Pham Ton’s Blog

Tháng Một 17, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 1 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:44 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/1/2020

Tự tin, vững bước vào năm mới

Năm 2019 vừa khép lại với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Ở khu vực, Biển Ðông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Toan canh Dai hoi Dang toan quoc lan thu XII

Trong bối cảnh ấy, nhờ sự đoàn kết và vào cuộc quyết liệt của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Ðúng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay!“.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, khu vực, kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế – xã hội của nước ta là điểm sáng, tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 – năm cuối cùng của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đã đề ra.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm thành lập Ðảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập nước, 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế – xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Bối cảnh đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực hơn nữa, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ðẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm. Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện thật tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Năm mới, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019 và truyền thống yêu nước của dân tộc ta hãy dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy sức mạnh dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, khép lại một nhiệm kỳ thắng lợi, đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Xây dựng nhà máy điện gió thứ hai tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày 31-12, tại Khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu đã tổ chức Lễ Khởi công Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Lạc Hòa, giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng.

Dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa, giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng được xây dựng tại bãi bồi ven biển xã Lạc Hòa và phường 2, thị xã Vĩnh Châu, có công suất giai đoạn 1 là 30MW, lắp đặt tám turbine gió (bao gồm sáu turbine công suất 3.8MW và hai turbine công suất là 3.6MW, một trạm biến áp 22/110kV – 40MVA, đường dây 110kV – hai mạch dài khoảng 8,9 km và mở rộng hai ngăn lộ tại TBA 110kV Vĩnh Châu để đấu nối dự án với lưới điện quốc gia. Quy mô quy hoạch dự án trên diện tích đất khảo sát khoảng 700 ha, diện tích đất tạm thời 11,5 ha; diện tích đất sử dụng có thời hạn 8 ha. Hạ tầng cơ sở gồm: nhà văn phòng, nhà điều hành, nhà phân phối, nhà nghỉ chuyên gia, nhà nghỉ cán bộ, nhà kho, nhà ăn, khu thể thao…

Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu, Phạm Văn Hiếu cho biết: “Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Lạc Hòa giai đoạn 1 tỉnh Sóc Trăng được đầu tư theo phương thức nhà đầu tư độc lập. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.300 tỷ đồng. Khi nhà máy đưa vào vận hành hằng năm sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia hơn 93 triệu KWh và cả giai đoạn 2 của nhà máy sẽ góp ít nhất 160 triệu KWh. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Dự kiến tiến độ dự án sẽ được đấu nối hòa lưới điện quốc gia vào quý II năm 2021.

Phát biểu tại Lễ Khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp đã cảm ơn nhà đầu tư đã quan tâm, đầu tư vào địa phương trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại lợi ích rất lớn, lâu dài, bền vững, không những góp phần tự bảo đảm cân đối nguồn điện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực, phát triển du lịch tại địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu cần tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành dự án có chất lượng, đúng kế hoạch; thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, bảo đảm an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào; Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ

Chiều 8-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Lào đối với việc củng cố, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng nêu rõ, hợp tác hai nước năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nguyen Xuan Phuc va chu tich quoc hoi Lao

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ quý báu trong thời gian qua giúp đỡ Lào trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là đang giúp đỡ xây dựng Nhà Quốc hội Lào; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua; chúc mừng Việt Nam năm 2020 đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN và AIPA-41. Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này. Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu khẳng định, quan hệ hợp tác hai Quốc hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, thân thiết, gắn bó, đi vào chiều sâu và thực chất. Quốc hội Việt Nam luôn chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý này giúp Quốc hội Lào.

Về công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đang được xây dựng, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu cho biết, hai bên đã nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy công trình hoàn thành đúng tiến độ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chúc Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong năm nay tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng năm 2021.

Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ các mặt giữa hai nước thời gian qua đều được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan hai nước đã chỉ đạo giải quyết các khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ nhân dân Lào anh em. Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm việc xây dựng dự án Nhà Quốc hội Lào. Hiện tiến độ và chất lượng công trình đang được bảo đảm tốt. Do đó, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt, phía Lào tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm hoàn thành dự án, kịp bàn giao công trình phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào năm 2021.

Thủ tướng khẳng định, tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước là năm 2020, quan hệ hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm 2019. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhân dân Lào anh em trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Lào quan tâm. Thủ tướng vui mừng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ: tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước…

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào; tạo điều kiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã bắt đầu trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA-41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cảm ơn phía Lào cam kết ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vai trò quan trọng này. Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ khi Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà của các cơ chế tiểu vùng quan trọng trong năm 2020. Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần có trách nhiệm quyết tâm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, xứng đáng với các bậc lãnh đạo tiền bối và truyền thống hào hùng hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) A.Bô-lơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuyến đi này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hai nước; nêu rõ, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, ngày càng hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, nhất là các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Việt Nam đang có kế hoạch mua rất nhiều thiết bị, sản phẩm của Hoa Kỳ; nỗ lực theo đuổi chính sách thương mại cân bằng với Hoa Kỳ.

Giám đốc A.Bô-lơ trân trọng gửi lời chào của Tổng thống Hoa Kỳ đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nêu rõ, Tổng thống Đ.Trăm đặc biệt đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Ông nhấn mạnh, DFC có trọng trách thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, do đó, Tổng thống Hoa Kỳ luôn chỉ đạo DFC ưu tiên hợp tác với Việt Nam. DFC cũng rất quan tâm khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, mong muốn khu vực Mê Công phát triển hùng cường, thịnh vượng. DFC cam kết đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, y tế, hạ tầng; kể cả đầu tư cấp độ vùng. Năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, do đó DFC mong muốn đầu tư vào phát triển kết nối hạ tầng các nước Mê Công; nỗ lực góp phần để Hoa Kỳ vươn lên đứng vào nhóm đầu các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của DFC; nêu rõ, kinh tế Việt Nam có thể phát triển mạnh và bền vững hơn nữa nếu được đầu tư mạnh vào lĩnh vực quan trọng, nhất là năng lượng, hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết, cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao. Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với DFC để xây dựng chương trình đầu tư tại Việt Nam cũng như các nước Mê Công. Thủ tướng mong DFC thảo luận với các cơ quan Việt Nam về lĩnh vực ưu tiên, nhất là lĩnh vực năng lượng (điện, khí LNG…); ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam; đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long…

* Chiều 8-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp ông A.Bô-lơ, Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và DFC nói riêng; đề nghị DFC tiếp tục mở rộng danh mục các dự án tham gia hỗ trợ tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như: năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, hàng không, tài chính…, làm cầu nối giới thiệu thông tin về cơ hội và tiềm năng đầu tư tại Việt Nam đến các doanh nghiệp và quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ.

Ông A.Bô-lơ bày tỏ cam kết hỗ trợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, qua đó giúp bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Tham dự kỳ họp, có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương của hai nước cùng một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào.

Nguyen Xuan Phuc va Thoong-lun Xi-xu-lit

Tại kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tham dự kỳ họp; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thời gian qua trong mọi lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2019 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội hết sức ấn tượng trong năm 2019, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7%, nhiều chỉ tiêu đề ra đã đạt hoặc vượt kế hoạch. Thủ tướng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới cho quan hệ hai nước trong năm bản lề 2020, khi hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng và cùng chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2021.

Hai bên hài lòng trước các kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2019 trong tất cả các lĩnh vực, theo đó, quan hệ chính trị – đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 12,5%. Một số dự án kết nối giao thông chiến lược đang được tích cực triển khai. Hợp tác giáo dục – đào tạo được đẩy mạnh; số lượng học bổng của Việt Nam dành cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam lên khoảng 17 nghìn người.

Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2020, trong đó tập trung: tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; phối hợp rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tăng ít nhất 10% đến 15%; tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là trong hợp tác giao thông, năng lượng, quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên…; phối hợp xây dựng Chiến lược hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới; các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội, thông tin truyền thông, thể thao, y tế, nội vụ, tư pháp…

Trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Ðông; nhất trí hợp tác quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công… Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Kết luận tại kỳ họp, hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quyết định vừa đạt được.

* Ngay sau kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào; Biên bản Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2020 giữa Bộ Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Hợp đồng mua bán điện đối với các Nhà máy thủy điện Nậm Kông 2, 3 và Nậm Y-mun giữa Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Công ty TNHH Năng lượng Chạ-lơn Sê-kông; Hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy thủy điện Nậm San 3A và Nậm San 3B thuộc cụm Nhà máy thủy điện Nậm Mô giữa Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Tập đoàn Phông-sắp-thạ-vi; Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển nhà máy điện than 2000 MW tỉnh Khăm Muộn (Lào) giữa Công ty TNHH Quản lý đầu tư xây dựng HT và Công ty TNHH Phát triển điện lực và bất động sản Lạn-xạng Lào.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí đánh giá, năm 2019, dưới sự lãnh đạo toàn diện của hai Ðảng, sự điều hành quyết liệt của hai Chính phủ, hai nước đã hợp tác toàn diện và thành công trên tất cả các mặt. Trong đó, thương mại và đầu tư đạt kết quả nổi bật với số dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng; có năm công trình lớn hợp tác giữa hai nước được khánh thành, công trình Nhà Quốc hội Lào cơ bản hoàn thành phần thô và sẽ khánh thành trong năm 2020. Hai bên cũng chia sẻ, thể hiện đồng quan điểm trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế…

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận giữa hai nước; thúc đẩy quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng hiệu quả, nhất là tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước mở rộng hợp tác, kết nối và hỗ trợ nhau cùng phát triển… Hai nước tiếp tục ủng hộ và phối hợp hiệu quả tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít nhấn mạnh, kỳ họp lần này thể hiện phía Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác với Lào để cùng phát triển kinh tế – xã hội hai nước. Ðiều này khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được giữ gìn, vun đắp và phát triển.

* Cùng ngày, ngay sau cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả của Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào do hai Thủ tướng đồng chủ trì, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào nhân dịp tham dự Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/1/2020

Sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu người

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Theo báo cáo, sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người.

Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định trong hơn một thập kỷ qua, xu hướng sinh hai con là phổ biến. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình đạt 73,6 tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong mẹ, trẻ em giảm mạnh, tầm vóc, thể lực người Việt từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, năm 2019, công tác dân số cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: mức sinh giữa các vùng có chênh lệch khá lớn; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; lợi thế dân số vàng chưa được tận dụng… Để khắc phục những bất cập, thách thức này, năm 2020, ngành y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi, hướng dẫn, đôn đốc theo dõi các địa phương, đơn vị thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu

Tiếp theo các hoạt động thuộc chuỗi hội nghị đầu tiên của năm ASEAN 2020, Hội nghị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51) đã được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14-1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hội nghị lần này.

Cac dai bieu tham du hoi nghi cung chup anh luu niem

Với tư cách là Trưởng SEOM của Việt Nam trong ASEAN, Bộ Công thương đã chủ trì điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự hội nghị. Tham dự SEOM 1/51 về phía Việt Nam. Ngoài đại diện của Bộ Công thương còn có đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Phía quốc tế có các Trưởng Quan chức Kinh tế Cao cấp của các thành viên ASEAN; đại diện Ban Thư ký ASEAN và một số cơ quan liên quan khác.

Trên cơ sở chủ đề chung của Năm ASEAN 2020 “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, Việt Nam đã đưa ra ba định hướng ưu tiên thuộc trụ cột Kinh tế ASEAN trong năm 2020, bao gồm: (i) Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, (ii) đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, và (iii) nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Nhằm triển khai Chủ đề và các ưu tiên của năm ASEAN 2020, Việt Nam cũng đã xây dựng 14 sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận, tham vấn và thống nhất với các nước ASEAN tại Hội nghị SEOM 1/51. Những sáng kiến của Việt Nam nhằm bảo đảm năm 2020 và các năm tiếp theo ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quá trình thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN theo đúng thời hạn mà các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã đặt ra, củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu. Các nước ASEAN đã đánh giá cao việc Việt Nam tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến trong năm ASEAN 2020, đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến này trước khi đưa lên cấp Bộ trưởng thảo luận và chính thức thông qua.

Hội nghị SEOM 1/51 cũng đã tập trung thảo luận, xem xét thông qua báo cáo của các Nhóm công tác chuyên ngành trực thuộc SEOM như các nhóm: Hàng hóa, Dịch vụ, Đầu tư, Thuận lợi hóa thương mại, Tiêu chuẩn chất lượng, các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Quy tắc xuất xứ,… Việc thông qua báo cáo ngay đầu năm sẽ tạo điều kiện để các nhóm công tác trong ASEAN bắt tay ngay vào việc thực hiện các sáng kiến, ưu tiên và chương trình hợp tác được xây dựng trong các dự thảo báo cáo.

Đối với các vấn đề nằm trong ưu tiên năm 2020 của ASEAN, SEOM đã tiến hành thảo luận và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hướng tới rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cho phù hợp với tình hình mới, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định ATIGA giữa các nước, cũng như cho một số chỉ đạo cần thiết đối với các nhóm công tác nhằm đẩy nhanh một số nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thêm nữa, một trong những mảng việc quan trọng của Hội nghị SEOM là rà soát và đưa ra định hướng cho hợp tác kinh tế với các nước đối tác. Trong khuôn khổ đó, Hội nghị đã xem xét và đề xuất các ưu tiên trong hợp tác của ASEAN với các đối tác ngoại khối; phương hướng thúc đẩy để đi đến ký kết Hiệp định RCEP theo đúng chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN; việc xin gia nhập của Đông Timo;…

SEOM 1/51 cũng đã thông qua chương trình làm việc của SEOM trong năm 2020; thảo luận và xác định lịch trình, địa điểm dự kiến của các cuộc họp thuộc khuôn khổ trụ cột kinh tế ASEAN trong năm nay. Hội nghị SEOM 1/51 đã đạt được đồng thuận cao giữa tất cả các nước và thông qua Báo cáo các kết quả chính của hội nghị lần này. Báo cáo kết luận này sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp, dự kiến tổ chức vào ngày 11-3 tại thành phố Đà Nẵng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an.

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá: Năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ giao. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhiều vụ việc chậm được giải quyết hoặc giải quyết còn sai sót. Trong hoạt động thanh tra, một số cán bộ không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn xảy ra tình trạng tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bất bình trong dư luận nhân dân; tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao trong năm 2019, các mặt công tác đều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, không để phát sinh điểm nóng. Thanh tra Chính phủ cần giữ vai trò nòng cốt tham mưu cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm thông suốt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/1/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự giao lưu Việt Nam – Nhật Bản

Tối 12-1, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô dự giao lưu Việt Nam – Nhật Bản.

Nguyen Xuan Phuc va Tong thu ky Dang dan chu tu do Nhat Ban

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các tỉnh, thành phố, các tổ chức kinh tế, xã hội, hội hữu nghị, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam và khoảng 1.000 đại biểu của đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại Đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số định hướng lớn để hai bên cùng nhau hợp tác phát huy những tiềm năng to lớn:Thứ nhất, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi Nhật Bản, cường quốc hùng mạnh trên thế giới, là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu, hợp tác lâu dài.

Nhật Bản cũng coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực. Việt Nam là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản nhiệm kỳ 2018 – 2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. “Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác nâng quan hệ lên tầm cao mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chung, nền kinh tế hai nước ở trình độ phát triển khác nhau, mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Người dân Nhật Bản ưa thích hoa quả, hải sản, tôm, cá ngừ… tươi ngon của Việt Nam và ngược lại người dân Việt Nam ưa chuộng hàng điện tử, xe máy, ô-tô chất lượng cao mang thương hiệu Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại của Việt Nam. Những thứ hạng này sẽ sớm được thay đổi và Nhật Bản sẽ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong tương lai gần.

Thứ ba, tiếp nối những giao lưu của người dân từ xa xưa, hai nước cùng chia sẻ những giá trị về văn hóa, tập quán, như cùng dùng đũa, uống trà; người dân Việt Nam và Nhật Bản đều chăm chỉ, cần cù, hiếu học, đề cao các giá trị đạo đức, gia đình, kính trên nhường dưới, cùng yêu thích sắc hồng tươi trong gió xuân của hoa đào… Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 với gần 400 nghìn người. Năm 2019 có hơn 900 nghìn du khách Nhật Bản đến Việt Nam mà Hội An là một điểm đến yêu thích. Đồng thời có hơn 400 nghìn người Việt Nam thăm Nhật Bản.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với những tiêu chuẩn cao, toàn diện để các DN Nhật Bản và Việt Nam hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ năm, tăng cường sự gắn kết giữa Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân hai nước với các hình thức phong phú, dự án hợp tác cụ thể, thực chất như Trường đại học Việt – Nhật. Tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, mà chúng ta có thể lấy cảm hứng từ các sáng kiến về giao lưu hoa sen Ô-ga và lập tủ sách của Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô tặng một số trường học miền trung. “Hợp tác, gắn kết giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới”, Thủ tướng nêu rõ.

Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô cho rằng, mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, giao lưu nhân dân rất sôi nổi. Mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từng có. Giống sen Ô-ga có lịch sử hơn 2.000 năm. Hoa sen cũng là quốc hoa của Việt Nam. Đặc biệt là biểu tượng của hòa bình. Chúng ta phải truyền mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam cho thế hệ mai sau để mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Tại đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Ni-cai Tô-si-hi-rô thực hiện nghi thức trồng sen Ô-ga, chứng kiến lễ tặng sách tiếng Nhật cho một số trường học tại miền trung; chứng kiến lễ trao tặng sen Ô-ga của Nhật Bản và công bố thành lập Văn phòng Đại sứ quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

* Chiều 12-1, tại Hội An, Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô và Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng ông Ni-cai Tô-si-hi-rô cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản thăm Việt Nam; khẳng định Chính phủ và các địa phương Việt Nam rất coi trọng hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước; cho rằng các hoạt động giao lưu, hợp tác phong phú được tổ chức như các hội thảo, diễn đàn về hợp tác kinh tế, lao động, du lịch, hội nghị lãnh đạo địa phương Việt Nam – Nhật Bản…, thể hiện sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài; đánh giá cao những đóng góp quý báu của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Ni-cai Tô-si-hi-rô cùng các nghị sĩ trong Liên minh đối với quan hệ hai nước; mong muốn thúc đẩy giao lưu nghị sĩ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác địa phương nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Ni-cai Tô-si-hi-rô bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2020; cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các địa phương và người dân Quảng Nam, Đà Nẵng dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị; cho rằng việc tổ chức đoàn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 1.000 đại biểu, thành phần đa dạng từ nghị sĩ Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp và người dân Nhật Bản cho thấy sự quan tâm và đồng thuận cao trong nội bộ Nhật Bản từ Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, giới doanh nghiệp và người dân đối với việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp, nhất là cấp cao và giao lưu các địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên hơn; tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, du lịch… Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Ni-cai Tô-si-hi-rô chứng kiến lễ ký và trao đổi 12 văn kiện, bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/1/2020

Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò quốc tế của Việt Nam

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp chủ trì phiên Thảo luận mở của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra trong hai ngày 9 và 10-1, tại Trụ sở LHQ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì buổi ăn trưa làm việc của HĐBA với Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét và có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo LHQ và các nước.

Pham Binh Minh chu tri thao luan

Trong trao đổi, các nhà lãnh đạo LHQ và các nước đều đánh giá cao vị thế quốc tế của Việt Nam, vừa là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và vừa là Chủ tịch ASEAN 2020; cho rằng phiên Thảo luận mở do Việt Nam tổ chức đã thành công ấn tượng với sự tham dự đông đảo các nước thành viên LHQ; đánh giá cao chủ đề thảo luận về Hiến chương LHQ không chỉ phù hợp để mở đầu năm 2020 kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ mà còn mang tính thời sự cao trước những diễn biến phức tạp trong tình hình thế giới, đáp ứng đúng quan tâm lớn của các nước.

Tại buổi làm việc giữa HĐBA và Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, các bên đã trao đổi các nội dung hợp tác giữa HĐBA và Ban Thư ký LHQ; đồng thời thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, việc duy trì kênh trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa HĐBA và Ban Thư ký đã giúp HĐBA thường xuyên cập nhật thông tin một cách kịp thời, toàn diện, cảnh báo sớm, từ đó đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng, ngăn ngừa xung đột bùng phát, giải quyết hòa bình tranh chấp, đóng góp tốt hơn vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

* Trong cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam – LHQ, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, cũng như cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký LHQ cho rằng, Việt Nam có vị thế đặc biệt, là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực ASEAN; khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ cho quá trình phát triển của Việt Nam; đề nghị LHQ và cá nhân Tổng Thư ký tiếp tục quan tâm về tình hình Biển Đông, hỗ trợ thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

* Gặp Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) A.Xtên-nơ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị UNDP tư vấn chiến lược, nhất là trong cơ cấu lại nền kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện SDGs, hỗ trợ sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Công. Ông A.Xtên-nơ cho rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế; khẳng định UNDP sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chính sách cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

* Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Giám đốc chấp hành Cơ quan Phụ nữ LHQ (UN – Women) Ph.Lam-bô Ngờ-cu-ca hoan nghênh những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong công tác bình đẳng giới, nhất là việc tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ; khẳng định UN – Women sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng kỷ niệm 25 năm Chương trình hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới cũng như về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Phó Thủ tướng đề nghị UN – Women tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh trong khuôn khổ LHQ, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ thời gian tới.

* Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa Đ.Mon-ca-đa bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách kép là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và Chủ tịch ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị vào thời gian thích hợp và xem xét khả năng đàm phán Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) nhằm góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ti-mo Le-xtê Đ.Xoa-rét chúc mừng và đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam; cho biết sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Ti-mo Le-xtê. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ti-mo Le-xtê sớm phê duyệt Hiệp định thương mại giữa hai nước để tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao U-crai-na X.Ki-xlít-xi-a, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân U-crai-na và gia quyến các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra tại I-ran ngày 8-1 vừa qua. Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và các cấp, tham khảo chính trị hằng năm giữa hai nước, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại đang trên đà phát triển tích cực.

* Cựu Tổng thống Ai-len, bà M.Rô-bin-xơn, hiện là Chủ tịch Nhóm các cựu lãnh đạo các nước tại LHQ, đánh giá cao những ưu tiên của Việt Nam tại HĐBA, trong đó có các vấn đề như biến đổi khí hậu và an ninh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột…; tìm hiểu ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/1/2020

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 10-1, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị nhận thấy:

 1. Ðối với đồng chí Hoàng Trung Hải

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II), cụ thể là:

– Thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01#, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

– Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên.

– Ðồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Ðảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí đối với Ðảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo.

 1. Ðối với đồng chí Triệu Tài Vinh

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, cụ thể là:

– Chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý; khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Ðảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

– Có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, đồng chí còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định của T.Ư Ðảng.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Năm 2019, hơn 152 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Tại buổi họp báo tổ chức chiều 14-1, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: Năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt 152.530 lao động, đạt 127,1% kế hoạch.

Trong đó, các thị trường truyền thống, như: Nhật Bản là 82.703 lao động; Ðài Loan (Trung Quốc) 54.480 lao động; Hàn Quốc là 7.215 lao động… Riêng với thị trường CHLB Ðức, đến hết năm 2019 đã có hơn 1.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam sang Ðức học tập và làm việc, được phía Ðức đánh giá cao. Như vậy, đã bốn năm liên tiếp Việt Nam vượt mức đưa 120 nghìn người lao động/năm đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục đưa 130 nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/1/2020

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện thành công phẫu thuật tim hở

Sáng 9-1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về kết quả lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch phức tạp từ sự chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Bệnh nhân là anh Y Nhi Ayun, sinh năm 1989, trú tại buôn Puăn A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân nhập viện ngày 19-12-2019 với chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, hở van ba lá trung bình. Đến sáng 27-12, sau nhiều lần kiểm tra khám sàng lọc cho bệnh nhân, hội chẩn chuyên môn, ca phẫu thuật đã được tiến hành với kíp mổ gồm các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Phẫu thuật-hồi sức tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh làm kíp trưởng và được sự hướng dẫn chuyên môn của PGS, TS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và PGS, TS Phạm Thọ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực TP Hồ Chí Minh. Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian hơn năm giờ và thành công ngoài mong đợi. Đến nay, sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Chi phí cho ca phẫu thuật này gần 200 triệu đồng.

Theo Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phẫu thuật tim hở là một phẫu thuật đặc biệt yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chuyên biệt và đào tạo chuyên sâu về con người.

Để thực hiện được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, trước đó bệnh viện đã cử một ê kíp đi đào tạo và đào tạo lại về phẫu thuật, gây mê, chạy máy, dụng cụ, hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang từng bước phát huy tốt vai trò bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy ở hai lĩnh vực: phẫu thuật tim mạch và chấn thương chỉnh hình. Việc triển khai được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cũng như xã hội, vừa giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, đi lại vất vả, tốn kém chi phí, vừa nâng cao uy tín chuyên môn của bệnh viện.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/1/2020

Cứu sống bệnh nhi bốn tuổi bằng ghép tủy tự thân

Bệnh viện T.Ư Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại khu vực miền trung – Tây Nguyên. Đây là đơn vị thứ ba trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật này, sau Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Hồ Chí Minh.

Ngày 9-1, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết: Trung tâm Nhi khoa của bệnh viện này vừa tổ chức ra viện cho bệnh nhi Nguyễn Ánh H. (4 tuổi), trú tại huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị), bị bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Đây là ca ghép tế bào gốc thành công đầu tiên được thực hiện tại khu vực miền trung – Tây Nguyên.

Theo Bệnh viện T.Ư Huế, với căn bệnh này, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao nếu không được điều trị kịp thời và triệt để, bệnh nhân cần phải điều trị hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân để cứu sống.

Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những tiến bộ vượt bậc của nhân loại. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nan y có khả năng chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống. Ghép tủy tự thân là phương pháp thu hoạch tế bào gốc từ chính bản thân bệnh nhân sau khi bệnh ở giai đoạn ổn định. Tế bào gốc có thể lấy từ máu ngoại vi huy động hoặc từ tủy xương, sau đó, được bảo quản đông lạnh ở -196 độ. Bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất liều cao để loại bỏ các tế bào ác tính còn sót lại trong cơ thể, sau đó truyền tế bào gốc đã bảo quản để phục hồi hệ thống tạo máu, giúp rút ngắn giai đoạn suy tủy.

Sau hội chẩn, Trung tâm Nhi Khoa đã phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu, Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện T.Ư Huế, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh, đã tiến hành ca ghép tủy tự thân đầu tiên cho bệnh nhi H. tại Trung tâm Nhi Khoa – Bệnh viện T.Ư Huế. Sau 32 ngày ghép, sức khỏe cháu đã hồi phục trở lại, các xét nghiệm máu của bệnh nhân đã trở về bình thường.

Tại buổi tổ chức ra viện cho bệnh nhi, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đã đến tặng hoa chúc mừng và tặng quà cho bệnh nhi, rất vui mừng với những nỗ lực của tập thể y – bác sĩ Trung tâm Nhi khoa và gửi lời cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh và Quỹ Niikura, Tổ chức ACCL (Nhật Bản) đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa trong bước đầu tiến hành ghép.

Theo GS Phạm Như Hiệp, cho đến nay Bệnh viện T.Ư Huế là đơn vị thứ ba thực hiện thành công kỹ thuật này sau Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh.

Được biết, Bệnh viện T.Ư Huế là một trong ba bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất cả nước, rất nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai: lĩnh vực ghép tạng, ghép tế bào gốc, thụ tinh trong ống nghiệm, mổ nội soi, lĩnh vực về tim mạch: mổ tim hở, chụp mạch và can thiệp tim mạch. Đây cũng là một trong những bệnh viện đi đầu về lĩnh vực ghép tạng trong toàn quốc.

Hiện nay, Bệnh viện đã ghép tim thành công cho sáu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, gần 900 bệnh nhân được ghép thận, gần 100 ca ghép tế bào gốc, ca ghép gan đầu tiên được thực hiện thành công vào tháng 10-2019, nhiều bệnh nhân được ghép giác mạc từ nhiều nguồn hiến tặng khác nhau; cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động ghép giác mạc, ghép tim, ghép thận, ghép tủy-tế bào gốc… được thực hiện thường quy với tỷ lệ thành công 100%;

Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện T.Ư Huế được thành lập vào tháng 8-2019, càng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế phát triển bệnh viện trở thành Trung tâm Ghép tạng chuyên sâu và toàn diện của khu vực miền trung – Tây Nguyên và trong cả nước.

Trong thời gian đến, Bệnh viện T.Ư Huế sẽ tiếp tục triển khai ghép tự thân cho các bệnh nhân và hướng tới ghép tủy đồng loại để tiếp tục cứu sống và mang lại nhiều niềm hy vọng hơn cho các bệnh nhi mắc bệnh ung thư.

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng thế giới

Chiều 9-1, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng vinh dự được trao tặng “Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội đột quỵ thế giới. Đây là đơn vị đầu tiên của khu vực miền trung – Tây Nguyên đạt được chứng nhận danh giá này.

Để được chứng nhận đạt chuẩn nêu trên Trung tâm Đột quỵ phải đạt bảy tiêu chí gồm: Thời gian nhập viện đến khi được điều trị tái thông dưới 60 phút; tỷ lệ điều trị tái thông 5 đến 15%, trong tổng số người bệnh nhập viện; tỷ lệ bệnh nhân được chụp MRI/CT Scanner hơn 85%; tỷ lệ người bệnh đột quỵ nhồi máu não được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh được tầm soát rối loạn chức năng nuốt tại khoa đột quỵ hơn 80% và người bệnh đột quỵ cần được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc phòng hồi sức tích cực trong suốt thời gian nhập viện.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Giống lúa thơm ST25 được công nhận đặc cách

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ký Quyết định số 1539/QĐ-BNN-TT công nhận đặc cách giống lúa thơm ST25 của nhóm tác giả Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo.

Theo quyết định, thời vụ và vùng sinh thái công nhận là các vùng trồng lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt cho vùng lúa tôm và vùng ven biển. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và đơn vị có giống cây trồng được công nhận chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống vào sản xuất theo quy định hiện hành.

