Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 20, 2017

Trên quê hương yêu dấu

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:20 chiều

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Thông báo hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-5 đến 10-5-2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Ðề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Ðề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;

Ðề án tổng kết 15 năm (2002 – 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã quyết nghị:

1– Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

– Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

– Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên.

2– Tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra.

3– Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Ðinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Ðảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Ðinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

4– Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Ðảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính đảng năm 2016.

5– Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Sáng 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Ðinh La Thăng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Ủy viên T.Ư Ðảng, giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều chiều các phương án kiện toàn, phân công và đã biểu quyết đồng thuận 100% với phương án phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân là cán bộ trưởng thành từ TP Hồ Chí Minh, được đào tạo cơ bản, đã kinh qua nhiều chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Ðồng chí là Ủy viên T.Ư Ðảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Ðại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV. Trên cương vị mới, với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo quân và dân thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, xây dựng TP Hồ Chí Minh tiếp tục là thành phố năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn đồng chí Ðinh La Thăng tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, sự năng động và kinh nghiệm của mình, có những đóng góp xứng đáng cho Ðảng và Nhà nước trên cương vị công tác mới.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được Ðảng tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ðảng bộ và 10 triệu đồng bào thành phố, tiếp tục làm tốt công việc các thế hệ lãnh đạo thành phố đã làm. Ðồng chí mong muốn lãnh đạo Ðảng, Nhà nước quan tâm; Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ðồng chí Ðinh La Thăng phát biểu cảm ơn những tình cảm mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho mình. Ðồng chí cho biết: “Tôi đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 8-2011. Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành T.Ư đối với tôi là có lý, có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, cũng như tạo điều kiện cho tôi sửa chữa khuyết điểm. Hôm nay, trước Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi chân thành xin lỗi, mong được Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cảm thông, chia sẻ, tiếp tục giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao…”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Chiều 12-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF – ASEAN).

★ Trước đó, tại Phnôm Pênh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Giám đốc điều hành WEF P.Ruết-xlơ đã gặp gỡ, tọa đàm với lãnh đạo 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhiều quốc gia, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu. Tại buổi đối thoại, dẫn câu tục ngữ của Việt Nam “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, Thủ tướng chia sẻ với các nhà đầu tư về những thách thức cũng như quyết tâm của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng các nhà đầu tư sẽ thành công ở Việt Nam.

Thủ tướng nêu bật tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam; cho rằng kinh doanh ở Việt Nam không chỉ là tiếp cận thị trường hơn 93 triệu dân mà còn là thị trường của ASEAN và thế giới, nhất là khi Việt Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới, có độ mở lớn, tiêu chuẩn cao; đang đàm phán bốn FTA khác. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao; cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản cho các nhà đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh việc ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp khởi nghiệp và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ trực tiếp giải đáp về những vấn đề các nhà đầu tư quan tâm. Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia đối thoại đánh giá cao quyết tâm đổi mới, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp; bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

★ Tại phiên thảo luận “Đầu tư cơ sở hạ tầng thông minh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng quan trọng đối với phát triển, là điều kiện tiên quyết để kết nối kinh tế và là một trọng tâm trong xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Thủ tướng khẳng định, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược để tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam có nhu cầu lớn về huy động vốn đầu tư khoảng 480 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng, chủ yếu là huy động đầu tư tư nhân. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính, thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là theo mô hình đối tác công – tư (PPP).

★ Trưa cùng ngày, tại cuộc gặp đông đảo các đại biểu, doanh nghiệp tham dự WEF với nội dung tọa đàm về Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật các thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị – xã hội và kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% từ nay đến năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân phát triển để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, đổi mới căn bản mô hình và phương thức tăng trưởng, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường; phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của bốn nước hàng đầu ASEAN; nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế…

★ Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên bế mạc Hội nghị WEF – ASEAN và lễ bàn giao vai trò nước chủ nhà Hội nghị năm 2018 cho Việt Nam. Sau khi nhận chuông nước chủ nhà Hội nghị WEF – ASEAN từ Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc WEF một lần nữa chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị về khu vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác Việt Nam – WEF, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế; Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với WEF, Chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tổ chức thành công Hội nghị WEF – ASEAN tại Việt Nam năm 2018.

★ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số công ty, tập đoàn lớn thuộc WEF, như Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn P&G (Mỹ) M.Xu-ra-gian; Phó Chủ tịch Tập đoàn Shire (Ai-len) L.Xê; Giám đốc khu vực Ngân hàng HSBC (Anh) Đ.Xtây-lơ và Phó Chủ tịch Tập đoàn GE (Mỹ) C.Ben-nét. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh của P&G tại Việt Nam, sự ủng hộ thiết thực và tham gia tích cực của P&G trong các hoạt động của Năm APEC 2017; hoan nghênh Tập đoàn Shire ứng dụng công nghệ cao trong điều trị y tế ở Việt Nam; đề nghị HSBC tiếp tục hợp tác với các ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng kinh doanh ở nước ngoài; đánh giá cao Tập đoàn GE đã hợp tác tốt với các đối tác Việt Nam trong việc phát triển năng lượng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ.

 • Trang 20 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Thủ tướng Việt Nam tọa đàm với 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới

Ngày 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler gặp gỡ tọa đàm với lãnh đạo 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao cũng như cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản cho các nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành WEF Roesler nhìn nhận khu vực sông Mekong trong đó có Việt Nam, là khu vực rất năng động, có dân số trẻ và mong muốn các doanh  nghiệp đầu tư, tạo nhiều việc làm cho giới trẻ. Ông Roesler cho rằng các doanh nghiệp cũng cần môi trường ổn định, thuận lợi và hoan nghênh Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp WEF để tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia đối thoại đánh giá cao quyết tâm đổi mới, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng đã dự buổi gặp mặt do WEF và VinaCapital tổ chức, có sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp tham dự WEF với nội dung tọa đàm về Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng khẳng định Việt Nam 6,5%-7% từ nay đến năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân phát triển để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/5/2017:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày 11-5, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”.

Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, công tác, học tập tại Trung Quốc.(…)

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; đồng thời đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; tổ chức tốt Cuộc gặp Đại diện hai Bộ Chính trị; phát huy tốt vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc trong việc điều phối, thúc đẩy thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 – 2020, Hội thảo lý luận hai Đảng; thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo cán bộ kênh Đảng; tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đảng địa phương; tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật; tăng cường chỉ đạo và ủng hộ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh/khu biên giới, thúc đẩy các địa phương liên quan phát huy tốt vai trò của các cơ chế hiện có, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, tích cực nghiên cứu các biện pháp tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tập trung triển khai kịp thời, có chất lượng các kế hoạch, chương trình, dự án đã thỏa thuận; áp dụng các biện pháp hữu hiệu tăng cường thương mại song phương phát triển cân bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại một số địa phương Trung Quốc; khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại, nhất là các mặt hàng nông, thủy hải sản, thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc triển khai các dự án đầu tư công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam; tích cực trao đổi, ký kết “Phương án tổng thể chung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới” theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và phù hợp quy định pháp luật của mỗi bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam, nhất là tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản liên quan lợi ích thiết thực của nông dân Việt Nam; đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học – công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam lai tạo các giống lúa thích hợp với hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; sớm trao đổi, ký gia hạn Thỏa thuận về đường dây nóng các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển; tăng cường hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công – Lan Thương; ứng phó những thách thức về an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, an toàn hạt nhân…

Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp; xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 7/5/2017:

Tàu hải quân Trung Quốc thăm Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh

Ngày 6-5, tại Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cập bến, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 6 đến 9-5.

Đoàn Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 500 sĩ quan, thủy thủ đoàn do Chuẩn đô đốc Thẩm Hạo, Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung, giữa hải quân hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Trong thời gian chuyến thăm, Biên đội tàu hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn Hải quân 171.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã về đến Hà Nội tối 29-4, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Ma-ni-la của Phi-li-pin theo lời mời của Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê.

Trước đó, tại Ma-ni-la, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Phi-li-pin đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về tiến triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đồng ý sớm họp Ủy ban hợp tác song phương để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Phi-li-pin khẳng định rất coi trọng tình bạn với Việt Nam, cảm ơn việc Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo ổn định, dài hạn cho Phi-li-pin. Về vấn đề Biển Ðông, Tổng thống Ðu-téc-tê cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy để sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) với nội dung thực chất, có tính khả thi, phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ðu-téc-tê tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 với tư cách Chủ tịch ASEAN; tiếp tục phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong năm APEC Việt Nam 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Ðu-téc-tê đã thả 17 ngư dân Việt Nam về nước trong tháng 11-2016 và cử chỉ nhân đạo của Tổng thống khi đến thăm các ngư dân bị bắt.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh

LTS – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng. Xin trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Xin Thứ trưởng cho biết những nội dung và kết quả nổi bật của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Năm nay ASEAN bước vào năm thứ hai sau thành lập Cộng đồng và cũng là kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận ba chủ đề chính gồm: xây dựng Cộng đồng ASEAN; quan hệ đối ngoại của ASEAN và tình hình thế giới và khu vực.

Về xây dựng cộng đồng, bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, các lãnh đạo chỉ ra các mặt cần khắc phục trong xây dựng Cộng đồng, gồm: một là, nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN còn thấp; hai là, sự phối hợp công tác giữa các cơ quan của ba trụ cột khác nhau trong xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực còn yếu; ba là, hợp tác kinh tế trong nội khối chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Từ đó, cần ưu tiên xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, để người dân được hưởng những lợi ích cộng đồng đem lại; tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các doanh nghiệp, gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); xóa bỏ các rào cản thương mại. Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hành chính công, các lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Về quan hệ đối ngoại, năm nay có nhiều hoạt động quan trọng với một loạt các dịp kỷ niệm lớn như 40 năm quan hệ ASEAN với Hoa Kỳ, EU, Ca-na-đa, 25 năm với Ấn Ðộ và 20 năm hợp tác ASEAN+3 (ba nước Ðông – Bắc Á). Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; xem đây là một nhân tố quyết định để duy trì và phát huy vai trò của ASEAN ở khu vực và vươn ra toàn cầu.

Về tình hình quốc tế và khu vực, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và trên thế giới nói chung. Các lãnh đạo hoan nghênh việc kịp thời ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đối với những vấn đề nóng, như các vụ khủng bố ở châu Âu và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Về Biển Ðông, các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến hiện nay trên thực địa ở Biển Ðông, gồm những biểu hiện quân sự hóa. Các nước đều khẳng định lập trường chung ASEAN, đề cao giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC và thúc đẩy sớm hoàn thành khung Bộ quy tắc COC thực chất, hiệu quả và phù hợp luật pháp quốc tế.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết về sự tham gia và đóng góp của Ðoàn Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Ðoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự Hội nghị đã có những đóng
góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Việt Nam chủ động phối hợp Phi-li-pin và các nước ASEAN tham gia xây dựng các văn kiện chung của ASEAN, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Nhóm Ðặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) và điều phối quan hệ đối thoại ASEAN – Ấn Ðộ.

Tại Hội nghị, để xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ba điểm. Thứ nhất là ưu tiên hàng đầu cho việc đáp ứng lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm. Thứ hai, ưu tiên việc ASEAN cần cải cách, tiếp tục triển khai các biện pháp cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối hoạt động theo hướng tinh giản số lượng, tăng tính hiệu quả của các cuộc họp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan của ASEAN, tăng tính kết nối giữa các trụ cột Cộng đồng. Thứ ba, Thủ tướng nêu trọng tâm hợp tác nội khối và liên kết khu vực nhằm củng cố nội lực, gia tăng sức hút của ASEAN, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư bên ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thảo luận các nội dung nhằm xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống; chia sẻ quan ngại về những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Biển Hoa Ðông, Biển Ðông; nhấn mạnh, ASEAN cần đề cao các nguyên tắc cơ bản và lập trường chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và kết quả của các hoạt động tiếp xúc này?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc; Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki; Quốc vương Bru-nây Ða-rút-xa-lam, Ngài X.Bôn-ki-a; Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha và Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê.

Với Ma-lai-xi-a, hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2020 và tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong việc chống cướp biển, bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực. Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc nêu rõ sẽ bảo đảm quá trình tố tụng, xét xử công dân Ðoàn Thị Hương diễn ra công bằng và bảo đảm các quyền hợp pháp của Ðoàn Thị Hương.

Với Mi-an-ma, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao A-ung Xan Xu Ki nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, tư pháp… Mi-an-ma nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Mi-an-ma.

Trong cuộc gặp với Quốc vương Bru-nây Ða-rút-xa-lam, Ngài X.Bôn-ki-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bru-nây thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chế biến thực phẩm xuất khẩu…; đề nghị Bru-nây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, thực phẩm cho người Hồi giáo và nông sản, cũng như liên doanh đánh cá trong vùng biển Bru-nây theo pháp luật sở tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha nhất trí cần cân bằng cán cân thương mại và thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường tuyên truyền và phối hợp cảnh báo trước để làm giảm số tàu cá hai nước vi phạm lãnh hải của nhau.

Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê khẳng định rất coi trọng tình bạn với Việt Nam; hoan nghênh Chủ tịch nước Trần Ðại Quang thăm chính thức Phi-li-pin trong năm 2017; đồng thời cảm ơn việc Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo ổn định, dài hạn cho Phi-li-pin. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ðu-téc-tê tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 và với tư cách Chủ tịch ASEAN, tiếp tục phối hợp và ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong Năm APEC Việt Nam 2017.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Tạo cơ chế đặc thù đầu tư phát triển TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2017/NÐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế – xã hội để TP Hồ Chí Minh thực hiện vai trò trung tâm kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước. Thành phố được tạm ứng từ nguồn ngân sách hoặc từ nguồn vay để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau đó thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vay. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi cho TP Hồ Chí Minh để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng đô thị, môi trường,… Ngoài vốn ngân sách, thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc huy động đầu tư theo các hình thức của đối tác công – tư (PPP) như BOT, BTO, BT,…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa cho biết, trong tháng 4, cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so tháng trước.

Ðây là tháng có số DN thành lập mới nhiều nhất trong 12 tháng qua, vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%. Trong tháng, cả nước có 2.274 DN trở lại hoạt động, tăng 75,7% so tháng trước; 6.305 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 37,3%.

Tính chung bốn tháng, cả nước có 39.580 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số DN và tăng 48,9% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Xuất khẩu rau, quả ước đạt một tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau, quả bốn tháng đầu năm 2017 ước đạt một tỷ USD, tăng 32,6% so cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của mặt hàng rau, quả Việt Nam, chiếm 82,9% tổng giá trị xuất khẩu rau, quả.  Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau, quả tăng mạnh là Nga (88,7%), Nhật Bản (50,9%), Thái-lan (34%), Trung Quốc (33,3%), Ma-lai-xi-a (32,8%), Hàn Quốc (18,7%) và Hoa Kỳ (13,3%).

Hòa lưới điện quốc gia tổ máy 3 Thủy điện Trung Sơn

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tổ máy 3 có công suất 65 MW của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã chính thức phát điện, hòa thành công vào lưới điện quốc gia. Nhà máy do EVN giao Công ty Thủy điện Trung Sơn thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) làm chủ đầu tư, gồm bốn tổ máy, tổng công suất lắp đặt 260 MW. Đây cũng là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tín dụng. Sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình hơn một tỷ kW giờ/năm, góp phần kiểm soát lũ và tưới tiêu cho hạ du sông Mã. Công trình đưa ra mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất các tác động về môi trường, xã hội từ việc thi công, vận hành liên quan dự án, giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHGs) so với các nhà máy nhiệt điện than cùng quy mô.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng

Ngày 4-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công bố Chương trình quốc gia về REDD+ đến năm 2030 và đường tham chiếu rừng.

Trong giai đoạn 2010 – 2016, độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% (12,3 triệu ha năm 2010) lên 41,19% (14 triệu ha năm 2016), trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả các sáng kiến về rừng và REDD+ mà Việt Nam đã tham gia. Bên cạnh đó, cùng với nỗ lực chung của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế để phát huy hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

PVN khai thác thùng dầu thứ 10 triệu từ sa mạc Xa-ha-ra

Ngày 10-5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Công ty Liên doanh GBRS – một công ty liên doanh với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) vừa khai thác thùng dầu thứ 10 triệu tại Lô 433a & 416b mỏ Bir Seba ở sa mạc Sahara (Algeria). Đây là dự án đầu tiên mà PVN đưa được hoạt động khoan và dịch vụ khoan dầu khí ra nước ngoài khi Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã đưa được giàn khoan đến mỏ Bir Seba và khoan hàng chục giếng tại Lô 433a & 416b. Dự án được đánh giá có tổng trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng dầu, trong giai đoạn 1 sẽ cho sản lượng khai thác 20.000 thùng dầu/ngày từ 13 giếng khoan.

 • Trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Vinamilk ký kết để xuất khẩu sữa vào Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày 12-5 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa của công ty này vào thị trường Trung Quốc.

Như vậy, Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam đạt được bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa vào thị trường hơn 1 tỉ dân của Trung Quốc.

Theo đại diện Vinamilk, đây là kết quả của nhiều nỗ lực, đặc biệt có sự hỗ trợ lớn của thương vụ và tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc trong việc kết nối với các đối tác Trung Quốc ở lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và chế biến sữa.

Trung Quốc đang có dung lượng thị trường sữa lên đến khoảng 30 tỉ USD/năm.

Vinamilk cho biết bản ghi nhớ được ký kết lần này sẽ là tiền đề cho việc xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa sang Trung Quốc thời gian tới. Vinamilk hiện là công ty sữa nằm trong top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới xét về doanh thu.

KH.Ngọc

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 8/5/2017:

Hơn 1.500 đoàn viên, sinh viên tham gia ngày sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 7/5, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp Hội Sinh viên tỉnh tổ chức chương trình “Ngày sinh viên Đồng Nai sáng tạo và khởi nghiệp”. Hơn 1.500 đoàn viên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tham dự.

Đây là lần đầu Đồng Nai tổ chức một chương trình với quy mô lớn dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên đại bàn tỉnh. Điểm nhấn của chương trình là thảo luận “Niềm tin khởi nghiệp” với sự tham gia tư vấn, hướng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia. Chương trình còn tổ chức hội chợ tuyển dụng với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phỏng vấn , hướng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia. Chương trình còn tổ chức hội chợ tuyển dụng với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phỏng vấn, nhận hồ sơ và tư vấn miễn phí cho sinh viên

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ thịt lợn

Do giá lợn hơi tiếp tục xuống thấp, gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi, Sở Công thương Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng và hộ kinh doanh, các chợ trên địa bàn hạ giá bán các loại thịt lợn để kích cầu tiêu dùng ở mức cao nhất, tăng giá mua đầu vào để giúp giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi lợn.

Bên cạnh đó, Sở Công thương đề nghị UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi các đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi; tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông trên thị trường được tốt; triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

 • Trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 30/4/2017:

Bãi giữ xe miến phí cho người dân đi xe buýt

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Sở GTVT tỉnh Bình Dương, công ty xe buýt Becamex Tokyu xây dựng các bãi giữ xe trung chuyển để người dân gửi xe cá nhân chuyển sang đi xe buýt.

Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần hạn chế xe cá nhân.

Dự kiến bãi giữ xe trung chuyển đầu tiên sẽ được khai trương trong tháng 6-2017 tại khu vực trung tâm thương mại trên đại lộ Bình Dương.

Theo đó, hành khách có thẻ xe buýt định kỳ (thẻ từ) có thể dùng tích hợp để gửi xe máy miễn phí tại bãi giữ xe trung chuyển trước khi chuyển sang đi xe buýt.

Hành khách đi xe buýt vé lượt cũng được áp dụng giữ xe miễn phí từ khi khai trương tới hết tháng 11-2017.

Việc xây dựng các bãi giữ xe máy miễn phí để người dân chuyển sang đi xe buýt là ý tưởng nhiều thành phố lớn khác mong muốn nhưng thiếu quỹ đất nên chưa thực hiện được.

Tại Bình Dương, do quỹ đất còn khá rộng rãi và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ nên hiện nay nhiều tuyến buýt, đặc biệt các tuyến do Nhật Bản đầu tư có khá nhiều ưu điểm để thu hút người dân đi xe buýt như xe buýt có wifi, xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên thân thiện môi trường, giành làn đường riêng cho xe buýt…

Bá Sơn

 • Trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2017:

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Trong hai ngày 11-5 và 12-5, các chiến sĩ trẻ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã về huyện đảo Lý Sơn để thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.

Tại đây đoàn đã tuyên truyền cho hàng trăm ngư dân, cán bộ công chức về biển đảo, luật biển Việt Nam, luật biển của các nước có vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng lấn hoặc đang có tranh chấp. Hơn 100 ngư dân ở huyện đảo này cũng được các chiến sĩ cảnh sát biển hướng dẫn nhận biết và xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển.

Đoàn còn tặng 77 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân nghèo và con em ngư dân vượt khó học giỏi. Tặng 80 lá cờ tổ quốc, nhiều phao cứu sinh và tủ thuốc cho các ngư dân. Ngoài ra các chiến sĩ trẻ trên tàu đã ra quân dọn dẹp rác trên bãi biển Lý Sơn.

Đại tá Lê Huy Sinh- Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết thông qua mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân nhằm tuyên truyền cho ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo đối với quốc phòng an ninh. Đồng thời hỗ trợ ngư dân quyết tâm bám biển vươn khơi.

Lê Trung

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN 2017

Việt Nam vừa gửi hai bộ phim tham gia Liên hoan phim ASEAN 2017, đó là “Thầu Chín ở Xiêm” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và “Cha và con” (đạo diễn Phan Đăng Di). Liên hoan phim được tổ chức từ ngày 27/4 đến 1/5 tại thủ đô Băng-Cốc (Thái Lan) với sự góp mặt của 22 bộ phim của 10 nước ASEAN; trong đó có 10 phim tham gia dự thi, 9 phim trình chiếu và ba phim cổ điển tiêu biểu. Bộ phim “Cha và con” tham gia dự thi và bộ phim lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầu Chín ở Xiêm” được trình chiếu.

Liên hoan phim ASEAN 2017 là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2017). Đây cũng là năm thứ ba Bộ Văn hóa Thái-lan tổ chức Liên hoan phim nhằm tôn vinh các nhà sản xuất và bộ phim tiêu biểu của các nước thành viên ASEAN.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/5/2017:

Tôn vinh tầm vóc và giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi

Hướng tới kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7-5-1954 – 7-5-2017) và 127 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 – 19-5-2017) sáng ngày 5-5, tại TP Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Ngã ba Cò Nòi Anh hùng – tầm vóc và giá trị lịch sử”.

Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Giữ vững tuyến giao thông huyết mạch mang tính sống còn, bộ đội, TNXP, dân quân hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc Sơn La không quản khó khăn gian khổ, mất mát đã chiến đấu hy sinh anh dũng. Hơn 100 TNXP đã anh dũng hy sinh ngay tại ngã ba Cò Nòi.

Ban tổ chức đã tiếp nhận 35 bản tham luận, cùng nhiều ý kiến có giá trị chung quanh sự kiện này. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, đánh giá đúng về tầm vóc, giá trị lịch sử, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta tại ngã ba Cò Nòi. Khẳng định sự hy sinh to lớn, sáng tỏ nhiều vấn đề về cuộc chiến đấu bảo đảm giao thông của lực lượng TNXP

 • Trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 7/5/2017:

Du lịch biển Quảng Bình vui trở lại sau sự cố Formosa

Theo ông Hồ An Phong – giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, dù không có khách đông như dịp lễ 30/4 và 1/5, nhưng những ngày đầu tháng 5, Quảng Bình vẫn đón được lượng khách bình thường như năm 2015 (năm 2016 hầu như không có khách đến vì sự cố môi trường biern do Formosa gây ra). “Mọi thứ đã trở lại bình thường” – ông Phong cho biết

Điều này được nhận thấy khá rõ từ các khách sạn, nhà hàng ở TP Đồng Hới. Lễ tân của khách sạn 3 sao Tân Binh cho biết: “Hiện luôn có lượng khách đạt phòng chiếm 35-40% tổng phòng của khách sạn”. Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ nhà hàng hải sản Đức Hạnh bên biên Nhật Lệ cũng cho biết trong và sau sự cố môi trường biển, cả năm 2016 hầu như nhà hàng của chị phải đóng cửa. Bây giờ chị phải kêu người đến làm lại. “Buôn bán trở lại được như xưa rồi. Mỗi ngày lai rai cũng bán được cả trăm cân hải sản” – chị Hoa nói.

Từ những ngày nghỉ lễ vừa qua, khu vực biển Nhật Lệ, quán nào cũng đôn đáo tìm người làm. Sự trở lại của du khách ở Quảng Bình đã tạo ra sức sống mới cho du lịch biển tỉnh này. Hàng loạt dịch vụ khác cũng vận hành mạnh trở lại, như sản xuất đá lạnh, cung ứng rau quả và bia rượu, nước giải khát, mua bán hải sản cho ngư dân.

L.Giang

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/5/2017:

Việt Nam đoạt ba Huy chương vàng tê-cuôn-đô bãi biển thế giới

Rạng sáng 7-5 (theo giờ Việt Nam), ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch tê-cuôn-đô bãi biển thế giới 2017 tổ chức tại Hy Lạp, đội tuyển quyền Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đoạt ba Huy chương vàng (HCV), hai Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ).

Theo đó, ba võ sĩ: Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng, Hồ Thanh Phong vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam; hai võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim, Trần Tiến Khoa vô địch quyền sáng tạo đôi nam nữ; các võ sĩ: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Trần Tiến Khoa đoạt HCV quyền sáng tạo đồng đội. Hai HCB của đội tuyển quyền Việt Nam giành được ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ và quyền sáng tạo đôi nam nữ. Về giải cá nhân, chỉ có võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hà đoạt một HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ U17. Kết thúc giải, đội tuyển Việt Nam đã có tổng cộng ba HCV, ba HCB và bốn HCĐ.

* Cũng trong sáng qua (theo giờ Việt Nam), tại vòng chung kết A bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nữ của Giải bơi Arena Pro Swim Series 2017 diễn ra ở Át-lan-ta, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã về thứ hai với thành tích 4 phút 45,25 giây, đoạt HCB. Tại vòng thi này, “kình ngư” của Việt Nam đã phải đua tranh cùng các VĐV bơi trẻ tài năng hàng đầu của Mỹ và phải nhường ngôi đầu cho VĐV Pho-đi Brúc-cơ. Cùng ngày, Ánh Viên đã về nhì lượt bơi chung kết B nội dung 200 m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15,73 giây. Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCB nội dung 1.500m tự do nữ ở ngày thi đấu đầu tiên.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/5/2017:

Đoàn Việt Nam đoạt Huy chương vàng tại Ô-lim-pích Vật lý châu Á

Ngày 8-5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự Ô-lim-pích Vật lý châu Á lần thứ 18, năm 2017, có tám học sinh thì bảy em đoạt giải, gồm: Một Huy chương vàng, ba Huy chương bạc, ba Bằng khen (giải khuyến khích).

Trong đó, Huy chương vàng thuộc về học sinh Đinh Anh Dũng, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội). Ba Huy chương bạc thuộc về các học sinh: Nguyễn Thế Quỳnh, lớp 12, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); Tạ Bá Dũng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trần Hữu Bình Minh, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ba Bằng khen thuộc về các học sinh: Nguyễn Ngọc Long, lớp 11 trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Đình Bách, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Phan Tuấn Linh, lớp 12, Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Với thành tích đạt được, Đoàn học sinh Việt Nam được ghi nhận là một trong số bảy nước có Huy chương vàng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Nhiều hoạt động tại Festival Di sản Quảng Nam 2017

Ngày 9-5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ sáu.

Festival sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14-6 trên nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam, trong đó tập trung tổ chức tại hai thành phố Tam Kỳ và Hội An với 23 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong khuôn khổ Festival có các hoạt động hội thảo; triển lãm, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất và người xứ Quảng, liên hoan bài chòi các tỉnh miền trung và trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Tâm điểm của Festival là cuộc trình diễn hợp xướng quốc tế từ ngày 7 đến 10-6 với sự tham gia của 32 đoàn, 1.500 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ khai trương nhiều tuyến, điểm du lịch mới…

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2017

Tối 9-5, tại Nhà thi đấu TP Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2017. Tham dự có 32 đội tuyển ở 10 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Cuộc thi có tên gọi là “Chinh phục đĩa bay” dựa trên một trò chơi của Nhật Bản (nước đăng cai tổ chức cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương năm 2017) diễn ra từ ngày 9 đến 14-5.

Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 8 năm nay.

 • Trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Hội thề không tham nhũng là di sản quốc gia

Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định công nhận 12 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 12 di sản văn hóa phi vật thể (thuộc 4 loại hình: lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian) gồm: Lễ hội Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nghề sơn mài Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Lễ hội Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Lễ hội Tiên Công, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội Lồng tồng của người Tày, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nghệ thuật Khèn của người Mông, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hò khoan Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer, tỉnh Trà Vinh. Lễ hội Trò Ngô làng Giàng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Múa sư tử của người Tày, Nùng, tỉnh Lạng Sơn.

V.V.T.

 • Trang 4 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Đại sứ Du lịch Việt Nam thăm và quảng bá Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Ngày 10-5, Đại sứ Du lịch Việt Nam Gio-đơn Vốt Rô-bớt (đạo diễn phim Kong: Skull Island – Kong: Đảo đầu lâu) đã có chuyến thăm khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Trở lại nơi từng là trường quay bộ phim “bom tấn” của thế giới sau hai tháng được trình chiếu ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam, ông Vốt Rô-bớt có nhiều ấn tượng với việc ngành du lịch tỉnh đã phối hợp doanh nghiệp cho dựng lại trường quay để đón khách du lịch, mang lại nguồn thu nhập cho nhân dân địa phương. Đại sứ Du lịch Việt Nam đã đi thăm khu trường quay phục dựng, nói chuyện và chụp ảnh cùng những diễn viên thổ dân và người hâm mộ…

Bộ phim Kong: Skull Island đã được ghi hình tại nhiều nơi của tỉnh Ninh Bình hồi đầu năm 2016 với bối cảnh hùng vĩ, hoang sơ, qua đó góp phần giúp quảng bá điểm đến.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2017:

Thêm một ca ghép gan từ người cho sống

Ngày 8-5, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City công bố thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống. Đây là ca ghép mới nhất trong số khoảng 20 ca ghép gan từ người cho sống đã được thực hiện thành công trên toàn quốc từ năm 2004 đến nay. Theo đó, ca ghép gan này được thực hiện vào ngày 15-4. Người được ghép gan là anh Mai Văn Tuân (46 tuổi, ở Hải Dương) bị xơ gan do viêm gan B, tiến triển lên ung thư gan. Người hiến gan là anh Hoàng Trung Kiên (em rể của người nhận gan). Sau 13 giờ thực hiện, kíp phẫu thuật là các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc đã thực hiện lấy 60% phần gan của người cho, tương đương thể tích 700 cm3 và ghép thành công cho người nhận.

Đến nay, hơn 20 ngày sau phẫu thuật, các chức năng gan của người cho đã thích ứng với hoạt động, sức khỏe ổn định, đã được xuất viện. Người nhận gan sức khỏe cũng đang dần ổn định, bắt đầu đi lại và phục hồi vận động; các chỉ số sinh tồn cơ thể đang trở về giới hạn cho phép. Dự kiến người nhận gan sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/5/2017:

Kỳ thủ Trần Tuấn Minh vô địch cờ chớp Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2017

Với chín ván bất bại, đạt tám điểm, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (elo 2587) của Việt Nam vừa đoạt ngôi vô địch nội dung cờ chớp của bảng mở rộng Giải vô địch cờ vua trẻ (U-20) châu Á 2017 diễn ra tại I-ran. Được xếp là hạt giống số một của bảng mở rộng, Tuấn Minh đã khởi đầu không thuận lợi khi kém điểm hai kỳ thủ của nước chủ nhà sau sáu ván đấu. Tuy nhiên, ở ba ván còn lại, Tuấn Minh toàn thắng, đạt tám điểm (bảy ván thắng, hai ván hòa), hơn kỳ thủ về thứ hai Hác-sa Bha-ra-tha-cô-ti của I-ran 0,5 điểm.

Tạo hình, cắm lại niệu quản vào bàng quang cho người bệnh

Ngày 11-5, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) thực hiện phẫu thuật tạo hình niệu quản, cắm lại niệu quản vào bàng quang cho người bệnh Nguyễn Đức (trong cặp song sinh Việt – Đức, được phẫu thuật mổ tách rời ngày 4-10-1988). Trước đó, Nguyễn Đức đã được phẫu thuật để điều trị thận ứ nước nhiễm trùng. Các bác sĩ cho biết, do tình trạng dị tật bẩm sinh của hệ tiết niệu diễn tiến phức tạp theo thời gian, nếu không được phẫu thuật tạo hình, Nguyễn Đức sẽ phải đeo ống thông dẫn lưu nước tiểu suốt đời và nguy cơ biến chứng trên chức năng của thận. Ca phẫu thuật nhằm khắc phục tình trạng hẹp niệu quản vốn đã gây tình trạng nhiễm trùng hệ tiết niệu tái phát nhiều lần ở người bệnh

Cứu sống sản phụ bị vỡ phình động mạch

Ngày 11-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một phụ nữ mang thai bị vỡ quai động mạch chủ, đe dọa tính mạng. Người bệnh tên N.T.M.D (20 tuổi, ngụ Bình Dương) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, phải thở máy.

Kết quả chụp CT scan, các bác sĩ nhận thấy tại đoạn quai động mạch chủ ngực có một túi phình dài khoảng 6cm, nhiều máu tụ quanh túi phình, khả năng túi phình đã bị vỡ gây nên chèn ép cho khí quản khiến người bệnh bị suy hô hấp cấp. Các bác sĩ đã tiến hành ngưng tim, phổi, chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể, đồng thời thực hiện hạ thân nhiệt. Ca phẫu thuật thành công sau tám giờ, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, bảo toàn được sự sống của thai nhi ở tuần thứ 12.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 11/5/2017:

Tiền túi của người dân chiếm 43% tổng chi cho y tế

Ngày 10/5, tại Hội thảo xây dựng kế hoạch tổng thể các phương thức chi trả dịch vụ y tế do Bộ Y tế tổ chức, các chuyên gia đều đánh giá mức tiền túi của người dân chi cho dịch vụ y tế vẫn ở mức cao trong tổng chi cho y tế, chiếm 43%, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở.

Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn dưới 30% vào năm 2025, các chuyên gia cho rằng cần thực thi nhiều chính sách, trong đó tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT); giảm việc người dân phải tự đi mua thuốc để điều trị; tăng tỷ lệ chi trả BHYT cho người bệnh… Giải pháp mang tính quyết định là đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo các phương thức chi trả: thanh toán theo phí dịch vụ, thanh toán theo định suất và theo trường hợp bệnh.

 • Trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Quảng bá Việt Nam tại LHP Cannes

Chiều 9-5 tại TP.HCM, đại diện của Sở Du lịch TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – giám đốc sở, bà Ngô Phương Lan – cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam và bà Lý Nhã Kỳ đã có buổi gặp gỡ truyền thông.

Buổi gặp này để thông tin về kế hoạch quảng bá hình ảnh TP.HCM và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28-5 tại TP Cannes, Pháp.

Được biết tại Cannes sẽ có ba pano quảng cáo gồm một bảng quảng cáo cho điện ảnh Việt với hình ảnh đặc sắc từ kỳ quan Sơn Đoòng, một trong những minh chứng sinh động nhất cho việc Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của những đoàn làm phim quốc tế. Hai bảng quảng cáo còn lại là hình ảnh quảng bá cho du lịch TP.HCM.

Thông tin cho biết 3 pano này đều được đặt đối diện khách sạn Majestic – nơi lưu trú của những diễn viên, nhà làm phim Hollywood trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes. Lý Nhã Kỳ cho biết cô sẽ tổ chức thêm 3 đêm tiệc riêng với những khách mời là các nhà đầu tư, sản xuất phim, các doanh nhân có tiếng trong giới sản xuất phim để tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi và hợp tác với Việt Nam.

Bà Ngô Phương Lan cho biết thêm điện ảnh Việt Nam cũng sẽ lần đầu tiên có một gian hàng giới thiệu tại Cannes, tạo điều kiện cho việc đầu tư, hợp tác với các nước. “Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức một đêm Việt Nam với tên gọi Việt Nam Night tại Cannes vào tối 20-5 nhằm giới thiệu các bộ phim mới của điện ảnh Việt. Thời điểm đó cũng sẽ diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh và chủ tịch Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp cho một số dự án hợp tác chính thức trong tương lai” – bà Ngô Phương Lan nói thêm.

Cũng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần này, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có 2 (trong tổng số 15) dự án phim được lựa chọn ở hạng mục The Cinefondation’s Atelier – một trong những hạng mục chính của Liên hoan phim quốc tế Cannes nhằm giúp các nhà làm phim trẻ, mới có cơ hội đổi đời với những tác phẩm độc đáo của họ. Đó là Culi không bao giờ khóc (Culi Never Cries) của Phạm Ngọc Lân và Vị (Taste) của Lê Bảo.  Dự án Người vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh và nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc cũng được mời đến Cannes bởi Quỹ hỗ trợ điện ảnh Hong Kong để gặp gỡ các nhà sản xuất tại đây.

Minh Trang

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 9/5/2017:

Cha cõng con đoạt thêm 3 giải ở LHP quốc tế

Vừa trở về sau một tháng ở Mỹ, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết tại Liên hoan phim (LHP) Arizona lần thứ 26 diễn ra ở nhà hát trung tâm thành phố Touson, Cha cõng con đoạt giải Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất (Best Foreign Feature) và giải Quay phim ấn tượng nhất (Special Jury Award for  Outstanding Cinematography) do ban giám khảo bình chọn dành cho nhà quay phim Lý Thái Dũng. Năm nay LHP quốc tế Arizona có 96 phim được gửi đến từ 20 quốc gia, diễn ra trong 12 ngày, từ 19 đến 30/4. Trúc đó tại LHP quốc tế Boston lần thứ 15 (từ ngày 13 đến 17/4), Cha cõng con đoạt giải Phim có cốt truyện hay nhất (Indie Spirit Best Story Line Award) – một trong những giải thưởng chính của LHP.

Chưa hết, đoàn làm phim vừa được thông báo bộ phim thắng giải Quay phim xuất sắc nhất (Best Cinematography) LHP quốc tế Milano lần thứ 17 của Ý. Giải thưởng này đã được ban tổ chức thông báo trên website của LHP diễn ra từ ngày 10/5 đến 10/6.

Như vậy, trước và sau khi ra rạp chiếu VN từ ngày 5/4, bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 18 tỉ đồng Cha cõng con đã giành được hơn 10 giải thưởng tại các LHP lớn nhỏ. Tới đây, phim được chọn chiếu và tranh giải tại LHP châu Á – Thái Bình Dương – châu Mỹ Latin lần thứ 17 diễn ra ở Washington DC (Mỹ) từ ngày 19 đến 21/5.

Danh Anh

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 7/5/2017:

Vĩnh biệt nhà thơ Việt Phương:

Một chút hư không một chút đầy

Ông nhiều năm là thư ký cho người đứng đầu Chính phủ và bất ngờ nổi tiếng về thơ từ thập niên 1970 khi đã mở trước và mở sớm, bằng ý nghĩ, cảm xúc và vần điệu cánh “cửa mở”, cho xã hội và cho thơ.

Ông là nhà thơ Việt Phương (1928-2017), vừa từ giã chúng ta vào ngày 6-5 tại Hà Nội.

Năm mới tặng ta điều gì mới / Hình như gió lộng thổi từ mây / Ta tặng điều gì cho năm mới / Một chút hư không một chút đầy.

Bây giờ thì ông đã về hư không, nhưng cõi thế vẫn còn một chút đầy ông để lại. Trong những bài thơ ông đã viết. Viết khi còn ở vị thế và tâm thế của một người làm chính trị, từng nhiều năm gần cận các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Viết khi đã về lại cuộc sống của một người bình thường, một người dân, trong “cõi nhân gian bé tí” như một nhà văn đã từng ngẫm ngợi. Và chính thơ đã cho ông một chút đầy để lưu lại dấu vết mình trong cuộc làm người 90 năm vào một thế kỷ khốc liệt của nhân loại ở nước Việt Nam nhiều biến động dữ dội. Để không tan biến vào chốn hư không mịt mù với những chức này tước nọ.

Thơ đã giúp một người có tên Trần Quang Huy trở thành nhà thơ Việt Phương sẽ còn được nhắc đến trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại với các tập thơ Cửa mở (1970), Cửa đã mở (2008), Bơ vơ đông đảo (2009) và Cỏ dọc đường trần (2010). Nhất là với tập Cửa mở – một hiện tượng văn học đột xuất ở thập niên 1970.

“Những khung cửa mở ngày mai” mà gần nửa thế kỷ trước ông đã mong muốn và dự báo, đó là làm sao cho ở cuộc sống này, trần gian này, con người được thực là con người. Bởi làm người thì “mặc kệ được sao một nỗi đau người” và gộp lại những nỗi đau người đó là “nỗi đau trái đất”. Hễ con người còn biết đau và đồng cảm nỗi đau người, chứ không bao giờ mặc kệ trước nỗi đau của đồng loại, thì hành tinh này, cuộc đời này còn đáng sống. Nhưng “trần ai hạnh phúc cái khi làm người”!

Cho nên trong tập thơ thứ hai có cái tên ngỡ trái ngược nhưng rất biện chứng tâm tình Bơ vơ đông đảo ông đã thổ lộ, bộc bạch, giãi bày những chiêm nghiệm và tình cảm của một người đã sống một đời thấy nhiều, hiểu nhiều, để cuối cùng ngộ ra “Có lẽ tôi đã làm xong việc sống hỏng đời mình”.

Ai có thể tự nhận và dám nhận đời mình được như nhà thơ này? Người đã biết từ sớm cái ý nghĩ “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” là “Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao”. Người về già vẫn đau đáu nỗi niềm thế sự đất nước, nhân dân. Thời gian, thời đại, thời cuộc đã chứng thực cho những câu thơ nói thật, nghĩ thật của nhà thơ: Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin/ Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả/ Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ/ Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn. Câu khẩu hiệu “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” của thời đổi mới đã được nói trước bằng thơ của Việt Phương.

Thơ đó sẽ thay ông hiện diện trong đời sống tinh thần của xã hội và của mọi người. Một chút đầy của ông sẽ làm đầy thêm một chút trong lòng những ai chia sẻ cùng ông cái đau, cái vui và lòng yêu này được ông viết thành thơ từ năm 1969: Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở/ Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi/ Ta vui lắm những niềm vui cởi mở/ Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi…

Phạm Xuân Nguyên

Việt Phương là một nhà nghiên cứu chính trị, kinh tế xuất sắc; một nhà thơ nổi tiếng, đi trước thời đại; một người đồng chí trung thực, tốt bụng, mẫu mực. Anh đã tham gia vào việc biên soạn hầu hết các nghị quyết về cải cách, có những đóng góp vô cùng lớn lao vào công cuộc đổi mới của đất nước

Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH (nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương)

 • Trang 5 báo Nhân Dân 3/5/2017:

Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị hôn mê trên biển

Sáng sớm 2-5, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã đưa ngư dân Đinh Văn Đán về tới cảng Đà Nẵng và chuyển thẳng đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị, hiện ngư dân này đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 30-4, Trung tâm II tiếp nhận thông tin tàu QNa 91991 TS do ông Bùi Xuân Thành (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên tên Đinh Văn Đán, 50 tuổi bị ho, nôn ra nhiều máu; bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê man. Vị trí tàu có ngư dân bị nạn lúc đó ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý. Thuyền trưởng tàu QNa 91991 TS Bùi Xuân Thành yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu nên tàu SAR412 nhận lệnh cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tàu SAR412 và một bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng rời cảng Đà Nẵng lúc 11 giờ 40 phút, ngày 1-5. Đến 20 giờ cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận tàu QNa 91991 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển, sau đó tăng tốc đưa bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Tổ chức Tết Lao động cho công nhân

Tại Khu du lịch Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai) LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức phát động Tháng công nhân và Tết Lao động năm 2017. Hơn 5.000 công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh đến dự.

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động như: tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật công nhân, hội thi “Văn nghệ công nhân viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2017”… đồng loạt diễn ra và kéo dài đến hết ngày 1/5. Dịp này, công nhân tham gai các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ với các ca sĩ, gửi thư công nhân kết bạn cùng công nhân, tham quan các gian hàng ẩm thực, mua hàng giá ưu đãi do chính các công đoàn cơ sở của các công ty tổ chức cho công nhân…

* Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng đại diện LĐLĐ thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm hỏi một số công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Báo Lao Động tặng người lao động nghèo. Dịp này, đại diện LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, trao quà tặng một trường hợp công nhân bị tai nạn lao động nhưng vẫn nỗ lực làm việc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều 2-5, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 29-4 đến 2-5, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 289.480 lượt khách, tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn 54 nghìn lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 235,4 nghìn lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 867 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ năm trước. Những địa chỉ thu hút đông khách du lịch gồm: khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Vườn quốc gia Ba Vì, đền Ngọc Sơn, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm… Dịp nghỉ lễ năm nay nằm trong khoảng thời gian thành phố triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm tươi sống, an toàn; kiểm soát, phòng tránh ngộ độc rượu”, các cơ sở lưu trú du lịch có kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tích cực hưởng ứng và không xảy ra sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với khách du lịch. Trong dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động hướng dẫn viên, lái xe, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy… Nhìn chung, các doanh nghiệp, các địa điểm du lịch đều thực hiện khá tốt.

* Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Điện Biên đã đón hàng chục nghìn lượt khách, trong đó riêng hai ngày 29 và 30-4 có hơn 20.000 lượt khách tham quan tại các điểm di tích thuộc Chiến trường Điện Biên Phủ. Để tăng cường phục vụ đợt cao điểm này, ngoài mười thuyết minh viên chính thức, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ điều động thêm 15 cán bộ kiêm nhiệm, được đào tạo cơ bản tới các điểm di tích phục vụ du khách. Tại các điểm di tích như: Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, luôn có từ ba đến năm thuyết minh viên tại mỗi điểm.

* Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, lượng khách du lịch đến tỉnh trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ước đạt gần 100.000 lượt người, khách quốc tế đạt hơn 8.000 lượt. Riêng thị trấn Sa Pa đón khoảng 74.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả cơ sở lưu trú tại Sa Pa cùng 117 nhà nghỉ homestay tại các thôn bản như Bản Hồ, Tả Van, Tả Phìn… của huyện Sa Pa đều sử dụng hết công suất. Khách đông nhưng giá cả tại các cơ sở lưu trú đều không tăng, thậm chí nhiều cơ sở kinh doanh còn giảm giá dịch vụ.

* Từ ngày 30-4 đến sáng 2-5, đã có khoảng 350.000 du khách đến với Đồ Sơn (Hải Phòng). Trong dịp này, Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Điểm hẹn du lịch 2017” được khai mạc, mở đầu cho mùa du lịch biển Hải Phòng năm 2017 bên cạnh các hoạt động như: giải bóng chuyền bãi biển và hội đua thuyền rồng trên biển, biểu diễn dù lượn… Tại Cát Bà, lượng khách cũng tăng mạnh song không có tình trạng đẩy giá dịch vụ lên cao do phần lớn khách đã đăng ký đặt phòng từ trước.

* Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, ngành du lịch tỉnh đã đón 420.000 lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách lưu trú đạt 120 nghìn lượt, các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt công suất hơn 95%. Cùng thời gian, đã có 2.645 chuyến tàu xuất bến đưa hơn 71.500 lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 26 nghìn lượt. Thành phố Móng Cái đón gần 50 nghìn lượt khách du lịch, tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó có khoảng 20 nghìn lượt khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

* Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đã có hàng chục nghìn khách du lịch đến nghỉ dưỡng và tắm biển, thưởng thức hải sản tại các bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An); Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hải, Thạch Bằng (Hà Tĩnh); Nhật Lệ, Bảo Ninh (Quảng Bình), Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị). Riêng thị xã Cửa Lò đã đón hàng chục nghìn khách trong nước và quốc tế sau lễ khai mạc mùa du lịch hè 2017 “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng” kỷ niệm 110 năm đô thị du lịch biển Cửa Lò. Bãi biển Xuân Thành cũng đón số lượng khách tăng kỷ lục với hàng nghìn lượt. Riêng bãi biển Thạch Hải của Hà Tĩnh đã đón hơn bốn nghìn khách chỉ riêng trong ngày 30-4, trong đó có nhiều đoàn khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng. Sôi động nhất trong dịp này là bãi biển Thạch Bằng khi đón hơn 20 nghìn khách du lịch đến nghỉ dưỡng, vui chơi. Dịp này, hai khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hà Tĩnh (Ocean Villas) và Công viên nước (Vinpearlland Water Park) đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đây là hai dự án do Vingroup đầu tư, trải dài trên bờ biển phẳng lặng với diện tích khoảng 31 ha. Vinpearl Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng 5 sao lớn đầu tiên và lớn nhất của khu vực bắc miền trung.

* Hơn 100 nghìn lượt khách du lịch đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Bình, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2016. Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đều kín phòng, nhất là các khách sạn từ ba sao trở lên. Nhiều điểm tham quan du lịch có lượng khách tăng cao như: động Thiên Đường, sông Chày – hang Tối, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biển Nhật Lệ – Bảo Ninh… Thông điệp “Biển đã sạch và an toàn” khiến du khách yên tâm đến nghỉ dưỡng tắm biển và thưởng thức đặc sản biển Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ này.

* Từ ngày 30-4 đến 2-5, đã có 280.000 lượt khách du lịch đăng ký phòng và mua tua du lịch đến Huế; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường khách quốc tế đến Huế trong dịp này dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái-lan, Đức, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a, I-ta-li-a, Ca-na-đa… Riêng Đại nội Huế đã đón từ 4.000 đến 9.000 khách tham quan vào các buổi tối. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 với nhiều hoạt động, thu hút khách.

* Dịp nghỉ lễ vừa qua, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 311.334 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế đạt 84.556 lượt, tăng 91,2%, khách trong nước đạt 226.778 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

* Theo Sở Du lịch Bình Định, tổng lượng khách đến Bình Định từ ngày 29-4 đến 2-5 đã đạt 14.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ 2016. Khách chủ yếu đến nghỉ và tham quan quần thể du lịch FLC Quy Nhơn, các khu du lịch Hầm Hô Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế Trời đất cùng các bãi biển Kỳ Co, Trung Lương – Cát Tiến, biển Nhơn Hải và các điểm du lịch khác.

* Nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh và những người ở các địa phương khác đến thành phố làm ăn, học tập đã chọn đi chơi xa hoặc về quê. Trong những ngày nghỉ lễ, thành phố không nhộn nhịp bằng những ngày bình thường; giao thông khá thông thoáng. Tuy vậy, các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của thành phố cũng đã thu hút khá đông người. Đại diện Ban Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP Hồ Chí Minh, cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ, khách đến tham quan và vui chơi tại Đầm Sen đạt khoảng 100 nghìn lượt, tương đương cùng kỳ năm 2016 và không xảy ra quá tải ở các khu vực vui chơi. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chỉ tính riêng trong hai ngày cao điểm 30-4 và 1-5 đã đón gần 80 nghìn lượt khách, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái, tương đương 21 nghìn lượt khách. Theo đại diện Khu du lịch Suối Tiên, dịp nghỉ lễ năm nay, lượt khách trong và ngoài nước đến Suối Tiên tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhất là du khách tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và du khách nước ngoài. Khu di tích địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) cũng đón hơn 20 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái Rừng Sác Cần Giờ (huyện Cần Giờ) thu hút 16 nghìn lượt khách.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ, thành phố đón hơn 100.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khoảng 6.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 30,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 14,5 tỷ đồng và doanh thu từ các điểm tham quan ước đạt 16 tỷ đồng. Các khách sạn lớn từ 4 đến 5 sao hầu hết đã được đặt kín phòng, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú bình quân trong các ngày nghỉ lễ đạt từ 90% trở lên.

* Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay gần với Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cho nên đông đảo du khách từ khắp nơi trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế đã đến An Giang tham quan vui chơi tại các khu điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh. Bình quân mỗi ngày, tỉnh thu hút hơn 30.000 lượt du khách, số lượng du khách tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 50% so với ngày thường. Du khách chủ yếu đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc), hành hương lên Núi Cấm, tham quan rừng tràm ngập nước Trà Sư (huyện Tịnh Biên), thăm di tích văn hóa lịch sử Đồi Tức Dụp, khu du lịch nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn),..

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2017:

Hà Nội khai trương Phố Sách

 

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/5/2017:

Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Tối 30-4, tại TP Ðà Nẵng, khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng – DIFF 2017, do Tập đoàn Sun Group tổ chức. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo TP Ðà Nẵng, khách mời quốc tế cùng đông đảo người dân và khách du lịch.

Trong đêm khai mạc, hai đội pháo hoa nghệ thuật của Việt Nam và Vương quốc Áo có màn trình diễn ấn tượng trên nền nhạc truyền thống của đất nước mình. Các nghệ sĩ đã giới thiệu đến công chúng những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, như Việt Nam trên đường chúng ta đi, Hello Vietnam,…; trình diễn kèn sừng, cờ,… (Vương quốc Áo).

Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng 2017 thu hút tám đội dự thi, gồm nước chủ nhà Việt Nam và các nước: I-ta-li-a, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ô-xtrây-li-a, Thụy Sĩ. Khác với những năm trước, các màn trình diễn pháo hoa năm nay được tổ chức trong năm đêm: 30-4, 20-5, 27-5, 3-6, 24-6; với các tên gọi: Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc; xoay quanh chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”. Theo Ban tổ chức, đã có 22 nghìn vé được bán ra trong đêm khai mạc.

 • Trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 30/4/2017:

Cùng tôn vinh chiếc áo dài

Áo dài – nón lá – cầu Trường Tiền là “bộ nhận diện thương hiệu” của Huế. Theo Minh Hạnh, đó cũng là nơi đầu tiên tổ chức “lễ hội áo dài” vào Festival Huế 2002 và cũng lần đầu tiên sàn diễn thời trang là một chiếc cầu (Trường Tiền). Sau 15 năm, chiếc cầu lịch sử này trở lại với lễ hội áo dài. Lần này, đạo diễn Minh Hạnh chỉ lấy một vài nhịp cầu đầu tiên phía bờ nam và đường dẫn vào cầu để làm sàn diễn, trang trí bằng thảm hoa vàng và nón lá treo trên vài nhịp cầu. Toàn bộ phần cầu còn lại phía sau là nền của sân khấu. 120 người mẫu cả nước cùng trình diễn với 120 người mẫu là học sinh, sinh viên, các chị, các dì, các mệ Huế. Tất nhiên, trên sân khấu Trường Tiền đó không thể thiếu chiếc xe đạp và xích lô vẫn đều đặn mỗi ngày chở những tà áo dài thướt tha qua cầu.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Phiên chợ “về với cao nguyên Mộc Châu”

Sáng 29-4, phiên chợ vùng cao phía bắc với chủ đề “Về với cao nguyên Mộc Châu” đã khai mạc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Trong số hơn 50 gian hàng tham gia, có 18 gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La làm điểm nhấn, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc mầu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Các gian hàng kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật đậm sắc mầu các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày… Phiên chợ diễn ra hết ngày 2-5.

Triển lãm ảnh “Trên mọi nẻo đường Tổ quốc”

Tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội vừa khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật các CLB Nhiếp ảnh Hà Nội “Trên mọi nẻo đường Tổ quốc”. Triển lãm đã nhận được hơn 1.900 tác phẩm của 282 tác giả gửi đến từ 16 CLB; trong đó hơn 60% là tác giả trẻ; 130 ảnh được chọn trưng bày. Các tác phẩm đi sâu khám phá nhiều đề tài phong phú, đa dạng; phản ánh vẻ đẹp cuộc sống, con người và đất nước trong hành trình phát triển, hội nhập. Hội đồng giám khảo chọn trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc, gồm: một giải nhất cho tác phẩm “Lắp thiết bị tổ máy số 3 thủy điện Lai Châu” của Nguyễn Tất Lộc; hai giải nhì cho các tác phẩm “Hạnh phúc” của Hoàng Phương và “Đan đó” của Nguyễn Tiến Dũng; ba giải ba và 10 giải khuyến khích.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Đình chỉ hoạt động Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên

Ngày 4-5, Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông cho biết, vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên, đặt tại thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông.

Theo quyết định, Nhà máy bị phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 210 triệu đồng. Trong đó phạt 140 triệu đồng đối với hành vi không vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường theo quy định, phạt 70 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký nguồn chất thải nguy hại theo quy định. Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian ba tháng để khắc phục các hành vi vi phạm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/5/2017:

Cung cấp thông tin cho các tổ chức tôn giáo về nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn

Chiều 5-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh chính thức cung cấp thông tin tới đông đảo thành viên MTTQ tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn về vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (SN 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ðại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin vụ việc, phát hình ảnh do ca-mê-ra an ninh ghi lại việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn tự sát, không bị đánh đập hay dùng nhục hình. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã mời gia đình Nguyễn Hữu Tấn trực tiếp đến xem hình ảnh về quá trình nghi phạm tự sát; chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Phó Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Nhanh cho biết: Hình ảnh ghi lại từ ca-mê-ra cho thấy Nguyễn Hữu Tấn đã cầm dao tự sát. Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long sẽ quán triệt, tuyên truyền, vận động các ban thờ tự cơ sở, tín đồ địa phương có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tránh những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu…

Tại buổi cung cấp thông tin, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Ðạo cho biết: Hiện, trên nhiều trang mạng xuất hiện thông tin sai lệch về vấn đề này. Các tổ chức tôn giáo cần tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, người dân hiểu đúng bản chất sự việc, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, tránh bị kẻ xấu lợi dụng…

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Bình Thuận hủy 15 văn bản sử dụng con dấu không đúng

Ngày 9-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Văn bản số 1675/UBND-NC chỉ đạo việc xử lý sử dụng con dấu của UBND thành phố Phan Thiết.

Theo đó, qua rà soát 1.530 văn bản trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản do UBND và Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2016; kiểm tra 13 hồ sơ công trình đầu tư, xây dựng cơ bản có liên quan đến các văn bản có sử dụng con dấu mới, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 15 văn bản sử dụng con dấu mới không đúng thời điểm mà con dấu này có hiệu lực sử dụng, gồm 13 quyết định và hai công văn. Tất cả các văn bản này đều được đóng con dấu mới từ ngày 30-3 đến 8-11-2016, trong khi con dấu mới có hiệu lực từ ngày 23-11-2016. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chấn chỉnh công tác văn thư theo đúng quy định; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra những thiếu sót.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/5/2017:

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 7-5-2017, khiến 13 người chết, 32 người bị thương. Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang trưng cầu giám định mẫu máu của lái xe tải, nhằm tiếp tục làm rõ vụ án. Trước đó, trong lần kiểm tra nhanh, mẫu máu của lái xe này âm tính với chất ma túy.

Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc. Đến thời điểm hiện nay, có sáu trong 32 nạn nhân bị thương đã xuất viện, 13 nạn nhân bị chết đã xác định được danh tính và bàn giao gia đình đưa về quê mai táng. Riêng lái xe tải Võ Văn Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch; được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai theo dõi, cứu chữa.

 • Trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2017:

Ngăn chặn 1.500 clip xấu độc trên Youtube

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Google đã ngăn chạn khoảng 1.500 clip có nội dung xấu độc trong tổng số hơn 2.300 clip do cơ quan chức năng Việt Nam thông báo với Google thời gian qua.

Từ kết quả rà soát của Cục Phát thanh – truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) có hơn 8.000 video clip có nội dung phản động, độc hại đã được 15 kênh và tài khoản cá nhân đưa lên trang mạng Youtube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google.

Từ tháng 2/2017 tới nay, các cơ quan chức năng đã phối hợp với Google và Facebook nhằm ngăn chặn những thông tin xấu độc tại các clip trên Youtube, tài khoản giả mạo, page… có nội dung kích động bạo lực, chống phá Nhà nước, bôi nhọ tổ chức, cá nhân… tại Việt Nam.

