Pham Ton’s Blog

Tháng Một 17, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 1 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:44 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/1/2020

Tự tin, vững bước vào năm mới

Năm 2019 vừa khép lại với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Ở khu vực, Biển Ðông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Toan canh Dai hoi Dang toan quoc lan thu XII

Trong bối cảnh ấy, nhờ sự đoàn kết và vào cuộc quyết liệt của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Ðúng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay!“.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, khu vực, kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế – xã hội của nước ta là điểm sáng, tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 – năm cuối cùng của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đã đề ra.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm thành lập Ðảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập nước, 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế – xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Bối cảnh đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực hơn nữa, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ðẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm. Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện thật tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Năm mới, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019 và truyền thống yêu nước của dân tộc ta hãy dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy sức mạnh dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, khép lại một nhiệm kỳ thắng lợi, đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Xây dựng nhà máy điện gió thứ hai tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày 31-12, tại Khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu đã tổ chức Lễ Khởi công Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Lạc Hòa, giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng.

Dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa, giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng được xây dựng tại bãi bồi ven biển xã Lạc Hòa và phường 2, thị xã Vĩnh Châu, có công suất giai đoạn 1 là 30MW, lắp đặt tám turbine gió (bao gồm sáu turbine công suất 3.8MW và hai turbine công suất là 3.6MW, một trạm biến áp 22/110kV – 40MVA, đường dây 110kV – hai mạch dài khoảng 8,9 km và mở rộng hai ngăn lộ tại TBA 110kV Vĩnh Châu để đấu nối dự án với lưới điện quốc gia. Quy mô quy hoạch dự án trên diện tích đất khảo sát khoảng 700 ha, diện tích đất tạm thời 11,5 ha; diện tích đất sử dụng có thời hạn 8 ha. Hạ tầng cơ sở gồm: nhà văn phòng, nhà điều hành, nhà phân phối, nhà nghỉ chuyên gia, nhà nghỉ cán bộ, nhà kho, nhà ăn, khu thể thao…

Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu, Phạm Văn Hiếu cho biết: “Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Lạc Hòa giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng được đầu tư theo phương thức nhà đầu tư độc lập. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.300 tỷ đồng. Khi nhà máy đưa vào vận hành hằng năm sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia hơn 93 triệu KWh và cả giai đoạn 2 của nhà máy sẽ góp ít nhất 160 triệu KWh. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Dự kiến tiến độ dự án sẽ được đấu nối hòa lưới điện quốc gia vào quý II năm 2021.

Phát biểu tại Lễ Khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp đã cảm ơn nhà đầu tư đã quan tâm, đầu tư vào địa phương trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại lợi ích rất lớn, lâu dài, bền vững, không những góp phần tự bảo đảm cân đối nguồn điện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực, phát triển du lịch tại địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu cần tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành dự án có chất lượng, đúng kế hoạch; thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, bảo đảm an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào; Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ

Chiều 8-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Lào đối với việc củng cố, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng nêu rõ, hợp tác hai nước năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nguyen Xuan Phuc va chu tich quoc hoi Lao

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ quý báu trong thời gian qua giúp đỡ Lào trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là đang giúp đỡ xây dựng Nhà Quốc hội Lào; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua; chúc mừng Việt Nam năm 2020 đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN và AIPA-41. Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này. Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu khẳng định, quan hệ hợp tác hai Quốc hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, thân thiết, gắn bó, đi vào chiều sâu và thực chất. Quốc hội Việt Nam luôn chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý này giúp Quốc hội Lào.

Về công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đang được xây dựng, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu cho biết, hai bên đã nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy công trình hoàn thành đúng tiến độ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chúc Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong năm nay tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng năm 2021.

Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ các mặt giữa hai nước thời gian qua đều được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan hai nước đã chỉ đạo giải quyết các khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ nhân dân Lào anh em. Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm việc xây dựng dự án Nhà Quốc hội Lào. Hiện tiến độ và chất lượng công trình đang được bảo đảm tốt. Do đó, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt, phía Lào tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm hoàn thành dự án, kịp bàn giao công trình phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào năm 2021.

Thủ tướng khẳng định, tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước là năm 2020, quan hệ hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm 2019. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhân dân Lào anh em trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Lào quan tâm. Thủ tướng vui mừng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ: tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước…

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào; tạo điều kiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã bắt đầu trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA-41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cảm ơn phía Lào cam kết ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vai trò quan trọng này. Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ khi Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà của các cơ chế tiểu vùng quan trọng trong năm 2020. Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần có trách nhiệm quyết tâm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, xứng đáng với các bậc lãnh đạo tiền bối và truyền thống hào hùng hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) A.Bô-lơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuyến đi này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hai nước; nêu rõ, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, ngày càng hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, nhất là các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Việt Nam đang có kế hoạch mua rất nhiều thiết bị, sản phẩm của Hoa Kỳ; nỗ lực theo đuổi chính sách thương mại cân bằng với Hoa Kỳ.

Giám đốc A.Bô-lơ trân trọng gửi lời chào của Tổng thống Hoa Kỳ đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nêu rõ, Tổng thống Đ.Trăm đặc biệt đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Ông nhấn mạnh, DFC có trọng trách thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, do đó, Tổng thống Hoa Kỳ luôn chỉ đạo DFC ưu tiên hợp tác với Việt Nam. DFC cũng rất quan tâm khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, mong muốn khu vực Mê Công phát triển hùng cường, thịnh vượng. DFC cam kết đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, y tế, hạ tầng; kể cả đầu tư cấp độ vùng. Năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, do đó DFC mong muốn đầu tư vào phát triển kết nối hạ tầng các nước Mê Công; nỗ lực góp phần để Hoa Kỳ vươn lên đứng vào nhóm đầu các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của DFC; nêu rõ, kinh tế Việt Nam có thể phát triển mạnh và bền vững hơn nữa nếu được đầu tư mạnh vào lĩnh vực quan trọng, nhất là năng lượng, hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết, cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao. Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với DFC để xây dựng chương trình đầu tư tại Việt Nam cũng như các nước Mê Công. Thủ tướng mong DFC thảo luận với các cơ quan Việt Nam về lĩnh vực ưu tiên, nhất là lĩnh vực năng lượng (điện, khí LNG…); ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam; đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long…

* Chiều 8-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp ông A.Bô-lơ, Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và DFC nói riêng; đề nghị DFC tiếp tục mở rộng danh mục các dự án tham gia hỗ trợ tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như: năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, hàng không, tài chính…, làm cầu nối giới thiệu thông tin về cơ hội và tiềm năng đầu tư tại Việt Nam đến các doanh nghiệp và quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ.

Ông A.Bô-lơ bày tỏ cam kết hỗ trợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, qua đó giúp bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Tham dự kỳ họp, có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương của hai nước cùng một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào.

Nguyen Xuan Phuc va Thoong-lun Xi-xu-lit

Tại kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tham dự kỳ họp; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thời gian qua trong mọi lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2019 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội hết sức ấn tượng trong năm 2019, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7%, nhiều chỉ tiêu đề ra đã đạt hoặc vượt kế hoạch. Thủ tướng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới cho quan hệ hai nước trong năm bản lề 2020, khi hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng và cùng chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2021.

Hai bên hài lòng trước các kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2019 trong tất cả các lĩnh vực, theo đó, quan hệ chính trị – đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 12,5%. Một số dự án kết nối giao thông chiến lược đang được tích cực triển khai. Hợp tác giáo dục – đào tạo được đẩy mạnh; số lượng học bổng của Việt Nam dành cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam lên khoảng 17 nghìn người.

Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2020, trong đó tập trung: tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; phối hợp rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tăng ít nhất 10% đến 15%; tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là trong hợp tác giao thông, năng lượng, quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên…; phối hợp xây dựng Chiến lược hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới; các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội, thông tin truyền thông, thể thao, y tế, nội vụ, tư pháp…

Trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Ðông; nhất trí hợp tác quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công… Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Kết luận tại kỳ họp, hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quyết định vừa đạt được.

* Ngay sau kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào; Biên bản Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2020 giữa Bộ Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Hợp đồng mua bán điện đối với các Nhà máy thủy điện Nậm Kông 2, 3 và Nậm Y-mun giữa Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Công ty TNHH Năng lượng Chạ-lơn Sê-kông; Hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy thủy điện Nậm San 3A và Nậm San 3B thuộc cụm Nhà máy thủy điện Nậm Mô giữa Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Tập đoàn Phông-sắp-thạ-vi; Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển nhà máy điện than 2000 MW tỉnh Khăm Muộn (Lào) giữa Công ty TNHH Quản lý đầu tư xây dựng HT và Công ty TNHH Phát triển điện lực và bất động sản Lạn-xạng Lào.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí đánh giá, năm 2019, dưới sự lãnh đạo toàn diện của hai Ðảng, sự điều hành quyết liệt của hai Chính phủ, hai nước đã hợp tác toàn diện và thành công trên tất cả các mặt. Trong đó, thương mại và đầu tư đạt kết quả nổi bật với số dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng; có năm công trình lớn hợp tác giữa hai nước được khánh thành, công trình Nhà Quốc hội Lào cơ bản hoàn thành phần thô và sẽ khánh thành trong năm 2020. Hai bên cũng chia sẻ, thể hiện đồng quan điểm trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế…

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận giữa hai nước; thúc đẩy quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng hiệu quả, nhất là tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước mở rộng hợp tác, kết nối và hỗ trợ nhau cùng phát triển… Hai nước tiếp tục ủng hộ và phối hợp hiệu quả tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít nhấn mạnh, kỳ họp lần này thể hiện phía Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác với Lào để cùng phát triển kinh tế – xã hội hai nước. Ðiều này khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được giữ gìn, vun đắp và phát triển.

* Cùng ngày, ngay sau cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả của Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào do hai Thủ tướng đồng chủ trì, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào nhân dịp tham dự Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/1/2020

Sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu người

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Theo báo cáo, sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người.

Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định trong hơn một thập kỷ qua, xu hướng sinh hai con là phổ biến. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình đạt 73,6 tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong mẹ, trẻ em giảm mạnh, tầm vóc, thể lực người Việt từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, năm 2019, công tác dân số cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: mức sinh giữa các vùng có chênh lệch khá lớn; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; lợi thế dân số vàng chưa được tận dụng… Để khắc phục những bất cập, thách thức này, năm 2020, ngành y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi, hướng dẫn, đôn đốc theo dõi các địa phương, đơn vị thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu

Tiếp theo các hoạt động thuộc chuỗi hội nghị đầu tiên của năm ASEAN 2020, Hội nghị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51) đã được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14-1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hội nghị lần này.

Cac dai bieu tham du hoi nghi cung chup anh luu niem

Với tư cách là Trưởng SEOM của Việt Nam trong ASEAN, Bộ Công thương đã chủ trì điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự hội nghị. Tham dự SEOM 1/51 về phía Việt Nam. Ngoài đại diện của Bộ Công thương còn có đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Phía quốc tế có các Trưởng Quan chức Kinh tế Cao cấp của các thành viên ASEAN; đại diện Ban Thư ký ASEAN và một số cơ quan liên quan khác.

Trên cơ sở chủ đề chung của Năm ASEAN 2020 “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, Việt Nam đã đưa ra ba định hướng ưu tiên thuộc trụ cột Kinh tế ASEAN trong năm 2020, bao gồm: (i) Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, (ii) đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, và (iii) nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Nhằm triển khai Chủ đề và các ưu tiên của năm ASEAN 2020, Việt Nam cũng đã xây dựng 14 sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận, tham vấn và thống nhất với các nước ASEAN tại Hội nghị SEOM 1/51. Những sáng kiến của Việt Nam nhằm bảo đảm năm 2020 và các năm tiếp theo ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quá trình thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN theo đúng thời hạn mà các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã đặt ra, củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu. Các nước ASEAN đã đánh giá cao việc Việt Nam tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến trong năm ASEAN 2020, đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến này trước khi đưa lên cấp Bộ trưởng thảo luận và chính thức thông qua.

Hội nghị SEOM 1/51 cũng đã tập trung thảo luận, xem xét thông qua báo cáo của các Nhóm công tác chuyên ngành trực thuộc SEOM như các nhóm: Hàng hóa, Dịch vụ, Đầu tư, Thuận lợi hóa thương mại, Tiêu chuẩn chất lượng, các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Quy tắc xuất xứ,… Việc thông qua báo cáo ngay đầu năm sẽ tạo điều kiện để các nhóm công tác trong ASEAN bắt tay ngay vào việc thực hiện các sáng kiến, ưu tiên và chương trình hợp tác được xây dựng trong các dự thảo báo cáo.

Đối với các vấn đề nằm trong ưu tiên năm 2020 của ASEAN, SEOM đã tiến hành thảo luận và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hướng tới rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cho phù hợp với tình hình mới, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định ATIGA giữa các nước, cũng như cho một số chỉ đạo cần thiết đối với các nhóm công tác nhằm đẩy nhanh một số nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thêm nữa, một trong những mảng việc quan trọng của Hội nghị SEOM là rà soát và đưa ra định hướng cho hợp tác kinh tế với các nước đối tác. Trong khuôn khổ đó, Hội nghị đã xem xét và đề xuất các ưu tiên trong hợp tác của ASEAN với các đối tác ngoại khối; phương hướng thúc đẩy để đi đến ký kết Hiệp định RCEP theo đúng chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN; việc xin gia nhập của Đông Timo;…

SEOM 1/51 cũng đã thông qua chương trình làm việc của SEOM trong năm 2020; thảo luận và xác định lịch trình, địa điểm dự kiến của các cuộc họp thuộc khuôn khổ trụ cột kinh tế ASEAN trong năm nay. Hội nghị SEOM 1/51 đã đạt được đồng thuận cao giữa tất cả các nước và thông qua Báo cáo các kết quả chính của hội nghị lần này. Báo cáo kết luận này sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp, dự kiến tổ chức vào ngày 11-3 tại thành phố Đà Nẵng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an.

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá: Năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ giao. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhiều vụ việc chậm được giải quyết hoặc giải quyết còn sai sót. Trong hoạt động thanh tra, một số cán bộ không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn xảy ra tình trạng tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bất bình trong dư luận nhân dân; tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao trong năm 2019, các mặt công tác đều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, không để phát sinh điểm nóng. Thanh tra Chính phủ cần giữ vai trò nòng cốt tham mưu cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm thông suốt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự giao lưu Việt Nam – Nhật Bản

Tối 12-1, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô dự giao lưu Việt Nam – Nhật Bản.

Nguyen Xuan Phuc va Tong thu ky Dang dan chu tu do Nhat Ban

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các tỉnh, thành phố, các tổ chức kinh tế, xã hội, hội hữu nghị, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam và khoảng 1.000 đại biểu của đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại Đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số định hướng lớn để hai bên cùng nhau hợp tác phát huy những tiềm năng to lớn:Thứ nhất, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi Nhật Bản, cường quốc hùng mạnh trên thế giới, là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu, hợp tác lâu dài.

Nhật Bản cũng coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực. Việt Nam là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản nhiệm kỳ 2018 – 2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. “Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác nâng quan hệ lên tầm cao mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chung, nền kinh tế hai nước ở trình độ phát triển khác nhau, mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Người dân Nhật Bản ưa thích hoa quả, hải sản, tôm, cá ngừ… tươi ngon của Việt Nam và ngược lại người dân Việt Nam ưa chuộng hàng điện tử, xe máy, ô-tô chất lượng cao mang thương hiệu Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại của Việt Nam. Những thứ hạng này sẽ sớm được thay đổi và Nhật Bản sẽ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong tương lai gần.

Thứ ba, tiếp nối những giao lưu của người dân từ xa xưa, hai nước cùng chia sẻ những giá trị về văn hóa, tập quán, như cùng dùng đũa, uống trà; người dân Việt Nam và Nhật Bản đều chăm chỉ, cần cù, hiếu học, đề cao các giá trị đạo đức, gia đình, kính trên nhường dưới, cùng yêu thích sắc hồng tươi trong gió xuân của hoa đào… Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 với gần 400 nghìn người. Năm 2019 có hơn 900 nghìn du khách Nhật Bản đến Việt Nam mà Hội An là một điểm đến yêu thích. Đồng thời có hơn 400 nghìn người Việt Nam thăm Nhật Bản.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với những tiêu chuẩn cao, toàn diện để các DN Nhật Bản và Việt Nam hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ năm, tăng cường sự gắn kết giữa Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân hai nước với các hình thức phong phú, dự án hợp tác cụ thể, thực chất như Trường đại học Việt – Nhật. Tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, mà chúng ta có thể lấy cảm hứng từ các sáng kiến về giao lưu hoa sen Ô-ga và lập tủ sách của Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô tặng một số trường học miền trung. “Hợp tác, gắn kết giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới”, Thủ tướng nêu rõ.

Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô cho rằng, mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, giao lưu nhân dân rất sôi nổi. Mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từng có. Giống sen Ô-ga có lịch sử hơn 2.000 năm. Hoa sen cũng là quốc hoa của Việt Nam. Đặc biệt là biểu tượng của hòa bình. Chúng ta phải truyền mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam cho thế hệ mai sau để mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Tại đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô thực hiện nghi thức trồng sen Ô-ga, chứng kiến lễ tặng sách tiếng Nhật cho một số trường học tại miền trung; chứng kiến lễ trao tặng sen Ô-ga của Nhật Bản và công bố thành lập Văn phòng Đại sứ quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

* Chiều 12-1, tại Hội An, Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô và Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng ông Ni-cai Tô-si-hi-rô cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản thăm Việt Nam; khẳng định Chính phủ và các địa phương Việt Nam rất coi trọng hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước; cho rằng các hoạt động giao lưu, hợp tác phong phú được tổ chức như các hội thảo, diễn đàn về hợp tác kinh tế, lao động, du lịch, hội nghị lãnh đạo địa phương Việt Nam – Nhật Bản…, thể hiện sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài; đánh giá cao những đóng góp quý báu của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô cùng các nghị sĩ trong Liên minh đối với quan hệ hai nước; mong muốn thúc đẩy giao lưu nghị sĩ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác địa phương nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Ni-cai Tô-si-hi-rô bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2020; cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các địa phương và người dân Quảng Nam, Đà Nẵng dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị; cho rằng việc tổ chức đoàn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 1.000 đại biểu, thành phần đa dạng từ nghị sĩ Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp và người dân Nhật Bản cho thấy sự quan tâm và đồng thuận cao trong nội bộ Nhật Bản từ Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, giới doanh nghiệp và người dân đối với việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp, nhất là cấp cao và giao lưu các địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên hơn; tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, du lịch… Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Ni-cai Tô-si-hi-rô chứng kiến lễ ký và trao đổi 12 văn kiện, bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/1/2020

Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò quốc tế của Việt Nam

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp chủ trì phiên Thảo luận mở của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra trong hai ngày 9 và 10-1, tại Trụ sở LHQ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì buổi ăn trưa làm việc của HĐBA với Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét và có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo LHQ và các nước.

Pham Binh Minh chu tri thao luan

Trong trao đổi, các nhà lãnh đạo LHQ và các nước đều đánh giá cao vị thế quốc tế của Việt Nam, vừa là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và vừa là Chủ tịch ASEAN 2020; cho rằng phiên Thảo luận mở do Việt Nam tổ chức đã thành công ấn tượng với sự tham dự đông đảo các nước thành viên LHQ; đánh giá cao chủ đề thảo luận về Hiến chương LHQ không chỉ phù hợp để mở đầu năm 2020 kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ mà còn mang tính thời sự cao trước những diễn biến phức tạp trong tình hình thế giới, đáp ứng đúng quan tâm lớn của các nước.

Tại buổi làm việc giữa HĐBA và Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, các bên đã trao đổi các nội dung hợp tác giữa HĐBA và Ban Thư ký LHQ; đồng thời thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, việc duy trì kênh trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa HĐBA và Ban Thư ký đã giúp HĐBA thường xuyên cập nhật thông tin một cách kịp thời, toàn diện, cảnh báo sớm, từ đó đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng, ngăn ngừa xung đột bùng phát, giải quyết hòa bình tranh chấp, đóng góp tốt hơn vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

* Trong cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam – LHQ, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, cũng như cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký LHQ cho rằng, Việt Nam có vị thế đặc biệt, là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực ASEAN; khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ cho quá trình phát triển của Việt Nam; đề nghị LHQ và cá nhân Tổng Thư ký tiếp tục quan tâm về tình hình Biển Đông, hỗ trợ thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

* Gặp Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) A.Xtên-nơ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị UNDP tư vấn chiến lược, nhất là trong cơ cấu lại nền kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện SDGs, hỗ trợ sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Công. Ông A.Xtên-nơ cho rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế; khẳng định UNDP sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chính sách cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

* Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Giám đốc chấp hành Cơ quan Phụ nữ LHQ (UN – Women) Ph.Lam-bô Ngờ-cu-ca hoan nghênh những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong công tác bình đẳng giới, nhất là việc tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ; khẳng định UN – Women sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng kỷ niệm 25 năm Chương trình hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới cũng như về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Phó Thủ tướng đề nghị UN – Women tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh trong khuôn khổ LHQ, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ thời gian tới.

* Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa Đ.Mon-ca-đa bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách kép là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và Chủ tịch ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị vào thời gian thích hợp và xem xét khả năng đàm phán Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) nhằm góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ti-mo Le-xtê Đ.Xoa-rét chúc mừng và đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam; cho biết sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Ti-mo Le-xtê. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ti-mo Le-xtê sớm phê duyệt Hiệp định thương mại giữa hai nước để tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao U-crai-na X.Ki-xlít-xi-a, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân U-crai-na và gia quyến các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra tại I-ran ngày 8-1 vừa qua. Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và các cấp, tham khảo chính trị hằng năm giữa hai nước, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại đang trên đà phát triển tích cực.

* Cựu Tổng thống Ai-len, bà M.Rô-bin-xơn, hiện là Chủ tịch Nhóm các cựu lãnh đạo các nước tại LHQ, đánh giá cao những ưu tiên của Việt Nam tại HĐBA, trong đó có các vấn đề như biến đổi khí hậu và an ninh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột…; tìm hiểu ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/1/2020

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 10-1, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị nhận thấy:

 1. Ðối với đồng chí Hoàng Trung Hải

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II), cụ thể là:

– Thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01#, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

– Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên.

– Ðồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Ðảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí đối với Ðảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo.

 1. Ðối với đồng chí Triệu Tài Vinh

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, cụ thể là:

– Chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý; khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Ðảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

– Có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, đồng chí còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định của T.Ư Ðảng.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Năm 2019, hơn 152 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Tại buổi họp báo tổ chức chiều 14-1, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: Năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt 152.530 lao động, đạt 127,1% kế hoạch.

Trong đó, các thị trường truyền thống, như: Nhật Bản là 82.703 lao động; Ðài Loan (Trung Quốc) 54.480 lao động; Hàn Quốc là 7.215 lao động… Riêng với thị trường CHLB Ðức, đến hết năm 2019 đã có hơn 1.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam sang Ðức học tập và làm việc, được phía Ðức đánh giá cao. Như vậy, đã bốn năm liên tiếp Việt Nam vượt mức đưa 120 nghìn người lao động/năm đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục đưa 130 nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/1/2020

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện thành công phẫu thuật tim hở

Sáng 9-1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về kết quả lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch phức tạp từ sự chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Bệnh nhân là anh Y Nhi Ayun, sinh năm 1989, trú tại buôn Puăn A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân nhập viện ngày 19-12-2019 với chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, hở van ba lá trung bình. Đến sáng 27-12, sau nhiều lần kiểm tra khám sàng lọc cho bệnh nhân, hội chẩn chuyên môn, ca phẫu thuật đã được tiến hành với kíp mổ gồm các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Phẫu thuật-hồi sức tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh làm kíp trưởng và được sự hướng dẫn chuyên môn của PGS, TS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và PGS, TS Phạm Thọ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực TP Hồ Chí Minh. Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian hơn năm giờ và thành công ngoài mong đợi. Đến nay, sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Chi phí cho ca phẫu thuật này gần 200 triệu đồng.

Theo Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phẫu thuật tim hở là một phẫu thuật đặc biệt yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chuyên biệt và đào tạo chuyên sâu về con người.

Để thực hiện được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, trước đó bệnh viện đã cử một ê kíp đi đào tạo và đào tạo lại về phẫu thuật, gây mê, chạy máy, dụng cụ, hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang từng bước phát huy tốt vai trò bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy ở hai lĩnh vực: phẫu thuật tim mạch và chấn thương chỉnh hình. Việc triển khai được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cũng như xã hội, vừa giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, đi lại vất vả, tốn kém chi phí, vừa nâng cao uy tín chuyên môn của bệnh viện.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/1/2020

Cứu sống bệnh nhi bốn tuổi bằng ghép tủy tự thân

Bệnh viện T.Ư Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại khu vực miền trung – Tây Nguyên. Đây là đơn vị thứ ba trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật này, sau Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Hồ Chí Minh.

Ngày 9-1, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết: Trung tâm Nhi khoa của bệnh viện này vừa tổ chức ra viện cho bệnh nhi Nguyễn Ánh H. (4 tuổi), trú tại huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị), bị bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Đây là ca ghép tế bào gốc thành công đầu tiên được thực hiện tại khu vực miền trung – Tây Nguyên.

Theo Bệnh viện T.Ư Huế, với căn bệnh này, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao nếu không được điều trị kịp thời và triệt để, bệnh nhân cần phải điều trị hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân để cứu sống.

Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những tiến bộ vượt bậc của nhân loại. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nan y có khả năng chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống. Ghép tủy tự thân là phương pháp thu hoạch tế bào gốc từ chính bản thân bệnh nhân sau khi bệnh ở giai đoạn ổn định. Tế bào gốc có thể lấy từ máu ngoại vi huy động hoặc từ tủy xương, sau đó, được bảo quản đông lạnh ở -196 độ. Bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất liều cao để loại bỏ các tế bào ác tính còn sót lại trong cơ thể, sau đó truyền tế bào gốc đã bảo quản để phục hồi hệ thống tạo máu, giúp rút ngắn giai đoạn suy tủy.

Sau hội chẩn, Trung tâm Nhi Khoa đã phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu, Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện T.Ư Huế, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh, đã tiến hành ca ghép tủy tự thân đầu tiên cho bệnh nhi H. tại Trung tâm Nhi Khoa – Bệnh viện T.Ư Huế. Sau 32 ngày ghép, sức khỏe cháu đã hồi phục trở lại, các xét nghiệm máu của bệnh nhân đã trở về bình thường.

Tại buổi tổ chức ra viện cho bệnh nhi, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đã đến tặng hoa chúc mừng và tặng quà cho bệnh nhi, rất vui mừng với những nỗ lực của tập thể y – bác sĩ Trung tâm Nhi khoa và gửi lời cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh và Quỹ Niikura, Tổ chức ACCL (Nhật Bản) đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa trong bước đầu tiến hành ghép.

Theo GS Phạm Như Hiệp, cho đến nay Bệnh viện T.Ư Huế là đơn vị thứ ba thực hiện thành công kỹ thuật này sau Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh.

Được biết, Bệnh viện T.Ư Huế là một trong ba bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất cả nước, rất nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai: lĩnh vực ghép tạng, ghép tế bào gốc, thụ tinh trong ống nghiệm, mổ nội soi, lĩnh vực về tim mạch: mổ tim hở, chụp mạch và can thiệp tim mạch. Đây cũng là một trong những bệnh viện đi đầu về lĩnh vực ghép tạng trong toàn quốc.

Hiện nay, Bệnh viện đã ghép tim thành công cho sáu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, gần 900 bệnh nhân được ghép thận, gần 100 ca ghép tế bào gốc, ca ghép gan đầu tiên được thực hiện thành công vào tháng 10-2019, nhiều bệnh nhân được ghép giác mạc từ nhiều nguồn hiến tặng khác nhau; cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động ghép giác mạc, ghép tim, ghép thận, ghép tủy-tế bào gốc… được thực hiện thường quy với tỷ lệ thành công 100%;

Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện T.Ư Huế được thành lập vào tháng 8-2019, càng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế phát triển bệnh viện trở thành Trung tâm Ghép tạng chuyên sâu và toàn diện của khu vực miền trung – Tây Nguyên và trong cả nước.

Trong thời gian đến, Bệnh viện T.Ư Huế sẽ tiếp tục triển khai ghép tự thân cho các bệnh nhân và hướng tới ghép tủy đồng loại để tiếp tục cứu sống và mang lại nhiều niềm hy vọng hơn cho các bệnh nhi mắc bệnh ung thư.

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng thế giới

Chiều 9-1, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng vinh dự được trao tặng “Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội đột quỵ thế giới. Đây là đơn vị đầu tiên của khu vực miền trung – Tây Nguyên đạt được chứng nhận danh giá này.

Để được chứng nhận đạt chuẩn nêu trên Trung tâm Đột quỵ phải đạt bảy tiêu chí gồm: Thời gian nhập viện đến khi được điều trị tái thông dưới 60 phút; tỷ lệ điều trị tái thông 5 đến 15%, trong tổng số người bệnh nhập viện; tỷ lệ bệnh nhân được chụp MRI/CT Scanner hơn 85%; tỷ lệ người bệnh đột quỵ nhồi máu não được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh được tầm soát rối loạn chức năng nuốt tại khoa đột quỵ hơn 80% và người bệnh đột quỵ cần được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc phòng hồi sức tích cực trong suốt thời gian nhập viện.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Giống lúa thơm ST25 được công nhận đặc cách

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ký Quyết định số 1539/QĐ-BNN-TT công nhận đặc cách giống lúa thơm ST25 của nhóm tác giả Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo.

Theo quyết định, thời vụ và vùng sinh thái công nhận là các vùng trồng lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt cho vùng lúa tôm và vùng ven biển. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và đơn vị có giống cây trồng được công nhận chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống vào sản xuất theo quy định hiện hành.

Gạo ST25 đã được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới 2019” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines diễn ra vào tháng 11.2019. Hội nghị đã quy tụ hơn 20 công ty kinh doanh gạo quốc tế cùng hơn 100 thương gia xuất, nhập khẩu gạo và 20 nhà khoa học đến từ 5 châu lục.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Sáng 31-12, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk có ba bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tổng hợp, hỗ trợ, kiểm tra giám sát; phục vụ, kỹ thuật.

Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung thực hiện việc công khai, hướng dẫn TTHC; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần khắc phục được các tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị còn nảy sinh những bất cập, hạn chế. Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, hoạt động của bộ phận một cửa ở một số cơ quan còn mang tính hình thức; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Do đó, việc UBND tỉnh Đắk Lắk thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ kiểm soát được một cách toàn diện, bao quát việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Nếu hồ sơ, thủ tục bị giải quyết quá hạn thì các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình với UBND tỉnh. Đây được xem là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng tới nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh, có trụ sở đặt tại số 9 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, được lắp đặt đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác và đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, kỹ năng giao tiếp hành chính nhằm hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 986 TTHC thuộc các lĩnh vực của các sở, ngành: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu công nghiệp; Ban Dân tộc và các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trong năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục đưa vào giải quyết một số TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính với tổng số 1.258 TTHC và bảo đảm đến năm 2021, 100% TTHC được đưa vào giải quyết ở Trung tâm.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, việc xây dựng, triển khai và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đánh dấu bước ngoặt trong công tác cải cách hành chính của tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước và tổ chức, công dân để hướng tới một nền hành chính Nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển toàn diện.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Quảng Bình công bố kết quả thực hiện dự án Dân chấm điểm dịch vụ công

Ngày 30/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score năm 2019 và đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh (2016 – 2019). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện văn phòng Oxfam tại Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. 

Dự án Dân chấm điểm M-Score chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2016 với ba hợp phần chính là: Thực hiện Dân chấm điểm tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; chấm điểm tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới; Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy; thực hiện Dân chấm điểm tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Qua 04 năm triển khai đã có 41.477 lượt người dân được gọi điện, trong đó 28.900 người dân được trực tiếp phỏng vấn, chấm điểm dịch vụ hành chính công và y tế. Qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công từng bước được nâng lên với mức điểm từ 8,7 đến 9,1 điểm.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị khảo sát là Công ty RTA đã công bố cụ thể, chi tiết kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ tại các Bệnh viện, Trung tâm Hành chính công tỉnh trong năm 2019 và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Dự án từ 2016 – 2019. Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án; đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện việc khảo sát đạt kết quả tốt hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của Dự án.

Việc triển khai Dự án Dân chấm điểm M-Score đã góp phần đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính một cách khách quan, thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính; UBND các cấp, cơ quan chức năng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng dịch vụ của cơ quan, đơn vị mình.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Trao Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2019

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học năm 2019 và kết nạp hội viên mới. Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm nay được trao cho tám tác phẩm.

Tập ký sự Trụ lại của tác giả Hồ Duy Lệ giành giải đặc biệt.

Tập truyện ngắn Quán thủy thần của tác giả Nguyễn Hải Yến đoạt giải văn xuôi.

Hai giải thơ được trao cho hai tập thơ Bay trong mơ của tác giả Trần Quang Ðạo và Nguồn của tác giả Trần Quang Quý.

Ba giải lý luận phê bình được trao cho các tác phẩm: Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học của tác giả Phan Trọng Thưởng; Những sinh thể văn chương Việt của tác giả Lý Hoài Thu; Tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề lý luận và thực tiễn của tác giả Trần Ðăng Suyền.

Giải văn học dịch được trao cho tập thơ dịch Kiếm Hồ hoài cổ tập 2, thơ chữ Hán danh nho Việt Nam (do Nguyễn Hữu Thăng dịch).

Năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 59 hội viên mới thuộc các chuyên ngành: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ chín

Ngày 13-1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước. Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống… Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế mà sân khấu Việt Nam cần khắc phục, như: các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm; một số tác giả còn chạy theo đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp; công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn; nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác; nhân lực của ngành sân khấu, nhất là lực lượng tinh hoa thưa dần; vắng bóng các tác phẩm lớn gây tác động mạnh trong xã hội…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Hội phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui sáng tạo, cống hiến; từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu. Hội cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế; chú ý đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ. Hội cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý trong lĩnh vực sân khấu để đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho nghệ sĩ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm phản ánh chân thực lịch sử đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân. Hội đã tổ chức 13 trại sáng tác kịch bản với 163 lượt tác giả cả nước tham gia; bốn đợt đi thực tế sáng tác cho các tác giả, đạo diễn về biển đảo; 13 hội thảo về lý luận, phê bình sân khấu; tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 20 liên hoan ở đủ các loại hình nghệ thuật sân khấu… Nhiệm kỳ tới, Hội quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: huy động sáng tác, tổ chức dàn dựng, phổ biến tác phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, tập huấn văn nghệ sĩ; đẩy mạnh công tác lý luận phê bình sân khấu; xây dựng các đề án phát triển nghệ thuật sân khấu, phấn đấu xây dựng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên. NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội. Hai Phó Chủ tịch Hội là NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Công bố Bộ công cụ về giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao và Bộ Công an tổ chức công bố Bộ công cụ dành cho lực lượng cảnh sát, cán bộ ngành KSND về giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Bộ công cụ này được ba đơn vị nêu trên phối hợp xây dựng, bao gồm các tài liệu: Lực lượng cảnh sát với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay Cảnh sát giải quyết vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay Kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Các tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, tố giác, tin báo điều tra, truy tố các vụ việc, vụ án xâm hại tình dục trẻ em; kinh nghiệm, mô hình tốt của các cơ quan tư pháp các nước trong khu vực và thế giới. Đây là những công cụ mang tính thực tiễn nhằm giúp lực lượng cảnh sát và cán bộ ngành KSND phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và kiểm sát hiệu quả các vụ xâm hại tình dục trẻ em, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các em…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc cải tạo hồ Hoàn Kiếm

Ngày 2-1, tại Trung tâm Văn hóa hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) UBND quận Hoàn Kiếm đã khai mạc trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến cộng đồng lần thứ ba về Dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, từ năm 2010, quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, không gian kiến trúc hồ Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Arep Ville (Pháp), Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC (Nhật Bản)… nghiên cứu dự án đầu tư “Xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm” nhằm cải tạo đồng bộ hoàn chỉnh không gian công cộng, công viên hồ Hoàn Kiếm bảo đảm tính tổng thể toàn diện không gian kiến trúc và hạ tầng khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Do tính chất quan trọng của hồ Hoàn Kiếm nên đây là lần thứ ba quận Hoàn Kiếm tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng để chỉnh sửa cho phù hợp trước khi thi công.

Theo phương án thiết kế, các hạng mục như: Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trang trí hệ thống chiếu sáng trang trí tại đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, đền vua Lê; hệ thống đèn led chung quanh hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa… sẽ được chỉnh trang, nâng cấp.

Đối với bờ kè quanh hồ Hoàn Kiếm, gần đây một số đoạn bị sạt lở, dự kiến dự án sẽ làm thí điểm một đoạn trước Tết Nguyên đán. Sau Tết Nguyên đán sẽ triển khai đồng bộ. Thời gian thi công triển khai trong 60 ngày. Điểm đặc biệt của đoạn bờ kè là khối bê- tông lớn, đúc rỗng. Chất liệu bằng bê tông cốt sợi, không có i-ôn, không ăn mòn, có thể trường tồn trong môi trường.

Triễn lãm được trưng bày và lấy ý kiến nhân dân diễn ra từ nay đến 8-1.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/1/2020

Chiêm ngưỡng thư pháp của các vị vua thời nhà Nguyễn

Ðúng vào Ngày Lưu trữ Việt Nam (3-1), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã khai mạc Triển lãm “Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn” tại Tòa nhà Triển lãm (số 5 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội). Triển lãm mang đến những góc nhìn mới về một loại hình văn bản hành chính nhưng tựa những tác phẩm nghệ thuật của các vị vua nhà Nguyễn xưa.Thu phap vua nha nguyen

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 phiên bản châu phê được lựa chọn từ 85 nghìn Châu bản triều Nguyễn. Ðây là nguồn sử liệu quý giá và hiếm hoi còn lưu giữ được bút tích trực tiếp của mười vị Hoàng đế triều Nguyễn về mọi vấn đề của đất nước. Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Nguyễn Thu Hoài cho biết: Mặc dù không chủ tâm thể hiện chữ viết theo lối thư pháp nhưng châu phê của các Hoàng đế nhà Nguyễn trên châu bản đã phần nào thể hiện kỹ thuật vận bút điêu luyện, đạt đến trình độ thẩm mỹ cao. Những nét bút son còn lưu lại đã tạo nên sự độc đáo hiếm có của một loại hình văn bản hành chính đẹp như những tác phẩm nghệ thuật.

Ðến với triển lãm, người xem dễ dàng nhận ra sự khác nhau thú vị trong phong cách thể hiện bút phê của từng vị vua. Các Hoàng đế nhà Nguyễn phê duyệt trực tiếp trên châu bản bằng mực son với nhiều hình thức phong phú như: châu phê, châu điểm, châu khuyên, châu mạt, châu sổ, châu cải. Không đơn thuần chỉ thể hiện tính thẩm mỹ, những bút phê này còn cho thấy vai trò quyền lực của những người đứng đầu đất nước triều Nguyễn với những quan điểm khác nhau về cách trị quốc, an dân. Chẳng hạn, Hoàng đế Gia Long (năm trị vì 1802 -1820) phê duyệt trên châu bản không nhiều, chủ yếu là những văn bản có nội dung kê khai dân số của trường duyệt tuyển địa phương. Ðiều này cho thấy ông quan tâm rất nhiều đến vấn đề quân sự quốc phòng. Ðến thời Hoàng đế Minh Mệnh (năm trị vì 1820 – 1840), những phê duyệt trên châu bản lại tập trung thể hiện các cải cách ở nhiều lĩnh vực như: Hành chính, giáo dục, đào tạo, tuyển chọn nhân tài, văn hóa dân tộc, chống tham nhũng, hoàn thiện luật pháp và đề cao pháp trị, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Lời phê của nhà vua trên những bản tấu của địa phương báo cáo tình hình thu hoạch mùa màng đã cho thấy sự quan tâm của ông đối với nền nông nghiệp nước nhà cũng như đời sống người dân lao động.

Nếu bút tích của vua Minh Mệnh toát lên phong thái mực thước, chân phương thì ở bút phê của vua Thiệu Trị (năm trị vì 1841 – 1847) – một vị hoàng đế yêu thơ ca, tính cách hiền hòa lại thể hiện phong thái nhẹ nhàng, dung dị. Ông mong muốn và cố gắng giữ gìn những thành quả đã đạt được, nối tiếp và hoàn thiện những công việc còn dang dở. Trong khi đó, Hoàng đế Tự Ðức (năm trị vì 1848 – 1883), vị vua tại vị lâu nhất trong số các vị vua triều Nguyễn là người rất yêu thích thơ văn, vì vậy trên nhiều văn bản, lời phê của nhà vua còn dài hơn tấu trình của quan. Qua nội dung lời phê của Hoàng đế Tự Ðức có thể thấy rõ bối cảnh lịch sử, kinh tế – xã hội, chính trị, ngoại giao của Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19. Ðây là thời kỳ đánh dấu sự suy yếu của nhà Nguyễn. Tới thời vua Duy Tân (năm trị vì 1907 – 1916), qua nội dung châu phê trên châu bản, có thể thấy rõ quyền lực của nhà vua đối với các lĩnh vực trong xã hội bị hạn chế. Ông chỉ phê duyệt những bản tấu về điều phái quan lại, công việc trong hoàng tộc. Tuy vậy, bút phê của ông trên những bản tấu về việc in sách Thực lục và việc thi cử là minh chứng khẳng định mối quan tâm của vị hoàng đế nhỏ tuổi tới việc biên soạn chính sử và nền giáo dục nước nhà.

Triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng và những người đam mê hội họa thư pháp cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu thêm về cách trị vì đất nước cũng như tài hoa thư pháp của các vị vua triều Nguyễn, mà còn thêm hiểu và trân trọng những giá trị quý báu của khối Châu bản triều Nguyễn. Ðúng như nhận định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại buổi khai mạc triển lãm: Mặc dù không phải lần đầu Châu bản triều Nguyễn được đưa ra triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên chữ viết của các vị vua được khai thác dưới góc độ thư pháp. Ðiều này thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của những cán bộ lưu trữ để biến những tài liệu khô cứng ngày càng trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi hơn với công chúng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2020

Thêm bảy di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với bảy di tích quốc gia.

Gồm: Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Di tích lịch sử Ðịa điểm Chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Non Nước, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðình Ðại Phùng, huyện Ðan Phượng, TP Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền – Chùa – Ðình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 4/1/2020

Lễ hội Tết Việt 2020

Tối 3-1, tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt lần đầu tiên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Tet Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020”, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như Xem Tết, Lễ Tết, Chơi Tết, Chợ Tết và Ăn Tết, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc cùng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 giới thiệu những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam đến với mọi tầng lớp dân tộc, các du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ qua nhiều hoạt động tái hiện lễ tết đa màu sắc như triển lãm, sân khấu hóa các câu chuyện huyền thoại, thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp ba miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-1 và mở cửa tự do từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày để phục vụ các du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Lễ hội Tết Việt năm nay chú trọng đem đến cho các gia đình, đặc biệt các em thiếu nhi và thế hệ thanh niên trẻ những cơ hội trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, hiểu thêm ý nghĩa của ngày Tết dân tộc, những câu chuyện ý nghĩa về lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa, câu chuyện Lang Liêu với sự tích bánh chưng bánh dầy, câu chuyện thú vị của cây Nêu ngày Tết…

Ngoài ra, đến với Lễ hội Tết Việt 2020, du khách còn thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như múa lân, múa võ, ảo thuật, biểu diễn nhạc cụ truyền thống… Ban tổ chức mong muốn, Lễ hội Tết Việt sẽ trở thành lễ hội đầy tính nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/1/2020

Đối thoại về bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục

Ngày 3-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với GS,TSKH Hồ Ngọc Đại và PGS,TS Nguyễn Kế Hào (Trung tâm Công nghệ Giáo dục) về các nội dung liên quan đến thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đại diện tác giả bộ sách: “Cần chú trọng đánh giá qua thực tiễn”

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài khẳng định: Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẩm định SGK, việc thành lập hội đồng thẩm định quốc gia, quá trình thẩm định sách giáo khoa đã diễn ra đúng quy định. Thành viên hội đồng thẩm định có 15 ngày nghiên cứu SGK độc lập, sau đó có các buổi làm việc chung và nghe đối thoại của tác giả SGK đăng ký thẩm định. Cuối cùng, các thành viên tiếp tục làm việc độc lập và tiến hành bỏ phiếu. Hội đồng gặp gỡ thông báo cho tác giả SGK ý kiến đánh giá của hội đồng. Như vậy trong quá trình thẩm định đã có hai lần tác giả gặp, nghe ý kiến, đối thoại với hội đồng thẩm định. Trong đợt thẩm định đầu tiên, có 49 bản thảo SGK đăng ký. Trong đó có 38 bản thảo được hội đồng đánh giá đạt, 11 bản thảo không đạt ở cả vòng 1 và 2. Những SGK đạt lại tiếp tục được rà soát, tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trong 11 SGK hội đồng đánh giá không đạt có những cuốn được tác giả sửa chữa có nhu cầu thẩm định lại, có SGK bảo lưu quan điểm nên không gửi thẩm định lại.

Đối với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đối thoại về Chương trình thực nghiệm, ông Thái Văn Tài cho biết: Năm 2017, Bộ GD-ĐT đã thành lập hội đồng thẩm định chương trình Thực nghiệm theo hai vòng. Hội đồng gồm 13 thành viên do Viện Khoa học Giáo dục thành lập. Hội đồng đã trình Bộ trưởng kết quả đánh giá vòng 1 chương trình Thực nghiệm phù hợp với chương trình hiện hành và cho phép thực hiện một năm trước khi chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai. Ở vòng 2 hội đồng cũng khẳng định có một số ý kiến góp ý từ vòng 1 đã được tác giả sửa chữa, nhưng còn một số nội dung chưa sửa chữa.

Theo PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào, hiện nay, cả nước có 48 tỉnh, thành với hơn 900 nghìn học sinh đang học sách Công nghệ Giáo dục. Việc dạy học cho học sinh tiểu học cần mềm dẻo, linh hoạt. Vì thế không nên loại một bộ sách đã được thực tế kiểm nghiệm và đạt hiệu quả tốt. PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào đề nghị Bộ GD-ĐT dựa trên kết luận của các hội đồng thẩm định nhưng làm việc theo tinh thần mới, cởi mở hơn. Vẫn theo đánh giá của Thông tư 33, nhưng các chỉ báo được vận dụng linh hoạt hơn để giữ bản sắc riêng cho mỗi bộ sách. Cần chú trọng đánh giá qua thực tiễn bởi đây mới là thước đo đáng tin cậy, không thể thiếu trong đánh giá sách, đánh giá hoạt động dạy học ở tiểu học. Đồng thời, đề xuất Bộ GD-ĐT nên coi việc thẩm định SGK chỉ là một bước, tiếp theo cần đưa các SGK đã qua thẩm định dạy thử nghiệm một một thời gian.

Hội đồng thẩm định: “Đã vào sân chơi thì phải cùng chơi theo một luật”

Nêu quan điểm về việc thẩm định sách, Chủ tịch hội đồng thẩm định môn Toán, PGS Trần Kiều cho biết: Không phải mọi kết luận của hội đồng thẩm định đều được tất cả các chủ biên tán thành, nhưng đó là các ý kiến xác đáng, có ích cho từng bộ sách. Hội đồng thẩm định đã rất linh hoạt, rộng rãi trong việc vận dụng các tiêu chí mà Bộ quy định. PGS Trần Kiều khẳng định: Hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, không chịu bất cứ sức ép nào. Các kết luận của hội đồng thẩm định đủ độ tin cậy cần thiết. Bao giờ có một chương trình mới, sẽ có những SGK mới tương ứng, phù hợp với chương trình. Có những cuốn SGK rất hay nhưng khi chuyển sang chương trình mới sẽ mất hiệu lực. Không thể lấy việc có nhiều học sinh đang học thì phải được tiếp tục. Đã vào sân chơi thì phải cùng chơi theo một luật, nếu vì bộ sách của GS,TSKH Hồ Ngọc Đại đặc biệt mà phải thẩm định đặc biệt thì có thể các nhóm tác giả SGK khác sẽ phản ứng.

Liên quan đến sách Giáo dục công nghệ, Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam PGS,TS Lê Anh Vinh cho rằng: Điểm mạnh của sách Giáo dục công nghệ là tập huấn giáo viên rất kỹ, cách thiết kế tổ chức dạy học làm giúp cho việc dạy học tích cực, chủ động hơn. Tuy nhiên, nếu GS Hồ Ngọc Đại có điều chỉnh để trẻ tiếp cận trực quan và rõ ràng hơn thì sẽ nhiều học sinh tiếp cận.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Các nhân sự tham gia hội đồng thẩm định đều là những người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, minh bạch, không có áp lực. Tinh thần là để cho xã hội có bộ sách tốt nhất cho học sinh. Khi quán triệt với các thành viên của Hội đồng thẩm định, về phía Bộ GD-ĐT đã thống nhất với Chủ tịch, thành viên hội đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất bởi chúng ta thực hiện chủ trương xã hội hoá SGK.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD-ĐT đã làm theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong quy định thẩm định SGK, hồ sơ gửi lên đã phải có thực nghiệm. Việc thẩm định nhằm mục đích công bố cho xã hội những cuốn sách phù hợp để sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước kiến nghị của PGS Nguyễn Kế Hào về việc đánh giá bộ sách Công nghệ Giáo dục theo một cách thức khác, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Để tạo ra sự công bằng giữa các bộ sách, cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy, đề xuất của PGS Nguyễn Kế Hào rất khó thực hiện. Chương trình đổi mới sách giáo khoa thay đổi từ mục tiêu thì nội dung phải thay đổi. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn GS,TSKH Hồ Ngọc Đại cùng các cộng sự nghiên cứu, điều chỉnh cuốn SGK phù hợp với chương trình mới, bảo đảm yêu cầu.

Qua cuộc đối thoại, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng ghi nhận, tổng hợp ý kiến của GS,TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào để báo cáo Chính phủ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Hà Nội đón 81 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2020

Ngày 2-1, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-1-2020), Thủ đô Hà Nội đón hơn 81 nghìn lượt khách, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 18.357 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch trong nước đạt gần 63 nghìn lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 163 tỷ đồng.

Mặc dù dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2020 diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên tại các khu, điểm tham quan trên địa bàn thành phố vẫn thu hút đông khách tham quan, du lịch, nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm – đền Ngọc Sơn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Đồng thời, việc thành phố Hà Nội tổ chức nhiều lễ hội đón năm mới, các chương trình như: “Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020” (tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam); chương trình “ Happy New Year” (Công viên Hồ Tây)… cũng là những nhân tố hút khách. Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong Tết Dương lịch chủ yếu tập trung vào các thị trường trọng điểm của Hà Nội là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Đức, Australia…

Hiện tại, ngành du lịch Thủ đô đang chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là dịp nhiều khách quốc tế đến Hà Nội và Việt Nam để trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống nên thường có sự tăng trưởng đột biến. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, trong chín ngày nghỉ lễ, du lịch Hà Nội đã đón 514 nghìn lượt khách.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Khai trương tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng – Huế

Sáng 1-1, tại TP Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng-Huế. Đây là nỗ lực lớn của ngành GTVT hai địa phương này trong việc xây dựng kế hoạch, kêu gọi xã hội hóa trong việc triển khai tuyến xe buýt liền kề phục vụ người dân, du khách.

Việc thực hiện và đưa vào khai trương tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng-Huế được căn cứ trên Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 10-10-2019 của UBND TP Đà Nẵng và Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 29-10-2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về phê duyệt Phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại, xe buýt được đề xuất là dòng xe K29, đời xe tối thiểu từ 2015 trở lên, có logo nhận diện xe là HueBus và Danabus.

Xe buýt ngoài bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn được lắp đặt camera trên xe và thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn. Riêng tại Thừa Thiên – Huế, dữ liệu từ camera trên xe và thiết bị giám sát hành trình sẽ được truyền về Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh và Trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Tuyến xe buýt có thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Tần suất của tuyến là 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Giá vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là 70 nghìn đồng/lượt. Hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng chặng theo quy định của cơ quan quản lý.

Theo ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, việc chuyển đổi tuyến cố định Đà Nẵng-Huế và ngược lại thành tuyến buýt liền kề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa hai địa phương, hạn chế các loại xe kinh doanh bất hợp pháp; góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đổi mới chất lượng phương tiện, thay đổi phong cách phục vụ văn minh lịch sự, dừng đỗ đúng các điểm quy định, lái xe an toàn. Bên cạnh đó, tuyến xe buýt cũng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải giữa hai địa phương, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp.

Được biết, kinh phí đầu tư xe buýt thực hiện xã hội hóa 100% với tổng số 81 xe, trong đó, TP Đà Nẵng 38 xe và Tỉnh Thừa Thiên-Huế 41 xe.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm đã ổn định

Ngày 14-1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an thông báo tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức, TP Hà Nội và quá trình truy bắt tội phạm, anh dũng hy sinh của ba chiến sĩ công an.

Theo đó, đầu tháng 12-2019, nhóm đối tượng trong “Tổ đồng thuận” do Lê Ðình Kình và Lê Ðình Công cầm đầu, chủ mưu đã tập trung, xô xát, chửi bới, đe dọa lãnh đạo và cán bộ UBND xã Ðồng Tâm; đe dọa, chửi bới những đại biểu ủng hộ việc làm của chính quyền các cấp tại Hội nghị đối thoại của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội với nhân dân xã Ðồng Tâm. Nhóm đối tượng do Lê Ðình Kình cầm đầu tiếp tục chuẩn bị nhiều vỏ chai bia để làm bom xăng, mua lựu đạn, 30 đến 50 dao đâm, vôi bột… phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, bộc lộ sẽ có những hành động cực đoan, như bắt giữ cán bộ, gây cháy, nổ trụ sở UBND xã, nhà cán bộ… để gây áp lực, đòi hỏi yêu sách và thu hút sự chú ý, theo dõi của cộng đồng trong nước và quốc tế.

Từ ngày 31-12-2019, sau khi Quân chủng Phòng không – Không quân thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại xã Ðồng Tâm rất phức tạp. Các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” tiến hành hoạt động phản đối, tụ tập đông người kéo đến trụ sở UBND xã, nhà riêng của một số người dân liên quan để chửi bới, ném pháo nổ; ngăn cản xe của các đơn vị quân đội chở, tập kết phương tiện, vật liệu xây dựng tại khu vực sân bay Miếu Môn, dựng lều bạt, cắt cử người “cảnh giới” tại cổng ra, vào Trung tâm huấn luyện Miếu Môn; tiếp tục bộc lộ sự manh động, nếu các lực lượng chức năng triển khai xây dựng tường rào đến khu vực đất Ðồng Tâm…

Trước tình hình nêu trên, để bảo đảm ANTT phục vụ thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, Bộ Công an chỉ đạo một số đơn vị của Bộ hỗ trợ Công an TP Hà Nội triển khai phương án bảo đảm ANTT đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Lực lượng công an đã bố trí lập chốt, tổ công tác để bảo vệ các mục tiêu như trường học, cây xăng, trụ sở UBND xã Ðồng Tâm và các địa điểm các đối tượng đe dọa tiến công để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi manh động, quá khích…

Ngày 9-1-2020, khi lực lượng công an đến cổng làng Hoành, xã Ðồng Tâm, triển khai theo kế hoạch, các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” lập tức sử dụng lựu đạn, bom xăng, pháo sáng, dao phóng… tiến công quyết liệt lực lượng công an. Tổ công tác đã dùng loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí, không được tiến công lực lượng làm nhiệm vụ nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, ném ba quả lựu đạn vào tổ công tác và rút về nhà Lê Ðình Kình, Lê Ðình Chức, Lê Ðình Hợi. Tổ công tác đã truy đuổi, triển khai bắt giữ; các đối tượng tiếp tục sử dụng bom xăng, gạch đá, tuýp sắt có gắn lưỡi dao đâm tiến công tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương, rơi xuống hố giữa nhà Lê Ðình Hợi và Lê Ðình Chức. Các đối tượng đã ném bom xăng, đổ xăng xuống hố, phóng hỏa, khiến ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Ðến nay, các đối tượng gây rối ANTT bị bắt giữ, Quân chủng Phòng không – Không quân đã xây dựng xong toàn bộ tường rào sân bay Miếu Môn. Tình hình ANTT và đời sống người dân Ðồng Tâm ổn định, trở lại bình thường. Người dân đồng tình, ủng hộ lực lượng chức năng; đồng thời lên án những hành vi, hành động của “Tổ đồng thuận”…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Thông báo về lễ tang ba cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm

Bộ Công an vừa thông báo: Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, SN 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, SN 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tổ chức lễ tang: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16-1-2020 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi). Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ di quan, đưa thi hài ba liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội. Sau khi điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng theo yêu cầu của gia đình.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Khởi tố các đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9-1.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 20 bị can về hành vi Giết người; gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân và Lê Đình Chức.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ, gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim để điều tra về hành vi Giết người.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Tuyên án hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đồng phạm

Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là 17 năm tù trong khi tổng hợp hình phạt chung các bản án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 30 năm tù.