Gạo ST25 đã được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới 2019” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines diễn ra vào tháng 11.2019. Hội nghị đã quy tụ hơn 20 công ty kinh doanh gạo quốc tế cùng hơn 100 thương gia xuất, nhập khẩu gạo và 20 nhà khoa học đến từ 5 châu lục.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Sáng 31-12, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk có ba bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tổng hợp, hỗ trợ, kiểm tra giám sát; phục vụ, kỹ thuật.

Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung thực hiện việc công khai, hướng dẫn TTHC; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần khắc phục được các tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị còn nảy sinh những bất cập, hạn chế. Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, hoạt động của bộ phận một cửa ở một số cơ quan còn mang tính hình thức; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Do đó, việc UBND tỉnh Đắk Lắk thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ kiểm soát được một cách toàn diện, bao quát việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Nếu hồ sơ, thủ tục bị giải quyết quá hạn thì các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình với UBND tỉnh. Đây được xem là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng tới nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh, có trụ sở đặt tại số 9 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, được lắp đặt đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác và đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, kỹ năng giao tiếp hành chính nhằm hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 986 TTHC thuộc các lĩnh vực của các sở, ngành: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu công nghiệp; Ban Dân tộc và các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trong năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục đưa vào giải quyết một số TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính với tổng số 1.258 TTHC và bảo đảm đến năm 2021, 100% TTHC được đưa vào giải quyết ở Trung tâm.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, việc xây dựng, triển khai và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đánh dấu bước ngoặt trong công tác cải cách hành chính của tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước và tổ chức, công dân để hướng tới một nền hành chính Nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển toàn diện.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Quảng Bình công bố kết quả thực hiện dự án Dân chấm điểm dịch vụ công

Ngày 30/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score năm 2019 và đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh (2016 – 2019). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện văn phòng Oxfam tại Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. 

Dự án Dân chấm điểm M-Score chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2016 với ba hợp phần chính là: Thực hiện Dân chấm điểm tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; chấm điểm tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới; Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy; thực hiện Dân chấm điểm tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Qua 04 năm triển khai đã có 41.477 lượt người dân được gọi điện, trong đó 28.900 người dân được trực tiếp phỏng vấn, chấm điểm dịch vụ hành chính công và y tế. Qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công từng bước được nâng lên với mức điểm từ 8,7 đến 9,1 điểm.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị khảo sát là Công ty RTA đã công bố cụ thể, chi tiết kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ tại các Bệnh viện, Trung tâm Hành chính công tỉnh trong năm 2019 và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Dự án từ 2016 – 2019. Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án; đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện việc khảo sát đạt kết quả tốt hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của Dự án.

Việc triển khai Dự án Dân chấm điểm M-Score đã góp phần đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính một cách khách quan, thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính; UBND các cấp, cơ quan chức năng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng dịch vụ của cơ quan, đơn vị mình.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Trao Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2019

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học năm 2019 và kết nạp hội viên mới. Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm nay được trao cho tám tác phẩm.

Tập ký sự Trụ lại của tác giả Hồ Duy Lệ giành giải đặc biệt.

Tập truyện ngắn Quán thủy thần của tác giả Nguyễn Hải Yến đoạt giải văn xuôi.

Hai giải thơ được trao cho hai tập thơ Bay trong mơ của tác giả Trần Quang Ðạo và Nguồn của tác giả Trần Quang Quý.

Ba giải lý luận phê bình được trao cho các tác phẩm: Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học của tác giả Phan Trọng Thưởng; Những sinh thể văn chương Việt của tác giả Lý Hoài Thu; Tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề lý luận và thực tiễn của tác giả Trần Ðăng Suyền.

Giải văn học dịch được trao cho tập thơ dịch Kiếm Hồ hoài cổ tập 2, thơ chữ Hán danh nho Việt Nam (do Nguyễn Hữu Thăng dịch).

Năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 59 hội viên mới thuộc các chuyên ngành: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ chín

Ngày 13-1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước. Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống… Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế mà sân khấu Việt Nam cần khắc phục, như: các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm; một số tác giả còn chạy theo đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp; công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn; nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác; nhân lực của ngành sân khấu, nhất là lực lượng tinh hoa thưa dần; vắng bóng các tác phẩm lớn gây tác động mạnh trong xã hội…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Hội phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui sáng tạo, cống hiến; từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu. Hội cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế; chú ý đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ. Hội cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý trong lĩnh vực sân khấu để đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho nghệ sĩ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm phản ánh chân thực lịch sử đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân. Hội đã tổ chức 13 trại sáng tác kịch bản với 163 lượt tác giả cả nước tham gia; bốn đợt đi thực tế sáng tác cho các tác giả, đạo diễn về biển đảo; 13 hội thảo về lý luận, phê bình sân khấu; tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 20 liên hoan ở đủ các loại hình nghệ thuật sân khấu… Nhiệm kỳ tới, Hội quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: huy động sáng tác, tổ chức dàn dựng, phổ biến tác phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, tập huấn văn nghệ sĩ; đẩy mạnh công tác lý luận phê bình sân khấu; xây dựng các đề án phát triển nghệ thuật sân khấu, phấn đấu xây dựng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên. NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội. Hai Phó Chủ tịch Hội là NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Công bố Bộ công cụ về giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao và Bộ Công an tổ chức công bố Bộ công cụ dành cho lực lượng cảnh sát, cán bộ ngành KSND về giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Bộ công cụ này được ba đơn vị nêu trên phối hợp xây dựng, bao gồm các tài liệu: Lực lượng cảnh sát với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay Cảnh sát giải quyết vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay Kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Các tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, tố giác, tin báo điều tra, truy tố các vụ việc, vụ án xâm hại tình dục trẻ em; kinh nghiệm, mô hình tốt của các cơ quan tư pháp các nước trong khu vực và thế giới. Đây là những công cụ mang tính thực tiễn nhằm giúp lực lượng cảnh sát và cán bộ ngành KSND phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và kiểm sát hiệu quả các vụ xâm hại tình dục trẻ em, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các em…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc cải tạo hồ Hoàn Kiếm

Ngày 2-1, tại Trung tâm Văn hóa hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) UBND quận Hoàn Kiếm đã khai mạc trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến cộng đồng lần thứ ba về Dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, từ năm 2010, quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, không gian kiến trúc hồ Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Arep Ville (Pháp), Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC (Nhật Bản)… nghiên cứu dự án đầu tư “Xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm” nhằm cải tạo đồng bộ hoàn chỉnh không gian công cộng, công viên hồ Hoàn Kiếm bảo đảm tính tổng thể toàn diện không gian kiến trúc và hạ tầng khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Do tính chất quan trọng của hồ Hoàn Kiếm nên đây là lần thứ ba quận Hoàn Kiếm tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng để chỉnh sửa cho phù hợp trước khi thi công.

Theo phương án thiết kế, các hạng mục như: Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trang trí hệ thống chiếu sáng trang trí tại đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, đền vua Lê; hệ thống đèn led chung quanh hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa… sẽ được chỉnh trang, nâng cấp.

Đối với bờ kè quanh hồ Hoàn Kiếm, gần đây một số đoạn bị sạt lở, dự kiến dự án sẽ làm thí điểm một đoạn trước Tết Nguyên đán. Sau Tết Nguyên đán sẽ triển khai đồng bộ. Thời gian thi công triển khai trong 60 ngày. Điểm đặc biệt của đoạn bờ kè là khối bê- tông lớn, đúc rỗng. Chất liệu bằng bê tông cốt sợi, không có i-ôn, không ăn mòn, có thể trường tồn trong môi trường.

Triễn lãm được trưng bày và lấy ý kiến nhân dân diễn ra từ nay đến 8-1.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/1/2020

Chiêm ngưỡng thư pháp của các vị vua thời nhà Nguyễn

Ðúng vào Ngày Lưu trữ Việt Nam (3-1), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã khai mạc Triển lãm “Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn” tại Tòa nhà Triển lãm (số 5 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội). Triển lãm mang đến những góc nhìn mới về một loại hình văn bản hành chính nhưng tựa những tác phẩm nghệ thuật của các vị vua nhà Nguyễn xưa.Thu phap vua nha nguyen

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 phiên bản châu phê được lựa chọn từ 85 nghìn Châu bản triều Nguyễn. Ðây là nguồn sử liệu quý giá và hiếm hoi còn lưu giữ được bút tích trực tiếp của mười vị Hoàng đế triều Nguyễn về mọi vấn đề của đất nước. Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Nguyễn Thu Hoài cho biết: Mặc dù không chủ tâm thể hiện chữ viết theo lối thư pháp nhưng châu phê của các Hoàng đế nhà Nguyễn trên châu bản đã phần nào thể hiện kỹ thuật vận bút điêu luyện, đạt đến trình độ thẩm mỹ cao. Những nét bút son còn lưu lại đã tạo nên sự độc đáo hiếm có của một loại hình văn bản hành chính đẹp như những tác phẩm nghệ thuật.

Ðến với triển lãm, người xem dễ dàng nhận ra sự khác nhau thú vị trong phong cách thể hiện bút phê của từng vị vua. Các Hoàng đế nhà Nguyễn phê duyệt trực tiếp trên châu bản bằng mực son với nhiều hình thức phong phú như: châu phê, châu điểm, châu khuyên, châu mạt, châu sổ, châu cải. Không đơn thuần chỉ thể hiện tính thẩm mỹ, những bút phê này còn cho thấy vai trò quyền lực của những người đứng đầu đất nước triều Nguyễn với những quan điểm khác nhau về cách trị quốc, an dân. Chẳng hạn, Hoàng đế Gia Long (năm trị vì 1802 -1820) phê duyệt trên châu bản không nhiều, chủ yếu là những văn bản có nội dung kê khai dân số của trường duyệt tuyển địa phương. Ðiều này cho thấy ông quan tâm rất nhiều đến vấn đề quân sự quốc phòng. Ðến thời Hoàng đế Minh Mệnh (năm trị vì 1820 – 1840), những phê duyệt trên châu bản lại tập trung thể hiện các cải cách ở nhiều lĩnh vực như: Hành chính, giáo dục, đào tạo, tuyển chọn nhân tài, văn hóa dân tộc, chống tham nhũng, hoàn thiện luật pháp và đề cao pháp trị, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Lời phê của nhà vua trên những bản tấu của địa phương báo cáo tình hình thu hoạch mùa màng đã cho thấy sự quan tâm của ông đối với nền nông nghiệp nước nhà cũng như đời sống người dân lao động.

Nếu bút tích của vua Minh Mệnh toát lên phong thái mực thước, chân phương thì ở bút phê của vua Thiệu Trị (năm trị vì 1841 – 1847) – một vị hoàng đế yêu thơ ca, tính cách hiền hòa lại thể hiện phong thái nhẹ nhàng, dung dị. Ông mong muốn và cố gắng giữ gìn những thành quả đã đạt được, nối tiếp và hoàn thiện những công việc còn dang dở. Trong khi đó, Hoàng đế Tự Ðức (năm trị vì 1848 – 1883), vị vua tại vị lâu nhất trong số các vị vua triều Nguyễn là người rất yêu thích thơ văn, vì vậy trên nhiều văn bản, lời phê của nhà vua còn dài hơn tấu trình của quan. Qua nội dung lời phê của Hoàng đế Tự Ðức có thể thấy rõ bối cảnh lịch sử, kinh tế – xã hội, chính trị, ngoại giao của Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19. Ðây là thời kỳ đánh dấu sự suy yếu của nhà Nguyễn. Tới thời vua Duy Tân (năm trị vì 1907 – 1916), qua nội dung châu phê trên châu bản, có thể thấy rõ quyền lực của nhà vua đối với các lĩnh vực trong xã hội bị hạn chế. Ông chỉ phê duyệt những bản tấu về điều phái quan lại, công việc trong hoàng tộc. Tuy vậy, bút phê của ông trên những bản tấu về việc in sách Thực lục và việc thi cử là minh chứng khẳng định mối quan tâm của vị hoàng đế nhỏ tuổi tới việc biên soạn chính sử và nền giáo dục nước nhà.

Triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng và những người đam mê hội họa thư pháp cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu thêm về cách trị vì đất nước cũng như tài hoa thư pháp của các vị vua triều Nguyễn, mà còn thêm hiểu và trân trọng những giá trị quý báu của khối Châu bản triều Nguyễn. Ðúng như nhận định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại buổi khai mạc triển lãm: Mặc dù không phải lần đầu Châu bản triều Nguyễn được đưa ra triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên chữ viết của các vị vua được khai thác dưới góc độ thư pháp. Ðiều này thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của những cán bộ lưu trữ để biến những tài liệu khô cứng ngày càng trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi hơn với công chúng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/1/2020

Thêm bảy di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với bảy di tích quốc gia.

Gồm: Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Di tích lịch sử Ðịa điểm Chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Non Nước, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðình Ðại Phùng, huyện Ðan Phượng, TP Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền – Chùa – Ðình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 4/1/2020

Lễ hội Tết Việt 2020

Tối 3-1, tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt lần đầu tiên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Tet Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020”, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như Xem Tết, Lễ Tết, Chơi Tết, Chợ Tết và Ăn Tết, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc cùng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 giới thiệu những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam đến với mọi tầng lớp dân tộc, các du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ qua nhiều hoạt động tái hiện lễ tết đa màu sắc như triển lãm, sân khấu hóa các câu chuyện huyền thoại, thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp ba miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-1 và mở cửa tự do từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày để phục vụ các du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Lễ hội Tết Việt năm nay chú trọng đem đến cho các gia đình, đặc biệt các em thiếu nhi và thế hệ thanh niên trẻ những cơ hội trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, hiểu thêm ý nghĩa của ngày Tết dân tộc, những câu chuyện ý nghĩa về lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa, câu chuyện Lang Liêu với sự tích bánh chưng bánh dầy, câu chuyện thú vị của cây Nêu ngày Tết…

Ngoài ra, đến với Lễ hội Tết Việt 2020, du khách còn thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như múa lân, múa võ, ảo thuật, biểu diễn nhạc cụ truyền thống… Ban tổ chức mong muốn, Lễ hội Tết Việt sẽ trở thành lễ hội đầy tính nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/1/2020

Đối thoại về bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục

Ngày 3-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với GS,TSKH Hồ Ngọc Đại và PGS,TS Nguyễn Kế Hào (Trung tâm Công nghệ Giáo dục) về các nội dung liên quan đến thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đại diện tác giả bộ sách: “Cần chú trọng đánh giá qua thực tiễn”

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài khẳng định: Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẩm định SGK, việc thành lập hội đồng thẩm định quốc gia, quá trình thẩm định sách giáo khoa đã diễn ra đúng quy định. Thành viên hội đồng thẩm định có 15 ngày nghiên cứu SGK độc lập, sau đó có các buổi làm việc chung và nghe đối thoại của tác giả SGK đăng ký thẩm định. Cuối cùng, các thành viên tiếp tục làm việc độc lập và tiến hành bỏ phiếu. Hội đồng gặp gỡ thông báo cho tác giả SGK ý kiến đánh giá của hội đồng. Như vậy trong quá trình thẩm định đã có hai lần tác giả gặp, nghe ý kiến, đối thoại với hội đồng thẩm định. Trong đợt thẩm định đầu tiên, có 49 bản thảo SGK đăng ký. Trong đó có 38 bản thảo được hội đồng đánh giá đạt, 11 bản thảo không đạt ở cả vòng 1 và 2. Những SGK đạt lại tiếp tục được rà soát, tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trong 11 SGK hội đồng đánh giá không đạt có những cuốn được tác giả sửa chữa có nhu cầu thẩm định lại, có SGK bảo lưu quan điểm nên không gửi thẩm định lại.

Đối với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đối thoại về Chương trình thực nghiệm, ông Thái Văn Tài cho biết: Năm 2017, Bộ GD-ĐT đã thành lập hội đồng thẩm định chương trình Thực nghiệm theo hai vòng. Hội đồng gồm 13 thành viên do Viện Khoa học Giáo dục thành lập. Hội đồng đã trình Bộ trưởng kết quả đánh giá vòng 1 chương trình Thực nghiệm phù hợp với chương trình hiện hành và cho phép thực hiện một năm trước khi chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai. Ở vòng 2 hội đồng cũng khẳng định có một số ý kiến góp ý từ vòng 1 đã được tác giả sửa chữa, nhưng còn một số nội dung chưa sửa chữa.

Theo PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào, hiện nay, cả nước có 48 tỉnh, thành với hơn 900 nghìn học sinh đang học sách Công nghệ Giáo dục. Việc dạy học cho học sinh tiểu học cần mềm dẻo, linh hoạt. Vì thế không nên loại một bộ sách đã được thực tế kiểm nghiệm và đạt hiệu quả tốt. PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào đề nghị Bộ GD-ĐT dựa trên kết luận của các hội đồng thẩm định nhưng làm việc theo tinh thần mới, cởi mở hơn. Vẫn theo đánh giá của Thông tư 33, nhưng các chỉ báo được vận dụng linh hoạt hơn để giữ bản sắc riêng cho mỗi bộ sách. Cần chú trọng đánh giá qua thực tiễn bởi đây mới là thước đo đáng tin cậy, không thể thiếu trong đánh giá sách, đánh giá hoạt động dạy học ở tiểu học. Đồng thời, đề xuất Bộ GD-ĐT nên coi việc thẩm định SGK chỉ là một bước, tiếp theo cần đưa các SGK đã qua thẩm định dạy thử nghiệm một một thời gian.

Hội đồng thẩm định: “Đã vào sân chơi thì phải cùng chơi theo một luật”

Nêu quan điểm về việc thẩm định sách, Chủ tịch hội đồng thẩm định môn Toán, PGS Trần Kiều cho biết: Không phải mọi kết luận của hội đồng thẩm định đều được tất cả các chủ biên tán thành, nhưng đó là các ý kiến xác đáng, có ích cho từng bộ sách. Hội đồng thẩm định đã rất linh hoạt, rộng rãi trong việc vận dụng các tiêu chí mà Bộ quy định. PGS Trần Kiều khẳng định: Hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, không chịu bất cứ sức ép nào. Các kết luận của hội đồng thẩm định đủ độ tin cậy cần thiết. Bao giờ có một chương trình mới, sẽ có những SGK mới tương ứng, phù hợp với chương trình. Có những cuốn SGK rất hay nhưng khi chuyển sang chương trình mới sẽ mất hiệu lực. Không thể lấy việc có nhiều học sinh đang học thì phải được tiếp tục. Đã vào sân chơi thì phải cùng chơi theo một luật, nếu vì bộ sách của GS,TSKH Hồ Ngọc Đại đặc biệt mà phải thẩm định đặc biệt thì có thể các nhóm tác giả SGK khác sẽ phản ứng.

Liên quan đến sách Giáo dục công nghệ, Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam PGS,TS Lê Anh Vinh cho rằng: Điểm mạnh của sách Giáo dục công nghệ là tập huấn giáo viên rất kỹ, cách thiết kế tổ chức dạy học làm giúp cho việc dạy học tích cực, chủ động hơn. Tuy nhiên, nếu GS Hồ Ngọc Đại có điều chỉnh để trẻ tiếp cận trực quan và rõ ràng hơn thì sẽ nhiều học sinh tiếp cận.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Các nhân sự tham gia hội đồng thẩm định đều là những người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, minh bạch, không có áp lực. Tinh thần là để cho xã hội có bộ sách tốt nhất cho học sinh. Khi quán triệt với các thành viên của Hội đồng thẩm định, về phía Bộ GD-ĐT đã thống nhất với Chủ tịch, thành viên hội đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất bởi chúng ta thực hiện chủ trương xã hội hoá SGK.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD-ĐT đã làm theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong quy định thẩm định SGK, hồ sơ gửi lên đã phải có thực nghiệm. Việc thẩm định nhằm mục đích công bố cho xã hội những cuốn sách phù hợp để sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước kiến nghị của PGS Nguyễn Kế Hào về việc đánh giá bộ sách Công nghệ Giáo dục theo một cách thức khác, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Để tạo ra sự công bằng giữa các bộ sách, cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy, đề xuất của PGS Nguyễn Kế Hào rất khó thực hiện. Chương trình đổi mới sách giáo khoa thay đổi từ mục tiêu thì nội dung phải thay đổi. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn GS,TSKH Hồ Ngọc Đại cùng các cộng sự nghiên cứu, điều chỉnh cuốn SGK phù hợp với chương trình mới, bảo đảm yêu cầu.

Qua cuộc đối thoại, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng ghi nhận, tổng hợp ý kiến của GS,TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS,TSKH Nguyễn Kế Hào để báo cáo Chính phủ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/1/2020

Hà Nội đón 81 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2020

Ngày 2-1, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-1-2020), Thủ đô Hà Nội đón hơn 81 nghìn lượt khách, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 18.357 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch trong nước đạt gần 63 nghìn lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 163 tỷ đồng.

Mặc dù dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2020 diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên tại các khu, điểm tham quan trên địa bàn thành phố vẫn thu hút đông khách tham quan, du lịch, nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm – đền Ngọc Sơn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Đồng thời, việc thành phố Hà Nội tổ chức nhiều lễ hội đón năm mới, các chương trình như: “Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020” (tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam); chương trình “ Happy New Year” (Công viên Hồ Tây)… cũng là những nhân tố hút khách. Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong Tết Dương lịch chủ yếu tập trung vào các thị trường trọng điểm của Hà Nội là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Đức, Australia…

Hiện tại, ngành du lịch Thủ đô đang chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là dịp nhiều khách quốc tế đến Hà Nội và Việt Nam để trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống nên thường có sự tăng trưởng đột biến. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, trong chín ngày nghỉ lễ, du lịch Hà Nội đã đón 514 nghìn lượt khách.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Khai trương tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng – Huế

Sáng 1-1, tại TP Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng-Huế. Đây là nỗ lực lớn của ngành GTVT hai địa phương này trong việc xây dựng kế hoạch, kêu gọi xã hội hóa trong việc triển khai tuyến xe buýt liền kề phục vụ người dân, du khách.

Việc thực hiện và đưa vào khai trương tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng-Huế được căn cứ trên Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 10-10-2019 của UBND TP Đà Nẵng và Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 29-10-2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về phê duyệt Phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại, xe buýt được đề xuất là dòng xe K29, đời xe tối thiểu từ 2015 trở lên, có logo nhận diện xe là HueBus và Danabus.

Xe buýt ngoài bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn được lắp đặt camera trên xe và thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn. Riêng tại Thừa Thiên – Huế, dữ liệu từ camera trên xe và thiết bị giám sát hành trình sẽ được truyền về Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh và Trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Tuyến xe buýt có thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Tần suất của tuyến là 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Giá vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là 70 nghìn đồng/lượt. Hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng chặng theo quy định của cơ quan quản lý.

Theo ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, việc chuyển đổi tuyến cố định Đà Nẵng-Huế và ngược lại thành tuyến buýt liền kề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa hai địa phương, hạn chế các loại xe kinh doanh bất hợp pháp; góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đổi mới chất lượng phương tiện, thay đổi phong cách phục vụ văn minh lịch sự, dừng đỗ đúng các điểm quy định, lái xe an toàn. Bên cạnh đó, tuyến xe buýt cũng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải giữa hai địa phương, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp.

Được biết, kinh phí đầu tư xe buýt thực hiện xã hội hóa 100% với tổng số 81 xe, trong đó, TP Đà Nẵng 38 xe và Tỉnh Thừa Thiên-Huế 41 xe.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/1/2020

Tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm đã ổn định

Ngày 14-1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an thông báo tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức, TP Hà Nội và quá trình truy bắt tội phạm, anh dũng hy sinh của ba chiến sĩ công an.

Theo đó, đầu tháng 12-2019, nhóm đối tượng trong “Tổ đồng thuận” do Lê Ðình Kình và Lê Ðình Công cầm đầu, chủ mưu đã tập trung, xô xát, chửi bới, đe dọa lãnh đạo và cán bộ UBND xã Ðồng Tâm; đe dọa, chửi bới những đại biểu ủng hộ việc làm của chính quyền các cấp tại Hội nghị đối thoại của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội với nhân dân xã Ðồng Tâm. Nhóm đối tượng do Lê Ðình Kình cầm đầu tiếp tục chuẩn bị nhiều vỏ chai bia để làm bom xăng, mua lựu đạn, 30 đến 50 dao đâm, vôi bột… phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, bộc lộ sẽ có những hành động cực đoan, như bắt giữ cán bộ, gây cháy, nổ trụ sở UBND xã, nhà cán bộ… để gây áp lực, đòi hỏi yêu sách và thu hút sự chú ý, theo dõi của cộng đồng trong nước và quốc tế.

Từ ngày 31-12-2019, sau khi Quân chủng Phòng không – Không quân thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại xã Ðồng Tâm rất phức tạp. Các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” tiến hành hoạt động phản đối, tụ tập đông người kéo đến trụ sở UBND xã, nhà riêng của một số người dân liên quan để chửi bới, ném pháo nổ; ngăn cản xe của các đơn vị quân đội chở, tập kết phương tiện, vật liệu xây dựng tại khu vực sân bay Miếu Môn, dựng lều bạt, cắt cử người “cảnh giới” tại cổng ra, vào Trung tâm huấn luyện Miếu Môn; tiếp tục bộc lộ sự manh động, nếu các lực lượng chức năng triển khai xây dựng tường rào đến khu vực đất Ðồng Tâm…

Trước tình hình nêu trên, để bảo đảm ANTT phục vụ thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, Bộ Công an chỉ đạo một số đơn vị của Bộ hỗ trợ Công an TP Hà Nội triển khai phương án bảo đảm ANTT đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Lực lượng công an đã bố trí lập chốt, tổ công tác để bảo vệ các mục tiêu như trường học, cây xăng, trụ sở UBND xã Ðồng Tâm và các địa điểm các đối tượng đe dọa tiến công để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi manh động, quá khích…

Ngày 9-1-2020, khi lực lượng công an đến cổng làng Hoành, xã Ðồng Tâm, triển khai theo kế hoạch, các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” lập tức sử dụng lựu đạn, bom xăng, pháo sáng, dao phóng… tiến công quyết liệt lực lượng công an. Tổ công tác đã dùng loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí, không được tiến công lực lượng làm nhiệm vụ nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, ném ba quả lựu đạn vào tổ công tác và rút về nhà Lê Ðình Kình, Lê Ðình Chức, Lê Ðình Hợi. Tổ công tác đã truy đuổi, triển khai bắt giữ; các đối tượng tiếp tục sử dụng bom xăng, gạch đá, tuýp sắt có gắn lưỡi dao đâm tiến công tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương, rơi xuống hố giữa nhà Lê Ðình Hợi và Lê Ðình Chức. Các đối tượng đã ném bom xăng, đổ xăng xuống hố, phóng hỏa, khiến ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Ðến nay, các đối tượng gây rối ANTT bị bắt giữ, Quân chủng Phòng không – Không quân đã xây dựng xong toàn bộ tường rào sân bay Miếu Môn. Tình hình ANTT và đời sống người dân Ðồng Tâm ổn định, trở lại bình thường. Người dân đồng tình, ủng hộ lực lượng chức năng; đồng thời lên án những hành vi, hành động của “Tổ đồng thuận”…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Thông báo về lễ tang ba cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm

Bộ Công an vừa thông báo: Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, SN 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, SN 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tổ chức lễ tang: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16-1-2020 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi). Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ di quan, đưa thi hài ba liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội. Sau khi điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng theo yêu cầu của gia đình.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Khởi tố các đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9-1.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 20 bị can về hành vi Giết người; gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân và Lê Đình Chức.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ, gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim để điều tra về hành vi Giết người.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/1/2020

Tuyên án hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đồng phạm

Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là 17 năm tù trong khi tổng hợp hình phạt chung các bản án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 30 năm tù.

Sau gần hai tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 13-1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 21 bị cáo trong vụ án hai bị cáo nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng phạm về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Trong đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo Trần Văn Minh là 17 năm tù.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bị Hội đồng xét xử tuyên phạt chín năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; ba năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là 12 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Bắc Nam 79) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; tám năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Vũ là 25 năm tù.

Trước đó, ngày 31-10-2018, bị cáo Vũ bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.”

Ngày 20-12-2018, Vũ bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 17 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Ngày 7-6-2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 13-6-2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do vậy, tổng hợp hình phạt chung các bản án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 30 năm tù.

Hai bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên phạt về cả hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 5 năm tù, Phan Xuân Ít (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 6 năm tù.

Bảy bị cáo bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Nguyễn Thanh Sang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) cùng bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng) và Lê Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù; Trần Phi (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng) 2 năm tù.

Sáu bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên phạt về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với các mức án như sau: Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) 3 năm tù, Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) 30 tháng tù; ba bị cáo gồm Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Viết Vĩnh (nguyên chuyên viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng) cùng bị phạt hai năm tù; Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng) 18 tháng tù.

Hội đồng xét xử quyết định miễn trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ba bị cáo: Nguyễn Văn Cán (nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 79). Đồng thời tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương cùng lĩnh ba năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bản án sơ thẩm nêu rõ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, bị cáo Trần Văn Minh (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 – 2011) và bị cáo Văn Hữu Chiến (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014) là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, các bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai như: đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản và các Dự án đầu tư xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Minh đã ký ban hành các văn bản về một số chủ trương khai thác quỹ đất và bán nhà công sản quy định cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, từ những quy định này tạo điều kiện cho bị can Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản tại những vị trí thuận lợi, có giá trị sinh lợi cao tại thành phố Đà Nẵng không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong vụ án này, tại 6/7 dự án bất động sản, bị cáo Trần Văn Minh đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để giúp Phan Văn Anh Vũ được nhận quyền sử dụng đất các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không sát với giá thị trường tại thời điểm đó, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở trái với quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra với số tiền hơn 19.625 tỷ đồng.

Tại 18 nhà, đất công sản, mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng do bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành trái pháp luật để bàn bạc, thỏa thuận với Giám đốc một số Công ty (là các đơn vị được mua chỉ định) đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi.

Sau đó, trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho bị can Phan Văn Anh Vũ với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà và được Trần Văn Minh cùng các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được mua 15/18 nhà, đất công sản trái pháp luật.

