam.

PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐHQG cho biết: “ICED ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chú trọng về giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trên nền tảng hệ sinh thái Doanh nghiệp – Chính phủ – Đại học. Thông qua ICED, ĐHQG đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền kinh tế tuần hoàn giữa thế giới và Việt Nam”.

Về trung và dài hạn, ICED xác định tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam và khu vực về kinh tế tuần hoàn trên cơ sở trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam, đề xuất chính sách trong ứng dụng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cho các bên liên quan.

ICED sẽ cung cấp kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước và khu vực; là trung tâm chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách về phát triển bền vững cho chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương; và Trung tâm kết nối doanh nghiệp – Nhà nước – đại học, liên kết lợi ích – nhu cầu giữa các bên có liên quan để hướng về mục tiêu phát triển bền vững.

“Với sứ mạng và tầm nhìn trên, ICED sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan để thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích mặt kinh tế, xã hội dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập – gồm 17 các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) do Liên Hiệp Quốc đề ra”, PGS, TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng ICED cho biết.

Ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức và nguyên CEO Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), cũng là cố vấn của ICED, nhận định: “Mô hình kinh tế tuyến tính hiện tại chỉ dựa trên nền tảng Lấy (Take), Tạo ra (Make) – Vứt bỏ (Disposal) đã khiến chúng ta đang đối diện với thách thức về nguồn tài nguyên hữu hạn đang cạn kiệt, môi trường tự nhiên đang bị phá hủy bởi lượng rác thải khổng lồ và mất hàng trăm năm mới tiêu hủy hoàn toàn, sức khỏe con người đang bị đe dọa do môi trường sống như nguồn nước, không khí… bị xuống cấp trầm trọng.

“Để góp phần giải quyết vấn đề này, mô hình kinh tế tuần hoàn ra đời dựa trên nguyên tắc giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, tăng vòng đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng, tân trang, tái tạo và tái chế. Đây sẽ là giải pháp cho mô hình phát triển bền vững cho chúng ta”, ông Philipp Rösler nhấn mạnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức cho biết thêm, các nước thuộc khối châu Âu đã đi trước khá lâu về việc phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và đã đạt được kết quả rất tốt về kinh tế, môi trường và xã hội. Ông cũng cam kết rằng, sẽ hỗ trợ ICED phát triển xứng đáng với tầm nhìn và sứ mệnh đã đề ra.

Tại lễ ra mắt, ICED sẽ ký kết hợp tác với Tập đoàn Nutifood, Tập đoàn VinaCapital, Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh (UBND TP Hồ Chí Minh) và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam. Đồng thời, Viện sẽ tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam” nhằm trao đổi về thực trạng, xu hướng và ứng dụng của Kinh tế tuần hoàn trên thế giới.

Trình bày tham luận tại hội thảo là các chuyên gia kinh tế: GS, TS Stefano Pascucci, Đại học Ẽter; ông Matti Tervo, Đại sứ quán Phần Lan; PGS, TS Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng đại diện Liên minh tái chế bao bì Việt Nam.

ICED là mô hình Viện nghiên cứu khoa học được thành lập trực thuộc ĐHQG với sự hỗ trợ tài chính và vận hành từ cộng đồng doanh nghiệp. ICED được Quỹ VCF thuộc VinaCapital và tập đoàn Nutifood bảo trợ về mặt kinh phí hoạt động, cũng như sự hỗ trợ vận hành và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp bởi Ban cố vấn gồm PGS, TS Huỳnh Thành Đạt; ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu; ông Philipp Rösler, Chủ tịch Hội đồng cố vấn đầu tư VinaCapital Ventures.

Ban điều hành viện cũng được thành lập dựa trên tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp. Do vậy, ngoài việc bổ nhiệm PGS, TS Nguyễn Hồng Quân là Viện trưởng; ông Phạm Phú Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, thành viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận bổ nhiệm Phó viện trưởng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/7/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Ban Chỉ đạo điều hành giá

Sáng 1-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến khai mạc cuộc họp, Thủ tướng nêu bốn lĩnh vực mà Chính phủ quan tâm giải quyết và đề nghị Ban Chỉ đạo điều hành giá góp ý.Nguyen Xuan Phuc hop dieu hanh gia

Thứ nhất là có mức tăng trưởng cần thiết. Thứ hai là bảo đảm an sinh xã hội, chống thất nghiệp. Thứ ba cần thảo luận là kiểm soát lạm phát trong ngưỡng dưới 4% như Quốc hội đề ra. Thứ tư là bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, Thủ tướng lưu ý bảo đảm an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, CPI tháng 6 tăng 0,66%. Từ đó, CPI bình quân giảm dần từ mức cao là 6,54% về mức 4,19% trong 6 tháng đầu năm, dần tiệm cận với chỉ tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4% mà Quốc hội đề ra.

Báo cáo cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện công tác quản lý, điều hành giá sáu tháng đầu năm, để thực hiện được mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm 2020 trong khoảng 4% thì dư địa cho các tháng còn lại sẽ ở mức +0,56%/tháng. Như vậy, đến thời điểm hiện nay có thể thấy, dư địa cho công tác kiểm soát lạm phát trong các tháng còn lại vẫn ở ngưỡng tương đối thuận lợi và với quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì kiểm soát lạm phát năm 2020 sẽ dưới 4%. Tuy nhiên, trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới được dự báo vẫn ảm đạm do tình hình dịch bệnh, việc điều hành giá vẫn cần được thực hiện thận trọng.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản điều hành giá, theo đó: kịch bản 1 thì CPI bình quân cả năm 2020 so năm 2019 tăng khoảng 3,64%, kịch bản 2, CPI tăng khoảng 3,95%. Ngân hàng Nhà nước dự báo CPI cả năm 2020 trong khoảng 3,7±0,5%. Tổng cục Thống kê dự báo CPI cả năm 2020 theo 2 kịch bản: Kịch bản 1, tăng từ 3,5-3,7% và kịch bản 2, tăng từ 3,8-4,1%.

Ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí cho rằng, có khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4%. Một số chuyên gia kiến nghị, phải quản lý tốt khâu trung gian; xem xét vấn đề giá của bộ sách giáo khoa mới; phối hợp tốt chính sách tiền tệ và tài khóa; tiếp tục giữ ổn định tỷ giá…

Về việc giá bộ sách giáo khoa mới cao hơn bộ sách cũ mà một số ý kiến phản ánh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nguyên nhân là thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành.

Với quy định hiện hành, nhận thấy có một số bất cập, vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá.

Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu chỉnh sửa Thông tư 33 về quy trình biên soạn, thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, sẽ tách ra “nội dung nào sẽ xã hội hóa, nội dung nào Nhà nước phải bảo trợ, thí dụ như khâu biên soạn sách giáo khoa”.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sáu tháng đầu năm, các bộ, ngành, cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, điều hành khá ăn ý, nhịp nhàng, chấp hành nghiêm những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sử dụng các biện pháp, công cụ liên quan, cả vi mô và vĩ mô. Như báo cáo của Bộ Tài chính, CPI bình quân giảm dần từ mức cao là 6,54% về mức 4,19% trong sáu tháng đầu năm. Từ đó, có thể nhận định khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4% theo mục tiêu đề ra là khả thi.

Nêu một số bất cập cần tập trung khắc phục như vấn đề giá thịt lợn, sách giáo khoa, giá nước sạch, quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu điều hành giá sáu tháng cuối năm. Đó là cần tiếp tục kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, của người dân vào công tác điều hành chung của Chính phủ, “không chỉ tập trung tháo gỡ để tăng trưởng mà còn lưu ý hơn nữa đến giá cả, lạm phát”.

Sức ép tăng giá, lạm phát vẫn còn lớn, đặc biệt là giá dầu thô, lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng, nhiều nước đã giảm giá đồng tiền. Trong bối cảnh ấy, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%, Thủ tướng khẳng định, “chúng ta sẽ rất linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nhất là thời điểm, mức độ can thiệp các công cụ chính sách để không ảnh hướng đến mục tiêu phục hồi và phát triển nền kinh tế”. Kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Yêu cầu điều hành giá đặt ra là kết hợp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các biện pháp vĩ mô, tài khóa, tiền tệ và các công cụ vi mô, điều hành các mặt hàng cụ thể, nhất là xăng dầu, thịt lợn, các mặt hàng thiết yếu như y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm.

Đối với các kịch bản điều hành giá, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản phù hợp mục tiêu đề ra để chúng ta đạt được con số dưới 4%. Trong trường hợp thật cần thiết, có thể điều hành ở 4% để góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ, chính sách tài khóa, tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Công thương, các cơ quan chức năng, tất cả các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, kiểm soát yếu tố tình hình giá, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng đầu cơ, nâng giá, gây biến động giá, độc quyền giá trái quy định, trong đó kiểm soát tốt đầu vào, chống đầu cơ nâng giá.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện thể chế và các quy định pháp luật về giá bảo đảm đúng, phù hợp điều kiện và yêu cầu thực tiễn hiện nay, thí dụ như đề nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước kiểm soát giá. Đối với điều hành giá một số mặt hàng cụ thể, trước hết là xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công thương khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, lưu ý sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá để tránh biến động lớn về giá xăng dầu, đồng thời bảo đảm cân đối nguồn cung trong nước và nhập khẩu xăng dầu để dự trữ phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Kiểm soát chặt chẽ gian lận tại các đơn vị bán lẻ và buôn lậu xăng dầu.

Đối với mặt hàng điện, không tăng giá điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý ngay các bức xúc của người dân về các trường hợp chi phí tiền điện tăng đột biến, hoặc các thủ tục hành chính về cấp điện, thanh toán tiền điện.

Về mặt hàng nước sạch, Thủ tướng đã có chỉ đạo giảm giá nước sạch. Bộ Tài chính cần kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này để góp phần giảm chi phí sinh hoạt của người dân trong bối cảnh khó khăn. Giá dịch vụ viễn thông tiếp tục xem xét để giảm giá phù hợp.

Về mặt hàng thịt lợn, Thủ tướng đánh giá cao, nhất trí với các biện pháp mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra, gồm tái đàn, tăng đàn, nhập lợn sống, xử lý vấn đề giống lợn để bảo đảm tái đàn, quản lý tốt hơn khâu trung gian, kiểm soát chi phí của từng khâu để tiếp tục giảm giá thịt lợn phù hợp. Bộ Công thương phải chỉ đạo làm tốt khâu lưu thông, phân phối, bán buôn, bán lẻ để góp phần bình ổn giá thịt lợn.

Về giá gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm sản xuất lúa gạo (khoảng 43,5 triệu tấn thóc năm 2020 và có thể chúng ta đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo). Bộ Tài chính thực hiện ngay việc thu mua dự trữ lúa gạo.

Về giá dịch vụ hàng không, vận tải, logistics, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá, không để tăng giá mà phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Về giá sách giáo khoa, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung mặt hàng này vào danh mục Nhà nước định giá. Đồng thời, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xem xét chính sách giảm giá hoặc cấp không thu tiền sách giáo khoa đối với học sinh, con hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, những người khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Về giá dịch vụ giáo dục, y tế, hiện nay đời sống và thu nhập của nhiều người lao động và gia đình bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch Covid-19, do đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá các dịch vụ này phù hợp, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin truyền thông, yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các bộ, ngành chức năng, các địa phương chủ động thông tin về tình hình giá cả thị trường quốc tế, trong nước, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, độc quyền giá trái quy định. Các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp có chương trình giảm giá, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương luôn đồng hành, lắng nghe thực sự cầu thị, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng bày tỏ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 14/7/2020

Bế mạc Giải vô địch Pencak silat trẻ toàn quốc

Ngày 15-7, sau năm ngày thi đấu sôi nổi, giải vô địch Pencak silat trẻ toàn quốc năm 2019 do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL Tuyên Quang tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức đã trao 61 bộ huy chương và các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn ở các lứa tuổi cho các đội. Giải năm nay thu hút 475 vận động viên (VĐV) đến từ 26 đoàn của các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở ba lứa tuổi: từ 12 – 14 thi đấu 23 hạng cân; từ 15 – 17 thi đấu 22 hạng cân; từ 18 – 20 thi đấu 16 hạng cân.

Giải đấu là dịp để các võ sĩ trẻ cọ xát, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm; là nơi để đội tuyển quốc gia tìm kiếm hạt giống, đào tạo VĐV Pencak silat cho thể thao đỉnh cao nước nhà.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/7/2020

Mở rộng không gian văn hóa phố Phùng Hưng

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa được chấp thuận để tiếp tục đục thông năm vòm cầu liên tiếp, đoạn từ phố Hàng Giấy đến phố Hàng Cót. 

Bich hoa pho Phung Hung

Đây là bước đầu trong dự án cải tạo không gian vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng theo chủ trương của Cục Đường sắt Việt Nam. Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội là đơn vị chủ trì thiết kế không gian bên trong vòm cầu sau khi đục thông; các bước tiếp theo nhằm đưa Phùng Hưng trở thành một không gian văn hóa, thương mại và dịch vụ mới của Thủ đô, gắn với các nghề thủ công truyền thống của quận Hoàn Kiếm.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/7/2020

Trao bằng khen tặng học sinh có hành động đẹp

Ngày 10-7, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến Trường THCS Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, vì có hành động đẹp, móc rác tắc khỏi miệng cống lúc trời mưa.Hoc sinh co hanh dong dep

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho em Phạm Trọng Đạt, vì đã có hành động đẹp khai thông các cống thoát nước vào lúc trời mưa, là tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân An Việt đánh giá, việc nhặt rác từ miệng cống thoát nước, gây ách tắc dòng chảy lúc trời mưa của em Đạt là hành động đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường cao. Qua đó, góp phần tạo ra sự lan tỏa tích cực đối với toàn xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, chiều 16-6, khi đang trên đường đi học về gặp trời mưa to, Đạt thấy đường ngập do các miệng cống bị rác ứ đọng, gây tắc dòng chảy nên dừng xe, dùng tay móc rác, khơi thông hơn 10 miệng cống trên một tuyến đường ở khu dân cư xã Long An, huyện Long Thành.

Hành động của Đạt được camera của một gia đình ven đường ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, khen ngợi của nhiều người.

Đại diện chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục đã tặng giấy khen cho em Đạt về hành động trên.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

132 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thằng vào đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các học sinh lớp 12 được miễn Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào các học viện trường đại học, cao đẳng 2020. Danh sách gồm 132 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là 132 học sinh lớp 12 được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020. Theo quy định, những học sinh này được miễn thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các học viện, trường đại học, trường cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với 132 học sinh này.

132 học sinh lớp 12 trong danh sách tham dự đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế đến từ các trường THPT chuyên, THPT năng khiếu từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, đội tuyển môn Toán có 28 em; đội tuyển Vật lý 31 em; đội tuyển Sinh học 23 em; đội tuyển Tin học 26 em; đội tuyển Hoá học 24 em.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Ninh Bình phát hiện nhiều giá trị khảo cổ

Bảo tàng Ninh Bình cho biết, vừa phát hiện di vật sập đá cổ hình hộp chữ nhật, nằm sâu dưới mặt ruộng canh tác hoa màu của người dân ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Sập được tạo tác từ đá xanh nguyên khối, kích thước dài 165cm, rộng 128cm, cao 53cm, thiết kế kiểu “chân quỳ dạ cả”; mặt trên sập được làm nhẵn, phía hông chạm khắc trang trí nhiều họa tiết: Rồng chầu lá đề, hoa thị, hoa cúc cách điệu, không giống nhau. Đề tài rồng xuất hiện nhiều, dáng thân mập, đuôi thẳng, lưng yên ngựa mang phong cách rồng thời Hậu Lê.

Bốn chân sập trang trí hình mặt linh thú cách điệu ở các góc. Trong đó, có ba chân gắn liền với thân sập, chân còn lại được tạo tách rời, lắp gá vào thân sập đá.

Hiện, sập đá được bảo quản tại Bảo tàng Ninh Bình.

Theo các nhà nghiên cứu nhận định, đây là sập đá cổ có niên đại từ thời Lê Trung Hưng (1533-1789). Tổng thể họa tiết, hoa văn trang trí rất giống các sập đá ở đền thờ Vua Đinh, Vua Lê thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 7/7/2020

Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320

Ngày 6-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320 (1700 – 2020) tại đền thờ Ngài ở Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc, quận 9, TP Hồ Chí Minh. 

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi, biên cương; lập nên bộ máy hành chính để cai quản các vùng đất mới; có nhiều chính sách về ruộng đất, chiêu dụng nhân dân khai phá vùng đất Nam Bộ trù phú, thiên nhiên ưu đãi để lại cho hậu thế.

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần trung quân, ái quốc, hết lòng vì nước, vì dân, góp phần xác định chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam, tiếp tục khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người Việt ở vùng đất phương nam.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Hỗ trợ xây dựng 300 nhà tình nghĩa ở Nghệ An

Ngày 5-7, tại TP Vinh (Nghệ An), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các ngân hàng thương mại đã tổ chức Lễ trao tặng các chương trình an sinh xã hội ngành ngân hàng cho tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo ngành ngân hàng và một số ngân hàng thương mại.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo các Ngân hàng BIDV, Agribank, VCB và Vietinbank đã trao hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 21 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV hỗ trợ xây 150 căn nhà với tổng giá trị 10,5 tỷ đồng và các ngân hàng Agribank, VCB, Vietinbank – mỗi đơn vị hỗ trợ 3,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các ngân hàng còn hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng để chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào tại huyện Anh Sơn, trong đó mỗi ngân hàng hỗ trợ 550 triệu đồng.

Cảm ơn sự quan tâm của ngành ngân hàng hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung còn cam kết, tỉnh sẽ chỉ đạo sẽ triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ chính sách, hộ nghèo một cách kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng tiếp tục có sự quan tâm, đồng hành, chung tay hỗ trợ Nghệ An trong phát triển kinh tế và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Hiện tỉnh Nghệ An vẫn còn khoảng 41.000 hộ nghèo và 75.000 hộ cận nghèo, trong đó khoảng 6.500 hộ gia đình cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của ngành ngân hàng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/7/2020

Liên hoan “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân”

Tối 16-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức chương trình khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ 4, năm 2020.

Đến dự có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành,  Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Liên hoan diễn ra đến ngày 2-8, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự Liên hoan có 33 vở diễn của 27 nhà hát và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước.

Trong khuôn khổ liên hoan, vào ngày 2-8 tới, sẽ diễn ra Tọa đàm “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trên sân khấu Việt Nam” nhằm tổng kết, đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của bốn kỳ liên hoan vừa qua.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/7/2020

Hoàn thành khắc phục sự cố cháy kho hóa chất ở quận Long Biên (Hà Nội)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cường Việt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, xảy ra ngày 30-6 vừa qua. 

chay kho hoa chat o long bien

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, để kịp thời xử lý môi trường vụ cháy, ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bàn giao hiện trường, từ ngày 6 đến 9-7, Công ty cổ phần Môi trường đô thị công nghiệp 10 đã thu dọn hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt được 73,84 tấn chất thải, gồm 27,74 tấn chất thải lỏng, 46,1 tấn chất thải rắn và vận chuyển về lưu giữ, xử lý an toàn theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường.

Ngày 8-7, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường không khí khu vực chung quanh tại ba vị trí: Đầu kho chứa hóa chất, cuối kho chứa và vị trí trước số nhà 99, tổ 18, phường Thượng Thanh, nhà dân có vị trí gần đám cháy nhất.

Kết quả, môi trường không khí khu dân cư chung quanh nơi xảy ra cháy đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 06:2009/BTNMT. Gần khu vực xảy ra đám cháy, môi trường không khí đạt tiêu chuẩn. Đến ngày 9-7, UBND quận Long Biên tiếp tục trưng cầu Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường chung quanh khu vực xảy ra vụ cháy, kết quả quan trắc cũng khẳng định, tất cả các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Như vậy, đến nay công tác xử lý sự cố môi trường đám cháy tại nhà kho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt đã hoàn tất. Các chất thải phát sinh đã được xử lý theo đúng quy định. Chất lượng môi trường khu vực cháy ở ngưỡng cho phép, không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/7/2020

Đề nghị truy tố nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương cùng các đồng phạm.

Vu Huy Hoang

Theo kết luận điều tra, ông Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khiến một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông thuộc quản lý của doanh nghiệp nhà nước lọt vào tay doanh nghiệp tư nhân. Việc làm này đã gây thất thoát, lãng phí và thiệt hại tài sản lớn cho Nhà nước.

Ðồng thời, Cơ quan CSÐT cho biết, đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Công thương, do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước. Bà Thoa là người vừa bị khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, hiện đã bỏ trốn. Do đó, Cơ quan CSÐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/7/2020

Xuất hiện ổ dịch bạch hầu thứ hai tại Đắk Lắk

Trưa 12-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, vừa ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn huyện M’Đrắk. Đây là ổ bạch hầu thứ hai xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Vàng A Bình 16 tuổi, người dân tộc H’Mông, trú tại thôn 7, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai, ngày 8-7 bệnh khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi.

Ngày 10-7 bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk và được hướng dẫn nhập viện theo dõi. Cùng ngày, lực lượng y tế đã lấy mẫu ngoáy họng gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Đến ngày 11-7 có kết quả xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu…

Trường hợp thứ hai là em Giàng Seo Chứ 16 tuổi, dân tộc H’Mông. Em Giàng Seo Chứ là người nhà của bệnh nhân Vàng A Bình và trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân Bình tại Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk. Hiện tại bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên…

Theo ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, xã Cư Króa có 948 hộ gia đình với 4.415 nhân khẩu, trong đó riêng thôn 7 có 200 hộ gia đình với 1.247 nhân khẩu. Đặc biệt, điều tra tình hình tiêm chủng cho thấy 36 trẻ dưới 14 tuổi trong thôn 7 không có trẻ nào được tiêm vaccine 5 trong 1.

Hiện ngành chức năng đã khoanh vùng, lập chốt chặn, cách ly thôn 7, xã Cư Króa để phòng chống lây lan dịch bệnh bạch hầu.

Sở Y tế cũng chỉ đạo điều tra, giám sát và sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần; phun hóa chất tại hộ gia đình bệnh nhân và những hộ xung quanh; khẩn trương triển khai tiêm vaccine Td cho đối tượng từ bảy tuổi đến dưới 26 tuổi tại thôn 7, đồng thời tiêm vaccine Td cho đối tượng bảy tuổi tại trường học và cộng đồng trên toàn địa bàn huyện M’Đrắk trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 9/7/2020

Khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy tại cảng Đức Giang

Liên quan đến vụ cháy kho hóa chất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cường Việt tại cảng Đức Giang (phường Thượng Thanh, Long Biên), UBND quận Long Biên đã có Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố về môi trường. 

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, UBND quận Long Biên đã phối hợp cơ quan chức năng xử lý toàn bộ khu vực xảy ra cháy, bảo đảm không để phát tán bụi, tro xỉ, hóa chất ra môi trường.

Đối với nước ứ đọng khi dập đám cháy, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Thượng Thanh kiểm tra, đôn đốc, giám sát hai công ty thực hiện cách ly, thu gom nước thải phát sinh để chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, trước khi thải ra môi trường. Sáng 3-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện phun tiêu độc khu vực cháy.

Trong hai ngày 4 và 5-7, Công ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 đã thực hiện khảo sát hiện trường, danh mục và khối lượng chất thải, trong ngày 6-7 bắt đầu thu gom, vận chuyển. Dự kiến, thời gian thu gom vận chuyển xong trước ngày 10-7.

Đánh giá mức độ ô nhiễm tại hiện trường vụ cháy, UBND quận Long Biên cho biết, ngày 30-6, Viện Hóa học môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học) và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã quan trắc lấy mẫu không khí, nước sau khi dập tắt đám cháy. Theo báo cáo của hai đơn vị này, trong không khí tại giữa kho hóa chất còn tồn tại các hợp chất dễ bắt cháy.

Tiếp đó, sáng 2-7, UBND quận Long Biên đã mời Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện quan trắc, lấy bốn mẫu không khí tại khu vực chung quanh và một mẫu nước của sông Đuống tại cảng Đức Giang để đánh giá mức độ gây ô nhiễm sau đám cháy.

Theo phiếu kết quả thử nghiệm cho thấy, trong không khí có tồn tại các hợp chất toluen và methanol, trong đó, thông số toluen tại điểm cuối kho hóa chất vượt hơn quy chuẩn 2,442 lần, tổng bụi lơ lửng tại bốn điểm đều vượt quy chuẩn.

Hiện, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc không khí để đánh giá mức độ ô nhiễm. Sau khi có kết quả phân tích của các cơ quan, đơn vị, UBND quận sẽ tổng hợp thông tin ngay đến các hộ dân chung quanh và nhân dân trong khu vực.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 7-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Thành Thơ, trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm chính về việc Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cho chủ trương lập quỹ, nhận quà tặng, tiền hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, các khoản tiền hoa hồng để ngoài sổ sách kế toán, trái quy định với số tiền lớn; quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản tiền nêu trên không đúng chế độ, quy định…

Những việc làm của đồng chí đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với đồng chí Phạm Văn Sáng, trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu gương, những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; cố ý làm trái, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư, xây dựng cơ bản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Những vi phạm của hai đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành, địa phương và cá nhân các đồng chí, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Quá trình kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Thành Thơ đã nhận thức rõ khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật; đồng chí Phạm Văn Sáng thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, quanh co đổ lỗi cho cấp dưới và ngành, cấp, không nhận hình thức kỷ luật.

Căn cứ vào quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức:

(1) Cách hết các chức vụ trong đảng và yêu cầu Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Nguyễn Thành Thơ.

(2) Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Sáng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Kiểm tra đột xuất kho hàng lậu lớn ở Lào Cai

Khoảng 16 giờ chiều 7-7, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một kho hàng lậu có diện tích hơn 10.000 m2 tại địa chỉ 145 đường Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai.

Chuyên án do các lực lượng chức năng thuộc Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, thực hiện theo dõi trong nhiều tháng qua và trước khi tiến hành đột kích vào kho hàng này, lực lượng chức năng đã phải mật phục gần hai ngày tại thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện chủ của kho hàng là Trần Thành Phú, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, cùng em gái điều hành kho hàng. Các mặt hàng tại kho hàng cũng chính là các mặt hàng được Phú tổ chức livestream kinh doanh trên các trang Facebook có tên: Thảo Trần, Giầy đồng giá,… như: giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng,…

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ kho hàng sử dụng Facebook Trần Thành Phú (Phú Nông Dân) để quảng cáo, bán buôn số lượng lớn hàng Quảng Châu, Trung Quốc, giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci. Mọi hoạt động tại kho hàng được điều hành khép kín bài bản với 3 – 5 nhân viên chuyên livestream bán hàng cùng với gần 40 nhân viên ngồi máy tính chốt các đơn hàng toàn quốc. Sau đó, thực hiện đóng hàng và vận chuyển theo đường chuyển phát nhanh.

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, qua theo dõi, Tổng cục Quản lý trường phát hiện một đường dây chuyên nhập hàng từ Quảng Châu, Trung Quốc và tập kết tại một kho hàng rất hẻo lánh nằm tại thành phố Lào Cai.

Tất cả các hàng hóa ở đây sau đó sẽ được đóng gói và vận chuyển dựa trên các đơn hàng được đặt hàng trực tuyến trên mạng internet, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ. Hàng hóa được sắp xếp thành từng lô, từng dãy. Bên cạnh đó, đối tượng có tổ chức tại các phòng, ban như phòng kinh doanh, phòng chốt đơn hàng, phòng vận chuyển và lợi dụng các hãng vận chuyển chính thức của Việt Nam tuồn hàng đi khắp cả nước.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm hàng hóa và thực hiện các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/7/2020

Ngăn chặn chuyển nhượng ba dự án nhà ở

Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi Công văn số 2083/CSHT-P13 cho UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại cả ba dự án: chung cư Tân Hồng Ngọc (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú), Vườn Hồng Ngọc (phường 15, quận Tân Bình) và dự án khu nhà ở ven sông (phường Bình An, quận 2).

Ngoài ra, nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, CQĐT đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng ngăn chặn việc chuyển nhượng doanh nghiệp, dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân ông Đinh Hồng Hải (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (có trụ sở tại quận Tân Bình). Việc chuyển nhượng (liên quan đến ba dự án nói trên) chỉ được thực hiện khi có ý kiến của CQĐT.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015. Ông Hải đã sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam, để vay tiền Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đó chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

 • Trang 7 báo Nhân Dân ngày 7/7/2020

Kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo Bưu điện tỉnh Kiên Giang

Ngày 6-7, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, đã ký các quyết định kỷ luật đối với một tổ chức cơ sở đảng và hai cá nhân thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quản lý.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang kỷ luật với hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện tỉnh Kiên Giang; kỷ luật với hình thức Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hoài Phong, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang; kỷ luật với hình thức Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy đối với ông Trần Tấn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nguyễn Hoài Phong với cương vị là Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Kiên Giang nhưng thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến tổ chức đảng vi phạm Điều lệ Đảng. Cụ thể, từ tháng 5-2017 đến tháng 9-2019, có đến 14 tháng Ban Thường vụ Đảng ủy không tổ chức họp và 11 tháng không họp Ban chấp hành Đảng ủy. Ông Nguyễn Hoài Phong còn buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ trực thuộc dẫn đến Chi bộ Kế hoạch kinh doanh (nơi ông Phong và hai Phó Bí thư Đảng ủy sinh hoạt đảng) có những vi phạm tương tự như: không họp chi bộ 9 tháng, không họp chi ủy 28 tháng chỉ trong một nhiệm kỳ.

Trong công tác cán bộ, ông Phong vi phạm quy chế tập trung dân chủ như không bàn bạc dân chủ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy trong lãnh đạo đơn vị. Ngoài ra, tự ý tuyển dụng 37 lao động vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc nhưng không có sự bàn bạc, thống nhất cao của thủ trưởng những đơn vị sử dụng lao động; tuyển dụng 36 lao động không đúng với chuyên ngành; bỏ qua các quy trình tuyển dụng đối với năm lao động.

Tại Bưu điện huyện Phú Quốc có đến 135 lao động được tuyển dụng nhưng không có hợp đồng lao động. Ông Phong chỉ đạo thực hiện việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với 12 trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định; bổ nhiệm hai trường hợp và bổ nhiệm lại hai trường hợp khi những nhân sự này không nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với vai trò là người đứng đầu đơn vị,  chỉ hơn hai năm, ông Phong đã để Bưu điện tỉnh Kiên Giang vi phạm về nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, duyệt chi sai hơn 2,4 tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang buộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang nộp lại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Ông Phong còn kê khai sử dụng văn bằng thạc sĩ của một trường đại học ở Hoa Kỳ cấp, khi trường này không được nhà nước Việt Nam thừa nhận.

Trách nhiệm liên đới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với ông Phong còn có các ông Trần Việt Quang, Trần Tấn Thi đều là Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Được biết, do ông Trần Việt Quang đang trong thời gian xin nghỉ việc để điều trị bệnh nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chưa đưa ra hình thức kỷ luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/7/2020

Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, sau một thời gian theo dõi, điều tra, lực lượng công an đã triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng in-tơ-nét với số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng, trong đó: Lê Tuấn Vinh, sinh năm 1988 và vợ là Trần Thị Ngân, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hoàng Văn Tân, sinh năm 1988 và em trai là Hoàng Văn Nhâm, sinh năm 1992, trú tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là các đối tượng cầm đầu năm đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng in-tơ-nét. 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang. Qua khám xét, Ban chuyên án thu được vật chứng gồm 38 chiếc điện thoại di động; bảy bộ máy vi tính các loại; gần hai tỷ đồng tiền mặt; nhiều sim điện thoại, thiết bị kết nối mạng in-tơ-nét và các vật chứng liên quan; và phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng.

Theo hồ sơ điều tra, đây là năm đại lý cấp 1 của năm trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá,… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018, đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia.

Tháng Bảy 2, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 7 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:32 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 7 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/6/2020

Các nước ASEAN gắn kết, chủ động thích ứng, vượt qua khó khăn

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: Kiểm soát dịch Covid-19, thúc đẩy hồi phục kinh tế, hợp tác nội khối; xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đã đặt ra; mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN; khẳng định gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, phát triển bền vững, thịnh vượng; đề cao tinh thần thiện chí và tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết khác biệt tại khu vực. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN về gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên thách thức và hướng tới phát triển bền vững. Đây được coi là kim chỉ nam cho ASEAN tự tin trên bước đường tiếp theo.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, đây là lần đầu Hội nghị cấp cao thường kỳ của ASEAN được tổ chức trực tuyến. Sự bùng phát của dịch bệnh làm xuất hiện thêm những thách thức vốn tiềm ẩn trong môi trường chính trị – kinh tế – xã hội của thế giới và mỗi khu vực. Trong khi cả thế giới phải căng sức đối phó dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực Đông – Nam Á.

Trong bối cảnh nêu trên, Cộng đồng ASEAN đã kịp thời hành động, chủ động thích ứng, gắn kết các quốc gia. Hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp của ASEAN và hợp tác với các đối tác đã được kích hoạt ngay từ những ngày đầu dịch. Các nước ASEAN đã tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp trong kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh. Toàn thể ASEAN với cam kết chính trị ở mức cao nhất, cách tiếp cận đồng bộ, tổng thể ở cấp quốc gia và khu vực, đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của một khối ASEAN đoàn kết và gắn bó, đầy tình tương thân, tương ái.

Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đã đánh giá cao vai trò dẫn dắt và sự năng động của Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, chia sẻ những kết quả ban đầu đáng khích lệ trong cuộc chiến chống Covid-19 và các sáng kiến như lập Quỹ ứng phó dịch Covid-19 của ASEAN, lập Kho dự trữ vật tư y tế của khu vực, Bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn của ASEAN cho các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, xây dựng Kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch bệnh… ASEAN đã gửi thông điệp mạnh mẽ về một tổ chức khu vực gắn kết, chủ động và đóng vai trò hạt nhân trong các tiến trình khu vực. Các nước cũng nhất trí cần nâng cao khả năng tự cường của ASEAN, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực, từ đó ổn định cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo cho rằng, việc hoàn tất và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020 sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự ủng hộ của ASEAN đối với hệ thống thương mại đa phương, tự do hóa thương mại và đầu tư, và cũng là đóng góp quan trọng cho quá trình phục hồi sau dịch bệnh tại khu vực.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra phiên họp đặc biệt lần đầu về chủ đề Trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số. Đây là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của ASEAN thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội, thiết thực kỷ niệm 25 năm thông qua Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về bình đẳng giới. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng có phiên trao đổi bổ ích với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch; Đại diện Thanh niên và các doanh nhân của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Khẳng định bản chất là Cộng đồng rộng mở, một đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế, tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận và nhất trí thực hiện các biện pháp, nhằm không ngừng mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với các đối tác. Theo đó, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh quan hệ gắn kết với Liên hợp quốc trong năm 2020, khi cả In-đô-nê-xi-a và Việt Nam cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tích cực đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và phát triển của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, các nhà lãnh đạo dự hội nghị đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN trong bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; nhấn mạnh cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin, sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Nhiều nước cho rằng, dịch bệnh đã tác động quá trình đàm phán COC, tuy nhiên ASEAN cần sớm nối lại tiến trình này, từ đó khẳng định vai trò trung tâm và đóng góp cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 thành công tốt đẹp một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, ý chí chính trị mạnh mẽ và quyết tâm cao của các quốc gia thành viên ASEAN vượt lên các khó khăn thách thức, vững vàng đi tới. Chúng ta tin tưởng rằng, các nước ASEAN sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19, mặt khác, sớm khắc phục hậu quả của dịch bệnh, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực nhằm hoàn thành các mục tiêu hợp tác, liên kết ASEAN trong năm 2020.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/6/2020

Đảng Cộng sản Việt Nam – Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Ngày 26-6, tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử”. Hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và cá nhân trong cả nước.Dang cong san la san pham cua lich su

Hội thảo tập trung vào bốn chủ đề khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, sự nghiệp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm: Bối cảnh lịch sử và yêu cầu nhiệm vụ của dân tộc trong hoàn cảnh mới đầu thế kỷ 20; quá trình chuẩn bị và sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam – sản phẩm của lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20; Đảng Cộng sản Việt Nam với trọng trách trước lịch sử dân tộc Việt Nam trong 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1930 đến năm 2020; Đảng Cộng sản Việt Nam với trọng trách trước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, vừa phát triển kinh tế, vừa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định: Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã bảo vệ vững chắc và phát huy sáng tạo các thành quả cách mạng. Nhờ có đường lối đúng đắn thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, nền kinh tế nước ta giữ được tốc độ tăng trưởng, xã hội ổn định. Trong giai đoạn hiện nay, cần nâng cao nhận thức về Đảng của thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên các trường đại học, cao đẳng; tạo điều kiện để những sinh viên giỏi, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để các thanh niên ưu tú này có cơ hội cống hiến, phấn đấu, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước cần luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thế hệ trẻ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/6/2020

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2020), sáng 25-6, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Ðảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Ðồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”.

Gần 20 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý được trình bày tại buổi tọa đàm đã làm rõ vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; thể hiện rõ vai trò đầu tàu, bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định và tinh thần đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn. Hội thảo còn làm rõ thêm tính chiến đấu của những bài viết về tư tưởng đổi mới của đồng chí đăng trên Báo Nhân Dân với bút danh “N.V.L”. Với lối viết ngắn gọn, súc tích, sắc sảo, đi thẳng vào các vấn đề nóng bỏng, 27 bài viết của tác giả N.V.L luôn mang tính thời sự, phê phán các hành vi quan liêu, vô trách nhiệm, lãng phí, tham nhũng… Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại nhiều bài học quý đối với cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/6/2020

Tiếp nối sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng

Cách đây 95 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, số đầu ra ngày 21-6-1925, khai sinh nền báo chí cách mạng nước ta.

Báo chí cách mạng Việt Nam trải qua chặng đường vẻ vang, đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển; đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, với sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Đến hôm nay, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người làm báo thật sự là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo cách mạng luôn trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và qua thực tiễn đời sống sinh động nền báo chí không ngừng phát triển và trưởng thành. Chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí cùng đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay.

Qua 35 năm đổi mới, nền báo chí cả nước đã có những bước phát triển vượt bậc về đội ngũ, về kỹ thuật – công nghệ, cũng như trình độ tác nghiệp. Báo chí ngày càng giữ vững vai trò to lớn, không thể thiếu trong đời sống xã hội của đất nước. Tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh tính mạng, những người làm báo có nhiều tác phẩm báo chí mang tinh thần đổi mới, ủng hộ, cổ vũ động viên những nhân tố mới, điều hay lẽ phải trong đời sống xã hội. Tác phẩm báo chí phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần nâng cao dân trí, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng.

Tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, chuyển đổi sâu sắc, khó lường; những tác động chưa từng có, khó lường do đại dịch Covid-19 chứa đựng những thách thức lớn, tác động sâu sắc đến đất nước ta. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, thành tựu của khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại gây tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của báo chí truyền thống, xuất hiện sự “cạnh tranh” phi truyền thống về lượng độc giả, quảng cáo… Thực tiễn phong phú, phức tạp và sôi động đó chính là “lửa thử vàng” đối với các cơ quan báo chí, với mỗi nhà báo cả về chiến lược phát triển lẫn bản lĩnh tay nghề và phẩm chất đạo đức.

Năm nay, việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Thời gian tới, cần chú trọng đầu tư đúng hướng, hiệu quả cho phát triển báo chí theo hướng hiện đại, đồng thời thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới báo chí trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về báo chí, sơ kết việc triển khai, thực hiện Luật Báo chí năm 2016; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo. Đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế để báo chí hiện đại, khoa học, đúng pháp luật, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động…

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh đó, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, in-tơ-nét, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng, đạt kết quả cao việc tổ chức để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kế tục và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, đội ngũ những người làm báo không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đội ngũ làm báo cách mạng hôm nay mãi xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn, phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/6/2020

Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương

Chiều 15-6, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

14 giờ chiều cùng ngày, lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương được cử hành trọng thể trong cơn mưa chiều nặng hạt.Le tang Tran Quoc Huong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương… và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vào viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Trong sổ tang, đồng chí Trần Quốc Vượng xúc động ghi: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương… Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh nào, và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí), luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam. Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương. Vĩnh biệt đồng chí Mười Hương”.

Đoàn Quốc hội, do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên, tới dâng hương viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước và đoàn đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các thành viên vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các thành viên đến viếng, chia buồn.

Chiều cùng ngày, các đoàn lãnh đạo, cán bộ Trung ương, các địa phương, bạn bè, thân hữu đã đến viếng và tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/2/2020

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên chở 150 chuyên gia từ Nhật Bản

Vào lúc 14 giờ chiều 25-6, chuyến bay mang số hiệu VN311 của Vietnam Airlines chở 150 hành khách là chuyên gia Nhật Bản đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Toàn bộ 150 hành khách đều mặc đồ bảo hộ y tế, ​tuân thủ các biện pháp phòng dịch, khi xuống máy bay phải tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Trung tâm kiểm dịch y tế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa, phun khử trùng hành lý xách tay và hành lý ký gửi của hành khách; đồng thời được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan, sau đó hành khách được đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Sau khi hoàn tất việc đón hành khách, toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay đều được phun xịt khử trùng, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Trước đó, Việt Nam và Nhật Bản đã đồng ý từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại nhằm hồi phục hoạt động giao thương giữa hai nước. Các biện pháp và thủ tục cụ thể, hai bên sẽ trao đổi qua đường ngoại giao, trên tinh thần không để lây lan dịch bệnh và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mỗi nước.

Kể từ đầu tháng 2-2020 đến nay, sân bay quốc tế Vân Đồn đã tiếp đón, phục vụ 30 chuyến bay với khoảng 5.000 chuyên gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… đến hoặc đi từ Việt Nam, góp phần vào công tác tái thiết nền kinh tế trong nước sau dịch bệnh. Đồng thời, sân bay cũng đón 37 chuyến bay giải cứu hơn 6.100 người Việt từ nhiều vùng dịch trên thế giới về nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối và ngăn ngừa lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc sân bay quốc tế Vân Đồn khẳng định, từ kinh nghiệm có được khi đón các chuyến bay giải cứu người Việt và chuyên chở đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao sang Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới còn rất phức tạp, cho thấy, quy trình mà sân bay Vân Đồn hiện đang triển khai là hoàn toàn tối ưu và an toàn, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên và các hành khách khác

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho hành khách, công tác bảo đảm an toàn cho nhân viên phục vụ tại sân bay cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, tất cả nhân sự tại sân bay Vân Đồn khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách đều được trang bị đồ bảo hộ y tế: trùm kín bằng quần áo bảo hộ, đeo kính, khẩu trang, mang ủng…, được tập huấn các thao tác mặc và cởi đồ bảo hộ, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Song hành với việc đón các chuyến bay quốc tế, sân bay Vân Đồn cũng đang phục vụ các chuyến bay thương mại nội địa từ Vân Đồn đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại do Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác với tần suất một chuyến/ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh bốn chuyến khứ hồi/tuần từ ngày 1-7 tới. Sân bay cũng đang tiến đến nối lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, cũng như mở mới đường bay nội địa đi Phú Quốc hoặc Nha Trang vào khoảng quý IV-2020 nhằm thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương này.

Được biết trong tuần này, sẽ có tổng cộng ba chuyến bay từ sân bay ​Narita (Nhật Bản) hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, đưa gần 450 doanh nhân từ Nhật Bản sang Việt Nam, đánh dấu việc nối lại các tuyến bay từ Nhật Bản sang Việt Nam sau thời gian hạn chế đi lại nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Chuyến bay ​được thực hiện với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt Nam.

Quang Thọ

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/6/2020

Hà Nội tiết kiệm 300 triệu đồng mỗi tháng từ khoán xe công

Ngày 25-6, UBND TP Hà Nội đã báo cáo kết quả thí điểm thực hiện khoán xe công tại tám cơ quan, đơn vị sau ba năm thực hiện. Thành phố cho biết, các đơn vị thí điểm đã tiết kiệm được gần 300 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đó, từ ngày 1-3-2017, tám đơn vị của Hà Nội thực hiện thí điểm khoán xe công gồm bốn sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội; hai quận Long Biên, Hà Đông và hai huyện Gia Lâm, Thanh Trì.

Các đơn vị này chọn hình thức khoán cố định hằng tháng đối với từng chức danh, mức khoán cao nhất là 9,3 triệu đồng/người/tháng, và thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Riêng Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội khoán theo khoảng cách đi công tác thực tế của từng chức danh và đơn giá thanh toán 13.000 đồng/km.

Trước năm 2016, chi phí bình quân sử dụng xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan trên gần 700 triệu đồng/tháng gồm chi phí hao mòn xe, lương lái xe, xăng xe, bảo hiểm, đăng kiểm, bảo dưỡng sửa chữa và chi phí khác liên quan… Sau khi thí điểm, chi phí khoán bình quân một tháng của các đơn vị này gần 400 triệu đồng/tháng, tiết kiệm được khoảng 300 triệu đồng/tháng.

Khi khoán xe công, toàn bộ ô-tô dôi dư được thu hồi để sắp xếp, xử lý theo đúng quy định. Thành phố đã điều chuyển 32 xe dôi dư còn thời gian sử dụng (dưới 15 năm) cho các cơ quan trên địa bàn để sử dụng theo tiêu chuẩn; tiết kiệm số tiền mua sắm trang bị xe khoảng 23 tỷ đồng (32 xe với định mức 720 triệu đồng/xe). Giảm 22 lái xe tại các cơ quan, trong đó tám người chuyển công tác sang đơn vị tiếp nhận xe, hai người chuyển công tác sang cơ quan khác, năm người chấm dứt hợp đồng lao động và bảy người nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Quốc Toản

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/6/2020

Chi trả gần 7.000 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp

Chiều 29-6, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp để trao đổi và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động – việc làm cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sáu tháng đầu năm, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 565 nghìn người, tăng 32% so cùng kỳ năm 2019, với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7.000 tỷ đồng. Ðến tháng 6-2020, cả nước có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Trong đó, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người; 7,8 triệu lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Số lao động bị mất việc làm trong sáu tháng đầu năm khoảng 1,4 triệu người.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/6/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Hà Nội 2020- Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Sáng 27-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học… và hơn 1.200 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, việc tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” là sự khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, thể hiện việc Hà Nội tiếp tục quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Thủ đô. Tuy nhiên, với nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp vừa khống chế dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế Thủ đô sáu tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng 3,39%, có 12.650 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký 175 nghìn tỷ đồng, tăng 9% số vốn so với cùng ký năm trước.

Tại Hội nghị, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD). Trong đó có 100 dự án trong nước, với số vốn 227.499 tỷ đồng; 22 dự án đầu tư vốn FDI, số vốn 5,7 tỷ USD, và 107 dự án đầu tư công. Tổng số dự án tăng gấp năm lần, số vốn tăng gấp 11 lần so với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Các dự án đầu tư này tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, du lịch – dịch vụ; văn hóa – xã hội; hạ tầng đô thị; hạ tầng giao thông…

Đồng thời, TP Hà Nội cùng các nhà đầu tư ký kết 38 Biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28,6 tỷ USD; giới thiệu danh mục 282 dự án mới với tổng số vốn dự kiến 483,1 nghìn tỷ đồng. Các nhà đầu tư có thể đăng ký triển khai các thủ tục, với đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực: hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu đô thị thông minh; công viên; giáo dục, dạy nghề, bệnh viện; môi trường, xử lý rác thải; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; phát triển nhà ở; nông nghiệp; phát triển đô thị, logistics, công viên phần mềm.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi chứng kiến TP Hà Nội trao quyết định đầu tư cho 229 dự án. Chỉ cần 60% dự án đi vào thực hiện đã thành công rất lớn của Thủ đô, nhất là khi nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Thành phố đã tiên phong, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-9 và nay cũng đang rất chủ động, nỗ lực trên mặt trận khôi phục kinh tế.