Sau gần hai tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 13-1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 21 bị cáo trong vụ án hai bị cáo nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng phạm về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Trong đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo Trần Văn Minh là 17 năm tù.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bị Hội đồng xét xử tuyên phạt chín năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; ba năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là 12 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Bắc Nam 79) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; tám năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Vũ là 25 năm tù.

Trước đó, ngày 31-10-2018, bị cáo Vũ bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.”

Ngày 20-12-2018, Vũ bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 17 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Ngày 7-6-2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 13-6-2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do vậy, tổng hợp hình phạt chung các bản án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 30 năm tù.

Hai bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên phạt về cả hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 5 năm tù, Phan Xuân Ít (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 6 năm tù.

Bảy bị cáo bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Nguyễn Thanh Sang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) cùng bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng) và Lê Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù; Trần Phi (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng) 2 năm tù.

Sáu bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên phạt về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với các mức án như sau: Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) 3 năm tù, Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) 30 tháng tù; ba bị cáo gồm Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Viết Vĩnh (nguyên chuyên viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng) cùng bị phạt hai năm tù; Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 18 tháng tù.

Hội đồng xét xử quyết định miễn trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ba bị cáo: Nguyễn Văn Cán (nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 79). Đồng thời tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương cùng lĩnh ba năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bản án sơ thẩm nêu rõ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, bị cáo Trần Văn Minh (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 – 2011) và bị cáo Văn Hữu Chiến (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014) là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, các bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai như: đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản và các Dự án đầu tư xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Minh đã ký ban hành các văn bản về một số chủ trương khai thác quỹ đất và bán nhà công sản quy định cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, từ những quy định này tạo điều kiện cho bị can Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản tại những vị trí thuận lợi, có giá trị sinh lợi cao tại thành phố Đà Nẵng không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong vụ án này, tại 6/7 dự án bất động sản, bị cáo Trần Văn Minh đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để giúp Phan Văn Anh Vũ được nhận quyền sử dụng đất các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không sát với giá thị trường tại thời điểm đó, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở trái với quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra với số tiền hơn 19.625 tỷ đồng.

Tại 18 nhà, đất công sản, mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng do bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành trái pháp luật để bàn bạc, thỏa thuận với Giám đốc một số Công ty (là các đơn vị được mua chỉ định) đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi.

Sau đó, trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho bị can Phan Văn Anh Vũ với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà và được Trần Văn Minh cùng các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được mua 15/18 nhà, đất công sản trái pháp luật.

Hành vi này của bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước tại 18 nhà, đất công sản nêu trên tại thời điểm khởi tố điều tra là hơn 2.100 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này, hai bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến giữ vai trò chính, các bị cáo khác là đồng phạm. Trong đó, bị cáo Minh là người ra chủ trương trái pháp luật, trực tiếp quyết định chuyển nhượng đất dự án, nhà, đất công sản trái pháp luật, giảm 10% tiền sử dụng đất, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật… tạo điều kiện cho các công ty của Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản.

Quá trình xét xử, bị cáo Trần Văn Minh chưa nhận thức ra sai phạm, nên cần áp dụng mức hình phạt cao. Bị cáo Văn Hữu Chiến đồng phạm với bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký, ban hành các quyết định trái pháp luật, bị cáo Minh đã chỉ đạo các bị cáo dưới quyền và bản thân bị cáo cũng trực tiếp thực hiện các quyết định trái pháp luật này.

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo Vũ có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Vũ đã lợi dụng vai trò của công ty bình phong để thực hiện ý đồ cá nhân, mua nhà, đất công sản với giá ưu đãi.

Hành vi của bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã trục lợi tại bốn dự án gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 18.278 tỷ đồng. Đối với nhà, đất công sản, Phan Văn Anh Vũ đã trục lợi trực tiếp tại 15/22 nhà, đất công sản, gây thiệt hại tại cho Nhà nước tại thời điểm khởi tố điều tra là 1.775 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ giữ vai trò đặc biệt, gây mất đoàn kết trong bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng, là nguyên nhân đưa các cán bộ thành phố Đà Nẵng vào vòng lao lý. Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, nên cần phải bị xử phạt với mức án cao, nghiêm khắc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Thông cáo báo chí kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 3 đến 8-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban cán sự đảng (BCSĐ) và đồng chí Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BCSĐ và đồng chí Bí thư BCSĐ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước; Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

 1. Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

– Ban Thường vụ Thành ủy và BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

– Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của BCSĐ UBND thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, của BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 41 của UBKT Trung ương

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên,

– UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam; Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Cảnh cáo đối với các đồng chí Văn Trọng Lý, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Tài, nguyên Hàm Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ; Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ. Khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Thúc Kháng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.

– UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005 – 2010, 2010 – 2015.

 1. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bằng hình thức Khiển trách do có người thân vi phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

NDĐT

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/1/2020

Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sai phạm đất đai tại Đà Nẵng

Sáng 7-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng và đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai chuyển sang phần tranh luận. Ðại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án đối với nguyên Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Trần Văn Minh là 17 đến 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8 đến 9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Trần Văn Minh là từ 25 đến 27 năm tù.

Mức án đề nghị đối với nguyên Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Văn Hữu Chiến là 13 đến 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 5 đến 6 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là từ 18 đến 20 năm tù. Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 17 đến 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8 đến 9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là từ 25 đến 27 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị từ 2 năm đến 16 năm tù đối với các tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bản luận tội của Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến là những người đứng đầu, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố Ðà Nẵng, được Ðảng, Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và bộ máy hành chính của TP Ðà Nẵng; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn TP Ðà Nẵng. Tuy nhiên, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục để làm quy trình bán nhà công sản, giao đất trái pháp luật. Các hành vi này được thực hiện nhiều lần, liên tục, diễn ra trong thời gian dài đã thể hiện có sự câu kết giữa các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo của UBND thành phố Ðà Nẵng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ để từ đó bị cáo này thâu tóm nhiều nhà, đất công sản, dự án đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố hoặc có giá trị sinh lời cao tại TP Ðà Nẵng nhưng không qua đấu giá, mua rẻ hơn nhiều lần so với giá trị thực của tài sản, gây nên hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước số tiền hơn 22.000 tỷ đồng.

 • Trang 7 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Thanh Hóa kỷ luật hai cán bộ đánh bài ăn tiền tại trụ sở xã

 Ngày 1-1, lãnh đạo Huyện ủy Triệu Sơn cho biết: Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, căn cứ tự kiểm điểm, nhận khuyết điểm, sai phạm của các cá nhân liên quan, xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra và Hội đồng kỷ luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với Bí thư Đảng ủy xã và Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh và tin tố giác của quần chúng nhân dân, báo chí về việc Bí thư Đảng ủy xã và Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hành vi đánh bài ăn tiền tại công sở xã, các cơ quan chức năng ở huyện Triệu Sơn đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đề xuất của các cơ quan tham mưu, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành và ông Nguyễn Đình Pho, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn giao Hội đồng nhân dân huyện hướng dẫn Hội đồng nhân dân xã Hợp Thành tiến hành các bước theo quy định để bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hợp Thành đối với ông Lê Đình Sơn; giao UBND huyện Triệu Sơn tiến hành các thủ tục, ra quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Pho. Nguyên nhân là do các cán bộ nêu trên đã có hành vi đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã Hợp Thành.

Tháng Một 11, 2020

Chúc mừng năm mới Canh Tý

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 6:16 sáng

chuc mung nam moi CANH TY 2020.jpg

Dở dang đề án công nhận áo dài là lễ phục

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:17 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

DỞ DANG ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN ÁO DÀI LÀ LỄ PHỤC

(Tin đăng trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2019)

Năm 2013 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm xây dựng đề án lễ phục Việt Nam để tìm kiếm bộ lễ phục nhà nước, sử dụng chung vào những dịp lễ trọng của quốc gia.

Trinh dien ao dai tai le hoi ao dai.png

Nhân câu chuyện “Phải công nhận áo dài là quốc phục” mà Tuổi Trẻ vừa đặt ra ngày 22-11, ông Vi Kiến Thành – cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm – chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ thông tin về đề án lễ phục Việt Nam mà cục này từng đảm nhiệm xây dựng nhưng đã phải bỏ dở.

Ông Thành cho biết năm 2013 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm xây dựng đề án lễ phục Việt Nam để tìm kiếm bộ lễ phục nhà nước, sử dụng chung vào những dịp lễ trọng của quốc gia.

Dự án này đã được làm rất công phu, với ba hội thảo được tổ chức ở ba miền đất nước nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà văn hóa để thống nhất tiêu chí chọn lễ phục nhà nước, định hướng các nhà thiết kế trong việc thiết kế lễ phục, tổ chức cuộc thi thiết kế bộ lễ phục và đã mời hơn chục nhà thiết kế cả nước tham gia.

Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Trong khi mẫu lễ phục nữ được các nhà thiết kế chọn là áo dài, nhận được sự đồng thuận rất cao từ người dân đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà văn hóa thì riêng bộ lễ phục cho nam giới, các nhà thiết kế đưa ra nhiều phương án khác nhau, từ áo dài khăn đóng, đến mẫu áo Tôn Trung Sơn cải tiến, bộ complê cải tiến…

Các mẫu này đều không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên hội đồng tuyển chọn mẫu lễ phục cho tới người dân.

Vì vậy, khi trình lên Chính phủ vào năm 2014, đề án này đã phải dừng lại bởi chưa tìm được bộ lễ phục cho nam giới và một số lý do khác. Vì vậy tới nay, mặc dù áo dài nhận được sự đồng thuận rất lớn của xã hội nhưng vẫn chưa có văn bản cụ thể nào công nhận áo dài nữ là lễ phục.

Dưới góc độ của người làm chuyên môn, ông Vi Kiến Thành cho rằng rất nên xúc tiến để áo dài trở thành lễ phục cho nữ giới ở Việt Nam.

Phạm Quỳnh Nặng Lòng với Quốc Phục

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:57 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

PHẠM QUỲNH

NẶNG LÒNG VỚI QUỐC PHỤC

Dã Thảo

“Sau phong trào Cần Vương chống Pháp xâm lược, những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX bước vào thế kỷ XX, thời kỳ Hoc tro chu Taybình định và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lòng yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam vẫn bùng lên mạnh mẽ dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước với các phong trào Đông Du, Duy Tân, chống thuế…

(…) Khi Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa, thì bộ mặt xã hội đã biến đổi (…) Rồi trong thực tế, một lớp người mới đã xuất hiện làm thông ngôn, ký lục, bồi bếp hay lái xe cho quan Tây (…) tiếp thu nhanh chóng văn minh phương Tây: nói tiếng Tây, mặc đồ Tây và hớt tóc ngắn. (…) đã xuất hiện bóng dáng của cậu học trò “học chữ Tây” với chiếc bình mực lủng lẳng nơi ngón tay – thay thế cho cái nghiên ngày trước – và cái ô đen cắp trên nách”. (Trích bài Một vài hình ảnh của Hà Nội buổi giao thời đầu thế kỷ XX của Nguyễn Mạnh Hùng, trang 22-24, tạp chí Xưa và Nay, số 418 tháng 12 năm 2012).

Phạm Quỳnh sinh năm 1893, thời đi học trường tiểu học Pháp Việt, khi đi mít tinh đòi cho tiếp tục mở cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục phố Hàng Đào của cụ Cử Can chỉ mới 15 tuổi, nên bị Tây bắt giam một ngày một đêm rồi cũng thả vì còn vị thành niên. Hồi học trường Thông Ngôn ở Bờ Sông, và cả khi vào Trường Bưởi, rồi trở thành thủ khoa đầu tiên của trường Trung học Bảo hộ này, cũng vẫn đánh bộ quốc phục, áo dài khăn đóng. Cả khi là nhân viên trợ lý Trường Pháp quốc Viễn Đông Bác Cổ, đồng sự của Nguyễn Văn Tố, tất nhiên cũng vẫn bộ quốc phục như Nguyễn Văn Tố. Ông chủ bút trẻ tạp chí Nam Phong chẳng những mặc quốc phục mà còn giữ cả búi tó củ hành nhỏ xíu như trong giấy căn cước làm năm 1918, sau khi Nam Phong ra đời một năm. Mãi đến năm 1922, trước khi đi Pháp dự khánh thành Đấu xảo thuộc địa ở Marseille, “Tôi bắt đầu thử mặc Tây tự Sài Gòn đi, để tiện xuống chơi các bến tàu đỗ.” (Trang 95 Pháp du hành trình nhật ký, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004). Và tất nhiên là cũng cắt đi cái búi tó củ hành. Sang Pháp, ông mới thường mặc Tây, chỉ vì: “Mình sang đây là để xem người, khônTruong Buoig phải cho người xem mình” (Sách đã dẫn, trang 95), chứ thực lòng ông vẫn thapham quynh_tre thiết với quốc phục, nặng lòng với quốc phục. Điều này thể hiện rõ nhất trong chuyến đi Pháp của ông năm ấy.

Thứ bảy 13 tháng 5 năm 1922 (ở khách sạn Terminus, Lyon), Phạm Quỳnh ghi: “những đồ quần áo trong hòm cũng không dùng đến, vì phần nhiều là quần áo An Nam cả, khi ở nhà đi, tưởng sang bên này cứ giữ quốc phục, sang đến đây mới biết rằng không tiện. Mình sang đây là để xem người, không phải cho người xem mình; như vậy mà cứ thướt tha như anh lễ sinh, đi nghênh ngang ngoài đường phố, thời khác nào như làm một cái vật “đấu xảo” giong đường cho người quý quốc xem, nghĩ nó cũng dơ dáng dạng hình quá! Bởi thế nênPham Quynh - Nguyen Van To từ ngày tới Pháp đến giờ, phải bận Âu phục luôn, trừ những khi dự các hội tiệc thời mặc quốc phục cho trọng thể. Còn nhớ mấy ngày đầu mới ăn mặc Tây, rõ phiền quá. Tôi bắt đầu thử mặc Tây tự Sài Gòn đi, để tiện xuống chơi các bến tàu đỗ. Hôm xuống Tân Gia Ba là ngày mặc Âu phục lần thứ nhất: hôm ấy trời lại nóng nực, mình quen mặc rộng rãi thênh thang, bây giờ bó buộc như thằng hình nhân, lấy làm khổ quá; nào là quần trong, quần ngoài, nào là áo “sổ mi”, nào là “bờ-lơ-ten”(dây đeo quần – DT chú) ; khổ nhất là đeo cái “phô-côn” (cổ cồn, cổ giả – DT chú) cho ngay ngắn, thắt cái “cà-vạt” cho dễ coi. “Cà vạt” có thứ đã thắt sẵn, chỉ việc cài vào mà thôi; có thứ mình phải thắt lấy. Trước khi mua đã phải hỏi ý các ông sành mặc Tây, ông nào cũng bảo rằng thứ thắt sẵn chỉ để cho các ông già dùng, còn người trẻ phải thắt lấy mới là lịch sự. Nhưng khốn quá, mình tập thắt mãi mà nó vẫn cứ nghiêng vẹo, lệch lạc, xô xếch, răn reo, không thấy “lịch sự” một chút nào cả! Cực nhất là lúc tàu đã đến bến rồi, anh em đợi để lên ăn cơm ở cao lâu trên phố, mà mình ở trong buồng cứ loay hoay thắt với buộc mãi không xong, bấy giờ đỏ mặt tía tai lên, muốn quăng cả đi, nghĩ bụng rằng: “Thôi, chẳng Tây thì đừng Tây, mỗi lần thế này khổ quá”. Sau cũng phải nhờ có tay giúp mới buộc xong. Nhưng mà cho hay muôn sự tại thói quen cả, hôm đầu khó nhọc như thế, đến ngày thứ nhì thứ ba đã thấy dễ rồi; cách một tuần lễ thời buộc cái “cà-vạt”, thấy dung dị (dễ dàng – DT chú) như thường, và soi gương coi đã ra vẻ lắm rồi! Khi đến Marseille thời ngPham Quynh 1918hiễm nhiên như ông Tây “đặc”, tưởng hình như mình vẫn mặc Tây đã mấy mươi năm rồi; không những cách ăn mặc mà dáng bộ cũng hệt: tay bỏ túi quần, tay cầm gậy “can”, không còn ngượng ngập gì nữa. Nghĩ bụng giá bấy giờ cứ thế mà hiện hình về giữa phố Hàng Đào Hàng Ngang Hà Nội thời chắc ai cũng phải cho là một cậu “công tử bột” chân chủng! Lại nghĩ rằng nếu văn mình mà chỉ có thế thôi, thời cũng dễ quá: chỉ mất sáu trăm quan là được cái lốt văn minh như hệt, và theo “mốt” tối tân, các “công tử” nước nhà không sao theo kịp: áo thắt ngang lưng, quần nếp thẳng băng, cổ là bóng nhoáng, giầy sơn đen nháy, lại phủ một miếng da trắng ở trên cho khỏi bụi (thế mới hợp “mốt” năm nay)… Nhưng mà mình vẫn biết đã lâu rằng văn minh không phải ở cái lốt ngoài đó. Chẳng qua là đến đâu phải theo tục đó mà thôi. Nhưng mà có một điều nên biết, là người mình có tính mềm mại, uyển chuyển, không bắt chước người thì chớ đã bắt chước thì cũng chẳng kém gì ai, nhất là về cách ăn mặc, có khi người mình ăn mặc Tây lại còn óng ả riêm rúa hơn nhiều người quí quốc…

Vậy bao nhiêu hành lý để cả Marseille và chỉ đem hai cái vali đựng quần áo Tây với mấy bộ quần áo An Nam để phòng khi dùng đến; còn thiếu cái gì, lên Paris sẽ mua.” (Sách đã dẫn trang 94-97). Trong chuyến Pháp du ấy của Phạm Quỳnh, sự kiện nổi bật nhất là việc ông đăng đàn diễn thuyết ở Viện Hàn Lâm Pháp. Một việc hoàn toàn do ông tự lo với sự giúp đỡ nhiệt tình, không vụ lợi của những người bạn Pháp mới quen mà đã quí trọPham Duy Ton - Pham Quynh - Nguyen Van Vinhng ông. Một dịp may hiếm có để cho giới tinh hoa của nước Pháp là nước bảo hộ, “nước mẹ” hiểu rõ nền văn hóa lâu đời của người Việt Nam và lòng dân ta quyết bảo vệ nền văn hóa và Tổ quốc ông cha để lại. Chính trong dịp trọng đại, nghìn năm có một đó, Phạm Quỳnh đã suy nghĩ nhiều về quốc phục để rồi hành động đúng đắn và còn có thể nói là dũng cảm nữa. Ông ghi: “Thứ bảy 22 tháng 7: “Sáng nay không đi chơi đâu, chỉ bữa ăn đi một lát, rồi về nghỉ ngơi để sửa soạn ra Hội Hàn lâm. Phân vân không biết mặc Tây phục hay mặc quốc phục. Đã có bộ jaquette, nếu mặc Tây thì cũng tùng tiệm được. Nhưng nghĩ lại, gặp những cơ hội như lúc này mà nỡ bỏ quốc phục đeo Tây phục, thì cũng tủi cái áo cái khăn anh đồ quá; thôi thì cứ mặc An Nam (DT nhấn mạnh), chỉ dẫu đi ngoài phố thiên hạ chỉ trỏ nữa cũng chẳng hề gì.” (Sách đã dẫn trang 330)

“Ngày 22/7/1922, trong bộ quốc phục áo dài khăn đóng giản dị mà trang trọng, ông (Phạm Quỳnh – D.T chú) “cả gan” trình bày trước Ban Luân Lý Chính trị Viện Hàn lâm Pháp về Một vấn đề dân tộc giáo dục. Lời nói thật khúc chiết, hùng hồn, tha thiết, bằng một giọng văn tiếng Pháp mẫu mực, khiến các viện sĩ Pháp phải phá lệ, đồng loạt đứng dậy vỗ tay hồi lâu khi ông vừa dứt lời. Một hiện tượng chưa hề có trong lịch sử viện hàn lâm đầy uy tín này. Báo chí Pháp đương thời đã loan tin lạ này trên trang nhất, đăng lại bài diễn văn, kèm theo là bức ảnh ông mặc áo gấm, bế trong lòng cô con út mới sinh cu be ba Ngoanđược mấy tháng.

(…) “Chống lại chính sách ngu dân của bọn thực dân Pháp đang thi hành ở nước ta, ông dõng dạc nói trước những đại biểu của tinh hoa trí tuệ và lương tâm Pháp hiện diện tại Viện Hàn Lâm Pháp những lời sau và đã được họ tán thưởng hoàn toàn:

“- Dân tộc Việt Nam chúng tôi không thể ví như một tờ giấy trắng. Chúng tôi là một quyển sách dày đầy những chữ viết bằng một thứ mực không phai đã từ mấy mươi thế kỷ. Quyển sách ấy có thể đóng theo kiểu mới cho hợp với thời trang, nhưng không thể đem một thứ chữ ngoài in lên dòng chữ cũ. Vấn đề là phải giáo dục người Việt Nam thế nào cho vừa truyền được học thuật cao thượng đời nay, vừa không đến nỗi khiến chúng tôi mất giống, không còn quốc tính, để biến thành một dân tộc vô hồn, không còn có tinh thần đặc sắc gì nữa, như mấy thuộc địa cổ của Pháp kia.” Nhà báo Nguyễn Trung đã viết như thế trong bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với tiếng ta (Nguyệt san Công giáo và Dân tộc số 141 tháng 9 năm 2006).”

“Ở Hội Hàn lâm ra, về thẳng đường Saint Germain để nói chuyện cho hai cụ biết. Hai cụ lấy làm mừng lắm. Lại nghe nói khi đọc xong cử tọa có vỗ tay, hai cụ lấy làm lạ, nói xưa nay ít khi như thế, lần này thế là các cụ Hàn có ý biệt đãi khách phương xa lắm đó (DT nhấn mạnh). Hai cụ lại nói rằng các ngài Hàm lâm thường không hay đến hội đồng đông bao giờ, ngay như ở ban Văn học phải làm Tự điển mà mỗi lần cũng chỉ mươi lăm vị là cùng”  (Pháp du hành trình nhật ký, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004, trang 335).

Sự kiện một người dân thuộc địa lên diễn đàn Viện Hàn lâm mà được vỗ tay khiến các báo đổ xô đến xin bài diễn văn và xin cả ảnh để đăng cho nổi bật. Phạm Quỳnh hồi ấy đã diện đồ Tây xịn đi chơi nhiều nơi với Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn và chụp khá nhiều ảnh, vậy mà khi ấy, ông lại cho họ cái ảnh mặc áo dài bế con, vợ mới gửi sang: Trong ảnh, ông mặc áo gấm bế bé Phạm Thị Ngoạn sinh năm 1921, người sau này làm luận văn Tìm hiểu tạp chí Nam Phong và trở thành tiến sĩ của trường Sorbonne danh tiếng ở Paris. Tấm lòng Phạm Quỳnh với quốc phục thật sâu đậm. Pham Quynh 1930 - Truong Thang Long

Ở Hà Nội cũng như sau này về Huế, người ta vẫn thấy mỗi khi ông xuất hiện đều trong bộ quốc phục.

Ngày sinh nhật ngũ tuần của ông bà đồng tuổi nhâm thìn thì ông, bà, con trai, con gái, con dâu, con rể, cho đến các cháu mẹ còn bế trên tay, đều mặc quốc phục. Năm 2006 các bạn ở tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Huế) có đăng bài của Phạm Tôn nhan đề Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nhà kèm ảnh đại gia đình mừng sinh nhật năm 1942 ấy, thì các bạn ở tạp chí vui mừng báo cho chúng tôi biết là cả toà soạn đều vui, vì năm ấy nước ta đăng cai hội nghị APEC, tất cả các nguyên thủ quốc gia đến dự đều mặc quốc phục Việt Nam, từ Tổng thống Pu-tin đến Bush… Chủ tịch Nguyễn Minh Triết của ta thì mặc quốc phục màu vàng. Thật là một cuộc biểu dương vẻ đẹp quốc phục ta. Sinh nhat 50 tuoi hai cu

Mùa hạ năm 1945 đặc biệt oi bức vậy mà Phạm Quỳnh, vẫn ngồi dịch 51 bài thơ Đỗ Phủ, viết Hoa Đường tùy bút – Kiến văn, Cảm tưởng. Tất nhiên là mặc quốc phục trang trọng theo lệ của riêng ông khi đọc sách hay viết lách.

Chúng ta may mắn có được bức ảnh năm cuối đời, khi ông tha thẩn ở khuôn viên biệt thự Hoa Đường những ngày ấy. Biet thu Hoa Duong

Thiếu tướng Phan Hàm sau này (1993) nhớ lại là trưa hôm 23/8/1945 ấy ông cùng một số bạn sinh viên Trường Thanh niên Tiền tuyến đến đưa giấy “mời Phạm Quỳnh ra Ủy ban Khởi nghĩa Thuận Hóa làm việc” thì “ông ta thản nhiên đứng dậy, mặc áo (tất nhiên là quốc phục rồi) ra đi”.

Ngày nay, vẫn thấy còn nhiều bàn luận về việc mặc quốc phục , may quốc phục nam giới. Chúng tôi đồng tình với ý kiến của họa sĩ Thành Chương: “Bàn gì thì bàn, nói gì thì nói, áo dài của phụ nữ và áo dài khăn đóng của nam giới luôn luôn là lễ phục gợi lên hình ảnh người Việt Nam. Đã gọi là quốc phục thì tinh thần cối lõi vẫn là hồn cốt dân tộc”. (DT nhấn mạnh) (báo Tuổi Trẻ ngày 22/12/2012)

Thành phố Hồ Chí Minh 26/12/2012.

D.T.

Tháng Một 1, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 1 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:49 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 1 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Sáng 30-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Hoi nghi trien khai nghi quyet chinh phu ve kinh te xa hoi nam 2020.png

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ điều hành Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 2019, nhận định tình hình năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Trong đó, tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ đề ra cho năm 2020. Các bộ trưởng, trưởng ngành cần giải trình, làm rõ thêm những vấn đề mà các địa phương nêu,…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng; có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch: (6,6 – 6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn so kế hoạch Quốc hội đề ra (dưới 4%), v.v… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 – 2021, và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Tinh thần là phải chủ động, tích cực hơnnăng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế một cách căn cơ, bài bản và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Xử lý có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại mua bắt buộc và các ngân hàng thương mại yếu kém khác.

Hai là, quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng này vừa được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Ba là, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tếThực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh. Chủ động, tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại. Đồng thời, hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Bốn là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu “đúng vai, thuộc bài”. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục rà soát, xác định rõ và làm đúng, hoàn thành tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước do Hiến định, không trùng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, không đi quá sâu vào các vấn đề kinh tế – kỹ thuật cụ thể, như: xem xét, quyết định danh mục đầu tư công; cho ý kiến vào báo cáo khả thi và lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia,… Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc (chứ không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính); xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế – xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lôi kéo, ôm đồm quyền lực, “lợi ích nhóm”.

Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!

Năm là, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội, như: “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “nể nang, thỏa hiệp”, “né tránh va chạm”, “vận động, tranh thủ phiếu bầu”, “chia rẽ nội bộ”… Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2020 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019!

Hội nghị dự kiến làm việc trong hai ngày, 30 và 31-12.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Thành tựu đối ngoại năm 2019:

Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam

Năm 2019, môi trường chiến lược phức tạp hơn trước, song với tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2019, năm cuối cùng trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI vừa khép lại. Có thể thấy bức tranh toàn cảnh thế giới năm qua có nhiều gam màu xám hơn so với năm 2018. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Đấu tranh diễn ra gay gắt giữa xu thế toàn cầu hóa và liên kết kinh tế với trào lưu bảo hộ thương mại, chống hội nhập. Cọ xát chiến lược giữa các nước lớn quyết liệt, dẫn tới nhiều hệ lụy phức tạp cả về kinh tế, thương mại và chính trị, an ninh. Đặc biệt, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp mới do những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế gây xói mòn lòng tin. Bất ổn bùng phát và kéo dài ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới do bất cập kinh tế – xã hội nội tại, cũng như sự can thiệp, kích động từ bên ngoài.

Giữa những bất ổn đó, điểm tích cực là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn và khát vọng chung của nhân loại tiến bộ. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, đi đầu về liên kết kinh tế. Dẫu còn không ít thách thức, song Cộng đồng ASEAN với tư cách mái nhà chung của 10 nước thành viên đã thể hiện sự tự cường, trưởng thành hơn và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, vị trí quan trọng trong chính sách của các nước lớn đối với khu vực. Tình hình chính trị – xã hội các nước Đông – Nam Á cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới.

Năm 2019 có nhiều điểm sáng trong triển khai chủ trương lớn của Đảng về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chúng ta đã thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chỉ sau một năm đi vào cuộc sống, FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới này đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới các thành viên CPTPP, như Nhật Bản, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, tăng đáng kể so với năm 2018. Việt Nam chính thức ký với Liên hiệp châu Âu (EU) Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA); kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Cùng những nỗ lực quyết liệt của Chính phủ kiến tạo, việc triển khai và tham gia các FTA quan trọng này tạo ra những động lực mới cho phát triển, đổi mới thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam tăng 10 bậc so với năm 2018, lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, với những con số kỷ lục: thu hút FDI đạt 38,02 tỷ USD; xuất siêu vượt 9,9 tỷ USD; đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Những đóng góp quan trọng đó góp phần giúp tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7% năm 2019, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc hàng đầu khu vực. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xếp Việt Nam trong nhóm 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do Quốc hội đề ra, trong đó năm chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bên cạnh trụ cột hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, văn hóa – xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam lần đầu tham gia diễn tập hàng hải chung trong khuôn khổ ASEAN với Mỹ; ký Hiệp định khung về tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA); gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Chúng ta đã cử bệnh viện dã chiến cấp II thứ hai tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng, sau khi bệnh viện dã chiến thứ nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại Phi-li-pin và những thành tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà năm 2019 khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại đa phương càng khẳng định rõ bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ngay trong năm đầu triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, chúng ta đạt nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được các đối tác và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn ASEAN, ASEM, Liên hợp quốc với tư cách thành viên, cũng như tại G20 với tư cách khách mời, được bạn bè, đối tác hưởng ứng tích cực.

Trong kênh song phương, Việt Nam duy trì đà phát triển quan hệ ổn định, tích cực với các đối tác, từng bước xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh, tồn tại. Đồng thời, chúng ta tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện 17 chuyến thăm nước ngoài, đón 22 đoàn cấp cao thăm Việt Nam, đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất, tăng cường tin cậy chính trị và đan xen lợi ích kinh tế với các nước láng giềng Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, với các nước lớn như Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và nhiều đối tác ưu tiên, chủ chốt. Với việc nâng cấp quan hệ với Bru-nây và Hà Lan lên Đối tác toàn diện, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện mạng lưới Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện, nâng tổng số lên 30 đối tác.

Trong bối cảnh môi trường chiến lược bất ổn hơn trước, công tác đối ngoại đã góp phần hiệu quả vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cả trên bộ và trên biển. Việt Nam và Cam-pu-chia đã ký và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý công nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc, tạo cơ sở và động lực quan trọng để xây dựng đường biên giới hòa bình và phát triển. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua, chúng ta đã đánh giá đúng tình hình, đấu tranh kịp thời, xử lý tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động, tích cực cùng các thành viên ASEAN và các đối tác liên quan thúc đẩy, quyết tâm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên Biển Đông, cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, các trụ cột và lĩnh vực quan trọng khác của công tác đối ngoại đều được triển khai hiệu quả, đạt kết quả quan trọng. Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại quốc phòng – an ninh đều có những bước đi chủ động, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước. Tính đến giữa tháng 12-2019, chúng ta đã tiến hành công tác bảo hộ đối với khoảng 7.000 công dân, 1.643 ngư dân trên 194 tàu cá; xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp và nhạy cảm liên quan công dân ở nước ngoài. Công tác ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được triển khai chủ động, tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Trọng trách mới, tâm thế mới

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020. Đây cũng là năm chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đất nước ta bước vào năm 2020 với khí thế mới và khát vọng mới.

Môi trường đối ngoại tiếp tục đan xen cả thời cơ và thách thức. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2020 cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, nhằm tiếp tục củng cố môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thúc đẩy các lợi ích an ninh, phát triển và nâng cao hơn nữa vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đặc biệt, năm 2020 là thời điểm lịch sử quan trọng với đối ngoại Việt Nam, nhất là đối ngoại đa phương. Việt Nam lần đầu cùng lúc đảm đương đồng thời hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Đó là những trọng trách khu vực và quốc tế có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng lớn của bạn bè quốc tế với Việt Nam. Đó là cơ hội quan trọng để chúng ta đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới; là dịp để khẳng định tâm thế của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những trọng trách đa phương này là thời cơ để Việt Nam tranh thủ thúc đẩy quan hệ song phương giữa nước ta với các nước, tạo ra những động lực mới cho phát triển và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Vinh dự rất lớn lao, lợi ích rất thiết thực, song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề.

Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” cho vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ cùng bạn bè, đối tác nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa tổ chức khu vực là mái nhà chung của các nước Đông – Nam Á là ASEAN và tổ chức quốc tế đóng vai trò trung tâm là Liên hợp quốc. Chúng ta xác định rõ, hai trọng trách đa phương nêu trên gắn kết với nhau và phải góp phần thúc đẩy lợi ích chung giữa Việt Nam với cộng đồng khu vực và quốc tế. Với tinh thần đó, Việt Nam nỗ lực phấn đấu khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Liên hợp quốc, đóng góp chủ động, tích cực vào sự nghiệp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thế và lực mới của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và những thành tựu đối ngoại quan trọng đạt được những năm qua tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam vững tâm bước vào năm 2020. Chúng ta tin tưởng, với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và sự vào cuộc đầy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại và sự chung sức, đồng lòng của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2020, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHẠM BÌNH MINH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Hoi nghi tong ket trien khai nhiem vu nam 2020

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng lớn lao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức toàn ngành TT-TT trong năm 2019, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Nhắc lại việc đưa ra nhiều chỉ tiêu tại Hội nghị tổng kết năm 2018, Thủ tướng cho rằng, năm 2019, kiểm điểm lại thì thấy Bộ TT-TT có nhiều tiến bộ, đã “giữ lời nói đi đôi với việc làm”. Ngành đã vượt qua nhiều thách thức, nhất là cạnh tranh nhân tài và công nghệ hay các thách thức về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng… Tuy vậy, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại mà Bộ TT-TT cần nghiêm túc nhìn nhận để có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại theo định hướng XHCN, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045. Đó có lẽ phải là đường bay chứ không phải lối mòn. Muốn phát triển thì động lực quan trọng nhất là sử dụng công nghệ, nhất là công nghệ số, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ TT-TT có trách nhiệm lớn lao, góp phần mang vinh quang cho Tổ quốc. Có thể nói TT-TT được ví như “mặt trận không bao giờ im tiếng súng”.

Những dòng chảy liên tục của thông tin đã đem lại những tác động phong phú đến đời sống tinh thần, tình cảm của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng với đó là sự đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận thông tin, giữa thật và giả, giữa tiêu cực và tích cực. Thủ tướng yêu cầu cán bộ ngành TT-TT phải là những người luôn giữ “cái đầu lạnh và một trái tim hồng”.

Năm 2020, chúng ta tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng cho rằng Bộ TT-TT phải chỉ đạo các DN trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số và đi đầu trong công cụ chuyển đổi số. 100% hệ thống CNTT của Chính phủ điện tử (CPĐT) phải có trung tâm giám sát an ninh mạng. Bên cạnh đó, thứ hạng CPĐT của Việt Nam còn khiêm tốn, Bộ TT-TT có nhiệm vụ đưa thứ hạng này tăng lên. Năm 2020, chúng ta sẽ đăng cai tổ chức triển lãm số thế giới, sự kiện công nghệ số lớn nhất thế giới, do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) thuộc Liên hợp quốc tổ chức với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT tổ chức tốt sự kiện này.

Về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, phải xây dựng mạng lưới chuyển sâu rộng tới từng hộ gia đình, tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển. Với lĩnh vực viễn thông, thương mại hóa 5G bằng thiết bị Việt Nam bước đầu thành công, đây là một thắng lợi cần phổ cập rộng rãi. Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của Bộ TT-TT về tắt sóng 2G để chuyển nhanh hạ tầng viễn thông lên công nghệ mới, để 100% người dân Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, bổ sung tần số 4G để nâng cao chất lượng mạng lưới. Kiên quyết xử lý tình trạng sim rác, tin nhắn rác.

Bộ TT-TT phải làm tốt vai trò điều phối thống nhất về phát triển CPĐT trong khi vẫn phát huy sự chủ động của các bộ, ngành và địa phương. Ngay từ đầu năm, Bộ TT-TT phải xây dựng chiến lược CPĐT vì chúng ta xác định đây là một chặng đường dài, xuyên qua nhiều nhiệm kỳ, cần có sự xuyên suốt. Hiện nay, đô thị thông minh phát triển nở rộ, Bộ TT-TT phải sơ kết chương trình đô thị thông minh ứng dụng CNTT, nhất là trung tâm giám sát điều hành, từ đó có hướng dẫn triển khai, tránh việc làm theo phong trào, kém hiệu quả, lãng phí.

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia sâu rộng và toàn diện, Thủ tướng quyết định ban hành Đề án chuyển đổi số quốc gia, trên cơ sở đó các bộ, ngành và tỉnh, thành ban hành chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa phương, DN. Bộ TT-TT phải đi đầu về chuyển đổi số các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí, truyền thông.

Về vấn đề an toàn, an ninh mạng (AT-ANM), Thủ tướng nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết của CPĐT, chuyển đổi số. Bảo vệ AT-ANM chính là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin không gian mạng phải được tiếp tục đầu tư để đủ năng lực giám sát, phân tích, dự báo tình hình trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc, bảo đảm một không gian mạng lành mạnh, tích cực. “Make in Vietnam” là một định hướng lớn, là tuyên bố sự chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang làm sản phẩm Việt Nam, sang làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ. Các DN công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phải đi đầu trong chiến lược “Make in Vietnam”. Việc làm chủ thiết bị 5G có ý nghĩa chiến lược quốc gia, Thủ tướng đề nghị Bộ TT-TT tạo mọi điều kiện cho các DN sản xuất, phổ cập thiết bị 5G. Bộ cần đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu chính sách 4.0 mà Bộ trưởng đã ký với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Về báo chí, truyền thông, Thủ tướng nêu rõ báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin xã hội, đặc biệt tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thực hiện nghiêm túc, chủ động Quy hoạch Báo chí đã được phê duyệt, không được lùi thời gian, cơ quan chủ quản nào làm không đúng thời hạn đã báo trước thì tạm dừng để thực hiện xong quy hoạch. Hệ thống thông tin cơ sở như loa phường, xã, thậm chí tuyên truyền miệng, được xem là hệ thống tuyên truyền lớn nhất, hiệu quả nhất. Bộ TT-TT cần có đề án và chỉ đạo đổi mới công nghệ của hệ thống này.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đều biết “4 con hổ” là biểu tượng của sự trỗi dậy của châu Á. Việt Nam có thể là một biểu tượng tiếp theo của sự trỗi dậy châu Á nếu tầm nhìn 2045 trở thành hiện thực với quyết tâm của chúng ta. Vậy sau “4 con hổ, liệu Việt Nam có trở thành con hổ thứ 5 hay không?”, câu trả lời là có thể. Thủ tướng nhấn mạnh: đất nước ta phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại theo định hướng XHCN, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng vào năm 2045. Đó có lẽ phải là đường bay chứ không phải lối mòn. Đó cũng là một lý do để Chính phủ coi kinh tế số là động lực phát triển quan trọng, đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển.

« Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các học viên tại Lễ khởi động Chương trình đào tạo 100 chuyên gia CPĐT. Chương trình có ba mục tiêu chính: trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về CNTT và bài học kinh nghiệm hay về triển khai CPĐT trên thế giới và Việt Nam. Mỗi học viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo thống nhất, thường xuyên, liên tục trong nhiều năm để trở thành những chuyên gia về CPĐT đủ sức giải quyết các vấn đề đặt ra ở bộ, ngành, địa phương mình. 100 chuyên gia tham gia chương trình sẽ hình thành một mạng lưới chuyên gia CPĐT từ T.Ư đến địa phương bởi tri thức trao đổi giữa các chuyên gia sẽ không tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân. Như vậy, tri thức của mạng lưới 100 chuyên gia CPĐT tham gia chương trình này sẽ tương đương với tri thức của 10 nghìn chuyên gia. Đây chính là lợi ích lớn nhất mà chương trình đem lại. Các bài giảng của chương trình đào tạo được chia sẻ lên trang thông tin mạng của Trung tâm Một cửa hỗ trợ triển khai CPĐT tại địa chỉ “egov.mic.gov.vn”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/12/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 26-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng có liên quan. Sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương báo cáo các Tờ trình, Đề án; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan và ý kiến thảo luận của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã thống nhất kết luận như sau:

 1. Bộ Chính trị hoan nghênh Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan, trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các cơ quan Trung ương và các địa phương để sớm chuẩn bị dự kiến Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Về việc thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, Bộ Chính trị khẳng định, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến mới, nhiều vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan đã tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư bàn và quyết định, hoàn thành về cơ bản các nội dung đã đưa vào chương trình từ đầu năm, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước cũng như giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chất lượng các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày càng được nâng cao, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, làm việc đúng quy trình, quy định.

Về dự kiến Chương trình làm việc của năm 2020, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với đề xuất của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 2020 là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn và rất nặng nề. Việc lựa chọn nội dung đưa vào Chương trình làm việc của năm 2020 cần ưu tiên những nội dung đã có trong chương trình toàn khóa, những nội dung liên quan đến các Hội nghị Trung ương và những công việc phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, những công việc đột xuất. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất lựa chọn đúng và trúng, có trọng tâm, trọng điểm những nội dung cần trình ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư bàn, đồng thời phải rất linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén để bố trí, bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Phát huy kết quả, kinh nghiệm của năm 2019, năm 2020, các cơ quan cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tham mưu để tổ chức các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nền nếp, khoa học.

 1. Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và thảo luận, quyết định về một số nội dung quan trọng khác.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN). Cùng dự, có các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; đông đảo các DN, hiệp hội DN, tổ chức quốc tế…

Nguyen Xuan Phuc tham quan khu trung bay san pham trong khuon kho hoi nghi thu tuong chinh phu.png

Hội nghị có chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”. Đây là cuộc đối thoại lần thứ ba với DN kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức năm 2016.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đánh giá cao nhiều ý kiến tâm huyết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của DN, nhờ đó, môi trường cạnh tranh được cải thiện đáng kể; đến nay chúng ta có hơn 800 nghìn DN. Thủ tướng đề nghị sau hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan xây dựng một Nghị quyết của Chính phủ về định hướng phát triển DN trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu, trừ cứu hỏa và thiên tai, việc giải quyết các khó khăn của DN phải nằm ở trang đầu sổ tay hành động của lãnh đạo. Không thể biết DN rất khó khăn trên địa bàn của mình, trong lĩnh vực của mình phụ trách mà không quan tâm giải quyết. Mỗi bộ, ngành khẩn trương xây dựng một chương trình hành động nhằm thực hiện các cam kết hỗ trợ cộng đồng DN trong năm 2020, tầm nhìn 2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải làm đầu mối đốc thúc cập nhật, tổng hợp gửi báo cáo Thủ tướng, trong đó nhấn mạnh những việc mà Hội nghị đã nêu ra như phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, xây dựng những trung tâm triển lãm sản phẩm ở các thành phố, thị xã lớn.

Các bộ, ngành tiếp tục có những chính sách cởi mở hơn, thật sự, ủng hộ để DN bứt phá, làm được nhiều hơn nữa; “cởi trói” cho DN tư nhân tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực, các ngành mà trước đây chỉ có Nhà nước đảm trách, ngoại trừ những lĩnh vực nhạy cảm liên quan an ninh, quốc phòng và điều hành vĩ mô.

Phải thay đổi tư duy là, những gì tư nhân làm được và làm tốt thì nên để tư nhân tham gia. Tiếp tục thực hiện nhất quán, triệt để trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (MTĐTKD) tập trung vào những khâu còn yếu mà các tổ chức quốc tế và hội nghị này đã chỉ ra như xử lý việc mất khả năng thanh toán, độ dễ dàng khi nộp thuế, thủ tục mở DN, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, tính thực thi pháp luật, nhất là tiếp cận đất đai. Tiếp tục giảm đáng kể danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cải thiện mạnh mẽ, rõ nét chỉ số phá sản DN và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường.

Rà soát và thiết lập cơ chế ưu đãi tài chính tốt hơn, khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững bao trùm như ứng dụng công nghệ tiên tiến; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sản xuất thông minh, bảo vệ môi trường; khuyến khích các DN FDI và cả DN nội địa liên kết với nhau trong việc hình thành chuỗi giá trị. Cải cách triệt để thủ tục hành chính, thuế, giấy phép, trong đó có việc áp dụng công nghệ, quy trình tinh giản thủ tục, xóa bỏ các trở ngại liên quan quy hoạch, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của DN ở địa phương.

Chấm dứt ngay tình trạng một số nhân viên công quyền sử dụng “quyền lực mềm” để hù dọa DN mỗi khi DN có sai sót hay bất đồng. Phải bảo đảm tất cả các ý kiến của DN đều phải được lắng nghe và tôn trọng, từ đó có thảo luận, phân tích, phản biện để đem ra những chính sách tốt nhất. Các cơ quan quản lý nhà nước phải loại những cán bộ nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) do tham nhũng, tiêu cực hoặc do trình độ yếu kém để kéo dài thời gian, làm mất cơ hội đầu tư của DN. Yêu cầu chính quyền các địa phương đổi mới tư duy mạnh mẽ và năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mình để tương thích mặt bằng nhu cầu của DN, nhà đầu tư; tích cực cải thiện MTĐTKD, chống phân biệt đối xử giữa kinh tế trong nước và nước ngoài, kinh tế nhà nước với tư nhân, DN với hộ kinh doanh cá thể, DN lớn và DN nhỏ…

Thủ tướng kêu gọi các DN Việt Nam phải nâng cao tinh thần đoàn kết, tương tác, khuyến khích sự chủ động hợp tác, tương trợ; phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó khi khó khăn và cùng vươn ra biển lớn. Cộng đồng DN phải chủ động đổi mới chính mình, tái cấu trúc và cải tiến liên tục, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu sản phẩm, chú trọng đầu tư áp dụng công nghệ, luôn nghĩ đến chìa khóa công nghệ mỗi khi cần giải quyết một bài toán sản xuất; tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0 và các Hiệp định Thương mại tự do.

DN phải tuân thủ luật pháp, thực hành các chuẩn mực kinh doanh tiến bộ; nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính bắt buộc, thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường; bảo vệ, giữ gìn thương hiệu, uy tín quốc gia. Thủ tướng yêu cầu nói không với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tiếp tục xây dựng thương hiệu, tạo dựng chỗ đứng cho DN, kể cả trong nước và nước ngoài, đóng góp xứng đáng và tự hào vào sự vững mạnh của thương hiệu quốc gia. DN Việt Nam cần đi đầu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, nhất là không được đưa hối lộ và kịp thời phát hiện tình trạng tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt. Thủ tướng mong muốn cộng đồng DN Việt Nam tự tin đặt mục tiêu lớn hơn trong năm 2020, dám đặt tầm nhìn và nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn trong giai đoạn tới. Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc, ổn định kinh tế vĩ mô và trực tiếp bảo đảm tăng trưởng kinh tế; cam kết sẽ thúc đẩy không ngừng và mạnh mẽ hơn nữa các cải cách, tích cực rà soát rào cản pháp lý, chính sách, quy định, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho DN đầu tư SXKD, xóa bỏ các rào cản độc quyền nhà nước để trao cơ hội tham gia nhiều hơn cho khu vực tư nhân bao gồm các dịch vụ công cộng.

Chính phủ cam kết bảo vệ quyền tài sản chính đáng của người dân và DN; nghiên cứu và sớm ban hành thiết chế bảo vệ quyền tài sản của người dân và DN, kiểm soát quyền lực, tránh lạm dụng quyền lực công, đụng chạm đến tài sản và lợi ích của DN. Cần ý thức rằng để một DN hay một thương hiệu chính đáng nào đó của Việt Nam biến mất thì đó không chỉ là thất bại của riêng DN mà của cả Chính phủ và chính quyền địa phương, của tất cả chúng ta. Một cộng đồng DN lớn mạnh bền vững có khả năng cạnh tranh toàn cầu, với những doanh nhân Việt Nam có khát vọng, có lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt, chính là những tiền đề quan trọng để Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập tự cường và thịnh vượng vào năm 2045.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc, thiết bị… của một số tập đoàn, DN Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch

năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích toàn diện của ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2019. Đề cập mục tiêu năm tới, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng, do đó ngành nông nghiệp cần đóng vai trò tốt hơn để giải quyết các vấn đề đặt ra. Phải dự báo tốt mọi tình huống, nhất là diễn biến thời tiết; ngay từ bây giờ, phải có giải pháp ứng phó tốt hơn giải quyết tình trạng hạn hán, thiếu nước, không để thời tiết ảnh hưởng sản xuất và đời sống nhân dân. Thủ tướng đề nghị phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP của ngành 3%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD… Ngành phải phấn đấu để nông nghiệp nước ta trở thành một trong những nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới; đẩy mạnh cơ cấu lại, coi trọng phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng thị trường; giữ chất lượng và chữ tín sản phẩm nông nghiệp như gạo, trái cây, tôm…

Thủ tướng đề nghị có các cơ chế, chính sách về nông nghiệp để tiếp tục tháo gỡ những nút thắt về đất đai, tín dụng; tập trung hỗ trợ đầu ra cho nông nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tái cơ cấu nông ghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương để nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sử dụng linh hoạt chính sách chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục coi trọng vấn đề bảo đảm an ninh lương thực Việt Nam; ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Quyết liệt, đồng bộ thực hiện giải pháp để EC gỡ bỏ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam. Các ngành liên quan phối hợp làm tốt công tác tín dụng cho nông nghiệp mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng; sử dụng rừng trồng hiệu quả hơn; phát triển sản phẩm dưới tán rừng, nhất là dược liệu. Thúc đẩy, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm. Quản lý chất lượng giá cả đầu vào cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu. Nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai, nuôi trồng thủy sản…; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của ngành. Đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực; tích cực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; cán bộ nông nghiệp phải bám sát cơ sở, hiểu biết chuyên ngành sâu, giỏi. Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp Việt Nam cần một lớp nông dân mới chủ động hơn thích ứng tình hình mới.

* Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bốn tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Sáng 22-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên (VĐV, HLV) đạt thành tích cao tại SEA Games 30. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Nguyen Xuan Phuc gap mat cac vdv seagame.png

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục -Thể thao Việt Nam cho biết, đây là kỳ SEA Games mà Đoàn TTVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn đoàn đạt 288 huy chương, trong đó có có 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ.

Nếu như mục tiêu ban đầu là 65 HCV trở lên thì đoàn đã đạt 98 HCV, đưa Đoàn TTVN lần đầu tiên (không phải là nước chủ nhà) đã vượt qua Thái Lan về số HCV để xếp thứ hai toàn đoàn. Lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá (ĐTBĐ) nam U22 Việt Nam đoạt HCV, lần đầu tiên cả hai ĐTBĐ nam và nữ đều giành HCV, lần đầu tiên có HCV môn quần vợt…

Trong số các môn Việt Nam tham gia thi đấu, có 23 môn của Olympic và giành nhiều huy chương, cho TTVN đang phát triển tốt, tiếp cận với thành tích các môn thể thao thế giới.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng, người đạt 2 HCV môn bơi lội và đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020, chia sẻ: để đạt được những thành tích cao hơn ở đấu trường châu lục và thế giới, các VĐV Việt Nam phải tiếp tục khổ luyện hơn nữa và mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện hơn nữa, tăng cường trang thiết bị phục vụ tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao. Tạo điều kiện cho các VĐV có cơ hội tập huấn, tập luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và được tham gia nhiều giải quốc tế để học hỏi, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và thi đấu

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (đạt 1 HCB và 1 HCĐ môn điền kinh) cho biết, tham gia nội dung marathon cự ly 10 nghìn mét, em đã rất khó khăn khi phải vượt qua điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, đường chạy, đặc biệt các đối thủ có kinh nghiệm và từng vô địch. Nhưng bằng ý chí, sự kiên cường bản thân, em đã vượt qua tất cả, hoàn thành cự ly về đích trong trạng thái kiệt sức, cơ thể đau nhức, toàn thân đau nhức, được đội ngũ bác sĩ và đồng đội hỗ trợ kịp thời. Mặc dù rất mệt nhưng em rất vui, hạnh phúc và tự hào vì mình đã chinh phục thành công được ước mơ; vì là mồ hôi công sức và em đã đóng góp vào thể thao nước nhà.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là kỳ SEA Games lịch sử đáng nhớ của TTVN và cho biết, không chỉ HCV của môn bóng đá, tất cả các huy chương mà mỗi tập thể, cá nhân đạt được đều đáng quý trọng, đều là công sức, đổ mồ hôi, nước mắt.

Nhắc lại từ “lịch sử” gắn với kỳ SEA Games này sau 16 lần tham dự SEA Games, Thủ tướng vui mừng khi nhiều môn thi đấu, lần đầu tiên chúng ta đạt HCV bởi sự xuất sắc của nhiều VĐV và HLV. Nhớ lại những hình ảnh khi các VĐV Việt Nam được huy chương và Quốc thiều Việt Nam được cử, Thủ tướng cho rằng, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy ấn tượng và cảm xúc trào dâng. Đó là sự thôi thúc mỗi cá nhân và toàn xã hội có ý chí vươn lên.

Nhắc lại trường hợp của VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 HCV và một số VĐV khác, truyền cảm hứng mạnh mẽ về một khát vọng vươn lên, Thủ tướng cho rằng, nhiều bộ môn mới thì mới có cơ hội đạt nhiều huy chương, còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào những môn có khả năng không thôi thì khó đạt nhiều huy chương.

Có nhiều tấm gương, dù trên mình đầy thương tích nhưng không bỏ cuộc. Những hình ảnh đó truyền về gây cảm xúc rất lớn. Nêu lên những câu chuyện cảm động của các VĐV, Thủ tướng cho rằng, đây là bài học quý báu về tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, để đóng góp vào khát vọng Việt Nam hùng cường, tiến bước trong tương lai.

Thủ tướng mong muốn, tinh thần, khát vọng đó phải được lan tỏa ra trong phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) đất nước. Đây cũng là một “cú huých” quan trọng của TTVN đối với sự phát triển KTXH đất nước.

Thủ tướng khẳng định, thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế, vĩ mô là rất tốt, nhưng lĩnh vực văn hóa, thể thao cũng hết sức thành công, rất ấn tượng với đất nước chúng ta. Không khí xã hội rất phấn khởi, không những kinh tế mang lại, đời sống người dân giảm nghèo chỉ còn 1,45%, mà chính thể thao tạo nên màu cờ, sắc áo Việt Nam, tạo nên “rừng cờ Việt Nam”. Chính các bạn là người đóng góp nên không khí phấn khởi của toàn dân tộc, mang lại màu cờ, sắc áo cho cho đất nước, mang lại uy tín cho đất nước. Qua 16 năm chúng ta mới có bước tiến như thế, điều này đã thể hiện sự vững mạnh không ngừng của thể thao Việt Nam.

Nhìn vào kết quả thi đấu lần này, Thủ tướng cho rằng, đó chính là nhờ sự đầu tư đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm của Nhà nước cho TTVN. Thủ tướng cũng đánh giá cao các nhà tài trợ – “mạnh thường quân” đã đồng hành hỗ trợ, động viên Đoàn TTVN; đánh giá cao các phụ huynh của các VĐV đã thường xuyên hỗ trợ, động viên các em thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chia sẻ niềm vui với những VĐV đạt thành tích cao, đồng thời cũng chia sẻ với những VĐV chưa đạt thành tích như mong muốn, Thủ tướng đề nghị các VĐV “thắng không kiêu, bại không nản” để tiếp tục kiên trì rèn luyện, đạt thành tích cao trong thời gian tới; nhất là khi năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31, các thành tích cao phải tiếp tục được duy trì và đạt thành tích cao hơn nữa.

Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện tốt pháp luật về thể thao, đặc biệt là hoàn thiện chính sách về bồi dưỡng tài năng thể thao. Tiếp tục coi trọng các liên đoàn, hiệp hội, các câu lạc bộ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động thể thao, đóng góp toàn diện phát triển các môn TTVN. Do đó, ngành Thể dục – Thể thao phải có chương trình hành động để triển khai mục tiêu này.