Hành vi này của bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước tại 18 nhà, đất công sản nêu trên tại thời điểm khởi tố điều tra là hơn 2.100 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này, hai bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến giữ vai trò chính, các bị cáo khác là đồng phạm. Trong đó, bị cáo Minh là người ra chủ trương trái pháp luật, trực tiếp quyết định chuyển nhượng đất dự án, nhà, đất công sản trái pháp luật, giảm 10% tiền sử dụng đất, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật… tạo điều kiện cho các công ty của Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản.

Quá trình xét xử, bị cáo Trần Văn Minh chưa nhận thức ra sai phạm, nên cần áp dụng mức hình phạt cao. Bị cáo Văn Hữu Chiến đồng phạm với bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký, ban hành các quyết định trái pháp luật, bị cáo Minh đã chỉ đạo các bị cáo dưới quyền và bản thân bị cáo cũng trực tiếp thực hiện các quyết định trái pháp luật này.

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo Vũ có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Vũ đã lợi dụng vai trò của công ty bình phong để thực hiện ý đồ cá nhân, mua nhà, đất công sản với giá ưu đãi.

Hành vi của bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã trục lợi tại bốn dự án gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 18.278 tỷ đồng. Đối với nhà, đất công sản, Phan Văn Anh Vũ đã trục lợi trực tiếp tại 15/22 nhà, đất công sản, gây thiệt hại tại cho Nhà nước tại thời điểm khởi tố điều tra là 1.775 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ giữ vai trò đặc biệt, gây mất đoàn kết trong bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng, là nguyên nhân đưa các cán bộ thành phố Đà Nẵng vào vòng lao lý. Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, nên cần phải bị xử phạt với mức án cao, nghiêm khắc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/1/2020

Thông cáo báo chí kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 3 đến 8-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban cán sự đảng (BCSĐ) và đồng chí Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BCSĐ và đồng chí Bí thư BCSĐ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước; Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

 1. Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

– Ban Thường vụ Thành ủy và BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

– Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của BCSĐ UBND thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, của BCSĐ UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 41 của UBKT Trung ương

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên,

– UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam; Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Cảnh cáo đối với các đồng chí Văn Trọng Lý, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Tài, nguyên Hàm Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ; Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ. Khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Thúc Kháng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.

– UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005 – 2010, 2010 – 2015.

 1. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bằng hình thức Khiển trách do có người thân vi phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

NDĐT

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/1/2020

Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sai phạm đất đai tại Đà Nẵng

Sáng 7-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng và đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai chuyển sang phần tranh luận. Ðại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án đối với nguyên Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Trần Văn Minh là 17 đến 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8 đến 9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Trần Văn Minh là từ 25 đến 27 năm tù.

Mức án đề nghị đối với nguyên Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Văn Hữu Chiến là 13 đến 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 5 đến 6 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là từ 18 đến 20 năm tù. Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 17 đến 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8 đến 9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là từ 25 đến 27 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị từ 2 năm đến 16 năm tù đối với các tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bản luận tội của Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến là những người đứng đầu, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố Ðà Nẵng, được Ðảng, Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và bộ máy hành chính của TP Ðà Nẵng; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn TP Ðà Nẵng. Tuy nhiên, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục để làm quy trình bán nhà công sản, giao đất trái pháp luật. Các hành vi này được thực hiện nhiều lần, liên tục, diễn ra trong thời gian dài đã thể hiện có sự câu kết giữa các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo của UBND thành phố Ðà Nẵng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ để từ đó bị cáo này thâu tóm nhiều nhà, đất công sản, dự án đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố hoặc có giá trị sinh lời cao tại TP Ðà Nẵng nhưng không qua đấu giá, mua rẻ hơn nhiều lần so với giá trị thực của tài sản, gây nên hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước số tiền hơn 22.000 tỷ đồng.

 • Trang 7 báo Nhân Dân ngày 2/1/2020

Thanh Hóa kỷ luật hai cán bộ đánh bài ăn tiền tại trụ sở xã

 Ngày 1-1, lãnh đạo Huyện ủy Triệu Sơn cho biết: Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, căn cứ tự kiểm điểm, nhận khuyết điểm, sai phạm của các cá nhân liên quan, xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra và Hội đồng kỷ luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với Bí thư Đảng ủy xã và Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh và tin tố giác của quần chúng nhân dân, báo chí về việc Bí thư Đảng ủy xã và Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hành vi đánh bài ăn tiền tại công sở xã, các cơ quan chức năng ở huyện Triệu Sơn đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đề xuất của các cơ quan tham mưu, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành và ông Nguyễn Đình Pho, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn giao Hội đồng nhân dân huyện hướng dẫn Hội đồng nhân dân xã Hợp Thành tiến hành các bước theo quy định để bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hợp Thành đối với ông Lê Đình Sơn; giao UBND huyện Triệu Sơn tiến hành các thủ tục, ra quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Pho. Nguyên nhân là do các cán bộ nêu trên đã có hành vi đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã Hợp Thành.

Tháng Một 11, 2020

Chúc mừng năm mới Canh Tý

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 6:16 sáng

chuc mung nam moi CANH TY 2020.jpg

Dở dang đề án công nhận áo dài là lễ phục

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:17 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

DỞ DANG ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN ÁO DÀI LÀ LỄ PHỤC

(Tin đăng trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2019)

Năm 2013 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm xây dựng đề án lễ phục Việt Nam để tìm kiếm bộ lễ phục nhà nước, sử dụng chung vào những dịp lễ trọng của quốc gia.

Trinh dien ao dai tai le hoi ao dai.png

Nhân câu chuyện “Phải công nhận áo dài là quốc phục” mà Tuổi Trẻ vừa đặt ra ngày 22-11, ông Vi Kiến Thành – cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm – chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ thông tin về đề án lễ phục Việt Nam mà cục này từng đảm nhiệm xây dựng nhưng đã phải bỏ dở.

Ông Thành cho biết năm 2013 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm xây dựng đề án lễ phục Việt Nam để tìm kiếm bộ lễ phục nhà nước, sử dụng chung vào những dịp lễ trọng của quốc gia.

Dự án này đã được làm rất công phu, với ba hội thảo được tổ chức ở ba miền đất nước nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà văn hóa để thống nhất tiêu chí chọn lễ phục nhà nước, định hướng các nhà thiết kế trong việc thiết kế lễ phục, tổ chức cuộc thi thiết kế bộ lễ phục và đã mời hơn chục nhà thiết kế cả nước tham gia.

Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Trong khi mẫu lễ phục nữ được các nhà thiết kế chọn là áo dài, nhận được sự đồng thuận rất cao từ người dân đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà văn hóa thì riêng bộ lễ phục cho nam giới, các nhà thiết kế đưa ra nhiều phương án khác nhau, từ áo dài khăn đóng, đến mẫu áo Tôn Trung Sơn cải tiến, bộ complê cải tiến…

Các mẫu này đều không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên hội đồng tuyển chọn mẫu lễ phục cho tới người dân.

Vì vậy, khi trình lên Chính phủ vào năm 2014, đề án này đã phải dừng lại bởi chưa tìm được bộ lễ phục cho nam giới và một số lý do khác. Vì vậy tới nay, mặc dù áo dài nhận được sự đồng thuận rất lớn của xã hội nhưng vẫn chưa có văn bản cụ thể nào công nhận áo dài nữ là lễ phục.

Dưới góc độ của người làm chuyên môn, ông Vi Kiến Thành cho rằng rất nên xúc tiến để áo dài trở thành lễ phục cho nữ giới ở Việt Nam.

Chuyện một người cháu ngoại – Vườn anh đào (P2)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 1:12 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

Phạm Tôn

4- Vườn Anh Đào (2)

7:30 sáng thứ ba 20/9 tôi cùng anh Đức Thi đi xe hơi sang Capri vàng đen do anh Phan Nguyen Duc ThiVăn Quyền, cháu gọi anh Phan Quang bằng cậu lái. Đi Cần Thơ. Qua phà Mỹ Thuận, nhiều người mời mua củ ấu là thứ tôi thích từ bé, nên mua một túi. Mời anh Đức Thi, anh không ăn, còn nói cậu này lạ, đàn ông không hút thuốc, không uống bia rượu, lại ăn vặt củ ấu như con gái. 12 giờ, ghé chợ ăn cơm, 2 đồng một đĩa mà có thịt đàng hoàng. 12:30 đến trường Đại học Cần Thơ, được sắp xếp ở nhà khách, trong dẫy nhà nhỏ, rất xinh xắn, kiểu Mỹ dành cho giáo sư nước ngoài thỉnh giảng. Vào cửa là phòng khách có bàn ăn to liền kề bếp nhỏ đủ tiện nghi. 13:30 làm việc với ban giám đốc. Không ngờ người tiếp khách lại là bác Bá thân thiết của tôi. Nay bác là bí thư đảng bộ kiêm hiệu phó nhà trường. Nghe tôi tự giới thiệu bác nhận ra ngay, tỏ rõ cảm tình nồng nhiệt. Hỏi thăm cả mẹ và em Nhàn. Bác nay 60 tuổi, vợ mất đã lâu, con cái đều lớn, con gái dạy học ở Sài Gòn. Hiện nay bác sống với một cô giáo 40 tuổi, dạy cấp I, gọi là “góp gạo thổi cơm chung”! Con người nhân hậu này từng là thầy dạy tôi môn triết học năm 1961 ở Học viện Nông Lâm, Hà Nội. Ông sống trong sạch đầy lòng tin và yêu mến con người. Anh Đức Thi rất ngạc nhiên trước tình thầy trò bền lâu, lại được nghe bác Bá khen mình rất nhiều nào là tiến bộ, thông minh, giàu nghị lực, tỏ rõ bác rất quí mến mình. Về cơ quan, anh Đức Thi còn nói mãi với mọi người là tôi nhờ ăn theo anh Thành mà được bí thư đảng bộ trường đại học Cần Thơ đãi một bữa thịt bò nhúng giấm thật ngon, chưa được ăn bao giờ.

Sáng 22/9, về Sài Gòn. Có anh Đỗ Trình ở trường Nguyễn Ái Quốc 7 về cùng xe, đến Thủ Đức thì xuống. Anh Đức Thi còn bảo ghé thăm nhà anh Phan Văn Quyền ở khu gia binh Gò Vấp. Anh Quyền có 6 con, đứa lớn 13 tuổi, đứa bé nhất chừng hơn một tuổi. Vợ bán đường ở chợ Bình Tây. Nhà khóa cửa, bố về mở cửa lũ trẻ rất vui.

Anh Quyền 37 tuổi, bằng tuổi tôi, cũng bằng tuổi Võ Tòng Xuân, anh chàng tiến sĩ du học Nhật Bản về, đêm hôm qua, thức đến 23:30 say sưa nói chuyện về cây lúc nước ta cho anh Đức Thi và tôi nghe.

Suy nghĩ nhiều về ba con người tuổi Canh Thìn. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng vất vả, gian nan mà xem ra ai cũng chịu chơi theo cách của mình, không đầu hàng số phận.

Cũng sáng nay, đoàn đại biểu chi bộ trong này lên đường ra Hà Nội dự đại hội đại biểu Đảng bộ báo Nhân Dân.Vo chong anh Dao Tien Ich.jpg

Buổi tối, tôi đến thăm vợ chồng anh Đào Tiến Ích thư ký công đoàn. Vợ chồng anh đều là công nhân báo vụ. Vợ anh, chị Nguyệt ốm đã hơn mười ngày. Chị chán nản nói: Người thì mệt mỏi, bước chân đến cơ quan lại càng thêm chán nản. Nói xấu, nói điêu nhiều quá. Tôi chỉ muốn làm cho ra nhẽ. Anh chồng thì nói: Qua thực tế sát sườn, tôi đã hiểu ra: Chỉ có một con đường là phải kiên trì bảo vệ chân lý.

Càng biết càng thương những con người hết lòng bảo vệ chân lý nay đang phải tạm thời im lặng mặc cho một lũ người khua môi múa mép dọa nạt… Thời gian im lặng này chắc chắn không thể kéo dài.

Hôm sau, mất cả một buổi tối để đọc xong 60 trang đánh máy Sơ thảo báo cáo hội nghị chi bộ (Chỉ có 12 đảng viên!) do anh Thép Mới viết. Lúng túng và mâu thuẫn. Chủ nghĩa Mác Lênin có bao giờ lại thành vũ khí cho kẻ muốn bảo vệ cái sai đâu. Về tổ phóng viên mới, nhà báo cỡ lớn chỉ viết rất ít và dè dặt: Sợ rồi chăng. Ngày 25/9, cô Băng Tâm vừa cho biết: Tại Đại hội Đảng bộ báo Nhân Dân ở Hà Nội, anh Thép Mới tham luận gần hết cả ngày. Tổng biên tập Hoàng Tùng phải yêu cầu cắt bớt, nhưng anh cứ nói tiếp… Cũng mong tự anh chứng tỏ cho mọi người biết bây giờ anh là người như thế nào… Có điều lạ là không hiểu sao cô bé Băng Tâm có tin nhanh đến thế. Vì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu hôm qua.

Chủ nhật 26/9, hứa hẹn một ngày nắng to. Cả ngày hôm qua không  mưa. Đêm thứ bảy, ở nhà một mình đọc cho xong cuốn Chê Ghêvara. Khi rời Cuba, Chê có gửi lại cho 4 con một lá thứ được công bố sau khi ông mất:Bang Chau

Bố của các con là người hành động theo sự suy nghĩ của mình và dĩ nhiên là sống theo các quan điểm của mình… Các con hãy nhớ rằng cái chủ yếu nhất là cách mạng, rằng chỉ riêng mỗi người chúng ta thôi thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thật giống như Ông Ngoại mình thường dặn, chỉ một cá nhân mình thôi thì chẳng có nghĩa lý gì.

Anh Lương vừa tạt qua chỗ mình làm việc cho biết: Trước khi anh Thép Mới ra Hà Nội anh có đến gặp và nói chuyện lâu. Nhưng cũng chẳng có gì khẩn cấp nên tôi không lại chú ngay. Anh cho biết: Thép Mới nói là mình có quá trình phấn đấu rèn luyện tốt, nhưng phải cái nói nhiều, chuyện gì cũng xía vào… Do đó, anh khuyên: Cứ mặc kệ, giữ khoảng cách cần thiết với Thép Mới, đừng nói gì cả… Như vậy là đối với những người có lương tri hiểu biết và có uy tín anh Thép Mới chưa nói xấu mình một câu nào, cũng không nói là minh sai chỗ nào. Tâm trạng anh chắc là hoang mang lắm, còn cõi lòng thì hẳn là tan nát rồi.

Tối hôm sau, anh Lương đến hai lần, lần sau mình mới về. Anh đọc kỹ mấy trang đầu bản báo cáo 60 trang, rồi lướt qua cả tập, rất chú ý đoạn đề cao dân Sài Gòn ở cơ quan, nói họ như tờ giấy trắng , v.v… Đọc rồi anh nói giọng buồn bã, chán nản: Thật không ngờ lại đến nỗi thế… Thừa thì giờ quá hay sao mà viết như vậy, cứ như là viết cho hàng vạn, hàng triệu người đọc ấy… Thật là sa sút, suy đồi đến mức không thể cứu vãn. Làm tất cả những cái này để rồi định đi đến đâu?… Ông ấy năm mươi mấy tuổi rồi còn gì nữa, thế này thì hết đời mất, còn làm được gì nữa… Anh nói rồi vội về để còn ghé thăm anh Văn Quang ông bạn nối khố vừa mổ cổ.

Trước khi về, anh còn dặn hôm sau là Tết trung thu  lại chơi. “Nếu không có bánh, thì ta uống với nhau ấm trà vậy”. Anh thật dễ thương, chân tình.

Bánh trung thu ở chợ Tân Định từ 3 đến 8 đồng một cái bánh nướng. Các cháu ở cơ quan mỗi cháu được một bánh nướng mua theo giá cung cấp và một ít bánh qui bé xinh như cái khuy áo mưa. Cháu Thiên Anh con đầu Cảnh Yên tám tháng tuổi nhấm nháp thú vị lắm. Còn các cháu Hùng con anh Đào Tiến Ích 9 tuổi, Trang con chị Nguyễn Thị Yến 7 tuổi đã bắt mình tắt đèn buồng, rồi kéo nhau ra lô gia đốt nến để rước đèn trong bóng tối om qua buồng đi xuống cầu thang cũng tối om… Quả là cuộc đời vẫn đẹp sao, chẳng phải vì tâm địa ai kia hắc ám mà đời mất tiếng cười trẻ em, mất niềm vui người lớn.

Trung thu. Mát dịu. Trăng lu sau làn mây xám nhẹ.Nguyen Huu Ly Pham Quang Tan Ton That thanh

Mệt mà cũng chẳng có tiền mua quà cho trẻ con nên không dám đến chơi nhà ai cả, mặc dù có dược mời. Phạm Quang Tấn, bạn cố tri từ thời Học viện Nông Lâm lội bộ đến chơi. Nhớ Lý, Chỉ quá. Gần hai mươi năm rồi mà các bạn chỉ có tốt hơn thôi, không có bạn nào lấm láp nhem nhuốc như bọn mình phải gặp hằng ngày. Tấn nay chuyển sang làm thanh tra bộ nông nghiệp, càng biết nhiều, hiểu đời, càng kiên định hơn.

Tấn về, lại lấy văn kiện 60 trang ra xem lại, cố hiểu cách nghĩ của anh Thép Mới, xem vì sao anh Lương đọc mà ghê sợ vậy. Thật là rối rắm, đen tối đến dễ sợ.

Đang đọc thì vợ chồng Vân Anh điếc câm lại nhờ giúp việc này việc nọ than đời sống khó khăn quá. Vừa thương hai vợ chồng vừa cảm thấy buồn cười vì cuộc sống của mình cũng đâu có dễ dàng gì. Đến khi tiễn các em về vui vẻ mình mới yên tâm. Mình đã cho các em tất cả những gì có thể cho được. Dù sao mình vẫn không khổ bằng gia đình các em.

Sau một ngày làm việc căng thẳng nhưng vui vì có kết quả tốt, cùng chú Vượng ở chung buồng dạo chơi chợ Tân Định. Các hàng bán bánh trung thu tối hôm trước còn nhiều như vậy mà hôm nay hoàn toàn biến mất. Khác hẳn Hà Nội, còn lai rai bán bánh ế. Về nhà, chú ấy lấy bộ ba tự truyện của Gorki ra đọc, mình thì tự học tiếng Anh. Học xong, tự thưởng cho đọc một bài tạp văn của Lỗ Tấn. Bài Chuyện phiếm cuối xuân này đã đọc vài lần, nhưng đúng lúc này, đọc mới thấy sợ lạ. Nó chính xác đến mức tàn nhẫn. Ngọn lửa đã lên xanh của văn Lỗ Tấn đủ sức thiêu cháy mọi bất công, tàn bạo. Tấm lòng Lỗ Tấn đối với những người bị áp bức thật ưu ái vô cùng.Le Xuan Vuong

Tối hôm sau, tự mình nấu hoàn toàn một bữa ăn rồi chờ chú Vượng làm muộn về cùng ăn rất sướng miệng. Sau lại đọc Lỗ Tấn. Càng ngày càng thấy chú em dễ thương cần cù và còn thông minh nữa. Mình may mắn được cấp trên cho sống cùng buồng với chú.

Ngày thứ bảy 1/10 hồi 10 giờ vừa bắt tay một đại biểu đi họp ở Hà Nội về vì… anh ta đến ngay bên cạnh chào và chìa tay ra. Tất nhiên mình vẫn ngồi bên bàn, rất bất lịch sự. Anh ta còn khoe đã hai lần đến nhà mình ở 16 Hàng Da. Lần sau có gặp em Thân. Nói rồi vội vã đi mất, như chỉ sợ bị hỏi.

Chiều thứ hai 3/10, cô Băng Tâm phấn khởi cho biết tin vui: Sẽ không có khủng bố đàn áp, trừng phạt gì nữa anh Thành ạ. Mọi việc sẽ lại như cũ, mọi người vẫn làm việc như trước. Nhưng có lẽ sẽ chỉ tập trung vào viết các vấn đề kinh tế thôi… Cô bé quả là tài về khoản tin nhanh thật… Thế là hết một màn bi-hài kịch. Nhưng những hậu quả của nó để lại trong lòng người từng phải chịu đựng, không biết còn dai dẳng đến bao giờ đây…

Chu LongHôm qua, chủ nhật, cùng em rể Nguyễn Thăng Long xuống chơi nhà anh Hải chị Xuân. Mình cho Long biết có thể sẽ lấy Đông em chị Xuân. Long tán thành ngay. Chỉ cốt là người tốt thôi, cái bệnh bướu cổ đã có nhà nước lo. Chỉ ngại kẻ Bắc, người Nam cách trở.

Cũng tối thứ hai, cán bộ, đảng viên, đoàn viên cơ quan nghe anh Đức Thi nói chuyện về Trung Quốc và chủ nghĩa Mao, Ngô Lê Dân đọc thông báo của Thành ủy về việc Khơ me đỏ quấy rối ở biên giới.

Bỗng đại biểu mới họp ở Hà Nội về ngồi tại chỗ nói: Xin các vị một phút… Để tiến tới đại hội vòng hai của chi bộ chúng tôi đề nghị ban kiểm tra ngày mai bắt đầu làm việc, kiểm tra trong hai ngày cho xong để chúng ta có thể trả lời,v.v… Cuộc họp đang sôi nổi bỗng trầm hẳn xuống. Cái bóng ma đen tối của tháng 9 như lại xuất hiện ám ảnh mọi người. Một cán bộ có tính hay ăn tắt mắt tỏ ý phản đối thì bị đại biểu nọ gạt đi ngay. Xem ra cần họp đại hội gấp trước khi tổ phóng viên Sài Gòn được bổ sung đảng viên để khỏi chia quyền lãnh đạo. Thư ký công đoàn Đào Tiến Ích vội báo Hồng Cảnh Yên họp bàn việc tiếp Dao Tien Ichtục kiểm tra sau khi tạm ngừng … 20 ngày.

Đoàn đại biểu ra Hà Nội về đã mấy ngày, mang cả quả bưởi “lấy ở vườn nhà Bác Hồ” bày ở hội trường, rồi đại biểu nọ mời anh em kỹ thuật ăn kẹo, hút thuốc… Trong hai ngày, hỏi thăm sức khỏe chú Lê Xuân Vượng… đến ba lần làm chú em ngạc nhiên… Nhưng quần chúng vẫn im lặng, xa lánh không một tiếng vang… Còn anh Thép Mới, một lần mình gặp đang lúc nói chuyện với anh Đức Thi, có vẻ ngượng ngùng. Ngay sau đó lại gặp lúc đang cho quà một tay chân tận tụy mà như cô gái Nha Trang nói với mình hôm đến thăm ở Vườn Anh Đào là y từng công khai nói trước mặt cô: Tôi chỉ ước ao được suốt đời hầu hạ cụ Thép. Mình dự đoán, cậu ta giờ cũng đang xin đi. Tẩu vi thượng sách mà.

Chiều 5/10, sau khi làm việc với nhau buổi cuối cùng trước lúc ra Hà Nội, anh Đức Thi có mấy điều nhận xét và khuyên mình nhân danh một người lớn tuổi, đồng nghiệp lại cùng cảnh không hề bị ảnh hưởng của anh Thép Mới hay ai khác, điều này anh Thành có thể xác minh được… khen mình rất nhiều về tinh thần làm việc, kiến thức tốt, có phương pháp làm việc, hơn hẳn những người cùng lứa tuổi,v.v… và nhận xét hai điều: Có vẻ cô độc, ít chan hòa, nhất là với anh chị em Sài Gòn. Có thể nhìn tình hình không toàn diện nên dễ bi quan.

Mình thành thật cảm ơn anh và cũng nói lại với anh là anh vào cơ quan này đúng lúc đang diễn ra “tình trạng khẩn cấp”, mọi người đều thủ thế, khiến anh khó thấy được sự thật. Mọi người e sợ sẽ phải trả giá vì đã lỡ thành thật, cả tin như trong những đợt góp ý cho Đảng những ngày 18/8 và 5/9.Nguyen Duc Thi

Đúng như chú Vượng nhận xét: Tưởng các vị đi đại hội ở Hà Nội về thì khá hơn, hóa ra lại càng điên hơn.

Sáng 9/10, Cảnh Yên kể là họp chi bộ, bị… khiển trách, tức là kỷ Hong Canh Yenluật nhẹ nhất. Lại không công khai, không

ghi lý lịch, không báo cáo cấp trên. Đúng là một việc phải làm dể chấm dứt cái vụ đình chỉ công tác hôm 12/9. Ngô Lê Dân được nghỉ ba ngày để viết báo cáo. Như vậy anh Thép Mới không ra mặt nữa. Báo cáo Ngô Lê Dân viết sẽ phải khác xa sơ thảo báo cáo 60 trang, vì Dân sẽ phải đọc, không thể giữ nguyên cái giọng bề trên như cũ.

Đáng tiếc là trong những ngày nhiều biến động này ông bạn Hữu Vân lại tỏ ra mềm yếu, co mình lại: Tôi chỉ lấy công việc làm nguồn vui. Cả việc côngNguyen Huu Van cũng như việc tư tôi đều không muốn dính vào. Ông thấy đấy biết bao nhiêu người là con dao hai lưỡi, tôi chẳng còn biết tin ai.

Ba hôm nay rồi, tối nào cũng lên nhà anh Đào Tiến Ích xem tivi đang chiếu bộ phim Liên Xô Mười bảy khoảnh khác của mùa xuân. Nhân vật Schilit hấp dẫn mình lạ lùng. Nhớ lại Richard Sorge, cũng thế . Bao giờ mình cũng quí mến những con người giàu nghị lực, biết hy sinh một cách âm thầm lặng lẽ vượt qua mọi thử thách, chịu đựng mọi đau khổ riêng tư, nhưng bao giờ cũng hết lòng lo cho đồng chí, bạn bè, bao giờ cũng một lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phạm Quang Tấn lại vừa lội bộ đến chơi, tâm sự về những thử thách cùng chịu gần 20 năm trước ở Học viện Nông lâm, để càng thêm quí tình bạn hôm nay. Hạnh phúc lớn của mình là ở bất cứ đâu, bao giờ mình cũng được sống bên những người bạn chân tình, rất mực trung thực mà lại yêu thương mình. Dễ mấy ai được hạnh phúc như thế.Pham Thanh.png

Sáng thứ hai 17/10, đại hội chi bộ vòng hai họp. Anh Phạm Thanh vừa vào hôm qua được bầu làm thư ký. Anh Thép Mới vắng mặt vì phải ra Hà Nội gấp do Tòa án triệu tập về việc li dị vợ. Vẫn mới có 13 đảng viên. Đại hội nghe đọc thư của anh Thép Mới gửi đại hội, mở đầu bằng cơ quan đoàn kết hơn bao giờ hết … và kết thúc là Lời chào cộng sản và 1 giờ ngày 15/10/1977, kỷ niệm này anh Trỗi hy sinh, v.v… Đúng là trổ hết văn tài 30 năm tu luyện để ra sức che giấu sự thật…

Sáng 19/10, mình nói chuyện với anh Phạm Thanh tổ trưởng tổ phóng viên Sài Gòn, được biết là anh Thép Mới có bôi nhọ ba phóng viên ở đây. Nhưng ở Hà Nội chẳng ai tin cả. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Cái thói yêu nên tốt, ghét nên xấu của ông ấy cơ quan đều đã biết, nên không ai lạ gì khi thấy anh nói xấu mình.

Như thế là tình hình tạm ổn.

Từ ngày mai có thể viết thêm được rồi, không phải mất nhiều thời giờ suy nghĩ về những việc lôi thôi như những ngày qua nữa. Mình sẽ ở Sài Gòn làm việc lâu dài, đi sâu vào giai cấp công nhân ở thành phố lớn và phức tạp ở miền Nam này.

Tối thứ sáu, 21/10, sau khi xem xong tập 10 bộ phim Liên Xô trên ti vi tại nhà anh Ích, Pham Thi Thanh Haomình mượn anh bản báo cáo 60 trang và đến chiều thứ bảy thì đưa anh Phạm Thanh theo yêu cầu của anh. Khi đưa, anh nhận ngay nhưng lại hỏi: Cậu nói là mượn cho tôi à… Biết anh còn do dự, ngại lôi thôi, tôi nói ngay là bản này hầu như đã công bố, vì ai trong cơ quan cũng đều biết cả. Anh cầm về buồng, cho đến 24/10 vẫn chưa trả, cũng chẳng nói gì về việc này cả. Dù sao, mấy ngày qua cũng giúp anh và chị Thanh Hảo phóng viên nhiếp ảnh là hai đảng viên mới vào hiểu được phần nào cách sống và làm việc ở trong này.

Hết giờ làm việc chiều, đại biểu đi Hà Nội về hẹn anh Phạm Thanh đi đâu đó. Nhưng khi anh bình thản nói: Được, tối mình sẽ đến nhà cậu thì anh ta vội nói ngay: Anh cứ đi thẳng, đến tôi làm gì! Anh vẫn nhắc lại; Tôi cứ đến ông đã… Có lẽ anh ta sợ anh Thanh đến nhà sẽ thấy sang trọng, trong khi đó lại bố trí cho anh ở một căn buồng nhỏ, không đủ tiện nghi, lại rất nóng.

Do soạn bản thảo cũ, tình cớ phát hiện ra mình đã bắt đầu nghi ngờ cô gái Sài Gòn từ sáng 21/10/1976 khi sáng sớm hôm ấy, đi làm tin thì gặp cô đèo anh Lê Thọ bằng xe PC từ 22 Tú Xương về đến cổng. Sáng sớm chủ nhật mà cô có mặt ở 22 Tú Xương?…

Sáng thứ tư 26/10, họp tổ Sài Gòn có mặt Phạm Thanh, Yên, Tâm và Thành: Mình được phân công theo dõi công nghiệp và giao thông vận tải, chủ yếu là theo dõi khu công nghiệp Biên Hòa. Anh Thanh cho biết, Hà Nội cố ngăn cản nên mới tránh được những quyết định nữa về tổ Sài Gòn mà nếu có sẽ còn mệt mới gỡ ra được. Hai anh em nói chuyện còn dè dặt, nhưng những điều nói ra đều thẳng thắn, chân thực, Anh Phạm Thanh nay là bí thư chi bộ cơ quan. Anh chân thành tha thiết nói với chúng tôi: Tôi tin và quí các đồng chí. Còn yêu thì phải trên thực tế công việc đã… Có thể quí mà không yêu!