Theo Thủ tướng, Hội nghị đã nhấn mạnh nội hàm “hợp tác” để cùng phát triển, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, Nhà nước và người dân trong tầm nhìn dài hạn. Đây cũng là quan điểm quan trọng trong thu hút đầu tư của Việt Nam và Hà Nội. Hội nghị lần này cũng là định hướng để thực hiện cụ thể hơn Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội ngày nay đã tích cực đối thoại, tháo gỡ, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Hà Nội đã tôn vinh doanh nghiệp; hợp tác tháo gỡ những bất cập, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, thành phố đã thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài, nhiều tập đoàn đa quốc gia và nhiều dự án quy mô lớn. Hiện thành phố đang có đầy đủ cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong phát triển. Thành phố cần tranh thủ tận dụng các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ và một số cơ chế tài chính cho Hà Nội để Hà Nội phát triển nhanh bền vững…

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế mà Hà Nội còn đang tồn tại như chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững, chịu áp lực cạnh tranh với nhiều thủ đô khác. Môi trường đầu tư kinh doanh có cải thiện, nhưng chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư tầm cỡ; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế, công tác phối hợp thực thi công vụ chưa hiệu quả, cơ sở hạ tầng, dân số….

Thủ tướng cho rằng, Hà Nội cần hợp tác với các nước, với các địa phương, không chỉ thu hút đầu tư cho riêng mình mà cho cả các địa phương khác với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Không chỉ quan tâm, chú trọng các nhà đầu tư, dự án lớn, mà thành phố cũng cần quan tâm đến cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thủ đô, hộ kinh doanh, hợp tác xã làng nghề…

Thủ tướng cũng giao đầu bài cho Hà Nội phải cán đích nền kinh tế thu nhập cao trước thời điểm năm 2045 của cả nước từ 10 đến 15 năm. Với vị thế mới của mình, Hà Nội ngày nay không nên chỉ khiêm tốn với định nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam, mà phải phấn đấu trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đông – Nam Á và tới đây là của Đông Á.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/6/2020

Trao Giải thưởng Bảo Sơn cho hai công trình khoa học ứng dụng

Công trình Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 và công trình Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa đã được vinh danh tại Giải thưởng Bảo Sơn năm thứ 9.

Chiều 25-6, Tập đoàn Bảo Sơn phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải thưởng Bảo Sơn năm 2019 và đợt 1 năm 2020 tại Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y. Hai công trình này được đánh giá là hai công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.

Công trình Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 do Học viện Quân y (đơn vị nghiên cứu) và công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (đơn vị sản xuất) phối hợp thực hiện. Công trình được nghiên cứu chỉ trong một tháng với mục tiêu chế tạo được bộ sinh phẩm xét nghiệm giúp phát hiện nhanh, chính xác SARS-CoV-2, bảo đảm phát hiện, cách ly, theo dõi, quản lý điều trị hiệu quả cũng như chủ động trong công tác dự phòng, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Đây là sản phẩm thuộc đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019” được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Hiện nay, bộ sinh phẩm đã được sản xuất hơn 200 nghìn test phục vụ xét nghiệm sàng lọc phát hiện SARS-CoV-2 ở 63 trung tâm, bệnh viện lớn trong cả nước như BV Bạch Mai, BV Trung ương Huế, BV Đại học Y Hà Nội, CDC Hà Nội, Đà Nẵng… Hơn 20 quốc gia đã đàm phán mua bộ sinh phẩm và đến nay đã xuất khẩu 19.700 test.

Hội đồng xét giải thưởng đánh giá cao sản phẩm này ở những tiện ích sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong nước trong xét nghiệm nhanh, giá thành thấp, ứng phó với tình huống cấp thiết khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho các nghiên cứu về sau như các dữ liệu đặc điểm di truyền phân tử, sự tiến hóa của chủng SARS-CoV-2 phục vụ cho các nghiên cứu về chế tạo vaccine dự phòng và thuốc kháng virus với chủng SARS-CoV-2. Việc trao thưởng cho công trình một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chủ trương khích lệ kịp thời, sát cánh cùng các nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam của Tập đoàn Bảo Sơn.

Công trình thứ hai được vinh danh tại giải thưởng lần này là Công trình Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa của PGS, TS Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cộng sự đến từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là công trình nghiên cứu trong 20 năm với quá trình nghiên cứu công phu và phức tạp về một công nghệ sấy tiên tiến bậc nhất hiện nay, giữ cho sản phẩm sau khi sấy có được toàn bộ tính chất tự nhiên, bảo toàn toàn bộ chất lượng như nguyên ban đầu nguyên liệu.

Chương trình đã triển khai ứng dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch trên toàn quốc và các nước Đông – Nam Á, tạo công ăn việc làm cho xã hội mang lại giá trị kinh tế cho cộng đồng, cho doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá, công trình nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR đã đóng góp vào công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, giúp cho Việt Nam thực hiện xét nghiệm rộng rãi, góp phần phát hiện kịp thời các ca nhiễm Covid-19, khoanh vùng, cách ly kịp thời. Công trình ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa cũng đã góp phần bảo toàn thực phẩm tốt cho sức khỏe và tốt cho doanh nghiệp, hướng vào nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt, hướng tới xóa đói giảm nghèo. “Tôi hy vọng tới đây, giải thưởng này sẽ được lan tỏa, nhiều nhà khoa học được phát hiện và công nhận”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Quỹ Giáo dục Bảo Sơn – Tập đoàn Bảo Sơn tổ chức thường niên từ năm 2011, được Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ, đồng tổ chức. Giải thưởng được trao cho năm lĩnh vực gồm: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Văn học với giá trị giải thưởng tăng dần theo từng năm.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn chia sẻ, trải qua tám năm phát động và tổ chức, Giải thưởng Bảo Sơn đã được trao cho bốn công trình xuất sắc với tổng giá trị tiền thưởng đã trao lên tới 120.000 USD. Với lộ trình mỗi năm tăng 10.000 USD, dự kiến năm 2087, Giải thưởng Bảo Sơn sẽ đạt tổng giá trị lên đến năm triệu USD cho năm lĩnh vực trao giải. Ông bày tỏ hy vọng sẽ đón nhận nhiều hơn nữa những công trình có ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/6/2020

Xuất khẩu 30 tấn xoài da xanh sang Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a

Ngày 22-6, UBND huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh đã tổ chức Lễ xuất khẩu 30 tấn xoài đầu tiên trong năm sang thị trường Mỹ, Canada và Australia theo đường chính ngạch.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về trồng cây ăn quả trên đất dốc, ba năm qua, Ba con xa Na Po xuat khau xoaihuyện Mai Sơn đã tập trung phát triển cây xoài tại các xã: Cò Nòi, Nà Bó, Hát, Lót, Chiềng Mung. Hiện nay, huyện Mai Sơn có hơn 9.300 ha diện tích cây ăn quả, trong đó khoảng 2.640 ha diện tích xoài, sản lượng quả ước đạt hơn 14.200 tấn. Vụ xoài năm nay Mai Sơn có 593 ha đăng ký mã vùng trồng, 422 ha được cấp chứng nhận VietGAP, sản lượng quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đạt hơn 6.500 tấn.

Ông Đào Mạnh Cường, tiểu khu Thành Công thuộc xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, cho biết: “Gia đình tôi trồng 3 ha xoài, theo đúng hướng dẫn cách chăm sóc của huyện. Năm nay, được bán xoài sang nước ngoài, giá cao hơn mọi năm. Ước tính vườn xoài của gia đình sẽ được khoảng 50 tấn, cho thu nhập gần 400 triệu đồng. Nhờ trồng xoài, mà nhiều năm nay cuộc sống của gia đình tôi ngày càng sung túc”.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Mai Sơn đã kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX tìm hiểu ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản. Đợt xuất khẩu xoài lần này do Công ty TNHH Kim Nhung (Đồng Tháp) tổ chức thu mua xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây tín hiệu vui cho thị trường xuất khẩu nông sản của huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Vũ Tiến Đĩnh cho biết: Để đẩy mạnh xuất khẩu, trong thời gian tới huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới hàng hóa chất lượng cao. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp, đơn vị đầu mối mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện như: Nhãn, xoài, thanh long, chanh leo, na… Huyện cũng đã phối hợp các ban ngành của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để xây dựng nhà máy sơ chế và chế biến nông sản. Phối hợp Trung tâm tâm xúc tiến thương mại tỉnh, tư vấn cho các doanh nghiệp, HTX xây dựng thiết kế mẫu mã, bao bì nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục tập trung quá bá hình ảnh nông sản của huyện tại các lễ hội, hội chợ,v.v.

Sau lễ công bố lô xuất khẩu đầu tiên, toàn bộ 30 tấn xoài da xanh của huyện Mai Sơn sẽ được đơn vị xuất khẩu vận chuyển vào miền nam kiểm định chất lượng và chiếu xạ, sau đó xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Australia

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/6/2020

Hải Dương xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản

Ngày 23-6 tỉnh Hải Dương đã thu hái, tổ chức xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản qua đường hàng không với khối lượng 1.200 kg, đánh dấu bước tiến mới trong việc sản xuất, tiêu thụ quả vải ở huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Lô vải này được sản xuất tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà và đã ba lần được lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi thu hái, lô vải này được chuyển về Công ty Ameii Việt Nam đóng gói sơ chế và xử lý. Đây là lần đầu tiên quả vải đặc sản của xã Thanh Thủy được xuất khẩu sang Nhật Bản. Hiện xã Thanh Thủy có hơn 340 ha vải, trong đó 77 ha vải VietGAP và Global GAP. Giá bán vải sản xuất theo quy trình sạch và được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP luôn cao hơn giá vải quả thông thường tiêu thụ trên thị trường.

Bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phấn khởi cho biết: Vụ vải ở Hải Dương năm nay được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi, nhất là tăng mạnh số lượng và giá trị xuất khẩu sẽ là động lực làm thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất, chăm bón vùng trồng vải của bà con nông dân. Mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm đầu ra nếu vải quả được sản xuất theo đúng quy trình sạch và an toàn. Việc xuất khẩu và tiêu thụ thuận lợi các lô vải đầu tiên sang Singapore, Australia, Mỹ và Nhật Bản qua đường hàng hải và hàng không năm nay sẽ mở ra hướng xuất khẩu mới, hướng tới tính bền vững cho quả vải Hải Dương trong tương lai.

Tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 10 nghìn ha trồng vải. Ước tính năm nay thu hơn 40 nghìn tấn vải quả, doanh thu ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó nông dân huyện Thanh Hà thu khoảng 900 tỷ đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/6/2020

Hoạt động kỷ niệm Ngày TP Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác

Tối 27-6, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2020).

Từ ngày 27-6 đến 2-7, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 với các nội dung: Giới thiệu những hình ảnh về “Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh hơn 320 năm văn hóa – lịch sử”; trưng bày các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống và sản xuất; các gian nhà văn hóa giới thiệu hoạt động nghề truyền thống; chương trình nghệ thuật đặc biệt, diễu hành xe hoa; giải việt dã; biểu diễn xiếc, ảo thuật; các hoạt động “Ngày hội Gia đình Văn hóa – Hạnh phúc”; Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ 19… Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên Người.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 29/6/2020

Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Ngày 27-6, các em học sinh tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, qua đó được trang bị các kỹ năng an toàn trên mạng thông qua các trò chơi và hoạt động đa dạng trong sự kiện truyền thông – tham vấn trẻ em về Dự thảo Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”.

Đây là hoạt động do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em. Sự kiện đồng thời góp phần hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, hạn chế các nguy cơ rủi ro khi tham gia học tập trực tuyến, vui chơi trên không gian mạng.

Hàng trăm học sinh đã được các chuyên gia cung cấp các kiến thức hữu ích về chủ đề sử dụng internet an toàn, lành mạnh, sáng tạo. Các bạn trẻ đã tạo ra không khí sôi nổi, học, trao đổi ý kiến và phản biện về sử dụng internet lành mạnh. Đặc biệt trò chơi “Công dân số chuẩn” gồm những trò chơi, đố vui có thưởng đã thu hút nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Hàng loạt câu hỏi và kịch tương tác vui nhộn đã được thiết kế nhằm giúp trẻ em tư duy cách thức và giải pháp cho vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của bản thân, có trách nhiệm với thông tin của người khác, tránh bắt nạt trên mạng, tư duy logic và phản biện hay các phương pháp kỹ thuật sử dụng internet thông minh an toàn và kêu gọi sự hỗ trợ khi cần thiết. Các ý kiến của học sinh, thầy, cô giáo và các phụ huynh sẽ đóng góp cho Đề án quốc gia “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” đang được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/6/2020

Trình diễn “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”

Tối 28-6, bên giếng Thiên Quang trong Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), 21 bộ sưu tập của 21 nhà thiết kế với hơn 1.000 mẫu áo dài đã hội tụ trong chương trình Áo Dài – Di sản văn hóa Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám lung linh trong ánh sáng tỏa ra từ 400 chiếc đèn lồng và lộng lẫy với 60 người mẫu chuyên nghiệp, 100 học viên của Học viện Phụ nữ, 50 trẻ em, những người nước ngoài sống tại Hà Nội là phu nhân các Đại sứ. Các di sản cũng xuất hiện huyền ảo và rực rỡ cùng với những bộ áo dài.

21 bộ sưu tập được chọn tương ứng với những Di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Hình ảnh, vẻ đẹp của những di sản văn hóa này được đưa lên những tà áo dài truyền thống, đầy tinh tế và mang nhiều thông điệp. Thông qua những sáng tạo nghệ thuật, các nhà thiết kế (NTK) đầy tâm huyết muốn góp phần “định danh”, “định vị” Áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Các bộ sưu tập tham gia cuộc trình diễn này được các NTK lấy cảm hứng từ các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long (NTK Nguyễn Thúy); Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (NTK Vũ Trần Đức Hải); Danh thắng Tràng An (NTK Hùng Việt); Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương (NTK Minh Minh); Cao nguyên đá Đồng Văn (NTK Hoài Nguyễn); Hoàng thành Thăng Long (NTK Nhi Hoàng); Ca trù (NTK Hà Duy); Tín ngưỡng thờ mẫu” (NTK Trần Thiện Khánh); Hát Xoan (NTK Công Huân); Dân ca quan họ Bắc Ninh” (NTK Trịnh Bích Thủy); Thành nhà Hồ (NTK Lan Hương); Dân ca ví, giặm Nghệ Tỉnh (NTK Thanh Thúy); Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (NTK Trần Thanh Mẫn); Quần thể di tích cố đô Huế” (NTK Phương Thanh); Nhã nhạc cung đình Huế (NTK Ngọc Hân); Đô thị Hội An (NTK Chu La); Bài chòi (NTK Cao Minh Tiến); Khu đền tháp Mỹ Sơn (NTK Cao Duy); Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (NTK Trung Beret); Đờn ca tài tử Nam Bộ (NTK Huệ Thi) và Đờn ca tài tử Nam Bộ của NTK Minh Hạnh.

Cuộc trình diễn Áo dài này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và mang theo lời nhắn gửi: Áo dài luôn hiện diện cùng với các di sản văn hóa và chính chiếc áo dài cũng là một di sản văn hóa đặc sắc Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/6/2020

Ra mắt câu lạc bộ phụ nữ với di sản văn hóa

Tại Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, một hoạt động hưởng ứng Hội nghị cấp cao ASEAN với chủ đề “Trao quyền cho phụ nữ trong thời đại kỷ nguyên số”.

Câu lạc bộ hướng đến những nội dung hoạt động cơ bản như du lịch di sản, sưu tầm di Trinh dien ao dai di san van hoasản, bảo vệ và phát huy di sản ẩm thực, nghệ thuật truyền thống… trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Đây là tổ chức phi lợi nhuận thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam do TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ được thành lập vào ngày 5-3 vừa qua, thu hút sự tham gia của hơn 100 hội viên là các nhà quản lý di sản; doanh nghiệp; giáo viên, giảng viên và những phụ nữ có chung mục tiêu gìn giữ, truyền nối những giá trị di sản văn hóa cho thế hệ sau.

Tại lễ ra mắt, diễn ra triển lãm bộ sưu tập “Ý niệm sen” của NSƯT Ly Ly với hơn 100 bức tranh sen sinh động, hấp dẫn.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/6/2020

Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam

Tối 26-6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020.

Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, ngày hội gồm nhiều hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh các giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam. Các triển lãm gồm: “Gia đình trong truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam”, “Suối nguồn yêu thương” tôn vinh vai trò người phụ nữ, người mẹ; “Màu hạnh phúc” và triển lãm sách chủ đề “Gia đình đọc sách – gắn kết yêu thương” tôn vinh, khuyến khích văn hóa đọc tạo sự gắn kết, yêu thương và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình…

Ngoài ra, còn có các hoạt động thi vẽ tranh “Gia đình em chung tay đẩy lùi Covid-19”, chương trình giao lưu với NSND Trung Anh, NSƯT Xuân Bắc về chủ đề gia đình; các chương trình nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn múa rối, xiếc… phục vụ khách tham quan. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28-6.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/6/2020

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

Ngày 24-6, tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy.

Vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, được ghi nhận là một trong 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế, là nơi sinh sống của nhiều loài chim di cư, trú đông đang bị đe dọa trên toàn cầu. Ngoài ra, khu vực này được đánh giá có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ hệ sinh thái khác nhau, bao gồm cả cung cấp nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đường bờ, điều tiết khí hậu, làm sạch môi trường…

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy có diện tích 6.560 ha được chia làm ba phân khu, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích 1.500 ha; phân khu phục hồi sinh thái với diện tích là 4.800 ha, còn lại là phân khu dịch vụ hành chính. Khu bảo tồn nằm ở ngoài vùng đê số 8 của huyện Thái Thụy, giáp ranh với ba xã và một thị trấn, phía bắc giáp sông Thái Bình, phía nam giáp sông Diêm Hộ…

Việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy (Thái Bình), đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư, trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái ngập nước, bảo đảm tính kết nối với các sinh cảnh liên kết.

Mai Tú

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/6/2020

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công hai ca ghép thận

Ngày 24-6, TS, BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận. Đặc biệt, cả hai bệnh nhân này đều bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần/tuần.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là ông T.R. (sinh năm 1959, trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), suy thận giai đoạn cuối, bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo 4, 5 năm. Nhập viện ngày 11, mổ 28-5, thận được ghép từ người cho là Ngô Thế N. (sinh năm 1992), không cùng huyết thống.

Bệnh nhân hai là Trần Thanh L. (sinh năm 1983, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), suy thận giai đoạn cuối, bệnh nhân đã chạy thận tạo 10 năm. Nhập viện ngày 11, mổ 29-5, thận được ghép từ người cho là cha ruột, ông Trần Thanh H. (sinh năm 1957).

Cả hai bệnh nhân đều bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần/tuần. Bệnh nhân suy tim, thiếu máu, không đi tiểu được, huyết áp cao.

Các bệnh nhân có chỉ định ghép thận, sau khi trải qua các bước sàng lọc và xét nghiệm, có kết quả thận tương hợp có thể hiến cho hai bệnh nhân, bệnh viện tiến hành hội chẩn các ê-kíp, hội đồng ghép thận bệnh viện và quyết định phẫu thuật cho hai bệnh nhân. Ê-kíp gồm các bác sĩ khoa nội thận, thận nhân tạo, gây mê hồi sức, ngoại tiết niệu, huyết học… thực hiện các công đoạn: gây mê hồi sức, phẫu thuật lấy thận, rửa thận, ghép thận. Các ê-kíp phối hợp nhịp nhàng và thực hiện thành công mỗi ca phẫu thuật sau hơn sáu tiếng đồng hồ.

Sau hơn một tuần thực hiện ghép thận, tình trạng sức khỏe hai bệnh nhân ổn định, ăn uống được, các thông số và chức năng thận tiến triển tốt, những chỉ số xét nghiệm bình thường, bệnh nhân tiểu được 3-4 lít/ngày. Hiện, cả hai bệnh nhân sức khỏe ổn định và đã được xuất viện. Hai người hiến thận tình trạng sức khỏe tốt, chức năng thận bình thường và đã được ra viện trước đó.

Theo TS, BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng ghép tạng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thêm: Trong hai ca ghép, có một cặp ghép khó (bệnh nhân T.R) với nhiều tình trạng bệnh kèm như tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, đái tháo đường, viêm gan C, suy tim, hẹp niệu đạo nên cácê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức phải tập trung cao độ trong phẫu thuật và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ sau phẫu thuật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/6/2020

Hai đại học của Việt nam vào bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50

Sáng 24-6, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh) công bố kết quả bảng xếp hạng năm 2021 cho các trường đại học thành lập dưới 50 năm – QS Top 50 Under 50. Hai đại học quốc gia của Việt Nam có tên trong danh sách gồm 150 cơ sở giáo dục đại học này.

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là hai đại diện của Việt Nam có tên trong xếp hạng QS Top 50 Under 50 năm 2021. Trước đó, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã từng lọt vào bảng xếp hạng năm 2020, ở vị trí 101-150, còn đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng.

Tại bảng xếp hạng năm 2021, cả hai đại học của Việt Nam đều nằm ở vị trí 101-150.

Xếp hạng QS Top 50 Under 50 dành cho các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới. Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên vào năm 2012 nhằm vinh danh các trường đại học trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Ban đầu, Bảng xếp hạng này chỉ xếp hạng cho 50 trường, nhưng từ năm 2015, bảng xếp hạng mở rộng quy mô thêm 100 trường. Các trường thuộc Top 50 sẽ có thứ hạng chính xác, còn các trường ngoài Top 50 được xếp hạng theo nhóm. Các trường trong bảng xếp hạng đều là những trường được thành lập dưới 50 năm (sau năm 1970).

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 24/6/2020

Trao 4.500 lá cờ Tổ quốc và nhiều suất quà tặng ngư dân

Ngày 28-6, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc trị giá 20 triệu đồng cho ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà). Hoạt động nhằm khởi động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020.

Ngoài ra, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh hưởng ứng “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Thanh Khê và các bãi biển trên địa bàn; khánh thành và trao tặng hai hệ thống lọc nước cho các trường Tiểu học ở huyện Hòa Vang.

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8-2020. Chương trình được thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng.

Các hoạt động năm nay tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản như: Vận động 15 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; làm mới 1.000 mét đường giao thông nông thôn; 100% các đơn vị thực hiện hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn; mỗi quận đoàn, huyện đoàn thực hiện năm tuyến phố văn minh; khám, chữa bệnh miễn phí cho 2.000 người dân; trồng mới 2,5 ha rừng ở Bán đảo Sơn Trà; vận động xây mới năm căn nhà, 10 điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ 5.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trùng tu khu di tích Giếng Bọng tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu) – công trình thanh niên cấp thành phố trị giá 550 triệu đồng…

Ngoài ra, Chiến dịch năm nay cũng tập trung vào các hoạt động tình nguyện chất lượng cao như thành lập bốn đội hình tri thức trẻ chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên lập nghiệp; tập huấn cho 1.000 lượt đoàn viên thanh niên về kiến thức khởi nghiệp; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: Thông qua hoạt động tình nguyện hè nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Tâm – Thúy Nga

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/6/2020

Người tài hoa nơi vùng đất lửa

Nhà văn Xuân Ðức là một nhân vật đặc biệt của vùng đất Quảng Trị, trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến hôm nay. Ông thuộc thế hệ “tài hoa ra trận”, bám trụ kiên cường trên quê hương để đánh giặc giữ đất, giữ làng.

Từ cuộc sống, chiến đấu sôi động và thấm đẫm chất anh hùng ca, Xuân Ðức trở thành nhà văn, nhà viết kịch, biên kịch nổi tiếng. Và chất tài hoa càng mặn mà, thăng hoa hơn trong suốt những năm ông đảm trách cương vị người đứng đầu ngành văn hóa – thông tin tỉnh Quảng Trị. Ngay cả khi về hưu, chọn một góc nhỏ nơi miền chân sóng quê nhà để thư thái sớm hôm trồng vườn, nhớ lại, suy nghĩ và sáng tạo, ông vẫn tiếp tục cho ra đời những tác phẩm ngày càng đi vào độ chín.

Nhà văn Xuân Ðức tên thật là Nguyễn Xuân Ðức, sinh năm 1947 tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hơn nửa thế kỷ trước, vào năm 1965, chàng trai trẻ Xuân Ðức trong đội hình những học sinh cuối khóa của Trường cấp III Vĩnh Linh bổ sung vào Tiểu đoàn 47 bộ đội địa phương Vĩnh Linh, vượt vĩ tuyến 17 chi viện cho chiến trường Quảng Trị. Sống và chiến đấu ngay trên quê hương đầy gian khổ, hy sinh, ông tự cảm nhận để vượt lên tất cả, đồng đội luôn phải giữ được sự lạc quan và niềm tin sắt son vào thắng lợi cuối cùng. Với năng khiếu và sự sắc nhạy của một tư duy văn chương, những món ăn tinh thần đậm chất lính như tấu, vè được sáng tác ngay nơi trận địa, trên đường hành quân đưa Xuân Ðức dần đến với nghề văn, nghiệp văn. Phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” ra đời, ông tham gia đội Tuyên truyền văn hóa; sau ra làm cán bộ sáng tác cho Ðoàn Văn công Quân khu 4,
rồi lại được Tổng cục Chính trị điều ra Hà Nội phối hợp tác giả Ðào Hồng Cẩm viết vở “Tổ quốc” cho Ðoàn kịch Tổng cục Chính trị biểu diễn phục vụ Ðại hội IV của Ðảng. Sau, ông chuyển về Trại sáng tác Vân Hồ, học khóa I Trường viết văn Nguyễn Du. Tốt nghiệp, lại trở về Ban sáng tác Nhà hát Nghệ thuật quân đội. Cuối năm 1989, ông chuyển ngành về Quảng Trị, giữ các cương vị: Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin, Tổng Thư ký Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt…

Nhà văn Xuân Ðức là người con luôn nặng lòng với quê hương. Ðọc tác phẩm của ông, mỗi người dân Quảng Trị đều thấy bóng dáng quê hương, thân phận mình trong đó. Ông sáng tác và đóng góp chủ yếu ở lĩnh vực tiểu thuyết, tiếp đó là kịch nói; từng giành nhiều giải thưởng văn học có giá trị. Năm 1982, cuốn tiểu thuyết đầu tay hai tập mang tên “Cửa gió” của ông viết về con người và mảnh đất đôi bờ Hiền Lương được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng. 22 năm sau, với “Bến đò xưa lặng lẽ”, ông cũng lấy bối cảnh ấy, cuộc sống ấy làm đề tài và lại được giải A tại cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1983, tiểu thuyết “Người không mang họ” đoạt Giải thưởng Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Nội vụ, được dựng thành tác phẩm điện ảnh cùng tên… Sau vở “Tổ quốc” viết chung với Ðào Hồng Cẩm, giới sân khấu biết đến Xuân Ðức với những tác phẩm đoạt giải “đúp”, như: “Người mất tích” – Giải A Bộ Quốc phòng, năm 1990; “Cái chết chẳng dễ dàng gì” – Giải A Bộ Quốc phòng, năm 1995, Giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1995; “Chứng chỉ thời gian” – Giải A Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam; “Ám ảnh” – Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, Giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 1995; “Chuyện đời thường vớ vẩn” – Giải thưởng kịch bản sân khấu nhỏ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990;… Năm 2007, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho ba tác phẩm: “Cửa gió”, “Người không mang họ” và “Tượng đồng đen một chân”.

Những đóng góp của nhà văn Xuân Ðức cho quê hương, đất nước không chỉ có gia tài đồ sộ là các tác phẩm văn học, kịch bản có giá trị. Với cương vị Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Quảng Trị, ông đã để lại những dấu ấn trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực mà ông rất rành rẽ và tâm huyết. Năm 2000, ông chỉ đạo tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông (lần đầu tiên) của tỉnh tại Khu di tích Ðôi bờ Hiền Lương – Bến Hải thành công tốt đẹp. Ðược sự cho phép của Chính phủ, từ năm 2010, lễ hội được nâng lên quy mô lễ hội quốc gia. Bên cạnh đó, là các chương trình, lễ hội hoành tráng như Nhịp cầu xuyên Á, Huyền thoại Trường Sơn, Liên hoan Tiếng hát Ðường 9 xanh… được công chúng ghi nhận. Tuy đã nghỉ quản lý, mới đây, nhà văn Xuân Ðức vẫn tâm huyết căn dặn lãnh đạo Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh chú trọng xét Giải thưởng Chế Lan Viên về văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ hai cho chu đáo, chất lượng…

Từ buổi đầu đến với văn chương cho đến khi từ giã cõi đời, nhà văn tài hoa của miền đất lửa vẫn sáng tác với tận cùng niềm đam mê. Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Trị cho biết, mấy tháng gần đây, nhà văn Xuân Ðức vẫn dồn tâm huyết hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Cõi rừng rú” mà ông ấp ủ đã 10 năm nay và vừa mới hoàn thành vở kịch “Những đứa con thời loạn”, vở ca kịch “Những cô gái sông Bồ” do Ðoàn Ca kịch Huế và Ðoàn kịch Tổng cục Chính trị đang dàn dựng công diễn…

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì nhà văn Xuân Ðức đã ra đi vào cõi thiên thu sau một tai nạn bất ngờ, ở lứa tuổi 75. Nhưng với những người hằng yêu mến, ngưỡng mộ ông và với mảnh đất Quảng Trị ruột thịt, ông vẫn còn mãi cùng những trang viết chất chứa, sâu nặng tình yêu thương.

 • Trang 1 báo Nhân Dân 21/6/2020

Sôi nổi các hoạt động sân khấu nửa cuối năm 2020

Những ngày này, các cấp bộ Đoàn, hội trên cả nước tích cực thi đua thực hiện hàng trăm công trình thanh niên góp phần an sinh xã hội, thiết thực triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh đoàn Ninh Thuận phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Y tế Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè và chuỗi hoạt động “Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học”.

Tại buổi lễ, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên địa phương và ngành công an đã cùng trồng cây xanh xây dựng “Vườn cây ơn Bác”; trao kinh phí hỗ trợ điểm vui chơi thanh, thiếu nhi tặng xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước), tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các tuyến đường ven biển; phát tờ rơi và 25 nghìn túi tự hủy sinh học bảo vệ môi trường, 500 túi vải thân thiện môi trường ở các khu chợ dân sinh; trao 300 cây mít hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế; trao 50 bộ đồ phòng cháy, chữa cháy rừng tặng lực lượng chức năng các xã Phước Thành, Phước Đại, Phước Chính; trao 40 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 bồn chứa nước hỗ trợ người dân ứng phó hạn hán…

* Tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), Tỉnh đoàn Vĩnh Long vừa phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và ra quân Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch được triển khai thành bốn chiến dịch tình nguyện nhỏ hơn và một chương trình gồm: “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh” và “Tiếp sức mùa thi”.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đề ra một số chỉ tiêu cụ thể của Chiến dịch như: 100% đoàn cơ sở có một công trình hoặc phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới; 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc có một đội hình tình nguyện chuyên biệt ở từng chiến dịch và tổ chức ít nhất một hoạt động chống rác thải nhựa… Ngay sau buổi lễ, diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng người dân địa phương; trao quà tặng học sinh vượt khó học tốt; tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, bà con nông dân.

* Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ nay đến hết tháng 8, với nhiều phần việc cụ thể, như: sửa chữa làm mới 80 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới năm cầu nông thôn, 12 tuyến đường văn minh, 20 cụm tuyến dân cư xanh và an toàn; trồng 130 nghìn cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát 8.000 suất thuốc miễn phí tặng hộ nghèo, khó khăn; xây mới 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên; dạy nghề, giải quyết việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên. Đồng thời, nâng cấp, xây dựng mới 143 điểm vui chơi, giải trí thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 5.400 học sinh vượt khó học tốt; tổ chức 12 lớp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 2.000 trẻ em trong tỉnh.

* Tại bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), 500 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân địa phương đã cùng vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải. Đây là hoạt động do Huyện đoàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên và UBND xã Thạch Hải phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ biển – hải đảo Việt Nam năm 2020. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân vươn khơi bám biển; trao thùng rác, chế phẩm sinh hoạt tặng người dân và Đội tình nguyện bảo vệ môi trường ở địa phương.

* Vừa qua, Đội sinh viên tình nguyện Trường đại học Kinh tế quốc dân phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức Ngày hội hiến máu toàn trường lần thứ nhất năm 2020 với chủ đề “Dòng máu Lạc Hồng”. Diễn ra trong năm ngày liên tiếp, Ngày hội thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia, thu về gần 1.200 đơn vị máu an toàn. Trong khuôn khổ Ngày hội, các bạn trẻ còn được tham gia tập huấn phục vụ hiến máu, trải nghiệm các trò chơi kỹ năng hỗ trợ người bệnh, an sinh xã hội…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 16/6/2020

Jetstar Pacific sẽ đổi tên thành Pacific Airlines

Ngày 15-6, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, VNA và Tập đoàn Qantas (Australia) đã thống nhất xúc tiến những thay đổi đối với Jetstar Pacific nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của hãng hàng không chi phí thấp này, đồng thời thúc đẩy quy mô và sức mạnh thương hiệu của VNA tại thị trường nội địa.

Jetstar Pacific sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines, với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới được truyền cảm hứng từ màu sắc chủ đạo của VNA. Thời điểm Jetstar Pacific chính thức hoạt động dưới tên mới Pacific Airlines sẽ dựa theo quyết định của nhà chức trách.

Pacific Airlines cũng sẽ chuyển đổi hệ thống đặt chỗ từ Navitaire sang Sabre – hệ thống VNA đang vận hành – để đồng bộ hóa mạng bay, các thủ tục đặt chỗ và tính năng dành cho khách hàng với VNA.

Thời gian qua, VNA, với vai trò cổ đông lớn, đã tham gia tái cơ cấu mạnh mẽ Jetstar Pacific trên định hướng “thương hiệu kép”. Sau khi đổi tên thương hiệu, VNA và Pacific Airlines sẽ tiếp tục tạo ra chuỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ phân khúc chi phí thấp đến cao cấp, mà còn tăng thêm giá trị, lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Sự kết hợp này cho phép hai bên tận dụng lợi thế của nhau để mang đến cho khách hàng những quyền lợi tốt nhất với mức giá hấp dẫn nhất.

Ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc VNA, Chủ tịch HĐQT Pacific Airlines cho biết: “Các hãng hàng không chi phí thấp đóng vai trò nhất định trong quá trình phục hồi ngành hàng không nói riêng và nền kinh tế nói chung. Với việc đồng bộ hóa hệ thống bán và mạng bay, Pacific Airlines và VNA sẽ tăng cường hiệu quả khai thác, năng lực cạnh tranh trong cả phân khúc hàng không truyền thống lẫn chi phí thấp, vững vàng tiến vào giai đoạn phục hồi hậu Covid-19. Chúng tôi hy vọng chiến lược “thương hiệu kép” sẽ giúp cả hai hãng mở rộng quy mô và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời góp phần củng cố vị trí dẫn đầu của VNA Group tại thị trường hàng không Việt Nam”.

Ông Gareth Evans, lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Qantas, Tổng Giám đốc Tập đoàn Jetstar cho biết: “Trước một thị trường cạnh tranh gay gắt như Việt Nam và sự ngưng trệ nghiêm trọng của ngành hàng không do dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng đã đến lúc tận dụng lợi thế và tiềm lực của VNA tại thị trường nội địa. Đồng bộ hóa hệ thống đặt chỗ sẽ giúp Pacific Airlines giảm chi phí và tạo nền tảng vững chắc để hãng tiếp tục vươn lên mạnh mẽ sau khi các quy định về hạn chế di chuyển quốc tế được gỡ bỏ”.

Đối mặt với những thách thức chung của ngành hàng không do dịch Covid-19 gây ra, hai cổ đông lớn của Pacific Airlines là Tập đoàn Qantas và VNA sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc kế hoạch và lộ trình tái cấu trúc hãng hàng không chi phí thấp này, đồng thời thực hiện các thay đổi cần thiết liên quan cơ cấu cổ phần.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/6/2020

Đã bắt được Triệu Quân Sự phạm nhân trốn khỏi trại giam quân sự

Sáng 19-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và lãnh đạo TP Tam Kỳ đã đến tặng hoa chúc mừng và khen thưởng Công an TP Tam Kỳ Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ, về bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ nhận được tin báo về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang ngồi chơi game tại tiệm Internet HT tại địa chỉ 155/11, đường Hùng Vương, thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngay sau đó, Công an TP Tam Kỳ đã tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận họ và tên là Triệu Quân Sự, (SN 1991, trú tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Bản thân Sự bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu I khởi tố về tội “Giết người, cướp tài sản, đào ngũ” và bị Tòa án quân sự Quân khu I tuyên phạt mức án tù chung thân. Đối tượng Sự chấp hành án tại Trại giam T10 Quân Khu V (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến ngày 3-6-2020 thì trốn khỏi nơi giam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3-6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy (thuộc địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), lợi dụng sơ hở của người dân, Sự trộm cắp một áo thun có cổ màu cam, một quần soọc màu xanh, một điện thoại di động (nhãn hiệu OPPO màu trắng), một xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu xám, một mũ bảo hiểm màu xanh và một đôi giày vải màu xanh rồi điều khiển xe mô tô trộm cắp được di chuyển theo đường Quốc lộ 1A hướng ra bắc.

Đến khoảng 1 giờ ngày 4-6, Sự đến địa phận TP Tam Kỳ thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Sự đến một tiệm điện thoại bán điện thoại di động đã trộm cắp được với giá 700.000 đồng. Sau đó, Sự tiếp tục di chuyển theo đường quốc lộ 1A hướng ra bắc.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi, chạy được khoảng 3-5 phút thì Sự dừng lại, vứt xe mô tô bên vệ đường rồi chạy bộ hướng lên đồi núi ẩn nấp.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Đến khoảng 0 giờ ngày 5-6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm một điện thoại di động hiệu Samsung, số tiền 600.000 – 700.000 đồng rồi đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng nghỉ ngơi.

Sự ở lại TP Đà Nẵng khoảng hai ngày (ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê). Đến sáng ngày 7-6, Sự đón xe vào TP Hội An (Quảng Nam), đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe ôm vào đến TP Tam Kỳ lúc 12 giờ cùng ngày.

Tại thành phố Tam Kỳ, Sự đi bộ ở các tuyến đường và trộm một ĐTDĐ Samsung A50 màu đen, Sự bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè.

Đến sáng 8-6, Sự đón xe khách Tam Kỳ – Nam Giang (nghĩ xe này đi vào TP Hồ Chí Minh), khi xe về đến bến xe huyện Nam Giang (Quảng Nam) thì phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống lại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây.

Đến khoảng 3-4 giờ ngày 9-6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 200.000 – 300.000 đồng; tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng năm đến sáu triệu đồng và thuê xe ôm di chuyển theo hướng huyện Nam Giang.

Thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng công an, sợ bị phát hiện nên đón xe đi về lại hướng TP Tam Kỳ. Khi đến khu vực Bệnh viện Nam Giang, Sự xuống xe và đón taxi đi xuống thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Tại đây, Sự tiếp tục đón một xe taxi khác đi vào TP Tam Kỳ lúc 11 giờ cùng ngày.

Từ ngày 9-6 đến ngày 18-6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm TP Tam Kỳ để chơi game, đến khoảng 20 giờ ngày 18-6 thì bị bắt giữ.

Qua nội dung trên xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản gồm: Một xe mô tô nhãn hiệu Sirius, ba điện thoại di động, tiền mặt khoảng sáu triệu đồng….

Đối tượng Triệu Quân Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ.

Sau khi bắt được đối tượng này, Công an TP Tam Kỳ đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã và ra Quyết định tạm giữ số 49 ngày 18-6-2020 đối với Triệu Quân Sự về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”.

Tại buổi lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ niềm vui, niềm tự hào và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ và các đơn vị liên quan trong việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự. Thành tích này, đã tô thắm thêm thành quả của lực lượng công an, quân sự trên địa bàn TP Tam Kỳ. Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Bắt được đối tượng Sự là nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Tam Kỳ. Điều này nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo người dân trong cả nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HBND tỉnh Quảng Nam khẳng định rằng, đây là hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tinh thần nâng cao cảnh giác của nhân dân và sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan chức năng ở địa phương.

Trước đó, như tin Nhân Dân điện tử đã đưa, khoảng 20 giờ ngày 18-6, Công an Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) đã bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tại quán internet H.T. (hẻm 155/11 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ). Hiện, Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ Triệu Quân Sự và đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/6/2020

Bộ Chính trị thi hành kỷ luận cán bộ

Ngày 16-6-2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:

Với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc cho chủ trương, quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, cử cán bộ, công chức, sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác, học tập ở nước ngoài không đúng tiêu chuẩn; chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất; ký văn bản về chủ trương bổ sung dự án vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn để hỗ trợ dự án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương tăng vốn điều lệ, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạm ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện dự án; ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy… Những việc làm trên của ông Lê Viết Chữ đã vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Viết Chữ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Quá trình kiểm điểm, ông Lê Viết Chữ đã nghiêm túc, nhận thức rõ trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Chữ cho sự phát triển của tỉnh, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức Cảnh cáo.

Tháng Sáu 18, 2020

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:26 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 6 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/6/2020

Thủ tướng Chính phủ tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc

Trên tinh thần tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) nói chung, các DN FDI đầu tư tại Việt Nam nói riêng, chiều 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số DN Trung Quốc đang đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, sợi cao cấp, linh kiện động cơ, lốp ô-tô ở Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến nhiều DN, trong đó có DN FDI, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, địa phương đã thường xuyên gặp gỡ các DN, hiệp hội DN, ngành hàng, để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các DN. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn thế hệ hôm nay có trách nhiệm vun đắp mối quan hệ này, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Nói về thành công trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã chủ động, quyết liệt, có đối sách đúng và luôn đi trước một bước so với tình hình thực tế cho nên đã kiểm soát dịch thành công, đưa cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại bình thường. Các bệnh nhân người nước ngoài, trong đó có cả các bệnh nhân người Trung Quốc, đã được các y sĩ, bác sĩ Việt Nam chữa khỏi thành công và họ đã về nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết đã sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, bàn giải pháp hợp tác và chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống Covid-19; hỗ trợ Trung Quốc trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch.

Tại buổi tiếp, các DN Trung Quốc bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đặc biệt là trân trọng cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh thành công, giúp các DN trở lại hoạt động gần như bình thường. Các DN Trung Quốc bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào quyết tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu kép cũng như các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… Đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các DN mở rộng hoạt động đầu tư, làm ăn lâu dài và thành công tại Việt Nam.

Hoan nghênh các DN Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, năm 2019 kim ngạch hai chiều đã đạt 120 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 30 tỷ USD. Đến thời điểm hiện nay, tính lũy kế đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam có gần 3.000 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 21 tỷ USD, tương đương 5,5% tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam. Với mức vốn này, Trung Quốc đứng thứ 7 trong số 136 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hiện rất nhiều DN Trung Quốc làm ăn hiệu quả tại Việt Nam, đầu tư đa lĩnh vực. Ngoài ra, hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực du lịch với khoảng 6 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Với việc dịch Covid-19 đang được hai nước kiểm soát hiệu quả, Việt Nam đang xem xét mở lại một số tuyến bay thương mại với Trung Quốc, trước mắt là đến Quảng Châu. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết, tạo điều kiện về xuất nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý DN, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao của các nước, trong đó có Trung Quốc.

Thủ tướng đánh giá cao năng lực, thái độ đầu tư nghiêm túc và hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc, trong đó có việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, quan tâm đến công nhân, trong đó có lĩnh vực nhà ở xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu, mang lại lợi ích cho DN và đóng góp cho Việt Nam. Đặc biệt ngay trong bối cảnh khó khăn do Covid-19, Thủ tướng hoan nghênh những DN không cắt giảm lao động. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để qua đó khuyến khích các DN khác của Trung Quốc học tập, làm theo.

Lắng nghe kiến nghị của các DN tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý các vướng mắc của DN, trong đó có việc sớm mở trở lại các chuyến bay, tạo thuận lợi về dịch vụ logistics… Đối với các kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền các địa phương, bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành sớm giải quyết cho DN.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/6/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống LB Nga V.Pu-tin

Ngày 11-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Nga V.Pu-tin nhân dịp Quốc khánh LB Nga (ngày 12-6).

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Tổng thống V.Pu-tin và nhân dân Nga anh em nhân dịp Quốc khánh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga; đánh giá cao những thành tựu to lớn mà LB Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống V.Pu-tin.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng nhân dân Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng chiến thắng lịch sử này; bày tỏ tin tưởng Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít và Trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp sắp tới tại Nga sẽ thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần tin cậy và cởi mở, đặc trưng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V.Pu-tin đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ chia sẻ trước những tổn thất do dịch Covid-19 gây ra, hoan nghênh những biện pháp quyết liệt và đóng góp của LB Nga đối với công cuộc chống dịch chung của cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống V.Pu-tin đánh giá cao việc Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch Covid-19; cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ thiết thực LB Nga trong cuộc chiến này. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như khẳng định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời công dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V.Pu-tin đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga thời gian qua tiếp tục có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, trong đó có 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 – 2020), hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc các cấp, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao và phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga 2019 – 2020 một cách phù hợp với tình hình hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quốc phòng, an ninh và năng lượng là những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt – Nga, nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực này. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V.Pu-tin nhất trí tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí hai nước mở rộng và tham gia các dự án mới tại Việt Nam và LB Nga. Hai bên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại và đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu mà Nga là thành viên, nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD, tạo thuận lợi cho hai nước trong phát triển kinh tế và khắc phục các hậu quả của dịch Covid-19.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao và nhất trí thắt chặt hợp tác Việt – Nga trên các diễn đàn đa phương, phối hợp thúc đẩy hòa bình, an ninh, hợp tác và luật pháp quốc tế trên thế giới, cũng như tại khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác ASEAN – Nga. Tổng thống Nga V.Pu-tin đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, cũng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống LB Nga thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Nga V.Pu-tin đã vui vẻ nhận lời.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/6/2020

Hội nghị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Sáng 3-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP-AN) chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển CNQP-AN thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại Hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP-AN. Theo đó, trong thời gian qua, năng lực của CNQP-AN đã được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần nâng cao tiềm lực QP-AN quốc gia. Cụ thể, đã xây dựng và ban hành được nhiều văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý; tổ chức lực lượng được kiện toàn. Hoàn thành xây dựng và tổ chức Kế hoạch triển khai thực hiện đến năm 2020 Đề án đẩy mạnh phát triển CNQP-AN; các quy hoạch xây dựng và phát triển ngành; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu CNQP giai đoạn 2016-2020; kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; xây dựng nghị định quy định về công nghiệp an ninh.

Tỷ lệ các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại và khả năng sản xuất, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng cao, đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Năng lực sản xuất, sửa chữa các sản phẩm CNQP-AN, nhất là đóng tàu quân sự, điện tử viễn thông phát triển mạnh. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) quân sự bước đầu gắn kết chặt chẽ với sản xuất, tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, nhiều sản phẩm nghiên cứu phát triển đã được trang bị cho quân đội và công an. Bộ Công an đã bước đầu nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho lực lượng công an nhân dân. Ngoài ra, CNQP-AN còn sản xuất được một số sản phẩm phục vụ dân sinh và xuất khẩu.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng khẳng định, xây dựng và phát triển CNQP-AN là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cấp bách, là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong những năm tới, trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhiệm vụ xây dựng phát triển CNQP-AN ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải có tinh thần đổi mới tư duy và có giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp hiệu quả. Đồng thời, phải có đột phá về năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm CNQP-AN.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng và phát triển CNQP-AN; quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về phát triển CNQP-AN. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, đổi mới và hiệu quả; tổng kết thực hiện Pháp lệnh CNQP và đề xuất xây dựng Luật CNQP.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức CNQP trên cơ sở xem xét tổng thể, kỹ lưỡng, hiệu quả, bảo đảm năng lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ứng dụng hiệu quả các thành tựu, tiến bộ KHCN mũi nhọn trong hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm có tính đột phá về KHCN. Đẩy mạnh chương trình đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xây dựng và phát triển CNQP-AN. Kết hợp sản xuất quốc phòng – kinh tế, kinh tế – quốc phòng như một bộ phận cốt yếu, nhiệm vụ thường xuyên để duy trì và phát triển CNQP-AN; đồng thời bảo đảm đời sống người lao động. Huy động hiệu quả sự tham gia của KHCN quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng phát triển CNQP-AN. Tăng cường hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của CNQP-AN với các đối tác nước ngoài; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của CNQP-AN.

★ Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan để kiểm điểm kết quả thực hiện và thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác với Lào. Trong đó, chú trọng các dự án về năng lượng điện, thủy điện, kết nối giao thông, cảng biển, sân bay; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội Lào; tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh thương mại giữa hai nước trong bối cảnh cùng hợp tác chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác bạn Lào.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/6/2020

TP Hồ Chí Minh ưu đãi cho khách hàng lắp đặt và sử dụng điện mặt trời

Thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh phối hợp các ban, ngành và đơn vị liên quan đề ra giải pháp hỗ trợ tài chính để các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt công trình điện mặt trời áp mái.

Theo đó, các cơ sở, đơn vị có diện tích mái nhà từ 3.000- 10.000 m2 sẽ được các doanh nghiệp kinh doanh mô hình điện mặt trời góp vốn từ 70 – 100%. Các ngân hàng, công ty tài chính cũng có chính sách cho vay đến 70% chi phí lắp đặt đối với khách hàng là doanh nghiệp và doanh nghiệp cá nhân, với tài sản bảo đảm chính là hệ thống điện mặt trời áp mái. Thành phố đang đẩy mạnh tuyên truyền về điện mặt trời trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu dân cư.

Tổng công ty Ðiện lực TP Hồ Chí Minh đã ký biên bản phối hợp với các nhà cung cấp triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng tại thành phố khi lắp đặt và sử dụng điện mặt trời trên mái nhà. Ngành điện lực cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư kiểm tra điều kiện nối lưới điện, lắp đồng hồ hai chiều và ký hợp đồng mua bán điện mặt trời ngay khi khách hàng yêu cầu. Tính đến hết tháng 5, thành phố có 7.341 công trình điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt 94,49 MWp, góp phần giải quyết nguy cơ thiếu hụt nguồn điện trong khi nhu cầu tiêu thụ liên tục tăng. Số lượng khách hàng tham gia lắp đặt điện năng lượng mặt trời để phục vụ sinh hoạt và sản xuất tăng mạnh trong thời gian gần đây cho thấy sự chuyển biến nhận thức về điện mặt trời trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

★ Thành phố Hải Phòng đã triển khai và tích cực nhân rộng các mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”… Toàn thành phố đã gắn biển 424 tuyến đường “Nông dân tham gia quản lý”; thành lập được hơn 800 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”. Các địa phương chủ động xây dựng bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ở khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo triển khai mô hình điểm “Phân loại rác thải biển tại nguồn” với sự tham gia của các chủ tàu là nông dân, ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển, vừa khai thác tài nguyên vừa hoạt động bảo vệ môi trường biển, xây dựng tinh thần sống có trách nhiệm với biển.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 13/6/2020

Vietnam Airlines khai trương bảy đường bay mới

Sáng 12-6, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) tổ chức lễ khai trương bảy đường bay mới kết nối Vinh, Hải Phòng với các điểm đến trong nước.

Bảy đường bay mới bao gồm giữa Vinh và Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang; giữa Hải Phòng và Phú Quốc, Cần Thơ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột.

Các buổi lễ khai trương diễn ra đồng thời vào sáng 12-6 tại Vinh và Hải Phòng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và TP Hải Phòng; đại diện Tổng cục Du lịch, các sở du lịch địa phương; các cơ quan, đơn vị trong ngành du lịch – lữ hành và đại diện lãnh đạo VNA.

Trước sự kiện đặc biệt này, ông Lê Hồng Hà, Phó Tổng giám đốc VNA cho biết: “Thực hiện chiến lược phát triển mạng bay nội địa và hưởng ứng chiến dịch kích cầu du lịch toàn quốc do Tổng cục Du lịch phát động, VNA đang có sự bứt phá mạnh mẽ trong công cuộc mở rộng mạng đường bay trong nước.
Đây đều là các đường bay kết nối Vinh, Hải Phòng với những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng các đường bay này sẽ nâng tầm cảng hàng không Vinh và Cát Bi, đồng thời góp phần phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Nghệ An, TP Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành, khu vực trên cả nước.”

Theo đó, từ ngày 12-6, VNA chính thức khai thác các đường bay giữa Vinh và Phú Quốc; giữa Hải Phòng và Đà Lạt, Phú Quốc với tần suất bốn chuyến/tuần vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật.

Các đường bay giữa Vinh và Cần Thơ, Nha Trang; giữa Hải Phòng và Cần Thơ, Buôn Ma Thuột được đưa vào khai thác từ ngày 22-6 với tần suất ba chuyến/tuần vào thứ 3, 5, 7.

Chỉ trong vòng hai tháng, VNA đã bổ sung thêm 13 đường bay kết nối các vùng miền đất nước, nâng tổng số đường bay nội địa của hãng lên 52 đường. Trong đó, tháng 5 vừa qua, hãng đã khai trương năm đường bay gồm giữa TP Hồ Chí Minh và Tuy Hòa; giữa Hải Phòng và Nha Trang; giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột; giữa Vinh và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột.

Việc liên tiếp mở các đường bay nằm trong chiến lược phát triển mạng bay nội địa của VNA, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa các địa phương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ “bình thường mới”, tập trung tái phát triển nền kinh tế – xã hội và kích cầu du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 12/6/2020

Nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan

 Kể từ ngày 12-6, các doanh nghiệp nhập khẩu đủ điều kiện của Việt Nam có thể thực hiện nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Việc thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đó là những thông tin được Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phùng Đức Tiến chia sẻ tại cuộc họp báo nhanh với báo chí chiều nay, 11-6, tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Nguồn lợn của thế giới giảm mạnh, từ tháng 1-2020, đàn lợn thế giới có khoảng 678 triệu con, giảm khoảng gần 12% so với năm 2019. Do đó, lượng thịt lợn cũng không dồi dào, việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ tết, nhất là đại dịch Covid-19 đang xảy ra, do đó các nhà máy giết mổ gia súc và các doanh nghiệp xuất khẩu thường đóng cửa, các hoạt động thương mại bị đình trệ.

“Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) nên cần rất nhiều thịt lợn; giá thịt lợn ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn 20-30% so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Mặt khác, thông thường, thời gian mua hàng từ châu Âu, châu Mỹ và chuyển về Việt Nam cần từ 35-45 ngày tàu đi trên biển. Trong khi đó, thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh khá cao, để nhập 200-300 tấn/tháng, các doanh nghiệp phải đặt cọc vài chục tỷ đồng cho mỗi lần mua nên cần có thêm vốn.

Với hơn 67,6 nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu, về cơ bản có thể bổ sung vào nguồn cung thịt lợn trên thị trường, tuy nhiên, do thói quen của người Việt Nam thích ăn “thịt nóng”, nên việc nhập khẩu lợn sống về giết thịt sẽ tác động nhanh hơn. Bộ NN-PTNT cũng đã xem xét để triển khai kế hoạch nhập lợn sống.

Trong bối cảnh diễn biết phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu thịt lợn, do đó, thời gian qua, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo cơ quan thú y chủ động và tích cực đàm phán với các nước trong khu vực để nhập khẩu lợn sống bảo đảm an toàn dịch bệnh về Việt Nam để giết mổ, tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường.

Hiện, thủ tục đã hoàn thành. Ngày 11-6, Cục Thú y đã có văn bản số 930/TY-HTQT đề nghị Bộ NN-PTNT cho phép tổ chức thực hiện kiểm dịch lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ thực phẩm từ 12-6.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết, số lượng nhập bao nhiêu tùy khả năng của doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm an toàn cho đàn lợn trong nước và không ảnh hưởng đến người chăn nuôi.

“Nhập khẩu lợn sống về giết mổ phải bảo đảm ba tiêu chí: Lợi ích của người tiêu dùng, người chăn nuôi và doanh nghiệp. Số lượng lợn nhập khẩu không giới hạn hạn ngạch”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Tại cuộc họp đại diện Bộ NN-PTNT cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, Bộ đã cho phép nhập khẩu lợn sống từ tám doanh nghiệp của Thái Lan. Giá lợn nhập khẩu bán ra thị trường, sẽ do doanh nghiệp cân đối sau khi trừ mọi chi phí, nhưng không thể cao bất hợp lý như hiện nay.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Thú y khẳng định lợn nhập từ Thái Lan về sẽ rẻ hơn 10 giá so với giá hiện nay.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/6/2020

Tỷ lệ người bệnh Covid-19 được điều trị khỏi đạt 96,7%

Chiều 11-6, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã được điều trị khỏi, nâng tổng số ca khỏi bệnh của Việt Nam lên 321, chiếm tỷ lệ, 96,7%.

Ngày 11-6, Việt Nam bước sang ngày thứ ba liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới và cũng đã có 56 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 11-6, Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.226 ca, trong đó có 159 ca cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.722 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 345 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chiều nay, BN303 (nam, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân vào viện ngày 15-5. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Ngay sau khi bệnh nhân cuối cùng được công bố khỏi bệnh, khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã được dỡ bỏ. Các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trong số 11 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có ba ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và có hai ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 7/6/2020

Hà Nội giảm chi thường xuyên 2.400 tỷ đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 4-6-2020 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020 (đợt 1).

Quyết định nêu rõ, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2020 (đợt 1) với số tiền 2.400 tỷ đồng để tạo nguồn thực hiện các chính sách, nhiệm vụ chi an sinh xã hội và bảo đảm cân đối ngân sách.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 6/6/2020

Làm lợi 80 tỷ đồng nhờ vận hành sớm dự án lưới điện 500 kV

Ngày 5-6, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã gắn biển Dự án nâng công suất (NCS) TBA 500kV Vĩnh Tân chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự án NCS TBA 500kV Vĩnh Tân được khởi công ngày 29-2-2020, chia thành ba giai đoạn (GĐ): GĐ 1 lắp đặt MBA AT1 500kV – 900MVA và các thiết bị liên quan; GĐ 2 lắp đặt MBA AT2 500kV – 900MVA và các thiết bị liên quan; GĐ3 được lắp thiết bị các ngăn lộ 220kV và thi công chuyển ngăn. Đảng ủy, lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình điện miền nam (SPMB) đã tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, cùng với các đơn vị tham gia dự án bố trí đủ phương tiện, nhân lực vừa bảo đảm công tác thi công.

Hiện nay SPMB đã hoàn thành đóng điện GĐ 1 và 2 và tiếp tục triển khai thi công GĐ 3 để bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3). Dự án đóng điện đưa vào vận hành hai MBA vượt tiến độ kế hoạch được giao, làm lợi khoảng 80 tỷ đồng thông qua việc truyền tải tăng thêm sản lượng điện trước lượng công suất khoảng 770 nghìn MW giờ (giá trị làm lợi chưa tính đến lợi nhuận của EVN trong kinh doanh 770 nghìn MW giờ).

Các đơn vị liên quan đã có những nỗ lực giải quyết mọi khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thi công dự án bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn cho người lao động. Ngày 17-4, SPMB đóng điện vận hành MBA AT1-500kV- 900MVA, vượt tiến độ 73 ngày; ngày 28-5, SPMB đóng điện vận hành MBA AT2 500kV- 900MVA, vượt tiến độ 32 ngày theo kế hoạch.

Việc hoàn thành dự án NCS TBA 500kV Vĩnh Tân góp phần giải phóng công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải công suất lên lưới truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng điện phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu dân sinh cho các tỉnh thành phía nam trong thời gian tới, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN và EVNNPT.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/6/2020

Tuyển bóng đá nam Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 Đông – Nam Á

Thầy trò huấn luyện Park Hang Seo tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 94 thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng (BXH) mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

So với lần công bố trước đây một tháng, trật tự các đội bóng trên BXH FIFA tháng 6-2020 không có xáo trộn nào do hoạt động thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia trên thế giới đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo BXH mới nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1.258, tiếp tục vững vàng vị thế số một Đông Nam Á, đứng thứ 14 châu Á và hạng 94 thế giới. “Những ngôi sao vàng” hiện bỏ xa đội bóng đang xếp vị trí thứ hai tại Đông Nam Á là Thái Lan tới 19 bậc. Với 1.178 điểm, Thái Lan đang đứng thứ 113 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Philippines (hạng 124), Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154)…

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hơn Malaysia – đối thủ tiếp theo tại bảng G – Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tới 60 bậc. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tới làm khách của đội bóng này vào ngày 13-10.

Trên bình diện châu lục, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong Top 15 đội mạnh nhất châu Á (thứ 14 châu lục). Nhật Bản vẫn là đội bóng số một với 1.500 điểm (hạng 28 thế giới), tiếp đến là Iran (1.489 điểm, hạng 33 thế giới), Hàn Quốc (1.464 điểm, hạng 40 thế giới), Australia (1.457 điểm, hạng 42 thế giới), Qatar (1.396 điểm, xếp thứ 55 thế giới).

Trong top đầu thế giới, vị trí của các đội tuyển vẫn giữ nguyên khi Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số một với 1.765 điểm. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Pháp (1.733 điểm), Brazil (1.712 điểm), Anh (1.661 điểm) và Uruguay (1.645 điểm).

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, FIFA dự kiến sẽ tái khởi động hoạt động thi đấu quốc tế vào tháng 10 tới. Do vậy, từ nay cho đến thời điểm các giải đấu quốc tế được tổ chức trở lại, bảng xếp hạng FIFA khó có sự thay đổi.

Dựa trên kế hoạch của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã công bố lịch thi đấu dự kiến các trận đấu kế tiếp của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại Asian Cup 2023. Lượt đấu này trước đó được dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 năm 2020 song đã bị hoãn do dịch Covid-19.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội tuyển Malaysia vào ngày 13-10, trước khi đón tiếp đội tuyển Indonesia tại sân nhà Mỹ Đình vào ngày 12-11. Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ diễn ra trên sân nhà của đội tuyển UAE vào ngày 17-11. Hiện đội tuyển chúng ta vẫn đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tiếp theo là Malaysia đứng thứ hai với chín điểm, Thái Lan xếp thứ ba với tám điểm, UAE tạm đứng thứ tư với sáu điểm trong khi Indonesia vẫn chưa có điểm nào và tạm xếp cuối bảng.

Kế hoạch thi đấu dự kiến trên được AFC đưa ra nhằm bảo đảm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ kết thúc trong tháng 11-2020, cũng như đảm bảo thời gian thi đấu các trận play-off của Vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 3-2021 theo như lịch thi đấu của FIFA.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 11/6/2020

Hà Nội ưu tiên xét tuyển các giáo viên hợp đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 5.349 viên chức, trong đó có 1.789 giáo viên mầm non, 1.864 giáo viên tiểu học và 1.696 giáo viên THCS.

Theo kế hoạch xét tuyển, những người hợp đồng lao động có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được đăng ký dự tuyển vào vị trí tương ứng trong chỉ tiêu của thành phố. Việc xét tuyển tiến hành qua hai vòng, vòng một kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; vòng hai kiểm tra thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Việc tổ chức thực hành thực hiện theo quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-2019 của Bộ trưởng Nội vụ.

Theo tổng hợp của Sở Nội vụ Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 2.034 trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố từ năm 2015 trở về trước đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển. Đây là cơ hội rất thuận lợi để các giáo viên hợp đồng được xét tuyển viên chức giáo dục. Ngay sau khi có quyết định của thành phố, sở sẽ tham mưu UBND thành phố thành lập ban chỉ đạo xét tuyển; xây dựng kế hoạch tổ chức và hướng dẫn khung nội dung ôn tập, xét tuyển giúp UBND các quận, huyện, thị xã, bảo đảm việc xét tuyển công khai, khách quan, minh bạch, công bằng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/6/2020

Trung vệ Chương Thị Kiều đoạt Giải thưởng Fair Play 2019

Sáng 9-6, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Fair Play 2019, tôn vinh các cá nhân và tập thể có những hành vi đẹp, cao thượng trong môn bóng đá tại Việt Nam từ năm 2012.

Trung vệ Chương Thị Kiều đã được trao phần thưởng cao nhất năm 2019 nhờ tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo với 695 điểm, vượt qua bốn đề cử khác. Ở trận chung kết SEA Games 30 với tuyển nữ Thái Lan, trung vệ đội tuyển Việt Nam bị chấn thương ở đùi, buộc phải quấn băng để giảm đau. Nén đau thi đấu, Chương Thị Kiều giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng, đoạt tấm HCV lịch sử.

Tuyển thủ này cho biết: “Đến giờ, tôi vẫn còn ám ảnh với trận đấu ngày hôm đó. Lúc thi đấu trên sân, tôi chơi hết mình, quyết tâm lắm, không cảm thấy đau đớn nhưng sau trận đấu mới thấy đau, cũng sợ bị chấn thương nặng. Những tình huống, cảm xúc của trận đấu đó vẫn như còn nguyên vẹn với tôi cho đến tận bây giờ”.

“Do dịch Covid-19 nên tôi chưa thể sang Hàn Quốc phẫu thuật và điều trị. Thời gian qua, tôi cũng đã tập hồi phục ở câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, cảm thấy có những tiến triển tích cực và đang chờ kết quả sau quá trình tự hồi phục để biết có cần can thiệp phẫu thuật hay không”, trung vệ Chương Thị Kiều tâm sự.

Trọng tài Ngô Duy Lân với hành động sơ cứu cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức (trận Bình Dương – Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019) đứng thứ hai ở Giải Fair Play 2019.

Hai chiến sĩ cơ động cứu cổ động viên nhí không may lên cơn động kinh trên sân Thiên Trường (ở trận Nam Định – HAGL ngày 4-8-2019) giành giải Ba Fair Play 2019.

Hai giải khuyến khích của giải Fair Play 2019 thuộc về đội U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 và nghĩa cử cao đẹp của hai nữ cổ động viên Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh, đã mang hơn 60 kg thực phẩm từ quê nhà sang Philippines giúp các cầu thủ Việt Nam ăn hợp khẩu vị, qua đó thi đấu tốt giành cú đúp Huy chương Vàng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 7/6/2020

Khai mạc hội chợ sách xuyên việt 2020

Ngày 6-6, tại Nhà Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (TP Huế) diễn ra chương trình khai mạc Hội chợ sách xuyên Việt “Vietnam Book Fair Tour” 2020. Hội chợ giới thiệu, trưng bày nhiều loại sách, ấn phẩm đa dạng và các hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử, tiểu thuyết, thiếu nhi, ngoại ngữ… Đây là hoạt động nhằm quảng bá đến người dân phong trào đọc sách, thu thập và nghiên cứu sách, từ đó nâng cao dân trí, mở rộng kiến thức. Hội chợ sách diễn ra đến ngày 9-6.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/6/2020

Hợp tác trong hoạt động phục hồi chức năng

 Tăng cường năng lực của ngành phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đối với trẻ em tự kỷ, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em tự kỷ… là những hỗ trợ của các tám tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước với ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới đây.

Ngày 2-6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và tám tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước về hoạt động Phục hồi chức năng và hội thảo góp ý Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi (Điều số 93 về Phục hồi chức năng (PHCN)).

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, PHCN đóng vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe người dân. Trong điều trị Covid-19 của Tiểu ban Điều trị thời gian qua, PHCN đã góp phần phục hồi sức khỏe của người bệnh Covid-19, đặc biệt những bệnh nhân nặng như BN91, BN19, BN161…

Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 (Covid-19); Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng… để phát huy PHCN trong chăm sóc sức khỏe người bệnh và người khuyết tật.

Hướng tới việc tăng cường năng lực của ngành PHCN, góp phần đem lại sự thay đổi tích cực và phát triển PHCN, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hoà nhập cộng đồng đối với người khuyết tật tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ký kết Biên bản ghi nhớ với các tổ chức để cam kết triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động thúc đẩy sự phát triển ngành phục hồi chức năng Việt Nam và các hoạt động trợ giúp người khuyết tật được tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả. Mỗi tổ chức có kinh nghiệm và thế mạnh riêng. Việc hợp tác với các tổ chức và lựa chọn hoạt động, bảo đảm hạn chế chồng chéo giữa các tổ chức.

Tám tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phục hồi chức năng tham gia ký kết lần này gồm: Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH), Tổ chức Fedération Handicap International (HI), Tổ chức The International Center (IC), Tổ chức Uỷ ban y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), Viện dân số, sức khỏe và phát triển (PHAD), Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC), Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững – VietHealth, Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số (CCIHP).

Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ký thoả thuận hợp tác về thực hiện hoạt động nhằm tăng cường năng lực của ngành PHCN trong đó tập trung thực hiện dự án: “Thực thi quyền, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người khuyết tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án sẽ thực hiện công tác đào tạo nguồn lực phục hồi chức năng và xây dựng hệ thống phục hồi chức năng tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước; khám chữa bệnh phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và hỗ trợ phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật tại vùng dự án, ưu tiên nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Tổ chức HI hỗ trợ hoàn thiện hệ thống phục hồi chức năng, phát triển và đào tạo cán bộ phục hồi chức năng chuyên nghiệp và có chất lượng cao trong tương lai đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng sớm và toàn diện cho người khuyết tật, người bệnh và người dân có nhu cầu.

Tổ chức CCIHP hợp tác với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đối với trẻ em tự kỷ, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em tự kỷ. Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và phục hồi chức năng có chất lượng, phù hợp với trẻ tự kỷ và điều kiện kinh tế của gia đình trẻ thông qua phát triển các mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ tự kỷ…

Dịp này, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến vào các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, đặc biệt là Điều số 93 về phục hồi chức năng của Dự thảo Luật để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, hiện thực hóa bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, phục hồi chức năng và giảm thiểu khuyết tật. Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 23-11-2009, Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Luật có 91 Điều. Tuy nhiên Luật chưa quy định khái niệm (giải thích từ ngữ) về phục hồi chức năng; chưa hiểu rõ về bản chất, vai trò, tầm quan trọng của phục hồi chức năng trong ngành y tế và hệ thống khám chữa bệnh; chưa có điều khoản cụ thể quy định về phục hồi chức năng trong luật…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 7/6/2020

Hơn 71 nghìn người lao động không có giao kết hợp đồng nhận được tiền hỗ trợ

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến hết tháng 5, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng.

Trong đó, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt là hơn 11,8 triệu người. Người lao động trong doanh nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh theo số liệu của 47 tỉnh, thành phố là gần bốn triệu người. Tổng số tiền phê duyệt chi hỗ trợ cho các đối tượng tính hết tháng 5 là 17,5 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp 2.500 tỷ đồng).

Đến nay đã có 14 địa phương chi trả hỗ trợ cho gần 73.000 người lao động, hộ kinh doanh với kinh phí gần 70.000 triệu đồng, gồm hỗ trợ 71.525 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (chủ yếu là hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động); hỗ trợ cho 418 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; bảy người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp; hỗ trợ 1.132 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng.

Đối với việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng mở rộng so với Nghị quyết 42, Quyết định 15, báo cáo sơ bộ hiện có sáu địa phương mở rộng đối tượng hỗ trợ, thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, với tổng số đối tượng hỗ trợ thêm 25.247 người, kinh phí thực hiện khoảng 27,626 tỷ đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/6/2020

Gần 1.500 cuộc tiến công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin

Ngày 11-6, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, trong tháng 5-2020 đã ghi nhận 439 cuộc tiến công mạng dẫn đến sự cố nhằm vào các hệ thống thông tin. Trong năm tháng đầu năm, đã có 1.495 cuộc tiến công mạng dẫn đến sự cố, trong đó, có 701 cuộc tiến công lừa đảo (chiếm 46,9%), 498 cuộc tiến công thay đổi giao diện (chiếm 33,3%), 296 cuộc tiến công cài mã độc (chiếm 19,7%).

Cục An toàn thông tin đã triển khai nhiều giải pháp về chính sách và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các bộ, ngành, địa phương; triển khai Hệ thống giám sát từ xa tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/6/2020

Hai cháu bé ở Hà Nội và Vĩnh Phúc bị bỏ quên trên xe ô tô

Ngày 10-6, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Ngô Thị Thanh đã xác nhận sự việc có một học sinh lớp 4 của trường bị bỏ quên trên xe ô-tô đưa đón sáng 9-6.

Đây là xe do phụ huynh tự đứng ra thuê, không phải xe của trường. Theo thông tin ban đầu, học sinh lớp 4 của trường đã ngủ quên và bị bỏ lại trên xe ô-tô đưa đón, khi tỉnh dậy thấy cửa xe bị khóa kín đã dùng tay đập cửa kính xe cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường. Sau khi có sự việc nêu trên, trường đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên về quy định kiểm tra sự có mặt của học sinh tại lớp học. Nếu sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh.

Ngày 10-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tình trạng sức khỏe của cháu Trần Văn Long khá hơn, giảm sốt, tỉnh táo, đã chơi đùa và có thể ăn nhẹ. Kết quả chụp CT không phát hiện tổn thương sọ não, không thấy tổn thương thần kinh khu trú. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 8-6, bệnh viện tiếp nhận cháu Long (19 tháng tuổi ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch) được người nhà đưa đến trong tình trạng hôn mê do gia đình bỏ quên trên xe ô-tô trong thời tiết nắng nóng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/6/2020

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới nắng nóng

Sau gần ba ngày bị bỏ rơi ở một hố ga bỏ hoang tại xã Mỹ Thanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội với nhiều tổn thương rất thương tâm, một bé sơ sinh khoảng bảy ngày tuổi đã sống sót kỳ diệu.

Chiều 8-6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang. Bé không có mảnh vải che thân, sức khỏe rất yếu, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn, vẫn khóc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức Ủy ban Nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã Thanh Mỹ đã có mặt tại hiện trường vụ việc, tiếp nhận và sơ cứu cho cháu bé.

Là một trong những người bế cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, chị Lê Thị Thắm, 52 tuổi, điều dưỡng Trạm y tế xã Thanh Mỹ cho biết, khi bế cháu đến Trạm y tế, bé sơ sinh vẫn còn khóc được nhưng người thì rất bẩn, kiến, dòi bọ bu kín. Đánh giá các chỉ số sinh tồn của cháu còn tốt, nên đã ngay lập tức tắm cho cháu, lau bớt dòi bọ ở mắt, nách, hai bên tai rồi nhanh chóng chuyển cháu ra Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Tại đây, một lần nữa, cháu bé được vệ sinh lại, lấy bớt dòi bọ, cắm truyền tĩnh mạch và ngay lập tức chuyển đi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chị Thắm kể lại, vào khoảng mùng 6-6, người dân nghe tiếng khóc của trẻ bé song vì nghĩ đó là tiếng trẻ con hàng xóm nên không để ý. Đến sáng ngày 8-6, không ai còn nghe thấy khóc nữa. Nhưng đến chiều 8-6, người dân tiếp tục nghe tiếng rên thì mới phát hiện cháu bé nằm dưới hố ga.

Điều dưỡng Thắm cho hay, chị đã gặp nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy một bé bị bỏ rơi mà không có mảnh vải che thân và bé quả là có sức sống kỳ diệu sau gần ba ngày nằm dưới hố ga dưới thời tiết oi bức tới 40 độ C.

Hiện tại, bé trai bị bỏ rơi ở hố ga đang được điều trị tại khoa Sơ Sinh (tầng 2, nhà E). Cháu bé vẫn được chăm sóc đặc biệt, không có người thân bên cạnh, công tác điều trị, chăm sóc phụ thuộc hoàn toàn vào các y, bác sĩ.

Ông Vũ Việt Hùng, Phụ trách phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, bệnh viện tiếp nhận cháu bé vào khoảng 17 giờ ngày 8-6. Theo báo cáo tóm tắt về tình trạng của cháu bé, cháu tên Nguyễn Văn An (theo giấy chuyển viện từ BVĐK Sơn Tây), khoảng dưới một tuần tuổi. Khi vào viện, trẻ tự thở, tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi ổn định, may mắn cháu tự thở được, không cần các dụng cụ hỗ trợ.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ sơ sinh có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu và được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh. Ngay sau đó, nhân viên y tế đã vệ sinh da, làm sạch dòi vùng miệng, rốn, quanh ổ mắt, làm sạch dòi ở ống tai tại khoa Tai- Mũi- Họng, theo dõi và điều trị. Hiện tại trẻ tỉnh, tự thở, không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng mắt (cần kiểm tra toàn bộ), siêu âm qua thóp, điều trị tình trạng nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột. Hiện bệnh nhi chưa ăn được, phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Sự việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/6/2020

Phạt hai cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm gần 200 triệu đồng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 192,5 triệu đồng đối với hai hộ kinh doanh vi phạm “Bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ năm người trở lên, mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 7-5 đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Tiến và Hòa Phú (thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Vụ việc khiến 230 người nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy… không có người tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do ăn phải các thức ăn bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép, gồm: Nem chay, mì căn, chả phù chúc, đậu khuôn chiên, cá kho chay, sườn xíu chay, mì căn xào thịt bò chay, chả chay kho, nui xào; các món ăn này được các hộ gia đình tự chế biến từ nguyên liệu hoặc mua món chế biến sẵn tại hộ kinh doanh ở chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang; vi khuẩn có trong thức ăn vượt mức cho phép và gây ngộ độc là Escherichia coli, Staphylococus aureus và Bacillus cereus.

Ngày 3-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thi, Nguyễn Thị Tâm, với cùng nội dung vi phạm “Bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ năm người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, tại Điểm a, khoản 8, Điều 22, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, ngày 4-9-2018 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thi có 3/16 thực phẩm đang kinh doanh bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép gồm: Chả phù chúc, mì căn, nem chay. Số tiền xử phạt 90 triệu đồng; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm có 2/5 thực phẩm đang kinh doanh bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép gồm nem chay và sườn xá xíu. Số tiền xử phạt là: 90 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung của cả hai cơ sở là buộc tiêu hủy thực phẩm bị ô nhiễm theo quy định; đình chỉ kinh doanh đồ chay bốn tháng, theo quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 22 của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; thời điểm đình chỉ tính từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt đối với hộ sản xuất đậu khuôn Nguyễn Thị Tân về hành vi “vi phạm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, sản xuất đậu khuôn có vi khuẩn E.Coli vượt mức cho phép, có thể gây hại đến tính mạng con người được quy định tại khoản 1, Điều 10, Luật An toàn thực phẩm năm 2010”, với mức tiền phạt 12,5 triệu đồng; buộc đình chỉ hoạt động sản xuất đậu khuôn hai tháng, tại địa chỉ tổ 1, thôn 1, Cẩm Thoại Đông, xã Hòa phong, huyện Hòa Vang kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/6/2020

Phạt 14 triệu đồng do bày bán “sách lậu” tại hội chợ sách

Ngày 8-6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với Công ty cổ phần Hoàng Biz – đơn vị tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour” diễn ra tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo đó, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Biz (Hà Nội) với số tiền 14 triệu đồng do vi phạm trưng bày 150 đầu sách tại hội chợ xuất bản phẩm không có trong danh mục được cấp phép và 175 bản xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Vietnam book fair tour” vừa khai mạc ngày 6-6, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (43A Hùng Vương, TP Huế).

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã thông tin, Công ty cổ phần Hoàng Biz đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 28-5-2020 được tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm tại địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (43A Hùng Vương, TP Huế) với tên gọi Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Vietnam book fair tour”, thời gian tổ chức từ ngày 5 đến 9-6.

Theo kế hoạch của đơn vị tổ chức, Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Vietnam book fair tour” được khai mạc vào 9 giờ ngày 6-6. Tuy nhiên, sau khi hội chợ xuất bản phẩm nói trên khai mạc, đã có nhiều người dân phản ánh về việc tại đây xuất hiện nhiều “sách lậu”. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp các đơn vị chức năng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với tất cả các sách, xuất bản phẩm trưng bày tại triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm nói trên.

Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường vào chiều 6 và sáng 7-6. Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và lập biên bản làm việc, niêm phong tạm giữ 175 xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm và những đầu sách không nằm trong danh mục xuất bản phẩm được cấp phép.

Chiều 7-6, tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn kiểm tra cùng đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần Hoàng Biz đã tiến hành làm việc, thống kê danh sách xuất bản phẩm bị niêm phong tạm giữ, kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các xuất bản phẩm.

Qua kiểm tra các hóa đơn, chứng từ do Công ty cổ phần Hoàng Biz cung cấp, Đoàn kiểm tra kết luận, có 150 đầu sách/175 bản được thống kê không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo đúng quy định.

Với các lỗi vi phạm trên, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Biz với các lỗi: Vi phạm trưng bày 150 đầu sách tại triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm không đúng nội dung ghi trong Giấy phép số 02/GP-STTTT, ngày 28-5-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông cấp; Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp đối với số lượng 175 bản xuất bản phẩm, vi phạm điểm b, khoản 2, điểm c, khoản 4 Điều 27 của Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/6/2020

Thông cáo báo chí kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 1 đến 4-6-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 45. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Sau khi xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài sản công và thực hiện dự án đầu tư, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban Thường vụ và UBKT các tỉnh, thành ủy Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng chỉ đạo, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
 2. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

– Thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

– Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

 1. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

– Thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Dum, Thẩm phán TAND tỉnh Hòa Bình do trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Kim Bôi đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy định pháp luật trong công tác xét xử, thi hành án hình sự, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án, gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Ban cán sự đảng TAND tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cách chức chức danh Thẩm phán đối với đồng chí Bùi Văn Dum.

– Thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Huỳnh Thanh Tùng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do đã vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

 1. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật:

– Đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp do đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lập và sử dụng Quỹ trái phép, trong công tác quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng.

– Đồng chí Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai do đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và trong đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư.

 1. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/6/2020

Đình chỉ công tác Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải thông tin về việc ông Nguyễn Xuân Dũng có hành vi “moi tiền” khi giải quyết một vụ việc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vụ việc bà T., vốn là bị cáo trong một vụ án cố ý gây thương tích mà Viện KSND quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết.

Theo thông tin đăng tải, ông Dũng hứa sẽ giải quyết khách quan vụ việc, nhưng đã yêu cầu gia đình bà T. bồi dưỡng cho những người tham gia điều tra vụ án. Sau đó, bà T. vẫn bị truy tố, xét xử và tuyên phạt 28 tháng tù giam.

Viện KSND TP Hà Nội cho biết, việc đình chỉ công tác với ông Dũng để xác định thông tin phản ánh. Nếu có căn cứ, Viện KSND TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/6/2020

Thu hồi văn bản đề nghị hỗ trợ 400 vé máy bay miễn phí

Sáng 4-6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Bamboo Airways đã họp báo liên quan đến vụ việc công văn số 167/TCDL-TTDL “xin” vé máy bay của Tổng cục Du lịch dành cho hoạt động kích cầu. Tại cuộc họp báo, đại diện Tổng cục Du lịch là ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng đã xin lỗi và rút lại công văn nêu trên.

Ngày 2-6, Tổng cục Du lịch có ban hành văn bản số 167/TCDL-TTDL có nội dung đề nghị các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways cung cấp tổng số 400 vé cho các hoạt động kích cầu nội địa của Tổng cục Du lịch.

Tại cuộc họp, ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng Ban Truyền thông Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, hằng năm VNA phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch tổ chức nhiều chương trình kích cầu, xúc tiến du lịch và phía VNA đều có những hỗ trợ cụ thể trong hoạt động kích cầu du lịch thông qua vé hay chuyên chở hàng hóa.

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng khu vực miền bắc của Vietjet Air cho biết, Vietjet Air và Tổng cục Du lịch đã có những hợp tác chiến lược để kích cầu du lịch trong nhiều năm qua. Về văn bản, ông Dương Hoài Nam cho rằng có thể Tổng cục Du lịch lo lắng, muốn đẩy nhanh kích cầu du lịch nội địa nên đã ban hành văn bản này.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch trần tình: “Thực chất công văn 167 này chỉ là triển khai cụ thể kế hoạch đã thống nhất từ trước đó. Tuy nhiên, xuất phát từ áp lực muốn đẩy nhanh thị trường du lịch nội địa nên Tổng cục Du lịch đã ban hành văn bản này. Tổng cục Du lịch nhận thấy văn bản chưa phù hợp nên sẽ thu hồi và mong ba hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines và Bamboo cảm thông”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Chiều 3-6, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Văn phòng Bộ đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Du lịch báo cáo về nội dung văn bản 167 mà báo chí đã nêu. Theo ý kiến của chỉ đạo của Bộ trưởng, văn bản này không phù hợp trong thời điểm hiện tại. Sáng 4-6, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận báo cáo giải trình của Tổng cục Du lịch. Thứ trưởng Lê Quang Tùng, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng đã ký văn bản yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản 167 đồng thời giao Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 6-6”.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/6/2020

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa

Sáng ngày 2-1, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống (Báo Nhân Dân đã đưa tin) làm tám người chết, một người bị thương nặng.

Đồng thời đến thăm nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện; thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân. Tỉnh đề nghị huyện Nông Cống, các ngành chức năng nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để gia đình các nạn nhân được mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong năm triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân đang được cấp cứu 3 triệu đồng. Ngày 2-1, đại diện huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đơn vị kết nghĩa với huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hai triệu đồng/nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại lò vôi do gia đình ông Lê Văn Thong và bà Lê Thị Nguyên là chủ cơ sở sản xuất; nhiều khả năng các nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tháng Sáu 2, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 6 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:25 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 6 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long

Ngày 29-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long để trao đổi về hợp tác giữa hai nước và khu vực trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nguyen Xuan Phuc dien dam voi Ly Hien Long

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp toàn diện của Chính phủ Xin-ga-po nhằm kiểm soát dịch Covid-19 và giảm thiểu tác động về kinh tế – xã hội; tin tưởng Xin-ga-po sớm khống chế hoàn toàn đại dịch. Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa tích cực phòng, chống dịch; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và khu vực trong bối cảnh hiện nay; đánh giá cao việc hai nước hỗ trợ nhau về vật tư y tế và phối hợp đưa công dân về nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn về sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Xin-ga-po và Thủ tướng Lý Hiển Long vào thành công của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19; đánh giá cao những đóng góp của Xin-ga-po trong điều phối quan hệ ASEAN – Liên hiệp châu Âu (EU) nhiệm kỳ 2018-2021.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ vật tư y tế cho Xin-ga-po. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác nội khối, cũng như giữa ASEAN và các đối tác quan trọng trong ứng phó và giảm thiểu tác động nhiều mặt từ dịch bệnh; khẳng định Xin-ga-po tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam – Xin-ga-po thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều thách thức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực; hoan nghênh các bộ, ngành chức năng hai nước trao đổi để sớm ký thỏa thuận song phương về thương mại gạo, theo đó Xin-ga-po sẽ nhập khẩu gạo Việt Nam ổn định và lâu dài. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí trao đổi kế hoạch sớm mở lại đường bay, dần khôi phục đi lại một cách an toàn giữa hai nước, nhằm đón đầu, tạo cú huých mới cho quan hệ thương mại – đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất hai nước cân nhắc thiết lập cơ chế “làn xanh” để tạo thuận lợi cho việc di chuyển phục vụ các mục đích thiết yếu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Ðông; nhất trí cùng nỗ lực giữ gìn đoàn kết và lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp để trao đổi về tăng cường phối hợp giữa hai nước tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tại điện đàm, hai bên hài lòng nhận thấy mối quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Năm chéo Việt Nam – LB Nga. Hai bên trao đổi về các biện pháp nhằm kiểm soát dịch Covid-19; cam kết hỗ trợ công dân của nhau và phối hợp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp đánh giá cao các biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam, cho đây là kinh nghiệm quý cần được chia sẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Nga trên trường quốc tế; cảm ơn về sự ủng hộ của Nga trong quá trình Việt Nam vận động ứng cử và tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020. Hai bên cũng trao đổi và đánh giá về hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong gần sáu tháng qua; thảo luận về các điểm nóng trên thế giới…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/5/2020

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo (BCĐ) theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 của BCĐ đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Nguyen Phu Trong hop chi dao

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau phiên họp thứ 17, ngày 15-1-2020 đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BCĐ và Thường trực Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực.

Đảng ủy Công an T.Ư, Thường vụ Quân ủy T.Ư, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính T.Ư đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kết thúc xác minh một vụ việc; kết thúc điều tra tám vụ án/49 bị can, ban hành cáo trạng truy tố bốn vụ án/30 bị can, hoàn thành xét xử sơ thẩm sáu vụ án/17 bị cáo, xét xử phúc thẩm ba vụ án/34 bị cáo.

Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 7.600 tỷ đồng; cơ quan điều tra tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có trị giá 773,37 tỷ đồng, 2,23 triệu USD, 34 bất động sản, năm ô-tô và nhiều tài sản khác.

Một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử: (1) Xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân liên quan đến khu đất số 7-9, Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh; (2) Xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Lũng Lô miền nam, Công ty Lũng Lô; (3) Xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan; (4) Xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; (5) Xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Đà Nẵng.

Ban cán sự đảng Chính phủ đã lãnh đạo Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao thông vận tải, UBND TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra Dự án nhà máy Đạm Hà Bắc. Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, một đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; hai đồng chí nguyên cấp thứ trưởng có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế – xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTN; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế. Phấn đấu hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm bảy vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của BCĐ. Trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ án: (1) Vụ án “Buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri); (4) Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), quận 1, TP Hồ Chí Minh; (5) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã cho ý kiến đối với: Đề án sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 07, ngày 9-4-2013 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng, theo Kế hoạch số 222, ngày 26-9-2019 của Ban Chỉ đạo; Cụ thể hóa, thể chế hóa quan điểm xử lý đối với các hành vi sai phạm trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp xảy ra thời gian trước đây; Thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với ba vụ án, một vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã được giải quyết theo quy định của pháp luật; Thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan chức năng, các địa phương đã đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN. Nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý nghiêm minh, công khai, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi chuẩn bị bước vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; được dư luận quan tâm và mong muốn tiếp tục làm mạnh hơn. Tuy nhiên, không được chủ quan vì tới đây có nhiều việc phải làm, khối lượng công việc rất lớn và công tác đấu tranh PCTN cũng trong bối cảnh chung ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN hơn nữa, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó, có đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí gợi ý, nhân kết thúc năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ, nên có hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này trong cả nhiệm kỳ. Đây là việc làm cần thiết để rút kinh nghiệm, đồng thời, động viên toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN.

Đồng chí lưu ý, công tác đấu tranh PCTN phải phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội để góp phần lựa chọn những người xứng đáng vào cấp ủy mới; làm khẩn trương, có trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc và có lý, có tình, có tính thuyết phục; cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, không để lọt vào cấp ủy các cấp, vào Trung ương những người không xứng đáng, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhưng cũng không bỏ sót người có đức, có tài; khuyến khích những người có tinh thần sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các địa phương, các cấp, các ngành, các cơ quan cùng phải làm với tinh thần đó. Ban Chỉ đạo tăng cường theo dõi phát hiện việc làm tốt, việc làm chưa tốt để chỉ đạo kịp thời sát sao. Một số vụ việc chậm tiến độ phải chỉ đạo đôn đốc làm tiếp, làm đến cùng, nghiêm minh và công tâm. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII. Trách nhiệm của BCĐ, Thường trực Ban Chỉ đạo rất lớn. Đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực đang làm thì tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phát hiện cho đúng người, xử lý cho đúng tội, công khai, minh bạch, tạo sự ổn định; nội bộ phải thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng chỉ đạo là, vừa chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII, vừa thực hiện thật tốt công tác đấu tranh PCTN với tinh thần quyết liệt hơn, mạnh hơn, góp phần phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội; các cơ quan cần tiếp tục phối hợp tốt hơn, đồng bộ hơn. Không thể không làm, khó cũng làm; việc nào làm chưa thật tốt thì rút kinh nghiệm; giữ vững đoàn kết, thống nhất, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Trong chỉ đạo, giải quyết vụ việc phải nhất quán, công tâm, công bằng với tinh thần là giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo chứ không phải chỉ có xử lý, kỷ luật thật nhiều cán bộ mới là tốt.

TIN, ẢNH: BẮC VĂN

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/5/2020

Thường trực Chính phủ họp về phát triển vùng kinh tế trọng điểm

Sáng 26-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ).

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số bộ, ngành và bốn tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng KTTĐ (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Kiên Giang) đã báo cáo việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển vùng KTTĐ. Trong năm 2019, Thủ tướng đã chủ trì bốn Hội nghị về phát triển vùng KTTĐ với các sản phẩm cụ thể là các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng về phát triển vùng.

Nguyen Xuan Phuc hop thuong truc

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trong giai đoạn 2011-2019, tăng trưởng GRDP của bốn vùng KTTĐ bình quân mỗi năm tăng 7,25%. Quy mô GRDP của toàn bộ 24 địa phương thuộc bốn vùng KTTĐ so GDP của cả nước ở mức trên 70%. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng chung cả nước bình quân năm trong giai đoạn 2011-2019 tương ứng đạt 13,08% và 19,9%.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, cứ 1% tăng trưởng của bốn vùng KTTĐ sẽ làm GDP của toàn bộ nền kinh tế tăng 0,61%, trong đó vùng KTTĐ Bắc Bộ và phía nam là hai vùng có tác động lớn nhất. Cụ thể, tăng 1% GRDP của vùng KTTĐ Bắc Bộ làm GDP của toàn nền kinh tế tăng 0,49%; tăng 1% GRDP của vùng KTTĐ phía nam làm GDP của toàn nền kinh tế tăng 0,55%.

Các vùng KTTĐ đã hướng sự phát triển vào các ngành là lợi thế của vùng. Vùng KTTĐ Bắc Bộ tập trung phát triển các ngành công nghiệp; vùng KTTĐ phía nam tập trung phát triển các ngành thuộc khu vực dịch vụ. Hiện nay, các vùng KTTĐ là nơi tập trung đầu mối giao thông vận tải biển và hàng không lớn nhất cả nước, với 6/8 cảng biển quốc gia, tập trung tới 93% công suất bốc xếp của cảng và 100% công suất của các sân bay quốc tế, với năng lực tiếp nhận trung bình khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, địa phương báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Thủ tướng về phát triển kinh tế các vùng KTTĐ, trong đó có việc đầu tư các dự án mang tính kết nối trong vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa như các dự án giao thông, các chuỗi liên kết phát triển du lịch, logistics, phát triển các ngành hàng có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, các dự án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Có ý kiến cho rằng, về lâu dài cần có luật về phát triển vùng KTTĐ, có như vậy tháo gỡ khó khăn một cách căn cơ hơn, làm rõ vai trò của hội đồng vùng, cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực…

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vùng KTTĐ là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. “Chúng ta cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nằm trong quy hoạch tổng thể quốc gia”. Đây là yêu cầu cần triển khai sớm, cần làm kỹ, rà soát đầy đủ trên các lĩnh vực để khắc phục cho được những vướng mắc hiện nay, khắc phục tình trạng trùng dẫm hay mạnh ai nấy làm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quan trọng này để tạo thuận lợi cho các vùng phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ phải đi đầu trong phục hồi phát triển kinh tế sau dịch, đặc biệt là thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn, các công ty xuyên quốc gia có năng lực công nghệ hàng đầu, đứng đầu các chuỗi giá trị.

Cho rằng các vùng KTTĐ có nhiều điều kiện huy động vốn xã hội, Thủ tướng lấy thí dụ về chuyến công tác Quảng Ninh vừa qua. Tỉnh vùng Đông Bắc này đã làm sân bay, bến cảng, cao tốc mà phần lớn từ nguồn vốn xã hội. Trong kinh tế vùng, cần đặc biệt quan tâm hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhất là sớm triển khai một số tuyến cao tốc đã quy hoạch. Từng vùng, từng địa phương cần chú ý hai việc: Phải hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm nay, đặc biệt là tăng trưởng và thu ngân sách Nhà nước trong bối cảnh hậu Covid-19.