Từ kết quả của SEA Games 30, Thủ tướng cho rằng, chúng ta rút ra được bài học lớn để vận dụng trong các lĩnh vực, ngành nghề trong việc thực hiện chủ trương xây dựng đất nước độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và phát triển xứng tầm với quốc tế. Thể thao phải lan tỏa vào KTXH. Các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn, ý chí hơn, không để tình trạng trì trệ, tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động của ngành mình, mà phải làm mạnh mẽ như TTVN đã phấn đấu.

Thủ tướng mong các gương mặt ưu tú, xuất sắc của TTVN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

* Tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao hai Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đoàn TTVN và cá nhân VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên; trao ba Huân chương Lao động hạng Nhì tặng ĐTBĐ U22 nam Việt Nam, ĐTBĐ nữ quốc gia Việt Nam và HLV trưởng Mai Đức Chung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 26 Huân chương Lao động hạng Ba tặng các VĐV, HLV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các ba cán bộ, 126 VĐV và 26 HLV của Đoàn TTVN.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/12/2019

Nhân lên sức mạnh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc; Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, cùng toàn dân đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… Chặng đường đó đã viết nên truyền thống hào hùng, lập nên những chiến công rực rỡ, gắn liền những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội anh hùng, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW lấy ngày 22-12, Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày hội QPTD. Quyết định này đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần – yếu tố quan trọng trong xây dựng nền QPTD. Đồng thời, thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, QĐND là lực lượng nòng cốt. Nhiệm vụ của nền quốc phòng không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân, mọi tổ chức chính trị – xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện.

Sau 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD đã phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là ngày hội giữ nước, mang nhiều nét đặc sắc, chưa từng có trong lịch sử, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định tính sáng tạo của Đảng trong huy động sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày hội QPTD đã thật sự trở thành ngày hội của non sông, đất nước, phát huy truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, tôn vinh chiến công, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là sự hội tụ ý chí, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp…

Điều đó đòi hỏi Quân đội ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh, góp phần nhân lên sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/2/2019

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 10-12-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định rõ quan điểm: Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế – xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cả nước.

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa đặc sắc với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế đông – tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc T.Ư, trong đó phát triển thành phố trực thuộc T.Ư phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của T.Ư và nỗ lực của địa phương.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp; tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự thông minh và tự lực, tự cường của người dân Huế.

Về mục tiêu và tầm nhìn, Nghị quyết xác định đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Ðến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Ðông – Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045,Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, một trong những trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Ðể thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết đề ra một số giải pháp: Ðẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Quy hoạch, bố trí lại dân cư; sắp xếp hình thành các cụm, ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế. Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Lợi nhuận của VNA ước dạt gần 3.400 tỷ đồng

Ngày 30-12, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, năm 2019, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của hãng cao nhất từ trước tới nay, lần lượt ước đạt 101.188 tỷ đồng (tăng hơn 2.200 tỷ đồng so năm 2018) và gần 3.369 tỷ đồng; tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.369 tỷ đồng, tăng 10% so năm 2018. VNA còn đánh dấu kỷ lục với đội tàu bay cán mốc 100 chiếc và gần 100 đường bay; duy trì an toàn tuyệt đối 134 nghìn chuyến bay, 23 triệu lượt hành khách,… Năm 2020, VNA phấn đấu vận chuyển 25 triệu lượt hành khách và doanh thu hợp nhất đạt 110.560 tỷ đồng; đồng thời, đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025; nâng cấp chất lượng dịch vụ hướng tới 5 sao,…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”

Năm 2018, doanh nghiệp của chín “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” 2019 đã tạo ra doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 76 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Tối 28-12, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm và trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2019. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” là sự kiện thường niên, được T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 2015. Các cá nhân được xét trao danh hiệu là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi; quản lý, điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

Qua 5 năm, chương trình đã vinh danh 390 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu có một triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Từ thành công của chương trình, năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam với nòng cốt là các cá nhân đã giành danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”.

Đến nay, đã có nhiều câu lạc bộ cấp địa phương được thành lập tại mười tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn hai nghìn hội viên; trở thành cầu nối hỗ trợ, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh cho nhiều doanh nhân trẻ.

Năm nay, chương trình được triển khai vào tháng 9 vừa qua. Sau ba vòng bình chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn chín ứng viên xuất sắc nhất để trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” 2019. Trong năm 2018, doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ này đã tạo ra doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 76 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam và hai thành viên Câu lạc bộ đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

THACO xuất khẩu xe buýt thương hiệu Việt Nam sang Phi-li-pin

Ngày 28 -12, tại Khu kinh tế mở Chu Lai (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức Lễ bàn giao xe Bus THACO thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines; đồng thời xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng ô tô sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, ngay sau lễ bàn giao, THACO chính thức xuất khẩu 15 xe bus sang thị trường Philippines.

Từ năm 2017 đến nay, THACO và Công Autodelta (Philippines) đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường Philippines để thiết kế và phát triển sản phẩm xe bus theo yêu cầu của khách hàng.

Đến ngày giữa tháng 5-2019, THACO đã hoàn thiện hai xe bus mẫu xuất sang Philippines để chạy thử nghiệm và đã được khách hàng Philippines đón nhận, hài lòng về chất lượng sản phẩm.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết, đây là mẫu xe được Trung tâm R&D THACO Bus thiết kế hoàn toàn mới, mang thương hiệu THACO với tỉ lệ nội địa hóa đạt trên 45%, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, phần ngoại thất xe (bao gồm: thân vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí, linh kiện composite) và phần nội thất (hệ thống chiếu sáng, ghế, dây điện, kính, linh kiện nhựa) được thiết kế và sản xuất tại Khu kinh tế mở Chu Lai…

Tại buổi lễ, THACO đã chính thức xuất khẩu 15 xe bus thương hiệu THACO cho đối tác Autodelta để phục vụ thị trường Philippines; đồng thời hai bên đã ký kết kế hoạch xuất khẩu sang Philippines 200 xe bus trong năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và THACO nói riêng trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh trong khu vực hiện nay. Qua đó, khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của THACO theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 của Bộ Công thương và Chính phủ, góp phần giảm nhập siêu và cân bằng cán cân thương mại.

Theo Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, đến nay, THACO đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa xe bus lên hơn 60%, xe tải 40% và xe du lịch bình quân 25%; trong đó một số mẫu xe du lịch đạt trên 40%, đáp ứng tiêu chí giá trị hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content).

THACO đã xuất khẩu linh kiện phụ tùng sang thị trường ASEAN và các nước khác trên thế giới. Trong năm 2019, THACO đã xuất khẩu được 186 xe các loại sang các nước. Riêng trong tháng 12-2019, THACO đã xuất khẩu một xe bus mẫu sang Singapore và xuất khẩu 120 xe du lịch KIA Cerato sang Myanmar. Dự kiến kế hoạch năm 2020, THACO sẽ xuất khẩu 1.026 xe ô tô các loại sang các nước

Cùng ngày, THACO đã tiến hành xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng gồm: két giàn nóng máy lạnh, áo ghế, bọc cần số xe du lịch và xe đẩy hành lý sân bay sang Hàn Quốc và Nhật Bản…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/12/2019

Tuyên dương 62 “Nhà khoa học của nhà nông”

Tối 27-12, tại Hà Nội, 62 nhà khoa học ở lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi như kỹ sư Hồ Quang Cua – “cha đẻ” giống lúa ST25 “gạo ngon nhất thế giới” đã được vinh danh tại chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019.

Đến dự chương trình, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019 được triển khai trên phạm vi cả nước từ tháng 4 đến tháng 11 vừa qua. Qua nhiều đợt bình xét ở cấp cơ sở và cấp T.Ư, Ban tổ chức đã lựa chọn được 62 “Nhà khoa học của nhà nông” tiêu biểu.

Trong số này, có chín đại biểu nữ, 53 đại biểu nam. Đáng chú ý, có đại biểu năm nay đã 80 tuổi. Đây đều là những nhà khoa học đã có rất nhiều đóng góp tích cực, quý giá cho nền nông nghiệp nước nhà những năm gần đây.

Tiêu biểu, có thể kể đến GS,TS Võ Tòng Xuân, người sở hữu nhiều giải thưởng quốc gia cũng như quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, từng được trao các danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” và “Nhà giáo Nhân dân”; GS,TS Lê Đình Khả, tác giả và đồng tác giả của 35 giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật…

Trong 62 “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2019, còn có kỹ sư Hồ Quang Cua, “cha đẻ” giống lúa ST25 vừa được bình chọn “gạo ngon nhất thế giới”. Ông và các cộng sự đã được trao bảy Huân chương Lao động, hai giải Bông lúa vàng, được Tổ chức Nông nghiệp và lương thực quốc tế (FAO) chứng nhận thành tựu. Cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động.

Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/12/2019

GDP năm 2019 tăng 7.02%

Chiều 27-12, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam quý IV và năm 2019. Theo đó, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP năm 2019 ước tính đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra, quy mô được mở rộng với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Cung cầu hàng hóa trong nước bảo đảm, tiêu dùng tăng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao nhất giai đoạn 2016-2019. Công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa xác lập kỷ lục mới, đạt 516,96 tỷ USD với giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. Ngành du lịch tạo dấu ấn với lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt người. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện

Năm 2019, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 44,46%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011-2015. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018[8]); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6,2% do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2019 tăng cao.

Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017; 5,97 năm 2018; năm 2019 ước tính đạt 6,07. Bình quân giai đoạn 2016-2019 hệ số ICOR đạt 6,14, thấp hơn so với hệ số 6,25 của giai đoạn 2011-2015.

Tổng cục Thống kê nhận định, bước sang năm 2020, kinh tế Việt Nam cần nhận diện những cơ hội cũng như những thách thức để có bước đi đúng trong tiến trình “về đích” của giai đoạn 2016-2020. Để có thể hoàn thành các mục tiêu kế hoạch không chỉ của năm 2020 mà của cả giai đoạn 2016-2020, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cần tháo gỡ các nút thắt, phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào sáu nhóm động lực có tính nền tảng cho tăng trưởng kinh tế năm 2020 và các năm tiếp theo với các nội dung chủ yếu sau:

(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế; (2) Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nền kinh tế; (3) nâng cao năng suất lao động; (4) Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước; (5) Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; (6) Đô thị hóa là quá trình tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/12/2019

Công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị công bố kết quả và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư, vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, tổng dân số của Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%), dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Trong 10 năm qua, quy mô dân số tăng thêm 10,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 – 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999 – 2009 (1,18%/ năm). Mật độ dân số là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất toàn quốc, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Trung du và miền núi phía bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng 132 người/km2 và 107 người/km2.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành nhưng đích cuối cùng vẫn chưa kết thúc, cần biên soạn các báo cáo chuyên đề, phân tích đánh giá làm cho số liệu thống kê “biết nói”, có giá trị gia tăng không chỉ cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp mà cho chính người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai biên soạn các lĩnh vực chuyên sâu như di dân, tận dụng cơ cấu dân số vàng. Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào áp dụng cách thức cập nhật số liệu dân số hằng năm bắt đầu từ cơ sở dữ liệu của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trên cơ sở đó, những năm sau chỉ cần bổ sung số liệu nếu có thay đổi.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/12/2019

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các doanh nhân trẻ đoạt Giải thưởng Sao Đỏ

Chiều 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các doanh nhân trẻ đạt Giải thưởng Sao Đỏ nhân kỷ niệm 20 năm Giải thưởng này.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Hội đã có mạng lưới tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố và hai ngành kinh tế với hơn 10 nghìn hội viên doanh nhân trẻ. Hội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, được các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân và xã hội quan tâm, ghi nhận như: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại… Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tại buổi gặp mặt, một số doanh nhântrẻ cũng như doanh nhân từng đạt Giải thưởng Sao Đỏ thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các DN, doanh nhân nói chung và các doanh nhân trẻ nói riêng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị việc gặp mặt doanh nhân Sao Đỏ nên tổ chức định kỳ để coi đây là một kênh đóng góp kiến nghị cho Chính phủ, qua đó tạo sân chơi lớn, môi trường lành mạnh cho các DN. Thủ tướng nêu rõ, năm 2019, với sự nỗ lực của toàn Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nỗ lực của cộng đồng DN và người dân, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nổi bật là các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP, kim ngạch thương mại cao chưa từng có và xuất siêu cũng cao hơn năm ngoái. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, các chỉ tiêu về dự trữ ngoại hối đạt rất cao. Quy mô nền kinh tế đã tăng mạnh. Năng lực sản xuất cũng đã tăng mạnh; năng lực về công nghệ mới, công nghệ thông tin… được tăng lên rõ rệt. Cùng với kinh tế, chúng ta bảo đảm công tác an sinh xã hội, quan tâm cải thiện đời sống nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan, Hiệp hội DN trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã bình chọn ra những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Sao Đỏ lần này. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đạt nhiều thành tựu như trên, song cơ bản, nước ta vẫn chưa phải là nước khả giả, chưa đứng vào nước có thu nhập dẫn đầu ASEAN. Điều đó đặt ra bài toán cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh trong thời buổi hiện nay, do đó phải nỗ lực, tìm cách làm, hướng đi mới. Về công nghệ, chúng ta phải tận dụng lợi thế của nền kinh tế số vì đây là tiềm lực rất lớn cho tăng trưởng; phải áp dụng mạnh mẽ thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, vấn đề nhân lực đang gặp thách thức từ nhân lực chất lượng cao đến công nhân. Vấn đề nữa là môi trường đầu tư kinh doanh cần phải cải thiện hơn.

Do đó Thủ tướng mong muốn các doanh nhân nói chung, doanh nhân Sao Đỏ cần đi đầu trong đóng góp cho Chính phủ, các bộ, ngành những cải cách về thể chế để đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hơn cho đất nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đất nước cần phải phát triển mạnh mẽ, hùng cường hơn nữa, không chỉ dừng lại mức hiện nay. Nếu chúng ta không có quyết tâm mạnh mẽ thì khó phát triển mạnh. Doanh nhân trẻ, DN Sao Đỏ phải nỗ lực hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu chúng ta không có DN lớn, không có thương hiệu lớn mang tính toàn cầu thì khó lòng phát triển. Tăng trưởng GDP thực chất là kinh tế phát triển, DN phát triển. Trong đó DN tư nhân, doanh nhiệp trẻ phát triển. Thủ tướng đề nghị các doanh nhân tiếp tục tâm huyết hơn nữa, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa. Phải thể hiện ý chí của người Việt Nam, có khát vọng Việt Nam vươn lên trở thành nước hùng cường. Ai làm điều đó? Chính là các bạn trẻ, các doanh nhân trẻ. Chúng ta phải luôn ý thức trọng trách ngay từng gia đình, DN. Do đó các doanh nhân trẻ phải có tinh thần kiên nhẫn, kiên cường vượt khó.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương sẽ tạo mọi điều kiện cho DN trẻ Việt Nam, DN Sao Đỏ có sân chơi lành mạnh, môi trường tốt, phát huy tài năng trí tuệ, nghị lực của mình để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng tin tưởng rằng ngày càng có nhiều doanh nhân thành công như các doanh nhân Sao Đỏ. Thủ tướng chúc các doanh nhân Sao Đỏ qua các thời kỳ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển; chúng ta cùng phát động tạo ra nhiều nhân tố mới của doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những nỗ lực của các doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 16/12/2019

Diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự

Ngày 15-12, TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của nhiều đơn vị: Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, UBND thành phố, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuộc diễn tập xử lý các tình huống giả định, gồm: các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, thành lập các tổ chức, hội nhóm để thông tin xuyên tạc, âm mưu kích động, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tụ tập giăng băng rôn, biểu ngữ gây rối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các đối tượng tụ tập gây rối, diễu hành bằng hình thức đi xe máy, đi bộ tuần hành gây rối, bạo loạn trước trụ sở cơ quan lãnh sự để yêu sách về chính trị; một số đối tượng khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp chiếm giữ trụ sở UBND quận 1 rồi bắt giữ cán bộ, nhân viên làm con tin; dùng hóa chất, chất nổ đe dọa khủng bố cơ quan nhà nước…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Nguyễn Thị Oanh là VĐV tiêu biểu nhất năm 2019

Ngày 30-12, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2019. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã được đề cử, đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm 2019.

Danh hiệu HLV tiêu biểu nhất năm 2019 thuộc về HLV Mai Đức Chung, người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 30, đồng thời lập kỷ lục lần thứ sáu vô địch đại hội.

Danh hiệu VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về VĐV Cao Ngọc Hùng ở môn điền kinh. Dẫn đầu danh sách HLV thể thao người khuyết tật là HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh).

Việt Nam đoạt 10 Huy chương vàng tại Cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”

Ngày 30-12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Thử thách nhà toán học tương lai” năm 2019 (CFM 2019), tổ chức tại Bô-gô, In-đô-nê-xi-a đã giành thành tích ấn tượng. Cụ thể, giải cá nhân đoạt 10 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc, 16 Huy chương đồng, 4 Giải khuyến khích; Giải đồng đội đoạt hai giải vô địch, 2 Giải nhất, 5 Giải nhì. Ở giải Game Puzzle, Việt Nam thắng cả ba giải cao nhất.

Cuộc thi CFM 2019 thu hút gần 200 thí sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ các quốc gia: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin và Thái-lan. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội trao đổi những thông tin, ý tưởng và ứng dụng mới nhất liên quan đến toán học; khai thác khả năng toán học của học sinh

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/12/2019

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình chào năm mới 2020

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp các cơ quan chuẩn bị nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân Thủ đô trong dịp đón năm mới 2020.

Các chương trình diễn ra vào đêm 31-12, với điểm nhấn là các chương trình đếm ngược chào năm mới. Tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) diễn ra chương trình “Countdown 2020 – Vũ khúc ánh sáng”.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, đồng thời dành nhiều thời lượng để tôn vinh những nhân vật tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, có thành tích trên trường quốc tế. Đó là Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua – người lai tạo thành công giống lúa ngon nhất thế giới ST25; nhóm kỹ sư Việt Nam chế tạo vệ tinh Micro Dragon – vệ tinh đầu tiên “made by Vietnamese” bay vào vũ trụ. Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đường Đinh Tiên Hoàng, khán giả sẽ được thưởng thức không gian âm nhạc sôi động do các ca sĩ, nhóm nhạc biểu diễn.

Trong tối 31-12-2019 và 1-1-2020, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các quận, huyện tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật do Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa thành phố, Nhà hát Chèo Hà Nội… thực hiện. Các chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân đón chào năm mới 2020.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Chung kết cuộc thi ảnh “vẻ đẹp Việt Nam” năm 2019

Tác phẩm “Mang xuân về nhà” của Ngô Quang Phúc (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành ngôi quán quân tại vòng chung kết cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” của Truyền hình Nhân Dân năm 2019.

Theo thể lệ, những bức ảnh giải nhất các cuộc thi tháng (từ tháng 1 đến tháng 11) sẽ được tham gia vòng chung kết cuộc thi năm. Tác phẩm “Cô dâu người Dao Tiền” của Võ Huy Minh (Hà Nội) đoạt giải nhì; ba giải ba thuộc về: bộ ảnh “Lá phổi xanh thành phố” của Ðỗ Trọng Danh (TP Hồ Chí Minh), “Vì biên cương hải đảo” của Lê Anh Thi (Hà Tĩnh), “Trận bóng đá nữ các dân tộc trên đỉnh Pò Hèn” của Nguyễn Quốc Toàn (Quảng Ninh).

Những tác phẩm còn lại được trao giải khuyến khích. Trong ngày chung kết, Ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi ảnh nhanh “Một ngày vẻ đẹp Việt Nam” diễn ra trong vòng 24 giờ. Kết quả, bức ảnh “Làm sạch cảnh quan” của Nguyễn Hữu Khiêm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) giành giải nhất (khán giả đón xem chương trình chung kết phát sóng vào 20 giờ hôm nay, 29-12-2019 trên Truyền hình Nhân Dân).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Người để lại sự nghiệp âm nhạc đồ sộ

Nguyễn Văn Tý là một trong số những nhạc sĩ đồng hành bền bỉ với đời sống văn nghệ nước nhà suốt nhiều năm. Hình ảnh Nguyễn Văn Tý (1925 – 2019) trong âm nhạc của ông là một chân dung con người Việt Nam sống động, phong phú, nhờ hai đặc điểm hấp dẫn nhất: sự điêu luyện trong khai thác dân ca và sự tinh tế trong chi tiết phản ánh tâm lý con người. Ông ra đi, nhưng đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ cho thế hệ mai sau.

Ngắm bông lúa to thấy ra bao ý tìnhnguyen-van-ty.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rất thành công với các đề tài xây dựng đất nước, nhất là đề tài nông thôn và hình tượng người phụ nữ thời chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và khi đất nước thống nhất.

Ông được xem là “vua” của các đề tài nông nghiệp khi rất nhuần nhuyễn trong khai thác các chất liệu dân gian, từ hát chèo hay trống quân của đồng bằng Bắc Bộ (Bài ca năm tấn, Người giỏi chăn nuôi) đến dân ca H’Mông (Em đi làm tín dụng); từ quan họ (Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa) đến dân ca đồng bằng sông Cửu Long (Dáng đứng Bến Tre); và khi cần, cũng có những bài hơi hướng nhạc nhẹ thành công (Mùa xuân cô đi nuôi dạy trẻ). Những bài ca về các vùng quê của ông cũng gặt thành công vang dội, như Bài ca năm tấn, Chim hót trên đồng đay cho Hưng Yên, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ và Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh cho tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây. Bên cạnh Dáng đứng Bến Tre ông còn có ca khúc cho Quảng Nam – Ðà Nẵng hay Vũng Tàu. Những bài hát cho thiếu nhi cũng là một dấu ấn đáng kể với Màu áo chú bộ đội, Em tập lái ô-tô… Ở đề tài nào, ông cũng nhìn ra chân dung riêng của đối tượng nghệ thuật; chân dung nào cũng chi li cụ thể, cho thấy khả năng quan sát và nặng tình với nhân vật, điển hình như cách ông gắn thao tác nhà nông với tâm tình người nông dân, mà cụ thể ở đây là một người phụ nữ đảm đang:

Tiếc công ai mười hẹn chín hò/Bài ca 5 tấn (ớ ơ ớ ơ ớ) đang chờ, đang chờ về với ta/ May áo cũng phải xem tà (tình tình ơi) may áo cũng phải xem tà/ Thâm canh xem chỉ tiêu lên từng việc ấy/ Ngắm bông lúa to ta thấy ra bao ý tình (Bài ca năm tấn, 1967).

Sự tinh tế của Nguyễn Văn Tý khiến cho những lời cổ động hiệu quả ở chỗ chúng luôn bắt đầu từ thấu hiểu tâm tình quần chúng. Mỗi cá nhân dường như được tác giả thuyết phục rằng ông đang lắng nghe họ, đang sống cùng họ và chia sẻ những cảm xúc của họ. Ðôi trai gái nơi công trường thủy lợi thấy việc lên đường góp sức xây dựng quê hương là lẽ tự nhiên: Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ/ Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi/ Cũng ngày phượng nở hai đứa mình cùng đi/ Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi (Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, 1976).

Nguyễn Văn Tý qua âm nhạc đã gây được ảnh hưởng to lớn đến quần chúng và nói lên một điều quan trọng: Mọi cuộc kiến thiết xã hội thành công trước hết nhờ khả năng vận động quần chúng. Nhưng vận động như thế nào? Ðiều rất ít người làm được trong âm nhạc thành công như Nguyễn Văn Tý, đó là bằng một tình cảm chân thật và cảm hứng trữ tình.

Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc

Nguyễn Văn Tý có duyên với tính nữ trong hình tượng âm nhạc. Kể từ Dư âm (1950) là một khúc ca lãng mạn ca ngợi vẻ đẹp và tiếng hát “êm như lời nguyện” của người đẹp “ôm đàn dìu muôn tiếng tơ”, qua Mẹ yêu con (1956) là lời tình tự về một người mẹ công dân đón mừng hòa bình, đến Bài ca phụ nữ Việt Nam (1970) khắc họa chân dung cô đọng về người phụ nữ thời chiến, rồi Dáng đứng Bến Tre (1980) mượt mà biểu tượng người phụ nữ mới; tất cả đem lại một ấn tượng nhất quán về một vẻ đẹp thích ứng với thời cuộc. Ngay cả những giọng ca thành công nhất với âm nhạc Nguyễn Văn Tý cũng là những giọng ca nữ hàng đầu của thanh nhạc Việt Nam, như các ca sĩ: Bích Liên, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Thúy Hà; hay sau này như các giọng ca: Ngọc Yến, Thu Nở, Anh Thơ, Phạm Phương Thảo. Những giọng ca nam khi thể hiện âm nhạc của ông cũng ghi dấu ấn ở màu sắc dân ca, nhất là các bài song ca nam nữ.

Tính nữ ấy giúp cho những bài ca có sắc thái tuyên truyền, thậm chí “đặt hàng” (một cách nói dân dã chỉ việc đi thực tế sáng tác ở địa phương hay ngành thời trước), trở thành một “đặc sản” của Nguyễn Văn Tý. Ông thành công với cách hóa thân vào vai “em” – từ cô gái vùng cao “trải mấy năm qua em đi làm tín dụng” đến cô gái đi nuôi dạy trẻ “mong đàn em mau ngoan”. Ông nhìn thấy tình cảm của những người nghèo, như muôn đời vẫn thế, cái tình cảm giữa quân dân từ những người mẹ “thức thâu đêm vá áo”: “Ðời mẹ nghèo, trông áo rách, áo rách nên thương”, hay những đứa trẻ của thời chiến quá quen với “màu áo chú
bộ đội”: Ði trên đường cát bụi/ Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi/ Xen nâu đất đường làng (Màu áo chú bộ đội, 1978).

Từ tấm áo rách của người chiến sĩ “mang theo cả tình thương của mẹ” đến mầu áo người lính xen mầu đất bụi đường làng qua đôi mắt trẻ thơ dường như gói trọn một tình tự quân dân của một thời gây được nhiều cảm động cho người nghe. Nguyễn Văn Tý nhìn thấy sức mạnh của đất nước từ những con người bình dị, cả sự nghiệp sáng tác của ông miệt mài cổ vũ cho sức mạnh ấy.

Nguyễn Văn Tý đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000. Tuy đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 94, nhưng ông còn để lại câu chuyện thật xúc động và cả những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ mai sau về cách tiếp cận hiện thực của người làm nghệ thuật.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/12/2019

Hà Nội đón gần 29 triệu khách du lịch trong năm 2019

Năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt xấp xỉ 29 triệu lượt khách, tăng 10,1 % so với năm 2018. Trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 7,025 triệu lượt, tăng 17% so với năm 2018 (trong đó có 4,931 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Những địa chỉ du lịch thu hút nhiều khách đến gồm: khu di tích danh thắng Hương Sơn, khu du lịch suối khoáng Tản Đà, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn – Suối Ngà, Làng cổ Đường Lâm, Phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long…

Những con số ấn tượng này là kết quả của nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng điểm đến, thay đổi phương thức quảng bá du lịch…

Một điểm nhấn của du lịch Hà Nội năm 2019 là sự kiện tổ chức Hội nghị Cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên. Hà Nội nói chung và ngành du lịch nói riêng đã tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, giàu bản sắc văn hoá.

Hà Nội được nhiều tổ chức du lịch, các trang thông tin du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là điểm đến ấn tượng.

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đón 31,89 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó có 8,22 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với thực hiện 2019.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/12/2019

Ứng dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu sống người bệnh

Hiện, sức khỏe bệnh nhân Lê Phước Khánh (30 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã bình phục và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 24-12, TS,BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng vừa ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt, cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong khu vực miền trung ứng dụng thành công kỹ thuật này.

Trước đó, bệnh nhân Khánh, mắc bệnh lý Brugada di truyền. Khi đang chơi bóng đá, bệnh nhân đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tim dẫn tới hôn mê. Nhờ được đồng đội tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực ngay trên sân bóng, sau đó đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (tỉnh Quảng Nam), tim của bệnh nhân đã đập trở lại nhưng rối loạn không ngừng. Sau 40 phút từ khi ngừng thở, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim, hôn mê sâu.

Bệnh nhân Khánh được chẩn đoán ngưng tuần hoàn ngoại viện. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, dùng thuốc an thần, điều trị thở máy, tuy nhiên bệnh nhân Khánh vẫn hôn mê do thương tổn não sau ngừng tuần hoàn. Để cứu sống bệnh nhân, Bam Giám đốc bệnh viện đã quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên, bệnh nhân không ECMO được kiểm soát thân nhiệt chủ động. Các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống còn 33 độ C, đưa bệnh nhân vào trạng thái ngủ đông. Sau 24 giờ, máy sẽ làm ấm bệnh nhân theo chương trình rất chặt chẽ, nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 0,25 độ C trong một giờ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường. Khi nhiệt độ bệnh nhân hạ xuống sẽ giảm chuyển hóa, giảm tình trạng tổn thương não, cung cấp oxy tốt hơn, cải thiện tình trạng độc tế bào não, từ đó hỗ trợ tế bào não hồi phục.

Sau ba ngày kiểm soát nhiệt độ cùng điều chỉnh những rối loạn nhịp tim và huyết áp, bệnh nhân dần bắt đầu mở mắt, chớp mắt và cử động được. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, phục hồi vận động, không có bất cứ di chứng thần kinh.

Ths,Bs Nguyễn Tấn Hùng (Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân Khánh cho biết, nhờ kịp thời áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt trong khoảng thời gian “vàng” mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn sẽ có nhiều cơ hội sống, tăng khả năng phục hồi ý thức và vận động tốt hơn như trường hợp của bệnh nhân Khánh là điển hình.

Đươc biết, hiện bệnh nhân Khánh đang được theo dõi tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Để bảo đảm không tái diễn cảnh ngừng tim đột ngột, bệnh nhân này cần đặt máy ICD, chi phí lên tới 250 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân rất khó khăn, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Cô Võ Thị Lý, mẹ bệnh nhân Khánh, số điện thoại 0909137285.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/12/2019

Thành phố Hồ Chí Minh công bố bệnh viện có chất lượng tốt nhất và kém nhất năm 2019

Ngày 21-12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm đánh giá chất lượng năm 2019 đối với các bệnh viện trên địa bàn; danh sách năm bệnh viện có chất lượng tốt nhất và năm bệnh viện có chất lượng kém nhất.

Theo đó, năm bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Hùng Vương. Tổng cộng có 20 bệnh viện đạt mức chất lượng tốt, trong đó có ba bệnh viện quận, huyện gồm: Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Quận 11 và Bệnh viện Quận 2.

Năm bệnh viện có điểm đánh giá thấp nhất gồm: Bệnh viện đa khoa Anh Minh, Bệnh viện Thân Dân, Bệnh viện Quận 3, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Kim hospital, Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ AVA Văn Lang.

Năm 2019, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá chất lượng 110 bệnh viện, trong đó có 32 bệnh viện thành phố, 23 bệnh viện quận, huyện, 53 bệnh viện tư nhân và hai bệnh viện bộ, ngành.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Phát hiện sai phạm hơn 53 tỷ đồng sau thanh tra

Sáng 30-12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, các cơ quan nội chính của thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.030 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”. Đến nay thành phố còn 62 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi (giảm 35 vụ việc so với đầu năm); số vụ việc quận, huyện, thị ủy phải theo dõi, chỉ đạo giải quyết còn 123 vụ việc.

Trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố đã kiểm tra tại 578 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; triển khai 355 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm 53,64 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể và 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn tới sai phạm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/12/2019

Tuyên tử hình sáu bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

 Sáng 29-12, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án Vì Văn Toán cùng đồng phạm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đã tiến hành tuyên án chín bị cáo.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX thấy rằng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc buôn bán ma túy, các bị cáo đã lên kế hoạch bắt cóc bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, các bị cáo cùng nhau sử dụng ma túy rồi thay nhau hiếp dâm Cao Mỹ Duyên nhiều lần trong suốt thời gian bắt cóc, giam giữ Duyên (từ ngày 4 đến ngày 6-2-2019). Chiều 6-2, thấy Duyên yếu nhiều, các bị cáo trong nhóm đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối, sau đó chúng tạo hiện trường giả hòng che giấu cơ quan điều tra.

Trong hai ngày xét hỏi trực tiếp, các bị cáo: Lường Văn Lả, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của cá nhân và đồng bọn đã gây ra đối với Cao Mỹ Duyên. Còn vợ chồng bị cáo: Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu vẫn quanh co chối tội. Riêng bị cáo Vương Văn Hùng chỉ thừa nhận tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản của Cao Mỹ Duyên.

Song căn cứ hồ sơ tài liệu vụ án và lời khai các bị cáo khác tại phiên tòa, HĐXX khẳng định việc truy tố các bị cáo về các tội danh trong cáo trạng là có căn cứ, chính xác, đúng pháp luật. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ hoàn toàn một số bị cáo ra khỏi xã hội.

HĐXX tuyên sáu án tử hình đối với các bị cáo: Vì Văn Toán; Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm. Trong đó, bị cáo Vì Văn Toán tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án trước, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Bùi Văn Công tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Vương Văn Hùng tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Phạm Văn Nhiệm tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Lường Văn Hùng tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Lường Văn Lả tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Với bị cáo Phạm Văn Dũng 10 năm tù về tội hiếp dâm; Cầm Văn Chương chín năm tù về tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu ba năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại, theo mức cụ thể như sau: Bùi Văn Công 55 triệu đồng, Vì Văn Toán 49 triệu đồng, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu đồng, Lường Văn Lả 23 triệu đồng, Vương Văn Hùng 25 triệu đồng, Lường Văn Hùng 23 triệu đồng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng ba triệu đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Tuyên án các bị cáo trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Ngày 28-12, sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên hình phạt đối với 14 bị cáo trong vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son, từng là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bị tuyên phạt 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; tù chung thân về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 14 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 23 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 14 năm tù. Riêng về tội đưa hối lộ, bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG bị tuyên phạt 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án chịu mức án từ 2 năm đến 5 năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã xâm phạm quy định của Nhà nước về vốn đầu tư công, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của MobiFone, là một trong những doanh nghiệp lớn của đất nước, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng về tài sản của nhà nước. Xâm hại nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nhà nước nói riêng, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào doanh nghiệp nhà nước và tạo dư luận xấu trong xã hội. Ngoài hành vi vi phạm về quản lý khi sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ số tiền lớn. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cán bộ công chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do vậy, đối với các bị cáo cần phải đưa ra xét xử nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng cải tạo các bị cáo, cũng như đáp ứng được mục đích răn đe, đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này. Hội đồng xét xử khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/12/2019

Hà Nội thi hành kỷ luật hơn 1.000 đảng viên có sai phạm

Ngày 24-12, Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo đánh giá, năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã chủ động, quyết liệt thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được đảng viên và nhân dân quan tâm; các kết luận kiểm tra đã làm rõ vi phạm, đề nghị xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có đồng chí là Thành ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ thành phố đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 561 tổ chức đảng và 902 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.019 đảng viên và 19 tổ chức đảng.

Năm 2020, công tác kiểm tra của Đảng bộ Hà Nội tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức tham mưu giúp cấp ủy đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm khách quan, chính xác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/12/2019

Khởi tố thêm tội danh trong vụ sai phạm thi THPT quốc gia tại Sơn La

Ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ trong vụ án sai phạm thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La, năm 2018.

Theo đó, khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 BLHS. Đồng thời, Công an tỉnh Sơn La đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Cầm Thị Bun Sọn, trước đó bị can này đã được tại ngoại.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng về tội đưa hối lộ theo Điều 364 BLHS. Hai đối tượng gồm: bị can Trần Văn Điện (SN 1969, trú tổ 10, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) là cán bộ Trường tiểu học Chiềng Cơi (TP Sơn La) và bị can Hoàng Thị Thành (SN 1969, trú xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) là chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai.

Các quyết định, lệnh khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn và Cơ quan An ninh điều tra thi hành đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/12/2019

Kết quả thanh tra việc cắt que thử HIV tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Chiều 17-12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã thông tin bước đầu về kết quả thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng test (que thử) xét nghiệm nhanh HIV, HbsAg và xét nghiệm Elisa tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14-12.

Kết quả xác minh việc nhận, sử dụng que thử HIV Combo – Nhật Bản tại Khoa Vi sinh y học cho thấy, bệnh viện không mua loại que thử này, mà do bà Chu Thị Loan, Phó Trưởng khoa Vi sinh y học chỉ đạo nhân viên trong khoa nhận từ Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lục Tinh với số lượng 40 que. Tuy nhiên, khoa không báo cáo việc nhận và sử dụng vật tư này với bệnh viện. Bà Loan đã chỉ đạo nhân viên thực hiện cắt dọc gần 40 que làm đôi để xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm .

Đoàn thanh tra đánh giá, Khoa Vi sinh y học không thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận quà tặng. Việc Khoa Vi sinh y học cắt dọc que thử HIV Combo làm đôi để xét nghiệm đã không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không đúng quy chế chuyên môn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc nêu trên tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Sở và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.

Tháng Mười Hai 29, 2019

Chúc mừng năm mới 2020

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:52 sáng

chuc mung nam moi 2020

Tháng Mười Hai 20, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 12 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:10 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/12/2019:

Việt Nam sẵn sàng cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế, thông báo về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tại họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tháng 6-2019, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, với số phiếu bầu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Điều đó thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập, cũng như những đóng góp của Việt Nam duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tham gia Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam có cơ hội đóng góp phát huy vai trò hàng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột, giúp giải quyết các vấn đề khủng hoảng; đồng thời thúc đẩy một số vấn đề mà các nước và nhóm nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương quan tâm, như bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, tái thiết sau xung đột, các vấn đề về phụ nữ và hòa bình, an ninh…

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác với các ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ và các quốc gia trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020 và tháng 4-2021. Việc làm Chủ tịch ngay trong tháng 1-2020, khi chỉ có sáu tháng để chuẩn bị, là một thách thức không nhỏ. Ý thức được trách nhiệm to lớn, các bộ, ban, ngành Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, trong đó rà soát và xây dựng hồ sơ về từng vấn đề trong chương trình nghị sự; xây dựng cơ chế phối hợp, tham vấn liên ngành trong việc xử lý công việc của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an LHQ.

Về các ưu tiên thảo luận khi giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp, trong đó có cuộc thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ; về tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò của tổ chức khu vực trong hợp tác với Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam cũng sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan I-rắc, Li-băng và khu vực Trung Đông…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đoạt Huy chương vàng SEA Games 30

Tối 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 30 vừa mới trở về từ Philippines.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; đại diện các nhà tài trợ.

Tại cuộc gặp, thay mặt Đội tuyển bóng đá (ĐTBĐ) nữ, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Mai Đức Chung bày tỏ xúc động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đón tiếp nồng nhiệt; kể lại quá trình thi đấu quyết tâm, quật cường của các vận động viên (VĐV) ĐTBĐ nữ Việt Nam dẫn đến chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ. Đội tuyển bày tỏ biết ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình ĐTBĐ nữ thi đấu thành công.

HLV trưởng ĐTBĐ nam Park Hang-seo bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành luôn quan tâm, động viên đội tuyển thi đấu. Toàn Đội luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của giải đấu lần này. Ông cũng chia sẻ, áp lực tâm lý giành chức vô địch lần này là rất lớn. ĐTBĐ nam Việt Nam nằm ở bảng B, phải đi đấu nhiều hơn một trận và nghỉ ít thời gian hơn so bảng A. Tuy nhiên, Đội đã khắc phục, vượt qua những khó khăn, giành lại thế trận, vươn lên bằng tinh thần Việt Nam bất khuất để chiến thắng.

Thay mặt toàn ĐTBĐ nam, ông bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khích lệ đội tuyển trước trận đấu quan trọng. Các cầu thủ đã biết phải làm gì để đền đáp sự quan tâm này. Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã luôn quan tâm, quan tâm, động viên, cổ vũ đội tuyển; cảm ơn các CLB bóng đá chuyên nghiệp, bậc tiền bối, các tuyển thủ bóng đá thế hệ trước đã góp phần vào thắng lợi chung. Điều quan trọng, ông xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng, chúc mừng chiến thắng của các HLV, VĐV, ban huấn luyện các ĐTBĐ; nhấn mạnh, chính các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, làm rạng danh đất Việt. Với môn bóng đá nam là 60 năm nay, chúng ta mới có HCV.

Thủ tướng nêu rõ, tại SEA Games lần này, chúng ta đã đạt được 98 HCV và hàng trăm HCB, HCĐ là thành tích đáng trân trọng, đáng tự hào, đứng thứ hai bảng tổng sắp. Số lượng huy chương đã vượt mức chỉ tiêu đề ra. Việc này sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, khen thưởng cấp nhà nước xứng đáng và được tiến hành trong tuần tới, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL phụ trách và chuẩn bị, lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự sưu kiện này. Chúng ta đều hiểu những tấm huy chương này là mồ hôi, nước mắt nhưng cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Dẫn lời truyền thông quốc tế đánh giá cao “sức mạnh ĐTBĐ U22 Việt Nam là không gì ngăn cản nổi”, Thủ tướng khẳng định, ĐTBĐ U22 ghi danh vào lịch sử bóng đá nước nhà – một đội tuyển gắn kết, thi đấu hết mình. Còn ĐTBĐ nữ đã cống hiến trên cả 100% sức lực. Các VĐV bóng đã nữ đều thi đấu lăn xả, cống hiến hết mình, thậm chí có VĐV đã phải đi cấp cứu sau trận đấu. Điều này gây xúc động mạnh trong lòng người hâm mộ cả nước, đồng thời nói lên tinh thần, ý chí quyết thắng rất cao của các VĐV.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta có HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung tài năng, xuất sắc, tận tâm, tận lực; đã nghiên cứu kỹ đối phương trước từng trận đấu; đề ra chiến thuật hợp lý, sử dụng cầu thủ linh hoạt và quá giỏi, hiệu quả. Đặc biệt, các HLV đã động viên đội bóng vững tin vào chiến thắng. Thủ tướng đánh giá cao các đội tuyển sang đến hiệp 2 vẫn dồi dào thể lực; tâm lý vững vàng. Có được điều đó là do các HLV đã truyền được niềm tin, sức mạnh cho các cầu thủ cũng như có phương pháp huấn luyện đúng đắn.

Thủ tướng đặt câu hỏi vì sao chúng ta chiến thắng, đồng thời trả lời: Vì chúng ta có HLV giỏi, xuất sắc, có khát vọng chiến thắng, tinh thần “chỉ bàn tiến chứ không lùi”, rất cách mạng. Chúng ta có một lớp cầu thủ tài hoa, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, tràn đầy ý chí chiến đấu, khát vọng chiến thắng vì Tổ quốc. Vì màu cờ sắc áo, các VĐV đã thi đấu lăn xả trong từng trận đấu. Chúng ta còn có các cổ động viên yêu bóng đá cuồng nhiệt từ sân cỏ cho đến trên khắp cả nước.

Thủ tướng khẳng định, phía sau các đội tuyển là ý chí, bản lĩnh, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Khát vọng này đã thấm vào từng HLV, VĐV. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của thể thao mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước Việt Nam; chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, ý thức, trách nhiệm lớn trước nhân dân. Trong chiến thắng này cũng có sự quan tâm, động viên của lãnh đạo nước ta, kể cả phía Hàn Quốc… Chưa bao giờ người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đông như vậy với cờ Tổ quốc và xe nườm nượp đi trong đêm trong trật tự, nói chung không có tai nạn.

Thủ tướng đánh giá cao ý thức của người dân tham gia ăn mừng, cổ vũ; sự nỗ lực của lực lượng công an trắng đêm làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố trong đêm đội tuyển Việt Nam vô địch. Thủ tướng cũng nhắc nhở ĐTBĐ nam và nữ “thắng không kiêu, bại không nản”, không được chủ quan trong những trận đấu sắp tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn bóng đá Việt Nam có chương trình bài bản để tiến xa hơn nữa, trước hết là tại các giải vô địch bóng đá U23 châu Á sắp diễn ra ở Thái Lan. Năm 2021, chúng ta là chủ nhà SEA Games 31. Đây cũng là bài toán đặt ra cho các HLV, VĐV nói chung, môn bóng đá nói riêng trong việc bảo vệ thành tích lần này. Chính vì vậy, việc tiếp tục quan tâm, đào tạo bóng đá trẻ, tìm ra những nhân tài cho cả bóng đá nam và nữ là hết sức quan trọng. Chính phủ và ngành thể thao Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách, chế độ đãi ngộ cho các HLV, VĐV tốt hơn nữa. Thủ tướng nhắc nhở các cấp, ngành, đơn vị không được để các VĐV bóng đá, nhất là bóng đá nữ, thiếu việc làm sau khi nghỉ thi đấu; đặc biệt phải làm tốt công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Một lần nữa, Thủ tướng đặc biệt cảm ơn và đánh giá cao HLV trưởng Park Hang-seo và Mai Đức Chung; nêu rõ, Chính phủ đánh giá cao các VĐV giành hai HCV về cho Tổ quốc; cảm ơn các HLV, VĐV vì màu cờ sắc áo với niềm tin, tình yêu bóng đá. Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà tài trợ hỗ trợ cho Chính phủ và các ĐTBĐ; cảm ơn gia đình các VĐV sản sinh ra những cầu thủ bóng đá tài hoa, chấp hành tốt kỷ luật, chỉ đạo chiến thuật của HLV; cảm ơn các CLB đã đào tạo ra lứa cầu thủ tài năng, tong đó đặc biệt là Bầu Đức, Bầu Hiển có đóng góp lớn. Mọi sự đóng góp này đã tạo nên thành quả ngày hôm nay. Thủ tướng cũng cảm ơn công tác xã hội hoá bóng đá; nêu rõ, toàn dân Việt Nam tham gia ủng hộ bóng đá Việt Nam, đó cũng chính là cội nguồn của sự thành công.

Một lần nữa, Thủ tướng chúc mừng hai ĐTBĐ, VFF, các HLV, VĐV đem vinh quang về cho Tổ quốc; nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta rất cần những chiến thắng này để truyền cảm hứng, khát vọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước phồn thịnh. Thủ tướng mong các ĐTBĐ tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp, thành công hơn nữa cho bóng đá nước nhà thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu các loại tiền thưởng phải trao đến tận tay các HLV, VĐV đầy đủ, công khai, minh bạch để động viên kịp thời tinh thần thi đấu.

* Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các nhà tài trợ lớn cho ĐTBĐ như Tập đoàn T&T, Vingroup, Sân gôn Long Thành, Honda Việt Nam đã tuyên bố những khoản tiền thưởng nhiều tỷ đồng cho hai ĐTBĐ nam và nữ cũng như nhiều phần thưởng giá trị khác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/12/2019

Tuyên dương thành tích lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều tối 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ), tại Phái bộ Nam Xu-đăng. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì buổi lễ.

Báo cáo của Cục GGHB Việt Nam cho biết, sau hơn 12 tháng chính thức tiếp quản BVDC cấp 2 từ Vương quốc Anh, BVDC2.1 đã thu dung và điều trị cho tổng số 2.022 lượt bệnh nhân (ngoại trú 1.958 ca, nội trú 64 ca, phẫu thuật 62 ca, trong đó có 21 ca trung phẫu, đại phẫu và 41 ca tiểu phẫu, vận chuyển thành công bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên bảy trường hợp). Trong nhiệm kỳ công tác, BVDC2.1 thực hiện đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Phái bộ, gồm: Huấn luyện về cơ cấu tổ chức hoạt động của Phái bộ, an ninh an toàn, vệ sinh phòng dịch, bình đẳng giới, chống lạm dụng tình dục, diễn tập xử lý tình huống cấp cứu chấn thương hàng loạt… Ðồng thời, BVDC2.1 cử các cán bộ tham gia giảng dạy cho cán bộ nhân viên LHQ về chuyên môn y tế. Với những kết quả đã đạt được, BVDC2.1 đã được Phó Tổng Thư ký LHQ gửi thư tới Chính phủ Việt Nam khen ngợi, Tư lệnh lực lượng quân sự Phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng trao Bằng khen tặng tập thể và bốn cá nhân, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. BVDC2.1 đã hoàn thành tốt trọng trách mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và LHQ giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích nổi bật của BVDC2.1 tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng và khẳng định: Chiến công của BVDC2.1 đã đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội ta trong thời kỳ cách mạng mới; tiếp tục tô điểm và tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Kết quả hoạt động của BVDC 2.1 đã góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế của QÐND Việt Nam, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Quốc phòng công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân. Theo đó, Cục GGHB Việt Nam, BVDC2.1 và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bệnh viện Quân y 175 và Giám đốc BVDC2.1 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; một tập thể và năm cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng 10 nữ quân nhân của BVDC2.1…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/12/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 1-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ủy viên Quân ủy T.Ư; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các ban và cơ quan đảng T.Ư.

Hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn thách thức, song Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác quốc phòng, quân sự. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo thực hiện tốt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để nhân rộng toàn quân, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở cơ quan, đơn vị cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới. Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại quốc phòng triển khai có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trong đó, đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt chín nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu để cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy T.Ư. Trong đó cần chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống, sự cố môi trường; quyết liệt thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội.

Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành T.Ư triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác xây dựng Đảng. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Quốc phòng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Hà Nội tôn vinh 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực

 Sáng 14-12, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Năm 2019, có 48 sản phẩm của 37 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thuộc Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kết quả, đã có 30 sản phẩm của 22 doanh nghiệp đủ điều kiện được Hội đồng xét chọn trình UBND TP Hà Nội công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như công nghệ vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, đây là những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần tăng năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, thực sự là những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành sản xuất công nghiệp Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng cho biết, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố như: Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Áp dụng kế hoạch sản xuất sạch hơn,…

Biểu dương và chúc mừng 22 doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực sản xuất kinh doanh, không ngừng sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và quản trị doanh nghiệp để phát triển ngày càng lớn mạnh, hiệu quả hơn, khẳng định được vị thế và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/12/2019

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

Sáng 10-12, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2019. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư đảng, Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương cùng 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho nông dân cả nước.

Tại buổi đối thoại, có hơn 2.000 câu hỏi của nông dân cả nước tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nông sản; vấn đề vốn, đất đai và biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường, nông thôn mới, các vấn đề xã hội ở nông thôn. Tại buổi đối thoại, nhiều vướng mắc khó khăn của nông dân được giải đáp, tháo gỡ, hướng đến sự phát triển bền vững.

Nhiều khó khăn của nông dân được tháo gỡ

Nông dân Trần Công Danh ở TP Cần Thơ đề nghị, Chính phủ cần có thông tin chính xác về thị trường nông sản để tiêu thụ nông sản ổn định, tránh điệp khúc được mùa mất giá, tăng cường liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Công Tuấn cho biết, xác định ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ là giải pháp căn cơ phát triển nhanh nền nông nghiệp; giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ cao đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Trung tâm tin học, hằng tháng đều có tập hợp đánh giá về thị trường.

Tất nhiên, trong yêu cầu thích ứng với thay đổi rất nhanh của thị trường, như vậy là chưa đủ. Bộ NN-PTNT đã xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 1, năm 2020, triển khai ngay việc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào xác định quan hệ cung cầu và công bố rộng rãi hơn, nhanh hơn trên trang web của Bộ NN-PTNT.

Chia sẻ vấn đề này, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, để tiêu thụ nông sản ổn định, cần tính đến tổ chức lại sản xuất, nhân rộng mô hình hợp tác xã, ổn định quy mô, bảo đảm phát triển thị trường. Ngoài ra, thời gian tới, công tác nghiên cứu, dự báo về thị trường cần đẩy mạnh. Một số chính sách về đất đai cần đẩy mạnh, tạo ra nguồn lực lớn hơn, giúp công nghiệp chế biến được nâng cao cạnh tranh, bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo vệ thị trường nội địa trước sự cạnh tranh hàng hóa ngoại nhập. Chưa dừng lại ở đó, nông dân phải đổi mới, tiếp cận thị trường, chủ động tái cơ cấu.

Nông dân Nguyễn Trí Công ở Đồng Nai, đại diện cho những hộ chăn nuôi hỏi, Chính phủ có giải pháp đột phá hỗ trợ người chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh hiện nay?

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nêu rõdịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn, làm mất cân đối cung cầu. Từ đó, các địa phương đã triển khai hỗ trợ người dân từ ngân sách. Thời gian qua, chính sách của Chính phủ đã có nhiều khoản tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ người dân không có khả năng trả nợ, nếu sự việc xảy ra với quy mô lớn thì có thể tính đến việc xóa nợ. Về phía ngân hàng, đã chỉ đạo tất cả các chi nhánh khoanh nợ, kéo dài các khoản nợ tạo điều kiện cho người dân, trong đó có người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi có điều kiện tái đàn, khôi phục sản xuất.

Thông tin thêm về chính sách hỗ trợ, Thứ trưởng NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biếtThủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn thịt (khoảng 70% giá thành sản xuất); hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn giống; 500.000 đồng/con lợn giống cụ kỵ, ông bà. Hiện tại, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN-PTNT phối hợp các bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2020 và nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2030.

Nhiều ý kiến nông dân quan tâm vấn đề phát triển giao thông vùng ĐBSCL và dành nguồn lực đầu tư ra sao để vùng phát triển bền vững?

Vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo tập trung hoàn thiện tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Vừa qua Chính phủ đã bố trí 2.186 tỷ đồng, phần tiền này đang được UBND tỉnh Tiền Giang và các nhà đầu tư tiến hành giải ngân. Các nhà tín dụng cũng cam kết hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, dự kiến tuyến đường này sẽ được làm suốt trong thời gian Tết Nguyên đán.

Cuối năm 2020, từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, các phương tiện có thể đi trên đường đá, trên một số đoạn nhựa. Các đoạn khác đang tập trung triển khai, nếu hoàn thành thì tuyến Quốc lộ 1 đi qua Tiền Giang sẽ giảm áp lực rất nhiều vì có cao tốc mới.

ĐBSCL cần có một cảng lớn để có thể xuất nhập hàng hóa, nếu đi qua TP Hồ Chí Minh, qua các cảng nhỏ thì chi phí rất cao. Vấn đề này, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng thêm hệ thống cảng biển nước sâu cho tàu tải trọng lên đến 100 nghìn tấn ở cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nếu có cảng này, hàng hóa lưu thông, nhất là khu vực ĐBSCL sẽ giảm được chi phí vận tải rất lớn, tạo ra sức cạnh tranh cho khu vực ĐBSCL, song song đó là đầu tư hệ thống đường bộ, đường cao tốc, hình thành tuyến trục ngang, trục dọc kết nối vùng.

Về nguồn lực đầu tư phát triển bền vững vùng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là cần quy hoạch lại ĐBSCL, tổ chức lại không gian hợp lý, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nếu không quy hoạch lại trong quá trình phát triển sẽ bị cạnh tranh, mâu thuẫn,…

Dự kiến quý 4, năm 2020, Bộ KH-ĐT sẽ trình Chính phủ để có quy hoạch tốt nhất này cho ĐBSCL. Ngoài ra, ĐBSCL cần phải có liên kết vùng. Thời gian tới, bộ sẽ trình thủ tướng cơ chế điều phối liền kết vùng này. Tuy nhiên, ngoài sự chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương sẽ phải tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ.

Về nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông để sản xuất, thời gian tới, bộ sẽ đầu tư thêm trong giai đoạn tới hai tỷ USD (tương đương 45.000 tỷ đồng), trong đó, giai đoạn 2021- 2025, sẽ đầu tư một tỷ USD. Số tiền trên dùng để đầu tư giao thông, hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm an ninh nguồn nước. Về sạt lở, bộ sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ, xác định rõ các điểm sạt lở nghiêm trọng cấp bách cần giải quyết, sau đó sẽ trình Thủ tướng phương án sử dụng ngân sách dự phòng năm 2019, giải quyết ngay thiệt hại cho người dân.

Cũng về vấn đề sạt lở, ngoài phía T.Ư, chính quyền địa phương, người dân phải có sự giám sát chặt, có biện pháp hạn chế tình trạng này xảy ra. Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các địa phương phải có sự hỗ trợ, không trông chờ vào ngân sách T.Ư.

Nông dân đổi mới để phát triển bền vững

Về phát triển bền vững ĐBSCL theo Nghị quyết 120 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau khi có Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ, Chính phủ đã có Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13-4-2019 về ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo ngành NN-PTNT đã chủ động vào cuộc quyết liệt, ưu tiên tập trung tổ chức triển khai bốn lĩnh vực then chốt, đó là: xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL; phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL; phòng, chống xói lở bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu của vùng.

Mục tiêu đến năm 2020, ĐBSCL sẽ thành vùng có trình độ phát triển khá so cả nước; có trình độ tổ chức sản xuất tiên tiến; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước, sinh kế của người dân được bảo đảm; mạng lưới kết nối hạ tầng, kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn hiện đại.

Quan điểm của Đảng, Chính phủ đối với phát triển ĐBSCL là kiến tạo, phát triển bền vững, thịnh vượng trên cơ sở thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội.