Tối, anh Ích lên chơi, phấn khởi vì có anh Thanh vào và mong giúp anh Thanh sớm nắm được rõ mọi việc ở đây. Cuộc sống vừa qua ngột ngạt, nặng nề đến mức chị Nguyệt vợ anh đã bàn là hai vợ chồng nên bỏ cơ quan về làm bên bưu điện. Anh Thép Mới không hiểu những người lao động bình thường như vợ chồng chị Nguyệt đâu.

Tối hôm qua, xem xong tập cuối 17 khoảnh khắc của mùa xuân. Từ giã Ixaiép Schialít mà như đã tiếp thu được phần nào những đức tính của con người tuyệt diệu ấy: lòng nhân ái cao cả, trí óc sáng suốt, thông minh và sự bình tĩnh, lòng dũng cảm, gan dạ đến mức bình thản… Những lúc này, càng cần cảm thấy mình chính là Ixaiép vì dù sao mình cũng đang phải đương đầu với thế lực xấu xa của chủ nghĩa cá nhân trong một thời gian nữa. Đời Sài Gòn sống thật không đơn giản, không dễ chút nào. Đoàn Di đã đúng khi tiễn mình vào Sài Gòn bằng câu nói ngắn gọn, khô khăn như mọi khi: Đừng ảo tưởng.

Rất lạ là lâu rồi chưa nhận được thư của em Thân.

Chưa muốn viết gì cả, lại gặm Lỗ Tấn, tất nhiên là đọc tạp văn.

Sáng 27/10, anh Phạm Thanh công bố nền nếp làm việc mới, bảo đảm quyền làm chủ tập thể của toàn cơ quan. Anh Thép Mới đã biên thư cho anh biết là nếu có vào sẽ làm việc khác, do đó anh Phạm Thanh cứ tiến hành mọi việc.

Buổi chiều, mình thấy mệt, nghỉ ở nhà. Chú Vượng làm đêm nên cũng ở nhà. Hai anh em nói chuyện với nhau khá lâu. Chú ta thương mình, không muốn thấy mình bị thiệt thòi nhiều, chịu nhiều bất công, bị hiểu lầm. Thật cảm động… Cũng như hơn 20 trước chính những con người lao động giản dị như chú đã nâng đỡ động viên mình vững tin vào chân lý, kiên trì phấn đấu không mệt mỏi cho chân lý sớm sáng tỏ ở Cảng Hà Nội.

Ăn cơm xong, một mình đi xem phim Liên Xô Khi tháng chín đến… Hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, thấy rõ bước đi lên tất yếu của nó thì dù ở đâu, và bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm thấy niềm vui và đưa niềm vui ấy đến cho mọi người. Một cuộc sống trong sạch giản dị lao động giữa những con người trung thực… đó vẫn là điều mình hằng ao ước bấy lâu nay.

Tiếp tục đọc Lỗ Tấn. Chưa muốn bắt tay vào viết gì cả, có lẽ vì cái tâm còn chưa ổn định. Cứ nghĩ đến những việc vừa qua lại giận anh Thép Mới hết sức.

Tối 29/10 đến nhà cậu Lê Đức Vượng chơi và ngủ lại đấy. Cậu bảo sao vẫn chưa chịu lấy ong vuongvợ. Mình nói thật, nhiều người giới thiệu, gán ghép, nhưng không hiểu sao đều không ưng. Vì cứ đem so với cô láng giềng ở nhà số 20 phố Hàng Da, và thấy họ không bằng. Cậu bảo, cứ ở đây mà nghĩ vớ vẩn rồi thằng khác nó ở Hà Nội nó lấy mất lại tiếc. Rồi cậu giục tôi viết thư ngay, xí phần trước. Sáng hôm sau, cùng cậu mợ đi ăn Phở Tàu Bay. Về nhà, chú Vượng trách: Sao bây giờ mới về… Sớm thế…

Mình về là lập tức viết thư sau:

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/10/77. Em Đông. Trong thư viết: Anh đã suy nghĩ kỹ và tự hỏi lòng mình nhiều lần, bây giờ anh muốn biết ý kiến Đông… Anh yêu em và muốn được cùng em chung sống đến trọn đời, đến thế kỷ 21… không biết em có thuận không?….

14:30 ngày 30/10 bỏ thư vào thùng ở đường Cách Mạng Tháng Tám trên đường đến nhà anh Nguyễn Tự, nói chuyện lâu với anh chị để góp phần hòa hợp gia đình anh.

Trưa 31/10, anh Thép Mới vào, chiều đến cơ quan. Lúc hết giờ làm việc, mình về, đi qua chỗ anh đang ngồi bàn việc với anh Phạm Thanh, mình không chào hỏi mà cứ lừ lừ đi qua ngay bên cạnh. Trước đó mấy phút, cô Băng Tâm cũng đi qua như thế, nhưng nhanh hơn. Chiều 1/11, anh Phạm Thanh lạnh nhạt báo: Sáng mai họp tổ, có anh Thép Mới dự. Ba anh em tổ Sài Gòn cũ bảo nhau: Chỉ nghe và ghi vào sổ thôi, không nói gì cả. Chỉ nghĩ đến phải gặp mặt anh mọi người đã chán rồi.

Tối 2/11, cùng chú Vượng đi xem phim Estonia Cây vĩ cầm đỏ. Phim này mình đã xem hai lần, thấy rất hay mới rủ chú đi. Vai chính là một nhạc sĩ, bị bệnh máu trắng, anh ta nói: Thế mà xưa nay, tôi vẫn nghĩ là máu mình bao giờ cũng đỏ.

Sáng 6/11, anh Phạm Thanh sang ở hẳn nhà 82. Buổi trưa, hai anh em mình mời anh cùng ăn cơm. Hữu Vân thấy vậy cũng mang nồi cơm nhỏ sang góp phần.

Rồi anh Lương đến chơi, hai anh em nói chuyện thẳng thắn, thành thật như mọi khi, Tue Quynhnhưng lần này chủ yếu lại xoay quanh Richard Sorge, vì dạo này mình đang đọc quyển sách của Hans Hellmut Kirst anh cho mượn: Voici qui est Sorge; l’espion du siècle (Đây là Sorge, điệp viên của thế kỷ này). Chiều 8/11, họp nghe Hồng Cảnh Yên báo cáo lại bản kiểm điểm đã trình bày trước chi bộ. Cả tổ Sài Gòn đều có mặt: Phạm Thanh, Tuệ Quỳnh, Thanh Hảo, Cảnh Yên, Băng Tâm, Thành và hai chi ủy viên là Ngô Lê Dân, Nguyễn Tấn Thọ cùng dự. Mọi người đều cố tém dẹp cho xong hẳn cái vụ này đi. Ngoài Thanh, Thọ, Dân không ai phát biểu gì cả.

Trần Truyền ở phòng thư ký Hà Nội trưa nay ra, khi chia tay, chúc mình vui vẻ.

Vừa nhận thư Đông gửi từ Hà Nội đề ngày 10/11: Kính gửi anh Thành, Nhận được thư anh trong những ngày đang tập trung học, bất ngờ quá. Em không thể trả lời ngay được, anh để em suy nghĩ, v.v…

Ngày 10/11 đúng là một ngày tuy mình ở Sài Gòn mà rất vui. Cơ quan họp phát động thi đua. Mình hát bài Ánh Đèn của Liên Xô ai cũng thích, Băng Tâm cũng hát, còn Cảnh Yên thì ngâm thơ, giọng xứ Nghệ rất truyền cảm. Mọi người nghe đều bất ngờ thấy tổ phóng viên vẫn có khí thế. Cả cơ quan đều vui. Anh Thép Mới có vẻ hốt hoảng khi thấy mình hát.

Chiều thứ hai 21/11/1977, ông Tố Hữu đến thăm 173 Hai Bà Trưng. Nói chuyện với toàn thể cơ quan. Từ 14:30 đến 16:30 anh Thép Mới ngồi gần tay phải ông. Chưa bao giờ anh Thép Mới bị sửa gáy cay độc, sâu xa và công khai như thế, cứ nói một câu là bị uốn nắn một câu. Anh Phan Quang cũng dự buổi nói chuyện này.

Sáng chủ nhật 20/10, đã sang Thanh Đa vì đọc thư em Thân mới biết chú Nguyễn Thọ Dực đã mất. Chú mất đã 5 tháng. Có lẽ sau những buổi trưa đạp xe đến nhà mình nói chuyện mà mồ hôi cứ vã ra đầm đìa. Nhà trống trải. Sách dọn hết. Trền tường còn đôi câu dối mà mình rất thích: Tọa đối hiền nhân tửu / Gia tàng thái sử thư. Trên tường còn treo hai chữ do một ông bạn đề tặng, mà chắc là chú tâm đắc mới cho treo lên chứ không cuộn lại cất đi như những câu đối người tặng đề cao tài đức chú rất nhiều. Hai chữ này mình cũng nguyện mãi mãi ghi nhớ: Giản Tố. Bên cạnh ba từ Cụ Hồ dạy Trung Thành, Dũng Cảm, Khiêm Tốn.

To Huu noi chuyen voi co quan

Ngẫu nhiên mà trưa nay, 3/12 được anh Phạm Thanh cho biết: Các anh (?) định đưa tôi đi xí nghiệp là để cải tạo tư tưởng. Còn anh đưa mình đi viết bài là có ý tốt. Anh Đức Thi quả là một con người rất đáng chú ý về tính đa dạng… Tóm lại là tình hình còn rất phức tạp, thậm chí nguy hiểm chừng nào anh Thép Mới còn ở đây và bọn xu nịnh còn hoạt động. Sáng nay, anh Phạm Thanh lại sang ở hẳn 173 Hai Bà Trưng. Anh ở 82 chưa đầy một tháng. Mình chưa bao giờ tự ý gặp anh để nói chuyện cả. Mình đau dạ dày, mỗi lần biết thêm một việc tàn bạo, ngu xuẩn trong lòng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi là lại đau.

Mẹ lên chơi từ 14/12/1977 đến sáng 26/12 mới về Bạc Liêu. Chủ nhật 25/12 là kỷ niệm ngày cưới anh Hải chị Xuân, hai mẹ con xuống nhà anh chị ở cầu chữ Y ăn cơm. Có mặt cả Vinh, Đình và vợ chồng Dung là các em chị Xuân. Mọi người thân mật coi mình như người nhà. Chắc là Đông đã báo gì rồi, nhưng mình lờ đi, không nói gì cả.Dong va anh Hai chi Xuan.png

Thế là hết năm 1977, một năm đầy biến động ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống của mình. Mở đầu năm 1978 cũng chẳng vui vẻ gì. Số báo hôm 5/1 đăng bài mình viết về hợp tác xã đan len, gửi cách đây một tháng, lại bị cắt đến mức thê thảm, chỉ còn độ 300 chữ. Dưới tên Nguyễn Trung cũng chẳng có “phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại thành phố Hồ Chí Minh” như lệ thường. Nhớ lại cách đây hơn một tuần anh Phạm Thanh nói: Không hiểu sao hai bài của Nguyễn Trung mãi chưa thấy đăng nhỉ? Mình nói: Có lẽ tại không đạt… Anh Thanh bực mình nói ngay: Đạt chứ sao lại không đạt.

Rõ ràng anh cũng băn khoăn về hiện tượng này. Còn đối với mình, việc quan trọng là mình đã làm hết sức mình, còn chuyện đánh giá công việc ấy là việc của người khác, ít làm mình bận tâm. Hơn nữa, những bài viết bây giờ lại có người xem và đánh giá trước khi gửi ra, có dễ âm thầm ám hại như trước được đâu… Dù sao, bây giờ sống cũng dễ chịu hơn trước nhiều. Mặc dù dư chấn của năm 1977 đâu dễ một sớm một chiều tiêu tan.

Sáng chủ nhật 8/1 cùng chú Vượng đi chơi chợ Bến Thành, mua được cái gương hình mỏ neo, quanh gương là dòng chữ Pour notre souvenir (Vì kỷ niệm của chúng ta) để tặng Đông soi gương hằng ngày. Về nhà, chợt nghĩ là mình quá tự tin khi chưa nhận được lời chính thức yêu mình. Vừa may, nhận thư Đông: Em vẫn giận anh đấy, chỉ khi nào anh trả lời hết 10 vạn câu hỏi em mới hết giận, v.v… Thế là rõ rồi, mọi việc xong xuôi. Buổi chiều, anh Lê Hưng đến chơi. Theo Cảnh Yên thì anh ta có vẻ ngỡ ngàng khi được tiếp đãi chân tình, lịch sự, không như bọn xấu rêu rao là thù địch. Mấy lần mình nói thẳng với anh về những thói tật của anh Thép Mới, anh đều cười xòa bảo là cứ yên trí, bao giờ Thép Mới cũng trở về con đường đúng thôi. Mình nói chờ anh ấy quay về thì bao người đã bị hại rồi. Anh Hưng lại cười, phải biết chờ đợi thôi, không có cách nào khác đâu. Thật sự anh đã làm mình phát bực nhiều phen vì lối nói ấy. Nhưng anh em vẫn đối tốt với nhau.

Bắt đầu hôm nay, tối nào cũng làm việc nâng cao chất lượng, số lượng bài, tin. Đó là trung Le Hungtâm suy nghĩ của mình thời gian này. Vì theo mình đây chính là mấu chốt trong giải quyết mọi vấn đề thời gian qua và trong thời gian tới. Phải lấy cái lớn ấy trị những cái nhỏ, lặt vặt mà lôi thôi luôn gây nên phiền phức.

Từ ngày 18/1/1978, chuẩn bị ra Hà Nội nghỉ phép. Định đi cả Yên Bái thăm bà lần cuối. Không chắc gì bà sẽ qua được mùa xuân miền núi rét mướt này.

Tối chủ nhật, 15/1, Hữu Vân cho biết: Anh Thép Mới gặp Vân, hỏi rất nhiều về mình, cũng nói nhiều về mình, không còn có vẻ tự tin như trước khi đang thẳng tay đàn áp, mà nặng về thanh minh, giải thích, v.v… Đáng chú ý là hỏi Vân xem thằng này nó có ác không, có muốn trả thù đời không. Còn các ý kiến khác đều một giọng thảm hại như: Phải khôn chứ, cứ yên lặng rồi đâu khắc có đó… Tao đâu có để cho thằng nào bị thiệt. Mình nghe mà thấy buồn, vì đây mới chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa anh và mình trong quan niệm về con người và cuộc sống. Có lẽ anh không hiểu nên mới quá thắc mắc về lối sống của mình.

Anh khẳng định với Hữu Vân là: Phải công nhận là thằng này nó tinh, cái gì nó cũng biết hết. Nhưng cách giải quyết của nó không đúng. Tóm lại là phải thừa nhận sự thật tàn nhẫn mà anh muốn né tránh và bao che.

Ba giờ sáng ngày 22/1, lên tàu đi Hà Nội cùng chú Vượng và lái xe Trịnh Văn Bân. Một nhóm đột kích hoàn hảo. Mình đưa thẻ phóng viên vào Le Thi Dong.jpggặp trưởng ga. Bân to lớn, chen vào hàng người nhét Vượng bé nhỏ tiến gần cửa bán vé. Mình đưa giấy của trưởng ga ra, Vượng cầm lấy, chen lên mua vé ưu tiên. Một đi Thanh Hóa cho Vượng, hai đi Hà Nội cho Bân và mình. Còn mua thêm một vé nữa cho Ngân ở đài phát Thông tấn xã, bạn Vượng. Đến Thanh Hóa, Vượng xuống, chia cho mình nửa chục (6 quả) vú sữa làm quà. 8 giờ sáng 25/1, đến Hà Nội, về 16 Hàng Da. 26/1 sang 20 Hàng Da. 29/1 đến Cảng thăm vợ chồng Chung. Sau ba ngày, 31/1, lấy được bìa phiếu của hộ hai mẹ con đưa cho Thân. 1/2, 19:00 ăn cơm ở nhà dì Hỷ và em Đặng Vũ Tứ. Sáng 5/2, cả nhà cùng dì Hỷ ăn bữa cơm cuối năm tại nhà anh Đại ở khu tập thể Kim Liên. Ngày 6/2 cùng anh Đại đến nhà anh Sáu bạn anh, ăn lòng lợn. Tối, cùng Đông đi chơi giao thừa ở Hồ Gươm, bị trẻ con ném pháo nổ nhưng không trúng. Đông nói: Em chỉ sợ em không được tốt như anh nghĩ thôi.

22 giờ ngày 9/2, cùng anh Đại lên tàu đi Yên Bái. 15 giờ thì đi xe ca từ ga Phú Thọ đến Thác Bà. Gặp bà và cô Vũ Thị Bình, cả hai khỏe hơn mình tưởng.Bui Minh Son.jpg

12/2, chủ nhật, 10 giờ về đến nhà. Sau khi đi ca nô Thác Bà – Yên Bái KM15 rồi xe buýt KM15 – Yên Bái và tàu hỏa Yên Bái – Hà Nội. Ăn miến bò ở 16 Hàng Da em dâu Vũ Thị Trang nấu. Chiều, Thành Đông đến ăn cơm ở nhà anh Đại chị Thủy. Một bữa thật vui và rất ngon do chị dâu Thủy nấu mà, không ngon sao được.

13/2, đến cơ quan, gặp anh Phạm Thanh vừa ra. Minh Sơn phóng viên thường trú Hải Phòng, tiến đến trước mặt mình giơ tay chào Người chiến sĩ từ những trận chiến đấu ác liệt trở về (nói theo tên hồi ký của Nguyễn Đức Thuận do Trần Đĩnh ghi đăng trên báo Nhân Dân, sau in thành sách đổi nhan đề thành Bất Khuất. Không ngờ gặp anh Thép Mới vì tưởng anh đã vào Sài Gòn. Khi về, lại gặp anh đang nói chuyên với anh Hữu Thọ. Mình chảo hỏi, anh Hoa si Nguyen Thonói: Vẫn ở đằng bà cụ à? Tôi sẽ lại chơi…Gầy, hốt hoảng, cố làm ra vẻ không có chuyện gì với mình. Tối, anh Nguyễn Thọ lại chơi. Anh có gặp anh Thép Mới hôm 30 Tết. Kêu đau dạ dày. Ở Sài Gòn tốn tiền. Tết về nhà ở Nam Định, mồng 4 mới lên ở cơ quan.

Do có hẹn trước, đã đến nhà anh Phạm Thanh, chị Xuyên ở 53 Phố Huế. Nói thẳng là mình muốn ra Hà Nội. Anh cũng bảo là sẽ ra sớm hơn dự định. Rượu rom, mứt dừa.

Chiều 15/2, đến cơ quan, gặp cô Ký y tá, cảm ơn đã gửi thuốc, còn gặp các anh Lê Hưng, Trần Kiên. Nói chuyện nhiều với anh Hồ Quốc, bác Ngô Dư, anh Diệu Bình. Tối cùng Đông đến nhà một ông chú ở gần Quốc tử giám. Khi về gặp anh Đại chị Thủy, chị gặp riêng Đông nói chuyện. Sáng 16/2 đến thăm bạn Long bán báo rồi ngồi nhà Thầy Nguyên dạy pháp văn nói chuyện lâu. Sáng 17 thăm Lê Minh Khuê, tối tiếp khách. Sáng 18, đi một tua chợ Đồng Xuân, hàng Đào, hàng Ngang, ăn cháo lươn ở Hàng Gà và phở gà ở khách sạn Nguyên Sinh. Đều phải tự phục vụ. Vẫn cố chờ Đông để cùng vào Sài Gòn. Rất may là anh Hồ Quốc ban công nghiệp hẹn gặp vào sáng thứ hai. Có lý do để ở lại.

21/2, rằm tháng Giêng, lấy xe đạp của Đông đi lên Sơn Tây thăm Vũ Văn Chỉ. Chỉ đang làm nhà gạch. Gặp cụ Chuyển bố Chỉ lên giúp con làm nhà và con cái Chỉ: bé Hương ba tuổi, Hiền 10 tuổi. Hôm sau đi thăm đền Và thờ Sơn Tinh, đúng hôm chính tiệc, ba năm tế một lần. nghe nói đền dựng từ thời Hồng Bàng (?) 23/2, mái nhà Chỉ đã lợp xong phần lớn. Mình chia tay Chỉ lại đạp xe hơn 40km về Hà Nội. Hóa ra đúng hôm 21 ấy, chị Xuân ra đột ngột. Có lẽ chị biết tính cô em ngang như cua ương bướng như lừa, chỉ sợ lại làm hỏng chuyện lớn cả đời. Như vậy là vé tàu mua đã khó, nay lại phải mua đến ba vé ba chị em cùng về Sài Gòn.

Ngày 1/3, Xuân, Thành, Đông lên tàu tại ga Hàng Cỏ mà chỉ có một vé ngồi của Đông, lại bị trùng số với một người khác, đành nhường, ba chị em ngồi Vu Van Chi nhin ngangsàn, trước nhà vệ sinh của toa. Tăng bo ở Quảng Bình đi bộ mất hơn một cây số do tàu trước trật bánh. Cắt toa ở quá ga Tuy Hòa. Thay toa ở Nha Trang. Cuối cùng 12:30 chủ nhật 5/3 cũng về đến ga Sài Gòn. Anh Đạt Hải chồng chị Xuân, bà Dì Đông, em Thìn, cháu Nguyễn Lê Anh ra đón. Lâu lắm mình mới được có người nhà đón về Sài Gòn. Về nhà anh Hải ăn bánh tôm, nhậu vui.

Ngày 6/3, bắt đầu về cơ quan làm việc. Cùng anh Hải, chị Xuân, em Vinh và cháu Anh đến nhà cậu sinh ra Đông ở 302 An Dương Vương. Đông ở đây từ hôm trước, mặc áo vàng Đức như chị Xuân. Màn trình diện tốt đẹp. Đã đánh điện mong mẹ và em Nhàn lên. Cậu, dì rất vui lòng, các em cũng vậy. Đã gặp các em Đông là Đình, Dung và chồng là Phụng, Thìn, Hợi (tức Toàn). Chị Xuân bảo mình may hơn anh Hải vì được tất cả mọi người trong nhà tán thành. Ngày 7/3 công bố cho cả cơ quan biết chuyện sẽ cưới Đông.

Chủ nhật 12/3, mẹ cùng Đông và mình về Bạc Liêu thăm gia đình Nhàn. Ở số nhà 52 hẻm đường Võ Thị Sáu. 15/3, hai đứa về Sài Gòn. 16/3 đã tìm được bà Nguyễn Thị Sữa, cô của y tá Ký ở cơ quan Hà Nội. Anh cô ta mất tích từ 1970-1971.

5:00 ngày 23/3, cùng cậu và chị Xuân tiễn Đông ở Hãng hàng không Việt Nam đường Nguyễn Đình Chiểu. Đêm trước, mình ngủ lại 302 An Dương Vương.

P.T.

 (Còn nữa)

Phạm Quỳnh Nặng Lòng với Quốc Phục

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:57 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

PHẠM QUỲNH

NẶNG LÒNG VỚI QUỐC PHỤC

Dã Thảo

“Sau phong trào Cần Vương chống Pháp xâm lược, những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX bước vào thế kỷ XX, thời kỳ Hoc tro chu Taybình định và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lòng yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam vẫn bùng lên mạnh mẽ dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước với các phong trào Đông Du, Duy Tân, chống thuế…

(…) Khi Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa, thì bộ mặt xã hội đã biến đổi (…) Rồi trong thực tế, một lớp người mới đã xuất hiện làm thông ngôn, ký lục, bồi bếp hay lái xe cho quan Tây (…) tiếp thu nhanh chóng văn minh phương Tây: nói tiếng Tây, mặc đồ Tây và hớt tóc ngắn. (…) đã xuất hiện bóng dáng của cậu học trò “học chữ Tây” với chiếc bình mực lủng lẳng nơi ngón tay – thay thế cho cái nghiên ngày trước – và cái ô đen cắp trên nách”. (Trích bài Một vài hình ảnh của Hà Nội buổi giao thời đầu thế kỷ XX của Nguyễn Mạnh Hùng, trang 22-24, tạp chí Xưa và Nay, số 418 tháng 12 năm 2012).

Phạm Quỳnh sinh năm 1893, thời đi học trường tiểu học Pháp Việt, khi đi mít tinh đòi cho tiếp tục mở cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục phố Hàng Đào của cụ Cử Can chỉ mới 15 tuổi, nên bị Tây bắt giam một ngày một đêm rồi cũng thả vì còn vị thành niên. Hồi học trường Thông Ngôn ở Bờ Sông, và cả khi vào Trường Bưởi, rồi trở thành thủ khoa đầu tiên của trường Trung học Bảo hộ này, cũng vẫn đánh bộ quốc phục, áo dài khăn đóng. Cả khi là nhân viên trợ lý Trường Pháp quốc Viễn Đông Bác Cổ, đồng sự của Nguyễn Văn Tố, tất nhiên cũng vẫn bộ quốc phục như Nguyễn Văn Tố. Ông chủ bút trẻ tạp chí Nam Phong chẳng những mặc quốc phục mà còn giữ cả búi tó củ hành nhỏ xíu như trong giấy căn cước làm năm 1918, sau khi Nam Phong ra đời một năm. Mãi đến năm 1922, trước khi đi Pháp dự khánh thành Đấu xảo thuộc địa ở Marseille, “Tôi bắt đầu thử mặc Tây tự Sài Gòn đi, để tiện xuống chơi các bến tàu đỗ.” (Trang 95 Pháp du hành trình nhật ký, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004). Và tất nhiên là cũng cắt đi cái búi tó củ hành. Sang Pháp, ông mới thường mặc Tây, chỉ vì: “Mình sang đây là để xem người, khônTruong Buoig phải cho người xem mình” (Sách đã dẫn, trang 95), chứ thực lòng ông vẫn thapham quynh_tre thiết với quốc phục, nặng lòng với quốc phục. Điều này thể hiện rõ nhất trong chuyến đi Pháp của ông năm ấy.

Thứ bảy 13 tháng 5 năm 1922 (ở khách sạn Terminus, Lyon), Phạm Quỳnh ghi: “những đồ quần áo trong hòm cũng không dùng đến, vì phần nhiều là quần áo An Nam cả, khi ở nhà đi, tưởng sang bên này cứ giữ quốc phục, sang đến đây mới biết rằng không tiện. Mình sang đây là để xem người, không phải cho người xem mình; như vậy mà cứ thướt tha như anh lễ sinh, đi nghênh ngang ngoài đường phố, thời khác nào như làm một cái vật “đấu xảo” giong đường cho người quý quốc xem, nghĩ nó cũng dơ dáng dạng hình quá! Bởi thế nênPham Quynh - Nguyen Van To từ ngày tới Pháp đến giờ, phải bận Âu phục luôn, trừ những khi dự các hội tiệc thời mặc quốc phục cho trọng thể. Còn nhớ mấy ngày đầu mới ăn mặc Tây, rõ phiền quá. Tôi bắt đầu thử mặc Tây tự Sài Gòn đi, để tiện xuống chơi các bến tàu đỗ. Hôm xuống Tân Gia Ba là ngày mặc Âu phục lần thứ nhất: hôm ấy trời lại nóng nực, mình quen mặc rộng rãi thênh thang, bây giờ bó buộc như thằng hình nhân, lấy làm khổ quá; nào là quần trong, quần ngoài, nào là áo “sổ mi”, nào là “bờ-lơ-ten”(dây đeo quần – DT chú) ; khổ nhất là đeo cái “phô-côn” (cổ cồn, cổ giả – DT chú) cho ngay ngắn, thắt cái “cà-vạt” cho dễ coi. “Cà vạt” có thứ đã thắt sẵn, chỉ việc cài vào mà thôi; có thứ mình phải thắt lấy. Trước khi mua đã phải hỏi ý các ông sành mặc Tây, ông nào cũng bảo rằng thứ thắt sẵn chỉ để cho các ông già dùng, còn người trẻ phải thắt lấy mới là lịch sự. Nhưng khốn quá, mình tập thắt mãi mà nó vẫn cứ nghiêng vẹo, lệch lạc, xô xếch, răn reo, không thấy “lịch sự” một chút nào cả! Cực nhất là lúc tàu đã đến bến rồi, anh em đợi để lên ăn cơm ở cao lâu trên phố, mà mình ở trong buồng cứ loay hoay thắt với buộc mãi không xong, bấy giờ đỏ mặt tía tai lên, muốn quăng cả đi, nghĩ bụng rằng: “Thôi, chẳng Tây thì đừng Tây, mỗi lần thế này khổ quá”. Sau cũng phải nhờ có tay giúp mới buộc xong. Nhưng mà cho hay muôn sự tại thói quen cả, hôm đầu khó nhọc như thế, đến ngày thứ nhì thứ ba đã thấy dễ rồi; cách một tuần lễ thời buộc cái “cà-vạt”, thấy dung dị (dễ dàng – DT chú) như thường, và soi gương coi đã ra vẻ lắm rồi! Khi đến Marseille thời ngPham Quynh 1918hiễm nhiên như ông Tây “đặc”, tưởng hình như mình vẫn mặc Tây đã mấy mươi năm rồi; không những cách ăn mặc mà dáng bộ cũng hệt: tay bỏ túi quần, tay cầm gậy “can”, không còn ngượng ngập gì nữa. Nghĩ bụng giá bấy giờ cứ thế mà hiện hình về giữa phố Hàng Đào Hàng Ngang Hà Nội thời chắc ai cũng phải cho là một cậu “công tử bột” chân chủng! Lại nghĩ rằng nếu văn mình mà chỉ có thế thôi, thời cũng dễ quá: chỉ mất sáu trăm quan là được cái lốt văn minh như hệt, và theo “mốt” tối tân, các “công tử” nước nhà không sao theo kịp: áo thắt ngang lưng, quần nếp thẳng băng, cổ là bóng nhoáng, giầy sơn đen nháy, lại phủ một miếng da trắng ở trên cho khỏi bụi (thế mới hợp “mốt” năm nay)… Nhưng mà mình vẫn biết đã lâu rằng văn minh không phải ở cái lốt ngoài đó. Chẳng qua là đến đâu phải theo tục đó mà thôi. Nhưng mà có một điều nên biết, là người mình có tính mềm mại, uyển chuyển, không bắt chước người thì chớ đã bắt chước thì cũng chẳng kém gì ai, nhất là về cách ăn mặc, có khi người mình ăn mặc Tây lại còn óng ả riêm rúa hơn nhiều người quí quốc…

Vậy bao nhiêu hành lý để cả Marseille và chỉ đem hai cái vali đựng quần áo Tây với mấy bộ quần áo An Nam để phòng khi dùng đến; còn thiếu cái gì, lên Paris sẽ mua.” (Sách đã dẫn trang 94-97). Trong chuyến Pháp du ấy của Phạm Quỳnh, sự kiện nổi bật nhất là việc ông đăng đàn diễn thuyết ở Viện Hàn Lâm Pháp. Một việc hoàn toàn do ông tự lo với sự giúp đỡ nhiệt tình, không vụ lợi của những người bạn Pháp mới quen mà đã quí trọPham Duy Ton - Pham Quynh - Nguyen Van Vinhng ông. Một dịp may hiếm có để cho giới tinh hoa của nước Pháp là nước bảo hộ, “nước mẹ” hiểu rõ nền văn hóa lâu đời của người Việt Nam và lòng dân ta quyết bảo vệ nền văn hóa và Tổ quốc ông cha để lại. Chính trong dịp trọng đại, nghìn năm có một đó, Phạm Quỳnh đã suy nghĩ nhiều về quốc phục để rồi hành động đúng đắn và còn có thể nói là dũng cảm nữa. Ông ghi: “Thứ bảy 22 tháng 7: “Sáng nay không đi chơi đâu, chỉ bữa ăn đi một lát, rồi về nghỉ ngơi để sửa soạn ra Hội Hàn lâm. Phân vân không biết mặc Tây phục hay mặc quốc phục. Đã có bộ jaquette, nếu mặc Tây thì cũng tùng tiệm được. Nhưng nghĩ lại, gặp những cơ hội như lúc này mà nỡ bỏ quốc phục đeo Tây phục, thì cũng tủi cái áo cái khăn anh đồ quá; thôi thì cứ mặc An Nam (DT nhấn mạnh), chỉ dẫu đi ngoài phố thiên hạ chỉ trỏ nữa cũng chẳng hề gì.” (Sách đã dẫn trang 330)

“Ngày 22/7/1922, trong bộ quốc phục áo dài khăn đóng giản dị mà trang trọng, ông (Phạm Quỳnh – D.T chú) “cả gan” trình bày trước Ban Luân Lý Chính trị Viện Hàn lâm Pháp về Một vấn đề dân tộc giáo dục. Lời nói thật khúc chiết, hùng hồn, tha thiết, bằng một giọng văn tiếng Pháp mẫu mực, khiến các viện sĩ Pháp phải phá lệ, đồng loạt đứng dậy vỗ tay hồi lâu khi ông vừa dứt lời. Một hiện tượng chưa hề có trong lịch sử viện hàn lâm đầy uy tín này. Báo chí Pháp đương thời đã loan tin lạ này trên trang nhất, đăng lại bài diễn văn, kèm theo là bức ảnh ông mặc áo gấm, bế trong lòng cô con út mới sinh cu be ba Ngoanđược mấy tháng.