T.Hà

 • Trang 5 báo Nhân Dân 10/5/2017:

Đà Nẵng thành lập văn phòng giám sát an toàn thực phẩm

Chiều 9-5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ra mắt Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng. Văn phòng được thành lập nhằm theo dõi, nắm chắc các hoạt động về lĩnh vực an toàn thực phẩm; tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân về tình hình an toàn thực phẩm, tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành phố xử lý kịp thời các tình huống xảy ra… Được biết, trong bốn tháng đầu năm 2017, các đoàn kiểm tra liên ngành Đà Nẵng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất việc chấp hành pháp luật về ATVSTP, qua đó, đã phát hiện, xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quảng Ninh phạt hai doanh nghiệp vi phạm các quy định về môi trường

Ngày 9-5, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hai doanh nghiệp đối với Công ty CP Xi măng Thăng Long (huyện Hoành Bồ) và Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai (TP Móng Cái) vì đã vi phạm các quy định về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường.

Cụ thể, Công ty CP Xi măng Thăng Long đã bị phạt 170 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác (vượt 10% tổng diện tích); xử phạt 8 triệu đồng do chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất.

Theo đó, Công ty CP Xi măng Thăng Long phải thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác lấn chiếm về trạng thái an toàn. Đồng thời, buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích 2,8ha tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ mà Công ty đã lấn chiếm.

Trước đó, ngày 5-5, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai 280 triệu đồng vì đã xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long.

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, các chỉ tiêu amoni và coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt, trong đó chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/5/2017:

Nghi phạm chết trong trại tạm giam là do tự sát

Chiều 4-5, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (sinh năm 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) dùng dao tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Ngân khẳng định, nghi phạm Tấn chết trong trại tạm giam là do dùng dao rọc giấy để tự sát. Trước đó, ngày 2-5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra dẫn giải đối tượng về cơ quan công an để làm việc. Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 3-5, tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra (dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc) để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ.

Công an tỉnh đã thông báo, mời cha và vợ Nguyễn Hữu Tấn đến, dự khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, sau đó hỗ trợ khâm liệm và đưa thi thể về thị xã Bình Minh tổ chức tang lễ. Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Học đề nghị các cơ quan báo chí thông tin về tình hình vụ việc một cách kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác để người dân biết, hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh bị lợi dụng, xuyên tạc, kích động những hành vi trái pháp luật.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Tạm dừng thi công dự án khu du lịch New City Việt Nam

Chiều 29-4, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng tại công trường dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam cho đến khi có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Công ty TNHH New City Việt Nam là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan hồ sơ đánh giá tác động môi trường, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục còn lại của dự án, như hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế cơ sở…

Liên quan vụ việc trên, Báo Nhân Dân số ra ngày 21-4 đã đăng bài “Chưa hoàn thành thủ tục, đã phá rừng làm dự án du lịch”, phản ánh việc tỉnh Phú Yên cho đốn hạ, san ủi hàng chục héc-ta rừng phi lao phòng hộ ở ven biển tại xã An Phú (TP Tuy Hòa) để làm dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam. Đến nay, diện tích rừng phòng hộ này chưa được Thủ tướng chuyển mục đích sử dụng, tỉnh chưa giao đất cho nhà đầu tư, dự án chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/4/2017:

Xử phạt hướng dẫn viên du lịch không có thẻ hành nghề

Ngày 29-4, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh tiến hành kiểm tra 12 trường hợp hướng dẫn viên các đoàn khách du lịch quốc tế tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu; phát hiện, lập biên bcùngản vi phạm hành chính đối với ông Hán Văn Thần (địa chỉ thường trú TP Hồ Chí Minh) khi đang hướng dẫn đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi không có thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề. Đơn vị tổ chức tua là Công ty TNHH du lịch và thương mại Sang Trọng, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Sở Du lịch Quảng Ninh cũng kiến nghị Tổng cục Du lịch xem xét, rút giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế của công ty này.

Tháng Năm 15, 2017

“Trả lại César những gì của César” – Đoàn Văn Cầu

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:20 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

Mừng Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

“TRẢ LẠI CÉSAR NHỮNG GÌ CỦA CÉSAR”

Đoàn Văn Cầu

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là lời dẫn nhập cho tập Hành trình nhật ký gồm ba bài du ký của Phạm Quỳnh đã đăng trên tạp chí Nam Phong từ năm 1918 đến năm 1922, được con gái ông là bà Phạm Thị Hoàn đưa in chung vào một tập, gồm các bài Mười ngày ở Huế, Một tháng ở Nam Kỳ Pháp du hành trình nhật ký, xuất bản thành sách lần đầu tại Paris, Pháp, năm 1997 (NXB Ý Việt) và in lần thứ hai tại San Jose, Hoa Kỳ năm 2002 (NXB An Tiêm)

Chúng tôi cho đăng theo đúng bản in đầu, chỉ đổi đầu đề thành “Trả lại César những gì của César”, chữ mượn trong bài, với mong muốn giúp bạn đọc hiểu thêm về học giả Phạm Quỳnh.

Thành thật xin lỗi tác giả vì chúng tôi chưa tìm được cách liên hệ với ông đã mạn phép đăng khi chưa được phép.

—o0o—

–          Một thời đại

–          Một cách nhìn

–          Một nỗi niềm

MƯỜI NGÀY Ở HUẾ

MỘT THÁNG Ở NAM KỲ

PHÁP DU HÀNH TRÌNH NHẬT KÝ

Tôi xin trân trọng giới thiệu 3 tập du ký dẫn thượng của Phạm Quỳnh tiên sinh, đã được lần lượt đăng tải trên tạp chí Nam Phong từ năm 1918 đến năm 1922, nay để chung vào một ấn phẩm lấy tên là Hành trình nhật ký, do Ý Việt xuất bản tại Paris và Văn Nghệ tại Hoa Kỳ phát hành.

Thân thế và sự nghiệp của tiên sinh phổ cập từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến thôn quê, giới thức giả không ai không biết, hà tất phải rườm rà nhắc lại, mọi người đều công nhận tiên sinh là một nhà báo lỗi lạc, một học giả, văn hào, chính trị gia có tầm vóc lớn.

Tiên sinh ra đời 8 năm trước thế kỷ 20, đại thế vận hành đang chuyển mình trên mọi địa hạt, ở khắp nơi, trưởng thành trong một thời đại mang ấn dấu của nhiều biến cố phi thường:

–          Trên lãnh vực Quốc tế: cách mạng Tân Hợi ở Trung Hoa, cách mạng đỏ ở Nga, thế chiến thứ nhất, Nhật Bản canh tân, cao trào thực dân…

–          Trên lĩnh vực Quốc nội: Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Đông Du, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ Tĩnh…

Tiên sinh lìa đời trong cơn lốc của Cách Mạng Tháng Tám, khi chưa tới tuổi lão niên.

Mồ côi cha mẹ từ thửa ấu thơ, được bà nội nuôi nấng chăm sóc. Vốn bẩm sinh thông minh mẫn tiệp, lại có chí và nghị lực, mới 16 tuổi tiên sinh đã đỗ thủ khoa bằng Cao đẳng Tiểu học thời bấy giờ. Tuy vậy cái sở đắc thành đạt của tiên sinh không do trường ốc mà ở trường đời. Kiến văn quảng bác của tiên sinh được hun đúc phần lớn ở trường Pháp Quốc Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, tài năng của tiên sinh được tôi luyện qua văn đàn và diễn đàn… Là người có cá tánh, có bản lãnh, giòng dõi sĩ phu, tâm tư bén nhạy, bản chất năng động, lại đứng giữa cơn xoáy của những luồng tư tưởng đối cực, nhưng nhiễu nhương thời cuộc, lẽ dĩ nhiên tiên sinh không chạy theo xu hướng thời thượng, – là an nhàn hưởng thụ, hay dùng đại ngôn hô hào cho có lệ, – mà đã tích cực dấn thân với tâm huyết và cái khí quy kết trong cái mà tôi mạo muội gọi lài “TINH THẦN PHẠM QUỲNH”.

Nói đến tinh thần là nói đến cái lòng, cái chí, cái trí, cái đức, cái dũng của một danh nhân có lý tưởng cao cả hay hành động xuất chúng. Lòng ấy là lòng yêu nước, chí ấy là trường kỳ đeo đuổi mục tiêu, trí ấy là học vấn cao thâm mà thực tiễn, đức ấy bao gồm đạo lý cá nhân và đức lý chính trị, dũng ấy là dám làm dám chịu, bất chấp nguy hiểm, thị phi.

Tinh thần ấy bàng bạc qua các trứ tác của tiên sinh, bằng Quốc văn hay Pháp ngữ, qua các buổi đăng đàn diễn thuyết, qua các cuộc mạn đàm, tiếp xúc, đối thoại, thậm chí qua những giòng văn miêu tả cảnh vật như sẽ thấy trong 3 tập du ký nói trên.

Công ơn của tiên sinh về bảo vệ Quốc ngữ, cổ xúy Quốc học, không ai có thể phủ nhận. Tiên sinh đã kịch liệt chống đối ý đồ của thực dân định lấy Pháp ngữ làm ngôn ngữ phổ thông như đã xảy ra ở một số thuộc địa khác. Tiên sinh cũng đã liên hồi đòi hỏi Việt ngữ phải có một chỗ đứng xứng đáng trong học trình…

Với quan niệm “văn dĩ tải đạo”, tiên sinh đã tuyển lựa phổ biến những giá trị Đông Tây kim cổ, kèm theo những lời khuyến cáo, kêu gọi, có khi như van lơn cầu khẩn. Luận thuyết của tiên sinh rất rõ ràng giản dị, nhưng cũng có những điều “ý tại ngôn ngoại”, phải tinh mới thấy được cái thâm ý của tiên sinh. Tiên sinh đề nghị, thúc giục, nhưng không bao giờ kích động. Điều đó, một phần do tính ôn hòa của tiên sinh, một phần do đường lối “hòa hoãn” của tiên sinh, một trong những cớ làm cho người đời có nghi vấn về thái độ và tư thế chính trị của tiên sinh.

Người ta không hiểu lập trường “bảo hoàng” của tiên sinh ở thời điểm cao trào dân chủ, không hiểu chủ trương “thỏa hiệp” trước sự lấn áp trắng trợn của đế quốc.

Phải chăng vì hư danh mà tiên sinh chấp nhận dấn thân vào hoạn lộ? – Người đời đã không hiểu lập trường chủ trương đó, đường lối xuất xử đó nằm trong “chính lược” tiên sinh đã tự vạch cho mình, sau khi đã trắc lượng thời cuộc chứ chẳng phải vị lợi, vị danh. Trong thâm tâm có lẽ tiên sinh nghĩ rằng thời đó thực dân còn quá mạnh, dân tâm còn khảng tảng, dân trí chưa cao, tình hình quốc tế chưa có gì thuận lợi cho một cuộc cách mạng bạo lực, thì đành phải chấp nhận một biện pháp “chiết trung”: dựa vào “chính thống” (nhà vua) để đòi hỏi chính quyền Bảo hộ giữ chữ TÍN, trao trả lại quyền uy công chính cho nước nhà. Muốn thể hiện điều đó thì phải có “thế” bằng cách giữ một vai trò chủ chốt trong triều đình. Đối với Pháp, nếu chưa có thời cơ để quyết liệt đối kháng thì đành ẩn nhận “đề huề”, nhưng không bao giờ sơ khoáng trong mục tiêu tối hậu là nền Độc Lập của nước nhà. “Gặp thời thế, thế thời phải thế”, tiên sinh chắc đã suy ngẫm nhiều đến chữ “thời” và chữ “tùy” của cổ nhân.

Hai tài liệu sau đây làm sáng tỏ luận cứ nói trên:

1. Bức thư riêng của tiên sinh, hồi đó là Ngự Tiền Văn Phòng Đại Nội, gửi ông Louis Marty, Giám đốc Chính Trị Vụ Phủ Toàn Quyền Đông Dương, thư đề ngày 30 tháng 12 năm 1933. (Tài liệu riêng của gia đình tiên sinh).

“…Người ta không ý thức và hiểu được rằng một người Pháp và một người Việt có thể có cảm tình với nhau, một tình thân hữu chân thành, mà không phản lại nước mình. Điều đó vượt qua tâm thức của họ.

“…Về phần tôi, tôi đã chọn con đường của tôi. Tôi là một người ở buổi giao thời và tôi sẽ chẳng bao giờ được cảm thông. Tôi là giao điểm giữa Đông và Tây, giữa quá khứ và tương lai, giữa một trạng thái chính trị do sự chiếm đoạt gây nên, tất nhiên với căn bản xấu xa của nó, và một “trật tự” mới tôn trọng nhân phẩm hơn, nhưng không phải trong chốc lát mà tạo lập ra được; tôi đã sống giữa tất cả những mâu thuẫn đó, đã cố gắng hài hòa để đi đến một sự triển khai khôn ngoan, thực hiện được sự tổng hợp trọn vẹn, lẽ tất nhiên tôi đã vấp vào một bức tường “thiếu cảm thông”.

“Tôi vẫn tự an ủi bằng niềm tin chắc chắn vào nhiệm vụ cần thiết tôi đang đảm nhận. Hiện nay tôi chỉ cảm thấy “thân phận nô dịch”, nhưng rất có thể nó cũng sẽ có phần cao quý của nó.

“Đã hẳn rằng tôi có thể lánh mình trong tháp ngà, tự mãn trong đời sống yên hàn êm ấm của một đạt nhân văn gia theo nguyện vọng thiết tha của lòng tôi. Nhưng tôi nhận thấy có bổn phận phải rời bỏ tâm ý đó…Tôi trái ư? Tôi phải ư?

“Thành ra tôi đã lâm vào một cuộc mạo hiểm phiêu lưu như sau:

““Là một người ái quốc Việt Nam, tôi yêu nước tôi với tất cả tâm hồn tôi, thế mà người ta buộc tôi, bảo tôi là phản quốc, đã cộng tác với kẻ xâm lược và phụng sự chúng!

““Là một thân hữu chân thành của nước Pháp, một đằng khác, người Pháp trách cứ tôi đã che đậy một tinh thần quốc gia cực đoan chống Pháp dưới một bề ngoài thân Pháp!

“Và cái “trường hợp” của tôi làm thiên hạ khó chịu; họ tìm cách giải thích, thuyết minh đủ mọi lối, và họ vẫn không hiểu.

““Có lẽ họ chỉ có thể hiểu khi hoàn cảnh cho phép tạo dựng được một “thỏa hiệp án” giữa “chủ nghĩa quốc gia Việt Nam” và “chế độ thực dân Pháp”.

“Tôi tin rằng sự dung hòa có thể thành công được. Nhưng trong khi “thỏa hiệp án” ấy chưa được thực hiện, cuộc mạo hiểm phiêu lưu của tôi đôi khi không khỏi có một tính cách thảm thương”…*

2. Bản báo cáo ngày mùng 8 tháng 1 năm 1945 của Khâm sứ Haelewyn gửi Toàn quyền Decoux (Tài liệu do thân hữu gia đình cung cấp).

““Một lần nữa, viên Thượng Thư Lại Bộ (Phạm Quỳnh) lại cực lực công kích việc trưng dụng thóc gạo cho Nhật Bản… Ông (Phạm Quỳnh) đòi hỏi chúng ta, trong thời gian ngắn nhất, thực thi lời hứa thể hiện sự khai phóng lũy tiến trong một tiến trình rõ rệt, và chúng ta phải cam kết trả lại cho Triều Đình những biểu tượng của quyền uy tối thượng quốc gia bao trùm Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Phạm Quỳnh đe dọa khuyến khích các phong trào phản loạn, nếu trong những tháng tới chúng ta không cam kết thương thảo với Hoàng Đế Bảo Đại một quy chế chính trị mới, thay chế độ Bảo Hộ bằng một thể chế “Thịnh Vượng Chung”, trong đó những chức vụ chính được giao cho người bản xứ. Nói một cách khác, Phạm Quỳnh đòi chúng ta ban bố chế độ tự trị cho Trung Kỳ, Bắc Kỳ, bãi bỏ chế độ thuộc địa ở Nam Kỳ và tạo dựng một quốc gia Việt Nam. Tôi xin lưu ý Ngài về điểm với bề ngoài lịch sự và chừng mực, Ông này là một người quyết liệt tranh đấu cho Việt Nam độc lập, và chúng ta không nên hy vọng làm dịu tinh thần ái quốc của Ông ta, một tinh thần chân thành và không hề lay chuyển, bằng cách bổ nhiệm Ông vào một chức vị danh dự được hưởng nhiều bổng lộc. Cho đến nay, Ông là một đối thủ hòa hoãn nhưng quyết liệt của nền thống trị Pháp…Chúng tôi xin chờ chỉ thị của Ngài”.

Đọc qua hai tài liệu này mới rõ rằng, muốn triệt thấu “Tinh Thần Phạm Quỳnh” không thể chỉ căn cứ vào những sự kiện trước mắt, mà phải thấy được tiền ý của tiên sinh. “Thỏa hiệp, Đề huề” không phải là chiêu bài duy nhất trong sách lược của tiên sinh. Cái “bất biến” trong “Tinh Thần Phạm Quỳnh” là lòng yêu nước. Cái “vạn biến” là chủ trương đường lối tùy theo thời thế. “Anh hùng bất luận thắng bại”, tiên sinh có thể tính sai một nước cờ, nhưng tiên sinh nhất định không phải là một người phản dân hại nước.

Lý tưởng của tiên sinh là một lý tưởng cao cả. Những lời kêu gọi của tiên sinh là những lời cổ võ chính đáng.

Những truyền đạt của tiên sinh vẫn có giá trị cho đến ngày nay. Tiên sinh mất đi giữa lúc đang có hoài bão trở lại văn đàn. Sự vắng mặt của tiên sinh là một mất mát thiệt thòi lớn cho mọi người.

“Cái quan luận định”, đã đến lúc thấy rõ “nỗi niềm” của tiên sinh.

“Trả lại César những gì của César”

Đó là điều mong muốn và chờ đợi của giới thức giả chuộng Công Lý.

Viết tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ

Mùa xuân Đinh Sửu (1997)

Đ.V.C.

———–

(*) Trần Gia Phụng, trong Trường hợp Phạm Quỳnh, nhận xét về lá thư này như sau: “Chú ý: đây là thư của một người bạn gởi cho một người bạn, chứ không phải là báo cáo chính trị của một Thượng thư Nam Triều gởi cho viên Giám đốc Chính trị Phủ Toàn quyền Đông Dương. Đặc biệt, bức thư này được lưu giữ trong gia đình Louis Marty, do bà quả phụ Marty gởi cho bà Phạm Thị Ngoạn (thứ nữ của Phạm Quỳnh) mượn để sao y năm 1960. Lúc đó bà Marty sống tại Cahors, Département du Lot (Vùng Massif Central)” (Chú thích số 44, trang 339 tập Giải oan lập một đàng tràng (Tâm Nguyện phát hành, in lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, năm 2001).

Điện Biên Phủ 60 năm, kỷ niệm sâu sắc trong lòng người cháu dâu Phạm Quỳnh: Xuân Trong Hầm Pháo Điện Biên Phủ – 1954

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:10 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

ĐIỆN BIÊN PHỦ 60 NĂM

KỶ NIỆM SÂU SẮC TRONG LÒNG NGƯỜI CHÁU DÂU PHẠM QUỲNH:

XUÂN TRONG HẦM PHÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ – 1954

 

Xuan trong ham phaoTranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Thanh Tâm

Kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ, trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã mở chương trình giao lưu đặc sắc, hùng tráng Điện Biên Phủ bản giao hưởng Hòa Bình với những nhân chứng từng tham gia trận đánh Điện Biên Phủ 1954 oai hùng. Bên cạnh những nhân vật lớn, cỡ tướng, tá, anh hùng kể lại những chiến công trời long đất lở… lại có một nhân vật kể lại câu chuyện “nhỏ” mình từng tham dự ở một “góc rất nhỏ”, nhưng đã khiến hàng triệu con tim Việt Nam và người nước ngoài ở cả trong và ngoài nước rung động khi nghe chính người trong cuộc, một nghệ sĩ múa 81 tuổi, kể tỉ mỉ, đầy xúc động về kỷ niệm thời mình là một cô gái 21 tuổi, được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ở đại đoàn pháo binh 351 và múa lượn tại hầm pháo số 2, ngay đêm đầu tiên pháo binh Việt Nam khai hỏa, trên trận địa Him Lam, mở đầu Đại thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, oanh liệt sau này. Các pháo thủ bắn một loạt thì văn công lại múa hát một bài cho đến khi có lệnh chuyển xuống phục vụ đơn vị pháo cao xạ phòng không

May thay, có họa sĩ Phạm Thanh Tâm người cùng đại đoàn, ký họa tại chỗ ngay, nên chúng ta đã có bức tranh sơn dầu quý báu này.

Sau chiến thắng, cô gái múa trở lại thăm những chàng lính trẻ nhớ mặt mà chưa biết tên của mình ở căn hầm số 2 thân thương, nhưng chỉ còn là tan hoang, đổ nát, máu rơi, thịt nát. Các chiến sĩ xem múa đêm ấy đều hy sinh khi đang đánh giặc bên cỗ pháo. Khi nghệ sĩ múa trẻ run rẩy không còn đứng vững được trước những đau thương quá sức chịu đựng như thế, cô tựa vào một bức vách hầm, thì có người mách nhỏ, “đừng bám vào, để các anh yên, trên vách còn dính nhiều máu, thịt của các anh để lại khi hầm pháo nổ tung…”

Tất cả chỉ còn là tan hoang, đổ nát, chan hòa nước mắt… Các cô gái xin đi thăm mộ các anh còn đắp sơ sài và cố tìm những đóa hoa mua tím còn sót lại sau những trận địch dội bom, đạn tơi bời, cố cắm mỗi mộ một, hai bông.

Cái giá trả cho chiến thắng vĩ đại thật là quá lớn, mà cũng rất giản dị…

Những người anh hùng ấy chỉ còn trong bức tranh của họa sĩ Phạm Thanh Tâm và trong trái tim cô gái trẻ, sáu mươi năm sau (khi đã là thiếu tá, chính trị viên phó Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam) vẫn còn rung động trái tim lão cựu chiến binh hơn 80 tuổi…

Người múa họa sĩ vẽ trong tranh, trong hầm pháo số 2 đêm đó là chị Vũ Thị Lương, vợ của anh Phạm Vinh, người trọn đời xứng danh “Anh bộ đội Cụ Hồ”, đích tôn của học giả Phạm Quỳnh. Và cũng chính chị đã kể cho hàng chục triệu khán giả truyền hình Việt Nam và quốc tế câu chuyện không thể quên ở Điện Biên Phủ năm 1954.

P.T.

 

Lịch sử một bức tranh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:00 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

LỊCH SỬ MỘT BỨC TRANH

Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Minh Tiến

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trong mùa sớm nắng chiều mưa Sài Gòn, chiều 22/9, giữa hai trận mưa, Họa sĩ , Nhà báo Phạm Thanh Tâm, một người Hà Nội, lại một lần nữa đi xe taxi, chống can inox bốn chân đến thăm một người bạn vong niên mới quen mà đã như thân thiết. Có lẽ vì cùng là người Hà Nội, lại cùng có chung những người thân thiết.

Xuan trong ham phaoSau mấy tuần trà ướp trong một bông sen do người Hà Nội tặng chủ nhà, và trò chuyện thân mật, tin cậy, chân thành về những chặng đường và những con người cả hai đều từng trải qua và quen biết, họa sĩ tặng chủ nhà một tập sách quí, bề thế của Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành nhân kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ nhan đề Trang sử vàng Điện Biên Phủ -Họa sĩ, Nhà báo Phạm Thanh Tâm- in song ngữ Việt Anh, khổ 33×26.5, do Richard di San Marzano thiết kế mỹ thuật.

Trong sách, chúng tôi may mắn thấy có hai điều mình muốn tìm hiểu lâu nay. Đó chính là bài Lịch sử một bức tranh (trang 76) viết về chính bức tranh chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc Xuân trong hầm pháo Điện Biên Phủ. (Tính đến ngày 5/10/2014 đã có 13.013 lượt người trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập.)

Trong bài có kể rõ trong đội văn công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm ấy có cả vợ chồng đích tôn của Phạm Quỳnh là Phạm Vinh và Vũ Thị Lương “cô gái múa lượn” trong tranh, cả hai cùng chạc tuổi với họa sĩ mới 21, 22 tuổi.

Và một bài nữa viết về chính họa sĩ nhan đề Người họa sĩ của Điện Biên năm xưa (trang 90).

60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi 60 năm Giải phóng Hà Nội, Blog PhamTon xin trân trọng giới thiệu với các bạn cả hai bài trên.

—o0o—

Nếu ai có dịp đến tham quan nhà Bảo tàng Quân đội, chắc chắn không thể nào bỏ qua gian phòng trưng bày những bảo vật về chiến dịch Điện Biên lịch sử.

Trong số những bảo vật lưu niệm về tranh và ảnh của gian phòng có một bức tranh của họa sĩ quân đội Phạm Thanh Tâm.

Không gian của bức tranh là một căn hầm pháo 105 ly. Nòng pháo vươn qua lỗ châu mai về phía Điện Biên. Hai càng pháo bám chắc hai bên vách hầm trong tư thế sẵn sàng nhả đạn – nổi lên giữa hai càng pháo là 4 cô gái mặc áo tứ thân đang uyển chuyển duyên dáng trong một điệu múa dân tộc. Chung quanh là những gương mặt các chiến sĩ pháo thủ đang say sưa thưởng thức điệu múa.

Năm 1954, năm thứ 9 của cuộc chiến tranh giải phóng chống thực dân Pháp. Đội văn công Sư đoàn vừa ăn tết xong thì nhận được lệnh cấp tốc hành quân đi Điện Biên. Lúc đó chúng tôi đóng quân ở hậu cứ Sư đoàn gần cây số 14 trên đường Tuyên Quang đi Yên Bái. Đội đi Điện Biên gồm: Nguyễn Đức Phong đội trưởng, kiêm chính trị viên và các thành viên: Minh Tiến, Trọng Lanh, Hàn Đức Trọng, Xuân Sách, Phạm Vinh và các cô Vũ Thị Lương, cô Tý, cô Ngọc, cô Minh, tổ nhạc có: Nguyễn Bính (vi-ô-lông, ác-coóc-đê-ông), Ngọc Cương (nhạc sĩ kiêm đàn măng-đô-lin, Vương Cát Định (ghi-ta), Thịnh Đen (chẻo). Múa và nhạc kiêm ca hát và đóng kịch. Đoàn không có ca sĩ nổi danh như chị Kim Ngọc ở văn công Sư đoàn 312. Biết làm sao được, chiến sĩ thì nhiều nghệ sĩ thì hiếm phải tự lo lấy tất cả. Không có thầy, thầy cũng là trò, trò cũng là thầy. Múa xong là hát, hết hát thì sang đóng kịch. Kết thúc vai diễn, lại ngồi đốt những liều thuốc phụ (rơ-le) xin được của Pháo để có ánh sáng biểu diễn.

Đêm đầu tiên chúng tôi vượt bến Âu Lâu – Yên Bái. Ôi một đêm kỳ diệu! Cả đoạn sông Thao thượng nguồn vang lên bản Trang su vang Dien Bien Phutráng ca lịch sử. Quân ta như một con rồng khổng lồ bao gồm các sư đoàn chính quy, các đơn vị bộ đội địa phương, các đội dân công, nhân dân phục vụ thuyền bè. Tất cả đã theo lệnh của Bác Hồ và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tiến vào Tây Bắc giải phóng Điện Biên. Dòng sông Thao sục sôi như nổi bão tố. Người qua sông, ngựa qua sông, xe đạp, xe thồ gồng gánh qua sông. Xe pháo rùng rùng chuyển động. Chân đất, chân giày, mũ lá, nón mê, đầu trần, thuyền nhỏ, thuyền to nhấp nhô chen nhau cắt ngang dòng sông lịch sử. Tất cả tiến vào Tây Bắc vượt “Núi vút ngàn trùng xa” trong nhịp bước “Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ” mà vẫn tràn đầy lạc quan để đi đến ngày thắng lợi. Trong đoàn quân vĩ đại ấy có Đội văn công của Sư đoàn Côn, Pháo 351 với đội múa trẻ trung đang độ tuổi 18, đôi mươi.

Ban ngày chúng tôi tập lại các bài ca điệu múa. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, toàn bộ lại lên đường hòa vào dòng thác đại quân và dân công cùng chảy ra tiền tuyến. Chính trong lúc hành quân đêm, nhóm múa chúng tôi có thời gian để sáng tác điệu múa mới (chưa có ai học sáng tác bao giờ). Mỗi đêm hành quân là mỗi đêm có những sáng kiến mới để chuẩn bị cho ban ngày tập luyện. Những ngày gian khổ ấy sao mà thương nhau thế, vượt qua Pha Đin trong mây vờn đỉnh dốc, rét buốt thấu xương, vượt Lũng Lô trong lửa bom rừng cháy “Chân không giày rớm máu, thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.

Hành quân tới Điện Biên, tổ múa chúng tôi đã sáng tác xong điệu múa tạm đặt tên là Vui sản xuất. Ý nghĩa của điệu múa muốn động viên chiến sĩ yên tâm đánh giặc, vì đã có hậu phương yên vui sản xuất để tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Động tác múa chèo thì học ở cụ Năm Ngũ trước hết, nhạc cũng học truyền khẩu rồi về hát lại để Ngọc Cương ghi lại cho vi-ô-lông của Bính Kính và cho các nhạc cụ khác đệm theo. Biên soạn múa và lời ca thì làm tập thể, cuối cùng mọi người cũng vừa ý. Quần áo múa thì góp lại mỗi người một mảnh dù trắng (của chiến sĩ cho làm kỷ niệm) đem nhuộm xanh đỏ. Thợ may là bốn cô nữ chiến binh. Thế rồi điệu múa đã được diễn cho chiến sĩ xem đêm đầu tiên tại mặt trận Điện Biên như ở phần đầu chuyện kể.

Đội văn công Sư đoàn sau đêm diễn đã chuyển sang phục vụ đơn vị pháo cao xạ ở gần khu vực đồi Độc Lập. Ba ngày sau chúng tôi hành quân trở lại căn hầm pháo cũ để tiếp tục phục vụ đợt 2 của chiến dịch. Thật không ngờ, chúng tôi không bao giờ còn được gặp lại các pháo thủ ở căn hầm số 2 đã bắn những viên đạn pháo đầu tiên vào Him Lam, mở đầu cho chiến thắng Điện Biên. Tất cả 7 chiến sĩ hy sinh. Máu của họ còn vương đầy vách hầm. Nơi biểu diễn điệu múa “Ai xui là xui cây lúa chín” đầy những mảnh đạn.

Chúng tôi tìm đến những ngôi mộ còn đỏ màu đất như mới, viếng những người anh hùng và đặt lên nấm mồ một cành hoa sim tím của núi rừng Điện Biên giữa những tiếng khóc nức nở của 4 cô gái văn công Sư đoàn.

Những pháo thủ đang yên giấc ngàn thu và tất cả chúng tôi lúc bấy giờ không ai nghĩ rằng hình ảnh của họ và 4 cô gái văn công Sư đoàn trong điệu múa “Ai xui là xui cây lúa chín” sẽ sống mãi trong bức tranh nổi tiếng của họa sĩ đại tá Phạm Thanh Tâm.

Hà Nội, tháng 5 năm 1998.

NSND Đ.M.T.

Người họa sĩ của Điện Biên năm xưa

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 8:59 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 5 năm 2017.

NGƯỜI HỌA SĨ CỦA ĐIỆN BIÊN NĂM XƯA

Châu La Việt

Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã từng cầm súng và cầm cọ đi suốt chiều dài và sự khốc liệt của hai cuộc chiến tranh vệ quốc, từng có nhiều tác phẩm xuất sắc về hai cuộc kháng chiến này, nhưng họa sĩ quân đội, đại tá Phạm Thanh Tâm (bút Hoa si Pham Thanh Tamdanh Huỳnh Biếc khi tham gia Quân giải phóng miền Nam) vẫn được đông đảo đồng đội, công chúng yêu hội họa và đồng nghiệp gọi ông là người họa sĩ của Điện Biên năm xưa…

Trước hết, với tư cách nười lính, năm 22 tuổi ông có mặt trong đại đoàn 351 tham gia đánh trận tại Điện Biên Phủ, sống trọn “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt…”. Với tư cách một nghệ sĩ, từ thực tế nóng bỏng của mặt trận, ông đã sáng tác nhiều ký họa ngay trong chiến hào và sau này là người họa sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm nhất về đề tài Điện Biên Phủ. Ông đã từng có một triển lãm nghệ thuật riêng về Điện Biên, từng có nhiều tranh đẹp về Điện Biên được lưu giữ trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong bộ sưu tập tranh của nhiều người nước ngoài… như các bức tranh: Xuân trong hầm pháo Điện Biên Phủ, Cảnh nhà sàn Điện Biên Phủ, Thời gian khổ, Cô gái Thái ở Điện Biên

Tranh của ông (cùng cuốn sách Vẽ dưới lửa đạn) đã được phát hành tại Anh và nhiều nước khác, như nhà báo Buchanan – chủ bút nhật báo WallstreetDiễn đàn dự báo quốc tế ghi nhận: “Câu chuyện đầy say mê này đã làm thay đổi toàn bộ những định nghĩa, những hiểu biết trước kia của chúng ta về cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam”.

Mùa xuân năm nay, người lính của Điện Biên năm xưa tròn 80 tuổi. Những tưởng ông có thể nghỉ ngơi, thảnh thơi với ấm trà, điếu thuốc… nhưng thật bất ngờ, ông vẫn đang miệt mài sáng tạo nghệ thuật bên một bức tranh sơn dầu khổ lớn về đề tài Điện Biên hào hùng… Vâng, một bức tranh sơn dầu khổ lớn với những người lính trong chiến hào Him Lam đang lắng nghe đồng chí Lê Nam – Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 141 phổ biến Nghị quyết của Bộ Tư lệnh mặt trận trước giờ xuất kích đánh trận mở đầu chiến dịch Điện Biên… Phải ghi nhận, bức tranh thật đẹp, dù người nghệ sĩ sáng tạo đã bước sang tuổi 80 và bàn tay cầm cọ đã run run. Nhưng nó vẫn tỏa ra những sắc màu lung linh, giàu cảm xúc, bởi đây là ký ức thiêng liêng của người lính, là dòng chảy nghệ thuật luôn tuôn trào trong tâm hồn ông hàng chục năm nay, là tinh hoa, là cấu tạo của tâm hồn người chiến sĩ – nghệ sĩ Điện Biên vô cùng oanh liệt.

“Đến bây giờ, đề tài người lính, đề tài Điện Biên Phủ… vẫn tràn đầy trong tôi , thậm chí có những lúc, tôi cảm thấy như mình đang mắc nợ với lịch sử khi được là nhân chứng của những sự kiện quan trọng, nhưng vẫn chưa thể hiện được bao nhiêu bằng các tác phẩm hội họa. Điều đó thôi thúc tôi cố gắng cầm cọ vẽ để tiếp tục sáng tác những tác phẩm kể lại cho mai sau về một thời máu lửa đầy hào hùng của dân tộc” – Họa sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ Phạm Thanh Tâm tâm sự.

Báo Sài Gòn Giải Phóng 7/5/2012.

C.L.V.

Tháng Tư 30, 2017

Phan Khôi và Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:40 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 1 tháng 5 năm 2017

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

PHAN KHÔI VÀ PHẠM QUỲNH

Lời dẫn của Phạm Tôn: Hội đồng quản lý Quỹ Phan Châu Trinh vừa công bố quyết định tôn vinh nhà văn hóa Phan Khôi là “Danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại”, trong khuôn khổ lễ trao Giải văn hóa Phan Châu Trinh diễn ra đêm 24/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, nhà văn hóa Phan Khôi là người thứ 5 được Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh tôn vinh là “Danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại” sau các tên tuổi từng được tôn vinh là Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu (tin báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2017, trang 15).

Nhân dịp này, chúng tôi mời các bạn đọc ba bài liên quan đến Phan Khôi và Phạm Quỳnh là bài Trả lời bài “Cảnh cáo các nhà học phiệt” của Phan Khôi tiên sanh của Phạm Quỳnh, Phạm Quỳnh vẫn được bạn đọc báo Phụ nữ Tân văn bầu là một trong mười đại biểu nhân dân Việt Nam và bài Phan Khôi và câu chuyện “học phiệt” của Phan Toàn

—-o0o—-

I.

TRẢ LỜI BÀI CẢNH CÁO CÁC NHÀ HỌC PHIỆT CỦA PHAN KHÔI TIÊN SANH

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhân các bạn đang đọc bài cuối trong 11 bài di cảo của Phạm Quỳnh, chúng tôi xin mời các bạn đọc thêm bài này, liên quan mật thiết đến “cuộc tranh luận về Truyện Kiều” nổi tiếng trong lịch sử văn học ta.

Nhiều năm rồi, người đọc đời sau đã biết đến các bài văn nảy lửa của cụ nghè Ngô Đức Kế kịch liệt chống lại chủ trương đề cao Truyện Kiều của Phạm Quỳnh như: Nền quốc văn (báo Hữu Thanh, tháng 4/1924) và bài Luận về chánh học cùng tà thuyết (báo Hữu Thanh, tháng 9/1924) bài này đã được đưa vào sách giáo khoa lớp cuối cấp trung học phổ thông cuối những năm 50 thế kỷ trước, “tố cáo” việc đề cao Truyện Kiều đã khiến cho “các gã thanh niên say đắm trong trời tình bể ái mà mềm nhũn cái lòng sắt đá, bỏ mất cái chí nguyện cao xa” (Từ điển Văn học Việt Nam, 2004). Đặc biệt, càng đông đảo người biết bài văn đanh thép của Phan Khôi Cảnh cáo các nhà học phiệt trên báo Phụ nữ tân văn số 62 (24/7/1930) và Trung Lập các số từ 6206 (26/7/1930) đến 6209 (30/7/1930), chỉ thẳng tên Phạm Quỳnh mà phê phán. Kế đó là bài của Huỳnh Thúc Kháng Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn đề quan hệ chung không? – Chiêu tuyết những lời bài báng cho một chí sĩ mới qua đời trên báo Tiếng Dân Huế, số 317 (17/9/1930) và Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, số 72 (2/10/1930). Nhưng, có điều là bài trả lời trên đây của chính Phạm Quỳnh, là đối tượng bị đả kích, phê phán, cũng đăng ngay trên báo Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, số 67 (28/8/1930) thì ngày nay lại ít người được đọc. Lạ thay, mà cũng tiếc thay.

—o0o—

Phan Khôi tiên sanh với tôi là chỗ quen biết cũ.

Từ khi tiên sanh dời Hà Nội vô Nam kỳ, không có dịp gặp nhau. Nhưng về phần tiên sinh, coi chừng vẫn nhớ đến tôi luôn. Khi viết báo Thần chung, khi viết báo Phụ nữ, tiên sanh thường nhắc đến tên tôi. Thậm chí có khi không sẵn đầu bài, tiên sanh lấy tôi làm đầu bài. Như mới đây, nhân tiên sanh soạn chưa xong “bài trả lời” ông Trần Trọng Kim về Nho giáo, tiên sanh lại sực nhớ đến tôi mà liền tặng cho cái huy hiệu làm lãnh tụ một đảng, tiên sanh đặt tên là đảng “học phiệt”, rồi nhân đó viết một bài đại luận để cảnh cáo cho những người trong đảng ấy.

Nếu về cảm tình người cũ mà Phan tiên sanh ân cần đến tôi như thế, tôi xin cám ơn.

Từ trước đến nay, sở dĩ tôi không trả lời tiên sanh là vì tiên sanh mới thỉnh thoảng tặng cho năm ba câu mát mẻ xa xôi mà thôi, xét ra cũng không có quan hệ gì.

Nhưng nay tiên sanh công nhiên làm án một phái cho là có tội với học thuật nước nhà, mà lại phân minh chỉ tên chỉ tuổi tôi là thủ lãnh, tức là thủ phạm trong phái đó, thì tôi dầu có muốn lên mặt kiêu căng cũng không thể sao làm thinh cho được.

Vả việc là việc quan hệ lớn, không phải chỉ thiết đến một cá nhân tôi thôi, mà thiết đến cả học giới trong nước, tất tôi phải cùng tiên sanh phân trần mấy lời, không thể để cho độc giả ngộ nhận được.

Vậy Phan tiên sanh kết án phái “học phiệt” về những tội gì?

Trước hết chữ “học phiệt” đó của tiên sanh tự đặt ra nghĩa là gì?

Tiên sanh cho nước ta có một bọn “học phiệt” tức cũng như nước Tàu có bọn “quân phiệt”, là một hạng người cũng sảo có(*) học vấn, có tư tưởng, nhưng phải cái tánh tự cao, tự phụ quá, dường như muốn chuyên chế dư luận, chỉ lên mặt làm thầy người ta, chớ không chịu người ta chỉ trích đến mình.

Tiên sanh buộc cho bọn đó hai cái tội: một là phàm ai nghị luận, chỉ trích, công kích, phẩm bình gì đến mình là cứ làm thinh hết thảy, người ta gọi đến tên mà “chửi” cũng không trả lời, đó là một cái thái độ rất khả ố, vì tỏ ra khinh người mà lại hèn nhát nữa; hai là chính vì cái thái độ khả ố đó mà cõi học nước nhà thành ra vắng vẻ lạnh lẽo không ai còn muốn bàn bạc cãi cọ gì nữa, rõ ra cái cảnh tro tàn khói tỏa, quạnh quẽ đìu hiu là cái cảnh chết.

Tiên sanh vì tiền đồ học thuật, hăm hở mạnh bạo đứng lên kết án phái “học phiệt” đó, lời lẽ nghiêm nghị như quan chưởng lý kết án đảng cộng sản vậy.

Vậy những bị cáo nhân là ai?

Tiên sanh chỉ nói phái “học phiệt” không có bao lăm người, mà không kể rõ có những ai, song kêu đích danh tôi là thủ phạm. Vậy có lẽ tiên sanh chỉ có ý muốn “gây sự” – xin miễn cho tiếng nôm na – riêng với tôi chăng?

Tiên sanh buộc tội cho tôi có cái dã tâm muốn chuyên chế dư luận, dường như muốn làm một tên Mussolini trong cõi học nước Nam nầy. Vậy ra tôi có oai quyền, có thế lực đến thế dư? Thế thì danh giá cho tôi quá! Dầu tiên sanh có đem cả đại đội đến mà công kích tôi, tôi cũng cam tâm mà lấy làm tự khoái.

Song phàm xử án công bằng, phải có chứng cớ hẳn hòi, chớ vì tình nghi, vì ác cảm với người nào mà kiếm cớ buộc tội cho người ta, thì cái án ấy không có giá trị gì nữa.

Tỉ như việc cộng sản. Ví chánh phủ vì không ưa người nào, sẵn lòng nghi, cho khám xét nhà, không thấy gì cả, chỉ bắt được mấy quyển sách Karl Marx hay Lénine, cũng buộc tội cho là muốn làm cộng sản, mưu nhiễu loạn cuộc trị an; như thế thì có phải là công bằng không?

Nay Phan tiên sanh đối với tôi mà khởi ra cái án “học phiệt” đó, có phải là chứng cớ rõ ràng không, hay là chỉ vì “tình nghi” mà bỗng dưng kết cấu ra? Có phải có sự thực hẳn hòi không, hay là chỉ là một cái “án về thái độ”, một cái “án về khuynh hướng” (procès de tendance) nghĩa là đoán phỏng chừng cái ý hướng của người ta mà đem lòng yêu ghét, buộc cho những tội không đâu?

Không biết chủ ý tiên sanh thế nào, nhưng trong bài đại luận của tiên sanh chỉ có thấy dẫn một việc làm chứng, là việc mấy năm trước ông nghè Ngô Đức Kế công kích tôi về Truyện Kiều, mà tôi cứ thủy chung làm thinh không trả lời; thế là phạm hai cái tội đã kể trên kia.

Ông nghè Ngô nay là người thiên cổ rồi. Kẻ khuất người còn, chuyện bao năm cũ kể ra làm gì? Nhưng Phan tiên sanh đã giở giói ra, thì tôi cũng phải nối lời phân trần cho rõ lẽ: xin vong linh ông Ngô chứng giám!

Họ Ngô với tôi vốn không có hiềm khích gì. Ông là người quốc sự phạm cũ, vì việc nước mà long đong chìm nổi trong bao năm, dầu người không đồng tư tưởng, đồng chánh kiến với ông cũng phải kính trọng cái thân thế của ông. Tôi cũng vậy, thủy chung vẫn coi ông như bậc đàn anh. Bấy giờ ông làm chủ bút báo Hữu Thanh mới lập. Báo Hữu Thanh là một cái tạp chí; báo Nam Phong của tôi cũng là một cái tạp chí. Báo Hữu Thanh ra sau, báo Nam Phong của tôi có từ trước. “Hàng thịt nguýt hàng cá”, là cái thói thường của bọn con buôn. Trong làng văn làng báo có khi cũng mắc phải cái thói đó. Xem chừng ra ngay từ đầu, báo Hữu Thanh đã không có ý thân thiện với chúng tôi rồi. Tôi đoán thế nào cũng có một cuộc phản đối. Nhân khi ấy hội Khai trí Tiến đức mới đặt ra lễ kỷ niệm cụ Tiên Điền là tác giả Truyện Kiều. Việc nầy tự tôi khởi xướng, mà ông Trần Trọng Kim cũng là một tay chủ động. Bữa ông Trần và tôi diễn thuyết ở nhà hội Khai trí, có tới hai ngàn người đến nghe, coi ra hoan nghinh cổ võ lắm. Ông chủ bút Hữu Thanh có ý căm tức, liền viết bài phản đối Truyện Kiều và nhân thể mạt sát tôi. Tôi giận lắm, hăng hái muốn ra quyết chiến với họ Ngô một phen. Vì tôi ôn hòa thì ôn hòa thật, nhưng không đến nỗi nhu nhược mà bị người công kích không biết đối phó lại. Nhưng tôi nghĩ kỹ, rồi quyết hẳn làm thinh không trả lời. Ai cũng biết rằng họ Ngô không phải vì Truyện Kiều mà bình phẩm Truyện Kiều, chỉ là kiếm cớ để gây cuộc “cãi lộn” với tôi, trước là làm một cách quảng cáo cho báo Hữu Thanh, sau cũng để thỏa một cái lòng ác cảm riêng chăng. Truyện Kiều là một nền văn chương kiệt tác, xét Truyện Kiều phải đứng về phương diện văn chương mà xét, nay họ Ngô lại đứng về phương diện đạo đức, – mà là cái đạo đức rất hẹp hòi của phái hương nguyện, – thì rõ là chủ ý lập luận thiên đi, để có chỗ mà công kích người ta. Như vậy không phải là một vấn đề văn chương học vấn gì nữa, chỉ là một vấn đề cá nhân mà thôi. Tôi bèn định cứ làm thinh, không bắt lời, tựu trung có hai lẽ như sau:

1) Đã là một vấn đề cá nhân thì việc chỉ can thiệp đến hai người đối thủ với nhau mà thôi. Bất luận tài học ông Nghè Ngô thế nào, ông có một điều hơn đứt hẳn tôi: là ông là người đã vì nước mà phải tù tội. Trên cái cân dư luận của quốc dân, ông đã có sẵn 10 năm Côn Nôn ở đó rồi. Như vậy thì cuộc tranh luận không được ngang sức nhau nữa. Vả lại tự ý tôi cũng không muốn tranh luận với ông, vì dầu thế nào mặc lòng, tôi cũng vẫn kính trọng cái thân thế của ông; nếu đã thành ra cuộc cãi lộn thì tất phải dùng những lời nặng tiếng nhẹ ông mục cho tôi là “văn sĩ lớp lép”, thì tôi nể gì ông mà không tặng cho ông những tên nọ tên kia, thành ra một cuộc đấu khẩu hàng rau hàng cá, còn có sự thể gì nữa!

2) Lẽ nữa, – mà lẽ nầy Phan Khôi tiên sanh đoán trúng lắm, – là ông chủ bút Hữu Thanh đã lập tâm “gây sự” với tôi để làm cách quảng cáo cho báo ấy, thì tôi là chủ báo Nam Phong, khi nào tôi chịu mắc mưu đó! Tôi làm thinh không trả lời chính là một cách phá cái dã tâm của họ vậy.

Ấy đầu đuôi câu chuyện như vậy. Rút lại là một câu chuyện cá nhân, câu chuyện quyền lợi cả, không có quan hệ gì đến học vấn tư tưởng hết.

Bởi thế nên tôi cứ làm thinh, không hề đả động đến nửa lời. Làm thinh là không muốn cãi lộn vô ích, chớ không phải là khinh hay là sợ gì dư luận.

Ôi! Dư luận! Dư luận vẫn đáng kính trọng lắm. Nhưng Phan tiên sanh còn lạ gì dư luận ở nước ta từ trước đến giờ hãy còn ấu trĩ lắm. Nhiều người không biết phân biệt chuyện nghĩa lý với chuyện cá nhân, không biết rằng người thức giả thảo luận với nhau là để tỏ bày chân lý, chớ không phải là cốt để thắng lẫn nhau, như trong cuộc đấu võ vậy.

Tôi chắc rằng có người đọc bài Cảnh cáo của Phan tiên sanh nghĩ bụng rằng: “Ông nầy tất có bụng ghen ghét gì Phạm Quỳnh mới kiếm chuyện cãi lộn như vậy”. Lại chắc có người không ưa tôi mà nghĩ rằng: “Đáng kiếp! Đã bị ông Nghè Kế trị cho một lần, lại bị ông Tú Khôi trị cho một lần nữa!” Như vậy chẳng là oan cả cho hai bên dư? Câu chuyện nghĩa lý mà biến thành câu chuyện cá nhân đó.

Đối với một cái dư luận còn bỡ ngỡ như vậy, tưởng cũng không nên câu nệ cho lắm. Không nên coi thường dư luận, nhưng cũng không nên làm nô lệ cho dư luận. Có nhiều điều dư luận nhao nhao lên đó, mà người thức giả nên làm thinh.

Sau cuộc phản đối của ông Nghè Ngô, trong nước liền nổi lên cái phong trào chánh trị mới! Có người nối gót ông Ngô cũng đem lời nọ tiếng kia mà phẩm bình tôi. Tôi đều nhứt thiết làm thinh cả. Là vì những lời bình phẩm đó là toàn về cái thái độ chánh trị của tôi, mà tôi vốn không phải là nhà chánh trị. Chẳng biết từ nay về sau vì thời thế bắt buộc có phải thực lực ra làm chánh trị hay không, – đó là một cái nghĩa vụ, nếu phải làm thì cũng không dám từ, – chớ từ trước đến nay thì sở chí sở sự không phải chuyên chủ về mặt chánh trị; dầu có tham dự vào chút đỉnh, cũng chỉ là tham dự một cách gián tiếp, đứng về địa vị khách quan, để làm một món khảo cứu mà thôi.

Tôi vốn là nhà làm văn, nhà học vấn. Cái chủ nghĩa tôi phụng sự bấy lâu nay, – kể có trên dưới mười lăm năm trời, thật là dốc một lòng, chuyên một dạ, – chính là chủ nghĩa quốc gia, nhưng chỉ mới phụng sự về phương diện văn hóa, chưa hề chuyển di sang phương diện chánh trị.

Tôi thiết nghĩ rằng muốn cho nước nhà được độc lập, thì phải gây lấy cái hồn độc lập cho quốc dân. Muốn gây lấy cái hồn độc lập cho quốc dân thì phải có cái khí cụ để tuyên truyền giáo dục. Cái khí cụ để tuyên truyền giáo dục là ngữ ngôn văn tự trong nước. Bởi thế nên trong mười lăm năm nay, tôi không làm một việc gì khác cả: chỉ cúc cung tận tụy về một việc là cổ động cho quốc văn, tài bồi cho quốc văn, gây dựng cho quốc văn thành một nền văn chương đích đáng, có thể dùng làm cái lợi khí để truyền bá văn minh trong nước. Các bạn đồng chí trong Nam ngoài Bắc cũng đã từng công nhận cho cái công phu ấy không phải là vô ích.

Vì tôi chỉ chuyên chủ về một việc tài bồi quốc văn như vậy, cho nên thật không để chí vào việc chánh trị. Ai bình phẩm tôi về chánh trị là bình phẩm sai cả. Tôi cho là bất túc khinh trọng, nên không hề đối đáp, không hề cải chánh bao giờ.

Nhưng đến việc văn chương học vấn thì tôi rất vui lòng thảo luận. Bởi vậy Phan tiên sanh khởi ra cái án li kỳ là cái án “học phiệt” này, tôi liền cầm bút để cùng tiên sanh phân trần các lẽ. Tôi thật không dám khinh dư luận, nếu dư luận ấy là ở những người thức giả như tiên sanh.

Tiên sanh thấy cái cảnh tiêu điều, trong học giới nước nhà, lấy làm buồn, buồn sanh bực, bực bèn muốn quy cữu cho người nào, liền quy cữu cho tôi. Thế là tiên sanh phán đoán vội vàng: nếu trong cõi học nước nhà có kẻ nào là tội nhân, thì tôi đây không dám tự cao, cũng có thể cho là một kẻ nhẹ tội hơn cả.

Nhưng học giới nước nhà không phải ngày nay mới tiêu điều. Đương lúc khoa cử còn thạnh, đã có cái cảnh tiêu điều đó rồi, vì cái học khoa cử, chỉ là cái học để thi đỗ làm quan mà thôi, không phải là học thuật chơn chánh. Nói đến học thuật chơn chánh thì cổ lai nước ta đã có gì? Không dám bội bạc tiền nhân, nhưng thật không có người nào vậy. Tương truyền lý học thâm thúy có cụ Chu An, cụ Trạng Trình. Nhưng các cụ phát minh được những điều gì, trứ thuật được những sách gì có giá trị? Nào đâu là những phái Vương học, phái Thiền tôn như ở Nhật Bản, cũng học chữ Tàu mà khám phá được nhiều điều người Tàu không nghĩ tới? Nước mình tịnh không có gì cả. Đó chẳng qua là bởi cái tinh thần học vấn của mình nó bạc nhược quá. Lại bởi cái mô phỏng của người mình nữa. Xưa kia phỏng chép người Tàu, ngày nay bắt chước người Tây. Xưa kia động nói là dương danh ông Khổng, ông Mạnh, ông Chu, ông Trình; ngày nay động nói là giở ra khoa học với lý luận, dân chủ với dân quyền! Nghe người ta nói mình cũng nói, chớ vị tất đã thấu hiểu đến chỗ tinh vi.

Ấy là cái hiểm tượng của học giới ta ở đó, ở cái tánh nô lệ của người mình đó, chớ không phải là lỗi tại người nầy hay người nọ.

Nay muốn cho cõi học được vui vẻ sầm uất, không cần phải dùng đến những cách dương đông kích tây, nay công kích người này mai phản đối người nọ, để làm một trò chơi cho khách bàng quan.

Phải nên cùng nhau hiệp lực, cố gây dựng cho nước nhà một nền “quốc học” đích đáng, không Tây mà không Nho, có cái tánh cách đặc biệt, tiêu biểu được cho cái tinh thần cố hữu của nòi giống. Cái ý tưởng đó ngày nay Phan tiên sanh mới đề xướng, mà về phần tôi chủ trương đã lâu năm rồi.

Vậy ngày nay chúng ta có nên cổ động lập một hội “Chấn hưng quốc học”, họp tập những người có chí học vấn trong Nam ngoài Bắc, mỗi năm hội nghị một lần để bàn các kế hoạch nên thi hành cho nước nhà có một nền quốc học xứng đáng không?

Thiết tưởng thế còn hơn là cãi vã nhau vô ích.

Phan tiên sanh nghĩ sao?

P.Q.

*

*     *

II.

PHẠM QUỲNH VẪN ĐƯỢC BẠN ĐỌC BÁO PHỤ NỮ TÂN VĂN

BẦU LÀ MỘT TRONG MƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN VIỆT NAM

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là phần chúng tôi trích trong bản tin đăng trên báo Phụ nữ tân văn (Sài Gòn) số 50 ngày 1/5/1930 và số 64 ra ngày 7/8/1930. Đầu đề là của chúng tôi.

Như vậy là sau lễ Kỷ niệm Cụ Nguyễn Du năm 1924, suy tôn Truyện Kiều với câu nói bất hủ Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn, Phạm Quỳnh đã bị búa rìu dư luận nặng nề. Các chí sĩ Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng gọi ông là kẻ gieo rắc tà thuyết, Phan Khôi, cây bút chính luận chủ yếu của Phụ nữ tân văn sau này gọi ông là học phiệt và lên tiếng cảnh cáo. Nhưng, chính bạn đọc của báo này vẫn tỏ ra công bằng, ghi nhận những đóng góp của ông, không để tình cảm yêu ghét nhất thời làm lầm lẫn.

Chúng tôi xin mời các bạn đọc tư liệu đáng chú ý này của một tờ báo có ảnh hưởng lớn đương thời, đáng mặt đối thủ của Tạp chí Nam Phong.

—o0o—

“Phụ nữ tân văn ra đời ngày 2 Mai (tức tháng 5 – PT chú) năm 1929 đến hôm nay, 1er Mai (1 tháng 5 –PT chú) 1930 là đúng một năm. Vậy ngày hôm nay, ra số báo nầy chính là ngày kỷ niệm đệ nhất châu niên của bổn báo vậy”. (P.N.T.V. số 50 ngày 1/5/1930).

Chào mừng một năm góp mặt với văn đàn, P.N.T.V. tổ chức một cuộc thi mà báo gọi là cùng chung vui với độc giả.

Đề thi đăng báo gồm có 3 phần:

 1. Một câu thai
 2. Một bài toán đố
 3. Một câu hỏi mang màu sách chánh trị, được xem như “trưng cầu ý kiến” độc giả P.N.T.V.

Câu hỏi ấy như sau:

 • Cuộc tuyển cử

Nếu có cuộc tuyển cử 10 vị Việt Nam Nhơn dân Đại biểu, mà những vị kể tên sau nầy ra ứng cử thì quý độc giả sẽ cử những vị nào.

NGUYỄN HỮU BÀI, Thủ tướng Nam triều

BẠCH THÁI BƯỞI, Chủ hãng tàu và mỏ than.

BÙI QUANG CHIÊU, Lãnh tụ đảng Lập hiến

VƯƠNG TỨ ĐẠI, Thượng thơ Lễ bộ

DƯƠNG VĂN GIÁO, Trạng sư

HUỲNH THÚC KHÁNG, Chủ báo Tiếng Dân

TRẦN TRỌNG KIM, Thanh tra sơ học

DIỆP VĂN KỲ, Nhà làm báo

LƯU VĂN LANG, Kỹ sư sở Tạo tác

NGUYỄN PHAN LONG, Chủ báo Đuốc Nhà Nam

LÊ QUANG LIÊM, Hội đồng Quản hạt

HOÀNG TRỌNG PHU, Tổng đốc Hà Đông

PHẠM QUỲNH, Chủ báo Nam Phong

NGUYỄN HỮU THU, Phó nghị trưởng kinh tế hội nghị

NGUYỄN TRÁC, Nghị trưởng Nhơn dân đại biểu viện Trung Kỳ

NGUYỄN BÁ TRÁC, Bố chánh tỉnh Bình Định

TRẦN TRINH TRẠCH, Điền chủ ở Bạc Liêu

LÊ QUANG TRINH, Y khoa Tấn sĩ

PHAN VĂN TRƯỜNG, Luật khoa Tấn sĩ

NGUYỄN VĂN VĨNH, Chủ báo Trung Bắc Tân Văn

Trong ba đầu bài thi, hai đầu bài trên thì khỏi giải nghĩa rồi, còn đầu bài thứ ba, tưởng nên bày tỏ ý kiến bổn báo vì sao mà có cuộc tuyển cử đó.

Các vị mà bổn báo liệt phương danh trên đây đèu là những vị đã từng có làm việc xã hội, bổn báo theo vần a,b,c, trong tên mà sắp thứ tự vào đây, và ví dụ nếu như có cuộc tuyển cử Việt Nam Nhơn dân Đại biểu mà các vị ấy ra ứng cử, quý độc giả có quyền bỏ thăm, thì bỏ thăm cho những vị nào.

Vì các vị ấy đều là người có danh trong xã hội cho nên bổn báo có ý tôn mà đem ra, chớ không phải lấy danh hiệu của những bực hữu danh mà làm trò du hí đâu. Bổn báo không theo đảng phái nào hết, cho nên mới chọn lựa 20 vị ở trên, là người thuộc về đủ các chức nghiệp, để chất vấn lòng khuynh hướng của các độc giả đối với các vị ấy ra sao. Nói tóm lại, bổn báo tưởng tượng ra cuộc tuyển cử ấy là do ở thành tâm, xin các vị có phương danh trong ban ứng cử kia, cùng các độc giả biết cho.