Chính vì vậy, phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường; chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn xây dựng chuỗi giá trị cao. Bên cạnh đó, phát triển tuân thủ quy luật tự nhiên trên tinh thần “thuận thiên”; xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, các tình huống bất lợi.

Chủ trương phát triển ĐBSCL là lấy con nguời làm trung tâm, giảm khoảng cách giàu – nghèo; chú trọng chất lượng hơn số lượng. Xác định biến đổi khí hậu, nước biến dâng là xu thế tất yếu, phải thích nghi, biến thách thức thành thời cơ.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân nước ta. Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp thu, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân, giao các bộ, ngành tiếp tục thực hiện.

Cuối cùng, Thủ tướng mong muốn và nhắn nhủ với nông dân, để nông dân nước ta giàu, nông nghiệp thịnh, đất nước phát triển bền vững, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, nông dân cần tự đổi mới để hội nhập. Nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn, kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức về thị trường. Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi nhà nước cứu mình bằng một tinh thần tự lực, tự cường sẵn có.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chiều 9-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về CPĐT; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; đầu cầu trực tuyến các địa phương trên cả nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Việc khai trương Cổng DVCQG là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ. Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG cung cấp các dịch vụ công (DVC), bao gồm năm DVC thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố là: đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình), dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, cung cấp bốn DVC thực hiện tại cấp bộ: cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với DN.

Ngoài ra, đối với bốn địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số DVC, thí dụ tại TP Hồ Chí Minh là Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; Hà Nội, Quảng Ninh, Hải phòng là Đăng ký khai sinh… Trong quý 1-2020 sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) tích hợp lên Cổng DVCQG 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng CPĐT nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và DN. Việc phát triển CPĐT nói chung và cung cấp DVC trực tuyến (DVCTT) nói riêng tại Việt Nam đã có những tiến bộ. Tuy nhiên, số lượng DVC phát sinh hồ sơ trực tuyến còn ít. Việc cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo Thủ tướng, việc xây dựng cổng DVC các cấp và Cổng DVCQG có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các hệ thống CPĐT, là kênh giao tiếp điện tử giữa người dân, DN và các cơ quan nhà nước, là điểm để người dân, DN tương tác với chính quyền trên môi trường điện tử.

Để đưa vào hoạt động Cổng DVCQG lần này, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Văn phòng Chính phủ, trong đó có vai trò cá nhân của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đã chủ động, nỗ lực, quyết liệt thực hiện cũng như đánh giá cao một số BNĐP, cơ quan DN công nghệ thông tin (CNTT), chuyên gia… Đây là một công cụ để cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần quan trọng chống nhũng nhiễu tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc khai trương Cổng DVCQG là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng CPĐT. Trước mắt, đưa những dịch vụ được người dân, DN quan tâm và có tần suất giao dịch nhiều lên Cổng. Các DVC tiếp theo sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi các BNĐP rà soát, nâng cấp, bảo đảm tính chính xác, hiệu quả, thuận tiện.

Cổng DVCQG ra đời đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đẩy mạnh xây dựng CPĐT theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đây mới chỉ là thành công bước đầu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hiện, chỉ mới có tám DVC được kết nối trong tổng số hàng nghìn dịch vụ cần kết nối và chủ yếu vẫn ở cấp độ 3. Mục tiêu là sớm nhất cần cung cấp ở cấp độ 4 và mở rộng sang các dịch vụ khác, nhất là những dịch vụ đông đảo người dân sử dụng. Đây là công việc thường xuyên, liên tục không có điểm dừng, với mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp DVC của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp DVC.

Để Cổng DVCQG hoạt động thực chất, liên tục và có hiệu quả, Thủ tướng lưu ý:

Mặc dù Cổng DVCQG đã xây dựng, đã kết nối với cổng DVC của các ngành, các cấp, các DVCTT nhưng việc xử lý và trả kết quả vẫn phải do các BNĐP, cơ quan thực hiện theo thẩm quyền. Tuyệt đối không để tâm lý, tình trạng các ngành, các cấp thấy có Cổng DVCQG rồi thì lơi lỏng việc cung cấp DVCTT của mình, ngược lại cần đẩy mạnh hơn nữa. Quá trình thực hiện xử lý các TTHC cần sự liên thông giữa các đơn vị trong nội bộ, thậm chí giữa các cơ quan liên bộ, ngành, do đó để có thể tiếp tục đơn giản hóa cải cách TTHC thì các thông tin liên quan người dân, DN phải được chia sẻ giữa nội bộ của các cơ quan nhà nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các BNĐP rà soát, đánh giá lại các quy định về thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, từ đó đưa ra hệ thống tổng thể các cơ sở dữ liệu cần thiết phải xây dựng để phục vụ và kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Các BNĐP cần nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chia sẻ với nhau. Như vậy mới có thể giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục, mới có thể là cải cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm. Cổng DVCQG đã hình thành, các BNĐP đang dần kết nối với Cổng. Tuy nhiên, để theo sát thúc đẩy mức độ sử dụng thực sự của người dân, DN thì chúng ta cần phải có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng. Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin, Truyền thông (TT-TT) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng DVCTT trên toàn quốc. Từ đó xác định rõ các vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, thúc đẩy việc sử dụng DVCTT.

Cần đẩy nhanh việc xây dựng khung pháp lý để việc thực hiện TTHC DVCTT có hiệu quả. Trong tháng 1-2020, Bộ TT-TT chủ trì trình dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Bộ Công an trình đề xuất xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Bảo đảm sự ổn định thông suốt của cả hệ thống DVC, phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, DN, đồng thời phải bảo đảm an ninh an toàn thông tin, an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin quan trọng quốc gia này. Bộ TT-TT phát huy vai trò, trách nhiệm chính trong xây dựng CPĐT, cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hạng mục trong CPĐT, trong đó có hệ thống cổng DVC.

Các BNĐP tiếp tục nâng cấp cổng DVC để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng DVCQG, nâng cấp, hoàn thiện các DVC trước khi đưa lên Cổng DVCQG. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công nghệ, cần sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, cống hiến, không để chảy máu chất xám đối với lĩnh vực CNTT.

Các DN CNTT trong cả nước, nhất những tập đoàn lớn cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên đồng hành, góp phần xây dựng CPĐT, cung cấp những giải pháp kỹ thuật tối ưu, những hệ thống thông tin của người Việt, phục vụ người Việt và bảo đảm tính tự chủ cả hệ thống.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương Cổng DVCQG.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết một tin vui với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Phi-li-pin: Thường trực Chính phủ đã thống nhất cao là từ nguồn xã hội hóa, sẽ hỗ trợ các cầu thủ, ban huấn luyện mỗi người một phần quà trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, có một chiếc xe máy loại tốt và một phần tiền để mỗi cầu thủ, thành viên ban huấn luyện sử dụng vào những việc cần thiết. Thủ tướng cũng cập nhật thông tin, tới thời điểm này, các nhà hảo tâm đã đóng góp được hơn 10 tỷ đồng làm phần thưởng cho đội bóng đá nữ – những nhà vô địch khu vực Ðông – Nam Á.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin tối 10-12, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam cũng sẽ chiến thắng, mang về chức vô địch SEA Games lần đầu tiên, điều mà người hâm mộ đã trông đợi rất lâu. Trước đó, ngay sau lễ đăng quang của thầy trò HLV Mai Ðức Chung vào tối 8-12, thông qua Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, mang về tấm Huy chương vàng lần thứ sáu cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Cứu người mẹ dừng điều trị ung thư để sinh con

Tình mẫu tử thiêng liêng một lần nữa khiến các bác sĩ Bệnh viện K phải nghiêng mình trước sự hy sinh lớn lao của một sản phụ quyết giữ lại đứa con 28 tuần tuổi dù ung thư đã di căn lên não, rơi vào tình trạng hôn mê.

Hành trình tìm con của sản phụ đang điều trị ung thư

Ở tuổi 36, chị Nguyễn Thị H (quê tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khao khát có con hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng căn bệnh ung thư vú phát hiện 5 năm trước khiến chị phải gác lại mọi giấc mơ được ôm ấp đứa con trong tay.

“Tháng 4-2013, tôi thấy đau nhói bên ngực trái và thật không ngờ, cơn đau đó do khối u gây ra. Thời điểm ấy tôi khủng hoảng, suy sụp hoàn toàn, nhiều khi muốn buông xuôi”, chị H ngậm ngùi kể lại.

Cứ thế, suốt 5 năm, chị chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự lạc quan của chị, nỗ lực vượt qua bạo bệnh đã giúp chị ổn định căn bệnh. Lúc này, mơ ước được làm mẹ lại bùng cháy.

TS, BS Hàn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Nội 5 – bác sĩ trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân H từ ngày nhập viện chia sẻ, bệnh nhân H đã điều trị ổn định gần 5 năm nhưng có nguyện vọng tạm dừng điều trị để mang thai. Dù rất chia sẻ nhưng các bác sĩ vẫn phải kiểm tra về toàn bộ các chỉ số, đánh giá sức khoẻ của H, hội chẩn kỹ về những hoá chất đã điều trị cho H có ảnh hưởng gì nếu mang thai hay không.

Và rồi cũng như bao phụ nữ khác, chị và gia đình mừng rỡ trước tin chị có thai vào đầu năm 2019. Chị vẫn hàng ngày đi làm công nhân ở xí nghiệp may, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Nhưng không may, đến tháng thứ 7 chị H cứ ăn vào là nôn. Nghĩ là bị nghén vì cơ thể không có biểu hiện khác thường, gia đình đưa chị đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K kiểm tra định kỳ.

Đánh giá ban đầu, các bác sĩ nhận định trong quá trình mang thai khối u tiếp tục phát triển và di căn lên não. “Giữ hay không giữ con đây”, chị H nhiều lần tự hỏi mình. Nhưng cuối cùng, chị H vẫn quyết tâm giữ lại sinh linh bé bỏng đang mang trong mình. Đó là một sinh linh mà chị biết, dù chỉ có thể có một “thời khắc” ngắn ngủi để được ôm con trong tay, dù phải đánh đổi cả tính mạng để có được.

Lúc này, chị H có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì, gia đình phải trợ giúp hoàn toàn. Đến tuần thứ 34, trí nhớ suy giảm hoàn toàn, H vẫn quyết tâm sinh con. Thời điểm đó, chị H bắt đầu hôn mê, thai có biểu hiện suy tim, ngay lập tức các bác sĩ quyết định mổ cứu hai mẹ con.

Ngày 29-10, bé gái Hương Giang nặng 2.000gram chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và chị H được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục chữa trị.

Cuộc chiến đấu với tử thần giành giật sự sống cho hai mẹ con

TS, BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân H được đánh giá là trường hợp đặc biệt với tổn thương ở phía hố sau cạnh các cấu trúc và kích thước tương đối lớn. Khi được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang, khối u đã di căn vào não ba ổ, đặc biệt di căn vào hố sau gây chèn ép, dẫn đến tình trạng hôn mê. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành điều trị cho chị H bằng phương pháp hiện đại xạ phẫu dao Gamma.

“Nếu xạ phẫu một lần duy nhất thì trong tình trạng hôn mê, sức khoẻ bệnh nhân sẽ không bảo đảm, do đó các bác sĩ quyết định xây dựng kế hoạch điều trị chia làm ba phân liều cách nhau hai tuần. Với trường hợp của chị H khối u nằm cạnh hệ thống não thất, có thể dẫn đến tình trạng ứ nước trong não, do vậy các bác sĩ chuẩn bị cả phương án mổ phối hợp để dẫn lưu dịch não tủy nếu cần”, BS Liên nói.

Chia sẻ về những thách thức trước ca phẫu thuật cân não này, BS Liên nói, khó khăn lớn nhất là phải cân nhắc giữa phẫu thuật mở thông thường và xạ phẫu Gamma Knife, do khối u khá lớn, vị trí hai khối ở tiểu não, một khối ở bán cầu đại não, cả ba khối cộng vào gây ra triệu chứng cộng hưởng.

“Chúng tôi phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa về ung bướu thần kinh và u vú, đưa ra phác đồ điều trị phối hợp cùng nhau giúp bệnh nhân hồi phục, vì nếu chỉ tập trung vào điều trị u não thì có thể di căn bộ phận khác. Nếu chỉ điều trị bệnh toàn thân thì có thể hôn mê, cơ thể không thể chịu được”, TS Liên cho hay.

Điều kỳ diệu đã đến với mẹ con chị H sau bao nỗ lực của ê kíp các bác sĩ Bệnh viện K và nghị lực của chị. Sau khi điều trị với phác đồ bằng dao Gamma hai ngày, chị đã dần phục hồi trí nhớ, tỉnh táo trở lại.

Vượt qua cơn bạo bệnh để có được đứa con như trong mơ, chị H vẫn không thể tin được, cuộc đời lại vẫn dành cho chị sự ưu ái đến thế. “Đã có lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi nhưng rất may các bác sĩ đã nỗ lực để tôi được hồi sinh lần hai, được trở về với con. Hai mẹ con cùng khỏe mạnh thật sự là một cảm giác trong mơ”, chị H xúc động nghẹn ngào kể.

Sau sáu tuần điều trị, bệnh nhân H đáp ứng thuốc rất tốt, khối u đã giảm 40% thể tích, và được kiểm soát tốt, bên cạnh đó việc phối hợp với điều trị hóa trị đã giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Chính vì có điều trị hóa chất nên hiệu quả kiểm soát khối u càng cao hơn, tránh được các đợt di căn khác lên não.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tối 4-12, tại TP Hạ Long, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) năm 2019. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế…

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian qua có những bước phát triển nhanh chóng. Ba năm qua, nhiều hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã được triển khai; hành lang pháp lý cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo được hình thành; hệ thống các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng phát triển nhanh; 52 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bộ KH và CN đã có những hoạt động thiết thực để phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt những kết quả, đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước. Bên cạnh đó, đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng tham gia tích cực để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh đánh giá cao việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cộng đồng quốc tế cũng rất ấn tượng với Việt Nam về những chỉ số về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển KH và CN, khởi nghiệp sáng tạo…Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với một nước đang phát triển, chúng ta còn nhiều việc phải làm để không bị lỡ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Sớm đưa giống lúa ST25 vào danh mục giống quốc gia

Ngày 4-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tái cơ cấu nông nghiệp gắn thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ; triển khai sản xuất hàng hóa gạo ST25 và quy hoạch xây dựng tượng đài nhà nông học Lương Định Của, dự kiến đặt tại Công viên 30-4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Bộ sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp phổ biến canh tác cũng như sớm đưa giống lúa ST25 vào danh mục giống quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị Sóc Trăng tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thị trường, giúp nông dân trồng lúa tăng thu nhập, có thể làm giàu từ trồng lúa thơm. Chú trọng phát triển mô hình tôm lúa hữu cơ; tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp tục lai tạo giống lúa chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng đánh giá cao việc xây tượng nhà nông học Lương Định Của, không chỉ tôn vinh người con Sóc Trăng có công to lớn cho ngành nông nghiệp nước nhà mà còn thể hiện sự tri ân, giáo dục thế hệ trẻ và cũng là dấu ấn của tỉnh Sóc Trăng cho du khách.

Trên cơ sở đánh giá đúng các kiến nghị cũng như các ý kiến thảo luận của các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ Sóc Trăng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả hơn. Việc tái cơ cấu cần gắn xây dựng nông thôn mới hiệu quả và thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Phan Văn Sáu cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn còn chậm, nhiều mô hình chưa thu hút nông dân thực hiện do thiếu bền vững trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kiến nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở bờ sông, biển, hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ trưởng NN-PTNT và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương và tặng bằng khen cho nhóm tác giả gạo ST25, “Gạo ngon nhất thế giới”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài (từ 18 tuổi trở lên).

Tác phẩm dự thi ở hai thể loại: ảnh hiện thực với chủ đề “Việt Nam – truyền thống – hiện đại – phát triển” và ảnh ý tưởng theo chủ đề tự do. Các tác phẩm được sáng tác trong hai năm 2019 – 2020. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong hai năm 2019 – 2020…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Tối 14-12, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Ban Tổ chức đã trao một giải đặc biệt cho phim truyện truyền hình Về nhà đi con của Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (THVN); 30 giải vàng cho bảy phóng sự, năm phim tài liệu, bốn chương trình chuyên đề khoa giáo, bốn chương trình đối thoại – tọa đàm, hai chương trình dành cho thiếu nhi, một phim truyện truyền hình, một chương trình sân khấu, hai chương trình ca múa nhạc và bốn chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; 54 giải bạc và 126 bằng khen cho các tác phẩm thuộc nhiều thể loại.

Đặc biệt, có bốn giải cá nhân dành cho nhóm biên kịch phim Về nhà đi con gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Khánh Hà, Đỗ Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Trang, Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình – Đài THVN; diễn viên Thu Quỳnh (vai Huệ) trong phim Về nhà đi con Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình – Đài THVN; diễn viên Cao Minh Đạt (vai cậu Ba) trong phim Tiếng sét trong mưa Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và diễn viên Lê Hoàng Long (vai Tống Văn Sơ – Nguyễn Ái Quốc) trong tác phẩm Tổ quốc nơi cuối con đường Ban Văn nghệ – Đài THVN.

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 cho biết, năm nay, số lượng tác phẩm dự thi ít hơn so với năm trước nhưng chất lượng tăng lên rõ rệt ở nhiều thể loại. Trong khuôn khổ Liên hoan lần này, hội thảo Sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường Internet đã gợi mở những mô hình và cách làm rất thú vị khi không còn nhìn sự phát triển bùng nổ thông tin và công nghệ như những thách thức mà coi đó là cơ hội để tạo nên vị thế; hội thảo Phóng sự điều tra trên truyền hình có những đúc kết nghề nghiệp quý giá, từ việc tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm các yếu tố pháp lý đến trách nhiệm xã hội khi thực hiện phóng sự điều tra… Cạnh đó, triển lãm ảnh chủ đề Những người làm truyền hình đã thu hút được đông đảo người xem.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 sẽ được tổ chức tại Ninh Bình, năm 2020.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/12/2019

Thực hành Then của Việt Nam được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa của nhân loại

Di sản Thực hành Then của của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vinh dự là một trong 36 di sản thực hành mới vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quyết định này được công bố vào hồi 15 giờ 23 phút ngày 12-12-2019 giờ địa phương (3 giờ 23 phút ngày 13-12- 2019 theo giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra từ ngày 9 đến 14-12 tại Bogotá, thủ đô nước Cộng hòa Colombia.

Trên trang thông tin, UNESCO nhấn mạnh “Then là một thực hành nghi lễ thiết yếu trong đời sống tinh thần của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ”.

UNESCO cũng miêu tả kỹ về cách thực hành Then như: “các lễ Then diễn tả hành trình Thầy Then (Ông Then, Bà Then) điều khiển đoàn âm binh đi từ Mường Đất lên Mường Trời để dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới… Khi các Thầy Then cất tiếng hát, gảy tính tẩu là khởi đầu cuộc hành trình. Tùy theo mục đích của việc cầu cúng mà Thầy Then sẽ bày mâm cúng và cầu khấn trước bàn thờ Then những vị thần bản địa khác nhau. Thầy Then thường sử dụng các đồ vật như: kiếm trừ tà, thanh âm dương, chuông… để thực hiện lễ Then tại nhà tín chủ, ở ngoài trời hoặc tại bàn thờ Then ở nhà của Thầy Then. Thầy Then mặc lễ phục và vừa hát tiếng dân tộc mình vừa gảy tính tẩu, xóc chùm xóc nhạc, phất quạt; có buổi lễ còn có tốp nữ múa phụ họa. Then luôn luôn được trao truyền bằng truyền khẩu khi thực hành nghi lễ Then, thể hiện sự kế tục giữa các thế hệ, và các thầy Then đóng vai trò chính yếu trong việc chuyển giao các kỹ năng và bí quyết liên quan, một số thầy Then thực hiện khoảng 200 nghi lễ Then một năm”.

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang), vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) và một số địa phương khác ở Việt Nam.

Theo Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đáp ứng những tiêu chí để đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm:

Thực hành Then ở Việt Nam tạo thành một phần cơ bản trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, phản ánh mối quan hệ giữa con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Nghi lễ Then thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc này, từ phong tục đến nhạc cụ, múa và âm nhạc. Nhờ các chức năng văn hóa xã hội, Then góp phần giáo dục đạo đức, lối sống nhân đạo và bảo vệ các phong tục và truyền thống văn hóa ở Việt Nam.

Việc ghi danh Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam sẽ làm nổi bật sự đóng góp của di sản trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc khác nhau. Việc ghi danh cũng sẽ thu hút sự chú ý đến các di sản khác trên khắp thế giới, bao gồm các thực hành nghi lễ, nghi lễ mang tính xuất nhập thần và nghi lễ shaman.

Sức sống của di sản được bảo đảm bởi các cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng, những người mời thầy Then đến làm lễ cầu sức khỏe, cầu an và cầu mùa. Từ năm 2001, Chính phủ đầu tư kinh phí từ các Chương trình quốc gia về văn hóa để bảo vệ di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có nghi lễ Then. Các biện pháp bảo vệ được đề xuất theo định hướng mà các chương trình này khởi xướng, bao gồm việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và tạo điều kiện phù hợp phục vụ nghiên cứu; triển khai các hoạt động nhận diện, kiểm kê và tư liệu hóa; nghệ nhân dân gian truyền dạy kiến ​​thức bằng cách kết hợp đưa hát Then và tính tẩu vào chương trình giảng dạy ở trường và xuất bản các ấn phẩm để nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá, di sản Then bằng cách thúc đẩy, khuyến khích những người trẻ quan tâm đến việc thực hành. Các cộng đồng và nghệ nhân đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản.

Nghệ nhân dân gian và các cộng đồng liên quan tích cực tham gia vào tất cả các giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đề cử thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị và tập huấn. Các cộng đồng, nhóm người, cá nhân, câu lạc bộ, thầy Then và gia đình đang thực hành Then đều thể hiện sự đồng thuận một cách tự nguyện bằng văn bản và thông qua các bản ghi âm, ghi hình, bao gồm cả ý kiến về mong muốn hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đề cử cũng như các cam kết của họ để bảo vệ di sản văn hóa.

Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Thay Then dang thuc hien nghi le.png

Thực hành nghi lễ Then thể hiện tình đoàn kết giữa các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO; giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thực hành Then là di sản văn hoá phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Trước đó, các di sản của Việt Nam đã được ghi danh gồm Nhã nhạc, Âm nhạc cung đình Việt Nam (năm 2008); Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (2008); Dân ca quan họ Bắc Ninh (2009); Hội Gióng ở đền Phù Đổng và Đền Sóc (2010); Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (2012); Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (2013); Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (2014); Nghi lễ và trò chơi kéo co (2015, di sản đa quốc gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia); Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (2016); Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Ca Trù được ghi danh trong Danh sách các di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (2009). Các di sản này đã góp phần làm giàu bản sắc các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, nâng cao vị trí, ảnh hưởng văn hoá của Việt Nam trên quốc tế và đóng góp vào phát triển bền vững của các địa phương có di sản

Thay mặt Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch và cộng đồng thực hành nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, TS. Lê Thị Thu Hiền, đã đọc bản cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị của thực hành Then cám ơn Hội đồng thẩm định, các thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ, Ban Thư ký đã làm việc tận tình để ghi danh di sản này của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/12/2019

Triển lãm ảnh báo chí thế giới

Từ ngày 6 đến 20-12, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Ðại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2019.

Trien lam anh bao chi the gioi.png

Ðây là lần thứ ba triển lãm được tổ chức tại Việt Nam; giới thiệu hơn 100 bức ảnh ấn tượng, giàu thông điệp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh báo chí Việt Nam và thế giới với những góc nhìn đa dạng, chân thực; gửi gắm thông điệp về khát vọng hướng đến hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Sự kiện này cũng là điểm nhấn trong chương trình kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà Lan. Sau khi kết thúc ở Hà Nội, triển lãm tiếp tục được tổ chức ở 145 quốc gia.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 11/12/2019

Vinh danh bốn Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Sáng 10-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng Cục Môi trường và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, tổ chức Hội thảo tham vấn về việc thành lập Mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam và vinh danh bốn Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam mới được công nhận.

Trước đó, tháng 10-2019, tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 15, diễn ra tại Thái Lan, thêm bốn Vườn quốc gia của Việt Nam được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN, gồm các Vườn quốc gia: Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng), Vũ Quang (Hà Tĩnh), Lò Gò – Xa Mát (Tây Ninh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum). Tại hội thảo này, Ban Tổ chức chính thức trao chứng nhận vinh danh bốn Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam mới được công nhận trên.

Việc được công nhận thêm bốn Vườn Di sản ASEAN, đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều Vườn Di sản ASEAN nhất trong khu vực, với mười Vườn Di sản ASEAN. Trước đó, sáu Vườn Di sản ASEAN đã được công nhận gồm: Vườn quốc gia Ba Bể, Hoàng Liên, Kon Ka Kinh, Chư Mom Rây, U Minh Thượng và Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Chương trình Vườn Di sản ASEAN được các Bộ trưởng về môi trường, thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) thống nhất triển khai từ năm 2003, với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, thể hiện nguyện vọng của nhân dân các nước thành viên ASEAN về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và khu vực ASEAN đã trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các Vườn Di sản ASEAN và thúc đẩy hợp tác các địa phương với các tổ chức quốc tế trong hoạt động này; thống nhất các giải pháp để tăng cường sự phối hợp giữa Tổng cục Môi trường với các cơ quan liên quan, các địa phương, nhằm thiết lập và duy trì mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/12/2019

35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 8-12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (1984-2019).

Tới dự, có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử.

35 năm hình thành và phát triển, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã và đang đào tạo 14 khóa chương trình cử nhân, hai khóa thạc sĩ, một khóa tiến sĩ Phật học, với 8.621 tăng, ni sinh viên, trong đó có 4.739 sinh viên đã tốt nghiệp và 2.907 sinh viên đang theo học. Hiện, các tăng, ni tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Phật học ở nước ngoài cũng như các ngành khác trở về nước đã cùng tăng, ni các khóa tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học trên toàn quốc. Hầu hết các tăng, ni tốt nghiệp đã và đang tham gia giữ các chức vụ quan trọng trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, các ban, viện của T.Ư Giáo hội và ban trị sự GHPG các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Một số tăng, ni là đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là thành viên MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể.

Dịp này, một tập thể và bốn cá nhân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng một tập thể và bảy cá nhân, vì đã có nhiều thành tích giáo dục và đào tạo tăng, ni cho GHPG Việt Nam.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số

Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 692 đặt mục tiêu đến năm 2020 xóa mù chữ cho 300 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS), nâng tỷ lệ người DTTS biết chữ đạt 90%.

Thực tế ghi nhận tại một số tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cho thấy, các đối tượng mù chữ phần lớn là người cao tuổi, ngại đi học, cho nên việc vận động họ đến lớp rất khó; nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là lao động chính, không có thời gian dành cho việc học tập. Bên cạnh đó, các chương trình, chính sách hỗ trợ, tài liệu học xóa mù chữ chưa phù hợp với thực tế cuộc sống của đồng bào DTTS. Ngoài ra, một số cán bộ, giáo viên không biết tiếng dân tộc, khiến việc vận động người dân đến lớp cũng như khi đứng lớp còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tại vùng biên giới Tây Bắc, tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi từ 15 đến 60 không biết đọc, biết viết hiện chiếm 21% số dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, cấp huyện, nhất là ở những xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn chưa thật sự chú trọng, quan tâm công tác xóa mù chữ. Số người mù chữ, tái mù chữ ở các xã này rất cao, công tác xóa mù chữ không đạt hiệu quả như đề án yêu cầu.

Công tác xóa mù chữ cho đồng bào DTTS và miền núi rất cần thiết, song nếu cứ huy động người dân đến lớp học theo phong trào hay chỉ để đủ sĩ số thì chắc chắn không thể đạt kết quả như mong muốn. Trong số những người hiện không biết chữ cũng có không ít người đã từng đi học – họ bị tái mù chữ vì học rồi mà không thường xuyên sử dụng, việc học chữ không đem lại cho họ những lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Học phải đi đôi với hành, học để tiếp thu kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống. Cho nên, chính quyền địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, khi tổ chức các lớp học xóa mù chữ phải chú ý sao cho phù hợp với tập quán văn hóa, sinh hoạt cũng như cách thức sản xuất của đồng bào; không nên làm kiểu hình thức, chạy theo phong trào để lấy thành tích… Ngoài ra, các thôn, bản cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận động những người chưa biết chữ đến lớp, những người đã biết chữ dạy người chưa biết chữ mọi lúc, mọi nơi…

Để đạt được mục tiêu đề án, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương vào cuộc quyết liệt hơn. Các tỉnh có đông đồng bào DTTS phải mở rộng độ tuổi xóa mù chữ và chú trọng xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em, nhất là trẻ em gái. Những cán bộ, giáo viên tham gia công tác xóa mù chữ ở vùng đồng bào DTTS nhất thiết phải biết tiếng dân tộc. Đồng thời, huy động các lực lượng xã hội tham gia xóa mù chữ theo phương châm người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Trong đó, phải xây dựng chính sách đãi ngộ đối với những người tham gia công tác xóa mù chữ ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, cần xây dựng chương trình, tài liệu xóa mù chữ khoa học, phù hợp các nhóm đối tượng; nhất là quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ của từng địa phương. Tăng cường giáo viên chuyên trách xóa mù chữ cho các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trong đó chú ý điều chỉnh mức lương chi trả cho giáo viên đứng lớp phù hợp thực tế từng vùng. Huy động cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia các lớp xóa mù chữ. Tổ chức các lớp học chuyên đề về y tế, văn hóa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tại các trung tâm học tập cộng đồng nhằm giúp người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, áp dụng vào cuộc sống, sản xuất, qua đó củng cố kết quả công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ… Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên mới bảo đảm xóa mù chữ cho đồng bào DTTS và miền núi một cách bền vững.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/12/2019

Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới cho Cộng đồng ASEAN bền vững”, Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019 đã chính thức khai mạc sáng nay, 2-12.

Diễn ra từ nay đến ngày 5-12 tới, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị có sự tham gia của 140 tiến sĩ, nhà khoa học trẻ của nước chủ nhà Việt Nam và các nước trong cộng đồng ASEAN.

Ban Tổ chức cho biết, Hội nghị có một số hoạt động chính như: Phiên làm việc toàn thể về vai trò của khoa học và công nghệ trong Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ); các hội thảo chuyên đề về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, các sáng kiến đề xuất và khuyến nghị của các nhà khoa học trẻ nhằm phát triển khoa học và công nghệ trong khu vực ASEAN

Ngoài ra, các đại biểu từ các nước ASEAN dự Hội nghị được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo khoa học trẻ và chuỗi hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội – “thành phố vì hòa bình”.

Hội nghị là một trong các hoạt động chủ chốt thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện dành cho thanh niên, trí thức trẻ năm 2020 khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN; đồng thời, nằm trong cơ chế hoạt động của Mạng lưới các nhà khoa học trẻ Đông-Nam Á và Kế hoạch hành động thanh niên ASEAN 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng đinh, Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội để các đại biểu trẻ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức; đề xuất các sáng kiến và khuyến nghị về khoa học, công nghệ và hợp tác trong ASEAN. Qua đây, góp phần giải quyết các khó khăn, thách thức trong khu vực, xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak cho biết, Hội nghị là dịp tốt để các nhà khoa học trẻ ASEAN tìm hiểu về khoa học, công nghệ và đổi mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ASEAN; đồng thời là cơ hội để các bạn cùng vận dụng kiến thức và kỹ năng của mình giải quyết các vấn đề chung của khu vực, tiêu biểu như biến đổi khí hậu

Sức khỏe người bệnh ghép phổi tiến triển tốt

Ngày 4-10-2019, sau 1,5 tháng được ghép phổi từ người cho chết não, anh NVK (38 tuổi) đã bình phục sức khỏe rất tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chúc mừng ra viện. Hôm nay, 2-12, anh NVK đi kiểm tra sức khỏe lần thứ hai và hoàn toàn khỏe mạnh để tự đi lại giữa các phòng khám trong viện.

Anh K cho biết, những ngày đầu xuất viện, anh không thể đi lại và nói chuyện bình thường, không thể bước lên bậc chỉ có 20 phân. Anh kể rằng, mọi người nghĩ giờ anh chỉ có thể đặt đâu nằm đấy. Khi vợ anh đi chợ, mọi người vẫn hỏi giờ anh có thể ăn được hay ngồi dậy được chưa.

Nhưng giờ đây, anh đã có thể sinh hoạt bình thường và không gặp khó khăn gì. Vài ngày gần đây, anh đã có thể tự tắm giặt, đi cắt tóc. Anh có thể giúp gia đình một số việc nhẹ nhàng như rửa sân, tưới rau và chăm sóc cây cối. Thậm chí vừa hôm qua, anh K đã tự đi xe ga một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, đèo cậu con trai học lớn 9 nặng tới 50kg. “Mình cảm giác khi ra viện sức khỏe chỉ được hai phần nhưng giờ phải được 10 phần”, anh K hồ hởi chia sẻ.

Tuy có những khi thay đổi thời tiết anh vẫn cảm thấy đau tê ở vết mổ từ ngực trái xiên sang nách nhưng sự hồi phục của anh ngày hôm nay thật sự là một điều kỳ diệu đối với chính bản thân anh, gia đình và các y, bác sĩ.

TS Phạm Tiến Quân, Quyền Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong quá trình tái khám nội soi đánh giá phổi ghép kết quả tốt, anh K có thể đi lại bình thường. Hiện tại, anh tiếp tục duy trì uống thuốc theo đơn và khám định kỳ.

Trước đó, anh NVK mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản giai đoạn cuối. 10 năm nay, tình trạng bệnh diễn biến nặng, người bệnh liên tục nằm viện với máy thở và ô-xy hỗ trợ. Anh được dự đoán ở giai đoạn cuối của bệnh và chỉ có cơ hội sống sót nếu được ghép phổi.

PGS, TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, diễn biến sau mổ của người bệnh ghép tạng tuy rất phức tạp, song khá thuận lợi. Riêng ca ghép phổi chăm sóc khó khăn nhất vì có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, như: kiểm soát nhiễm trùng phổi, chăm sóc đường hô hấp, thuốc chống thải ghép, vật lý trị liệu và nâng cao thể trạng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/12/2019

Việt Nam trở thành điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2019

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) lần thứ 26 vừa diễn ra tại Ô-man, Việt Nam đã vinh dự giành chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2019”.

Ra đời từ năm 1993, WTA là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu. Như vậy, cùng với danh hiệu “Điểm đến Gôn tốt nhất thế giới năm 2019”, năm 2019 là năm đánh dấu Việt Nam lần đầu nhận được những giải thưởng uy tín mang tầm cỡ thế giới. Đây là sự ghi nhận, khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; đồng thời mở ra cơ hội đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch quốc gia, đưa ngành công nghiệp không khói nước nhà tiếp tục bứt phá.

Tìm kiếm tài năng âm nhạc thính phòng

Từ ngày 30-11 đến 7-12, Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu năm 2019 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc thính phòng, qua đó đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc cổ điển để tìm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng dự thi là các nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trong và ngoài công lập. Cuộc thi gồm ba nội dung: Độc tấu nhạc cụ (pi-a-nô và vi-ô-lông), hòa tấu, hát thính phòng – nhạc kịch. Mỗi nội dung được tổ chức thành các bảng thi phân theo độ tuổi, mỗi bảng gồm hai vòng. Giải thưởng chính thức gồm: Giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh xuất sắc tại mỗi bảng thuộc các nội dung thi.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/12/2019

Thủ tướng Chính phủ quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1807/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đào Công Thiên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1805/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định số 1808/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

* Theo Quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa…

Cũng theo quyết định của Ban Bí thư, vi phạm của các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên là rất nghiêm trọng, cùng với vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Thông cáo báo chí kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 4 đến ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện dự án đầu tư.
 2. Giám sát Ban cán sự Đảng và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục.

 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam

– Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng Công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án Tisco II), gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội.

– Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam: Nguyễn Kim Sơn, Đặng Thúc Kháng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc và đồng chí Trịnh Khôi Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

– Các đồng chí Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam và các đồng chí Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc; Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm chính, trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Dự án Tisco II.

Cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên, qua kiểm tra, UBKT Trung ương nhận thấy:

– Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Công thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Dự án Tisco II.

– Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng (giai đoạn 2007 – 2016) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng: Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

– Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Tisco II.

– Các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ và đồng chí Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu Lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Tisco II.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Đồng chí Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Các đồng chí Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Triệu Tài Vinh.

 1. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thông qua Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 6/12/2019

Phạt hành chính Công ty Long Đại do vi phạm khai thác khoáng sản

Ngày 5-12, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại, có trụ sở tại thành phố Đồng Hới.

Theo đó, Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại bị xử phạt do khai thác khoáng sản là đất san lấp tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác đến dưới 1m, với khối lượng đã khai thác là 8.110 m3.

Hành vi vi phạm này bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ giá trị bằng tiền của khối lượng đất vi phạm là 170 triệu đồng. Tổng số tiền Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại phải nộp là 185 triệu đồng.

Doanh nghiệp này còn bị buộc phải san gạt cải tạo mặt bằng khu vực đã khai thác vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu cho phép và trồng cây phục hồi môi trường, hoàn thành trước ngày 31-12-2019.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu vực khai thác đất vi phạm bị xử phạt trước đây trồng cao-su, nhưng không hiểu sao Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại lại lập dự án và được cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho phép cải tạo đất, san gạt mặt bằng để… trồng cây keo.

Dư luận cho rằng, việc làm ngược quy trình trồng rừng này thực chất lợi dụng khai thác đất nhằm trục lợi.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/10/2019

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn

Ngày 5-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, ngày 27-3, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác liên ngành 363 tuần tra Công an TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Tổ công tác phát hiện và bắt giữ được đối tượng Chen Tsen Wei, SN 1986, quốc tịch Ðài Loan (Trung Quốc), thu giữ 895 bánh hê-rô-in.

Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 895 bánh hê-rô-in, các đối tượng cầm đầu người Ðài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục ở Cam-pu-chia để chỉ đạo hai đối tượng đàn em quốc tịch Ðài Loan là Yang Po Hung (A Hùng) SN 1969 và Yang Kai Chen (A Chen) từ Ðài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến TP Hồ Chí Minh để hoạt động vận chuyển ma túy từ Cam-pu-chia vào Việt Nam, sau đó giấu trong hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa… đóng công-ten-nơ vận chuyển qua đường biển đến Ðài Loan. 6 giờ sáng 3-11, C04 ra lệnh đồng loạt khám xét khẩn cấp năm địa điểm nghi vấn có cất giấu ma túy là chỗ ở, kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen), thu giữ 446 bánh hê-rô-in.

Cũng liên quan đường dây tội phạm này, trước đó ngày 18-10, Cảnh sát Ðài Loan (Trung Quốc) bắt giữ công-ten-nơ chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh, kiểm tra thu giữ 56 bánh hê-rô-in giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa, đồng thời Cảnh sát Ðài Loan (Trung Quốc) cũng bắt giữ hai đối tượng là Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen).

Như vậy, liên quan đường dây tội phạm này, đến nay cả phía Việt Nam và Ðài Loan đã bắt ba đối tượng người Ðài Loan, quyết định truy nã một đối tượng người Ðài Loan, thu 1.397 bánh hê-rô-in cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tháng Mười Hai 2, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 thasgn 12 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:46 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 12 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28-11, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Dơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nguyen Xuan Phuc va Thu tuong Han QUoc.pngChính phủ Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc cả về song phương và đa phương, sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy hơn nữa khuôn khổ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc và Mê Công – Hàn Quốc. Thủ tướng Li Nác Dơn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với việc tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện hơn nữa thông qua triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có, mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị phối hợp sớm hoàn tất quy trình phân tích rủi ro, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam và mở rộng thương mại theo hướng cân bằng, sớm hoàn thành mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển giao công nghệ, tham gia vào các dự án trọng điểm như năng lượng, hạ tầng của Việt Nam… xem xét nới lỏng, tiến tới bãi bỏ một số điều kiện ràng buộc các khoản vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF); phối hợp nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin bao gồm mạng 5G, phát triển Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản lý kiến trúc doanh nghiệp. Cảm ơn Thủ tướng Li Nác Dơn đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Chính phủ, nhân dân, các tổ chức đoàn thể Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội sở tại và góp phần vào việc củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; xem xét thuận lợi chính sách thị thực cho người Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Dơn khẳng định Hàn Quốc luôn chủ trương coi trọng, tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ quan tâm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, Hàn Quốc sẽ có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện cho con em các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tiếp thu và kế thừa văn hóa và ngôn ngữ của cả hai dân tộc, hội nhập và trở thành công dân toàn cầu. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp để Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Về tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng hai nước chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật ở khu vực, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Ngày 28-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Mun Hi Xang. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Lao động, Môi trường Quốc hội Hàn Quốc, kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Kim Hắc Y-âng.

Nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp đó đã đưa hai nước trở thành những người anh em, người thân trong gia đình và đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí cho rằng trên cơ sở thành quả đã đạt được trong thời gian qua, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc; đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ tích cực của Quốc hội, các nghị sĩ Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam đối với Việt Nam và quan hệ hai nước thời gian qua. Thủ tướng mong muốn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cá nhân các nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường, mở rộng hợp tác; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có cơ hội phát triển, hòa đồng với xã hội sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa hai Quốc hội, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi. Mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Quốc hội, các cơ quan và đại biểu của hai Quốc hội, phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị ở mỗi bên. Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang khẳng định, Quốc hội Hàn Quốc thống nhất cao về chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; cho biết sẽ tiếp tục quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Xơ-un Pắc Uôn Xun. Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp theo tinh thần đối tác hợp tác chiến lược. Kinh tế – thương mại – đầu tư tăng trưởng nhanh; giao lưu nhân dân mạnh mẽ với hàng nghìn chuyến bay một tháng và hàng trăm nghìn người dân qua lại hai nước. Hợp tác địa phương diễn ra rất sôi động, hiệu quả, là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ tướng đánh giá cao và hoan nghênh thủ đô Xơ-un có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh những kinh nghiệm của Xơ-un về quản lý đô thị, dân sinh, áp dụng công nghệ cao rất có ích đối với các thành phố của Việt Nam như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn chính quyền Xơ-un và cá nhân Thị trưởng đã hỗ trợ giúp đỡ sinh viên và cộng đồng người Việt Nam học tập sinh sống làm việc tại đây. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam; mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và của Xơ-un nói riêng tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thị trưởng Pắc Uôn Xun bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội của Việt Nam, cho rằng người dân Việt Nam cần cù, sáng tạo và Việt Nam giàu tiềm năng phát triển, nhiều cơ hội để các nước và Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, đầu tư. Thị trưởng Pắc Uôn Xun cũng cho biết, Xơ-un có quan hệ hợp tác với nhiều thành phố trên thế giới nhưng luôn coi trọng đặc biệt quan hệ với các địa phương của Việt Nam. Ông cam kết sẽ quan tâm và hỗ trợ cộng đồng 17.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Xơ-un, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

* Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc tọa đàm với lãnh đạo hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, xây dựng, tài chính, ngân hàng, ô-tô, điện tử gia dụng… Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm gần đây, các tập đoàn và thương hiệu của Hàn Quốc đạt được rất nhiều thành công và có sức ảnh hưởng lớn đối với người dân Việt Nam. Thủ tướng đưa ra mục tiêu ngay trong năm tới cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước cán mốc 100 tỷ USD. Thủ tướng cũng cho rằng lợi thế quan trọng dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khi đến Việt Nam chính là thiện cảm, niềm tin, sự hiếu khách của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư. Thông tin về những thành tựu nổi bật về kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đã và đang thu hút nhiều người giàu, người giỏi đến từ Hàn Quốc. Sự lớn mạnh của Samsung, LG, Hyundai, KIA, Lotte… và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam chính là minh chứng cho điều này.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc đánh giá Hàn Quốc và Việt Nam đều là những nước có độ mở nền kinh tế cao, chính sách thông thoáng. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đã có hiệu lực từ năm 2015 và có thể giúp kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm tới. Các nhà đầu tư cũng cho rằng trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc, Việt Nam là quốc gia trung tâm. Do đó, nhiều tập đoàn mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Những lĩnh vực mà các nhà đầu tư mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư là bán lẻ; hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư công nghiệp ô-tô, nhất là công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp công nghệ cao; điện khí với công nghệ cao bảo vệ môi trường; tham gia mua cổ phần của các ngân hàng Việt Nam. Các nhà đầu tư Hàn Quốc tin tưởng rằng với nền tảng đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

* Sáng 28-11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc – một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – đã diễn ra tại thủ đô Xơ-un với sự có mặt của khoảng 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hông Nam Ki đã đến dự và phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nếu như thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại hai chiều mới ở mức dưới 500 triệu USD, thì đến năm 2019, con số này đạt xấp xỉ 70 tỷ USD. Hai nước còn hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa, thể thao, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện có hàng chục nghìn người Việt Nam giỏi tiếng Hàn, người Hàn Quốc giỏi tiếng Việt và đây là những nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ lâu dài giữa hai nước. Thủ tướng cho rằng thành công này đến từ nhiều nét văn hóa tương đồng giữa hai nước và “chính sự tương đồng về văn hóa đó đã góp phần làm nên những trái ngọt, quả lành trong hợp tác đầu tư kinh tế thương mại giữa hai nước”. Việt Nam ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Hàn Quốc triển khai thành công Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Mun Chê In, trong đó lấy Việt Nam làm trung tâm.

Thông tin đến các nhà đầu tư về môi trường vĩ mô của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mặc dù đối diện với bất ổn do căng thẳng thương mại thế giới nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức khá cao trên thế giới và khu vực. Năng lực cạnh tranh quốc gia được củng cố mạnh mẽ, làn sóng khởi nghiệp như đang bùng nổ, Việt Nam là một điểm đến rất hấp hẫn cho các nhà đầu tư.

* Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra ở thủ đô Xơ-un, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao 19 văn kiện, trong đó có một giấy chứng nhận đầu tư, bốn quyết định chủ trương đầu tư và 14 bản ghi nhớ về ý định hợp tác cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hông Nam Ki. Tổng số tiền mà các nhà đầu tư Hàn Quốc quyết định và có ý định đầu tư vào Hà Nội trong đợt này lên tới 15,135 tỷ USD.

* Trước diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hông Nam Ki. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm và dành sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trên tinh thần khách quan, minh bạch, chống tham nhũng.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – ASEAN cũng như giữa Hàn Quốc với Việt Nam đang trên đà phát triển tích cực, Phó Thủ tướng Hông Nam Ki cũng khẳng định, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Li Chê I-âng. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam, mong Samsung nỗ lực duy trì sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các cơ quan liên quan luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung, làm ăn thuận lợi, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Samsung nỗ lực nâng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất hiện vẫn đang còn thấp so yêu cầu. Samsung cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung, nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để Samsung Việt Nam hoạt động thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Heavy Industries. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam có bờ biển dài, nằm ở vị trí trung tâm khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Do đó, Việt Nam mong hợp tác với Hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng Hyundai sẽ có một cơ sở đóng tàu lớn ở Việt Nam và phát triển thêm ngành công nghiệp sản xuất thiết bị cho đóng tàu; đồng thời mong Hyundai nghiên cứu sớm đầu tư phát triển bóng đá tại Việt Nam.

* Trong buổi tiếp lãnh đạo tập đoàn GS E&C và GS Energy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các bộ, ngành của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mong muốn tập đoàn GS E&C tham gia thêm một số dự án khác tại Việt Nam, nhất là trong phát triển hạ tầng. Trả lời kiến nghị của GS Energy về một số khó khăn khi triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết đã nhận được báo cáo về dự án của tập đoàn; đồng thời đề nghị GS Energy bảo đảm công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường khi đầu tư tại Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời kiến nghị với Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tập đoàn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư hoạt động ổn định, có hiệu quả tại Việt Nam.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Xơ-un lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất

Sáng 27-11 tại Bu-xan, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị cấp cao (HNCC) Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan và Việt Nam. Ðoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Ðây là HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần đầu được tổ chức sau tám năm thiết lập quan hệ đối tác Mê Công – Hàn Quốc.Nguyen Xuan Phuc Mun Che In.png

Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hỗ trợ của Hàn Quốc đối với khu vực Mê Công và hoan nghênh cam kết của Hàn Quốc tăng viện trợ chính thức (ODA) cho ASEAN và nâng mức đóng góp hằng năm cho Quỹ hợp tác Mê Công – Hàn Quốc. Tại hội nghị, Hội đồng kinh doanh Mê Công – Hàn Quốc đã được thành lập nhằm thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp sáu nước và sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào hợp tác.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ba mục tiêu chính mà hợp tác Mê Công – Hàn Quốc cần hướng đến là: củng cố môi trường hòa bình khu vực; phát triển kinh tế lấy người dân làm trung tâm, đổi mới – sáng tạo làm động lực chính; và tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Ðể đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hợp tác Mê Công – Hàn Quốc cần đặc biệt chú trọng: Phát triển hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin: Ðề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại khu vực Mê Công, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị; và chia sẻ các kinh nghiệm, chính sách về phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, và triển khai mạng 5G; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đẩy mạnh hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ; khuyến khích các chương trình học bổng, trao đổi chuyên gia; đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc, các tập đoàn lớn, đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu – phát triển và hỗ trợ mạnh mẽ các dự án khởi nghiệp; tăng trưởng xanh và quản lý nguồn nước: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý liên hồ chứa, hệ sinh thái, nguồn nước ngầm xuyên biên giới và công nghệ xử lý nước thải; đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu.

★ Cùng ngày, các nhà lãnh đạo đã thông qua “Tuyên bố Mê Công – sông Hàn thành lập quan hệ đối tác vì nhân dân, thịnh vượng và hòa bình” và nhất trí tổ chức HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020.

★ Kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất tại thành phố Bu-xan, chiều 27-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Xơ-un, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay quân sự Xơ-un. Tham gia lễ đón có Bộ trưởng Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc; các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Pác Nô Oan; Ðại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cùng đông đảo cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

★ Cùng ngày, tại Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In. Thủ tướng cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo; chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất. Bày tỏ hài lòng và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Tổng thống Mun Chê In chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hướng tới tầm cao mới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại cấp Thứ trưởng trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In dự các Hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020. Tổng thống Mun Chê In đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Hai bên đánh giá cao những thành quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột và động lực cho sự phát triển chung của quan hệ song phương. Khẳng định lại mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông thủy sản.

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là về lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô-tô… Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hợp tác phát triển, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức đã cam kết trong giai đoạn 2016 – 2020 với trị giá 1,5 tỷ USD.

Lãnh đạo hai nước vui mừng trước sự phát triển sôi động của quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhấn mạnh đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mun Chê In nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, thể thao… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và mong muốn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là đối với các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và khu vực, nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN…; nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Ðông của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề liên quan bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. Tổng thống Mun Chê In chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, khẳng định sẽ tích cực phối hợp để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò quan trọng này.

★ Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và đào tạo thuyền viên; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc; Bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc.

★ Cùng ngày, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt Chôn Yêng Chu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng với quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực trong suốt gần 30 năm qua. Ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của Hội Hữu nghị Hàn – Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In lấy trọng tâm là Ðông – Nam Á mà đặc biệt là Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cấp phép đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn – Việt quan tâm giúp đỡ các cô dâu Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc hòa nhập xã hội sở tại.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt Chôn Yêng Chu nêu rõ, các thành viên của hội luôn nỗ lực hoạt động tích cực và mong luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị hai nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt cam kết phối hợp các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Hàn Quốc được thuận lợi.

★ Chiều 27-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc với Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo với bà con người Việt tại Hàn Quốc những thành tựu lớn về chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội mà nước ta đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn bà con người Việt tại đây tuân thủ luật pháp nước bạn, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, hòa nhập tốt hơn vào xã hội Hàn Quốc, trở thành cầu nối đưa các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, góp phần giảm nhập siêu trong thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán tiếp tục phát huy thành tích đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc bảo hộ công dân.

★ Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc. Tham dự cuộc gặp còn có Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng. Thủ tướng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của một số trí thức trẻ mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho quê hương đất nước. Thủ tướng cho rằng, cuộc gặp này sẽ mở ra một chương mới trong việc quy tụ trí thức ở Hàn Quốc, khẳng định chính phủ sẽ có nhiều chính sách thu hút trí thức, tạo điều kiện hơn nữa để trí thức có thể đóng góp cho quê hương. Thủ tướng cho biết sắp tới Trung tâm Ðổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ khánh thành và đây sẽ là nơi tập trung tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các trí thức.

★ Trước đó, bên lề HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Xung I-un Mô trao đổi biện pháp mở rộng hoạt động thương mại giữa hai nước. Hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì kỳ họp thứ ba Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về Dự án “Nâng cao năng lực và phát triển chung trong ngành dịch vụ phân phối tại Việt Nam” giữa Bộ Công thương với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tập đoàn Lotte.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/11/2019:

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến quốc phòng Việt Nam; cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ. Thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng năm 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Ðảng, Nhà nước Việt Nam để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 được bố cục thành ba phần, với các nội dung: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Phát hành kèm theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 để giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Dịp này, Ban tổ chức thông tin về các sự kiện quân sự – quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mác E-xpơ

Chiều 20-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mác E-xpơ đang thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Nguyen Xuan Phuc tiep bo truong quoc phong Hoa Ky

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm này đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới, đồng thời bảo đảm gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ; hoan nghênh hợp tác quốc phòng được triển khai đa dạng, cụ thể; ghi nhận hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc phòng hai nước, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần có biện pháp triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký và thống nhất, cũng như Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích (MIA).

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nêu rõ, hợp tác quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ chung hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, hàng không, hàng hải ở Biển Đông; đóng góp vào hợp tác thương mại với thế giới. Khẳng định Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Hoa Kỳ mong tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Bộ trưởng đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã giúp Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích; đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, cũng như đẩy mạnh việc tẩy độc đi-ô-xin; bày tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác…

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, do đó Hoa Kỳ hy vọng đóng góp tích cực, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN; khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp trên diễn đàn đa phương, nhất là diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ các diễn đàn quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm 2020. Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhất là trong bảo đảm hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Xu-đăng.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam nỗ lực phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ; tin tưởng rằng, với quyết tâm và thiện chí của hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng và hiệu quả. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng trân trọng và mong được đón Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng cũng như các quan chức Hoa Kỳ tham dự các sự kiện quốc tế quan trọng liên quan nhân dịp này.

Qua Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tốt đẹp tới Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm.

Một lần nữa, Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ khẳng định mạnh mẽ, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên tại Hà Nội tháng 2-2019; cam kết ủng hộ Việt Nam độc lập, phát triển vững mạnh. Ông tin tưởng hai bên sẽ thành công khi hướng về tương lai.

* Chiều 20-11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ thăm Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ vào năm 2020. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác giải quyết hậu quả của chiến tranh, trong đó có việc thúc đẩy triển khai hiệu quả việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Tiểu vùng sông Mê Công; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ trưởng M.E-xpơ bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển năng động, cũng như vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong những vấn đề khu vực và quốc tế. Hoan nghênh những bước phát triển thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020; cam kết phối hợp, ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt các cương vị quan trọng này.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.

* Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ. Cùng dự lễ đón có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Kri-ten-brinh.

Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, do Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ dẫn đầu. Tại hội đàm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đưa hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, công tác đào tạo, quân y, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cứu nạn cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo…

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã xác định trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015 và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018 – 2020; trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường cơ chế tham vấn, đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ đã thăm Học viện Ngoại giao. Phát biểu trước hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, Bộ trưởng M.E-xpơ nhấn mạnh, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với việc đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020, Bộ trưởng M.E-xpơ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ. Bộ trưởng nêu bật sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở; nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, trong đó có việc ủng hộ quyền khai thác tài nguyên của các quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/11/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 18-11-2019, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay; thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc. Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:

Nguyen phu Trong chu tri hop thuong truc ban chi dao trung uong.png

 1. Từ sau Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; quan tâm phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can, bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật; đã xử lý dứt điểm 13 vụ án, 24 vụ việc; khởi tố mới 10 vụ án, phục hồi điều tra 07 vụ án; kết thúc điều tra 21 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 18 vụ án/98 bị can; xét xử sơ thẩm 12 vụ án/41 bị cáo; xét xử phúc thẩm 13 vụ án/156 bị cáo; đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Nhất là, đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, như: (1) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vinashin; (2) Vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma; (3) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; (4) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ðà Nẵng và một số địa phương; (5) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðông Á…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Ðạt được những kết quả nêu trên là do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng đã có quyết tâm lớn, đồng thuận cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có cách làm khoa học, bài bản, nền nếp. Từ thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ðảng, Nhà nước đối với công tác PCTN với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, không có vùng cấm được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

 1. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xác minh, xử lý các vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Từ nay đến hết năm 2019, kết thúc điều tra 06 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 02 vụ án; kết thúc xác minh 17 vụ việc; nhất là:

2.1. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 05 vụ án nghiêm trọng, phức tạp: (1) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến Dự án 15 Thi Sách, TP Hồ Chí Minh; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Ðà Nẵng; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan; (4) Vụ án “Giả mạo trong công tác; Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Lũng Lô và một số công ty, tổ chức liên quan; (5) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ án: (1) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên; (2) Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu nước giải khát (Sabeco), quận 1, TP Hồ Chí Minh, liên quan đến Dự án tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng; (4) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ.