(…) “Chống lại chính sách ngu dân của bọn thực dân Pháp đang thi hành ở nước ta, ông dõng dạc nói trước những đại biểu của tinh hoa trí tuệ và lương tâm Pháp hiện diện tại Viện Hàn Lâm Pháp những lời sau và đã được họ tán thưởng hoàn toàn:

“- Dân tộc Việt Nam chúng tôi không thể ví như một tờ giấy trắng. Chúng tôi là một quyển sách dày đầy những chữ viết bằng một thứ mực không phai đã từ mấy mươi thế kỷ. Quyển sách ấy có thể đóng theo kiểu mới cho hợp với thời trang, nhưng không thể đem một thứ chữ ngoài in lên dòng chữ cũ. Vấn đề là phải giáo dục người Việt Nam thế nào cho vừa truyền được học thuật cao thượng đời nay, vừa không đến nỗi khiến chúng tôi mất giống, không còn quốc tính, để biến thành một dân tộc vô hồn, không còn có tinh thần đặc sắc gì nữa, như mấy thuộc địa cổ của Pháp kia.” Nhà báo Nguyễn Trung đã viết như thế trong bài Phạm Quỳnh, người nặng lòng với tiếng ta (Nguyệt san Công giáo và Dân tộc số 141 tháng 9 năm 2006).”

“Ở Hội Hàn lâm ra, về thẳng đường Saint Germain để nói chuyện cho hai cụ biết. Hai cụ lấy làm mừng lắm. Lại nghe nói khi đọc xong cử tọa có vỗ tay, hai cụ lấy làm lạ, nói xưa nay ít khi như thế, lần này thế là các cụ Hàn có ý biệt đãi khách phương xa lắm đó (DT nhấn mạnh). Hai cụ lại nói rằng các ngài Hàm lâm thường không hay đến hội đồng đông bao giờ, ngay như ở ban Văn học phải làm Tự điển mà mỗi lần cũng chỉ mươi lăm vị là cùng”  (Pháp du hành trình nhật ký, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004, trang 335).

Sự kiện một người dân thuộc địa lên diễn đàn Viện Hàn lâm mà được vỗ tay khiến các báo đổ xô đến xin bài diễn văn và xin cả ảnh để đăng cho nổi bật. Phạm Quỳnh hồi ấy đã diện đồ Tây xịn đi chơi nhiều nơi với Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn và chụp khá nhiều ảnh, vậy mà khi ấy, ông lại cho họ cái ảnh mặc áo dài bế con, vợ mới gửi sang: Trong ảnh, ông mặc áo gấm bế bé Phạm Thị Ngoạn sinh năm 1921, người sau này làm luận văn Tìm hiểu tạp chí Nam Phong và trở thành tiến sĩ của trường Sorbonne danh tiếng ở Paris. Tấm lòng Phạm Quỳnh với quốc phục thật sâu đậm. Pham Quynh 1930 - Truong Thang Long

Ở Hà Nội cũng như sau này về Huế, người ta vẫn thấy mỗi khi ông xuất hiện đều trong bộ quốc phục.

Ngày sinh nhật ngũ tuần của ông bà đồng tuổi nhâm thìn thì ông, bà, con trai, con gái, con dâu, con rể, cho đến các cháu mẹ còn bế trên tay, đều mặc quốc phục. Năm 2006 các bạn ở tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Huế) có đăng bài của Phạm Tôn nhan đề Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nhà kèm ảnh đại gia đình mừng sinh nhật năm 1942 ấy, thì các bạn ở tạp chí vui mừng báo cho chúng tôi biết là cả toà soạn đều vui, vì năm ấy nước ta đăng cai hội nghị APEC, tất cả các nguyên thủ quốc gia đến dự đều mặc quốc phục Việt Nam, từ Tổng thống Pu-tin đến Bush… Chủ tịch Nguyễn Minh Triết của ta thì mặc quốc phục màu vàng. Thật là một cuộc biểu dương vẻ đẹp quốc phục ta. Sinh nhat 50 tuoi hai cu

Mùa hạ năm 1945 đặc biệt oi bức vậy mà Phạm Quỳnh, vẫn ngồi dịch 51 bài thơ Đỗ Phủ, viết Hoa Đường tùy bút – Kiến văn, Cảm tưởng. Tất nhiên là mặc quốc phục trang trọng theo lệ của riêng ông khi đọc sách hay viết lách.

Chúng ta may mắn có được bức ảnh năm cuối đời, khi ông tha thẩn ở khuôn viên biệt thự Hoa Đường những ngày ấy. Biet thu Hoa Duong

Thiếu tướng Phan Hàm sau này (1993) nhớ lại là trưa hôm 23/8/1945 ấy ông cùng một số bạn sinh viên Trường Thanh niên Tiền tuyến đến đưa giấy “mời Phạm Quỳnh ra Ủy ban Khởi nghĩa Thuận Hóa làm việc” thì “ông ta thản nhiên đứng dậy, mặc áo (tất nhiên là quốc phục rồi) ra đi”.

Ngày nay, vẫn thấy còn nhiều bàn luận về việc mặc quốc phục , may quốc phục nam giới. Chúng tôi đồng tình với ý kiến của họa sĩ Thành Chương: “Bàn gì thì bàn, nói gì thì nói, áo dài của phụ nữ và áo dài khăn đóng của nam giới luôn luôn là lễ phục gợi lên hình ảnh người Việt Nam. Đã gọi là quốc phục thì tinh thần cối lõi vẫn là hồn cốt dân tộc”. (DT nhấn mạnh) (báo Tuổi Trẻ ngày 22/12/2012)

Thành phố Hồ Chí Minh 26/12/2012.

D.T.

Số ăn mày – Phụ Lục

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 12:50 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 1 năm 2020.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI – PHỤ LỤC

SỐ ĂN MÀY

Phạm Tôn

Tôi phải nhận là mình có số, số ăn mày. Mà tệ hơn ăn mày một chút. Ăn mày chỉ vì đói cơm rách áo hóa ra ăn mày như trong bài thơ hồi nhỏ tôi được học; còn tôi có làm ra cũng không được hưởng. Mà lỗi tại tôi mới đau chứ.

Chuyện đầu tiên là năm 1958, thi tốt nghiệp xong, việc làm tờ báo tường Bình Minh cuối khóa cũng xong, tôi chia tay chi đoàn 10 Chu Văn An về quê… một bạn học cấp hai ở Thẩm (Thái Bình). Lòng vui phơi phới, lại gặp trên xe một chuyện xúc động. Một cụ già rất yếu được một thanh niên còn trẻ nhưng mệt mỏi giúp đỡ mọi việc, họ cư xử với nhau như hai bố con suốt dọc đường. Về đến nhà là bắt tay ngay vào sáng tác truyện ngắn Hai bố con. Trong đó lặp lại đến mấy lần điệp khúc: “Ông cụ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng về phía xa xăm, như nhìn về quá khứ.” Tự cho là rất có nghệ thuật mà nghệ thuật cao nữa là khác! Do không học cấp một, nên tôi chữ xấu, phải nhờ em Thân chép lại cho rồi mới gửi báo Văn Nghệ. Dạo ấy báo có mở một mục nhan đề Cuộc sống mới, con người mới. Gửi xong tôi mua báo Văn Nghệ chăm chú đọc hằng tuần. Mãi chẳng thấy đăng tác phẩm yêu quí. Thế là bắt đầu suy nghĩ chê đoạn Ton That Thanh 1958.jpgnày không hay, chữ kia không chuẩn, cả cái câu rất nghệ thuật nhắc đi nhắc lại mấy lần cũng thấy vô duyên, cho là họ không đăng là phải, vì chất lượng kém, vấn đề nêu ra nhỏ bé quá. Rồi cũng chẳng mua hay xem ké báo Văn Nghệ nữa, quên hẳn tác phẩm văn học đầu đời đi.

Bỗng một hôm em Thân, người chép hộ tôi cái truyện ngắn đầu tay ấy đi đâu về, gọi tôi Le Dang Quang va Thanh Trunggấp và đưa ra tờ báo Văn Nghệ, trong mục Cuộc sống mới, con người mới có đăng truyện của tôi. Nhưng cái nhan đề tâm huyết của tôi Hai bố con thì được chuyển thành một cái nhan đề vô hồn là Trên một chuyến ô tô. Dưới vẫn có tên tác giả tôi đề là Lê Đăng Thành, vì hồi đó chúng tôi thân nhau như anh em, mà tôi kém Lê Đăng Quang hai tuổi. Tờ báo ấy tôi đem tặng Lê Đăng Quang. Nay Quang mất rồi, chắc tờ báo cũng mất theo. Và đến nay, tôi vẫn chưa nhận được nhuận bút, mặc dù cuối bài có ghi rõ địa chỉ liên lạc 16 Hàng Da và tên tôi Tôn Thất Thành. Hồi ấy, chị Thanh Vân là nhà nghiên cứu văn học mà tôi coi như chị, bảo phải đòi. Tôi thì không muốn nhận mình là tác giả truyện ngắn tuổi mới lớn đó. Nên không kiện cáo gì hết.

Hồi kiếm sống ở ven Sông Hồng tôi có nhiều bạn đi bộ đội. Các bạn bảo rất mong thư tôi, nhất là những thư có kèm mấy mẩu chuyện vui vui. Tôi viết thử mấy mẩu gửi các bạn Nguyễn Xuân An, Ngô Tiến Thái. An kể nhận thư mày, cả đơn vị vui, cùng đọc sau lại truyền nhau đọc. Cười vỡ bụng, hết cả mệt vì nắng gió thao trường, hành quân vất vả. Thế nào mà sau dó ít lâu anh Đại tôi bảo có bạn kể anh  nghe một chuyện họ cho là rất hay đăng trên báo Văn Nghệ. Hóa ra đó là chuyện Cái sân bay tôi viết lưu hành nội bộ, nên anh em trong nhà đều biết. Tất nhiên tôi có được xu nhuận bút nào đâu. Vì họ biết tác giả là ai mà trả…

Chuyện to nhất là năm 1978, tôi đọc báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh thấy đăng Ton That Thanh 1982trọn hai trang kỷ niệm cách mạng tháng mười Nga bài Hồi ức về Baben của Pautốpxki do tôi dịch, một bản cho Hà Khánh Linh, một bản cho Lê Minh Khuê coi như quà nghèo tiễn hai chị em ra chiến trường. Không hiểu sao nó lại đến báo này. Năm 1982, thành lập hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh ở Khách sạn Rex, tôi cũng được mời như phóng viên văn hóa văn nghệ các báo. Tình cờ gặp anh Hoài Anh thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ thành phố hồi ấy, tôi hỏi vì sao anh có bản thảo ấy. Anh vò đầu bứt tai: tôi cũng chẳng biết nữa. Hôm đó đang bí bài kỷ niệm, tôi lục đống bài chưa Duoc La Dua.jpgdùng thì thấy bài này. Đọc thấy hay quá, tôi cho lên khuôn luôn. Anh Lê Điệp hồi ấy làm ở đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam II góp chuyện. Tôi đọc, thấy hay quá, lại biết là sếp tôi Lê Khánh Căn rất mê Pautốpxky chắc sẽ duyệt cho phát thôi. Và đúng như thế. Báo đăng, đài phát, ai cũng thấy hay, các cấp cũng chẳng ai có ý kiến gì. Mặc dù không ít người biết Baben chết trong trại tập trung của Stalin từ những năm 1930. Tôi nói với anh Hoài Anh không có nhuận bút cũng được, nhưng chí ít anh cũng cho tôi vài tờ báo chứ. Anh nhận lời rồi mấy hôm sau đến đưa cho tôi quyển Đuốc Lá Dừa anh viết về Nguyễn Đình Chiểu. Anh bảo lâu quá rồi, cả tòa soạn không còn lấy một bản, nếu còn một bản tôi cũng biếu anh. Bài này tặng bạn, tôi không ghi tên người dịch.

Xem đến đây, các bạn có thấy số tôi đúng là số tệ hơn ăn mày không?

Nhưng chưa hết, tôi xin kể một dẫn chứng nữa, ngoài văn chương.

Hồi 1968-1969 tôi đi Quảng Bình cùng 50 công nhân bốc xếp Cảng Hà Nội. Sắp đến Tết Kỷ Dậu. Trong khi ở Hà Nội, đội 5 nơi tôi làm kế toán kiêm thống kê – kiêm y tá chị Vương Thị Tửu vẫn chăm sóc con lợn tăng gia của văn phòng đội, cuối năm chia thịt, không ai quên người duy nhất trong đội đi xa là tôi. Thế là chia thịt. Cụ đội trưởng Nguyễn Văn Sán đạp xe năm sáu cây số lên nhà tôi 16 Hàng Da báo cho anh Đại tôi đến cảng lấy thịt Tết. Anh tôi nhận lời, rồi thu xếp đi ngay. Nhưng đến cảng mênh mông rộng lớn anh không biết gặp ai, cứ lúng túng rồi lại về. Đến trưa thì cụ Sán lại đạp xe đến nhà tôi, gọi anh tôi xuống, cụ cho anh một trận, rồi dỡ thúng thịt xương xuống đất bảo anh tôi nhận. Anh xin lỗi cụ là có đến cảng mà tìm không ra lại để cụ phải đưa đến tận nơi thế này phiền cho cụ quá. Anh lấy bút, giấy ra hỏi cụ cho biết thúng thịt xương này chia cho những ai để anh ghi lại rồi đưa đến tận nơi. Cụ Sán nổi nóng: Cái ông này chỉ hỏi vớ vẩn, tôi đã bảo của ông Thành thì là của ông Thành tất cả chứ còn chia cho ai nữa.

Nhà tôi chưa bao giờ Tết có nhiều thịt như thế.

Còn tôi, ở Quảng Bình …được đúng một lạng thịt lợn.

Các bạn đã thấy số tôi đúng là số … tệ hơn ăn mày chưa…

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/11/2019

P.T.

Tháng Một 1, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 1 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:49 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 1 năm 2020.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Sáng 30-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Hoi nghi trien khai nghi quyet chinh phu ve kinh te xa hoi nam 2020.png

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ điều hành Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 2019, nhận định tình hình năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Trong đó, tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ đề ra cho năm 2020. Các bộ trưởng, trưởng ngành cần giải trình, làm rõ thêm những vấn đề mà các địa phương nêu,…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng; có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch: (6,6 – 6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn so kế hoạch Quốc hội đề ra (dưới 4%), v.v… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 – 2021, và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Tinh thần là phải chủ động, tích cực hơnnăng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế một cách căn cơ, bài bản và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Xử lý có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại mua bắt buộc và các ngân hàng thương mại yếu kém khác.

Hai là, quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng này vừa được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Ba là, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tếThực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh. Chủ động, tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại. Đồng thời, hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Bốn là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu “đúng vai, thuộc bài”. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục rà soát, xác định rõ và làm đúng, hoàn thành tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước do Hiến định, không trùng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, không đi quá sâu vào các vấn đề kinh tế – kỹ thuật cụ thể, như: xem xét, quyết định danh mục đầu tư công; cho ý kiến vào báo cáo khả thi và lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia,… Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc (chứ không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính); xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế – xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lôi kéo, ôm đồm quyền lực, “lợi ích nhóm”.

Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!

Năm là, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội, như: “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “nể nang, thỏa hiệp”, “né tránh va chạm”, “vận động, tranh thủ phiếu bầu”, “chia rẽ nội bộ”… Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2020 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019!

Hội nghị dự kiến làm việc trong hai ngày, 30 và 31-12.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Thành tựu đối ngoại năm 2019:

Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam

Năm 2019, môi trường chiến lược phức tạp hơn trước, song với tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2019, năm cuối cùng trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI vừa khép lại. Có thể thấy bức tranh toàn cảnh thế giới năm qua có nhiều gam màu xám hơn so với năm 2018. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Đấu tranh diễn ra gay gắt giữa xu thế toàn cầu hóa và liên kết kinh tế với trào lưu bảo hộ thương mại, chống hội nhập. Cọ xát chiến lược giữa các nước lớn quyết liệt, dẫn tới nhiều hệ lụy phức tạp cả về kinh tế, thương mại và chính trị, an ninh. Đặc biệt, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp mới do những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế gây xói mòn lòng tin. Bất ổn bùng phát và kéo dài ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới do bất cập kinh tế – xã hội nội tại, cũng như sự can thiệp, kích động từ bên ngoài.

Giữa những bất ổn đó, điểm tích cực là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn và khát vọng chung của nhân loại tiến bộ. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, đi đầu về liên kết kinh tế. Dẫu còn không ít thách thức, song Cộng đồng ASEAN với tư cách mái nhà chung của 10 nước thành viên đã thể hiện sự tự cường, trưởng thành hơn và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, vị trí quan trọng trong chính sách của các nước lớn đối với khu vực. Tình hình chính trị – xã hội các nước Đông – Nam Á cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới.

Năm 2019 có nhiều điểm sáng trong triển khai chủ trương lớn của Đảng về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chúng ta đã thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chỉ sau một năm đi vào cuộc sống, FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới này đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới các thành viên CPTPP, như Nhật Bản, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, tăng đáng kể so với năm 2018. Việt Nam chính thức ký với Liên hiệp châu Âu (EU) Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA); kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Cùng những nỗ lực quyết liệt của Chính phủ kiến tạo, việc triển khai và tham gia các FTA quan trọng này tạo ra những động lực mới cho phát triển, đổi mới thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam tăng 10 bậc so với năm 2018, lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, với những con số kỷ lục: thu hút FDI đạt 38,02 tỷ USD; xuất siêu vượt 9,9 tỷ USD; đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Những đóng góp quan trọng đó góp phần giúp tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7% năm 2019, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc hàng đầu khu vực. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xếp Việt Nam trong nhóm 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do Quốc hội đề ra, trong đó năm chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bên cạnh trụ cột hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, văn hóa – xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam lần đầu tham gia diễn tập hàng hải chung trong khuôn khổ ASEAN với Mỹ; ký Hiệp định khung về tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA); gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Chúng ta đã cử bệnh viện dã chiến cấp II thứ hai tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng, sau khi bệnh viện dã chiến thứ nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại Phi-li-pin và những thành tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà năm 2019 khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại đa phương càng khẳng định rõ bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ngay trong năm đầu triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, chúng ta đạt nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được các đối tác và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn ASEAN, ASEM, Liên hợp quốc với tư cách thành viên, cũng như tại G20 với tư cách khách mời, được bạn bè, đối tác hưởng ứng tích cực.

Trong kênh song phương, Việt Nam duy trì đà phát triển quan hệ ổn định, tích cực với các đối tác, từng bước xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh, tồn tại. Đồng thời, chúng ta tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện 17 chuyến thăm nước ngoài, đón 22 đoàn cấp cao thăm Việt Nam, đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất, tăng cường tin cậy chính trị và đan xen lợi ích kinh tế với các nước láng giềng Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, với các nước lớn như Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và nhiều đối tác ưu tiên, chủ chốt. Với việc nâng cấp quan hệ với Bru-nây và Hà Lan lên Đối tác toàn diện, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện mạng lưới Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện, nâng tổng số lên 30 đối tác.

Trong bối cảnh môi trường chiến lược bất ổn hơn trước, công tác đối ngoại đã góp phần hiệu quả vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cả trên bộ và trên biển. Việt Nam và Cam-pu-chia đã ký và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý công nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc, tạo cơ sở và động lực quan trọng để xây dựng đường biên giới hòa bình và phát triển. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua, chúng ta đã đánh giá đúng tình hình, đấu tranh kịp thời, xử lý tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động, tích cực cùng các thành viên ASEAN và các đối tác liên quan thúc đẩy, quyết tâm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên Biển Đông, cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, các trụ cột và lĩnh vực quan trọng khác của công tác đối ngoại đều được triển khai hiệu quả, đạt kết quả quan trọng. Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại quốc phòng – an ninh đều có những bước đi chủ động, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước. Tính đến giữa tháng 12-2019, chúng ta đã tiến hành công tác bảo hộ đối với khoảng 7.000 công dân, 1.643 ngư dân trên 194 tàu cá; xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp và nhạy cảm liên quan công dân ở nước ngoài. Công tác ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được triển khai chủ động, tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Trọng trách mới, tâm thế mới

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020. Đây cũng là năm chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đất nước ta bước vào năm 2020 với khí thế mới và khát vọng mới.

Môi trường đối ngoại tiếp tục đan xen cả thời cơ và thách thức. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2020 cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, nhằm tiếp tục củng cố môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thúc đẩy các lợi ích an ninh, phát triển và nâng cao hơn nữa vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đặc biệt, năm 2020 là thời điểm lịch sử quan trọng với đối ngoại Việt Nam, nhất là đối ngoại đa phương. Việt Nam lần đầu cùng lúc đảm đương đồng thời hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Đó là những trọng trách khu vực và quốc tế có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng lớn của bạn bè quốc tế với Việt Nam. Đó là cơ hội quan trọng để chúng ta đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới; là dịp để khẳng định tâm thế của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những trọng trách đa phương này là thời cơ để Việt Nam tranh thủ thúc đẩy quan hệ song phương giữa nước ta với các nước, tạo ra những động lực mới cho phát triển và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Vinh dự rất lớn lao, lợi ích rất thiết thực, song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề.

Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” cho vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ cùng bạn bè, đối tác nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa tổ chức khu vực là mái nhà chung của các nước Đông – Nam Á là ASEAN và tổ chức quốc tế đóng vai trò trung tâm là Liên hợp quốc. Chúng ta xác định rõ, hai trọng trách đa phương nêu trên gắn kết với nhau và phải góp phần thúc đẩy lợi ích chung giữa Việt Nam với cộng đồng khu vực và quốc tế. Với tinh thần đó, Việt Nam nỗ lực phấn đấu khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Liên hợp quốc, đóng góp chủ động, tích cực vào sự nghiệp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thế và lực mới của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và những thành tựu đối ngoại quan trọng đạt được những năm qua tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam vững tâm bước vào năm 2020. Chúng ta tin tưởng, với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và sự vào cuộc đầy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại và sự chung sức, đồng lòng của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2020, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHẠM BÌNH MINH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Hoi nghi tong ket trien khai nhiem vu nam 2020

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng lớn lao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức toàn ngành TT-TT trong năm 2019, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Nhắc lại việc đưa ra nhiều chỉ tiêu tại Hội nghị tổng kết năm 2018, Thủ tướng cho rằng, năm 2019, kiểm điểm lại thì thấy Bộ TT-TT có nhiều tiến bộ, đã “giữ lời nói đi đôi với việc làm”. Ngành đã vượt qua nhiều thách thức, nhất là cạnh tranh nhân tài và công nghệ hay các thách thức về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng… Tuy vậy, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại mà Bộ TT-TT cần nghiêm túc nhìn nhận để có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại theo định hướng XHCN, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045. Đó có lẽ phải là đường bay chứ không phải lối mòn. Muốn phát triển thì động lực quan trọng nhất là sử dụng công nghệ, nhất là công nghệ số, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ TT-TT có trách nhiệm lớn lao, góp phần mang vinh quang cho Tổ quốc. Có thể nói TT-TT được ví như “mặt trận không bao giờ im tiếng súng”.

Những dòng chảy liên tục của thông tin đã đem lại những tác động phong phú đến đời sống tinh thần, tình cảm của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng với đó là sự đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận thông tin, giữa thật và giả, giữa tiêu cực và tích cực. Thủ tướng yêu cầu cán bộ ngành TT-TT phải là những người luôn giữ “cái đầu lạnh và một trái tim hồng”.

Năm 2020, chúng ta tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng cho rằng Bộ TT-TT phải chỉ đạo các DN trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số và đi đầu trong công cụ chuyển đổi số. 100% hệ thống CNTT của Chính phủ điện tử (CPĐT) phải có trung tâm giám sát an ninh mạng. Bên cạnh đó, thứ hạng CPĐT của Việt Nam còn khiêm tốn, Bộ TT-TT có nhiệm vụ đưa thứ hạng này tăng lên. Năm 2020, chúng ta sẽ đăng cai tổ chức triển lãm số thế giới, sự kiện công nghệ số lớn nhất thế giới, do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) thuộc Liên hợp quốc tổ chức với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT tổ chức tốt sự kiện này.

Về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, phải xây dựng mạng lưới chuyển sâu rộng tới từng hộ gia đình, tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển. Với lĩnh vực viễn thông, thương mại hóa 5G bằng thiết bị Việt Nam bước đầu thành công, đây là một thắng lợi cần phổ cập rộng rãi. Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của Bộ TT-TT về tắt sóng 2G để chuyển nhanh hạ tầng viễn thông lên công nghệ mới, để 100% người dân Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, bổ sung tần số 4G để nâng cao chất lượng mạng lưới. Kiên quyết xử lý tình trạng sim rác, tin nhắn rác.

Bộ TT-TT phải làm tốt vai trò điều phối thống nhất về phát triển CPĐT trong khi vẫn phát huy sự chủ động của các bộ, ngành và địa phương. Ngay từ đầu năm, Bộ TT-TT phải xây dựng chiến lược CPĐT vì chúng ta xác định đây là một chặng đường dài, xuyên qua nhiều nhiệm kỳ, cần có sự xuyên suốt. Hiện nay, đô thị thông minh phát triển nở rộ, Bộ TT-TT phải sơ kết chương trình đô thị thông minh ứng dụng CNTT, nhất là trung tâm giám sát điều hành, từ đó có hướng dẫn triển khai, tránh việc làm theo phong trào, kém hiệu quả, lãng phí.

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia sâu rộng và toàn diện, Thủ tướng quyết định ban hành Đề án chuyển đổi số quốc gia, trên cơ sở đó các bộ, ngành và tỉnh, thành ban hành chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa phương, DN. Bộ TT-TT phải đi đầu về chuyển đổi số các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí, truyền thông.