Cách tuyển cử thì quý độc giả phải làm như vầy:

Phải sấp thứ tự theo ý mình muốn, như ông X xứng đáng hơn hết thì sấp đứng số 1, ông Z xứng đáng thứ nhì thì biên vào số 2; biên như vậy cho đủ số 10 vị.

Về cuộc tuyển cử này, bổn báo có đặt riêng một ban ủy viên để xét thăm.

Đến ngày khóa sổ thì ban ủy viên sẽ soạn thăm và cộng coi cho biết 10 vị nào trúng tuyển.

Vị nào nhiều thăm hơn hết thì sắp số 1, rồi tuần tự, do theo số thăm mà sấp xuống số 2, số 3 kỳ cho tới đủ số 10 vị.

Khi sấp xong sẽ soạn lại những bài đáp, coi vị nào đáp trúng theo bản kết quả đó.

Hễ bài nào được trúng y theo bảng kết quả thì trúng phần thưởng nhất, người kế đó thì lãnh phần thưởng nhì.v.v…

Nếu không có bài đáp nào trúng y theo bản kết quả thì sẽ chấm bài nào đáp trúng gần hơn hết mà phát thưởng.

 • Kết quả “Trưng cầu ý kiến”

Ban ủy viên trước hết lo chấm cuộc tuyển cử mấy ngày ròng rã soạn lựa các số thăm, lại còn phải dò đi xét lại rất cẩn thận. Chúng tôi xin lấy danh dự của cả tòa báo và các đồng nhơn trong tòa soạn mà nói quyết rằng: cuộc soạn thăm này làm rất là quang minh chánh đại, không để cho có một mẩy nào sai sót hoặc tư vị.

Khi cộng thăm gộp lại thì mười vị này trúng tuyển:

 1. Phan Văn Trường               1133 thăm
 2. Huỳnh Thúc Kháng            1062
 3. Nguyễn Phan Long             1057
 4. Diệp Văn Kỳ                       986
 5. Lưu Văn Lang                    910
 6. Bùi Quang Chiêu                885
 7. Trần Trọng Kim                  794
 8. Dương Văn Giáo                788
 9. Trần Trinh Bạch                  671
 10. Phạm Quỳnh                     667

(P.N.T.V số 64 ngày 7/8/1930)

*

*   *

III.

PHAN KHÔI

VÀ CÂU CHUYỆN “HỌC PHIỆT”

Phan Toàn

(Bài đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 470 tháng 12 năm 2016 các trang 20-23)

Từ “học phiệt” ở đâu ra?

Ngày 24/7/1930, báo Phụ Nữ Tân Văn ở Sài Gòn đăng bài của nhà báo Phan Khôi “Cảnh cáo các nhà học phiệt”, sau đó bài này được báo Trung Lập cũng ở Sài Gòn đăng lại (các ngày 26, 28, 29, 30/7/1930).

Bài báo nói trên gây nên một cuộc tranh luận giữa ba người: học giả Phạm Quỳnh, người liên quan trực tiếp trong bài báo, chủ nhiệm báo Tiếng Dân Huỳnh Thúc Kháng và nhà báo Phan Khôi. Nguyên do sâu xa là từ một bài báo của chí sĩ Ngô Đức Kế đăng trên báo Hữu Thanh trước đáy những 6 năm (số 21, ngày 1/9/1924). Bài báo này có nhan đề là “Luận về chánh học cùng tà thuyết”, nội dung phê phán những người cổ súy thái quá cho Truyện Kiều mà đại biểu là Phạm Quỳnh. Nhưng 6 năm trôi qua, Ngô Đức Kế đã qua đời mà Phạm Quỳnh không hề lên tiếng trả lời.

Nhưng nguyên nhân trực tiếp lại khác. Số là Phan Khôi có viết bài Đọc cuốn “Nho giáo” của ông Trần Trọng Kim (Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn, số 54, 29/5/1930), sau đó ông Trần có bài trả lời cũng đăng trên báo này (số 60, 10/7/1930). Phan Khôi tỏ ra rất vui vì ý kiến của ông được phản hồi một cách đàng hoàng, đứng đắn. Thế là nhân đó, ông viết bài “Cảnh cáo các nhà học phiệt”.

Mở đầu, Phan Khôi viết: “Sau khi tôi đọc bài của Trần Trọng Kim tiên sinh bàn với tôi về sự phê bình cuốn sách Nho giáo, tôi lấy làm phục cái nhã độ của tiên sinh. Tôi lấy làm phục tiên sinh bao nhiêu, thì tôi càng mừng cho học giới nước ta có cơ hội khai phóng bấy nhiêu!

Số là, chẳng những như Trần Quân đã nói, người mình xưa nay chưa quen chịu kẻ khác phê bình, mà lại trong xã hội này, có một hạng người, tôi muốn dâng cho họ một cái huy hiệu mới, là “học phiệt”.

Tiếp theo, ông giải thích “học phiệt” là gì?

Hạng người ấy ỷ có học rộng, trí thức nhiều, văn hay, trí thuật cũng khá, rồi tự coi mình như bậc “thầy”, chẳng kể dư luận ra chi. Đã hay rằng mình giỏi, song thế nào cho khỏi sự sai lầm, vậy mà họ tự phụ quá, cứ mạt sát hêt. Ừ, cái dư luận nào không chính dáng, họ mạt sát chẳng nói làm chi; cái này, khi người ta công kích họ một cách chính đáng, mà họ cũng làm thinh. Làm thinh, không tỏ ra là họ phục; nhưng làm thinh tỏ ra là họ không thèm nói với, thế mới đáng ghét. Tôi dâng cho họ cái huy hiệu “học phiệt”, lấy nghĩa rằng họ kế nghiệp nhau mà chuyên quyền trong học giới, cũng như bọn “quân phiệt”, đã nối nhau mà chiếm cứ đất đai và quyền chính trị bên Tàu”.

Và Phan Khôi xác định ngay một nhân vật trong giới “học phiệt” đó:

“Tôi chẳng nói gần nói xa chi hết; tôi nói ngay rằng hạng “học phiệt” ấy ở nước ta chẳng bao lăm người, mà Phạm Quỳnh tiên sinh là một. Thử xách ra một việc. Chắc hẳn nhiều độc giả còn nhớ chuyện Ngô Đức Kế tiên sinh công kích sự đề xướng Truyện Kiều hồi mấy năm trước nên đã viết một bài trong tạp chí Hữu Thanh (tức là bài Chánh học cùng tà thuyết – P.T.)… lấy đại để mà nói, thì cách công kích như vậy là chính đáng. Vả lại nó là vấn đề lớn… dầu phải dầu chăng, cũng không có thể nào bỏ qua cho đặng. Vậy mà bên Phạm Quỳnh tiên sinh nín lặng, chẳng thèm nói đi nói lại nửa lời”.

Phan Khôi chỉ đích danh như vậy thì Phạm Quỳnh không thể làm im vì thế ông đã viết bài trả lời, nhan đề là Trả lời bài Cảnh cáo các nhà học phiệt của Phan Khôi tiên sinh (Phụ nữ Tân văn, Sài Gòn, số 67, 28/8/1930).

Phạm Quỳnh là một học giả uyên bác, biết nhiều hiểu rộng, thế mà ông phải đặt câu hỏi: “Trước hết chữ “học phiệt” đó của tiên sinh tự đặt ra nghĩa là gì?”

Như vậy, từ “học phiệt” là do Phan Khôi “sáng tác” ra, có lẽ ông căn cứ vào nghĩa của từ “quân phiệt” vốn khá phổ biến thời đó (như trên ông đã dẫn chứng – P.T.)

Ông Phan Khôi kết những tội gì cho giới “học phiệt”?

Sau khi viết rất dài về sự giống nhau và khác nhau giữa người làm báo và giới học thuật, nói lên yêu cầu hai giới này phải thường xuyên học tập, rèn luyện, ông tóm tắt: “Nãy giờ tôi nói dông dài những tấn đức tu nghiệp, khoa học khoa hiếc để cho lợt bớt câu chuyện đi, chớ rồi cũng không thể bỏ qua cái thói kiêu căng của mấy ông “học phiệt”. Họ làm vậy khác nào như ôm lấy cái độc quyền dư luận, trở ngại sự tấn bộ của học giới nước ta. Ai nói, họ không thèm nói với, tức là có ý để một mình họ nói thôi, thế chẳng phải ôm lấy độc quyền dư luận là gì? Mà đã không cãi cọ thì không nảy sinh chơi lý; không có sánh sáng của chơn lý thì học giới tối tăm; thiệt họ đã vô ý mà dứt ngang con đường tấn bộ của học giới đi, chớ chẳng những trở ngại mà thôi vậy.

Thật vậy, cái thói của họ đó đã tràn ngập cả xã hội mà thành ra như phong tục trong hơn mười năm nay. Ai nói trời nói đất chỉ thì nói, ngang ngạnh đến đâu cũng không có người cãi. Cái phong tục ấy nên đặt cho nó một cái danh từ là “nguội lạnh”

Trong bài trả lời của mình, ông Phạm Quỳnh dành phần đầu để bác cái tội “học phiệt” mà Phan Khôi gán cho ông. Trong phần sau ông giải thích lý do ông không trả lời ông Ngô Đức Kế. Những lý do đó đã bị ông Huỳnh Thúc Kháng phản bác trong bài Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn đề quan hệ chung không? (Tiếng Dân, Huế, số 317, 17/9/1930). Tiếp đó, ông Phan Khôi viết một bài khá dài để phân tích những điều đúng và không đúng trong bài của ông Huỳnh Thúc Kháng. Tên của bài báo đó là Đọc bài Chiêu tuyết cho một nhà chí sĩ của ông Huỳnh Thúc Kháng (Đầu đề “Chiêu tuyết…” chính là phụ đề của bài Chánh học cùng tà thuyết có phải là…) (Trung Lập, Sài Gòn, số 6266, 7/10/1930; số 6267, 8/10/1930; số 6268, 9/10/1930). Dẫn ra như vậy để thấy từ câu chuyện “học phiệt”, cuộc tranh luận đã lan sang một vấn đề lớn trong học thuật. Tuy nhiên ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi cái huy hiệu “học phiệt” mà Phan Khôi “dâng” cho Phạm Quỳnh.

Phạm Quỳnh viết: “Tiên sinh cho nước ta có một bọn “học phiệt” tức cũng như nước Tàu có bọn “quân phiệt”, là một hạng người có học vấn, có tư tưởng, nhưng phải cái tánh tự cao, tự phụ quá, dường như muốn chuyên chế dư luận, chỉ lên mặt làm thầy người ta, chớ không chịu người ta chỉ trích mình.

Tiên sinh buộc cho bọn đó hai cái tội: một là phàm ai nghị luận, chỉ trích, công kích, phẩm bình gì đến mình là cứ làm thinh hết thảy, người ta gọi đến tên mà “chửi” cũng không trả lời, đó là một cái thái độ khả ố, vì tỏ ra khinh người mà lại hèn nhát nữa; hai là chính vì cái thái độ khả ố đó mà cõi học nước nhà thành ra vắng vẻ lạnh lẽo không ai còn muốn bàn bạc cãi cọ gì nữa, rõ ra cái cảnh tro tàn khói tỏa, quạnh quẽ đìu hiu là cái cảnh chết”.

Phạm Quỳnh cho rằng Phan Khôi “kết án” như thế là không công bằng, ví như “khám xét nhà, không thấy gì cả, chỉ bắt được mấy quyển sách Karl Marx hay Lenine, cũng buộc tội cho là muốn làm cộng sản…”

Ông biện hộ cho mình như sau: “Nay Phan tiên sinh đối với tôi mà khởi ra cái án “học phiệt” đó, có phải là chứng cứ rõ ràng không, hay là chỉ vì “tình nghi” mà bỗng dưng kết cấu ra? Có phải có sự thực hẳn hoi không, hay là chỉ là một cái “án về thái độ”, một cái “án về khuynh hướng” (procès de tendance), nghĩa là đoán phỏng chừng cái ý tưởng của người ta mà đem lòng yêu ghét, buộc cho những tội không đâu?

Không biết chủ ý tiên sinh thế nào, nhưng trong bài đại luận của tiên sinh chỉ có thấy dẫn ra một việc làm chứng, là việc mấy năm trước ông nghè Ngô Đức Kế công kích tôi về Truyện Kiều, mà tôi cứ thủy chung không trả lời; thế là phạm hai cái tội đã kể trên kia”.

Đọc kỹ bài Cảnh cáo… chúng ta thấy không phải Phan Khôi muốn “trị tội” những nhà “học phiệt” mà thực tâm là ông nêu lên một cái nhược điểm trong giới học thuật lúc bấy giờ là không chịu tranh luận. Chính vì thế mà khi ông Trần Trọng Kim viết bài trả lời về cuốn Nho giáo, Phan Khôi “ngỏ lời cảm tạ Trần tiên sinh về sự người đã có ý tốt, mở cái đường thương xác về sự học cho chúng tôi và hết thảy mọi người trong nước Việt Nam này”. Phan Khôi lo lắng cho nền học thuật nước nhà ở trong trạng thái “nguội lạnh”, vì vậy ông đề nghị “từ nay về sau, về sự học, khi có ai nghi ngờ những điều các ông chủ trương mà chất vấn hoặc công kích, thì các ông (tức là giới “học phiệt” mà đại biểu là Phạm Quỳnh – P.T.) phải trả lời minh bạch, phải thì nói phải, quấy thì nói quấy”.

Lời thanh minh của ông Phạm Quỳnh cũng có lý. Nếu như lấy ý nghĩa của từ “quân phiệt” mà suy ra ý nghĩa của từ “học phiệt” thì rõ ràng sự “làm thinh” của Phạm Quỳnh chưa đáng bị lên  án. Phạm Quỳnh chỉ có “khuyết điểm” là không trả lời, chứ không hề dùng lý luận của mình để áp chế ông Ngô Đức Kế. Cái “khuyết điểm” đó dẫn đến tình trạng không tranh biện, không bàn cãi trong học thuật để đạt đến chân lý. Có lẽ ông Phan Khôi cũng đã nhận thấy điều đó nên ông không tiếp tục công kích các nhà “học phiệt” nữa, thể hiện trong bài Về cái ý kiến lập hội Chấn hưng quốc học của ông Phạm Quỳnh (Phụ nữ Tân văn, Sài Gòn, số 70, 19/9/1930). Ông viết: trước hết tôi xin nói cho dứt khoát về việc quan hệ giữa ông Phạm và tôi mới rồi. Cái bài “Cảnh cáo” của tôi mà ông cho là “làm án”, cái dó tôi không dám nhận. Hết sức tôi thì tôi chỉ nhận nói đến một cái khống trạng (un procès) là cùng. Trước mặt cái tòa án nào không biết, tôi tố cáo một hạng “học phiệt”, trong đó có ông Phạm Quỳnh, là như vậy đó; rồi nay ông Phạm có bài biện hộ (plaidoirie) mà tự cãi lẽ lấy cho mình là vậy đó. Vậy thì hai bên khúc trực thế nào, chắc ông cũng đồng ý với tôi mà đợi tòa phân xử, tôi không còn nên nói về việc ấy nữa làm chi”. Có nghĩa là ông Phan Khôi chờ dợi sự phán quyết của dư luận, nhưng rồi câu chuyện “học phiệt” cũng lắng xuống. Dù sao chung quanh bài “Cảnh cáo…” cũng đã có bốn bài tranh luận khá sôi nổi. Thời gian sau đó đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận lớn có nhiều người tham gia như cuộc tranh luận về Quốc học, về Nho giáo, về Thơ cũ và thơ mới, về Duy tâm và duy vật… mà ông Phan Khôi là một trong những người tham gia tích cực. Thật đúng với lòng mong muốn của ông!

Thật sự có nạn “học phiệt” không?

Cái từ “học phiệt” do ông Phan Khôi đè xuất chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi mất đi, không ai nói đến nữa, kể cả ông. Nhưng nội dung của nó thì vẫn tồn tại, hơn nữa dưới hình thức quyết liệt hơn, thậm chí không còn giới hạn trong phạm vi học thuật mà chuyển sang hệ thống pháp luật.

Đó là câu chuyện vụ án di truyền học ở Liên Xô vào khoảng những năm 30-40 của thế kỷ 20.

Vào những năm trước đó, lý thuyết di truyền học Mendel-Morgan được truyền bá vào Liên Xô. Vavilov, Viện trưởng Viện di truyền học thuộc Viện Hàn lâm Nông nghiệp Liên Xô là một đại biểu cho trường phái lý thuyết này. Thế nhưng Luxenco, người đứng đầu trường phái non-Mendel, đã dùng quyền lực trong Đảng và trong khoa học tuyên bố không cho phép lý thuyết  Mendel-Morgan tồn tại, gán cho những người theo thuyết đó tội danh “truyền bá chủ nghĩa duy tâm tư sản phản động”. Nghiêm trọng hơn, giới “học phiệt”, đứng đầu là Luxenco còn chuyển sự đấu tranh về học thuật trờ thành cuộc đấu tranh giai cấp, khiến nhiều nhà bác học Liên Xô bị kết tội, nặng thì bị tử hình, giam giữ, nhẹ thì bị khai trừ khỏi Đảng hay bị đuổi việc. Tổng số nhà sinh học bị sa thải lên đến hàng nghìn người.

Kết quả là Liên Xô không những đánh mất những vị trí rực rỡ giành được trong lĩnh vực di truyền học mà còn bị tụt hậu so với các nước khác về nhiều mặt như trong việc chọn giống, chữa bệnh, sản xuất thuốc kháng sinh. Đó thực sự là tai họa mà chủ nghĩa “học phiệt” lỗi thời mang lại cho một đất nước vốn có tiềm lực khoa học hùng hậu (theo giáo sư Vũ Cao Đàm).

Ở Trung Quốc nạn “học phiệt” đã manh nha từ lâu đời. Như ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng “phần thư, khanh nho” nghĩa là “đố sách, chôn học trò”. Ở thế kỷ thứ 18, nhà Thanh diệt nhà Minh, thống trị Trung Quốc, lo ngại phong trào chống ngoại tộc (phong trào phản Thanh phục Minh – P.T.), các hoàng đé Mãn Thanh ra lệnh cho các quan lại lập ra các “ngục văn tự”, thu đốt mọi sách vở chống đối, bắt bớ giết hại hàng chục vạn người viết sách, in sách, đọc sách cấm.

Giữa thế kỷ XX, một nạn “học phiệt” mới hoành hành tại quốc gia mang tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đó là cuộc đấu tố Đinh Linh và Trần Xí Hà năm 1956, khi hai nhà văn này phê phán một số quan điểm cũ kỹ, lạc hậu trong văn nghệ nhân dịp Đảng Cộng sản Trung Quốc đê xướng phong trào “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Hai nhà văn này liền bị kết tội “bảo vệ cho giai cấp tư sản”, “phục hồi chủ nghĩa tư bản” và bị đày đi lao động cải tạo tận vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Năm 1961, vở kinh kịch Hải Thụy bãi quan được trình diễn tại Bắc Kinh. Trong khi công chúng khen ngợi thì Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông yêu cầu đình chỉ vở diễn vì cho rằng tác giả có dụng ý xấu. Tiếp theo đó nhóm người do Giang Thanh đứng đầu tiếp tục viết bài đả kích Ngô Hàm, tác giả kịch bản, nói ông này dùng nhân vật Hải Thụy để bào chữa cho Bành Đức Hoài, chống lại nghị quyết của Trung ương. Nhóm Giang Thanh ngày càng đắc thế, lật đổ được các nhân vật lãnh đạo hàng đầu ngành văn hóa như Lục Định Nhất, Chu Dương. Sau vụ “Hải Thụy bãi quan” đến vụ “Thôn ba nhà”. Thôn ba nhà là một tác phẩm gồm nhiều bài viết ngắn, lấy chuyện xưa để ngụ ý răn đời, nhưng nhóm “học phiệt” nói trên cố vạch lá tìm sâu, kết tội các tác giả là Đặng Thác, Ngô Hàm, Liêu Mạt Sa, những nhà văn, nhà báo có uy tín, có chức vụ cao lúc bấy giờ. Các ông này bị bức hại, bị đấu tố, bị tống giam… Danh sách những người liên quan bị xử trí còn nhiều nữa… (dựa theo quyển Bóng đem trên quảng trường Thiên An Môn, NXB. Văn hóa Dân tộc, 1989).

Ở Việt Nam, sự kiện Nhân văn – Giai phẩm cũng là một biểu hiện của nạn “học phiệt” với mức độ quyết liệt. Những người có ý kiến hoặc có tác phẩm khác với định hướng của nhà cầm quyền đều rơi vào vòng lao lý, ít nhất là bị kỷ luật, không được hành nghề. Sau nhiều năm, những nhân vật mắc nạn “học phiệt” ấy lần lượt được phục hồi danh dự bằng các cách khác nhau. Nhưng cái họa “học phiệt” hình như vẫn chưa chịu chấm dứt để rồi xảy ra vụ xử lý một nhà giáo có bản luận văn theo khuynh hướng thoát ra ngoài khuôn khổ chính thống.

Có thể nói tính chất “học phiệt” mà ông Phan Khôi định nghĩa chỉ thuần túy về mặt “thái độ đối xử” với nhau trong học thuật, tác hại của nó chỉ là làm chấm sự tiến bộ của nền học vấn, cản trở việc đi tìm chân lý. Còn nạn “học phiệt” xảy ra ở Liên Xô, Trung Quốc và Việt nam vừa nói trên không những cản trở sự phát triển của lý luận, của khoa học, mà còn đem lại tai họa khủng khiếp cho xã hội, khiến lòng tin của con người vào chân lý bị suy giảm nghiêm trọng. Muốn xóa bỏ tình trạng này, không nên dựa vào quyền lực mà chế áp lý luận, phải từ bỏ cái lối soi mói, gán ghép, suy diễn rồi kết tội một cách vô lý, mặt khác cần phát huy sự tự do ngôn luận, công khai tranh biện, có như thế học thuật mới phát triển, xã hội mới tiến bộ.

Chú Thích:

Để tham khảo, xin cung cấp các định nghĩa về “học phiệt” qua từ điển:

 1. Các từ điển Tiếng Việt trước đây chưa có mục từ này, nhưng Từ điển Trung – Việt do NXB, Khoa học Xã hội xuất bản năm 1992 lại có (tr.1360). Từ “học phiệt” được diễn giải như sau: Học phiệt (người dựa vào chính quyền để nắm giới giáo dục và học thuật).

Định nghĩa này có vẻ gần giống với tình trạng diễn ra tại Liên Xô và Trung Quốc đã được thuật trong bài.

 1. Từ điển Tiếng Việt của Ban Biên soạn chuyên từ điển NEW ERA do Nxb. Hồng Đức xuất bản năm 2010 định nghĩa:

Học phiệt: 1) Học giả cậy vào sức học của mình, tự đắc và hay chống với các học phái khác. 2) Kẻ thích lên mặt dạy đời, làm “thầy đời” trong ngành học thuật.

Định nghĩa này gần giống với ý kiến của ông Phan Khôi.

 1. Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Phê chủ biên, Nxb. Từ điển Bách khoa xuất bản năm 2012 định nghĩa:

Học phiệt (dt) Học giả có thế lực chuyên tìm cách đàn áp những tư tưởng học thuật khác để nắm quyền chi phối về học thuật.

Định nghĩa này hoàn toàn giống với tình hình ở Liên Xô trong vụ án di truyền học.

 1. Các bài báo nói trên trích từ Phan Khôi – tác phẩm đăng báo 1930, do Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, Nxb. Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2006.
 • Thật ra, hai chữ “học phiệt” cũng là từ của Trung Quốc, nghĩa là kẻ thao túng học thuật, chứ không phải do Phan Khôi tự nghĩa ra (chú thích thêm của Xưa và Nay)
 • Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam (NXB Tổng hợp TPHCM 2006) của giáo sư Nguyễn Lân trang 862 ghi: “Học phiệt”, dt (H: phiệt: lũng đoạn một ngành hoạt động) kẻ học giả ỷ vào uy thế của mình, đàn áp tư tưởng những người không theo mình; chế độ xã hội chủ nghĩa không cho phép có những học phiệt (chú thích thêm của Blog PhamTon)

Tháng Tư 15, 2017

Giáo sư Văn Tạo và luận thuyết “Công minh lịch sử và Công bằng xã hội”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:25 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 4 năm 2017

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

Giáo sư Văn Tạo

và luận thuyết “Công minh lịch sử và Công bằng xã hội”

Phạm Tuyên

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trang 8 báo Nhân Dân số ra ngày 12/4/2017 đăng thông báo: TIN BUỒN Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin: Giáo sư VĂN TẠO (tức Nguyễn Xuân Đào) sinh năm 1926, quê quán: huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; trú quán P8 – 12A – 16 khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, cán bộ lão thành cách mạng nguyên Viện trưởng Viện Sử học: Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba; huân chương kháng chiếng chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; một Giải thưởng Hồ Chí Minh, hai Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Huân chương Lao động hạng nhất: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đã từ trần hồi 12 giờ 35 phút ngày 10/4/2017. Lễ viếng từ 11 giờ 30 phút; lễ truy điệu và đưa tang lúc 12 giờ 30 phút ngày 13/4 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội, hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

—o0o—

Có lẽ không người dân nào ở một đất nước đầy biến động như nước ta lại không tán thành và mong ước việc thực thi luận thuyết đầy ý nghĩa này.

Giáo sư Văn Tạo, hơn nửa thế kỷ qua, bằng hàng trăm công trình và kiến nghị của mình viết về lịch sửVan tao 4 nước nhà đã được sự đồng tình và đánh giá cao của đông đảo giới Sử học trong và ngoài nước.

Thấm thoát đã qua mười lăm năm kể từ khi luận thuyết “Công minh lịch sử công bằng xã hội” của giáo sư được công bố rộng rãi trên báo Nhân Dân cuối tuần (5/5/1996), đã thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và đặc biệt lớp trẻ. Nhiều nhà Sử học đã cảm thấy bụi thời gian đã che phủ không ít sự kiện và nhân vật góp phần làm nên lịch sử nước nhà, và cảm thấy đã đến lúc phải trả lại lịch sử như nó vốn xảy ra, gạt bỏ những nhận định sai lầm định kiến khi ở không ít quốc gia – trong đó có nước ta – có khi chính một số người tự nhận là viết sử, nhưng đã bóp méo lịch sử theo “lệnh” hoặc theo lợi ích của những nhà cầm quyền.

Tuy nhiên nhận thức đúng là một chuyện, nhưng cũng có những người, để cho an toàn, lại chỉ muốn dừng ở việc nghiên cứu nhưng sự kiện, nhân vật cách đây hàng mấy thế kỷ, mà vẫn còn đắn đo khi đề cập đến những vấn đề của lịch sử cận đại. Sự dè dặt đó khiến cho lớp bụi thời gian, tuy mới gần đây thôi, vẫn chưa được phủi sạch, để lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay không ít băn khoăn, lúng túng, hiểu lầm.

Điều đáng quý ở giáo sư Văn Tạo là ông không chỉ dừng ở việc nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan những dòng họ xưa kia bị quên lãng hoặc đánh giá không đúng (như họ Khúc, họ Trịnh, họ Hồ, v.v..) hay những nhân vật lịch sử như Trần Thủ Độ, Phan Thanh Giản, v.v… mà ông đã mạnh dạn, thẳng thắn đề cập đến những sự kiện, nhân vật lịch sử từ đầu thế kỷ 20 tới nay, trong đó không ít trường hợp bị quy kết, đánh giá không đúng, từ nhóm Tự lực văn đoàn, đến những chuyện manh động hồi đầu Cách Mạng Tháng Tám. Từ những sai lầm trong cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, từ không ít sự kiện “quan ta sát hại quân mình” đến vụ án “Nhân văn giai phẩm”, v.v… Giáo sư Văn Tạo đã thẳng thắn và dũng cảm bàn trực tiếp vào nhiều vấn đề và không ít trường hợp đã giải tỏa được những băn khoăn trăn trở của mọi người, được dư luận xã hội đồng tình.

Nhạc sĩ Văn Cao, người bạn vong niên của tôi, sau bao năm tháng lận đận nay đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhà thơ Lê Đạt, bạn học của tôi hồi học Pháp Lý ở chiến khu Việt Bắc, cuối đời sống trong cô độc và bị định kiến, thì nay cũng đã được tặng giải thưởng Nhà Nước. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ của anh, một tâm sự và cũng là một niềm tin:

“Lịch sử muôn đời duyệt lại

Không ai lừa được cuộc đời!”

Có công minh lịch sử thì mới có công bằng xã hội.

Riêng đối với thân phụ tôi – nhà văn hóa Phạm Quỳnh, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Nam Phong – sau hơn nửa thế kỷ bị kết tội mà không có tòa án nào xét xử rồi bị sát hại, đã bị dìm trong quên lãng. Viện Văn học đã đôi lần đề nghị tổ chức hội thảo để có sự đánh giá thỏa đáng công tội của nhân vật lịch sử này nhưng bị cấp có thẩm quyền bảo thôi vì “chưa phải lúc”(!) Thậm chí có người trong giới văn hóa còn viết báo cho rằng không nên khui lại một vụ án đã có kết luận rồi (!). Thế nhưng đông đảo những nhà văn, nhà sử học của nước ta lại có một cách ứng đối tế nhị nhưng rất hiệu quả: Đó là từ hơn mười năm qua, hàng mấy ngàn trang viết của thân phụ tôi đã được biên tập, giới thiệu một cách khách quan và đúng đắn trên nhiều xuất bản phẩm của các nhà xuất bản uy tín trong cả nước (Nhà xuất bản Văn Học, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Nhà xuất bẳn Tri Thức, Nhà xuất bản Thế giới v.v…)

Tôi thực sự cảm ơn cách ứng xử của giới trí thức nước ta.

Đúng là “Không ai lừa được cuộc đời!

Riêng Giáo sư Văn Tạo thì ông đã viết hẳn một bài về “Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong” (Tạp chí Khoa học và Ứng dựng, Hải Dương 2/2005), và được sự động viên của ông, nhà văn Khúc Hà Linh đã viết sách “Phạm Quỳnh – Con người và thời gian” (Nhà xuất bản Thanh Niên 6/2010).

Tôi thực sự xúc động khi dược dự một cuộc hội thảo trên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương (6/2010) về Học giả Phạm Quỳnh và tạp chí Nam Phong được nghe 15 bản tham luận của các giáo sư Văn học và Sử học, mà người đề dẫn cho buổi hội thảo lại chính là Giáo sư Văn Tạo. Phải chăng khi tổ chức cuộc hội thảo này nhân ngày báo chí Việt Nam, Ban tổ chức đã chứng minh thêm sự đánh giá của đồng chí Trường Chinh khi báo Cờ Giải Phóng chuẩn bị ra số đầu tiên sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 vói việc nhắc tới ba cột mốc của lịch sử báo chí nước ta là: “1917 – Nam Phong – 1932 Phong Hóa- Ngày Nay  và 1945 Cờ Giải Phóng” (Bài viết của nhà báo Thép Mới)

Sau hơn nửa thế kỷ vượt qua những định kiến của một thời “chủ nghĩa lý lịch”, tôi mới dần được chứng kiến sự giải tỏa bước đầu về thân phụ mình. Quê hương tôi (Hải Dương) từ tỉnh cho đến huyện, đến xã đã tự hào nhắc tới “Nhà văn hóa lớn Phạm Quỳnh”, mà người đồng hương quý mến của tôi là Giáo sư Văn Tạo đã góp phần cho sự “công bằng xã hội” đó.

Năm nay Giáo sư Văn Tạo bước sang tuổi 86.

Nhân ngày sinh của Giáo sư (29/4/2011) tôi chân thành chúc giáo sư luôn luôn mạnh khỏe, minh mẫn, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho nền sử học của nước nhà, để lại cho thế hệ sau những công trình ngày càng có giá trị.

Hà Nội 21 tháng 4 năm 2011.

P.T.

Thu Pham Tuyen

Phần cuối bài viết của nhạc sĩ Phạm Tuyên gởi giáo sư Văn Tạo

Sứ mệnh của sử gia và chuyện công minh lịch sử

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:19 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 4 năm 2017.

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

SỨ MỆNH CỦA SỬ GIA VÀ CHUYỆN CÔNG MINH LỊCH SỬ

Trả lời phỏng ván của giáo sư Văn Tạo (Lê Ngọc Sơn thực hiện)

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là nguyên văn bài giáo sư Văn Tạo trả lời phỏng vấn của báo Sinh Viên Việt Nam do Lê Ngọc Sơn thực hiện, đăng trên số báo (26/9-3/10/2011).

Giáo sư Văn Tạo là người đầu tiên sau Đại hội VI của Đảng (1986) đã nêu lên vấn đề cần đánh giá lại Thượng Chi – Phạm Quỳnh theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật, nói rõ sự thật qua bài viết Phạm Quỳnh – Chủ bút báo Nam Phong đăng trong mục Ý kiến trao đổi các trang 9 và 10 báo Khoa học và Ứng dụng Hải Dương số tháng 2/2005.

Giáo sư Văn Tạo đã hai lần được tặng Giải thưởng Nhà nước về nghiên cứu khoa học – kỹ thuật. Lần thứ nhất năm 2000 và lần thứ hai năm 2012 với công trình Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam đồng tác giả với giáo sư Nhật Bản Fugata Moto.

—o0o—

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học đề tài Công minh lịch sử và công bằng xã hội, xuất phát từ bài báo cùng tên cách đây 15 năm trên báo Nhân Dân của G.S Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học (Viện  KHXH VN). Sinh Viên Việt Nam đã có dịp trở lại vấn đề này với ông.

Trải qua bao cuộc bể dâu…

Thưa GS Văn Tạo, ông đến với nghề sử như thế nào? Xuất phát từ điều gì mà cuộc đời làm công việc nghiên cứu lịch sử của ông lại xoay quanh chuyện “giải oan cho các nhân vật trong lịch sử”?

Tôi bắt đầu làm sử từ năm 1954, đến nay, đã gần 60 năm. Từ dạo ở Tân Trào-Việt Bắc đã làm, về tiếp quản Thủ đô thì chuyên làm cho đến tận bây giờ, không làm nghề gì khác cả. Say sưa với nghề, nhưng đồng thời cũng rất băn khoăn, vì lịch sử dân tộc ta rất hào hùng, có nhiều cái hay, nhưng uẩn khúc cũng lắm, oan khuất cũng nhiều. Có những bất công đem cái hoạ đến cho hàng vạn người chứ không phải chỉ một người. Như vậy để thấy rằng, tôi chọn lĩnh vực nghiên cứu này là xuất phát từ sự bức xúc của nghề nghiệp. Đồng thời, đó là cái tâm của mình đối với con người. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trước đây đã từng nói với tôi: “Tất cà là do con người và vì con người”.

 Riêng tình huống nghiên cứu về công tội của nhà Trịnh hay nhà Mạc cũng là điều gây tranh cãi bấy lâu nay trong giới nghiên cứu sử học, chưa nói đến dân gian. Dưới con mắt của ông, bức màn lịch sử này cần được nhìn nhận thế nào?

Ví dụ về “có công thành có tội” thì rất nhiều, điển hình là nhà Trịnh. Vua Lê được Chúa Trịnh giúp. Vua Lê (thời Lê mạt) ươn hèn, Chúa Trịnh giỏi nên có những cái lấn át là điều khó tránh khỏi. Người ta nói rằng: “Lê tồn, Trịnh tại-Lê bại, Trịnh vong”. Không có Trịnh thì không còn Lê. Nhà Mạc đã vùng lên để diệt Lê, diệt Trịnh làm vua (khi Lê-Trịnh suy vong), thì người đời quy cho là ngụy. Họ Trịnh giữ được vai trò phù Lê nên mới cai trị đất nước mấy trăm năm như thế. Nếu đất nước cứ bùng nhùng trong khủng hoảng, mà không dám làm như Hồ Quý Ly, như Mạc, hay như Tây Sơn, dám xoá bỏ cái lạc hậu đi thì không tiến lên được. Cố GS Trần Quốc Vượng và tôi cùng cho rằng: “Nếu nhà Mạc không bị cuối đời sai, con cháu yếu đi, thì đã có thể làm như Minh Trị ở Nhật Bản”. Tóm lại, lịch sử là cần phải nói rõ, ai có tội, ai có công, công-tội cụ thể như thế nào là phải công minh.

Đất nước trải bao “cuộc bể dâu”, vậy trong con mắt của người làm sử như ông, “những điều trông thấy” là gì?

Dưới con mắt người làm nghề nghiên cứu lịch sử, mọi thứ cần phải được minh định công tâm, và khi thấy có nhiều uẩn khúc thì phải minh tường nó. Thí dụ như trường hợp họ Mạc. Trong thực tế, đây là một dòng họ có cống hiến lớn cho đất nước, nhưng lịch sử bảo người ta là Nguỵ. Nhà Trịnh diệt nhà Mạc, đuổi lên Cao Bằng, nhà Trịnh thắng, nhà Mạc chạy, nhưng họ đã giết không biết bao nhiêu người và họ truy cho đến cùng. Nếu giữ họ Mạc thì ở đâu cũng chết, cho nên những người họ Mạc phải đổi họ. Và một họ Mạc phải đổi thành hơn 20 họ. Có bộ phận chạy vào Thanh Hoá đổi thành họ Phạm, lại sợ bị lộ nên chạy tiếp vào Nghệ An, đổi thành họ Phan. Một bộ phận chạy vào Quảng Nam, đổi thành họ Hoàng như cụ Hoàng Diệu; hay là họ Vũ nhà GS Vũ Đình Cự. Giờ có anh Vũ Bằng (làm Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước), cũng chính là gốc gác họ Mạc. Tôi biết những điều này vì bố anh Vũ Bằng là ông Vũ Tiến Liễu, từng giữ cương vị Vụ trưởng ở Bộ Ngoại giao, khi còn sống, ông đã cùng tôi dự giỗ họ Mạc ở Nam Sách (Hải Dương)-quê hương Mạc Đĩnh Chi. Ông có kể tôi nghe về dòng họ nhà mình là họ Mạc, phải chuyển thành họ Vũ. Nhưng phải giấu thật kỹ, nên lúc làm nhà thờ, phải chôn một câu đối vào trong tường. Sau này xây lại nhà thờ, lấy ra được, mới biết đã từng là nhà Mạc. Đau khổ đến nỗi, đổi họ hai, ba lần…

Sứ mệnh của người làm nghề sử

Nhưng để minh oan được cho những điều oan khuất trong lịch sử chẳng phải là chuyện dễ dàng gì?

Đúng vậy. Để công minh lịch sử đòi hỏi phải xem xét lại lịch sử, mà để xem xét lại thực sự rất phức tạp. Ví dụ, bà Dương Vân Nga là người nổi tiếng của dòng họ Dương (hiện dòng họ này ở Bắc Ninh). Những người ủng hộ bà bảo bà không chịu ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến. Bà là vợ Đinh Tiên Hoàng, sau trở thành Hoàng hậu của vua Lê Đại Hành. Khi vua Đinh bị giết, con bà là Đinh Toàn còn nhỏ, Dương Vân Nga đã lấy long bào khoác lên vai Lê Hoàn, về sau trở thành vợ Lê Hoàn. Thế là về sau, sử sách phong kiến đã xoá công lao của bà. Sử phong kiến bảo bà là “bất trung” chồng chết lại bỏ con đi lấy người khác. Còn người đời bảo bà là “bất trinh”, vì lấy hai vua. Nhưng tôi và nhiều nhà sử học khác đều cho rằng, lúc bấy giờ, bà làm vậy là trung kiên và mưu trí. Nếu không nhà Tống sang xâm lược, chắc chắn sẽ đánh chiếm nước ta. Lúc bấy giờ Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn cầm quân. Vua Đinh bị giết. Có hai đại thần là Đinh Điền và Nguyễn Bặc kiên quyết chống Lê Hoàn và đòi đưa Đinh Toàn lên. Đinh Toàn lên làm vua khi mới 8-9 tuổi, đương lúc quân Tống xâm lược, triều đình rối ren. Trong khi đó, Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn có khả năng đuổi được giặc Tống. Dương Vân Nga ủng hộ Lê Hoàn, thì đất nước mới được yên.

Trong gia phả nhà họ Đỗ bây giờ, lên án bà Dương Vân Nga. Bởi vì nhà họ Đỗ có ông Đỗ Thích, với truyền thuyết dựa trên câu sấm rằng: “Đỗ Thích thí Đinh Đinh, Lê gia xuất thánh minh”, tức là Đỗ Thích giết hai cha con vua Đinh thì mới xuất hiện ông Lê Hoàn là “thánh minh”. Nên họ Đỗ bảo rằng: “Đỗ Thích chẳng làm gì cả, làm vua không được, làm quan chẳng xong, sao lại đi giết vua?”; “Chẳng có quyền thế, chẳng có tên tuổi lại đi giết những hai đời vua?”. Lịch sử nói rằng, khi hai vua bị giết, Đỗ Thích trèo lên mái ẩn nấp, nhưng bị bắt và đem ra băm vằm làm mắm. Họ Đỗ phủ nhận điều này. Nhưng lúc ấy giờ, nếu không đổ tội cho Đỗ Thích thì đổ cho ai? Họ Đỗ thì lại bảo chính Lê Hoàn và Dương Vân Nga âm mưu giết 2 vua Đinh. Đó, như vậy mới thấy lịch sử rắc rối. Thế cho nên, làm về “Công minh lịch sử” không dễ gì mà thuyết phục được. Đó chỉ là một ví dụ điển hình trong vô vàn thí dụ.

Theo ông, tại sao công minh lịch sử lại dính dáng đến “công bằng xã hội”?

Tôi nhận được sự ủng hộ không phải là dễ dàng hay ngẫu nhiên. Những người ủng hộ thấy rằng, điều này sẽ giúp dân tộc đoàn kết hơn, khôi phục danh dự cho những người bị oan khuất trong lịch sử, để cùng bắt tay nhau xây dựng một xã hội không còn những oan khuất như vậy. Nhiều học giả ủng hộ vì đây là việc có lợi cho dân, cho nước để cứu vớt hàng vạn người đau khổ như họ Mạc, buồn bã như họ Trịnh. Họ Trịnh cống hiến như vậy, nhưng cho đến giờ, từ Bắc chí Nam không có một đường phố nào mang tên họ Trịnh. Có người phản biện rằng có Trịnh Hoài Đức, tôi nói Trịnh Hoài Đức là người Hoa kiều. Nhà Mạc thì đã có phố Mạc Đĩnh Chi, Mạc Thị Bưởi, họ Khúc có Khúc Hạo, chứ tìm cả nước chưa có con đường nào đặt tên người họ Trịnh. Chỉ bởi vì họ Trịnh đã từng lấn át vua Lê. Sở dĩ họ Trịnh không được trọng vì họ Nguyễn lên, lật đổ họ Trịnh. Họ Nguyễn cai trị bao nhiêu năm chống họ Trịnh không thể lộ mặt ra được. Mặc dù đời con cháu ăn nên làm ra, nhiều người ra nước ngoài và thành công, họ gặp tôi và yêu cầu khôi phục danh dự dòng họ. Trước đây không hề có di tích lịch sử nào của họ Trịnh được xếp hạng cấp quốc gia. Sau khi tôi làm xong việc minh oan cho nhà Trịnh, di tích “Phủ Chúa” đã được xếp hạng.

Trong đời làm sử của mình, triết lý mà ông muốn theo đuổi là gì?

Đạo làm nghề sử của tôi chính là ở đây. Lịch sử có công minh thì xã hội mới công bằng. Muốn cho đoàn kết, cùng nhau xây dựng một xã hội đẹp đẽ thì phải có công bằng. Công là công, tội là tội. Những người có “thế” có thể biến “tội” thành “công”, có người công ít, tội nhiều lại biến thành công nhiều, tội ít. Tôi mong muốn làm cho lịch sử được công minh. Nói đúng thì xã hội mới công bằng. Người ta có công hoặc có tội thế nào, nói đúng như vậy, không nói quá.

Theo ông, điều gì là quan trọng nhất đối với một sử gia?

Đó chính là chữ Tâm. Tôi đã đến rất nhiều nước và nhận thấy, cái tâm của người làm sử là điều đáng quý nhất. Lịch sử dân tộc hào hùng như vậy, nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều oan khuất, uất ức, những cái giữa người với người mà không công bằng, nên vẫn trì trệ. Tấm lòng đem khoa học phụng sự xã hội là quan trọng nhất. Làm sử là phải vì dân tộc, vì con người. Tôi thương họ Mạc đến mức phải khóc lên. Có nhiều gia đình đã chia sẻ với tôi: “Tổ tiên tôi, cả đời chúng tôi…đều phải khóc, vì chúng tôi là con cháu họ Mạc. Con cháu chúng tôi ra đời bị người ta khinh”. Nếu không vì cái tâm, vì con người, không hy sinh mình chắc chắn sẽ không thể làm được đâu.

Ông có thấy rằng, khi làm những vấn đề khó khăn thế này, thì chẳng khác gì đang “cõng đá” không?

Đúng! Ông Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng rất ủng hộ tôi, và bảo tôi là nhà sử học khách quan, trung thực, chân chính. Phần thưởng của tôi là được mọi người ghi nhận cái tâm của mình. Với tôi, đấy là phần thưởng xứng đáng. Cá nhân tôi không màng đến bất cứ điều gì hay bất cứ sự ưu đãi nào. Đời làm sử của tôi rất nhiều gian truân, nhưng tôi yêu nó…

Để người trẻ thích học sử Việt

Dưới con mắt sử gia, ông có thể giải thích, vì sao người Việt anh hùng là như vậy nhưng vẫn chưa hề có sự bứt phá vươn lên. Ngoái nhìn lịch sử, so với các nước khác, thì người Việt mình còn thiếu điều gì?

Nếu nói về tính cách, con người nào, dân tộc nào cũng đều có mặt tốt, mặt xấu. Không có ai hết sức đẹp đẽ cả. Trong lịch sử, sử gia Trần Trọng Kim từng viết: Con người Việt Nam yêu nước, chống ngoại xâm, cần cù lao động. Nhưng mặt khác cũng có tính xấu như khôn lỏi, thù vặt…Bây giờ, tệ tham nhũng phổ biến, cũng là thói xấu của người Việt chứ trốn đi đâu được.

Thực tế là bây giờ, nhiều người trẻ không thích sử, đi theo nghiệp sử cũng chẳng mấy người mặn mà. Theo ông thì vì sao?

Nhiều người hỏi làm sao người trẻ hiện nay không thích sử, tôi nói vì sử của ta chưa nói lên được hết sự thật. Tại sao giới trẻ rất thích đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, vì nó rất thật. Người trẻ không thích sử có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa có cách dạy sử đúng sự thật và đủ cuốn hút.

Vậy theo ông, điều quan trọng nhất để giới trẻ thích học sử là gì?

 Thứ nhất, bản thân sử phải đáp ứng yêu cầu của giới trẻ. Học là phải vào đầu được, nhận thức được. Sử phải nói thật, thật mới hay.

Thứ hai, viết sử phải hấp dẫn, giảng phải lôi cuốn. Không nên dạy sinh viên những thứ mà giảng viên không tin những điều họ dạy là đúng, nói gì đến sinh viên tin và thích.

Thứ ba, phải dân chủ, không hiểu thì được hỏi, không đồng ý, được phản bác. Có thế mới là dạy và học tích cực được. Có thể hỏi sai. Hiểu sai, nhưng hỏi được thì mới hiểu đúng. Với lòng ham muốn được học điều hay, điều mới, thì con người chắc chắn sẽ có mong muốn và ham thích học sử.

Xin cảm ơn ông!

 

Châm ngôn về cuộc sống của tôi

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:13 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 4 năm 2017.

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

 

CHÂM NGÔN VỀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

(Bài trên tạp chí Mặt trận số 92, 6/2011)

Giáo sư Sử học Văn Tạo là cộng tác viên rất thân thiết của tạp chí Mặt Trận. 85 tuổi đời, ông vẫn thường xuyên gửi bài và góp những ý kiến bổ ích cho Tạp chí Mặt Trận.

Tạp chí Mặt Trận xin giới thiệu đến bạn đọc châm ngôn sống của ông.

Ban biên tập

Tạp chí Mặt Trận

 1. Tôi rất ghét sống theo kiểu “trâu kéo mía”, vật lộn suốt ngày mà bốn chân không thoát ra khỏi được cái vòng tròn luẩn quẩn. Nếu ngày hôm nay tôi không học tập, hiểu biết được gì hơn hôm qua, nếu ngày mai tôi khônVan tao 2g hiểu biết, học tập được gì hơn hôm nay, thì đó là tôi đã đánh mất đi cái quý giá nhất là “trí tuệ” mà “trời đã phú cho con người” (khác con vật).
 2. Đi vào khoa học và cách mạng, tôi tự coi mình là một chiến binh, mà đã là chiến binh thì phải: “Bất cứ ở nơi nào (trong nước hay ngoài nước, thành thị hay nông thôn…), chỗ nào (thuận lợi hay khó khăn, an toàn hay nguy hiểm…), lúc nào (đêm cũng như ngày, sớm cũng như tối, no cũng như đói…) đều phải “Tự tìm lấy trận địa để phát huy hỏa lực”.
 3. Trong khoa học cũng như làm cách mạng, đều phải “tự lực cánh sinh, chống ỷ lại”. Châm ngôn mà bà nội tôi dạy tôi từ khi tôi còn nhỏ là:

Ở đời, không nên mượn hơi ai mà thở”.

Tôi đã đi khắp trong nước và nửa vòng thế giới nhưng không thấy một ngôn ngữ nào khác có câu châm ngôn như vậy.

Vui, cười là thuốc tiên cho sức khỏe và cuộc sống”.

Cuộc đời gian truân nhưng khỏe, trẻ của tôi chính là nhờ khẩu hiệu như vậy. Tôi rất thích thú khi đọc thấy một phương châm sống của phương Tây: “Hãy coi cuộc sống như tấm gương soi. Soi gương đời”. Ta cười – nó cười với ta. Ta mếu – nó mếu với ta. Ta khóc – nó khóc với ta. Vậy thì hãy vui, cười nhiều hơn là mếu, khóc” (dầu “mếu, khóc” trong cuộc đời là khó tránh khỏi).

 1. Trong “lập thân, xử thế”, tôi tâm đắc một điều:

Giầu sang – chết cũng lấp vùi

Cái hơn: Để lại cho đời mai sau!

Giàu sang – có lúc như :

« Hạng Vũ anh hùng – hạn ngộ « Thiên Không » nhi táng quốc.

« Thạch Sùng cự phú – hạn thành « Địa Kiếp » tất vong gia » (Tạm dịch : Anh hùng Hạng Vũ rủi gặp sao « Thiên Không » cũng mất nước. / Nhà giàu Thạch Sùng dính hạn sao « Địa Kiếp » phải tan nhà.)

Sao bằng : « Lý Bạch, Đỗ Phủ – Thơ để ngàn đời. Tư Mã Thiên – Sử để vạn năm ».

ĐỜI và HOA

Ngày 26/11/2000

Nhận giải thưởng Nhà Nước lần I được tặng hoa.

(Lần II năm 2012)

Đất nước đẹp giàu, hoa nhiều, đời đẹp,van tao 3

Hoa đẹp cho đời, đời vun xới cho hoa.

Đời có đẹp thì hoa đời mới đẹp

Đời đẹp hơn hoa, hoa mới đẹp cho đời.

Đạo đức ở đời : hương sắc của hoa tươi.

Kém hương sắc, hoa đời đâu có đẹp ?

Đòi giàu sang hẳn hoa thì không hiếm!

Điều cầu mong ; hoa làm đẹp cho đời

Trát phấn, tô son, hoa đâu giúp đời tươi ?

« Lịch sử công minh »,

hoa được đời kiểm nghiệm

Đời giả dối, hoa sao mà đẹp được !

Hoa giả một lần, đời thật đẹp ngàn năm.

Văn Tạo

Tháng Tư 4, 2017

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 4 năm 2017)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:32 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 1 tháng 4 năm 2017.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/3/2017:

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin

* Trước đó, sáng 20-3, lễ đón chính thức Tổng thống R.Ríp-lin và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì lễ đón. Cùng dự lễ đón, về phía Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Đại sứ Việt Nam tại I-xra-en Cao Trần Quốc Hải, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Công thương Cao Quốc Hưng… Về phía I-xra-en có: Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam M.E.Sa-ha và các thành viên Đoàn đại biểu I-xra-en thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

* Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Đại sứ Việt Nam tại I-xra-en Cao Trần Quốc Hải và lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Về phía I-xra-en có Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam cùng các quan chức cấp cao của I-xra-en.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống I-xra-en, Phu nhân cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao I-xra-en thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của các vị lãnh đạo I-xra-en trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống I-xra-en bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, bày tỏ ngưỡng mộ quyết tâm đấu tranh, bảo vệ độc lập dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Tổng thống R.Ríp-lin đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong những năm qua, tin tưởng rằng hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ, doanh nghiệp hai nước sẽ đưa quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển nhanh hơn nữa. Hai nhà lãnh đạo trao đổi cụ thể và bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, đào tạo… và khẳng định quyết tâm tăng cường, phát triển hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí coi kinh tế là trọng tâm và đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương thời gian tới. Hai bên thống nhất cần khai thác tối đa tiềm năng và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên ba tỷ USD trong những năm tới. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết đẩy nhanh đàm phán tiến tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – I-xra-en, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, địa phương hai nước hợp tác trực tiếp nhằm xúc tiến trao đổi thương mại – kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực, công nghệ thông tin – điện tử – truyền thông, xử lý nước… Tổng thống I-xra-en cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý và làm sạch các vùng đất bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, văn hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch… cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Về chính trị, hai bên nhất trí cần tăng cường tiếp xúc các cấp, khuyến khích quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các địa phương, các bộ, ngành, phát huy vai trò hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên chính phủ, tham vấn chính trị…

Hai bên trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông, khu vực Trung Đông cũng như các vấn đề quốc tế, nhấn mạnh hợp tác có vai trò quan trọng và là xu thế để duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Việt Nam tái khẳng định chủ trương giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam mong muốn sớm có hòa bình tại Trung Đông, do đó Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm mang lại hòa bình cho khu vực này trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Liên hợp quốc… nhằm đi đến giải pháp toàn diện, công bằng, bền vững, tiến tới thành lập một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập, có chủ quyền, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước I-xra-en.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của mình, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước Trung Đông, trong đó có I-xra-en, mong muốn đưa quan hệ Việt Nam – I-xra-en đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và I-xra-en, vì hòa bình, hữu nghị ở khu vực Trung Đông và Đông – Nam Á cũng như trên thế giới.

Tổng thống I-xra-en cảm ơn lòng mến khách, sự đón tiếp trọng thị, những tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn. Nhân dịp này, Tổng thống I-xra-en trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hữu nghị chính thức I-xra-en. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/3/2017:

Hoạt động của Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin tại Hà Nội

Sáng 21-3, tại Hà Nội, Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – I-xra-en, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Ðại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam tổ chức. Tham dự Diễn đàn, có hàng trăm doanh nghiệp (DN) của hai nước hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sạch, an ninh mạng, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, nước sạch,…

Tại diễn đàn, Tổng thống I-xra-en R.Ríp-lin nhận định, Việt Nam có nền kinh tế thị trường đang phát triển nhanh chóng và với tốc độ ổn định, đồng thời bày tỏ I-xra-en mong muốn trở thành một phần của sự phát triển này. Cho rằng mỗi quốc gia và thế giới đang phải đối mặt nhiều thách thức, nhưng Tổng thống R.Ríp-lin tin tưởng, hai quốc gia mà trực tiếp là các DN I-xra-en và Việt Nam hợp tác cùng nhau có thể giúp hai bên vượt qua các thách thức đó, cùng nhau phát triển, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục…

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, nhiệt liệt chào mừng Tổng thống I-xra-en và đông đảo các DN tới dự sự kiện đầy ý nghĩa này, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ mong muốn, bên cạnh các nhà sản xuất của I-xra-en sang Việt Nam hợp tác, đầu tư, Việt Nam cũng chào đón các nhà tư vấn, tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm tới tìm kiếm cơ hội làm ăn. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ hai bên sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý tốt nhất, thuận lợi nhất để phục vụ cho nhu cầu hợp tác của DN và doanh nhân hai nước.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) phối hợp Cơ quan Hợp tác và Xuất khẩu quốc phòng I-xra-en (SIBAT) tổ chức Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam – I-xra-en. Dự lễ khai mạc, có Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tại diễn đàn, hai bên giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng giữa hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam và I-xra-en còn rất lớn; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – I-xra-en.

* Trước đó, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin bên lề Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam – I-xra-en.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ðoàn đại biểu cấp cao Nhà nước I-xra-en do Tổng thống R.Ríp-lin dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, Tổng thống R.Ríp-lin cùng Ðoàn đã tới đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/3/2017:

Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin thăm tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22-3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân đến thăm tỉnh Quảng Ninh, tham quan vịnh Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã thông tin tới Đoàn về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, địa chất của vịnh Hạ Long và con người Quảng Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống I-xra-en R.Ríp-lin, Phu nhân và Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng thống I-xra-en R.Ríp-lin bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Quảng Ninh, nơi có vịnh Hạ Long – Di sản và Kỳ quan thiên nhiên thế giới; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP Hạ Long dành cho Đoàn.