Về cơ cấu lại kinh tế vùng, thu hút đầu tư, Thủ tướng đề nghị các hội đồng vùng, từng địa phương tận dụng cơ hội từ việc đã kiểm soát, chống dịch Covid-19 thành công, đi trước các nước để thu hút đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vùng KTTĐ, nhất là các trung tâm kinh tế, phải là những điểm thu hút đầu tư, đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư khu vực và toàn cầu. Chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội. Thủ tướng nhấn mạnh, kiên quyết không được gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Có chính sách ưu đãi hỗ trợ về tín dụng, điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics, đặc biệt là nhân lực, để phục vụ nhu cầu của các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Bộ KH-ĐT, các bộ, ngành và địa phương phải luôn theo sát, đồng hành cùng các vùng KTTĐ, từng địa phương trong thu hút vốn đầu tư. Bộ KH-ĐT cần đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp cho vùng KTTĐ mang tính đặc thù, vượt trội, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế để đạt mục tiêu này.

Về thể chế phát triển vùng KTTĐ, theo Thủ tướng, còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Tuy nhiên, cần có biện pháp, lộ trình phù hợp, có việc làm ngay, có việc cần thời gian. Việc làm ngay đó là phát huy tối đa vai trò hội đồng vùng. Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT rà soát, đề xuất Chính phủ cơ chế phù hợp để các địa phương trong vùng KTTĐ tận dụng được tiềm năng, thế mạnh, không cạnh tranh lẫn nhau, làm suy yếu nhau. Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, không nên coi đây là sinh hoạt câu lạc bộ mà phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương. “Các đồng chí lưu ý, không có địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu các địa phương lân cận kém phát triển”, Thủ tướng nêu rõ.

Trong bốn vùng KTTĐ, có hai vùng chịu nhiều thiên tai nhất là vùng ĐBSCL và miền trung, bây giờ đang gặp nắng hạn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng KTTĐ tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, “có ngay các giải pháp mạnh, đồng bộ, hiệu quả để thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch”.

Với từng vùng KTTĐ cụ thể, trước hết, Thủ tướng nêu rõ, vùng KTTĐ Bắc Bộ với trọng tâm là tam giác phát triển gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, có nhiều điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, chế biến chế tạo, điện tử, dịch vụ, tài chính ngân hàng, logistics, nông nghiệp công nghiệp cao; có thế mạnh về nguồn nhân lực, hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Vùng KTTĐ miền trung tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, phát triển hệ sinh thái ô-tô, các ngành dịch vụ vận tải, đặc biệt là du lịch. Cần có đề án phát triển du lịch miền trung kết hợp với Tây Nguyên thành vùng trọng điểm mang tầm khu vực và thế giới.

Vùng KTTĐ phía nam phải tập trung thu hút đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, đứng đầu các chuỗi giá trị; phát huy vai trò đầu tầu của TP Hồ Chí Minh để đưa vùng này thành động lực tăng trưởng ngay trong năm 2020 và thời gian đến. Vùng KTTĐ ĐBSCL có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng có trình độ phát triển chưa cao, cần phát triển mạnh mẽ các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt các loại nông sản chủ lực, tôm, cá tra, trái cây; phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến; thực hiện tốt Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển vùng KTTĐ để xin ý kiến Chính phủ.

THANH GIANG. ẢNH: TRẦN HẢI

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/5/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nguyen Phu Trong chu tri hoi nghi quan uy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là đội quân chiến đấu và chiến thắng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn công tác chuẩn bị Ðại hội thực hiện tốt, để Ðại hội tiến hành thực chất, có hiệu quả, trở thành hình mẫu thành công, khơi dậy khí thế và lòng tự hào, tạo đà thắng lợi khi bước vào giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 thực chất, thẳng thắn, phát huy tính chiến đấu và xây dựng cao, không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng quân đội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý đến công tác nhân sự đại hội, chọn đúng người xứng đáng, góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 khẳng định: 5 năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Ðảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Ðảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Hội nghị đã tập trung thảo luận và nhấn mạnh: Bản dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Ðảng bộ Quân đội hằng năm của Quân ủy T.Ư; các Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia…; đồng thời quán triệt, cụ thể hóa những nội dung cơ bản về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị nhất trí cao với nội dung, phương hướng cơ bản thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Ðảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tới, đó là: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Ðảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất cho rằng, công tác nhân sự đại hội phải được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản với trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, nguyên tắc; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của T.Ư để chuẩn bị thật tốt nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/5/2020

Hội An lọt vào tốp ba thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2020

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đã được Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel and Leisure chọn vào danh sách 10 thành phố được bạn đọc bình chọn tuyệt vời nhất thế giới năm 2020.

Đây là kết quả cuộc khảo sát hằng năm của tạp chí về trải nghiệm du lịch của bạn đọc về những thành phố mà họ từng đến về: khung cảnh, tầm nhìn, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và các giá trị chung. Theo xếp hạng, thành phố Hội An đứng ở vị trí thứ ba, sau hai thành phố của Mê-hi-cô. Năm 2019, Hội An từng được bình chọn ở vị trí đầu danh sách.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/5/2020

Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức ổn định

Ngày 21-5, Bộ Tài chính cho biết, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (“S&P”) tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB, triển vọng Ổn định.

Qua việc duy trì mức xếp hạng này, S&P đánh giá tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau khoảng thời gian giảm tốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời khẳng định nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng và cân bằng khi đại dịch được kiểm soát trên toàn cầu. Khu vực xuất khẩu và tổng cầu nội địa sẽ là động lực tăng trưởng chính giúp dự báo tăng trưởng của Việt Nam cao hơn hẳn mức bình quân của các quốc gia đồng hạng tín nhiệm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Khóa 73 Đại hội đồng WHO

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghê-brây-ê-xút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Khóa 73 Ðại hội đồng WHO với chủ đề “Ðại dịch Covid-19” được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 18 và 19-5. Tham dự khóa họp có Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), gần 150 lãnh đạo ngành y tế các quốc gia thành viên và 15 khách mời đặc biệt là lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ các nước.

Nguyen Xuan Phuc tham du khoa 73 Dai hoi WHO

Các nước nhất trí cho rằng, đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới đối mặt những thách thức mới, chưa từng có và không quốc gia nào có thể tự mình ứng phó được. Nhiều nước đề cao vai trò của WHO; bày tỏ tri ân tới các y sĩ, bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu chống dịch; kêu gọi đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế hiệu quả trong ứng phó dịch bệnh và phối hợp nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị. Các nước nhấn mạnh WHO cần huy động toàn diện các thông tin và tri thức trên toàn thế giới để ứng phó đại dịch; hỗ trợ hệ thống y tế của các nước, tiếp tục điều phối các nỗ lực khu vực và quốc tế trong việc mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ xét nghiệm…

Với những thành quả tích cực đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch, cũng như vị thế nước Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong số ít lãnh đạo được Tổng Giám đốc WHO mời phát biểu.

Phát biểu tại khóa họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các nước vì những mất mát to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra; gửi lời cảm ơn và tri ân tới tất cả các y sĩ, bác sĩ, những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch vì sức khỏe và sự an toàn của người dân. Thủ tướng chia sẻ, Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 từ rất sớm, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, hệ thống y tế quốc gia, các nhà khoa học, sự hỗ trợ của lực lượng quân đội…, cùng kiên quyết thực hiện cách ly tập trung, kết hợp giữa kiểm soát nguồn lây, truy tìm người tiếp xúc, xét nghiệm và điều trị. Chính phủ chấp nhận “hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân”. Các chính sách và biện pháp chống dịch của Chính phủ được người dân tham gia ủng hộ. Tính đến nay, Việt Nam, quốc gia gần 100 triệu dân đã hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, chỉ có hơn 320 ca lây nhiễm và chưa có ca tử vong và hôm nay là ngày thứ 33 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19, Việt Nam đã bước sang trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch. Với tinh thần hợp tác, chia sẻ lúc khó khăn, Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực, kịp thời về khẩu trang, thiết bị y tế do Việt Nam sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước, nhất là những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hơn bao giờ hết, các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế, huy động các nguồn lực, ứng phó hiệu quả đại dịch. Cùng với nỗ lực xử lý những hậu quả nặng nề của đại dịch, các nước cần có kế hoạch phát triển hậu Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, gắn với bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là nhóm người nghèo, dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng cho biết, là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ trì và tham gia nhiều cuộc thảo luận, nỗ lực tìm tiếng nói chung, có những sáng kiến thúc đẩy hành động chung trong phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, phục hồi nền kinh tế giai đoạn hậu Covid-19. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, trước thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập LHQ và WHO, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục phát huy ý chí và sức mạnh của mỗi dân tộc, cũng như tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng vượt qua, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân.

* Nhân dịp này, GS, TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tham dự hội nghị đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác chống dịch Covid-19. Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn luôn bảo đảm sự minh bạch về thông tin với WHO và các quốc gia khác trên thế giới thông qua cơ quan đầu mối về Ðiều lệ Y tế quốc tế (IHR).

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 31/5/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam phải là trọng điểm của trọng điểm

Ngày 30-5, tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn công tác Chính phủ dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn từng địa phương và cả vùng.

Nguyen Xuan Phuc vung kinh te phia nam

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Trịnh Ðình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và tám tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Ðồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự quyết liệt của các địa phương cùng nhân dân đẩy lùi bệnh dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn phức tạp, thế giới chưa có vắc-xin để chữa và dịch vẫn có nguy cơ quay trở lại bất kỳ lúc nào. “Chúng ta không được chủ quan với dịch bệnh, nếu để dịch quay lại sẽ là trách nhiệm rất lớn của chính quyền các địa phương”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng vui mừng khi các tỉnh, thành phố trong vùng vẫn chưa thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Chính phủ đã giao và cho biết hội nghị này “chỉ bàn tiến chứ không bàn lùi”. “Trong tương lai, đây sẽ là vùng kinh tế trọng điểm của các vùng kinh tế trọng điểm”, Thủ tướng cho biết.

Với quyết sách đúng đắn, kịp thời, đặc biệt là quyết sách “chống dịch như chống giặc”, cách ly tập trung không để lây lan ra cộng đồng, nước ta đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong khủng hoảng sau đại dịch, việc tổ chức hội nghị nhằm mục đích tìm ra quyết sách để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong đó, các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần có ý kiến để Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành cùng lắng nghe để đưa ra quyết sách đúng. Bởi đây là những địa phương quan trọng của cả nước (chiếm 43% GDP của cả nước), trong đó vị trí dẫn đầu là TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ðồng Nai, Bình Dương. Các tỉnh Tiền Giang, Bình Phước, Tây Ninh là các tỉnh có vị trí lan tỏa cho sự phát triển của vùng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đề xuất các giải pháp khai thác, phát huy tốt hơn nữa động lực tăng trưởng mới để thay thế, bù đắp những tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19. Sau khi nghe kiến nghị của các địa phương, cũng như ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành cần đẩy nhanh việc hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp. Theo đó, cần xây dựng cơ chế đặc thù cho các vùng kinh tế trọng điểm, đặc biệt là Vùng kinh tế trọng điểm phía nam; nghiên cứu gói hỗ trợ vùng kinh tế trọng điểm; yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc tham gia của các tổ chức tín dụng đối với các dự án PPP trong lĩnh vực giao thông và các dự án trọng điểm khác; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch đất để dành đất cho khu công nghiệp, khu đô thị; giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu của địa phương, quốc gia để đón làn sóng đầu tư mới, thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ. Thủ tướng đặc biệt lưu ý tình trạng thôn tính doanh nghiệp Việt Nam thông qua mua bán doanh nghiệp của các doanh nghiệp nước ngoài.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn công tác Chính phủ đã đi thị sát tại khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, dự án cầu Phước An nối hai tỉnh Ðồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu,…

PV

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 31/5/2020

Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274 ha. Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc nhằm phát triển đô thị Hòa Lạc thành đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, có vai trò giảm tải chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội các quận, huyện ngoại thành. Dự báo đến năm 2025, dân số đô thị Hòa Lạc khoảng 150 nghìn người. Ðến năm 2030 và những năm tiếp theo, dân số đô thị Hòa Lạc (tối đa) khoảng 600 nghìn người, tỷ lệ dân số đô thị khoảng 85%.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 30/5/2020

Cả nước xuất siêu 1,9 tỷ USD

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của nước ta gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỷ USD.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 33,3 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 66,06 tỷ USD (chiếm 66,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 6,9%.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,94 tỷ USD, giảm 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,54 tỷ USD, giảm 4,3%.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/5/2020

Thông xe cầu Thịnh Long trên tuyến đường bộ ven biển

Ngày 28-5, Bộ Giao thông vận tải phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ thông xe công trình cầu Thịnh Long, thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định.

Cau Thinh Long

Ông Phạm Văn Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cầu đường Long Biên – nhà thầu xây lắp cho biết, cầu Thịnh Long bắc qua sông Ninh Cơ nối hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu dài 988m, tính cả đường dẫn là 2,36km. Điểm đầu giao với Quốc lộ 21 (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu), điểm cuối giao với tỉnh lộ 490C (thuộc địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng).

Cầu được thi công theo công nghệ dầm hộp liên tục bê-tông cốt thép dự ứng lực, bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng với 18 trụ, 300m dầm hộp liên tục và 600m dầm super T. Mặt cầu rộng 12m với hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Do đặc thù gần cửa biển, nhịp dài nhất của dầm hộp liên tục là 130m, tĩnh không 15m, bảo đảm cho tàu lớn đi qua.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp từ vốn vay của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng trong nước của Chính phủ Việt Nam, chi phí giải phóng mặt bằng thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương; khởi công từ tháng 1-2018, tổng mức đầu tư hơn 1.158 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định, cầu Thịnh Long là công trình có ý nghĩa lớn đối với hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Nam Định. Việc đưa cầu Thịnh Long vào khai thác sử dụng giúp tăng hiệu quả kết nối Quốc lộ 21 với dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối khu kinh tế Ninh Cơ (huyện Hải Hậu) với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn từ cầu Thịnh Long đến khu công nghiệp Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng).

Dự án này cũng góp phần giảm tải lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 21; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ tỉnh Nam Định với các tỉnh trong khu vực; tiết kiệm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đặc biệt, cầu Thịnh Long hoàn thành đã đáp ứng mong mỏi nhiều năm qua của nhân dân các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng nói riêng và nhân dân Nam Định nói chung; rút ngắn khoảng cách hơn 10km trên tuyến vận tải từ thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu với trung tâm TP Nam Định.

Để công trình cầu Thịnh Long đưa vào khai thác hiệu quả, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, các cơ quan quản lý, khai thác, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên; khai thác hiệu quả công trình, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và vệ sinh môi trường.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/5/2020

Bamboo Airways khôi phục tần suất mạng bay nội địa

Ngày 27-5, Hãng hàng không Bamboo Airways (BBA) cho biết, từ ngày 1-6, BBA tăng số lượng chặng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh lên 16 chuyến bay/ngày, trung bình khoảng hai giờ có một chuyến bay/chặng vào tất cả các ngày trong tuần. Ngoài ra, BBA cũng tăng cường tần suất các đường bay kết nối Hà Nội với Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc (Kiên Giang),… cũng như các đường bay kết nối TP Hồ Chí Minh với Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng,… Dự kiến đến hết tháng 6, hãng sẽ khôi phục toàn bộ tần suất mạng bay nội địa, cũng như tiếp tục nghiên cứu xúc tiến đường bay mới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 20/5/2020

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên từ Đài Loan (Trung Quốc)

Vào lúc 12 giờ 29 phút ngày 19-5, chuyến bay mang số hiệu BR1381 của hãng hàng không Eva Air cất cánh từ Sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Bắc) chở 158 chuyên gia, kỹ sư của các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) có trụ sở tại Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là lần đầu tiên sân bay Vân Đồn đón chuyến bay từ Đài Loan ( Trung Quốc). Tất cả hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi lên chuyến bay, đồng thời phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay cũng như quá trình làm thủ tục tại sân bay Vân Đồn.

Nhằm phòng tránh lây nhiễm Covid-19, tương tự với các chuyến bay quốc tế khác, sân bay Vân Đồn đã áp dụng quy trình đặc biệt, khép kín để đón chuyến bay từ Đài Loan. Cụ thể, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Đài Loan khi hạ cánh phải thực hiện các thủ tục khai báo y tế bắt buộc, thủ tục nhập cảnh, hải quan bên ngoài nhà ga. Hành khách được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Bước vào giai đoạn 2 khi dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, bên cạnh việc đón các chuyến bay giải cứu người Việt từ nhiều quốc gia trên thế giới về nước, Việt Nam còn đón các chuyến bay chở chuyên gia, nhân sự chất lượng cao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang Việt Nam làm việc nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế. Sân bay Vân Đồn là một trong số ít sân bay trên cả nước được giao nhiệm vụ đón các chuyến bay đặc biệt này.

Theo đó, ba tháng qua, sân bay Vân Đồn đã đón 11 chuyến bay đưa các kỹ sư, chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc, cùng với tám chuyến bay chở chuyên gia Hàn Quốc về nước ở chiều ngược lại.

Như vậy, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, sân bay quốc tế Vân Đồn đã phục vụ 56 chuyến bay theo quy trình đặc biệt, trong đó có 36 chuyến bay “giải cứu” người Việt về nước và 20 chuyến bay chở chuyên gia, nhân sự chất lượng cao của các doanh nghiệp nước ngoài đến hoặc đi qua cảng, với tổng số gần 9.400 hành khách.

Song hành với việc đón các chuyến bay từ vùng dịch theo quy trình đặc biệt, sân bay Vân Đồn đã chính thức nối lại các chuyến bay thương mại từ ngày 4-5 với đường bay đầu tiên là Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh do hãng hàng không Vietjet Air khai thác. Các đường bay nội địa và quốc tế khác sẽ được nối lại trong thời gian tới với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho hành khách.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, sân bay Vân Đồn vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. Theo đó, hành khách phải đeo khẩu trang trong nhà ga. Sân bay dán thông báo và đọc loa phát thanh hướng dẫn hành khách tuân thủ quy định phòng dịch, đồng thời bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên, tiến hành đo thân nhiệt cho hành khách. Sau mỗi ngày phục vụ chuyến bay, sân bay đều phun khử khuẩn nhà ga, lau chùi bằng dung dịch diệt khuẩn tại các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/5/2020

Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Tới dự, có các đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 được trao tặng tập thể khoa học nữ Phòng Thí nghiệm Cúm, Khoa Vi-rút, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và cá nhân PGS, TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường đại học Nông Lâm, đại học Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Giải thưởng Kovalevskaia là sự ghi nhận, biểu dương những cống hiến, nỗ lực, hy sinh, vượt qua không ít khó khăn, thử thách, theo đuổi đam mê nghiên cứu của các nhà khoa học nữ. Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách, đề xuất với Ðảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng của đội ngũ nữ khoa học, trong đó lưu ý những đặc thù về giới trong khoa học; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên chị em về mọi mặt. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan mong muốn, những người phụ nữ đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và các sinh viên đang học ngành khoa học tự nhiên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước để tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, của phụ nữ trong công cuộc đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

Dịp này, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia trao học bổng tặng ba nữ sinh chuyên Toán có thành tích xuất sắc của Trường THPT Chuyên – Ðại học Khoa học Tự nhiên, Ðại học quốc gia Hà Nội. Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam trao học bổng tặng hai sinh viên nữ có thành tích học tập xuất sắc. Thường trực Ðoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam trao 30 suất học bổng hỗ trợ sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Hội LHPN thành phố Ðà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Ðà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Dịp này, UBND thành phố Ðà Nẵng trao bằng khen tặng 10 tập thể là “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2019. Hội LHPN thành phố trao bằng khen tặng 30 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/5/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc và thời đại

Hôm nay, với tấm lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.

Ho Chi Minh

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm thía hơn bao giờ hết nỗi cơ cực của người dân mất nước. Lại chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước, các cuộc đấu tranh theo những khuynh hướng khác nhau của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh quyết ra đi tìm cho được con đường cứu nước, cứu dân. Người bôn ba khắp năm châu, bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao, vừa lao động, vừa tự tìm tòi, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới. Quá trình ấy, Người đã tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tìm thấy ở đây con đường duy nhất cứu nước, đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời một đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã cơ bản hình thành con đường cứu nước của dân tộc. Từ đó, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, đưa dân tộc “bước tới đài vinh quang”. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế mà nhân dân ta đang tiến hành. Sự sáng suốt, đúng đắn của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Người vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta tiến lên xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Cả cuộc đời hy sinh, gian khổ, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, Bác để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, vô cùng quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh – Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Là tư tưởng Hồ Chí Minh – hệ thống quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, là mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Nhớ ơn công lao trời biển của Người, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân đang tập trung tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỏ lòng nhớ Bác kính yêu, chúng ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho một nhiệm kỳ mới với thế và lực mới. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay, cho nên phải củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng mọi thời cơ, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hãy thấm nhuần sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Người, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để xứng đáng là công bộc của dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, xứng đáng là học trò, là con cháu Bác Hồ.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể, đem đến những chuyển biến rõ nét, những thành quả nổi bật trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo sức mạnh nội lực mới xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/5/2020

Trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đầu tiên của Việt Nam

Sáng 17-5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Tại hội nghị, Tổng cục Lâm nghiệp trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam đầu tiên cho hơn 11,4 nghìn ha rừng cao su tại ba công ty thuộc Tập đoàn VRG gồm Công ty Cao su Bình Long, Công ty Cao-su Phú Riềng và Công ty Cao su Dầu Tiếng.

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn VRG nhằm thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Quyết định số 1228/QĐ- TTg ngày 01-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại Việt Nam. Tổng diện tích cao su được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 59,5 nghìn ha, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (VFCS/CoC) cho 6 nhà máy chế biến mủ cao su.

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và phát triển thị trường nguyên liệu gỗ hợp pháp, nguyên liệu “sạch” cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam. Đây cũng là sự khẳng định tính chủ động trong việc thực thi quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đặc biệt khi hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam đã được công nhận trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam cũng giúp tăng thêm lựa chọn cho các chủ rừng, doanh nghiệp trong việc thực hiện chứng chỉ rừng bền vững.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, cho biết: “Hiện nay, cả nước có gần một triệu ha rừng cao su, hàng năm nguyên liệu từ gỗ cao su thanh lý từ 3 – 3,5 triệu m3, giá trị chế biến sản phẩm từ gỗ cao su cũng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,5 tỷ USD. Do vậy, gỗ cao su cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng, bền vững cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và phát triển thị trường nguyên liệu gỗ hợp pháp, nguyên liệu “sạch” cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam. Đây cũng là sự khẳng định tính chủ động trong việc thực thi quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đặc biệt khi hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam đã được công nhận trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp và VRG, sẽ phối hợp đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho ít nhất 50 nghìn ha cao-su. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức ít nhất 15 lớp đào tạo, tập huấn chuyên đề về quản lý rừng bền vững và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm để nâng cao năng lực, nhận thức cho các công ty thuộc Tập đoàn VRG. Tổ chức triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 10 công ty cao su thuộc tập đoàn. Thực hiện và đăng ký cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm cho 15 doanh nghiệp chế biến gỗ thuộc tập đoàn.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/5/2020

Chương trình Khám phá Đông Nam Á

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Khám phá Ðông Nam Á trong hai ngày 30 và 31-5 với nhiều hoạt động hấp dẫn; cho các em nhỏ những hiểu biết thú vị về văn hóa Việt Nam và khu vực Ðông – Nam Á. Ðáng chú ý, bảo tàng miễn phí vé vào cửa cho trẻ khuyết tật trong dịp này.

Kham pha Dong Nam A

Khác với mọi năm, chương trình năm nay được tổ chức trong tòa Cánh diều – khu trưng bày về văn hóa các nước Ðông – Nam Á; nhằm tạo ra các hoạt động tương tác khám phá để kết nối du khách với nội dung trưng bày về các nước Ðông – Nam Á.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/5/2020

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”

Ngày 30- 5, tại đèo Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.

Đây là chương trình kích cầu, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến với du khách trong toàn quốc; theo đó, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn cam kết về chất lượng dịch vụ, giảm giá ưu đãi, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái sau dịch Covid-19.

Năm 2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận “Danh thắng quốc gia”, trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Năm 2019, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt. Riêng năm 2019 thu hút hơn 52 nghìn lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 84 tỷ đồng.

Dự kiến, tại Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020, sẽ có 50 phi công tham gia bay biểu diễn và dịch vụ. Các du khách ưa mạo hiểm sẽ được trải nghiệm bay trên những thửa ruộng bậc thang của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Du khách sẽ được tham gia các vòng xòe Thái Mường Lò, đắm mình trong các suối khoáng nóng, các món ăn ẩm thực vùng Tây Bắc như: Pa pỉnh tộp, rêu đá, xôi ngũ sắc từ nếp tan Tú Lệ, chè tuyết shan cổ thụ… Lễ hội diễn ra vào các ngày cuối tuần trong tháng 6-2020.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/5/2020

Khám, chữa bệnh từ xa cho bệnh nhi

2/3 ca bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp có thể được can thiệp ở tuyến dưới nhờ vào những tư vấn trực tuyến bởi các chuyên gia hàng đầu tại tuyến Trung ương thông qua hệ thống Telemedicine. Sáng 29-5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức đưa hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa vào phục vụ công tác khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh cho trẻ em theo hình thức trực tuyến và bước đầu đã hội chẩn cho các ca bệnh tại sáu bệnh viện tuyến dưới.

Sáng nay, từ Trung tâm điều hành tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ kết nối với sáu điểm cầu hội chẩn với các tình huống cụ thể: Tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh tại phòng đẻ (Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – Sơn La); Siêu âm, tư vấn, hội chẩn và can thiệp tim mạch cho bệnh nhi mắc tim bẩm sinh (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh); Hội chẩn, thảo luận, phân tích ca bệnh trẻ em bị teo thực quản bẩm sinh cùng nhiều bệnh lý phức tạp kèm theo (Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ); Hội chẩn, tư vấn, phân tích kết quả giải phẫu bệnh từ xa (Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh); Phân tích tình huống ca vận chuyển cấp cứu Nhi khoa (Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam) và Bài giảng tổng quan về Covid-19 (Trung tâm ECHO – Hoa Kỳ).

GS, TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thực hiện chủ trương triển khai khám, chữa bệnh từ xa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về đường truyền, kết nối, nhân lực hơn 10 năm qua để triển khai hệ thống Telemedicine. Đây cũng là những bước đi thử nghiệm đầu tiên của hành trình dài hướng đến cải thiện chất lượng y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại các thông qua các hoạt động khám, tư vấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

“Thông qua hệ thống này, Bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện tuyến dưới có thể kết nối với nhau, hội chẩn phân loại, chẩn đoán, điều trị và không cần phải di chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, hạn chế tập trung đông người và giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Năm 2020 với tinh thần “chống dịch Covid-19 như chống giặc”, chúng tôi đã triển khai chương trình đào tạo trực tuyến Telehealth trong phân luồng, cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh Covid-19 cho hơn 10 nghìn cán bộ y tế thuộc mạng lưới y khoa trên toàn quốc. Do đó, chúng tôi đã triển khai được 45 cuộc hội chẩn liên khoa nhằm giải quyết các bệnh phức tạp tại các cơ sở và đào tạo trực tuyến kết nối 29 tỉnh, thành phía bắc trong hệ thống chỉ đạo tuyến”, GS Hải nói.

GS, TS Lê Thanh Hải đánh giá, việc đưa vào hệ thống Telemedicine sẽ giúp cơ sở y tế tuyến dưới có những xử trí đánh giá ban đầu chuẩn mực, cấp cứu ban đầu tốt hơn. Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, cấp cứu hồi sức, tiêu hóa, hô hấp, sơ sinh, nội tiết – di truyền chuyển hóa, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh… nhằm đáp ứng được hướng dẫn cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, các vùng sâu, vùng xa có thể thăm khám, chẩn đoán, điều trị một cách kịp thời.

Với việc triển khai hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, Bệnh viện Nhi Trung ương mong muốn hỗ trợ bác sĩ tại các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ các ca bệnh khó, phức tạp từ các bác sĩ đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa; qua đó từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cơ sở.

Hệ thống do Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions), thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/1/2020

Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích đền – chùa – đình Hai Bà Trưng

Sáng 28-5, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho quần thể đền – chùa – đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Dự lễ đón có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, giành lại độc lập dân tộc từ tay chính quyền đô hộ phương Bắc. Năm 43, cuộc khởi nghĩa thất bại. Hai Bà đã tuẫn tiết ở sông Hát (nay thuộc huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tương truyền, anh linh của Hai Bà hóa thành pho tượng đá, trôi đến bãi Đồng Nhân. Vua nhà Lý đã cho dựng đền thờ Hai Bà Trưng ở bãi Đồng Nhân, nơi tượng đá dạt vào. Sau này, do bãi bị lở nên người dân di dời ngôi đền về địa chỉ ngày nay, ở số 12 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.

Quần thể đền – chùa – đình Hai Bà Trưng là một quần thể di tích kiến trúc đặc sắc. Nổi bật nhất trong đó là đền Hai Bà Trưng với kiến trúc “nội công ngoại quốc”. Trong đền lưu giữ nhiều di vật quý, như: 27 đạo sắc phong của triều Lê và Nguyễn, tám pho tượng thờ, hai tấm bia đá cổ ghi sự tích của Hai Bà, hai bộ kiệu thời Nguyễn… Chùa Viên Minh nằm bên trái đền. Trong chùa cũng có nhiều hiện vật có giá trị, như: 76 pho tượng thờ được tạo tác dưới triều Nguyễn, 20 bia đá… Đình Đồng Nhân thờ thần Cao Sơn Đại Vương, Quốc Vương Thiên Tử, thần Đô Hồ Đại Vương và các vị thủy thần có công phù trợ cho cư dân sống ở ven sông.

Đây là quần thể di tích hiếm có tại trung tâm Thủ đô, bảo tồn gần như nguyên vẹn với đầy đủ các loại hình kiến trúc tiêu biểu đền, chùa, đình; đồng thời, còn có hồ nước lớn phía trước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đền – chùa – đình Hai Bà Trưng cho đại diện chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Nhân. Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ngô Văn Quý đã giao chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục quản lý có hiệu quả, phát huy giá trị quần thể di tích, tăng cường tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống về ý nghĩa lịch sử di tích, xây dựng phương án khai thác, thu hút khách tham quan du lịch, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội. Tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đền – chùa – đình Hai Bà Trưng, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/5/2020

Tặng Bằng khen 1.324 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định tặng Bằng khen 1.324 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020.

Trong số các địa phương có học sinh được tặng Bằng khen, Thủ đô Hà Nội có số lượng nhiều nhất, gồm 103 em, trong đó có 15 em đoạt giải Nhất, 44 giải Nhì và 44 giải Ba. Những địa phương có truyền thống học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT vẫn chiếm ưu thế như: Nghệ An có 69 học sinh (13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba); Vĩnh Phúc có 63 học sinh (bốn giải Nhất, 34 giải Nhì, 25 giải Ba); Hải Phòng 57 học sinh (bảy giải Nhất, 26 giải Nhì, 24 giải Ba); Nam Định 53 học sinh (bốn giải Nhất, 22 giải Nhì và 27 giải Ba). Các đại học, trường đại học có cơ sở giáo dục phổ thông cũng có nhiều học sinh đoạt giải được tặng Bằng khen như: Đại học Quốc gia Hà Nội có 51 học sinh (11 giải Nhất, 31 giải Nhì, chín giải Ba); Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 34 học sinh (hai giải Nhất, 14 giải Nhì, 18 giải Ba); Trường đại học Sư phạm Hà Nội 33 học sinh (ba giải Nhất, chín giải Nhì, 21 giải Ba)…

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 28/5/2020

Hòa nhạc trực tuyến gây quỹ thiện nguyện

Liveshow âm nhạc trực tuyến mang tên: “Hoà nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh” sẽ diễn ra trong 6 tiếng liên tục (từ 16 giờ – 22 giờ) ngày 30-5, trên Fanpage/Youtube Tạp chí Đẹp; Fanpage/Youtube VNPT VinaPhone; kênh truyền hình MyTV… với sự tham gia của các nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Quang Dũng, Uyên Linh…

Nhằm chung tay cùng cả nước hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng sau đại dịch, VNPT VinaPhone song hành cùng Tạp chí Đẹp và nhạc sĩ Huy Tuấn triển khai chương trình “Hòa nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh” với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ và người truyền cảm hứng, nhằm mục đích gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện vì người có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và những người truyền cảm hứng. Đó là các tên tuổi sẽ tham gia chương trình với sự dẫn dắt và kết nối của MC ở hai điểm cầu Sài Gòn và Hà Nội: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Quang Dũng, Trần Mạnh Tuấn – An Trần, Quang Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Uyên Linh, Lê Hiếu, Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh, Đinh Hương, Khánh Linh, OnlyC, Ngọc Khuê, Hoàng Tôn, Đạt G – Du Uyên, Hà Lê, Ngọt, Nguyễn Hải Phong, Bùi Công Nam, TDK, Vũ Thu Hoài, Đạo diễn Lê Hoàng, Nhà báo Diễm Quỳnh, Đạo diễn Việt Tú, Nhà báo Trần Mai Anh, MC Phan Anh, Nhà báo Vũ Mạnh Cường, MC Liêu Hà Trinh… Những ca khúc được trình bày trong liveshow đều là các ca khúc mang tinh thần cổ vũ, lạc quan, tự hào, cổ vũ tinh thần Việt Nam kiên cường và hồi sinh sau đại dịch.

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Mặc dù trên thế giới và Việt Nam thời gian qua đã có nhiều chương trình livestream gây quỹ hồi phục sau Covid-19, “Hoà nhạc marathon trực tuyến Hồi Sinh” vẫn đảm bảo có những “điểm sáng” riêng, với sự kết nối giữa dòng chảy âm nhạc và những câu chuyện truyền cảm hứng. Với một chương trình được đầu tư công phu và chuyên nghiệp, cùng sự đồng lòng từ tập thể các nghệ sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần lan toả tinh thần “vì nhau” đến cộng đồng, cũng như cổ vũ nhau cùng tiến lên sau đại dịch”.

Chia sẻ về sự kiện, Phó Tổng Giám Đốc VNPT VinaPhone Nguyễn Trường Giang cho biết: “Chúng tôi rất vinh hạnh khi được là đơn vị đồng tổ chức chương trình “Hòa nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh” – một chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện, đề cao tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trước những tác động của tình hình dịch Covid-19 trên nhiều lĩnh vực đời sống – kinh tế, những người vốn có hoàn cảnh khó khăn lại càng khó khăn hơn khi mất nguồn thu nhập, gánh nặng mưu sinh đè nặng. Thấu hiểu và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng chương trình “Hoà nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh” sẽ giúp kết nối những trái tim yêu thương, đùm bọc để gây quỹ hỗ trợ các chương trình thiện nguyện; tiếp thêm năng lượng và thái độ sống tích cực cho người dân Việt Nam, vực dậy mạnh mẽ hậu dịch bệnh”.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cơ bản bước qua giai đoạn “ngủ đông” sau đại dịch. Các doanh nghiệp lấy lại niềm tin và sự phấn khởi, những người nghèo cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm trong giai đoạn quay lại cuộc sống năng động bình thường. Dự án đưa âm nhạc trở thành nguồn cảm hứng tiếp thêm năng lượng, sự lạc quan và nghị lực sống cho toàn thể xã hội. Mỗi người, bằng khả năng của mình đều có thể chung tay góp sức thực hiện một việc làm ý nghĩa góp phần hồi sinh sau đại dịch.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/5/2020

Trao danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

 Tối 26-5, tại khách Rex (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Vượt qua Quang Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành chiến thắng.

Nguyễn Quang Hải đã không thể có năm thứ hai liên tiếp đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, một kết quả có phần gây tiếc nuối với những người yêu mến anh. Cho tới trước SEA Games 30 (Philippines), Quang Hải gần như không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá Việt Nam.
Tiền vệ sinh năm 1997 đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Dù không quá nổi bật ở các trận đấu thuộc Vòng loại thứ hai World Cup 2022, Quang Hải vẫn có những pha toả sáng quen thuộc. Điển hình nhất chính là bàn thắng vào lưới Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. Theo các con số thống kê, Quang Hải là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở mọi mặt trận: 480 phút ở Asian Cup 2019, 180 phút tại King’s Cup 2019 (Thái Lan) và 450 phút tại Vòng loại World Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, Quang Hải góp công vào hai danh hiệu lớn của Hà Nội gồm chức vô địch V-League và cúp Quốc gia, chưa kể thành tích vào tới bán kết AFC Cup 2019. Tuy nhiên, SEA Games 30 đã khiến Quang Hải mất điểm. Ở giải đấu này, sự kỳ vọng của các CĐV cũng như ông Park Hang Seo đối với Quang Hải là cực lớn. Ông Park đã trao cho Quang Hải chiếc băng thủ quân, đồng thời giữ anh từ đầu giải. Nhưng chấn thương ở trận đấu với Singapore đã khiến Quang Hải phải nói lời chia tay sớm với giải đấu. Đóng góp của Quang Hải ở giải đấu này gần như là con số không.

Ngược lại, SEA Games 30 đánh dấu phong độ chói sáng của Hùng Dũng trong màu áo U22 Việt Nam. Hùng Dũng không có kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý thông minh, lối chơi đậm chất nghệ sĩ như Tuấn Anh (HAGL). Anh cũng hiếm khi khiến giới mộ điệu ngây ngất với những pha ghi bàn đẳng cấp như Quang Hải. Nhưng bù lại, Hùng Dũng thực sự năng nổ và bền bỉ ở khu vực giữa sân. Ở cả cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia, các con số thống kê đều cho thấy Hùng Dũng là gương mặt duy nhất đủ khả năng khiến Quang Hải phải nể phục.

Tại V-League, Dũng thi đấu 2.054 phút, kiến tạo ba bàn và có ba bàn thắng. Các con số này ở AFC Cup lần lượt là 1.318 phút, một pha kiến tạo và một bàn thắng. Anh cũng chơi trọn 480 phút của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, 90 phút ở King’s Cup 2019 và 427 phút ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022. SEA Games 30 chính là điểm nhấn giúp Hùng Dũng đánh bại Quang Hải một cách ngoạn mục khi đóng vai trò quan trọng đem lại tấm HCV sau 60 năm chờ đợi cho bóng đá Việt Nam. Tiền vệ CLB Hà Nội đóng vai trò “ông chủ” khu vực giữa sân U22 Việt Nam với 462 phút thi đấu. Ở trận Chung kết SEA Games 30, anh đóng góp một bàn thắng đem lại chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam.

Danh hiệu Quả bóng vàng là phần thưởng xứng đáng cho Đỗ Hùng Dũng trong một năm có nhiều nỗ lực và cống hiến đối với bóng đá Việt Nam.

Danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), vốn cũng thi đấu rất xuất sắc tại SEA Games 30.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/5/2020

Di tích nhà tù Hỏa Lò thu hút khách tham quan

Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) vừa áp dụng chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch sau thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19.

Theo đó, khách sẽ được miễn hoặc giảm phí tham quan, miễn phí trông giữ xe, thuyết minh và nhận quà lưu niệm đặc trưng của di tích. Nếu khách đi theo đoàn sẽ được dựng vi-đê-ô clíp gửi tặng sau chuyến tham quan. Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đang xây dựng đề án tạo sản phẩm du lịch đặc trưng mới, hấp dẫn để đưa vào thực hiện trong quý III năm nay.

Khánh thành thư viện của huyện đảo Lý Sơn

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Thư viện huyện Lý Sơn.

Thư viện được đầu tư hơn ba tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp tòa nhà chính và các hạng mục phụ trong khuôn viên, lắp đặt các trang thiết bị tại phòng đọc, kho sách với hệ thống máy điều hòa, phòng máy tính, kết nối in-tơ-nét. Toàn bộ số tiền đầu tư thư viện do Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tài trợ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/5/2020

Phiên chợ công nhân – Giá 0 đồng

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, ngày 22-5, tại Khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Phiên chợ công nhân – Giá 0 đồng”, nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Phiên chợ có 15 gian hàng với hơn 2.000 sản phẩm là các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, sữa, trứng, giấy vệ sinh, quần áo, dầu gội, sữa tắm và một số dược phẩm khác. Đến với phiên chợ, công nhân lao động (CNLĐ) được cắt tóc, tư vấn sức khỏe và pháp luật miễn phí. Để thuận tiện cho quá trình mua hàng, Công đoàn các KCN tỉnh đã phát hành 5.000 phiếu mua hàng 0 đồng, trị giá 100.000 đồng/phiếu cho CNLĐ khó khăn tham gia phiên chợ.

Đến từ rất sớm để tham gia phiên chợ, anh Nguyễn Quang Thư, công nhân Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà phấn khởi cho biết: Tôi được Ban tổ chức phát cho một phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Tôi lấy gạo, mì chính, xà phòng, kem đánh răng. Dù giá trị về vật chất cũng không phải là lớn, nhưng tôi nhận thấy chương trình này có ý nghĩa rất thiết thực vì những món hàng này giúp đỡ anh em công nhân được phần nhỏ trong cuộc sống. Đối với chị Trương Thị Minh Tâm, công nhân Công ty TNHH NMS Việt Nam thì chia sẻ: Tôi cảm nhận được không khí vui vẻ, nhộn nhịp và ấm áp của chương trình. Tất cả các mặt hàng ở phiên chợ hôm nay đều có giá rẻ hơn so với các cửa hàng ở ngoài hay siêu thị; chất lượng cũng yên tâm vì đa phần là các mặt hàng Việt Nam, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều phiên chợ giá rẻ như thế này để những công nhân như chúng tôi được tiếp cận, giúp vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Đây là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2020 của Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và hướng về lợi ích của CNLĐ. Chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, cùng 21 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền là 490 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Minh Phượng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết: Chúng tôi quyết định dành toàn bộ số kinh phí vận động được phát hành 5.000 phiếu cho 5.000 CNLĐ, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng để mua các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, nước mắm, mì chính, bột canh, sữa, sách vở cho con CNLĐ với hy vọng giúp đỡ phần nào cho người lao động trong lúc khó khăn do không có việc làm. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công nhân, mà còn là sự chia sẻ, tình cảm của tổ chức công đoàn dành cho CNLĐ.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã tặng hai nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 80 triệu đồng. Công đoàn các KCN tỉnh cũng dành tặng 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 24-5.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 22/5/2020

Mỗi tỉnh chọn từ ba bộ sách giáo khoa trở lên

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài cho biết: Đến ngày 20-5 đã có 47 tỉnh gửi kết quả lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp một về Bộ GD và ĐT. Trong đó, tất cả 46 SGK của chín môn học của lớp một được Bộ GD-ĐT phê duyệt đều được các tỉnh lựa chọn.

Theo báo cáo gửi về, không có tỉnh nào lựa chọn nguyên một bộ SGK mà lựa chọn ít nhất từ ba bộ trở lên, trong đó có nhiều tỉnh chọn các môn học trải đều trong cả năm bộ SGK lớp một. Điều này cho thấy sự đồng đều trong chất lượng của từng cuốn SGK, sự lựa chọn của các địa phương hướng tới phù hợp với vùng, miền.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế việc lựa chọn SGK tại một số địa phương, trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19, song song với việc tổ chức dạy học qua in-tơ-nét, trên truyền hình cho học sinh, các trường tiểu học đã tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, biến nguy cơ thành cơ hội để nghiên cứu SGK một cách nghiêm túc, các trường và các địa phương đã thực hiện đúng theo lộ trình và và triển khai đúng theo quy định của Bộ GD và ĐT.

Ngay sau khi các địa phương công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa thì các nhà xuất bản và các địa phương sẽ phối hợp để lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK lớp một mới. Cùng với đó, các nhà xuất bản có SGK lớp một được lựa chọn cũng sẽ thực hiện cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho năm học 2020-2021.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/5/2020

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dâng Người tiếng hát mùa xuân

Tối nay 17-5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dâng Người tiếng hát mùa Xuân” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Ðài Truyền hình Việt Nam) vào lúc 20 giờ 10 phút.

Chương trình gồm ba phần với tổng thời lượng 110 phút: Người là Hồ Chí Minh; Những bông hoa trong vườn Bác và Dâng Người tiếng hát mùa Xuân. Ngoài những ca khúc đã ghi dấu ấn vào tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam, chương trình sẽ có thêm một số ca khúc mới, tạo dấu ấn. Sự xuất hiện của nhiều NSND như Quang Thọ, Thu Hiền, Tạ Minh Tâm, Thái Bảo, Phạm Ngọc Khôi, Quốc Hưng; cùng nhiều NSƯT như Ðăng Dương, Tố Nga, Lương Huy… và nhiều giọng ca ấn tượng khác như Tân Nhàn, Bùi Lê Mận, Phúc Tiệp…

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/5/2020

Thông tin về vụ bị cáo tự tử sau khi Tòa tuyên án

Ngày 30-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về việc ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước thông tin các nội dung liên quan đến vụ việc. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 15-1-2017, ông Lương Hữu Phước điều khiển xe máy biển số 93H8-5674 chở bạn có tên Trần Hữu Quý, lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Khi ông Phước rẽ trái sang đường thì va chạm với xe máy có biển số 93H2-0547 do ông Lâm Tươi điều khiển chở theo ông Trị Tiếp lưu thông bên phải theo hướng từ đường ĐT 741 đi đến đường ĐT 753.

Vụ tai nạn làm ông Quý và ông Phước bị thương và phải đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 17-1-2017, ông Quý tử vong. Ông Phước sau đó bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Ngày 29-3-2018, TAND thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài), tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lương Hữu Phước ba năm tù giam với hành vi “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Sau đó, bị cáo Phước kháng nghị bản án. Đến ngày 9-10-2018, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND thị xã Đồng Xoài với nhiều lý do. Trong đó, nêu rõ tại biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan vụ tai nạn không ghi rõ tình trạng ổ khóa điện khởi động xe ở vị trí mở hay tắt; lời khai của bị cáo không thừa nhận và các nhân chứng khai không cụ thể; biên bản khám nghiệm không đầy đủ nên kết luận điều tra và bản án sơ thẩm xác định bị cáo chuyển hướng không bật đèn xi nhan là chưa đủ căn cứ.

Ngoài ra, theo lời khai của ông Lâm Tươi, người tông xe vào xe ông Phước mâu thuẫn khi nói đã thấy ông Phước có dấu hiệu qua đường từ cách 50 m nhưng lại nói không kịp xử lý; Cơ quan điều tra chưa xác định hướng va chạm của xe máy do ông Lâm Tươi điều khiển đối với xe của ông Lương Hữu Phước; tại hiện trường không có dấu vết thắng của xe do ông Lâm Tươi điều khiển trước khi tông vào xe ông Phước; trong các văn bản không có sự đồng nhất về biển số xe của ông Lâm Tươi, ghi biển số 93H2-0547 trong khi biển đúng là 93H2-8547…

Ngày 6-12-2019, TAND TP Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lại nhưng cũng tuyên y án ba năm tù đối với bị cáo Lương Hữu Phước. Sau đó, bị cáo Phước tiếp tục kháng án. Đến đầu tháng 5-2020, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức xử phúc thẩm nhưng sau đó hoãn xử. Ngày 26-5-2020, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa vụ án ra xử. Tuy nhiên, tại ngày xử này, tòa không tuyên án mà chuyển sang sáng 29-5-2020 mới tổ chức tuyên án.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29-5-2020, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm ba năm tù đối với ông Lương Hữu Phước. Chiều cùng ngày, ông Phước mang theo chai thuốc nghi là thuốc sâu đến TAND tỉnh Bình Phước đi lên tầng hai, nhảy xuống tự tử và tử vong sau đó ít giờ. Vụ việc khiến dư luận địa phương xôn xao.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các đơn vị vào cuộc và tổ chức họp báo thông tin cụ thể. Quan điểm của tỉnh Bình Phước là theo sát, chỉ đạo điều tra theo đúng các quy định của pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/5/2020

Kết thúc xét xử vụ án gian lận thi THPT quốc gia

Sau sáu ngày xét xử và hai ngày nghị án, sáng nay, 29-5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã kết thúc phiên tòa, tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.

Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, xem xét lại quá trình xét xử, căn cứ vào cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La công bố và kết quả tranh tụng tại phiên xét xử, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La Quản Hữu Chiến chủ tọa phiên tòa đã đọc kết luận phiên tòa. Theo đó, tuyên phạt:

Tuyên phạt hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đối với ba bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 19 năm 6 tháng tù; Lò Văn Huynh, cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 21 năm tù; Cầm Thị Bun Sọn, cựu Phó trưởng Phòng Chính trị – Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 6 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 10 năm tù.

Tuyên phạt tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đối với năm bị cáo, gồm: Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm và phạt tiền 50 triệu đồng; Đặng Hữu Thủy, cựu Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu 8 năm tù, phạt 20 triệu đồng; Đỗ Khắc Hưng, cựu Trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 3 năm tù; Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng; Đinh Hải Sơn, cựu Thiếu tá, nguyên Đội phó Đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuyên phạt tội Đưa hối lộ đối với bốn bị cáo, gồm: Nguyễn Minh Khoa, cựu Thượng tá, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La 8 năm tù; Trần Văn Điện, cựu giáo viên Trường Tiểu học và THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La 9 năm tù, phạt 10 triệu đồng; Hoàng Thị Thành, cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Lò Thị Trường, lao động tự do cư trú tại TP Sơn La 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo Thành và Trường đã được trả tự do ngay tại tòa.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/5/2020

Xử phạt cây xăng găm hàng trục lợi 30 triệu đồng

Ngày 28-5, Đội trưởng Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Hợp tác xã (HTX) thương mại Láng Hạ do hành vi găm hàng trục lợi.

Trước đó, theo thông tin phản ánh từ người tiêu dùng, cửa hàng hàng xăng dầu số 11 (tại số 95 phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) của HTX Thương mại Láng Hạ có dấu hiệu găm hàng, chờ tăng giá để trục lợi khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, theo phản ánh của anh N.Đ.N., vào lúc 21 giờ đêm 27-5, anh có mang xe qua cửa hàng xăng dầu số 11 (thuộc HTX thương mại Láng Hạ) để tiếp nhiên liệu. Tại đây, anh N. đã nhận được câu trả lời ngắn gọn, “hết xăng A95”, từ phía nhân viên cửa hàng. Bức xúc trước thái độ của nhân viên cửa hàng, anh N. đã gửi hình ảnh và những thông tin liên quan cũng như cung cách bán hàng của cửa hàng xăng dầu số 11 đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra xử lý.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Tổng cục trưởng QLTT Trần Hữu Linh chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý. Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh đã cử Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Hà Nội) xuống hiện trường xác minh thông tin dư luận phản ánh.

Tại thời điểm kiểm tra ở cửa hàng xăng dầu số 11, lực lượng QLTT Đống Đa đã yêu cầu Cửa hàng trưởng mở bồn chứa xăng A95 để lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, Cửa hàng trưởng đã từ chối lực lượng QLTT với lý do, “nếu muốn mở bồn chứa xăng dầu để kiểm tra phải được sự đồng ý của lãnh đạo cửa hàng”.

Trước phản ứng của Cửa hàng trưởng, lực lượng QLTT Đống Đa đã mời lực lượng công an tham gia hỗ trợ. Khi lực lượng công an có mặt, phía cửa hàng mới chịu hợp tác, mở bồn chứa xăng A95 để lực lượng QLTT kiểm tra. Nhân viên cửa hàng cùng lực lượng QLTT cắm thước đo đã xác định lượng xăng A95 trong bồn là 2,57m (khoảng 20.000 lít xăng A95), không như thông báo của Cửa hàng trưởng là loại xăng này đã hết.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/5/2020

Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử một tháng

Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh bị Cục Báo chí tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong thời hạn một tháng cùng với mức phạt 55 triệu đồng

Ngày 28-5, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt đối với báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh vì những vi phạm hành chính.

Quyết định nêu rõ: Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng (5 thông tin, nhóm thông tin) trong các bài viết “Sun Group –“ Ông trời” không từ trên cao Bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm héc-ta rừng Bà Nà gục xuống” đăng trên Báo in ngày 23-9-2019; “Sun group, “ông trời” không từ trên cao” đăng trên Báo điện tử ngày 23-9-2019; “Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà” đăng trên Báo điện tử ngày 1-10-2019; “Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II” đăng trên Báo điện tử và Báo in ngày 23-10-2019; “Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim” đăng trên Báo điện tử và Báo in ngày 25-10-2019; “Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào “Mẹ rừng” đăng trên Báo điện tử ngày 26-10-2019.

Các vi phạm này được quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản.

Các vi phạm của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh có các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, trong nhiều bài viết.

Về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định 114 nêu rõ: Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phải chịu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 55 triệu đồng (năm mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 583/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-10-2015 trong thời hạn một tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cải chính, xin lỗi theo quy định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh chi trả.

Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/5/2020

Yêu cầu làm rõ nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ

Về việc một số báo của Nhật Bản như Asashi, Kyodo, Nikkei… đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên, nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

* Tổng cục Thuế cũng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ 27-5) đối với năm cán bộ, công chức liên quan tới vụ việc Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Cụ thể gồm: Vụ trưởng Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế), nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Thường – người ký quyết định kiểm tra Công ty TNHH Tenma Việt Nam; bốn công chức của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Đức Tuấn và ba thành viên đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Duy Cử, bà Nguyễn Thị Hoài Biên và bà Phạm Thị Thanh Tâm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/5/2020

Tuyên án phạt tù bốn cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên

Chiều 26-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Ðà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo và giảm án cho bốn bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại TAND tỉnh Phú Yên.

Theo đó, giảm ba năm tù cho hai bị cáo: Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh, còn 12 năm sáu tháng tù; Trương Công Lộc, phụ trách kế toán, còn 14 năm tù; giảm hai năm tù cho bị cáo Huỳnh Thị Nhã Nhàn, thủ quỹ, còn 13 năm tù; Ngô Thị Phương Thảo, kế toán viên, từ ba năm tù nay được hưởng án treo. Tòa buộc các bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng.

Từ năm 2010 đến tháng 8-2017, bốn bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. Ông Phước thống nhất trong lãnh đạo TAND tỉnh Phú Yên chủ trương xin hỗ trợ kinh phí ngân sách địa phương. Sau khi được UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí, ông Phước chỉ đạo ông Lộc hạch toán cuối năm chứng từ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động cùng các hoạt động thường xuyên bằng nguồn ngân sách trung ương giao. Còn nguồn kinh phí do ngân sách địa phương cấp, ông Phước cùng các cán bộ cấp dưới chia nhau sử dụng cá nhân rồi lập khống chứng từ, tài liệu để quyết toán. Với thủ đoạn như vậy, các bị cáo đã chiếm đoạt ngân sách địa phương hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2011 đến 2016, các bị cáo thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần một tỷ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách trung ương. Cũng theo bản án phúc thẩm, khi ông Vũ Xuân Hải, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Phú Yên, nghỉ hưu từ ngày 1-6-2013 ông Lộc không thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên mà lập khống chứng từ để rút tiền lương hằng tháng của ông Hải. Từ tháng 6-2013 đến tháng 8-2017, Lộc liên tục lập khống 51 chứng từ chi trả lương, ba chứng từ truy lãnh lương, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/5/2020

Cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa

Công an tỉnh Phú Yên ngày 31-5 xác nhận, đã khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. Bị can Lê Tấn Thảo bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 20-5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đối với ông Lê Tấn Thảo. Cuối tháng 3-2020, ông Thảo đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Thảo thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/5/2020

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị xử phạt 4 năm tù

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã tuyên án trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Tư lệnh QCHQ) bị phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa tuyên phạt các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng) 20 năm tù (tổng hợp bản án trước là 30 năm tù); Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Giám đốc điều hành Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh) 15 năm tù; Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành) 7 năm tù.

Về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, Tòa tuyên phạt các bị cáo: Bùi Như Thiềm (nguyên Trưởng phòng Phòng Kinh tế, QCHQ) 9 năm tù; Bùi Văn Nga (nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành, QCHQ) 8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (nguyên Trưởng phòng Tài chính, QCHQ) 7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành, QCHQ) 4 năm tù.

HĐXX nhận định, hành vi cho thuê đất quốc phòng của các bị cáo nêu trên đã vi phạm quy định pháp luật, khiến QCHQ mất quyền quản lý ba khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh. Giá trị quyền sử dụng của ba khu đất là hơn 939 tỷ đồng.

Do đó, hành vi của các bị cáo: Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Bị cáo Nguyễn Văn Hiến là Tư lệnh QCHQ có vai trò cao nhất trong quản lý đất đai, nhưng không làm hết chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, đôn đốc các cán bộ dưới quyền…, thiếu kiểm tra tính hợp pháp, không chỉ đạo kiểm tra năng lực các đối tác cho nên đã ký tờ trình đưa ba khu đất vào làm kinh tế trái quy định. Bị cáo không kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc không góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tháng 8-2011, bị cáo có thành lập đoàn tổng kiểm tra của QCHQ nhưng không có biện pháp chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý hay chấm dứt đối với các dự án sai phạm. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hiến có hành vi phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm đến tính đúng đắn trong quản lý đất quốc phòng, ngoài ra còn gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ cấp cao trong QCHQ cho nên phải xử lý nghiêm.

Các bị cáo: Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Duyệt và Vũ Thị Hoan được xác định đã có hành vi gian dối, giả mạo chữ ký để chuyển quyền sử dụng đất từ Công ty Hải Thành sang Công ty Yên Khánh Hải Thành, sau đó thế chấp vay vốn ngân hàng.

 

 

 

 

 

Tháng Năm 16, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 5 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:41 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 5 năm 2020

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân 15/5/2020

Bước chuẩn bị quan trọng tiến tới đại hội XIII của Đảng

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm theo dõi: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.Hoi nghi lan thu 32 ban chap hanh trung uong dang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Ðảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta. Dự báo những năm sắp tới, thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Ðảng, toàn dân tộc.

Ðây là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Ðảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, Trung ương đã tập trung thảo luận làm sâu sắc các nội dung về kết quả tổng kết công tác nhân sự Ðại hội XII; về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự phải trên tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Ðảng, đặt sự nghiệp chung của Ðảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền…

Xác định bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Trung ương đã tập trung thảo luận, xem xét, quyết định và thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như: Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là cơ cấu, số lượng đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, dự kiến ngày bầu cử…

Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng toàn quốc các Ðại hội gần đây, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trung ương cho rằng điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Ðại hội Ðảng toàn quốc như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại các phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Trung ương đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII theo đúng quy định của Ðảng.

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác được phân công. Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, thẳng thắn, giữ vững nguyên tắc, chế độ làm việc, chân thành và cầu thị. Trung ương hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Trung ương về những việc còn chưa làm được.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị “các đồng chí Ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Ðại hội XII, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. Ðặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng là bước chuẩn bị hết sức quan trọng bảo đảm Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Liên quan vụ đi tuần tra ngăn chặn đua xe, một chiến sĩ bị ‘quái xế’ tông phải cưa chân, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức thăm và tặng huy hiệu Tuổi Trẻ dũng cảm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh.

Ngày 12-5, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng huy hiệu Tuổi Trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Phan Đức Mạnh (21 tuổi), chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

Anh Mạnh bị thương trong khi chặn xe đua trái phép trên quốc lộ 51 đêm 11-4.

Tại bệnh xá Công an tỉnh Đồng Nai, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Cao Cường – bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai – đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phan Đức Mạnh, kèm theo đó là bằng khen của Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Đồng thời, anh Cường cũng hỏi thăm sức khoẻ, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm của anh Mạnh góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên trẻ noi theo.

Như đã đưa tin, khoảng 22h30 tối 11-4, cảnh sát giao thông (thuộc trạm CSGT ngã ba Thái Lan) phát hiện một nhóm khoảng 60 xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 51, đua xe với tốc độ cao ở khu vực phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, tài xế xe máy là Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, quê Sóc Trăng) đã lao thẳng vào anh Mạnh khiến anh gãy xương đùi phải.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên đã cắt cụt 1/3 giữa đùi phải.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng dánh cá ở khu vực thuộc chủ quyền Việt nam là không có giá trị

Ngày 11-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn.

Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1-5-2020 đến 12 giờ ngày 16-8-2020 trên các vùng biển; trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trước tình hình nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển thông báo cho ngư dân biết về việc này và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị. Các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/5/2020

Ba nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ngày 8-5, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho ba nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc trong lĩnh vực Y Dược, Toán học, Vật lý gồm:

Ba nha khoa hoc doat giai thuong ta quang buu

 1. PGS, TS Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngành Khoa học Y Dược)

Là tác giả của công trình: Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, 2018. IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147.

 1. PGS, TS Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt(ngành Toán học)

Là tác giả của công trình: Gue Myung Lee and Tien Son Pham, 2017. Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061-2084.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

 1. TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng(ngành Vật lý)

Là tác giả của công trình: Nguyen Truong Thanh Hieu, 2016. Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901.

Trước đó, ngày 29-4, Hội đồng Giải thưởng đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được các Hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề xuất người nhận giải trong tám đề cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Các đề cử Giải thưởng năm nay ghi nhận sự đa dạng của các đơn vị nghiên cứu đến từ các khu vực miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và khu vực Tây Nguyên (Đà Lạt). Điều này cho thấy phát triển đồng đều của khoa học Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước, ngoài hai trung tâm khoa học lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình đều là kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật trong các chuyên ngành, được thực hiện tại Việt Nam, công bố trên các tạp chí quốc tế xuất sắc, tiếp cận các hướng nghiên cứu mới trên thế giới.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã chọn ba nhà khoa học nêu trên, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tại Hà Nội.

Năm 2019, tập đoàn PHENIKAA đã ký Hợp đồng tài trợ cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Theo đó, PHENIKAA sẽ tài trợ kinh phí trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong ba năm liên tiếp (2019 – 2021) đối với kinh phí trao thưởng các Giải thưởng chính và Giải thưởng trẻ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Ngày 25-3, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 bộ hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Trước đó, từ ngày 1 đến 16-3, nhận được thông tin từ các cựu chiến binh cung cấp, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 685, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy được một bộ hài cốt; tại dông 300, khu vực Đồi Đài, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy được một bộ hài cốt; tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân được tám bộ hài cốt.

Tất cả 10 bộ hài cốt đều không xác định được danh tính, sau khi cất bốc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã bàn giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vị Xuyên. Đồng thời, ngành chức năng cũng lấy mẫu vật phẩm để xét nghiệm AND, làm cơ sở chứng minh thân nhân liệt sĩ sau này.

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành quy tập được 113 bộ hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 7/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm

Ngày 6-5, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cập nhật về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 ở Việt Nam; chia sẻ những mất mát, khó khăn mà người dân Hoa Kỳ phải gánh chịu; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và khởi động lại nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó dịch Covid-19; cảm ơn về thiện chí của Tổng thống Donald Trump tặng máy thở cho Việt Nam; cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu USD dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó dịch bệnh của Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế, cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào tới nhân dân Việt Nam; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh. Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc về việc Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ – ASEAN đã bị hoãn do dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Hoa Kỳ – ASEAN thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump bày tỏ hài lòng về tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, từ chính trị – ngoại giao, kinh tế – thương mại, an ninh – quốc phòng đến khoa học – giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân. Hai bên vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trong quý I-2020; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế – thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế – thương mại; thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2020, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ứng phó các thách thức chung; nhất trí tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ…

★ Ngày 6-5, với vai trò Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Tại cuộc điện đàm, hai bên trao đổi về kế hoạch phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng khu vực sau đại dịch Covid-19, triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19. Hai bên cũng nhất trí theo dõi, thúc đẩy các nước ASEAN cùng ba đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sớm thống nhất nội dung và thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê

Chiều 4-5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở mỗi nước, nhất trí hợp tác chặt chẽ để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo, với quyết tâm cao, chính sách mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, chung tay hành động, đến nay, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, từng bước đưa các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 triệu USD, thông qua các tổ chức quốc tế, để phòng, chống dịch Covid-19; thông báo đã quyết định hỗ trợ Nhật Bản 140.000 khẩu trang y tế để chống dịch.

Thủ tướng S.A-bê đánh giá cao các biện pháp ứng phó hiệu quả và thành tích ấn tượng của Việt Nam trong phòng, chống dịch; bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản vật tư, khẩu trang y tế. Hai bên khẳng định tiếp tục quan tâm, bảo đảm an toàn cho công dân của nhau. Thủ tướng S.A-bê thông báo, Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ 100.000 yên một người, áp dụng không chỉ với người dân Nhật Bản, mà cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường giao lưu, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng S.A-bê khẳng định, Nhật Bản tiếp tục cung cấp gói viện trợ thứ hai, giúp Việt Nam đối phó dịch bệnh, đồng thời tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các sáng kiến của Nhật Bản tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 hôm 14-4 về lập Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và khoản vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN. Thủ tướng S.A-bê đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cùng thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020, triển khai hiệu quả Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao trực tuyến của Phong trào Không liên kết

Ngày 4-5, nhận lời mời của Tổng thống A-déc-bai-gian I.A-li-ép, Chủ tịch đương nhiệm Phong trào Không liên kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến của Phong trào Không liên kết với chủ đề “Ðoàn kết ứng phó đại dịch Covid-19”.

Hội nghị lần này được tổ chức ở phạm vi hẹp và là lần đầu theo hình thức trực tuyến dành cho cấp nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 40 quốc gia thành viên Phong trào, đại diện cho các khu vực trên thế giới. Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Lãnh đạo các nước thành viên và các tổ chức quốc tế đã chia sẻ quan ngại chung về các thách thức chưa từng có tiền lệ mà đại dịch Covid-19 gây ra, nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, LHQ, WHO; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để cùng ứng phó đại dịch.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ quan ngại chung và nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi Phong trào Không liên kết cần củng cố và khẳng định tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua lịch sử sáu thập kỷ hoạt động, coi đây là kim chỉ nam giúp chuyển “nguy” thành “cơ”, vượt qua thách thức và chiến thắng đại dịch. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nước Không liên kết tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các cấp độ và lĩnh vực; có chiến lược hiệu quả để thực hiện “mục tiêu kép” là kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; ủng hộ tăng cường chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và kiên trì thực hiện các cam kết đa phương then chốt. Theo Thủ tướng, Phong trào Không liên kết cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong thúc đẩy thượng tôn pháp luật và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, phản đối các hành vi chính trị cường quyền và thúc đẩy dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cấm vận đơn phương, hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng Thư ký LHQ để duy trì một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ những kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch có được nhờ sự đồng lòng nhập cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; khẳng định Chính phủ Việt Nam nỗ lực tối đa vừa chống dịch vừa ổn định phát triển, bảo đảm an sinh xã hội để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng đề cập những nỗ lực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ trong tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để kiểm soát hiệu quả đại dịch, cũng như các đóng góp của Việt Nam về tài chính, vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu sản xuất tại Việt Nam đối với một số nước chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Kết thúc Hội nghị, các nước thành viên Phong trào Không liên kết đã thông qua Tuyên bố chung với nội dung chính bày tỏ sự ủng hộ của Phong trào đối với chủ nghĩa đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế nói chung và LHQ, WHO nói riêng, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, lên án và kêu gọi xóa bỏ các hành động cấm vận đơn phương vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế nhằm vào một số thành viên Phong trào, đồng thời nhất trí thành lập nhóm Ðặc trách Không liên kết để xây dựng cơ sở dữ liệu chung của các nước thành viên Phong trào trong phòng, chống đại dịch.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2020

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020).

Nguyen Thien Nhan giai phong mien nam

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ có các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; Cựu chiến binh, đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc của thành phố…

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Qua đó bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, tưởng nhớ biết bao đồng bào đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc; biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các chiến sĩ lực lượng tình báo, lực lượng binh vận, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, đồng bào chiến sĩ cả nước… Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Cho đến hôm nay, Đảng bộ cùng chính quyền thành phố tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những thành tựu to lớn mà đặc biệt là qua 35 năm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng”.

* Nhân dịp kỷ niệm 45 Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng và ba đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, là những người có nhiều đóng cho sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước và sự nghiệp hòa bình của dân tộc.

Tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Tàu, 92 tuổi, (ngụ quận Bình Thạnh), Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường văn hóa Quân khu 7, Chủ tịch Quốc hội đã cùng ôn lại những chiến công hiển hách của đồng chí trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đóng góp chung cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp hòa bình của dân tộc và cho chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc đồng chí Nguyễn Văn Tàu trường thọ, mãi làm tấm gương sáng ngời cho con cháu và thế hệ ngày nay học tập, noi theo. Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm hai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ quận 1) và mẹ Nguyễn Thị Cang (ngụ quận 3); Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung (ngụ quận Gò Vấp), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Thị Mai (ngụ quận Thủ Đức).

Quý Hiền

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/5/2020

Quốc hội Việt Nam trao vật tư y tế tặng một số nghị viện các nước

Chiều 14-5, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch AIPA- 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, từ ngày 11 đến 14-5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đại diện cho Quốc hội Việt Nam trao tặng vật tư y tế cho một số nghị viện và tổ chức liên nghị viện quốc tế.

Đại diện cơ quan ngoại giao các nước bao gồm: LB Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU), Bỉ, Bungary, Séc, Pháp, Hungary, Italy, Hà Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Campuchia, Lào, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Cuba, Brazil, Argentina, Mexico, Chile, Venezuela, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ.Viet Nam tang vat tu y te cho lien bang nga

Tham dự Lễ trao tặng, về phía Quốc hội Việt Nam có: Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước nhận quà tặng.

Về phía đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước nhận quà tặng và đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ của Việt Nam với các nước trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Điều đó được thể hiện qua sự trao đổi Đoàn thường xuyên và sự tiếp xúc, tham vấn, ủng hộ chặt chẽ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội cũng chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đại dịch Covid-19 đã gây ra cho nhiều quốc gia trên thế giới, những nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong cuộc chiến đối phó với đại dịch; đồng thời nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 lần này cho thấy, thế giới ngày càng đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức phi truyền thống, đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với các nước

Với tinh thần hợp tác quốc tế, nhằm chia sẻ khó khăn với nghị viện các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Quốc hội và nhân dân Việt Nam xin chia sẻ một phần nguồn lực của mình để ủng hộ nghị viện các nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 và hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm một phần tinh thần và vật chất giúp nhân dân các nước sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tại Lễ trao tặng, đại diện cơ quan ngoại giao các nước đã đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho nghị viện và nhân dân các nước.

Các đại sứ hy vọng, mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước ngày càng phát triển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong phạm vi khu vực và quốc tế.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/5/2020

Các nước ASEAN bàn về ứng phó tác động của dịch Covid-19 đối với lao động và việc làm

Ngày 14-5, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đặc biệt về ứng phó với các tác động của dịch Covid-19 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chương trình có sự tham dự của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Lao động quốc tế. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn, đã tham dự sự kiện này.

ASEAN nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động ASEAN đặc biệt về ứng phó với các tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) là sáng kiến của Indonesia với vai trò là Phó Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đề xuất. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 không chỉ tác động đến các ngành kinh tế, mà đặt ra những thách thức đối với việc làm và sinh kế của người dân ASEAN.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã cùng chia sẻ thông tin về các chính sách, chương trình và nhóm hỗ trợ xã hội của từng quốc gia nhằm ứng phó với tác động của dịch Covid-19, dành cho người lao động, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tiền lương – thu nhập, việc làm, an toàn và sức khỏe. Đồng thời, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng chia sẻ khuyến nghị đối với các phản ứng chung của ASEAN về tác động của Covid-19 trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Một nội dung được các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đặc biệt quan tâm, đó là thông qua “Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về ứng phó với các tác động của dịch virus corona 2019 (Covid-19) đối với lao động và việc làm”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, các Bộ trưởng Lao động ASEAN sẽ hợp tác trong các công việc sau.

Thứ nhất, cung cấp hỗ trợ kịp thời về sinh kế và sức khỏe cho tất cả người lao động, đặc biệt với những người thu nhập thấp và lao động làm trong nền kinh tế phi chính thức, các ngành có rủi ro cao.

Thứ hai, bảo đảm những người lao động bị sa thải hoặc bị thôi việc đều được bồi thường bởi người sử dụng lao động, hoặc được nhận trợ cấp xã hội.

Thứ ba, cung cấp hỗ trợ phù hợp cho người lao động di cư trong khu vực ASEAN.

Thứ tư, chia sẻ các thực tiễn và bài học tốt nhất giữa các quốc gia thành viên về các biện pháp giúp đỡ người lao động, người sử dụng lao động có nguy cơ, nâng cao khả năng phục hồi của họ.

Việc thực hiện các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự chuẩn bị về các chính sách lao động và việc làm trước những tác động bất lợi bởi đại dịch, vấn đề khủng hoảng kinh tế trong tương lai được giao cho các quan chức cấp cao ASEAN về lao động. Việc hợp tác chung được đưa vào Chương trình làm việc của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2021-2025, để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26.

Dịch Covid-19 tác động không nhỏ tới việc làm ở Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị, đặc biệt vào thời điểm các quốc gia ASEAN đang cùng chung tay ngăn ngừa đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ kinh nghiệm về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại Việt Nam; những biện pháp Chính phủ Việt Nam đang thực hiện để ứng phó kịp thời với những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Chính phủ Việt Nam, với sự ủng hộ đồng lòng của toàn xã hội, đã thực hiện những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Cho đến hôm nay, Việt Nam mới ghi nhận 288 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, gần 90% trường hợp nhiễm virus đã bình phục và đã 28 ngày liên tục không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng. Từ ngày 23-4, các hoạt động kinh tế và xã hội đã được dần mở cửa trở lại, với trạng thái bình thường mới. Đại dịch đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với Việt Nam nói riêng và tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung. Lao động và việc làm là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, xét cả về khía cạnh kinh tế và xã hội.

Việt Nam hiện có hơn 55 triệu lao động có việc làm. Do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất. Điều này đã tác động không nhỏ tới vấn đề việc làm của người lao động.

Tính đến ngày 30-4, số lao động ở Việt Nam bị mất việc làm là khoảng 670 nghìn người; 67% doanh nghiệp phải cho nhân viên chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động, tạm thời nghỉ việc hoặc bố trí việc làm luân phiên, nhất là những ngành nghề như: công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Lao động trong khu vực phi chính thức cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và ăn uống. Hơn 80% lao động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt lao động bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng,…phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời ứng phó với những khó khăn này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ trị giá hơn 62 nghìn tỷ đồng(khoảng 2,7 tỷ đô-la Mỹ) để hỗ trợ khoảng 20 triệu người thuộc bảy nhóm đối tượng thụ hưởng. Trong đó, trọng tâm nhằm hỗ trợ những người lao động và những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ được lao động và đứng vững trong giai đoạn hiện nay.

Đây là một gói hỗ trợ chưa có tiền lệ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn chưa từng có này.

Hiện Việt Nam đang tích cực giải ngân gói hỗ trợ này. Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ cho phép sử dụng 3.000 – 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với việc kiểm soát đại dịch tốt, từ ngày 23-4, các hoạt động kinh tế và xã hội đã bắt đầu hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Dự kiến, phần lớn người lao động sẽ sớm quay trở lại làm việc cùng với đà phục hồi kinh tế. Cùng với những nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp cần ưu tiên tập trung tái cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị, cần đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động để tăng năng suất lao động và tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, với mức độ hội nhập kinh tế cao trong khu vực, bất kỳ một vấn đề an ninh, kinh tế hay xã hội của một nước thành viên nào cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đối với các nước thành viên còn lại ở một mức độ nhất định. Tại khu vực ASEAN, mức độ ảnh hưởng của đại dịch đến nền kinh tế nói chung và lao động, việc làm nói riêng có thể khác nhau giữa các quốc gia song tôi cho rằng việc tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tại thời điểm hiện nay và trong tương lai sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhằm bảo đảm sự phát triển và thịnh vượng chung của ASEAN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, qua kinh nghiệm được các Bộ trưởng chia sẻ, có thể thấy, các quốc gia ASEAN đều có những biện pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt để giảm thiểu tác động của đại dịch lên lĩnh vực lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân của chúng ta. Bộ trưởng nhất trí về việc cần xây dựng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm có tính đến những phản ứng khẩn cấp về an sinh xã hội, quản lý lao động và bảo vệ quyền của người lao động di cư trong bối cảnh khủng hoảng như dịch bệnh, thiên tai…

Với sự quan tâm của Lãnh đạo Cấp cao và các hành động chính sách ở cấp khu vực, Bộ trưởng tin rằng, sẽ sớm cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, đồng thời cùng thống nhất những giải pháp hiệu quả nhằm khôi phục thị trường lao động trong nước và khu vực. Đây là những giải pháp quan trọng nhằmhiện thực hóa các cam kết được đưa ra trong Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về Covid-19 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường một Cộng đồng ASEAN chăm sóc và chia sẻ và một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn các Bộ trưởng và Tổng Thư ký ASEAN đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay để trình Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thông qua vào tháng 6 năm 2020.

Bên cạnh nội dung họp kín giữa các nước thành viên, Hội nghị còn diễn ra cuộc họp mở với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder đã chia sẻ khung khổ chính sách mà ILO đã đưa ra nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19 dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế với bốn trụ cột: thúc đẩy kinh tế và việc làm; hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập; bảo vệ người lao động tại nơi làm việc và dựa vào đối thoại xã hội để tìm các giải pháp. Theo đó, các Bộ trưởng ASEAN mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với ILO trong lĩnh vực lao động và việc làm thời gian tới, để giải quyết thách thức mà dịch Covid-19 và các vấn đề liên quan đến tương lai của việc làm nói chung.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/5/2020

Mở lại một số cửa khẩu phụ lối mở với Trung Quốc

Để khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý mở lại một số cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng theo đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn; cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng cũng cho phép UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động mở lại theo các quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, quy định về hoạt động thương mại biên giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạ mức lãi suất điều hành

Ngày 12-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định điều chỉnh giảm từ 30 đến 50 điểm cơ bản (0,3-0,5 điểm %) các mức lãi suất điều hành nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các mức lãi suất điều hành mới có hiệu lực kể từ ngày 13-5-2020.

Cụ thể tại Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Cũng tại Quyết định 918, NHNN còn giảm 0,5 điểm % lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (từ mức 3,5%/năm xuống mức 3,0%/năm).

Tại Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm xuống mức 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ mức 4,75%/năm xuống mức 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ mức 5,25%/năm xuống mức 4,75%/năm.

Tại Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN giảm từ mức 5,5%/năm xuống mức 5,0%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-; giảm từ mức 6,5%/năm xuống mức 6,0%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của QTDND và TCTCVM đối với các nhu cầu vốn này.

NHNN cho biết các mức giảm lãi suất được thực hiện trên phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước.

Trước đó vào ngày 16-3-2020, NHNN cũng đã giảm mạnh các lãi suất điều hành (có lãi suất giảm đến 100 điểm cơ bản) nhằm hỗ trợ doang nghiệp ứng phó dịch Covid-19.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Nội Bài năm lần liên tiếp lọt tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới

Ngày 12-5, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Skytrax – Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Vương quốc Anh đã công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2020. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài tiếp tục lọt tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới; Cảng HKQT Đà Nẵng lần đầu lọt tốp 10 sân bay được cải tiến nhất thế giới.

Theo kết quả xếp hạng của Tổ chức quốc tế Skytrax, Cảng HKQT Nội Bài đã năm năm liên tiếp (từ 2016 đến nay) có mặt trong “Tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới” (World’s Top 100 Airports 2020).

Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh Covid-19 và hàng không Việt Nam (HKVN) cũng không ngoại lệ, sự kiện một cảng hàng không Việt Nam năm lần liên tiếp lọt vào tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới là niềm tự hào không chỉ của cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Nội Bài nói riêng và ngành HKVN nói chung, đồng thời, còn tạo những thách thức, áp lực để Nội Bài có thể giữ vững và bứt phá trong những năm tiếp theo.

Những điểm nhấn về sự quyết tâm đó của Cảng HKQT Nội Bài trong thời gian qua có thể kể đến: Công tác điều hành, phối hợp đã nâng lên một bước khi các đơn vị hoạt động tại cảng cùng tham gia trực tập trung tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát, bảo đảm ra quyết định khai thác chính xác và kịp thời.

Các doanh nghiệp phi hàng không, các hãng taxi được yêu cầu cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá của hành khách như hòm thư góp ý, email, hotline, website, facebook, Esmile; lắng nghe, tiếp thu và xử lý đến cùng mọi ý kiến phản ánh của khách hàng (năm 2019 đã xử lý 360 ý kiến của hành khách, tăng 19% so với năm trước).

Đồng thời, triển khai nhiều hạng mục nhằm xây dựng không gian văn hóa, cảnh quan môi trường như lắp đặt giàn che nắng cho làn taxi chờ đón khách tại sân đỗ ô-tô P4 – Nhà ga hành khách T2; Lắp đặt mái che phủ xanh lan can cầu cạn Nhà ga hành khách T1; Trang trí vách kính trên cao hai đầu Đông Tây, tầng 3 Nhà ga T2; triển khai dự án mở rộng phòng khách hạng thương gia để tăng diện tích sử dụng từ 1.106 lên 1.543 m2),…

Theo công bố mới đây của Skytrax, Cảng HKQT Đà Nẵng đã vinh dự lọt vào “Tốp 10 sân bay cải thiện chất lượng tốt nhất thế giới”. Giải thưởng được Skytrax thực hiện trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại các sân bay quốc tế toàn cầu về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay.

Theo đánh giá của Skytrax, việc Cảng HKQT Đà Nẵng được nhận giải thưởng này là thành tích nổi bật nhất, minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ của Cảng trong năm 2020. Danh sách 10 sân bay cải thiện tốt nhất thế giới còn có những cái tên như Paris Orly (Pháp), Jeddah (Ả Rập), Muscat (Oman) hay Fukuoka (Nhật Bản).

Trước đó, tháng 8-2019, Cảng HKQT Đà Nẵng phối hợp Skytrax đánh giá chất lượng dịch vụ tại sân bay Đà Nẵng. Nhà ga quốc tế T2 được đánh giá tiêu chuẩn quốc tế bốn sao năm 2019. Dựa theo đánh giá này, Cảng HKQT Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục các hạng mục theo khuyến cáo của Skytrax, bố trí thêm các biển chỉ dẫn, hệ thống hiển thị thông tin bay (FIDS), giảm thiểu tiếng ồn tại nhà ga,…

Với tốc độ phát triển sản lượng hành khách thông qua đường hàng không tăng đột biến và duy trì mức phát triển liên tục thời gian qua, để bảo đảm chất lượng dịch vụ, Cảng HKQT Đà Nẵng cùng với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hàng không hoạt động tại sân bay thường xuyên phối hợp trong quản lý, điều hành để cung cấp các dịch vụ phục vụ tàu bay, phục vụ hành khách một cách tốt nhất.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2020

Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 6-5, thống kê của BHXH các tỉnh, thành phố về tình hình các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho thấy, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 745 đơn vị, tương ứng với 68.359 lao động và ước số tiền khoảng 259 tỷ đồng. Có 44 BHXH tỉnh, thành phố có đơn vị tạm dừng đóng.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế gặp khó khăn. Số người tham gia BHXH bắt buộc của các tỉnh, thành phố đều giảm mạnh so thời điểm tháng 12-2019; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm nhiều, như:

TP Hồ Chí Minh (210.982 người), Bình Dương (101.628 người), Hà Nội (65.038 người)… Ðến ngày 30-4, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch giao; giảm 421 nghìn người so tháng 3-2020, giảm 780 nghìn người so năm 2019.

Ðến hết tháng 4-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người, đạt 46,5% kế hoạch giao; giảm 11 nghìn so tháng 3-2020 và giảm 16 nghìn đối tượng so năm 2019. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người, đạt 96,7% kế hoạch giao, tăng 133 nghìn người so với tháng 3-2020, giảm 755 nghìn người so năm 2019. Có 28 BHXH tỉnh, thành phố vẫn giữ được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng đều so năm 2019…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 7,2 triệu tấn

Ngày 9-5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong bốn tháng qua, PVN và các đơn vị thành viên đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 7,2 triệu tấn, vượt 7,7%; sản xuất điện đạt hơn 7 tỷ kW giờ; sản xuất đạm đạt hơn 600 nghìn tấn, vượt 7,8%; sản xuất xăng dầu đạt 4,53 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch. Do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, giá dầu trung bình trong bốn tháng khoảng 48 USD/thùng; tổng doanh thu PVN đạt gần 204 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 24,1 nghìn tỷ đồng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Hải Phòng xây dựng tòa nhà cao 37 tầng

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2020), sáng 8-5, tòa tháp cao 72 tầng và sẽ là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại thành phố Cảng Hải Phòng.

Sáng 8-5, TP Hải Phòng và Tập đoàn FLC đã tổ chức động thổ Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Đây là tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Tòa tháp cao 72 tầng, tương đương với 290m, lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng trên biển và sẽ là tòa nhà cao nhất miền duyên hải Bắc Bộ và là một biểu tượng độc đáo của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đây cũng sẽ là một khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí cao cấp của thành phố Hải Phòng.

Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, với thiết kế hiện đại, độc đáo, gồm các hợp phần: khách sạn, văn phòng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, trung tâm hội nghị với sức chứa 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ẩm thực… Tập đoàn kỳ FLC kỳ vọng khi đi vào hoạt động, tòa tháp sẽ được đón nhận như là một trong những biểu tượng của thành phố Cảng Hải Phòng, là một trong những công trình điểm nhấn của Việt Nam năng động và đổi mới.

Tập đoàn FLC cam kết sẽ tập trung tối đa các nguồn lực để thi công, hoàn thiện, nhanh chóng đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục mở rộng các đường bay kết nối hai chiều từ cảng hàng không Cát Bi tới các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Tập đoàn FLC và các đối tác cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành cùng Dự án FLC Diamond 72 Tower.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/5/2020

Thường trực Chính phủ họp ứng phó dịch Covid-19 bàn về mô hình tổ chức Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Sáng 7-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ứng phó dịch Covid-19.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, ngành y tế, các địa phương có nhiều nỗ lực, không để tình trạng xấu diễn ra. Cả nước đã trở về mức độ nguy cơ thấp, thậm chí nguy cơ rất thấp; đây là điều đáng mừng. Tuy vậy tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, số người nhiễm đông, số người chết còn nhiều; nhưng trong nước an toàn, nếu có người bệnh chỉ là trường hợp nhập cảnh và chúng ta đã nhanh chóng cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm cộng đồng…

Nhân dịp này, Thủ tướng đưa ra thông điệp mới: Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế – xã hội để người dân trở lại bình thường trên tinh thần đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng cần phải tập trung ở mọi cấp, mọi ngành; không được chủ quan, coi thường dịch. Thường trực Chính phủ đưa ra biện pháp nới lỏng, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Theo đó, nếu có người ở nước ngoài về thì đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư… phải có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp; y tế các cấp phối hợp với chủ các lao động này thực hiện tốt nhiệm vụ này, tuyệt đối không để dịch lây lan; sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính trong cộng đồng. Yêu cầu Ban Chỉ đạo duy trì nhóm phản ứng nhanh, dự báo, phát hiện nhanh các trường hợp dương tính, tiếp xúc gần dương tính, kịp thời khoanh vùng cách ly. Riêng ngành y tế các cấp dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND các địa phương phải trực, xử lý kịp thời, đầy đủ 100% khi có tình huống xảy ra, không được để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Thường trực Chính phủ cũng đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo là không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học; các cửa sổ chính bảo đảm thông thoáng. Các trường cần tăng cường lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh. Không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học, không hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau; các hoạt động khác là bình thường. Ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương phải có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, đạt kết quả trung thực, khách quan.

Cho phép các dịch vụ kinh doanh trở lại hoạt động bình thường, trừ vũ trường, ka-ra-ô-kê được xem xét sau. Các dịch vụ kinh doanh thiết yếu được mở cửa trở lại, kể cả cửa hàng ăn uống với điều kiện bảo đảm PCD, nhất là sát trùng tay, đeo khẩu trang,… Đồng ý kiến nghị về bỏ giới hạn số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng nhưng yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang. Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện tập trung đông người, như các giải bóng đá…; khuyến cáo đeo khẩu trang, sát trùng tay tại các hoạt động này; các bệnh viện trở lại hoạt động bình thường để chữa trị bệnh cho nhân dân. Ngành y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc xét nghiệm; nghiên cứu các phác độ điều trị, xây dựng hướng dẫn, tập huấn cho y tế cơ sở, thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người dân tại cộng đồng, hướng dẫn xử lý các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính; đề phòng mùa đông tới có thể có nhiều dịch bệnh khác.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các giải pháp được giao, trong đó có tập trung tháo gỡ khó khăn để sản xuất, kinh doanh phát triển; các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ phải có hiệu lực trước khi Hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày mai 9-5. Đưa nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội đến sớm với người khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh; yêu cầu công tác này phải được giám sát chặt chẽ, không để xảy ra gian lận, tiêu cực. Các bộ, ngành, địa phương liên quan phải có phương án kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư; tìm và thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến làm ăn.

Về thông quan hàng hóa qua cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp xử lý; cho phép mở cửa trở lại một số cửa khẩu phụ theo đề xuất của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác, UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm tối đa công tác PCD, mở cửa trở lại theo quy định đã đề ra, bảo đảm quy trình kiểm soát PCD. Chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, hải sản xuất khẩu; nhập khẩu nguyên liệu cấp thiết mà trong nước chưa có. Chỉ thông thương hàng hóa, không cho người nhập cảnh; không được lợi dụng các cửa khẩu phụ để buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn; đẩy mạnh du lịch nội địa. Tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án khởi động trở lại thị trường du lịch quốc tế khi tình hình cho phép. Các ngành y tế, giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, trong đó có việc đưa công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước, bảo đảm trật tự, mức độ, phù hợp tình hình và năng lực tiếp nhận; Bộ Tài chính tăng cường quản lý kinh phí và bảo đảm bổ sung kinh phí PCD kể cả ở cấp Trung ương và địa phương.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, ở các quốc gia, vị trí của cơ quan này rất quan trọng, đồng thời nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong, nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; biên chế phù hợp từng chức năng, nhiệm vụ. Thủ tướng nhất trí với phương án Ủy ban cạnh tranh quốc gia tương đương Tổng cục, cơ quan điều tra của Ủy ban sẽ tương đương cấp cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng, nhiệm vụ. Mô hình Tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động, mối quan hệ của Ủy ban với Bộ Công thương và các cơ quan khác. Theo quy định của Luật Cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia do Thủ tướng bổ nhiệm, vì thế, xác định vị thế Ủy ban tương đương Tổng cục sẽ bảo đảm tính tương đồng về thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban. Việc điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh có tính chất đa quốc gia, xuyên biên giới đòi hỏi phải xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh có vị thế, vai trò đủ mạnh để tiến hành thực hiện hoạt động điều tra, xét xử một cách độc lập theo quy định. Thủ tướng giao Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban để xin ý kiến các thành viên và báo cáo Bộ Chính trị.

* Chiều 7-5, tại Hà Nội, BCĐ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ PCD Covid-19 trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong công tác PCD thời gian qua, nhất là lực lượng biên phòng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngành quân y, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly. Thời gian tới, toàn quân cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 19-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, đồng thời xác định giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xem nhẹ khi thấy dịch bệnh lắng xuống. Các đơn vị căn cứ vào đánh giá mức độ nguy cơ dịch của đơn vị mình cũng như dịch trên địa bàn để triển khai các biện pháp PCD phù hợp, thực hiện chủ trương vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên quyết không để dịch lây lan.

* Tiểu ban Điều trị (BCĐ quốc gia PCD Covid-19) cho biết: Ngày 7-5, người bệnh thứ 265, nam, 26 tuổi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) được công bố khỏi bệnh Covid-19. Đây cũng là người bệnh cuối cùng trong tổng số bốn người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được công bố khỏi bệnh. Người bệnh sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

* Sở Y tế Hà Nội có văn bản đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng y tế quận, huyện, thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường quản lý các phương pháp PCD Covid-19 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền. Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá dược liệu, thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngoài công lập và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền.

* Ngày 7-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) ban hành văn bản yêu cầu các địa phương và nhà trường không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà; không áp dụng giãn cách trong lớp học. Các cơ sở giáo dục được sử dụng máy điều hòa không khí trong lớp học, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp PCD bệnh theo quy định.

* Tập đoàn Vingroup cho biết, Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán U-Crai-na tại Việt Nam đã ký kết biên bản thống nhất tiếp nhận 2.400 máy thở xâm nhập điều trị Covid-19 do Tập đoàn Vingroup hoàn thiện, sản xuất và trao tặng. Dự kiến những lô máy thở sẽ được chuyển giao từ ngày 15-5 đến ngày 30-8. Hiện, hai loại máy thở đang được các cơ quan quản lý chất lượng và Hội đồng ngành y đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng lưu hành tại Việt Nam. Tập đoàn Vingroup cung cấp các mẫu máy thở để Nga và U-crai-na thực hiện các thủ tục kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của nước bạn.

* Ngày 7-5, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ 246.706 đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/5/2020

Hơn 100 tấn vải thiều được ký hợp đồng bao tiêu xuất khẩu

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có Thông báo số 88/TB-UBND về việc tổ chức hoạt động trở lại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; không gian đi bộ tại khu vực phố cổ, từ ngày 15-5-2020.

Trước đó, để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã báo cáo UBND TP Hà Nội cho phép tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận, gồm: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào – Hàng Giấy – chợ đêm Đồng Xuân; sáu tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội.

Đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã được đẩy lùi, Hà Nội cũng như cả nước triển khai vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1724/UBND-KGVX ngày 9-5-2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm duy trì trở lại hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 15-5. Lịch hoạt động của các không gian đi bộ vẫn tiến hành như cũ. Trong đó, phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động từ 19 giờ ngày thứ sáu và kết thúc vào 24 giờ Chủ nhật hằng tuần.

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch, lực lượng chức năng của thành phố và của quận sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Trao giải thưởng Cánh diều 2019

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam công bố kết quả và trao giải thưởng Cánh diều cho các tác phẩm và nghệ sĩ, tác giả, nhà làm phim xuất sắc năm 2019. Từ 113 tác phẩm tham dự giải, trong đó có: 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn, sáu công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Kết quả, giải Cánh diều vàng thuộc về các tác phẩm: “Hạnh phúc của mẹ” (phim truyện điện ảnh của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông); “Về nhà đi con” (phim truyện truyền hình của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng); “Con chim gỗ” (phim hoạt hình của đạo diễn Trần Khánh Duyên); “Chư Tan Kra” (phim tài liệu của đạo diễn Vũ Minh Phương); “Cuộc chiến chống Sars” (phim khoa học của đạo diễn Lưu Ngọc Ánh), “Lò đốt rác thải sinh hoạt” (phim khoa học của đạo diễn Nguyễn Lê Văn và Nguyễn Hồng Việt).

Hội Điện ảnh Việt Nam cũng trao bằng khen và các giải cá nhân xuất sắc tặng biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên… Để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2019 được tổ chức nhanh gọn theo hình thức trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/5/2020

Trưng bày và xếp sách nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Thư viện Ðồng Nai vừa tổ chức trưng bày và xếp sách nghệ thuật chuyên đề Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

Hơn 300 đầu sách liên quan cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 50 hình ảnh tư liệu báo chí được trưng bày, giới thiệu. Các đầu sách về Ðảng, Bác Hồ, lịch sử văn hóa Ðồng Nai được sắp xếp thành nhiều mô hình đẹp. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh sưu tầm sách của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết bài và giới thiệu trên website, trang facebook của thư viện nhằm cung cấp thêm các tư liệu quý báu cũng như nhiều câu chuyện về Bác trong sinh hoạt đời thường, cách làm việc cho đến chặng đường hoạt động cách mạng của Bác.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2020

Giảm 50% phí tham quan di tích ở Huế trong ba tháng

Ngày 8-5, tại kỳ họp bất thường lần thứ tám HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa VII) đã thông qua nghị quyết về chính sách kích cầu du lịch nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; đáng chú ý là giảm 50% phí tham quan các điểm di tích tại Huế trong ba tháng, từ ngày 8-5 đến 31-7.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm 2020, ngành du lịch đã triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được đề ra. Kết quả đạt được trong tháng 1-2020 hết sức tích cực, các chỉ tiêu du lịch đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách đến tăng 22,07% (khách quốc tế tăng 33,65%), doanh thu du lịch tăng 14,89%…

Trong bón tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 940 nghìn lượt, giảm 50% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 426.911 lượt, giảm 44,95%. Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch ước đạt 859 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch trong bốn tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp từ doanh nghiệp du lịch hơn 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu sụt giảm mạnh; nhiều công ty du lịch, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm du lịch… tạm dừng hoạt động; một số đơn vị đứng trước nguy cơ phá sản; hàng ngàn lao động trong ngành du lịch bị cắt giảm, không có thu nhập…

Bên cạnh đề ra các giải pháp, gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện các chương trình kích cầu để phục hồi và phát triển ngành du lịch trở lại. Kết quả đáng mừng là trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 với quyết định miễn phí tham quan tại Quần thể di tích cố đô Huế của UBND tỉnh (từ ngày 30-4 đến 7-5) đã thu hút trên 22 nghìn lượt khách đến Huế.