Về vấn đề an toàn, an ninh mạng (AT-ANM), Thủ tướng nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết của CPĐT, chuyển đổi số. Bảo vệ AT-ANM chính là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin không gian mạng phải được tiếp tục đầu tư để đủ năng lực giám sát, phân tích, dự báo tình hình trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc, bảo đảm một không gian mạng lành mạnh, tích cực. “Make in Vietnam” là một định hướng lớn, là tuyên bố sự chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang làm sản phẩm Việt Nam, sang làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ. Các DN công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phải đi đầu trong chiến lược “Make in Vietnam”. Việc làm chủ thiết bị 5G có ý nghĩa chiến lược quốc gia, Thủ tướng đề nghị Bộ TT-TT tạo mọi điều kiện cho các DN sản xuất, phổ cập thiết bị 5G. Bộ cần đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu chính sách 4.0 mà Bộ trưởng đã ký với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Về báo chí, truyền thông, Thủ tướng nêu rõ báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin xã hội, đặc biệt tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thực hiện nghiêm túc, chủ động Quy hoạch Báo chí đã được phê duyệt, không được lùi thời gian, cơ quan chủ quản nào làm không đúng thời hạn đã báo trước thì tạm dừng để thực hiện xong quy hoạch. Hệ thống thông tin cơ sở như loa phường, xã, thậm chí tuyên truyền miệng, được xem là hệ thống tuyên truyền lớn nhất, hiệu quả nhất. Bộ TT-TT cần có đề án và chỉ đạo đổi mới công nghệ của hệ thống này.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đều biết “4 con hổ” là biểu tượng của sự trỗi dậy của châu Á. Việt Nam có thể là một biểu tượng tiếp theo của sự trỗi dậy châu Á nếu tầm nhìn 2045 trở thành hiện thực với quyết tâm của chúng ta. Vậy sau “4 con hổ, liệu Việt Nam có trở thành con hổ thứ 5 hay không?”, câu trả lời là có thể. Thủ tướng nhấn mạnh: đất nước ta phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại theo định hướng XHCN, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng vào năm 2045. Đó có lẽ phải là đường bay chứ không phải lối mòn. Đó cũng là một lý do để Chính phủ coi kinh tế số là động lực phát triển quan trọng, đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển.

« Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các học viên tại Lễ khởi động Chương trình đào tạo 100 chuyên gia CPĐT. Chương trình có ba mục tiêu chính: trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về CNTT và bài học kinh nghiệm hay về triển khai CPĐT trên thế giới và Việt Nam. Mỗi học viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo thống nhất, thường xuyên, liên tục trong nhiều năm để trở thành những chuyên gia về CPĐT đủ sức giải quyết các vấn đề đặt ra ở bộ, ngành, địa phương mình. 100 chuyên gia tham gia chương trình sẽ hình thành một mạng lưới chuyên gia CPĐT từ T.Ư đến địa phương bởi tri thức trao đổi giữa các chuyên gia sẽ không tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân. Như vậy, tri thức của mạng lưới 100 chuyên gia CPĐT tham gia chương trình này sẽ tương đương với tri thức của 10 nghìn chuyên gia. Đây chính là lợi ích lớn nhất mà chương trình đem lại. Các bài giảng của chương trình đào tạo được chia sẻ lên trang thông tin mạng của Trung tâm Một cửa hỗ trợ triển khai CPĐT tại địa chỉ “egov.mic.gov.vn”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/12/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 26-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng có liên quan. Sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương báo cáo các Tờ trình, Đề án; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan và ý kiến thảo luận của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã thống nhất kết luận như sau:

 1. Bộ Chính trị hoan nghênh Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan, trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các cơ quan Trung ương và các địa phương để sớm chuẩn bị dự kiến Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Về việc thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, Bộ Chính trị khẳng định, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến mới, nhiều vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan đã tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư bàn và quyết định, hoàn thành về cơ bản các nội dung đã đưa vào chương trình từ đầu năm, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước cũng như giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chất lượng các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày càng được nâng cao, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, làm việc đúng quy trình, quy định.

Về dự kiến Chương trình làm việc của năm 2020, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với đề xuất của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 2020 là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn và rất nặng nề. Việc lựa chọn nội dung đưa vào Chương trình làm việc của năm 2020 cần ưu tiên những nội dung đã có trong chương trình toàn khóa, những nội dung liên quan đến các Hội nghị Trung ương và những công việc phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, những công việc đột xuất. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất lựa chọn đúng và trúng, có trọng tâm, trọng điểm những nội dung cần trình ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư bàn, đồng thời phải rất linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén để bố trí, bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Phát huy kết quả, kinh nghiệm của năm 2019, năm 2020, các cơ quan cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tham mưu để tổ chức các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nền nếp, khoa học.

 1. Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và thảo luận, quyết định về một số nội dung quan trọng khác.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN). Cùng dự, có các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; đông đảo các DN, hiệp hội DN, tổ chức quốc tế…

Nguyen Xuan Phuc tham quan khu trung bay san pham trong khuon kho hoi nghi thu tuong chinh phu.png

Hội nghị có chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”. Đây là cuộc đối thoại lần thứ ba với DN kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức năm 2016.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đánh giá cao nhiều ý kiến tâm huyết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của DN, nhờ đó, môi trường cạnh tranh được cải thiện đáng kể; đến nay chúng ta có hơn 800 nghìn DN. Thủ tướng đề nghị sau hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan xây dựng một Nghị quyết của Chính phủ về định hướng phát triển DN trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu, trừ cứu hỏa và thiên tai, việc giải quyết các khó khăn của DN phải nằm ở trang đầu sổ tay hành động của lãnh đạo. Không thể biết DN rất khó khăn trên địa bàn của mình, trong lĩnh vực của mình phụ trách mà không quan tâm giải quyết. Mỗi bộ, ngành khẩn trương xây dựng một chương trình hành động nhằm thực hiện các cam kết hỗ trợ cộng đồng DN trong năm 2020, tầm nhìn 2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải làm đầu mối đốc thúc cập nhật, tổng hợp gửi báo cáo Thủ tướng, trong đó nhấn mạnh những việc mà Hội nghị đã nêu ra như phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, xây dựng những trung tâm triển lãm sản phẩm ở các thành phố, thị xã lớn.

Các bộ, ngành tiếp tục có những chính sách cởi mở hơn, thật sự, ủng hộ để DN bứt phá, làm được nhiều hơn nữa; “cởi trói” cho DN tư nhân tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực, các ngành mà trước đây chỉ có Nhà nước đảm trách, ngoại trừ những lĩnh vực nhạy cảm liên quan an ninh, quốc phòng và điều hành vĩ mô.

Phải thay đổi tư duy là, những gì tư nhân làm được và làm tốt thì nên để tư nhân tham gia. Tiếp tục thực hiện nhất quán, triệt để trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (MTĐTKD) tập trung vào những khâu còn yếu mà các tổ chức quốc tế và hội nghị này đã chỉ ra như xử lý việc mất khả năng thanh toán, độ dễ dàng khi nộp thuế, thủ tục mở DN, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, tính thực thi pháp luật, nhất là tiếp cận đất đai. Tiếp tục giảm đáng kể danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cải thiện mạnh mẽ, rõ nét chỉ số phá sản DN và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường.

Rà soát và thiết lập cơ chế ưu đãi tài chính tốt hơn, khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững bao trùm như ứng dụng công nghệ tiên tiến; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sản xuất thông minh, bảo vệ môi trường; khuyến khích các DN FDI và cả DN nội địa liên kết với nhau trong việc hình thành chuỗi giá trị. Cải cách triệt để thủ tục hành chính, thuế, giấy phép, trong đó có việc áp dụng công nghệ, quy trình tinh giản thủ tục, xóa bỏ các trở ngại liên quan quy hoạch, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của DN ở địa phương.

Chấm dứt ngay tình trạng một số nhân viên công quyền sử dụng “quyền lực mềm” để hù dọa DN mỗi khi DN có sai sót hay bất đồng. Phải bảo đảm tất cả các ý kiến của DN đều phải được lắng nghe và tôn trọng, từ đó có thảo luận, phân tích, phản biện để đem ra những chính sách tốt nhất. Các cơ quan quản lý nhà nước phải loại những cán bộ nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) do tham nhũng, tiêu cực hoặc do trình độ yếu kém để kéo dài thời gian, làm mất cơ hội đầu tư của DN. Yêu cầu chính quyền các địa phương đổi mới tư duy mạnh mẽ và năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mình để tương thích mặt bằng nhu cầu của DN, nhà đầu tư; tích cực cải thiện MTĐTKD, chống phân biệt đối xử giữa kinh tế trong nước và nước ngoài, kinh tế nhà nước với tư nhân, DN với hộ kinh doanh cá thể, DN lớn và DN nhỏ…

Thủ tướng kêu gọi các DN Việt Nam phải nâng cao tinh thần đoàn kết, tương tác, khuyến khích sự chủ động hợp tác, tương trợ; phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó khi khó khăn và cùng vươn ra biển lớn. Cộng đồng DN phải chủ động đổi mới chính mình, tái cấu trúc và cải tiến liên tục, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu sản phẩm, chú trọng đầu tư áp dụng công nghệ, luôn nghĩ đến chìa khóa công nghệ mỗi khi cần giải quyết một bài toán sản xuất; tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0 và các Hiệp định Thương mại tự do.

DN phải tuân thủ luật pháp, thực hành các chuẩn mực kinh doanh tiến bộ; nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính bắt buộc, thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường; bảo vệ, giữ gìn thương hiệu, uy tín quốc gia. Thủ tướng yêu cầu nói không với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tiếp tục xây dựng thương hiệu, tạo dựng chỗ đứng cho DN, kể cả trong nước và nước ngoài, đóng góp xứng đáng và tự hào vào sự vững mạnh của thương hiệu quốc gia. DN Việt Nam cần đi đầu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, nhất là không được đưa hối lộ và kịp thời phát hiện tình trạng tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt. Thủ tướng mong muốn cộng đồng DN Việt Nam tự tin đặt mục tiêu lớn hơn trong năm 2020, dám đặt tầm nhìn và nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn trong giai đoạn tới. Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc, ổn định kinh tế vĩ mô và trực tiếp bảo đảm tăng trưởng kinh tế; cam kết sẽ thúc đẩy không ngừng và mạnh mẽ hơn nữa các cải cách, tích cực rà soát rào cản pháp lý, chính sách, quy định, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho DN đầu tư SXKD, xóa bỏ các rào cản độc quyền nhà nước để trao cơ hội tham gia nhiều hơn cho khu vực tư nhân bao gồm các dịch vụ công cộng.

Chính phủ cam kết bảo vệ quyền tài sản chính đáng của người dân và DN; nghiên cứu và sớm ban hành thiết chế bảo vệ quyền tài sản của người dân và DN, kiểm soát quyền lực, tránh lạm dụng quyền lực công, đụng chạm đến tài sản và lợi ích của DN. Cần ý thức rằng để một DN hay một thương hiệu chính đáng nào đó của Việt Nam biến mất thì đó không chỉ là thất bại của riêng DN mà của cả Chính phủ và chính quyền địa phương, của tất cả chúng ta. Một cộng đồng DN lớn mạnh bền vững có khả năng cạnh tranh toàn cầu, với những doanh nhân Việt Nam có khát vọng, có lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt, chính là những tiền đề quan trọng để Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập tự cường và thịnh vượng vào năm 2045.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc, thiết bị… của một số tập đoàn, DN Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch

năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích toàn diện của ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2019. Đề cập mục tiêu năm tới, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng, do đó ngành nông nghiệp cần đóng vai trò tốt hơn để giải quyết các vấn đề đặt ra. Phải dự báo tốt mọi tình huống, nhất là diễn biến thời tiết; ngay từ bây giờ, phải có giải pháp ứng phó tốt hơn giải quyết tình trạng hạn hán, thiếu nước, không để thời tiết ảnh hưởng sản xuất và đời sống nhân dân. Thủ tướng đề nghị phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP của ngành 3%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD… Ngành phải phấn đấu để nông nghiệp nước ta trở thành một trong những nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới; đẩy mạnh cơ cấu lại, coi trọng phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng thị trường; giữ chất lượng và chữ tín sản phẩm nông nghiệp như gạo, trái cây, tôm…

Thủ tướng đề nghị có các cơ chế, chính sách về nông nghiệp để tiếp tục tháo gỡ những nút thắt về đất đai, tín dụng; tập trung hỗ trợ đầu ra cho nông nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tái cơ cấu nông ghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương để nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sử dụng linh hoạt chính sách chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục coi trọng vấn đề bảo đảm an ninh lương thực Việt Nam; ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Quyết liệt, đồng bộ thực hiện giải pháp để EC gỡ bỏ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam. Các ngành liên quan phối hợp làm tốt công tác tín dụng cho nông nghiệp mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng; sử dụng rừng trồng hiệu quả hơn; phát triển sản phẩm dưới tán rừng, nhất là dược liệu. Thúc đẩy, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm. Quản lý chất lượng giá cả đầu vào cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu. Nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai, nuôi trồng thủy sản…; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của ngành. Đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực; tích cực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; cán bộ nông nghiệp phải bám sát cơ sở, hiểu biết chuyên ngành sâu, giỏi. Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp Việt Nam cần một lớp nông dân mới chủ động hơn thích ứng tình hình mới.

* Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bốn tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Sáng 22-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên (VĐV, HLV) đạt thành tích cao tại SEA Games 30. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Nguyen Xuan Phuc gap mat cac vdv seagame.png

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục -Thể thao Việt Nam cho biết, đây là kỳ SEA Games mà Đoàn TTVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn đoàn đạt 288 huy chương, trong đó có có 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ.

Nếu như mục tiêu ban đầu là 65 HCV trở lên thì đoàn đã đạt 98 HCV, đưa Đoàn TTVN lần đầu tiên (không phải là nước chủ nhà) đã vượt qua Thái Lan về số HCV để xếp thứ hai toàn đoàn. Lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá (ĐTBĐ) nam U22 Việt Nam đoạt HCV, lần đầu tiên cả hai ĐTBĐ nam và nữ đều giành HCV, lần đầu tiên có HCV môn quần vợt…

Trong số các môn Việt Nam tham gia thi đấu, có 23 môn của Olympic và giành nhiều huy chương, cho TTVN đang phát triển tốt, tiếp cận với thành tích các môn thể thao thế giới.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng, người đạt 2 HCV môn bơi lội và đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020, chia sẻ: để đạt được những thành tích cao hơn ở đấu trường châu lục và thế giới, các VĐV Việt Nam phải tiếp tục khổ luyện hơn nữa và mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện hơn nữa, tăng cường trang thiết bị phục vụ tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao. Tạo điều kiện cho các VĐV có cơ hội tập huấn, tập luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và được tham gia nhiều giải quốc tế để học hỏi, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và thi đấu

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (đạt 1 HCB và 1 HCĐ môn điền kinh) cho biết, tham gia nội dung marathon cự ly 10 nghìn mét, em đã rất khó khăn khi phải vượt qua điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, đường chạy, đặc biệt các đối thủ có kinh nghiệm và từng vô địch. Nhưng bằng ý chí, sự kiên cường bản thân, em đã vượt qua tất cả, hoàn thành cự ly về đích trong trạng thái kiệt sức, cơ thể đau nhức, toàn thân đau nhức, được đội ngũ bác sĩ và đồng đội hỗ trợ kịp thời. Mặc dù rất mệt nhưng em rất vui, hạnh phúc và tự hào vì mình đã chinh phục thành công được ước mơ; vì là mồ hôi công sức và em đã đóng góp vào thể thao nước nhà.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là kỳ SEA Games lịch sử đáng nhớ của TTVN và cho biết, không chỉ HCV của môn bóng đá, tất cả các huy chương mà mỗi tập thể, cá nhân đạt được đều đáng quý trọng, đều là công sức, đổ mồ hôi, nước mắt.

Nhắc lại từ “lịch sử” gắn với kỳ SEA Games này sau 16 lần tham dự SEA Games, Thủ tướng vui mừng khi nhiều môn thi đấu, lần đầu tiên chúng ta đạt HCV bởi sự xuất sắc của nhiều VĐV và HLV. Nhớ lại những hình ảnh khi các VĐV Việt Nam được huy chương và Quốc thiều Việt Nam được cử, Thủ tướng cho rằng, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy ấn tượng và cảm xúc trào dâng. Đó là sự thôi thúc mỗi cá nhân và toàn xã hội có ý chí vươn lên.

Nhắc lại trường hợp của VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 HCV và một số VĐV khác, truyền cảm hứng mạnh mẽ về một khát vọng vươn lên, Thủ tướng cho rằng, nhiều bộ môn mới thì mới có cơ hội đạt nhiều huy chương, còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào những môn có khả năng không thôi thì khó đạt nhiều huy chương.

Có nhiều tấm gương, dù trên mình đầy thương tích nhưng không bỏ cuộc. Những hình ảnh đó truyền về gây cảm xúc rất lớn. Nêu lên những câu chuyện cảm động của các VĐV, Thủ tướng cho rằng, đây là bài học quý báu về tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, để đóng góp vào khát vọng Việt Nam hùng cường, tiến bước trong tương lai.

Thủ tướng mong muốn, tinh thần, khát vọng đó phải được lan tỏa ra trong phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) đất nước. Đây cũng là một “cú huých” quan trọng của TTVN đối với sự phát triển KTXH đất nước.

Thủ tướng khẳng định, thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế, vĩ mô là rất tốt, nhưng lĩnh vực văn hóa, thể thao cũng hết sức thành công, rất ấn tượng với đất nước chúng ta. Không khí xã hội rất phấn khởi, không những kinh tế mang lại, đời sống người dân giảm nghèo chỉ còn 1,45%, mà chính thể thao tạo nên màu cờ, sắc áo Việt Nam, tạo nên “rừng cờ Việt Nam”. Chính các bạn là người đóng góp nên không khí phấn khởi của toàn dân tộc, mang lại màu cờ, sắc áo cho cho đất nước, mang lại uy tín cho đất nước. Qua 16 năm chúng ta mới có bước tiến như thế, điều này đã thể hiện sự vững mạnh không ngừng của thể thao Việt Nam.

Nhìn vào kết quả thi đấu lần này, Thủ tướng cho rằng, đó chính là nhờ sự đầu tư đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm của Nhà nước cho TTVN. Thủ tướng cũng đánh giá cao các nhà tài trợ – “mạnh thường quân” đã đồng hành hỗ trợ, động viên Đoàn TTVN; đánh giá cao các phụ huynh của các VĐV đã thường xuyên hỗ trợ, động viên các em thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chia sẻ niềm vui với những VĐV đạt thành tích cao, đồng thời cũng chia sẻ với những VĐV chưa đạt thành tích như mong muốn, Thủ tướng đề nghị các VĐV “thắng không kiêu, bại không nản” để tiếp tục kiên trì rèn luyện, đạt thành tích cao trong thời gian tới; nhất là khi năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31, các thành tích cao phải tiếp tục được duy trì và đạt thành tích cao hơn nữa.

Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện tốt pháp luật về thể thao, đặc biệt là hoàn thiện chính sách về bồi dưỡng tài năng thể thao. Tiếp tục coi trọng các liên đoàn, hiệp hội, các câu lạc bộ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động thể thao, đóng góp toàn diện phát triển các môn TTVN. Do đó, ngành Thể dục – Thể thao phải có chương trình hành động để triển khai mục tiêu này.

Từ kết quả của SEA Games 30, Thủ tướng cho rằng, chúng ta rút ra được bài học lớn để vận dụng trong các lĩnh vực, ngành nghề trong việc thực hiện chủ trương xây dựng đất nước độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và phát triển xứng tầm với quốc tế. Thể thao phải lan tỏa vào KTXH. Các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn, ý chí hơn, không để tình trạng trì trệ, tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động của ngành mình, mà phải làm mạnh mẽ như TTVN đã phấn đấu.

Thủ tướng mong các gương mặt ưu tú, xuất sắc của TTVN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

* Tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao hai Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đoàn TTVN và cá nhân VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên; trao ba Huân chương Lao động hạng Nhì tặng ĐTBĐ U22 nam Việt Nam, ĐTBĐ nữ quốc gia Việt Nam và HLV trưởng Mai Đức Chung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 26 Huân chương Lao động hạng Ba tặng các VĐV, HLV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các ba cán bộ, 126 VĐV và 26 HLV của Đoàn TTVN.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/12/2019

Nhân lên sức mạnh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc; Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, cùng toàn dân đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… Chặng đường đó đã viết nên truyền thống hào hùng, lập nên những chiến công rực rỡ, gắn liền những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội anh hùng, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW lấy ngày 22-12, Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày hội QPTD. Quyết định này đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần – yếu tố quan trọng trong xây dựng nền QPTD. Đồng thời, thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, QĐND là lực lượng nòng cốt. Nhiệm vụ của nền quốc phòng không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân, mọi tổ chức chính trị – xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện.

Sau 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD đã phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là ngày hội giữ nước, mang nhiều nét đặc sắc, chưa từng có trong lịch sử, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định tính sáng tạo của Đảng trong huy động sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày hội QPTD đã thật sự trở thành ngày hội của non sông, đất nước, phát huy truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, tôn vinh chiến công, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là sự hội tụ ý chí, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp…

Điều đó đòi hỏi Quân đội ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh, góp phần nhân lên sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/2/2019

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 10-12-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định rõ quan điểm: Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế – xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cả nước.

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa đặc sắc với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế đông – tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc T.Ư, trong đó phát triển thành phố trực thuộc T.Ư phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của T.Ư và nỗ lực của địa phương.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp; tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự thông minh và tự lực, tự cường của người dân Huế.

Về mục tiêu và tầm nhìn, Nghị quyết xác định đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Ðến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Ðông – Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045,Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, một trong những trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Ðể thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết đề ra một số giải pháp: Ðẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Quy hoạch, bố trí lại dân cư; sắp xếp hình thành các cụm, ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế. Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Lợi nhuận của VNA ước dạt gần 3.400 tỷ đồng

Ngày 30-12, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, năm 2019, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của hãng cao nhất từ trước tới nay, lần lượt ước đạt 101.188 tỷ đồng (tăng hơn 2.200 tỷ đồng so năm 2018) và gần 3.369 tỷ đồng; tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.369 tỷ đồng, tăng 10% so năm 2018. VNA còn đánh dấu kỷ lục với đội tàu bay cán mốc 100 chiếc và gần 100 đường bay; duy trì an toàn tuyệt đối 134 nghìn chuyến bay, 23 triệu lượt hành khách,… Năm 2020, VNA phấn đấu vận chuyển 25 triệu lượt hành khách và doanh thu hợp nhất đạt 110.560 tỷ đồng; đồng thời, đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025; nâng cấp chất lượng dịch vụ hướng tới 5 sao,…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”

Năm 2018, doanh nghiệp của chín “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” 2019 đã tạo ra doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 76 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Tối 28-12, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm và trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2019. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” là sự kiện thường niên, được T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 2015. Các cá nhân được xét trao danh hiệu là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi; quản lý, điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

Qua 5 năm, chương trình đã vinh danh 390 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu có một triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Từ thành công của chương trình, năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam với nòng cốt là các cá nhân đã giành danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”.

Đến nay, đã có nhiều câu lạc bộ cấp địa phương được thành lập tại mười tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn hai nghìn hội viên; trở thành cầu nối hỗ trợ, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh cho nhiều doanh nhân trẻ.

Năm nay, chương trình được triển khai vào tháng 9 vừa qua. Sau ba vòng bình chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn chín ứng viên xuất sắc nhất để trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” 2019. Trong năm 2018, doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ này đã tạo ra doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 76 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam và hai thành viên Câu lạc bộ đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

THACO xuất khẩu xe buýt thương hiệu Việt Nam sang Phi-li-pin

Ngày 28 -12, tại Khu kinh tế mở Chu Lai (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức Lễ bàn giao xe Bus THACO thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines; đồng thời xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng ô tô sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, ngay sau lễ bàn giao, THACO chính thức xuất khẩu 15 xe bus sang thị trường Philippines.

Từ năm 2017 đến nay, THACO và Công Autodelta (Philippines) đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường Philippines để thiết kế và phát triển sản phẩm xe bus theo yêu cầu của khách hàng.

Đến ngày giữa tháng 5-2019, THACO đã hoàn thiện hai xe bus mẫu xuất sang Philippines để chạy thử nghiệm và đã được khách hàng Philippines đón nhận, hài lòng về chất lượng sản phẩm.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết, đây là mẫu xe được Trung tâm R&D THACO Bus thiết kế hoàn toàn mới, mang thương hiệu THACO với tỉ lệ nội địa hóa đạt trên 45%, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, phần ngoại thất xe (bao gồm: thân vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí, linh kiện composite) và phần nội thất (hệ thống chiếu sáng, ghế, dây điện, kính, linh kiện nhựa) được thiết kế và sản xuất tại Khu kinh tế mở Chu Lai…

Tại buổi lễ, THACO đã chính thức xuất khẩu 15 xe bus thương hiệu THACO cho đối tác Autodelta để phục vụ thị trường Philippines; đồng thời hai bên đã ký kết kế hoạch xuất khẩu sang Philippines 200 xe bus trong năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và THACO nói riêng trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh trong khu vực hiện nay. Qua đó, khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của THACO theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 của Bộ Công thương và Chính phủ, góp phần giảm nhập siêu và cân bằng cán cân thương mại.

Theo Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, đến nay, THACO đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa xe bus lên hơn 60%, xe tải 40% và xe du lịch bình quân 25%; trong đó một số mẫu xe du lịch đạt trên 40%, đáp ứng tiêu chí giá trị hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content).

THACO đã xuất khẩu linh kiện phụ tùng sang thị trường ASEAN và các nước khác trên thế giới. Trong năm 2019, THACO đã xuất khẩu được 186 xe các loại sang các nước. Riêng trong tháng 12-2019, THACO đã xuất khẩu một xe bus mẫu sang Singapore và xuất khẩu 120 xe du lịch KIA Cerato sang Myanmar. Dự kiến kế hoạch năm 2020, THACO sẽ xuất khẩu 1.026 xe ô tô các loại sang các nước

Cùng ngày, THACO đã tiến hành xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng gồm: két giàn nóng máy lạnh, áo ghế, bọc cần số xe du lịch và xe đẩy hành lý sân bay sang Hàn Quốc và Nhật Bản…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/12/2019

Tuyên dương 62 “Nhà khoa học của nhà nông”

Tối 27-12, tại Hà Nội, 62 nhà khoa học ở lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi như kỹ sư Hồ Quang Cua – “cha đẻ” giống lúa ST25 “gạo ngon nhất thế giới” đã được vinh danh tại chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019.

Đến dự chương trình, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019 được triển khai trên phạm vi cả nước từ tháng 4 đến tháng 11 vừa qua. Qua nhiều đợt bình xét ở cấp cơ sở và cấp T.Ư, Ban tổ chức đã lựa chọn được 62 “Nhà khoa học của nhà nông” tiêu biểu.

Trong số này, có chín đại biểu nữ, 53 đại biểu nam. Đáng chú ý, có đại biểu năm nay đã 80 tuổi. Đây đều là những nhà khoa học đã có rất nhiều đóng góp tích cực, quý giá cho nền nông nghiệp nước nhà những năm gần đây.

Tiêu biểu, có thể kể đến GS,TS Võ Tòng Xuân, người sở hữu nhiều giải thưởng quốc gia cũng như quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, từng được trao các danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” và “Nhà giáo Nhân dân”; GS,TS Lê Đình Khả, tác giả và đồng tác giả của 35 giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật…

Trong 62 “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2019, còn có kỹ sư Hồ Quang Cua, “cha đẻ” giống lúa ST25 vừa được bình chọn “gạo ngon nhất thế giới”. Ông và các cộng sự đã được trao bảy Huân chương Lao động, hai giải Bông lúa vàng, được Tổ chức Nông nghiệp và lương thực quốc tế (FAO) chứng nhận thành tựu. Cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động.

Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II – năm 2019 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/12/2019

GDP năm 2019 tăng 7.02%

Chiều 27-12, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam quý IV và năm 2019. Theo đó, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP năm 2019 ước tính đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra, quy mô được mở rộng với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Cung cầu hàng hóa trong nước bảo đảm, tiêu dùng tăng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao nhất giai đoạn 2016-2019. Công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa xác lập kỷ lục mới, đạt 516,96 tỷ USD với giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. Ngành du lịch tạo dấu ấn với lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt người. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện

Năm 2019, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 44,46%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011-2015. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018[8]); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6,2% do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2019 tăng cao.

Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017; 5,97 năm 2018; năm 2019 ước tính đạt 6,07. Bình quân giai đoạn 2016-2019 hệ số ICOR đạt 6,14, thấp hơn so với hệ số 6,25 của giai đoạn 2011-2015.

Tổng cục Thống kê nhận định, bước sang năm 2020, kinh tế Việt Nam cần nhận diện những cơ hội cũng như những thách thức để có bước đi đúng trong tiến trình “về đích” của giai đoạn 2016-2020. Để có thể hoàn thành các mục tiêu kế hoạch không chỉ của năm 2020 mà của cả giai đoạn 2016-2020, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cần tháo gỡ các nút thắt, phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào sáu nhóm động lực có tính nền tảng cho tăng trưởng kinh tế năm 2020 và các năm tiếp theo với các nội dung chủ yếu sau:

(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế; (2) Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nền kinh tế; (3) nâng cao năng suất lao động; (4) Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước; (5) Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; (6) Đô thị hóa là quá trình tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/12/2019

Công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị công bố kết quả và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư, vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, tổng dân số của Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%), dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Trong 10 năm qua, quy mô dân số tăng thêm 10,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 – 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999 – 2009 (1,18%/ năm). Mật độ dân số là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất toàn quốc, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Trung du và miền núi phía bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng 132 người/km2 và 107 người/km2.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành nhưng đích cuối cùng vẫn chưa kết thúc, cần biên soạn các báo cáo chuyên đề, phân tích đánh giá làm cho số liệu thống kê “biết nói”, có giá trị gia tăng không chỉ cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp mà cho chính người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai biên soạn các lĩnh vực chuyên sâu như di dân, tận dụng cơ cấu dân số vàng. Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào áp dụng cách thức cập nhật số liệu dân số hằng năm bắt đầu từ cơ sở dữ liệu của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trên cơ sở đó, những năm sau chỉ cần bổ sung số liệu nếu có thay đổi.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/12/2019

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các doanh nhân trẻ đoạt Giải thưởng Sao Đỏ

Chiều 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các doanh nhân trẻ đạt Giải thưởng Sao Đỏ nhân kỷ niệm 20 năm Giải thưởng này.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Hội đã có mạng lưới tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố và hai ngành kinh tế với hơn 10 nghìn hội viên doanh nhân trẻ. Hội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, được các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân và xã hội quan tâm, ghi nhận như: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại… Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tại buổi gặp mặt, một số doanh nhântrẻ cũng như doanh nhân từng đạt Giải thưởng Sao Đỏ thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các DN, doanh nhân nói chung và các doanh nhân trẻ nói riêng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị việc gặp mặt doanh nhân Sao Đỏ nên tổ chức định kỳ để coi đây là một kênh đóng góp kiến nghị cho Chính phủ, qua đó tạo sân chơi lớn, môi trường lành mạnh cho các DN. Thủ tướng nêu rõ, năm 2019, với sự nỗ lực của toàn Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nỗ lực của cộng đồng DN và người dân, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nổi bật là các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP, kim ngạch thương mại cao chưa từng có và xuất siêu cũng cao hơn năm ngoái. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, các chỉ tiêu về dự trữ ngoại hối đạt rất cao. Quy mô nền kinh tế đã tăng mạnh. Năng lực sản xuất cũng đã tăng mạnh; năng lực về công nghệ mới, công nghệ thông tin… được tăng lên rõ rệt. Cùng với kinh tế, chúng ta bảo đảm công tác an sinh xã hội, quan tâm cải thiện đời sống nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan, Hiệp hội DN trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã bình chọn ra những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Sao Đỏ lần này. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đạt nhiều thành tựu như trên, song cơ bản, nước ta vẫn chưa phải là nước khả giả, chưa đứng vào nước có thu nhập dẫn đầu ASEAN. Điều đó đặt ra bài toán cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh trong thời buổi hiện nay, do đó phải nỗ lực, tìm cách làm, hướng đi mới. Về công nghệ, chúng ta phải tận dụng lợi thế của nền kinh tế số vì đây là tiềm lực rất lớn cho tăng trưởng; phải áp dụng mạnh mẽ thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, vấn đề nhân lực đang gặp thách thức từ nhân lực chất lượng cao đến công nhân. Vấn đề nữa là môi trường đầu tư kinh doanh cần phải cải thiện hơn.