* Nhân dịp Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, tối 22-3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc hữu nghị “I-xra-en – Việt Nam”, do nhạc trưởng, nghệ sĩ người I-xra-en và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Tới dự, có Tổng thống I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân; Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam E.Sa-ha; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 24-3, Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân thăm Dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco Tam Đảo, do Tập đoàn Vingroup triển khai tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe giới thiệu về dự án, Tổng thống và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao I-xra-en đã trực tiếp tham quan khu nhà kính, xem quy trình gieo trồng, thu hoạch, đóng gói nông sản của VinEco. Với quy mô 78 ha, hiện nay, sản lượng rau của VinEco Tam Đảo cung cấp cho thị trường khoảng 10 tấn/ngày. Khu nhà kính VinEco Tam Đảo có diện tích 5,5 ha, sử dụng công nghệ nhà kính của Teshuva Agricultural Projects (TAP, I-xra-en).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/3/2017:

Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Tối 25-3, Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Trong những ngày thăm, làm việc tại Việt Nam, Tổng thống R.Ríp-lin đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến. Tổng thống R.Ríp-lin đã đi thăm một số tỉnh, thành phố; cùng các lãnh đạo địa phương chứng kiến lễ ký các bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước về nghiên cứu và phát triển công nghệ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng… Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên khẳng định nỗ lực tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo; cam kết đẩy nhanh đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – I-xra-en. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/3/2017:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp; Thủ tướng Chính phủ đón, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long

Tuyên bố chung Việt Nam – Xin-ga-po

 1. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 24-3-2017. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã dự lễ đón, hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Lý Hiển Long đã đặt hoa tại Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao Thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo chấp thuận chủ trương thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của Ngân hàng UOB và lễ ký các văn kiện: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương và Tập đoàn Sembcorp về Phát triển Dự án Tuốc-bin khí hỗn hợp Dung Quất 2; Bản ghi nhớ về việc Phát triển Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp; Bản ghi nhớ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Xin-ga-po và Quỹ quốc tế Xin-ga-po; Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam; Bản ghi nhớ về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Xin-ga-po tại tỉnh Quảng Trị giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp và Becamex.
 3. Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cùng nhìn lại quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua và hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2013. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác không ngừng được thúc đẩy thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các lãnh đạo và quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền của Xin-ga-po, giữa hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên bày tỏ hài lòng về hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực giáo dục và nâng cao năng lực. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, Xin-ga-po tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ của Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Xin-ga-po, gồm những khóa học của các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Thỏa thuận về chương trình nghiên cứu và chương trình nghiên cứu theo chuyên đề dành cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản (giai đoạn 2017 – 2019) vừa được gia hạn vào tháng 10-2016.
 4. Hai Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển giữa hai Quốc hội và nhất trí hợp tác quốc hội là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Xin-ga-po nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Xin-ga-po trong năm 2017 và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Xin-ga-po – Việt Nam.
 5. Hai Thủ tướng hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam và hoan nghênh sự gia tăng đầu tư của Xin-ga-po. Thủ tướng thừa nhận tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường kết nối các doanh nghiệp và tạo điều kiện thúc đẩy giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp. Hai Thủ tướng cũng nhất trí các cơ quan liên quan của hai bên tăng cường hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật và kiểm định về tiêu chuẩn đối với những sản phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm.
 6. Hai Thủ tướng khẳng định, Khu Công nghiệp Việt Nam – Xin-ga-po (VSIP) là biểu tượng vững chắc của quan hệ kinh tế song phương. Hai Thủ tướng nhất trí, trong bối cảnh Việt Nam đạt tiến bộ mạnh mẽ về các chuỗi giá trị, các công ty của Xin-ga-po sẽ có thêm cơ hội tham gia những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thành lập các khu công nghệ cao. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thành lập thêm các VSIP ở Việt Nam trên cơ sở tiềm năng thương mại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Xin-ga-po tham gia các dự án đầu tư theo hình thức công tư (PPP) tại các lĩnh vực như cảng biển, sân bay, cầu – đường cũng như quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.
 7. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cơ quan tài chính Xin-ga-po trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang phát triển tại Việt Nam. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Xin-ga-po sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại giữa Việt Nam và các nước Đông – Nam Á.
 8. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Xin-ga-po đạt những bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển thành quốc gia thông minh. Hai Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác phát triển thành phố thông minh và hiện đại hóa đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong cuộc sống và quản lý đô thị, giao thông và môi trường. Hai Thủ tướng mong muốn Xin-ga-po và một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hợp tác chặt chẽ hơn nữa.
 9. Hai Thủ tướng chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc hỗ trợ xử lý và tái chế, tái sử dụng nước thải; bảo vệ và quản lý môi trường các khu du lịch và dải ven bờ.
 10. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và hợp tác đào tạo ngoại ngữ, tay nghề cho lao động Việt Nam.
 11. Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Xin-ga-po về hợp tác tư pháp (tháng 2-2017).
 12. Hai Thủ tướng hoan nghênh việc mở rộng Hiệp định hàng không song phương vào tháng 1-2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với Thủ tướng Lý Hiển Long rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường kết nối hàng không, tăng lượng khách và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước và với nước khác. Hai Thủ tướng mong muốn các cơ quan hàng không tiếp tục hợp tác tự do hóa Hiệp định hàng không.
 13. Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng kể từ khi ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng năm 2009. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm cấp cao, các cơ chế tham khảo, các hoạt động song phương giúp tăng cường tình hữu nghị và lòng tin giữa hai bên cũng như trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), ADMM+. Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh đề nghị của Việt Nam về việc tăng cường hợp tác giữa các trung tâm của Việt Nam với Trung tâm Kết nối thông tin của Hải quân (IFC) và Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực (RHCC) của Xin-ga-po.
 14. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung như an ninh biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng Lý Hiển Long tái khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 38 trong năm 2017 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ sáu trong năm 2018. Xin-ga-po sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm.
 15. Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của việc hội nhập khu vực sâu rộng và kết nối kinh tế. Hai bên cho rằng, tiến trình này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết thương mại tự do và tiếp tục tham gia các sáng kiến khu vực như Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) và Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP). Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác nhằm tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Lý Hiển Long tái khẳng định Xin-ga-po ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 cũng như tiếp tục hợp tác với Việt Nam xác định chương trình nghị sự và ưu tiên của APEC sau những mục tiêu Bô-go 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.
 16. Hai Thủ tướng đánh giá cao và đề nghị các quan chức của hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như tại ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc. Hai Thủ tướng hoan nghênh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN vào năm 2017 và nhất trí củng cố, phát huy đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh liên kết, nâng cao hiệu quả của bộ máy và cơ chế của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực của các quốc gia ASEAN để ứng phó những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai Thủ tướng ghi nhận những thách thức truyền thống và phi truyền thống xuyên quốc gia gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở nhiều nước. Hai Thủ tướng cũng ghi nhận những vấn đề môi trường như khói bụi, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm biển là những thách thức nêu trên và trên tinh thần đó, hai Thủ tướng cam kết phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ của ASEAN để giải quyết thỏa đáng những vấn đề này.
  17. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tuân thủ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ khung Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để tạo điều kiện sớm đạt được COC. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò tích cực của Xin-ga-po trên cương vị điều phối viên Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN – Trung Quốc và khẳng định, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Xin-ga-po để tăng cường hơn nữa quan hệ lâu đời và cùng có lợi giữa ASEAN và Trung Quốc.
 17. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo mà phía Việt Nam dành cho đoàn và trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Xin-ga-po vào thời gian thuận tiện.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/3/2017:

Hoạt động của Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long tại TP Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 22-3, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng CH Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phu nhân cắt băng khánh thành Tòa nhà Mapletree Business Central (MBC). Cùng dự, có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

MBC là tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên do tập đoàn Mapletree của Xin-ga-po đầu tư tại Việt Nam, tọa lạc tại khu phức hợp Saigon South Place (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Tòa nhà có tổng diện tích sàn 28.384 m2, tỷ lệ lấp đầy cao với đối tượng khách thuê là những tập đoàn quốc tế và trong nước. Hiện tập đoàn Mapletree sở hữu và quản lý khối tài sản trị giá hơn một tỷ đô-la Xin-ga-po tại nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, gồm khu phức hợp, văn phòng, bán lẻ, công nghiệp, kho vận, nhà ở và căn hộ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bắc Ninh.

Cùng ngày, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tham quan phòng trưng bày tại văn phòng Mapletree và tham quan Co.op Xtra, đại siêu thị do Saigon Co.op hợp tác với NTUC FairPrice (nhà bán lẻ lớn của Xin-ga-po) tại trung tâm thương mại SC Vivo City.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 24-3, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong những ngày ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghiệp, công nghệ thông tin… Hai bên đã ra Tuyên bố chung khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Xin-ga-po. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trước đó, sáng 24-3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tại Hà Nội, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long tiếp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Xin-ga-po đối với lĩnh vực hợp tác đầu tư giữa hai bên. Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long khẳng định sẽ tham gia Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời cho rằng, hiện nay giữa Xin-ga-po và Đà Nẵng đã có những chuyến bay thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch và trao đổi thương mại hai chiều; tin tưởng chính quyền thành phố dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho dự án Khu công viên phần mềm của Tập đoàn Sembcorp (Xin-ga-po) đã được phê duyệt đầu tư tại Đà Nẵng.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp kiến Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với Xin-ga-po trong các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển cây xanh, xây dựng thành phố thông minh, đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao kết quả các dự án hợp tác mà các nhà đầu tư Xin-ga-po đang triển khai tại Hà Nội; khẳng định Xin-ga-po mong muốn hợp tác với Hà Nội để đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp phần mềm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/3/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát mô hình công nghệ điện rác – WTE tại Hà Nam

Sáng 18-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ thị sát mô hình công nghệ điện rác – WTE (CNĐR) tại Nhà máy Cơ khí Chế tạo thiết bị môi trường của Công ty TNHH Thủy lực – Máy (HMC) ở Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi thị sát, lãnh đạo HMC cho biết: Công nghệ xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu ô-xy tạo ra khí gas tổng hợp (syngas) làm nhiên liệu chạy máy phát điện đã được khảo nghiệm thành công. Trong đợt chạy khảo nghiệm từ ngày 21-9 đến 25-10-2016, nhà máy đã vận hành có tải dây chuyền từ xử lý, chuyển hóa rác thải thành khí gas tổng hợp để phát điện theo CNĐR với sự phối hợp chặt chẽ và giám sát trực tiếp của các cơ quan quản lý nhà nước để khảo nghiệm công nghệ. Nhà máy đã tiếp nhận và xử lý sạch 208 tấn rác thải rắn không phân loại do Công ty Môi trường đô thị Hà Nam cung cấp; sản phẩm khí gas tổng hợp từ rác được sử dụng để chạy ba tổ máy phát điện công suất 550 KVA, 680 KVA, thắp sáng cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng chung quanh hàng rào của nhà máy liên tục trong 12 tiếng/ngày (trong 10 ngày) và 12 tiếng/ngày (7 ngày liên tục) cho Khu công nghiệp Đồng Văn. Đặc điểm của công nghệ WTE là không cần phân loại rác từ đầu nguồn, dây chuyền khép kín, không tốn quỹ đất để chôn lấp, không phát thải thứ cấp…

Phát biểu ý kiến tại buổi thị sát, Thủ tướng đánh giá cao tập thể cán bộ, kỹ sư của công ty đã dành nhiều công sức nghiên cứu công trình và bước đầu thực nghiệm thành công CNĐR, mở ra tương lai đầy hứa hẹn về việc áp dụng rộng rãi mô hình này. Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần hỗ trợ dự án này của các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam. Thủ tướng cho rằng, CNĐR góp phần quan trọng xử lý chất thải rắn, hữu cơ và vô cơ – vấn đề nóng bỏng, một bài toán chưa có lời giải ở Việt Nam. Trước thực trạng chôn lấp bãi rác vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương, Thủ tướng yêu cầu cần thúc đẩy chương trình khoa học, tiến bộ kỹ thuật này, sớm nghiệm thu, áp dụng vào thực tiễn để bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm ngân sách nhà nước, mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước. Thủ tướng nhìn nhận, đây là công trình sáng tạo của trí tuệ Việt Nam, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta khi mà hiện nay, xử lý rác thải chủ yếu bằng cách chôn lấp. Đối với các cán bộ khoa học thì đây là bài học kinh nghiệm tốt giữa lý thuyết và cuộc sống. Đừng để tình trạng chúng ta bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng để nghiên cứu nhưng đề tài đó nằm ở hộc bàn mà chưa đưa vào sản xuất.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, tỉnh Hà Nam: Cần tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để công ty tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ vận hành thí nghiệm thành công và đưa CNĐR vào sản xuất thương mại, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế; xem xét để công nhận công nghệ và thiết bị ở một số khâu để có thể báo cáo đưa vào sản phẩm thương mại. Trước mắt, tỉnh Hà Nam có thể xem xét cung ứng một phần lượng rác thải của tỉnh cho nhà máy; các bộ, ngành và tỉnh cần cử cán bộ để giám sát cùng với nhà máy công nghệ này. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giúp đỡ công ty để hoàn thiện thủ tục được công nhận sở hữu trí tuệ CNĐR và chứng chỉ công bố tiêu chuẩn CNĐR theo đúng quy định. Tạo hàng rào pháp lý bảo vệ công nghệ, hỗ trợ thủ tục để bộ có thể cấp giấy chứng nhận bản quyền công nghệ tốt hơn. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công ty lập hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ môi trường CNĐR; so sánh hiệu quả phương pháp chôn lấp chất thải rắn với CNĐR. Bộ Công thương, nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thẩm định cụ thể, nếu chất lượng điện ổn định, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì ngành điện hướng dẫn công ty lập hợp đồng mua bán điện, thủ tục đấu nối thuận lợi để hòa vào lưới điện quốc gia theo quy định; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đưa vào danh mục hàng trong nước đã sản xuất được. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá hiệu quả kinh tế, từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ đối với đơn vị nghiên cứu, ứng dụng sản xuất từ công nghệ này; có chính sách khuyến khích sản xuất điện từ rác, bảo đảm hiệu quả và bảo vệ sản xuất trong nước.

Thời gian tới, các bộ, ngành, tỉnh Hà Nam, Công ty HMC cần tập trung hoàn thiện các hồ sơ liên quan, hoàn thiện công nghệ, bổ sung thiết bị liên quan, để nhà máy có thể sản xuất ổn định, chất lượng, với sản lượng cao hơn. Cần có sự tổng kết về mặt lý luận và lý thuyết và về khoa học để bổ sung hoàn thiện các quy định cụ thể để áp dụng rộng rãi hơn.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Hơn 6.510 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Từ năm 2011 đến nay, toàn quốc có 42 quỹ bảo vệ và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương, huy động ủy thác nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 6.510 tỷ đồng, bình quân hơn 1.200 tỷ đồng/năm. Tiền dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quản lý bảo vệ 5,8 triệu ha rừng, chiếm 42% tổng diện tích rừng toàn quốc; góp phần hỗ trợ cho chủ rừng, các công ty lâm nghiệp khi dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên và hỗ trợ kịp thời cho người dân miền núi bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/3/2017:

Thái Bình thả cá bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sáng 27/3, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thóng ngành thủy sản Việt Nam, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động và ký kết kế hoạch phối hợp thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên quy mo toàn tỉnh. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã thả 193 nghìn giống thủy sản ra môi trường tự nhiên. Tại Lễ phát động, đông đảo đại biểu và người dân đã cùng nhau thả cá giống trên sông Trà Lý (TP Thái Bình); đồng thời tuyên truyền công tác bảo tồn, tái tạo các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

 • Trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 27/3/2017:

Lọc nước biển thành nước ngọt cho dân xã đảo Thạnh An

UBND TP.HCM vừa giao Sở Khoa học – công nghệ chủ trì nghiên cứu đề án lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ nhân dân xã Thạnh An (huyện Cần Giờ). Đây cũng là chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang tại buổi thăm đồn biên phòng Thạnh An và trạm kiểm soát biên phòng Thiềng Liềng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP mới đây.

Ngoài nội dung trên, UBND TP cũng đề nghị Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn có giải pháp đảm bảo 100% hộ dân của xã Thạnh An có nước sạch để sinh hoạt; xây dựng bể chứa nước ngọt dự trữ phục vụ nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống người dân từ 3-5 ngày khi thời tiết không thuận lợi, không thể chở nước ngoạt ra đảo được.

Thực hiện chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy, đối với các hộ dân chưa có diện (hội đơn lẻ, cách xa đường dây cung cấp điện) sẽ được bố trí điện mặt trời. Trong năm 2017, cầu cảng sẽ được nạo vét, mở rộng để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… ở Cần Giờ.

Mai Hoa

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/3/2017:

Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm nhập khẩu sáu mặt hàng nông sản Việt Nam

Bộ Công thương ngày 22-3 cho biết, Bộ vừa nhận được thông tin của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển phúc lợi nông dân Ấn Độ đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông báo về việc phía Ấn Độ đã chính thức bỏ tạm cấm nhập khẩu đối với sáu mặt hàng nông sản của Việt Nam, gồm hạt cà-phê, tre/tăm tre, tiêu đen, quế, đậu và thanh long.

Như vậy, sau khi cơ quan liên quan phía Việt Nam họp bàn xử lý, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan của phía Ấn Độ, chủ động rà soát và trao đổi thông tin về các hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa, hai bên đã thống nhất chính thức bãi bỏ việc áp dụng tạm cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của nhau.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 22/3/2017:

Phát điện tổ máy 2 Thủy điện Trung Sơn

Sáng 21-3, tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Trung Sơn tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức phát điện, hòa thành công vào lưới điện quốc gia. Như vậy, tổ máy 2 được phát điện hòa lưới chỉ sau hơn một tháng kể từ khi phát điện tổ máy 1. Công trình Thủy điện Trung Sơn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, gồm bốn tổ máy, tổng công suất lắp đặt 260MW. Đây là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tín dụng. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng trung bình năm 1,018 tỷ kW giờ, đồng thời góp phần kiểm soát lũ và tưới tiêu cho hạ du sông Mã; tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại huyện Quan Hóa.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 22/3/2017:

Đà Nẵng đưa xuống nước tàu hậu cần nghề cá trị giá 11 tỷ đồng

Ngày 21-3, tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng, tàu hậu cần nghề cá mang số hiệu ĐNa 90848 TS do Công ty Cổ phần kỹ thuật biển S.TECH thi công, đóng mới, trị giá hơn 11 tỷ đồng đã được đưa xuống nước an toàn. Tàu ĐNa 90848 TS có công suất gần 1.000 CV, được trang bị các thiết bị làm lạnh, chế biến, nuôi sống thủy hải sản ngay trên tàu bảo đảm hành nghề câu lươn, câu mực trên biển từ 10 đến 20 ngày/chuyến.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/3/2017:

Khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu

Ngày 13-3, tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo cơ quan thuộc Quốc hội, bộ, ngành T.Ư, địa phương.

Trang trại Vinamilk organic tại Lâm Đồng với quy mô ban đầu là 500 con bò sữa organic, được tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận là Trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Trang trại tuân thủ nghiêm ngặt hệ tiêu chuẩn EU organic, tuyệt đối không sử dụng các chất biến đổi gen và dùng hóc-môn tăng trưởng bò; không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu tổng hợp, phụ gia thực phẩm; bò được cho ăn bằng thực phẩm 100% hữu cơ…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/3/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Ngành lúa gạo Việt Nam cần tầm nhìn mới, đem lại giá trị gia tăng tốt nhất cho nông dân, doanh nghiệp

Sáng 15-3, tại TP Long Xuyên (An Giang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị “Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Năm 2016, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hơn 4,8 triệu tấn gạo sang hơn 150 nước, thị trường, đạt trị giá 2,1 tỷ USD. Vùng ĐBSCL chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Ước tính hai tháng qua, các DN xuất khẩu 787.235 tấn gạo, đạt giá trị xuất khẩu hơn 328 triệu USD, giảm 18,5% về lượng, 21,4% về trị giá so cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh kết quả đạt được, hạn chế của ngành lúa gạo được xác định là hiệu quả chuỗi giá trị còn thấp do tỷ lệ thất thoát cao. Chất lượng gạo xuất khẩu còn thấp, tỷ lệ gạo hơn 15% tấm còn chiếm tới 36%. Công nghiệp chế biến sâu chưa phát triển. Không có hợp đồng tiêu thụ ổn định, giá cả bấp bênh. Tại hội nghị, Bộ NN và PTNT đề xuất nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu khẳng định vị thế vững chắc hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận các đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, DN, nhà chế biến, xuất khẩu và nông dân trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo… Tuy vậy, thực tế cho thấy, hiệu quả trồng lúa cả ba vụ còn thấp. Thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp Việt Nam luôn là trụ đỡ của nền kinh tế. Lúa gạo ở Việt Nam, đặc biệt ở vùng ĐBSCL tiếp tục được khẳng định trong an ninh lương thực tầm quốc gia và quốc tế. Lúa gạo vẫn là một trong những loại nông sản chiến lược mà Việt Nam có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu chúng ta sản xuất lớn, áp dụng công nghệ và quản lý phù hợp, kết hợp chế biến sâu, tiếp thị tốt thì hiệu quả kinh tế còn tăng nhiều lần.

Thủ tướng cho rằng, ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước “giờ G” của công cuộc đổi mới, đòi hỏi một tư duy kiến tạo toàn diện từ nền tảng thể chế, chính sách, pháp luật đến cấu trúc vận hành, phương thức quản trị và công nghệ sản xuất. Chính vì vậy, ngành lúa gạo Việt Nam cần một tầm nhìn mới, đi kèm với hoạch định chiến lược, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa để hạt gạo Việt Nam đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ở châu Á và thế giới, từ đó, đem lại giá trị gia tăng tốt nhất cho người nông dân trồng lúa cũng như các DN làm lúa gạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam sẽ không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lúa gạo đạt mức kim ngạch hàng đầu thế giới mà chúng ta phải phấn đấu trong 10 đến 20 năm tới, hạt gạo do người nông dân và DN Việt Nam sản xuất ra sẽ đem lại những giá trị gia tăng tốt nhất dựa trên việc đáp ứng một cách tinh tế các nhu cầu và tiêu chuẩn phổ quát về dinh dưỡng và dược liệu, góp phần củng cố danh tiếng của một trong những nền văn minh nông nghiệp lâu đời nhất của thế giới. Thủ tướng đề nghị đổi mới ngành sản xuất lúa gạo bằng các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, cả mô hình phát triển. Theo đó, phải đổi mới trong canh tác, sản xuất, chế biến lúa gạo bằng thể chế chính sách, mô hình phát triển, mở rộng hạn điền phù hợp. Cần những cánh đồng mẫu lớn được hình thành bằng mô hình liên kết, hợp đồng thuê đất lâu dài, hài hòa lợi ích. Cơ giới hóa nông nghiệp đồng thời giảm bớt lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Điều chỉnh mục đích sử dụng đất trồng lúa. Giữ đất trồng lúa nhưng phải xem xét mùa vụ, xen canh phù hợp; chuyên canh lúa tập trung, đồng bộ, hình thành chuỗi giá trị, liên kết vùng và quy hoạch có hệ thống. Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo thật sự bền vững; chống tổn thất sau thu hoạch một cách đồng bộ. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu. Xây dựng hệ thống thủy lợi hiện đại, hướng đến đa mục tiêu và áp dụng cơ chế thị trường về giá nước sản xuất để người dùng tiết kiệm, sử dụng nước hiệu quả hơn.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu phải xây dựng thương hiệu nổi tiếng cho gạo Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để có bộ giống chất lượng tốt, cạnh tranh cao; chú trọng thị trường trong nước; có những chính sách kịp thời, định hướng phù hợp xử lý khi giá gạo xuống thấp cho DN, nông dân; khuyến khích mô hình cánh đồng mẫu lớn. Các ngành chức năng, nhất là các DN cần phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng tín dụng cho vay, rà soát lại một số quy định phù hợp cho lĩnh vực lúa gạo nói riêng, nông sản nói chung. Các bộ, ngành cần nghiên cứu, sửa đổi các chính sách, quy định liên quan xuất khẩu gạo… Thủ tướng khẳng định, phải dựa vào dân, dựa vào khoa học công nghệ để phát triển, nông nghiệp, nông thôn. Người nông dân, những DN nông nghiệp cùng với Chính phủ sẽ làm một cuộc cách mạng về chất trong nông nghiệp để nâng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nâng hiệu quả sản xuất lúa gạo cả nước mà trước hết là tại ĐBSCL.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm mô hình chế biến, sản xuất tại Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang tại huyện Châu Phú. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu các loại rau quả đông lạnh và đóng hộp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/3/2017:

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Sáng 26-3, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quang Nam giới thiệu về những tiềm năng lợi thế, những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và những dự án; đồng thời trao đổi, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp (DN) và các nhà đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng, những năm qua, Quảng Nam đã có bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội, từ một tỉnh thu không đủ chi, nay đã tự trang trải và đóng góp một phần cho ngân sách trung ương. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tiềm năng, lợi thế ở địa phương chưa được khai thác hết; nguồn thu chưa thật bền vững. Do vậy, Quảng Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo những bước phát triển mạnh hơn.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Nam trong thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo ra bước phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Nhiều năm qua, GDP của tỉnh tăng liên tục, thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước; lĩnh vực công nghiệp – du lịch, dịch vụ có bước phát triển khá (chiếm gần 90% giá trị trong cơ cấu GDP). Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế.

Thủ tướng đánh giá, Quảng Nam có những giá trị độc đáo riêng, với những yếu tố chiến lược mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Tuy nhiên, tỉnh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cải cách thủ tục đầu tư tốt hơn theo thông lệ quốc tế, với thời gian nhanh hơn, giảm chi phí hơn; phải có cơ chế thu hút những DN lớn, có quy mô, có năng lực cạnh tranh cao… Thủ tướng nhấn mạnh, để Quảng Nam phát triển nhanh và toàn diện, tỉnh cần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư, đồng thời phải có hệ thống pháp luật minh bạch. Quảng Nam phải kết nối với Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, tập trung nguồn lực Trung ương và địa phương, để phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng; đồng thời liên kết tỉnh Vĩnh Phúc để hợp tác phát triển sản xuất ô-tô); hợp tác Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để phát triển du lịch. Thủ tướng lưu ý, muốn phát triển bền vững, tỉnh cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, phải có tầm nhìn xa; không vì phát triển kinh tế mà gây ô nhiễm môi trường… Ưu tiên thu hút những DN vào đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, chế biến dược liệu, du lịch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ thông tin… Chú trọng giải quyết việc làm thông qua đào tạo nghề; có chính sách thu hút người tài, người có chuyên môn, tay nghề cao. Quan tâm phát triển kinh tế vùng miền núi, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu đầu tư 32 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 15,8 tỷ USD; sáu ngân hàng thương mại cũng ký kết và trao hợp đồng tài trợ tín dụng 10 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với tổng nguồn vốn tài trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Ðây là dự án đầu tiên áp dụng mô hình phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, gồm khu khách sạn và biệt thự, khu dịch vụ thể thao, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch…

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô-tô THACO – Mazda có tổng vốn đầu tư 12 nghìn tỷ đồng (tương đương 520 triệu USD).

Nhà máy do THACO đầu tư xây dựng trên diện tích 35 ha trong Khu kinh tế mở Chu Lai, sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 4-2018; được chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật từ Mazda (Nhật Bản).

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mazda chuyển giao công nghệ sản xuất phụ kiện ô-tô cho doanh nghiệp Việt Nam để có nhiều linh kiện phụ trợ được sản xuất trong nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phụ trợ ô-tô phát triển; Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đề xuất chính sách tổng thể về nhập khẩu ô-tô theo đúng cam kết quốc tế, có biện pháp cần thiết để bảo vệ ô-tô sản xuất trong nước theo đúng pháp luật và các cam kết hội nhập.

* Chiều 27-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ðến nay, Trung tâm đã hoạt động được hơn hai tháng, tiếp nhận biệt phái 61 cán bộ từ các sở, ngành về làm việc; tổ chức tiếp nhận và giải quyết 748 hồ sơ, thủ tục hành chính của 22 đơn vị, cơ quan chuyển đến. Các thủ tục hành chính đều được Trung tâm niêm yết công khai, minh bạch và có thể truy cập trên hệ thống máy móc hiện đại, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân nắm bắt thông tin, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/3/2017:

Quý I, cả nước có hơn 26 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 3, có 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 118.680 tỷ đồng, tăng 120% về số doanh nghiệp và tăng 90,6% về vốn đăng ký so tháng trước.

Như vậy, tính chung cả quý I, cả nước đã có thêm 26.478 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 271.238 tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong bốn năm trở lại đây. Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I chỉ đạt 9.271 doanh nghiệp, giảm 1,1% so cùng kỳ năm trước, trong khi quý I-2016, con số này tăng 84%; số doanh nghiệp giải thể trong quý I cũng tăng 12% so cùng kỳ năm 2016, lên con số 3.268 doanh nghiệp.

 • Trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 27/3/2017:

Lợi nhuận của Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng mạnh

Theo ông Trần Ngọc Nguyên – tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trong ba tháng đầu năm ước tính doanh thu của BSR đã lên tới khoảng 21.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.800 tỉ đồng. Trong khi 6 tháng đầu năm 2016, BSR chỉ đạt lợi nhuận khoảng 1.000 tỉ đồng. Đáng lưu ý, trong 4 tháng qua Nhà máy lọc dầu Dung Quất liên tục hoạt động ổn định với 105% công suất thiết kế.

Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, theo BSR, đã được triển khai 23/78 tháng kể từ thời điểm phát hành gói thầu  tư vấn lập thiết kế tổng thể. Bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 98%; công tác xây dựng khi tái định cư đang khẩn trương triển khai. Dự kiến đến ngày 30/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho BSR triển khai dự án. Tuy nhiên theo ông Nguyên, hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể lần 3.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/3/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Thế hệ trẻ cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc

Sáng 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) năm 2016. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, gương mặt trẻ triển vọng đã có nhiều thành tích trong học tập, lao động và sản xuất, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt, bằng những việc làm cụ thể cho xã hội đã khẳng định tinh thần dám nghĩ dám làm, vươn lên sáng tạo của thế hệ trẻ. Từ đây, chúng ta cần phát huy để xã hội có thêm nhiều người tốt, việc tốt. Thủ tướng khẳng định, cuộc gặp mặt này là dịp để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành lắng nghe nguyện vọng của những GMTTB đại diện cho thế hệ trẻ – những người thông minh, tài năng, dũng cảm, nghị lực, đam mê sáng tạo gắn với khoa học công nghệ, ham mê học hỏi, tha thiết đóng góp cho Tổ quốc. Sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của những GMTTB này rất thiết thực cho đời sống xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam, trí tuệ Việt Nam có thể đóng góp, phát triển trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, trong hội nhập quốc tế hiện nay. Việc tôn vinh danh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, gương mặt trẻ triển vọng GMTTB không chỉ là vinh dự, tự hào mà là trách nhiệm để các cá nhân này tiếp tục là nòng cốt, góp phần xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ CNH, HĐH trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, các GMTTB có khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toả sáng danh hiệu đã được xã hội công nhận. Đảng, Nhà nước làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện cho lớp trẻ nói chung, các GMTTB nói riêng có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nghiên cứu, có giải pháp, cách làm, đề xuất nhằm tôn vinh, chăm lo, phát huy, hỗ trợ tài năng trẻ; tập hợp, đề xuất các bộ, ngành để có chính sách giúp lớp trẻ có điều kiện phát triển. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, coi đây là những tấm gương người tốt việc tốt, người giỏi vượt khó, trí tuệ thông minh để cho giới trẻ noi gương. Các bộ, ngành, địa phương, Đoàn thanh niên các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các GMTTB thuộc địa phương, ngành mình phấn đấu, học tập công tác, phát huy hết tiềm năng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, quà và hoa tặng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; tặng quà và hoa cho các gương mặt trẻ triển vọng Giải thưởng GMTTB năm 2016.

* Tối 19-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng, vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Đến dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, xây dựng nhiều chủ trương, chính sách thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên đội ngũ tài năng trẻ. Ghi nhận nỗ lực của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát hiện, bầu chọn và tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu, nhiệt liệt biểu dương các Gương mặt trẻ Việt Nam được vinh danh tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, Giải thưởng sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin và khát vọng để các gương mặt trẻ tiếp tục cống hiến, trở thành tấm gương yêu nước, học tập, lao động sáng tạo, chiến đấu, lan tỏa ngọn lửa ước mơ tới hàng triệu thanh niên.

Đồng chí Trương Thị Mai kêu gọi đoàn viên, thanh, thiếu niên Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục sáng tạo, đổi mới, có nhiều cách làm hiệu quả, đề xuất cụ thể với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách phát hiện, tôn vinh, chăm lo, hỗ trợ và phát huy tài năng trẻ, trọng dụng nhân tài; tập trung nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng, phát triển, định hướng, liên kết, phát huy sức mạnh các gương mặt trẻ sau khi được tôn vinh; lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cao đẹp của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi; các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ sự phát triển của tài năng trẻ đất nước, coi đây là trách nhiệm trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Lê Quốc Phong đã trao bằng khen, biểu trưng tặng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao tặng những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực đời sống. Lần trao thưởng này, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã nhận được 124 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị, từ đó tổ chức bình chọn các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 trên các lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo; kinh doanh – quản lý; an ninh – trật tự; quốc phòng; văn hóa – nghệ thuật; thể thao; hoạt động xã hội.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Hợp tác xã lúa- tôm đầu tiên ở Bến Tre

Ngày 14-3, tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú (Bến Tre), Liên minh hợp tác xã tỉnh Bến Tre phối hợp cùng UBND huyện Thạnh Phú tổ chức thành lập Hợp tác xã lúa – tôm Thạnh Phú. Đây là hợp tác xã lúa – tôm (lúa sạch) đầu tiên ở tỉnh Bến Tre. Hợp tác xã có 82 thành viên với số vốn điều lệ 300 triệu đồng, diện tích sản xuất lúa tôm là 106 ha. Công ty Lio Thái và Công ty Lương thực tỉnh Bến Tre cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa sạch cho Hợp tác xã lúa – tôm Thạnh Phú.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệu trưởng Trường đại học Ha-vớt

Chiều 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Đ.Phô-xtơ, Hiệu trưởng Trường đại học Ha-vớt (Hoa Kỳ) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Trường đại học Ha-vớt với các trường đại học của Việt Nam nói riêng và hợp tác giáo dục giữa hai nước nói chung. Thủ tướng vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Đánh giá Trường đại học Ha-vớt là trường đại học danh tiếng trên thế giới, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ nói chung và Trường nói riêng. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Trường đại học Ha-vớt thời gian qua, trong đó có việc các thành viên của Chương trình Việt Nam thuộc Trường đại học Ha-vớt đã tích cực ủng hộ và phối hợp hiệu quả với Việt Nam tổ chức thành công Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam (VELP). Thủ tướng cho rằng, một đất nước muốn phát triển thành công thì phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một trong những yếu tố quyết định.

Thủ tướng đề nghị, Trường đại học Ha-vớt tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo về lãnh đạo, quản trị đại học, hỗ trợ tổ chức những khóa bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp cao tại trường. Về chương trình VELP, Thủ tướng mong cá nhân bà hiệu trưởng và Trường đại học Ha-vớt tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tìm kiếm nguồn tài trợ từ các đối tác của trường để tiếp tục duy trì Chương trình VELP; tăng số sinh viên Việt Nam theo học tại Trường đại học Ha-vớt trong thời gian tới. Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Bà Đ.Phô-xtơ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ các hoạt động của Trường tại Việt Nam. Bà mong muốn những chương trình giảng dạy tại Đại học Phun-brai Việt Nam (FUV) sẽ trở thành mô hình hợp tác, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam với Hoa Kỳ. Bà đánh giá, cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều chú trọng giá trị giáo dục; đều nhận thức rõ, tri thức có thể giải quyết các thách thức mà hai nước đang phải đối phó. Bà khẳng định sẽ nỗ lực để sinh viên Việt Nam theo học tại Trường đại học Ha-vớt nhiều hơn trong tương lai gần; tin tưởng chắc chắn có nhiều cơ hội hợp tác giữa Trường đại học Ha-vớt và Việt Nam.

Bà Đ.Phô-xtơ vui mừng cho biết, Trường đại học Ha-vớt đang mở rộng hoạt động hợp tác với các trường đại học của Việt Nam như xúc tiến hợp tác với một số trường đại học y. Ha-vớt rất chú trọng những hợp tác này và nỗ lực ủng hộ việc nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam. Trường đại học Ha-vớt cũng quyết tâm hỗ trợ và thúc đẩy dự án FUV thành công ở Việt Nam. Bà chia sẻ, qua chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, bà đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp Trường đại học Ha-vớt và Việt Nam gắn bó hơn. Việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước là hết sức quan trọng, là tiền đề thu hút những tài năng của các nước đến học tập tại Trường đại học Ha-vớt.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/3/2017:

Hơn 70 nghìn người tham gia lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2017 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đã bế mạc tối 17-3 sau hai tuần diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

Nổi bật là màn đồng diễn áo dài của hơn ba nghìn người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng cuộc thi duyên dáng áo dài, vẽ tranh trên áo dài…, thu hút hơn 70 nghìn người tham gia. Lễ bế mạc đã diễn ra với chương trình nghệ thuật “Áo dài Việt Nam – Hội tụ và thăng hoa”. Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh đã trao 14 bằng khen tặng cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho lễ hội và công bố quyết định chính thức chọn ngày 3-3 hằng năm để tổ chức Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh.

Trình diễn vở ba-lê Hồ Thiên nga tại Hà Nội

Trong hai tối 18 và 19-3, các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình diễn vở ba-lê Hồ Thiên nga tại Nhà hát thành phố Hà Nội. Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ trình diễn những trích đoạn nổi bật trong tác phẩm ba-lê nổi tiếng của P.I.Trai-cốp-xki được dàn dựng lại theo bản gốc của hai biên đạo múa người Nga Ma-ri-út Pê-ti-pa và Lép I-va-nốp với sự tham gia của các nghệ sĩ: Đàm Hàn Giang, Phan Văn Lương, Thu Huệ, Phương Thảo, Linh Ngân, Diễm Quỳnh, Thu Hằng, Nguyễn Thị Cần, Thúy Hằng, Việt An, Phương Anh… và nhóm diễn viên múa của nhà hát.

“Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam”

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tọa đàm khoa học “Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc (20-3). Tham dự có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý cùng đại diện các đơn vị liên quan với nhiều tham luận tập trung vào những vấn đề lý luận, quan điểm học thuật về hạnh phúc, sự cần thiết nghiên cứu hạnh phúc ở Việt Nam; quan niệm về hạnh phúc từ các hướng tiếp cận về tôn giáo, dân tộc và giới ở Việt Nam; giải pháp thiết thực khi xây dựng tiêu chí gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình ở Việt Nam hiện nay; vấn đề an sinh xã hội, tác động của văn học nghệ thuật đối với hạnh phúc của người Việt Nam.

Ra mắt phim tài liệu Chuyện ngày hôm qua

Tối 17-3, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh phối hợp Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chính thức ra mắt bộ phim tài liệu Chuyện ngày hôm qua. Bộ phim có thời lượng 75 phút, do hai đạo diễn trẻ Đặng Linh, Hồng Thăng thực hiện, kể về hành trình hơn 20 năm sống cùng đam mê âm nhạc của ban nhạc Bức Tường, một trong những ban nhạc thành công và có ảnh hưởng nhất của âm nhạc Việt Nam đương đại, nhất là với dòng nhạc rock. Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên được công chiếu thương mại trong năm 2017 với nhiều suất chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ nay đến ngày 26-3. Tiếp đó, phim sẽ được chiếu tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Trao giải cuộc thi phát triển sản phẩm du lịch mùa đông Hàn Quốc

Tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) vừa tổ chức trao giải cuộc thi “The Best Korea Winter Tour 2016-2017”. Cuộc thi nhằm tìm giải pháp hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch mùa đông Hàn Quốc, quảng bá cho Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Kết quả, giải nhất cuộc thi thuộc về Công ty du lịch TST Tourist với sản phẩm tua du lịch “Trượt tuyết Seoul- Gangwon”; giải nhì thuộc về Công ty Viettravel chi nhánh Hà Nội với sản phẩm tua “Khu resort trượt tuyết mùa đông Nami – Seoul”.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 19/3/2017:

Nữ nhân viên hàng không trả lại gần 500 triệu đồng cho khách

Ngày 18-3, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, chị Nguyễn Ánh Tuyết, nhân viên Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài (Viags – công ty con chuyên cung cấp dịch vụ mặt đất của VNA) đã phát hiện hành khách bỏ quên túi xách bên trong có điện thoại iPhone, 212 triệu đồng và 9.342 USD (tương đương 427 triệu đồng) trên chuyến bay VN242 TP Hồ Chí Minh – Hà Nội.

Ngay tối cùng ngày, VNA đã liên hệ, kịp thời trả lại cho hành khách L.A.T số tài sản nêu trên. Công ty đã tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân viên Nguyễn Ánh Tuyết về hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/3/2017:

Liên hoan phim Pháp ngữ năm 2017

Tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), TP Huế (Thừa Thiên – Huế) đang diễn ra Liên hoan phim Pháp ngữ năm 2017. Có 11 bộ phim của các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ, với đề tài đa dạng như: Bố tôi là ai (Bỉ); Hé mắt nhìn (Tuy-ni-di); Biệt thự lớn, Chiếc khăn choàng màu đỏ (Ma-rốc); Khinh miệt, Tình tay ba, Gus bé nhỏ và bầy chim di cư (Pháp); Cô bé Heidi (Thụy Sĩ), Là Laurence thôi (Ca-na-đa). Điện ảnh Việt Nam tham gia hai bộ phim Cha và con và…, Mỹ nhân. Tất cả các phim đều có phụ đề tiếng Việt và tiếng Pháp. Liên hoan phim sẽ kết thúc vào ngày 2-4.

Phát động Festival nhiếp ảnh trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 với chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”. Mọi công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 35, sống và làm việc ở trong nước và nước ngoài được tham dự tối đa tám tác phẩm ảnh đơn, thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi trực tiếp tại địa chỉ: http://www.festivalnhiepanhtre2017.com đến hết ngày 30-6. Lễ trao giải và triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/3/2017:

Khai mạc Hội sách TP Cần Thơ năm 2017

Chiều 25-3, tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ hai năm 2017. Với chủ đề “Sách – Văn hóa, phát triển và hội nhập”, hội sách có hơn 270 gian hàng, gần 200 nghìn tên sách với hơn 2,3 triệu bản của khoảng 100 nhà xuất bản. Ban Tổ chức đã triển lãm 1.000 tác phẩm theo các chuyên đề như: cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh; triển lãm và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 27/3/2017:

Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát”

Tối 26/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật Quảng Bình trong câu hát. Đây là sự kiện nằm trong chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”, do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; cũng là chương trình mở màn cho chuỗi các chương trình nghệ thuật chất lượng cao được biểu diễn tại Nhà hát Lớn năm 2017 theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình bao gồm ba phần: Phần một “Thời hoa lửa”, tái hiện hình ảnh Quảng Bình anh dũng, kiên cường trong chiến đấu với hoạt cảnh Hò khoan Lệ Thủy, Trên biển quê hương, Nhớ về mẹ Suốt, Bình Trị Thiên khói lửa…; Phần hai “Ân tình đất mẹ” khắc họa đậm nét tình cảm của tiết mục: Huyền thoại trăng Nhật Lệ, hòa tấu Huyền thoại mẹ, Sông Gianh chín nhịp cầu, Về Đồng Lê…; Phần ba “Quảng Bình ngày mới”, thể hiện vẻ đẹp trù phú của Quảng Bình hôm nay và quyết tâm tiến bước, về sự phát triển trong tương lai, qua các ca khúc: Tình ta biển bạc đồng xanh, Phong Nha huyền ảo, Quảng Bình cất cánh, Quảng Bình quê ta ơi…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/3/2017:

Hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Ngày 28/3, Tổng cụ Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2017, tăng 29% so cùng kỳ năm 2016. Riêng tháng 3, Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách, giảm 16,1% so với tháng 2 và tăng 21,2% so cùng kỳ năm 2016. Đây là kết quả tốt, ghi nhận nỗ lực của ngành du lịch nước ta, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ 66 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 460 nghìn tỷ đồng.

 • Trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 29/3/2017:

Chuẩn bị áo dài cho du khách tham quan tháp Bà Ponagar

Trước tình trạng nhiều du khách đến tham quan tháp bà Ponagar (Nha Trang) nhưng ăn mặc “khá mát mẻ”, Trung tâm bảo tồn di tích Khánh Hòa đã may sẵn hơn 100 bộ áo dài vải lam cho khách mượn.

Ông Trần Văn Bình – trưởng ban quản lý di tích tháp bà Ponagar cho biết mỗi năm có hàng trăm ngàn du khách quốc tế đến tham quan tháp bà.

Có thể do khác biệt văn hóa, nhiều du khách ăn mặc khá thoải mái khi vào tham quan, hành lễ ở khuôn viên, trong tháp.

“Việc này gây mất mỹ quan, sự tôn nghiêm ở một di tích mang đậm tính văn hóa, tâm linh của người địa phương. Vì vậy, trung tâm đã may các bộ áo dài để sẵn để phục vụ các du khách lỡ ăn mặc “mát mẻ” mặc vào tham quan, hành lễ” – ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, trong khuôn viên tháp bà, có nhiều tấm bảng (tiếng Việt và tiếng Trung Quốc) ghi rõ không cho quảng cáo, người nước ngoài làm hướng dẫn viên và khuyến nghị du khách ăn mặc lịch sự.

“Nếu nhân viên thấy du khách ăn mặc quần cộc, áo dây… thì sẽ nhắc nhở, hướng dẫn đến tủ áo dài để mượn áo. Nhiều du khách nước ngoài đã rất thích thú và hướng ứng chủ trương của ban quản lý” – ông Bình thông tin.

Mỗi năm có khoảng 500-600 du khách quốc tế đến tham quan di tích tháp bà Ponagar, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, Nga.

Trung Tân

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/3/2017:

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thể dục dụng cụ thế giới, bắn cung châu Á

Ðêm 25-3, tại giải Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2017 diễn ra ở Ca-ta, vận động viên (VÐV) Lê Thanh Tùng của Việt Nam xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung nhảy chống với tổng điểm 14.733. Tại vòng loại, Thanh Tùng thi đấu tốt và dẫn đầu với 14,750 điểm. Ở vòng chung kết, trong hai lần thực hiện bài thi, Thanh Tùng đạt 14,833 điểm ở lần thi thứ nhất, đạt 14.633 điểm ở lần thi thứ hai, tính trung bình anh đạt 14.733 điểm và đoạt ngôi vô địch. Hai VÐV khác của nước ta dự giải là Phạm Phước Hưng, Ðinh Phương Thành chỉ xếp thứ năm, thứ sáu ở nội dung xà kép nam, với 14,600 điểm và 14,466 điểm.

* Tại giải Cúp bắn cung châu Á vòng xếp hạng thứ nhất năm 2017 vừa kết thúc ngày 26-3 ở Thái-lan, cung thủ Lộc Thị Ðào (Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc, trở thành VÐV đầu tiên của Việt Nam vô địch nội dung cung 1 dây nữ của Cúp bắn cung châu Á. Tại trận chung kết, nữ cung thủ Việt Nam gặp cung thủ hàng đầu châu lục Lin-xi-chia của Ðài Loan (Trung Quốc). Lộc Thị Ðào bị dẫn điểm trước, nhưng chị đã bám đuổi quyết liệt, cân bằng tỷ số 3-3 và 5-5 trước khi giành chiến thắng trong phần thi cuối bằng luật “Mũi tên vàng”.

* Tại Giải vô địch tê-cuôn-đô Ðông – Nam Á năm 2017 diễn ra tại Ma-lai-xi-a từ ngày 20 đến 27-3, võ sĩ Trần Tiến Khoa (Cần Thơ) đoạt Huy chương vàng nội dung quyền cá nhân nam tiêu chuẩn, lứa tuổi 18-20.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/3/2017:

Tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016

Tối 27-3, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2017), tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục-Thể thao và Báo Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, trao thưởng các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2016.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 10 VĐV, năm HLV tiêu biểu; năm VĐV, ba HLV người khuyết tật xuất sắc được các nhà báo bầu chọn là VĐV, HLV tiêu biểu, xuất sắc năm 2016. Cụ thể, 10 VĐV tiêu biểu gồm: Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi), Lý Hoàng Nam (Quần vợt), Vũ Thành An (Đấu kiếm), Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ), Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn), Hồ Thị Kim Ngân (Tê-cuôn-đô), Lê Tú Chinh (Điền kinh), Trương Thị Phương (Canoing); năm HLV tiêu biểu gồm: Nguyễn Thị Nhung (Bắn súng), Đặng Anh Tuấn (Bơi), Hoàng Anh Tuấn (Bóng đá), Trương Tuấn Hiền (TDDC), Nguyễn Lê Bá Quang (Đấu kiếm); năm VĐV người khuyết tật xuất sắc gồm: Lê Văn Công (Cử tạ), Võ Thanh Tùng (Bơi), Cao Ngọc Hùng (Điền kinh), Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ), Nguyễn Bình An (Cử tạ); ba HLV người khuyết tật xuất sắc gồm: Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ), Đổng Quốc Cường (Bơi), Đặng Văn Phúc (Điền kinh).

Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng: đội tuyển Futsal (với thành tích lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất và đoạt giải thưởng Fair Play tại Giải vô địch thế giới), đội tuyển U19 quốc gia (với thành tích giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới) và cá nhân HLV trưởng đội tuyển U19 quốc gia Hoàng Anh Tuấn.

* Cùng ngày, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các VĐV, HLV và lãnh đạo ngành thể dục – thể thao nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống.

 • Trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2017:

Món ngon toàn cầu quy tụ ở Hội An

Người dân và du khách bốn phương vừa có cơ hội khám phá các nền ẩm thực tiêu biểu trên thế giới diễn ra tại Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2017, từ ngày 22 đến 26-3.

Suốt những ngày diễn ra lễ hội, khu vườn tượng An Hội bên bờ sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) trở thành gian bếp ngoài trời, nơi phô diễn tài năng của 12 đầu bếp đến từ Hiệp hội Đầu bếp thế giới.

Du khách khắp nơi dập dìu kéo đến xem và tranh thủ thưởng thức vô số món ngon của các quốc gia.

Ông Thomas Andeas Gugler, chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới, tự tin bảo rằng người dân và du khách đến Hội An những ngày qua đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Đó là được thưởng thức những món ăn mới mẻ với hương vị đặc biệt do các đầu bếp lành nghề chế biến. Và đây cũng chính là cơ hội cho các đầu bếp khắp thế giới trải nghiệm về văn hóa ẩm thực và con người Việt Nam.

Trong đêm đầu liên hoan, đầu bếp Nga nổi tiếng Victor Belyaev – người được giới thiệu có hơn 30 năm phụ trách bếp chính Điện Kremlin – phục vụ thực khách món Blini.

Đó là món bánh xèo Nga, được tráng bằng bột lúa mạch và trứng. Bánh được chiên bằng bơ, rắc một chút muối với nhân xoài, táo hoặc thực khách có thể tùy chọn nhân cá băm nhuyễn. Victor Belyaev bảo rằng đây là món ăn phổ biến hằng ngày của người dân Nga. Bánh có vị béo, mềm và thơm mùi bơ, nhân mặn giúp cân bằng mùi vị.

Trong khi đó, gian ẩm thực Hi Lạp của đầu bếp George Mastro Dimitris của nhà hàng Macedonia Cuisire – phía bắc Hi Lạp – thu hút thực khách bởi mùi thơm khó cưỡng tỏa ra từ chiếc lò nướng. Anh mang đến liên hoan món thịt lợn nướng và salad kiểu Hi Lạp mà anh từ chối tiết lộ bí quyết. Xiên thịt nướng vừa chín tới bốc khói nóng hổi, chấm một chút nước xốt trứng gà. Thịt hơi dai và thấm vị, được ăn kèm món salad hành củ, ớt chuông và cà chua để khỏi ngán.

“Thật tuyệt! Mọi thứ chúng tôi cần đều có tại chợ Hội An, từ thịt cá đến các loại rau củ. Nơi đây có nguồn nguyên liệu rất phong phú, đặc biệt là các loại rau, mùi vị của chúng thật mê hoặc” – George Mastro Dimitris hào hứng nói trong khi tay không ngừng nướng thịt.

Bạn Nguyễn Thị Kim Hằng – khách du lịch – phấn khích chia sẻ mỗi gian ẩm thực mang một màu sắc, hương vị khác nhau. “Mình đã nếm thử một số món ăn đặc trưng châu Mỹ, Bắc Âu, Đông Nam Á hải đảo và thấy rằng chúng thật sự rất đặc biệt, ngon và lạ lẫm” – Kim Hằng nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch UBND TP Hội An, tự hào bảo rằng Hội An có nền văn hóa ẩm thực lâu đời và rất phong phú.

“Chính quyền và người dân nơi đây coi ẩm thực là thế mạnh du lịch Hội An. Ẩm thực giúp thắp lên tình yêu trong lòng du khách. Liên hoan ẩm thực này là dịp quảng bá và khẳng định thương hiệu du lịch Hội An. Bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho các nhà hàng địa phương học hỏi, nâng cao tay nghề phục vụ, hướng tới mục tiêu đưa Hội An thành thủ phủ ẩm thực Việt Nam” – ông Sơn cho biết.

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 26/3/2017:

Triển lãm mỹ thuật của giới họa sĩ trẻ xứ Huế

68 tác phẩm nghệ thuật của 57 tác giả trẻ góp mặt trong triển lãm mỹ thuật trẻ lần thứ 2 ở Huế vừa được giới thiệu đến công chúng vào chiều 25-3 tại không gian Bảo tàng Văn hóa Huế.

Đây là những thành quả sau một năm lao động của các họa sĩ xứ Huế, phần lớn các phẩm lần đầu tiên trình làng với công chúng yêu nghệ thuật Huế.

Triển lãm hội tụ nhiều thể loại tạo hình nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, video, nhiếp ảnh tạo hình, tranh giá vẽ, điêu khắc tượng tròn, phù điêu với đa dạng chất liệu như đồ họa in ấn tổng hợp, in khắc gỗ, lụa, sơn dầu, acrylic, màu nước, sơn mài, đục gỗ, gò đồng, hàn sắt…

Theo họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, chủ tịch Hội mỹ thuật Thừa Thiên – Huế, ở triển lãm lần này, bên cạnh sự tươi mới trong phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân tuổi trẻ, niềm đam mê tìm kiếm sự khẳng định, người xem bắt gặp nhiều đường hướng thể nghiệm mang lại những khoái cảm nghệ thuật.

“Tất cả tạo nên một bữa tiệc lôi cuốn, hấp dẫn người xem với nhiều cảm xúc từ thông điệp nghệ thuật ẩn dụ, biểu hiện sự trăn trở của đời sống nhân sinh mang tính nhân văn hay những vấn đề thời sự mà con người trong cuộc sống hiện đại phải đối diện, những vấn đề mà thế hệ trẻ đang quan tâm”, họa sĩ Đức chia sẻ.

Cũng tại triển lãm lần này, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên – Huế đã trao giải thưởng của hội và Giải thưởng mỹ thuật Bửu Chỉ cho một số họa sĩ trẻ xuất sắc trong năm 2017.

Minh An

 • Trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2017:

Anh đào Nhật Bản trồng ở Đà Lạt ra hoa

Sau gần 2 năm chăm sóc, giống hoa đào Yoshino (loài hoa đào đẹp nhất Nhật Bản) đã sinh trưởng và nở hoa tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Anh Bùi Văn Sang (con trai nghệ nhân Mười Lời) tại Thung lũng hoa đào Mười Lời cho biết: “Năm 2015, ông Trần Thắng, chủ tịch Viện Văn hóa và giáo dục Việt Nam tại Mỹ, đã mang sáu cây hoa đào Yoshino Nhật Bản từ Mỹ về tặng TP. Đà Lạt trồng thử nghiệm.

Thành phố đã giao cho Thung lũng đào Mười Lời trồng ba cây. Đó là loài đẹp nhất trong số hơn 200 giống anh đào mà Nhật đã tặng Mỹ cách đây hơn 100 năm”.

Sau gần hai năm nghiên cứu, chăm sóc kỹ lưỡng, ba cây Yoshino đã phát triển tốt và bắt đầu kết nụ, nở hoa.

Đặc biệt, là những cây Yoshino trồng tại Đà Lạt cũng ra hoa đúng vào thời điểm loài hoa này đang nở bên Nhật. Mỗi hoa có năm cánh đơn, màu trắng hồng thanh nhã.

Anh Sang cho biết: “Hiện nay, ba cây này đã cao khoảng 2m, mỗi cây bắt đầu nở được 5 – 6 hoa”.

Theo anh Sang, để cây ra hoa như hiện nay, sau khi cây rụng lá vào mùa đông, anh đã “bón” thêm đá lạnh vào gốc cây suốt một tuần để cây bước vào thời kỳ ngủ đông giống như bên Nhật.

Tiếp nối thành công này, anh Sang cho biết hiện đang thử nghiệm ghép hoa giống Yoshino vào gốc mai anh đào Đà Lạt với hy vọng đào Nhật Bản sẽ phát triển nhanh và thích nghi tốt hơn với vùng đất mới.

Hiện 10 cây đào ghép đang phát tán nhiều cành với chiều dài mỗi cành từ 30 – 40cm. Nếu thành công, sẽ ghép với số lượng lớn và tìm cách “tác động” để Yoshino nở hoa khoe sắc cùng thời điểm với mai anh đào Đà Lạt để du khách có thể chiêm ngưỡng một mùa hoa anh đào rực rỡ tại Đà Lạt.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/3/2017:

Cứu người bệnh Xin-ga-po bị ngưng tim

Ngày 20-3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh họp báo cho biết: Bệnh viện vừa cứu người bệnh B.H.B, 59 tuổi, quốc tịch Xin-ga-po. Trước đó, người bệnh bất tỉnh kéo dài khoảng ba phút và được đưa đến Bệnh viện An Bình trong tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp không đo được, điện tâm đồ cho thấy người bệnh bị rung thất – gần ngưng tim. Sau 15 phút hồi sức tích cực, tim người bệnh đập lại, huyết áp có nhưng rất thấp, đo điện tâm đồ lúc sau thấy dấu hiệu nhồi máu cơ tim tối cấp thành dưới.

Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và đưa vào Phòng DSA để can thiệp đặt stent cấp cứu mạch vành qua da. Chỉ trong thời gian “cửa bóng” 60 phút từ khi nhập viện đến khi tái thông mạch máu bị tắc, người bệnh đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Thời gian “cửa bóng” là từ lúc người bệnh đến cửa bệnh viện cho đến khi được can thiệp nong bằng bóng.

 • Trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 21/3/2017:

Viện Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp vinh danh GS Phan Huy Lê

Tối ngày 20-3, tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, ông Michel Zink, GS Học viện Kỹ nghệ Pháp và Thư ký trọn đời Viện Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp đã trao huy chương vinh danh GS Phan Huy Lê vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội và những đóng góp của giáo sư cho công cuộc bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa VN.

Tại lễ vinh danh, ông Michel Zink đánh giá GS Phan Huy Lê là nhà sử học uyên bác nổi tiếng tại VN và nước ngoài.

GS Phan Huy Lê được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Nghiên cứu khoa học (năm 2016) và là Tiến sĩ danh dự Viện Viễn đông Bác cổ Pháp. Ông được bầu là Thông tín viên Viện Văn Khắc và Mỹ Văn từ năm 2011.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Michel Zink chia sẻ, GS Phan Huy Lê có công phát hiện ra bản thảo truyện Lục Vân Tiên của VN tại thư viện Viện Pháp. Bản thảo này đã lưu trữ trong Viện rất lâu mà người Pháp không biết giá trị của nó.

GS Phan Huy Lê chia sẻ, bản thảo do một sĩ quan người Pháp yêu thích truyện Lục Vân Tiên cộng tác với một số họa sĩ Việt Nam minh họa. Bản thảo viết từ ngày 26-5-1889.

Không xuất bản được nên tác giả tặng cho Viện Hàn lâm vì cho rằng đây đây là nơi bảo quản tốt nhất. Sau đó Viện Hàn lâm giao cho thư viện Viện Pháp bảo quản.

Đến năm 2011, tức 112 năm sau GS Phan Huy Lê tình cờ phát hiện ra tập bản thảo, với những hình ảnh rất đẹp diễn tả trung thực về truyện Lục Vân Tiên.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá: “Nhờ sự phát hiện đó, Viện Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp cùng với trường Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội và GS Phan Huy Lê đã chỉnh lý, dịch thuật lại và biến thành ấn phẩm rất đẹp ở thế kỷ 21 này nhằm giới thiệu di sản văn học VN nói chung và văn học Nam bộ nói riêng cho công chúng trong và ngoài nước”.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, thông qua việc làm hết sức cụ thể này không những quảng bá được di sản văn hóa VN, mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa giới nghiên cứu VN và Pháp mà GS Phan Huy Lê là một điển hình.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ngoài việc vinh danh GS Phan Huy Lê, ông Michel Zink sẽ đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội VN và Cục Lưu trữ Nhà nước để tham dự buổi lễ công bố bản thảo minh họa quí báu của tác phẩm Lục Vân Tiên từ thế kỷ 19.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/3/2017:

Thêm 15 di tích được xếp hạng quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xếp hạng thêm 15 di tích quốc gia, trong đó có 10 di tích lịch sử và năm di tích kiến trúc nghệ thuật. Có ba di tích tại Thái Nguyên là: Khu di tích nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Keo En từ năm 1953 đến 1954; Xưởng Đội Cấn – Nhà máy quân giới K77 từ năm 1947 đến 1954; Địa điểm cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và nơi ở, làm việc của Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái từ năm 1949 đến 1954; ba di tích của Bắc Giang: Chùa Am Vãi, lăng Giáp Đăng Luân, đình Đại Từ; hai di tích tại Đác Lắc: Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đác Lắc từ năm 1965 đến 1975, danh lam thắng cảnh thác Drai Yông; đình Lương Xá (Bắc Ninh); đền, chùa Hà Dương (Nam Định); đền An Biên (Quảng Ninh); miếu Trà Đoài (Thái Bình); trại Đa-vít (TP Hồ Chí Minh); đình Hạ Thái (Hà Nội); đình Vĩnh Lạc (Hải Phòng).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/3/2017:

Lê Quang Liêm vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2017

Ngày 17-3, tại TP Hồ Chí Minh, Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2017 bước vào ván đấu thứ 9 (ván cuối cùng) với những cặp đấu quan trọng: Lê Quang Liêm – Bogdanovich Stanilav, Wei Yi – Bu Xiangzhi, Wang Hao – Cheparino Ivan.

Trước khi bước vào ván thứ 9 mang tính quyết định, Quang Liêm dù cùng điểm với Wei Yi, Bu Xiangzhi (Trung Quốc) nhưng tạm thua hai đối thủ này về hệ số phụ. Do đó, nếu Quang Liêm thắng mà Wei Yi hay Bu Xiangzhi thắng, kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng không thể đăng quang.

Quang Liêm khá may mắn khi cuộc đối đầu nội bộ giữa Wei Yi và Bu Xiangzhi kết thúc bất phân thắng bại. Kỳ thủ Trung Quốc còn lại đủ sức tranh ngôi vô địch là Wang Hao cũng chia điểm với Cheparinov Ivan (Bulgaria). Do vậy, nếu giành chiến thắng trước Bogdanovich Stanislav (Ucraina), Quang Liêm sẽ một mình cán đích ở ngôi đầu bảng tổng sắp.