Từ kết quả nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8-5 đến 31-7; tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, các tháng còn lại năm 2020 tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham quan các điểm di tích nhưng không quá 50%.

Ngoài ra, thực hiện chính sách giảm trừ phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên Huế; xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính quyền.

Đặc biệt, sẽ tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc vào cuối tháng 5-2020 để kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và công bố các gói kích cầu của tỉnh tại hội nghị gắn với giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của địa phương…; kết nối với Đà Nẵng và Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền trung.

Bên cạnh đó, tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại nội Huế, ít nhất là một chương trình biểu diễn nghệ thuật một ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 15-7 đến hết năm 2020. Tập trung phát triển, tổ chức có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp dẫn, có điểm nhấn cũng như tăng cường quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược để thu hút du khách, như: Festival Huế 2020; Lễ hội Huế – Kinh đô ẩm thực; Lễ hội Huế – Kinh đô áo dài; Vnexpress Marathon Huế 2020 và các lễ hội khác như: Ngày Hội Lân quốc tế Huế, Ngày hội Hiphop Huế, Festival bốn mùa… kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn (du lịch y tế – chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác du lịch biển, đầm phá, suối, thác…).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/5/2020

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020

Sáng 7-5 (tức rằm tháng tư năm Canh Tý), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020. Đại lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình An Viên, VTVCab, phát trực tuyến trên mạng xã hội để đồng bào phật tử cả nước được đón nhận không khí kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Đến dự Đại lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Đại diện GHPG Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự.

Tại Đại lễ, các tăng, ni, phật tử và đại biểu đã nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam. Trong Thông điệp, Đức Pháp chủ biểu dương chư tôn đức tăng, ni, các chùa và cơ sở tự viện, đồng bào phật tử đã tin tưởng, đồng thuận thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tăng, ni đã có nhiều thời khóa tụng kinh cầu bình an hằng ngày để mang năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an. Chúc tăng, ni và đồng bào Phật giáo có được niềm an ủi từ thông điệp từ bi bao la của Đức Phật và luôn luôn an lạc trong chính pháp, Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam mong muốn mỗi người bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, phát triển trên mọi lĩnh vực.

Trong diễn văn Phật đản, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam nhấn mạnh: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn tăng, ni, phật tử Việt Nam, các ban, viện trung ương, Ban Trị sự GHPG Việt Nam các cấp, Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự ích đạo lợi đời, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự, phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tử thích ứng với tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông Phật giáo trên tất cả các nền tảng hệ sinh thái số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, để chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết nối và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua ngoại giao văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại lễ cũng nghe Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đọc Thư chúc mừng Phật đản của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tại Đại lễ, các tăng, ni, đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, Liệt sĩ và thực hiện nghi thức dâng hương, tắm Phật truyền thống.

* Ngày 7-5, tại chùa Liên Phái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020. Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Vũ Chiến Thắng đã gửi lời vấn an sức khỏe đến Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông T.Ư GHPG Việt Nam cũng như tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản. Đồng thời đánh giá cao những hoạt động truyền thông, những thông tin đã được Ban Thông tin – Truyền thông truyền tải hiệu quả trong thời gian đại dịch vừa qua. Qua đó, giúp tăng, ni, phật tử và nhân dân cả nước nắm bắt được những thông tin chính thống, đồng thời có các biện pháp phòng, chống dịch thật hiệu quả.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ hy vọng Hòa thượng cùng các thành viên trong Ban Thông tin – Truyền thông và tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, góp phần vào việc ổn định tình hình để phát triển trong hướng Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối giữa bạn đọc, đồng bào Phật tử với các cấp chính quyền, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2020

Phố sách Hà Nội mở cửa trở lại

Sau một thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 1-5, Phố sách Hà Nội chính thức mở cửa trở lại để đón bạn đọc dịp nghỉ lễ.

Pho Sach Ha Noi hoat dong tro lai

Ngày này cũng đánh dấu ba năm Phố sách đi vào hoạt động, trở thành không gian văn hóa, tri thức quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách, góp phần phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Trong ngày hoạt động trở lại, hầu hết các gian hàng đã mở cửa đón khách, chuẩn bị nhiều sách mới phục vụ nhu cầu của công chúng. Lượng người dân và du khách đến Phố sách Hà Nội chưa đông; tất cả đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2020

Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1

Để hỗ trợ học sinh lớp 1 tiếp thu kiến thức môn Tiếng Việt tại nhà, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bắt đầu phát sóng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1” vào 9 giờ sáng hằng ngày trên Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7.

Bộ GD-ĐT cho biết, để giúp học sinh, giáo viên có thêm phương tiện giảng dạy, học tập kiến thức môn tiếng Việt trong và sau mùa dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT phối hợp Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”. Chương trình được phát sóng lúc 9 giờ hằng ngày.

“Dạy tiếng Việt lớp 1” gồm 12 số, cung cấp nội dung kiến thức của toàn bộ học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1, theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT tinh giản. Mỗi số (dài khoảng 25 phút) giới thiệu kiến thức cốt lõi của một số bài học trong sách giáo khoa; trong đó chủ yếu hướng dẫn việc tập đọc và kỹ thuật viết các chữ cái, các vần mới. Các bài học được thiết kế sử dụng nhiều hình họa sinh động, hình ảnh trực quan, các trò chơi ôn luyện… để tạo hứng thú học tập và giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Tham gia cố vấn, xây dựng bài giảng truyền hình là đội ngũ giảng viên uy tín của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, giáo viên môn tiếng Việt của một số trường tiểu học… Giáo viên tham gia giảng dạy trong chương trình được tuyển lựa kỹ lưỡng, là các thầy cô vừa giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng dạy học trên truyền hình.

Đánh giá Tiếng Việt là môn học công cụ, tạo nền tảng cho các em học sinh lớp 1 theo học tiếp lớp trên, Bộ GD-ĐT mong muốn qua chương trình sẽ giúp học sinh lớp 1, đặc biệt các em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có điều kiện hoặc gặp khó khăn trong việc học online, dễ dàng tiếp cận và học tập tại nhà.

“Việc tự học qua truyền hình hay internet với học sinh 1 là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong điều kiện các em đã nghỉ học ở trường dài ngày vì dịch Covid-19, để bảo đảm không có tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2, ngành GD-ĐT rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội khác, để việc học tại nhà của các em đạt hiệu quả, học sinh hoàn thành chương trình theo các yêu cầu của chuẩn đầu ra”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài cho biết.

Ngoài dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1, Bộ GD-ĐT đang tiếp tục cùng VTV7 thực hiện chương trình dạy Toán lớp 1, dạy Tiếng Việt và Toán cho học sinh lớp 2. Những chương trình này sẽ được giới thiệu tới các nhà trường để học sinh, giáo viên tham khảo, học tập.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

VFF phạt 11 cầu thủ đội U21 Đồng Tháp

Tối 11-5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định từ số 142 – 152 về việc kỷ luật 11 cầu thủ của đội U21 Đồng Tháp vì có hành vi vi phạm liên quan đến việc tham gia cá độ, đánh bạc trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2019.

Trước đó, đầu năm 2020, ngành chức năng phát hiện trong trận đấu giữa U21 Vĩnh Long – U21 Đồng Tháp tại vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra ngày 19-6-2019 trên sân vận động Thành Long 1 (TP Hồ Chí Minh) xảy ra tình trạng cá độ. Theo đó, chín cầu thủ đá chính ở đội U21 Đồng Tháp tham gia cá cược cùng với hai cầu thủ dự bị cũng ở đội này. Cầu thủ cầm đầu trong vụ việc được xác định là Huỳnh Văn Tiến (SN 1999).

Tường trình với VFF, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, Tiến và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (hai bàn trở xuống) 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho chín cầu thủ đá chính và hai dự bị.

Trong các quyết định xử phạt của VFF, Tiến bị kỷ luật nặng nhất do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc. Theo đó, Huỳnh Văn Tiến bị Ban kỷ luật VFF phạt năm triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.

Ngoài ra, VFF còn kỷ luật các cầu thủ: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh của đội U21 Đồng Tháp với mức phạt 2,5 triệu đồng/cầu thủ và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá sáu tháng do có hành vi tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá.

VFF cũng cho biết, các cầu thủ nhận kỷ luật trên có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến được giảm án

Chiều 12-5, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng: Trần Văn Minh; Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm,” nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 17 bị cáo khác, trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Theo đó, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo được HĐXX tuyên giảm án, gồm: Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (án sơ thẩm 5 năm tù).

Cùng về các tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù); Trần Phi (nguyên Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng) chịu mức án 12 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù); Lê Anh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam); Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam); Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam).

HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Văn Minh (17 năm tù) và Phan Văn Anh Vũ (25 năm tù), cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tổng hợp hình phạt với các bản án đã tuyên trước đó, bị cáo phải chịu mức án 30 năm tù. Ngoài hai bị cáo trên, 11 bị cáo khác trong vụ án cũng bị HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Tại phiên toà, HĐXX nêu rõ, bản án cấp sơ thẩm kết luận cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai là đúng người, đúng tội.

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, HĐXX cho rằng, có đủ căn cứ xác định bị cáo Vũ cùng bị cáo Minh và các bị cáo khác có sự thống nhất về hành vi trái pháp luật. Doanh nghiệp không thuộc diện được mua nhà. đất công sản nhưng Vũ đã lợi dụng các mối quan hệ với bị cáo Minh, nhờ các công ty nhà nước đứng tên giúp. Sau khi thâu tóm, bằng nhiều cách, bị cáo Vũ đã chuyển nhượng trái pháp luật các tài sản này. Hành vi của Vũ được sự tiếp tay của cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong thời gian dài. Mức án sơ thẩm đã tuyên với bị cáo Vũ là “không oan, không nặng” nên cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/5/2020

Điều tra lại vụ án liên quan Đường “Nhuệ”

Ngày 11-5, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hai vợ chồng bị cáo là ông Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962 và bà Phạm Thị Quyết, SN 1967, trú tại số 138, đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường “Nhuệ”), bị tòa triệu tập với tư cách là người có nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan.

Đây là vụ án được TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm tháng 6-2019, liên quan đến hai bị cáo nêu trên vay số tiền 900 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, SN 1956 và bà Lê Thị Tuyết, SN 1966, trú tại số nhà 216, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô-tô Camry, BKS 17K-9966.Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên án bị cáo Lẫm 14 năm tù giam, bị cáo Quyết 13 năm tù giam. Từ đó đến nay, vợ chồng Lẫm, Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng. Ngày 28-4 vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với hai bị cáo nêu trên từ tạm giam thành bảo lãnh cho tại ngoại.

Sau một ngày xét hỏi, tranh tụng, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm đã tuyên án, trong đó cho rằng, quá trình điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm còn sơ sài, việc quy kết hành vi của các bị cáo chưa rõ ràng. Cần phải làm rõ vợ chồng Lẫm, Quyết đã trả tiền cho ông Tới hay chưa? Có việc vợ chồng Lẫm, Quyết vay nợ rồi bỏ trốn, hay do nhóm Đường “Nhuệ” dọa giết cho nên phải ẩn náu?… Do đó, HĐXX phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày 12-6-2019 của TAND tỉnh Thái Bình, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh để giải quyết theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Kết thúc phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi Viện KSND tỉnh Thái Bình thụ lý lại vụ án đối với vợ chồng Lẫm, Quyết.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/5/2020

Bắt giam Phó Tổng Giám đốc VEC

Ngày 11-5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can,

Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn 65 km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không bảo đảm chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2020

Xử lý việc đưa thông tin sai trên Google Maps

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Văn bản số 623/PTTH&TTÐT gửi UBND tỉnh Phú Yên về kết quả xử lý đưa thông tin sai trên Google Maps. Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Công ty Google xóa các thông tin sai sự thật nêu trên.

Kết quả, Công ty Google đã xóa cụm từ “Golden, sandy South China sea beach” và hiển thị thành “Bãi biển Phú Lâm”. Trước đó, ngày 18-4-2020, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 2006/UBND-KGVX gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Google Maps đã hiển thị thông tin sai sự thật khi ghi “Bãi biển Phú Lâm Golden, sandy South China sea beach”, tại vị trí ven biển phường Phú Ðông, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/5/2020

24 người chết do tai nạn giao thông trong ngày 2/5

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 2-5 (ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), tất cả đều xảy ra trên đường bộ, làm 24 người chết, 22 người bị thương.

Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do đi không đúng làn đường, phần đường quy định, thiếu quan sát, sử dụng rượu, bia, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật,… Trong ba ngày nghỉ lễ, TNGT tăng 15 vụ (16,5%), tăng ba người chết (4,9%) và giảm bốn người bị thương (8,3%) so ba ngày nghỉ lễ năm trước.

Ngày 2-5, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 7.900 trường hợp vi phạm, tăng hơn 4.900 trường hợp (163%) so cùng kỳ năm trước, nộp Kho bạc Nhà nước 2,99 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 7.800 trường hợp; tạm giữ 91 xe ô-tô, 1.434 xe máy; tước 428 GPLX các loại, trong đó xử lý 496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia ngày 2-5 nhận được sáu cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng đón thêm khách và ùn tắc giao thông. Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung.

Ngày 1-5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ phương tiện cơ giới trên tỉnh lộ 769, phát hiện phương tiện mang BKS 59 N3 – 077.03 chạy quá tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người vi phạm bỏ chạy, va chạm với xe đặc chủng BKS: 60 A1- 0125 do Trung úy Nguyễn Đình Thọ, thành viên tổ công tác điều khiển, khiến cả đối tượng và Trung úy Nguyễn Đình Thọ bị thương nhẹ, hai phương tiện bị hư hỏng. Qua khai thác, đối tượng tên Ngô Văn Dững, SN 1993, trú tại Phong Điền, TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Dững là 93,31 mg/100 ml máu, Công an huyện Long Thành tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, tình hình trật tự ATGT trong ngày 2-5 cơ bản bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm và đô thị lớn; tuy nhiên, số người chết và bị thương do TNGT tăng so cùng kỳ năm trước. Ngày 3-5 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, mật độ phương tiện trên các quốc lộ về TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn sẽ tăng rất cao, nguy cơ ùn tắc giao thông lớn, đề nghị lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/5/2020

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 27 và 28-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Qua giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, vốn nhà nước, dự án đầu tư và công tác cán bộ, UBKT Trung ương yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
 2. Qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBKT Trung ương nhận thấy:

Đồng chí Lê Viết Chữ và đồng chí Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và một số cá nhân

– Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

– Đồng chí Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và đồng chí Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng Công ty, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 43 của UBKT Trung ương

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2. Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra Bộ. Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ. Khiển trách đối với các đồng chí Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng; Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Nguyễn Hải Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và đồng chí Cao Xuân Đăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. UBKT Trung ương nhận thấy:

– Đồng chí Nguyễn Quang Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ.

– Đồng chí Cao Xuân Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ; cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Cao Xuân Đăng.

 1. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không -Không quân.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Tháng Năm 11, 2020

Chuyện một người cháu ngoại: Vườn anh đào (P10)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 7:06 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 5 năm 2020

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

Phạm Tôn

4- Vườn Anh Đào (10)

Chiều 29/12/1981 lên tàu hỏa tại ga Hòa Hưng. Không có vé. Lên được là do Hữu Vân giới thiệu với một ông anh họ làm phó chủ tịch phường đưa lên. Chú Vượng tiễn và dặn dò mọi mánh mung cần thiết khi biết bị lừa bịp. Tự mình phải lo mọi cách để khỏi bị phát hiện. Cách thường dùng nhất là để mặc hành lý ở một nơi dễ quan sát rồi lên toa ăn ngồi uống nước nhâm nhi cho qua giờ. Kế đó hay, lại mặc áo da đen, cao lớn, rõ ra là người đàng hoàng, không ai khám xét, hỏi han gì cả, đến ga Hà Nội đúng 20:30, cứ đi đi lại lại, không bị nhân viên đường sắt nào hỏi thăm, chỉ chưa biết làm sao ra khỏi ga, vì vẫn chưa có vé. Một chú bé gầy gò đến bên nói nhỏ: Chú mua vé gì cũng có. Tôi nói: Đông Anh. Chả lẽ nói Gia Lâm, quá gần, làm sao mang vali to, ăn mặc kỹ lưỡng như vậy. Ngã giá. Tôi cầm vé ra cửa. Đã có vợ đón ngay ở cửa ga. Mặt tái mét, người run lên vì lạnh, không biết đợi từ khi nào vào tối 1/1/1982 thế này.

Bac Thuy Ba Tuyet Anh Hong Co Trang

Vào đến cửa buồng, tôi mới cảm thấy sao đói cồn cào đến thế này mà mấy giờ qua mình không hề cảm thấy gì cả. Thì ra, càng gần Hà Nội, mối lo đi lậu vé càng đè nặng, choán hết tâm trí tôi, chẳng còn biết đói khát là gì nữa. Tất cả chỉ tập trung tìm cho ra kế sách để thoát ra khỏi cửa nhà ga an toàn. Không ngờ cơ hội đến từ chú nhỏ gầy gò. Lời đầu tiên tôi nói với vợ là: Anh đói quá. Nàng nhìn quanh căn buồng nhỏ. Rồi đốt bếp dầu hỏa lên, đặt cái soong con có chút thịt băm để ăn cơm một mình còn sót lại. Đun sôi lên, lấy túi bánh đa nem ra thả từng cái bánh mỏng vào nước đang sôi, bỏ thêm nắm hành hoa, rau mùi. Còn tôi đã kịp xay một ít hạt tiêu đem ra làm quà Tết. Bỏ vào soong bánh đa nem nấu với thịt băm thơm lừng. Tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon hơn món vợ tùy hứng kịp thời nấu cho hôm ấy. Kể ra thì gặp nhau, ăn gì mà chả ngon. Nhìn nhau đã ngon rồi.

Chiều 2/1 đến cơ quan gặp anh Lê Giang, chị Hồ Vân ở phòng quản lý phóng viên thường trú. Tối 3/1, đến cơ quan đánh điện, gặp các anh Hồng Hà và Nguyễn Thọ trực đêm ấy.

Chiều 2/1, đến chị Thủy và Ánh Hồng, hai mẹ con vui vẻ cùng ăn cơm với vợ chồng mình. Tối, vợ chồng đến thăm Đoàn Di, Bùi Lê Nghiên. Sáng 3/1 Nghiên đến, rồi cô Ánh Tuyết cùng em Trang sang chơi. Tiếp đó bố con Di lại đến. Nhà chật mà lúc nào cũng có khách.

Căn gác 20 Phố Hàng Da có cầu thang nhỏ chữ L lên sân 3m2. Buồng 10m2 ngăn bằng một tủ cao thành một nơi tiếp khách 4m2 có cửa ra vào và cửa sổ song sắt. Phần trong, cũng có cửa sổ nhỏ song sắt và một cửa sổ lớn có song sắt rộng bằng chiều ngang buồng. Cửa này mở song sắt ra được, làm đường cho cô bé Đông sang chơi với bạn Nhàn em tôi, hoặc có khi đi qua mái hiên tôn nhà số 18 để sang vay hoặc cho mượn gạo lỡ kỳ đong mà đến bữa rồi. Căn nhà này người ta xây cốt để cho thuê nên có nhiều cái bất tiện. Tệ nhất là nhà này và nhà nối dài ra tận ngõ Hà Trung phải chung một nhà tiêu. Hai nhà đều có thể mở cửa được bất kỳ lúc nào. Tắm thì ở dưới cầu thang hẹp, mang nước vào mà tắm. Tôi cao, vợ thương cho tắm ngay tại chỗ tiếp khách, đặt một cái thau nhựa to, mua nước sôi ở bên xưởng củi 24 Hàng Da, và xách nước dưới nhà lên. Dạo ấy, hay mất điện, tôi muốn đọc sách phải mở cửa sổ trong luồng gió lạnh, nổi mẩn cả người lên, ngứa không chịu nổi, Đông phải đi xin mảnh vó cũ, xao lên chườm xát kỹ mới đỡ.

Còn năm ngày nữa là đến Tết Nhâm Tuất. Năm nay, lá dong rẻ lạ thường. Cách đây mười ngày, mậu dịch bán 17,500 một trăm lá. Chị Thu mua ngoài lên đến 18đ. Ngay sau đó giá thị trường xuống, mậu dịch xuống còn có 13,5 thì ở ngoài chỉ còn 7,8 đồng. Đến hôm 19/1 thì bộ đội làm 3 lợi ích đẩy xe cải tiến ra bán có 1,5 đồng cả xe. Xin họ cũng cho vài chục lá. Đây là do năm ngoái lá dong quá đắt, năm nay thiên hạ đổ xô kinh doanh lá dong.

Vợ chồng mình cũng như năm ngoái, chỉ mua bánh chưng cho có chứ không gói bánh làm mứt gì cả. Nhớ hồi mới cưới, ra Hà Nội thấy vợ ngồi nhặt gạo, mình hỏi thì bảo phải nhặt hết gạo tẻ ra, rồi đưa xuống chị Thu gói, xong lại lấy đem đến công trường nấu nồi chung. Mà nhiều nhặn gì đâu, chỉ có bốn cái, mỗi nhà hai cái. Vất vả quá. Năm nay, Nghiên lên ăn Tết cuối cùng ở Hà Nội của vợ chồng mình. Cơ quan mình cho mỗi người 100 đồng. Bên Đông thì vẫn như năm ngoái, không có gì cả vì làm ăn không có lãi. Đông Nha bao hong hađã xin được quyết định về công tác tại một xí nghiệp thuộc bộ ở Sài Gòn.

Sáng mồng 3 Tết, mình đến cơ quan muộn, vừa lúc buổi họp mặt đầu xuân kết thúc. Nghe anh em kể lại là anh Hoàng Tùng mời anh Hồng Hà lên chúc Tết anh em thay tôi.

Sáng thứ bảy 30/1, trời mù mịt, mưa nhỏ, còn đang nằm nghe rađiô đã thấy nhiều nhà đốt pháo mở cửa hàng. Năm nay, mồng 4 là ngày sát chủ, mồng 5 lại lẻ, cho nên nhiều nhà hôm nay mồng 6 mới mở cửa bán hàng. Hạng mê tín nhất là những chủ cửa hàng mới phất lên từ nghị quyết 6 (Năm 1979). Gần tám giờ, mưa mỗi lúc một lớn. Buổi phát thanh văn hóa sáng nay của đài Tiếng nói Việt Nam có đọc bài viết về gia đình em Thân, đăng trong số Tết báo Hà Nội mới. Cô Trang có tên mới Thu Trang, và cũng được nhà báo khen ngợi cùng với Hương Giang và Thu Giang. Căn gác nhỏ nhà 16 Hàng Da được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc. Trường hợp này xứng đáng là đề tài cho một tiểu thuyết. Điều này liên quan đến nhận xét của anh Đào Năng An về một loại người vị kỷ nhưng vẫn có thể làm tốt được một số việc nào đó, lập được thành tích nào đó.

Ngày 1/2, bắt đầu họp phóng viên thường trú. Nghỉ trưa, Minh Sơn (Hải Phòng), Vũ Kiểm (Hà Nam Ninh), Nghiêm Thanh (Quảng Ninh) và Thế Nghĩa (Hoàng Liên Sơn) kéo về nhà mình, nấu mì thanh Hung ăn, uống rượu, trà, hút thuốc, rồi ngủ. Thức dậy lại tán chuyện về cái kiếp phóng viên thường trú và cả những vấn đề nóng hổi về Đại hội V của Đảng. Nói chung, các bạn buồn bã. Một bạn vừa nhà khói thuốc vừa nói: Cứ lo cuộc sống thôi… Còn sự nghiệp, nghĩ đến mà làm gì, ai người ta cho mình làm. Tội nghiệp quá, các bạn đều là những người có tâm huyết và hoài bão. Thứ sáu 5/2 toàn thể đi thăm Thủy điện Sông Đà, thấy rõ quyết tâm của Đảng ta, chọn phương án khó khăn, lâu dài và tốn kém nhất nhằm giải quyết cơ bản vấn đề năng lượng, không cò con nhìn cái lợi trước mắt.

Trưa 4/2, hai vợ chồng về thăm Cảng Hà Nội, ăn cơm cá kho, rán, xu hào nấu sườn ở nhà lái cẩu Đỗ Xuân Bảo, nơi mình cùng em sống trước khi đi Quảng Bình năm 1968—1969. Bảo là đại biểu Đại hội Đảng bộ Hà Nội. Cô con đầu bị hen, kiêng đồ biển, chỉ ăn cơm với một quả trứng luộc. Đọc Sổ tay truyện ngắn do Vương Trí Nhàn sưu tầm. Kỳ lạ là vào chính cái năm 1965 mình lo đọc tiếu lâm để tìm hiểu kết cấu truyện ngắn thì cụ Nguyễn Tuân có viết là nên học tiếu lâm để viết được ngắn. Nói chung ai cũng công nhận là truyện ngắn rất khó viết, khó hơn viết tiểu thuyết dài nhiều, mà mình điếc không sợ súng, lại chỉ cứ muốn đâm đầu vào viết truyện ngắn.Nguyen Huu Ly Pham Quang Tan Ton That thanh

Chiều, Phạm Quang Tấn lại chơi, nhắc nhiều đến Nguyễn Hữu Lý, Vũ Văn Chỉ những bạn cùng chia hoạn nạn với mình thời ở Học Viện Nông Lâm. Tấn cứ tưởng mình là đảng viên từ lâu rồi. Ít ai ngờ là ở báo Nhân Dân lại có nhiều người viết ngoài đảng như vậy.

Đài báo ngày mai vẫn rét 9-10 độ. Chán quá. Đang thu xếp để vợ chồng cùng vào Sài Gòn.

Thứ bảy 6/2, gửi anh Quốc Vinh phóng viên thường trú tại Huế ba lá thư và 500 đồng của ba chị em viếng cô Bảy (Tôn Nữ Thị Lợi) mất ngày1/2 hồi 15 giờ rưỡi. Sau đó nhận điện chú Vượng báo tin cô mất và Nhàn đã gửi tiền viếng về Huế. Nhàn đang ở Sài Gòn mong vợ chồng mình vào.

Chiều 11/2, mỗi lúc một rét. Ánh Hồng rồi anh Đại, chị Thủy lại chơi, sắp đến lúc chia tay rồi.chi thuy anh dai

Sáng thứ bảy 13/2, vẫn lạnh 9-10 độ. Cà chua tăng giá rồi mà mới có 2đ một ký, su hào 0,5đ, bắp cải 0,7đ, cà rốt 1,5đ. Rẻ quá. Khổ cho người trồng rau.

Chiều thứ bảy 20/2 anh Đại, chị Thủy đem xôi lạc hành mỡ, thịt rán và chả đến nhà tiễn vợ chồng mình. Đủ mặt cả ba cô cháu gái xinh xắn Ánh Hồng, Hương Giang, Thu Giang. Anh Đại đã mua hộ một nồi cao áp 6 lít của Liên Xô giá 750 đồng (giá ở Liên Xô 14 rúp). Cố Huong Giang Thu Giangmua cho Nhàn một cái . Chẳng qua vì nghĩ còn nghèo dài dài nên phải tìm cách dùng nồi này để ăn cá cả xương. Trưa 21, liên hoan ở nhà chị Thu, chiều thì ở nhà Thân. Hơn một tuần nay cắt điện hằng ngày từ 5 giờ sáng đến tận 17 giờ. Nhà máy điện to chưa xây xong.

Cảm động nhất là buổi liên hoan chia tay ở nhà chị Tửu – anh Thuận. Tất cả các con, cháu anh chị đều có mặt. Hương vị ngày Tết vẫn còn đủ đầy, giò, chả, nem rán, nhất là bánh chưng không thiếu thứ gì, kể cả dưa hành. Tất nhiên, vẫn có món truyền thống đãi khách của dân Thanh Trì là bánh cuốn, món mà chị biết cả hai vợ chồng tôi đều thích. Các cháu đua nhau mời, gắp thức ăn cho cô, chú, nhưng bà chị tôi chỉ ngồi cười. Cứ để cô chú ấy tự nhiên, thích gì thì ăn nấy. Hai vợ chồng không bảo nhau mà đều chỉ ăn bánh cuốn thanh, nhẹ, nước chấm dịu ngon, kèm thêm là món lạ, chưa thấy cỗ Tết nào có: xu hào muối cả củ, thái quân chì, ăn giòn mà ngọt lạ. Thấy hai vợ chồng cứ ăn xu hào mãi, chị lại lấy ra một củ nữa. Ăn xong, còn xin mang về. Ngày Tết, thịt mỡ, nhất là bánh chưng ai cũng ngán, được ăn bữa bánh cuốn kèm xu hào muối, Chinh con bac tuungon lành. Quí nhất là cái tình, chẳng họ hàng mà thân hơn ruột thịt, vui buồn gì cũng cùng chia sẻ.

Lần chia tay năm 1982 ấy, không ngờ cho đến nay, 2020 tôi vẫn chưa có dịp nào ra Hà Nội, về lại Thanh Trì thân thiết, xóm Xép ven sông với bao tấm lòng đôn hậu.

Vé tàu chuyến vào Nam này do một tay cháu Nguyễn Thị Chinh con chị Tửu lo. Hai vé giường nằm tầng trên cùng, ngay cạnh buồng nhân viên, nơi Chinh ăn ngủ. Khi chuẩn bị đi, mình kể lần ra thấy một tay bộ đội hay quá, ăn toàn bánh chưng, mỗi bữa một cái chẳng phải lo mua đồ ăn đường sợ tàu chạy mất. Đông nghe và mua một loạt bánh chưng 15 đồng một cái, cứ mỗi bữa ăn nửa cái là vừa. Chẳng ngờ ngay trưa hôm đi đầu tiên 23/2, em đã nói ăn bánh chưng nóng cổ, em chỉ thích ăn cơm. Mà cơm với tôm. Thế là ngày ba bữa, tranh thủ tàu dừng là tôi chạy vội tìm hàng cơm tôm rim mua thêm một con rõ to cho nàng. Còn mình cứ ngày ba bữa bánh chưng, gậy ông đập lưng ông đành chịu. Tối nhờ cháu Chinh mua cho bát cháo gà ăn lén. Cháu bảo chú ăn cháo gà chú cứ vắt chanh vào mà xem, ngon lắm đấy. Chưa bao giờ đi tàu mà thoải mái như lần này, chỉ có điều ăn nhiều bánh chưng quá, quả là có nóng cổ thật. Còn nàng, nhất định chỉ cơm tôm không ăn đỡ một miếng bánh nào. Không biết có phải ủ mưu từ khi chuẩn bị đi không.

Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn mùa rét mà không mặc cái áo va rơ da Mông Cổ. Trước hôm đi, tôi ghé nhà Đoàn Di đưa cho bạn cái áo da, tôi bảo Hà Nội chắc còn lạnh rét nhiều, còn vào Sài Gòn thì chỉ cất để đó quanh năm, Di cầm lấy mà dùng, coi như bao giờ cũng có mình bên cạnh những khi lạnh giá. Cách đây nhiều năm, tôi đã đổi cho Di áo da này lấy cái áo vét tím than của Di tôi mặc rất vừa. Nhưng chì sau vài hôm thì Di đem trả: Bà Hòa (vợ Di) bảo anh đổi như vậy là lợi dụng anh ấy. Thật ra tôi chủ động đổi vì quá mê cái áo vét rất vừa vặn của Di. Lần này thi tôi không đổi chác gì cả.

14:00 ngày 26/2 tàu đến ga Hòa Hưng Sài Gòn. Anh Hải, chị Xuân, cậu Vinh và tất nhiên chú Vượng ra đón. Tôi gọi cậu Vinh và chú Vượng lại gần cửa sổ đưa cho một bọc to, toàn áo ấm khăn quàng mặc từ Hà Nội cứ cởi ra dần khi đến gần Sài Gòn thì thành cái bọc to tướng này.

27 và 28 tháng 2, chúng tôi ba người liên hoan ba bữa tiễn chú Vượng sang 173 Hai Bà Trưng ở tạm. Sàn buồng tôi hồi ấy lát gạch hoa nội đã cũ, mòn nhiều chỗ, ô vàng, trắng còn không rõ chứ các ô đỏ thì lem nhem xấu xí. Vậy mà vợ tôi lấy nước lau sạch bong, luôn mồm khen, nhà đẹp quá, rộng quá, những 22 mét vuông, hơn hẳn nhà 20 Hàng Da lát gạch tàu đỏ, vẻn vẹn 10 mét vuông. Tôi ưa nhất vợ mình ở chỗ sạch sẽ, mọi quần áo cũ nhưng đều sạch tinh tươm, nhà thiếu gì thì thiếu chứ không khi nào thiếu xà phòng. Có hôm tôi thấy cô soạn nhiều vải áo ũ, cắt thành miếng gọn gàng rồi giặt sạch sẽ, bảo để dành khi nào có con may quần áo cho nó mặc mềm mại hơn vải mới. Sau này, mãi chưa có con tôi đùa có lẽ con nó sợ mặc toàn giẻ mẹ tích cóp nên chưa dám ra.

Chiều 28, xuống nhà dì, họp mặt cả nhà mừng Đông vào. Sáng 1/3, hai vợ chồng sang chào anh chị em ở cơ quan báo Nhân Dân. Tổ trưởng Lê Khánh Căn giao ngay việc cho tôi. Cả ngày 2/3, hai vợ chồng ăn ở nhà chị Xuân, Đông ở nhà chơi với chị, còn tôi đi họp.

Đã xem Sài Gòn giải phóng, họ vẫn tiếp tục đăng một số mẩu vui của mình, có cái sửa rất kém, chứng tỏ người biên tập chưa nắm được ý của người viết. Nhớ anh Tuất Việt có viết cho một thư đại ý: bài viết có trí tuệ, nhưng nên viết cho dân Sài Gòn dễ đọc hơn, người Sài Gòn muốn đọc là cười được ngay, không phải suy nghĩ rồi mới cười như người Hà Nội.

Sau mấy ngày thấy Đông buồn ngủ, uể oải, chiều 5/3 bắt đầu cảm sốt, phải nằm nhà vì giao nước. Sáng thứ bảy, 6/3 đã cho uống một li nước giải cảm, nấu cho ăn một bát cháo hành tía tô, rồi cạo gió, uống thuốc xuyên tâm liên, trước khi mình đi họp hội nghị ngành dược. Chẳng có thuốc gì ngoài xuyên tâm liên, không viên thì bột.

Sáng 15/3, đưa Đông đến nhận việc ở Xí nghiệp khảo sát đo đạc số 4 Bộ Xây dựng. Gặp giám đốc Khanh, trưởng phòng tổ chức Tung, phó phòng tài vụ Tiến, hầu hết đều trẻ và cũng mới vào Sài Gòn. Sau đó ghé thăm hợp tác xã cơ khí Lý Thường Kiệt, gặp chủ nhiệm Lê Văn Ban, tặng anh tờ báo ngày 8/3 có đăng lời phát biểu của anh. Anh vui mừng đón vợ chồng mình.

Chiều 16/3, hai vợ chồng sang thăm gia đình Vân Anh bên quận Bình Thạnh. Nhờ Vân Anh gửi cho chị cả Minh Nguyệt ở Mỹ bức ảnh phóng to Nguyệt chụp hồi 14 tuổi đã ra dáng thiếu nữ. Nguyệt là bạn thanh mai trúc mã với mình, vui buồn gì cũng nói với nhau hết. Vợ chồng Vân Anh và một bạn thân cũng điếc câm tiếp đãi rất chân tình, lịch sự.

Sáng chủ nhật 21/3, theo lời hẹn vợ chồng mình đến nhà Tuất Việt – Tuệ Quỳnh (2/31 Cao Tuat Viet Tue QuynhThắng). Nói chuyện thân mật, chân tình, ăn bánh cuốn nhân thịt băm, uống cà phê sữa, rồi uống trà. Tuất Việt đưa báo Sài Gòn giải phóng biếu cùng nhuận bút bảy mẩu đăng trong 5 số: 135 đồng. Chưa bao giờ mình nhận được tiền nhậu bút lớn đến thế này. Thân tình, trân trọng, chu đáo. Gần 11 giờ mới ra về. Việt mời viết, khen là có trí tuệ, không gợi đề tài gì cụ thể, chỉ nói là cứ nhằm vào phê phán các thói hư tật xấu của Sài Gòn là được. Đáng chú ý là anh còn nói: Tôi đi khỏi Sài Gòn giải phóng thì chắc là không được rồi. Nhưng lại cứ muốn gần anh em mình cho nên nhiều khi nghĩ là có lẽ rồi Thành sẽ sang bên này với chúng mình. Cả hai chỉ nói nhiều về điều cùng quan tâm, say mê là học và làm việc.Việt tự nhận có số làm lực điền.Cap Long Nhom

Tối 21, bắt đầu làm việc cho Sài Gòn giải phóng bằng cách chép, gửi hai mẩu  nhỏ. Các tối trong tuần đều làm việc đều đặn, trừ tối thứ năm nghỉ vì cúp điện và tối thứ bảy dành cho Dẩu yêu quí.

Sáng 22/3, Dẩu dậy sớm, trước cả đồng hồ báo thức làm cơm ai đứa ăn. Và lại mang cái cặp lồng nhỏ đựng cơm dưới ngăn để đậu kho, xách cái túi xám bắt đầu đi làm ở xí nghiệp mới. Vẫn đi cái xe đạp Phượng Hoàng đen, treo chiếc nón lá ở ghi đông như hồi ở Hà Nội. Ngay giữa Sài Gòn.

Mọi việc của cuộc sống chung đời vợ chồng hôm nay mới thật sự bắt đầu.

Tối thứ bảy oi bức, chị Xuân và cậu Đình rủ đi ăn cơm gà ở đường Hai Bà Trưng. 19 giờ thì bỗng mưa tầm tã, ăn cơm xong, mưa mới tạnh. Không hiểu mùa mưa đã thật sự bắt đầu chưa… Tới khuya không mưa, nhưng vẫn sấm chớp ì ầm. Lẽ nào năm nay mùa mưa đến sớm như vậy… Định tối nay đi thăm lớp học tối của trẻ em thất học, đành bỏ, chỉ ở nhà đọc tài liệu chính trị và soạn sổ sách, một buổi tối chẳng làm được gì.

Thứ hai 26/4, vừa qua một trận ốm đứng, uống têtraxilin rồi vẫn phải kết thúc bằng hai lọ streptô tự tiêm vào mông mới đỡ.

Chủ nhật 2/5, thật là một ngày đông khách. Chiều mưa lớn, tối lại oi bức. Chị Tửu vào Anh Danh chi Thaithăm con vẫn ở nhà mình từ 22/4. Sớm nay, mới dậy đã thấy chú Vụ em họ Vượng cùng một bạn ở Bắc mới vào nhưng Vượng lại đi Thuận Hải thăm em gái, cho nên họ đến nhà mình để tắm giặt và ăn ngủ. Sau đó ba ông em Đông là Đình, Vinh và em rể Ninh đến chơi, tổ chức nhậu cuốn cá lóc hấp. Bộ đội Chính về, rồi em gái Chinh đến đón mẹ cùng ra Hà Nội. Tối thì bố con cậu Cận em chị Thủy đến hỏi có nên đi Liên Xô học 6 năm không. Vừa vặn 10 khách… Hai vợ chồng mệt lử, còn khách thì ai cũng vui vẻ, hài lòng. Tám giờ tối mới cơm nước xong. Đúng là đời sống gia đình, vị cây dây quấn nhiều mối không lường trước được. May mà vợ chồng đồng lòng nên cũng ổn. Sáng chủ nhật 9/5, hai đứa đến nhà anh Đảnh chị Thái con nuôi mẹ ở 26 Chiêu Anh Các quận 5, học nghề nuôi gà công nghiệp của chị. Khi về, rẽ vào nhà di nhận giây bố về nối thành cuộn to gia công cho cậu Đình mở xưởng làm lốp xe đạp, hônđa lấy  nhãn hiệu là Công Bằng.  Tối 10, hai đứa cùng làm từ 21:00 đến 22:30. Sáng nay chỉ có 15 phút rảnh cũng cùng làm. Cũng mới đưa anh Lương bài viết đầu gửi mục ký anh phụ trách ở báo Văn Nghệ thành phố. Chẳng qua là bài viết đã gửi báo Nhân Dân, nhưng ít cắt sửa hơn. Viết về hợp tác xã thêu Cẩm Tú. Tóm lại là cả hai vợ chồng đêu chí thú làm kinh tế phụ gia đình như mọi gia đình khác ở Sài Gòn thôi.

Duong Theu cam tu

Chú Vượng mọc đinh râu ở trán từ sáng chủ nhật, hôm sau đã vào bệnh viện Nguyễn Trãi chích và nằm lại điều trị, chiều mình đến thăm, qua khỏi rồi.

Từ 19/5/1982, được bác sĩ Trương Thìn khám và điều trị bằng phương pháp Đông y, mỗi tuần hai lần, chỉ dùng hai tay, thuốc thì chỉ dùng một thứ là thuốc Dưỡng âm của Lương y Trần Văn Bỉ (tức Ông Tạ). Bác sĩ Thìn nhận xét: anh có cơ địa của một tay ghiền ma túy. Hỏa rất vượng, dương thịnh mà âm suy. Mọi cách chữa đều  nhằm hạ hỏa, dưỡng âm. Xem ra lần điều trị này có thể giải quyết được cơ bản vấn đề sức khỏe của mình, cũng là vấn đề chủ yếu của đời mình, mong mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Lê Đăng Quang vào công tác, đến nhà từ 29/5, ngủ lại nhà mình ba đêm, sáng chủ nhật 6/6 cùng vợ chồng mình sang Thủ Đức thăm Le Dang Quang va Nguyen hung CuongNguyễn Hùng Cường. Ba người hai xe, cứ tưởng là ổn, nhưng xem kỹ mới thấy chiếc xe của mình săm tốt, nhưng lốp chỉ muốn bung ra mỗi khi bơm hơi căng một chút. Quang bảo: không có gì khó với thợ Hà Nội đâu, rồi hỏi có dây chun đèo hàng không, làm xe cố vấn là xong. Có dây cao su, Quang nhanh nhẹn móc một cái vào nan hoa, rồi cứ thế cuốn quanh chiếc lốp chỉ chực bung ra, rồi móc cái còn lại vào một nan hoa khác. Bơm lên, lốp căng mà không sao cả. Tất nhiên xe ấy Quang sửa thì Quang đi, tôi phải đèo vợ yêu quí bằng xe an toàn. Cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc tới cổng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Hỏi mới Ba Noi hoi 1985biết nhà Cường đã chuyển về số 3/4 đường Tự Đức quận 3, ngay gần trụ sở cơ quan mình. Cuối cùng cũng gặp Cường và ba con, con đầu là trai, hai em gái. Thế là có đến hai chục năm ba thằng bạn thân mới lại ngồi cùng nhau. Rất mừng là vẫn nhiệt tình như xưa, có điều là ngọn lửa đỏ rực ngày nào đã lên xanh, ít ai nhìn thấy mà sức nóng lại cao hơn nhiều. Chưa gặp được cô Tây Hà vợ Cường, nhưng cũng dễ cảm thấy vai trò của cô trong gia đình hạnh phúc này. Chỉ có Quang, cô vợ tốt về mọi mặt, nhưng lại lãnh cảm, thiệt thòi cho Quang quá. Quang tốt nên vợ chồng vẫn vui vẻ bên nhau.

Trưa 8/6, mẹ từ Minh Hải lên để chuẩn bị ra chơi Hà Nội. Gầy nhưng khỏe, ăn ngon ngủ ngon.

Chiều 20/6 mới nhận được giấy cắt hộ khẩu và lương thực của Đông do chị Thu gửi vào từ 29/5, nhưng người mang vào bận lo chồng ốm đã quên chuyển đến tận tay. Dù sao cũng nhẹ được một gánh nặng bấy lâu vẫn đè lên gia đình bé nhỏ của mình: Phải mua lương thực giá ngoài đắt. Sáng chủ nhật, đưa mẹ đến thăm chị Lương, dì Đông rồi đưa về ăn cơm  ở nhà chị Xuân. Vẫn chờ em Nhàn và cháu Ngọc lên để bàn chuyện đưa mẹ ra chơi Hà Nội. Chuyện chạy mua vé tàu sẽ rất vất vả. Sáng mai 22/6 sẽ đi đăng ký vé, lại đạp xe mấy chục cây số rồi xếp hàng cả buổi đây. Dạo này, nhiều ngày mưa tầm tã. Các buổi tối, chẳng ai muốn đi đâu. Mẹ đọc Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Tam Lang người của thế hệ mẹ, rồi đọc cả cụ Lãn Ông và Makarenkô.Truong thin va bo

Hằng tuần, sáng thứ hai và thứ bảy mình đều đến Sở Y tế để Trương Thìn chữa trị và cấp thuốc. Chúng mình bằng tuổi nhau, mới quen mà đã thân. Thìn còn cho mình nhiều sách của câu lạc bộ y học dân tộc thành phố xuất bản, và đề tặng cuốn do Trương Thìn viết. Anh miệt mài học tập và làm việc. Giải trí bằng nhạc và họa là hai môn sở trường của anh. Một người đa tài, nhiều bạn là nghệ sĩ hơn là người trong nghề y.

Chiều 23/6, Ngọc, Nhàn và con trai Hùng lên. Chiều 24, bác Nguyễn Hữu Chương một cán bộ lão thành ngành đường sắt thân thiết với mình xin được giấy mua vé cho mẹ và Ngọc. Vẫn cố mua vé cho cả đoàn.

Từ 28/6 đến 1/7 cùng anh Lê Khánh Căn đi Bến Tre dự kỷ niệm 160 ngày sinh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Trưa 2/7, đưa mẹ, Nhàn, Ngọc, Hùng ra ga Hòa Hưng lên tàu đi Biên Hòa để mua vé đi Hà Nội theo cái mẹo mà anh Vũ Đức Phong ở cùng nhà 16 Hàng Da đã bày cho những khi khó mua vé tàu suốt từ Sài Gòn. Khá buồn khi nhận thấy sự đổi khác trong cách sống của  nhóm Bạc Liêu, vợ chồng bảo nhau nhường nhịn hết, cứ sống như nhóm Bạc Liêu muốn cho mọi sự yên lành. Trưa ngày 7/7, nhận điện em Thân: Mẹ đã ra an toàn 18g 5/7.

Sáng chủ nhật 11/7, Trương Thìn và con gái út tên là An đến chơi uống trà. Rồi khám nha van Nguyen Nguyenbệnh cho mình và cho cả Đông. Sáng 13, đã đưa thuốc bướu cổ và tráng dương cho Đông dùng. Bài ký về hợp tác xã thêu Cẩm Tú đăng báo Văn Nghệ thành phố tuần qua, anh Nguyễn Ngọc Lương (tức Nguyễn Nguyên) đưa cho 70 đồng nhuận bút nhưng mình không vui chút nào. Vì anh đến hợp tác xã, viết lại hoàn toàn theo ý anh. Mình không nói gì ngoài cảm ơn anh, chỉ vì quí anh và cũng thương anh không hiểu mình. Tất nhiên, lần sau sẽ không để làm như thế. Tháng 6, Sài Gòn giải phóng đăng bài Câu lạc bộ Y học dân tộc thành phố không sửa một chữ. Tuất Việt hiểu mình hơn Cau lac bo y hoc dan toc thanh phoanh Lương. Chủ nhật 18/7, Trương Thìn lại đến với hai con gái Thảo và An. Cùng tuổi canh thìn, canh biến như cô, mình có một con, còn Thìn có mấy con, nhưng không có con trai. Thìn bảo kệ chị em nó nói chuyện với nhau, sau này chúng sẽ nhớ là bố chơi với những bạn như thế nào. Chúng mình nói chuyện về những vấn đề biện chứng duy vật trong y học cổ truyền, chủ yếu là vấn đề cần lưu ý khi định đưa ra một cách nhìn mới trong tình hình hiện tại của nước ta, là phương pháp luận về y học dân tộc cổ truyền anh định nêu trong một cuốn sách độ 300 trang. Thìn cũng xem mạch cho Đông, nói là khá, cần uống thuốc độ hai tháng.