 1. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất:

3.1. Bổ sung 02 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: (1) Vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Ðà Nẵng – Quảng Ngãi.

3.2. Kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với 04 vụ án, 08 vụ việc, do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/11/2019

Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam – Skilling up Vietnam” với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp”.

Nguyen Xuan Phuc du dien dan nang tam lao dong viet nam.png

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn đàn. Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp (DN), cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Diễn đàn khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao năng suất lao động (NSLĐ), nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT), đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quốc gia khởi nghiệp, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đồng thời, đưa ra thông điệp về vai trò, trách nhiệm của DN trong hoạt động GDNN; chuyển mạnh theo hướng đào tạo nghề nghiệp gắn với DN, theo địa chỉ đặt hàng và thị trường lao động.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quý báu cho phát triển nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các thầy, cô giáo trong cả nước nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đặc biệt là gần 90 nghìn thầy, cô trong lĩnh vực GDNN.

“Tôi đã nêu trước Quốc hội rằng, nguồn lực phát triển đất nước ta không phải là rừng vàng biển bạc, cái chính là gần 100 triệu người Việt Nam”, Thủ tướng nói. Kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia phát triển cho thấy khi các điều kiện khác không thay đổi thì nhân lực có kỹ năng, nhất là những người có tay nghề cao, đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo NSLĐ vượt trội, thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao NLCT quốc gia. Trong 30 năm trở lại đây, gia tăng dân số và lực lượng lao động đã là một động lực quan trọng, đóng góp to lớn cho thành tựu tăng trưởng GDP quốc gia. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách thực tiễn rằng, kể từ năm 2013, quy mô lao động của Việt Nam đã bắt đầu tới hạn so quy mô của nền kinh tế. Vì lẽ đó, nâng cao năng suất, chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

“Chúng tôi đã khẳng định, GDNN vẫn giao cho ngành LĐ-TB-XH tiếp tục quản lý. Vấn đề này gây nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng việc này giao cho Bộ LĐ-TB-XH là đúng và cần thiết để nâng cao tính chuyên nghiệp”, Thủ tướng nói. Chúng ta đã xác định được đến 130 nghề trọng tâm, đã có 40 trường nghề trọng điểm, chất lượng cao. Nhiều trường có chương trình tốt, và đặc biệt là ba năm gần đây, tuyển sinh của các trường dạy nghề vượt chỉ tiêu. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Việc gắn kết GDNN với DN có chuyển biến tích cực, có thể nêu ra rất nhiều tấm gương tốt về đào tạo trong DN, trường bên cạnh các DN như Thaco Chu Lai, Viettel, Vingroup, Vietjet… và trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, có nhiều DN có trường dạy nghề tốt như Samsung, có thể đào tạo đến vài trăm nghìn lao động.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, còn có những khó khăn, khuyết điểm trong giáo dục nghề nghiệp. Đó là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ nói chung còn thấp. Việt Nam có số lao động đứng thứ ba ASEAN, nhưng lực lượng lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo mới đạt hơn 22%, chỉ bằng 1/3 Hàn Quốc, Singapore.

Cơ cấu lao động qua đào tạo, xu hướng chuyển dịch có sự bất hợp lý, vẫn còn phổ biến tình trạng “thiếu thầy, thiếu cả thợ” chứ không phải “thừa thầy, thiếu thợ”. Vẫn còn tâm lý của cha mẹ là con mình không vào được đại học thì mới học nghề, nhiều người làm trái ngành nghề. “Người ta nói, mạng lưới cơ sở dạy nghề của nước ta như chiếc áo ngũ sắc với không ít miếng vá víu từ vải cũ. Người ta nói, tính đồng bộ của các trường dạy nghề là vấn đề cần quan tâm hơn, kể cả cơ sở thực hành, kỹ năng khác”, Thủ tướng chia sẻ. Chúng ta chưa có sự tổng hợp phân tích, đánh giá lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài quay về nước. Lực lượng này được được phát huy thế nào ở Việt Nam?

“Chúng ta có quy mô dân số đứng thứ 13, 14 trên thế giới và đặc biệt là chúng ta có quy mô nền kinh tế đứng thứ 37, 38 nhưng chúng ta chưa vào được Top 50 thế giới về đào tạo nghề nghiệp”, Thủ tướng trao câu hỏi này cho Bộ trưởng LĐ-TB-XH, các tỉnh, các nhà trường, DN. Vì vậy, tại hội nghị này, chúng ta mong GDNN ở Việt Nam có khát vọng mãnh liệt hơn nữa để vươn lên sánh ngang bằng với các nước tiên tiến khu vực và thế giới. Chỉ có như thế, ta mới đưa được nền kinh tế thăng tiến trong chuỗi giá trị cao hơn.

Thủ tướng cho rằng phải bảo đảm ba nguyên tắc: trước hết, cần bám sát hơn nữa vào nhu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm hài hòa cung cầu về lao động có kỹ năng nghề. Thứ hai, phát triển đào tạo nghề với chuẩn mực chất lượng quốc tế để đáp ứng yêu cầu cao các DN trong và ngoài nước. Thứ ba, nâng cao tính dự báo, cần hiểu, nắm bắt nhanh nhạy và dự báo sớm được nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của DN và nền kinh tế trong giai đoạn tới để định hướng hợp tác DN, nhà trường.

Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB-XH suy nghĩ thiết kế và đề xuất một “hiệp ước xã hội”, đó là cơ chế hợp tác giữa nhà trường, DN và Chính phủ trên các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm để gắn kết nội dung, chất lượng đào tạo nhân lực kỹ năng cao với nhu cầu thị trường và nền kinh tế. Theo đó, DN được tham gia xây dựng nội dung đào tạo, cử cán bộ tham gia đào tạo, tiếp nhận học viên thực tập liên thông DN – nhà trường trong quá trình đào tạo học viên khi tốt nghiệp.

Đối với nhà trường, tập trung tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao chất lượng chuyên môn, tiếp cận kỹ năng mới từ DN trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, trang thiết bị học tập, thực hành. Chính phủ thực hiện chính sách ưu đãi với tinh thần cơ sở GDNN nào, DN nào tham gia đào tạo, sử dụng nhiều học viên từ cơ sở GDNN thì được hưởng ưu đãi.

Các tỉnh, thành phố, các địa phương có trường đào tạo nghề cần ưu tiên các dự án có sự phối hợp giữa cơ sở GDNN và DN, thí dụ dành 10 -15% các dự án trên địa bàn, từ đó có thể gắn kết nhà trường và DN, đồng thời gián tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực. Bộ LĐ-TB-XH, các bộ, ngành đề xuất các mô hình mới về đào tạo nghề. Xây dựng cơ sở dữ liệu mở GDNN quốc gia để dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm, nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.

Không chỉ có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, cha ông ta còn có câu “Của bề bề không bằng có nghề trong tay”, “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, Thủ tướng nêu rõ, sự nghiệp GDNN là sự nghiệp có ảnh hưởng đến thành bại của công cuộc phát triển một quốc gia trong quá trình chuyển đổi. Thủ tướng cho rằng phải có sản phẩm sau diễn đàn, đó là một Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao NSLĐ của Việt Nam. Chỉ thị này sẽ do Bộ LĐ-TB-XH chủ trì cùng với các bộ, ngành xây dựng, sớm trình Thủ tướng. Thủ tướng cũng nhất trí cho rằng, cần có “trái tim nóng, cái đầu thông minh, bàn tay hành động” để đưa GDNN phát triển mạnh mẽ.

Tại Diễn đàn, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng thí sinh Trương Thế Diệu, người đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 vừa qua.

Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường đồng hành đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”.

Trước giờ khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày mô hình, thiết bị GDNN.

Diễn đàn đã diễn ra ba phiên thảo luận: Nguồn nhân lực có kỹ năng – Chìa khóa để nâng cao NSLĐ và tăng NLCT quốc gia; Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN – Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; DN đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hàng chục DN đã ký kết hợp tác đào tạo nghề với các cơ sở GDNN.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/11/2019

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 37,3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước đạt 65,7 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 37,3 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào cho ngành nông nghiệp ước tính khoảng 28,5 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng 11-2018. Riêng tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 10; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 1,7 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 1,15 tỷ USD, thủy sản đạt 868 triệu USD và chăn nuôi đạt 58 triệu USD. Như vậy, tính đến tháng 11, ngành nông nghiệp xuất siêu 8,8 tỷ USD (cao hơn 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/11/2019

Khen thưởng nhóm tác giả đoạt giải gạo ngon nhất thế giới

Chiều 25-11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST25, giống lúa vừa đoạt giải cao nhất trong Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 – World’s Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến 13-11 vừa qua.

Giống lúa ST25 do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng các cộng sự: tiến sĩ Trần Tấn Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu lai tạo. Giống lúa thơm này được nghiên cứu từ cách đây hơn 20 năm. Năm 2014, giống lúa thơm được đưa vào khảo nghiệm và đến năm 2016 bắt đầu trồng thử. Đây là giống lúa ngắn ngày, có tính chống chịu hạn mặn và sâu bệnh hơn hẳn một số giống lúa khác và cho sản lượng đạt tới 7 tấn/ha. Ngoài là giống lúa đặc sản, ST24 còn là giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long nhờ đặc tính sinh trưởng tốt tại vùng đất phèn, mặn. Đặc biệt ST24 rất thích hợp cho mô hình lúa – tôm hữu cơ. Gạo ST24 có đặc tính phẩm chất gạo rất trắng, cơm ngon và rất tự nhiên, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh gạo quốc tế, gạo thơm ST25 doanh nghiệp Hồ Quang (Sóc Trăng) đại diện cho gạo Việt Nam đã xuất sắc vượt qua gạo Thái Lan, giành Giải Nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2019. Trước đó, gạo ST24 cũng đã lọt vào top 3 “gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2017. Sau đó, tại Festival lúa gạo lần thứ III – 2018 diễn ra tại Long An, gạo ST24 đã giành giải Nhất.

Chia sẻ niềm vui trong buổi lễ, thay mặt nhóm nghiên cứu, kỹ sư Hồ Quang Cua đã chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng ngành nông nghiệp đã tạo điều kiện cho nhóm thực hiện nghiên cứu thành công lúa thơm ST. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng trong cả nước đã chia sẻ, động viên và ủng hộ gạo thơm ST trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện đã vinh danh và biểu dương thành tích cửa nhóm nghiên cứu là đã cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đồng chí chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục công tác quảng bá gạo thơm Sóc Trăng ST – gạo Việt Nam ngon nhất thế giới đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, kêu gọi nhóm nghiên cứu tiếp tục công tác lai tạo các dòng lúa giống chất lượng cao đưa vào sản xuất đại trà nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản xuất lúa gạo cho nhà nông cũng như thương hiệu lúa gạo Sóc Trăng.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng khen, biểu trưng tri ân cho nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST25.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/11/2019

Bình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp

Nằm trong chuỗi các hoạt động Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2019 đang diễn ra, ngày 24-11, UBND tỉnh Bình Dương đã khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tại TP Thủ Dầu Một.

Trung tâm là mô hình hợp tác ba nhà: Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp cùng xây hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm góp phần tăng số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường đóng góp của khoa học – công nghệ.

Trung tâm có bảy không gian riêng biệt, gồm: không gian làm việc chung, không gian tổ chức sự kiện, không gian họp, không gian đào tạo STEM, không gian cà phê sáng tạo, không gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực Fablab.

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tập hợp, liên kết các mạng lưới, chuỗi mạng lưới chuyên môn trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực khoa học công nghệ, phát triển sáng kiến cộng đồng và các thử nghiệm thực tế gắn liền với định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã khai trương Tổng đài 1022, công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương. Hệ thống hoạt động 24 giờ/ngày và bảy ngày/tuần (kể cả ngày lễ, tết) nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau, như: điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên internet.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ xử lý trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ thống hoặc chuyển tiếp cho cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý để có kết quả trả lời.

Giai đoạn trước mắt, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến các lĩnh vực như: thủ tục hành chính; an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ và thông tin phản ánh hiện trường về tồn tại, hạn chế, bất cập đang diễn tra tại tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, sau năm 2020 sẽ nâng cấp hệ thống thành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh Bình Dương.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/11/2019

Sản xuất thành công dầu nhiên liệu hàng hải

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã thành công trong việc chế biến một số loại dầu thô mới nhập khẩu và chuẩn bị xuất bán lô sản phẩm dầu nhiên liệu hàng hải (MFO) đầu tiên.

Thành công trong chế biến 2 loại dầu thô mới nhập khẩu

Nhằm thực hiện chiến lược đa dạng nguồn dầu thô, bổ sung cho nguồn dầu thô Bạch Hổ và các nguồn dầu thô nội địa khác đang ngày càng giảm về sản lượng, BSR đã liên tục thực hiện nghiên cứu, đánh giá các loại dầu thô nhập khẩu tiềm năng mới để đưa vào chế biến thử nghiệm/chế biến dài hạn tại NMLD Dung Quất.

Đến thời điểm hiện tại, BSR đã chế biến thử nghiệm thành công 19 loại dầu thô mới (7 loại dầu thô trong nước và 12 loại dầu thô nhập khẩu). Trong năm 2019, BSR đã đưa 2 loại dầu thô mới vào chế biến là dầu WTI Midland (Mỹ) và dầu Bonny Light (Nigeria).

Dầu thô WTI Midland có nguồn gốc từ Mỹ, sản lượng ước tính đạt hơn 3 triệu thùng dầu/ngày, là loại dầu ngọt nhẹ, được đánh giá có thể chế biến tại NMLD Dung Quất với tỉ lệ khoảng 20 – 30% thể tích khi phối trộn với các loại dầu thô khác trong “giỏ dầu thô” hiện tại của Nhà máy.

Tháng 4-2019, BSR chế biến lô dầu WTI Midland thử nghiệm đầu tiên với khối lượng khoảng 995.000 thùng. Sau khi chế biến thử nghiệm thành công lô dầu thô WTI Midland này, BSR đã lập kế hoạch và mua thêm 2 lô dầu WTI Midland với khối lượng mỗi lô khoảng 1 triệu thùng. Việc chế biến thành công các lô dầu WTI Midland không chỉ giúp BSR có thêm lựa chọn nguồn dầu thô chất lượng, sản lượng cao, giá cả phù hợp mà còn giúp cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Từ cuối tháng 10-2019, BSR tiếp tục đưa vào chế biến thử nghiệm lô dầu thô Bonny Light của Nigeria và đạt tỷ lệ chế biến ở 50% thể tích tại 107% công suất CDU và 100% công suất RFCC. Đây là loại dầu thô có phân đoạn Naphtha nặng, rất tốt để làm nguyên liệu cho phân xưởng CCR vì có chỉ số N+2A khá cao (khoảng 65%), giúp cải thiện RON của sản phẩm Reformate (cấu tử có RON cao để pha trộn xăng) và giảm độ nghiêm ngặt trong quá trình vận hành của phân xưởng này.

Tính đến hết 2019, BSR sẽ nhập tổng cộng 4 triệu thùng dầu thô WTI và dầu Bonny Light. Dự kiến, năm 2020, BSR sẽ tiếp tục nhập khẩu từ 8 – 10 triệu thùng dầu thô loại này.

BSR sản xuất thành công dầu nhiên liệu hàng hải

Tháng 10-2016, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Hàng hải Quốc tế (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đưa ra quyết định cắt giảm khí thải chứa thành phần lưu huỳnh (SOx) của các loại tàu biển sử dụng nhiên liệu MFO hoạt động trên chuyến hàng hải thuộc hải phận quốc tế. Theo đó, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải sẽ áp dụng mức tiêu chuẩn mới là tối đa 0,5% khối lượng kể từ ngày 1-1-2020 (gọi tắt là IMO 2020) thay cho mức tiêu chuẩn tối đa 3,5% khối lượng hiện nay.

Trước bối cảnh đó, BSR nhận thấy rằng sản phẩm FO của BSR có hàm lượng lưu huỳnh thấp <0,5% rất phù hợp để sản xuất MFO 0,5%S. Sản phẩm dầu FO của BSR có sản lượng sản xuất khoảng 192.000 tấn/năm. Từ năm 2018, BSR đã bắt tay vào thực hiện nghiên cứu sản phẩm MFO. Tháng 9-2019, BSR đã sản xuất thử nghiệm thành công sản phẩm MFO tại phòng thí nghiệm và đã đạt các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt.

Hiện nay, hệ thống phối trộn, kiểm soát chất lượng và hệ thống xuất bán sản phẩm MFO của BSR đã sẵn sàng. Dự kiến vào cuối tháng 11-2019, BSR sẽ xuất bán lô sản phẩm MFO đầu tiên cho khách hàng với sản lượng khoảng 6.000 tấn.

Kỹ sư Đặng Ngọc Đình Điệp, Phó Giám đốc phụ trách công nghệ NMLD Dung Quất nhận định, việc sản xuất dầu MFO theo tiêu chuẩn IMO 2020 sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm FO; thúc đẩy hợp tác giữa BSR và các đối tác – là tiền đề để BSR phát triển các sản phẩm khác trong thời gian đến.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/11/2019

Trao giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á- Thái Bình Dương 2019

Chiều 22-11, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Palace, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019 – Hạ Long (APICTA Awards 2019).

Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; tỉnh Quảng Ninh; Liên minh các tổ chức công nghệ thông tin khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APICTA); Hội đồng giám khảo; điều phối viên và thí sinh dự thi đến từ 16 tổ chức thành viên APICTA.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm bày tỏ niềm vui mừng khi Việt Nam được APICTA lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Giải thưởng APICTA lần thứ 19, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao giải thưởng APICTA trong việc tôn vinh, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo và hợp tác phát triển, ứng dụng ICT tại các nền kinh tế thành viên nói riêng cũng như khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới nói chung. Giải thưởng tạo thêm động lực cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp ICT có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đồng thời định hướng và dự báo xu thế, tiềm năng ICT trong khu vực và trên thế giới thông qua các sản phẩm đạt giải.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Quảng Ninh là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện có tầm vóc quốc gia và quốc tế, thông qua sự kiện lần này, tỉnh có thêm các cơ hội để hợp tác, tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư,đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Tỉnh Quảng Ninh mong muốn có thêm các cơ hội để hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác, đi đầu trong việc ứng dụng những sản phẩm, giải pháp mới mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội”.

Sau bốn ngày làm việc với hoạt động chính là thuyết trình và chấm thi của 25 hội đồng thi, dưới sự sát hạch của 75 giám khảo quốc tế và Việt Nam, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn từ 324 sản phẩm dự thi đến từ 16 tổ chức thành viên APICTA để trao 24 cúp cho sản phẩm giành chiến thắng (Winner) và 74 sản phẩm đạt bằng khen (Merit), trong đó hạng mục học sinh, sinh viên có bốn cúp và 32 bằng khen, hạng mục các giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin có 20 cúp và 42 bằng khen. Đoàn Việt Nam đoạt một cúp cho hạng mục công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng và tám bằng khen cho hạng mục học sinh, sinh viên và cho hạng mục doanh nghiệp, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tại Lễ trao Giải thưởng APICTA 2019 đã diễn ra nghi thức trao cờ đăng cai APICTA lần thứ 20 năm 2020 cho Malaysia. Ban tổ chức APICTA cũng trao biểu trưng cho các nhà tài trợ, cho Hội đồng giám khảo và điều phối viên các nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/11/2019

Biểu dương chiến sĩ cảnh sát giao thông cứu người

Ngày 21-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã gửi thư biểu dương Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, công tác tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đã có hành động dũng cảm cứu người lái xe Grab bị mắc kẹt ở đầu xe ô-tô Mercedes bị cháy, xảy ra sáng 20-11.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

Phó Thủ tướng biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội) nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút, sáng 20-11, tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn làm một người chết tại chỗ, nhiều phương tiện bốc cháy.

Xe ô-tô Mercedes GLC 250 do bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, đã tông vào một xe đạp điện và ba xe máy tại cầu Hòa Mục.

Sau khi làm một phụ nữ tử vong, chiếc Mercedes bốc cháy. Phát hiện một thanh niên mặc áo Grab vẫn đang bị kẹt ở đầu ô-tô, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đang trên đường tuần tra đã lao vào giải cứu.

Việc làm dũng cảm, kịp thời của Trung tá Thái đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Vinpearl Air đào tạo 180 phi công khóa đầu tiên

Ngày 20-11, Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không Vinpearl Air (VinAviation) thuộc Tập đoàn Vingroup đã khai giảng khóa 1 chuyên ngành đào tạo phi công. Với quy mô 180 học viên, khóa 1 quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất từ hơn 6.000 ứng viên đăng ký dự tuyển trên toàn quốc.

Lễ khai giảng khóa 1 đào tạo phi công của Vinpearl Air được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 180 học viên có độ tuổi đa dạng từ 18 – 33, trong đó, khoảng 50% học viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hàng không.

Phát biểu tại lễ khai giảng đầu tiên, Tổng Giám đốc Công ty Vinpearl Air Phan Xuân Đức chia sẻ: “Hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày đặc biệt của thầy và trò Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không Vinpearl Air, không chỉ bắt đầu khóa học đầu tiên mà còn góp phần đặt nền móng cho một hãng hàng không trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng, với sự đồng hành của Vinpearl Air, giấc mơ bay của các bạn trẻ Việt Nam sẽ trở thành hiện thực và cùng đưa ngành hàng không Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Ngay sau khai giảng, các học viên sẽ tham gia tập trung học khóa định hướng nhập ngành tại Trường Vinpearl Air. Tiếp đó, học viên sẽ được đưa đi đào tạo cơ bản khoảng 12 tháng tại Trường cao đẳng kỹ thuật khoa học hàng không Aviator – ACAST (Mỹ) hoặc Học viện đào tạo phi công – AAPA (Australia) và huấn luyện chuyển loại 14 tháng tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên được cấp chứng chỉ phi công tiêu chuẩn quốc tế (FAA, CASA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), có cơ hội học liên thông lên Đại học chuyên ngành Quản trị hàng không.

Trước đó, trong vòng 100 ngày kể từ khi công bố thành lập trường và tuyển sinh, Vinpearl Air đã tổ chức 10 hội thảo tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước, thu hút hơn 6.000 hồ sơ ứng tuyển. Qua nhiều vòng chọn lọc kỹ càng và nghiêm ngặt, trường đã lựa chọn ra 180 học viên xuất sắc nhất, hội đủ các điều kiện đào tạo phi công khóa đầu tiên của Vinpearl Air.

Khóa đào tạo phi công cơ bản của Vinpearl Air là chương trình phi lợi nhuận, với chi phí thấp hơn thị trường do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ và bảo đảm sắp xếp việc làm cho học viên sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, với tầm nhìn hướng tới sự phát triển dài hạn, bền vững và đóng góp cho xã hội, Vinpearl Air còn áp dụng chính sách “không ràng buộc” rất ưu việt. Theo đó, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, học viên có thể tự do lựa chọn làm việc tại bất cứ hãng hàng không nào khác tại Việt Nam và trên thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/11/2019

Thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Chính phủ vừa ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; giao UBND tỉnh trình Thủ tướng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội KKT Vân Đồn, đến năm 2030, KKT Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 10% giá trị xuất khẩu. Quy mô dân số tăng từ 52 nghìn người (năm 2019) lên 140 nghìn người vào năm 2030; tạo khoảng 89 nghìn việc làm, phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, phấn đấu đạt 15 bác sĩ và ba dược sĩ/10 nghìn dân…

Đến năm 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/11/2019

Trao Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019

Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là Origin-STT của nhóm tác giả đến từ công ty Công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS) đã được vinh danh giải Nhất duy nhất trong hệ thống sản phẩm CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 với trị giá 200 triệu đồng.

Tối 15-11, lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019 đã được diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Lễ trao giải năm nay ghi dấu ấn 15 năm lịch sử của Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Thủ tướng gửi lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư chúc mừng.

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Bình, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Kinh tế TƯ; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cùng dự có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã công bố sản phẩm đạt giải Nhất của lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt năm nay. Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là “Origin-STT”. Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%. Được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), Origin còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam. Có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, Origin-STT thực sự là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa.

Origin-STT tiết kiệm tối thiểu 10 lần thời gian, công sức nghe lại audio và gõ lại văn bản (gỡ băng) sau các phiên họp của hàng vạn cuộc họp trong cả nước trong một năm, trong đó có kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra.

Hai giải Nhì của lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt năm nay thuộc về Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh của nhóm tác giả Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; Đài Truyền hình 4.0 – Gostudio của nhóm tác giả Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream.

Ngoài ra, lĩnh vực CNTT còn có bốn giải ba và bốn giải khuyến khích.

Với chủ đề “Sức mạnh Công nghệ Số”, năm nay, giải thưởng Nhân tài đất Việt, lĩnh vực CNTT đã có tổng cộng 418 sản phẩm dự thi với ba hệ thống: Sản phẩm CNTT Kết nối – Di động; Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp; Sản phẩm Số triển vọng.

Năm 2019, Giải thưởng Nhân tài đất Việt tiếp tục tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực Môi trường. Giải Nhất lĩnh vực Môi trường năm nay cho công trình nghiên cứu “Môi trường các làng nghề Việt Nam” của Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Giải Nhất lĩnh vực Y dược năm nay dành cho hai công trình khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch” của Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E- Bộ Y tế, đại diện nhóm tác giả là GS, TS Lê Ngọc Thành và cụm công trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ổ bụng” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tác giả là Thầy thuốc Nhân dân, GS, TS Trần Bình Giang.

Giải Nhì giải Y dược năm nay cho công trình khoa học “Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi” của Khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả là TS, BS Ngô Văn Công.

Giải Nhất lĩnh vực Khoa học Công nghệ cho công trình “Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR – 152 thành xe thiết giáo cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình” của Tiến sĩ Trần Hữu Lý, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự – Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Nhân tài đất Việt năm nay còn có giải thưởng Tự học thành tài – Giải thưởng do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận. Hai để án nhận giải này là sáng chế “Xử lý rác thải sinh hoạt thành hàng hóa” của ông Đỗ Chí Lệ; tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; nơi thường trú: phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; và sáng chế “Chế tạo máy ruôi sắn củ tươi TS 08” của ông Hà Kim Tới; tại Khu 8, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

15 năm qua, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã để lại nhiều dấu ấn trên suốt chặng đường tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã vinh danh hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ, trở thành bệ phóng vững chắc cho hàng trăm sản phẩm được ứng dụng vào thực tế, phát triển và mở rộng thị trường và Giải thưởng này sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình để tìm ra các nhân tài trong tương lai. Đây là hành trình đầy tự hào không chỉ của sự nỗ lực, của ước mơ, của khát khao cống hiến khám phá khoa học mà còn của trách nhiệm, sứ mệnh từ những người đi trước truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo.

Trong lĩnh vực CNTT, trong 15 năm qua đã có 3.200 sản phẩm dự thi, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới chỉ 8 tuổi và người lớn tuổi nhất có bài dự thi là 76 tuổi. Có hơn 7.000 thí sinh đã đăng kí tham gia Nhân tài đất Việt qua 15 năm qua, trong đó có 250 thí sinh là người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những con số biết nói, cho thấy tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của cuộc thi.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Việt Nam đoạt hai Huy chương vàng cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA

Ngày 29/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi tại Da-gờ-ép (Crô-a-ti-a) đã giành thành tích ấn tượng với hai Huy chương vàng, một Huy chương bạc, hai giải đặc biệt và các giải phụ. Đoàn Việt Nam tham dự gồm các học sinh của Trường THPT Kim Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường đại học Khoa học tự nhiên) và Trường THPT Chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Cuộc thi “Phát minh sáng chế quốc tế INOVA” năm 2019 do Hiệp hội Phát minh sáng chế Crô–a-ti-a phối hợp Hiệp hội Phát minh sáng chế thế giới WIIPA tổ chức với 31 nước tham dự và hơn 500 sản phẩm dự thi là những sản phẩm có tính đổi mới, ứng dụng thực tiễn cao, có khả năng thương mại hóa và gần gũi với môi trường.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Vĩnh biệt nhà sử học tài năng, GS, NGND Hà Văn Tấn

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân (GS, NGND) Hà Văn Tấn là người cuối cùng còn lại trong nhóm “tứ trụ” mà giới khoa học lịch sử vẫn thường gọi của Khoa Lịch sử, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhưng, 21 giờ ngày 27-11 vừa qua, ông đã vĩnh biệt chúng ta, để lại nhiều tiếc thương với các đồng nghiệp, học trò và giới khoa học ha-van-tan.jpglịch sử và khảo cổ học cả nước.

Giáo sư, NGND Hà Văn Tấn sinh ngày 16-8-1937 ở xã Xuân Tiên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Năm 1946, ông tham gia đoàn Thiếu nhi cứu quốc và khi tròn 20 tuổi (năm 1957) đã đạt danh hiệu Á Nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp Ðại học Sư phạm và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử. Ba năm sau, khi còn rất trẻ, lúc mới 23 tuổi ông đã là người trực tiếp thực hiện hiệu đính cuốn Dư địa chí của danh nhân văn hóa lịch sử Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán từ thế kỷ 15. Ðược giữ lại làm công tác giảng dạy tại Khoa Lịch sử, sau đó về công tác tại Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, ông được phân công là Chủ nhiệm môn Phương pháp luận sử học. Ngay từ những năm 1960 – 1961, ông đã cùng GS Trần Quốc Vượng hoàn thành và cho xuất bản các bộ sách kinh điển như: Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam, Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Sơ yếu khảo cổ học nguyên thủy Việt Nam. Năm 1968 ông đã cùng nữ tác giả Phạm Thị Tâm ra mắt bạn đọc công trình nghiên cứu công phu Kháng chiến chống xâm lược Nguyên – Mông thế kỷ 13, ghi dấu ấn trong sự nghiệp nghiên cứu lịch sử dân tộc, một tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm… Qua quá trình dài nghiên cứu, giảng dạy, đến năm 1988, ông được điều động đảm nhiệm Viện trưởng Khảo cổ học, tiếp nối công việc quản lý của người thầy mình là GS, Viện sĩ Phạm Huy Thông. Suốt 17 năm sau đó ông đã gắn bó đời mình với bộ môn khảo cổ học.

GS, Viện sĩ Phạm Huy Thông là người tập hợp các nhà khoa học trong cả nước để nghiên cứu về thời đại Hùng Vương dựng nước và GS Hà Văn Tấn là người tiếp bước đi sâu nghiên cứu đề tài và nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ nổi bật của viện thời kỳ sau. Trong đó, ông là chủ biên ba tập sách về Khảo cổ học Việt Nam từ Thời đại đá qua Thời đại kim khí và Khảo cổ học Lịch sử Việt Nam. GS Hà Văn Tấn cũng chủ trì nhiều cuộc hội thảo khoa học về thời kỳ Hùng Vương dựng nước, tham dự các hội thảo quốc tế với tư cách Viện trưởng Khảo cổ học của Việt Nam. Tuy bận rộn với công tác nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, nhưng ông vẫn liên tục tham gia những cuộc điền giã, khai quật khảo cổ học.

Tôi nhớ mãi, 25 năm về trước, GS Hà Văn Tấn cùng tôi đi khai quật địa điểm Giồng Cá Vồ, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh). Ngay trong lán tạm đặt tại công trường khai quật, ông dặn: “Ðã làm công tác khảo cổ thì phải đi công trường khai quật, chỉ có những hiện vật khảo cổ tìm thấy mới giúp ta dựng lại lịch sử chính xác nhất…”. Chỉ vài ngày sau, tôi đang hý hoáy cạo đất bám trên một chiếc sọ cổ ở di chỉ này thì phát hiện ra một khuyên tai hai đầu thú nằm sát ngay ở mang tai. Phát hiện này khiến GS Hà Văn Tấn rất chú ý, vì nó khẳng định đây là khuyên tai chứ không phải bùa đeo trước ngực như có nhà khoa học đã nêu ra trước đây. Kỷ niệm ấy và lời dặn ấy của thầy – GS Hà Văn Tấn đã thôi thúc tôi, để ngày nay khi đã gần 80 tuổi, tôi vẫn nối tiếp thầy, tham gia công tác điền dã, khai quật khảo cổ học ở trong nước và nước ngoài…

Có thể khẳng định, GS, NGND Hà Văn Tấn là một nhà khoa học tài năng. Vốn có tư chất thông minh, am hiểu rộng, cho nên ông lấy việc học và tự học là con đường chính trong suốt sự nghiệp khoa học của mình để mang đến những công trình, tác phẩm quan trọng, góp phần vào sự phát triển của ngành sử học, khảo cổ học Việt Nam và thế giới. Ông thông thạo nhiều thứ tiếng, có thể đọc và dịch được các thứ tiếng: Hán, Pháp, Anh, Nga, Ðức, Nhật. Ông học tiếng Ðức qua sách tiếng Nga, tiếng Nhật qua sách tiếng Trung Quốc, học tiếng Sansktit (Phạn) – ngôn ngữ Ấn Ðộ cổ đại thông qua tiếng Ðức.

Trong số 250 công trình khoa học mà GS Hà Văn Tấn đã công bố thuộc khá nhiều lĩnh vực: sử học, khảo cổ học, phật học, triết học, Hán học, ngôn ngữ học, nhân chủng học… có những bài báo của ông đã trở thành tài liệu kinh điển cho việc nghiên cứu của giới làm nghề, các đồng nghiệp, học trò như: Người Phùng Nguyên và đối xứng; Vấn đề người Indonesien và loại hình Indonesien trong thời đại nguyên thủy Việt Nam; Ứng dụng thống kê toán học trong khảo cổ học; Khuyên tai hai đầu thú và quan hệ Ðông Sơn – Sa Huỳnh… Với riêng tôi, có lẽ bài Người Phùng Nguyên và đối xứng, là một trong những bài nghiên cứu hay nhất của GS Hà Văn Tấn. Văn hóa Phùng Nguyên là nền văn hóa đầu tiên của Thời đại kim khí ở Việt Nam, tiếp theo là các nền văn hóa khác: Ðồng Ðậu, Gò Mun, Ðông Sơn. Chỉ từ các hoa văn trên đồ gốm Phùng Nguyên, GS Hà Văn Tấn đã nhìn thấy được nghệ thuật trang trí tiêu biểu của người Phùng Nguyên. Ðó là cách trang trí dải gồm những hình đóng kín và rời. Các họa tiết đó (đóng kín, rời hoặc nối nhau) thường có đối xứng gương hay đối xứng trục quay. Người thời Phùng Nguyên thích dùng các đồ án đối xứng trục bậc hai. Tôi nhớ, GS Hà Văn Tấn đã viết: “Ðối với người Phùng Nguyên, cái đối xứng quả là yếu tố của cái đẹp. Tổ tiên nghìn xưa của chúng ta cảm thấy như vậy và giờ đây, đứng trước những đường nét của người xưa, chúng ta vẫn nhận thấy điều đó…”.

Với những cống hiến to lớn và những thành tựu khoa học xuất sắc, GS, NGND Hà Văn Tấn đã được Nhà nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ với tác phẩm tiêu biểu: Theo dấu các văn hóa cổ, năm 2000. Bên cạnh đó là nhiều tặng thưởng cao quý của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng ba cùng nhiều tặng thưởng, vinh danh khác trong nước và quốc tế. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn, một khoảng trống khó bù lấp với giới sử học và khảo cổ học nước nhà.

PGS, TS NGUYỄN LÂN CƯỜNG TỔNG THƯ KÝ HỘI KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/11/2019

Triển lãm biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh

Ngày 23-11, tại số 1 đường Bacu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã Khai mạc Triển lãm “Biển, đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam đang diễn ra tại Vũng Tàu.

Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo liên hoan phim; đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đông đảo người dân TP Vũng Tàu.

Tại triển lãm, Viện phim Việt Nam giới thiệu tới công chúng 200 hình ảnh về biển, đảo Việt Nam trong một số phim tài liệu, phim truyện, như: Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm…; các phim về biển, đảo trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế như phim Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc, Làng xây đảo, Biển xanh kỳ thú…Với những hình ảnh đẹp, nhiều ý nghĩa, triển lãm là dịp để công chúng cảm nhận được những nét đẹp về biển, đảo quê hương; khơi dậy, vun đắp tình yêu đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của dân tộc…

Triển lãm mở cửa từ ngày 23 đến 27-11.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/11/2019

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Bùi Hiển

Nhân dịp 100 năm Ngày sinh nhà văn Bùi Hiển, sáng 22-11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm và hội thảo “Nhà văn Bùi Hiển – văn và đời” với sự tham dự của đông đảo các nhà văn hội viên, các nhà nghiên cứu, phê bình, lý luận và những người thân trong gia đình nhà văn.

Nhà văn Bùi Hiển, sinh năm 1919 tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1957) và tham gia nhiều khóa Ban Chấp hành Hội, là Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Cuộc đời cầm bút của ông gắn liền với sự phát triển của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Ông đã để lại 32 đầu sách sáng tác ở các thể loại: truyện ngắn, ký, phê bình, tiểu luận và chín cuốn sách dịch cùng nhiều ghi chép. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông đã để lại dấu ấn trên văn đàn như: Nằm vạ (năm 1941), Ánh mắt (1961), Ngơ ngẩn mùa xuân (1992), Bạn bè một thuở (1999)…

Năm 2001, nhà văn Bùi Hiển vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật. Ông mất ngày 11-3-2009 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Các tác phẩm của ông gần gũi với cuộc sống đời thường, bình dị và tinh tế, nhất là ở thể loại truyện ngắn, mang phong cách sáng tác riêng đậm nét. Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình nhà văn Bùi Hiển đã ra mắt cuốn sách Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri (NXB Văn học và Như Books ấn hành). Sách dày 340 trang, bao gồm bốn phần nội dung chính: Con đường văn chương và Nhật ký, Ân tình bạn bè, Gia đình, Trong ký ức người thân, qua đó bao quát toàn bộ cuộc đời sáng tác của nhà văn.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Khám phá tranh Hàng Trống qua công nghệ hiện đại

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, chiều 20-11, Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Tranh dân gian Hàng Trống”.

Tranh Hàng Trống là dòng tranh dân gian tiêu biểu cho thị hiếu người Hà Nội xưa, hiện chỉ còn duy nhất một gia đình giữ nghề. Tại triển lãm, 50 bức tranh Hàng Trống được trưng bày theo các chủ đề: “Tranh thờ”, “Tranh Tết”, “Tranh thế sự” giúp công chúng hiểu thêm về nghệ thuật tranh Hàng Trống. Bên cạnh đó, hơn 100 bức tranh Hàng Trống cũng được đưa vào trình chiếu theo công nghệ 3D Mapping, cho phép người xem khám phá tranh dưới dạng 3D. Triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm, ứng dụng công nghệ “Xử lý hình ảnh ở thời gian thực”. Với công nghệ này, trí tuệ nhân tạo sẽ “học hỏi” thủ pháp và “vẽ lại” hình ảnh của mỗi khách tham quan bằng phong cách của tranh Hàng Trống. Đồng thời, công nghệ này sẽ xử lý ngay hình ảnh của khách để đưa vào tranh. Vì vậy, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hình ảnh của chính mình trong một bức tranh dân gian.

Triển lãm kết thúc vào ngày 27-11.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/11/2019

Trao sách tặng trẻ em dân tộc thiểu số

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa trao tặng hơn 4.000 đầu sách, trang thiết bị phục vụ việc đọc và trang phục ấm cho các thư viện cấp tỉnh, huyện và một số trường học trên địa bàn “cửa ngõ Tây Bắc” là tỉnh Hòa Bình.

Việc trao tặng sách này cũng nằm trong đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề án mang cái tên rất hay là: “Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt”. Các thư viện được nhận sách ngoài thư viện tỉnh còn có thư viện của sáu trường liên cấp ở các huyện khác và thư viện các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc… Vụ Thư viện cũng trực tiếp yêu cầu các thư viện được nhận sách, cần nhất là giữ gìn và phát huy hiệu quả của sách, tránh tình trạng sách không được sử dụng đúng mục đích, gây lãng phí.

Để cổ động cho đề án “Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt” ra cả nước, trong cuộc tổng kết công tác thư viện năm 2019 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa qua, lãnh đạo Vụ Thư viện cũng yêu cầu Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh, thành phố trong khu vực) tập trung thực hiện tốt các văn bản pháp quy về ứng dụng văn hóa đọc của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện; xây dựng thư viện dùng chung và khuyến khích chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống liên hiệp; tích cực luân chuyển sách báo về các cơ sở, mà sáng tạo đặc biệt của việc luân chuyển này tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là tạo ra các thư viện lưu động bằng ô-tô đa phương tiện từ đầu năm nay.

Trong năm 2019, thành quả của việc mang tri thức đến với người dân bằng xe ô-tô lưu động đa phương tiện, gọi là xe “Ánh sáng tri thức”, được ông Lý Hoàng Vũ – Chủ tịch liên hiệp (Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau) cho biết là đã có 12 trong 13 thành viên trong liên hiệp được trang bị và lưu hành thường xuyên “thư viện lưu động”. Công tác bổ sung sách báo và phục vụ bạn đọc của liên hiệp bằng “thư viện lưu động” trong năm 2019 đạt con số là 163.00 bản sách và hơn 50.000 các loại báo, tạp chí…

Bên cạnh việc thúc đẩy văn hóa đọc đang được triển khai đồng loạt trên khắp cả nước, có một tin đáng mừng khác là Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa khai trương Khu trải nghiệm cùng di sản. Đây là một điểm nhấn trong chương trình “Giáo dục di sản theo phương pháp mới”, được đặt tại nhà Hữu Vu, khu điện Đại Thành, nằm trong di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Những khán giả trọng tâm mà khu trải nghiệm này hướng tới là các em học sinh, có thể tham gia theo lớp hoặc cùng gia đình. Để một mặt là tìm hiểu chuyên sâu về di sản bằng các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, iPad… liên tục chiếu phim, clip về lịch sử khoa cử Việt Nam. Không gian của khu trải nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị thực hành, để các em học sinh trực cảm học hỏi, vẽ, nặn, trình chiếu, thuyết trình về kiến thức di sản trên tinh thần mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/11/2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới – Hạ Long

Tối 15-11, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh đã chính thức diễn ra khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới – Hạ Long 2019.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ quán Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; lãnh đạo chín tỉnh đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà tài trợ…

Với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019 thu hút 114 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Mông Cổ, Cuba, Ethiopia, Canada, Moldova, Brazil, Đức, Tajikistan, Nga, Turkmenistan, Iran, Lào, Ai Cập, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Chile, Slovakia, Ukraine, Cam-pu-chia và nước chủ nhà Việt Nam cùng bảy Hội đồng thành viên giám khảo có uy tín trên thế giới.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức 13 màn biểu diễn đến từ 11 quốc gia: Nhào lộn trên sào, Thang lắc, Dây chùng của đội Việt Nam; Lắc vòng của đội Đức; Ảo thuật của đội Cuba; Quay thảm của đội Ethiopia; Tung hứng đôi nam của đội Mexico; Dây lụa đôi của đội Lào; Hề của đội Chile; Đứng tay của đội Ai Cập; Cột đôi nam nữ của đội Moldova; Đứng tay nữ của đội Nga; Đu vòng nam nữ của đội Mỹ và Nhật Bản.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11 đến 17-11.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/11/2019

Ra mắt khu trải nghiệm cùng di sản tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chiều 15-11, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hoá, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã cho mắt Khu trải nghiệm cùng di sản để phục vụ thực hiện “Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới”

Khu trai nghiem van mieu quoc tu giam.png

“Khu trải nghiệm cùng di sản” là nơi diễn ra các hoạt động, trải nghiệm dành cho khách tham quan, nhất là các em học sinh có dịp tìm hiểu chuyên sâu về di sản. Không gian này được trang bị đầy điều kiện phù hợp cho các hoạt động giáo dục di sản: bàn, ghế cho các hoạt động của học sinh như vẽ, nặn… và các thiết bị hiện đại: máy tính, máy chiếu, máy tính bảng.. phục vụ cho các hoạt động chiếu phim, clip về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, về lịch sử khoa cử Việt Nam. Tại đây cũng có các phương tiện để phục vụ việc trình chiếu, thuyết trình của khách tham quan.

“Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới” đã được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám triển khai từ năm 2016. Chương trình có nội dung định hướng cho học sinh hiểu về di sản và nhận thức được các giá trị đa dạng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, gắn kết lịch sử với đời sống đương đại bằng những phương pháp giáo dục mới, hiện đại. Học sinh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể học nhiều khía cạnh về lịch sử, truyền thống hiếu học, kiến trúc, mỹ thuật, phong tục tập quán.

Đến nay, Chương trình đã xây dựng được gần 20 chủ đề giáo dục theo lứa tuổi, cấp học, tích hợp với kiến thức trên lớp như: Mãnh hổ hạ sơn, Lớp học xưa, Khám phá kiến trúc cổ, Đánh giá môi trường di tích, Vinh quy bái tổ, Khám phá bia Tiến sĩ, Sách và mộc bản, Ơ kìa con nghê... Tham gia chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm mang tính chủ động, tích cực, sáng tạo. Sau khi tham quan, học sinh sẽ được hướng dẫn, sáng tạo ra những sản phẩm của mình thông qua kiến thức thu được từ tham quan di tích. Với việc ra mắt Khu trải nghiệm, khách tham quan nói chung, các em học sinh nói riêng có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Hoạt động Văn hoá, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai trương phòng trưng bày các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Phòng trưng bày giới thiệu những quà lưu niệm được thiết kế công phu và chế tác bởi các nghệ nhân của các làng nghề của Hà Nội, mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống của Thủ đô.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan

Ngày 29-11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28-11, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, C03 cũng ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. C03 đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/11/2019

Khởi tố đối tượng chống Nhà nước

Ngày 26-11, tại TP Bạc Liêu, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững (ngụ tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Chí Vững, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Cà Mau, ngụ tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố ngày 16-4-2019, bắt tạm giam ngày 23-4-2019 đến nay.

Cũng theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu, bằng các tài khoản facebook tên “Nguyễn Chí Vững, “Viên gạch nhỏ”, trong khoảng thời gian từ ngày 4-5-2018 đến 31-8-2018, tại nơi cư trú, thông qua phương tiện điện thoại di động, Vững đã chủ trì phát trực tiếp (livestream) năm lần có 11 tài khoản tham gia, hàng trăm lượt thích và chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, bịa đặt những thông tin sai sự thật, gây hoang mang, tạo sự nghi ngờ, bất mãn, làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan tổ chức, chính quyền…

Ngoài ra, Nguyễn Chí Vững còn tham gia các nhóm kín “Giặc cỏ”, nhắn tin qua ứng dụng messenger để thảo luận về cách thức biểu tình, kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình để phản đối Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu… Nguyễn Chí Vững thuê đối tượng Nguyễn Chí Bền làm 100 ná thun chuẩn bị biểu tình dịp Quốc khánh 2-9-2018 tại trung tâm thành phố, bị phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hai lần về các hành vi “Tụ tập đông người nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đáng chú ý, tại phiên tòa sơ thẩm này, bị cáo Nguyễn Chí Vững khai nhận, do nhận thức kém, nghĩ đơn giản là mình có quyền được nói thì có thể nói những gì mình nghĩ, mà không quan tâm đến những điều đó có thật sự khách quan, đúng đắn hay không, càng không biết việc livestream những nội dung sai trái là vi phạm pháp luật. Đồng thời, bị cáo Vững thừa nhận sai lầm, ăn năn hối cải, mong muốn được sự khoan hồng của Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên bị cáo Nguyễn Chí Vững phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự; đồng thời phạt bị cáo sáu năm tù, hai năm quản chế tại địa phương.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/11/2019

Tưởng niệm các nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, sáng 17-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Tham dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông (ATGT) các tỉnh thành và hơn 1.000 người đại diện cho các lực lượng, tổ chức đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tưởng niệm còn có sự tham gia của 10 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: TNGT là một thảm họa, gây ra tổn thất hết sức nặng nề cho gia đình, cộng đồng và xã hội, nên từng người dân phải nâng cao nhận thức trong việc chấp hành trật tự ATGT, phòng tránh TNGT và nâng cao trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT. Qua Lễ tưởng niệm, các ngành, các cấp cũng kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.

Hiện TNGT vẫn là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu với 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại 2% tổng GDP (hơn 1.500 tỷ USD) mỗi năm. Tại Việt Nam, trong 10 tháng năm 2019, đã xảy ra 14.251 vụ TNGT làm 6.318 người chết, 10.837 người bị thương.

Tháng Mười Một 17, 2019

Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi nhận Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019: Giải nhất lĩnh vực môi trường trao cho công trình nghiên cứu Môi trường các làng nghề Việt Nam

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 6:30 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 11 năm 2019.

Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi nhận Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019: Giải nhất lĩnh vực môi trường trao cho công trình nghiên cứu Môi trường các làng nghề Việt Nam

Tối 15/11, tại Hà Nội, báo Dân Trí phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư chúc mừng. Đến dự và trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư; Tô Lâm, Bộ trưởng Công An. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi lễ, các giải thưởng đã được trao gồm: Tự học thành tài; Giải nhất lĩnh vực khoa học – công nghệ; Giải nhất và Giải nhì lĩnh vực y, dược học; Một giải nhất và giải nhì về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Giải nhất lĩnh vực môi trường được trao cho công trình nghiên cứu Môi trường các làng nghề Việt Nam của Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh, Danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại..

Trong tin phát trên VTV2, chúng tôi vui mừng thấy GS TS Chi duyên dáng thanh mảnh trong tà áo dài Việt Nam tiến lên nhận giải và hoa. Bà đã vượt qua tai nạn giao thông nặng tháng 9/2018, phải mổ khẩn cấp tại bệnh viện Việt Đức, rồi điều trị hoại tử tại bệnh viện Y học cổ truyền quân đội.

Xin chúc bà có sức khỏe ổn định để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học và vui sống cùng chồng và con trai mới lập gia đình cuối năm 2018 tại Hà Nội.

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 11 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 6:18 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 11 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan

Nguyen Xuan Phuc tiep chu tich kazakhstan

Nguyen Thi Kim Ngan tiep Kazakhstan

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Chiều 8-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và đoàn doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Nguyen Xuan Phuc va bo truong thuong mai Hoa Ky.jpg

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Wilbur Ross và đoàn DN Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ trưởng Wilbur Ross trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong quan hệ thương mại, đầu tư, thiết thực hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quân hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ trên tất cả cảc lĩnh vực, trong đó quan hệ kinh tế, thương mại tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đóng vai trò trọng tâm và là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương; đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) để trao đổi các vấn đề kinh tế, thương mại cùng quan tâm và thúc đẩy thương mại hai chiều, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho các DN hai nước. Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) thời gian qua trong việc xây dựng Kế hoạch hành động nhằm hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của lĩnh vực hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện cấp cao Chính phủ Việt Nam đã dành thời gian tiếp; cho rằng, điều này thể hiện sự trọng thị và đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoa Kỳ. Ông cho biết, trong phái đoàn lần này có nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, chứng tỏ họ rất quan tâm thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, và chúng ta cần tận dụng cơ hội này. Ông cho rằng, việc thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam thời gian qua liên tục tăng cho thấy thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực Đông Nam Á. Đây là phép thử cho khả năng hiện thực hoá các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Ông cho biết, các tập đoàn Hoa Kỳ rất mong được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam; mong Chính phủ Việt Nam cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục để tạo thuận lợi trong kinh doanh hơn nữa. Các tập đoàn Hoa Kỳ đã sẵn sàng tài chính, kinh nghiệm để đầu tư các dự án khác nữa ở Việt Nam. Do đó, ông mong Chính phủ tạo điều kiện cho các DN Hoa Kỳ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ có kế hoạch tổ chức một phái đoàn DN đến Việt Nam để tìm cơ hội thúc đẩy về hợp tác năng lượng vào tháng 3-2020. Đây là cơ hội tốt để hai bên thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này. Chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác về y tế bởi Hoa Kỳ có thế mạnh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực này. Ông mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại.

Cũng tại buổi tiếp, đại diện một số tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ vinh dự được đến thăm Việt Nam lần này, đồng thời bày tỏ mong muốn được tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực; cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, đối tác Việt Nam đã hỗ trợ, hợp tác tích cực trong công cuộc làm ăn thời gian qua. Các tập đoàn Hoa Kỳ mong muốn được tăng cường quan hệ thương mại, đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương; mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cảm ơn các ý kiến của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ, nhất là tạo điều kiện cho các dự án mà Hoa Kỳ đang triển khai tại đây; mở cửa thị trường cho một số sản phẩm của Hoa Kỳ vào Việt Nam thuận lợi. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm thị trường Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, hàng không, tài chính… Việt Nam đang tiến hành cổ phần hoá các DN Nhà nước, do đó tạo điều kiện cho các DN mạnh của Hoa Kỳ trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp này. Thủ tướng mong các DN, hiệp hội DN Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam sẽ sớm mở đường bay trực tiếp tới Hoa Kỳ, do đó có nhu cầu lớn gia tăng số lượng tàu bay. Thủ tướng cũng mong Hoa Kỳ tăng cường cử các đoàn DN lớn vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn, nhất là trong năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Wilbur Ross cảm ơn nỗ lực của Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nhất là hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, bền vững. Theo ông, chỉ có quan hệ thương mại, đầu tư thể hiện rõ mối quan hệ bền vững của hai bên.

★ Sau cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại quan trọng.

★ Ngày 8-11, tại Trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Uyn-bơ Rốt cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, từ góc độ của cơ quan quản lý ngành thương mại và công nghiệp, Bộ Công thương Việt Nam hết sức quan tâm thúc đẩy mối quan hệ này với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, chân thành của Hoa Kỳ. Ðây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể thúc đẩy thực chất quan hệ Ðối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực xử lý, giải quyết các kiến nghị của Hoa Kỳ, tạo môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, bảo đảm doanh nghiệp Hoa Kỳ yên tâm hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh bền vững, phù hợp pháp luật Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự bế mạc HNCC ASEAN lần thứ 35

Chiều 4-11, tại Thái-lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 35, các hội nghị liên quan và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái-lan – Chủ tịch ASEAN 2019 cho Việt Nam – Chủ tịch ASEAN 2020.

Nguyen Xuan Phuc nhan bua Chu tich ASEAN

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha điểm lại những kết quả chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái-lan, được phản ánh trong nhiều văn kiện đã được thông qua, nổi bật là Tuyên bố Tầm nhìn về Tăng cường đối tác vì sự bền vững và Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Với chủ đề “Tăng cường đối tác vì sự bền vững”, Thái-lan nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường quan hệ đối tác trong và ngoài ASEAN, đặt mục tiêu thúc đẩy bền vững vì một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, Thái-lan đã tích cực thúc đẩy thành lập nhiều Trung tâm ASEAN, đáp ứng các nhu cầu phát triển đa dạng của khu vực, trong đó Trung tâm đào tạo về công tác xã hội, Trung tâm tuổi già năng động và sáng tạo, Trung tâm nghiên cứu và đối thoại về phát triển bền vững được khai trương chính thức dịp HNCC ASEAN 35.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 2/11/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương

Ngày 1-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của Đề án, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến phát biểu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chuẩn bị công phu, chu đáo, tiếp thu nghiêm túc, kỹ lưỡng ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng. Bộ Chính trị cơ bản tán thành những nội dung đã nêu tại Tờ trình và Đề án, nhất trí những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Sau hơn sáu năm thực hiện Quyết định 159 của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai nhiều công việc, khá toàn diện, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính; chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Bám sát Quy định 163 của Bộ Chính trị khoá XI, trong hơn sáu năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có quyết tâm rất cao, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm khoa học, chặt chẽ, nền nếp, bài bản, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chắc chắn, rõ đến đâu xử lý đến đó, công khai, minh bạch. Nhất là, đã phát huy tốt cơ chế chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các khâu trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng từ thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, rồi đến điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản tham nhũng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, khó khăn sau hơn sáu năm thực hiện Quy định 163 và Quyết định 159 của Bộ Chính trị khoá XI, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Bộ Chính trị thống nhất cao cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 và Quyết định 159 nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, đề cao quyền hạn, trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trong tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Nội chính Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án và các dự thảo quy định, quyết định, ký ban hành để tổ chức thực hiện.

Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

Bắc Văn

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu

Chiều 31-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP) do ông B.Lan-giơ, Chủ tịch INTA dẫn đầu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn INTA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những đóng góp tích cực của ông B.Lan-giơ trong việc thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – EU.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2019 đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – EU với hàng loạt các chuyến thăm cấp cao của cả hai bên, đồng thời, nhiều hiệp định đã được ký kết và bắt đầu có hiệu lực. Quan hệ hợp tác được mở rộng, đi vào chiều sâu với các trao đổi hiệu quả và thiết thực, giúp tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh hai bên sẽ kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại và hợp tác, cũng như giải tỏa một số tồn đọng trong quan hệ. Thủ tướng cũng đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ kinh tế, thương mại hai bên.