Trong ván đấu cuối này, Bogdanovich Stanislav (elo 2.602) có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) và kỳ thủ người Ucraina luôn giữ được ưu thế so với Quang Liêm. Bất ngờ đã xảy ra khi Bogdanovich Stanislav mắc sai lầm ở nước 30. Quang Liêm nhanh chóng khai thác sai lầm của đối thủ bằng một loạt nước đi chuẩn xác, từ đó gia tăng ưu thế trước khi buộc đối thủ ngậm ngùi thua cuộc sau 79 nước đấu trí.

Chiến thắng này giúp Quang Liêm đoạt tổng cộng 7 điểm sau 9 ván đấu, trở thành nhà vô địch mới của Giải Cờ vua quốc tế HDBank. Quang Liêm nhận trọn phần thưởng 13 nghìn USD cho người về đầu, bỏ xa tốp nhì 0,5 điểm.

Có bảy kỳ thủ, trong đó có Trần Tuấn Minh của Việt Nam, cùng đạt 6,5 điểm, chia đều phần thưởng từ hạng 2 đến hạng 8. Với 5,5 điểm, kỳ thủ Saduakassova Dinara (Kazakhstan) đoạt ngôi vô địch nữ nhờ hơn nữ kỳ thủ hạng 10 thế giới Stefanova Antoaneta (Bulgaria) hệ số phụ.

Ở bảng đấu thử thách, kỳ thủ 18 tuổi Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải xuất sắc đăng quang khi đoạt tổng cộng tám điểm sau chín ván đấu. Anh chỉ hòa hai ván trước người xếp hạng nhì Phạm Minh Hiếu và người xếp hạng ba Nguyễn Thị Thúy Triển.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/3/2017:

Khai mạc Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 – 7/1/2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ (2007-2017), tối 16/3, tại Đại bảo tháp Mandala thuộc Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai.

Sự kiện này là cơ hội để giới thiệu nền văn hóa Ấn Độ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, giao lưu Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam, trao đổi tư tưởng, quảng bá những giáo lý của đức Phật vì hòa bình thịnh vượng và sự hòa hợp trên toàn thế giới.

Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ hai tại Đại bảo tháp Mandala diễn ra từ ngày 16 đến 19/3, với nhiều nghi lễ Phật giáo

 • Trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2017:

Hiến tặng tim cho bé 10 tuổi

Lần đầu tiên ở VN, một em bé 10 tuổi đã được ghép tim từ trái tim của chết não hiến tặng. Đây là người nhỏ tuổi nhất được ghép tim ở VN từ trước đến nay.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, ca ghép được thực hiện ngày 15-3. Một gia đình bệnh nhân chết não đã quyết định hiến tặng tạng và các bác sĩ đã tiến hành lấy thận, gan và tim để ghép cho 4 người bệnh, trong đó có em bé 10 tuổi kể trên.

Em bé là N.T.H, có cơ tim giãn nở do suy tim giai đoạn cuối, không còn giải pháp điều trị nào khác ngoài được ghép tim, nếu không bé chỉ sống thêm tính bằng ngày, trong khi người hiến tim phù hợp với trẻ em là rất ít ỏi.

Người được ghép gan 34 tuổi, được chẩn đoán u gan từ 2014 và đã được điều trị ở nhiều cơ sở y tế nhưng kết quả còn ít ỏi, có các chỉ số phù hợp với người hiến tạng và được ghép gan.

Tính đến 16-3, sau khoảng 13 giờ sau ghép, bệnh nhân 34 tuổi được ghép gan, bé H. được ghép tim và 2 người được ghép thận đều đã tự thở được, chức năng gan, tim, thận đã tương đối ổn định và đang được theo dõi.

Đây là người hiến tặng tạng cứu sống 4 người bệnh thứ 3 ở VN trong khoảng 2 năm gần đây.

Lan Anh

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 17/3/2017:

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thửa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 16/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh và các sở ban, ngành liên quan cùng 1.200 đại biểu tham dự.

Đại hội đã tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI, xây dựng chương trình hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2017-2022); đồng thời, suy cử Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 69 ủy viên (57 ủy viên chính thức, 12 ủy viên dự khuyết). Hòa thượng Thích Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Trị sự khóa VI được suy cử làm Trworng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 16/3/2017:

Thừa Thiên – Huế công bố kết quả đánh giá cải cách hành chính

Chiều 15-3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2016, điểm trung bình của các sở, ban, ngành theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại trong năm 2016 là 68,7 điểm; có hai trong số 20 sở, ban, ngành đạt trên 80,0 điểm; 13 trong số 20 sở, ban, ngành đạt trên 65,0 điểm; 5 trong số 20 sở, ban, ngành đạt dưới 65,0 điểm. Đối với UBND cấp huyện, điểm trung bình là 83,8 điểm; có 3/9 huyện, thị xã, thành phố đạt trên 80,0 điểm; 6/9 huyện, thị xã, thành phố từ 70,0 đến 80,0 điểm; không có đơn vị đạt điểm trung bình và thấp. Sở Tư pháp với 83,66 điểm tiếp tục xếp vị trí thứ nhất khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Phú Lộc với 86,91 điểm tiếp tục xếp vị trí thứ nhất khối UBND huyện, thị xã, thành phố.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2017

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) diễn ra tại Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ ngày 14-3 đến 16-3 (ngày 17 đến 19-2 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh phong phú đa dạng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân, du khách sẽ được tham gia các hoạt động phong phú, sôi động như Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, Hội Đua thuyền truyền thống, đoạt cờ lệnh rước Huyền Trân Công chúa; các hoạt động thuyết pháp, Pháp đàn, Triển lãm mỹ thuật, tranh ảnh, thư pháp, hội cờ làng; biểu diễn võ thuật truyền thống, Hội hoa đăng.

Từ năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Đây là một trong những Lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật, đồng thời mang đậm tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn với danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Phát hiện hài cốt liệt sĩ

Sáng 14-3, trong khi đào móng làm nhà, ông Nguyễn Tăng Trung số nhà 58, đường Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã phát hiện một số đạn cối 82 mm nằm dưới móng nhà. Khi lực lượng công binh tỉnh đến thu gom để xử lý đã phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, lực lượng công binh tỉnh đội Kon Tum đã phát hiện xương, răng, kèm các vật chứng, như ba chiếc dép cao-su, ví đựng giấy tờ, áo mưa. Dù chưa xác định được danh tính cụ thể, nhưng qua các di vật, lực lượng chuyên trách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Hiện, lực lượng chuyên trách của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đang cất bốc, tổ chức mai táng hài cốt, khoanh vùng, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tổ chức lực lượng công binh tháo gỡ vũ khí bảo đảm an toàn tuyệt đối khu dân cư.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/3/2017:

Trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm đạo diễn điện ảnh người Mỹ Gioóc-đân Vốt Rô-bớt làm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ năm 2017- 2020. Đến dự, có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tét Ô-xi-ớt cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Quyết định bổ nhiệm đã được Hội đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua với 100% phiếu bầu. Việc bầu chọn và bổ nhiệm được tổ chức ngay sau khi bộ phim Kong: Skull Island của đạo diễn Gioóc-đân Vốt Rô-bớt được công chiếu trên toàn thế giới. Đây là bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Hô-li-út thu hút sự quan tâm lớn của khán giả các nước với nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh các danh lam, thắng cảnh độc đáo của nước ta đến với khán giả và du khách trên toàn thế giới.

Đạo diễn Gioóc-đân Vốt Rô-bớt, sinh năm 1984 tại Mỹ tốt nghiệp Đại học Cô-lôm-bi-a, Chi-ca-gô; được giới điện ảnh Mỹ đánh giá cao. Ông vừa là nhà viết kịch bản, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình, được biết đến với các bộ phim nổi tiếng như: Single Dads (2009), The Kings of Summer (2013) và Kong: Skull Island (2017). Ông đã đến khảo sát địa điểm và quyết định chọn một số địa phương của Việt Nam làm bối cảnh quay bộ phim trên với khoảng 70% thời lượng phim được quay tại nước ta, bao gồm những hình ảnh thiên nhiên đẹp và hoang sơ của Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), quần thể danh thắng Tràng An, khu vực hang động Tú Làn, Minh Hóa (Quảng Bình)…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao quyết định bổ nhiệm đạo diễn Gioóc-đân Vốt Rô-bớt làm Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại sứ du lịch Việt Nam Vốt Rô-bớt cho biết: Ông rất tự hào và vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách này và sẽ làm hết sức mình giúp du lịch Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân, thực hiện đúng những quy định về Đại sứ du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/3/2017:

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát tại Sơn Mỹ

Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Ngày 16/3/1968, quân xâm lược Mỹ đã tổ chức cuộc càn quét, đốt phá và sát hại 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, nay là làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã cùng nhau dành một phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những đồng bào vô tội bị sát hại trước tượng đài Sơn Mỹ. Ông Bin-li Ken (Billy Ken) một cựu binh Mỹ và ông Mai-cơ Bô-em (Mike Boehm) của tổ chức Madison Quakers đã đặt 504 bông hoa hồng và biểu diễn đàn vi-ô-lông tưởng niệm các nạn nhân.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/3/2017:

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại các tỉnh An Giang, Hải Dương

​Trong hai ngày 27 và 28-3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với tỉnh An Giang về giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn năm 2016 và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của An Giang trong việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng của tỉnh, mang lại hiệu quả cao. UBND tỉnh An Giang cần bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; làm rõ những tồn tại trong việc áp dụng luật hiện hành vào thực tế và đề xuất sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn. Đoàn công tác đã ghi nhận, tập hợp ý kiến, đề xuất của tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật Hình sự năm 2015 để tập hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Ngày 28-3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với tỉnh Hải Dương về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao các kết quả tỉnh Hải Dương đạt được trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh Hải Dương cần tập trung khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Trong thời gian tới, Hải Dương cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại hóa nền hành chính, bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân khi đến liên hệ công tác, giải quyết công việc; khắc phục được tình trạng thờ ơ, vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của cán bộ cơ quan công quyền… qua đó giúp bộ máy hành chính của địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/3/2017:

Khóa hơn 5.200 tài khoản của các đại lý vì kích hoạt SIM rác

Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone, VinaPhone sẽ cắt thanh lý hợp đồng với 5.203 tài khoản đăng ký thông tin của các đại lý vì kích hoạt SIM sai quy định. Trong đó Viettel có 4.271 tài khoản, VinaPhone có 834 tài khoản và MobiFone có 98 tài khoản. Các nhà mạng sẽ thực hiện khóa các tài khoản đăng ký thông tin của các đại lý làm sai và tiến hành thanh lý hợp đồng với đại lý, đồng thời thông báo về việc đã khóa tài khoản đại lý cho các doanh nghiệp khác để cùng thanh lý hợp đồng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/3/2017:

Đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao (Lào Cai)

Ngày 25-3, UBND huyện Bảo Thắng cho biết, đã ra quyết định xử lý đối với cô giáo Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao do có hành vi vi phạm quy định của ngành giáo dục và đào tạo trong quản lý, giáo dục học sinh.

Theo đó, hồi 7 giờ 30 phút ngày 22-3, tại khuôn viên Trường mầm non Xuân Giao, cô giáo hiệu trưởng cùng hai cô giáo là Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng đã có hành vi giữ và khênh cháu Vũ Gia Huy (lớp mẫu giáo bốn tuổi) dọa thả vào máy vặt lông gà tại khu bếp ăn của nhà trường với mục đích để cháu Huy sợ và không khóc.Trước kiến nghị của gia đình cháu Huy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, UBND huyện Bảo Thắng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng từ ngày 25-3 đến 8-4.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Xử phúc thẩm vụ Tráng A Tàng và đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy

Trong ba ngày từ 22 đến 24-3, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Tráng A Tàng (SN 1982, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

HĐXX đã tuyên sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Lương Thị Thảo (SN 1979, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chuyển từ hình phạt tù chung thân lên tử hình. Bị cáo Lương Thị Thảo bị Viện KSND tỉnh Bắc Ninh kháng nghị tăng hình phạt, bởi số lượng ma túy Thảo tham gia mua bán là quá lớn (1.526 bánh). HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác trong vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra cuối tháng 9-2016, HĐXX tuyên tử hình đối với chín bị cáo, gồm: Tráng A Tàng; Tráng A Nếnh; Giàng A Chờ; Giàng A Nhà; Sùng A Lánh; Sồng A Nếnh; Tráng A Mùa; Vũ Văn Lâm; Tráng A Ký. Phạt tù chung thân ba bị cáo: Giàng Thị Sua; Tráng A Chư (bố Tàng) và Lương Thị Thảo.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/3/2017:

Ba tháng, cả nước xảy ra hơn 4.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.114 người

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa cho biết, ba tháng đầu năm (từ ngày 16-12-2016 đến 15-3-2017, cả nước xảy ra 4.812 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.114 người, bị thương 3.835 người. So với cùng kỳ năm trước, TNGT giảm cả ba tiêu chí: giảm 175 vụ (giảm 3,51%), 80 người chết (giảm 3,65%), 687 người bị thương (giảm 15,19%). Trong tháng 3, cả nước xảy ra 1.347 vụ TNGT, làm chết 544 người và làm bị thương 1.175 người.

Ba tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 986.700 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền 593,68 tỷ đồng; tạm giữ 8.695 xe ô-tô và gần 142 nghìn mô-tô; tước hơn 88 nghìn giấy phép lái xe; xử lý 1.266 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường sắt, phạt hơn 571 triệu đồng

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/3/2017:

Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm từ Bra-xin

Ngày 23-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 902/QĐ-BNN-TY về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.

Cụ thể, trong Quyết định số 902/QĐ-BNN-TY, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, từ ngày 23-3, Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ, chế biến thịt của Braxin. Các nhà máy này đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ giao Cục Thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Braxin về Việt Nam trước ngày 23-3. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm thịt của 21 nhà máy thì tạm ngừng kiểm dịch nhập khẩu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để xử lý theo quy định.

Cục Thú y thông báo chính thức cho cơ quan có thầm quyền của Braxin biết để phối hợp thực hiện. Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Braxin kiểm soát được thịt và sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước Việt Nam, một số nước đã hạn chế hoặc tạm dừng nhập khẩu thịt từ một số nhà máy giết mổ, chế biến thịt từ Braxin như Hàn Quốc, Liên hiệp châu Âu, Chile.

Theo số liệu từ Cục Thú y, từ đầu 2017 đến nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Braxin. Riêng trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu lượng thịt gà trị giá 800 nghìn USD từ Braxin.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/3/2017:

Kỷ luật, đình chỉ kíp trực làm gián đoạn dịch vụ không lưu tại sân bay Cát Bi

Ngày 21-3, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, ngày 9-3 vừa qua, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đã xảy ra sự cố tàu bay VJC921 đường bay Hải Phòng – Hàn Quốc và VJC292 TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng không thiết lập được liên lạc với Đài kiểm soát không lưu Cát Bi từ 22 giờ 51 phút (giờ Hà Nội). Đến 23 giờ 24 phút, tàu bay VJC921 mới thiết lập được liên lạc, xin huấn lệnh khởi hành và cất cánh an toàn lúc 23 giờ 58 phút. Lúc 23 giờ 38 phút, tàu bay VJC292 thiết lập được liên lạc và được điều hành hạ cánh an toàn lúc 23 giờ 54 phút.

Đây là sự cố gián đoạn dịch vụ không lưu uy hiếp an toàn cao mà nguyên nhân trực tiếp được xác định do kíp trực Đài kiểm soát không lưu đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao nhận và duy trì nhiệm vụ ca trực dẫn đến sự cố. Cục HKVN đã đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của kíp trực, chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền bắc xử phạt hành chính đối với hai kiểm soát viên kíp trực; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xử lý kỷ luật kiểm soát viên vi phạm theo quy định; đình chỉ nhiệm vụ Đài trưởng, cử Phó trưởng Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội có kinh nghiệm thay thế và trực tiếp quản lý, điều hành Đài kiểm soát không lưu Cát Bi, đồng thời tăng cường hai kiểm soát viên không lưu thay thế cho các kiểm soát viên vi phạm.

Cục HKVN đang tiếp tục điều tra, kiểm tra tổng thể, toàn diện hoạt động của Đài kiểm soát không lưu Cát Bi để xử lý lỗi hệ thống và yêu cầu VATM thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn, phòng ngừa sự cố trong thời gian tới.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/3/2017:

Chín án tử hình trong vụ mua bán trái phép 1.415 bánh hê-rô-in

Ngày 21-3, tại phiên tòa xét xử 23 bị cáo với các tội danh mua bán trái phép ma túy số lượng lớn, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mức án tử hình đối với chín bị cáo: Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Lý Tiến Đông, Triệu Văn Duy về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với chín bị cáo: Vi Văn Tuấn, Bế Văn Thắng, Nguyễn Thanh Yên, Đặng Minh Châu, Tô Văn Quốc, Lục Văn Thượng, Ngô Quốc Mạnh, Nông Văn Phương, Đào Xuân Thuỷ; tuyên phạt mức án tù 20 năm đối với các bị cáo Vi Văn Nghị, Chu Văn Quỳnh; 18 năm tù đối với bị cáo Đàm Văn Quang, 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng; 18 tháng tù đối với bị cáo Vũ Thị Thu Hảo về tội không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong quá trình các bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lên đến hàng chục tỷ đồng; tịch thu sung công quỹ nhà nước nhiều tang vật có liên quan việc mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua xã Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), tiếp tục mua bán, vận chuyển qua nhiều tỉnh rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng 1.415 bánh hê-rô-in, thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708.000 nhân dân tệ.

 • Trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 20/3/2017:

15,9 triệu kWh điện bị trộm cắp

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực VN (EVN), số liệu cập nhật và đã qua xác minh có 4.560 vụ trộm cắp điện, với sản lượng truy thu hơn 15,9 triệu kWh được phát hiện trong năm 2016 trên cả nước. Ông Lê Quang Đức – phó trưởng Ban thanh tra bảo vệ EVN – cho biết số lượng vụ trộm cắp điện trên là kết quả của việc kiểm tra trên 3,37 triệu lượt khách hàng.

Đáng lưu ý, trong số các vụ việc được phát hiện có 74 vụ trộm cắp điện lớn trên 20.000kWh. EVN đã chuyển hồ sơ sang cơ quann chức năng đề nghị xử lý hình sự 25 vụ. Nhóm khách hàng trong quản lý – tiêu dùng chiếm tỉ trọng lớn nhất với 3.922 vụ vi phạm, tiếp đến là nhóm khách hàng trong công nghiệp – sản xuất với 297 vụ.

EVN cho biết để hạn chế tình trạng trên, tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện những giải pháp ngăn ngừa can thiệp côngtơ, mạch đo gây sai số kêt quả đo đếm như: trang bị côngtơ có tính năng theo dõi, giám sát từ xa; lắp côngtơ có chức năng cảnh báo chống lại một số hình thức vi phạm.

N.An

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/3/2017:

Tịch thu gần 31 nghìn lít rượu không rõ nguồn gốc

Từ ngày 4-3 đến ngày 16-3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 422 vụ, trong đó xử lý 386 vụ, xử phạt gần 670 triệu đồng; tạm giữ, tịch thu gần 31 nghìn lít rượu, 621 chai rượu các loại…

Trị giá hàng hóa vi phạm gần 500 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu của các cơ sở là không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm hoặc kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất lớn như cơ sở của Nguyễn Văn Khương tại ngõ 129, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 1.090 lít rượu không rõ nguồn gốc; cơ sở kinh doanh cồn rượu ở thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội có 61 thùng rượu loại 160 lít, tương đương 9.760 lít cồn.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 16/3/2017:

Hà Nội tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu

Tại cuộc họp đánh giá tình hình, triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống ngộ độc methanol trong rượu sáng 15-3, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu, từ hôm nay 16-3, các quận, huyện, thị xã huy động các lực lượng, thành lập mười đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu thủ công nằm trong các khu dân cư, các nhà hàng ăn uống có bán rượu và các quán nước vỉa hè. Cơ sở nào sản xuất, kinh doanh rượu không nhãn mác, không dán tem, không có nguồn gốc xuất xứ sẽ bị thu hồi và xử lý nghiêm. Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế và Sở Công thương xây dựng dự thảo chế tài về quản lý rượu trên địa bàn; yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về phòng tránh ngộ độc methanol trong rượu, đến người dân. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 22-2 đến nay, tại Hà Nội có 25 trường hợp ngộ độc methanol trong rượu, ba người đã chết.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Siết chặt quản lý kinh doanh, sản xuất rượu

Bộ Công thương vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản xuất, kinh doanh rượu (SXKDR). Theo đó, để chủ động ngăn chặn các sự cố ATTP tương tự xảy ra trên địa bàn, giảm thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKDR trên cả nước; yêu cầu các Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10-3 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý vệ sinh ATTP đối với sản phẩm rượu.

Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKDR, nhất là rượu do dân tự nấu, tự chế biến, pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân trưng bày, kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP theo quy định tại Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25-4-2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 16/3/2017:

Phạt báo VnExpress vì đăng tin sai sự thật

Ngày 15-3, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress).

Theo quyết định, báo này bị xử phạt do trong bài viết “Dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng gắn biển xanh giả” đăng ngày 7-2-2017 có thông tin sai sự thật, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Trước đó, Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam đã thừa nhận vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài và đăng lời cải chính.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/3/2017:

Yêu cầu khẩn trương xác minh vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai

Trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin, bài phản ánh việc một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bị xâm hại nhiều lần nhưng đối tượng vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2017.

* Tối 13-3, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

* Chiều 13-3, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã công bố những thông tin liên quan đến vụ cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục tại trường học.

Công an quận Thủ Đức cho biết: Sáng 15-2, Công an phường Bình Thọ nhận tin tố giác của chị T.T.M.C về một đối tượng nam đã xâm hại con của mình là cháu N (sinh năm 2010) tại Trường L.T.V. Công an phường báo lên Công an quận. Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận phối hợp với Ban giám hiệu Trường L.T.V mời chị C lên để lấy lời khai. Cơ quan điều tra đưa cháu bé đi giám định và cho cháu thực nghiệm hiện trường. Kết quả sơ bộ giám định xác định: Cháu bé không bị rách màng trinh, không có mẫu tinh trùng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016. Theo đó, với 70 điểm đạt được, TP Đà Nẵng là địa phương giữ vị trí số 1 của PCI năm 2016. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp và lần thứ bảy trong suốt 12 năm thực hiện điều tra và công bố PCI, thành phố này được các doanh nghiệp (DN) vinh danh vị trí quán quân trên bảng xếp hạng. Xếp thứ hai và ba là Quảng Ninh và Đồng Tháp với số điểm xếp hạng lần lượt là 65,60 và 64,96. Điểm rất đáng ghi nhận trong PCI 2016 là sự cải thiện điểm số của TP Hà Nội và Hải Phòng, đây là lần đầu trong nhiều năm điều tra PCI vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào nhóm có chất lượng điều hành tốt, lần lượt ở vị trí 14 và 21 trên bảng xếp hạng.

Báo cáo PCI 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 DN, trong đó có hơn 10 nghìn DN dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/3/2017:

Thu hồi, từ chối cấp phù hiệu và đình chỉ gần 1.900 xe vi phạm

Ngày 14-3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong hai tháng vừa qua, từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen), các Sở Giao thông vận tải đã xử lý 1.899 phương tiện vi phạm; trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến 1.327 xe thời hạn một tháng; từ chối cấp phù hiệu 572 xe.

Tổng cục yêu cầu các đơn vị vận tải truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục theo quy định; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không truyền dữ liệu; gỡ bỏ thông tin các phương tiện không còn quản lý trên hệ thống hộp đen để tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải và các địa phương kiểm tra dữ liệu phương tiện trước khi cấp phù hiệu.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/3/2017:

Về vụ bắt hai đối tượng tuyên truyền chống nhà nước

Ngày 22-3, liên quan vụ bắt hai đối tượng Phan Kim Khánh (SN 1993, trú tỉnh Phú Thọ) và Bùi Hiếu Võ (SN 1962, trú TP Hồ Chí Minh) về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Công an tiếp tục thông tin cụ thể về hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo đó, từ tháng 5-2015, Bùi Hiếu Võ lập tài khoản Facebook “Hieu Bui” đăng tải nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động các hoạt động phá rối an ninh, trật tự và bạo động. Bùi Hiếu Võ đã kích động sử dụng bom xăng và a-xít tấn công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an. Trong quá trình hoạt động, Bùi Hiếu Võ đã móc nối với thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”.

Đối tượng Phan Kim Khánh từ cuối năm 2015 đến nay đã lập và quản trị hai blog lấy tên là “Báo Tham Nhũng” và “Tuần Việt Nam”, ba trang trên mạng xã hội Facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”, hai kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online”, liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước. Để hoạt động, Phan Kim Khánh móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước.

 

Tháng Tư 1, 2017

Hãy nghĩ những điều trắng trong

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:24 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 1 tháng 4 năm 2017

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

  “Hãy nghĩ những điều trắng trong”

Đêm nhạc Phạm Tuyên diễn ra tối 14-1 mang tên gây tò mò Nhớ và quên. Chắc hẳn người nhạc sĩ của 700 ca khúc có nhiều điều để quên và nhớ. Còn với khán giả, những bài hát của Phạm Tuyên đã là một hành trang từ thuở thơ bé.

Khi tôi còn đi học mẫu giáo, những bài hát đầu tiên chính là của Phạm Tuyên. Hát nhiều đến nỗi tưởng như viết cho chính trường mầm non của mình. Tôi nhất quyết tin rằng bài Trường của cháu đây là trường mầm non với chữ Mầm Non viết hoa chính là dành cho trường mình. Một tuần học đánh dấu bằng bài Cả tuần đều ngoan. Những điều gần gũi như “Cô là mẹ và các cháu là con”, “Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”, chỉ loanh quanh vài câu thôi mà đúng là đi suốt một đời vẫn nhớ.

Những chân lý giản dị

Phạm Tuyên như một người cần mẫn dõi theo cuộc đời lớn lên của mỗi đứa trẻ. Những bài hát thiếu nhi như Chiếc đèn ông sao, Chú voi con ở Bản Đôn, Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình đến giờ vẫn được các thế hệ sau yêu thích, cho dù thời điểm lịch sử bài hát ra đời đã hết tính thời sự. Thính giả trẻ em không bận tâm đến bối cảnh của bài ca, mà giữ lại những ấn tượng về vẻ đẹp trong trẻo của những niềm vui Tết Trung thu, của sự hấp dẫn ở con vật rừng xanh, của một thế giới bè bạn rộng lớn. Chúng đều là những đầu mối của một hệ thống ký hiệu văn hóa làm nên nhận diện của một xã hội rộng lớn, bắt đầu từ những cá thể nhỏ bé non tơ.

Những bài ca của Phạm Tuyên giống như bài giảng của một người thầy khơi gợi những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên. Từ Đêm pháo hoa đến Cánh én tuổi thơ đều mang đến cho trẻ nhỏ một thế giới nhiều khoảng rộng rãi cho trí tưởng tượng. Mảng ca khúc thiếu nhi với gần 200 bài là một thế mạnh của Phạm Tuyên. Những bài học đạo đức được đưa vào rất nhẹ nhàng, từ tốn trong những ca khúc dễ hát, dễ thuộc. Nếu các ca khúc người lớn sắc thái tuyên truyền quá đậm nét và phục vụ thời sự, thì những bài hát như đồng dao cho các em như lời ăn tiếng nói hằng ngày, dạy từ việc ứng xử trong gia đình đến khi vào lớp, cũng như sớm cung cấp cho trẻ nhỏ những ý niệm về cộng đồng, quê hương.

Phạm Tuyên rất lão luyện trong việc sử dụng các thức nhạc đơn giản dễ lôi cuốn người nghe. Chẳng hạn như bài hát Cô và mẹ chỉ có bốn câu: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo/ Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền/ Cô và mẹ là hai cô giáo/ Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền” nhưng đã tóm gọn cả ý nghĩa và thiên chức của việc chăm sóc trẻ em của gia đình và nhà trường như một mối liên hệ không tách rời. Không một từ ngữ hô hào phải thế này, phải thế kia. Chỉ là một chân lý giản dị, vô cùng dễ hiểu với tâm hồn trẻ thơ, mà cũng như nhắc nhở những nhà sư phạm: “Cô là mẹ và các cháu là con”!

Ký thác nỗi nhớ và ước vọng

Dường như cuộc sống tập thể đầy lý tưởng từ tuổi thiếu niên đã ghi đậm dấu ấn lên cách tiếp cận đối tượng thẩm mỹ của Phạm Tuyên (ông tham gia hoạt động Thiếu sinh quân và giảng dạy âm nhạc từ năm 1949-1954), và những bài hát đầu tiên cũng dành đất cho sinh hoạt tập thể như Em vào Thiếu sinh quân, Lớp học vui, Đường về trại... Điều này luôn được ông trung thành trong cả sự nghiệp lâu dài về sau. Dù viết cho hoàn cảnh nào, Phạm Tuyên cũng dành những lời tốt đẹp để ca ngợi con người. Điều này không hề dễ dàng với một người từng bị xếp thành phần xuất thân “giai cấp phong kiến áp bức”, và phải gánh cả bi kịch của người cha – học giả Phạm Quỳnh. Nhưng bằng âm nhạc, Phạm Tuyên đã sống và cống hiến vượt lên những thành kiến của cả nhiều phía.

Với 700 ca khúc trong cuộc đời 88 năm, mà trong đó dễ kể ra cả một loạt những bài đã được quần chúng thuộc lòng, Phạm Tuyên giống như một ký giả cần mẫn và nhạy bén theo chân các dòng chảy sự kiện. Về mặt tạo dựng nên không gian nghị luận chính trị trong ca khúc phổ thông, thậm chí nói chuyện chính trị trong ca khúc như “viết báo bằng nhạc”, có lẽ ông là người hoàn chỉnh phong cách này nhất. Điều đọng lại ở một phong cách Phạm Tuyên là khả năng “chơi” với những khẩu hiệu, mềm hóa những lời tuyên truyền có phần khô cứng, biến hóa thành những ca từ hát lên để nhập tâm được.

Các thế hệ sau không sống trong thời chiến tranh để chia sẻ trực tiếp không gian của những bài ca ra trận mà Phạm Tuyên góp công sức động viên con người vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Nhưng có một sự hoài niệm đương diễn ra trong xã hội ngày nay về một quá khứ đọng nhiều mơ ước, nơi mà con người trong âm nhạc Phạm Tuyên là con người đĩnh đạc, đường hoàng gần như siêu thực, vị lai: “Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về, trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè” (Từ một ngã tư đường phố – 1971). Mỗi đối tượng, mỗi chủ thể phát ngôn đều được Phạm Tuyên tìm ra vị trí để cất tiếng nói, và trong hầu hết trường hợp, tác giả lùi lại đằng sau. Các cá nhân đều là đại diện cho lớp người cùng thế hệ. Các bạn nhỏ luôn là “chúng em”, “chúng cháu”, những người trẻ tuổi luôn là một tập hợp của xóm làng hay khu phố: “Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân” (Chiếc gậy Trường Sơn – 1966) và trong mọi trường hợp, cái tôi luôn đứng trong một tập thể lớn, từ “Gió lên đi cho thuyền ta ra khơi” (Bám biển quê hương – 1966) đến “Con kênh ta đào có em và có anh” (Con kênh ta đào – thơ Bùi Văn Dung, 1978), và rộng ra cả một đất nước: “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Gọi toàn dân ta bước vào cuộc chiến đấu mới” (Chiến đấu vì độc lập tự do – 1979).

Khi hồi tưởng lại, những bài ca của Phạm Tuyên giống như một trạm trung chuyển ký thác những nỗi nhớ, những ước vọng về một cuộc đời mà người mẹ trẻ khát khao “Rồi mai khôn lớn, con ơi hãy nghĩ, những điều trắng trong(Khúc hát ru của người mẹ trẻ – thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). Điều còn lại với hôm nay, có lẽ là nỗi khát khao ấy không khi nào vơi cạn.

Nguyễn Trương Quý

—o0o—

Nốt nhạc xuân

Mừng nhạc sỹ Phạm Tuyên vào tuổi 88 

     TRẦN VĂN LOA

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bạn Trần Văn Loa đã trực tiếp gửi bài này cho chúng tôi qua email.

Vậy là gió,  gió giăng mặt ngõ

Khắp vòm cao lúc đỏ, lúc vàng

Mái chèo gặp sóng ngỡ ngàng

Trên đầu sấm dọc, chớp ngang rối trời.

 

Mây một vệt, chơi vơi góc bể

Ánh hoàng hôn  kéo xệ mặt thành

Đất lành vẫy gọi người lành   

Ban mai ghé xuống bên cành đợi nhau.

 

Giơ tay níu bóng câu qua cửa

Chạm nốt xuân ở nửa cung đàn

Phách ngân điệu thức nồng nàn

Câu ca lượn giữa chứa chan tình đời

 

Rồi dìu dặt chau lời, chuốt giọng

Uốn vành trăng vào bóng trẻ thơ

Nhặt khoan tiếng trúc, tiếng tơ

Mùa vui bỗng trải xanh bờ nước non.

 

Lòng rờ rỡ tấc son tươi rói

Cùng hành quân đến cuối con đường

Khải hoàn reo khúc thân thương

Giang sơn rũ bụi chiến trường… hồi sinh.

 

Ngoảnh lại bước chân mình vạn dặm

Càng yêu hơn màu thắm ngọn dừa 

Thuyền còn, còn cái bến xưa 

Nhà còn, còn nắng đung đưa trước mành

 

… Lại dây vũ dây văn so phím

Câu Nam ai ngọt lịm môi hồng 

Chuông chùa  mọng tím tầng không

Tịnh Tâm  sen quyện sương đồng ngát hương.

HN 2017

Địa chỉ:

204D chung cư Vinaconex2, ngõ 67, đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng Ba 14, 2017

Đông Hồ với tạp chí Nam Phong và Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:07 chiều

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 2 tháng 3 năm 2017.

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

ĐÔNG HỒ VỚI TẠP CHÍ NAM PHONG VÀ PHẠM QUỲNH

Phạm Tôn

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Xuân đã viết trong bài Đông Hồ, một nhà thơ, nhà giáo tâm huyết trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 25/3/2001 như sau : “Nhà thơ Đông Hồ tên thật là Lâm Tấn Phác, tự là Trác Chi, còn có hiệu là Hòa Bích, Thủy Cổ Nguyệt, sinh năm 1906 tại làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên, nay thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mồ côi từ bé, ông được người bác là ông Lâm Hữu Lân – một trí thức Nho học – nuôi dạy. Sớm yêu thích văn chương, Đông Hồ đọc nhiều thơ văn chữ Hán và tích cực hưởng ứng phong trào đề cao tiếng Việt, quảng bá chữ quốc ngữ trên tạp chí Nam Phong.

Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, Đông Hồ dạy học tại Trường Tiểu học Hà Tiên (1924). Để thực hiện chí nguyện của mình là vun đắp, dựng xây nền quốc văn, Đông Hồ đã âm thầm phản ứng lại chương trình giảng dạy của Pháp bằng cách hướng học sinh học thêm Việt văn, rèn luyện chữ quốc ngữ. Ông bắt đầu cộng tác với tạp chí Nam Phong (1925), đồng thời giúp cho học trò của mình tập viết văn gửi đăng báo này.

Theo gương của thi hào Rabindranath Tagore, ngày 30/10/1926, Đông Hồ lập nên Trí Đức học xá tại Hà Tiên.

Bài diễn văn đọc trong ngày khai trường Trí Đức học xá của Đông Hồ đã được đăng trọn vẹn trên Nam Phong số 115 (tháng 3/1927)

Theo đó, Đông Hồ nói rõ mục đích của trường là dùng chữ quốc ngữ để “khai trí tiến đức”.

Cùng với hoạt động giáo dục, Đông Hồ còn làm thơ, viết văn đăng trên Nam Phong, Phụ nữ tân văn, Đông Pháp thời báo… Ông thực sự nổi tiếng với tập lệ ký Linh Phượng (đăng trên Nam Phong số 128, 4/1928). Đó là một tác phẩm viết bằng văn xuôi và thơ, bày tỏ nỗi niềm của một người đàn ông khóc vợ –  tâm trạng thực sự của Đông Hồ với người vợ quá cố của mình. Bài ký sự “Thăm đảo Phú Quốc” và “Phủ Đông Hồ” của nhà thơ, với giọng văn hào sảng ca tụng các thắng cảnh ở Hà Tiên và những chiến tích oanh liệt, cũng đã được nhiều người tán thưởng.

Năm 1932 Đông Hồ xuất bản tập “Thơ Đông Hồ” (NXB Nam Ký thư quán, Hà Nội, 1932) tập hợp nhiều bài thơ của ông đã đăng trên báo Nam Phong

Năm 1935, Đông Hồ lên Sài Gòn chủ trương tuần báo Sống. Báo này chỉ ra được 30 số, nhưng với thời gian ngắn ngủi ấy, Đông Hồ đã làm được hai điều có ý nghĩa: thu hút được nhiều cây bút đứng đắn, tiến bộ viết cho Sống; thực hiện được một tờ báo đầu tiên ở Nam Bộ viết đúng chính tả (theo Nguyễn Hiến Lê, xem “Đông Hồ – Mộng Tuyết”, Võ Văn Nhơn biên soạn, NXB Hội Nhà văn, 1992. (…)

Có thể nói, đối với Đông Hồ, việc dạy học cũng như viết văn, làm thơ, thậm chí việc xuất bản, làm báo hay phát hành sách cũng không chỉ thuần túy là một nghề nghiệp để kiếm sống, đó còn là một phương tiện để ông thể hiện cái khát vọng mãnh liệt của mình từ thuở bé:  trau dồi, vun đắp, xây dựng nền văn hóa nước nhà ngày càng đẹp đẽ.

Phải chăng vì lý do đó mà Đông Hồ không cam phận sống cuộc đời yên ổn, nhàn hạ của một nhà giáo, khép mình vào chương trình giảng dạy của Pháp, lại cố lội ngược dòng: lôi cuốn học sinh học tiếng Việt, mở Trí Đức học xá để quảng bá tiếng Việt, trong khi phong trào chung lúc ấy là nắm lấy tiếng Pháp để tìm một chỗ đứng trong xã hội?

Khi con đường giáo dục thất bại, Trí Đức học xá bị đóng cửa, Đông Hồ đã viết những vần thơ buồn bã:

Thôi đành chịu người thua cảnh ngộ

Cảnh không may thực khó mà nên

Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên

Năm năm ba bận tình duyên lỡ làng!”

(Trích “Đông Hồ – Mộng Tuyết”)

Cắt nghĩa sự hình thành thiên hướng của Đông Hồ, Nguyễn Hiến Lê đã đề cập đến bốn nguồn ảnh hưởng:

Một là mảnh đất Hà Tiên, quê hương Đông Hồ, nơi ít chịu tác động của văn minh phương Tây, vẫn còn lưu giữ nhiều nếp cổ. Hà Tiên còn là vùng đất có phong cảnh thiên nhiên đặc biệt đủ cả sông, hồ, núi, biển, lại có truyền thống thơ văn Nôm từ thời Chiêu Anh Các.

Hai là sự giáo dưỡng ân cần chu đáo của người bác đỡ đầu là nhà nho Lâm Hữu Lân, vốn là người rất trọng thơ văn chữ Nôm và rất cấp tiến trong quan niệm sống.

Ba là ảnh hưởng của tạp chí Nam Phong, tờ báo mà Đông Hồ bắt đầu đọc từ năm 15 tuổi và xem nó như một phương tiện rèn luyện tiếng Việt.

Cuối cùng là dấu ấn của thi sĩ Tagore trong cuộc đời Đông Hồ. Tagore từng lập một tịnh xá ở gần Calcutta, đặt tên là Santiniketan, để dạy một số thanh niên cái đạo giải phóng tinh thần, sống gần thiên nhiên. Tagore quan niệm: có học tiếng mẹ đẻ thì chúng ta mới vỡ trí khôn ra được. Còn Đông Hồ thì lập Trí Đức học xá, suốt đời say sưa với “Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên”, một lòng vun đắp nó (xem “Đông Hồ – Mộng Tuyết”)

(…)

Là nhà văn, Đông Hồ đã đi một bước dài từ thơ cũ đến thơ mới, từ văn xuôi biền ngẫu đến văn xuôi hiện đại. Ông cũng có những công trình khảo cứu mà giá trị tư liệu rất lớn.

Là người thầy của Trí Đức học xá những năm 1920 – 1930 đến Đại học Văn Khoa Sài Gòn những năm 1960, Đông Hồ đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng nhiều thế hệ học trò. Chính vì thế mà trên bia mộ của ông, ngoài những dòng chữ tưởng nhớ của gia đình còn có hai câu thơ của một môn sinh Trí Đức học xá:

“Ân sâu nghĩa nặng tình dài

Khóc thầy, khóc mãi biết đời nào nguôi”

—o0o—

Năm 1934, sau 211 số báo (Kể cả số Tết Mậu Ngọ – 1918, tờ báo Tết đầu tiên của nước ta) Tạp chí Nam Phong đình bản. Nhân dịp này, trong bài Nam Phong đình bản, Đông Hồ Lâm Tấn Phác xúc động ghi nhận : “Tôi  cầm mấy số báo, vui vui, rồi như có một tia sáng chạy qua óc tôi, tôi nghĩ: “Thì ra quốc văn ta có thể diễn nổi những cảnh sắc sáng sủa, những cảm tình lãng mạn của thơ Tây, và cũng có thể diễn nổi những ý tứ thâm trầm, những tư tưởng cao thượng của thơ Tàu.

Tôi tỉnh ngộ. Tôi thấy rằng nước ta còn có chữ, giống ta còn tiếng nói. Quốc văn ta có nghèo hèn kém cỏi gì đâu. Tôi bỏ Pháp văn, quay ra chuyên tâm học quốc ngữ. Cái duyên của tôi với báo Nam Phong cũng bắt đầu từ đó, mà cái cảm tình của tôi đối với tiếng nước nhà càng đằm thắm mặn mà cũng bắt đầu từ đó (…)

Nam Phong sở dĩ làm cảm động được lòng người, kêu gọi được cái tâm hồn phất phơ của người tuổi trẻ về với non sông đất nước một cách âu yếm thiết tha là nhờ ở quốc ngữ tiếng nước nhà (…)

“Ai bảo đọc Nam Phong mà không có cảm tình đó ít nhiều, tôi cho là một lời nói gượng mà thôi. Chớ tôi biết có nhiều người, mấy năm gần đây, tư tưởng, chủ nghĩa trái với Nam Phong, ý kiến trái với Phạm Quỳnh, nhưng vẫn mua Nam Phong, đọc Nam Phong. Mỗi lần được tập Nam Phong vẫn trân trọng giữ gìn. Rồi đóng bìa da, gáy mạ vàng tốt đẹp, xem làm một vật quí ở tủ sách gia đình.

Người đồng chí yêu quí thì đã đành; người không đồng chí cũng một lòng tôn trọng, tôn trọng cái tủ sách một văn phái đứng đắn cao thượng. Cái cảm tình ấy của quốc dân đối với báo chí, nước ta xưa nay chưa từng thấy có tờ báo nào được cái vinh hạnh đặc biệt như báo Nam Phong vậy.

Lạ lùng thay! mà cũng vẻ vang thay!

(Trích Nam Phong đình bản, báo Sống, ngày 9/4/1935)

—o0o—

Năm nay 2017, năm Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi thì báo Tuổi Trẻ số ra ngày 1/3/2017 có bản tin Tiếp nhận di sản của nhà thơ Đông Hồ của hai bạn Nguyễn Triều và Tấn Đức:

“Tỉnh Kiên Giang đang tiến hành các thủ tục để tiếp nhận di sản của đôi vợ chồng tài hoa – nhà thơ Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết, cũng như dự kiến sẽ phục dựng Trí Đức học xá – trường tư thục đầu tiên do nhà thơ Đông Hồ sáng lập để dạy chữ quốc ngữ.

Di sản của nhà thơ Đông Hồ bao gồm khu nhà lưu niệm “Đông Hồ thi nhân kỷ niệm đường” hiện tọa lạc trên con đường mang tên ông tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là ngôi nhà do vợ ông là nữ sĩ Mộng Tuyết dựng lên và hoàn thành năm 1995 để lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản về thân thế, sự nghiệp của hai người. Những hình ảnh, di bút, sách báo về sự nghiệp văn chương của đôi vợ chồng tài hoa được bảo quản và trưng bày tại đây. Nhà lưu niệm từ khi hoàn thành đã là điểm đến tham quan, tìm hiểu “văn hóa Hà Tiên” của giới nghiên cứu và người hâm mộ trong, ngoài nước.

Làm hồ sơ công nhận di tích

Hiện các di bút, tài liệu sách báo quý, di vật và ngôi nhà của nhà thơ Đông Hồ – nữ sĩ Mộng Tuyết đang xuống cấp. Năm 2007, nữ sĩ Mộng Tuyết qua đời, nhà lưu niệm theo di chúc được giao cho người cháu họ là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa trông coi cho đến nay. Bà Hoa vốn là giáo viên, không lập gia đình riêng, có nhiều năm cùng sống và chăm sóc nữ sĩ Mộng Tuyết. Nay đã ở tuổi 70, bà Hoa có nguyện vọng trao gửi di sản của vợ chồng nhà thơ để Nhà nước tiếp quản, tôn tạo và bảo tồn.

Bà Hoa cho hay lâu nay bà sống một mình và gìn giữ phần di sản này với sự quan tâm chu đáo của chính quyền thị xã Hà Tiên. “Nhưng tôi biết mình cũng không thể cưỡng lại quy luật thời gian, nên tranh thủ khi đầu óc còn minh mẫn, tôi viết đơn và gặp trực tiếp chính quyền thị xã Hà Tiên với mong mỏi nơi này tiếp tục được duy trì để không bị mai một và mãi mãi được hậu thế biết đến” – bà Hoa nói.

Mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa – thể thao (VH-TT), UBND thị xã Hà Tiên đã gặp trực tiếp bà Hoa để lắng nghe nguyện vọng của bà. Sau đó, Sở VH-TT đã có tờ trình và được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương tiếp nhận nhà lưu niệm Đông Hồ thành tài sản nhà nước. UBND thị xã Hà Tiên được giao làm thủ tục tiếp nhận, duy trì và bảo vệ nhà lưu niệm, khu mộ nhà thơ Đông Hồ. Ông Diệp Hoàng Du – giám đốc Sở VH-TT tỉnh Kiên Giang – cho biết cùng với việc tiếp nhận nhà lưu niệm Đông Hồ, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu sắp xếp nơi thờ cúng và bố trí nơi ở, sinh hoạt cho bà Hoa theo nguyện vọng của bà. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ hoàn tất hồ sơ để công nhận khu lưu niệm Đông Hồ là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Sẽ phục dựng Trí Đức học xá

Một điều không phải ai cũng biết là nhà lưu niệm “Đông Hồ thi nhân kỷ niệm đường” được xây dựng ngay khu vực “Trí Đức học xá” trên khu đất của gia đình nhà thơ Đông Hồ, vốn có tổng diện tích lên đến 6.600m2. Ngoài diện tích khu lưu niệm rộng 350,8m2 hiện nay, phần còn lại đã được trưng dụng xây dựng trường mẫu giáo.

Thời người Pháp cai trị khắp Đông Dương, các trường học do Pháp mở đều lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính, còn tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ phụ. Điều này đã làm cho thầy giáo Đông Hồ băn khoăn và thôi thúc ông tự mở Trí Đức học xá ngay tại nhà mình. Trường dạy toàn tiếng Việt cho bất kỳ ai muốn học, nhằm mục đích “dùng quốc văn để dạy con trẻ biết yêu nước nhà”. Buổi học đầu tiên khai giảng vào ngày 30-10-1926. Đây được xem là ngôi trường duy nhất ở miền Nam lúc ấy lấy tiếng Việt để giảng dạy. Học giả Phạm Quỳnh khi ấy viết trên tạp chí Nam Phong: “Trí Đức học xá muốn bày tỏ cho thiên hạ biết rằng tiếng nước nhà có thể dạy con em nước nhà, bất tất phải mượn đến tiếng ngoại quốc”. Sự ra đời của một ngôi trường dạy toàn quốc ngữ trong bối cảnh này đã khiến chính quyền thuộc địa và người Pháp bất an, dùng nhiều biện pháp o ép để trường phải đóng cửa, nghỉ giảng vào cuối năm 1934. (Cũng là năm Tạp chí Nam Phong đình bản – PT chú)

UBND tỉnh Kiên Giang cũng vừa chấp thuận đề xuất của Sở VH-TT về việc không bố trí công trình khác trên phạm vi trường mẫu giáo (hiện không còn hoạt động) để giữ đầy đủ quỹ đất của Trí Đức học xá. “Trí Đức học xá có vai trò và vị trí rất lớn về mặt lịch sử.

Với quỹ đất được khôi phục này đủ để phục dựng không gian Trí Đức học xá và xây dựng nơi trưng bày truyền thống lịch sử văn hóa, di sản văn học của Hà Tiên, là địa điểm văn hóa đặc trưng của Hà Tiên nói riêng và Kiên Giang nói chung” – ông Diệp Hoàng Du nói.

Nhà thơ Đông Hồ (1906 – 1969) tên thật là Lâm Tấn Phác, sinh ra và lớn lên tại Hà Tiên. Ông được đánh giá là nhà giáo, nhà văn hóa, nhà thơ danh tiếng của nền văn hóa Việt Nam.

Ông đột tử ngay trên bục giảng Đại học Văn khoa Sài Gòn ngày 25-3-1969 khi đang bình giảng cho sinh viên bài thơ Trưng Nữ Vương của nữ sĩ Ngân Giang.

Nguyễn Triều – Tấn Đức

—o0o—

121 trang sách cuối tập I bộ Du Ký Việt Nam (Tạp chí Nam Phong 1917-1934) – NXB Trẻ, 2007, từ 518 đến 639) in bài Cảnh Vật Hà Tiên của Đông Hồ và Nguyễn Văn Kiểm sao lục (số 150 đến 154 Tạp chí Nam Phong từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1930).

Lời tòa soạn của P.Q. viết:

“Ở Hà Tiên có một trường tư thục tên là “Trí Đức học xá”, do mấy nhà giáo dục nhiệt thành về quốc văn khởi xướng lên, mục đích là dùng quốc văn để dạy học trò, muốn bày tỏ cho thiên hạ biết rằng tiếng nước nhà có thể dạy được con em nước nhà, bất tất phải mượn đến tiếng ngoại quốc vậy.

Trường này đã có kết quả tốt: cứ xem những bài quốc văn nhỏ của các nam nữ học sinh soạn mà bản chí đã đăng độ trước, nhan đề là Bông hoa đầu mùa, thì đủ biết.

Các nhà chủ trương trường Trí Đức đã lấy quốc văn làm khí cụ, lại lấy quốc gia làm tinh thần. Dùng quốc văn để dạy cho con trẻ biết yêu mến nước nhà, còn cách giáo dục nào đích đáng bằng!

Muốn cho con trẻ yêu mến nước nhà thì phải cho con trẻ thông thuộc nước nhà, hiểu biết cả lịch sử, địa lý, lễ giáo, phong tục, nhỏ từ cách sinh hoạt trong dân gian, lớn đến các kỷ cương về đạo lý, ngõ hầu mới có lòng thiết tha đến nơi quê hương tổ quốc của mình. Lại trước khi biết đến cái tổ quốc lớn là cả toàn thể quốc gia, phải biết cái tổ quốc nhỏ là nơi địa phương mình sinh trưởng đã. Bởi thế nên các nhà giáo dục trường Trí Đức bấy lâu vẫn ân cần dạy cho học trò biết cái tổ quốc nhỏ của mình là đất Hà Tiên. Mấy năm nay, thầy trò cùng biên tập, được mấy trăm trường giấy đầy, khảo về phong cảnh nhân vật đất Phương Thành, đề là Cảnh vật Hà Tiên.

Vì hâm mộ cái chủ nghĩa chấn chỉnh quốc văn, phụng sự quốc gia của báo Nam Phong này, nên gửi cả tập ra đăng báo. Bản chí sẽ lựa lọc mà đăng dần, trước là để đáp lại cái thịnh tình của các bạn đồng chí ở Hà Tiên, sau là để biểu dương cái gương tốt của Trí Đức học xá cho quốc dân được biết và mong sẽ có người noi theo vậy.

P.Q.

Năm 1945, sau cuộc Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3, Phạm Quỳnh từ quan về sống ẩn dật tại biệt thự Hoa Đường bên con sông nhỏ An Cựu chuẩn bị trở lại với nghiệp văn của mình. Ông “khởi động” bằng việc dịch thơ Đỗ Phủ, nhà thơ lớn Trung Quốc đồng cảnh với ông. Ông tìm đọc Đỗ Phủ, lựa ra những bài mình tâm đắc nhất, dịch thô được 51 bài thơ thì gửi cả cho thi sĩ Đông Hồ, cộng tác viên nhiệt thành của Tạp chí Nam Phong, rồi trở thành người bạn tri kỷ, có tâm, có tầm, người đồng chí thân thiết với ông từ nhiều năm nay.

Sau khi Đông Hồ mất (3/1969) bà vợ là nhà thơ Mộng Tuyết thu xếp sách vở, tài liệu của chồng đã bắt gặp tập bản thảo này. Trong đó Phạm Quỳnh tự tay chép các bài thơ Đỗ Phủ bằng chữ Hán và viết bản dịch nghĩa của mình theo đúng số chữ trong câu thơ Đỗ Phủ. Bấy giờ tập này đã đóng thành sách, bìa da đỏ, chữ mạ vàng, được nhà thơ Mộng Tuyết mang sang Paris. Và ngày 11/9/1974 bà trao tận tay nhà thơ Liên Trang Phạm Thị Ngoạn, con gái Phạm Quỳnh, tác giả Introduction au Nam Phong (Tìm hiểu tạp chí Nam Phong)

Lá thư cuối cùng của nữ sĩ Mộng Tuyết

Mùa hạ năm 1945 ấy, Đông Hồ đang sống cùng nữ sĩ Mộng Tuyết, học trò và bạn đời của ông tại Hà Tiên. Huế và Hà Tiên không phải là xa xôi cách trở gì lắm, vậy mà những sự biến tày trời, đổ tai họa xuống đời Phạm Quỳnh, hai ông bà không hay biết gì hết. Bức thư cuối cùng trong đời của nữ sĩ Mộng Tuyết viết ở tuổi 94 từ Hà Tiên gửi cho chúng tôi đã nói rõ điều kỳ lạ đó: Rõ ràng vụ bí mật, lén lút thủ tiêu Phạm Quỳnh đêm 6/9 rạng ngày 7/9/1945 ở nơi rừng hoang Hắc Thú nọ của một số người ở Thừa Thiên Huế không ai muốn phổ biến rộng rãi. Đó là một sự thật kỳ lạ.

Nữ sĩ Mộng Tuyết viết ngày 29/12/2006 một bức thư dài tới bốn trang giấy A4. Mở đầu là những dòng sau: “Được đọc bài viết của cháu về Cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh làm cho bác ngẩn ngơ. Vì bác xa xôi, vẫn không biết rõ hoặc nghe về cái chết của cụ Phạm Quỳnh, cứ ngỡ là không có điều gì bất thường khi Cụ vào Huế trở về sau.” Và tiếp đó, thư nhiều lần nhắc lại câu “Bác thật xúc động khi đọc bài của cháu viết về cái chết của cụ Thượng Chi!!!” Rồi “Đọc bài cháu viết về cái chết của Cụ Phạm Quỳnh mà bác vô cùng xúc động. Và lạ lùng là tin động trời như vậy mà ở trong này, bác và bác Đông Hồ không biết gì cả.” Tiếp đó là “bài báo cháu viết làm cho bác biết thêm nhiều điều mà bác vẫn không có được biết tin tức mảy may nào! (…) bác chưa từng nghĩ đến việc đời lại xảy ra như vậy!!! Bác viết cho cháu mà lòng bác rất “bức xúc” không biết việc đời nó lại xảy ra như vậy đối với gia đình…” Rồi cụ còn nhắc, ở tuổi 94 là “Các tác phẩm của Cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh đã in lại có bán ở đâu cháu cho biết để bác nhờ cháu mua giúp bác.” Và còn tế nhị viết “Cháu biết không, ở cái tuổi 94 của bác này, thì bác viết một bức thư này cháu cũng không đọc được nữa rồi.”

Bài báo mà chúng tôi gửi cho nữ sĩ Mộng Tuyết là bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nước đang trên nguyệt san Công giáo và Dân tộc tháng 8 năm 2006.

Nữ sĩ sinh ngày 9/1/1914 tại làng Mỹ Đức, Hà Tiên, nay là tỉnh Kiên Giang và mất tại bệnh viện đa khoa Kiên Giang ngày 1/7/2007.

Thành phố Hồ Chí Minh, 2/2/2010

Tôn Thất Thành

(…)

Tháng Ba 1, 2017

Từ thành nhà Hồ, nghĩ về Tạp chí Nam Phong và Thượng Chi – Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:33 sáng

Blog PhamTon năm thứ  chín, kỳ 1 tháng 3 năm 2017.

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

TỪ THÀNH NHÀ HỒ,

NGHĨ VỀ TẠP CHÍ NAM PHONG

VÀ THƯỢNG CHI – PHẠM QUỲNH

Phạm Tôn

Trang 5 báo Nhân Dân ra ngày 19/11/2012 có bài của Nguyên Anh Bức tranh khắc họa thành công chân dung một danh nhân lịch sử.

Phần mở đầu, viết: “Triều đại nhà Hồ tồn tại cách đây hơn sáu thế kỷ đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử dân tộc, trong đó Hồ Quý Ly là một nhân vật đượHo Quy Lyc đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Cuộc đời và con người ông cũng là đối tượng sáng tác của văn học, nghệ thuật sân khấu và hội họa với các góc cạnh khai thác, thể hiện nhiều ý kiến đánh giá khác nhau.

Nhìn lại những tác phẩm nghiên cứu và sáng tác về Hồ Quý Ly đều có chung một khẳng định, ông là một người yêu nước, có tinh thần chống ngoại xâm quyết liệt để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hồ Quý Ly cũng là người mang tư tưởng cách tân với những hành động thực tế khá táo bạo nhằm đổi mới, đưa đất nước phát triển trong bối cảnh xã hội nước ta lúc đó đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Bi kịch lịch sử của Hồ Quý Ly đến nay đã phần nào sáng tỏ qua nhiều nghiên cứu để từ đó hậu thế có thể nhìn rõ hơn và ghi nhận tầm vóc tư tưởng cải cách của ông cùng những đóng góp lịch sử văn hóa của thời đại ông đã tạo dựng nên, trong đó có Thành Nhà Hồ, một công trình kiến trúc độc đáo đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Nghiên cứu nhân vật Hồ Quý Ly từ nhiều góc độ tiếp cận trong suốt bảy năm qua, họa sĩ Hoàng Hoa Mai đã dày công thực hiện nhiều bức tranh chân dung về nhân vật lịch sử này. (…) mong muốn thể hiện hình tượng Hoàng đế Hồ Quý Ly với những nét khắc họa ấn tượng về tính cách, dáng vóc, dung quang phù hợp với cuộc đời và sự nghiệp đầy bi kịch của ông trong giai đoạn lịch sử biến động cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15.”

Trong bài Thành nhà Hồ, Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đã viết

“Trong lịch sử các kinh đô của Việt Nam, mỗi kinh thành đều được định vị và xây dựng trong từng bối cảnh địa – văn hóa cụ thể và đều có vị trí, vai trò và đặc điểm riêng, tạo nên một bộ phận vô giá của di sản lịch sử và văn hóa dân tộc. Thành nhà Hồ là một kinh thành tuy thời gian tồn tại không dài nhưng có nhiều đặc điểm và giá trị văn hóa độc đáo không chỉ của Việt Nam mà của cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Thành bắt đầu xây dựng vào mùa xuân tháng Giêng năm Đinh Sửu niên hiệu Quang Thái thứ 10 đời vua Thuận Tông của vương triều Trần. Người quyết định chủ trương xây dựng là Hồ Quý Ly, lúc bấy giờ giữ chức Nhập nội Phụ chính Thái sư Bình chương quân quốc trọng sự, tước Tuyên Trung Vệ quốc Đại vương, cương vị Tể tướng, nắm giữ mọi quyền lực của triều đình. Người trực tiếp tổ chức và điều hành công việc kiến tạo là Thượng thư bộ Lại Thái sử lệnh Đỗ Tỉnh (có sách chép Mẫn). Hồ Quý Ly xây thành mới ở động An Tôn (nay thuộc địa phận các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), làm kinh đô mới với tên Tây Đô, nhằm buộc triều Trần dời đô vào đấy trong mục tiêu chuẩn bị phế bỏ vương triều Trần. Tháng 3 năm Canh Thân (26-3 đến 24-4-1400), vương triều Hồ thành lập (1400- 1407) và Tây Đô là kinh thành của vương triều mới, thành Thăng Long đổi tên là Đông Đô vẫn giữ vai trò quan trọng của đất nước. Vì vậy thành Tây Đô được dân gian quen gọi là Thành nhà Hồ.