Chiều, sang nhà Vân – Lê nhậu sơ sơ với Đào Việt và Vân, trò chuyện về kỹ thuật viết báo và nhất là lương tâm người viết báo trong tình hình hiện nay nhiều cám dỗ cũng không ít đe dọa rình rập.

Sáng 23/7, mẹ, Nhàn, Ngọc, Hùng về, mạnh khỏe. Hai vợ chồng mình lại sống theo ý muốn của nhóm Bạc Liêu nhường hết từ chỗ nằm đến xe đạp, cần gì có nấy. Sáng sớm 28/7, nhóm Bạc Liêu về Minh Hải bằng xe đò. Khi đi tiễn mẹ ngồi xích lô với cháu Ngọc cứ với tay nắm cho được tay mình đang đi xe đạp bên cạnh, cố giữ một lát mới buông. Mẹ hiểu và thương vợ chồng mình. Cũng sáng hôm ấy, chú Vượng về. Mình cố làm tất cả những gì có thể để giúp Vượng lúc khó khăn này. Sáng 30/7, Đông cùng sang 173 Hai Bà Trưng thăm vợ chồng Vượng.

Chiều thứ bảy 7/8, em Lê Thị Như Ý con gái cô Bảy và em trai khác mẹ là Hồng đến chơi. Le Thi Nhu YÝ ở lại ăn cơm chiều và ngủ lại nhà mình. Sáng chủ nhật, mình đèo em đến Thanh Đa thăm Nguyễn Thọ Tường con chú Dực. Tường phù mặt, hai chân khẳng khiu, mặc lu dông và đi tất ngay giữa trưa nắng. Mình đưa cháu Yến, con gái Tường 100 đồng, còn Ý thì lén nhét vào bao diêm của Tường 50 đồng. Tóc Tường nâu nhạt, đang dần chuyển sang trắng cả đầu.

Đông cho biết tháng này chậm kinh, ngờ là có thai, bắt đầu ăn ngải cứu và ậm ọe có vẻ mệt mỏi, uể oải.

Ngày 10/8, đã rõ là Đông có thai. Mình phải bắt đầu công việc chủ yếu của đời mình, phải viết nhiều hơn và liên tục hằng ngày.

Thứ tư 25/8, hồi 15 giờ, anh Lê Khánh Căn hộc máu đến hơn hai lít ngay cạnh giường trong phòng riêng. 15:30 chị Sơn lao công lên dọn phòng mới biết. Chị thấy máu là sợ, bủn rủn cả chân tay. Mình và anh Nghiễn lên ngay. Anh Nghiễn có vợ làm ở bệnh viện Bình Dân nên rất thạo việc câp cứu. 16:30 xe cấp cứu đến, đưa thẳng vào bệnh viện Thống Nhất. Anh Phan Văn Quyền lái xe đưa anh Nghiễn và mình đi theo. Xuất huyết dạ dày có vẻ là còn kèm lao phổi nữa, bệnh viện tiêm streptô ngay. Chưa bao giờ thấy ai đau dạ dày mà thổ huyết nhiều đến như thế này. Sáng 26/8, mình cùng người phòng hành chính quét dọn chỗ máu trong phòng anh Căn rồi vào bệnh viện thăm anh.

Mấy hôm nay, Đông mệt, đi ngủ rất sớm.

Em Nhàn lên họp mấy hôm rồi sớm 24/8 thì cùng em Ý và một cô bạn Nhàn về Minh Hải. Cô bạn say xe, ăn cơm xong nói: ăn ngon quá mà chưa biết khi nào lại nôn ra hết. Mình làm muối vừng cho Đông ăn khi mắc ói theo tỷ lệ một muối chín vừng, bèn san cho cô ta nửa lọ, bảo đi đường, cứ một lúc lại ăn một ít, nhai kỹ nuốt dần, sẽ đỡ. Sau cô viết thư lên cảm ơn: chưa bao giờ đi xe hơi mà không ói như lần về Minh Hải này.

21 giờ ngày 27/8, anh Lê Khánh Căn phải cắt hai phần ba dạ dày sau khi thổ huyết và tiếp máu lần thứ hai. Vết loét non, nhưng sâu vì tiến triển quá nhanh.

Vợ chồng mình kỷ niệm ngày cưới lần thứ tư và lần đầu tiên bên nhau thật là lạ lùng. Tối 1/9, Đông phải cùng mình đi dự một cuộc mít tinh đến 23:00 vì mình phải làm tin tường thuật. Cả ngày 2/9, ở nhà, ăn bánh mì và bún. Tối Đông mệt đi ngủ sớm. Sáng  3/9, vẫn dậy sớm nấu cơm cho mình ăn và đi đón chuyến bay đầu tiên của Hàng không dân dụng Cămpuchia. Hơn 11 giờ, mình về thì cậu Vinh đến chơi từ lâu, cho biết Đông mệt và lại chảy máu. Minh vội sắc ngải cứu khô cho uống. Đông cố ăn chút cơm với hai anh em rồi nằm nghỉ. 13:00, mình sang cơ quan đánh máy và gửi ba tin. Sốt ruột quá. Về thì thấy Đông vẫn nằm im, chưa có gì xấu hơn. Tối nhờ cụ Năm lên xem hộ. Hôm 4/9 cũng để Đông nằm nghỉ hoàn toàn. Tối mới đưa đi bộ một vòng nhỏ quanh nhà, mua hai trứng vị lộn cho ăn. Xem ra, vẫn còn mệt. Chỉ buồn cười là từ khi mệt, Đông lại ăn rất khỏe, rất thích ăn… cơm nguội với muối vừng, hoặc muối. Tối đã ăn hai trứng lộn rồi mà 22:00 còn dậy ngồi ăn một mình cơm nguội với muối vừng cụ Năm cho. Chỉ thấy hay ợ hơi nhiều Le Chuchơn mọi khi mà thôi.

Thứ sáu ngày 5/11, anh Lê Chúc (còn có bút danh Lê Huyền Thông) tổ trưởng mới của tổ phóng viên thành phố Hồ Chí Minh, mới làm việc với mình một tuần, bỗng có nhận xét: Tôi rất mến anh vì hai điểm: làm việc nghiêm túc và có tinh thần tự trọng. Tôi tin anh, anh tin tôi, chúng ta cùng làm việc. Anh cần gì tôi cũng cung cấp, kể cả những văn bản tối mật. Chỉ cốt sao đừng đánh mất thôi, … Nghe anh nói lạ lùng, tôi chợt nhớ đã có người bảo tôi biết anh nguyên là cán bộ ngành công an tỉnh Sơn Tây. Anh Chúc rất trắng trẻo, tóc đen, lông mày rậm, mắt sâu, râu quai nón cạo nhẵn, môi đỏ ướt vì hay liếm môi…, vóc người thấp

Đông đang trở lại bình thường, không nôn ọe gì cả. Tất nhiên vẫn ăn vừng muốn trong cái lọ xanh tôi bỏ sẵn trong đó một cái thìa nhựa nhỏ đi đâu cũng mang theo như bảo bối, hoàn toàn không bị nôn như những phụ nữ có thai khác. Còn mệt mỏi, nhưng ăn được,ngủ được, đi làm được. Mình đặt cho con cái tên là Cu Xếch, vì cả nhà mình đàn ông ai cũng có một mắt Xếch. Mẹ mình thích con trai, vì hai anh em cưới trước đều sinh gái. Lần trước, Đông sẩy lúc thai hai tháng. Cho nên lầnLe Xuan Vuong này, mới hai tháng, thấy ra huyết, mình mời Trương Thìn đến tận nhà khám, chỉ cho một vị thuốc là ngải cứu. Và bảo cố giữ yên tĩnh, tránh hoạt động mạnh.

Hôm 4/9, nhận 160 đồng anh Đại gửi để bồi dưỡng cho mẹ Cu Xếch. Chị Xuân cũng giúp rất nhiều. Mình thì chỉ biết tiết kiệm, cốt sao đừng ốm, còn chưa làm được gì cho con.

14:30 ngày 23/11, cô Lê Thị Hoa vợ Vượng sinh con gái đầu lòng 2,4kg đặt tên là Lê Thị Thúy Hằng. Vợ chòng mình tặng 100gam giò lụa. Tối 27, hai mẹ con về nhà thì lại sang 173 Hai Bà Trưng thăm. Con bé xinh quá da trắng căng, tóc đen, hệt như một con búp bê Nhật Bản bằng sứ mình thấy hồi nhỏ. Hôm sau lại đến thăm, tặng một cái chậu rõ to để chú Vượng tha hồ giặt tã lót cho con gái.

(Còn nữa)

Thành phố Hồ Chí Minh 4/3/2020

P.T.

Tháng Năm 3, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 5 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:48 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 5 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/4/2020

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 trong thời kỳ mới

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4), gắn với đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Ðảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Tổng Tư lệnh, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Chiến dịch, quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4-3-1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Phat huy tinh than dai thang mua xuan 1975Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế – Ðà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Ðịnh. Ðặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh – chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử, bằng sức mạnh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, sau hơn bốn ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội. 5 giờ sáng 30-4-1975, quân ta mở đợt tiến quân thần tốc vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. 10 giờ 45 phút, phân đội thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Ðộc Lập. Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền và toàn bộ nội các địch đầu hàng vô điều kiện; 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay trước tòa nhà chính của Dinh Ðộc Lập. Với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Miền nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập, hòa bình, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành quả vĩ đại ấy là kết quả của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, tiêu biểu cho bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; minh chứng cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện và hoàn cảnh của cách mạng và chiến tranh cách mạng nước ta; biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời đánh dấu sự phát triển của truyền thống đánh giặc giữ nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của quân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, những năm qua, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa – xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị – xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao… Thắng lợi bước đầu quan trọng nêu trên thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, hệ thống chính trị nước ta.

Năm 2020 và những năm tới tình hình thế giới, khu vực và Biển Ðông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Chưa kể, hiện nay, ở nước ta, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù rằng, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao… tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn, trực tiếp đe dọa, ảnh hưởng xấu đến kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân… Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy cao độ nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Ðẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; đồng thời nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt cần thống nhất nhận thức và hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Ðại thắng mùa Xuân 1975, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đi đôi phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; từng bước đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/4/2020

Chuẩn bị nhân sự đại hội – công việc “gắn liền với vận mệnh của Đảng”

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23-4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, coi đó không chỉ đơn thuần là công việc có ý nghĩa “cực kỳ quan trọng” đối với việc tổ chức một kỳ Đại hội Đảng, mà là “công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước”.

Đây là một vấn đề mang tính quy luật, một bài học lớn được chắt lọc từ chính thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta cũng như từ toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân, cộng sản thế giới. Cơ sở xuất phát của vấn đề trước hết nằm ở vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Theo Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đại hội là cơ quan quyết định về đường lối, bầu ra Ban Chấp hành T.Ư, nơi tập trung cao nhất sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, thể hiện tập trung nhất tính tiên phong và vai trò của Đảng, đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc. Đây là một vấn đề có tính nguyên tắc trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Song, Ban Chấp hành T.Ư là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội, lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối của Đại hội Đảng trong thực tiễn, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

Trước hết, Ban Chấp hành T.Ư là cơ quan cụ thể hóa đường lối của Đại hội Đảng thành Chuan bi nhan su dai hoi cong viec gan lien voi van menh cua Dangcác chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng lúc; đặc điểm, tính chất từng ngành, từng lĩnh vực; yêu cầu, đòi hỏi đáp ứng với từng đối tượng cụ thể. Ban Chấp hành T.Ư cũng là cơ quan lãnh đạo việc tổ chức thực hiện, kiểm tra để bảo đảm việc thực hiện các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả trên thực tế. Nói cách khác, đường lối của Đại hội đề ra có được thực hiện thành công hay không, phụ thuộc trước tiên vào năng lực của Ban Chấp hành T.Ư. Đặc biệt, Ban Chấp hành T.Ư cũng chính là cơ quan chủ trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là công tác có ý nghĩa sống còn, bảo đảm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững và không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân. Trách nhiệm đó đòi hỏi Ban Chấp hành T.Ư phải là một tập thể trí tuệ, sáng suốt, một tổ chức đoàn kết, thống nhất ý chí, một đội ngũ những người chí công, vô tư, hết lòng vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.

Thứ hai, Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư đều được giao trọng trách, là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức, hoặc nắm giữ một vị trí chủ chốt trong bộ máy của hệ thống chính trị Trung ương hoặc các địa phương. Họ chính là những cán bộ, đảng viên cụ thể có vai trò hàng đầu quyết định đường lối của Đảng đi vào thực tế ra sao, hiệu quả như thế nào, quyết định sự thành bại của đường lối của Đảng trong mỗi lĩnh vực công tác, mỗi địa phương cụ thể. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nếu đồng chí đó là “cán bộ tốt”, có nghĩa là người vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, người hội đủ năm tính tốt “nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm” thì công việc của Đảng, sự nghiệp của nhân dân sẽ thành công. Ngược là, công việc sẽ thất bại.

Thứ ba, Đảng ta là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội nên Ban Chấp hành T.Ư Đảng chính là ngọn cờ thu hút niềm tin của nhân dân, động viên, tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư là một đại biểu ưu tú của Đảng, đại diện đặc biệt quan trọng của Đảng trước nhân dân, giữ mối liên hệ với nhân dân. Người dân nhìn nhận, đánh giá mỗi đồng chí đó không chỉ là về một cá nhân cán bộ, mà còn là về cả tổ chức đảng, về sự tin cậy với Đảng. Nếu đúng là “cán bộ tốt”, sống có lý tưởng, có đạo đức, hết lòng vì nhân dân, yêu thương, kính trọng nhân dân, đó sẽ là một tấm gương tốt để cán bộ cấp dưới và nhân dân noi theo, là điểm tựa cho niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ được củng cố. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Ngược lại, đó sẽ là nhân tố làm hao mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, không có sự “tuyên truyền” nào có thể thay thế.

Trong lịch sử hơn 90 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã xây dựng, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa nước ta từ một nước thuộc địa, không có tên trên bản đồ thế giới, trở thành một nước độc lập, tự chủ, đánh thắng nhiều đế quốc xâm lược, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân một cách toàn diện, nâng cao vị thế quốc tế, tạo dựng nên một cơ đồ đất nước rất đáng tự hào như hôm nay. Toàn bộ những thắng lợi đó không thể tách rời những thành tựu to lớn của công tác cán bộ, trong đó đặc biệt là công tác xây dựng các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Nhiều đồng chí là Tổng Bí thư, Ủy viên thường vụ Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng đã dũng cảm chiến đấu trên chiến trường, kiên cường đấu tranh trong ngục tù đế quốc, hy sinh, dâng hiến cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng đã nêu gương sáng, chí công vô tư, dám nghĩ dám làm, lao động sáng tạo, cống hiến không mệt mỏi cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước cường thịnh, cho dân chủ, công bằng và văn minh. Chính họ đã góp phần to lớn làm nên “một pho lịch sử bằng vàng” của Đảng, làm nên cơ sở vững chắc để Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!”.

Tuy nhiên, cũng chính trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta, vẫn còn ở đâu đó những hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ trong cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng. Đó là những cán bộ lười học tập, tu dưỡng, hạn chế về năng lực công tác, phai nhạt lý tưởng; những người cơ hội, quan liêu, xa dân, chui vào Đảng vì mục đích vụ lợi cá nhân; những kẻ lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét của dân làm giàu cho riêng mình… Chỉ riêng trong nhiệm kỳ khóa XII, đến nay đã có gần 100 cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật. Đáng buồn là trong số đó có cả những người đã tham gia vào Bộ Chính trị, đã hoặc đang là Ủy viên T.Ư, đã hoặc đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước. Đó chính là những “ung nhọt” trên cơ thể Đảng, làm suy yếu Đảng, làm cho “đất nước phát triển chưa xứng với tiềm năng”, làm cho “suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Việc Đảng tự nhìn ra và kiên quyết cắt bỏ những “ung nhọt” đó, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là “Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm…, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, HN, 2011, tr. 301). Song, từ thực tế đó cũng cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội cần phải tiếp tục có những đổi mới kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa để không cho phép lặp lại những sai sót, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng những người không xứng đáng, những kẻ cơ hội, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa, những mầm bệnh làm suy yếu Đảng.

Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ tốt đẹp, những cơ hội phát triển thuận lợi như hiện nay. Nhưng thách thức đối với chúng ta cũng không đơn giản. Trong nước, cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những tác động tích cực là chủ yếu, cũng đã làm thay đổi mạnh mẽ các mối quan hệ xã hội, làm đảo lộn một phần trong thang giá trị xã hội. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng lãng phí chỉ mới bước đầu được ngăn chặn. Trên trường quốc tế, tình hình diễn biến vô cùng phức tạp, sự cạnh tranh quyền lực và lợi ích giữa các quốc gia, nhất là các nước lớn, ngày càng căng thẳng. Tình hình an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ vào cuộc sống của nhân loại, trong đó có nước ta. Việc chèo lái đưa con thuyền đất nước vượt qua sóng to, gió cả, đến được bến bờ bình yên, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ, đặt lên vai của Đảng mà trực tiếp là Ban Chấp hành T.Ư.

Đúng là đến đâu, ở chỗ nào, cũng thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi, băn khoăn lo lắng về những vấn đề nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đó là bởi cán bộ, đảng viên và nhân dân đang nhìn vào Đảng với vai trò là người đại diện cho lợi ích của mình, tin vào Đảng như là người dẫn dắt dân tộc, đất nước đi đến tương lai tốt đẹp hơn, mang lại hạnh phúc ngày càng toàn diện và xung mãn hơn cho nhân dân. Điều đó càng đòi hỏi công tác nhân sự của Đại hội phải bảo đảm thật chặt chẽ, khách quan, dân chủ, bám sát các yêu cầu, phương pháp, cách thức tiến hành theo quy định, đồng thời lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân, của cán bộ, đảng viên, giúp cho Đại hội XIII của Đảng lựa chọn cán bộ, xây dựng được Ban Chấp hành T.Ư hội đủ trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch, gương mẫu, gắn bó máu thịt với nhân dân, bảo đảm cho vận mệnh của Đảng vững mạnh, chế độ bền vững và đất nước phát triển ngày càng to đẹp, đàng hoàng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

GS, TS TẠ NGỌC TẤN

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/4/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng hội nhà báo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã gửi Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.Tong bi thu Nguyen Phu Trong

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2020), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bảy mươi năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các thế hệ Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong mọi hoàn cảnh, đông đảo hội viên, nhà báo luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận đóng góp to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ nhà báo cả nước, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Hội Nhà báo Việt Nam Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước trong 70 năm qua.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thế và lực mới, nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, nhiệm vụ của báo chí rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và các hội viên cả nước, phát huy truyền thống cách mạng của mình, xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên. Các cấp hội, mỗi nhà báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Với tình cảm thân thiết và tin tưởng, tôi chúc các cấp hội, hội viên, nhà báo cả nước sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/4/2020

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 10-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc gần đây tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu năm thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, lắp đặt và đưa vào sử dụng phao đèn quan trắc sóng biển ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam; Kênh Thiếu nhi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức chương trình truyền hình thực tế cho thiếu nhi ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam; Đại học Trung Sơn Trung Quốc thực hiện một loạt các khảo sát khoa học tổng hợp ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam…, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Các hành động nêu trên của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà còn đi ngược lại Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa, không phù hợp nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển cũng như xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, trái với tinh thần và nội dung của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho tiến trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cũng như việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông và khu vực.

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa cũng như DOC, không có hành động làm phức tạp tình hình; đóng góp thiết thực và tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông và khu vực.

Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giao thiệp về vấn đề này”.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 30/4/2020

VNPT đứng thứ 55 trong 150 nhà mạng viễn thông lớn nhất thế giới

Theo công bố của Brand Finance, năm nay hai thương hiệu là VNPT và VinaPhone có mức tăng hạng mạnh nhất trong top 4 thương hiệu viễn thông lớn nhất Việt Nam. Brand Finance nhận định thương hiệu của VNPT tăng trưởng ấn tượng nhất trong số 150 nhà mạng lớn trên toàn cầu.

Tăng trưởng ấn tượng

Brand Finance – tổ chức chuyên xếp hạng thương hiệu có trụ sở ở London UK vừa công bố top 150 nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2020 (Telecoms 150 – 2020). Theo bảng danh sách này, top ba của danh sách này là Verizon và AT&T của Mỹ và China Mobile của Trung Quốc. Bốn thương hiệu lớn nhất của Việt Nam là VNPT, VinaPhone, Viettel, MobiFone đều nằm trong danh sách này, trong đó hai thương hiệu là VNPT và VinaPhone có mức tăng hạng mạnh nhất trong top 4 thương hiệu viễn thông lớn nhất Việt Nam. Cụ thể thương hiệu của VNPT từ vị trí 72 năm 2019 đã tăng lên vị trí 55 (tăng 17 bậc) trong top 150 nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2020.

Trong bản báo cáo này, Brand Finance đặc biệt nhấn mạnh đến VNPT được xem như điển hình trong danh sách 150 nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2020. Brand Finance nhấn mạnh VNPT có giá trị thương hiệu tăng ấn tượng nhất nhất với tốc độ tới 42% và đạt con số 2,4 tỷ USD. Cùng với thương hiệu VNPT, thương hiệu VinaPhone cũng tăng từ vị trí 119 lên 106 (tăng 13 bậc) trong top 150 nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo của Brand Finance chưa công bố con số giá trị thương hiệu của VinaPhone cụ thể là bao nhiêu mà mới thông báo tỷ lệ tăng 36,4% so với năm 2019. Nếu tính giá trị thương hiệu của VinaPhone năm 2019 suy ra năm 2020 thì con số này sẽ khoảng 754 triệu USD.

Điểm mà Brand Finance đánh giá cao chính là VNPT đã đầu tư rất mạnh vào mạng 4G để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng cường chất lượng mạng Internet cáp quang. Thêm vào đó, Brand Finance cũng nhấn mạnh đến vai trò của Chính phủ Việt Nam với chiến lược đẩy mạnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung xây dựng thành phố thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và chiến lược phát triển mạng di động 4G và 5G, IoT. Chính chiến lược này của Chính phủ đã làm động lực cho các nhà mạng của Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong đó có điểm nhấn là VNPT.

Brand Finance là tổ chức đánh giá thương hiệu độc lập và có uy tín hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, những công bố của Brand Finance có tác động rất lớn đến thương hiệu doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đánh giá của Brand Finance dựa trên những cơ sở nào?

Đại diện VNPT cho biết, những đánh giá của Brand Finance dựa trên các sở cứ chặt chẽ. Ba điểm chính mà thương hiệu VNPT và VinaPhone tăng bậc trong bảng xếp hạng top 150 nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2020 chủ yếu dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất, năm 2019, kết quả kinh doanh của VNPT và VinaPhone tăng trưởng rất mạnh. Thứ hai, VNPT và VinaPhone đang thay đổi chiến lược chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang trở thành nhà cung cấp dịch vụ với những bước chuyển đổi số mạnh mẽ. Thứ 3, VNPT đã tăng cường đầu tư mạng viễn thông 4G và chuẩn bị cho mạng 5G cũng như đầu tư nâng cấp chất lượng mạng Internet băng rộng cố định.

Nếu như những năm trước câu chuyện về chuyển đổi số mới chỉ được các doanh nghiệp trong đó có VNPT đề cập đến thì đến năm 2019 VNPT đã tham gia và các chương trình lớn của Chính phủ như Cổng dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia… Ông Tô Dũng Thái, Phó tổng giám đốc VNPT cho hay, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược mà còn quyết định số mệnh của VNPT: “Chúng tôi xác định trước khi muốn đóng vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi nền kinh tế số thì bản thân VNPT phải chuyển đổi thành một doanh nghiệp số. Chúng tôi đặt mục tiêu VNPT phải giữ vai trò chủ đạo trong cách mạng số tại Việt Nam. Nghĩa là, VNPT phải tham gia với vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng chính quyền và nền kinh tế số tại Việt Nam, trở thành lá cờ đầu trong chuyển đổi số tại Việt Nam”.

Ông Tô Dũng Thái còn cho hay, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, VNPT đã đồng hành cùng cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân với rất nhiều các giải pháp, dịch vụ được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời. Trước đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn cho toàn xã hội, VNPT đã đẩy mạnh đưa các dịch vụ số tới người dân và doanh nghiệp thông qua việc miễn phí sử dụng, giảm giá cước…. Hai yếu tố này cộng hưởng sẽ giúp tăng mạnh số lượng người dân sử dụng các dịch vụ số.

Đại diện VNPT cho hay, bên cạnh việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, VNPT cũng tập trung xây dựng hệ thống cổng thanh toán tập trung – VNPT Pay để tạo nên hệ sinh thái vững mạnh và ứng dụng công nghệ hiện đại. VNPT Pay được ứng dụng công nghệ Big data kết hợp AI… thực hiện thanh toán không tiếp xúc giúp cho thao tác thanh toán của khách hàng trở nên dễ dàng nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn và bảo mật. Công bố của Brand Finance chính là sự đánh giá đã khẳng định vị thế của VNPT và VinaPhone trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp viễn thông toàn cầu cũng như vị trí của các doanh nghiệp của Việt Nam. Đây cũng là sự minh chứng cho việc chuyển đổi chiến lược của VNPT và VinaPhone được ghi nhận và đánh giá cao.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/4/2020

Công bố Sách trắng doanh nghiệp 2020

Ngày 28-4, Tổng cục Thống kê họp báo công bố Sách trắng doanh nghiệp (DN) và Sách trắng hợp tác xã (HTX) năm 2020. Trong đó, Sách trắng DN được phát hành lần thứ hai với những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển DN năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; còn Sách trắng HTX lần đầu phát hành với số liệu tổng quan về HTX năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Theo số liệu được công bố, tính đến ngày 31-12-2019, cả nước có 758.610 DN đang hoạt động, tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018 và là lực lượng đóng góp hơn 60% vào GDP. Bình quân cả nước có 7,9 DN đang hoạt động/1.000 dân. Về tình hình sản xuất, kinh doanh, tính đến ngày 31-12-2018, tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của toàn bộ DN đang hoạt động đạt 38,93 triệu tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm 2017. Cả nước có 44,1% DN kinh doanh có lãi, 7,5% DN kinh doanh hòa vốn, 48,4% DN thua lỗ. Đối với khu vực HTX, tính đến ngày 31-12-2018, cả nước có 22.861 HTX, tăng 8,8%, trong đó, có 13.958 HTX đang hoạt động, tổng doanh thu thuần đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/4/2020

Việt Nam sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm nhanh Covid-19

Bộ Y tế khẳng định, sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam hoàn toàn có thể thay thế các loại sinh phẩm tương tự của nước ngoài. Đặc biệt là khi sinh phẩm này được công nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể chủ động sử dụng cả hai phương pháp PCR phát hiện gen virus và xét nghiệm nhanh tìm kháng thể để chủ động sàng lọc, sớm phát hiện người mắc Covid-19.

Sáng 27-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tiếp tục họp bàn về các phương pháp đối phó với dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ban Chỉ đạo cho biết, mặc dù hôm nay là ngày thứ 11 chúng ta không có ca nhiễm trong cộng đồng nhưng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành căn cứ vào hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục rà soát các hướng dẫn cụ thể bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch theo lĩnh vực quản lý. Các địa phương tham khảo kinh nghiệm của một số tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh để đưa ra các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng, chống dịch phù hợp với các hoạt động trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn.

Bộ sinh phẩm xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Việt Nam được WHO công nhận

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã bàn về công tác xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Hiện, trên thế giới đang triển khai song song hai phương pháp xét nghiệm xác định người dương tính Covid-19 là xét nghiệm tìm gen virus (phương pháp PCR) và xét nghiệm kháng thể (thường sử dụng để xét nghiệm nhanh).

Phương pháp PCR có độ chính xác cao vì phát hiện trực tiếp gen của virus, nên tại thời điểm dương tính thì bệnh nhân chắc chắn đang có virus SARS-CoV-2 trong người. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi các khâu chuyên môn hóa cao, cần có chuyên gia thực hiện với nhiều máy móc phức tạp, thời gian cho kết quả lâu (vài giờ).

Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm nhanh tìm kháng thể có thời gian ngắn, vận hành đơn giản, người làm xét nghiệm không cần thiết phải được đào tạo chuyên biệt, không cần thiết bị đặc biệt kèm theo. Tuy nhiên, phương pháp này có độ nhạy, độ đặc hiệu thấp hơn nhiều so với phương pháp PCR, dễ nhầm và bỏ sót.

Vì vậy, phương pháp PCR thường được dùng để khẳng định lại kết quả xét nghiệm nhanh.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phối hợp cả hai phương pháp xét nghiệm phát hiện gen (PCR) và xét nghiệm tìm kháng thể (xét nghiệm nhanh) sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh nhanh, giảm tải áp lực y tế và tập trung nguồn lực vào điều trị những ca thực sự mắc SARS-CoV-2.

Về phương pháp xét nghiệm PCR, Thứ trưởng Thường trực Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian đầu chúng ta sử dụng nguồn sinh phẩm từ nước ngoài (từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), CDC Hoa Kỳ, Đức). Sau đó, Việt Nam đã phát triển được loại sinh phẩm xét nghiệm PCR rất tốt thay thế nguồn nước ngoài (sinh phẩm do Học viện Quân y phối hợp Công ty Việt Á phát triển). Sinh phẩm này đã và đang được sử dụng chủ đạo tại Việt Nam để xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Tới nay, chúng ta đã xét nghiệm được khoảng 212.000 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 270 trường hợp mắc Covid-19, tỷ lệ phát hiện dương tính khoảng 0,13%, là một trong những quốc gia có tỷ lệ phát hiện dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm cao nhất thế giới.

Hiện cả nước có 112 phòng xét nghiệm Realtime – PCR có năng lực xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 (công suất tối đa khoảng hơn 27.000 mẫu/ngày), trong đó 48 phòng đã được phép xét nghiệm khẳng định Covid-19 (công suất tối đa khoảng 14.300 mẫu/ngày).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã cho rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm bằng phương pháp PCR sẵn có tại doanh nghiệp để huy động, không cần trang bị thêm.

Bộ sinh phẩm xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Việt Nam đã được WHO, Vương quốc Anh công nhận chất lượng và có thể được sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm nhanh và làm chủ hai phương pháp xét nghiệm

Về phương pháp xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm nhanh), theo lãnh đạo Bộ Y tế, vừa qua, ở Việt Nam mới chỉ có thành phố Hà Nội triển khai phương pháp này, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc, do doanh nghiệp tài trợ. Thành phố đã xét nghiệm tổng số 18.450 mẫu, phát hiện 50 trường hợp dương tính nhưng sau khi thực hiện xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR cả 50 trường hợp đều cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với một trường đại học của Nhật Bản để nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm tương tự mà nhiều nước đang sử dụng.

Điểm khác biệt rất đáng chú ý là sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam sử dụng hệ thống máy xét nghiệm ELISA đã được trang bị từ tuyến Trung ương đến tận y tế tuyến huyện để chẩn đoán người nhiễm HIV, sốt xuất huyết và một số bệnh miễn dịch khác.

Là nước thứ 5 trên thế giới sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm kháng thể, Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm xét nghiệm nhanh “made in Vietnam” có nhiều ưu điểm: Dễ sử dụng cho tất cả các tuyến, các cơ sở y tế tuyến huyện có thể xét nghiệm được do sử dụng hệ thống máy xét nghiệm sẵn có; độ an toàn cao (xét nghiệm qua mẫu máu); đặc biệt độ nhạy, độ đặc hiệu của sinh phẩm Việt Nam đạt khoảng 95%, trong khi sản phẩm của nước ngoài chỉ đạt khoảng 70-75%.

Bên cạnh đó, qua đánh giá ban đầu giá thành của sinh phẩm này rẻ hơn nhiều so với sinh phẩm nhập ngoại (chỉ khoảng 5 USD/kit xét nghiệm);… Hiện Bộ Y tế đang làm thủ tục công nhận sinh phẩm này để đưa vào sản xuất hàng loạt.

Bộ Y tế khẳng định, sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam hoàn toàn có thể thay thế các loại sinh phẩm tương tự của nước ngoài. Đặc biệt là, khi sinh phẩm này được công nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể chủ động sử dụng cả hai phương pháp PCR phát hiện gen virus và xét nghiệm nhanh tìm kháng thể để chủ động sàng lọc, sớm phát hiện người mắc Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ Y tế, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần chủ động của các cơ sở nghiên cứu khoa học, đồng thời thống nhất và kiến nghị Chính phủ cho sử dụng thêm loại sinh phẩm này để tiến hành xét nghiệm nhanh, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã bàn về nội dung: Đưa công dân về nước, đưa lao động có tay nghề vào Việt Nam, cấp phép các chuyến bay, quản lý biên giới, thực hiện cách ly; bảo đảm thuốc men, sản xuất trang thiết bị vật tư y tế và các loại máy thở; phương án xuất khẩu khẩu trang; chế độ chính sách đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch;…

Ban Chỉ đạo đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất máy thở hiện đại như Metran, Vingroup; đồng thời khuyến khích các trường đại học phát triển những sản phẩm máy thở không xâm nhập đơn giản, vận hành hoàn toàn bằng hệ thống cơ khí có thể trang bị đến tận y tế tuyến xã, ở vùng sâu, vùng xa…

Như vậy, đến thời điểm hiện tại có thể nói trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng ta đã bảo đảm được các loại thuốc có thể dùng cho những phác đồ điều trị Covid-19; chủ động sản xuất được khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ, máy thở…; tự sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm và làm chủ các phương pháp xét nghiệm, sàng lọc và phát hiện người nhiễm Covid-19.

Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang phải hết sức trách nhiệm vì cộng đồng, vì đất nước, cam kết ưu tiên cho nhu cầu trong nước trước khi xuất khẩu, bảo đảm chất lượng. Các hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/4/2020

Tạo thuận lợi để doanh nghiệp vay trả lương lãi suất 0%

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu kiến nghị về việc doanh nghiệp khó tiếp cận gói vay trả lương lãi suất 0%, bảo đảm chính sách hỗ trợ được thực hiện nhanh, thuận lợi, đúng đối tượng và nhất là không để bị lạm dụng, trục lợi.

Trước đó, các cơ quan báo chí có nêu phản ánh của nhiều doanh nghiệp về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho vay lãi suất 0% để trả lương cho người lao động phải đơn giản, nhanh. Nhất là trong bối cảnh cấp bách hiện nay, việc yêu cầu doanh nghiệp chứng minh khó khăn về tài chính sẽ mất nhiều thời gian, cần cả các cơ quan thuế, thanh tra cùng tham gia kiểm tra mới xác minh được. Các doanh nghiệp kiến nghị, cơ quan nhà nước chỉ cần căn cứ vào số lượng lao động bị ngừng việc cũng như doanh thu của công ty trong các tháng dịch bệnh đã có thể chứng minh sự khó khăn.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/4/2020

Chi hơn 2.700 tỷ đồng thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong quý I

Trong ba tháng đầu năm 2020, tổng số tiền chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2.700 tỷ đồng. Đây cũng là “phao cứu sinh” giúp người lao động bảo đảm một phần cuộc sống, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tăng chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng kinh phí dành để chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong ba tháng đầu năm 2020 là 2.744 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3, cơ quan này thực hiện khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 240.519 lượt người, với số tiền là 904 tỷ đồng, tăng 11% về lượt người và 20% về kinh phí so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 54.049 người hưởng mới (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2019) với số tiền là 184 tỷ đồng.

Dự kiến, số tiền để chi các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng cao trong quý 2 năm nay, có thể lên tới 4.000 tỷ đồng do những tác động bất lợi của đại dịch Covid-19 về lao động, việc làm ở nước ta.

Chính sách bảo hiểm tự nguyện đã triển khai ở Việt Nam từ thời điểm 1-1-2009. Người lao động tham gia đang được hưởng bốn chế độ: trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và bảo hiểm y tế. Hiện nay, chính sách an sinh xã hội này đang được thực hiện qua Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tại 63 tỉnh, thành phố.

Giảm 149 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho hay, trong quý 1 năm nay, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã giảm 149 nghìn người so với thời điểm cuối năm 2019. Tổng số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện đạt gần 13,3 triệu người.

Nguồn thu bảo hiểm thất nghiệp là 4.257 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng hợp số liệu trên toàn quốc trong quý đầu của năm 2020 cho thấy, có hơn 170 nghìn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ tăng cao trong ba tháng tới, có thể vượt mốc hơn 300 nghìn người.

Cũng trong quý 1 năm nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng ghi nhận hơn 132 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hơn 332 nghìn người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm . Số người được giới thiệu việc làm là 25,6 nghìn người. Ngoài ra, 6308 người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề.

Tình trạng gia tăng số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 tới thị trường lao động trong nước. Trong quý 1 năm nay, nhiều lao động gặp khó khăn về việc làm, dẫn tới tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, phải nghỉ việc. Kết quả Điều tra lao động việc làm quý I năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta tăng lên. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở mức cao nhất trong vòng năm năm gần đây.

Trong đại dịch Covid-19, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm đã phát huy chức năng quản trị thị trường lao động thông qua thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng là “phao cứu sinh” giúp người lao động bảo đảm một phần cuộc sống, vượt qua những khó khăn lúc đại dịch. Bảo hiểm thất nghiệp cũng giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước và người sử dụng lao động khi không phải cấp kinh phí hỗ trợ cho người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh,

Ngoài ra, các trung tâm dịch vụ việc làm còn có hoạt động đặc thù là đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin về thị trường lao động, nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động. Đồng thời, khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động, góp phần điều tiết thị trường. Qua đó, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thị trường lao động nước ta.

Trong thời gian tới, để phát huy vai trò tích cực hơn của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cần có giải pháp sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, bên cạnh việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đào tạo cần phải tăng chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để đẩy mạnh việc nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Về lâu dài, cần hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ tham gia, nhất là với lao động trong khu vực phi chính thức. Cùng với đó, bổ sung các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/4/2020

Khai trương Nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng phòng, chống Covid-19

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (KCBTX) và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống Covid-19.

Nguyen Xuan Phuc hop Blue Zone

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư; điểm cầu trực tuyến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện vệ tinh, cơ quan ngành y tế, tập đoàn, doanh nghiệp (DN).

Tại buổi lễ, Bộ TT-TT và Bộ Y tế kêu gọi các DN khác cùng tham gia phát triển không chỉ các nền tảng mà cả các ứng dụng, để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế. Bộ TT-TT và Bộ Y tế sẽ phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý về KCBTX, ban hành các chuẩn mở để các hệ thống nền tảng, các ứng dụng tuân thủ các tiêu chuẩn và kết nối với nhau.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện khai trường Nền tảng tư vấn KCBTX gồm sáu lĩnh vực, một công việc khá mới mẻ đối với nước ta, một đất nước trải dài với nhiều địa hình hiểm trở. Trong thời kỳ dịch Covid-19, chúng ta đã khai trương ứng dụng Bluezone, đây là một vấn đề mới nhằm góp phần truy vết dịch bệnh.

Thủ tướng đánh giá cao ngành TT-TT, y tế chủ động phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; ghi nhận và đánh giá cao các lực lượng, nhất là đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia công nghệ, các DN công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia chiến dịch phòng, chống dịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chào tới những chiến sĩ áo trắng kiên cường, dũng cảm, đi đầu trong công cuộc chống đại dịch trên cả nước. Từ nhiều năm nay, ngành y tế đã triển khai một số hoạt động KCBTX. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, thực tiễn đòi hỏi các bệnh viện phải có thêm kênh KCBTX nhiều hơn nữa, phổ cập hơn nữa giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, ít tốn kém, an toàn, không cân phải đến bệnh viện khi chưa thấy cần thiết, giúp giảm tải bệnh viện.

Thủ tướng nhất trí rằng, Việt Nam cần có nền tảng công nghệ, giúp các cơ quan, tổ chức nhanh chóng đưa hoạt động của mình lên môi trường số, từ đó phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu của người dân. Những gì chứng kiến tại sự kiện này cho thấy lợi ích rõ ràng của KCBTX: các bệnh nhân vẫn được khám bệnh nhưng chỉ tới bệnh viện khi cần thiết; bệnh viện tuyến trên có thể hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới hết sức nhanh chóng và thuận lợi. Điều đặc biệt là các DN công nghệ số Việt Nam như Viettel, VNPT, MobiFone, Bkav… dưới sự phát động của Bộ TT-TT rất chủ động, tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh; ra mắt nhiều ứng dụng phục vụ người dân trong khám chữa bệnh; việc ra mắt ứng dụng có thể giúp người dân tự quản lý các tiếp xúc gần của mình, bảo vệ thông tin cá nhân, có thêm công cụ bảo vệ mình và cộng đồng, là xu hướng chung nhiều nước, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang tiến hành thực hiện phòng, chống dịch.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng đề nghị, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, KCBTX hiệu quả nhân đôi, nhân ba, cần phải tuyên truyền mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu chống dịch, giãn cách xã hội; lợi ích công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm lượng giấy tờ phức tạp; đem lợi ích cho cho người dân, nhất là giảm chi phí. Cho nên, dịch vụ công trực tuyến, kể cả KCBTX cần tăng cường hướng dẫn cho người dân, các DN công nghệ chú ý bảo mật thông tin cá nhân. Bộ TT-TT và Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, xây dựng và từng bước hình hành hệ thống chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số, ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh, phát triển các nền tảng công nghệ cho lĩnh vực y tế như hỗ trợ tư vấn KCBTX, quản trị y tế thông minh; hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; phối hợp xây dựng và hoàn thành hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Bộ TT-TT, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia trước ngày 20-4 để ký ban hành trong tháng 4-2020; đây là vấn đề quan trọng để Việt Nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số mọi mặt trong xã hội. Bộ TT-TT chỉ đạo, hiệu triệu các DN công nghệ số Việt Nam không ngừng sáng tạo, phát triển nhiều nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng hơn nữa phục vụ nhân dân.

Đối với sự kiện này, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Viettel khi triển khai Nền tảng đi kèm với đào tạo, bảo đảm lực lượng vận hành hệ thống ổn định trên toàn quốc, nâng cấp và phát triển phần mềm liên tục để đáp ứng nhu cầu; đề nghị Bkav tiếp thu ý kiến, trao đổi, góp ý của cộng đồng người dùng để phần mềm Bluezone vận hành tốt hơn, ổn định hơn. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục quyết liệt triển khai KCBTX, liên tục đánh giá, rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện toàn quốc triển khai hiệu quả hoạt động này. Điều quan trọng trong công tác này phải có nhiều bác sĩ giỏi chuyên môn, đồng thời giỏi cả CNTT; không để KCBTX xảy ra sai sót, “sai một ly đi một dặm”.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các tập đoàn Viettel, Bkav… có nhiều nỗ lực, sáng kiến thời gian qua, thể hiện bằng hành động cụ thể hôm nay. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác tốt giữa ngành TT-TT và y tế. Chúng ta hãy coi đây là dấu mốc khởi đầu cho câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số, quốc gia thông minh. Thủ tướng mong 14 nghìn cơ sở y tế trên cả nước tổ chức thành công việc KCBTX chính xác, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Nhân buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói chuyện trực tuyến, thăm hỏi và động viên một số cơ sở khám chữa bệnh, bệnh nhân tham gia KCBTX; bày tỏ đánh giá và mong áp dụng mô hình này rộng rãi và thành công.

* Tại sự kiện, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện sử dụng Nền tảng để kết nối với Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương (Lào Cai) hội chẩn điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám; kết nối với Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh hội chẩn CT từ xa đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị gián tiếp và kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) để khám bệnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi phổ cập công nghệ 5G tại Việt Nam với khả năng kết nối internet vạn vật (IoT) và xử lý thời gian thực, Nền tảng sẽ còn phát triển khả năng phẫu thuật từ xa. Bác sĩ giỏi nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể trực tiếp tham gia quá trình điều trị cho bệnh nhân tại Việt Nam.

* Nền tảng hỗ trợ tư vấn KCBTX do Tập đoàn Viettel phát triển đáp ứng đầy đủ sáu lĩnh vực KCBTX theo quy định của Bộ Y tế ban hành gồm: tư vấn y tế từ xa; hội chẩn tư vấn KCBTX; hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa; đào tạo chuyến giao kỹ thuật KCBTX.

Sự ra đời của Nền tảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh cho người dân, giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu, bệnh viện không cần có sẵn đội ngũ chuyên gia CNTT tại chỗ để vận hành, duy trì.

Nền tảng giúp triển khai đồng loạt hệ thống KCBTX tại hàng nghìn bệnh viện và cơ sở y tế mà không cần phải phát triển từ đầu. Vì vậy, hết sức có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

* Với ứng dụng Bluezone, mỗi người dân có thể cài đặt ứng dụng trên điện thoại nhằm bảo vệ mình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của virus. Cơ quan chức năng có thể phản ứng nhanh, chính xác và kịp thời với tình hình trong khi người dân yên tâm với cuộc sống sinh hoạt bình thường, loại bỏ tâm lý e ngại, hoang mang không cần thiết.

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp (BLE). Các điện thoại thông minh được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu.

Nếu có F0, cơ quan y tế có thẩm quyền nhập dữ liệu F0 vào hệ thống. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến tất cả các điện thoại thông minh trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Màn hình điện thoại cũng xuất hiện hướng dẫn liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để nhận trợ giúp. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1).

THANH GIANG, ẢNH: TRẦN HẢI

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/4/2020

Trao vật tư y tế tặng quân đội Lào và Cam-pu-chia

Ngày 16-4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 đã tổ chức Lễ trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho một số đơn vị thuộc Quân đội Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, với tổng giá trị hàng hóa trao tặng hơn 4,7 tỷ đồng.Tang vat tu y te cho Lao va Campuchia

Lễ trao tặng được Quân khu 5 tổ chức tại bốn điểm; trong đó, lễ bàn giao hàng cho nước bạn Lào tổ chức tại Cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) và Cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum); bàn giao cho Quân khu 1, Campuchia tại Cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) và Cửa khẩu Bu P’răng (tỉnh Đắk Nông).

Trong đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã vận chuyển, bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho các đơn vị nước bạn gồm: Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ chỉ huy quân sự bốn tỉnh Nam Lào, Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay của Quân đội nhân dân Lào và Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Theo đó, Quân khu 5 đã trao tặng 295 nhiệt kế hồng ngoại, hơn 5.800 trang phục chống dịch, 150 máy phun hóa chất, hàng nghìn khẩu trang, găng tay y tế và lương thực cho quân đội hai nước bạn, với tổng giá trí hàng hóa trao tặng hơn 4,7 tỷ đồng…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/4/2020

Triển khai công tác tiêm chủng trong thời gian dịch Covid-19

Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa có văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng của 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19. Theo đó, hoạt động tiêm chủng mở rộng trước mắt được triển khai đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp. Các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ sẽ tạm hoãn tiêm chủng thường xuyên.

Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp, thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, bảo đảm an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Các địa phương lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ, bảo đảm không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng; sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng. Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc một chiều, bảo đảm khoảng cách ít nhất 2 m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng; tại các điểm tiêm chủng không sử dụng điều hòa.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/4/2020

Về việc lựa chọn nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt nam

Chiều 27-4, tại Hà Nội, qua trao đổi cung cấp thông tin với phóng viên một số cơ quan báo chí chung quanh vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, ông Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) khẳng định: Việc lựa chọn nhân vật Vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của Tòa án được tiến hành với quy trình thận trọng, chặt chẽ.