Chủ tịch INTA B.Lan-giơ bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là dịp tốt để tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và EU; nêu rõ, mối quan hệ tích cực hai bên dựa trên nền tảng quan trọng, sự hiểu biết chung. Ông đặc biệt nhấn mạnh quyền của mỗi bên về bảo đảm độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập trong đường lối phát triển; khẳng định mạnh mẽ, EU hoàn toàn ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay, việc duy trì quan hệ ổn định Việt Nam – EU gửi ra thế giới những thông điệp, tín hiệu tích cực, là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.

Ông Lan-giơ nhấn mạnh, điều quan trọng là hai bên đã ký các hiệp định EVFTA và EVIPA, thể hiện quyết tâm hướng đến thương mại bền vững, công bằng, tự do. Ông cho biết, chuyến đi này của đoàn nhằm hoàn thiện các công tác, phục vụ EP dự kiến bỏ phiếu thông qua hai hiệp định này vào tháng 2-2020. Do đó đoàn đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan của Việt Nam. EP cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong chuyến thăm làm việc này. Đồng thời, EU cũng rất quan tâm vấn đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam, do đó mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch INTA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chủ tịch B.Lan-giơ và các nghị sĩ INTA đã có tiếng nói tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVFTA và EVIPA, đặc biệt là việc tổ chức chuyến thăm làm việc lần này nhằm trao đổi với Quốc hội và các cơ quan Chính phủ Việt Nam về tình hình chuẩn bị phê chuẩn và thực thi các cam kết trong EVFTA. Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa kinh tế chiến lược của Hiệp định EVFTA và EVIPA đối với quan hệ Việt Nam – EU cũng như việc thúc đẩy xu hướng liên kết kinh tế mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Sau khi hai Hiệp định được ký chính thức vào ngày 30-6-2019, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đầu mối (Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ phê chuẩn EVFTA và EVIPA; hồ sơ sau đó sẽ được các cơ quan của Quốc hội thẩm tra và trình Quốc hội thảo luận và xem xét phê chuẩn.

Thủ tướng tin tưởng với ý nghĩa quan trọng chiến lược của EVFTA và EVIPA, EP và Quốc hội Việt Nam sẽ sớm xem xét phê chuẩn để các hiệp định này có hiệu lực trong thời gian sớm nhất, cụ thể hóa những lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng hoan nghênh việc EU quan tâm tới châu Á – Thái Bình Dương và lập trường của EU ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông; mong EU tiếp tục đóng vai trò tích cực, xây dựng tại khu vực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và EU là những người bạn hết sức gắn bó; mong muốn quan hệ EU – ASEAN và hợp tác Việt Nam – EU trong khuôn khổ đa phương sẽ được tăng cường trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam và EU sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất thời gian tới.

Cảm ơn các ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông B.Lan-giơ nhấn mạnh, chuyến thăm này là cơ hội tốt để hai bên trao đổi quan điểm trên tinh thần tin cậy lẫn nhau; tin tưởng thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có nhiều tiến triển tích cực, mạnh mẽ. Việt Nam sẽ hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/11/2019

Đưa tàu cá Việt Nam ra biển nước ngoài khai thác hợp pháp

Ngày 14/11, Đại diện Cục Đăng kiểm Xô-lô-môn đã đến tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra một số tàu cá trước khi cho phép các tàu vào nước này khai thác hải sản. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa tàu cá đi hoạt động đánh bắt hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, trong đó, tỉnh Quảng Ngãi là một trong ba địa phương được Chính phủ chọn thí điểm. Tàu cá QNg 90627 của ông Võ Văn Lựu (trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là một tàu trong đội tàu được chọn dưa qua Xô-lô-môn khai thác hải sản.

Việt Nam và Hà Lan đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 14/11, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam do Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam tổ chức.

Điểm chung của nông nghiệp Hà Lan và Việt Nam là tiềm năng phát triển nhóm sản phẩm rau củ, hoa và trái cây. Việc đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Hà Lan là cơ hội tốt để đoanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, học hỏi, nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ sản xuất tiên tiến; nhất là trong các khâu quan trọng như nghiên cứu sản xuất giống, thu hoạch, bảo quản và chế biến.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/11/2019

Thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường

Chiều 13-11, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Ngày 21-6-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 761/QÐ-TTg về việc thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm công nghệ xử lý môi trường thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng. Trung tâm có nhiệm vụ chủ trì điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người sau chiến tranh; xử lý ô nhiễm hóa chất độc, chất nguy hại, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường trong phạm vi toàn quốc; chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm hóa chất độc, chất nguy hại, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh, Trung tâm không chỉ là một đơn vị mà là hạt nhân để từ đây hình thành mạng lưới hệ thống ứng phó với các sự cố về môi trường trên toàn quốc. Ðồng thời là đầu mối quan trọng, tạo thuận lợi hơn để thúc đẩy các dự án hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng mong muốn, các quốc gia, các tổ chức quốc tế tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ Quốc phòng và Trung tâm để giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề về chất độc, môi trường; đề nghị các bộ, ngành, địa phương, người dân tích cực tham gia xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, tập huấn về các kỹ năng cần thiết để xử lý ngay tại chỗ các sự cố về môi trường với sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, trong đó có sự đóng góp của NACCET

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Xu-đăng

Sáng 13-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, đưa 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Phái bộ Nam Xu-đăng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ chủ trì buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, sau một năm làm nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã khám, chữa bệnh cho gần 2.000 bệnh nhân, phẫu thuật 59 ca, trong đó có 19 ca trung phẫu, đại phẫu, năm trường hợp vận chuyển bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Ðồng chí khẳng định, việc Việt Nam tiếp tục cử lực lượng Quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ ở cả cấp độ cá nhân và đơn vị, thể hiện ý chí chính trị nhất quán, chủ trương tích cực trong việc đóng góp duy trì hòa bình, an ninh tại khu vực và trên thế giới, phù hợp những cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các hội nghị cấp cao và các diễn đàn quốc tế.

Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đoàn kết chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và LHQ giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sĩ quan và đơn vị, các nước hoạt động tại phái bộ, trở thành những đại sứ hòa bình của Việt Nam, góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè thế giới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 13/11/2019

800 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Trung Quốc

Tối 12-11, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, thuộc Thành phố Lào Cai đã khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm 2019, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp. Tham dự Hội chợ còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hoi cho Viet Trung

Hội chợ có chủ đề “Thiết thực, hợp tác – Hội nhập, phát triển”, đây là hoạt động xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019, nhằm kết nối thị trường Lào Cai với cả nước, thị trường trong nước với thị trường Trung Quốc.

Tại Hội chợ có 205 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc, đến từ các tỉnh Vân Nam, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Đông và 550 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, còn có 45 gian hàng của các nước và vùng lãnh thổ thứ ba như: Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan.

Các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, các quốc gia và vùng lãnh thổ thứ ba mang đến Hội chợ các sản phẩm, mặt hàng nông – lâm – hải sản, cơ khí, điện tử, đồ gỗ, đồ da, may mặc, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ… Đây là những sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài nước, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung và Trung – Việt được tổ chức thường niên, luân phiên giữa tỉnh Lào Cai và huyện Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc), nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và các nước vùng lãnh thổ thứ ba, vì mục tiêu hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển. Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường…

Trong khuôn khổ Hội chợ, các doanh nghiệp hai bên và các nước vùng lãnh thổ thứ ba tiến hành hoạt động giao thương, ghi nhớ, ký kết hợp đồng thương mại và du lịch; tọa đàm trao đổi về phát triển chuỗi sản phẩm nông sản và thương hiệu sản phẩm địa phương; tổ chức tham quan, khảo sát một số điểm du lịch và cơ sở sản xuất ở Lào Cai.

Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 17-11-2019.

Quốc Hồng

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 10/11/2019

Thả hơn 1.530 con rùa quý hiếm về biển

Từ đầu năm đến cuối tháng 10-2019, Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) đã có 41 lượt rùa biển lên bãi đẻ; trong đó 20 tổ rùa đẻ thành công với 1.972 trứng, số rùa con thả về biển 1.535 con. Ban quản lý vườn đã cứu hộ bốn con rùa trưởng thành thả về biển an toàn. Các cá thể này thuộc bộ rùa biển gồm rùa xanh, đồi mồi và quản đồng thuộc danh sách các loài nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ. Để bảo tồn rùa biển, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu ngành chức năng đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài rùa nguy cấp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/11/2019

Thực hiện mọi biện pháp phù hợp bảo hộ công dân trong vụ 39 người chết tại Anh

Trưa 8-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân chết trong công-ten-nơ tại Anh vào ngày 23-10 vừa qua để bàn các biện pháp bảo hộ công dân.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, ngày 7-11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân chết trong công-ten-nơ, được phát hiện tại hạt Ê-xếch, đông bắc Luân Ðôn, vào ngày 23-10 đều là người Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, cuộc họp nhằm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Anh và luật pháp quốc tế.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ðoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng dẫn đầu đã sang Anh từ ngày 3-11 để phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Anh đẩy nhanh tiến trình xác minh nhân thân và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Ngày 7-11, phía Anh và Việt Nam đã đồng thời xác nhận 39 nạn nhân là công dân Việt Nam.

Ở trong nước, Bộ Ngoại giao đã tích cực phối hợp UBND các địa phương liên quan triển khai việc tổng hợp nguyện vọng của 39 gia đình trình báo có con mất tích tại Anh trùng khớp với 39 nạn nhân được công khai ngày 7-11, hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật Anh để có thể làm thủ tục nhận 39 thi hài từ phía Anh. Bộ Ngoại giao đã trực tiếp thông báo, chia buồn tới 39 gia đình nạn nhân tại Việt Nam.

★ Ðại sứ quán Việt Nam tại Anh ra thông báo bày tỏ vô cùng đau xót trước việc 39 người Việt Nam chết tại Ê-xếch; gửi lời chia buồn, sự cảm thông sâu sắc tới các gia đình người bị nạn. Ðại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ðoàn công tác liên ngành của Chính phủ đang có mặt tại Anh, các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa người thân về nước trong thời gian sớm nhất.

Thông báo của Ðại sứ quán cho biết, các gia đình có người bị nạn trong vụ việc ở Ê-xếch cần trợ giúp về thủ tục đưa di hài/thi hài người thân về nước có thể liên hệ theo số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 84 84 hoặc số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Ðại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181 501.

★ Ðoàn đại diện Ðại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Hội người Việt Nam tại Anh và Hội sinh viên Việt Nam tại Anh do Ðại sứ Trần Ngọc An dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân Việt Nam tại Ê-xếch.

★ Chiều 7-11 (giờ địa phương), cảnh sát hạt Ê-xếch, Vương quốc Anh đã ra thông báo chính thức xác nhận nhân thân của các nạn nhân trong vụ 39 thi thể được phát hiện trong một công-ten-nơ tại hạt Ê-xếch, đông bắc thủ đô Luân Ðôn hôm 23-10. Ðại diện cảnh sát hạt Ê-xếch bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết đây là bước đi quan trọng trong cuộc điều tra phối hợp với cảnh sát Việt Nam.

★ Tối 7-11, Ðại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam G.Oát gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Theo Ðại sứ, bước tiếp theo cần làm là bảo đảm thi thể các nạn nhân được trở về nhà và nơi an nghỉ cuối cùng trong thời gian sớm nhất.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 9/11/2019

Bóng đá Việt Nam thắng lớn tại lễ vinh danh AFF Awards 2019

Tối 8-11, lễ vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc của bóng đá Ðông – Nam Á năm 2019 (AFF Awards 2019) do Liên đoàn Bóng đá Ðông – Nam Á (AFF) tổ chức, đã diễn ra tại khách sạn Marriott (Hà Nội) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục – Thể thao và lãnh đạo AFF.

Quang Hai duoc vinh danh

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Chủ tịch AFF Khi-ép Sa-mét nhấn mạnh: Năm vừa qua là một năm thành công của bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xứng đáng nhận quyền đăng cai AFF Awards 2019.

Với sự công nhận của Liên đoàn Bóng đá châu Á, AFF ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để trở thành liên đoàn tốt nhất trong khu vực châu Á. Các giải bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển liên tục được tổ chức, giúp bóng đá ở các nước và các liên đoàn thành viên phát triển mạnh mẽ thời gian qua.

Thay mặt nước chủ nhà đăng cai buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải phát biểu: Việt Nam rất tự hào được đóng góp vào thành công chung của bóng đá khu vực và châu lục với ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tốp bốn ASIAD, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, VFF vinh dự được AFF tín nhiệm trao quyền đăng cai đêm ga-la trao các giải thưởng bóng đá Ðông-Nam Á 2019.

Trước đó, với việc tổ chức buổi lễ tại Hà Nội đã cho thấy bóng đá Việt Nam được AFF trao tặng những giải thưởng quan trọng nhất của năm 2019 và kết quả đúng như dự đoán khi cả ba giải thưởng lớn của AFF là: Ðội tuyển nam của năm, Huấn luyện viên (HLV) nam của năm và Cầu thủ nam của năm đã thuộc về đội tuyển Việt Nam, HLV Pắc Hang-xơ và cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ Trần Văn Vũ của Việt Nam cũng đoạt thêm Giải Cầu thủ bóng đá trong nhà (futsal) hay nhất. Ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, Ðặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu Ðông – Nam Á. Trong khi đó, các giải thưởng: Trọng tài của năm, đội tuyển futsal của năm, Liên đoàn bóng đá của năm và đội tuyển bóng đá nữ của năm thuộc về trọng tài Si-va-con của Thái-lan, đội tuyển futsal Thái-lan, Liên đoàn bóng đá In-đô-nê-xi-a và đội tuyển nữ Thái-lan.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 7/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm triển lãm của họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Chiều tối 6-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm triển lãm tranh ký họa “Nét thời gian” của Nghệ sĩ Nhân dân, PGS, TS, họa sĩ Ngô Mạnh Lân đang diễn ra tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cùng dự có Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Nguyen Xuan Phuc du trien lam Ngo Manh Lan

Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ký họa của họa sĩ Ngô Mạnh Lân sáng tác từ năm 1950 đến nay. Các tranh ký họa phản ánh những chặng đường sáng tác quan trọng nhất của tác giả, đồng thời cũng là những tư liệu lịch sử bằng tranh quý giá ghi lại những dấu ấn lịch sử, văn hóa của đất nước, từ Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cuộc sống thời bao cấp. Các bức ký họa được thể hiện bằng bút chì, bút máy, bút que, mực nho và mầu nước. Ðây được coi là thể loại tranh hoàn toàn của Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo để thích ứng điều kiện lịch sử đặc biệt của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động và ấn tượng về những tác phẩm gắn liền với sự nghiệp kháng chiến của dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các tác phẩm đều mang tính nhân văn sâu sắc, lạc quan và hướng về tương lai, thể hiện đời sống phong phú của người lính và cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng nhấn mạnh, những tác phẩm của họa sĩ Ngô Mạnh Lân sẽ mãi mãi là tài sản quý giá cho những người yêu nghệ thuật và đáng được học tập, nêu gương.

Triển lãm ký họa “Nét thời gian” của họa sĩ Ngô Mạnh Lân được tổ chức đúng vào những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, với một số tranh được vẽ ở nước Nga, nơi họa sĩ từng học những năm 1950, đồng thời cũng hướng tới kỷ niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1997, họa sĩ Ngô Mạnh Lân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; được trao tặng Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 6/11/2019

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ

Ngày 5-11, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ.

Hội chợ thu hút gần 400 gian hàng với sự tham gia của 300 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tại hội chợ, các đơn vị, doanh nghiệp trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi…); sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (máy móc, công cụ, thiết bị, công nghệ sinh học, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, gia cầm…); hàng nông sản thực phẩm chế biến, thủy hải sản.

Trong một tuần diễn ra hội chợ còn có các hoạt động bên lề như diễn đàn kinh tế, hội thảo, hội nghị khoa học về phát triển kinh tế, thương mại trong khu vực.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 4/11/2019

Hệ thống kiểm tra sản phẩm cá tra, cá ba sa của Việt Nam tương đương với Mỹ

Sau hơn ba năm nỗ lực đàm phán và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ngày 31-10, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

He thong ca ba sa Viet nam ngang My

Theo Đạo luật Nông nghiệp 2014 (Farm Bill 2014) được cụ thể hóa bằng Chương trình thanh tra cá da trơn (bộ Siluriformes) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành 3-2016 với 18 tháng chuyển tiếp có hiệu lực từ 1-9-2017. Để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn (chủ yếu là cá tra) vào Hoa Kỳ, Việt Nam phải xây dựng và tổ chức hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) tương đương với Hoa Kỳ về ba nhóm tiêu chí: Hệ thống pháp luật trong kiểm soát chất lượng, ATTP; Năng lực thực thi pháp luật của cơ quan thẩm quyền; Điều kiện bảo đảm vệ sinh, ATTP trong toàn bộ quá trình từ sản xuất con giống, nuôi trồng, vận chuyển, sơ chế, chế biến, xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ.

Để đáp ứng quy định mới của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động ứng phó xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ; tổ chức rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp về triển khai quy định mới của Hoa Kỳ; hoàn thiện hồ sơ đăng ký và chủ trì cùng các bộ ngành đàm phán với phía Hoa Kỳ để công nhận tương đương về hệ thống pháp luật vào tháng 2-2018.

Tháng 5-2018, Đoàn thanh tra của Cơ quan thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (gồm năm chuyên gia) sang đánh giá thực địa và ghi nhận việc thực thi hệ thống kiểm soát ATTP trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá da trơn Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các quy định của Hoa Kỳ.

Tháng 9-2018, FSIS đã công bố dự thảo công nhận Hệ thống của Việt Nam để xin ý kiến công chúng. Kết quả ý kiến ủng hộ của công chúng đối với Việt Nam đạt mức cao nhất (80%) so với tỉ lệ ủng hộ dành cho Trung Quốc (57%) và Thái-lan (40%).

Ngày 31-10, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, với việc Mỹ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm, Việt Nam được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ (hiện nay là 13 doanh nghiệp) và quan trọng hơn là tạo niền tin cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ yên tâm nhập khẩu sẽ gia tăng sản lượng, giá trị xuất khẩu cá tra vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019, góp phần tăng trưởng ngành hàng cá tra năm 2019.

Cùng với việc chính thức công nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ, ngày 11-10, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cũng đã thông báo quyết định sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 (POR15) cho giai đoạn từ ngày 1-8-2017 đến ngày 31-7-2018 đối với sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam.

Theo đó Công ty Vĩnh Hoàn, Công ty Biển Đông duy trì mức thuế suất là 0 USD/kg; bổ sung hai doanh nghiệp sẽ được xem xét áp dụng mức thuế suất là 0 USD/kg dự kiến trong tháng 11-2019 (Công ty CP Thủy sản NTSF và Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ – CASEAMEX).

Như vậy, sắp tới có bốn doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ với thuế suất 0 USD/kg sẽ đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019.

Thanh Trà

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/11/2019

Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH và CN) tiêu biểu năm 2019. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các hội, ngành toàn quốc và liên hiệp hội các tỉnh, thành phố.

Ton vinh 112 tri thuc khoa hoc va cong nghe

Tại buổi lễ, 112 trí thức KH và CN tiêu biểu đã được trao biểu trưng và Bằng khen của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trong đó có tám trí thức KH và CN tiêu biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Bác sĩ Bùi Thị Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Y học TP Hà Nội; Thạc sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh; PGS,TS khoa học Đỗ Nguyên Khoát, Phó Chủ tịch Hội Hàng không Việt Nam; PGS, TS Tạ Cao Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam; GS, TS Hoàng Tuyết Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Giống cây trồng Việt Nam; PGS, TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; PGS, TS Tạ Văn Trầm, Phó Chủ tịch Hội Y học tỉnh Tiền Giang; Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thiết bị y tế Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và ghi nhận đóng góp của 112 trí thức tiêu biểu được tôn vinh cùng hàng nghìn trí thức, nhà khoa học đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho nền khoa học nước nhà, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ trí thức, các nhà khoa học cần đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đất nước, trực tiếp nhất là những cơ chế, chính sách để phát triển khoa học – công nghệ. Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục huy động, thu hút thêm các trí thức, nhà khoa học tham gia, để thật sự thành đội ngũ trí thức cách mạng, có vai trò quyết định đối với việc tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng cần quan tâm đến vấn đề này. Phó Thủ tướng tin tưởng với sự đồng tâm nhất trí của đội ngũ trí thức, sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, tiềm lực KH và CN của đất nước trong thời gian tới sẽ được tăng cường, có những tiến bộ thực chất, góp phần đưa đất nước nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 14/11/2019

Phát hiện đàn chim cổ rắn ở Đồng Nai

 Ngày 13-11, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện đàn chim cổ rắn khoảng 500 con tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Đây là loại động vật thuộc nhóm 1B, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Cụ thể, sau khi nhận được thông tin về một loại chim lạ về sinh sống tại Khu du lịch Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, lực lượng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã phối hợp chính quyền địa phương và nhân viên Khu du lịch dùng các thiết bị tiếp cận đàn chim trên. Qua đó, xác định, đàn chim trên là loại chim cổ rắn.

Hiện, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi di biến động của đàn chim. Đồng thời, đề xuất với đơn vị chuyên môn có biện pháp bảo tồn loại động vật đặc biệt quý hiếm này. Một cán bộ nhiều năm làm công tác nghiên cứu về các loại động vật của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, đây là lần đầu tiên phát hiện đàn chim cổ rắn quý hiếm trên địa bàn Đồng Nai.

Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, chim cổ rắn thuộc động vật rừng nhóm 1B, đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Chim cổ rắn thuộc họ Anhingidae, bộ Chim điên. Do có cổ dài và mảnh dẻ, tạo ra bề ngoài tương tự như những con rắn nên được gọi là chim cổ rắn. Hiện nay, chim cổ rắn còn tồn tại tổng cộng bốn loài trong một chi duy nhất, một trong số đó hiện đang ở tình trạng gần bị đe dọa tuyệt chủng. Chim cổ rắn sinh sống ở khu vực vòng quanh xích đạo, trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Gạo ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới

Theo thông tin từ Nhóm sản xuất gạo chất lượng cao tỉnh Sóc Trăng, gạo ST25 do nhóm nhà khoa học Sóc Trăng gồm: Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương lai tạo, phát triển đã được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019” tại Hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tổ chức tại Ma-ni-la (Phi-li-pin) từ ngày 10 đến 13/11. Đây là giống lúa cao sản có thể trồng hai đến ba vụ/năm; hạt gạo dài trắng tin, dẻo, có mùi thơm dứa được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Lúa ST25 được lai tạo và nhân rộng từ năm 2010, đến nay đã được sản xuất rộng rãi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương trong cả nước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 14/4/2019

Khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Y tế

 Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, được giám sát chất lượng các dịch vụ công, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình… là những tiện ích mà người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng khi Bộ Y tế chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công sáng nay, 13-11.

Cong dich vu Cong bo y te.png

Năm 2014, Bộ Y tế bắt đầu thực hiện cung cấp những dịch vụ công mức độ 4 đầu tiên về cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau năm năm triển khai, đến nay Bộ Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực: an toàn thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, khoa học công nghệ, khám chữa bệnh, môi trường y tế… với khoảng gần 400 hồ sơ được tiếp nhận mỗi ngày.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, do nhiều lý do khách quan nên các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế chưa được xây dựng thành hệ thống tích hợp, thống nhất; người dân, doanh nghiệp vẫn phải sử dụng nhiều account, truy cập vào các địa chỉ Internet khác nhau để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; các dữ liệu đã có trên hệ thống không sử dụng lại được. Việc này cũng chưa tạo thuận lợi tốt cho công tác quản lý của ngành.

Để giải quyết những tồn tại nêu trên và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã phối hợp các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xây dựng và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế.

Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế. Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đi vào hoạt động sẽ cho phép công dân, doanh nghiệp dễ dàng tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu và biết được tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình mà không phải đến tận nơi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, công dân, doanh nghiệp có thể giám sát chất lượng các dịch vụ công một cách công khai, minh bạch, thông qua phản hồi, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình.

Ngoài ra, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế còn giúp cải tiến, nâng cấp và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm từng bước cải thiện sự phục vụ công dân, doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất; đồng thời tiết kiệm được chi phí do tập trung quản lý tại một hệ thống duy nhất.

Hiện nay, Bộ Y tế là một trong ba Bộ tiên phong kết nối Cổng Dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công các bộ, ngành và đã thử nghiệm kết nối với Cổng Dịch vụ công địa phương (tỉnh Bắc Ninh). Đồng thời, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế cũng sẽ được liên thông, kết nối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế, Cổng Một cửa Quốc gia và tới các địa phương trong cả nước trong lộ trình tiếp theo.

Thiên Lam

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 13/11/2019

Thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam được tổ chức ngày 12-11 tại Hà Nội. Đây là kết quả sáu năm chuẩn bị của 15 thành viên trong Ban vận động, với trưởng ban là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam – NSND Đặng Xuân Hải. Việc Hội ra đời là một tín hiệu tốt giữa thời kỳ ngành điện ảnh nước nhà đang gặp nhiều tranh cãi.

Theo như điều lệ, Hội ra đời nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các tác giả và tổ chức, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình; đại diện bảo vệ và khai thác quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong việc bảo vệ hình ảnh của hội viên theo quy định pháp luật.

NSƯT Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội, cho biết: “Hội ra đời trong giai đoạn điện ảnh đang rất khó khăn. Việc vi phạm bản quyền diễn ra ngày một nhiều. Nhiều phim ngắn chẳng hạn bị ăn cắp trắng trợn mà không biết kêu ai”. Có mặt trong đại hội, đạo diễn NSND Nguyễn Hữu Phần băn khoăn vì điện ảnh là một lĩnh vực khó xác định tác quyền: “Các tác phẩm hội họa âm nhạc là của một tác giả thì tác giả có quyền luôn còn điện ảnh không thế được. Chủ sở hữu của tác phẩm sẽ là hãng phim, đài truyền hình chứ không phải cá nhân ai. Tôi đi làm phim chưa bao giờ có tác quyền nào dù mình là đạo diễn. Mượn phim mình làm để chiếu cho học sinh xem cũng không được vì tác quyền không phải của tôi”. Tuy nhiên, vị đạo diễn của bộ phim nổi tiếng “Em còn nhớ hay em đã quên” cũng đồng ý rằng một hội bảo vệ quyền tác giả là điều cần thiết. Bản thân ông rất thấm thía cảnh phim của mình mới phát hành hôm trước thì hôm sau đã xuất hiện tình trạng bán lậu tràn lan mà không có cách gì cứu vãn.

NSƯT Quyền Linh cho biết, dự tính Hội sẽ thành lập một Ban pháp chế với sự tham gia của các luật sư am hiểu, đây sẽ là đội ngũ quan trọng trong hành trình bảo vệ quyền tác giả. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội cũng tỏ ra tự tin vì các thành viên đều có mối liên kết khá tốt với các công ty truyền thông có kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong việc rà soát bản quyền: “Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook để rà soát việc vi phạm”, nghệ sĩ thông tin. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Mọi việc đều phải chờ quyết định cuối cùng về chức danh Chủ tịch Hội, sau đó mới có thể bàn bạc đến các quy định. Những vấn đề như chi phí cho hoạt động Hội, việc thực hiện cụ thể vẫn chưa xác định mốc thời gian cụ thể.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 15 đại biểu, trong đó có năm Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Tuấn, Mai Huyền Linh (Quyền Linh), Phạm Thị Tuyết, Quản Văn Minh, Phạm Từ Liêm. Chức danh Chủ tịch sẽ chờ ý kiến của Bộ Nội vụ do ứng viên Đặng Xuân Hải đã quá tuổi bổ nhiệm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/11/2019

Thống nhất giải pháp bảo tồn di chỉ Vườn Chuối

Ngày 12-11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản số 4220/SVHTT-QLDT báo cáo UBND TP Hà Nội về giải pháp bảo vệ di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo báo cáo, từ năm 1969 đến nay , khu vực Vườn Chuối đã có chín cuộc khai quật khảo cổ. Hiện tại khu vực Vườn Chuối gồm ba gò: Vườn Chuối, Dền Rắn, Mỏ Phượng nằm trong Dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch; một phần phía tây gò Vườn Chuối năm trong phạm vi mở đường vành đai 3,5. Việc xây dựng thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến di chỉ nên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cho phép khai quật một phần di chỉ từ tháng 4 đến tháng 10-2019.

Sau khi khai quật, các nhà khoa học đã đề xuất ba phương án bảo tồn. Trong đó, có giải pháp bảo tồn 6.000 m2 nửa phía đông di chỉ, khoanh vùng bảo vệ và xây dựng hồ sơ xếp hạng; khai quật nghiên cứu 6.000 m2 nửa phía tây và khu gò Dền Rắn, Mỏ Phượng, sau đó tiếp tục xây dựng. Tiếp đó, ngày 11-11-2019, Viện Khảo cổ học có văn bản số 370/TTr-KCH, kiến nghị Hà Nội bảo tồn di chỉ theo phương án kể trên.

Sở Văn hoá và Thể thao thống nhất với nội dung đề nghị của Viện Khảo cổ học tại văn bản số 370/TTr-KCH; Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp Viện Khảo cổ học có văn bản gửi UBND huyện Hoài Đức về việc đưa 6.000 m2 phía đông di chỉ vào khu vực bảo vệ, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo; tiếp tục khai quật phần còn lại để nghiên cứu.

Sở Văn hoá và Thể thao cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư các dự án tại khu vực Vườn Chuối có biện pháp bảo vệ di chỉ; chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức phân công các đơn vị thường xuyên bảo vệ , ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đào trộm cổ vật. Trường hợp thấy có khả năng có di tích hoặc di vật , cổ vật, chủ dự án phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho UBND huyện Hoài Đức, Ban Quản lý đi tích danh thắng Hà Nội để có biện pháp xử lý kịp thời.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/11/2019

Lễ kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Tối 10-11, Hội Thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (15-10 Bính Dần – 15-10 Kỷ Hợi). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; hàng nghìn chức sắc, giáo hữu của hơn 400 họ đạo Cao Đài…

Phát biểu tại buổi lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hầu A Lềnh gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng đạo Cao Đài đón mừng Đại lễ an lạc và đoàn kết; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài nói chung tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/11/2019

700 VĐV dự thi khiêu vũ thể thao toàn quốc

Trong hai ngày 9 và 10-11, tại Nhà Thi đấu thể dục – thể thao tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thể dục – Thể thao phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức Khai mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ và Cúp các vận động viên xuất sắc khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2019.

Tham dự giải có 700 vận động viên (VĐV) của 47 câu lạc bộ, đơn vị khiêu vũ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các VĐV đăng ký thi đấu đơn, đôi hoặc đồng diễn; trong đó có 163 nội dung với 226 sự kiện ở hệ thành tích cao và 152 nội dung với 152 sự kiện tại hệ phong trào, theo các hạng lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, dưới 21 tuổi, người lớn, trung niên và cao niên.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 9/11/2019

Đưa vào hoạt động sân bay trực thăng phục vụ cấp cứu

Ngày 8-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đưa vào hoạt động thử nghiệm sân bay trực thăng phục vụ tổ cấp cứu bằng đường không ở phía nam. Sân bay được đặt trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế.

Cùng ngày, bệnh viện phối hợp Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tổ chức thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Khi sân bay được đưa vào hoạt động chính thức, trực thăng cấp cứu có thể bay thẳng từ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175, rút ngắn khoảng 30 phút thời gian di chuyển người bệnh cấp cứu từ các đảo xa về đất liền, không phải thông qua sân bay Tân Sơn Nhất như trước đây. Với việc thử nghiệm và đưa vào sử dụng sân bay trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175 sẽ tạo điều kiện cho công tác cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, nhanh chóng hơn; đồng thời tăng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía nam.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/11/2019

Tạo hình tai thỏ bằng sụn sườn tự thân với một lần phẫu thuật

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam và là một trong số rất ít trung tâm trên thế giới tiến hành thành công kỹ thuật phẫu thuật tạo hình tai nhỏ microtia tiên tiến nhất thế giới.

Những cải tiến đặc biệt “made in Bệnh viện Việt Đức”

PGS, TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, dị tật vành tai, tai nhỏ, có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải do tai nạn mất tai hoặc bỏng. Dị tật tai nhỏ bẩm sinh (microtia) có thể chia làm bốn độ, từ không có một phần hay toàn bộ vành tai (anotia). Bệnh lý này tuy không nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, nhưng có thể để lại ảnh hưởng lớn về mặt thẩm mỹ và tâm lý, nhất là đối với trẻ em trong lứa tuổi trước đến trường.

Hiện nay, có hai phương pháp tạo hình vành tai phổ biến trên thế giới. Phương pháp tạo hình vành tai bằng sụn sườn tự thân đã được triển khai trong 50 năm qua. Nhưng kỹ thuật này yêu cầu phải mất ít nhất là 2-3 lần mổ lớn với đầy đủ nguy cơ của gây mê toàn thân và phẫu thuật, mới dựng được vành tai từ việc lấy sụn sườn 6,7,8,9 lấy khỏi lồng ngực và điêu khắc lại thành khung sụn hình vành tai.

Phương pháp mới hơn là tạo hình vành tai bằng khung sụn nhân tạo giống như san hô và giúp bệnh nhân chỉ cần trải qua duy nhất một lần phẫu thuật rất sớm ngay từ khi trẻ mới 4-5 tuổi, trước khi đi học và kết quả thẩm mỹ hơn hẳn các phương pháp khác.

“Cho đến nay phương pháp tạo hình tai bằng sụn nhân tạo có nhiều ưu điểm nhất. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là khung sụn nhân tạo rất đắt tiền và chưa được bảo hiểm y tế chi trả như các loại vật tư y tế kỹ thuật cao khác như khớp háng, khớp gối nhân tạo. Trong điều kiện kinh tế của Việt Nam thì không phải gia đình nào cũng có đủ tiền để mua được khung sụn tai nhân tạo về thực hiện phương pháp này cho con em mình”, BS Hà cho hay.

Từ những điều suy tư này, nhằm giúp cho nhiều gia đình có con nhỏ bị mắc bệnh này bẩm sinh, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đã cải tiến kỹ thuật và áp dụng thành công phương pháp mới tạo hình tai nhỏ một thì bằng sụn sườn tự thân với sự hỗ trợ của phẫu thuật nội soi, Phương pháp mới này cho kết quả gần tương tự như với phương pháp làm sụn nhân tạo nhưng giá thành lại giảm hơn nhiều so với phương pháp làm sụn nhân tạo.

“Trong kỹ thuật này, chúng tôi vẫn sử dụng sụn sườn của chính bệnh nhân để làm thành khung tai. Nhưng thay vì phải chôn khuôn dưới da để chờ một năm sau mới tiến hành phẫu thuật lần hai các bác sĩ đã sử dụng ngay vạt cân thái dương nông để che phủ khung sụn tự thân này và chỉ với duy nhất một lần phẫu thuật các bệnh nhân đã có thể có được một vành tai mới gần như bình thường”, BS Hà nói.

Chinh phục những kỹ thuật khó

Theo PGS, TS Nguyễn Hồng Hà, điểm khó khăn nhất của phẫu thuật này là phải làm sao che phủ được toàn bộ khung sụn bằng vạt cân thái dương nông. Chỉ cần một phần nhỏ từ 1-2 mm bị lộ cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử gây mất toàn bộ khung sụn.

Trước đây, để lấy được vạt cân thái dương, các bác sĩ thường phải mổ mở (mổ phanh) nên sẽ để lại một đường sẹo 15-20 cm hình chữ T trên vùng thái dương gây rụng tóc, sẹo lồi rất mất thẩm mỹ. Hiện nay, nhờ ứng dụng kỹ thuật nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thể lấy được toàn bộ cân thái dương nông mà không phải rạch thêm đường sẹo nào.

BS Hà cho biết, để bảo đảm vạt cân sống tốt và che phủ toàn bộ khung sụn tránh không bị thải loại thì vạt cân thái dương phải được lấy với đủ toàn bộ hai nhánh động mạch đỉnh và nhánh trán cộng với cả vòng nối giữa hai nhánh mạch này. Một sơ suất nhỏ gây tổn thương bất kỳ một nhánh mạch nào cũng có thể dẫn đến hoại tử. Một điểm hoại tử dù nhỏ nhất chỉ từ 1 mm cũng có thể dẫn đến hiện tượng lộ khung sụn và làm hỏng toàn bộ kết quả của cuộc phẫu thuật.

Vì thế, việc áp dụng phương pháp nội soi lấy vạt không những chỉ giảm thiểu đường sẹo thẩm mỹ nhất, nhỏ nhất mà quan trọng là giúp phóng to các mạch máu nhỏ li ti như sợi tóc trên màn hình máy nội soi để có thể quan sát kỹ, giúp bảo tồn toàn bộ các nhánh mạch máu nhỏ này, bảo đảm cho vạt cân có thể sống được 100%.

Sau hai năm nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tạo hình tai nhỏ bằng sụn sườn tự thân chỉ với duy nhất một lần phẫu thuật với sự hỗ trợ của nội soi. “Cho đến nay, theo y văn cũng chỉ có một đến hai trung tâm tiên tiến nhất trên thế giới có thể thực hiện được kỹ thuật này một cách thường quy như tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, BS Hà cho hay.

Việc tích hợp ưu điểm của cả hai phương pháp phẫu thuật thịnh hành nhất trên thế giới đã tạo ra một cơ hội mới cho các các bệnh nhân trong điều kiện của Việt Nam nhưng vẫn có thể sử dụng các kỹ thuật cao hiện đại nhất nhì thế giới trong chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/11/2019

Việt Nam đoạt sáu Huy chương vàng cờ vua Đông – Nam Á 2019

Ngày 3-11, Giải vô địch cờ vua Ðông – Nam Á 2019 bế mạc tại Bắc Giang sau chín ngày thi đấu sôi nổi. Giải năm nay do Tổng cục Thể dục – Thể thao, Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức với sự tham dự của năm đoàn vận động viên (VÐV) của các nước trong khu vực: Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin.

Kết thúc giải, có sáu bộ huy chương được trao tặng các VÐV nam, nữ thi đấu xuất sắc. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn: Huy chương vàng (HCV) cá nhân nam thuộc về VÐV của Phi-li-pin Bê-xa-mi-na Pau-lô, VÐV Võ Thị Kim Phụng của Việt Nam đoạt HCV cá nhân nữ. Nội dung cờ nhanh: HCV cá nhân nam và cá nhân nữ đều thuộc về VÐV của Việt Nam là Lê Tuấn Minh và Hoàng Thị Bảo Trâm. Ở nội dung cờ chớp, VÐV của Phi-li-pin Bê-xa-mi-na Pau-lô tiếp tục giành HCV cá nhân nam; VÐV Ðỗ Hoàng Minh Thơ của Việt Nam đoạt HCV cá nhân nữ. Tổng cộng đoàn Việt Nam đã giành được 14 huy chương các loại, dẫn đầu giải.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/11/2019

Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội

Ngày 2-11, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ II – 2019.

Trao giai ca tru cho ban tre

Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ II – 2019 nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động truyền dạy, thực hành ca trù ở cơ sở, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Đây là vấn đề mấu chốt nhất nhằm đưa ca trù ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca trù trên địa bàn Hà Nội. Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ II – 2019 còn là dịp để các câu lạc bộ, tạo điều kiện để các tài năng trẻ thể hiện khả năng, tăng cường chuyên môn giữa các câu lạc bộ.

Năm nay, Liên hoan có sự tham gia của 30 thí sinh thi múa hát tập thể (chưa kể kép đàn và trống), 26 thí sinh dự thi đào nương, kép đàn và trống chầu đến từ tám giáo phường, câu lạc bộ trên địa bàn và ba thí sinh tự do. Ban Tổ chức cho biết, thí sinh lớn tuổi nhất là 30 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất là bảy tuổi; có 13 thí sinh là đào nương và kép đàn trong độ tuổi từ 6-15 tuổi (chiếm 50%); các nhóm múa có độ tuổi từ 6-15 tuổi. Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, từ đó đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân, khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo, quý báu mà cha ông để lại cũng như báo động về sự mai một của ca trù. Hà Nội là một trong những địa phương có những nỗ lực lớn trong bảo tồn ca trù. Việc tổ chức liên hoan lần này là một thí dụ. So những năm trước đây, số lượng câu lạc bộ, giáo phường, những người có khả năng đàn hát, và dạy đàn, dạy hát đều tăng lên.

Các thí sinh đã trình diễn nhiều tiết mục ca trù đặc sắc, được Ban Giám khảo là những nhà nghiên cứu, những nghệ nhân có chuyên môn đánh giá cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Xuất sắc cho ba thí sinh, sáu giải A và một số giải thưởng phụ.

Giang Nam

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 2/11/2019

Hợp tác về khám, chữa bệnh và thử nghiệm thuốc điều trị ung thư

Chiều 1-11, Bệnh viện K và Tập đoàn HB Advisors (Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận phát triển trung tâm khám, chữa bệnh ung bướu chất lượng quốc tế tại Bệnh viện K và hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và sản xuất, phân phối các dược phẩm điều trị ung thư.

Đây là cơ hội thuận lợi để Bệnh viện K mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là chuyên ngành ung bướu cùng nhiều bệnh viện, viện nghiên cứu hàng đầu tại Hàn Quốc như: Bệnh viện Asan, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Trường đại học Quốc gia Seoul, Trường đại học Kyung Hee… với sự kết nối, hỗ trợ của HB Advisors.

Trong bối cảnh ung thư đang là vấn đề lớn của xã hội, khi mỗi năm cả nước có gần 165 nghìn ca ung thư mới mắc, gần 115 nghìn trường hợp tử vong và hơn 300 nghìn người bệnh đang phải chiến đấu với ung thư thì việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư là vấn đề cần được chú trọng hơn nữa.

Được biết, với quy mô hoạt động lớn nhất tại Hàn Quốc, Bệnh viện Asan khám và điều trị trung bình cho khoảng 15 nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày và đạt nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực ung thư và cấy ghép tạng. Trong khi đó, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu và đang hợp tác với nhiều đơn vị triển khai nhiều nghiên cứu tiềm năng về sản xuất các dược phẩm mới trong điều trị bệnh ung thư.

Ông Soo Yeon Oh, Chủ tịch Tập đoàn HB Advisors khẳng định: Với việc ký kết biên bản này sẽ hiện thực hóa những dự án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha II về các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, đặt nền móng cho việc sản xuất, phân phối các dược phẩm, đồng thời mang đến dịch vụ chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu chuẩn quốc tế cho người bệnh tại Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/11/2019

Thông cáo báo chí kỳ họp 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 28 đến 30-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Về kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Sóc Trăngtrong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện dự án đầu tư và mua sắm tài sản công.

Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, yêu cầu UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Nam Định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai; dự án đầu tư và mua sắm tài sản công.

 1. Về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum, Kiên Giang, Hậu Giang

Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh nêu trên rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong công tác này. UBKT Trung ương quyết định xem xét lại việc thi hành kỷ luật một số trường hợp tại các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng.

 1. Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 39 của UBKT Trung ương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên:

– UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.

– UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore; cảnh cáo đối với đồng chí Trần Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; khiển trách đối với đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

 1. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng An ninh, Đồng chí đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/11/2019

Ban Bí thư thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân có vi phạm tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có buổi làm việc, công bố các quyết định thi hành kỷ luật của Ban Bí thư đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm tại địa phương này.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021, do đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, làm thất thoát, lãng phí lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong xã hội. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; trực tiếp ký nhiều văn bản của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh về đất đai, đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nội dung cố ý vi phạm; từ tháng 2-2012 đến 6-2013, đã nhiều lần ký văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển giao quyền quản lý Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang từ Vinalines sang UBND tỉnh Khánh Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015; 2015-2020 và những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; trực tiếp ký rất nhiều văn bản của Ban Cán sự đảng, của UBND tỉnh về đất đai, về đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; trực tiếp ký nhiều văn bản về đất đai, về đầu tư xây dựng của UBND tỉnh vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/11/2019

Xử phạt 660 triệu đồng đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng

Ngày 14-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Thanh Sang (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh, tạm trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng), về hành vi mua lâm sản trái pháp luật và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Theo quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 315 triệu đồng về hành vi mua lâm sản (ba cá thể Kỳ Đà vân, thuộc danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm – nhóm IB) trái pháp luật; phạt 345 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng (nuôi, nhốt ba cá thể kỳ đà vân); tổng số tiền phạt là 660 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã tịch thu và thả về môi trường tự nhiên một cá thể Kỳ Đà vân (còn sống); tịch thu, chuyển giao cho Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên hai cá thể còn lại (đã chết) để làm tiêu bản.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/11/2019

Khởi tố bốn bị can vì sai phạm trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 14-11, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bốn bị can về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can gồm, Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Phạm Đình Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.

Các đối tượng kể trên có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/11/2019

Xét xử Trần Vũ Hải cùng ba bị cáo về hành vi trốn thuế

Ngày 13-11, Tòa án nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với bốn bị cáo gồm: Trần Vũ Hải (SN 1962), Ngô Tuyết Phương (SN 1963, là vợ bị cáo Trần Vũ Hải), cùng thường trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1972) và Ngô Văn Lắm (SN 1982) cùng thường trú tại TP Nha Trang về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1, Ðiều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại thời điểm khai mạc phiên tòa, hơn 30 luật sư đã có mặt để cùng tham gia bào chữa riêng cho từng bị cáo Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương cũng như bào chữa chung cho hai bị cáo này. Hai bị cáo còn lại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm tự bào chữa cho mình.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang do Hạnh thanh toán

nhận chuyển nhượng với trị giá hơn 11,3 tỷ đồng. Ngày 28-6-2016, hai bị cáo Hạnh và Lắm đã gặp Trần Vũ Hải tại Nha Trang để thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản nêu trên với giá hơn 16,1 tỷ đồng. Qua đó Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương thực hiện việc đặt cọc 500 triệu đồng như đã giao kết.

Ðể giao dịch chuyển nhượng bất động sản này, ngày 10-8-2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ – Phạm Tuấn (số 26 – Hai Bà Trưng, TP Nha Trang), bị cáo Hạnh đã yêu cầu bị cáo Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng bị cáo Hải và Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng là 12 tỷ đồng. Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng nêu trên và xác lập hợp đồng mới để chuyển nhượng bất động sản này, trị giá 1,8 tỷ đồng (Hợp đồng số công chứng 1218). Dựa vào hợp đồng sau, các bên đã sử dụng để kê khai thuế, qua đó trốn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác lập Hợp đồng số công chứng 1218, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang với giá hơn 16,1 tỷ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại giấy nhận cọc ngày 28-6-2016 trước đó.

Sau đó, từ bản sao hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng, hai bị cáo Hải và Phương làm hồ sơ để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu để được giải ngân số tiền 12 tỷ đồng, thanh toán cho bên chuyển nhượng.

Qua trưng cầu giám định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản này là hơn 280 triệu đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người chủ mưu thực hiện với sự tham gia của ba bị cáo còn lại. Các bị cáo đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất thực hiện hành vi ký và hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ nêu trên; sử dụng hợp đồng không đúng với giao dịch thực tế, nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 280 triệu đồng.

Theo chương trình, phiên tòa diễn ra trong năm ngày.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/11/2019

Tuyên phạt 33 năm tù các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Ngày 11-11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm (Việt kiều Australia) 12 năm tù về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Đối tượng này cũng sẽ bị trục xuất ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù, bị cáo Trần Văn Quyền 10 năm tù cùng về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Ngoài ra, các bị cáo khác cũng nhận các mức án khác nhau, gồm: Bùi Văn Kiên bốn năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Ánh ba năm tù, bị cáo Trần Thị Nhài ba năm tù về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. Các bị cáo này cũng bị phạt bổ sung từ 5-10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (Việt Tân) là tổ chức phản động lưu vong người Việt do Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1982 tại Thái Lan.

Tổ chức này hiện nay do Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch, hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam.

Phương thức hành động ban đầu là dùng bạo động, vũ trang, khủng bố, phá hoại ở Việt Nam. Sau chuyển sang phương thức đấu tranh bất bạo động hiện đại. Tuy nhiên, bản chất là kết hợp giữa đấu tranh bất bạo động với bạo lực cục bộ địa phương.

Cuối năm 2018, Điềm chỉ đạo các thành viên cốt cán tổ chức, móc nối, phát triển lực lượng, xâm nhập về Việt Nam, cung cấp tài chính, kích động biểu tình, thực hiện tội phạm để chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tổ chức này, Châu Văn Khảm (tham gia Việt Tân từ năm 2010) thường tham gia các buổi gây quỹ để hỗ trợ các đối tượng hoạt động trong nước, tham gia các cuộc biểu tình chống Việt Nam, tìm chọn đối tượng để phát triển lực lượng, dùng giấy tờ của người khác xâm nhập về Việt Nam, cung cấp tài chính, tuyên truyền đường lối cho đảng viên mới.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Viễn được Đỗ Hoàng Điềm và các đối tượng lôi kéo tham gia tổ chức, sau đó còn giới thiệu, lôi kéo Trần Văn Quyền tham gia tổ chức này. Các đối tượng này đều được cấp kinh phí để hoạt động.

Các đối tượng: Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền biết rõ Việt Tân là tổ chức khủng bố tại Việt Nam theo công bố của Bộ Công an Việt Nam nhưng vẫn tham gia tổ chức.

Các đối tượng khác là: Bùi Văn Kiên, Nguyễn Thị Ánh, Trần Thị Nhài,… làm giả giấy tờ tùy thân, hồ sơ để hưởng lợi.

Hiện, các đối tượng: Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Ngọc Đức, Đặng Thị Thanh Lan đang ở Mỹ nên cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã.

Quang Quý

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 10/11/2019

Cảnh cáo nhà thầu thi công cao tốc Bến Lức – Long Thành chậm

Ngày 9-11, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đã nghiêm khắc cảnh cáo nhà thầu Cienco 6 và tư vấn giám sát trong việc thi công gói thầu A5 dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành chậm. Thời điểm hiện tại, nhà thầu Cienco 6 mới lao lắp được 10 phiến dầm Super-T trong tổng số 40 phiến cầu Ông Kèo cần phải hoàn thành. Mặc dù chậm tiến độ, nhưng nhà thầu này đang dừng thi công lao lắp. VEC đánh giá, việc chậm tiến độ lao lắp dầm cầu Ông Kèo hoàn toàn do lỗi chủ quan của nhà thầu, nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 7/11/2019

Sơn La kỷ luật 83 đảng viên có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa ra Thông báo số 208/TB-UBKTTU, ngày 5-11-2019 về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và 83 đảng viên liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, Ðảng ủy Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Sơn La đã buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra việc nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Ðảng, Nhà nước. Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ðảng ủy Sở Giáo dục và Ðào tạo. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xem xét theo thẩm quyền đối với 100 đảng viên có liên quan và quyết định thi hành kỷ luật 83 đảng viên; phê bình nghiêm khắc chín đảng viên; đang tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định đối với sáu đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên đang trong chế độ thai sản. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng đối với nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến và bảy đảng viên vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Ðảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. Số còn lại gồm những đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo, Công an tỉnh, cha mẹ học sinh được nâng điểm và đối tượng trung gian, đều bị kỷ luật theo các mức độ sai phạm đã được xem xét, kết luận.

Trước đó, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Ðức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Ðảng; Ủy ban Kiểm tra T.Ư thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bằng hình thức cảnh cáo.

Ðối với những trường hợp cha mẹ học sinh có con được nâng điểm không phải là đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thông báo đến thủ trưởng đơn vị công tác, chính quyền địa phương xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/11/2019

Kỷ luật cảnh cáo Nguyên phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định số 1506/QĐ-TTg, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác; Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, ngày 19-7-2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:

Với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng 8-2011 đến tháng 4-2016), đồng chí Vũ Văn Ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn; bán phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh; đồng ý chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau khi nhận chuyển giao Công ty cổ phần cảng Nha Trang tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; đồng ý chủ trương cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hoá); đồng ý chủ trương cổ phần hoá 10 đoạn quản lý đường thủy nội địa, đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hoá.

Nội dung những văn bản đồng chí Vũ Văn Ninh đã ký nêu trên trái với Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ về cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (giai đoạn từ tháng 7-2006 đến năm 2011), đồng chí Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; để hai Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (năm 2008 – 2009) vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc ký các hợp đồng cho Công ty cho thuê tài chính II, là tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vay 1.010 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty cho thuê tài chính II đã phá sản, làm cho Nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và tiền lãi, hai lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị khởi tố để điều tra hình sự.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Quá trình kiểm điểm, đồng chí Vũ Văn Ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của đồng chí đối với Đảng, Nhà nước; Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Văn Ninh bằng hình thức Cảnh cáo.

Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Vũ Văn Ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng.

Ngày 5-5-2019, Thông cáo báo chí Kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp từ ngày 24 đến 26-4-2019, tại Hà Nội nêu rõ: Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong đó ghi: Đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Tháng Mười Một 10, 2019

Lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:01 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 11 năm 2019.

Chuyện một người cháu ngoại – Phụ lục

LÁ PHIẾU TRÊN QUÊ HƯƠNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG

(Trích bài đăng trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/4/1976)

Một canh…hai canh… lại ba canh,

Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành.

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(Không ngủ được trong Nhật ký trong tù)

Ngay trong những ngày gian khổ nhất, bị giam trong các nhà lao của bọn Tưởng Giới Thạch, những năm đen tối 1942-1943, Bác Hồ kính yêu của chúng ta mơ tới “Sao vàng năm cánh” trên một màu cờ đỏ.

Lá cờ ấy cũng nằm đẹp đẽ trong tấm lòng của biết bao bà má miền Nam, khi tiễn con ra Bắc tập kết năm 1954, đã đinh ninh một dạ với cờ sao: Con ra thưa với bác Hồ: Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao!

Lá cờ Tháng Tám ấy đã tung bay trên khắp miền Tổ quốc ta từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau trong ngày 6/1/1946 lịch sử, cả nước tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất và dân chủ.

Lá cờ ấy đã sinh ra trong lòng miền Nam, xuất hiện lần đầu trong một chiếc nôi bên dòng Tiền Giang của khởi nghĩa Nam Kỳ.

Ba mươi năm mới lại sắp có một ngày cả nước nhất tể đứng dậy tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước vĩnh viễn độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa từ đây. Uống nước nhớ nguồn, chúng tôi về Long Hưng và Vĩnh Kim, gặp bà con cô bác cử tri trên quê hương cờ đỏ sao vàng.

Nguyen Thi Thap va ma Le Thi Thanh.png

Đi tìm những cử tri cao tuổi từng tham gia hoặc chứng kiến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng tôi tìm đến nhà cụ Tám Cảnh. Không ngờ được gặp đồng chí Nguyễn Thị Thập, Ủy viên Trung ương Đảng ta đang ghé lại thăm ông anh ruột đã hưu trí, nay về ở hẳn quê nhà. Chúng tôi và các đồng chí cán bộ huyện, xã đi cùng đều vui mừng khi biết đồng chí Nguyễn Thị Thập, đại biểu Quốc hội khóa 5 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ này ra ứng cử đại biểu Quốc hội chung của cả nước tại tỉnh nhà Tiền Giang. Đồng chí đã ngót 70 tuổi rồi, chức vụ cũng cao, nhưng với đồng bào, đồng chí ở đây, đồng chí vẫn là cô Năm, cô Mười thân thương ngày nào. Về Long Hưng và về Vĩnh Kim ruột rà với Long Hưng, cái nôi của khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng tôi được nghe kể về đồng chí nhiều.

Má Lê Thị Thanh năm nay ngót 80, , là chị ruột của đồng chí Lê Văn Giác tức Năm Giác, chồng đồng chí Nguyễn Thị Thập. Má nhớ là có lần đồng chí Thập đến nhà đồng chí Chín Hợi (tức Cao Văn Hợi) để họp. Bà già đồng chí Hợi đang cắt đồ, bảo đồng chí Thập ở nhà làm hộ để bà đi chợ mua cái ăn cho khách dự họp. Bà vừa đi là lính kín ập đến bao nhà, bắt ngay được Chín Hợi. Đồng chí Thập nhanh nhẹn thoát ra khỏi nhà. Không ngờ gặp thằng hương sư Bằng. Nó la to: – Đây là vợ tên Nam Giác cộng sản, bắt lấy nó. Lính kín bu lại, còng ngay tay đồng chí. Bấy giờ đồng chí đang có bầu, đi trên bờ ruộng mấp mô hết nổi. Phải chống một cây gậy. Chợt thấy cháu Tâm, chừng 10 tuổi, đến gần, đồng chí bảo cháu về ngay nhà báo cho chồng biết là đã bị bắt, kỳ này là chắc đi tù thôi! Tâm chạy vụt về báo cho bố em biết. Bố em báo tiếp cho đồng chí Năm Giác. Đồng chí chạy ngay ra giữa làng, la lớn: “Đi chém lính kín mau bay ơi! Ở nhà Chín Hợi!” Tiếng gõ thùng thiếc vang vang, tiếng la thét dữ dội. Cả nửa làng Long Hưng lăm lăm dao, mác, mã tấu tìm giặc mà diệt. Lũ lính kín rút súng sáu ra bắn. Năm Giác thét lớn: “Áp dô! Một phát súng làm sao chết hết cả làng được! Áp dô!” lũ lính sợ, chạy ào vô nhà hương chánh Thanh, chờ tối, lẻn mất. Đồng chí Thập tìm vô xóm trong. Ông thợ mộc Ba Minh đã dùng cái đục đồ nghề rất bén của mình, kê trên một tấm ván, chặt còng sắt cho đồng chí, giải phóng một chiến sĩ. Bé gái Tâm ngày ấy – ít nhất hôm nay cũng ngót 50 tuổi rồi! – lần này về đồng chí Thập có nhờ người tìm, nhưng chưa gặp. Một cử tri như thế – từ năm lên mười, ngay giữa thời kỳ đen tối, đã biết mình phải đi với ai, ủng hộ ai – lần Tổng tuyển cử này, nhất định chỉ có thể bầu cho “Những người yêu nước có thành tích chống đế quốc và tay sai, tán thành thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”, như đã nêu trong điều 22 chương VI của Pháp lệnh quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở miền Nam Việt Nam trong cuộc Tổng tuyển cử cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976.