Hổ Quý Ly từ khi nắm quyền lực của triều Trần cho đến khi sáng lập vương triều mới đã ban hành và thực thi một loạt chính sách cải cách về các mặt chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng của chế độ quân chủ cuối triều Trần, củng cố chính quyền trung ương và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Minh. Trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn với một hệ thống chính sách và biện pháp khá toàn diện, táo bạo. Thành nhà Hồ được xây dựng và tồn tại trong những biến động cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, gắn liền với sự nghiệp của nhà cải cách lớn Hồ Quý Ly và vương triều Hồ.

Thanh nha hoTheo chính sử, thành được xây dựng rất khẩn trương, chỉ trong 3 tháng. Đối chiếu với qui mô to lớn của tòa thành thì đây là một đặc điểm quan trọng, có thể là một kỷ lục trong lịch sử kinh thành của Việt Nam. (…) Theo các nhà khảo cổ khối lượng đá xây dựng ước tính trên 25.000m3, khối lượng đất đắp trên 100.000m3. Đó là chưa nói đến hào bao quanh thành cho đến nay vẫn còn có đoạn rộng khoảng 10-20m và La thành bảo vệ vòng ngoài. Theo sử liệu, trên thành còn xây tường bằng gạch mà khảo cổ học đã phát hiện khá nhiều, trên nhiều viên gạch còn khắc tên đơn vị các làng xã được điều động về xây thành. Ngoài ra còn nhiều kiến trúc khác, trong đó đàn Nam Giao xây trên sườn phía Tây Nam núi Đốn Sơn bằng đá qui mô khá lớn.

Thành nhà Hồ là một kiến trúc kinh thành qui mô lớn, đặc biệt Hoàng thành, đàn Nam Giao xây bằng đá rất bền vững và kiên cố. Giá trị độc đáo bậc nhất của Thành nhà Hồ là tòa kinh thành xây bằng đá. (…) Tất cả nói lên một kỳ tích của con người, tài năng tổ chức, điều hành của công trình sư và lao động sáng tạo của các lớp dân phu, thợ thủ công các nghề làm đá, nung gạch ngói, xây dựng và trang trí… Trên lãnh thổ Việt Nam và phương Đông có nhiều kiến trúc bằng đá, nhất là các pháo đài, đền miếu, tượng đài, lăng mộ… nhưng Thành nhà Hồ là kinh đô duy nhất xây dựng chủ yếu bằng đá lớn rất hiếm trên thế giới. (…) gần như tổng thể kiến trúc bằng đá vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”” (Trích trang 3 đến 6 Tạp chí Xưa và Nay số 407 tháng 7 năm 2012).”

Bia Nam Phong

Trong những ngày Thành Nhà Hồ đang được vinh danh quốc tế là Di sản văn hóa thế giới và Nhà nước Việt Nam xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, chúng tôi và không ít người có lòng với văn hóa, văn học, lịch sử nước nhà không khỏi trạnh lòng nghĩ tới Thượng Chi – Phạm Quỳnh và bộ tạp chí Nam Phong đồ sộ, như một bức trường thành chống ngoại xâm về văn hóa và bảo vệ quốc hồn quốc túy của dân tộc.

Hồ Quý Ly xưa nay vẫn bị kết tội là “cướp ngôi nhà Trần”, thậm chí còn là “kẻ phản quốc, đầu hàng giặc một cách nhục nhã”… Mà không phải chỉ có sử phong kiến mới kết tội Hồ Quý Ly, nhà Hồ, và do đó, luôn cả thành nhà Hồ cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Mãi đến gần đây, Hồ Quý Ly, nhà Hồ mới được nhìn nhận công bằng hơn.

Đến tháng 11/2000, Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh sau mấy chục năm gác bút, đã cho ra đời tác phẩm đồ sộ Hồ Quý Ly (Nhà xuất bản Phụ Nữ) Tiểu thuyết lịch sử dày đến 834 trang, vậy mà đông đảo người đọc cứ say mê tìm đọc, đọc ngốn đọc ngấu cho đã cơn khát chân lý!

Và đến nay, thì cả nước và cả thế giới đã biết đến và ca ngợi thành Nhà Hồ, một kiến trúc thành đá duy nhất còn tồn tại đến nay, sau hơn 600 năm xây dựng. Đó là vì dù sử viết thế nào thì những cải cách của Hồ Quý Ly vẫn còn in dấu trong sự thật lịch sử. Và dù được công nhận hay không công nhận, nhưng tòa thành đá vẫn sừng sững, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, thách thức gió mưa, động đất, chiến tranh và thách thức cả những kẻ không ưa nhà Hồ, căm ghét Hồ Quý Ly, vì không ai dám phá một tòa thành do nhân dân đã xây trong lòng dân và được dân bảo vệ.

Bon anh Pham QuynhCũng như thế, mạng sống con người Phạm Quỳnh đã bị thủ tiêu ngót 70 năm nay, nhưng, những gì ông viết vẫn còn mãi trong lòng nhiều thế hệ người dân Việt có lương tri và thật lòng yêu nước. Tạp chí Nam Phong do ông đồng sáng lập và làm chủ bút phần quốc ngữ từ năm 24 tuổi, rồi chủ nhiệm kiêm chủ bút cho đến năm 1932, sau đó còn viết bài cho tạp chí đến năm 1934, tổng cộng 211 số (kể cả số Tết Mậu Ngọ 1918, là số báo Tết đầu tiên của nước ta). Một số bài viết đến năm 1922 được ông chọn, tập hợp thành bộ Thượng Chi văn tập ngót 1.200 trang, một số bài khác thì in thành sách trong Nam Phong tùng thư do ông làm chủ nhiệm, như Văn học nước Pháp (Đông Kinh ấn quán xuất bản, 1927), Khảo về tiểu thuyết (1929),Lịch sử và học thuyết của Voltaire (1930), L’Idéale du sage dans la philosophie Confuçéenne
(Cái quan niệm người quân tử trong triết học đạo Khổng) in song ngữ, 1928…. và bằng Pháp văn như Essais Franco-annamites (1929-1932) 489 trang, xuất bản tại Editions Buy Huy Tin Hué 1937 và Nouveaux essais Franco-annamites, 524 trang, 1938, v.v… Đúng là cả một bức trường thành to lớn, vững chãi. DVD Nam Phong

Tạp chí Nam Phong ra đời năm 1917 và chấm dứt hoạt động năm 1934 (hai năm cuối, do Nguyễn Tiến Lãng phụ trách) đến nay đã lui vào dĩ vãng, nhiều người muốn tìm đọc mà không có, đành xem các bản trích, bản vi phim, nhưng không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Chỉ những thư viện lớn trên thế giới mới có.

Thành nhà Hồ thì xây dựng bằng đá tảng, còn tạp chí Nam Phong thì làm bằng giấy, dễ bị thời tiết nóng ẩm, rồi mối, mọt hủy hoại. Thật bất hạnh cho văn hóa, lịch sử nước nhà…

Nhưng, may thay, tháng 6 năm 2009 người con trai út của Phạm Quỳnh và vợ đã hợp tác với Viện Việt học California (Hoa Kỳ) để giới thiệu công trình chuyển 211 số báo gồm 35.000 trang chữ từ 1917 đến 1934 vào bộ sáu đĩa DVD- Rom. Trong đĩa 1, có bản dịch ra tiếng Việt luận văn tiến sĩ Sorbonne của Phạm Thị Ngoạn, con gái Phạm Quỳnh là Tìm hiểu tạp chí Nam Phong và còn có cả Mục lục phân tích Tạp chí Nam Phong của Nguyễn Khắc Xuyên. Bộ đĩa do hơn 50 người tình nguyện, phần lớn là người trẻ, đã vất vả hoàn thành trong sáu năm ròng. Gia đình Phạm Quỳnh ở Mỹ và Pháp đã biếu tặng Viện Việt học toàn bộ số tạp chí có chữ ghi chú của Phạm Quỳnh bằng bút chì mà gia đình còn giữ được, vẻn vẹn chỉ 186 số. Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhờ Viện Văn học Việt Nam giúp bổ sung số còn thiếu. Về kinh phí làm DVD-Rom này, riêng gia đình con trai út Phạm Quỳnh là Phạm Tuân và vợ là Hoàng Hỷ Nguyên đã góp 12.000 đô la, cô Nguyễn Thị Kim Ngân góp 8.500 đô la và một số người quý mến Phạm Quỳnh khác góp số chi phí còn lại.

Như vậy là hiện nay tại các thư viện lớn ở nước ta đều đã có bộ đĩa này do nhạc sĩ Phạm Tuyên gửi tặng. Và bức trường thành tạp chí Nam Phong lại sừng sững đứng ngay trước mắt những ai cần tìm hiểu về một thời và về một con người suốt đời Trung với nước, Hiếu với dân là Thượng Chi Phạm Quỳnh, một con người Việt Nam chân chính.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/11/2012.

P.T.

Biết ơn những con người nhân hậu mà dũng cảm

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:27 sáng

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 1 tháng 3 năm 2017.

Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

 BIẾT ƠN

    NHỮNG CON NGƯỜI NHÂN HẬU MÀ DŨNG CẢM

Phạm Tôn

Lời dẫn của Phạm Tôn: “Quý II/2012, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân cho ra tập 2 sách Phạm Quỳnh – một góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan tuyển chọn và biên tập. Các trang 272 đến 284 có đăng bài trên đây của Phạm Tôn đã lên Blog PhamTon từ tuần 1 tháng 9 năm 2012.

—o0o—

Những người biết rõ về Thượng Chi – Phạm Quỳnh thì rất nhiều. Vì Ông là một nhân vật nổi bật hồi nửa đầu thế kỷ XX trong cả nước ta với những hoạt động đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhưng, những ai dám lên tiếng nói rõ sự thật về Ông khi Ông đang bị chôn vùi cả thể xác lẫn danh dự hơn nửa thế kỷ qua thì chẳng được mấy người… Vì lẽ đó, con, cháu, chắt trong đại gia đình Phạm Quỳnh thật vô cùng biết ơn những Con Người nhân hậu mà dũng cảm đó. Và những người có lương tri cả nước đều vui mừng đón nhận mỗi bằng chứng quí giá, cũng như những đánh giá công bằng, xác đáng mà các vị dám đưa ra công luận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố đó trước nhân dân, lịch sử.

Chúng tôi vô cùng biết ơn giáo sư Văn Tạo, nguyên viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, giáo sư nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan, các nhà nghiên cứu Thanh Lãng, Phạm Thế Ngũ, Phạm Thị Nhung, Vương Hồng Sển, Nguyễn Đình Đầu, Phong Lê, Nguyễn Huệ Chi, Vương Trí Nhàn, giáo sư nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đắc Xuân, Trịnh Bá Đĩnh, Đỗ Lai Thuý, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Văn Chánh, Khúc Hà Linh các nhà văn, nhà thơ, dịch giả Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Phạm Toàn, Phạm Xuân Nguyên, Ngô Quốc Chiến, Trần Đăng Khoa, Khúc Hà Linh, Hà Khánh Linh, Xuân Ba, Lê Minh Khuê, Hồng Thanh Quang, Trần Chiến, các nhà giáo Nguyễn Thúc Chuyên, Nguyễn Phúc Vĩnh Ba, Nguyễn Đức Thuận, Vũ Thế Khôi, nhà báo Thép Mới, Thanh Tùng, Lại Văn Sâm…

Chúng tôi biết ơn nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý (1900-1994). Ông là người bạn thân thiết, lại là người bà con với Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh thuộc họ bên ngoại nhà ông. Ngày 19/4/1991, ở tuổi đại thọ ông đã mời nhạc sĩ Phạm Tuyên đến nhà và vừa nói về thân phụ nhạc sĩ vừa cho xem các văn bản cổ và đọc cho nghe các bản do chính ông dịch ra quốc ngữ: Trích gia phả họ Hoàng Đạo, phụ bên ngoại (do Hoàng Đạo Thành biên soạn, viết), Phả ký học trò viết (do Tô Ngọc Huê soạn, Ngô Văn Dạng viết) ghi lại thành một cuộn băng ghi âm đầy. Sau đó, ông còn cẩn thận viết ngày 16/7/1991 và gửi cho nhạc sĩ một bản Các việc tiếp theo. Nhờ đó mà gia đình biết rõ về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của Phạm Quỳnh từ nhỏ tới lớn. Ông còn cẩn thận vẽ cả sơ đồ căn nhà Phạm Quỳnh ở từ khi chào đời cho dến năm 1918. Là người bạn tâm giao, ông biết rõ và từng can dự vào các bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quỳnh, kể cả việc quyết định vào Huế tham chính và từ bỏ nghề báo. Chính Hoàng Đạo Thuý đã viết bản tham luận bảy trang sẽ đọc tại cuộc hội thảo do Viện Văn học dự định tổ chức năm 1992 tại Hà Nội.

Chúng tôi cũng biết ơn nhà văn Nguyễn Công Hoan.

Đúng lúc đứng ở đỉnh cao danh vọng và uy tín lớn với hàng trăm tác phẩm nổi tiếng được nhân dân cả nước yêu mến, năm 1972 nhà văn lão thành cho ra mắt giữa thủ đô Hà Nội cuốn Đời viết văn của tôi (Nhà xuất bản Văn Học, in 3.200 cuốn) trong đó, ông dành hai trang 160-161 thành thật viết rõ là mình sáng tác nên truyện ngắn nổi tiếng Kép Tư Bền chỉ vì thương… Phạm Quỳnh! Phần đó như sau:

“Tôi nhìn thấy cảnh bề ngoài cười nụ bề trong khóc thầm này thì sực nghĩ đến Phạm Quỳnh. Tôi cho rằng Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh là những người có chính kiến. Thấy ở nước ta, ba kỳ có ba chế độ chính trị khác nhau, Nguyễn Văn Vĩnh mới chủ trương thuyết trực trị. Người Pháp trực tiếp cai trị người Nam, như ở Nam Kỳ, không phải qua vua quan người Nam, thì dân được hưởng nhiều chế độ rộng rãi hơn. Phạm Quỳnh, trái lại, chủ trương thuyết lập hiến. Người Pháp nên thi hành đúng Hiệp ước 1884, chỉ đóng vai trò bảo hộ, còn công việc trong nước thì vua quan người Nam tự đảm nhiệm lấy. Bây giờ Phạm Quỳnh vào Huế làm quan, tôi cho không phải vì danh. Quốc dân biết Phạm Quỳnh hơn biết mấy Thượng thư Nam triều. Cũng không phải vì lợi. Làm báo Nam Phong Phạm Quỳnh cũng được phụ cấp 600 đồng một tháng, món này to hơn lương Thượng thư. Phạm Quỳnh ra làm quan, chỉ là để rồi lấy danh nghĩa Chính phủ Nam triều, đòi Pháp phải trở lại Hiệp ước 1884. Vậy một người yêu nước như Phạm Quỳnh, sở dĩ phải có mặt trên sân khấu chính trị chẳng qua chỉ là làm một việc miễn cưỡng, trái với ý muốn, để khuyến khích bạn đồng nghiệp làm việc cho tốt hơn, chứ thực lòng, là một người dân mất nước, ai không đau đớn, ai không khóc thầm. Thế là tôi nghĩ được ra truyện Kép Tư Bền,tả một anh kép hát nổi tiếng về bông lơn, đã phải vì giữ tín nhiệm với khán giả mà ra sân khấu nhà hát làm trò cười, ngay cái tối cha anh đương hấp hối.” Sau khi phát hành ít lâu, cuốn sách ấy bỗng “biến mất” trên các giá sách cả ở các hiệu sách lẫn các thư viện, tủ sách phục vụ công chúng. Mãi đến năm 1996, mười năm sau đổi mới, mới lại thấy sách ấy được Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản, nhưng với số lượng thật khiêm tốn: vẻn vẹn có 500 cuốn! Nhưng, hai trang 181-182 vẫn còn nguyên phần nói về việc nhà văn đã viết Kép Tư Bền chỉ vì thương… Phạm Quỳnh! Người “chịu trách nhiệm xuất bản” là Đinh Quang Nhã. Hồi Nhà xuất bản Văn Học in năm 1972 tại Hà Nội, chưa có “chức danh” này.

Con, cháu, chắt Phạm Quỳnh còn biết ơn Thiếu tướng Phan Hàm.

Chúng tôi may mắn có trong tay bản sao chụp tư liệu 10 trang viết tay của Thiếu tướng viết ngày 8/11/1993, Tuyên huấn Thừa Thiên Huế nhận chiều 14/11/1993, xin trích đăng phần Thiếu tướng kể về việc đi bắt Phạm Quỳnh để bạn đọc có điều kiện biết được sự thật đã xảy ra như thế nào. Thiếu tướng Phan Hàm viết như sau:

“Tôi chỉ xin kể lại việc đi bắt Phạm Quỳnh. Còn các nơi khác không rõ chi tiết, chỉ biết chung chung:

“Tôi nhận lệnh, nghiên cứu thì được biết thêm là trong nhà Phạm Quỳnh cũng như nhà Ngô Đình Khôi đều có rất nhiều súng ống. Vì vậy buổi sáng hôm ấy, anh Hồ và tôi phải cải trang đi trinh sát địa hình trước. Kết quả chỉ biết được đích xác nhà (biệt thự Hoa Đường), sân, còn trong nhà không rõ. Đến trưa, ông Phan Tử Lăng trực tiếp chỉ thị cho tôi: đến trại Bảo An binh, ông ta sẽ phối thuộc cho hai tiểu đội lính Bảo An (một tiểu đội do tôi chỉ huy, một tiểu đội cho anh Việt chỉ huy) để giúp vào việc đi bắt hai tên Việt Gian đầu sỏ này. Ông ta còn nói thêm: “Bắt được rồi đem về lao Thừa Phủ, rồi báo xuống sân vận động Huế người ta biết, mở màn cuộc mít tinh.”

“Mệnh lệnh rất ngắn mà chúng tôi mang theo chỉ thấy nói “Ủy ban Khởi nghĩa Thuận Hóa mời Phạm Quỳnh ra làm việc”. Tôi được trang bị một khẩu súng lục St.Etienne 6.35. Khi xe của tôi vòng vào sân, thấy Nguyễn Tiến Lãng trong nhà chạy ra. Lúc bấy giờ trên áo tôi đã có cái băng cờ đỏ sao vàng nên Lãng biết, toan chạy. Tôi đưa súng lên bắn thì kẹt đạn, nên bắt lên xe luôn. Anh Hồ lên lầu bước vào phòng Quỳnh đang chuẩn bị nghỉ trưa. Đưa giấy “mời” ra ông ta thản nhiên đứng dậy mặc áo ra đi.

“Tôi lục soát khắp nhà (Chúng tôi nhấn mạnh-PT) chẳng thấy súng đạn đâu cả ngoài khẩu súng săn cỡ 12 ly của con trai ông ta và ít đạn săn. Con trai của ông ta là Phạm Khuê cũng đi dự mít tinh, ở nhà chỉ còn hai cô con gái là học sinh trường Khải Định trước đây” (…) “Đây là ý kiến tôi muốn đóng góp với những bản tổng kết quân sự, Đảng, chính quyền của tỉnh nhà.

Nhớ đâu viết đấy. Miễn là nói lên sự thật (Chúng tôi nhấn mạnh-PT)”

Người thứ tư chúng tôi biết ơn là bà Phạm Thị Minh, tức Lê Thị Kinh, cháu ngoại Phan Châu Trinh, nguyên đại sứ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại Ý và một số nước châu Âu như Luxembourg v.v…. Nhân sang Pháp tìm tư liệu về ông ngoại mình, bà đã tìm thấy và “tặng” lại cho tiến sĩ Phạm Thị Ngoạn sống ở Pháp tờ sao chụp Bản phúc trình (tối mật) đề ngày 8/1/1945 của Khâm sứ Trung Kỳ Haelewyn gửi Toàn quyền Jean Decoux và Tư lệnh Đại tướng Mordant là tư liệu chứng tỏ Phạm Quỳnh đã chống Pháp và yêu nước như thế nào.

Giáo sư Nguyễn Phước Bửu Tập đã công bố bản dịch tiếng Việt trong Ngày Phạm Quỳnh tổ chức ở California, nước Mỹ tháng 5-1999. Bản dịch như sau:

“Thêm một lần nữa, Thượng thư Nội vụ (Phạm Quỳnh) lại cực lực phiền trách chúng ta về việc trưng dụng lúa gạo để cung cấp cho Nhật.

“Phạm Quỳnh lặp lại điệp khúc yêu cầu chúng ta hoàn trả Bắc Kỳ về cho Hoàng Triều như Pháp  quốc đã hứa. Tôi đã lưu ý Hoàng đế Bảo Đại về thái độ bướng bỉnh vượt quá thẩm quyền ông ta đòi nới rộng quyền hạn của Viện Cơ Mật. Hiện tôi đang chờ đợi một phản ứng khác bùng nổ từ ông ta nếu như chúng ta không chịu nhận sự bổ nhiệm một Khâm sai Hoàng Triều trên cõi Bắc Kỳ. Chủ quyền bảo hộ của chúng ta lại một lần nữa bị xúc phạm. Phạm Quỳnh đòi hỏi chúng ta trong một thời hạn ngắn nhất, cụ thể nhất, phải hợp thức hoá việc phục hồi chủ quyền của Vương triều trên lãnh thổ Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Phạm Quỳnh còn hăm he sẽ thúc đẩy các phong trào chống đối, nổi dậy nếu như chúng ta không đặt vấn đề thương thảo với Hoàng đế Bảo Đại trong những tháng trước mắt về một quy chế mới nhằm cải biến chế độ bảo hộ sang quốc gia liên hiệp như thể chế Commonwealth, mà trong đó những địa vị quan trọng phải nằm trong tay người bản xứ.

“Những yêu sách của Phạm Quỳnh cứ là thiết lập một nền tự trị toàn diện cho Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đồng thời chấm dứt chế độ thuộc địa Nam Kỳ, tiến tới việc hình thành một quốc gia Việt Nam.

“Tôi xin lưu ý quý ngài về sự kiện này, bề ngoài Phạm Quỳnh tuy nhã nhặn, hoà hoãn, nhưng ông ta là một phần tử bất khả phân trong chủ trương giành độc lập cho Việt Nam và chúng ta đừng mong làm gì với lòng ái quốc chí thành, bất di bất dịch nơi ông ta, dù qua việc chúng ta đã dành cho ông một chức vị tối danh dự đã có.

“Cho đến hiện thời, ông ta là một đối thủ thận trọng, chừng mực nhưng kiên quyết trước vấn đề bảo hộ của Pháp quốc, do đó Phạm Quỳnh sẽ có thể trở thành kẻ đối địch bất khả quy của chúng ta, nếu như một khi ông ta bị lôi cuốn bởi lời hứa hẹn của Nhật Bản cho một chủ thuyết Đại Đông Á.

“Tôi xin chờ chỉ thị của quý ngài…

Gặp hai con gái Phạm Quỳnh ở Pháp là Phạm Thị Ngoạn và Phạm Thị Hoàn, bà đã kể lại chuyện gặp nhà văn Sơn Tùng, được nghe ông nói về tình thân giữa Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Thượng Chi – Phạm Quỳnh và còn cẩn thận viết tay một bản xác nhận chuyện đó, không e ngại gì. Toàn văn bản viết tay như sau:

GHI LẠI TẶNG CHỊ PHẠM NGOẠN VÀ PHẠM HOÀN

            Tôi là Lê Thị Kinh tức là Phan Thị Minh, trước khi đi qua Paris tôi có gặp ông Sơn Tùng là một nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử đồng thời là thương binh loại nặng (co rút cả hai tay) đã vui lòng kể cho tôi một số chuyện ông được nghe qua cụ Đào Nhật Vinh (tức Bùi Di, tức Bùi Lâm) ngày xưa đã gần gũi cụ Hồ thời kỳ cụ Hồ còn tên là Tất Thành đi làm trên tàu thủy (cùng đi với nhau từ Argentine đến Terre de feu, được Tất Thành dạy học chữ quốc ngữ). Sau ông này về làm adjudant ở bệnh viện Val de Grâce, hay đến 6 Villa des Gobelins gặp Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường (hai ông nghè ta và tây) và Nguyễn Ái Quốc… Ông Đào Nhật Vinh kể lại: lúc đó ông Chu Đình Xương và ông Lê Giản (bấy giờ là Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương – PT ghi chú) đưa bản án đề nghị “xử tử Ngô Đình Diệm và Phạm Quỳnh” thì cụ Hồ đã bác(Chúng tôi nhấn mạnh – PT). Ông Vinh ỷ thế là chỗ thân tình đã chạy vào phản đối: “Anh nhân đạo kiểu gì vậy? Sao anh lại tha những tên có nợ máu với nhân dân và những tên đã chống phá cách mạng?” Cụ Hồ đã trả lời nghiêm nghị: “Đây là văn phòng Chủ tịch nước chớ không phải là sàn tàu đâu mà chú xồn xồn lên như vậy. Không thể đem chuyện cũ ra mà làm án mới, tôi quyết định như vậy là đúng…” (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

Sau khi ông Tôn Quang Phiệt từ Huế ra, vào gặp cụ Hồ và báo “Phạm Quỳnh đã bị xử mất rồi” thì cụ Hồ ngồi lặng người một lúc lâu rồi nói: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân được gì? Cách mạng được lợi ích gì?…Tôi đã từng gặp cụ Phạm ở Pháp… đó không phải là người xấu!” (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

Tôi đi nghiên cứu ở Archives d’Outre Mer ở Aix-en-Provence có thấy được một số báo cáo của agents của mật thám Pháp báo là đầu tháng 5-1922 có một cuộc gặp của cụ Phan Châu Trinh với cụ Phạm Quỳnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh mà nó không ghi được nội dung, chỉ nghe được ông Vĩnh kể lại nhưng chúng không tin và có tin hai người này (Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh – PT ghi chú) có gặp ông Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc (Chúng tôi nhấn mạnh – PT) tại Paris hoặc ở Tours nhưng nó không ghi được nội dung. (Đó là năm 1922 khi hai người qua dự đấu xảo thuộc địa tại Marseille). Sau đó ông Nguyễn Văn Vĩnh ở lại mấy tháng, được ông Phan Văn Trường đưa đi Mayence, Berlin, Vienne rồi mới trở về Pháp và về Việt Nam.

                                                                                                                 Paris 20-1-1994

                                                                                                                  Phan Thị Minh

Người cuối cùng, chúng tôi biết ơn là Nhà văn Anh hùng Lao động Sơn Tùng. Biết nhà văn qua tư liệu của bà Phan Thị Minh và còn biết cả chuyện ông định công bố tư liệu động trời về việc Hồ Chủ tịch phản đối việc sát hại Phạm Quỳnh tại hội thảo về Phạm Quỳnh năm 1992 do Viện Văn Học dự định tổ chức tại Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Tuyên và một người anh vợ, nguyên biên tập viên Nhà xuất bản Sự Thật, đã đến gặp. Nhưng không may, phải lúc nhà văn bệnh nặng, không tiếp được. Mãi sau này, đến năm 2008, nhà văn Sơn Tùng mới có sức khoẻ và có thời giờ viết hẳn 20 trang chép tay về “bậc danh nhân văn hoá” Thượng Chi – Phạm Quỳnh để “ký thác” cho nhạc sĩ Phạm Tuyên và đồng ý cho công bố trên Blog PhamTon.

Sau đó, chúng tôi đã chia làm bốn phần và tự đặt đầu đề để bạn đọc dễ theo dõi với lời dẫn và lời bình của chúng tôi. Bao gồm Phần I: “Bất tất nhiên”, Phần II: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì? (…) đó không phải là người xấu!”, Phần III: “Lúc này còn cụ Phạm Quỳnh thì…”, Phần IV: Nguyễn Ái Quốc đích thân tổ chức “bữa cơm Bắc, thết khách Bắc”.

MẤY LỜI KÝ THÁC

Thân gửi: Nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình kính quí.

Thưa Anh,

Đời cầm bút của tôi: viết báo, viết văn, chí thành với đề tài lịch sử và danh nhân Bác Hồ.

Sống trước viết.

Từ sau Cách mạng tháng 8-1945 đến năm 1970, tôi dấn thân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước; xông pha khắp ba miền Bắc-Trung-Nam tìm tòi, tích lũy vốn sử liệu về các nhân vật lịch sử ,sự kiện, khảo sát, khảo chứng,… Năm 1971, tôi bị thương nặng trong trận giặc Mỹ đánh phá quyết liệt vùng hậu cứ miền Đông Nam Bộ. Sau gần một năm cáng thương qua Trường Sơn, tôi được về lại Thủ đô Hà Nội.

Chiến tranh có kết thúc. Vết thương chiến tranh trên cơ thể chỉ khép lại khi người mang vết thương ấy tắt nghỉ! Gần 40 năm qua, vừa vật lộn với vết thương mỗi khi tái phát hành hạ, vừa moi cái vốn tích lũy được mà viết, viết cho vơi bớt nỗi đau! Cho đến ngày hôm nay, tôi mới viết được trên 20 đầu sách, đã xuất bản. Bản thảo còn đang viết tiếp, vốn có rồi mà chưa viết được bao nhiêu; một số bậc danh nhân trong đó có danh nhân văn hóa Thượng Chi – Phạm Quỳnh đã chuẩn định mà chưa thực hiện được. Giờ đây, tôi đã ngoài tám mươi, liệu còn làm xong được những chuẩn định? Vì vậy tôi thành tâm chép lại những điều tôi sưu tầm được về mối thân tình giữa Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với Thượng Chi – Phạm Quỳnh, xin trân trọng ký thác tới gia đình bậc danh nhân văn hóa Phạm Quỳnh. Ngày 27/3/2011, biết tin nhà văn không được khoẻ, bệnh mới trở nặng, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đến thăm. Bên giường bệnh, bà Mai vợ nhà văn cho biết ông vừa qua cơn bạo bệnh, nay đã tỉnh táo, nghe được mà chưa nói được, nhưng “tin là ông sẽ dần bình phục như đã từng vượt qua bao lần thập tử nhất sinh trong đời”.

Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều Con Người nhân hậu, biết rõ về cuộc sống và cả cái chết “bí ẩn” của Thượng Chi – Phạm Quỳnh… Và mong rằng các vị có tấm lòng nhân hậu ấy có thêm chí dũng cảm như những vị trên đây, mạnh dạn nói ra điều mình biết rất rõ mà bao năm nay vẫn phải canh cánh giữ trong lòng, rấm rứt trong dạ, khi biết mà chưa nói ra để người hiền hàm oan hơn nửa thế kỷ. Nếu được như vậy thời sẽ làm sáng tỏ được mọi “uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ báo Nam Phong” (Tên một bài viết của nhà văn Xuân Ba trên báo Tiền Phong năm 2005) trả lại cho ông đúng vị trí của mình trong lịch sử, đặc biệt là lịch sử văn học nước nhà, tránh cho thế hệ trẻ, tương lai của đất nước khỏi lầm lẫn và có thêm một tấm gương trung với nước, hiếu với dân ngời sáng để noi theo.

Con, cháu, chắt Thượng Chi – Phạm Quỳnh và tất cả những người dân Việt lương thiện, yêu nước thương nòi cũng sẽ biết ơn các vị đã có lòng nhân hậu, lại thêm cái chí dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật, dám bảo vệ sự thật lịch sử về Thượng Chi – Phạm Quỳnh. Đó cũng là một cách góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội ta thành một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thật sự.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6/2011

(Bổ sung 26/2/2017)

P.T.

Tháng Hai 15, 2017

Blog PhamTon tròn 8 tuổi, tự tin vững bước tiến vào năm thứ 9

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:46 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần 2 tháng 2 năm 2017.

Mừng Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917 – 1/7/2017)

BLOG PHAMTON TRÒN 8 TUỔI, TỰ TIN VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO NĂM THỨ 9

Blog PhamTon

Lời dẫn của Phạm Tôn: Năm Đinh Dậu này, chúng tôi muốn kỷ niệm Blog PhamTon tròn 8 tuổi, tự tin, vững bước vào năm thứ 9 bằng một hình thức khác mọi năm.

Đầu tiên, đăng lại bài năm ngoái là một năm có sự trùng hợp kỳ lạ giữa âm lịch và dương lịch của ngày ra đời Blog PhamTon là 22.2 nhằm đúng ngày rằm tháng Giêng năm Canh Thân. Tiếp đó là qua một số ý kiến bạn đọc đã gửi blog cho thấy mối liên hệ giữa Blog PhamTon và bạn đọc tại hai miền Nam, Bắc nước ta và cư ngụ ở nước ngoài.

—o0o—

Ngày Blog PhamTon tròn bảy tuổi năm nay lại nhằm đúng ngày rằm tháng giêng, giống hệt như cách đây 76 năm, ngày 22/2/1940 cũng nhằm đúng ngày rằm tháng giêng năm Canh Thìn.

Ngày ấy, tại Hà Nội, trưởng nữ của nhá báo Phạm Quỳnh được bà chị dâu cả thân thiết như bạn tri kỷ và cô em kế đến ngủ nhà cô để sáng hôm sau cùng đi lễ ngày rằm. Nhưng phải đưa cô ngay đến bệnh viện Đặng Vũ Lạc lúc mờ sáng. Và cô đã sinh con trai thứ bụ bẫm, mắt to đen.

Cháu bé hiền lành lớn lên trong tình yêu thương của cả gia đình. Được năm tuổi thì thấy nhà mình bỗng đông hẳn lên. Bà Ngoại và cả các cậu, các cô ở Huế ra. Nhà đông mà không vui. Không thấy ông ngoại đâu, nhưng ai cũng thì thầm nói về ông. Kể cả khi gọi đồng chén các buổi chiều buồn sau bữa ăn hầu như yên lặng.

Bé thân với người cậu hơn mình 10 tuổi. Chính cậu dậy cho bé những chữ cái đầu đời. Rồi ngày khai trường năm bé tròn sáu tuổi, đi học ở trường Hoài Đức phố Hàng Trống, cả nhà bận rộn việc này việc nọ, chỉ có cậu khéo tay cố làm cho cháu một cái cặp bằng vỏ bao xi măng, có chỗ gài bút chì đen và xanh đỏ. Bé sướng quá. Đến trường, thấy các bạn cặp xanh, cặp đỏ, cặp da nâu, mới thấy tủi vì cái cặp vỏ bao xi măng xám của mình.

Năm chú 15 tuổi, thì người cậu dạy học ở Khu học xá trung ương bên Trung Quốc về nước họp hội nghị giáo dục. Bao giờ người đi đón cậu về và tiễn cậu đi cũng là chú. Hai cậu cháu vẫn thân thiết như xưa. Một đêm, trước khi cậu đi, bạn bè nhiều, nên khi cậu về đến nhà thì cháu đã ngủ say, giấc ngủ của tuổi đang lớn. Nhưng cậu vẫn lay cháu dậy, và cậu nói với cháu điều nhất thiết cháu phải biết là cháu sẽ lớn lên, hãy cứ tự tin sống theo lẽ phải, chỉ làm những gì mình tin là đúng, mặc cho người khác nhìn mình với cặp mắt kỳ thị, cứ lớn lên mạnh mẽ, xem như mình chẳng may sinh ra có một cái bớt đen trên mặt thế thôi… Nhiều người chê, nhưng cũng còn nhiều người nhận ra mình là người tốt. Cứ tin vào họ và sống với họ.

Từ đó, chú thường nghĩ về ông ngoại. Biết ông mình cùng lứa tuổi với người cao đẹp nhất đang lãnh đạo đất nước. Rồi cứ suy nghĩ mãi vì sao cùng lứa tuổi mà một người thì cứ ngày một lên cao, một người thì lên thật cao rồi bỗng sa chân, chôn vùi cả thân xác lẫn sự nghiệp. Chú cố sưu tầm tất cả những gì ít ỏi có dấu vết của ông ngoại còn sót lại trên miền Bắc đất nước chia cắt. Chủ yếu là nghe mẹ kể và những ký ức tuổi thơ những ngày sống ở Hoa Đường hồi từ hai đến bốn tuổi. May là chú có trí nhớ rất tốt, nhớ cả đến cảm xúc những ngày thơ bé đó, luôn mở to mắt mà nhìn đời. Mẹ kể một ông cậu đã làm hai câu thơ tả bé Mắt đen lay láy, đầu xiêu/ Gục đi lắc lại đáng yêu dường nào.

Năm 1960, đích tôn của học giả Phạm Quỳnh tình cờ phát hiện ra cụ em vợ bà ngoại sống ở Yên Bình Yên Bái. Mẹ chú lên thăm, rồi hè năm ấy chàng sinh viên Học viện Nông Lâm cùng em trai lên nghỉ hè ở nhà bà. Không ngờ, bà cụ là cả một kho chuyện kể về thời trẻ, lúc Phạm Quỳnh 16 tuổi mới lấy cô chị cả đồng tuổi Nhâm Thìn. Thế là hai bà cháu cứ mải mê chuyện trò không dứt. Mà chỉ nói chuyện về một người. Cụ có trí nhớ tuyệt vời mà lại có tài kể chuyện. Những lúc kể, mắt cụ long lanh, miệng thiệt tươi như cô em ngày nào đang ngắm nhìn anh rể tài hoa mà khiêm nhường, bao dung.

Từ đó, năm nào anh cũng lên thăm bà Yên Bái. Kể cả sau Hiệp định Paris, phải đi qua cầu phao vượt sông Hồng, rồi đạp xe đến ga Đông Anh, chờ tàu đi Yên Bái, mờ sáng đến ga Yên Bái, còn đạp xe hơn 40km đến xóm nhỏ ở Thác Bà, ăn Tết với bà và cô. 11 cái Tết ảnh bỏ Hà Nội, lên miền núi.

Rồi đất nước thống nhất, anh vào Sài Gòn làm phóng viên thường trú. Cơ man nào là sách của ông ngoại, và viết về ông. Biết bao người ôm ấp nhiều chuyện về ông, sẵn sàng kể cho nghe.

Năm 1998, tình cờ anh bị cảm, nôn mửa suốt một ngày, lả đi, đến khi vợ con đi làm và luyện thi đại học về kịp nhờ người đưa đi cấp cứu, thì anh đã hôn mê do máu nhiễm xê tôn. Tỉnh dậy sau 15 ngày vật vã, anh nghĩ cuộc đời mình thật lãng nhách. Suốt đời vất vả ki cóp tư liệu về ông ngoại mà không dám viết. Vì sợ tư liệu còn thiếu. Còn tài năng thì làm gì có. Cứ chờ đã. Để đến bây giờ, sắp chết đến nơi rồi … Đúng là “sống để dạ, chết mang theo”. Trong khi những điều mình biết thì cả mẹ, cả các cậu, các cô đều không ai biết nhiều bằng mình. Mơ màng nghĩ vậy, rồi anh quyết định ngồi dậy được là sẽ bắt tay vào việc. Và “noi gương” Lê Quí Đôn khi viết Phủ Biên Tap Lục, luôn cho tư liệu tìm được vào các túi gấm, anh nghĩ nếu nói về ông ngoại thì nên nói những gì. Và nghĩ ngay ra là tư liệu ít nhất cũng phải chia thành ba “túi”: Người nặng lòng với tiếng ta, Người nặng lòng với nhà Người nặng lòng với nước. Mà định khi “công bố”, thì cũng cứ theo thứ tự ấy mới mong lọt.

Sau hai tháng nằm viện, về nhà là bắt tay ngay vào việc. Ba bài lần lượt tràn ra mặt trang giấy. Mỗi năm một bài.

Năm 2006, bài cuối cùng lại đến tay một cộng tác viên của tạp chí Công giáo và Dân tộc, nhân người “dám” in sách Thượng Chi văn tập mời con trai học giả Phạm Quỳnh ngồi cùng bàn nhậu với anh. Và bài lên tạp chí. Một tháng sau, bài ấy lên tạp chí Xưa và Nay tại Hà Nội. Huế góp vào bằng bài Người nặng lòng với nhà trên tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Bài viết đầu tiên, lại ra mắt cuối cùng, cũng trên tạp chí Công Giáo và Dân Tộc.

Năm ấy, internet bắt đầu đến nước ta. Chắt ngoại của học giả Phạm Quỳnh thấy thương bố vất vả sưu tầm tư liệu, cặm cụi viết bài mà lâu lâu mới đăng được một bài; có bài còn bị đổi nhan đề, cắt đầu cắt đuôi, sửa chỗ này, thêm chỗ nọ, làm bố không vui. Bèn bàn với bạn, lập cho bố một trang mạng riêng. Chẳng những đưa lên các bài bố viết mà còn cả những bài bố cất công sưu tầm mấy chục năm qua. Vì thế, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật bố, người con mở Blog PhamTon làm quà mừng.

Từ đấy, 22/2 là sinh nhật Blog PhamTon. Ông bố đành lấy ngày rằm tháng giêng làm sinh nhật của mình.

Năm nay, vừa may, 22-2-2016 lại đúng ngày rằm tháng giêng năm Bính Tuất, “song hỷ lâm môn”, cả nhà cùng vui. Nhất là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII vừa thành công rất tốt đẹp. Mở ra một cuộc đổi mới lần thứ hai, tiếp tục và làm sâu sắc hơn tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, và lời nói đi đôi với việc làm.

Con, cháu, chắt, chút Phạm Quỳnh và những người có lương tri, thật lòng thương dân, yêu nước vốn quí trọng Ông chỉ mong mỏi có thế.

B.P.T.

22/2/2016 (Rằm tháng Giêng Bính Thân)

 

Ý kiến bạn đọc

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:44 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 2 năm 2017.

Mừng Nam Phong tròn trăm tuổi

(1/7/1917-1/7/2017)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

1

 Lời dẫn của Phạm Tôn: Chúng tôi vừa nhận được thư điện tử của bạn Trần Sơn Bình (binh.transon@gmail.com) phát hồi 3:19 sáng ngày 11/4/2011. Toàn văn như sau: “Cháu là cháu ruột và cũng là cháu đầu của bác sỹ Ngô Văn Quỹ. Tình cờ tìm được bài viết này sau 4 năm ngày ông cháu mất, cháu và mẹ cháu (Ngô Phương Hồng) đều rất xúc động. Lúc ông đang nằm viện là thời gian cháu đang ở Pháp, cháu kịp về gặp ông đúng một ngày trước khi ông mất.

Cháu xin thay mặt gia đình, gửi lời cảm ơn đến bác / ông Tôn Thất Thành và mọi người tham gia blog Phạm Quỳnh về bài viết. Cháu xin phép được đưa bài viết này lên facebook cá nhân để chia sẻ với mọi người trong gia đình.

Xin chúc các bác / ông luôn mạnh khỏe và tiếp tục những công việc mà ông cháu và các bác đã theo đuổi.

Trân trọng,

Trần Sơn Bình.

—————-

Tran Son Binh

Mobile: 0912 42 62 81”

Nhân đây, để bạn đọc xa gần có thêm tư liệu về một con người đáng kính, một nhân cách cao thượng luôn sống hết mình vì mọi người, lại là một con người tài hoa, chúng tôi xin đăng lại sau đây bài viết về bác sĩ Ngô Văn Quỹ đã phát trước đây trên Blog PhamTon.

Vĩnh biệt bác sĩ Ngô Văn Quỹ

VIỆC NGHĨA CUỐI CÙNG CÒN DANG DỞ CỦA “CHÀNG TRAI” 87 TUỔI

  Tôn Thất Thành, Nhà báo

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bác sĩ Ngô Văn Quỹ sinh năm 1920 tốt nghiệp đại học y khoa Hà Nội năm 1954 từng làm bác sĩ pháp y ở Hà Nội, mổ hơn 2000 ca, và công tác ở các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Viện K Hà Nội, bệnh viện E, bệnh viện Ung Bướu và giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 11/11/2006, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Là một bác sĩ, tất nhiên ông viết nhiều bài báo, tập sách về y học, nhưng ông lại nổi tiếng hơn với những bài báo tập sách viết và sách biên soạn hoặc dịch về các vấn đề lịch sử văn hóa và thời sự. Ông chỉ xuất bản một tập ký và tùy bút là Con tàu mang tên nỗi nhớ (NXB Văn Học, 1998). Ông cộng tác viết bài thường xuyên trong nhiều năm cho các báo Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp Luật, v.v…

Chúng tôi đăng dưới đây bài viết của nhà báo Tôn Thất Thành ngay sau khi ông mất, mong bạn đọc hiểu rõ hơn con người và tấm lòng của ông đối với việc nghĩa.

—o0o—

Tôi biết chị Nguyễn Thị Nghệ, người mà anh yêu suốt đời từ năm 1958. Nhưng được cùng công tác với chị tại phòng tư liệu báo Nhân Dân Hà Nội, 15 năm sau tôi mới được biết anh, quen anh và dần dà trở thành người bạn vong niên của anh lúc nào không biết.

Anh sinh năm 1920 tại huyện Nguyệt Hồ, tỉnh Hưng Yên. Hồi đầu Cách mạng tháng Tám, anh đã cùng đồng đội trẻ áp tải ra tận Hà Nội nguyên vẹn 45kg vàng dân Nam Bộ quyên góp ủng hộ nhà nước cộng hòa dân chủ non trẻ, hưởng ứng Tuần Lễ Vàng. Anh mê viết báo từ ấy, viết đủ các lĩnh vực: y học, văn chương nghệ thuật, chính trị, kinh tế, văn hóa… đặc biệt, anh hăng hái, nhiệt tình đấu tranh cho lẽ phải, minh oan cho những ai bị oan khuất, chiến đấu cho chân lý không mệt mỏi.

Là bác sĩ, lại từng công tác nhiều năm ở ngành pháp y, vì “yêu lẽ phải, mong muốn các xác chết “nói” lên được sự thật gần gũi nhất với bản chất vụ án, để tránh các oan khuất có thể xảy ra cho người vô tội”. Sau này làm phó giám đốc bệnh viện Ung Bướu, rồi nghỉ hưu, nhưng anh vẫn nặng tấm tình ấy của người bác sĩ pháp y năm nào. Năm 1997, báo Pháp Luật, một tờ báo anh thường cộng tác có đăng Vụ án vườn cam; bị cáo trẻ Huỳnh Văn Minh bi tuyên án tử hình vì hai tội hiếp dâm và giết người. Tòa báo có gửi hồ sơ vụ án đến cho anh nghiên cứu. Với kinh nghiệm của người từng nhiều năm làm công tác pháp y, anh thấy ngay là “có vấn đề”. Biên bản khám nghiệm tử thi ghi nhận các đầu ngón tay nạn nhân móng đều cắt ngắn, vậy mà thân thể bị cáo lại có vết xước da dài 2.5cm, rộng 0.2cm. Vết thương được khám 4 ngày sau vụ án mà vết xước vẫn còn… rướm máu! Mà lại là do bàn tay móng cắt sát gây ra. Đó là điều cực kỳ vô lý… Chàng trai không có tội, không thể để anh ta chết oan được…

Mấy năm sau, được biết ngày 9/11/2001, tỉnh Bến Tre sẽ thi hành án tử hình, thế là anh tức tốc bỏ tiền túi lấy ngay vé máy bay bay ra Hà Nội. Và ông lão 81 tuổi là anh đã ngồi ngoài đường suốt trưa nắng gắt, cốt sao gặp được người có thể giúp mình cứu một người trẻ tuổi anh chưa hề quen biết. Anh đã trực tiếp gặp phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, là người luôn chăm lo cho lớp trẻ, trình bày mọi lý lẽ và xin giảm án cho bị cáo. Nhờ vậy, Huỳnh Văn Minh chỉ bị án chung thân, thoát chết trong gang tấc! Nhưng anh vẫn chưa vui, vì mình mới chỉ làm được tới đó, biết làm sao được…

Anh yêu công lý và quyết đấu tranh cho công lý được sáng tỏ như thế đó. Quên tuổi già, sống mãi tuổi đôi mươi hồi tham gia Cách mạng tháng Tám. Tháng giêng 2004, bộ Y Tế tổ chức mừng thượng thọ anh tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Minh Triết bấy giờ là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã tặng anh một bó hoa đẹp với lời chúc: “Tôi xin chúc mừng chàng thanh niên 84 tuổi”. Lời chúc…lạ tai mà ai nấy đều phải nhận là đúng.

Vốn được anh chị coi như em, lại biết anh thường quan tâm những chuyện gì, thấy nguyệt san Công giáo và Dân tộc có đăng bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nước (số 140, tháng 8/2006) tôi gửi cho anh, đề địa chỉ theo trí nhớ là 12 Nguyễn Thị Huỳnh. Rồi số 141, tháng 9/2006 lại đăng bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với tiếng ta, tôi vội gửi cho anh theo địa chỉ trên. Đến khi có trong tay bán nguyệt san Xưa và Nay (số 267, tháng 9/2006), cơ quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đăng bài Người nặng lòng với nước viết về học giả Phạm Quỳnh, tôi càng mừng rỡ gửi cho anh ngày 2 tháng 10. Nhưng, ngày 7 tháng 10 thì bưu điện trả lại. Vì không đúng…địa chỉ! May mà có số điện thoại nhà anh, tôi gọi và con út anh, cháu Ngô Phương Điệp, cho biết: địa chỉ của anh thật ra là 12/2 Nguyễn Thị Huỳnh. May mà hai lần trước đều đến tay anh.

Hai bố con tôi tức tốc đem báo đến tận nhà cho anh. Lâu nay, thấy anh khỏe mạnh, đi xe Honda 81 chỗ này chỗ nọ, nên tôi lười, chỉ nhờ bưu điện. Không ngờ, đến nhà mới biết anh ngã bệnh đã một tháng rồi, nằm bệnh viện 20 ngày không khá lên chút nào, anh về nhà uống thuốc Đông y và châm cứu. Lúc tôi đến, anh nằm trên giấy báo lót dưới mình, mặc quần đùi, áo ba lỗ, nói thều thào. Tôi đưa anh tờ Xưa và Nay, anh xem qua đầu đề rồi nói khẽ: “Báo đăng, chưa đủ…Phải có một cái gì đó lớn hơn, cho mọi người cùng biết việc này…” Rồi anh bảo tôi là anh có một tài liệu dày ở Pháp mới gửi về, nói về Phạm Quỳnh khá nhiều, rồi anh bảo con gái lên tìm ở chỗ bên phải tủ sách, nhưng cháu tìm không thấy. Anh bảo, hôm nào tôi đứng lên được tôi lên nhà lấy cho. Tôi biếu anh hộp sữa, con gái anh nói anh chẳng chịu ăn gì, ghét cả sữa, chỉ muốn ăn trứng luộc thôi.

Chiều thứ 7 tuần sau, bố con tôi lại đến thăm anh. Anh nằm trên chiếu, mặc quần ngủ và áo ba lỗ vì trời rất nóng. Tôi biếu anh tập bản thảo các bài về Phạm Quỳnh đã đăng báo ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Anh bảo đó là công việc anh muốn làm trong những năm tháng còn lại, lâu nay anh nghĩ nhiều về học giả này và đã sưu tầm tư liệu, dự định làm một kịch bản phim hẳn hoi. Anh tiếc là bộ phim truyền hình dài tập Ngọn nến hoàng cung chiếu thời gian qua đã mô tả nhân vật Phạm Quỳnh sai lạc nhiều quá, khiến người xem hiểu lầm ông là người xấu, nhỏ nhen và tham quyền cố vị, muốn làm tay sai cho Pháp đến cùng. Hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử, nhất là với những phát hiện gần đây cho thấy đó là một người hết lòng vì nước vì dân. Anh nói rõ ràng từng tiếng một: “Phải có một bộ phim đáp trả lại bộ phim ấy, mà chắc chắn hay hơn nhiều vì trung thực và có cơ sở vững chắc, không phải là những suy đoán, hư cấu…vấn đề bây giờ là tìm cho ra được một đạo diễn dám thí mạng, làm cho được thật hay…Tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi ngồi dậy được là tôi bắt tay ngay vào việc thôi. Tư liệu nhiều lắm. Còn sống được mấy năm nữa, tôi muốn làm được một việc thật có ý nghĩa…” Anh vẫn uống thuốc Đông y và châm cứu. Nhưng khổ nỗi là uống thuốc này mà uống sữa thì lại bị tiêu chảy, từ sáng đến giờ ba lần rồi.

Chiều thứ bảy 21/10 bố con tôi lại đến thăm anh. Anh mệt mỏi, suốt đêm qua không ngủ được, bất kỳ cử động nào cũng làm anh đau nhức không chịu nổi. Anh phải ngồi cho đỡ nhức. Rồi vất vả lắm mới lại nằm xuống được để… “tiếp khách” là bố con tôi! Anh còn nói nhiều chuyện vui về việc nằm lâu thì đau như thế nào… Tôi thấy, con gái út anh, và cả con rể anh, phóng viên Đoàn Hiệp của báo Sài Gòn Giải Phóng đều gầy đi từng tuần tôi gặp. Thấy anh mệt, tôi xin về mấy lần, anh vẫn còn muốn trò chuyện mãi, và mấy lần nhắc lại câu: “Cuốn sách đó có nhiều tư liệu về Phạm Quỳnh, nhất định tôi sẽ đưa cho, tôi mà lên gác được là tôi tìm thấy ngay thôi…” Anh vẫn nhiệt tình, chu đáo như xưa.

Thứ bảy kế tôi bận không thăm anh được. Thứ bày 4/11, tôi đến anh, hy vọng anh đã khá hơn. Nhưng anh con rể cho biết anh vừa nhập bệnh viện hôm qua. Tôi đến lầu 7 bệnh viện Chợ Rẫy, phòng cấp cứu tim như được chỉ, thì anh đang được tiếp máu lần thứ nhất và thở ốc-xi. Con gái út anh trông nom. Tôi ra hiệu để yên anh nằm nghỉ, nhưng cháu khẽ chạm vào chân anh, anh mở mắt, nhận ngay ra tôi. Anh cố nói: “Xin lỗi…” Con anh phải nhắc: “Bố đừng nói nữa, có khó thở không…?”. Vì nếu khó thở thì phải ngưng truyền máu ngay. Tôi chưa kịp hiểu anh định nói gì, nên nói vui sao anh em mình hay gặp nhau ở bệnh viện quá nhỉ. Năm 1998 tôi bị tai biến mạch máu não, vào bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu, mở mắt ra đã thấy anh cùng bác sĩ Trần Cửu Kiến bạn anh đang đứng ngay gần. Tôi thật không ngờ! Đây là lần cuối cùng tôi được nghe anh nói và hai từ anh nói khó khăn lúc đó là: “Xin lỗi”. Người như anh làm sao có lỗi được.

Thứ bảy 11/11, tôi gọi điện đến nhà anh, hy vọng anh đã về và sẽ gặp anh tại nhà. 14 giờ 35, giọng cháu Điệp run run: “Bố cháu vừa mất lúc 12 giờ 50”.

Tôi chở vợ tôi vốn cũng thân thiết với cả hai anh chị như tôi, đến ngay nhà, mong được nhìn mặt anh lần cuối. Anh mặc com-lê xanh, nằm phẳng dẹp trên giường; trên bụng đặt một nải chuối xanh. Bàn nhỏ cạnh giường có một bức ảnh lạ; cháu Điệp nói không biết bố cháu chụp hồi nào mà không giống mấy. Cháu kể: 11 giờ 30 thứ năm bố cháu nhất định đòi về nhà; sáng nay còn ăn sữa…

Anh nằm ngay cạnh cửa sổ phòng khách, gần lối ra vào. Giữa phòng khách là bàn thờ chị Nghệ, người yêu suốt đời của anh, anh tự lập bàn thờ, treo có đến ba bức ảnh to của chị từ thời con gái, đến trung niên và lúc tuổi đã cao. Anh bảo tôi: “Để bà ấy ở đấy tôi đi đâu về đều gặp; trước khi ăn cơm cũng mời bà ấy được một câu.” Hồi chị Nghệ mất, anh bắt tất cả các cây trong vườn nhà hằng ngày vẫn được chị tưới, bón phải “chịu tang”, đeo khăn trắng hết. Nhớ lại chuyện ấy, thấy vạt vạn niên thanh xanh mướt, như anh bao giờ cũng trẻ, năng nổ, sẵn sàng giúp người, tôi xin anh con rể cho mấy ngọn về trồng. Đoàn Hiệp đang bận túi bụi, chắc hiểu lòng tôi, bứt công việc tang gia ra cắt cho tôi năm nhánh. Năm nhánh ấy, nay tôi trồng trong một chậu treo xanh mướt, có dán hình anh tươi cười ôm cháu ngoại, thật đúng là anh, dưới có dòng chữ “Anh Ngô Văn Quỹ (1920-11/11/2006, 21/9 Bính Tuất)”.

Sáng nào trước khi làm việc, bắt đầu một ngày mới tôi đều tưới cây, thấy anh tươi cười. Và những ngọn vạn niên thanh anh trồng, chị chăm, nay tôi chăm, vợ con tôi cũng chăm cho mãi xanh tươi, để mãi nhớ về anh chị, những con người thật đáng làm người.

30 tháng 11 năm 2006

Tôn Thất Thành

* Trong bài có sử dụng tư liệu của bài Vĩnh biệt chàng thanh niên 87 tuổi của Ngô Ngọc Ngũ Long báo Sài Gòn Giải Phóng số 14/11/2006

2

Bạn Mình Yêu Họ Những người thầy lớn trong đời / Kim Dung / Kỳ Duyên bình luận về bài Từ một “vụ án” đã sáng tỏ trên Blog PhamTon viết về trường hợp hàm oan trong nhiều năm của nhà báo Quang Đạm, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân Dân, một cây bút lý luận sắc xảo, uyên bác.

“Mới đây, rất may, tình cờ mình đọc được bài viết này minh oan cho ông (https://phamquynh.wordpress.com/2013/06/28/tu-mot-vu-an-da-sang-to/) của tác giả Thủy Trường. Còn khi đó, mọi cánh cửa đều đã đóng lại […]”

TỪ MỘT “VỤ ÁN” ĐÃ SÁNG TỎ

                                                      Thủy Trường

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trong những ngày kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, chúng tôi cảm động nhận được bài của bạn Thủy Trường viết về một trong những con người đã một lòng trung với Nước, hiếu với Dân, nhưng có thời gian đã không được hiểu đúng, thậm chí còn bị nghi là phản dân hại nước, nhưng họ vẫn giữ vững một tấm lòng son với Dân với Nước, lặng lẽ chờ đợt sự phán xét công minh của Nhân dân, của Lịch sử. Có lẽ, đó cũng là một nét anh hùng của con người Việt Nam chúng ta…

—o0o—

Biết tôi có quen biết với gia đình anh Quang Đạm, nguyên ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân, nhiều nhà báo, kể cả ở báo Nhân Dân, đôi ba thế hệ hỏi: “Tại sao ông Đạm, tri phủ Hà Trung (Thanh Hóa) thời chính phủ ngụy thân Nhật Trần Trọng Kim, “chui vào Đảng”, bị khai trừ, mà con lại “leo” lên được Uỷ viên Trung ương Đảng? Thế là Đảng mất cảnh giác à?”

Thật là những câu nói sai trái, thiếu hiểu biết, độc ác.

Và câu chuyện “mất cảnh giác” ấy hiện vẫn còn lưu hành đâu đó. Đã đến lúc cần làm sáng tỏ.

Những năm 1939-1949, tôi sống ở làng Vạn Hà, huyện lỵ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Là học trò của cô giáo Nguyễn Thị Sâm, tôi biết chồng cô là “Thầy lục sự” Tạ Quang Đệ (Lục sự là một chức danh chính quyền cũ, lo liệu việc văn thư, hành chính, giấy tờ, yêu cầu phải biết chữ quốc ngữ, Pháp văn, chữ Hán, chữ Nôm…). Nhà tôi ở cạnh nhà cô Sâm nên vẫn thường qua lại. Năm 1941, tôi vào “Xì cút” – Hướng Đạo sinh, đoàn Vạn Hà do thầy giáo Nguyễn Chương (sau này là vệ sĩ của Bác Hồ) và thầy Đệ phụ trách.

Trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, từ một đề nghị nào đó của “các anh” bên đoàn thể – có thể có ý kiến của Tạ Quang Bửu – anh ruột Tạ Quang Đệ (Tạ Quang Bửu là người được Đảng ta giữ liên lạc, yêu cầu lãnh đạo “Xì cút” đứng về phía Việt Minh), Tạ Quang Đệ được bổ nhiệm làm tri phủ Hà Trung, giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Tại sao không làm quan đầu một huyện, phủ khác? Sau này, anh Đạm* mới cho biết là “ý của “các anh” đưa mình về Hà Trung là nơi có chiến khu Hòa – Ninh – Thanh (Hòa Bình – Ninh Bình – Thanh Hóa), rồi chiến khu Ngọc Trạo.”

Làm tri phủ “đệm”, nên trước ngày 19/8/1945, tri phủ Tạ Quang Đệ đã liên hệ với Việt Minh, bàn giao “triện”, sổ sách, vũ khí và ra Hà Nội sau đó mấy hôm, theo một “lệnh” nào đó.

Đến Thủ đô, Tạ Quang Đệ đi dạy học ở trường Thăng Long, rồi nhận công tác ở phòng Tham mưu do Hoàng Văn Thái (sau này là Đại tướng) làm trưởng phòng. Ngày 3/9/1945, Trưởng Ban Thông tin liên lạc của Phòng Tham mưu là Hoàng Đạo Thúy (bạn Hướng Đạo của Tạ Quang Bửu) chỉ định Tạ Quang Đệ làm Tổ trưởng Tổ Mật mã, có nhiệm vụ “biên soạn một luật mật mã mới về vô tuyến điện cho quân đội ta”.Tạ Quang Đệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được coi là “ông tổ mật mã của quân đội ta”. Công trình khoa học này, gần đây đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Khoa học Quốc gia cho Tạ Quang Đệ cùng cộng sự.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Theo cơ quan lên Việt Bắc, Tạ Quang Đệ viết báo tường nội bộ. Bài báo của Tạ Quang Đệ đã “lọt vào mắt xanh” của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh. Sau đó, Tạ Quang Đệ được điều động về báo Sự thật với bút danh Quang Đạm, nổi tiếng với những bài xã luận, những bài tranh luận về pháp luật với Vũ Đình Hòe. Anh dịch tài liệu của Đảng Cộng Sản Pháp, Đảng Cộng Sản Liên Xô bằng chữ Pháp sang tiếng Việt, do một đài vô tuyến điện của ta được chính phủ Diến Điện (Miến Điện) cho đặt ở Rangun, thu rồi phát về Việt Nam. Anh còn dịch nhiều tài liệu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra tiếng Việt phục vụ Trung ương Đảng, Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh (như Trì cửu chiến – đánh lâu dài, Thực tiễn luận – bàn về thực tiễn). Anh là người duy nhất dịch được các chữ Hán cổ Bác Hồ viết theo lối tốc ký.

Năm 1954, về Hà Nội, Quang Đạm nhận nhiệm vụ ủy viên (thường trực) Ban Biên tập Báo Nhân Dân, là người về sau cùng của tòa soạn, sau khi báo đã xuống nhà in, cũng là người đến sớm nhất để thay mặt tòa soạn ghi nhận những ý kiến nhận xét của Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh về tờ báo mới in xong. Là đại biểu Đảng Lao động Việt Nam dự Đại hội Đảng Xã Hội Thống Nhất Đức, anh đã đọc bài tham luận có tựa đề Đổi mới là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Anh đã tham gia phái đoàn Hoàng Quốc Việt, sang thăm Triều Tiên khi Triều Tiên  đang “kháng Mỹ”.

Trong những năm cuối thập kỷ 60 thế kỷ trước, anh bị “người ta” cho là “đã dẫn nhà chức trách lùng bắt cộng sản ở Thiệu Hóa”. Theo lời anh kể cho tôi: “Có việc ấy, những đáng lẽ dẫn người đi thẳng đến thôn, nơi có cộng sản họp, anh lại cho ô tô bóp còi, đi vòng vèo để cộng sản biết mà chạy thoát”. Người có công, mang tội, anh bị chi bộ “khai trừ, lưu Đảng” – “bằng miệng”. Sự kiện được đưa lên Liên chi ủy báo Nhân Dân, Tổng Biên tập – Hoàng Tùng – Ủy viên Trung ương, thấy không phải việc nhỏ, nên đã cử người lên xin ý kiến đồng chí Trường Chinh, thay mặt Trung ương phụ trách mảng Tuyên huấn lúc bấy giờ.

Người được cử đi về nói lại rằng: “Theo anh Năm (bí danh đồng chí Trường Chinh) quyền là ở cơ sở, phải làm đúng thủ tục tổ chức Đảng. Đề nghị các anh lên xin ý kiến anh Ba (đồng chí Lê Duẩn)”. Người đi báo cáo với anh Ba về nói: “Đồng ý với đồng chí Trường Chinh. Tùy chi bộ”.

Tin đưa về đến tòa soạn thì Đảng viên Quang Đạm đã được nghỉ công tác, nghỉ sinh hoạt Đảng một thời gian rồi. Thế là việc khai trừ, lưu Đảng coi như đã xong.

Không có công tác, tiền lương bị hạ, không được sinh hoạt Đảng… anh Quang Đạm buồn lắm và rất đau khổ. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là vợ anh, cô giáo Sâm, cô kể cho tôi nghe: “Gia đình anh Bửu là nơi mà cô Liên, ông Cả (anh chị ruột Bác Hồ) thường đến nghỉ ngơi, trốn tránh khi có khó khăn. Mẹ anh Bửu, Đạm là nữ sĩ Sầm Phố, đã chăm nom cô Liên, ông Cả rất chu đáo. Có lần, trên Việt Bắc, Bác Hồ gặp anh (Quang Đạm) hỏi: “Bà cụ hồi này còn làm thơ nữa không? “Chắc là họ nhầm thôi”.

Có thể nói, “làm như vậy” là không được đúng, nên sau 1975, anh có được đi họp cuộc này, cuộc nọ, “mời dự các buổi thời sự” ghi rõ trong giấy là “dành cho cán bộ cao cấp”.

Cuốn sách Nho giáo, anh viết theo gợi ý của đồng chí Trường Chinh, mấy năm mới xong không được phép xuất bản vì Nho giáo là “hủ nho”, “phong kiến”, “phản động”. Sống thanh đạm, gia đình anh vẫn tin tưởng Đảng, không một lời kêu ca, oán trách.

Năm 1989, biết tôi là đồng đội với Đặng Xuân Kỳ – con trai đồng chí Trường Chinh, anh Đạm nhờ tôi gửi “Anh Năm” (đồng chí Trường Chinh) một thư viết tay trên một mảnh giấy nhỏ vài dòng. Tôi nhờ Đặng Xuân Kỳ chuyển, Đặng Xuân Kỳ nói:

– Hôm sau, cụ tới đây, anh cứ đưa trực tiếp thư của chú Đạm.

Hôm đồng chí Trường Chinh đến nhà Đặng Xuân Kỳ ở khu Giảng Võ, Kỳ kéo tôi ra cụ Năm:

– Đây là đồng chí bạn Lục quân của con, được chú Đạm nhờ chuyển bức thư.

Đồng chí Trường Chinh mở bức thư không dán, đọc ngay rồi bảo tôi:

– Đồng chí bảo Đạm cứ yên tâm. Đại hội (Đảng) xong tôi sẽ giải quyết dứt điểm cho Đạm. Tôi là một trong hai người giới thiệu Đạm vào Đảng, tôi có trách nhiệm.

Việc chưa xong thì đồng chí Trường Chinh đã “đi theo Bác”.

Tôi hỏi Tạ Quang Ngọc, con trai anh Đạm, bấy giờ đã là Thứ trưởng Bộ Thủy sản.

–          Ai là người thứ hai giới thiệu?

–          Chú Mười Hương

Nhân chuyến đi công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin đến gặp đồng chí Mười Hương, xin đồng chí cho biết một số việc và trình bày sự việc của anh Đạm.

Ngồi trầm ngâm một lát, “ông trùm tình báo Việt Cộng Mười Hương” nói:

–          Sắp tới tôi ra Hà Nội, sẽ làm rõ việc này.

Một ngày khoảng năm 2000-2001 gì đó, Tạ Quang Ngọc đón tôi đến khu nghỉ Hồ Tây gặp đồng chí Mười Hương, người Đảng viên lão thành nói giọng buồn rầu:

–          Hôm trước, tôi và đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến Ban Tổ chức Trung ương Đảng, lục tìm quyết định khai trừ cậu Đạm, bằng văn bản, nhưng không có, hoàn toàn không có. Quyết định miệng, không có văn bản, thủ tục khai trừ – chi bộ – liên chi bộ họp bao giờ, bao nhiêu đảng viên dự, ý kiến ra sao, tỷ lệ đồng ý, không đồng ý là bao nhiêu, chủ tịch, thư ký là ai ký vào… tất cả đều không có. Đã không có thì làm sao phục hồi được.

Tôi và Tạ Quang Ngọc ra về.

Ít lâu sau, Tạ Quang Ngọc được bầu vào Trung ương Đảng, rồi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Nhớ tới câu đồng chí Lê Đức Thọ nói với vợ một cán bộ cao cấp (B.C.T.) bị quy kết oan sai, rằng: “Đảng không thể ra văn bản sửa sai được, mà chỉ sửa bằng sự việc cụ thể thôi…”, tôi nghĩ trường hợp này của anh Đạm có thể cũng là như vậy. Tôi nhân đó cũng nói đôi lời với Tạ Quang Ngọc; Tạ Quang Ngọc nói: “Cậu mợ tôi, trước khi mất vẫn tin rằng mình không có gì sai, vẫn tin tưởng Đảng”.

Trường hợp này, khiến tôi liên tưởng đến “vụ án” Phạm Quỳnh.

Không có biên bản, tòa án, không rõ ai là chánh án, thẩm phán, thư ký tòa, có hay không có luật sư, hay là có biên bản nhưng đã “mất”, “thất lạc”… Dù ba tháng sau khi Phạm Quỳnh mất đã công bố trên báo chí, nhưng nay, nếu thấy là chưa phải, chưa đúng, cần “giải oan” cho người bị oan, cũng chẳng có cơ sở pháp lý gì để xem xét lại.

Cũng giống như các vụ “Nhân văn – Giai phẩm”, “Vụ chống Đảng” (có cả Lê Trọng Nghĩa – một trong những nhà lãnh đạo Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội) đã được sửa sai: cho in thơ, tặng giải thưởng, cho phục hồi danh dự… nhưng chưa có (hay đã có mà công luận không biết) văn bản.

Bằng việc cho tái bản sách của Phạm Quỳnh, in sách về Phạm Quỳnh, chấp nhận “Phạm Quỳnh là nhà văn hóa lớn”, thiết nghĩ đó đã là “văn bản” trả lời vụ việc rồi. Chưa kể đến những động tác khác rất đáng hoan nghênh, “nhân nghĩa”, ân tình của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Và như vậy, “có thể” coi như vụ án Phạm Quỳnh đã khép lại. Thượng Chi ở dưới suối vàng đã “nhàn du tiên cảnh”. Con cháu Phạm Quỳnh theo lời Bác Hồ dặn, cũng đã “vững tâm đi theo cách mạng” vì “Cụ Phạm – lời Bác Hồ – là con người của lịch sử sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này” – họ đã cùng với các nhà khoa học, chính trị, lịch sử, văn hóa có thể thưa với Bác Hồ rằng: “Thưa Bác, theo lời Bác dặn, lịch sử đã đánh giá đúng Cụ Phạm, xin Bác vui lòng”.

T.T.

———————–

(*) Tên thường gọi là Tạ Quang Đệ. Khi lên Việt Bắc những năm kháng chiến chống Pháp, Tạ Quang Đệ công tác ở báo Sự Thật với đồng chí Trường Chinh. Một lần bài đưa đến nhà in, bị mưa xóa nhòa tên tác giả, biết là bài của anh Đệ, là em anh Tạ Quang Bửu, tòa soạn đặt luôn tên tác giả là Quang Đạm. Đạm là chữ có từ cách “nói lái” các chữ Lam (tên con gái), Ngọc (tên con trai) và Đệ (tên bố). Từ Lam Ngọc Đệ thành Lê Ngọc Đạm.

3

Bạn Tâm Lê (email: letamsaigon@gmail.com) gởi ngày 25/9/2015 vào lúc 12:24.

Chào Anh,

Tôi rất quan tâm đến những nội dung trong quyển Phạm Quỳnh -những góc nhìn từ Huế.Khi sách được giới thiệu trong ngày ra mắt ,tôi có vào các nơi đặt mua sách trên mạng thì tìm không thấy.Sau đó tôi có viết thư gửi anh Phạm Bá Thanh Tùng thì mới được biết quyển này không có bán trên thị trường và anh Tùng có cho em biết anh còn một số quyển.Vậy em kính xin Anh có thể nhín cho em một quyển,với lời thiết tha mong mỏi được Anh chấp nhận.Em ở BếnTre,nhưng em có mấy người em làm việc ở Sài Gòn,nếu được sự đồng ý của Anh ,em sẽ nhờ mấy đứa em đến nhận giùm.Trong khi chờ đợi sự đồng ý của Anh ,em chân thành cám ơn Anh rất nhiều.

Lê Minh Tâm.

Vào lúc 17:42 ngày 26/9/2015, Blog Pham Tôn đã viết:

Chào anh Lê Minh Tâm,

Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tôn Thất Thành sinh năm 1940. Hiện sống tại 82 đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TPHCM, số điện thoại bàn là 08-3848 0803. Xin nói để anh rõ anh Thanh Tùng ở xa không rõ tình hình của tôi, cho tới nay tôi chỉ có một bản sách đó với lời đề tặng nên dù rất quý anh tôi cũng không thể nhín cho anh được. Mong anh thông cảm. Với nhiệt tình của anh, tôi đã liên hệ với người tặng sách tôi, xin gửi cho tôi thêm một bản. Khi nào có sách, tôi sẽ báo anh biết. Trong lúc chờ đợi, mong anh cũng tự giới thiệu cho tôi biết về anh đôi chút, vì mong rằng chúng ta còn quan hệ lâu dài.

Chúc anh mạnh khỏe

Tôn Thất Thành

6:54 chiều 26/9/2015, bạn Tâm gởi:

Kính gửi Bác Tôn Thất Thành,

Con tên Lê Minh Tâm ,con sinh năm 1971,hiện con ở tại xã Giao Long ,huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.Số điện thoại của con là 01649904041.

Trước tiên con xin lỗi Bác về cách xưng hô của con trong email trước con gửi cho Bác vì con không đoán được tuổi tác .Con biết Bác là do Bác Phạm Bá Thanh Tùng giới thiệu  khi con tìm hoài mà không thấy trên thị trường bán quyển “Phạm Quỳnh -những góc nhìn từ Huế”.Con quyết tâm đi tìm quyển này vì con rất hâm mộ những chính kiến của Cụ Quỳnh lúc sinh thời qua mấy tư liệu ghi chép lại,nhưng trải qua các thời kỳ có những ý kiến trái chiều,đến nay thì đã được tháo gỡ phần nào ,ngoài đó con không biết thế nào chứ trong con có lúc trà dư tửu hậu con có mấy người quen cũng hay bàn luận về cụ Quỳnh.Con đã đọc “Mười ngày ở Huế,Một tháng ở Nam Kỳ,Du ký Việt Nam” của Cụ Phạm Quỳnh.Vì vậy khi quyển Phạm Quỳnh -những góc nhìn từ Huế được giới thiệu ra mắt nhân ngày kỵ cơm Cụ,con rất trông đợi nhưng cuối cùng qua Bác Tùng và Bác cho hay là không có bán trên thị trường,con cũng hơi buồn nhưng với quyết tâm tìm kiếm cho bằng được dù chỉ bằng 1% con cũng cố gắng.Đến hôm nay thì theo lời Bác con cũng phần nào nuôi hy vọng .Con cám ơn Bác trước khi được Bác tiếp chuyện.Con kính chúc Bác và gia đình mạnh khỏe ,hạnh phúc và vạn sự như ý .Con kính chào Bác .

              Con -Lê Minh Tâm.

Vào lúc 5:58 chiều 28/9/2015 bạn Tâm gửi

Kính gửi Bác,

Em con vừa báo tin đã đến nhà Bác nhận quyển sách ,con vô cùng cảm ơn Bác và vô cùng xúc động khi được Bác quan tâm giúp đỡ cho con hoàn thành tâm nguyện của mình.

Kính chúc Bác mạnh khỏe và hạnh phúc.Kính chào.Lê Minh Tâm.

4

Lời dẫn của Pham Tôn: Hồi này ở Hoa Kỳ có lưu hành một tư liệu của một nhà sử học nói về cái chết của học giả Phạm Quỳnh. Tài liệu nhà sử học này căn cứ vào là Hồi ký viết tại Paris ngày 28/10/1992 của bà Phạm Thị Thức, con gái thứ hai của Phạm Quỳnh. Vì thế mới có chuyện trao đổi này giữa bạn đọc và chúng tôi

Ngày 10/10/2009 bạn NÓI THẬT (Thư điện tử: noithat0@yahoo.com.vn) hỏi:

“Thưa ông Phạm Tôn,

Tôi đọc khá kỹ loạt bài về cụ Phạm Quỳnh trên www.sachhiem.net, sau có đường link mà tìm ra blog của ông. Tôi trân trọng những tư liệu lịch sử mà ông hẳn đã rất kỳ công tìm kiếm.

Tuy vậy, có một điểm mâu thuẫn rất lớn mà tôi không thể không hỏi ông. Trong entry (tôi tạm gọi như vậy theo ngôn ngữ blog) “Về hồi ký viết tại Paris ngày 28/10/1992 của bà Phạm Thị Thức”, ông khẳng định gia đình cụ Phạm Quỳnh đoan chắc cụ bà Phạm Thị Thức chưa bao giờ xuất ngoại sang Pháp nên không thể có hồi ký đó. Nhưng trong entry này, ông lại viết “Duy nhất nay chỉ có nhạc sĩ Phạm Tuyên ở trong nước. Sau năm 1975, còn có hai bà chị lớn là Phạm Thị Giá và Phạm Thị Thức cùng ông anh là bác sĩ Phạm Khuê vẫn ở Hà Nội và một em gái ông là bà Phạm Thị Giễm sống ở Đà Lạt, đến năm 1988 mới sang Pháp đoàn tụ gia đình”. Đọc nguyên văn đoạn này, ai cũng hiểu là chỉ có ông Phạm Tuyên ở lại Việt Nam còn toàn bộ những anh em khác, con của Phạm Quỳnh đều đã sang Pháp ở. Nếu như vậy, hẳn là có thể có chuyện bà Thức ở Paris và bà Thức viết hồi ký chứ.

Thưa ông, xin ông vui lòng giải đáp thắc mắc này. Xin cảm ơn ông.”

Thư trả lời

“Kính gửi bạn Nói Thật,

Tối qua, tôi mới nhận được thư của bạn. Tôi cảm ơn bạn đã “đọc khá kỹ loạt bài về cụ Phạm Quỳnh trên www.sachhiem.net”, sau đó còn tìm ra và đọc blog của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã viết “Tôi trân trọng những tư liệu lịch sử mà ông hẳn đã rất kỳ công tìm kiếm”.

Do đó, tôi vội trả lời ngay điều mà bạn “không thể không hỏi”. Bạn viết: “đọc nguyên văn đoạn này, ai ai cũng hiểu là chỉ có ông Phạm Tuyên ở lại Việt Nam còn toàn bộ những anh em khác, con của Phạm Quỳnh đều đã sang Pháp ở.” Ở đây tôi xin lưu ý là chính bạn đã trích, “Duy nhất nay chỉ có nhạc sĩ Phạm Tuyên ở trong nước.” Đó là nguyên văn đoạn này trong bài Nhà văn, nhà báo Phan Thứ Lang, người phát hiện ra Phạm Quỳnh có tới… bốn bà vợ. Chúng tôi đưa lên blog tuần thứ 4 tháng 9 năm 2009 . Điều đó có nghĩa là chữ nay, hẳn phải là trước tuần thứ 4 tháng 9 năm 2009 một thời gian không lâu. Và sự thật chính là ở chỗ này. Bạn bỏ sót chữ nay nên mới suy luận như trên. Sự thật là sau khi bà Phạm Thị Giễm là em gái nhạc sĩ Phạm Tuyên sang Pháp đoàn tụ gia đình năm 1988 thì năm 2000 bà chị gái lớn là Phạm Thị Giá qua đời, rồi đến năm 2003 là giáo sư Phạm Khuê, và đến năm 2007 thì bà Phạm Thị Thức là chị gái thứ 2 cũng qua đời. Như vậy là ngoài bà Phạm Thị Giễm sang Pháp, ba anh chị kia đều qua đời chứ không ai sang Pháp cả. Do đó, khoảng tuần thứ 4 tháng 9 năm 2009 (nay) duy nhất chỉ có nhạc sĩ Phạm Tuyên ở trong nước.

Rất cám ơn bạn đã quan tâm đến học giả Phạm Quỳnh và bắt đầu đọc blog của chúng tôi, lại còn viết thư cho chúng tôi. Mong bạn sẽ là một bạn đọc trung thành và nếu có thể là một cộng tác viên của blog chúng tôi.

Kính thư,

Phạm Tôn

www.phamquynh.wordpress.com

“9:46 tối 3/11/2009, bạn Nói Thật đã có hồi đáp:

Thưa ông Phạm Tôn,

Cảm ơn ông đã hồi đáp. Đúng là tôi đã đọc không kỹ, xin cáo lỗi.

Theo thiển ý của tôi, ông nên lập một thư mục riêng cho những trước tác của cụ Phạm Quỳnh để bạn đọc cần tư liệu có thể tìm kiếm theo hệ thống thuận tiện hơn.

Là một người xa lạ nhưng tôi thực lòng mong mỏi án oan của cụ Phạm Quỳnh được làm rõ và công khai trước công luận. Những người có chức trách cần có một thái độ ứng xử đàng hoàng, dũng cảm hơn. Dân không có thờ lầm người bao giờ, tôi tin cuộc đời và nhân cách đẹp đẽ của cụ Phạm Quỳnh được nhân dân hiểu rõ và trân quý.

Chúc ông và gia đình dồi dào sức khỏe.

Kính,

NÓI THẬT

 

Trên quê hương yêu đấu kỳ 2 tháng 2 năm 2017

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:35 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 2 năm 2017

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/2/2017:

Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang dự

Sáng 9-2, tại tỉnh Nam Ðịnh, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907- 9-2-2017). Ðến dự, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ðinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ðinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; quê hương và gia đình, dòng họ Tổng Bí thư Trường Chinh.ky-niem-110-ngay-sinh-truong-chinh

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Ðảng, Bác Hồ; thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh và công cuộc đổi mới của đất nước, của quê hương Nam Ðịnh.

Ðọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Ðịnh nêu bật những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc; tình cảm của đồng chí dành cho quê hương và tấm lòng quê hương đối với đồng chí. Diễn văn nêu rõ, đồng chí Trường Chinh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo kiệt xuất của Ðảng và cách mạng Việt Nam; nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh rất kiên định, phong phú và sôi động. Với cương vị ba lần làm Tổng Bí thư, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ nhiều trọng trách lớn của Ðảng, Nhà nước, ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng hết lòng vì Ðảng, vì nước, vì dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và tài năng của đồng chí luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, nhất là ở các bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ðồng chí Trường Chinh đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Ðảng lần đầu tiên vào năm 1941. Ðây là thời điểm dân tộc ta ở trong thời kỳ vô cùng đen tối. Ngay sau đêm Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), đồng chí đã chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Ðảng, ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và ra chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa, kịp thời chuyển hướng chiến lược, nắm bắt đúng thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa, dẫn tới thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, với tầm nhìn xa trông rộng, với tư duy lý luận sắc sảo, nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động; đồng chí Trường Chinh đã chủ động đề xuất với Bộ Chính trị chủ trương đổi mới đất nước. Ðại hội VI của Ðảng đã đi vào lịch sử dân tộc ta với tư cách là Ðại hội của Ðổi mới, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước hơn 30 năm qua khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh là người đề xuất và khởi xướng.

Diễn văn nêu rõ, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Ðịnh nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Nam Ðịnh phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng hiện đại, xứng đáng là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, góp phần cùng cả nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðại diện thế hệ trẻ, em Nguyễn Ngân Hà, học sinh lớp 12, Văn 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Ðịnh phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Ðảng, Bác Hồ; thành kính tri ân Tổng Bí thư Trường Chinh, nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần học tập, biến lòng khâm phục các vị tiền bối cách mạng thành hành động cụ thể, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, góp phần xây dựng Nam Ðịnh và đất nước ngày càng phát triển.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/2/2017:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Ngày 3-2 (mồng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và thực hiện nghi lễ cày tịch điền tại Lễ hội Tịch điền ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cùng dự, có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Hà Nam cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đây là năm thứ chín Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tổ chức tại nơi cách đây 1.030 năm, Vua Lê Đại Hành về cày chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-du-le-hoi-tich-dien-doi-sonruộng tịch điền, khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp. Tại lễ hội diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ cày tịch điền được tổ chức trang trọng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghi lễ cày tịch điền bằng hình thức cày máy, nhằm phát động phong trào cơ giới hóa nông nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại Lễ Tịch điền, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong hàng nghìn lễ hội truyền thống diễn ra khắp các vùng miền cả nước, Lễ hội Tịch điền tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được Nhà nước ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đây là lễ hội văn hóa mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao tinh thần trọng nông, vai trò của nhà nông.

Chủ tịch nước đánh giá: Việc duy trì tổ chức Lễ hội Tịch điền của tỉnh Hà Nam có ý nghĩa rất lớn, vừa thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, vừa khuyến khích, động viên nhân dân phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, tình hình kinh tế trong nước và khu vực còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề an ninh lương thực ngày càng quan trọng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, đồng chí, đồng bào cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước mong muốn, tỉnh Hà Nam và các địa phương trong cả nước đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu nông sản chất lượng cao ra thế giới, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Nhân dịp này, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Lễ Tịch điền Đọi Sơn là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, đồng thời biểu dương, khen thưởng 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp về dự Lễ Tịch điền, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Hà Nam. Chủ tịch nước đã đến thăm và kiểm tra dây chuyền chế biến sản phẩm của Công ty TNHH Hội Vũ, chuyên ngành chế biến rau quả xuất khẩu.

* Ngày 3-2 tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khai hội Đền Mẫu Âu Cơ. Mở đầu lễ hội là lễ tế thành hoàng làng và phần rước kiệu, rước lễ vật từ đình làng về đền Mẫu Âu Cơ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa… Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ là một trong những lễ hội lớn, mở đầu cho nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

* Cùng ngày, tại vùng hạ lưu sông Đà Rằng đổ ra cửa biển Đà Diễn thuộc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên diễn ra hội đua thuyền rồng truyền thống của người dân vùng sông nước. Mỗi xã, phường thuộc TP Tuy Hòa thành lập một đội tranh tài. Mỗi thuyền đua gồm 24 vận động viên là những người khỏe mạnh, tuổi đời 18 đến hơn 35. Thuyền đua có hình con rồng gắn với tín ngưỡng của ngư dân và được giữ gìn cẩn thận ở các miếu thờ, đến kỳ đua mới làm lễ hạ thủy. Hội đua thuyền thể hiện nét văn hóa đặc trưng vùng ven sông, ven biển Phú Yên, cầu mưa thuận, gió hòa, một mùa đánh bắt hải sản bội thu.

* Ngày 3-2, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Triển lãm “Chào Xuân Đinh Dậu 2017”, trưng bày 92 tác phẩm của 29 tác giả là họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà điêu khắc. Triển lãm mở cửa đến ngày 10-2, tại Trung tâm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài (Hà Nội).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/2/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 2-2, tại Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tại Nông trường VinEco Hà Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; các tỉnh, thành phố phía bắc.

nguyen-xuan-phuc-tham-va-khoi-dong-san-xuat-nong-nghiep-cong-nghe-caoDự án VinEco Hà Nam (xã Xuân Khê và xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là một trong 14 nông trường của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco. Dự án có diện tích 180 ha với tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Trong đó, khu cánh đồng mẫu lớn rộng gần 130 ha, khu nhà kính I-xra-en công nghệ cao quy mô 5 ha và các khu vực hỗ trợ sản xuất. Dự kiến đến cuối năm 2017, VinEco Hà Nam sẽ hoàn thiện hạ tầng cơ sở, triển khai sản xuất trên toàn bộ diện tích dự án.

Khu nhà kính số 1 được Thủ tướng ấn nút khởi động có diện tích 8.300 m2, công suất trung bình khoảng 150 tấn/năm cho nhóm rau ăn lá. Nhà kính sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động và kiểm soát các thông số nước, không khí và sinh trưởng cây trồng theo công nghệ của I-xra-en. Trên khu đất sản xuất đồng ruộng với diện tích gần 130 ha, VinEco Hà Nam cũng sẽ triển khai phát triển khoảng 15 sản phẩm chủ lực với sản lượng từ 20 đến 30 tấn/ngày phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kiến tạo của Chính phủ là phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, hướng vào phục vụ 100 triệu dân với thực phẩm, lương thực sạch và tiến tới xuất khẩu. Do đó, lời giải cho bài toán nông nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân cùng hợp tác xã (HTX) chất lượng cao làm nông nghiệp; cần khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, áp dụng điện toán đám mây để có nền nông nghiệp thông minh ở Việt Nam. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các ngân hàng có gói hỗ trợ cần thiết cho đầu tư NNCNC từ 60 nghìn tỷ đồng nâng lên 100 nghìn tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu các địa phương quy hoạch ruộng đất theo hướng mở rộng hạn điền; đầu tư hạ tầng để hỗ trợ NNCNC; các bộ, ngành sửa đổi chính sách hướng vào NNCNC.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như HTX đầu tư vào NNCNC, bảo vệ quyền lợi chính đáng và thương hiệu nông sản Việt Nam. Thủ tướng sẽ trực tiếp cùng các ngành tham gia giới thiệu những sản phẩm NNCNC, sản phẩm nông nghiệp sạch của Việt Nam ra thị trường thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/2/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chế biến tôm tại Cà Mau

Chiều 5-2, tại Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ thăm Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – doanh nghiệp thủy sản hàng đầu Việt Nam.

Tập đoàn Minh Phú sở hữu vùng nuôi rộng lớn với hơn 900 ha tự nuôi tôm, cùng hơn 12 nghìn ha nuôi tôm sinh thái liên kết và hơn 100 nghìn ha của các hộ nuôi tôm trong chuỗi cung ứng, cung cấp con giống, thức ăn, thuốc, quy trình nuôi.

Với hơn mười công ty thành viên cùng trang thiết bị hiện đại, công suất chế biến của Minh Phú hiện đạt hơn 300 tấn tôm nguyên liệu/ngày, và sản phẩm có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng doanh thu mỗi năm hơn 10 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2016 vừa qua, tuy chịu nhiều tác động của thị trường thế giới nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của Minh Phú vẫn đạt hơn 500 triệu USD.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của Minh Phú trong thời gian qua, không chỉ là doanh nghiệp tiêu biểu về xuất khẩu thủy sản, đóng góp hơn 20% thị phần ngành tôm nước nhà, góp phần giúp ngành tôm Việt Nam luôn là một trong ba nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới… mà Minh Phú còn là đơn vị có đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội, đặc biệt là đã tạo công ăn, việc làm ổn định cho hơn 14 nghìn lao động.

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-mo-hinh-che-bien-tom-tai-ca-mauThủ tướng yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Minh Phú trong thời gian tới nỗ lực hơn nữa mở rộng vùng nuôi tôm sạch, vùng tôm sinh thái dưới tán rừng, biến những thửa rừng nghèo thành những rừng tôm sinh thái thân thiện với môi trường nhưng năng suất cao hơn, giúp người nuôi tôm có thu nhập tốt hơn, bền vững hơn. Thủ tướng cho rằng, dưới tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, tình hình cây lúa đang gặp khó thì doanh nghiệp ngành tôm cả nước đang hết sức nỗ lực, phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu mười tỷ USD. Là đơn vị xuất khẩu tôm chủ lực của nước nhà, Minh Phú cần phải đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu chung này.

* Trước đó, nhân dịp đầu Xuân mới Đinh Dậu, trong chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nam Bộ, Thủ tướng đã tới thăm, tặng quà một số đồng chí lão thành cách mạng đang sinh sống tại TP Cần Thơ.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 7/2/2017

Trao giấy chứng nhận dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Chiều 6/2, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu liên hợp dự án sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 152/TTg-CN, ngày 25/1/2016 cho Tập đoàn Hòa Phát trên cơ sở kế thừa dự án Liên hợp thép Guang Lian Dung Quất đã đầu tư 10 năm nhưng đình trệ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 60 nghìn tỷ đồng, công suất bốn triệu tấn/năm với các sản phẩm chủ yếu gồm thép xây dựng, thép cuộn, sử dụng công nghệ lò cao khép kín tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường theo mô hình đã được Hòa Phát triển khai thành công tại tỉnh Hải Dương. Dự án được chia làm hai giai đoạn đầu tư xây dựng trong bốn năm: giai đoạn 1 gồm một triệu tấn thép dài xây dựng và một triệu tấn thép dài chất lượng cao; giai đoạn 2 là hai triệu tấn thép dẹt cán nóng phục vụ cơ khí chế tạo. Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động và dự kiến doanh thu khoảng 2 tỷ USD/năm…

Gần 3.600 tỷ đồng và 311 triệu USD đầu tư vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 6/2, tại TP Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư nhân dịp xuân mới Đinh Dậu, đồng thời trao tám giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 3.600 tỷ đồng và 311 triệu USD. Những dự án này thuộc các lĩnh vực như sản xuất đồ gỗ nội thất, sản xuất kính nổi siêu trắng, sản xuất tấm bạt, màn, xây dựng căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, sản xuất tôn mạ kẽm, tôn mạ mầu và ống thép mầu, sản xuất bia…

JPA mở đường bay mới Hà Nội – Buôn Ma Thuột

Ngày 6/2, Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) công bố mở đường bay mới Hà Nội – Buôn Ma Thuột, tần suất ba chuyến khứ hồi/tuần bằng máy bay Airbus A320, loại 180 ghế đồng hạng phổ thông. Lịch khai thác bắt đầu từ ngày 9/3 tới, với giá từ 290 nghìn đồng/chặng. Đây là đường bay thứ 38 trong mạng bay nội địa và quốc tế của JPA, nằm trong chương trình thương hiệu kép cùng hãng Vietnam Airlines. Dịp này, JPA bán vé giá rẻ trong ba ngày liên tục từ 11 giờ ngày 6 đến hết ngày 8/2, với giá 38 nghìn đồng/chặng

 • Trang 14 báo Nhân Dân ngày 11/2/2017:

Thí điểm sử dụng hệ thống xe buýt năng lượng mặt trời trên đảo Cát Bà

Sáng 10-2, tại Hải Phòng đã triển khai chương trình thử nghiệm xe buýt điện sử dụng năng lượng mặt trời tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) – một trọng điểm du lịch của Việt Nam. Ðây là dự án trong “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh TP Hải Phòng” – hợp tác giữa TP Hải Phòng và TP Ki-ta-kiu-siu (Nhật Bản). Dự án cũng được thí điểm ứng dụng xe buýt thân thiện với môi trường đầu tiên tại Việt Nam. Xe buýt này không sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu…) cho nên không làm phát sinh khí thải có hại; xe có thể chạy liên tục ở khoảng cách dài tới 160 km với tổng trọng lượng khách vận chuyển 50 người. Ngoài năng lượng mặt trời, hệ thống pin của xe có thể nạp từ nguồn điện sinh hoạt, tiện lợi trong thời gian không có mặt trời hoặc mưa dài ngày… Dự kiến, 10 xe buýt điện sẽ được triển khai áp dụng trong năm 2018 và trong năm 2020 sẽ triển khai áp dụng 30 xe.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/2/2017:

Thực hiện thành công hai cặp ghép thận được đổi chéo

Ngày 7-2, Bệnh viện Chợ Rẫy họp báo cho biết, vừa thực hiện thành công hai cặp ghép thận được đổi chéo từ người cho còn sống. Ðây là hai cặp ghép thận đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện ghép thận đổi chéo.

Trong đó người thứ nhất được bố dượng cho thận, người thứ hai được mẹ ruột cho thận. Do hai cặp cùng có nhóm máu B nên bác sĩ tư vấn để hai cặp ghép có thể đổi người cho thận để ghép chéo và đã được hai gia đình đồng ý. Sau khi đổi chéo, kháng thể của hai người nhận không còn chống lại kháng nguyên của người cho nữa và ở cặp thứ hai còn hòa hợp miễn dịch đến 50%. Hiện sức khỏe của các người bệnh đã ổn định.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/2/2017:

Cứu bảy ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm giữa biển

Sáng 4-2, Đồn Biên phòng Cảng Gianh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho bảy ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm khi ra khơi khai thác hải sản sau Tết Đinh Dậu 2017.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 3-2, tại khu vực biển cách đông nam cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình khoảng 11 hải lý, tàu cá QB 1981 TS gồm bảy thuyền viên do anh Trần Văn Minh ở tổ dân phố 2, phường Hải Thành, TP Đồng Hới làm thuyền trưởng đang trên đường ra đánh bắt hải sản thì đâm va với tàu hàng NĐ 2795 làm tàu cá bị chìm. Cả bảy thuyền viên đã được tàu NĐ 2795 cứu vớt an toàn. Gần 22 giờ cùng ngày, tàu hàng NĐ 2795 đưa số thuyền viên cứu được vào cửa Gianh và tiến hành thỏa thuận đền bù.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/2/2017:

Công bố giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh

Sáng 10-2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố Giải thưởng chất lượng Khám chữa bệnh. Đây là hoạt động trong hàng loạt chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực quản lý chất lượng bệnh viện giai đoạn từ 2015 – 2025 của ngành y tế TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho sản phẩm “Quy trình báo động đỏ” của BV Nhi Đồng 1; trao hai giải nhì cho sản phẩm “Khoa khám bệnh thông minh” của BV Nhân dân Gia Định và sản phẩm “Bệnh án điện tử” của bệnh viện (BV) quận Thủ Đức; trao ba giải ba cho sản phẩm “Phòng khám Đa khoa vệ tinh tại Trạm Y tế” của BV quận Thủ Đức, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sử dụng kháng sinh” của BV Nhân dân Gia Định, “Chương trình giám sát trực tuyến kê đơn thuốc” của BV Nhi Đồng 1.

 • Trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 13/2/2017:

Nét đẹp ở lễ hội Hội An

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) dịp Tết nguyên tiêu ngày 11/2 vừa qua có nhưng hình ảnh thật dễ thương. Phố cổ tràn ngập người dân và du khách về dự hội, nhưng tất cả đều diễn ra trong yên bình, lịch sự, không chen lấn, xô đẩy. Ai đến trước xếp trước, người khuyết tật được ưu tien nhường bước. Hàng người xếp hàng dài ở đường Nguyễn Huệ để vào miếu Quan Công – chùa Ông hay trong khuôn viên hội quán Phúc Kiến, hội quán Quảng Đông đều như thế: vui vẻ đợi chờ, nói năng lịch thiệp, nhỏ nhẹ. Dịp này du khách quốc tết đổ về Hội An cũng khá đông

Hoàng Duy

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/2/2017:

Khai mạc Hội Lim Xuân Đinh Dậu 2017

Hội Lim năm 2017 được tổ chức trong hai ngày 8 và 9-2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Ban tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim, sau đó là lễ rước sắc từ đình làng Lộ Bao sang đình làng Đình Cả và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim, Liên Bão (Tiên Du, Bắc Ninh).

Phần hội gồm các màn hát quan họ tại sáu lán trại và trên sân khấu lễ hội. Bên cạnh đó, có các trò chơi dân gian như đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, chọi gà, giao lưu văn nghệ… Lễ hội năm nay có thêm điểm mới, bên cạnh các địa điểm hát quan họ trên đồi Lim, ban tổ chức bố trí các canh hát quan họ theo lề lối truyền thống tại nhà một số nghệ nhân ở các làng thuộc thị trấn Lim…

* Ngày 7-2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu), lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và làng Thai Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) chính thức diễn ra tại các sân đình làng và trên phá Tam Giang, thu hút hàng nghìn người dân, du khách khắp nơi về dự. Đây là lễ hội truyền thống có từ khoảng 500 năm trước, được tổ chức đều đặn ba năm một lần, với quy mô lớn, gồm nhiều hoạt động tái hiện các sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển.

 • Trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 5/2/2017:

Cù Lao Chàm đón tết đầu tiên có điện

Bà con đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) đã vui vẻ tận hưởng một cái tết đầu tiên với mạng lưới điện quốc gia.

Cụ Đinh Thị Hoang (87 tuổi, thôn Bãi Ông) chia sẻ: “Nằm mơ tôi cũng không dám tin có ngày đảo của mình thoải mái xài điện. Bây chừ tôi về với ông bà tổ tiên cũng yên tâm vì năm nay bà con Cù Lao Chàm đón một cái tết hân hoan không thua kém so với người dân trong đất liền, bởi điện đã về với xã đảo”.

Hòa chung niềm vui của bà con, ông Mai Quốc Bảo (phó chủ tịch UBND xã Tân Hiệp) không giấu niềm vui sướng khi được dón tết trong ánh đèn của điện lưới quốc gia. Ông bảo nói: “Năm nay bà con trên đảo sắm sửa đón tết mạnh hơn mọi năm. Ai cũng háo hức đón mùa xuân đầu tiên có điện lưới sử dụng 24/24 giờ mà không bị ngắt quãng”.

Toàn xã đảo Tân Hiệp có tổng cộng 3.000 người dân, sinh sống chủ yếu ở thông Bãi Ông và thôn Cấm. Từ ngày 2/9/2016, những mét cáp ngầm cuối cùng đã hoàn thành ở khu vực Bãi Chồng và cả đảo Cù Lao Chàm chính thức sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.

Thanh Ba

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/2/2017:

20 tiểu cảnh độc đáo tại triển lãm hoa “tiệc yêu”

Từ ngày 11 đến 15-2, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), diễn ra triển lãm hoa “Tiệc yêu” chào đón Ngày lễ tình nhân.

Triển lãm quy tụ hơn 20 nghệ nhân hoa ở Hà Nội với nhiều tiểu cảnh đặc sắc như: “Suối hoa”, “Hẹn hò”, “Câu chuyện tình yêu”, “Kết tinh”, “Sắc màu tình yêu”…, được kết từ các loại hoa tươi, hoa đất, hoa lụa. Bên cạnh đó là các hoạt động: trang trí bánh cho Ngày lễ tình yêu, trình diễn nhạc giao hưởng.

Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017

Tối 10-2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), diễn ra chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2017 với chủ đề “Du Xuân trảy hội miền Quan họ”. Từ 144 thí sinh dự thi, Ban tổ chức đã chọn 27 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo.

Trong đêm chung kết, các thí sinh trình diễn các nội dung: trang phục áo dài truyền thống, trang phục Quan họ, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội. Kết quả, Người đẹp Kinh Bắc thứ nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Người đẹp Kinh Bắc thứ hai Chu Thị Xuyến; Người đẹp Kinh Bắc thứ ba Hoàng Thị Thanh Huyền.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/2/2017:

Hội thảo quốc tế về nghệ thuật và văn hóa thời Lý

Ngày 9/2, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh và Đại học Luân Đôn (Vương quốc Anh), tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Nghệ thuật và văn hóa thời Lý ở Việt Nam”, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước. Các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật thời Lý, những nền tảng hình thành và phát triển các loại hình nghệ thuật của người Việt mang bản sắc rieng bên cạnh những yếu tố hỗn dung văn hóa. Đặc biệt, một số tham luận trình bày những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật thời Lý, giới thiệu những phát hiện mới về khảo cổ, lịch sử, di sản văn hóa thời Lý, phân tích vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật thời nay.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 7/2/2017:

Tàu du lịch biển đưa nhiều khách quốc tế đến miền trung

Sáng 6-2, tàu du lịch biển quốc tế Celebrity Millenium thuộc Hãng tàu Royal Caribbean Cruises Lines (Mỹ) đã đưa 2.150 du khách quốc tế và hơn 950 thủy thủ đoàn cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế).

Đây là chuyến tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên đến cảng Chân Mây trong năm mới Đinh Dậu. Theo Công ty CP Cảng Chân Mây, trong năm nay, dự kiến cảng sẽ đón khoảng 54 chuyến tàu du lịch biển các loại, đưa hơn 113 nghìn du khách quốc tế và khoảng 45 nghìn thủy thủ đoàn đến tham quan các danh lam thắng cảnh và thưởng thức ẩm thực tại các tỉnh miền trung Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tàu biển M/S Coral Discoverer của Công ty TNHH Destination Asea mang theo 52 khách du lịch, trong đó có 49 người quốc tịch Mỹ cập cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức lễ đón và chúc mừng các vị khách nhân dịp năm mới.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 7/2/2017:

Phát hiện hệ thống di tích khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa ở Đác Nông

Ngày 6/2, PGS, TS Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa phát hiện nhiều di tích và di vật khảo cổ trong các hang động núi lửa ở Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô (Đác Nông). Các di vật khảo cổ gồm: đá nguyên liệu và các công cụ đá, dụng cụ bằng gốm, xương động vật đầu tiên trong hang động núi lửa ở Việt Nam, mở ra một hướng nghiên cứu mưới về khảo cổ học hang động núi lửa ở Việt Nam và khu vực Đông – Nam Á

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/2/2017:

Khai bút đầu Xuân tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An ở Hải Dương

Sáng 4/2, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ Khai bút đầu năm tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An (thị xã Chí Linh). Nghi lễ khai bút diễn ra trang trọng, sau đó là nghi lễ dâng hương, dâng chữ. Cũng tại lễ khai bút đã diễn ra triển lãm lịch sử khoa bảng và các di tích nho học trên đất Hải Dương; triển lãm các tác phẩm thư pháp chữ Hán, chữ Quốc ngữ với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. Hội Khuyến học thị xã Chí Linh vinh danh 16 học sinh có thành tích cao trong kỳ thi đại học năm 2016.

Nét đẹp văn hóa khai bút đầu Xuân đã được phục dựng tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An từ xuân Nhâm Thìn 2012 và đã trở thành hoạt động văn hóa, giáo dục ý nghĩa mỗi dịp Xuân về.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/2/2017:

Đón khách quốc tế đầu tiên sử dụng thị thực điện tử đến TP Hồ Chí Minh

Chiều 4/2, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất, nhập cảnh tổ chức lễ đón và tặng quà vị khách quốc tế đầu tiên sử dụng thị thực điện tử Việt Nam đến TP Hồ Chí Minh. Đó là ông Ri-chát Ken-nét Uyn-xơn (Vương quốc Anh)

Trước đó, ông Ri-chát đã đề nghị được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 3/2/2017 đến 5/3/2017, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp thị thực điện tử đầu tiên cho ông trong ngày 1/2/2017, ngày Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc triển khai cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế có hiệu lực.

Thị thực điện tử Việt Nam (E-visa) được áp dụng cho công dân của các nước có hộ chiếu hợp lệ, muốn đến Việt Nam với mục đích du lịch, nhập cảnh Việt Nam có thể trực tiếp cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài mà không cần thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài như trước.

 • Trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 5/2/2017:

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại với thiếu nhi

Người lớn cần học để hiểu các em

Ngày 4/2, lãnh đạo TP.HCM đã dành cả buổi sáng để gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói của 160 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi TP. Đây là cuộc trò chuyện thường niên vào mỗi đầu năm với lãnh đạo TP dành cho các em.

nguoi-lon-can-hoc-de-hieu-cac-emÔng Đinh La Thăng – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy – gọi đây là “cuộc trò chuyện thân tình giữa những người bạn khác tuổi”. Còn Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ: “Cuộc gặp gỡ này được lãnh đạo TP mong đợi để hiểu các em đang nghĩ gì, mong muốn điều gì cho TP, cho môi trường học tập, vui chơi của các em”.

Cũng tham gia chương trình còn có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TP.

Học ở thiếu nhi sự thân chân thành, thẳng thắn

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói ông rất xúc động và ấn tượng khi nghe các em thiếu nhi nói : “Tuổi nhỏ mà ý tưởng lớn, sắc sảo, không chỉ nói chuyện học, chuyện chơi của mình mà còn quan tân đến cộng đồng và những người xung quanh. Tôi hoàn toàn tin tưởng các em sẽ là những chủ nhân xứng đáng trong tương lai của TP” – ông Phong khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng chia sẻ ông đến cuộc gặp gỡ trong tâm trạng vừa vui vừa lo. Lo vì có những việc mà các em phản ảnh năm trước, dù TP đã có nhiều nỗ lực vẫn chưa giải quyết hết được như nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn… “Các cháu nói thẳng, hỏi thẳng, rất ngắn gọn, súc tích. Lãnh đạo TP- qua cuộc gặp gỡ này – học được ở các cháu sự thẳng thắn, vô tư, chân thành và trách nhiệm” – ông Thăng nói.

Ông Thăng yêu cầu các sở, ban, ngành ghi nhận cụ thể từng vấn đề mà các em thiếu nhi đặt ra, có phân công cụ thể để thực hiện, có phản hồi kết quả. “Có các cháu giám sát, các cô chú phải làm việc nghiêm túc, tích cực hơn” – bí thư Thành ủy chân tình.

 • Trang 8 báo Nhân Dân 2/2/2017:

Vĩnh biệt nhạc sĩ Hoàng Dương

Đêm mồng 3 Tết Đinh Dậu, PGS, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Hoàng Dương – tác giả của ca khúc Hướng về Hà Nội nổi tiếng, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 85. Thêm một nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt Nam đi về cõi xa xăm.

Nhạc sĩ Hoàng Dương tên khai sinh là Ngô Hoàng Dương. Ông sinh ngày 12-10-1933 tại Hà Nội, là con trai Trúc Khê – Ngô Văn Triện, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đầu thế kỷ 20 (hiện có tên đường ở Hà Nội). Có lẽ cái gien di truyền và cả cuộc đời hoạt động chìm nổi của người cha đã đưa Hoàng Dương đến với âm nhạc và cách mạng rất sớm.

Năm 1945, ông đã tiếp xúc với thời đại mới qua người anh họ là nhạc sĩ Phạm Văn Chừng. Ông bắt đầu học thổi sáo trúc, chơi đàn măng-đô-lin và ghi-ta cùng với học hát. Năm 1948, ông tham gia Đội tuyên truyền văn nghệ Thành Đội Hà Nội ở tuổi 15. Năng khiếu âm nhạc đã dắt dẫn ông vào Khu Bốn năm 1950 để học lớp huấn luyện âm nhạc do nhạc sĩ Tạ Phước phụ trách. Hoàng Dương viết không nhiều ca khúc (chủ yếu là tác phẩm khí nhạc), nhưng lại có những tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh ca khúc Hướng về Hà Nội trữ tình, hành khúc Quân về Hà Nội của ông được thanh niên, học sinh hát vang trong ngày tiếp quản Thủ đô.

Cùng với việc sáng tác ca khúc như: Hướng về Hà Nội, Gửi mẹ miền Nam, Gửi Huế mến yêu…, Hoàng Dương cùng một số người bạn tìm đến thầy Nguyễn Đình Phúc ở phố Dã Tượng học đàn vi-ô-lông-xen. Năm 1956, khi Trường Âm nhạc Việt Nam thành lập, Hoàng Dương rời Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương về giảng dạy bộ môn vi-ô-lông-xen tại trường. Ông là một trong những người sáng lập bộ môn này và giảng dạy cho đến khi về hưu. Vừa tiếp nhận kiến thức từ thầy Nguyễn Đình Phúc, ông còn tiếp nhận thêm từ thầy Phạm Huy Quỹ học vi-ô-lông-xen ở Trường “Pháp quốc Viễn đông nhạc viện” từ năm 1927. Bởi thế Hoàng Dương bên cạnh năng khiếu tiếp nhận còn có năng khiếu giảng dạy, đã trở thành một người thầy mẫu mực đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ chơi “cây đàn nói tiếng người” này. Không ai xa lạ, cậu con trai trưởng Ngô Hoàng Quân của ông là một trong những nghệ sĩ vi-ô-lông-xen xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Nghệ sĩ Trần Thị Mơ – con dâu ông, cũng là một nữ nghệ sĩ hàng đầu về vi-ô-lông-xen. Nghệ sĩ trẻ Ngọc Xuân – người Quảng Bình – học trò ông cũng đã đem tới cho cây đàn này nhiều cách diễn trẻ trung, mới lạ. Chị từng chơi bài Hướng về Hà Nội trong vi-đê-ô âm nhạc nổi tiếng của mình.

Con người sáng tạo âm nhạc luôn thôi thúc khiến Hoàng Dương bung phá mình trong khá nhiều thể loại. Từ những tiểu phẩm nhỏ cho vi-ô-lông-xen như Mơ về trái núi Thiên Thai, Biến tấu trên chủ đề dân ca Thái… đến những tác phẩm thính phòng cho nhiều nhạc khí như Bài ca chung thủy, Hát ru, Sonatine, Bài ca Hạ Long cho vi-ô-lông, flate và pi-a-nô. Ông còn viết cho các nhạc khí khác độc tấu như các bản nhạc: Tây Nguyên tươi đẹp cho ác-coóc-đê-ông, Bài ca không lời cho pi-a-nô và flate. Sáng tác của Hoàng Dương luôn có cấu trúc vững chãi, một lối tư duy nặng sức triết lý. Có những tác phẩm lớn của ông được xây dựng trên nền móng chắc chắn của tiểu phẩm như: Capriccio cho vi-ô-lông-xen, flate và pi-a-nô sau trở thành bản Concerto số 1 viết cho vi-ô-lông-xen và dàn nhạc. Ông còn chú ý khai thác những nhạc khí dân tộc như: Khúc nhạc tâm tình cho thập lục và dàn nhạc dân tộc, Biển cả tình yêu cho hòa tấu dàn nhạc… Âm nhạc cho phim hoạt hình Giai điệu mà Hoàng Dương viết như một tác phẩm khí nhạc độc lập, nhưng lại rất ăn nhập với phim, lôi cuốn bởi giai điệu đẹp đến kỳ lạ. Các ca khúc của Hoàng Dương luôn mang phẩm chất của ca khúc nghệ thuật dành cho giọng hát có phần đệm pi-a-nô. Cũng bởi thế, những ca khúc của ông rất kén người thưởng thức.

Nhạc sĩ Hoàng Dương luôn cập nhật thông tin âm nhạc thế giới, cho nên ông không lạc hậu trước thời cuộc. Mười năm đọc và bàn bạc cùng ông về các bản thảo mà ông gửi in tại Tạp chí Âm nhạc nơi tôi làm việc, lúc nào cũng thấy một Hoàng Dương dễ chịu và lắng nghe với nụ cười mỉm thân thiện. Những bài viết của ông về các nhạc sĩ thuộc trường phái “Tiên phong” đã cho thấy sự thâm hậu trong kiến thức. Chẳng những viết về các nhạc sĩ “Tiên phong” đương đại, ông còn viết về nhạc sĩ “Tiên phong” thời trung cổ như Guy-lôm Đờ Ma-sô qua tài liệu ông đọc trên các báo nước ngoài. Viết về nhà soạn nhạc Mô-da với hai kỳ tạp chí, chỉ có Hoàng Dương mới phát hiện ra cái sâu sắc ở Mô-da qua tên bài viết “Cuộc cách mạng của Mô-da hay là sự đăng quang của cái tôi”.

Ngoài công việc, những người yêu nghệ thuật thường xuyên gặp vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Dương trong các đêm hòa nhạc ở Nhà hát thành phố Hà Nội. Người thiếu nữ năm xưa đã đứng tuổi nhưng vẫn còn giữ nguyên nét đẹp đài các của thiếu nữ Hà Nội mà Tô Ngọc Vân đã đưa vào bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Nhờ bà chăm lo gia đình và nuôi nấng con cái, nhạc sĩ Hoàng Dương mới có thể hết lòng phụng sự âm nhạc đến phút chót cuộc đời.

Mười năm trước, nhạc sĩ Hoàng Dương đã vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Ra đi ở tuổi 85, chắc chắn lòng ông thật thanh thản khi đã vắt kiệt mình cho một đam mê từ thuở thiếu thời.

Nguyễn Thụy Kha

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/2/2017:

Biểu dương các đơn vị bắt giữ vụ vận chuyển ma túy tại Nam Định

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) biểu dương các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 45 kg ma túy tổng hợp và 30 bánh hê-rô-in tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Ðịnh.

Cụ thể, Phó Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Nam Ðịnh và Cục Hải quan TP Hải Phòng trong việc phát hiện, bắt giữ thành công vụ buôn bán, vận chuyển trái phép 45 kg ma túy tổng hợp và 30 bánh hê-rô-in tại huyện Nghĩa Hưng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho Công an tỉnh Nam Ðịnh và Cục Hải quan TP Hải Phòng theo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Bộ Công an tập trung chỉ đạo Công an tỉnh Nam Ðịnh phối hợp các lực lượng chức năng liên quan mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy nêu trên.

 • Trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 11/2/2017:

Vụ buôn máy phát điện bị tuyên án:

Ông Nguyễn Văn Thành vô tội

Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ tại TAND cấp cao tại TP.HCM ho hay phiên họp giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán của tòa ngày 10/2 đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND cáp cao tại TP.HCM hủy 2 bản án sơ thẩm (TAND huyện Bình Chánh) và phúc thẩm (TAND TP.HCM), tuyên đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Văn Thành (63 tuổi, ngụ Q5, TP.HCM).

Trước đó, ông Thành bị bản án trên tuyên 1 năm tù (hưởng án treo) cho tội kinh doanh trái phép đối với việc buôn bán các tổ máy phát điện. Vụ án này do đại tá Nguyễn Văn Quý (nguyên trưởng Công an huyện Bình Chánh, liên quan vụ quán Xin Chào) khởi tố (Tuổi Trẻ đã thông tin).

Sau khi bản án có hiệu lực, ông Thành đã có đơn xin kháng nghị giám đốc thẩm, cho rằng mình không có tội. TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng ông Thành không có tội.

Hoàng Điệp-Gia Minh

Tháng Hai 3, 2017

Trên quê hương yêu dấu kỳ (1 tháng 2 năm 2017)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:41 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 2 năm 2017.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 24/1/2017:

2 người làm oan ông Chấn lãnh án tù

Sau 5 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Sáng ngày 23-1 TAND tỉnh Bắc Giang đã ra phán quyết đối với hai bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang), Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trong vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án” gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (56 tuổi, ngụ Bắc Giang) – người được trả tự do năm 2013 sau gần 10 năm thụ án tù oan.

HĐXX nhận định ông Luật chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra vụ án giết người xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào tháng 8-2003 nhưng không làm hết chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Vinh được Viện KSND tỉnh Bắc Giang phân công thực hiện việc kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án. Sau khi vụ án kết thúc điều tra, ông Vinh tiến hành phúc cung thì ông Chấn kêu oan, tố cáo bị điều tra viên đánh đập.

Tuy nhiên, khi hoàn tất hồ sơ để chuyển tới TAND xét xử, ông Vinh tự ý rút bỏ hai biên bản hỏi cung với nội dung ông Chấn kêu oan, tố bị bức cung ra khỏi hồ sơ.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, xét xử khiến ông Chấn bị oan.

Tuy nhiên do các bị cáo không có tư thù, không hưởng lợi nên không có cơ sở quy kết tội cố ý làm sai lệch hồ sơ, cùng quan điểm với đề nghịm của đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, HĐXX chuyển tội danh cho hai bị cáo sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX tuyên phạt ông Luật 12 tháng tù, ông Vinh 8 tháng tù.

Thân Hoàng

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 22/1/2017:

Tạm cấp 1.680 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển lần 2

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí lần 2, với số tiền 1.680 tỷ đồng lấy từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường người dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh nhận là 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 160 tỷ đồng và Thừa Thiên – Huế 200 tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương sử dụng số tiền nêu trên để thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức, tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 18/1/2017:

Bồi thường ông Huỳnh Văn Nén hơn 10 tỷ đồng

Ngày 17-1, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin về việc giải quyết bồi thường đối với ông Huỳnh Văn Nén, người bị tù oan hơn 17 năm.