Ông Ngô Tiến Hùng cho biết: Qua các cơ quan báo chí, trong những ngày qua, TANDTC đã nhận được nhiều ý kiến tham gia, góp ý đối với các mẫu phác thảo tượng Vua Lý Thái Tông.

Trong đó có nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao hoạt động đầy ý nghĩa này của TANDTC, bên cạnh đó cũng có những ý kiến không đồng thuận. TANDTC sẽ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để báo cáo Hội đồng Nghệ thuật xây dựng tượng Vua Lý Thái Tông – Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam xem xét, quyết định.

Theo Người phát ngôn TANDTC, việc lựa chọn Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam đã được triển khai thực hiện từ hai năm trước.

TANDTC phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn), Trung tâm Tiền sử Đông – Nam Á, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Trần Nhân Tông Đại học Quốc gia Hà Nội… Trong đó có sự tham dự của GS.TS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Nhà sử học Dương Trung Quốc, GS.TS khoa học Vũ Minh Giang,…

Tại Hội thảo, TANDTC tiến hành lấy ý kiến của các đại biểu tham dự đối với 15 nhân vật lịch sử tiêu biểu. Kết quả 75% các chuyên gia, nhà sử học, nhà khoa học lựa chọn Vua Lý Thái Tông là nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, TANDTC tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án nhân dân đối với các nhân vật lịch sử. Kết quả, 82% ý kiến đã lựa chọn Vua Lý Thái Tông là Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam.

TANDTC đã ban hành văn bản xin ý kiến các cơ quan Ban, ngành Trung ương như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Tư pháp,… về nhân vật lịch sử đã được hệ thống TANDTC lựa chọn.

Kết quả, TANDTC nhận được được ý kiến đồng thuận cao của các cơ quan này. Hội đồng Thẩm phán TANDTC thống nhất đề xuất lựa chọn Vua Lý Thái Tông là Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam. Sau đó Ban Chỉ đạo xây dựng nhân vật lịch sử tiêu biểu đã họp và bỏ phiếu nhất trí lựa chọn vua Lý Thái Tông.

Thực tế trên thế giới có gần 100 nước đã lựa chọn biểu tượng công lý, trong đó nhiều nước lựa chọn các vị vua làm biểu tượng công lý.

Ông Ngô Tiến Hùng nêu rõ, việc lựa chọn Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam bảo đảm tính khách quan, thận trọng, có ý nghĩa, tác dụng khẳng định truyền thống thượng tôn pháp luật đã có từ lâu đời, đồng thời nhằm tôn vinh những cống hiến của bậc tiền nhân là vị vua anh minh đã đóng góp vào trị vì đất nước, đóng góp vào hoạt động lập pháp và xét xử của Việt Nam; giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân và đội ngũ tiến hành tố tụng.

Hội đồng Nghệ thuật xây dựng tượng Vua Lý Thái Tông đã mời nhà điêu khắc phác thảo các mẫu tượng và đến nay có ba mẫu phác thảo được lựa chọn để gửi đi Tòa án các cấp lấy ý kiến. Kết quả lấy ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghệ thuật xem xét quyết định trong thời gian tới.

Về dư luận cho rằng việc dựng tượng Vua Lý Thái Tông trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân sẽ gây ra sự hạn chế, tốn kém, ông Ngô Tiến Hùng cho biết: Sau khi Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn mẫu tượng, bức tượng được đặt tại Quảng trường Công lý – thuộc dự án Trụ sở TANDTC mới (số 43 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), thiết kế và kinh phí xây dựng tượng nằm trong gói dự án xây dựng trụ sở TANDTC đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

“Hiện nay, một số Tòa án địa phương có đề xuất xây dựng tượng tại trụ sở các Tòa án; nội dung này TANDTC không có chủ trương”- ông Ngô Tiến Hùng cho biết.

Như vậy, theo Người phát ngôn TANDTC, việc lựa chọn Vua Lý Thái Tông – Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam để xây dựng tượng đặt tại trụ sở mới của TANDTC bảo đảm các quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2- 10- 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/4/2020

Tiếc thương “Bà chúa tuồng” – NSND Đàm Liên

NSND Đàm Liên, một tài năng của nghệ thuật tuồng Việt Nam, người đã dành cả cuộc đời gắn bó với sân khấu biểu diễn, đào tạo các thế hệ nghệ sĩ và quảng bá nghệ thuật dân tộc đã qua đời tại Hà Nội ngày 25-4, để lại nhiều tiếc thương đối với các thế hệ công chúng.Dam Lien

Với niềm đam mê nghệ thuật tuồng cùng những vai diễn thành công, ghi dấu ấn sâu sắc trên sân khấu cùng những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tuồng Việt Nam, NSND Đàm Liên (tên thật là Đàm Thị Liên) được công chúng và giới trong nghề gọi trìu mến là “Bà chúa tuồng”. Sinh năm 1943 tại xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) trong một gia đình có nhiều thế hệ theo đuổi nghệ thuật tuồng, NSND Đàm Liên đã sớm gắn bó với sân khấu diễn xướng và được học tuồng một cách bài bản từ khi còn rất trẻ, dưới sự dẫn dắt của mẹ và các nghệ sĩ trong đoàn tuồng Liên khu 5. Khi mới 16 tuổi, bà đã có vai diễn thành công đầu tiên khi vào vai Trưng Trắc trong vở tuồng Trưng Nữ vương và được Bác Hồ khen ngợi khi Người xem vở diễn.

Chính thức về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam từ năm 1970, NSND Đàm Liên tiếp tục ghi dấu ấn trong các vở tuồng truyền thống và hiện đại. Nhiều vai diễn của bà đã trở thành kinh điển trong diễn xuất của sân khấu tuồng như: Đào Tam Xuân (vở Nữ tướng Đào Tam Xuân), Ái Nương (vở Trần Bình Trọng), Loan Dung (vở Lý Phụng Đình), Liễu Nguyệt Tiêm (vở Đào Phi Phụng), bà vợ quan huyện (vở Nghêu sò ốc hến), Phương Cơ (vở Ngọc lửa Hồng Sơn), công chúa Quỳnh Nga (vở Thạch Sanh), Hồ Nguyệt Cô (vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo), má Tư (vở tuồng hiện đại Không còn đường nào khác)… Một trong những vai diễn của NSND Đàm Liên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu tuồng, lập kỷ lục với hơn hai nghìn đêm diễn là vai độc diễn trong trích đoạn tuồng Ông già cõng vợ đi xem hội. Ở vai diễn này, một mình NSND Đàm Liên đã cùng lúc vào hai vai diễn ông lão và cô vợ trẻ đầy biến hóa và linh hoạt, khẳng định tài năng diễn xuất của bà. Các vai diễn của bà đã được giới thiệu tại nhiều cuộc liên hoan sân khấu và các sự kiện văn hóa quốc tế, giới thiệu và quảng bá tuồng Việt Nam đến các nước trên thế giới. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, NSND Đàm Liên đã có năm Huy chương vàng, ba Huy chương bạc tại các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và nhiều giải thưởng khác. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà với sân khấu tuồng và hoạt động của sân khấu Việt Nam, bà đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993.

Bên cạnh việc biểu diễn trên sân khấu, NSND Đàm Liên còn dành nhiều tâm huyết chỉ bảo và trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, diễn viên tuồng, tham gia dàn dựng, xây dựng kịch bản cho nhiều vở tuồng và viết sách về tuồng để truyền lại kinh nghiệm diễn xuất. Bà cũng là nghệ sĩ tuồng đầu tiên làm đĩa VCD và DVD về tiếng cười trong nghệ thuật tuồng và những vai diễn của mình để quảng bá tuồng đến rộng rãi công chúng trong nước và ngoài nước.

Lễ viếng NSND Đàm Liên được tổ chức vào 9 giờ ngày 28-4 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Hồng Việt

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/4/2020

200 người tham gia MV Tự hào Việt Nam

Nhóm đạo diễn: Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly vừa ra mắt vi-đê-ô âm nhạc (MV) Tự hào Việt Nam với sự tham gia của 200 nghệ sĩ, bác sĩ, y tá và chiến sĩ lực lượng vũ trang từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). MV do Bộ Y tế bảo trợ nhằm đồng hành và cổ vũ tinh thần các cán bộ, nhân viên ngành y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, trên nền nhạc ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí.

MV được thực hiện trong hơn một tháng, có giai điệu trẻ trung, vui tươi, ca ngợi tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng, sự đồng lòng của người Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch với nhiều hình ảnh đẹp ở các miền đất nước và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/4/2020

Cấp cứu người bị hai thanh sắt đâm xuyên nhiều bộ phận cơ thể

Chiều 14-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trưa cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị thanh sắt dài gần 2m đâm xuyên phổi do tai nạn lao động, ngã từ giàn giáo trên cao xuống.

Nạn nhân là anh Lương Văn Nh. (40 tuổi), dân tộc Thái, quê ở xã Mường Nọc, huyện Quế Cap cuu nguoi bi thanh sat dam xuyenPhong (tỉnh Nghệ An). Anh Nh. làm nghề xây dựng và làm việc tại Nghệ An. Cách đây khoảng năm ngày, anh Nh. vào tỉnh Quảng Trị để thi công một công trình.

Vào sáng 14-4, khi đang đứng trên giàn giáo ở công trường xây dựng thì anh Nh. bị trượt chân ngã từ trên cao xuống đất và bị một thanh sắt dài 2m đâm xuyên từ ngực qua nách và vai phải, máu ra nhiều. Nạn nhân bị đa chấn thương nên được mọi người chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài vết thương ở ngực, anh Nh. còn bị đa chấn thương do rơi từ trên cao xuống đất. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các y, bác sĩ đã tích cực cứu chữa, phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Khoa Ngoại lồng ngực tim mạch – Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, sốt nhẹ 37,5 độ C, huyết áp thấp 110/60mmHg, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng. Ê-kíp mổ đã thực hiện mở ngực, rút thanh sắt và khâu lại nhu mô phổi cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua nguy kịch, các chỉ số sinh tồn cơ bản ổn định. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, dự kiến sẽ sớm được rút máy thở.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/4/2020

Người nghệ sĩ trọn gánh hai vai

Họa sĩ Trần Khánh Chương quê gốc ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ngày 14-8-1943 tại Hà Nội, trong một gia đình viên chức nghèo giàu lòng yêu nước và sớm hòa mình vào cuộc kháng chiến của dân tộc.

Ngay từ năm 1959, khi 16 tuổi, Trần Khánh Chương đã là học sinh khóa đầu tiên, Khoa Gốm của Trường trung cấp Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Năm 1963, ông khởi nghiệp với công việc sáng tác mẫu đồ sứ ở Nhà máy Sứ HảiTran khanh chuong Dương rồi thực tập sinh nghệ thuật đồ sứ tại Hồ Nam, Trung Quốc; sau đó tốt nghiệp tại chức Khoa Hội họa, Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội. Sau thời gian tham gia quân đội (1975 – 1977), ông làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thế nhưng, dường như Trần Khánh Chương sinh ra là để làm công tác hội rồi mới đến hoạt động nghiên cứu và sáng tác. Năm 1984, ông bắt đầu đảm nhận cương vị Chánh Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam; năm 1994, là Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa 4. Từ năm 1999 đến năm 2019, ông là Bí thư Đảng đoàn rồi Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hoạt động xã hội của ông khá rộng với các vai trò: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn rồi Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XI; Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; tham gia Ban Chấp hành Hội giao lưu Việt – Nhật, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam…

Trần Khánh Chương tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của hội nghề nghiệp thuận dòng. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn; ông học hỏi từ cuộc sống xã hội và đồng nghiệp. Các triển lãm mỹ thuật khu vực được tổ chức hằng năm trong 24 năm qua là những đóng góp quan trọng của họa sĩ Trần Khánh Chương khi rút ngắn khoảng cách vùng, miền, nghệ thuật của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông là người sắc sảo và quyết đoán, mềm mại và khôn ngoan trong các giải pháp tình thế để trụ vững khi hoạt động của hội đối diện những áp lực vô hình của kinh tế thị trường và hội nhập trong thế giới phẳng. Ông nhanh nhạy để cảm nhận chuẩn xác sự thay đổi quyết liệt về quan niệm và khuynh hướng sáng tác của các nghệ sĩ trẻ. Ông tìm cho mình con mắt mới và tập cách nghĩ khác, nghe khác, nhìn khác để kịp hòa điệu vào sự sôi động tự tin và đáng yêu của những cuộc “cách mạng mi-ni” về thẩm mỹ và nghệ thuật trong thời kỳ hậu đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Bởi vậy, mặt bằng mỹ thuật cả nước là sự thừa nhận vai trò và những tác động xã hội tích cực của hội nghề nghiệp mà ông là một thủ lĩnh năng động.

Trọn gánh hai vai, hoạt động nghiên cứu và sáng tác của Trần Khánh Chương cũng là cả một gia tài nghệ thuật đáng nể. Bốn cuốn sách nghiên cứu Gốm Việt Nam và một tuyển tập đầy đặn các tác phẩm Hội họa và Đồ họa về một đời làm nghề của ông đã được ra mắt. Ông còn dang dở 3.200 trang bản thảo cho bốn cuốn sách sắp xuất bản. Ông từng đoạt các giải thưởng về đồ họa và hội họa; có tác phẩm được lưu giữ ở các bảo tàng, bộ sưu tập tư nhân; tham gia các cuộc giao lưu nghệ thuật Đông – Tây, triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm trong nước và nước ngoài… Tất cả hoạt động và thành tích từ nhiều thập kỷ qua là sự ghi nhận những cống hiến thầm lặng của ông cho diện mạo đẹp đẽ của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Họa sĩ Trần Khánh Chương từng được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học – nghệ thuật đợt 2, năm 2007 cho các tác phẩm tiêu biểu: Bộ tranh Những cánh diều, Đồ chơi bột, Ngũ quả – khắc thạch cao (1983); tranh Ngày vui Giải phóng – khắc thạch cao (1986); Bộ sách Gốm Việt Nam (hai tập: Gốm Việt Nam từ Đất nung đến Sứ và Gốm Việt Nam, 2001).

Từ đầu năm 2019, họa sĩ Trần Khánh Chương đột ngột lâm bệnh hiểm nghèo. Nhẹ lòng về cõi bên kia, ông ra đi lúc 17 giờ 29 phút ngày 19-4 (tức ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý); để lại sự trống vắng, nhớ tiếc khôn nguôi cho gia đình và bạn bè đồng nghiệp nhiều thế hệ của giới văn học nghệ thuật nước nhà.

HỌA SĨ LƯƠNG XUÂN ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/4/2020

Khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia 2020

Ngày 19-4, tại Cục tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Hội sách trực tuyến Quốc gia diễn ra tại địa chỉ book365.vn với chủ đề “Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh”.

Hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa đọc, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21-4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Từ năm 2014-2019, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cả nước tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam. Qua sáu lần tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong cả nước, trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.

Năm nay, theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Cục xuất bản, In và Phát hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 diễn ra từ 19-4 đến 20-5 trên sàn Book365.vn.

Đây là hội chợ sách trực tuyến quốc gia đầu tiên ứng dụng những công nghệ 4.0 tiên tiến hàng đầu hiện nay, do công ty Vitranet24 tài trợ, với kỳ vọng thu hút tối thiểu 10 triệu lượt truy cập và hàng trăm nghìn người cùng tham gia Hội sách.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 đã thu hút 49 đơn vị xuất bản tham gia gồm 24 nhà xuất bản và 25 công ty phát hành sách lớn trên cả nước, với số lượng sách giới thiệu khoảng 10.000 đầu sách in và tiếp cận kho sách điện tử đến 10.000 đầu sách. Trên cơ sở phát triển tính năng tiện ích để kết nối bạn đọc, Hội sách còn tổ chức nhiều sự kiện giao lưu trực tuyến độc giả với các nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nghệ sĩ người làm công tác xuất bản trên cả nước để chia sẻ các chủ đề văn hóa đọc. Đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng miễn giảm phí vận chuyển gây quỹ ủng hộ chống đại dịch Covid-19.

Những cuốn sách được bày bán tại Hội sách trực tuyến Quốc gia là sách chính hiệu, bảo đảm về chất lượng, được chiết khấu 25% so với giá bìa.

Ban tổ chức cũng đã vận động được nguồn tài trợ của một số đơn vị vận chuyển, với 20.000 đơn đặt hàng mua sách đầu tiên tại Hội chợ trực tuyến sẽ được đưa miễn phí tới tận tay người mua. Các đơn tiếp theo sẽ được hỗ trợ 30% cước phí vận chuyển.

Hội sách online nhằm mục đích góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong mùa dịch Covid-19. Ngoài ra, mỗi cuốn sách được bán ra tại hội sách lần này sẽ đóng góp 3% giá trị cho quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19. Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của văn hóa đọc, giúp các nhà xuất bản và các đơn vị phát hành đưa được sách của mình đến bạn đọc. Những thông điệp về việc nói không với sách lậu, sách giả sẽ được đưa ra, tạo điều kiện cho nhân dân cơ hội tiếp cận kho sách chính thống, có giá trị.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhận định, Hội sách trực tuyến sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận với sách và khơi dậy tình yêu, thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước phòng chống dịch Covid-19. Thứ trưởng hy vọng phương thức tổ chức này sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận sách, khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước chung tay chống đại dịch, đồng thời giúp các đơn vị xuất bản mở ra một hướng đi mới đột phá phát triển thị trường tạo bước tiến quan trọng giúp ngành xuất bản được bước vào nền kinh tế số.

Dự kiến, từ ngày 19 đến 30-4, Hội sách online tại địa chỉ book365.vn sẽ diễn ra hơn 40 chương trình tọa đàm, giao lưu giữa độc giả với các tác giả, nhân vật nổi tiếng được yêu thích như: Nhà thơ Đỗ Quý Doãn, Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Thị Thu Huệ, ca sĩ Trần Thu Hà…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/9/2020

Triển lãm mỹ thuật trực tuyến về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Triển lãm mỹ thuật trực tuyến chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.Tranh son dau Quach Phong

Triển lãm bắt đầu từ ngày 17-4 trên trang thông tin điện tử: vnfam.vn và trên facebook của bảo tàng. 15 tác phẩm của nhiều nghệ sĩ qua các thời kỳ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được giới thiệu. Đây là những tác phẩm hội họa, điêu khắc sử dụng nhiều chất liệu do các nghệ sĩ từng trực tiếp có mặt trên chiến trường hoặc chứng kiến những thời khắc lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta ở tiền tuyến và hậu phương. Trong đó, nổi bật có các tác phẩm: Nắm đất miền nam (Phạm Xuân Thi), Mẹ kháng chiến (Hoàng Trầm), Bên chiến hào Vĩnh Linh (Đào Đức), Trên chặng đường chiến dịch (Nguyễn Thanh Châu); Nắng Xuân 1975 (Nguyễn Quang Thọ), Nắng tháng năm (Quách Phong)..

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 19/4/2020

Thay khớp háng cho người bệnh 85 tuổi suy thận, huyết áp cao

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho người bệnh P.T.T (85 tuổi) bị tai nạn, gãy cổ xương đùi bên phải. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử bệnh lý suy thận mãn, tăng huyết áp và ba tháng trước bị tai nạn sinh hoạt gãy cổ xương đùi trái và đã phẫu thuật thay khớp háng trái.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và tiến hành các xét nghiệm, hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật thay bán phần chấn thương khớp háng phải. Sau phẫu thuật một tuần, người bệnh đã tập luyện tốt và được xuất viện. Quá trình thực hiện ca phẫu thuật, nhân viên y tế của bệnh viện đã cố gắng hỗ trợ dự trù máu cho người bệnh; đồng thời thực hiện chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng theo đúng phác đồ điều trị cho người bệnh.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/4/2020

Tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son

Tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son hình phạt tù chung thân về tội “Nhận hối lộ,” 16 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 27-4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm Vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị tuyên y án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên y án chung thân

Hội đồng xét xử nhận định năm 2015, MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng, dự án nhóm A – thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, các bị cáo ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại MobiFone, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Thẩm định giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG; trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, Tòa phúc thẩm nhận định với tư cách Bộ trưởng, đã trực tiếp thành lập, đánh giá dự án, định hướng cho MobiFone mua cổ phần AVG, đồng ý bản ghi nhớ, ký quyết định thành lập tổ thẩm định, thống nhất giá mua 95% cổ phần là hơn 8.900 tỷ đồng và chỉ đạo thương vụ phải được triển khai ngay trong năm 2015.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo là người có chức vụ, quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG bất chấp quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Bắc Son và đồng phạm gây thiệt hại 6.500 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Son nhiều lần trao đổi với Phạm Nhật Vũ, có mục đích tư lợi chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án. Sau khi MobiFone chuyển tiền cho AVG, bị cáo Son đã nhận được 3 triệu USD tiền hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.

Hội đồng phúc thẩm nhận định việc Tòa sơ thẩm tuyên án chung thân với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về hai tội danh “Nhận hối lộ” và “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng người, đúng tội, không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Do đó, Tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son hình phạt tù chung thân về tội “Nhận hối lộ,” 16 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.” Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là tù chung thân.

Các bị cáo khác được giảm hình phạt

Trong khi đó, các bị cáo khác trong vụ án này đều được giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) nhận mức án bốn năm tù (giảm ba năm so với án sơ thẩm) về tội “Vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và giữ nguyên mức hình phạt 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ.” Tổng hợp hình phạt là 20 năm.

Về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo là nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone gồm: Hồ Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Bảo Long nhận mức án phúc thẩm 12 tháng tù (bản án sơ thẩm là hai năm sáu tháng tù) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Đăng Nguyên mức án 12 tháng tù, cho hưởng án treo (bản án sơ thẩm tuyên hai năm tù). Bị cáo Phan Thị Hoa Mai (nguyên thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) bị tuyên phạt 12 tháng tù (bản án sơ thẩm tuyên hai năm sáu tháng tù). Bị cáo Hoàng Duy Quang (thẩm định viên công ty AMAX) 14 tháng tù (bản án sơ thẩm tuyên ba năm tù).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/4/2020

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tam Đảo

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 30-11, trên đường Phước Tân – Bãi Ngà, thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô-tô bán tải với hai xe đạp điện và một xe máy, làm bốn người chết (khi cấp cứu tại bệnh viện) và ba người khác bị thương.

Vào thời điểm trên, xe bán tải BKS 78C-085.44, do tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) điều khiển, đã đâm liên tiếp hai xe máy mang BKS 78M1-0830 và 78G1-353.18 cùng một xe đạp điện trên đường. Vụ tai nạn đã làm bốn người tử vong, gồm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), các em nhỏ Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung), Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam). Ba người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu gồm: Trịnh Thị Kim Loan, Huỳnh Chí Đôi và Huỳnh Trịnh Băng Tâm.

Ông Võ Đình Tiến, chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả, cấp cứu nạn nhân và điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tập trung giải quyết, xử lý khắc phục ban đầu hậu quả vụ tai nạn.

Nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) quốc gia đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách UB Khuất Việt Hùng khẩn trương phối hợp lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho cứu chữa các nạn nhân bị thương; thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ các gia đình và các nạn nhân. Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ TNGT, nhất là kiểm tra vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định; xác định các nguyên nhân (nếu có) về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông; có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra…

Trình Kế

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/4/2020

Phạt hai doanh nghiệp 550 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính bà Nguyễn Thanh Loan, số tiền 550 triệu đồng, vì đã sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu.

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 27-4, UBCKNN ban hành Quyết định số 282/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Loan (địa chỉ: 23/28 đường D2 cư xá Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), số tiền 550 triệu đồng, do bà Nguyễn Thanh Loan đã sử dụng 5 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của CTCP Đại Thiên Lộc (mã cổ phiếu DTL).

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thanh Loan.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/4/2020

Xử lý gần 53 nghìn vụ buôn lậu, hàng giả

Ngày 23-4, Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết, trong quý I-2020, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra rất phức tạp ở tất cả các tuyến, địa bàn, lĩnh vực.

Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch Covid-19, một số đối tượng sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang giả, kém chất lượng hoặc mua gom để xuất lậu sang nước ngoài kiếm lời. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng bày bán hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm… kém chất lượng tại cả khu vực thành thị và nông thôn.

Trong quý I, các lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 53 nghìn vụ việc vi phạm thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.600 tỷ đồng, khởi tố 731 vụ với 891 đối tượng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/4/2020

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quảng

Sáng 17-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước họp, nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước báo cáo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lưu Văn Thanh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19, thì ngày 3-4-2020, đồng chí Lưu Văn Thanh đã không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại chốt kiểm dịch tại thị xã Bình Long; đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương) về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc làm của đồng chí tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; ảnh hưởng xấu đến vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; uy tín của cá nhân đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với đồng chí Lưu Văn Thanh tương xứng với hình thức kỷ luật của Đảng và báo cáo kết quả xử lý về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/4/2020

Bắt giam bốn cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ”

Ngày 28-4, Công an tỉnh Thái Bình đã điều chuyển Trung tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an TP Thái Bình về làm Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; đồng thời điều động Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình về thay vị trí của ông Cao Giang Nam.

Trung tá Cao Giang Nam chính là người ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18-11-2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình liên quan đến đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Ngày 14-4 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án này.

Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự.

Tháng Tư 16, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 4 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:19 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 4 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/4/2020

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19

Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Ðông – Nam Á (ASEAN), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Ðại Hàn Dân Quốc đã tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19 vào ngày 14-4-2020. Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, đã chủ trì Hội nghị;Asean chong covid

Quan ngại sâu sắc về những thách thức nghiêm trọng chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra đối với cuộc sống và sự an toàn của người dân và những tác động tiêu cực đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia liên quan và của thế giới nói chung;

Bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc trước những tổn thất sinh mạng và hậu quả do đại dịch gây ra;

Nhận thức sự lây lan theo cấp số nhân và mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố là đại dịch vào ngày 11-3-2020;

Nhấn mạnh sự biết ơn và ủng hộ đối với tất cả các chuyên gia và nhân viên y tế đang làm việc tuyến đầu với tất cả trái tim và khối óc để chống lại đại dịch, cứu mạng sống cho người dân;

Thừa nhận tầm quan trọng của sự tham gia của người dân trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch Covid -19;

Hoan nghênh các biện pháp được các Thiết chế tài chính quốc tế (IFIs) thực hiện để hỗ trợ các quốc gia có nhu cầu bằng cách sử dụng và tăng cường các công cụ để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của các nước thành viên các thiết chế này;

Ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới tất cả các quốc gia cùng nhau ứng phó quyết liệt, sáng tạo và đẩy lùi sự lây lan của vi-rút và giải quyết những thiệt hại về kinh tế – xã hội do Covid-19 gây ra;

Ghi nhận cam kết của các nhà lãnh đạo G20 nêu trong Tuyên bố Hội nghị cấp cao đặc biệt ngày 26-3-2020 xây dựng một mặt trận đoàn kết chống lại mối đe dọa chung Covid-19;

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của WHO trong chiến dịch toàn cầu nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, công nhận tầm quan trọng của việc triển khai các biện pháp y tế trong Quy định y tế quốc tế (năm 2005) và nhấn mạnh sự cần thiết của Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) trong xử lý các thách thức y tế công cộng như Covid-19;

Nhận thức vai trò quan trọng của hợp tác ASEAN+3 đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ðông Á. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác y tế và những cơ chế hợp tác y tế hiện có trong việc giải quyết các thách thức y tế công cộng, bao gồm hợp tác thành công chống lại dịch SARS năm 2003.

Hoan nghênh những nỗ lực tích cực và kịp thời của các kênh hợp tác y tế ASEAN+3 và giữa các đối tác +3 nhằm cùng nhau ứng phó với Covid-19 ngay từ khi dịch bệnh mới bùng phát.

Hài lòng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ từ Hội nghị trực tuyến đặc biệt các quan chức cấp cao y tế ASEAN+3 ngày 3-2-2020, Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc ngày 20-3-2020; và Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Bộ trưởng Y tế ASEAN+3 về Covid-19 ngày 7-4-2020.

Ghi nhận các quyết định hoãn tổ chức một số sự kiện chính bao gồm Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích.

Hoan nghênh Tuyên bố Chủ tịch ASEAN ngày 14-2-2020 và Tuyên bố Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch Covid-19 ngày 14-4-2020, thể hiện cam kết ở cấp cao nhất của ASEAN về ứng phó chung trước sự bùng phát của dịch Covid-19, phát huy tinh thần một ASEAN “Gắn kết và chủ động thích ứng”. Ủng hộ cách tiếp cận đa ngành, nhiều bên tham gia và toàn thể cộng đồng của ASEAN trong việc xử lý các thách thức nhiều mặt do Covid-19 gây ra.

Tái khẳng định cam kết chung của chúng tôi nhằm tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước ASEAN+3 nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, xử lý các tác động tiêu cực của đại dịch đối với các xã hội và nền kinh tế.

Ðể đạt mục tiêu này, chúng tôi quyết tâm:

 1. Tăng cường hệ thống cảnh báo sớm trong khu vực về đại dịch và các bệnh dịch khác cũng như trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời và minh bạch về tình hình thực tế và các biện pháp triển khai của mỗi quốc gia trong việc chống lại Covid-19; chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau trong phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát lây lan cũng như điều trị lâm sàng các trường hợp nhiễm bệnh. Ủng hộ ứng phó mạnh mẽ và phối hợp chung trong kiểm soát và điều trị nhằm tận dụng các nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn chặn Covid-19 hiệu quả, phù hợp và thích hợp đối với mức độ nghiêm trọng và tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh tại các nước thành viên và trong khu vực, được hướng dẫn bởi các đánh giá nguy cơ quốc gia; các báo cáo định kỳ về đánh giá nguy cơ bùng phát quốc tế về Covid-19 tại khu vực ASEAN; và các hội nghị trực tuyến của các quan chức cấp cao y tế ASEAN+3 về các vấn đề chiến lược và chính sách và Mạng lưới các Trung tâm điều hành khẩn cấp (EOC) của ASEAN về các vấn đề kỹ thuật.
 2. Nâng cao năng lực quốc gia và khu vực nhằm sẵn sàng ứng phó với đại dịch, bao gồm bảo vệ các cán bộ và nhân viên y tế ở tuyến đầu và cung cấp đầy đủ thuốc men và vật tư y tế, đặc biệt là các dụng cụ chẩn đoán, thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị y tế, tuân thủ các mục tiêu về hiệu quả, an toàn và khả năng tiếp cận.
 3. Xem xét thành lập một kho dự phòng các vật tư y tế thiết yếu trong ASEAN+3 nhằm ứng phó nhanh chóng trước các nhu cầu khẩn cấp. Khuyến khích sử dụng các kho dự phòng khẩn cấp hiện có trong khu vực bao gồm các kho do Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thảm họa (AHA) quản lý, cân nhắc sử dụng Kho dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR).
 4. Ủng hộ các nỗ lực khu vực chung của kênh hợp tác y tế ASEAN+3 và ASEAN nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa y tế công cộng, trên cơ sở triển khai Quy định y tế quốc tế (IHR) năm 2005 và thông qua các cơ chế hiện có, bao gồm Mạng lưới các Trung tâm điều hành khẩn cấp ASEAN (EOC) và Trung tâm ảo BioDiaspora ASEAN.
 5. Tăng cường hợp tác khoa học về nghiên cứu dịch tễ học, bao gồm thông qua Mạng lưới đào tạo dịch tễ học thực địa ASEAN+3 (FETN), phối hợp với khu vực tư nhân, nhằm nhanh chóng nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các loại thuốc chẩn đoán và vắc-xin chống vi-rút, tuân thủ các mục tiêu về hiệu quả, an toàn, cân bằng, khả năng tiếp cận và chi trả cũng như tích cực chia sẻ và tận dụng các công nghệ kỹ thuật số và sáng tạo để thúc đẩy các biện pháp ứng phó dựa trên nghiên cứu khoa học nhằm chống Covid-19.
 6. Khuyến khích ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước ASEAN và ba nước đối tác trong việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho ngành y tế công cộng, bao gồm hỗ trợ nâng cấp các cơ sở y tế phòng ngừa và kiểm soát truyền nhiễm, đào tạo nhân viên y tế công cộng và cấp học bổng cho sinh viên từ các nước thành viên ASEAN để học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khoa học liên quan của ba nước đối tác và tăng cường hệ thống y tế quốc gia.
 7. Nỗ lực bảo đảm đủ tài chính để ngăn chặn đại dịch và bảo vệ người dân, bao gồm đề xuất thành lập Quỹ ứng phó của ASEAN với các trường hợp y tế công cộng khẩn cấp, với nguồn lực tài chính được trích từ các quỹ hợp tác ASEAN+1 và ASEAN+3 hiện có, cùng với khả năng hỗ trợ thêm từ các đối tác bên ngoài của ASEAN.
 8. Tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời công dân các nước ASEAN+3, đặc biệt là nhóm đang chịu tổn thương nhất, đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước, bảo đảm phẩm giá, sức khỏe, cuộc sống, an toàn và điều trị công bằng và hiệu quả cho những người bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cũng như hỗ trợ sự di chuyển của người dân khi thích hợp.
 9. Thúc đẩy các nỗ lực đẩy mạnh truyền thông đại chúng hiệu quả, đa dạng về hình thức truyền thông, bao gồm cập nhật kịp thời về các chính sách liên quan của chính phủ, về thông tin an toàn và sức khỏe công cộng, làm rõ những thông tin sai lệch và tin tức giả mạo, nỗ lực giảm bớt sự kỳ thị và phân biệt đối xử.
 10. Tái khẳng định cam kết mở cửa thị trường đối với thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN+3 nhằm bảo đảm an ninh lương thực như việc sử dụng Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, hàng hóa vật dụng, thuốc men và vật tư y tế thông qua việc vận hành trơn tru và liên tục của các mạng lưới hậu cần, đồng thời bảo đảm rằng các biện pháp cần thiết để ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp sẽ được triển khai có trọng tâm, hợp lý, minh bạch và tạm thời, không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực và phù hợp với các quy tắc của WTO.
 11. Khuyến khích duy trì sự kết nối cần thiết trong khu vực bằng cách hỗ trợ ở mức độ có thể cho sự di chuyển thiết yếu của người dân, bao gồm các chuyến đi công tác, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe công cộng phù hợp với những nỗ lực của chúng tôi trong việc chống lại đại dịch cũng như giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của Covid-19.
 12. Tái khẳng định cam kết của chúng tôi tăng cường các nỗ lực chung về phục hồi sau đại dịch, kích thích phát triển kinh tế và tự cường tài chính, phục hồi tăng trưởng, kết nối và du lịch, duy trì ổn định thị trường và phòng ngừa những rủi ro tiềm tàng của suy thoái kinh tế.
 13. Triển khai các biện pháp thích hợp và cần thiết để thúc đẩy niềm tin thị trường để cải thiện sự ổn định và khả năng tự cường của nền kinh tế khu vực một cách có ưu tiên và phối hợp, bao gồm thông qua kích thích kinh tế, và để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và nhóm dễ bị tổn thương. Tận dụng công nghệ và thương mại số để giúp doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) duy trì hoạt động.
 14. Tăng cường các nỗ lực ổn định sản xuất và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cần thiết, bao gồm trang thiết bị y tế thiết yếu, các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, duy trì sự lưu thông cần thiết hàng hóa và dịch vụ và bảo đảm duy trì kết nối chuỗi cung ứng trong và ngoài khu vực bằng cách làm cho chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn, bền vững và ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc để hỗ trợ phát triển kinh tế, tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực được thông qua năm 2019.
 15. Duy trì cảnh giác trước những rủi ro tiềm tàng đối với ổn định tài chính khu vực, thúc đẩy hợp tác tài chính khu vực và điều phối chính sách chặt chẽ hơn và hỗ trợ Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) theo dõi tình hình kinh tế tài chính trong khu vực và đưa ra những đánh giá rủi ro và tư vấn chính sách kịp thời. Tái khẳng định cam kết của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), Thỏa thuận tài chính khu vực (RFA), như một tầng nấc đáng tin cậy trong Mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu.
 16. Cam kết hợp tác chặt chẽ với WHO, các tổ chức liên quan và cộng đồng quốc tế cũng như khuyến khích quan hệ đối tác công tư (PPP) và toàn xã hội trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch, đồng thời giải quyết các hậu quả kinh tế và xã hội sâu sắc của Covid-19, bảo vệ đời sống người dân và bảo đảm duy trì tăng trưởng.
 17. Duy trì đoàn kết, cảnh giác cao độ và sẵn sàng hành động nếu cần thiết.
 18. Giao các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 đóng vai trò điều phối chính, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành liên quan trong khuôn khổ ASEAN+3 nhằm theo dõi quá trình triển khai các cam kết và thỏa thuận được nêu trong Tuyên bố chung này.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/4/2020

Đồng ý chủ trương cho xuất khẩu gạo trở lại

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuất của Bộ Công thương về việc cho phép xuất khẩu gạo trở lại trong tháng 4 với số lượng 400 nghìn tấn sau khi yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới vào cuối tháng 3 vừa qua. Đây là tin mừng đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo và rất nhiều hộ nông dân trồng lúa trên cả nước, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về cả sản lượng, giá trị và nhất là giá lúa nông dân bán ra đạt mức cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2019, kể cả vào thời điểm thu hoạch rộ với năng suất cao.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ba tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 1,7 triệu tấn (tăng 19,9%), giá trị đạt 774 triệu USD (tăng 27,8%) so với cùng kỳ năm 2019. Không chỉ tăng về sản lượng mà giá gạo xuất khẩu cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Nhiều thời điểm, giá gạo 5% tấm được giao dịch ở mức 428 đến 432 USD/tấn, gạo 25% tấm cũng đạt mức 413 đến 417 USD/tấn, gạo jasmine đạt tới giá 528 đến 532 USD/tấn.

Tuy nhiên, điều đáng nói, việc xuất khẩu gạo trở lại cũng chỉ giới hạn ở mức 400 nghìn tấn trong tháng 4. Chính vì vậy, mà vào lúc 0 giờ ngày chủ nhật (12-4), Tổng cục Hải quan mở cổng đăng ký trực tuyến tờ khai hải quan xuất khẩu khiến nhiều doanh nghiệp khi biết thông tin thì hạn ngạch đã hết cho nên không xuất khẩu được gạo. Thậm chí, có doanh nghiệp còn hàng chục nghìn tấn gạo đã nằm ở cảng mà không thể xuất được, dẫn đến khó khăn về chi phí lưu kho, bãi, tiền đóng công-ten-nơ, sà-lan… Trong khi đó, có doanh nghiệp đăng ký được số lượng lớn nhưng cũng không bị ngắt. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đề nghị trong tháng tới, Chính phủ, Bộ Công thương cần phân chỉ tiêu hạn ngạch về cho các địa phương để trên cơ sở đó các doanh nghiệp đăng ký sản lượng xuất khẩu. Hiện, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã đề nghị các doanh nghiệp có ý kiến đóng góp về việc hải quan mở tờ khai cũng như thông tin về khối lượng hàng tồn kho khi chưa xuất khẩu được, từ đó VFA có cơ sở kiến nghị lên Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan tháo gỡ khó khăn.

Có thể thấy, việc đồng ý xuất khẩu gạo trở lại có kèm theo hạn ngạch từng tháng đã bảo đảm hài hòa lợi ích của nhiều bên liên quan trong chuỗi sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, trên cơ sở cân đối nguồn cung trong nước. Cụ thể, giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục triển khai các đơn hàng có giá trị cao, theo đó giá thu mua lúa cũng tăng lên, giúp nông dân tăng lợi nhuận, có điều kiện tốt nhất để tái đầu tư sản xuất, giảm đến mức thấp nhất việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo; đồng thời, có giá trị bảo đảm nguồn an ninh lương thực quốc gia trong thời điểm tác động tiêu cực của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề công khai, minh bạch trong đăng ký xuất khẩu gạo là việc cần thiết phải đặt lên hàng đầu để bảo đảm quyền lợi công bằng cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh đối với mặt hàng này, nhất là trong bối cảnh tháng 5 tới đây và có thể là các tháng tiếp theo, việc xuất khẩu gạo cũng vẫn kèm theo hạn ngạch nhất định.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/4/2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khoảng 20 triệu đối tượng thuộc bảy nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này.Ho tro covid

Hơn 62 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 20 triệu người trong đại dịch Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá ba tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020 được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá ba tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hằng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1-4-2020 được hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá ba tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ một triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá ba tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả một lần.

Ngoài ra, người sử dụng lao động bị dịch Covid-19 ảnh hưởng dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương), người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1-4-2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, việc triển khai Nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở thời điểm này là cấp bách, cũng chưa có tiền lệ. Yêu cầu đặt ra là phải hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách.

Những ngày qua, vấn đề này đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và ủng hộ của người dân cả nước, cũng là mong muốn các cấp, các ngành sẽ làm đúng, làm đủ trách nhiệm. Với số kinh phí lớn, đối tượng nhiều và đa dạng, quá trình triển khai khó tránh được sai sót. Nhưng, không được để những đồng tiền của người dân đi “lạc đường” như những đàn gà, con dê giống, căn nhà tình nghĩa đã xảy ra ở một số nơi, dù rằng đó là rất cá biệt.

Với trách nhiệm được Chính phủ phân công chủ trì, hướng dẫn triển khai Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, nhất là các Bộ trưởng, Chủ tịch các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quan tâm để triển khai toàn diện thực hiện các chính sách lao động, việc làm và chính sách xã hội.

Để triển khai Nghị quyết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy trình cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục triển khai với từng đối tượng, thành phần được quy định đối với những nội dung có tính quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai.

Bảo đảm công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh, triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội này thực hiện cần công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Về cách thức triển khai Nghị quyết. đối với hỗ trợ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo sẽ thực hiện hỗ trợ ba tháng – thực hiện chi trả một lần, cơ bản trong tháng 4 và đầu tháng 5.

Đối với đối tượng có quan hệ lao động, việc hỗ trợ tối đa trong ba tháng, tháng nào bị giảm sâu thu nhập, đủ điều kiện thì hỗ trợ tháng đó.

Đối với việc cho doanh nghiệp vay lãi 0% để trả lương, doanh nghiệp đứng ra vay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

Đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do), đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, lớn nhất của dịch Covid-19, cần quan tâm. Đây cũng là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy, từ kinh nghiệm của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Người lao động tự do được hưởng chính sách hỗ trợ chủ yếu chính quyền cơ sở, phường xã (quê quán), cũng có thể ở nơi lao động tạm trú khi có xác nhận chưa nhận hỗ trợ tại nơi sinh sống (quê quán).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định một số nhóm và đối tượng cụ thể, tập trung vào nhừng người làm công việc cơ bản như: người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe mô-tô 2 bánh chờ khách (xe ôm), xe xích lô; người bán vé số lưu động (không bao gồm các đại lý); người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (ngoài các đối tượng kinh doanh tự do được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương xem xét, quyết định và sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác). Đồng thời, trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng có những điều kiện và quy định hết sức chặt chẽ, chống lạm dụng, trục lợi chính sách.

Riêng với công tác chi trả, Bộ Lao động – Thương bỉnh và Xã hội cùng Văn phòng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành bưu điện cơ bản thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến.

Danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xem xét, phê chuẩn trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn, xóm và niêm yết công khai ở cấp xã, phường.

Đồng thời, quy rõ trách nhiệm của từng cấp nhất là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm ở địa bàn xã; ở công ty, doanh nghiệp… người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho hay, từ Trung ương tới địa phương sẽ lập Ban giám sát do người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng ban với sự tham gia của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội và thành viên một số ngành tại địa phuơng.

Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ hiện nay là giải pháp quan trọng để hỗ trợ, giúp và cùng người lao động, nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, người lao động, sản xuất. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để ổn định lòng dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/4/2020

Fitch giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Tổ chức Fitch Ratings (“Fitch”) thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB và điều chỉnh triển vọng sang Ổn định.

Ðiều này phản ánh các điểm sáng về tín dụng của Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng thời gian qua, trong đó bao gồm tiềm năng phát triển vững chắc trong trung hạn, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; gánh nặng nợ Chính phủ được kiểm soát ở mức thấp và khả năng tiếp cận nguồn tài chính đối ngoại thuận lợi hơn so với các quốc gia cùng nhóm xếp hạng. Tổ chức này cũng đánh giá cao việc Việt Nam đã tận dụng điều kiện kinh tế thuận lợi trong những năm qua để củng cố tình hình tài khóa và tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần tăng mức đệm dự phòng trước những rủi ro vĩ mô. Ðồng thời, dự báo đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3%.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/4/2020

Tập đoàn Vingroup sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

Hưởng ứng lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngày 3-4, Tập đoàn Vingroup công bố quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại (xâm nhập và không xâm nhập) và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam.

12 giờ trưa 30-3, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và yêu cầu tất cả các Viện nghiên cứu của Tập đoàn dừng hết các việc hàng ngày, tập trung vào tìm kiếm và nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở.

Các đơn vị được giao trọng trách chủ lực là Viện nghiên cứu – thiết kế Ô tô 1, Viện nghiên cứu – thiết kế Ô tô 2, Viện nghiên cứu Thiết bị di động, Viện nghiên cứu – thiết kế Thiết bị gia đình thông minh, Viện nghiên cứu thiết kế Thiết bị viễn thông, Viện nghiên cứu thiết kế Pin thông minh, Nhà máy sản xuất Ô tô VinFast và Nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử VinSmart, tất cả các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn và các ban phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và được yêu cầu làm việc trực tiếp điện thoại 24/24.

Chỉ sau một ngày đêm các đơn vị đã tìm được rất nhiều đối tác sẵn sàng chia sẻ thiết kế và các thông tin cần thiết để có thể bắt đầu triển khai. Ngay sau đó, Vingroup đã ký kết hợp đồng bản quyền với hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho Máy thở Xâm nhập nhãn hiệu PB560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu Máy thở Không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường Đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng.

Việc cung ứng được chia thành hai nhóm: Nhóm các linh kiện có thể mua được trên thị trường và nhóm các linh kiện Vingroup phải tự chế tạo, hoặc hợp tác/hỗ trợ các đối tác chế tạo do công suất sản xuất của họ đã hết.

“Vingroup có một lợi thế là có hai Công ty sản xuất ô tô và thiết bị điện tử, vì vậy chúng tôi có thể chế tạo đồng thời cả các chi tiết lớn, các chi tiết cơ khí và các chi tiêt khó và hiếm hàng tại thời điểm này như các bo mạch điện tử. Chúng tôi cũng có các kỹ sư thiết kế giỏi để có thể chuyển hóa các thiết kế concept, thiết kế 2D do các hãng cung cấp thành các thiết kế chi tiết, đầy đủ theo yêu cầu của các nhà sản xuất”, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ.

Dự kiến các lô linh kiện của Máy thở Không xâm nhập đầu tiên sẽ về đến nhà máy sau hai tuần nữa và sau bốn tuần sẽ có các lô linh kiện của Máy thở Xâm nhập. Một ngày sau khi đủ linh kiện VinFast sẽ cho xuất xưởng các loại máy thở để chuyển Bộ Y Tế, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Các máy đo thân nhiệt đã được sản xuất thử nghiệm thành công với chi phí linh kiện chỉ 16 triệu đồng, thấp hơn hàng chục lần so với các máy đo thân nhiệt trên thị trường hiện nay. Giá linh kiện dự kiến của các Máy thở Không xâm nhập khoảng 22 triệu đồng, với máy Xâm nhập là 160 triệu đồng.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y Tế với đúng giá thành linh kiện, và không tính tất cả các chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất… vào giá thành. Trước mắt, chúng tôi sẽ tặng cho Bộ Y tế 5.000 máy thở Không xâm nhập để kịp thời phục vụ chống dịch”.

“Ngoài ra với công suất của các nhà máy VinFast, VinSmart có thể sản xuất tới 45.000 Máy thở Không xâm nhập và 10.000 Máy thở Xâm nhập mỗi tháng, chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà sản xuất khác trên thế giới để gia công thiết bị cho họ, hoặc cung cấp một phần nhu cầu – số lượng cụ thể phụ thuộc vào khả năng cung ứng linh kiện của các đối tác”, ông Quang nói..

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/4/2020

Hôm nay mồng