Tưởng như một sự tình cờ, khi chúng tôi đến xã Vĩnh Kim, lại được gặp đồng chí Nguyễn Thị Thập sang thăm bà con bên nhà chồng. Má Tư Thanh cho biết: từ sau khởi nghĩa Nam Kỳ, địch khủng bố dã man. Tên Cự, chủ làng, dẫn Tây đầu đỏ (lính lê dương) về giết, bắt cả người đang cày và đốt phá nhà. Riêng những người thân của má đã có đến 5 người bị  đốt nhà: ông già má, chị Hai, ông Năm Giác, má và cô Bẩy. Cả dòng họ Lê rời Long Hưng sang Vĩnh Thới ở, người đổi họ, kẻ thay tên. Mảnh thẻ cử tri bọn Mỹ ngụy bắt má cầm trong dịp Thiệu bày trò “tuyển cử độc diễn” cấp tại Vĩnh Kim ngày 1 tháng 6 năm 1971 mang số 77-71164540 cũng còn mang tên Lê Thị Sáu theo thẻ căn cước số 7030647/1 cấp ngày 21/5/1968. Mảnh giấy vàng ợt, bên phải có 8 ô ghi tám chữ cái, bên trái cũng 8 ô ghi 8 con số, lề dưới thẻ là dòng chữ đến nay thấy thật mỉa mai: “Chú ý: xin gữi kỹ thẻ để dùng nhiều lần sau này”. Má Tư không đi bầu mà mướn người đi cắt giúp mấy cái ô có chữ để có trong mình mảnh giấy tùy thân hợp pháp, tránh mọi phiền hà. Lần này, người cử tri cao tuổi ấy mới thật thỏa nỗi ước mong bao lâu ôm ấp. Trên danh sách cử tri ấp Vĩnh Bình có ghi tên thật của mẹ: Lê Thị Thanh. Và trong câu chuyện với bà con má thường tự hào nhắc lại: “Tôi là Tư Thanh, Năm Giác chính là thằng em áp tôi. Lúc nó bị kêu án tử hình ở tòa án Sài Gòn cùng bảy người nữa, tôi cũng có mặt”. Phải mất ngót bốn mươi năm, mái tóc đã bạc phơ, cặp mắt sâu trũng, má Tư mới được trở lại là mình.

Đồng chí Nam Giác bị xử công khai hai lần, nhưng hy sinh trong im lặng. Không ai biết ngày mà làm giỗ tưởng niệm. Nhân có đồng chí Thập về Vĩnh Kim một số bà con cao tuổi đã lại thăm, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Bài thơ đồng chí Năm Giác làm trong tù, đến nay nhiều cụ bà còn nhớ. Những câu giàu chân lý như: “Còn Đảng, còn dân, còn cách mạng” trong những năm đen tối nhất đã giúp biết bao chiến sĩ và đồng bào miền Nam giữ trọn lòng tin ở thắng lợi cuối cùng. Ngày 25 tháng 4 năm 1976 tới đây, những người đã tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ đã nuôi dưỡng tinh thần cách mạng triệt để ấy sẽ tự hào dùng lá phiếu của mình để xây dựng và bảo vệ thành quả của gần nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng của toàn dân.

la phieu tren que huong co do sao vang.jpg

Nguyễn Trung

(Còn nữa)

Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng (kỳ 2)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:54 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 11 năm 2019

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

3- Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng

(Tiếp theo)

Sau bài Dạo quanh Sài Gòn Tết Bính Thìn, mình thấy được anh Thép Mới cho đi thực tết nhiều, không phải chỉ đi với anh như trước… Trưa 22/2, Ton That Thanh the thu vien.pngtheo anh Phan Quang xuống quận 11, nghe báo cáo tình hình. Chủ tịch quận này là chị Châu, vợ anh Lê Hồng Tư là nguyên mẫu nhân vật chị X. trong tác phẩm Sống như Anh của Trần Đình Vân nổi tiếng một thời kể về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Rồi lại đi Hố Nai, điểm nóng về lợi dụng Thiên Chúa Giáo phá hoại cách mạng, cùng hai anh Lang và Thước kiều bào từ Paris về. Còn đến quận đoàn 3 Sài Gòn đi sâu vào công tác thanh niên mũi nhọn xung kích của thành phố. Thật lòng mình muốn lao vào viết hơn là cứ làm tư liệu mãi như lâu nay. Nhưng có lẽ cứ phải làm tư liệu cho anh Thép Mới là chính vừa phục vụ vừa học nghề vẫn là kế lâu dài. Viết chỉ là phụ, là những đợt tập dượt thôi…

Mua và đọc xong quyển sách Chủ đích Nam Phong, một quyển sách thù địch hằn học với ông ngoại Phạm Quỳnh hơn tất cả những gì đã đọc từ trước đến nay. Mình phải có đủ chứng cứ và lý lẽ để ít nhất cũng phản bác được tất cả những điều cuốn sách nêu ra. Đó mới là nhiệm vụ chính của mình. Được sống ở miền Nam, ngay giữa lòng Sài Gòn giúp mình có điều kiện làm việc đó. Nhờ gặp chú Tố Nguyên Nguyễn Thọ Dực mới biết năm 1972 ở Sài Gòn đã có quyết định đặt tên một đường phố ở quận 6 là đường Phạm Quỳnh, nhưng vì chiến sự, chưa thực hiện được.

Tối 3/3/1976, Sài Gòn mưa trận đàu mùa. Nguyễn Quang Bình sống cùng nhà lấy sách toán lớp 8 ra học, có chỗ nào không hiểu lại hỏi. Còn mình thì lo viết thư cho em Nhàn, mong em thông cảm vì chưa làm sao mua được những thứ em đang cần, hàng hóa bắt đầu khan hiếm.

Công việc quá bận, một phần vì cơ quan mới lập còn đang tổ chức. Một số anh em rất ít Thep Moi chan dung 2làm việc. Gần như mọi việc đều dồn về nhóm ở 22 Tú Xương. Ngoài anh Thép Mới còn Sơn lái xe và thủ quỹ, Bình đánh máy và mình. Tình hình xã hội cũng phức tạp. Ông bố Sơn dặn anh em đi tối ngoài đường đừng mặc quần áo bộ đội. Báo Giải Phóng cải tiến nhiều, nhưng hầu như ngày nào cũng phải đính chính những sai sót không phải là lỗi chính tả. Hôm 2/3, bài anh Thép Mới Bạc giả bắn vào con người và đời sống bị in thành Bạc giả bắn vào nhà thờ và con người. Thật nguy hiểm, chưa biết vì sao. Nổi bật nhất là vụ phản cách mạng lấy nhà thờ Vinh Sơn ngay mặt tiền đường lớn Trần Quốc Toản làm trụ sở chỉ huy. Anh Thép Mới viết bài Nhân vụ nhà thờ Vinh Sơn: Chủ nghĩa thực dân mới và đức tin . Suốt từ 14/2 đến 17/2 anh Thép Mới say mê, hào hứng viết suốt đêm, sáng sớm lại tự đưa ra máy bay nhờ chuyển gấp ra Hà Nội. Mấy anh em thức đến 2 giờ sáng vừa chuẩn bị tư liệu vừa đánh máy. Tối 19/2, tòa soạn ở Hà Nội điện vào Không dùng vội, yêu cầu đi lo việc nhà in. Nhấn mạnh việc chuẩn bị in lại báo Nhân Dân ở trong Nam. Trong khi đó các báo Sài Gòn sôi lên vì vụ Vinh Sơn… Không hiểu cứ cung cách này thì khi báo in ở trong này người đọc Sài Gòn, người đọc miền Nam sẽ nghĩ sao đây…

Sáng 21/2, đã đưa bài này cho báo Giải Phóng. Thành ra bài Thời dựng Đảng – Xốc tới ngày 3/2 đăng cùng bài Nhân vụ nhà thờ Vinh Sơn: Chủ nghĩa thực dân mới và đức tin cùng của Thép Mới.

Nhớ lại hồi hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước đang tiến hành ở Sài Gòn, một tờ báo đã đăng xã luận với cái tít kỳ lạ Phải nhanh chống thống nhất đất nước. Cái chữ chống to chềnh ềnh ngay đầu bài ấy thật khó biện bạch là do thợ xếp chữ văn hóa kém, dân Nam hay nói chữ o thành chữ ô. Đây là chữ in cơ mà, có phải lời nói đâu.

Tối thứ bảy 6/3, em Nhàn từ Cà Mau lên. Hôm sau đưa em đi thăm bà con ở Sài Gòn, rồi đi chợ trời Hàm Nghi cho biết Sài Gòn thôi chứ chẳng dám mua gì, một cái cắt móng tay bé tẹo cũng đòi 6 đồng. Về nhà, gặp em Như Ý ở Huế vào kêu mẹ con em khổ quá. Em mang một cái máy ảnh cũ của cô Chín em bố mình gửi cho mình. Mình nhờ trả lại máy ảnh và cùng em Nhàn nhận giúp đỡ mẹ con em chút đỉnh lúc khó khăn này. Tối, lại đưa em Nhàn đi thăm bà con. Em nghèo, mình cũng chẳng có gì, đành cứ có cái gì cho được là cho hết: 5 ký dầu ăn, cái máy biến thế đa năng mới mua ở hiệu điện cô Trung. Đến nhà bà Cửu, gặp đủ các cô cậu. Em kể chuyện, bà khen cháu có ông anh chu đáo quá.Le Hung.png

Cũng chiều thứ bảy này, mình đi đón anh Lê Hưng bạn anh Thép Mới nay cũng về làm ở báo Nhân Dân trong này. Mình là chuyên gia đi đón khách Hà Nội, vì ngoài mình làm gì có ai trong này biết mặt các anh. Có thêm anh Hưng, mình thêm một người anh chân tình.

Sáng chủ nhật 14/3, Sơn lái xe đi Vũng Tàu đưa các anh Thép Mới, Lê Đăng Ninh giám đốc nhà in báo Nhân Dân Hà Nội, chị Le Dang NinhBình Định cùng dân tư liệu và mình. Lần đầu đi Cấp, rất lạ. Người tắm biển rất đông dù nay là ngày toàn thành tổng vệ sinh. Thanh niên nam nữ vui chơi, nữ mặc áo tắm hai mảnh, nam mặc quần lính Sài Gòn xé ngắn. Kỳ lạ là rất đông trẻ con và cả người lớn nữa cứ mặc nguyên quần áo mà xuống biển, có cả mấy cô mặc áo dài màu tha thướt lùi lũi đi xuống biển vui cùng chúng bạn.

Chúng tôi chỉ xem cho biết rồi 12:00 thì về giữa trận mưa đầu mùa. Chiều 15/3, hai chị em Xuân, Đông nhà láng giềng thân thiết phố Hàng Da đến chơi. Vợ chồng chị Xuân vào đây đã lâu, nay cô em út mới vào, đem cho mình thư mẹ và báo chuẩn bị đi thăm em Nhàn, bạn cùng lớp với Đông. Mình tranh thủ nhờ mang cho NhànMe Dong va Bac Xuan.jpg cái màn mới được phân phối.

Sáng 22/3 đi nhổ răng. Sốt. Nằm nhà đọc Như thiên đường lạnh của Nguyễn Thị Thụy Vũ, Ngày qua bóng tối của Nguyễn Thị Hoàng và Hòa âm điền dã của André Gide, toàn sách in ở Sài Gòn cũ. Mình ít hiểu biết về nhân dân miền Nam quá, không lường được trong 20 năm qua chủ nghĩa thực dân mới đã đầu độc nhân dân nhất là thanh niên ở đây như thế nào.

Sáng 23/3, nhận thư em Nhàn và hai cháu Hải, Hà. Các cháu có biết các cháu đã khiến bác thêm tin tưởng ở tương lai, mong muốn làm thật nhiều việc tốt để đời sống các cháu sau này sẽ tươi đẹp hơn, không như thời bác và mẹ các cháu từng sống. Chiều, Vân Anh lại chơi, vẫn mong có việc làm. Mình cho em năm ký gạo mới được cho trong dịp đi công tác gần đây. Ngày 29/3, nhân thư Nguyễn Quang Chính con trai chị Tửu đi bộ đội đóng ở Cần Thơ, nay được phân công làm anh nuôi mà Thep Moi chan dungvui vẻ lắm. Chính đã cao 1m67, nặng 53 ký. Cũng nhận được thư mẹ, mẹ bảo mẹ thích viết thư, mỗi khi viết thư mẹ thấy như đang nói chuyện với con vậy, cũng đỡ nhớ. Từ ngày mổ mắt, đeo kính dầy, mẹ viết chữ ít mất nét dễ đọc hơn trước.

Tối phải dự một cuộc họp căng thẳng nhưng cần thiết. Trần Duy Thăng là đảng viên đứng ra triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm Quang Bình đánh máy, Sơn lái xe, cô gái Nha Trang và tôi. Căn bản nội dung cuộc họp là xác minh mọi dư luận và những ý kiến nhận xét về thời gian chung sống. Cô gái Nha Trang còn xa lạ với tập thể quá. Cô tự hào đã tham gia cách mạng, nhưng là em cưng của các anh cán bộ nên chưa thật hiểu cách mạng. Mình gần cô càng thấy nhớ các bạn gái cũ của mình, mộc mạc, giản dị hơn nhiều. Một sự khác về chất. Họp xong, lòng thanh thản nhưng hơi buồn khi nghĩ về những người như cô. Mươi năm nữa, chắc sẽ có dịp gặp lại những con người này, nghĩ về những vấn đề này, mong sẽ có nhiều đổi mới…

Theo lệnh anh Thép Mới, phục vụ tuyên truyền cho bầu cử thống nhất đất nước, mình sắp đi Mỹ Tho, tìm đến quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa, cũng là quê hương cờ đỏ sao vàng. Thế là anh đã bật đèn xanh cho mình lao vào cuộc sống, vào đấu tranh xã hội, lao vào các thử thách để rèn luyện tay nghề. Mình thì cứ được thử lửa là mình hào hứng để xem mình thực ra là người như thế nào, tài năng đến đâu, còn cần học tập rèn luyện gì nữa. Đi để mà rời những quyển sách nhỏ thường đọc ngấu nghiến, mà bắt đầu tập đọc quyển sách lớn là cuộc đời thật, bề bộn, gay gắt, nhưng đẹp vô cùng.

Từ ngày 31/3 đến ngày 5/4 anh Trần Duy Thăng phóng viên ảnh và tôi lên xe đò đi Mỹ Tho về các xã Long Hưng và Vĩnh Kim huyện Châu Thành. Cầm giấy giới thiệu của tuyên huấn tỉnh, hai anh em đến huyện Châu Thành, được anh Hai Nhi trưởng phòng thông tin văn hóa huyện dẫn đường đi thăm quê hương cờ đỏ sao vàng. Anh Hai Nhi vóc người to lớn, mặc bộ bà ba đen đi bộ rất nhanh chúng tôi khó theo kịp. Đi một lát, anh bảo nghỉ chút uống nước. Anh gọi to hỏi trong nhà có ai không, không có tiếng đáp, anh vào ngay nhà bếp, lấy ra con dao phay, tiến đến bên cây dừa lửa thấp, chặt vào buồng dừa vàng đỏ, lấy ba trái, rồi phạt đầu, mở miệng cho mỗi đứa tôi một trái bảo uống, rồi mới phạt trái của anh. Anh Hai bảo dừa lửa ngọt nhất trong các loại dừa xiêm. Rồi vào bếp cất dao như vào nhà mình và thúc chúng tôi lên đường.Ton That Thanh 1976.jpg

Chiều tối thì chúng tôi đến nhà anh Một Cát chủ tịch xã Long Hưng. Hai bạn chiến đấu từ ngày chiến thắng đến nay mới gặp nhau quá vui. Chị vợ anh Một ra chào rồi vào ngay nhà dưới cùng con gái bắt con vịt xiêm (ngan) béo. Anh Hai Nhi giơ tay là với được cành xoài, hái luôn mấy trái xoài tượng to bảo trong khi chờ mấy bà nấu nướng, anh em ta có cái này là tuyệt. Anh Một Cát mở cánh cửa bên tủ thờ lấy ra một chai rượu. Thế là bữa nhậu bắt đầu bằng xoài tượng chấm mắm nêm. Anh Thăng không biết uống rượu. Tôi không thích uống, nhưng uống ít khi say nên vào bàn cùng hai anh. Mới vào cuộc đã thấy con gái anh Một mang ra một đĩa trên bày hai cái đùi ngan béo. Hóa ra lệ ở đây là thế. Sự khách chờ, mẹ con chị Một đã chặt hai cái chân ngay sau khi cắt tiết, luộc trước. Sau đó mới làm thịt để nấu cháo. Chúng tôi mời anh Thăng nhắm … nước trà với thịt ngan. Lâu ngày đôi bạn chiến đấu mới gặp nhau chuyện nổ như bắp rang. Tôi biết được bao nhiêu là chuyện hay. Kể cả chuyện tày trời là Nguyễn Văn Bé bị địch bắt đã đầu hàng lên máy bay trực thăng của chúng đi kêu gọi đồng đội chiêu hồi. Đội 3 ở Cảng Hà Nội có thời được đổi tên thành đội Nguyễn Văn Bé, anh hùng ngành giao thông vận tải. Càng uống càng lắm chuyện hay, đến 11 giờ thì hết chai rượu. Anh Một lại mở cửa bên tủ thờ lấy ra chai khác. Lúc này anh Thăng đã có cháo ngon, ăn xong đâm ra buồn ngủ. Anh Hai Nhi bảo gia đình thu xếp cho chỗ nằm, rồi bảo tôi là còn chú mày, tiếp tục chiến đấu với mấy anh nhé. Có cháo vào, tôi cũng hăng hái lên, cùng anh chiếu đấu đến 1 giờ sáng thì lại hết rượu. Anh Một lại vào chỗ tủ thờ, nhưng hết rượu rồi. Anh đứng như trời trồng lớn tiếng, nếu các đồng chí nhất trí, tôi xin đi mười phút lại có rượu ngay. Anh vừa nói vừa giơ cao cái chai rượu Cointreau vuông hai lít rỗng. Tôi bàn với anh Hai Nhi xin thôi, ngày mai còn phải đi xa. Bấy giờ anh Một mới tha. Đó là lần đầu tôi biết nhậu tới bến là như thế nào.

Còn nhớ lúc mới đến nhà anh Một, anh Hai Nhi thấy cái ao là cởi quần áo mặc quần xà lỏn xuống ngay ao, ngụp lặn vuốt tóc thoải mái, khen mát quá. Tôi đâm thèm, vừa cởi áo thì anh Thăng bảo đừng rồi chỉ cho tôi ven bờ là cái cầu tõm, có người vừa vào đó đi cầu. Ở miền Nam có lối nuôi cá tra như thế. Tôi kinh hãi, mặc áo vào ngay. Tôi may mắn đi đâu cũng có người chỉ bảo lo cho.

Sáng hôm sau, anh Hai Nhi dẫn chúng tôi đi từ sớm đến nhà Lê Thị Hồng Gấm, gặp ông Một Phước ba chị và bà Ba Quế mẹ chị cùng em út cô Tám Lê Thị Huyền Anh. Lại nói chuyện Nguyễn Văn Bé, gia đình chị Gấm giận lắm, nói nó làm xấu mặt cả dân miền Nam. Rời nhà Hồng Gấm, anh Hai Nhi bảo từ đây đến Vĩnh Kim đường đi cũng dễ, các chú cứ đi thẳng, hỏi thăm nhà Năm Lý văn hóa thông tin thì ai cũng biết. Tôi có chút việc, dẹp lại để đưa các chú đi, nay phải về làm kẻo kẹt công tác. Khi nào các chú rỗi ghé qua, ta lại trò chuyện. Thế là chúng tôi chia tay giữa đồng ruộng mới gặt trơ gốc dạ. Tôi đi dép lốp còn đỡ, anh Thăng đi dép nhựa Tiền Phong đụng gốc dạ chảy cả máu chân. Vả lại hôm qua cũng đi bộ suốt rồi, đêm lại lạ nhà khó ngủ. Giữa trời nắng, cánh đồng rộng mênh mông, chúng tôi cứ đi thẳng như anh Hai Nhi dặn, mãi chẳng thấy xóm làng nào cả. May gặp một chị đang tắm cạnh con mương nhỏ mới tìm cách hỏi đường. Chị vừa trả lời vừa múc nước ở mương dội từ vai xuống, thò tay vào trong áo kỳ cọ. Chị tắm mà mặc nguyên bộ bà ba đen. Kiểu tắm này tôi đã thấy ở Vũng Tàu. Nhờ thế chúng tôi đến được xã Vinh Kim, một vùng trồng vú sữa rộng lớn. Các nhà đều nằm giữa vườn vú sữa. Bấy giờ lại đang mùa thu hoạch. Anh Năm Lý gầy, đen nhưng ăn nói lưu loát hơn anh Hai Nhi. Anh đã được huyện báo là có ký giả từ Hà Nội đến nên tiếp đón khá chu đáo. Đầu tiên là mời uống nước, ăn vú sữa đặc sản nhưng cắt ra làm sáu như miếng cam. Chứ tôi thấy người lớn trẻ con ở quanh nhà toàn lấy tay bóp mềm trái vú sữa rồi bứt cọng bóp sữa ra mà mút như em bé bú mẹ. Tôi nói anh rõ yêu cầu chuyến đi của chúng tôi, anh nhận lời đi liên hệ trước những người tôi xin gặp, toàn những lão thành cách mạng từng dự Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 đúng năm sinh tôi. Xong thủ tục, biết nơi ăn chốn ngủ, tôi mò đi tắm vì tắm hụt ở nhà Một Cát. Thấy có mương nước giữa các hàng cây sữa, tôi xuống tắm chỗ cách nhà độ 20m. Tình cờ gặp một chú bộ đội cũng tắm gần đó, tôi hỏi mượn xà bông. Anh bạn ném cho tôi ngay một chiếc dép lốp bảo xà phòng đây. Tôi cười, thứ xà phòng đó thì tớ cũng có và ném trả. Tha phương gặp đồng hương thật vui. Chú ở Hà Đông, tên là Đào Bá Khanh. Chú ở nhà dân gần nhà tôi ở. Hẹn hò tối gặp nhau nói chuyện.

Anh Năm Lý là người rất tế nhị, anh bảo sáng dậy các chú có món ăn sáng, trưa chiều thì ăn với gia đình tôi, tối hai chú ngủ cái giường to nhà ngoài. Mai sẽ có nước cho các chú tắm trong buồng tắm, đủ cả xà phòng thơm và khăn tắm. Buồng chúng tôi ngủ còn có một giường cá nhân. Đó là giường cô Ba là chị, còn cô Sáu là em ngủ buồng bố mẹ. Màn ở đây rất lạ. Quanh màn thưng vải, đình màn mới là vải thưa cho thoáng. Thành ra bố mẹ, vợ chồng con trai, con gái nằm cùng một buồng cũng chẳng sao. Chuyện ai nấy biết. Chỉ có trời mới biết hết mọi chuyện.

Theo hẹn tối tôi sang tìm hiểu đám bạn bè Đào Bá Khanh bộ đội Bắc vào Nam chiến đấu trò chuyện rôm rả đến khuya. Anh em bảo ở lại ngủ chung còn tâm sự nhiều. Không ngờ, sáng sau vác mặt về anh Thăng trách anh đi đâu không nói làm tôi thức suốt đêm, cứ nằm một mình nghe rõ tiếng em Ba thở dài, tôi hốt quá. Thảo nào bọn bộ đội trẻ bảo hai anh chưa vợ vào nhà ấy là trúng quá, hai chị em đều đẹp trắng cứ như đầm. Anh Thăng chụp ảnh thì cứ bắt em Sáu, cao, xinh cầm cành vú sữa có mấy quả cho anh chụp mãi. Tôi thì có thói quen dậy sớm, nên thường vào bếp trò chuyện với bà Sáu. Thật không ngờ bà lại là chị ông Năm Giác một chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, chồng bà Nguyễn Thị Thập. Thế là tôi gặp may. Đang chưa biết bắt đầu thế nào thì lại đào trúng mỏ vàng. Mấy hôm sau, bà Thập về nhà Năm Lý thăm chị chồng. Gặp chúng tôi bà bảo các chú là không biết ăn khổ qua đâu, hôm nay nhà làm nhiều khổ quakhổ cho các chú quá. Anh Thăng nói ngay, ở ngoài đó cháu cũng  vẫn ăn mướp đắng đấy ạ. Đến bữa ăn, tôi thấy anh húp thử thìa nước canh rồi tránh món đó. Cả nhà vui vẻ, tôi xin cho chúng tôi chụp một bức hình to đủ cả nhà. Bà Nguyễn Thị Thập và bà Sáu chị chồng đứng giữa. Mọi người đều vui vẻ. Tôi bàn với anh Thăng là sẽ phóng to một tấm gửi biếu để làm kỷ niệm. Ảnh chụp toàn người nhà. Thật ra tôi cố ý để bà Thập và chị chồng đứng cạnh nhau vì từ lúc gặp bà Thập, tôi đã nảy ra ý chọn bà Sáu làm người kể chuyện còn bà Thập là một nhân vật chính trong bài của tôi đặt tên là Những cử tri trên quê hương cờ đỏ sao vàng.

Ở được mấy hôm thì một tối anh Năm Lý bảo tối đừng đi đâu, ở nhà nói chuyện. Hóa ra anh bày tiệc rượu ít thấy ở Nam Bộ: Rượu cho vào bình rót ra chén nhỏ như kiểu uống trà. Đồ nhắm là trứng vịt lộn, có thêm gừng thái mỏng và rau răm. Khác hẳn trận chiến ở nhà Một Cát. Anh bảo tôi biết các chú miền Bắc uống rượu kiểu này, không hiểu có đúng không. Rồi anh kể, họa sĩ Lương Đống cũng là dân xã này, tập kết về, nghe chuyện anh ấy kể tụi tui buồn lắm. Lương thấp thế sống sao nổi. Tui làm công tác nhưng gia đình vẫn trồng cây ăn trái, mùa nào thức ấy. Còn mua một xe chở khách chạy trong tỉnh.

Bà Sáu thì nói chuyên với tôi bên bếp lửa các buổi sáng thường nói đã cho con gái lấy chồng làm cách mạng là biết phải nuôi nó, nuôi con nó rồi. Chẳng biết cụ nói thế ý nghĩa là sao.

Sau này về Sài Gòn, thấy em Sáu lên thăm, tôi lấy cớ bận viết bài chuyển ngay cho anh Thăng tiếp. Sau em ở lại có đến một tuần ở nhà bà con rất gần nhà chúng tôi nên thường qua chơi, vẫn được anh Thăng tiếp đón niềm nở. Vì sự thật là tôi lo quá. Trên đường về, ngồi xe đò thấy hai bên đường lúa tốt bời bời, tôi hỏi thì bà con trong xe cho biết năm nay Cai Lậy trúng lớn. Tôi hỏi Cai Lậy ở đâu, họ bảo ở đây chớ đâu. Thế là tôi và anh Nguyen Quang Binh.jpgThăng xin xuống xe, vừa đi vừa hỏi đường. Được chỉ đến một trạm đang thu thuế nông nghiệp. Tôi xin số liệu, địa chỉ những nhà bội thu. Anh Thăng chụp một vài kiểu ảnh. Thế rồi chúng tôi đón xe về. Anh Thăng chỉ rửa ảnh là xong. Cái thân tôi mới khốn khổ. Tự mình lại đeo thêm gánh nặng cho mình. Nhưng biết làm sao, đề tài hay đến thế, người dân phấn khởi như thế, bỏ qua sao được giữa lúc bóng tối còn muốn bao trùm lên đất nước mình.

Sáng 7/4, viết bài về vụ mùa Cai Lậy, theo nguyên tắc như khi đi thi cái gì dễ thì làm trước. Đặt tên bài là Cai Lậy đang mùa gặt rộ, ký tên Nguyễn Trung. Chiều và sáng hôm sau viết Những cử tri trên quê hương cờ đỏ sao vàng. Hai ngày, viết 16 trang đánh máy, 8000 chữ, kể cả thời gian nghiên cứu tư liệu và suy nghĩ về bố cục. Chất lượng không tốt là tất nhiên Nhưng được cái là phục vụ kịp thời.Tran Thang.jpg

Để cho nhanh, mình dọc bản thảo cho Quang Bình đánh máy. Bình đánh máy xong tự mang lên anh Thép Mới. Một lát Bình xuống bảo tôi: mới đầu em hốt quá, cụ (tức anh Thép Mới) bảo thằng này nó viết không sửa được, rồi buông bút, không sửa nữa. Em hỏi thế bỏ hở chú. Cụ bảo đưa đây ký rồi xuống bảo nó sửa ngay những chỗ đánh máy sai, đưa cho Hồng Hà kịp ra máy bay lúc 5:30. Tôi mừng quá, vội xem ngay bản đánh máy. Hóa ra chỉ vì tôi viết khác phong cách anh thôi. Cái nhan đề là anh sửa thành Những lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng, còn không nhúng bút vào chỗ nào hết. Thật bất ngờ. Đúng 4:00 thì dò xong bản anh Thép Mới đã duyệt. Tôi cắt cái ảnh to anh Thăng chụp ở nhà anh Năm Lý Vĩnh Kim chỉ lấy hình bà Thập và bà Sáu. Tên người chụp tôi cũng tự ý bỏ chữ Duy trong Trần Duy Thăng, chỉ để lại Trần Thăng. Sau này thành bút danh anh dùng cho đến nay.

Sau này anh Trần Thăng còn kể cho tôi là cụ gọi tôi lên chất vấn xem những điều anh viết có đúng không, nhất là chuyện đoàn từ các xóm làng đi họp về bầu cử cầm đuốc lá dừa đi trong đêm tạo thành một đoàn rước lửa rồng rắn đi qua cái miếu cổ bà con quen gọi là Miếu Trung ương nơi từng là chỉ huy sở của Nam Kỳ khởi nghĩa. Tôi bảo đảm là hoàn toàn đúng sự thật.

(Còn nữa)

TP Hồ Chí Minh 20/9/2019

P.T.

(Còn nữa)

Le Hung.png

Người nặng lòng với nước – Phạm Tôn

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:07 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 11 năm 2019.

NGƯỜI NẶNG LÒNG VỚI NƯỚC

Phạm Tôn

 

Lời dẫn của Phạm Tôn: Các bạn đọc bài này có thể sẽ thắc mắc vì sao năm 2006, tháng 8, trong số 140 tạp chí hằng tháng Công giáo và Dân tộc có đăng bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nước, rồi tháng 9, trong số 267 tạp chí Xưa và Nay lại đăng bài Người nặng lòng với nước đều của tác giả Phạm Tôn, mà sao hai bài không hoàn toàn giống hệt nhau và cũng chẳng có bài nào giống hệt bài chúng tôi đăng dưới đây. Lý do là như sau…

Năm 2006 ấy, với khí thế đổi mới sôi nổi khắp cả nước đón chào Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi quyết tâm với tràn đầy lòng tin tưởng ở sự nghiệp đổi mới, hoàn chỉnh bài viết sơ thảo từ năm 2001. Bản đầu tiên tới tay nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh, là người tôi cho là có ”con mắt xanh”. Anh nhận ra ngay đây là bài có thể ra đời trong thời cơ này. Trong khi là người viết, chúng tôi còn do dự, chỉ mong hai bài Người nặng lòng với tiếng ta (viết năm 1999) và Người nặng lòng với nhà (viết năm 2000) ra đời trót lọt mới tính đến chuyện cho bài này ra đời. Nhưng anh Trần Văn Chánh đã đưa tạp chí Công giáo và Dân tộc, lại được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đọc và viết cho bức thư hai trang ”bảo lãnh”, nên mới ra đời suôn sẻ như vậy, trước sự ngỡ ngàng của tác giả và không ít người hiểu biết.

Sau đó, do có thêm tư liệu mới, tôi đã viết thêm một hai đoạn. Cho nên bài đăng trên Công giáo và Dân tộc là đăng nguyên văn, không thêm không bớt một chữ nào, nhưng vẫn không có các đoạn mới thêm đó. Bài sau này đến tạp chí Xưa và Nay, lại có sự biên tập thêm bớt nữa, cho nên đã khác lại càng khác với bài trên Công giáo và Dân tộc.

Đến bản trên blog lần này, do có thêm tư liệu, xác định được chính xác hơn một số lời nói, tình tiết, chúng tôi lại sửa chút ít, để đảm bảo sự chính xác tối đa về tư liệu lịch sử, trước khi đưa đến bạn đọc, nên lại khác đi một chút nữa.

Có điều, nội dung cơ bản ba bài vẫn như nhau, cho nên chúng tôi để nguyên ở cuối bài ngày tháng hoàn thành.

Hơn nữa, như các bạn đã đọc blog chúng tôi thì biết, chúng tôi luôn đăng theo đúng bản thảo của tác giả mà không lấy những bản đã bị cắt xén, sửa chữa

Vài hàng mạo muội trình bày để bạn đọc thông cảm sao một bài của một tác giả mà lại có đến ba bản khác nhau.

—o0o—

Cứ nghĩ đến trường hợp Phạm Quỳnh là ta lại không khỏi nhớ đến mấy dòng Lỗ Tấn viết trong phần kết thiên kiệt tác A.Q chính truyện: “Hinh 1_NuocCòn như về dư luận, thì cả làng Mùi đều nhất trí công nhận rằng: A.Q. không phải là người lương thiện, chứng cớ là y đã bị bắn. Vì rằng: nếu là người lương thiện thì sao lại bị bắn kia chứ!”1

Hơn 60 năm qua, người ta đã viết về ông trong sách báo biết bao nhiêu với giọng điệu như thế: lấy cái chết của ông vì bị bắn làm điểm xuất phát để đánh giá cả cuộc đời và sự nghiệp của ông. Suốt từ năm 1945 đến 1975 ở miền Bắc nước ta và sau năm 1975 là trong cả nước, hầu như đều một giọng như thế…

Trong Đời viết văn của tôi, do nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, xuất bản năm 1971, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã chân tình, ưu ái viết về Phạm Quỳnh như sau:

“Tôi nhìn thấy cảnh bề ngoài cười nụ bề trong khóc thầm này thì sực nghĩ đến Phạm Quỳnh. Tôi cho rằng Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh là những người có chính kiến. Thấy ở nước ta, ba kỳ có ba chế độ chính trị khác nhau, Nguyễn Văn Vĩnh mới chủ trương thuyết trực trị. Người Pháp trực tiếp cai trị người Nam, như ở Nam Kỳ, không phải qua vua quan người Nam, thì dân được hưởng nhiều chế độ rộng rãi hơn. Phạm Quỳnh, trái lại, chủ trương thuyết lập hiến. Người Pháp nên thi hành đúng Hiệp ước 1884, chỉ đóng vai trò bảo hộ, còn công việc trong nước thì vua quan người Nam tự đảm nhiệm lấy. Bây giờ Phạm Quỳnh vào Huế làm quan, tôi cho không phải vì danh. Quốc dân biết Phạm Quỳnh hơn biết mấy Thượng thư Nam triều. Cũng không phải vì lợi. Làm báo Nam Phong Phạm Quỳnh cũng được phụ cấp 600 đồng một tháng, món này to hơn lương Thượng thư. Phạm Quỳnh ra làm quan, chỉ là để rồi lấy danh nghĩa Chính phủ Nam triều, đòi Pháp phải trở lại Hiệp ước 1884. Vậy một người yêu nước như Phạm Quỳnh, sở dĩ phải có mặt trên sân khấu chính trị chẳng qua chỉ là làm một việc miễn cưỡng, trái với ý muốn, để khuyến khích bạn đồng nghiệp làm việc cho tốt hơn, chứ thực lòng, là một người dân mất nước, ai không đau đớn, ai không khóc thầm. Thế là tôi nghĩ được ra truyện Kép Tư Bền,tả một anh kép hát nổi tiếng về bông lơn, đã phải vì giữ tín nhiệm với khán giả mà ra sân khấu nhà hát làm trò cười, ngay cái tối cha anh đương hấp hối.”

Nhưng, ngay sau đó, như một phản ứng của bản năng tự vệ, ông lại vội vã bác bỏ ngay điều mình vừa khẳng định, bằng cách viết: “Có lạ gì trình độ chính trị của tôi thời này. Nếu tôi tinh khôn thì tôi đã hiểu hai thuyết trực trị và lập hiến chẳng qua chỉ là thủ đoạn của bọn cướp nước bảo hai tên tay sai bày ra để loè bịp, để ru ngủ người ta đương được chủ nghĩa cộng sản thức tỉnh.”

Đến năm 1998, trong Tác gia văn học Thăng Long – Hà Nội, nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản, Tô Hoài vẫn còn dè dặt viết: “Đến Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền nhân dân khép án tử hình.

“Cuộc đời Phạm Quỳnh có hai mặt: Con người chính trị và con người văn hoá. Về những đóng góp của ông đối với việc xây dựng nền văn học quốc ngữ là không thể phủ nhận.”

Xem ra, vẫn nặng hơi hướng “dư luận làng Mùi”. Chỉ có trong quyển Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam do Tôn Nữ Quỳnh Trân chủ biên, nhà xuất bản Văn Hoá-Thông Tin xuất bản năm 1993, là ghi giản dị: “Phạm Quỳnh mất năm 1945.”

Hơn 60 năm đã trôi qua. Nếu Phạm Quỳnh có tội ác nào với dân tộc, có nợ máu gì với nhân dân, chắc chắn đã có người phát hiện và tố cáo rồi. Nhất là những người suy nghĩ như “dân làng Mùi”, luôn cố tìm cách biện minh cho cái kết cục là đã bị tử hình của Phạm Quỳnh. Nhưng, tựu trung, tội của Phạm Quỳnh vẫn không ngoài hai tội “bán nước” và “tay sai đắc lực cho thực dân Pháp”

Về tội “bán nước”, ngay lúc sinh thời, ông đã có lần đau đớn thốt lên: “người ta bảo tôi bán Nước. Khi tôi ra đời, nước đã mất rồi, còn đâu mà tôi bán.”

Còn tội “tay sai đắc lực cho thực dân Pháp” thì ta hãy xem chính thực dân Pháp nói gì về “tay sai đắc lực” của mình.

Đến hôm nay, thì ngay cả trong nước ta, nhiều người đã biết đến Bản phúc trình (tối mật) đề ngày 8/1/1945 của Khâm sứ Trung Kỳ Haelewyn gửi cho Toàn quyền Đông Pháp Jean Decoux và Tư lệnh Đại tướng Mordant.Nhất là sau khi giáo sư Nguyễn Phước Bửu Tập đã công bố bản dịch tiếng Việt trong Ngày Phạm Quỳnh tổ chức ở California, nước Mỹ tháng 5-1999. Bản dịch như sau:

“Thêm một lần nữa, Thượng thư Nội vụ (Phạm Quỳnh) lại cực lực phiền trách chúng ta về việc trưng dụng lúa gạo để cung cấp cho Nhật.

“Phạm Quỳnh lặp lại điệp khúc yêu cầu chúng ta hoàn trả Bắc Kỳ về cho Hoàng Triều như Pháp  quốc đã hứa. Tôi đã lưu ý Hoàng đế Bảo Đại về thái độ bướng bỉnh vượt quá thẩm quyền ông ta đòi nới rộng quyền hạn của Viện Cơ Mật. Hiện tôi đang chờ đợi một phản ứng khác bùng nổ từ ông ta nếu như chúng ta không chịu nhận sự bổ nhiệm một Khâm sai Hoàng Triều trên cõi Bắc Kỳ. Chủ quyền bảo hộ của chúng ta lại một lần nữa bị xúc phạm. Phạm Quỳnh đòi hỏi chúng ta trong một thời hạn ngắn nhất, cụ thể nhất, phải hợp thức hoá việc phục hồi chủ quyền của Vương triều trên lãnh thổ Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Phạm Quỳnh còn hăm he sẽ thúc đẩy các phong trào chống đối, nổi dậy nếu như chúng ta không đặt vấn đề thương thảo với Hoàng đế Bảo Đại trong những tháng trước mắt về một quy chế mới nhằm cải biến chế độ bảo hộ sang quốc gia liên hiệp như thể chế Commonwealth, mà trong đó những địa vị quan trọng phải nằm trong tay người bản xứ.

“Những yêu sách của Phạm Quỳnh cứ là thiết lập một nền tự trị toàn diện cho Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đồng thời chấm dứt chế độ thuộc địa Nam Kỳ, tiến tới việc hình thành một quốc gia Việt Nam.

“Tôi xin lưu ý quý ngài về sự kiện này, bề ngoài Phạm Quỳnh tuy nhã nhặn, hoà hoãn, nhưng ông ta là một phần tử bất khả phân trong chủ trương giành độc lập cho Việt Nam và chúng ta đừng mong làm gì với lòng ái quốc chí thành, bất di bất dịch nơi ông ta, dù qua việc chúng ta đã dành cho ông một chức vị tối danh dự đã có.

“Cho đến hiện thời, ông ta là một đối thủ thận trọng, chừng mực nhưng kiên quyết trước vấn đề bảo hộ của Pháp quốc, do đó Phạm Quỳnh sẽ có thể trở thành kẻ đối địch bất khả quy của chúng ta, nếu như một khi ông ta bị lôi cuốn bởi lời hứa hẹn của Nhật Bản cho một chủ thuyết Đại Đông Á.

“Tôi xin chờ chỉ thị của quý ngài…”2

Tưởng chẳng còn gì phải bình luận thêm về tấm lòng son của Phạm Quỳnh,  một con người nặng lòng với nước.

Qua nửa năm làm Thượng thư kiêm Ngự tiền văn phòng, chín năm làm Thượng thư Bộ Quốc Dân Giáo Dục và gần ba năm làm Thượng thư Bộ Lại, sau đảo chính Nhật 9/3/1945, Phạm Quỳnh thanh thản từ nhiệm, về sống ẩn dật tại biệt thự Hoa Đường bên bờ con sông nhỏ An Cựu. Tháng 6-1945, trả lời phỏng vấn của nhà báo Nguyễn Vạn An, ông đã bộc bạch: “Tôi đã lỡ lầm mà ra làm quan, vì trước khi dấn thân vào hoạn lộ tôi vẫn tưởng tôi sẽ làm được rất nhiều việc mà trước kia tôi chỉ phụng sự được trong mực đen, giấy trắng.”3Và trong bài viết Lão Hoa Đường, Thiếu Hoa Đường cũng vào những ngày ấy, ông tự trách mình: “khờ dại đem mình ra lăn lộn giữa phong trào hỗn độn, trong thời buổi nhá nhem, không biết cái thân “nho quèn” đương nổi sao được thời thế, và ở giữa cái xã hội xu thời mị chúng này, ai còn thiết đến kẻ văn nhân nho sĩ, chỉ biết đem một thái độ ôn hoà nho nhã mà đối với cái cuồng phong bác tạp, hỗn hào.”4 Ông lặng lẽ chuẩn bị trở lại với hoạt động văn học, dịch và chú giải 51 bài thơ Đỗ Phủ, bắt đầu viết tập Hoa Đường tuỳ bút – Kiến văn, Cảm tưởng I. Và tất nhiên là đọc, đọc rất nhiều sách báo…

Thấy tình hình trong nước có nhiều biến động mà ông anh rể vẫn bình tĩnh vùi đầu vào văn chương như thế, ông Lê Văn Tốn (còn có tên là Xuân), em vợ Phạm Quỳnh, có gợi ý là: “Trong lúc này, anh nên lánh đi xa một thời gian, sang Lào chẳng hạn, vì nhà vua Lào có vẻ mến mộ anh lắm, để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra”. Thì Phạm Quỳnh cười và nói rằng: “Chính lúc này mới càng cần ở trong nước, để còn có cơ giúp nước.” Và ông không đi đâu hết, cứ ở lại, đọc, dịch và viết. Ông đã viết non 50 trang giấy trong một cuốn vở học trò, được hơn chục bài. Bài cuối cùng còn dang dở là Cô Kiều với tôi, một đề tài ông ấp ủ đã lâu. Trong bài có đoạn: “Năm 1924, lần đầu làm lễ kỉ niệm cụ Tiên Điền, trước hai ngàn người họp ở sân Hội Khai Trí, tôi trịnh trọng tuyên bố một câu: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, có điều chi nữa mà ngờ… Câu ấy người mình có người không hiểu, có người hiểu lầm.” Cây bút máy Waterman còn chặn ngang trên trang giấy, gia đình vô tình tìm thấy trên bàn viết sau khi “Ủy ban khởi nghĩa Thuận Hóa mời Phạm Quỳnh ra làm việc”.

Thành ra nhà văn hoá lão thành Vương Hồng Sển ở tuổi chín mươi đã có lí khi nêu câu hỏi trong tham luận gửi hội thảo về Phạm Quỳnh do Viện Văn Học dự định tổ chức vào cuối năm 1992 tại Hà Nội: “Tại sao Cách mạng lại giết Phạm Quỳnh? Cứ để cụ ấy sống có phải còn có nhiều cái mà học không?” Và rõ ràng là không phải chỉ có một người băn khoăn như vậy. Đó là câu hỏi của nhiều thế hệ người Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng.

Vậy ai đã xét xử, kết án, và thi hành án tử hình Phạm Quỳnh?

Chúng ta hãy bắt đầu từ trước khi ông được ”mời ra làm việc” trưa 23/8/1945.

Một sinh viên trường Thanh niên Tiền tuyến-Huế được chỉ định làm chủ tịch Thanh niên Tiền tuyến là Phan Hàm, nhận lệnh đi bắt Phạm Quỳnh từ cấp trên là Lê Tự Đồng, Việt Minh Thuận Hoá. Phan Hàm cùng vài đồng đội đến biệt thự Hoa Đường đưa giấy của Việt Minh “mời Phạm Quỳnh ra làm việc”5 Ông ra đi, mặc áo lương đen, đầu không đội khăn. Khi sắp lên xe hơi, con gái là Phạm Thị Hoàn lo ông lên cơn đau dạ dày định chạy lên lầu lấy thuốc magnésie bismurée để ông đem đi, thì ông dịu dàng nói: ”Thầy không cần, chiều thầy sẽ về”6 Hành động này, chắc chắn không thoát khỏi cặp mắt cảnh giác cao của Phan Hàm. Ông cùng lên xe hơi với con rể là Nguyễn Tiến Lãng.

Hinh 2_NuocKhi nghe tin Phạm Quỳnh bị bắt, các bà Phạm Thị Giá, Phạm Thị Thức là hai con gái lớn của ông, đến văn phòng Bộ Nội vụ tìm gặp người quen là ông Hoàng Hữu Nam, tức Phan Bôi,7 bấy giờ là Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Chánh văn phòng Phủ Chủ tịch, xin cho vào Huế đón mẹ và các em ra Hà Nội. Ông Nam khuyên không nên vào trong lúc này, vì nhân dân đang nổi dậy, vào có khi lại bị bắt giữ lôi thôi, không có lợi. Muốn đón cụ bà và gia đình ra thì để ông “” vào trong ấy. (Sau đó, gia đình đã được đưa ra Hà Nội an toàn.) Còn nếu muốn gửi thuốc men cho cụ ông thì cứ gói lại và đề ở ngoài là gửi cho “Thầy tôi”, tự ông sẽ cho chuyển đến tận tay. Hai chị em cũng được ông Nam giải thích rõ là: “Vì nay bọn Pháp đang tìm cụ để lợi dụng, nên chúng tôi giữ cụ lại nơi yên ổn thôi.” Hai chị em còn ngỏ ý xin được gặp cụ Hồ. Ông Nam nhận lời sẽ bố trí một hôm nào đó cho được gặp “ít phút thôi, trình bày ngắn gọn, kẻo Cụ ít thời giờ lắm.” Thái độ thân ái chân tình của ông Nam khiến hai bà cảm động và yên lòng, tin tưởng ở cách mạng.

Sau đó ít ngày, có giấy của Bộ Nội vụ báo Cụ Hồ nhận tiếp hai chị em vào 11 giờ ngày thứ sáu 31/8/1945, tại Bắc Bộ Phủ. Hai bà được đưa đến chờ ở một phòng rộng, lòng hồi hộp, lo lắng và sợ hãi nữa. Một lát sau thì Cụ ra, mặc áo kaki, đi dép lốp, đi đứng nhanh nhẹn; có ông Vũ Đình Huỳnh là thư ký riêng theo sau. Hai chị em đứng lHinh 3_Nuocên chào Cụ, Cụ bắt tay và mời ngồi. Cụ hỏi thăm thì hai chị em trình bày việc cha bị bắt và trình lên Cụ một phong thư kể rõ sự việc. Cụ Hồ nói: “Trong lúc khởi nghĩa, cũng không sao tránh được sự nhầm lẫn. Rất tiếc khi ấy tôi còn đang ở trên Việt Bắc.” (Chiều 26/8/1945, Hồ Chủ tịch mới về đến Hà Nội, nhà số 48 phố Hàng Ngang).8 Cụ còn hỏi thăm gia đình được bao nhiêu anh chị em. Rồi cầm phong thư đưa cho ông Vũ Đình Huỳnh và nói: “Tôi sẽ chuyển qua Bộ Nội vụ.” Lúc đó, có người báo có đoàn đến xin gặp Cụ. Hai chị em đứng lên chào Cụ thì Cụ lại bắt tay một lần nữa rồi mới đi… Chuyện xảy ra đã lâu, mà đến năm 1988, đã 75 tuổi, cụ Phạm Thị Giá còn nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Lòng nhân ái của cán bộ cách mạng và chính Cụ Hồ đã khiến hai chị em ngày ấy cảm động, quý mến vô cùng. Sau này lại càng khiến hai bà không sao hiểu nổi những sự việc đau lòng xảy ra sau đó.9

Bà Phạm Thị Thức, em bà Giá, là vợ cố giáo sư Đặng Vũ Hỷ, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt . Con trai út bà đã kể lại rằng trong một lần cùng đi máy bay sang Béc-lin (Cộng hòa dân chủ Đức) chữa bệnh, ông Tôn Quang Phiệt, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên-Huế hồi Cách mạng Tháng 8, đã cố tìm gặp giáo sư Đặng Vũ Hỷ chỉ để nói một điều là: “Tôi đã nhiều lần muốn gặp anh để nói với anh về chuyện cụ nhà (Phạm Quỳnh). Hồi ấy, tôi ở Huế thật, nhưng hoàn toàn không dính gì vào vụ này, chỉ biết khi chuyện đã xảy ra rồi.” Ta không thể không tin lời của một trí thức cỡ lớn nói với một trí thức cỡ lớn như vậy.

Hinh 4_NuocTrong hồi kí của mình Nhớ lại một thời, do nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tháng 8/2000, tại Hà Nội, nhà thơ Tố Hữu, Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa Thừa Thiên-Huế ngày ấy, đã nêu rõ: chính ông đã đề nghị tỉnh uỷ, ngay từ khi về đến Huế, là rút khẩu hiệu “Đánh đuổi giặc Nhật, tiễu trừ Việt gian” đã nêu trước đó trong cả nước. Và trong ngày khởi nghĩa tại Huế 23/8/1945, chính ông đã tuyên bố “bảo đảm tính mạng và tài sản cho toàn thể đồng bào” trước đông đảo nhân dân tập trung ở sân vận động Huế. Trong những năm 90 thế kỉ trước, ở chỗ riêng tư, ông còn thổ lộ là: “Mấy chục năm qua, tôi vẫn áy náy, day dứt về việc cụ Phạm Quỳnh.”

Thế là cả Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên-Huế đều không biết gì về việc “xử tử hình Phạm Quỳnh”, nói gì đến xét xử, kết án…

Nhân hội thảo về Phạm Quỳnh do Viện Văn Học dự định tổ chức tại Hà Nội cuối năm 1992, đã có gần 20 tham luận gửi tới tham gia với những tên tuổi như: Hoàng Đạo Thuý, Hoàng Tùng, Vũ Khiêu, Hoàng Tuệ, Vương Hồng Sển, Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn  Đắc Xuân, Vương Trí Nhàn,v.v…Nhà văn Sơn Tùng chuyên nghiên cứu và viết về Hồ Chủ tịch đã đòi được dự để “công bố một tư liệu độc đáo: Hồ Chủ tịch phản đối việc xử tử Phạm Quỳnh”. Tư liệu ấy như sau:

“Sau khi ông Tôn Quang Phiệt từ Huế ra gặp Cụ Hồ và báo: “Phạm Quỳnh đã bị khử mất rồi.”, thì Cụ Hồ ngồi lặng người một lúc lâu rồi nói: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân được gì? Cách mạng được lợi ích gì?…Tôi đã từng gặp cụ Phạm ở Pháp…Đó không phải là người xấu!”10

Đúng là Nguyễn Ái Quốc “đã từng gặp cụ Phạm ở Pháp” không phải chỉ một lần. Năm 1922, Phạm Quỳnh đi Pháp dự hội Đấu xảo thuộc địa tổ chức tại Marseille, có mang theo một cuốn nhật kí tuỳ thân nhỏ bằng bốn ngón tayHinh 5_Nuoc. Trong đó có ghi: “Juillet, 13, Jeudi: Ăn cơm An Nam với Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc ở nhà Trường (6 Rue des Gobelins)” Và “Juillet, 16, Dimanche: Ở nhà. Trường, Ái Quốc và Chuyền đến chơi.” Còn trên tạp chí Nam Phong khi đăng Pháp du hành trình nhật kí, ông cũng viết công khai: “Thứ năm, 13 tháng 7 năm 1922 : (…) Chiều hôm nay, ăn cơm với mấy ông đồng bang ở bên này. Mấy ông này là tay chí sĩ, vào hạng bị hiềm nghi, nên bọn mình đến chơi không khỏi có trinh tử dò thám. Lúc ăn cơm trong nhà, chắc lũ đó đứng ngoài như rươi! Nhưng, họ cứ việc họ, mình cứ việc mình, có hề chi! Đã lâu không được ăn cơm ta, ăn ngon quá. Ăn cơm ta, nói tiếng ta, bàn chuyện ta, thật là vui vẻ, thoả thích. Ăn no, uống say, cười cười nói nói…Mai là ngày hội kỉ niệm dân quốc…Anh em đi dạo chơi một lượt các phố đông cho biết cái cảnh ngày hội ở Paris thế nào.” Và “Chủ nhật, 16 tháng 7 năm 1922: Hôm nay, không đi đâu, ngồi hầm trong buồng viết mấy cái thư về nhà.

“Trưa, mấy ông chí sĩ cùng ăn cơm bữa trước lại chơi ở trọ, nói chuyện giờ lâu. Nghe nói các ông đi đâu cũng có bọn trinh tử theo sau, chắc bọn đó đã đứng ngoài cửa cả. Người đồng bang ở nơi khách địa, không thể không gặp nhau, gặp nhau không thể không nói chuyện nước nhà, lòng người ai chẳng thế, tưởng cũng chẳng là sự phi phạm gì.”11Không phải chỉ có hai lần gặp gỡ như vậy, mà còn có một lần gặp gỡ nữa, quan trọng hơn. Đó là lần họp mặt do các ông Lê Thanh Cảnh và Trần Đức tổ chức vào một buổi chiều, dùng cơm tại khách sạn Montparnasse, Paris, gồm 11 người; trong đó có: Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và Cao Văn Sến. SHinh 6_Nuocau này, Lê Thanh Cảnh đã thuật lại cuộc họp mặt của “Năm nhân vật phi thường ngồi chung lại một bàn” trong hồi kí Rời mái tranh trường Quốc Học, bản thảo gửi đăng Đặc san số 5 của Hội Ái hữu Cựu học sinh Quốc Học. Trong bài có dẫn lời phát biểu của Nguyễn Ái Quốc như sau: “Sở dĩ tôi chủ trương cách mệnh triệt để là vì xưa nay, muốn giành độc lập cho Tổ quốc và dân tộc thì không thể nào ngả tay xin  ai được, mà phải dùng sức mạnh, như cụ Trần Cao Vân đã nói là phải dùng búa rìu.” Và lời của Pham Quỳnh: “Có lẽ ngay giữa tiệc này, tôi đã thấy có rất nhiều lập trường tranh đấu chống lại chủ thuyết mà tôi vẫn hoài bão: Quân chủ lập hiến. Nói đến nền quân chủ thì phần đông tỏ vẻ lo sợ chế độ chuyên chế. Nhưng xin đồng bào trương mắt nhìn hai nước Anh và Nhật. Với nền quân chủ, họ đã văn minh tột mức và dân chủ còn hơn các nền dân chủ cộng hoà khác nhiều lắm. Họ có thể đứng vào hàng  đàn anh trên hoàn cầu. Đây tôi chủ trương là quân chủ lập hiến. Vua chẳng còn quyền hành gì trong tay mà chuyên chế được. Vua chỉ là người đứng lên “thừa hành” bản hiến pháp mà chính nhân dân toàn quốc được triệu tập dự thảo và quyết định. Như thế, chúng ta có được một chế độ trường cửu do ý dân tự tạo cho mình…Tôi có nhiều dịp đi đó đây, tiếp xúc rất đông đồng bào ba kì thì phần đông – mà xin quả quyết là đại đa số- đều nhiệt liệt tán thành chế độ quân chủ lập hiến. Người Nam cũng niềm nở hưởng ứng vì họ thấy đó là đường lối duy nhất để thống nhất lãnh thổ và dân tộc từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan.” Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh và Cao Văn Sến cũng trình bày chủ trương của mình. Thành ra đây là một cuộc họp mặt bàn việc nước, thẳng thắn, sôi nổi, có khi gay gắt, nhưng ai cũng một lòng vì nước dù cho quan điểm có khác nhau, thậm chí chống đối nhau.