Quá trình giải quyết bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén của TAND tỉnh Bình Thuận được bắt đầu từ ngày 25-4-2016, khi TAND tỉnh Bình Thuận thụ lý “Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” của ông Huỳnh Văn Nén cho đến ngày 12-1-2017, khi phía người bị thiệt hại chấp nhận đề nghị bồi thường của TAND tỉnh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/1/2017:

Xử phạt hơn 21 tỷ đồng với các vi phạm về dược phẩm, thực phẩm

Ngày 17-1, báo cáo tổng kết công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế vừa phối hợp một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng lực lượng Quản lý thị trường, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) kiểm tra xe ô-tô đang chở dược liệu, kho hàng của hộ kinh doanh dược liệu đã phát hiện 374 loại dược liệu với tổng trọng lượng 45,9 tấn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế đã thanh tra, kiểm tra 137 cơ sở dược phẩm, phát hiện 111 vụ vi phạm, tổng số tiền truy thu là 9,21 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thực phẩm, tổng số vụ phát hiện vi phạm là 133 vụ và số tiền truy thu là 12,54 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, nhất là các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng… Chính vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đẩy mạnh thanh, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, khu vực cửa khẩu, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/1/2017:

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 17-1-2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 – 2015. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư (số 59-BC/UBKTTW, ngày 5-1-2017), Ban Bí thư đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có khuyết điểm về một số vi phạm trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo; thực hiện không nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy và Cơ quan…

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, gây dư luận không tốt trong Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước.

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 • Trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 18/1/2017:

Thoát án tử hình nhờ áp dụng Bộ luật hình sự mới

Ông Nguyễn Văn Hiến, chánh án TAND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, cho biết sáng 17/1 cơ quan này nhận được quyết định của TAND tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hường (42 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từ án tử hình xuống còn 20 năm. Tử tù này thoát án tử là nhờ vào việc áp dụng các điều khoản mới của Bộ luật hình sự 2015 và nghị quyết của Quốc hội.

Năm 2014, Lê Thị Hường lần lượt bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người”. Đến tháng 7/2014, Lê Thị Hường có đơn xin giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước. Trong quá trình chờ thi hành án thì Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực và chiếu theo quy định trong bộ luật mới, Lê Thị Hường được giảm án.

Đông Hà

 • Trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 22/2/2017:

Bắt tạm giam Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 21/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam thực hiện các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga (40 tuổi), ngụ P.Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Trần Thị Nga bị bắt vì có hành vi đưa một số video, clip, bài viết lên mạng Internet. Khám xét nơi cư ngụ, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

Y án 30 năm tù với bị cáo Phạm Công Danh

Ngày 24-1, sau gần một tháng xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao (TAND) tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh), cùng các đồng phạm gây ra.

Theo đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của 25 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm; đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của 27 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về phần dân sự, khởi tố vụ án, các biện pháp tư pháp. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phạm Công Danh là người có vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, thiệt hại là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cấp sơ thẩm kết án Phạm Công Danh và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là có căn cứ, đúng người đúng tội. Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 30 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Công Danh.

Đóng vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Danh cho nên các bị cáo: Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) lĩnh 22 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB – Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 19 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB – Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 20 năm tù. Tòa buộc bị cáo Danh có trách nhiệm hoàn lại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng là số tiền gây thiệt hại cho VNCB trong hành vi lập khống corebanking. Bị cáo Danh và tập đoàn Thiên Thanh cũng phải liên đới bồi thường cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng cả gốc và lãi từ các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB… Tòa buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 851 tỷ đồng là vật chứng trong hành vi cố ý làm trái quy định, trả cho ngân hàng, nộp lại 97 tỷ đồng là vật chứng. Tòa thu hồi 5.190 tỷ đồng là vật chứng của các bị cáo trong vụ án liên quan đến bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân khác vay vào ngày 26-8-2013 của VNCB để trả lại cho ngân hàng. Tòa cũng quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước liên quan hành vi của Phạm Thị Trang và khởi tố vi phạm quy định cho vay của nhóm HĐ Tín dụng.

Tòa kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của các đối tượng, gồm: Phạm Thị Trang, Hứa Thị Phấn, Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa; đồng thời xem xét biện pháp tư pháp đối với số tiền chênh lệch Danh đã trả cho ông Thanh, bà Bích.

Đối với đề nghị của Viện Kiểm sát cấm xuất cảnh với những người đã bị khởi tố và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại tòa phúc thẩm, tòa cho biết việc cấm xuất cảnh là biện pháp hành chính, trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, nếu xét thấy cần thiết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ có quyết định.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Theo đó, tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 24-1, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3-11-2016.

Tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 24-1, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Công thương.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/1/2017:

Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng

Ngày 21-1, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức QH số 57/2014/QH13, Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23-11-2016 của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV; Văn bản số 2726-CV/VPTW ngày 20-11-2016 của Văn phòng T.Ư Đảng về việc thông báo ý kiến Ban Bí thư; đồng thời trên cơ sở Tờ trình số 27/TTr-CP của Chính phủ ngày 16-1-2017; Báo cáo thẩm tra số 314/BC-UBPL14 ngày 19-1-2017 của Ủy ban Pháp luật của QH và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 quyết nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư T.Ư Đảng đã thi hành kỷ luật tại Nghị quyết số 388-QĐNS/TW ngày 3-11-2016.

Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng; giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình QH xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

VNA là nhà vận chuyển khách lớn thứ tư Đông – Nam Á

Ngày 24-1, đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, theo thống kê từ Trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương (CAPA), năm 2016, VNA trở thành nhà vận chuyển hành khách lớn thứ tư khu vực Đông – Nam Á, lưu lượng vận chuyển năm 2016 đạt hơn 20 triệu lượt khách, sau các hãng Air Asia, Lion Air và Garuda Indonesia. Đồng thời, hãng cũng vượt qua Singapore Airline và Thai Airways để trở thành hãng hàng không truyền thống lớn thứ hai khu vực Đông – Nam Á, sau Garuda Indonesia về lưu lượng vận chuyển với 20,6 triệu lượt khách năm 2016, tăng 19% so cùng kỳ.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 21/1/2017:

100% số hộ dân ở TP Hồ Chí Minh được cấp nước sạch

Ngày 20/1, UBND thành phố Hồ Chí Minh công bố việc hoàn thành cấp nước sạch cho 100% số hộ dân trên địa bàn thành phố. Trong hai năm qua, thành phố có thêm 390 nghìn hộ dân được cấp nước sạch, nâng tổng số hộ được cấp nước sạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh  lên 1,9 triệu hộ, đạt chỉ tiêu 100%. TP Hồ Chí Minh sẽ mở rộng hệ thống cấp nước, phấn đấu đến năm 2019 đầu tư thêm hơn 1.000 km đường ống cấp nước, hoàn thành hai nhà máy nước Kênh Đông và Thủ Đức 4 trong năm 2008

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 16/1/2017:

Triểu khai liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh ung thư

Nhóm các nhà khoa học thuộc Trường đại học Y Hà Nội đang tiếp nhận và triển khai ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch trong điều trị bệnh ung thư từ các chuyên gia Nhật Bản. Với liệu pháp này, bệnh nhân sẽ được lấy khoảng 10 – 30 ml máu ngoại vi để phân lập các tế bào miễn dịch, nuôi cấy và hoạt hóa các chức năng chuyên biệt của các tế bào này trong môi trường đặc biệt. Sau khi đủ số lượng và có được các chức năng mong muốn (chức năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư) tế bào miễn dịch sẽ được truyền trở lại cơ thể người bệnh, tạo ra hàng rào tế bào miễn dịch đủ mạnh chống lại các tế bào ung thư.

Hiện nhóm nghiên cứu của Trường đại học Y Hà Nôi đã thực hiện tách chiết, nuôi cấy và hoạt hóa tế bào miễn dịch của một số người bệnh ung thư, cho kết quả khá tốt. Đây là giai đoạn khởi đầu quan trọng cho việc ứng dụng liệu pháp này trong điều trị ung thư thời gian tới.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/1/2017:

Cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật hy hữu, cứu sống mẹ, con sản phụ mắc hội chứng Marfan có biến chứng hở van tim động mạch chủ nặng, phồng động mạch chủ ngực, suy tim. Đây là bệnh lý có tính di truyền, bất thường về gien dẫn tới rối loạn cấu trúc tổ chức liên kết gây bệnh ở nhiều cơ quan, như mắt và hệ tim mạch…

Khi thai nhi sang tuần 16, các bác sĩ phải phẫu thuật để thay van tim và thay đoạn động mạch chủ cho sản phụ. Đến giai đoạn thai kỳ ở tuần 37, khi sản phụ xuất hiện trở lại hiện tượng mệt mỏi, khó thở, các bác sĩ chuyên ngành sản khoa, tim mạch, gây mê… đã hội chẩn và quyết định mổ và đã cứu được cả mẹ và con.

GS, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, gia đình lựa chọn nơi sinh con phải “hội tụ” đủ hai yếu tố sản và tim trong cùng một bệnh viện là “bí quyết” cứu sống bé thành công. Đây là một bước tiến của ngành y tế Việt Nam.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

Chuỗi ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 tiếp nhận 31.880 đơn vị máu

Chuỗi ngày hội vừa kết thúc đã xác lập kỷ lục mới về số máu tiếp nhận được với 31.880 đơn vị máu. Con số trên vượt ngoài sức tưởng tượng của những người tham gia tổ chức Chủ nhật đỏ. Bởi lẽ, khi chuẩn bị cho mùa hiến máu tình nguyện lần thứ IX này, Ban Tổ chức đưa ra chỉ tiêu tiếp nhận 25.000 đơn vị máu.

Thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh bạn và tôi” xuyên suốt trong các mùa Chủ nhật đỏ, trở thành lời kêu gọi biết sống vì nhau bởi mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Với số lượng máu kỷ lục mà Chủ nhật đỏ mang lại sẽ giúp cho khoảng 50.000 bệnh nhân đang chờ máu trên cả nước có cơ hội được sum họp ăn Tết cổ truyền sắp tới cùng người thân và gia đình.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/1/2017:

Thăm hỏi, giúp đã 79 hộ dân bị cháy nhà tại Nha Trang

Chiều 19-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 79 hộ dân đang ở tạm tại Khu ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, sau vụ cháy xảy ra đêm 17-1 ở cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Phó Thủ tướng đã trao 79 suất quà của Chính phủ tặng các hộ bị mất nhà cửa, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Nói chuyện với người dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, vụ cháy là sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về tài sản, rất may mắn là người dân đều an toàn tính mạng. Đây là bài học lớn, người dân phải hết sức cẩn thận trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Phó Thủ tướng nêu rõ, trước mắt chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để bảo đảm cho các hộ dân bị thiệt hại đón Tết đầm ấm, không bị thiếu đói trên tinh thần an toàn, tiết kiệm.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về vụ cháy và công tác khắc phục hậu quả. Sau sự cố, ngoài việc bố trí nơi ở tạm cho 79 hộ gồm hơn 400 người, tỉnh hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại về nhà 20 triệu đồng, 15 kg gạo, hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho các gia đình để chi tiêu dịp Tết Nguyên đán,… Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh ngay sau Tết, triển khai xây dựng khu tái định cư, giúp người dân ổn định nơi ở lâu dài; rà soát lại các khu dân cư tương tự cồn Nhất Trí, đánh giá công tác quy hoạch, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

Tiếp viên tàu SE1 trả lại khách gần 100 triệu đồng để quên

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, sáng sớm 24-1, sau khi tiễn khách xuống ga Đồng Hới, trong lúc dọn dẹp, vệ sinh toa xe, tiếp viên phụ trách toa 9 tàu SE1 Nguyễn Thị Thanh (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) phát hiện một túi xách mầu đen do hành khách để quên. Trước sự chứng kiến của hành khách trên tàu, tổ tàu đã mở túi xách, bên trong túi có hơn 79 triệu đồng và 780 ơ-rô, tổng trị giá gần 100 triệu đồng; một hộ chiếu mang tên Đỗ Hải Đăng. Tổ tàu đã liên lạc được với anh Đăng, bàn giao tài sản cho ga Huế để chuyển lại cho hành khách. Các nhân viên ga Huế đã trao tận tay anh Đăng lúc 15 giờ ngày 24-1. Hành động đẹp của tiếp viên Nguyễn Thị Thanh đã được Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa gửi thư khen.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/1/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị WEF

Chiều 20-1, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại TP Đa-vốt, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hai phiên họp về “Phương cách ASEAN trong thế giới phân mảng” và “Bản sắc ngành chế tạo ASEAN”; tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) A.Gu-ri-a và Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) H.I-si-ghe.nguyen-xuan-phuc-tham-du-hoi-nghi-wef

Tại các phiên họp về ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bật các thành tựu phát triển của ASEAN, đánh giá cao nguyên tắc đồng thuận và “Phương cách ASEAN” tạo nên bản sắc của ASEAN; cho rằng ASEAN cần thực hiện hiệu quả lộ trình Cộng đồng Kinh tế ASEAN, tranh thủ tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác, nhằm thu hút đầu tư, thương mại vào khu vực; khẳng định Việt Nam đóng góp quan trọng, có trách nhiệm củng cố sự đoàn kết và đồng thuận ASEAN, nỗ lực cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

* Tại buổi tiếp Tổng Thư ký OECD A.Gu-ri-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và OECD; mong muốn hai bên tiếp tục phát huy hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghiệp công nghệ cao, đầu tư, tài chính… Thủ tướng đề nghị OECD phối hợp và hỗ trợ Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017; chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề kinh tế toàn cầu cùng quan tâm tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế. Thủ tướng mời Tổng Thư ký OECD tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam vào cuối năm 2017. Tổng Thư ký A.Gu-ri-a khẳng định, OECD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam đề nghị, cũng như tham gia các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch JETRO H.I-si-ghe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của JETRO trong việc thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chế tạo, công nghệ thông tin…; mong muốn JETRO phát huy hơn nữa vai trò cầu nối hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản; đồng thời mời Chủ tịch H.I-si-ghe tham dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC tại Việt Nam vào cuối năm nay. Chủ tịch JETRO H.I-si-ghe chia sẻ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai nước và khẳng định, trên thực tế, JETRO đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ các công ty Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Tập đoàn Holcim, một trong những tập đoàn hàng đầu Thụy Sĩ về vật liệu xây dựng.

* Tối 20-1 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Du-rích, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị WEF từ ngày 18 đến 20-1 tại Thụy Sĩ theo lời mời của Chủ tịch WEF C.Sơ-oáp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/1/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê chủ trì Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Sáng 17-1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã chủ trì Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Nhật Bản là quốc gia tài trợ ODA hàng đầu giúp Việt Nam, đồng thời là quốc gia đầu tư nước ngoài đứng thứ hai, có lượng khách du lịch xếp thứ ba và là đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam thu hút thêm hai tỷ USD từ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, đưa tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam đạt 42 tỷ USD.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp hai nước; cho rằng đây là những bông hoa đẹp đóng góp quý báu vào việc vun đắp quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu vào tốp đầu các quốc gia ASEAN về môi trường đầu tư, và mong muốn Nhật Bản sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê cho biết, trong chuyến thăm lần này, đại diện Chính phủ và doanh nghiệp hai nước đã có các cuộc thảo luận năng động và hiệu quả. Theo Thủ tướng A-bê, hiện ASEAN là trung tâm tăng trưởng của thế giới, và Việt Nam nằm ở trung tâm đó. Hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng A-bê đánh giá cao các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ. Thủ tướng A-bê khẳng định, Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

nguyen-xuan-phuc-nhat-ban* Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, sáng 17-1, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã tiếp đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt những kết quả thực chất, góp phần tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam

Ðồng chí Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất với sự tin cậy cao về chính trị. Ðánh giá cao hoạt động của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt cũng như vai trò quan trọng của Ngài Chủ tịch T.Ni-cai, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn Thủ tướng S.A-bê tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê có cuộc gặp Giám đốc Ðại học Quốc gia Hà Nội và một số cán bộ, sinh viên của Trường đại học Việt – Nhật. Giám đốc Ðại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn Thủ tướng S.A-bê tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Trường đại học Việt – Nhật. Thủ tướng S.A-bê nhấn mạnh, Trường đại học Việt – Nhật là nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho cả hai nước; mong muốn các sinh viên trong nhà trường học tập chăm chỉ, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, cũng như sự phát triển trong quan hệ hợp tác hai nước.

* Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam: Chiều 17-1, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê và Phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 16 và 17-1, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/1/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Ma-lích

Chiều 17-1 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Du-rích, Thụy Sĩ, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 17 đến 21-1 theo lời mời của Chủ tịch WEF C.Sơ-oáp. Đón Thủ tướng và Đoàn, có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Giơ-ne-vơ Dương Chí Dũng cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ.

nguyen-xuan-phuc-va-gs-ma-lich* Chiều 18-1 (giờ Việt Nam), tại Du-rích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Ma-lích P.Ma-lích. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Viện Nghiên cứu Ma-lích tích cực triển khai hợp tác với các cơ quan và địa phương của Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng bộ máy hành chính thống nhất, đồng bộ và hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Thủ tướng đề nghị, Chủ tịch P.Ma-lích và Viện Nghiên cứu tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch P.Ma-lích thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các hoạt động hợp tác tại Việt Nam, trong đó có việc triển khai hợp tác với Học viện Hành chính quốc gia và phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng về ứng dụng mô hình quản trị hệ thống vào phát triển bền vững đô thị; mong muốn thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác với các bộ, ngành và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới tham quan Nhà máy sản xuất sô-cô-la Lindt nổi tiếng của Thụy Sĩ tại TP Du-rích.

 • Trang 21 báo Nhân Dân ngày 20/1/2017:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tích WEF C.Sơ-oáp

Chiều 18-1 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở TP Đa-vốt, Thụy Sĩ.

Tại cuộc gặp làm việc với Chủ tịch WEF C.Sơ-oáp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WEF duy trì tổ chức Hội nghị WEF Mê Công; hỗ trợ Việt Nam kết nối với các tập đoàn và chuyên gia hàng đầu của WEF, tư vấn chính sách trong lĩnh vực năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nông nghiệp công nghệ cao… Chủ tịch WEF C.Sơ-oáp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là theo mô hình đối tác công-tư (PPP).

nguyen-xuan-phuc-va-wefSau buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch WEF C.Sơ-oáp dự lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và WEF về phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai. Theo thỏa thuận, WEF sẽ hỗ trợ Việt Nam kết nối với mạng lưới các doanh nghiệp và chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của WEF; phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và tư vấn chính sách trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm…

★ Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Áo C.Cơn bên lề Hội nghị thường niên WEF tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Áo công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, thúc đẩy Liên hiệp châu Âu (EU) sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo C.Cơn đánh giá, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp; nhất trí triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2017, sớm họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại.

★ Tại cuộc gặp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) T.Na-ca-ô bên lề Hội nghị thường niên WEF tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch T.Na-ca-ô nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020, phối hợp chuẩn bị tốt cho Hội nghị cấp cao Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ sáu tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư trong hợp tác tiểu vùng Mê Công.

★ Tại cuộc gặp Chủ tịch Tập đoàn Microsoft B.Xmít, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Microsoft tiếp tục đầu tư vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Chủ tịch Tập đoàn Microsoft tham dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC vào tháng 11-2017 tại TP Đà Nẵng. Chủ tịch Tập đoàn Microsoft B.Xmít khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp phần mềm.

★ Tối 18-1, tại buổi đối thoại với các tập đoàn thành viên WEF trong lĩnh vực tài chính với sự tham dự của Giám đốc điều hành WEF P.Râu-xlơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong năm vừa qua; khẳng định quyết tâm của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của bốn nước hàng đầu ASEAN (ASEAN-4).

★ Tại Trung tâm hội nghị của WEF, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế đang có mặt tại Đa-vốt, Thụy Sĩ để thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thường niên WEF 2017.

Phát biểu ý kiến với phóng viên các hãng, cơ quan thông tấn báo chí quốc tế về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư ở Việt Nam thời gian qua, cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của giới truyền thông trong việc chuyển tải kịp thời, chính xác tình hình Việt Nam tới đông đảo cộng đồng quốc tế; khẳng định, Việt Nam luôn chào đón các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế vào Việt Nam để chứng kiến và phản ánh từng bước tiến trên chặng đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

★ Trong khuôn khổ Hội nghị WEF lần thứ 47 tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, ngày 19-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thảo luận “Tương lai nền sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực”.

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, một trong những định hướng của Việt Nam là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ đổi mới, sáng tạo, trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, bắt kịp làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có hơn một triệu doanh nghiệp, hỗ trợ khoảng 600 doanh nghiệp với 2.000 dự án trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017, Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Các hoạt động và hội nghị của Năm APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy liên kết kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

★ Ngày 19-1, bên lề Hội nghị thường niên WEF tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi đối thoại cởi mở và thẳng thắn với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn của thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực liên quan. Đây cũng là những doanh nghiệp thành viên của WEF.

Phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi diện mạo thế giới cũng như phương thức sống và làm việc của con người. Tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin đang phát triển bùng nổ và Việt Nam đang từng bước “thông minh hóa” nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục… Trong 10 năm qua, Việt Nam là một trong những thị trường công nghệ thông tin, viễn thông tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Ngay sau phần phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp nhiều câu hỏi mà các lãnh đạo tập đoàn công nghệ thông tin đặt ra.

★ Ngày 19-1, trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội nghị thường niên WEF, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Gim Châng Kim.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của WB trong phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam; cảm ơn WB tích cực ủng hộ Việt Nam hưởng cơ chế chuyển tiếp tốt nghiệp vốn vay ưu đãi phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Chủ tịch WB Gim Châng Kim bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua; khẳng định, WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

★ Cùng ngày, bên lề Hội nghị thường niên WEF, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) R.A-dê-vê-đô.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò của hệ thống thương mại đa phương với nòng cốt là WTO; thông báo, Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Thủ tướng đề nghị WTO hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực trong triển khai các hiệp định của WTO, đàm phán thương mại, xử lý tranh chấp.

★ Cùng ngày, tại buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) G.Ma bên lề Hội nghị thường niên WEF tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc những năm gần đây tiếp tục phát triển tích cực; khẳng định, Chính phủ hai nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh doanh, đầu tư trong những lĩnh vực hai nước cùng có lợi. Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Alibaba và cá nhân Chủ tịch G.Ma là tấm gương sáng về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp; đề nghị Chủ tịch G.Ma tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch G.Ma đánh giá, Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng với dân số trẻ; đồng thời cho biết, Tập đoàn Alibaba đang xây dựng kế hoạch hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực công nghệ số.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/1/2017:

Hơn mười nghìn lượt người dâng hương Đền Hùng ngày đầu năm

Trong hai ngày 28, 29-1 (tức mồng 1, mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017), Ban quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ) cho biết, đã có khoảng hơn mười nghìn lượt người đến dâng hương, tri ân công đức tổ tiên. Theo nhận định chung, năm nay, tình hình an ninh trật tự ổn định, ý thức người đi lễ tốt hơn, không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy và việc giữ gìn vệ sinh chung được cải thiện.

Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lễ được thuận lợi, Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng đã bố trí cán bộ, nhân viên làm việc bình thường. Đền Hùng nằm trên ngọn núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh, thuộc xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đền Hùng được xem là chốn linh thiêng bậc nhất của cả nước, thu hút đông đảo người dân từ khắp mọi miền và người Việt ở nước ngoài về đi lễ cầu phúc và thưởng ngoạn cảnh đẹp.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/1/2017:

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người kịp về nhà đón Tết

Vào 20 giờ 40 phút ngày 27-1 (tức 30 Tết), khi đang triển khai nhiệm vụ bảo vệ giao thừa, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) bắt gặp anh Phạm Văn Vụ (SN 1976, ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) bị trộm mất hết tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân, không thể về quê đón Tết. Đội CSGT số 5 đã dùng xe chở anh Vụ về quê nhà, kịp đón giao thừa cùng gia đình.

* Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1977, quê ở Bình Lục, Hà Nam) là lao động làm thuê ở Hà Nội, do hoàn cảnh công việc nên tối 30 Tết, chị Kim Anh mới ra bến xe phía nam bắt xe về quê. Do hết xe khách, không có đủ tiền đi ta-xi, chị đã vào chốt CSGT ở ngã 3 Pháp Vân – Giải Phóng xin giúp đỡ. Khi nghe Tổ công tác báo cáo, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 đã giao nhiệm vụ cho Thượng úy Hoàng Minh Trường, cán bộ của đội dùng xe cá nhân đưa chị Kim Anh về quê ăn Tết.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/1/2017:

Khai mạc Đường hoa “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”

Tối 25-1 (28 tháng Chạp), UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Trước khi cắt băng khánh thành Đường hoa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu cùng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Người.

Đường hoa dài khoảng 720 m, được chia làm ba phân đoạn chính: “Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác”, “Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình” và “Khát vọng ngời sáng”, do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) thực hiện. Điểm nhấn của chủ đề “Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình” là những mô hình kiến trúc tiêu biểu mang tính lịch sử như Bến Nhà Rồng, tòa nhà UBND thành phố, chợ Bến Thành, cầu Phú Mỹ…; thể hiện hình ảnh một thành phố có bề dày lịch sử, trong xu thế hiện đại và phát triển.

Trước đó, chiều cùng ngày, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Đinh Dậu năm 2017 tại trục đường Mạc Thị Bưởi – Ngô Đức Kế – Nguyễn Huệ, với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự.

Lễ hội Đường sách diễn ra từ ngày 25-1 (28 tháng Chạp) đến ngày 31-1 (mồng 4 Tết); được chia làm ba chủ đề: “Tự hào thành phố mang tên Bác”; “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và “Khát vọng tỏa sáng”.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/1/2017:

Khai mạc chương trình Tết Việt tại khu phố cổ Hà Nội

Ngày 19-1, Ban Quản lý Phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc chương trình Tết Việt với nhiều hoạt động hướng về cội nguồn nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Tại đình Kim Ngân, khách tham quan được xem các nghệ nhân trình diễn cách làm các dòng tranh dân gian : Hàng Trống, Kim Hoàng và Đông Hồ. Tại Ngôi nhà Di sản số 87 phố Mã Mây, Ban Quản lý Phố cổ tái hiện không gian đón Tết của gia đình Hà Nội xưa.

Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ số 50 phố Đào Duy Từ sẽ được sắp đặt trở thành một không gian đón Tết xưa trong ngôi nhà truyền thống đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, còn có các hoạt động trình diễn thư pháp, vẽ tranh Tết dân gian, trình diễn âm nhạc truyền thống… để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

 • Trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 16/1/2017:

Tưng bừng đại nhạc hội Đại hỷ xuân 2017

Tối 15-1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Tập đoàn Vingroup tổ chức đại nhạc hội Đại hỷ xuân 2017.

Chương trình sôi động này đã thu hút sự tham dự của hơn 30.000 chủ thẻ VINID là khách hàng thân thiết của Vingroup.

Đêm đại nhạc hội do đạo diễn Việt Tú làm tổng đạo diễn dàn dựng, với chất lượng âm thanh và ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế.

Ban tổ chức cho biết Đại hỷ xuân 2017 thiết lập nhiều kỷ lục Việt Nam như sân khấu biểu diễn ngoài trời dành cho chương trình ca nhạc có chiều ngang hơn 100m, được đầu tư hàng trăm tấn thiết bị, màn hình led lên hơn 1.000m2

Sân khấu Đại hỷ xuân 2017 cũng được xây dựng hoành tráng theo tiêu chuẩn cao nhất của các đại nhạc hội thế giới, có không gian đủ lớn trình diễn 50 xe Camry đời mới.

Đêm đại nhạc hội do nghệ sĩ Xuân Bắc dẫn chương trình, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Phương Vy, thần đồng trống Trọng Nhân, rapper Suboi, “GS Cù Trọng Xoay”…

Chương trình cũng trao các giải thưởng trị giá 100 tỉ đồng cho hơn 21.000 người may mắn bao gồm 50 xe Camry, 1.000 iPhone 7…

V.V.Tuân

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 19/1/2017:

Triễn lãm – hội chợ “Tết Việt 2017”

Từ ngày 18 đến 24/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển lãm – hội chợ “Tết Việt 2017” tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Triển lãm – hội chợ có nhiều hoạt động phong phú như: “Tết Việt với sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống”; “Tranh Tết Đinh Dậu 2017”; góc “Thư pháp ngày xuân”; sắp đặt hoa xuân theo chủ đề “Đại cát”; Ngày hội văn hóa vùng Kinh Bắc, trình diễn nghệ thuật chèo truyền thống…; giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/1/2017:

Đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 21-1, UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đặt tên con đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự.

Đường Nguyễn Cơ Thạch nằm trên trục đường bắc – nam của khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Con đường Nguyễn Cơ Thạch là trục chính, xuyên tâm, là công trình trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng chiều dài hơn 2,5 km, lộ giới gần 45 m, với điểm đầu là cầu Thủ Thiêm 1 và điểm cuối là cầu Thủ Thiêm 4. Đây sẽ là tuyến đường góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phát biểu ý kiến tại lễ đặt tên đường, đồng chí Phạm Bình Minh khẳng định việc đặt tên con đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, là niềm tự hào to lớn đối với gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương (sinh ngày 15-5-1921, mất ngày 10-4-1998), quê ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đồng chí từng giữ cương vị, trọng trách, như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa VII (1981 – 1987), khóa VIII (1987 – 1992). Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận ngoại giao, là người chiến sĩ cách mạng kiên trung suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân và lý tưởng cộng sản.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/1/2017:

Xuân Quê hương – xuân hòa hợp dân tộc!

Những năm gần đây, vào dịp cuối năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Chương trình Xuân Quê hương để những người con xa xứ có cơ hội gặp mặt, đoàn tụ. Nhưng một số người lại không muốn những việc như vậy được tổ chức, vì qua những gì đã công bố, có thể thấy họ không bao giờ hướng tới hòa hợp dân tộc một cách lương thiện, phù hợp theo truyền thống dân tộc…

Ra đi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người Việt Nam xa xứ đều mang nỗi nhớ tổ tiên, nỗi nhớ cội nguồn. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm nay, gần tới Tết Nguyên đán, các sân bay quốc tế của Việt Nam lại nhộn nhịp cảnh tay bắt mặt mừng giữa người trở về với người thân đi đón. Và khi Chương trình Xuân Quê hương phát sóng trên truyền hình thì Tết quê nhà, niềm vui đoàn tụ, tinh thần hòa hợp dân tộc lại dâng tràn trong tâm hồn mọi người Việt Nam xa xứ. Tuy nhiên, lại có một số người vì lòng thù hận mà không muốn chia sẻ với niềm vui ấy, cho nên cứ vào dịp cuối năm trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện bài viết của họ với thái độ hằn học. Điển hình gần đây là bài viết của Le Nguyen. Với sự cay cú, thủ đoạn đổi trắng thay đen, Le Nguyen viết bừa rằng hòa hợp là “thủ đoạn chính trị, là chiêu trò gian manh”, rồi thóa mạ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài…!

Hãy khoan bàn đến những nội dung khác của bài viết này, chỉ riêng việc muốn hòa hợp và hòa giải mà lại đòi đánh đổ Đảng Cộng sản Việt Nam – một đảng đã được Hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì thử hỏi những người này hòa hợp với ai, hòa giải với ai? Trong bài viết này, Le Nguyen còn dẫn phát biểu của ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống chế độ Sài Gòn, để thóa mạ ông và những người Việt Nam ở nước ngoài đang nỗ lực cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh hòa hợp, chỉ vì ông Nguyễn Cao Kỳ đã phát biểu mong muốn mọi công dân Việt Nam trên toàn thế giới đoàn kết nhau lại, hợp sức xây dựng đất nước.

Là một dân tộc đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát trong các cuộc chiến tranh, thế nhưng bản chất hòa hiếu đã ăn sâu vào tâm hồn và tính cách của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử, sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, các triều đại phong kiến trước đây không những ban hành các chính sách để ổn định, cấu kết lòng dân, hòa hợp dân tộc mà còn thể hiện bao dung, hòa hiếu với cả kẻ thù. Hơn bảy thế kỷ trước, sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ ba (năm 1288) của nhà Nguyên, bắt được hòm tờ biểu của một số người Việt gửi cho quân Nguyên để xin được làm quan (như ngày nay thường gọi đó là Việt gian phản quốc), nhưng Thượng hoàng Trần Thánh Tông và Vua Trần Nhân Tông đã có hành động “vô tiền, khoáng hậu” là ra lệnh đốt hết các bức thư ấy và không truy cứu một ai. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng “Thượng hoàng sai đốt đi để yên lòng những kẻ phản trắc” (Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Thời Đại, TP HCM năm 2013, tr.318). Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược ở thế kỷ 15, Lê Lợi luôn chăm chút, chú ý tới tình đoàn kết quân dân. Ông tạo điều kiện để: “những người lầm đường theo giặc, nếu hối cải trở về với Tổ quốc thì tha thứ cho đái tội lập công” (Đào Duy Anh – Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, NXB Văn hóa Thông tin, H.2002, tr.318). Sau khi đánh tan quân xâm lược, phẫn nộ trước những tội ác dã man mà quân xâm lược gây ra, nhiều người khuyên nhà vua hãy giết hết số quân Minh đã đầu hàng, Vua Lê Thái Tổ đã dụ những lời vô cùng nhân đức: “Việc phục thù trả oán là thường tình của mọi người, nhưng không ưa giết người là bản tính của người nhân. Huống chi người ta đã hàng, mà mình lại giết chết thì còn gì bất tường hơn nữa. Ví bằng giết đi cho hả giận một lúc để gánh lấy tiếng xấu giết kẻ hàng mãi tới muôn đời, chi bằng hãy cho sống ức vạn mạng người để dứt mối chiến tranh đến muôn thuở, công việc sẽ chép vào sử xanh, tiếng thơm sẽ truyền mãi tới ngàn thu, há chẳng lớn ư!” (Lê Quý Đôn – Đại Việt Thông sử, NXB Khoa học xã hội, H.1978, tr.70). Tương tự, sau khi chiến thắng quân Thanh, Vua Quang Trung không những chiêu nạp và nuôi dưỡng tất cả tù binh, tàn binh quân Thanh, mà còn sai thu nhặt xác quân giặc trên các chiến trường chôn cất và lập đàn cúng tế,…

Trong hơn nửa thế kỷ của thời đại mới đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc, và xây dựng, phát triển đất nước, hòa hợp dân tộc luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mấy chục năm trước “Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền” (Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu) không chỉ chia đôi đất nước, mà còn chia cắt cả lòng người, len lỏi vào từng gia đình của người dân Việt Nam. Thấu hiểu nỗi đau mất mát do chiến tranh gây ra, nhận thức nghiêm túc về việc mọi người Việt Nam phải đoàn kết, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm, ban hành các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện hòa hợp dân tộc, được biểu hiện cụ thể qua Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị khẳng định: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tiếp đó là Nghị quyết số 23-NQ/TW năm 2008 của BCH T.Ư Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chỉ thị 45-CT/TW năm 2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và tại Đại hội lần thứ XII Đảng ta khẳng định: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Cùng với những chủ trương, chính sách nhất quán về hòa hợp dân tộc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang nỗ lực để các chủ trương, chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh các chương trình hành động tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó hơn nữa với quê hương, đất nước; phát huy tiềm năng trong hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh,… là xây dựng các cơ chế luật pháp phù hợp về xuất nhập cảnh, cư trú, hồi hương, quốc tịch, hộ tịch, đầu tư kinh doanh; quyền được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam… Các hoạt động tập hợp, vận động, gắn kết người Việt Nam ở trong và ngoài nước ngày càng có nội dung phong phú và hình thức đa dạng hơn, như tổ chức các đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước dịp Quốc khánh, Quốc giỗ Vua Hùng, trại hè cho thanh niên, sinh viên kiều bào… Nổi bật trong thời gian gần đây là các chương trình Xuân Quê hương; người Việt Nam ở nước ngoài với chủ quyền biển, đảo; tổ chức đại lễ cầu siêu;… Hằng năm gần 300 lượt chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tích cực đóng vai trò làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế; cùng với đó là hàng nghìn doanh nghiệp của bà con đã và đang đầu tư với số vốn hàng tỷ USD. Không chỉ đóng góp kiều hối, người Việt Nam ở nước ngoài còn tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào trong nước, vận động các cá nhân, tổ chức của nước sở tại hỗ trợ cho các dự án xã hội ở Việt Nam như xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục… Đây thật sự là nguồn lực quý báu góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ trương, chính sách, những việc làm hữu ích chính là sự tiếp nối tinh thần hòa hiếu của dân tộc, cho thấy “dòng máu Lạc Hồng” vẫn chảy trong trái tim mọi người Việt Nam chân chính, yêu nước và nỗ lực để đất nước giàu mạnh. Trong hồi ký của mình, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, đã kể một câu chuyện xảy ra ở quê bà (Duy Xuyên, Quảng Nam) về đám tang một người nguyên là sĩ quan của chế độ “Việt Nam cộng hòa” đã đi định cư ở Mỹ 20 năm; theo nguyện vọng của ông, thi hài được đưa từ Mỹ về Việt Nam mai táng. Và theo bà kể thì “người đọc điếu văn là con trai một liệt sĩ cách mạng, cháu một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (Nguyễn Thị Bình – Hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước, NXB Tri thức, H.2012, tr.212). Đó một trong vô vàn thí dụ chứng minh, với cái tâm đen tối, những kẻ như Le Nguyen không hướng tới sự hòa hợp chân chính.

Việt Phước

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/1/2017:

2.206 học sinh đoạt học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2017

Đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ngày 25-1 cho biết, đã hoàn thành chấm thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017.

Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 đã diễn ra trong ba ngày (từ ngày 5 đến 7-1), gồm các bài thi viết, thực hành trong các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Tổng số 2.206 học sinh lớp 12 của các tỉnh, thành phố và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; các trường đại học: Sư phạm Hà Nội, Vinh, Sư phạm TP Hồ Chí Minh; phổ thông vùng cao Việt Bắc; THPT năng khiếu thuộc Trường đại học Tân Tạo được công nhận đoạt các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi
năm nay.

Dẫn đầu về số lượng học sinh đoạt giải là Hà Nội (146 học sinh), Hải Phòng (92 học sinh), Nghệ An (88 học sinh), Hải Dương (82 học sinh), Nam Định (77 học sinh),…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/1/2017:

Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017

Từ ngày 21-1 đến 11-2 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là triển lãm thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” và hoạt động viết chữ đầu Xuân. Triển lãm thư pháp năm nay giới thiệu gần 30 tác phẩm thư pháp bằng chữ Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ, được tuyển chọn từ hơn 70 tác phẩm thuộc hàng chục câu lạc bộ thư pháp ở Thủ đô. Trong khuôn khổ Hội chữ, ban tổ chức còn trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như: gốm sứ, dệt, thêu, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng…

 • Trang báo Nhân Dân ngày 23/1/2017:

Lưu giữ gần 27 nghìn nguồn gien cây trồng

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), đang bảo tồn, lưu giữ gần 27 nghìn nguồn gien cây trồng và 657 mẫu cây sinh sản vo otinsh; thu nhập 120 mẫu giống cây ăn quả bổ sung vào danh mục hơn 6.000 nguồn gien cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm; quản lý thống nhất và cập nhậ cơ sở dữ liệu cho 16 nghìn nguồn gien đang lưu giữ; cấp phát 800 lượt nguồn gien cùng các thông tin liên quan của 382 nguồn gien lúc và cây ngũ cốc, 57 nguồn gien rau các loại, 408 nguồn gien cây họ đậu…

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và bình ổn giá cả thị trường Tết Đinh Dậu 2017, Siêu thị Big C Thăng Long đã chuẩn bị hơn 500 mặt hàng bánh, mứt, kẹo; hơn 5.000 tấn rau, củ, quả các loại; hơn 1.000 tấn sản phẩm thịt gia súc, gia cầm (tăng từ 20% đến 30% so với Tết năm trước), 95% số sản phẩm này được cung cấp từ các doanh nghiệp uy tín trong nước, bảo đảm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tin: Vũ Sinh (TTXVN)

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/1/2017:

Ngày Thơ Việt Nam “Đồng hành và Sáng tạo cùng đất nước”

Hội Nhà văn Việt Nam vừa cho biết: Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 năm 2017 diễn ra vào rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu (ngày 11/2) tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”.

Ngày Thơ năm nay có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sẽ có Không gian thơ thiếu nhi Việt Nam; Sân thơ truyền thống, Sân thơ trăm miền, Con đường thi nhân lần đầu tiên được mở, giới thiệu các nhà thơ Việt Nam tiêu biểu; Triển lãm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam. Các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh sẽ giới thiệu nghệ thuật truyền thống đặc sắc như làm gốm, văn hóa Mo Mường, cồng chiêng…

Ngày Thơ Việt Nam diễn ra ở nhiều địa phương. Riêng tại tỉnh Thái Nguyên, sẽ được tổ chức trang trọng tại An toàn khu Định Hóa, nơi 70 năm trước Bác Hồ viết bài thơ Nguyên Tiêu

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 16/1/2017:

Thương tiếc người thầy, người bạn lớn

May mắn được biết, được học và cùng làm việc với Giáo sư (GS) Võ Quý từ năm 1958 cho đến nay đã tròn 59 năm, đối với tôi, GS Võ Quý vừa là người thầy, người đồng chí, người anh vô cùng kính trọng và quý mến. Ông là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập, noi theo về đạo đức trong sáng và thủy chung với nghề nghiệp của một nhà giáo.

Giáo sư Võ Quý sinh ngày 31-12-1929 tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là một nhà giáo, nhà khoa học rất nổi tiếng ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, GS Võ Quý đã dạy ở các trường trung học ở Hà Tĩnh. Đến khi chiến thắng Điện Biên Phủ, GS Võ Quý ra bắc, có một thời gian ông được học bổ túc ở Nam Ninh, Trung Quốc. Sau khi về nước, ông tham gia giảng dạy ở Khoa Sinh, nghiên cứu chuyên sâu về chim tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTHHN), nay là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Ông đã đảm nhiệm nhiều cương vị công tác khác nhau: giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo (1975 – 1980), Chủ nhiệm Khoa Sinh học (1980 – 1990)… Năm 1985, ông là người sáng lập ra Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (thuộc Trường ĐHTHHN), nay là Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQGHN và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Là người sáng tạo, GS Võ Quý kết hợp hài hòa giữa việc giảng dạy đào tạo với vấn đề nghiên cứu khoa học. Ngoài nhiệm vụ là một nhà giáo ở Trường ĐHTHHN, GS Võ Quý đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu về chim, về các loài động vật quý hiếm, về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường và về hậu quả của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Năm 1981-1990, GS Võ Quý là Phó Chủ nhiệm chương trình cấp Nhà nước nghiên cứu về vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường, khi đó tôi cũng là một thành viên trong ban chủ nhiệm đó. Ngoài ra, ông cũng giữ những chức vụ như: Ủy viên thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ về Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Ủy viên Ủy ban 10-80 Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội các ngành sinh học Việt Nam. Đối với quốc tế, ông là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Hội đồng Vườn quốc gia và Khu bảo tồn quốc tế (WCPA/IUCN), Hội đồng quốc tế về Bảo vệ các loài nguy cấp (SSC/IUCN)…

Sự đóng góp của GS Võ Quý về lĩnh vực giáo dục và đào tạo là rất lớn. Dưới mái Trường ĐHTHHN, GS Võ Quý đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy sinh học cho đất nước. Học trò của ông, nhiều người đã thành danh và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Ông không những đào tạo về nghiên cứu khoa học mà còn là người biết kết hợp chặt chẽ linh hoạt trong lý thuyết và thực tế, giúp người học nắm được kiến thức và thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, bản thân tôi học được từ GS Võ Quý kinh nghiệm là chỉ dựa vào giáo trình một phần, quan trọng là từ cơ sở lý thuyết đưa ra thực tế như thế nào. Nếu người dạy không cập nhật và tiếp cận với tình hình thực tế của từng địa phương thì sẽ không nắm được mỗi địa phương có đặc điểm hệ sinh thái và phát triển kinh tế – xã hội, tập quán khác nhau như thế nào. Học phải đi đôi với hành, lý thuyết vô cùng quan trọng, nhưng nếu không ứng dụng và áp dụng thì lý thuyết đó cũng không phục vụ được cho cuộc sống. Những người học tập được cái đó, thì quá trình truyền đạt kiến thức sẽ hấp dẫn sinh viên.

Khoảng năm 1980, GS Võ Quý được GS Tôn Thất Tùng giao phụ trách nghiên cứu về ảnh hưởng chất độc hóa học đến môi trường và sức khỏe con người Việt Nam. GS Võ Quý đã tổ chức một đoàn cán bộ khoa học, trong đó có tôi đi vào các tỉnh phía nam để nghiên cứu về chất độc hóa học. Ngoài ra, GS Võ Quý đã cùng các đồng nghiệp, các nhà khoa học tổ chức nhiều đợt khảo sát, điều tra về đa dạng sinh học, đặc biệt đối với khu hệ chim. Nhờ những đợt nghiên cứu đi sâu vào thực địa đã giúp ông có thêm nhiều tài liệu về sự phân bố của các loài chim. Cho đến nay, Việt Nam của chúng ta đã có hơn một nghìn loài chim, trong đó có rất nhiều đặc hữu và quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, ông đã công bố hơn 100 công trình trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Đây là một tài liệu rất có giá trị trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nước nhà.

Với sự đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước tặng thưởng ông nhiều Huân chương, Huy chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng ba; Huân chương Lao động hạng ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Thực vật trĩ, động vật trĩ năm 2012; Công trình Át Lát năm 2005… Ngoài ra, GS Võ Quý còn giành một số giải thưởng quốc tế như Huy chương vàng của tổ chức bảo vệ thế giới Hồng Kông; Bằng danh dự Global 500 của Liên hợp quốc; năm 2003, GS Võ Quý vinh dự là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên và là người châu Á thứ hai được nhận Giải thưởng Hành tinh xanh của Nhật Bản…

Sự đóng góp của GS Võ Quý về đào tạo và nghiên cứu khoa học là rất lớn với đất nước, với mục đích làm sao cho đất nước Việt Nam phát triển bền vững. Năm 2016, GS Võ Quý viết một cuốn sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu của ông. Cuốn sách là một công trình khoa học có chất lượng cao, đề cập nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính thời đại về môi trường và đa dạng sinh học. GS Võ Quý đã để lại cho đời những ấn tượng sâu sắc về giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là một tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo về đạo đức trong sáng và thủy chung với nghề nghiệp của một nhà giáo. Chính vì thế, khi biết tin GS Võ Quý – người thầy, người bạn, người đồng chí đã qua đời, tôi vô cùng thương tiếc và xin gửi lời chia buồn với gia đình và cơ quan. Tôi nguyện với vong linh ông, sẽ cùng bạn bè và đồng nghiệp tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giảng dạy và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học của nước nhà.

GS, TSKH Đặng Huy Huỳnh

Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái

và Tài nguyên sinh vật, Phó Chủ tịch Hội

Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

 

Tháng Một 31, 2017

Dạ

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:03 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 2 năm 2017.

Dạ…

Lời dẫn của Phạm Tôn: 11:37 sáng mồng 2 Tết Đinh Dậu (29/1/2017) nhà văn Trần Chiến gửi cho chúng tôi bài viết ngắn mà đặc sắc này, đăng trên báo Thừa Thiên – Huế Tết Đinh Dậu 2017

—o0o—

Tôi sống Hà Nội, lớn lên chỉ biết Huế qua sách vở, mấy bài hát. Ấn tượng sâu đầu tiên về cố đô lại có sắc thái hài hước. Anh bạn họa sĩ từ đây ra kể chuyện “cua” gái: thấy cô bán hàng dễ thương tớ buông lời tán “Em ơi sao em xinh thế?”. “Dạ”. “Đất trời này dễ em là hoa hậu rồi”. “Dạ”. “Tối nay đi chơi với anh nha, giờ ấy chỗ ấy được không?”. “Dạ”. Sáng hôm sau: “Em ơi sao tối qua không ra để anh đợi zdoài, bận hay sao?”. “Dạ”. “Tối nay nhé, vẫn chỗ cũ giờ cũ, không thì anh chết đấy”. “Dạ”. Cuối cùng họa sĩ cáu: “Em còn cái “dạ” nào dọn nốt cho anh xơi”.

Chuyện nửa đùa nửa thật, nhưng làm ta miên man nghĩ về một vùng đất có những con người kín đáo, hấp dẫn nhưng khó hiểu, không dễ gần. Tính cách Huế chăng? Sau này tôi đưa chi tiết này vào tiểu thuyết “Đèn vàng”. Rồi biết thêm “đặc điểm” nữa: trời mưa, ai trú lại thì không phải người Huế. Và câu thơ Thu Bồn “Con sông dùng dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.

Một người nữa “giới thiệu” cho tôi khám phá Huế là Phạm Quỳnh. Trước đây nhắc đến học giả này còn nhiều úy kỵ, nguyen-khoa-diem-dang-hoa-truoc-tuong-pham-quynhgiờ khác dần: in sách, nhắc công lao văn hóa… Ngày đặt tượng ở mộ ông gần đây ông Nguyễn Khoa Điềm có dự. Du ký Mười ngày ở Huế đăng tạp chí Nam Phong năm 1918, Phạm Quỳnh cho biết ông thích lăng Gia Long chừng nào: “… giản dị hơn cả, nhưng có cái vẻ hùng tráng, thực là biểu được cái chí to tát một ông vua sáng nghiệp”, “… không ưa những sự hư văn vô ích”. Và cất lời chê: “Đại để từ lăng Thiên Thụ, qua Hiếu lăng, Xương lăng, đến Khiêm lăng, cái hư văn càng xuống càng thịnh, mà cái vẻ thuần phác hùng hồn lúc đầu càng mất dần đi vậy”. Đọc mấy câu trên, tôi có chuyến ngược dòng Hương ngoạn mục, (đâu như) qua ngã ba Tuần lên bờ cuốc bộ hơn cây số nữa tới lăng Gia Long. Một vùng trời xanh cao, bên dưới lơ thơ bóng thông, leo chầm chậm từng bậc cấp long lở, ngắm nghía hai trụ biểu đơn sơ, trước đây chắc hùng dũng lắm… “A, ta đang được tiếp cận với những gì rất mơ hồ trong lịch sử đây”. Sau này, tôi lại có được tâm thế ấy khi đến Văn Miếu, Võ Miếu, những nơi vắng vẻ. Chen chúc trong dòng du lịch đông đúc ở chỗ khác, dường như không hình dung quá khứ rõ bằng.

Với trải nghiệm này, tôi ưa sống chậm, một mình mỗi khi về Huế. Đi bộ dưới nắng lâu cũng quen, nhất là với cảm giác dưới mỗi bước chân mình là một bề dầy lịch sử. Đường Điện Biên Phủ bụi bậm lúc nào cũng như công trường, rẽ trái có chùa Từ Đàm, mộ Phan Bội Châu, rẽ phải là chùa Vạn Phước, mộ Phạm Quỳnh, quãng nữa là tư gia bạn mới “khánh thành” ngôi nhà sàn thơm mùi cá nướng. “Làng” Kim Long nhiều gái đẹp “dụ dỗ” cả vua, phố cổ Bao Vinh sầm uất một thời. Tôi ưa một cây cầu – đâu như Dã Viên – đến nỗi bất chấp luật lệ đi bộ ngược chiều, để ngắm dòng Hương, hòn đảo (cồn) và những con thuyền phía dưới, may không bị phạt. Rồi về bờ Nam ngồi, ngắm làn da đã đen hơn, nghĩ mình có thể trầm mặc thế này rất lâu được.

Huế, với tôi còn có những con người, đa phần vong niên. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An nhỏ nhẹ giảng giải về vị trí “cân phân” của kinh thành xưa. Và hai ông Phan. Thầy Nguyễn Hữu Châu Phan cho tôi xem thư viện rất đẹp, tặng bộ Nghiên cứu Huế đồ sộ dù mới gặp lần đầu. Từ chỗ ở, vài lần tôi đáp xe “căng hải” đến phố Cao Bá Quát, nhà Hồ Tấn Phan. Gầy yếu, mắt sâu hoắm, khẽ khàng, ngồi giữa đám đồ cổ, ông nói về trận lụt lớn thiệt hại cho cố đô nhưng nhờ đó mà ông khai quật được “văn hóa sông Hương”. Tôi chả hiểu mấy về đồ cổ, cử động dón dén chỉ sợ làm tổn hại đến chân đèn giá nến bình tích điếu ống “vứt” ngổn ngang xung quanh. Nhưng sợ nhất là để lọt những câu kiểu “Nói “Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán – Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường” nó khiên cưỡng, Miên Thẩm Miên Trinh so thế nào với Siêu Quát được”; một nhận xét không “duy Huế”. Hồ Tấn Phan làm tôi tiếc vì chưa được gặp nhiều trí thức trẻ nơi đây, để nghe tâm tình, những phản biện của họ về vài sự kiện gây chút xáo động, như nhà nghiên cứu “chuyên pháp lam” nọ vượt Hải Vân vào Đà Nẵng… Dù gì thì gì, thật khó hình dung một Huế hiện đại.

van-nghe-si-truoc-tuong-pham-quynhLâu không vào rồi, chả phải để làm gì, có khi chỉ ngồi bên sông, chẳng nghĩ ngợi, nhìn đường xá không tắc tỵ, xe cộ không tranh hơn nhau một nửa của một phần tư phút. Biết đâu tiếng “dạ” rơi xuống…

                                                                                                                        Trần Chiến

                                                                                                Báo Thừa Thiên – Huế tết Đinh Dậu 2017

Yêu cầu đánh giá lại Phạm Quỳnh đang được đặt ra – GS. Đinh Xuân Lâm

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:48 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 2 năm 2017.

Mừng Nam Phong tròn trăm tuổi

(1-7-1917 – 1-7-2017)

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ LẠI PHẠM QUỲNH ĐANG ĐƯỢC ĐẶT RA

GS. Đinh Xuân Lâm

Lời dẫn của Phạm Tôn: Ngày Quốc khanh năm nay, 2/9/2009, Giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm đã viết rất thẳng thắn là: “trước đây, khi lên lớp thời kỳ lịch sử Việt Nam trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do chưa nắm được các nguồn tư liệu cần thiết, lại thiếu một sự phân tích đánh giá thật sự khách quan, khoa học, tôi cũng đã đánh giá không đúng (…) tạp chí Nam Phong với cây bút chính là Phạm Quỳnh”. Và nay, ông đã viết Lời giới thiệu cho tập sách Nhà Văn Hóa Lớn Phạm Quỳnh là “một sưu tập công phu một số bài viết từng được công bố trên các báo chí, do tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan thực hiện (…) để góp phần vào việc đánh giá đúng đắn nhân vật lịch sử Phạm Quỳnh” dự định sẽ xuất bản nay mai.

Chúng tôi xin phép được công bố bài viết đó, với nhan đề do chúng tôi chọn, lấy ý từ bài của giáo sư là Yêu cầu đánh giá lại Phạm Quỳnh đang được đặt ra.

Xin mời các bạn cùng đọc bài viết quan trọng này.

—o0o—

Tôi được biết đến tác giả Phạm Quỳnh từ rất sớm, khi đang còn là học sinh cấp tiểu học trước năm 1945, nhờ ông thân sinh tôi là một công chức nhỏ có đặt mua Tạp chí Nam Phong hằng tháng. Nhưng do trình độ lúc đó còn thấp kém nên hầu như không hiểu gì. Phải đến khi lên các lớp nhì, lớp nhất trường Tiểu học Pháp-Việt (tương đương các lớp 4 và 5 cấp phổ thông cơ sở hiện nay) mới được học bài Cung chiêm các tôn lăng trong sách giáo khoa thời đó mà tôi rất thích, cho đến tận bây giờ hơn 70 năm đã trôi qua mà tôi còn có thể đọc thuộc lòng từng đoạn dài, phần do nhạc điệu của câu văn, phần do tính hiếu kỳ của tuổi trẻ bị hấp dẫn bởi các phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ của xứ Thần kinh. Thế rồi khi lớn lên theo học bậc trung học cùng với việc mở rộng diện đọc sách báo tôi đã đọc các cuốn Người nông dân xứ Bắc Kỳ qua ngôn ngữ bình dân, Ba tháng ở Paris… Và ngày càng thấy hứng thú, để rồi đến lúc trực tiếp đọc qua tiếng Pháp các tập Tiểu luận Pháp-Việt (Essai Franco-Annamite) thì tác giả Phạm Quỳnh đã trở thành một tác giả lớn mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tôi dạy trung học tại Thanh Hóa, tuy là giáo viên ngành xã hội, chủ yếu là dạy Văn và Sử, nhưng tôi vốn có ham thích về lích sử từ trước nên sau năm 1954 được cử đi học đại học, tôi chọn ngành lịch sử rồi trở thành một cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Cận-Hiện đại Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, rồi trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Được phân công giảng dạy Lịch sử Cận đại Việt Nam (1858-1945), trước đây khi lên lớp thời kỳ lịch sử Việt Nam trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do chưa nắm được các nguồn tư liệu cần thiết, lại thiếu một sự phân tích đánh giá thật sự khách quan, khoa học, tôi cũng đã đánh giá không đúng như cho rằng: “Tạp chí Nam Phong với cây bút chính là Phạm Quỳnh  – cơ quan tuyên truyền chính thức cho đường lối chính sách của thực dân Pháp ở Việt Nam…với Tạp chí Nam Phong đã hình thành một hệ thống tư tưởng nô dịch, văn hóa duy tâm phản động, chống chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa Cộng Sản trên các lĩnh vực chính trị, triết học, văn học, sử học…” Cũng như nhận định về các nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh, Trung Bắc Tân Văn của Nguyễn Văn Vĩnh ở ngoài Bắc. “Nhóm Phạm Quỳnh nêu lên thuyết Quân chủ lập hiến, Quân Dân Cộng Trị, còn nhóm Nguyễn Văn Vĩnh lại đề cao tư tưởng Trực Trị như kiểu Canada trong đế quốc Anh, mơ ước thành lập một chính thể Cộng hòa Pháp-Việt, mà thực chất cả hai khuynh hướng đó đều là công nhận nền thống trị của đế quốc Pháp, cầu xin một vài điều cải lương vụn vặt…”

Rõ ràng là trong sự nhận định đánh giá đó, chúng tôi chưa thấy hết được sự biến đổi phức tạp của xã hội Việt Nam trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), cùng với sự du nhập phương thức bóc lột mới của chủ nghĩa tư bản và sự phân hóa xã hội ngày càng thêm sâu sắc, nên tôi đã có một số nhận định giản đơn như vậy mà chưa chú ý đúng mức đến nền tảng dân tộc của các thuyết đó trên cơ sở một tinh thần yêu nước truyền thống, chưa thấy được rằng trong những điều kiện lịch sử cụ thể lúc bấy giờ, các thuyết Quân Chủ Lập Hiến, Quân Dân Cộng Trị của Phạm Quỳnh cũng như thuyết Trực Trị của Nguyễn Văn Vĩnh cũng là sự biểu lộ tinh thần dân tộc ở một chừng mực nhất định, đành rằng là còn yếu!

Đến khi Cách Mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tin Phạm Quỳnh bị sát hại đã làm cho tôi băn khoăn khó hiểu vì đối với tôi Ông vẫn là một nhà báo lớn, một học giả có tài đáng kính. Mãi tới gần đây mới thấy một số tác phẩm của Phạm Quỳnh được in lại và được độc giả đánh giá cao, tên tuổi Phạm Quỳnh được nhắc lại trên báo chí, trong các cuộc họp tuy chưa nhiều nhưng một cách đúng mức hơn, thấu tình đạt lý hơn. Yêu cầu đánh giá lại Phạm Quỳnh được đặt ra trong sự mong đợi được giải quyết thỏa đáng, không chỉ là hậu duệ của Ông mà còn của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Đó cũng là tính khoa học chặt chẽ kết hợp với tính nhân văn cao cả trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn lại gia đình Phạm Quỳnh vào mùa thu năm 1945: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này”.

Và sự thật thì con cháu Cụ Phạm, với truyền thống gia đình, nghe theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành những cán bộ trung thành với Đảng, với Tổ Quốc, với Nhân Dân, có những đóng góp to lớn vào khoa học, nghệ thuật, vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc trước kia và hiện nay.

Để góp vào việc đánh giá đúng đắn nhân vật lịch sử Phạm Quỳnh, công trình Nhà Văn Hóa Lớn Phạm Quỳnh là một sưu tập công phu một số bài viết từng được công bố trên các báo chí, do tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan thực hiện, sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu, ý kiến từ nhiều phía, để bạn đọc suy ngẫm trước khi đi tới một “phán xét” cuối cùng có cơ sở vững chắc, khách quan và khoa học.

Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 2009.

GS. Đ.X.L.

Trang sau »

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.