Do đó Thủ tướng mong muốn các doanh nhân nói chung, doanh nhân Sao Đỏ cần đi đầu trong đóng góp cho Chính phủ, các bộ, ngành những cải cách về thể chế để đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hơn cho đất nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đất nước cần phải phát triển mạnh mẽ, hùng cường hơn nữa, không chỉ dừng lại mức hiện nay. Nếu chúng ta không có quyết tâm mạnh mẽ thì khó phát triển mạnh. Doanh nhân trẻ, DN Sao Đỏ phải nỗ lực hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu chúng ta không có DN lớn, không có thương hiệu lớn mang tính toàn cầu thì khó lòng phát triển. Tăng trưởng GDP thực chất là kinh tế phát triển, DN phát triển. Trong đó DN tư nhân, doanh nhiệp trẻ phát triển. Thủ tướng đề nghị các doanh nhân tiếp tục tâm huyết hơn nữa, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa. Phải thể hiện ý chí của người Việt Nam, có khát vọng Việt Nam vươn lên trở thành nước hùng cường. Ai làm điều đó? Chính là các bạn trẻ, các doanh nhân trẻ. Chúng ta phải luôn ý thức trọng trách ngay từng gia đình, DN. Do đó các doanh nhân trẻ phải có tinh thần kiên nhẫn, kiên cường vượt khó.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương sẽ tạo mọi điều kiện cho DN trẻ Việt Nam, DN Sao Đỏ có sân chơi lành mạnh, môi trường tốt, phát huy tài năng trí tuệ, nghị lực của mình để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng tin tưởng rằng ngày càng có nhiều doanh nhân thành công như các doanh nhân Sao Đỏ. Thủ tướng chúc các doanh nhân Sao Đỏ qua các thời kỳ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển; chúng ta cùng phát động tạo ra nhiều nhân tố mới của doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những nỗ lực của các doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 16/12/2019

Diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự

Ngày 15-12, TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của nhiều đơn vị: Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, UBND thành phố, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuộc diễn tập xử lý các tình huống giả định, gồm: các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, thành lập các tổ chức, hội nhóm để thông tin xuyên tạc, âm mưu kích động, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tụ tập giăng băng rôn, biểu ngữ gây rối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các đối tượng tụ tập gây rối, diễu hành bằng hình thức đi xe máy, đi bộ tuần hành gây rối, bạo loạn trước trụ sở cơ quan lãnh sự để yêu sách về chính trị; một số đối tượng khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp chiếm giữ trụ sở UBND quận 1 rồi bắt giữ cán bộ, nhân viên làm con tin; dùng hóa chất, chất nổ đe dọa khủng bố cơ quan nhà nước…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Nguyễn Thị Oanh là VĐV tiêu biểu nhất năm 2019

Ngày 30-12, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2019. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã được đề cử, đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm 2019.

Danh hiệu HLV tiêu biểu nhất năm 2019 thuộc về HLV Mai Đức Chung, người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 30, đồng thời lập kỷ lục lần thứ sáu vô địch đại hội.

Danh hiệu VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về VĐV Cao Ngọc Hùng ở môn điền kinh. Dẫn đầu danh sách HLV thể thao người khuyết tật là HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh).

Việt Nam đoạt 10 Huy chương vàng tại Cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”

Ngày 30-12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Thử thách nhà toán học tương lai” năm 2019 (CFM 2019), tổ chức tại Bô-gô, In-đô-nê-xi-a đã giành thành tích ấn tượng. Cụ thể, giải cá nhân đoạt 10 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc, 16 Huy chương đồng, 4 Giải khuyến khích; Giải đồng đội đoạt hai giải vô địch, 2 Giải nhất, 5 Giải nhì. Ở giải Game Puzzle, Việt Nam thắng cả ba giải cao nhất.

Cuộc thi CFM 2019 thu hút gần 200 thí sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ các quốc gia: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin và Thái-lan. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội trao đổi những thông tin, ý tưởng và ứng dụng mới nhất liên quan đến toán học; khai thác khả năng toán học của học sinh

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/12/2019

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình chào năm mới 2020

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp các cơ quan chuẩn bị nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân Thủ đô trong dịp đón năm mới 2020.

Các chương trình diễn ra vào đêm 31-12, với điểm nhấn là các chương trình đếm ngược chào năm mới. Tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) diễn ra chương trình “Countdown 2020 – Vũ khúc ánh sáng”.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, đồng thời dành nhiều thời lượng để tôn vinh những nhân vật tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, có thành tích trên trường quốc tế. Đó là Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua – người lai tạo thành công giống lúa ngon nhất thế giới ST25; nhóm kỹ sư Việt Nam chế tạo vệ tinh Micro Dragon – vệ tinh đầu tiên “made by Vietnamese” bay vào vũ trụ. Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đường Đinh Tiên Hoàng, khán giả sẽ được thưởng thức không gian âm nhạc sôi động do các ca sĩ, nhóm nhạc biểu diễn.

Trong tối 31-12-2019 và 1-1-2020, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các quận, huyện tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật do Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa thành phố, Nhà hát Chèo Hà Nội… thực hiện. Các chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân đón chào năm mới 2020.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Chung kết cuộc thi ảnh “vẻ đẹp Việt Nam” năm 2019

Tác phẩm “Mang xuân về nhà” của Ngô Quang Phúc (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành ngôi quán quân tại vòng chung kết cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” của Truyền hình Nhân Dân năm 2019.

Theo thể lệ, những bức ảnh giải nhất các cuộc thi tháng (từ tháng 1 đến tháng 11) sẽ được tham gia vòng chung kết cuộc thi năm. Tác phẩm “Cô dâu người Dao Tiền” của Võ Huy Minh (Hà Nội) đoạt giải nhì; ba giải ba thuộc về: bộ ảnh “Lá phổi xanh thành phố” của Ðỗ Trọng Danh (TP Hồ Chí Minh), “Vì biên cương hải đảo” của Lê Anh Thi (Hà Tĩnh), “Trận bóng đá nữ các dân tộc trên đỉnh Pò Hèn” của Nguyễn Quốc Toàn (Quảng Ninh).

Những tác phẩm còn lại được trao giải khuyến khích. Trong ngày chung kết, Ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi ảnh nhanh “Một ngày vẻ đẹp Việt Nam” diễn ra trong vòng 24 giờ. Kết quả, bức ảnh “Làm sạch cảnh quan” của Nguyễn Hữu Khiêm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) giành giải nhất (khán giả đón xem chương trình chung kết phát sóng vào 20 giờ hôm nay, 29-12-2019 trên Truyền hình Nhân Dân).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Người để lại sự nghiệp âm nhạc đồ sộ

Nguyễn Văn Tý là một trong số những nhạc sĩ đồng hành bền bỉ với đời sống văn nghệ nước nhà suốt nhiều năm. Hình ảnh Nguyễn Văn Tý (1925 – 2019) trong âm nhạc của ông là một chân dung con người Việt Nam sống động, phong phú, nhờ hai đặc điểm hấp dẫn nhất: sự điêu luyện trong khai thác dân ca và sự tinh tế trong chi tiết phản ánh tâm lý con người. Ông ra đi, nhưng đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ cho thế hệ mai sau.

Ngắm bông lúa to thấy ra bao ý tìnhnguyen-van-ty.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rất thành công với các đề tài xây dựng đất nước, nhất là đề tài nông thôn và hình tượng người phụ nữ thời chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và khi đất nước thống nhất.

Ông được xem là “vua” của các đề tài nông nghiệp khi rất nhuần nhuyễn trong khai thác các chất liệu dân gian, từ hát chèo hay trống quân của đồng bằng Bắc Bộ (Bài ca năm tấn, Người giỏi chăn nuôi) đến dân ca H’Mông (Em đi làm tín dụng); từ quan họ (Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa) đến dân ca đồng bằng sông Cửu Long (Dáng đứng Bến Tre); và khi cần, cũng có những bài hơi hướng nhạc nhẹ thành công (Mùa xuân cô đi nuôi dạy trẻ). Những bài ca về các vùng quê của ông cũng gặt thành công vang dội, như Bài ca năm tấn, Chim hót trên đồng đay cho Hưng Yên, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ và Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh cho tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây. Bên cạnh Dáng đứng Bến Tre ông còn có ca khúc cho Quảng Nam – Ðà Nẵng hay Vũng Tàu. Những bài hát cho thiếu nhi cũng là một dấu ấn đáng kể với Màu áo chú bộ đội, Em tập lái ô-tô… Ở đề tài nào, ông cũng nhìn ra chân dung riêng của đối tượng nghệ thuật; chân dung nào cũng chi li cụ thể, cho thấy khả năng quan sát và nặng tình với nhân vật, điển hình như cách ông gắn thao tác nhà nông với tâm tình người nông dân, mà cụ thể ở đây là một người phụ nữ đảm đang:

Tiếc công ai mười hẹn chín hò/Bài ca 5 tấn (ớ ơ ớ ơ ớ) đang chờ, đang chờ về với ta/ May áo cũng phải xem tà (tình tình ơi) may áo cũng phải xem tà/ Thâm canh xem chỉ tiêu lên từng việc ấy/ Ngắm bông lúa to ta thấy ra bao ý tình (Bài ca năm tấn, 1967).

Sự tinh tế của Nguyễn Văn Tý khiến cho những lời cổ động hiệu quả ở chỗ chúng luôn bắt đầu từ thấu hiểu tâm tình quần chúng. Mỗi cá nhân dường như được tác giả thuyết phục rằng ông đang lắng nghe họ, đang sống cùng họ và chia sẻ những cảm xúc của họ. Ðôi trai gái nơi công trường thủy lợi thấy việc lên đường góp sức xây dựng quê hương là lẽ tự nhiên: Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ/ Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi/ Cũng ngày phượng nở hai đứa mình cùng đi/ Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi (Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, 1976).

Nguyễn Văn Tý qua âm nhạc đã gây được ảnh hưởng to lớn đến quần chúng và nói lên một điều quan trọng: Mọi cuộc kiến thiết xã hội thành công trước hết nhờ khả năng vận động quần chúng. Nhưng vận động như thế nào? Ðiều rất ít người làm được trong âm nhạc thành công như Nguyễn Văn Tý, đó là bằng một tình cảm chân thật và cảm hứng trữ tình.

Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc

Nguyễn Văn Tý có duyên với tính nữ trong hình tượng âm nhạc. Kể từ Dư âm (1950) là một khúc ca lãng mạn ca ngợi vẻ đẹp và tiếng hát “êm như lời nguyện” của người đẹp “ôm đàn dìu muôn tiếng tơ”, qua Mẹ yêu con (1956) là lời tình tự về một người mẹ công dân đón mừng hòa bình, đến Bài ca phụ nữ Việt Nam (1970) khắc họa chân dung cô đọng về người phụ nữ thời chiến, rồi Dáng đứng Bến Tre (1980) mượt mà biểu tượng người phụ nữ mới; tất cả đem lại một ấn tượng nhất quán về một vẻ đẹp thích ứng với thời cuộc. Ngay cả những giọng ca thành công nhất với âm nhạc Nguyễn Văn Tý cũng là những giọng ca nữ hàng đầu của thanh nhạc Việt Nam, như các ca sĩ: Bích Liên, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Thúy Hà; hay sau này như các giọng ca: Ngọc Yến, Thu Nở, Anh Thơ, Phạm Phương Thảo. Những giọng ca nam khi thể hiện âm nhạc của ông cũng ghi dấu ấn ở màu sắc dân ca, nhất là các bài song ca nam nữ.

Tính nữ ấy giúp cho những bài ca có sắc thái tuyên truyền, thậm chí “đặt hàng” (một cách nói dân dã chỉ việc đi thực tế sáng tác ở địa phương hay ngành thời trước), trở thành một “đặc sản” của Nguyễn Văn Tý. Ông thành công với cách hóa thân vào vai “em” – từ cô gái vùng cao “trải mấy năm qua em đi làm tín dụng” đến cô gái đi nuôi dạy trẻ “mong đàn em mau ngoan”. Ông nhìn thấy tình cảm của những người nghèo, như muôn đời vẫn thế, cái tình cảm giữa quân dân từ những người mẹ “thức thâu đêm vá áo”: “Ðời mẹ nghèo, trông áo rách, áo rách nên thương”, hay những đứa trẻ của thời chiến quá quen với “màu áo chú
bộ đội”: Ði trên đường cát bụi/ Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi/ Xen nâu đất đường làng (Màu áo chú bộ đội, 1978).

Từ tấm áo rách của người chiến sĩ “mang theo cả tình thương của mẹ” đến mầu áo người lính xen mầu đất bụi đường làng qua đôi mắt trẻ thơ dường như gói trọn một tình tự quân dân của một thời gây được nhiều cảm động cho người nghe. Nguyễn Văn Tý nhìn thấy sức mạnh của đất nước từ những con người bình dị, cả sự nghiệp sáng tác của ông miệt mài cổ vũ cho sức mạnh ấy.

Nguyễn Văn Tý đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000. Tuy đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 94, nhưng ông còn để lại câu chuyện thật xúc động và cả những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ mai sau về cách tiếp cận hiện thực của người làm nghệ thuật.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/12/2019

Hà Nội đón gần 29 triệu khách du lịch trong năm 2019

Năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt xấp xỉ 29 triệu lượt khách, tăng 10,1 % so với năm 2018. Trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 7,025 triệu lượt, tăng 17% so với năm 2018 (trong đó có 4,931 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Những địa chỉ du lịch thu hút nhiều khách đến gồm: khu di tích danh thắng Hương Sơn, khu du lịch suối khoáng Tản Đà, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn – Suối Ngà, Làng cổ Đường Lâm, Phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long…

Những con số ấn tượng này là kết quả của nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng điểm đến, thay đổi phương thức quảng bá du lịch…

Một điểm nhấn của du lịch Hà Nội năm 2019 là sự kiện tổ chức Hội nghị Cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên. Hà Nội nói chung và ngành du lịch nói riêng đã tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, giàu bản sắc văn hoá.

Hà Nội được nhiều tổ chức du lịch, các trang thông tin du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là điểm đến ấn tượng.

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đón 31,89 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó có 8,22 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với thực hiện 2019.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/12/2019

Ứng dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu sống người bệnh

Hiện, sức khỏe bệnh nhân Lê Phước Khánh (30 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã bình phục và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 24-12, TS,BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng vừa ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt, cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong khu vực miền trung ứng dụng thành công kỹ thuật này.

Trước đó, bệnh nhân Khánh, mắc bệnh lý Brugada di truyền. Khi đang chơi bóng đá, bệnh nhân đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tim dẫn tới hôn mê. Nhờ được đồng đội tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực ngay trên sân bóng, sau đó đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (tỉnh Quảng Nam), tim của bệnh nhân đã đập trở lại nhưng rối loạn không ngừng. Sau 40 phút từ khi ngừng thở, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim, hôn mê sâu.

Bệnh nhân Khánh được chẩn đoán ngưng tuần hoàn ngoại viện. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, dùng thuốc an thần, điều trị thở máy, tuy nhiên bệnh nhân Khánh vẫn hôn mê do thương tổn não sau ngừng tuần hoàn. Để cứu sống bệnh nhân, Bam Giám đốc bệnh viện đã quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên, bệnh nhân không ECMO được kiểm soát thân nhiệt chủ động. Các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống còn 33 độ C, đưa bệnh nhân vào trạng thái ngủ đông. Sau 24 giờ, máy sẽ làm ấm bệnh nhân theo chương trình rất chặt chẽ, nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 0,25 độ C trong một giờ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường. Khi nhiệt độ bệnh nhân hạ xuống sẽ giảm chuyển hóa, giảm tình trạng tổn thương não, cung cấp oxy tốt hơn, cải thiện tình trạng độc tế bào não, từ đó hỗ trợ tế bào não hồi phục.

Sau ba ngày kiểm soát nhiệt độ cùng điều chỉnh những rối loạn nhịp tim và huyết áp, bệnh nhân dần bắt đầu mở mắt, chớp mắt và cử động được. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, phục hồi vận động, không có bất cứ di chứng thần kinh.

Ths,Bs Nguyễn Tấn Hùng (Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân Khánh cho biết, nhờ kịp thời áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt trong khoảng thời gian “vàng” mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn sẽ có nhiều cơ hội sống, tăng khả năng phục hồi ý thức và vận động tốt hơn như trường hợp của bệnh nhân Khánh là điển hình.

Đươc biết, hiện bệnh nhân Khánh đang được theo dõi tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Để bảo đảm không tái diễn cảnh ngừng tim đột ngột, bệnh nhân này cần đặt máy ICD, chi phí lên tới 250 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân rất khó khăn, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Cô Võ Thị Lý, mẹ bệnh nhân Khánh, số điện thoại 0909137285.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/12/2019

Thành phố Hồ Chí Minh công bố bệnh viện có chất lượng tốt nhất và kém nhất năm 2019

Ngày 21-12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm đánh giá chất lượng năm 2019 đối với các bệnh viện trên địa bàn; danh sách năm bệnh viện có chất lượng tốt nhất và năm bệnh viện có chất lượng kém nhất.

Theo đó, năm bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Hùng Vương. Tổng cộng có 20 bệnh viện đạt mức chất lượng tốt, trong đó có ba bệnh viện quận, huyện gồm: Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Quận 11 và Bệnh viện Quận 2.

Năm bệnh viện có điểm đánh giá thấp nhất gồm: Bệnh viện đa khoa Anh Minh, Bệnh viện Thân Dân, Bệnh viện Quận 3, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Kim hospital, Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ AVA Văn Lang.

Năm 2019, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá chất lượng 110 bệnh viện, trong đó có 32 bệnh viện thành phố, 23 bệnh viện quận, huyện, 53 bệnh viện tư nhân và hai bệnh viện bộ, ngành.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 31/12/2019

Phát hiện sai phạm hơn 53 tỷ đồng sau thanh tra

Sáng 30-12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, các cơ quan nội chính của thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.030 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”. Đến nay thành phố còn 62 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi (giảm 35 vụ việc so với đầu năm); số vụ việc quận, huyện, thị ủy phải theo dõi, chỉ đạo giải quyết còn 123 vụ việc.

Trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố đã kiểm tra tại 578 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; triển khai 355 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm 53,64 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể và 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn tới sai phạm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/12/2019

Tuyên tử hình sáu bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

 Sáng 29-12, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án Vì Văn Toán cùng đồng phạm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đã tiến hành tuyên án chín bị cáo.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX thấy rằng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc buôn bán ma túy, các bị cáo đã lên kế hoạch bắt cóc bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, các bị cáo cùng nhau sử dụng ma túy rồi thay nhau hiếp dâm Cao Mỹ Duyên nhiều lần trong suốt thời gian bắt cóc, giam giữ Duyên (từ ngày 4 đến ngày 6-2-2019). Chiều 6-2, thấy Duyên yếu nhiều, các bị cáo trong nhóm đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối, sau đó chúng tạo hiện trường giả hòng che giấu cơ quan điều tra.

Trong hai ngày xét hỏi trực tiếp, các bị cáo: Lường Văn Lả, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của cá nhân và đồng bọn đã gây ra đối với Cao Mỹ Duyên. Còn vợ chồng bị cáo: Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu vẫn quanh co chối tội. Riêng bị cáo Vương Văn Hùng chỉ thừa nhận tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản của Cao Mỹ Duyên.

Song căn cứ hồ sơ tài liệu vụ án và lời khai các bị cáo khác tại phiên tòa, HĐXX khẳng định việc truy tố các bị cáo về các tội danh trong cáo trạng là có căn cứ, chính xác, đúng pháp luật. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ hoàn toàn một số bị cáo ra khỏi xã hội.

HĐXX tuyên sáu án tử hình đối với các bị cáo: Vì Văn Toán; Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm. Trong đó, bị cáo Vì Văn Toán tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án trước, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Bùi Văn Công tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Vương Văn Hùng tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Phạm Văn Nhiệm tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Lường Văn Hùng tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Lường Văn Lả tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Với bị cáo Phạm Văn Dũng 10 năm tù về tội hiếp dâm; Cầm Văn Chương chín năm tù về tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu ba năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại, theo mức cụ thể như sau: Bùi Văn Công 55 triệu đồng, Vì Văn Toán 49 triệu đồng, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu đồng, Lường Văn Lả 23 triệu đồng, Vương Văn Hùng 25 triệu đồng, Lường Văn Hùng 23 triệu đồng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng ba triệu đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/12/2019

Tuyên án các bị cáo trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Ngày 28-12, sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên hình phạt đối với 14 bị cáo trong vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son, từng là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bị tuyên phạt 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; tù chung thân về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 14 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 23 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10 năm tù về tội nhận hối lộ; hình phạt chung là 14 năm tù. Riêng về tội đưa hối lộ, bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG bị tuyên phạt 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án chịu mức án từ 2 năm đến 5 năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã xâm phạm quy định của Nhà nước về vốn đầu tư công, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của MobiFone, là một trong những doanh nghiệp lớn của đất nước, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng về tài sản của nhà nước. Xâm hại nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nhà nước nói riêng, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào doanh nghiệp nhà nước và tạo dư luận xấu trong xã hội. Ngoài hành vi vi phạm về quản lý khi sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ số tiền lớn. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cán bộ công chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do vậy, đối với các bị cáo cần phải đưa ra xét xử nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng cải tạo các bị cáo, cũng như đáp ứng được mục đích răn đe, đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này. Hội đồng xét xử khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/12/2019

Hà Nội thi hành kỷ luật hơn 1.000 đảng viên có sai phạm

Ngày 24-12, Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo đánh giá, năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã chủ động, quyết liệt thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được đảng viên và nhân dân quan tâm; các kết luận kiểm tra đã làm rõ vi phạm, đề nghị xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có đồng chí là Thành ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ thành phố đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 561 tổ chức đảng và 902 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.019 đảng viên và 19 tổ chức đảng.

Năm 2020, công tác kiểm tra của Đảng bộ Hà Nội tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức tham mưu giúp cấp ủy đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm khách quan, chính xác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/12/2019

Khởi tố thêm tội danh trong vụ sai phạm thi THPT quốc gia tại Sơn La

Ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ trong vụ án sai phạm thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La, năm 2018.

Theo đó, khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 BLHS. Đồng thời, Công an tỉnh Sơn La đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Cầm Thị Bun Sọn, trước đó bị can này đã được tại ngoại.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng về tội đưa hối lộ theo Điều 364 BLHS. Hai đối tượng gồm: bị can Trần Văn Điện (SN 1969, trú tổ 10, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) là cán bộ Trường tiểu học Chiềng Cơi (TP Sơn La) và bị can Hoàng Thị Thành (SN 1969, trú xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) là chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai.

Các quyết định, lệnh khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn và Cơ quan An ninh điều tra thi hành đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/12/2019

Kết quả thanh tra việc cắt que thử HIV tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Chiều 17-12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã thông tin bước đầu về kết quả thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng test (que thử) xét nghiệm nhanh HIV, HbsAg và xét nghiệm Elisa tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14-12.

Kết quả xác minh việc nhận, sử dụng que thử HIV Combo – Nhật Bản tại Khoa Vi sinh y học cho thấy, bệnh viện không mua loại que thử này, mà do bà Chu Thị Loan, Phó Trưởng khoa Vi sinh y học chỉ đạo nhân viên trong khoa nhận từ Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lục Tinh với số lượng 40 que. Tuy nhiên, khoa không báo cáo việc nhận và sử dụng vật tư này với bệnh viện. Bà Loan đã chỉ đạo nhân viên thực hiện cắt dọc gần 40 que làm đôi để xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm .

Đoàn thanh tra đánh giá, Khoa Vi sinh y học không thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận quà tặng. Việc Khoa Vi sinh y học cắt dọc que thử HIV Combo làm đôi để xét nghiệm đã không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không đúng quy chế chuyên môn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc nêu trên tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Sở và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.

Tháng Mười Hai 29, 2019

Bàn phiếm về văn hóa Đông Tây

Filed under: Báo — phamquynh @ 10:22 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 1 năm 2020.

BÀN PHIẾM VỀ VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài này đăng trên Tạp chí Nam Phong số 84 tháng 6 năm 1924. Tức là hai năm sau cuộc gặp gỡ tại Paris (Pháp) giữa Phạm Quỳnh với Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và nhiều người yêu nước khác. Khi viết bài báo tâm huyết, có tầm nhìn xa và đặc sắc này, Phạm Quỳnh mới 31 tuổi, đã làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp chí Nam Phong.

—o0o—

So sánh văn minh Đông phương với Tây phương, còn vấn đề nào to tát bằng! Những đọc đến đầu đề đã lấy làm sợ thay. Từ ngày Đông phương và Tây phương giao tiếp nhau thân mật đến cảm hóa lẫn nhau về đường tinh thần, đường tri thức, những bậc đại trí trong thiên hạ để ý nghiên cứu về vấn đề ấy cũng đã nhiều. Nhưng vì cái phạm vi nó to rộng quá, nên chửa ai xem được khắp và xét đến cùng. Đem Đông phương và Tây phương đối nhau, tựa hồ như hai cái khối hồn nhiên đem ra so sánh. Kì thực có giản dị như thế đâu, Đông phương với Tây phương chẳng qua là hai cái tên chung bao gồm biết bao nhiêu dân tộc khác, bao nhiêu văn hóa khác nhau.

Trong một cõi Tây phương mà văn hóa nước Pháp không giống văn hóa nước Anh, văn hóa nước Anh lại khác văn hóa nước Đức; nay nói chung văn hóa Tây phương thời là chỉ văn hóa nước nào? Tức cũng như nói chung văn hóa Đông phương là chỉ văn hóa Ấn Độ, hay là văn hóa Nhật Bản, hay là văn hóa Trung Hoa? Vẫn biết rằng các nhà nghị luận là dùng phép tổng quát, chỉ gồm lấy những tính cách chung của văn hóa cả một phương mà không xét đến những sự đặc biệt trong văn hóa của từng nước, và cứ đại để mà xét như thế thời văn hóa nước Pháp dẫu khác với nước Đức, nhưng cũng là đại đồng tiểu dị, sánh với nhau còn gần hơn là sánh với văn hóa nước Tàu hay nước Nhật vậy. Song nhà nghị luận muốn khái quát cho đích đáng thời phàm những văn chương, triết học, mĩ thuật, tôn giáo, luân lí, chính trị của các nước Thái Đông, Thái Tây đời xưa đời nay, ít ra cũng phải thiệp liệp và lĩnh lược được hết, thời phán đoán mới khỏi sai lầm, nghị luận mới được xác đáng. Bậc thiên tài như thế, cổ kim đã được mấy người?

Hiện nay có nhà đại thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore đã từng đem một cái tư tưởng rất cao mà phê phán về văn minh Thái Tây. Nhưng ý kiến tiên sinh siêu việt quá, dẫu có cái đạo vị thâm trầm, cái mùi thơ ngào ngạt, mà tưởng không thiết cho sự yêu cầu của tâm trí người ta đương buổi Á, Âu xung đột này.

Lại mấy năm trước có một nhà làm sách Nhật Bản tên là Okakura Kakuzo, học vấn uyên bác, kiêm thông cả Hán học cùng Âu học, soạn một quyển sách nghĩa lí cũng sâu sắc, khám phá được nhiều điều, đều là “Lý tưởng Đông phương” (Les Idéaux de L’Orient, par Okakura Kakuzo, nguyên bản tiếng Anh, có dịch ra tiếng Pháp)  nhưng lập luận có ý thiên vì lòng ái quốc, cho rằng nước Nhật ngày nay là cái kho bảo tàng chung để chứa cả tinh hoa của thế giới.

Xem như thế thì so sánh văn minh Đông-Tây thật không phải là sự dễ. Các bậc tài cao học rộng còn chưa xét được đến nơi, tôi đây đâu dám tự phụ.

Song người nước ta bây giờ đương đứng giữa nơi hợp lưu hai cái văn hóa khác nhau, trước mắt có cái cảnh hai dòng nước đổ lộn, chưa biết rồi sau trong đục ra thế nào. Kẻ bi quan cho rằng nước càng xa nguồn tất càng đục; kẻ lạc quan cho rằng nước có đổ lộn sức mới to. Bi quan hay lạc quan, chẳng qua là theo cái ý riêng của mỗi phái mà dự tưởng sự kết quả về sau này. Còn hiện nay thời cũng chửa ai biết ra thế nào cả, lòng còn phân vân, trí còn bối rối, chửa hay nên đối phó với phong trào ra sao.