Có lẽ qua ít nhất là ba lần gặp mặt mà nay chúng ta còn biết đó (có lần đã chụp ảnh kỉ niệm) và mười mấy năm đọc tạp chí Nam Phong mà Hồ Chủ tịch đã có nhận xét “Đó không phải là người xấu” để phản đối cái án tử hình mà Phạm Quỳnh đã phải chịu.

Hinh 7_Nuoc

Nhà thơ lão thành Huy Cận, nhân hai lần tình cờ gặp nhau trong cuộc họp văn học nghệ thuật, đã kéo Phạm Tuyên ra riêng một chỗ để Hinh 8_Nuocrủ rỉ kể lại một chuyện xưa. Lần thứ hai, năm 2001, được Phạm Tuyên biếu cuốn Mười ngày ở Huế của Phạm Quỳnh mới được nhà xuất bản Văn Học phát hành, ông thức suốt đêm đọc một mạch hết cuốn sách. Sáng hôm sau, găp lại, ông nói: “Càng đọc kĩ những dòng chữ cụ viết mới càng thấy rõ hơn tấm lòng nhiệt thành yêu nước của cụ.” Rồi ông chân tình kể lại một lần nữa chuyện xưa: “Năm 1945, cuối tháng tám, tôi là Bộ trưởng Bộ Canh nông của chính phủ cách mạng lâm thời, được tham gia phái đoàn chính phủ vào nhận sự thoái vị của Bảo Đại, có nghe dân chúng xì xào nhiều về chuyện cụ Phạm bị bắt. Sau đó ít lâu, lại được bạn bè từ Huế cho biết dân chúng đang rất xôn xao về vụ Cụ bị xử tử hình. Nhân một dịp được gặp Bác, tôi có kể lại chuyện đó, thì Bác thở dài, nắm tay tôi và nói: “Đã lỡ mất rồi”.12Trong bài Phạm Quỳnh – Chủ bút báo Nam Phong, giáo sư Văn Tạo cũng xác nhận là nhà thơ Huy Cận đã thuật lại với ông câu “Đã lỡ mất rồi” của Hồ Chủ tịch13

Sau này, nhân dịp lên chúc Hồ Chủ tịch vào ngày mồng 1 Tết Bính Tuất năm 1946, nhà thơ nữ Hằng Phương có được Người hỏi han về tình hình giới văn học nghệ thuật. Nhân nhắc tới Phạm Quỳnh, Người tỏ ý rất tiếc về những gì đã xảy ra và nói đại ý: Nếu còn sống, ông ấy sẽ nghiên cứu dịch thuật có ích cho văn hoá và văn học nước nhà.14

Như vậy là đến cả Hồ Chủ tịch cũng phản đối việc tử hình Phạm Quỳnh. Vậy sự việc đã diễn ra như thế nào mà dẫn đến hậu quả thảm khốc như vậy?

Nhân chuyến từ Pháp về thăm Hà Nội, bà Phạm Thị Hoàn, người con thứ mười của Phạm Quỳnh Hinh 9_Nuocmay mắn được tiếp xúc với cụ Nguyễn Văn Tấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Lương thực, đã nghỉ hưu. Cụ Tấn quê ở xã Đức Trường, huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh, vào Huế làm công chức từ đầu thập niên 40. Cụ tham gia cách mạng, hoạt động bí mật, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền ở Huế. Ngay sau khi cách mạng Tháng 8-1945 thành công cụ được bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Trung Bộ. Cụ là người biết khá rõ về những ngày cuối của Phạm Quỳnh. Theo bản lược ghi lời kể của cụ Tấn từ 9 giờ 15 đến 10 giờ ngày 7 tháng 12 năm 1997, tại nhà riêng số 30 đường Trần Quốc Toản, Hà Nội, thì sự việc bi thảm đã xảy ra như sau:

“Cái chết của ông là chuyện bất ngờ. Tôi đảm bảo với chị là ông cụ không bị một tí hành hạ, bạc đãi nào. Tôi thấy tận mắt, không có một hành động bạc đãi nào, hoàn toàn không có đánh đập. Ông thường mặc một cái áo lương đen.

“Lúc đầu giam ở Thừa Phủ,trong đó có Ngô Đình Khôi và con trai. Có cả Nguyễn Tiến Lãng nữa. Sau khi được tin là tình hình không ổn, nên rời ông ra Hiền Sĩ, nơi có phong trào cách mạng tốt. Định di chuyển cả Nguyễn Tiến Lãng, nhưng vì ô tô nhỏ, xe chật, nên chỉ chở hai cha con Ngô Đình Khôi và ông thôi. Để ông Lãng lại, định hôm sau chở đi. Lúc di chuyển, anh em quá mệt, nhưng nghe tin Pháp nhảy dù, phải đưa ông nhà và cha con Ngô Đình Khôi ra Hiền Sĩ để giao cho tỉnh. Đây là cơ sở cách mạng rất nghiêm, chỉ thị của trên là không được bạc đãi, hành hạ”

Sáu mươi năm sau buổi sáng ông bị giết hại, qua bài báo của nhà văn Thái Vũ, học sinh Phan Hàm ngày nào nay là thiếu tướng quân đội Nhân dân Việt Nam, vì sự công minh của lịch sử, đã kể lại tường tận, chi tiết, cụ thể diễn biến từ khi ông đến nhà bắt Phạm Quỳnh cho đến khi biết tin Phạm Quỳnh bị giết và khẳng định đó là “hành động manh động” của người dân “chỉ mới hưởng một ngày đầu chính quyền cách mạng”, không phải của sinh viên trường Thanh niên Tiền tuyến, cũng chẳng theo lệnh của ai, dù là cấp thấp nhất của chính quyền cách mạng Thừa Thiên-Huế. Bài báo viết: “Tối đó (23-8-1945 – PT chú) anh Phan Hàm bảo với anh Nguyễn Thế Lâm là ngay đêm phải “giải” hai cụ ra khỏi thành phố, nghĩa là cả Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi (có Ngô Đình Huân). Anh Nguyễn Trung Lập đi theo xe. Anh Lập lúc đó không phải trong nhóm Việt Minh trường Thanh niên Tiền tuyến…Xe ra đến Hiền Sĩ, cách Huế chừng 20km, cũng không xa giáp ranh tỉnh Quảng Trị… “giam tạm” mấy người trong một gian nhà bỏ trống, nhờ mấy “dân quân tự vệ” cũng mới vào đoàn (Chúng tôi nhấn mạnh. PT) trông coi rồi…theo xe về Huế ngay…Hôm sau, mấy tên biệt kích Pháp nhảy dù xuống Hiền Sĩ…bị dân quân chặn lại, bắt giam để báo về Huế, với đầy đủ vũ khí hiện đại, thức ăn nước uống, lại nhốt sát bên cạnh nhà giam Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi. Dân quân địa phương không biết gì đã đành, báo cáo về Huế, mấy vị lãnh đạo mới nắm chính quyền sốt dẻo lại không chú ý gì vì đang bận chúi mũi bao việc tày trời mới được đảm nhận.

“Việc “bỏ quên” đó thật tai hại, vì nơi giam các cụ và sáu tên biệt kích dù chỉ cách có…một hàng rào!

“Anh em Thanh niên Tiền tuyến đã “hốt” thực sự…Ba Thanh niên Tiền tuyến được Phan Hàm phái theo, trong đó có anh Lê Thiệu Huy… giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Đến nơi, bí mật tiếp cận hàng rào…Lê Thiệu Huy gọi và ra hiệu nói chuyện…Tên Castella, thiếu tá chỉ huy…hỏi ngay “Phạm Quỳnh ở đâu?” Rõ ràng là chúng nhảy dù có chủ đích nhưng không biết là Phạm Quỳnh ở ngay nhà bên cạnh…

“Bọn Pháp sợ vì lúc ấy dân quanh đó và dân quân vài người đến, thấy đông, chúng xin hàng ngay. Tịch thu súng, mọi thứ tịch thu hết. Lúc anh em về lại Huế, báo cáo cấp trên là tuỳ lãnh đạo, ngoài ra không biết gì (Chúng tôi nhấn mạnh –PT)

“Vì vậy, sau đó anh em Thanh niên Tiền tuyến cách li bọn biệt kích Pháp, đưa xuống Sỵa, còn đám hai cụ thì giao cho dân quân địa phương xử lý, chứ không phải Việt Minh Trung bộ (tức chính quyền mới thành lập)” (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)15

Cụ Tấn còn kể tiếp:

“Lúc đó, ta muốn hoà hoãn với Nhật nên cho lính Nhật đi mua bán trong phạm vi nhất định, và phải đóng yên một chỗ. Nhưng, một hôm, Nhật chở một thuyền có bảy tên, anh em tự vệ đánh để lấy súng, giết được sáu tên, một tên trốn được, chạy về Kim Luông. Đồn Nhật đưa một đại đội ra đánh. Anh em tự vệ chiến đấu đánh lại hơn 2 giờ. Tụi Nhật tiến vào được hơn 3km, xông vào, anh em sợ Nhật đánh tháo, nên thủ tiêu ba ông.

“Tôi ở Huế, cách 25 km, nên không thấy lúc giải quyết thế nào. Chỉ biết là sự việc xảy ra ở xã.”

Tháng 2 năm 1956, nhân gia đình Ngô Đình Diệm cho người đi tìm và cải táng cha con Ngô Đình Khôi, ông Phạm Tuân, con út và bà chị là Phạm Thị Hảo đi theo để nhận di hài cha, đã biết thêm nhiều điều, do gặp nhiều nhân chứng còn sống. Nơi giam giữ cuối cùng là xưởng ép dầu tràm của bác sĩ Viên Đệ ở Cổ Bi cách làng Văn Xá 5km về phía Tây. Làng này lại cách thành phố Huế 15km, về phía Bắc trên đường Huế đi Quảng Trị. Đó là một nơi xa xôi, khó đi lại. Để tìm kiếm hài cốt, chính quyền Sài Gòn phải huy động công binh phát quang, san ủi đất làm đường, bắc cầu…trên hơn 15 km cho xe hơi đi và điều động binh sĩ giữ an ninh quanh vùng. Người canh gác xưởng kể: một đêm đầu tháng tám ta, trăng lưỡi liềm, khoảng mười một giờ, có người xưng là cấp trên đến bảo đưa ba người bị giam ra, cho ăn cơm. Khó ăn, ba người xin ít nước mưa chan cho dễ nuốt. Sau đó, họ bị trói và đưa xuống đò. Người chèo đò kể: đi quanh đi quất trên sông Bồ, gần một giờ sáng thì táp vào bờ, đến gần hai bụi tre thì giết ba người. Người chèo đò không được lên bờ, chỉ nghe thấy tiếng thét lớn bằng giọng Bắc “Quân sát nhân!” sau đó là ba phát súng. (Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân đều nói giọng đặc Huế). Rõ ràng, cho đến trước khi bị giết, Phạm Quỳnh vẫn không hề nghĩ là những người đã hi sinh xương máu đồng chí đồng bào để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc lại đi giết hại một người suốt đời nặng lòng với nước như ông. Chúng chỉ là những “quân sát nhân” mà thôi.

Một người nấp trong bụi cây gần đấy thấy Phạm Quỳnh bị đánh vào đầu bằng xẻng, cuốc rồi mới bị bắn ba phát. Ngô Đình Khôi không bị đánh chỉ bị bắn ba phát. Ngô Đình Huân hoảng sợ vùng chạy, bị bắt lại, rồi bị bắn ngay vào đầu.16 “Cả ba bị xô xuống mương rồi vội vàng lấp đất”. Phạm Quỳnh ở dưới cùng, đầu hướng về phía núi, Khôi và Huân nằm đè lên, đầu hướng về phía sông. Khi cải táng, ông Phạm Tuân thấy sọ của thân phụ có một vết nứt ngang như vết cuốc, xẻng đánh mạnh vào, “ba bộ hài cốt nằm chồng chất lên nhau…Hài cốt của Thầy tôi rất dễ nhận vì dài và ngay cạnh tôi nhận ra được đôi mắt kính cận”17

Theo các nhân chứng chứng kiến vụ sát hại thì sự việc diễn ra vào đêm trăng non mồng một tháng tám năm Ất Dậu, tức ngày 6/9/1945, chỉ sau ngày nước ta tuyên bố độc lập có bốn ngày.

Di hài Phạm Quỳnh được gia đình cải táng ngày 9/2/1956. Hôm sau đưa về Huế, đặt trong khuôn viên chùa Vạn Phước, nơi sinh thời ông thường đến di dưỡng tinh thần những khi có điều phiền muộn. Mộ chí ghi bằng chữ Hán, thật giản dị: Nam Phong chủ bút Phạm Quỳnh Thượng Chi di thể .(Thân thể còn lại của chủ bút báo Nam Phong Phạm Quỳnh – Thượng Chi). Từ 1975 đến nay (2006) khu mộ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Lại còn có người khắc trên đá vào bình phong của mộ hàng chữ Quốc ngữ câu nói bất hủ ngày nào của Phạm Quỳnh “Tiếng ta còn, nước ta còn”.

Hinh 10_Nuoc

Đến đây, tưởng đã có thể hiểu đựơc vì sao lại có sự trớ trêu: các cấp lãnh đạo cách mạng từ tỉnh Thừa Thiên-Huế đến cấp cao nhất nước hồi ấy đều không hay biết, hoặc phản đối mạnh mẽ, vậy mà vụ sát hại vẫn cứ xảy ra. Tuy vậy, dù là do tình hình cấp bách, nhưng như cụ Tấn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là kỉ luật rất nghiêm, không có chủ trương trả thù, vậy mà tại sao lại đã xảy ra sự việc động trời này? Và ai là người đầu tiên đã vu cáo Phạm Quỳnh bị “chính quyền nhân dân khép án tử hình”?

Sự thật lịch sử đã chứng tỏ chính quyền nhân dân từ tỉnh Thừa Thiên-Huế là nơi xảy ra sự việc, đến Bộ Nội vụ và cả chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đều chưa hề bao giờ “khép án tử hình” Phạm Quỳnh. Vậy mà cái án bịa đặt trên giấy trắng mực đen ấy, hơn sáu mươi năm qua, đã đè nặng lên cuộc sống của con cháu Phạm Quỳnh, làm đau lòng mọi người Việt Nam có lương tri và còn bóp méo cả một giai đoạn trong lịch sử văn học nước nhà, chỉ vì tin vào “dư luận làng Mùi: Nếu là người lương thiện thì sao lại bị bắn kia chứ”.

Đất nước ta đang phấn đấu thực hiện một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thiết tưởng đã đến lúc cần có một cách nhìn khác, đánh giá lại đúng đắn mọi sự kiện, con người đã từng bị đối xử không công bằng, cũng chẳng dân chủ, càng không văn minh trong suốt những năm qua. Trong số đó, không thể không kể đến trường hợp Phạm Quỳnh mà đến nay mọi sự liên quan đến cái chết bí ẩn của ông đã được làm sáng tỏ. Ông là một người cho đến phút cuối đời mình vẫn nặng lòng với nước, mong mỏi được cống hiến cho nhân dân, đất nước tất cả những gì mình có. Chỉ có điều, ông yêu nước theo cách riêng của ông và chỉ làm được những việc mà ông có thể làm và tưởng rằng đó là cách tốt nhất để thực hiện lý tưởng phục vụ đất nước của mình.

Nhà thơ lớn Đan Mạch Erik Stilnus đã ba lần đến Việt Nam dự hội thảo; lần đầu nhân kỉ niệm sáu trăm năm Nguyễn Trãi. Ông đã gặp một số nhà văn và học giả Việt Nam, lại được đọc bản dịch bài tựa và bài giới thiệu Truyện Kiều của Phạm Quỳnh nên đã cảm thương sâu sắc số phận học giả Phạm Quỳnh. Về nước, ông bắt đầu sáng tác trường ca Phạm Quỳnh và câu chuyện tiếp tục dài 367 câu. Cuối bài thơ ghi Copenhagen 17/9/1979-TP.Hồ Chí Minh 11/10/1980. Tháng 7/1997, nhà thơ Phạm Tiến Duật sang thăm Đan Mạch được ông tặng một bản, cẩn thận cho dịch sang tiếng Anh để nhiều người đọc được. Sau đó, ông còn gửi tặng bà Phạm Thị Hoàn, con gái Phạm Quỳnh cả bản tiếng Đan Mạch lẫn bản tiếng Anh có thủ bút đề tặng của ông.18

Chương I mở đầu bằng hai câu:

Chúng ta phải thừa nhận

Chúng ta đã đối xử sai lầm với Phạm Quỳnh

Chương VII lại mở đầu bằng câu:

Chúng ta đã đối xử sai lầm với Phạm Quỳnh

Còn trong chương VI, có những câu:

Chúng ta không nên gọi ông là một tên phản bội

Chúng ta cần kiên nhẫn giải thích…

rằng Phạm Quỳnh đã không thể hoàn toàn bỏ qua người dân trong những quyển sách ông viết

….Những đêm dài đọc sách,

không thể biến Phạm Quỳnh

thành một cận thần thân Pháp hơn,

mà có thể thành người giúp chúng ta

trong quá trình thời đại

Và thực ra thì ông ta có phần đúng19

Tháng 9-2001 – 26-3-2006

P.T.

TƯ LIỆU THAM KHẢO

Tố Hữu: Nhớ lại một thời nhà xuất bản Hội Nhà văn, 8/2000

Nguyễn Công Hoan: Đời viết văn của tôi, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1971

Tô Hoài: ….Tác gia văn học Thăng Long Hà Nội nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1998

Tôn Nữ Quỳnh Trân chủ biên: Những nhân vậy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Văn hoá- Thông tin, 1993

Lê Thanh Cảnh: Rời mái tranh trường Quốc Học, bản thảo gửi đăng Đặc San số 5 của Hội Ái hữu Cựu học sinh Quốc Học

Tiểu sử Phạm Quỳnh, Tạp chíThế Kỷ 21, số 122, 6-1999, Mỹ

Và lời kể của ông Phạm Tuân, con trai Phạm Quỳnh; bà Lê Thị Trung, ông Lê Đức Vượng, cháu gọi Phạm Quỳnh bằng bác và một số con cháu khác của Phạm Quỳnh.


1 Lỗ Tấn: Gào thét, nhà xuất bản Văn hoá Viện Văn học, Hà Nội, 1961, bản dịch của Trương Chính

2 Nguyễn Phước Bửu Tập: Chiến sĩ ái quốc Phạm Quỳnh, tạp chí Văn Hoá, Mỹ

3 Nguyễn Vạn An: Khi danh vọng về chiều: tôi đã gặp Phạm Quỳnh ở biệt thự Hoa Đường, báo Tin Điển, ngày 23/3/1952

4 Phạm Quỳnh: Tuyển tập và di cảo, nhà xuất bản An Tiêm, Paris 1992

5 Theo tập tư liệu viết tay 10 trang của thiếu tướng Phan Hàm viết chiều ngày 8/11/1993 và Tuyên huấn Thừa Thiên-Huế nhận chiều 14/11/1993

6 Theo Phạm Thị Hoàn, bài Thầy Tôi , phát biểu tại lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Phạm Quỳnh tại Paris, Pháp, báo Ái Hữu, số 115, tháng 6/1992, Paris

7 Hoàng Trình: Phan Bôi (Hoàng Hữu Nam) ngươi chiến sĩ giúp việc đắc lực cho bác Hồ, báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 11/2/2001

8 Vũ Kỳ: Nhớ mùa thu năm ấy,báo Nhân Dân, ngày 2/9/2000

9 Phạm Thị Giá: Thư gửi con trai, tháng 4/1988

10 Bài bà Lê Thị Kinh tức Phan Thị Minh viết tại Paris ngày 20/1/1994

11 Phạm Quỳnh: Hành trình nhật ký, nhà xuất bản Ý Việt, Paris, 1997

12 Theo lời kể của nhạc sĩ Phạm Tuyên, con trai Phạm Quỳnh, với người viểt bài này tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001

13 Giáo sư  Văn Tạo: Phạm Quỳnh – Chủ bút báo Nam Phong, báo Khoa học và Ứng dụng, số 2-2005

14 Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng: Kẹo Tết của bác Hồ, tạp chí Thế Giới Mới, số Xuân Canh Thìn, 2000

15 Thái Vũ: Về cái chết ông chủ bút tạp chí Nam Phong, Tiền Phong Chủ Nhật, số 51, 18/12/2005

16, 17 Theo Phạm Tuân: Sống lại với kí ức thuở ngày xưa (báo Ngày Nay, số 385, ngày 30/6/2005, tiểu bangMinesota và tạp chí Việt Học Tạp Chí Phổ Thông số 2, tháng 6/2005, Nam California, Mỹ)

18 Xuân Ba: Những uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ bút báo Nam Phong, Tiền Phong Chủ nhật số 46, 13/11/2005

19 Erik Stilnus: Phạm Quỳnh và câu chuỵên tiếp tục. Viết về Việt Nam(trường ca). Bản dịch của Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Thị Ngọ

Tháng Mười Một 2, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 11 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:59 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 11 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 11 báo Nhân Dân ngày 31/10/2019

Thư chúc mừng

LTS – Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30-10-1949 – 30-10-2019), thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít gửi Thư chúc mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn văn Thư chúc mừng như sau:

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30-10-1949 – 30-10-2019), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào lời chúc mừng và những tình cảm anh em gắn bó thân thiết nhất.

Cách đây 70 năm, Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành lập đội quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, đây là quyết định đúng đắn và quan trọng nhất, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước, thể hiện rõ và sinh động sự liên minh chiến đấu của tình đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng nghìn quân tình nguyện Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế cùng chiến đấu, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa cùng với quân đội và nhân dân Lào, sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh, cùng tạo nên những chiến công hiển hách vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của hai nước Lào và Việt Nam. Trong suốt thời kỳ đấu tranh cứu nước, máu của các chiến sĩ Việt Nam đã hòa cùng máu của chiến sĩ và nhân dân Lào vì nền độc lập dân tộc và sự phồn vinh của dân tộc Lào và Việt Nam. Những chiến thắng và thành công của sự nghiệp đấu tranh cứu nước của nhân dân Lào luôn gắn bó mật thiết với đấu tranh giành thắng lợi và sự hy sinh không sao kể xiết của quân đội nhân dân Việt Nam và của các cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Dù tình hình thế giới và khu vực cũng như tình hình của mỗi nước có sự thay đổi, song những chiến công của các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí của nhân dân Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi nhớ những thành tích đó và bày tỏ sự biết ơn vô hạn tới các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia cũng như quân đội và nhân dân Việt Nam anh em. Chúng tôi đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay.

Nhân dịp trọng đại này, xin chúc các đồng chí và qua các đồng chí cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào và mong rằng chúng ta tiếp tục bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cùng với quân đội và nhân dân Lào giữ gìn và phát huy truyền thống liên minh chiến đấu, tình đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp các thế hệ trẻ mai sau về mối quan hệ hiếm có này.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.

T/M Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

BUN-NHĂNG VO-LA-CHÍT

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/10/2019

Điện đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh

Theo TTXVN, ngày 30-10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel về công tác phối hợp xác định danh tính nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam, trong vụ 39 người chết trong thùng xe container được phát hiện hôm 23-10, tại hạt Essex của Anh.

To Lam dien dam voi Anh

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc nêu trên. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương, chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin, sẵn sàng phối hợp Bộ Nội vụ và Cảnh sát Anh khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để điều tra vụ việc; sẵn sàng cử đoàn công tác tới Anh phối hợp điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Anh quan tâm, hỗ trợ đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam khi làm việc tại Anh. Trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam, Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật của Anh và Việt Nam, cũng như luật pháp và tập quán quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Bộ Nội vụ Anh có biện pháp ổn định an ninh an toàn cho công dân Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Anh; Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh thúc đẩy hiệu quả hơn hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm mua bán người.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/10/2019

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I

Tối 26-10, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội đường phố “Ánh sáng Thành Ðông” và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cong nhan Hai Duong la do thi loai 1

Các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; đồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng một số đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước cùng dự.

Ðược khởi lập năm 1804 dưới thời Vua Gia Long, trải qua thăng trầm lịch sử, các thế hệ người dân Hải Dương luôn kiên cường, bất khuất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Sau 215 năm xây dựng và phát triển, Thành Ðông xưa – TP Hải Dương ngày nay đã trở thành đô thị loại I, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Hải Dương và là đô thị phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I tới Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích nhân dân và cán bộ TP Hải Dương đã đạt được trong những năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh: Trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, đáng tự hào của TP Hải Dương nói riêng, của tỉnh Hải Dương nói chung. Thời gian tới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với kết quả cao nhất.

Trong đó, cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Trước hết, tỉnh cần tập trung đẩy mạnh cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng tập trung vào các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp điều kiện của tỉnh, từ đó tập trung lập quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050. Chú trọng rà soát, bổ sung, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Trên cơ sở quy hoạch phải xây dựng các kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn; xác định nguồn lực, lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả. Ðồng thời, cần có giải pháp chủ động về quỹ đất để phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phát triển các dự án công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng. Chú trọng đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng công cộng.

Quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp. Xây dựng cơ chế phù hợp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế và đô thị. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch không để tình trạng đầu tư tự phát, phong trào, dẫn đến thất thoát các nguồn lực xã hội. Chú trọng quản lý kiến trúc cảnh quan, gắn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị, xây dựng TP Hải Dương thành một đô thị thông minh, hiện đại, văn hóa và là thành phố đáng sống.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/10/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký LDP và gặp đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Trong chuyến thăm Nhật Bản dự lễ đăng quang của Nhà vua Na-rư-hi-tô, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Ni-cai Tô-si-hi-rô, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và các nghị sĩ trong Liên minh; gặp gỡ đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguyen Xuan Phuc tong thu ky LDP

Tại buổi tiếp Tổng Thư ký LDP Ni-cai Tô-si-hi-rô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nhật Bản tổ chức thành công lễ đăng quang Nhà vua; tin tưởng rằng dưới thời kỳ Lệnh Hòa, Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng; khẳng định quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động…

Tổng Thư ký LDP cảm ơn việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản; đánh giá cao những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực giao lưu quốc hội, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác địa phương, tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng hiệu quả, thực chất hơn nữa trong mọi lĩnh vực.

* Tiếp đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; kêu gọi cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối liên kết người trẻ, doanh nhân và người dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Thủ tướng hoan nghênh đóng góp của cộng đồng, kêu gọi trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản và trên toàn cầu tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Giáo sư Trần Văn Thọ và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản Trần Ngọc Phúc đã báo cáo Thủ tướng về tình hình cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; khẳng định cộng đồng luôn đoàn kết, đồng lòng hướng về Tổ quốc, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/10/2019

Kết luận của BCH Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 18-10, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Kết luận số 63-KL/TW. Đây là kết luận Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận nêu rõ: Năm 2019, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Dự kiến năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch… Kết quả toàn diện này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, các cấp, các ngành; sự giám sát chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về chính sách pháp luật của Quốc hội; hoạt động hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao…

Thời gian còn lại của năm 2019, các cấp, các ngành không được chủ quan, thỏa mãn, cần có những biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; bám sát tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch năm 2019.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu tổng quát là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin và truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế…

BCH Trung ương giao Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội căn cứ Kết luận này hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo kế hoạch để trình Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp xây dựng các chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận này và quyết định của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2020.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/10/2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng 19-10, tại tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Nguyen Xuan Phuc du tong ket 10 nam nong thon moi.png

Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ủyy ban của Quốc hội, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các nhà khoa học; các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, sau chín năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM; tám tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ); 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM…; chương trình hoàn thành trước gần hai năm so với chỉ tiêu Đảng, Quốc hội giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010 – 2020) đã tạo đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam; vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Thực tế trong chín năm qua, chương trình đã rất đúng, rất trúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh của từng người dân tạo nên sức mạnh to lớn, toàn diện. Bên cạnh đó, chương trình đã huy động được nguồn lực lớn với 2,4 triệu tỷ đồng, tương đương mỗi năm huy động hơn 10 tỷ USD cho phát triển các thiết chế hạ tầng, sản xuất, đời sống, văn hóa, xã hội…

Chính vì vậy, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thay đổi đáng kể, xanh hơn, đẹp hơn, sạch hơn.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế của chương trình như: sự chỉ đạo chưa đồng bộ, có nơi cấp ủy, chính quyền chưa sát sao, chưa quyết liệt khiến sự phát triển giữa các vùng miền chưa đồng đều, cho thấy sự phân bổ nguồn lực, phương thức chỉ đạo, cách thức huy động chưa phù hợp. Do đó, Thủ tướng yêu cầu, giai đoạn tới phải làm quyết liệt, tập trung hơn vì giai đoạn này khó khăn hơn. 10 năm tới còn nhiều vấn đề, cần phát huy thành quả 10 năm qua, cùng với thành quả 33 năm đổi mới, đặc biệt là thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập quốc tế.

Cần coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, bởi vẫn còn nhiều dư địa phát triển, là lợi thế trong quá trình phát triển và hội nhập. Cuối cùng, phải mạnh dạn, quyết tâm đặt mục tiêu cao hơn. Các địa phương phải đi tiên phong để phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, đặc biệt phải xây dựng vùng nông thôn xanh – sạch – đẹp và bản sắc đáng sống ở nông thôn. Thủ tướng cũng đưa ra các nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục bảo đảm thống nhất các cấp để có đội ngũ cán bộ chuyên tập trung tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ cơ sở đến T.Ư. Hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng tạo khuôn khổ, định hướng cho các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo cao nhất, để đạt kết quả cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả ban đầu. Phải luôn nhất quán, quan điểm xây dựng NTM là mới cho điểm đầu, chưa và không có điểm kết thúc. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phát động, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”.

 • Trang 4 báo Nhân Dân ngày 28/10/2019

Học sinh Việt Nam đoạt bốn Huy chương vàng kỳ thi Khoa học quốc tế 2019

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 27-10 cho biết, đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia kỳ thi Khoa học Quốc tế International Science Competition (ISC) tổ chức tại Bogor, Indonesia, đã giành được nhiều thành tích xuất sắc.

Hoc sinh viet nam doat 4 huy chuong vang khoa hoc quoc te.png

Cụ thể, cả 39 học sinh tham dự kỳ thi ISC năm 2019 đều đạt giải, trong đó, có bốn huy chương Vàng, 10 huy chương bạc, 14 huy chương đồng và 11 giải khuyến khích.

Kỳ thi do một tổ chức giáo dục tổ chức tại Bogor, Indonesia nhằm tạo sân chơi về khoa học – công nghệ để học sinh các nước có cơ hội khám phá những khía cạnh thú vị của khoa học. Đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự gồm 39 học sinh và 6 cán bộ giáo viên đến từ hai trường THCS Trưng Vương và trường THCS Ngô Sĩ Liên, do nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương làm Trưởng đoàn.

Đặc biệt, ở lứa tuổi Upper Primary bốn học sinh Trường THCS Trưng Vương đã giành Cúp vàng cho đội thi có phần thể hiện bài trình diễn robot xuất sắc và đạt kết quả cao nhất.

Kỳ thi ISC năm 2019 gồm hai phần thi cá nhân và đồng đội. Tại phần thi cá nhân, học sinh phải trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận trong thời gian 90 phút. Phần thi đồng đội yêu cầu các đội lập trình robot của nhóm mình để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu một chú gấu bị thương trên sân thi đấu giả định được thiết kế sẵn.

Thanh Xuân

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 27/10/2019

Khai mạc Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam

Chiều 26-10, tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp UBND thành phố Hải Dương tổ chức Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam – năm 2019 với chủ đề “Phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm – OCOP”.

Hội chợ năm nay có 120 gian hàng của hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung. Các đơn vị mang đến Hội chợ nhiều mặt hàng gồm: nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống, lương thực, thực phẩm, trái cây và đồ uống, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận OCOP. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 31-10.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/10/2019

Xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên sang Trung Quốc

Sáng 22-10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 26-4.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư. Cùng dự có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương và các doanh nghiệp sữa Việt Nam, Trung Quốc.

Xuat khau sua sang trung quoc

Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu sữa. Năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các nước, với trị giá gần 10 tỷ USD. Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), nhu cầu tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao, dự kiến tăng trưởng nhập khẩu khoảng 45% tính đến năm 2025.

Chính vì thế, Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành sữa nói riêng trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang các thị trường tiềm năng; nhất là thị trường Trung Quốc. Đây cũng là kết quả triển khai quyết liệt và có hiệu quả các yêu cầu về thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam trong gần bảy năm qua.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng NN-PTNT, Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của cộng đồng các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần sữa TH nói riêng trong việc khẩn trương triển khai các nội dung của Nghị định thư để xuất khẩu lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc ngay trong tháng 10-2019. Đồng thời khẳng định sự kiện này sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất, chế biến sữa của Việt Nam không chỉ đối với thị trường Trung Quốc mà còn đối với nhiều thị trường tiềm năng khác, như: Nhật, Canada, Australia, Mỹ, Thái-lan…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi bò sữa tăng cường đầu tư, phát triển đàn bò sữa để tạo nguồn sữa tươi nguyên liệu trong nước ngày càng nhiều hơn nữa nhằm khai thác tiềm năng, cơ hội thị trường Trung Quốc mà Nghị định thư đã mở ra. Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc sớm xem xét, đánh giá và cho biết kết quả về hồ sơ đăng ký xuất khẩu sữa đối với bốn doanh nghiệp của Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ với cơ quan quản lý Trung Quốc.

Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới. Doanh nghiệp sản xuất sữa đã xây dựng được các mô hình trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản trị, khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch, bảo đảm các sản phẩm sữa sản xuất ra hoàn toàn đáp ứng các quy chuẩn, quy định khắt khe của thị trường Trung Quốc.

Ngay tại buổi lễ, Công ty Cổ phần sữa TH cũng đã tiến hành Lễ ký hợp đồng xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên với đối tác là Công ty thương mại Kim Kiều (Vô Tích, Trung Quốc).

Hiện nay, 100% các trang trại chăn nuôi bò sữa của các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc đều được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát các bệnh theo quy định tại Nghị định thư, quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và của Việt Nam.

Một số doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thú y với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và doanh nghiệp về việc “Xây dựng vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022” nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn bò sữa của cơ sở chăn nuôi bò sữa. Dự kiến đến tháng 12-2022, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị OIE đánh giá, công nhận vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh.

Cùng với mặt hàng sữa, thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công thương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở cửa được chín loại trái cây của Việt Nam (gồm có: thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt), đồng thời tiếp tục đàm phán để phía Trung Quốc cho phép nhập khẩu thạch đen, khoai lang, tổ yến và bảy loại trái cây khác (sầu riêng, na, bưởi, chanh leo, dừa…) xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/10/2019

Giới thiệu Sách trắng công nghiệp Việt Nam 2019

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức hội thảo Kết thúc dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” và giới thiệu Sách trắng công nghiệp Việt Nam 2019.

Dự án do Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công thương và UNIDO thực hiện từ năm 2016. Trong đó, Sách trắng chỉ ra những nút thắt và các vấn đề bất cập chính cần phải được khắc phục ở cấp vĩ mô và cấp ngành, đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm đạt được mục tiêu của Chính phủ là thúc đẩy công nghiệp hóa thông qua nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng và cải tiến công nghệ có tính đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và già hóa dân số.

Sách trắng giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp có được thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam, và là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích, hoạch định chính sách công nghiệp.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/10/2019

Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019

Trong số 86 gương mặt xuất sắc được tuyên dương năm nay, có nhiều cá nhân là đảng viên ưu tú, cán bộ Đoàn, Hội tích cực, những tấm gương vượt khó vươn lên, tác giả những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực từng nhận các giải thưởng trong và ngoài nước.

Tối nay 28-10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đến dự.

Theo thống kê của Thành đoàn Hà Nội, năm 2019 là lần thứ 17 liên tiếp TP Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện. Sau 17 năm, đã có tổng cộng 1.791 thủ khoa được vinh danh, đón nhận các phần thưởng cao quý. Nhiều cá nhân trong số này đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Năm nay, TP Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa, đều là những cá nhân có thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện, với các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó, có 54 cá nhân đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 32 trường hợp loại giỏi. Đặc biệt, có 7 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học và thủ khoa tốt nghiệp.

Thủ khoa Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vốn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại không may mất đi đôi mắt trong một tai nạn, nhưng vẫn vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Trước đó, vào chiều tối qua 27-10, các thủ khoa được tuyên dương năm nay đã làm Lễ ghi danh Sổ vàng tại Trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/10/2019

Phẫu thuật cho cháu bé bảy tuổi bị dị tật hiếm gặp

Thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế, ngày 28-10, cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp trên thế giới về dị tật hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi cho cháu Lê Lam P. (7 tuổi), trú tại quận 12 (TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 19-9, Bệnh viện T.Ư Huế đã tiếp nhận bệnh nhi P. đến nhập viện. Ông Lê Viết T. (bố cháu P.) cho biết, từ khi sinh ra, cháu P. đã bị dị tật hai mắt xa, bất sản xương cánh mũi và hở hàm ếch. Cháu đã được khâu hở hàm ếch từ lúc 7 tháng tuổi. Bố mẹ cháu khát khao chữa bệnh cho P. và đã đem cháu đến nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, nhưng tiếc thay, các bệnh viện vẫn chưa thể làm gì cho cháu. Nhìn con đi học với khuôn mặt dị tật, bố mẹ cháu P. vẫn luôn xót xa và tiếp tục tìm kiếm nơi chữa trị cho cháu.

Nghe tin về Bệnh viện T.Ư Huế đã lâu, bố mẹ cháu P. quyết tâm đưa cháu đến đây. Sau khi bàn bạc, Ban Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đã yêu cầu các bác sĩ điều trị làm đầy đủ các xét nghiệm và hội chẩn với GS McKay McKinnon đến từ Đại học Y khoa Chicago (Mỹ), một chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tạo hình đang làm việc tại bệnh viện nhằm phối hợp phẫu thuật các ca u khó và phức tạp.

Ngày 26-10, đội ngũ các y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế cùng GS McKay McKinnon tiến hành phẫu thuật cho P. Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ với nhiều ê-kíp như bác sĩ thần kinh, tai mũi họng và răng hàm mặt… tiến hành nhiều thủ thuật và “thiết kế” lại khuôn mặt cho cháu P. Ê-kíp bác sĩ thần kinh tiến hành khoan sọ, mổ cơ thái dương bộc lộ cung tiếp gò má, đi vào trong ổ mắt, tách cân cơ thẳng trong, cân cơ ròng rọc, bộc lộ cánh mũi hai bên bị khuyết xương; cắt xương gò má ổ mắt hai bên, cắt trần ổ mắt; cắt xương bờ khóe trong ổ mắt hai bên và di chuyển khối xương ổ mắt vào trong. Sau đó, ê-kíp các bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng và Răng hàm mặt tiến hành tạo xương cánh mũi cho trẻ.

Từ một đứa trẻ có khuôn mặt bất thường, dị tật, không có xương cánh mũi, sau phẫu thuật, khuôn mặt cháu P. đã trở lại khá bình thường. Bệnh viện T.Ư Huế sẽ tiếp tục tái tạo tiếp xương cánh mũi cho trẻ, để cháu có một khuôn mặt mới, đẹp và duyên hơn. Hiện tại, sức khỏe cháu P. đã hồi phục tốt, gia đình, người thân vui mừng, biết ơn đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện T.Ư Huế như đã điều trị để cháu có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Ngày 27-10, GS,TS,BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế và GS McKay McKinnnon đến thăm lại cháu P. và người thân. Ban Giám đốc bệnh viện cũng rất vui mừng trước những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ đã vượt qua khó khăn, tìm tòi vươn lên, tiếp cận và phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp trong y văn…

GS Phạm Như Hiệp chân thành cảm ơn GS McKay McKinnon đã phối hợp hỗ trợ, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đơn vị và tiếp tục mở rộng thực hiện phẫu thuật những ca bệnh khó, mang lại nhiều niềm vui cho bệnh nhân trong thời gian đến.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện T.Ư Huế, dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi là một dị tật hiếm gặp ở trẻ em. Theo các y văn trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh rất thấp, chiếm tỷ lệ < 0,1%, và hiện chỉ có báo cáo từng ca riêng lẻ, chưa có tỷ lệ thống kê nhất định. Điều trị cho dị tật bẩm sinh này đòi hỏi được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm, để đưa hai mắt trẻ lại gần nhau và tái tạo xương cánh mũi.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/10/2019

Triển lãm ảnh “Việt Nam – Nhìn từ biển”

Từ ngày 24 đến 27-10, tại TP Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức khai mạc triển lãm 100 bức ảnh với chủ đề “Việt Nam – Nhìn từ biển”.          

Viet Nam nhin tu bien.png

Hơn 100 bức ảnh chọn lọc được trưng bày, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của người làm báo Thông tấn và cán bộ, kỹ sư, nhân viên Vietsovpetro với những người đã ngã xuống, những người đang ngày đêm vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/10/2019

Phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ quý tại di chỉ Vườn Chuối

Cần thiết có một công viên chuyên đề khảo cổ tại khu di chỉ Vườn Chuối, vừa tạo thành điểm du lịch thú vị, vừa giúp lưu giữ những giá trị di sản của cha ông, lại tăng thêm giá trị cho các khu đô thị mới sau này. Đó là ý kiến của hầu hết các nhà khoa học tại Hội nghị tổng kết kết quả thăm dò, khai quật khu di chỉ Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà Nội) vừa qua.

Ba phương án cho Vườn Chuối

Vườn Chuối là di chỉ duy nhất đến nay còn lưu giữ cả ba giai đoạn phát triển văn hóa Tiền Đông Sơn – Đông Sơn. Dựa trên các kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ tại Vườn Chuối, các nhà khoa học của dự án thăm dò, khai quật Vườn Chuối đã đưa ra ba phương án khả thi đối với bảo tồn khu di chỉ độc đáo này.

Phương án thứ nhất, là bảo tồn nguyên trạng toàn bộ cụm di chỉ Vườn Chuối với tổng diện tích phân bố gần 12 nghìn m2, gồm ba gò Vườn Chuối, Dền Rắn và Mỏ Phượng), trong đó khoanh vùng khu vực bảo tồn bằng các mốc giới. Trong phạm vi bảo tồn, tiếp tục khai quật, nghiên cứu làm rõ những giá trị đặc trưng của của di tích và xây dựng hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng theo Luật Di sản văn hóa. Bảo tồn nguyên trạng và nghiên cứu là phương pháp phù hợp nhất trong điều kiện ngành khảo cổ học hiện nay còn đang thiếu các phương tiện máy móc hỗ trợ nghiên cứu, giúp tránh được thất thoát thông tin khoa học còn lưu giữ trong lòng đất.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là mâu thuẫn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và của thành phố, vì hiện nay phần lớn di tích nằm trong dự án đường vành đai 3.5 của Hà Nội đang thi công, đồng thời phần diện tích còn lại thuộc về dự án xây dựng khu đô thị Kim Chung – Di Trạch…

Phương án thứ hai là dành một phần Vườn Chuối để dựng bia giới thiệu về cụm di chỉ khảo cổ này, đồng thời xây dựng hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng khi đủ điều kiện. Khai quật và di dời di tích trước khi xây dựng. Phương án này không chú trọng vào bảo tồn di sản văn hóa mà chỉ tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, và hoàn toàn phá hủy nguồn tài nguyên di sản văn hóa quý giá này của Hà Nội, và sẽ gây ra tác hại lâu dài.

Phương án thứ b là bảo tồn 6 nghìn m2 phía đông di chỉ, tiến hành khai quật nghiên cứu 6 nghìn m2 nửa phía Tây, song song với xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích này trước khi di dời. Đối với nửa diện tích phía đông, cần khoanh vùng bảo vệ và xây dựng thành công viên di tích hoặc bảo tàng cộng đồng trưng bày, giới thiệu về giá trị của di tích tới người dân, du khách và những ai quan tâm.

Phương án này kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của di sản với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hạ tầng giao thông của thành phố. Hiện nay chúng ta chưa có một dự án nào khai quật, nghiên cứu tổng thể vè làng Việt cổ thời đại Kim khí từ giai đoạn Phùng Nguyên đến Đông Sơn. Việc nghiên cứu phần diện tích còn lại ở Vườn Chuối, Dền Rắn và Mỏ Phượng sẽ mang đến những tư liệu quý báu, góp phần đem đến nhận thức toàn diện về về một làng Việt cổ ở châu thổ sông Hồng thời Kim khí cách đây hàng nghìn năm. Chúng ta cũng còn một nửa diện tích di chỉ được bảo tồn nguyên vẹn để phục vụ những nghiên cứu bổ sung trong tương lai. Các di vật, tư liệu thu được trong quá trình thu được sẽ phục vụ trưng bày trong Bảo tàng Hà Nội và bảo tàng cộng đồng được xây ngay trong khuôn viện di tích.

Tuy nhiên, phương án này cũng có hạn chế là sẽ có một khối lượng công việc rất lớn gồm nhiều dự án thành phần như khai quật nghiên cứu khảo cổ học, chỉnh lý trưng bày di tích tại bảo tàng, xây dựng khảo cổ học cộng đồng ở Lai Xá… đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp thành phố.

Nhiều nhà khoa học ủng hộ một công viên khảo cổ

Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã bày tỏ quan điểm tán thành phương án xây dựng một công viên khảo cổ tại Vườn Chuối. TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho rằng, Vườn Chuối nên chăng cần một công viên khảo cổ học, không chỉ giải quyết vấn đề bảo tồn mà còn phục vụ cho chính những khu đô thị hiện đại. Chúng ta cũng có thể học tập Hàn Quốc xây dựng những công viên khảo cổ, giữ nguyên các hố khai quật, có trưng bày di vật, giới thiệu thông tin, đồng thời biến nơi đây thành nơi phục vụ cho đào tạo các ngành khảo cổ. “Về lâu dài, chúng ta cần những nơi như thế này để phục vụ nghiên cứu, đào tạo” – ông nói.

TS địa chất Nguyễn Văn Toản cho rằng, di chỉ Vườn Chuối lưu giữ nhiều thông tin quý, liên quan đến nhiều giai đoạn lịch sử. “Nếu chúng ta không bảo tồn là có tội với tiên tổ. Ở nhiều dự án đường, có những cây cổ thụ trăm tuổi, đường cũng phải vòng tránh. Huống chi đây là một di chỉ hơn 2.500 năm, càng cần phải gìn giữ” – ông nói.

TS Vũ Quốc Hiền, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng bày tỏ mong muốn giữ lại di tích, bởi những di tích như thế này không còn nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Vũ Quốc Hiền cũng phân tích rằng cần phải chiểu theo điều kiện thực tế. Đối với những khu đô thị, chúng ta cần tính toán để có được sự hài hòa. Ông cũng ủng hộ việc xây dựng một công viên khảo cổ ở đây: “Cần biến nơi này thành công viên khảo cỏ, nơi học tập cho sinh viên chuyên ngành khảo cổ”.

TS Nguyễn Tiến Đông thì đưa ra một thí dụ về một khu khai quật khảo cổ ở phía bắc nước Anh, nơi mà những ai muốn vào khai quật đều phải nộp khoản tiền phí 100 bảng Anh để đào trong năm ngày. Ông cũng mong mỏi các cơ quan chức năng ngồi với các nhà khoa học, nghe các nhà khoa học đề xuất. Giải pháp xây dựng một công viên khảo cổ là hoàn toàn khả thi ở đây, với nhiều cách tạo nguồn thu như bán đồ lưu niệm, mở căng tin, mở dịch vụ…

TS Bùi Hữu Tiến, người theo sát dự án khảo cổ tại Vườn Chuối từ những ngày đầu chia sẻ, cần phải gìn giữ, bảo tồn di tích này cho con cháu chúng ta, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được một di chỉ khảo cổ chứa đựng lịch sử của nhiều giai đoạn như thế này. Lập một công viên khảo cổ không chỉ giúp bảo tồn di tích, mà còn là lời cảm ơn hữu hiệu nhất tới những người dân Lai Xá, những người đã góp phần rất lớn phát hiện và gìn giữ di tích này.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/10/2019

Bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn

Ngày 17-10, tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược tổ chức lễ trao bằng và bàn giao 27 bác sĩ trẻ tốt nghiệp khoá đào tạo bác sĩ chuyên khoa I (khóa 6) thuộc dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo khu vực miền trung – Tây Nguyên”.

Đây là khoá đầu tiên được đào tạo cho khu vực miền trung – Tây Nguyên trong tổng số 354 bác sĩ đang được đào tạo tại ba Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Huế và Đại học Y Dược Hải Phòng.

Tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế cùng đại diện các Bộ, ban, ngành của Trung ương; lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện, đơn vị y tế tuyến huyện tham gia vào dự án.

27 bác sĩ trẻ tốt nghiệp khoá đào tạo bác sĩ chuyên khoa I (khóa 6) được bàn giao đợt này có 21 bác sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số: Ba Na, Hre, Jrai, Pa Cô, Sách và Vân Kiều, thuộc tám chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, Ngoại, Nhi, Nội, Phụ sản và Y học cổ truyền; được cấp bằng 1, chứng chỉ hành nghề và tình nguyện về 14 huyện nghèo thuộc sáu tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đến thời điểm này, đã có sáu khóa đào tạo bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp, với 104 bác sĩ được bàn giao cho 48 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh miền núi phía bắc, miền trung và Tây Nguyên. Tình nguyện đi công tác ở các vùng khó khăn, họ sẽ được hưởng các chế độ đối với cán bộ y tế làm việc tại vùng sâu, miền núi, vùng khó khăn theọ quy định của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Dự án là bước đột phá của ngành y tế tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyển môn, kỹ thuật cao đáp ứng được như cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn, giúp người dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội. Triển khai tốt dự án này sẽ tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, phát huy tính xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” được thực hiện vào tháng 2-2013. Dự kiến đến năm 2020, sẽ đưa 300 dến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn. Các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác ba năm (đối với nam) và hai năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình ngụyện. Sau thời hạn trên, họ sẽ tiếp tục làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển đặc cách vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn. Riêng các bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại bệnh viện, trung tâm y tế huyện nghèo.

Cháu bé 3 tuổi mắc ung thư tuyến giáp

Bệnh viện Nội tiết T.Ư ngày 17/10 cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủy di căn cho một bệnh nhi N.Q.D (sinh năm 2016, tại Lệ Thủy, Quảng Bình). Đây là ca bệnh đặc biệt và là trường hợp nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay được phát hiện tại bệnh viện. Ca phẫu thuật do PGS, TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư thực hiện kéo dài hơn hai giờ với nhiều khó khăn.

Ngay trong quá trình phẫu thuật, hạch di căn của bệnh nhi đã được đem đi thực hiện cắt lạnh tế bào và cho kết quả ung thư tuyến giáp thể tủy. Đây được coi là thể ít gặp đối với những bệnh nhi trong ung thư tuyến giáp và chỉ có khoảng 5% trường hợp mắc phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhi không gặp các biến chứng nguy hiểm; bệnh viễn cũng sẽ kiểm tra và sàng lọc mẹ cũng như người nhà để có phương án điều trị kịp thời.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/10/2019

Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Chiều 30-10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 18, khóa X đã bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có mặt (vắng bảy đồng chí có lý do) đã tiến hành bỏ phiếu, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai, Kết quả, 38/39 phiếu đồng ý hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Sáng.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, tại kỳ họp lần thứ 43, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Sáng. Kết luận của UBKT Tỉnh ủy xác định, trong thời gian giữ các chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai, đồng chí Sáng đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước tại ba dự án, gồm: “Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao”; “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP”; Dự án “Nhà màng nông nghiệp”.

Cũng theo kết luận, đồng chí Sáng đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản Nhà nước; quản lý, sử dụng đất trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy xác định sai phạm của đồng chí Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/10/2019

Khởi tố bốn đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khối tố bị can, bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Bốn bị can bị bắt giữ gồm: Lê Duy Anh (40 tuổi), trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cùng ba bị can người Nghệ An khác. Từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2019, Lê Duy Anh đã cấu kết với các bị can để tuyển người lao động đi làm việc tại Australia. Các đối tượng đã nhận khoảng 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Australia cho các lao động. Tuy nhiên, đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh.

Đối tượng Lê Duy Anh là Giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng, đóng tại quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) được xác định là người cầm đầu.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho nhân dân biết ai đã từng nộp tiền, hồ sơ cho các bị can trên để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động qua Australia thì đến Cơ quan an ninh điều tra Nghệ An để được giải quyết.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/10/2019

Khởi tố nhiều bị can liên quan sai phạm đấu thầu tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Cụ thể, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam sáu bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc; Dương Thị Trâm Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu, cùng công tác tại Tổng công ty Cửu Long; Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung, cùng là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Trong đó, các bị can: Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang bị khởi tố về tội: “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị can: Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố ba bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là “Út trọc”); Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc, cùng công tác tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện, ba bị can nêu trên đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, C03 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/10/2019

Phạt tổng cộng 20 năm tù đối với các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Sáng 25-10, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tại Hà Giang.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án:

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) tám năm tù, áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục một năm sau khi chấp hành án phạt tù;

Bị cáo Vũ Trọng Lương (nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) bảy năm tù, hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý ngành giáo dục một năm sau khi chấp hành án phạt tù;

Bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) hai năm tù, phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục một năm sau khi chấp hành án phạt tù;

Bị cáo Lê Thị Dung (Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) hai năm tù;

Bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) một năm tù, cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định, các bị cáo là những cán bộ ngành giáo dục và công an, đáng lý phải gương mẫu, đi đầu trong công tác chống tiêu cực trong thi cử, nhưng các bị cáo lại vi phạm quy chế thi bằng việc nâng điểm và xin nâng điểm cho nhiều thí sinh. Từ đó, kỳ thi không còn công bằng, nghiêm túc, gây mất uy tín các cơ quan nhà nước, tác động đến đạo đức và sự công bằng xã hội. Hậu quả của vụ việc này là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu dư luận xã hội, do đó các bị cáo phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tại Hà Giang, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh ở môn thi trắc nghiệm. Dù bị cáo Hoài không trực tiếp thực hiện hành vi nâng điểm nhưng Hoài đã đưa danh sách 93 thí sinh cần được nâng điểm cho Lương. Một mình bị cáo Lương thực hiện thao tác trên máy tính, can thiệp sửa kết quả 309 bài thi các môn của 107 thí sinh.

Tại tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Bị cáo Hoài và Lương chỉ thừa nhận giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, không có gia đình thí sinh nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điểm.

Bị cáo Triệu Thị Chính đã không thực hiện đúng chức trách của Trưởng ban chấm thi. Bị cáo Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh nhờ bị cáo Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho 12 thí sinh, xem điểm cho một thí sinh. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên các thí sinh này không được nâng điểm. Tại phiên tòa, bị cáo Chính không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, khẳng định việc truy tố bị cáo Chính là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo Phạm Văn Khuông đã nhờ bị cáo Hoài can thiệp, nâng điểm thi cho con trai mình để thí sinh được vào đại học. Con bị cáo Khuông được nâng 13,3 điểm. Cũng do mối quan hệ quen biết, bị cáo Lê Thị Dung đã nhờ và được bị cáo Hoài giúp nâng điểm cho 20 thí sinh.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/10/2019

Khởi tố vụ khai khống lợn chết để nhận tiền hỗ trợ

Ngày 25-10, Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” để điều tra vụ việc một số lãnh đạo, cán bộ xã Hải An tự khai tăng số lượng, trọng lượng và sai lệch chủng loại lợn tiêu hủy trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, để chiếm đoạt gần 500 triệu tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu Vũ Văn Kỳ xác nhận sai phạm tại xã Hải A