Cứ thực ra thì kẻ thức giả trong nước ta bây giờ, người nào cố ý không để tâm đến những chuyện xa xôi ấy thì chớ, còn những người còn biết trọng điều nghĩa lí ở đời, còn biết cho rằng ngoài sự danh lợi còn có những lẽ quan thiết cho nhân tâm thế đạo hơn, thời xem ra ai ai cũng như bỡ ngỡ, bơ thờ, thẩn thơ, ngơ ngác, như người lỡ bước lạc đường, bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Cho nên nhất là trong hạng thanh niên, kẻ không có chí bị đắm đuối trong cuộc ăn chơi phóng túng đã đành, kẻ có chí cũng đến hãm hại vào chốn sầu thảm chán chường.

Cái bi kịch về tinh thần đó, cái thảm trạng trong tâm trí đó, ông cha ta ngày xưa không từng biết, vì đương đời bế quan tỏa cảng, các cụ chỉ biết có một cái văn minh học thuật của Trung Hoa mà thôi, di truyền tự thượng cổ, tích lũy đã lâu đời, thành như một nền văn hóa riêng của nước mình, cúc cung tận tụy, thành thực phụng thờ, lòng được chuyên nhất, không phải chia sẻ ra lắm đường, nên giữ được cái vẻ thản nhiên yên ổn.

Kịp đến buổi phong hội mở mang, Á – Âu giao thiệp, thời sự xung đột hai cái văn hóa Đông-Tây bắt đầu từ đấy. Trong bấy lâu, tuy cứ bề ngoài mà xét tựa hồ như có bên thắng bên bại, bên tiến bên lùi, tình thế đã rõ ràng ra đó, nhưng cứ thực sự thời người mình đối với bên nào cũng còn lúng túng dở dang, chưa quyết hẳn theo một phương châm nhất định. Bởi thế nên chí hướng phất phơ, tâm hồn phảng phất, thần trí không được thư xướng mà trong lòng như mang một nỗi áy náy không yên.

Cũng muốn nhắm mắt mà theo mới, nhưng theo mãi rồi đến đâu? Nếu kết quả chỉ gây ra một giống không Âu không Á, nửa Tây nửa Đông, tầm phơ tầm phất, lốc cốc lông bông, không nhà không nước, không cha không ông, thời cũng là uổng công vô ích mà lại để hại về sau. Cũng muốn khư khư mà giữ cũ, nhớ lấy câu “giấy rách giữ lề”, nhưng mà lại lắm nỗi dở dang, “bỏ thương vương tội”; những cái nguyên nhân tích nhược trong bấy lâu đeo đẳng mãi thật cũng khốn!

Ấy tình trạng những kẻ thức giả trong nước ta thuộc về vấn đề văn hóa có cái vẻ bối rối mà thảm thương như thế. Đối với tình trạng ấy, trách sao có lắm người sinh ra những tư tưởng chán đời. Không phải đời đáng chán, bởi lòng không yên, trí không định, nên sự nghiệp đến hững hờ, mà công danh đến đểnh đoảng. Mà lòng không yên, trí không định, là bởi cái vấn đề văn hóa chửa giải quyết xong.

Xét cho cùng, cái nguyên nhân của mọi sự chếch lệch trong xã hội, mọi nỗi bất bình trong lòng người không phải là thuộc về luân lí, không phải là thuộc về chính trị, chính là một cái vấn đề văn hóa ấy vậy.

Văn hóa là gì? Văn hóa là cái cách đào luyện tinh thần người ta thế nào cho được thập phần tốt đẹp, để nẩy nở ra những công trình to tát, sự nghiệp lớn lao mà đem tư cách một quốc dân đến tuyệt phẩm. Ví người ta như cái cây, thời văn hóa là cách trồng cây, bón cây, tưới cây, cho nở ngành xanh ngọn, kết quả sinh hóa, để tô điểm cho cái vườn hoa của thế giới.

Nay mầm Hồng chồi Lạc của ta cũng không phải là giống cỏ hèn của Tạo vật; sao nỡ để cho đến khô héo mà úa tàn? Bởi vì ta bấy lâu lúng túng chưa biết cách vun xới cho phải đường. Cứ trồng theo lối cũ thời chỉ gây được một giống cây non bộ, coi nó nhỏ nhen lí tí, thấp hẹp bần cùng, đặt trong chậu sành chậu sứ, bể cạn tường hoa thì được, chứ đem ra nơi nắng cả gió to được mấy nả. Muốn trồng theo lối mới thời cũng chỉ mọc ra ngoài một loài tầm gửi giây leo, quấn vào chung quanh cây lớn thời sống được, chứ thả ra mềm oặt đứng sao!

Nhân tài nước ta cũng như cái dây tầm gửi, cây non bộ đó, mong sao có ngày chiếm được địa vị vẻ vang trên thế giới?

Cho nên cái vấn đề văn hóa đối với nước ta là quan hệ lắm. Vấn đề này có giải quyết được phải đường, thời nước ta mới có được nhân tài xứng đáng; nước ta có nhân tài xứng đáng, thì mới mong sinh tồn tự lập được ở đời.

Tôi không dám tự phụ rằng đã tìm được cách giải quyết vấn đề ấy. Nhưng bấy lâu nay, từ khi khôn lớn biết tư tưởng đến giờ, vẫn lấy làm băn khoăn khắc khoải, lúc nào cũng như canh cánh trong lòng, tưởng như sự hạnh phúc cả một đời, sự vận mệnh cả một nước là quan hệ ở đó. Tôi không phải là người “đa tư đa cảm” như các bạn thanh niên đời nay; nhưng bẩm sinh ra vẫn có cái tính hay biết sướng biết khổ vì một cái lí tưởng suông. Tưởng giá nghèo khó đói rét cũng có thể chịu được, mà trong lòng trong trí không có một cái lí tưởng, một cái chủ nghĩa đích đáng để làm trụ cột cho sự tư tưởng hành vi của mình, thời khổ không biết dường nào. Nói thế không phải là đem tâm lí riêng mà phô bày cho thiên hạ đâu. Thiên hạ nào có biết chi. Nhưng nói thế là để tỏ rằng, đối với cái vấn đề văn hóa này, thành thực và sốt sắng là dường nào.

Vẫn biết rằng một lòng thành thực sốt sắng thật chưa đủ giải quyết được một vấn đề quan trọng mà khó khăn, nhưng không có tư cách gì khác nữa thời thế cũng đủ để cùng các anh em đồng chí trong nước giãi bày chút ý kiến riêng.

Bọn ta sống giữa đời Đông-Tây giao thiệp, Âu-Á một nhà, đối với văn hóa Tây phương, đối với văn hóa Đông phương, đối với tinh thần Âu châu, đối với tinh thần Á châu, phải nên có một thái độ như thế nào? Ấy cả cái vấn đề là gồm trong một câu đó.

Gần đây đã thành một câu khẩu đầu hễ bàn đến văn minh Âu-Á thì nói nên phải điều hòa hai bên, giữ lấy cái hay mà bỏ cái dở. Tôi đây cũng tin ở sự điều hòa đó, vẫn lấy bốn chữ “Thổ nạp Âu-Á” làm lời cảnh huấn riêng. Song nói dễ mà làm khó; văn minh không phải là vị thuốc, có thể cứ đồng cân mà hòa lấy cho đúng liều được. Văn minh là một vật không hình thể, không trọng lượng; văn minh là thuộc về tinh thần vậy.

Muốn điều hòa hai cái tinh thần khác nhau, phải biết dùng trí tuệ một cách sáng suốt khôn ngoan, phải biết khảo sát: thương lượng, biện biệt, phán đoán, rồi mà châm chước cho thích trung. Khó lắm thay! Lại khó hơn nữa, là cách giáo dục trong nước tuyệt nhiên không giúp được tí gì cho sự điều hòa ấy, không những không giúp được tí gì mà lại hầu như ngăn trở cho không thành được. Vì rằng muốn điều hòa tất phải có hai bên, mà nay giáo dục chỉ chuyên về một bên, bên kia không biết đến, thì còn điều hòa cái gì? Hiện nay cái hiện tượng đã rõ rồi đấy: phần nhiều những bậc thiếu niên tuấn tú trong nước, từ thuở nhỏ chỉ theo về một đường Tây học, đối với văn học Đông phương, đối với lịch sử nước nhà, đang nhiên không biết một tí gì, như thế thời còn biết điều hòa là sự gì nữa? Muốn điều hòa, phải tham bác cả đôi bên, nghiền ngẫm cho thâm thúy, rồi mới châm chước cho vừa phải. Nếu chỉ độc chuyên một phương diện, thời thành ra thiên lệch rồi.

Cho nên cái vấn đề văn hóa ở nước ta càng xét ra lại càng thấy khó khăn phiền phức vô cùng.

Trước hết có một cách giải quyết cái vấn đề ấy, mới coi tựa hồ như giản dị ổn thỏa hơn cả, một số nhiều trong quốc dân ta ngày nay như mơ màng mà khuynh hướng về hết. Kể giản tiện thì cách này giản tiện thật, giản tiện quá! Là cứ thuận dòng nước mà chảy xuôi, không cần phải bận lòng đến sự gì nữa. Nghĩa là xóa hẳn cái vấn đề đi, cho là không cần phải đề khởi ra làm gì. Ngày nay các nước Âu Tây cường thịnh nhất trong thế giới, văn hóa của các nước ấy chắc là hay ho tốt đẹp vô cùng. Ta cứ việc nhắm mắt mà theo, hà tất phải nghĩ quanh nghĩ quẩn cho phiền. Có ngày theo được đến nơi, rồi cũng sẽ được như người ta, có lo gì? Và văn hóa ấy ngày nay có thế lực rất mạnh, cơ hồ muốn tràn ngập cả thế giới. Dẫu ta không muốn theo, cái phong trào nó cũng lôi cuốn ta đi. Miễn cưỡng phải theo, thà rằng vui lòng mà theo còn hơn.

Nói rút là theo phái ấy thời vấn đề văn hóa ở nước ta là một câu chuyện hão huyền, bất tất phải bàn đến. Nghĩ cũng tiện thật, nhưng mà nghĩ kĩ có lẽ chưa tiện chút nào. Dẫu nay không muốn bàn đến mà rồi có ngày cũng phải bàn. Nếu không liệu sớm ngay từ giờ, rồi càng ngày càng thêm khó. Xưa nay không có nước nào bỏ căn bản mình mà thành lập được bao giờ. Phàm sự văn hóa là phải vun trồng tự nơi căn bản mà đi. Nếu bỏ căn bản của mình mà chuyên phóng chép của người, thời là công cái “dã tràng xe cát bể Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công chuyện gì!” Tự mình không có gốc sẵn mà đi mượn của người, thời như người vay lãi mà ăn, sớm trưa tất có ngày phá sản. Tình cảnh ấy rất là nguy ngập. Người Nam ta nếu túy tâm về Âu hóa mà không hồi cố đến căn bản mình, thời không khác gì người đi vay nợ mà ăn, tất có ngày vỡ nợ. Ví Âu hóa mà có cách nào hóa được hẳn như người Tây, thời còn hạnh phúc nào bằng, chúng ta xin sẵn lòng kí cả hai tay. Nhưng cái lẽ không thế được; cổ kim không có bao giờ có sức biến hóa đến căn bản như thế. Nếu trong khi biến hóa mà không khéo châm chước điều hòa, thời có cái nguy gây ra một giống dở dang bác tạp, căn bản cũ mất hết mà tính cách mới không thành, tức là một cái quái vật trong nhân quần, không biết liệt vào chủng loại nào. Giống quái vật ấy chỉ biết xuẩn động quấy rối, không biết sáng khởi kiến thiết bao giờ.

Giống quái vật ấy là cái ác ma của xã hội, càng ngày càng nhiều thời xã hội đến diệt vong. Nói thế không phải là nói quá, cái triệu chứng đã nghiệm thấy ngay quanh mình vậy.

Như vậy thời dẫu người nhiệt thành Âu hóa, vì có cái trí phán đoán sáng suốt, tất phải hiểu rằng sự điều hòa là sự cần. Cái thuyết thuận dòng xuôi chảy, nhắm mắt mà theo phong trào, là một cái thuyết sai lầm vậy. Nay đã biết điều hòa là sự cần, thời phải nên điều hòa ra làm sao? Như trên kia đã nói, sự này là thuộc về tinh thần, về trí tuệ, không thể cân nhắc đo lường được, không thể kê ra cân lượng như cái đơn thầy thuốc vậy. Phải tùy ở mỗi người biết khéo dụng trí khôn mà châm chước có thích nghi. Song cũng phải có mấy cái phàm lệ chung để định cái thái độ của người mình đối với hai văn hóa Đông, Tây như thế nào.

Trước hết hẳn phải định nghĩa văn hóa là gì. Như đã giải ở trên, văn hóa là gồm cách đoàn luyện tinh thần người ta. Văn hóa là dịch tiếng Tây culture, nghĩa đen là cách cấy trồng. Người ta ví như cái cây thì văn hóa là cách vun trồng cho nẩy nở được hết cái tinh hoa. Cây có trồng cây mới tốt, người có hóa người mới hay; văn minh với dã man khác nhau là một bên có văn hóa, một bên không. Như vậy thời văn hóa là một sự cần, một dân một nước không thể khuyết được. Nước ta xưa nay vẫn xưng là “văn hiến chi bang”, nghĩa là đời nào cũng có văn hóa, nên người thuần, tục tốt, xã hội chỉnh đốn, lịch sử vẻ vang. Nay gặp đời giao thông, thế không thể không ra tiếp thụ văn minh mới, thâu thái mà điều hòa với cái tinh thần cố hữu của mình. Ta phải tìm cách gây lấy một nền văn hóa riêng cho nước ta, tham bác cả hai tinh thần Âu, Á. Đó không phải là sự mơ tưởng viển vông, chính là một sự yếu cần cho lẽ sinh tồn vậy. Kẻ thức giả trong nước phải nhận chân lấy cái trách nhiệm đó mà ra sức đảm đương. Lại là việc lâu dài, không thể kể hàng tháng hàng năm, cũng không thể thành công kết quả ngay được. Nhưng phải biết rằng dân tộc ta muốn tìm đường giải phóng, muốn tìm phương tự lập, duy có cách đó mới mong kiến hiệu được, còn ngoại giả không có đường lối nào nữa. Xin quốc dân ta nhớ lấy cho rằng, cứ tình thế nước ta ngày nay, vận động về đường chính trị không bằng vận động về đường văn hóa. Vấn đề văn hóa còn quan hệ hơn vấn đề chính trị vậy.

Đó là điều cốt yếu, mong những nhà có chí trong nước để tâm suy xét, vì trong bài này không thể nói cho hết ý được.

Nay đã biết sự văn hóa là quan hệ, việc điều hòa văn hóa là sự cần, thời phải biết cách đối đãi hai cái văn hóa Đông, Tây ra thế nào.

Ngày nay vì thời thế, quốc dân ta mỗi ngày một khuynh hướng về đường Tây học. Phần nhiều cũng là thuận dòng nước chảy xuôi, như trên kia đã nói có lẽ không mấy ai nghĩ đến cái tính cách, cái giá trị của Tây học thế nào. Hay là có, có nghĩ đến cái giá trị sự học, nghĩ đến nhiều, nhưng nghĩ rằng học hết tiểu học thì có thể làm được vài chục đồng một tháng, hết trung học thời được dăm chục đồng, mà hết cao đẳng thời được một trăm đồng, không kể còn những phẩm hàm chiếu đối, danh dự xóm làng là phụ thêm ở ngoài nữa. Cái giá
trị đó tuy cũng đáng trân trọng thật, nhưng quyết không phải là giá trị chân chính của sự Tây học. Nay bất luận vì cớ gì mà người nước ta xô theo Tây học, đã theo cũng phải biết rõ tính cách sự học thế nào. Tính cách ấy, muốn phân tích ra cho tường thì phiền phức lắm, nhưng có thể tóm tắt lại đại khái bằng một câu như sau này: học thuật của Thái Tây là học thuật về sự vật, văn hóa của Thái Tây là văn hóa về sự vật. Người Âu Tây từ xưa đến nay chỉ chuyên chủ khảo sát sự vật, mà làm thế là chỉ có một mục đích lợi dụng cho người ta được phú cường…(“…” là do bị kiểm duyệt xóa)

Các hiền triết phương Đông không thiết gì đến sự vật, chỉ chủ dạy người ta sửa mình theo Đạo đức, và ăn ở với nhau trong xã hội cho êm thấm. Ấy cái đặc sắc, cái giá trị của văn hóa Đông phương là thế. Nếu cứ biệt lập ra một thế giới, không can thiệp đến ngoài, thời Đạo đức cũng đủ làm cho xã hội hòa bình. Nhưng cái văn minh đạo nghĩa ấy nhất đán phải ra xung đột với cái văn minh công lợi của Tây phương kia, thời không sao địch nổi, chỉ thấy hết phen thất bại ấy đến phen thất bại khác, rồi mà càng ngày càng sút đi, hầu như không còn có cơ hưng thịnh lên được nữa.

Hai văn hóa đã có tính chất khác nhau như thế, thời đối với văn hóa Tây phương ta phải có cái chủ ý thâu thái, mà trong khi thâu thái phải biết khéo kén chọn; đối với văn hóa Đông phương ta phải có cái chủ ý bảo tồn, mà trong khi bảo tồn phải biết khéo phát huy.

Nói rằng thâu thái, lại nói rằng kén chọn, là không thể cứ toàn thể, cứ y nhiên mà thâu nhập được; phải biết phân tích, phải biện biệt các phần mà chỉ chọn lấy phần nào có bổ ích cho sự tăng tiến của ta mà thôi. Việc này là thuần ở cái tài khôn khéo của mỗi người, không thể định cách thức sẵn được. Nhưng có một điều cốt yếu, là rất không nên câu nệ. Học Tây mà câu nệ là hỏng.

Nói rằng bảo tồn, lại nói rằng phát huy, là cũng có cái ý phân biệt ở trong đó, phần nào là phần cốt yếu thì phải nên giữ gìn, mà lại tỏ rạng cho sáng sủa thêm ra. Vì rằng văn hóa Đông phương ta ngày nay đương qua một hồi yếm thế, không những ta cần phải bảo tồn lấy, mà ta lại cần phải biểu dương lên. Đối với văn hóa Âu Tây ta nên hoài nghi bao nhiêu, thời đối với văn hóa Á Đông ta lại phải nên đôn đốc bấy nhiêu. Người Âu mê tín ở khoa học, người Á mê tín ở đạo đức. Sự mê tín trên có lẽ không chính đáng, vì đối với sự vật mà mê tín. Sự mê tín dưới có thể thừa nhận được, vì đối với một cái lí tưởng mà mê tín. Lí tưởng ấy cho rằng có thể lấy đạo đức, lấy nhân nghĩa mà giáo hóa người đời sửa sang phong tục, chỉnh đốn xã hội, mưu sự hạnh phúc cho nhân quần và sự hòa bình trong thiên hạ. Lí tưởng ấy ta phải nên trân trọng, vì là cái tinh túy của văn hóa Đông phương ta; ta phải nên giữ gìn cho khỏi bị những phong trào mới nó lay chuyển đến đổ nát đi mất. Ta phải nên phát huy ra để làm cái đuốc sáng soi con đường tiến hóa cho nước ta.

Như vậy thời văn hóa Tây phương là gồm ở khoa học; văn hóa Đông phương là gồm ở Đạo học. Đối với khoa học ta phải nên có lòng công lợi, đối với đạo học ta phải nên có bụng chân thành. Hai đàng là cần cả, không đàng nào khuyết được. Nếu có Khoa học mà không có Đạo học thời như có vỏ mà không có ruột, không có khoa học thời như có ruột mà không có vỏ, không thể xông pha được với đời. Cho nên hai bên phải điều hòa hai cái văn hóa Đông, Tây vậy.

Nói tóm lại, cả cái vấn đề văn hóa nước ta là ở sự phân biệt và điều hòa hai mối Đạo học và Khoa học vậy. Điều đó tựa hồ như tầm thường ai cũng biết, mà về phần riêng tôi phải suy nghĩ trong nhiều năm mới hiểu thấu được hết lẽ. Nhưng đến khi hiểu được rồi thời thấy trong lòng được khoan khoái, trong trí được vững vàng, không còn băn khoăn khắc khoải như trước nữa. Điều đó tuy tầm thường như thế mà tôi hiểu được cho là một sự phát minh đáng kỉ niệm trong một đời. Còn sự phát minh nữa, cũng tầm thường cho thiên hạ mà cũng đáng kỉ niệm cho riêng tôi, là phát minh được một cái phương tiện để giúp cho sự điều hòa như trên kia. Sự tác dụng thiết yếu nhất của thần trí người ta là sự tư tưởng. Dẫu văn hóa phương nào nước nào cũng là phát nguyên ở một mối tư tưởng trong lòng người mà ra. Nhưng nếu cái tư tưởng ấy cứ u u âm âm ở trong lòng, thời như vô hình vô trạng, không biết đâu mà dò xét được. Tất phát biểu ra lời nói mới gọi là thành hình. Lời nói tuy là cái áo của tư tưởng, mà tư tưởng tất phải do lời nói mới biểu lộ ra được, thời lời nói cũng tức là cái cơ quan “thực hiện” của tư tưởng, lời nói quan hệ vô cùng. Nay người trí thức ở nước ta – là nói người trí thức mà thôi, còn kẻ tầm thường thời có mấy khi dùng đến tư tưởng – từ xưa đến nay, tư tưởng bằng tiếng gì? Có thể nói rằng các nhà cựu học hầu hết tư tưởng bằng chữ Nho cả, mà các bậc tân học cũng phần nhiều tư tưởng bằng chữ Pháp hết. Tư tưởng bằng thứ chữ nào là trong óc hồ nghĩ ra một cái lí tưởng gì thời liền tự nhiên diễn ra bằng thứ chữ ấy, hoặc diễn thành câu rõ ràng, hoặc diễn u âm trong trí. Như thế thời nhà Nho học không mấy khi là không ám diễn tư tưởng mình bằng chữ Nho, mà nhà Tây học không mấy khi là không ám diễn tư tưởng của mình bằng chữ Tây. Như thế thời dẫu là tư tưởng riêng của mình mà một nửa thành ra Tây hay Tàu vậy. Huống nhiều khi lại là tư tưởng mượn!

Tôi lấy cái đó làm khổ tâm, bèn nghĩ ra một cách phương tiện để bổ cứu, cách phương tiện này chính là sự nghiệp tôi về đường quốc văn. Tôi nghĩ rằng: Cớ sao người nước ta không tư tưởng bằng tiếng ta? Hoặc cho tiếng ta còn non nớt, thời có tập đến dùng đến mới thành ra già dặn được. Vả lại lời nói già dặn là ở như tư tưởng già dặn. Chỉ sợ tư tưởng còn non nớt, không sợ lời nói non nớt. Từ đó tôi đã gia công thí nghiệm và tự đặt lệ riêng cho mình rằng: phàm tư tưởng gì mà không nói ra được tiếng ta thì chưa phải là tư tưởng của mình, còn là tư tưởng mượn cả. Thí nghiệm trong bấy lâu, xem ra cũng hơi có kiến hiệu. Lại nhận ra rằng cách đó chính là một cách rất diệu để giúp cho sự điều hòa hai cái văn minh như trên kia, vì những tư tưởng trong sách Tây sách Tàu phải diễn ra tiếng ta cả, khác nào qua cái óc ta lọc đi một lần dễ cho sự “tiêu hóa” biết dường nào! Nếu cứ để trườn trườn như trong sách, cứ giữ nguyên chất của người ta, thời chỉ dùng đến sức kí ức để nhớ lấy và truyền đi lắm khi hãy còn sống sượng, trí não không thể dung nạp được, không thể “tiêu hóa” được, chỉ giao dịch ở ngoài cửa miệng mà thôi. Nay đem đàn diễn ra tiếng ta, tức là biến nhuyễn ra cho dễ dung hòa vào khí huyết tinh túy của ta, cho dễ cùng nhau điều hòa trong óc ta vậy. Mấy sự “phát minh” đó, thật là tầm thường, chẳng lấy gì làm lạ lùng cả. Nói ra đây, thật là lời “bàn phiếm”; nhưng có ai chưa kịp nghĩ tới thời cũng mong giúp được cho sự nghiên cứu về vấn đề văn hóa một đôi phần vậy.

 

 

Chúc mừng năm mới 2020

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:52 sáng

chuc mung nam moi 2020

Chuyện một người cháu ngoại – Vườn Anh Đào (I)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 12:40 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 1 năm 2020

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

Phạm Tôn

4- Vườn Anh Đào (I)

Căn buồng nhỏ trên gác hai tôi chọn thỉnh thoảng cũng có khách. Nhà báo Trần Minh Tân lên cầu thang, vừa vuốt tay vào vách tường lở vữa vừa nói:Tran Minh Tan cái cầu thang này giống hệt cầu thang hẹp lên căn gác của giáo khổ trường tư Thứ, nhân vật trong Sống mòn của Nam Cao. Bố con anh Tran DinhTrần Đĩnh vừa ra lô gia, cháu Mây đã vươn tay với mấy cành anh đào sà gần lấy được vài quả. Còn anh Đĩnh thì vừa vuốt tay trên lớp rêu xanh bám mặt lan can gạch, vừa nhìn khu vườn tối om trước mặt mà nói: Giá bây giờ có cô gái hồ ly hóa thân nào hiện ra đây thì cũng chẳng ai lạ!

Anh ngồi cạnh cái bàn con tròn quí báu của tôi cầm chén trà nóng tôi đưa, chưa uống đã vội đứng dậy bảo hình như trong vườn có bóng người. Tôi nhìn ra vườn, trong bóng tối loang loáng ánh điện đường phố và ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ của khối nhà chính, thấy có một đôi nam nữ đang đi bên nhau rì rầm trò chuyện. Tôi hơi bất ngờ thấy Cô gái Nha Trang đang đi cạnh anh Tư, người nổi tiếng là ăn nói sỗ sàng và còn tự hào vì mình dám nói, không im lặng như những thằng hèn khác.

Nhà 82 Yên Đổ có khá nhiều phòng, nên phóng viên vào miền Nam công tác thường ghé lại ở tạm. Ăn bếp tập thể do bà cụ Năm nấu cùng chúng tôi ở cái bàn dài kê ngay tam cấp nhà chính xuống sân. Anh Tư là phóng viên ban nông nghiệp, người to chắc, da đen, lại có tửu lượng cao rất thích hợp với dân làm ruộng miền Tây. Cô gái Nha Trang xinh xắn lại  mềm mỏng dễ ưa nên nhiều anh muốn làm quen. Anh Đinh Bá Đào hồi ở đây còn leo cây trứng gà hái quả cho cô đứng ở gốc cây hứng, làm nên giai thoại kiểu thằng Quỳnh trèo cây cậy, v.v… Vì ở đây toàn dân văn hay cả mà… Một hôm, sau bữa chiều, anh Tư nhờ bà Năm luộc hộ cái chân giò đã gửi cụ mua ban sáng để mấy anh em nhậu. Tối ấy, anh lên buồng tôi mời tôi sang nhậu với anh em cho vui. Tôi từ chối vì rượu không được uống, vừa chảy máu dạ dày xong đang điều trị, mỡ cũng phải kiêng. Anh lại nói cứ sang Dao Vietcho vui với nhau. Tôi vẫn từ chối. Tối anh xuống bà Năm lấy chân giò luộc lại lên nhắc, kéo cả tay, ép tôi cùng xuống thang lên gác nhà chính. Tôi lên đến nơi, thấy đã đông đủ anh em đang ở Vườn Anh Đào có cả Đào Việt, Hữu Vân. Hữu Vân gầy nhom, nhưng ăn khỏe, rượu cũng hay. Còn Đào Việt thì uống say là bắt đầu hát liên tục. Anh em nâng chén. Tôi cũng được cho một chén nhưng xin lỗi không uống. Anh Tư chủ xị lên tiếng mời anh em cạn chén rồi bỗng nhìn sang tôi nói: Thế nào mày, cô gái Nha Trang nó yêu mày sao mày không nói gì… Tôi ngồi im, không ăn, không uống mà cũng chẳng nói gì. Anh ta lại hỏi to hơn khi đã có hơi men: Tao hỏi, sao mày không nói gì, mày sợ Thép Mới hả, nói đi chứ, anh em đang chờ xem mày nói gì… Vừa nói vừa dứ dứ cái chén về phía tôi. Mọi con mắt đổ dồn về tôi. Tôi đứng dậy, nói rõ ràng: Anh Tư ạ, anh bắt tôi phải nói thì tôi nói đây: Anh thô bỉ lắm. Tôi nói rồi, tôi xin phép anh em tôi về. Cả buồng im phăng phắc. Tôi hiểu anh Tư đã quá chu đáo tổ chức một bữa nhậu có “mồi kép” là cái chân giò lợn và tôi! Anh đem tôi ra để anh em vừa nhắm rượu vừa thưởng thức cách anh tra tấn tôi bằng những câu hỏi hóc hiểm về mối tình mà anh tưởng là đã phát hiện ra giữa tôi và cô gái Nha Trang. Mối tình mà chính cô cũng biết là không hề có. Mặc dù có chuyện hôm đi xem bảo tàng mỹ thuật ở Hà Nội, đứng trước bảo vật quốc gia thạp đồng Đào Thịnh cô có hỏi tôi: bốn cặp nam nữ trên nắp thạp đang làm gì thế thì tôi nghĩ con gái miền Nam táo bạo thật nên nói lảng là tôi cũng không biết. Chuyện tình chỉ có thế thôi.

*

*       *

Sau khi đi chuyến tàu hỏa khánh thành đường sắt Bắc – Nam thống nhất về thì tôi ngạc nhiên vì có nhiều người hỏi bao giờ cưới. Hóa ra chuyện diễm tình của cô Dương đã loang rộng khắp.

Tôi nghĩ quẩn, đi nhờ cô gái Sài Gòn giúp. Cô này được anh Thép Mới xin về từ Tuyên huấn quận 1 thường đánh máy bài tin tôi viết, tính nết cũng dễ thương. Tôi tưởng như nhiều bạn gái tôi đã quen biết rất vô tư ở Hà Nội vẫn giúp đỡ nhau mà không hề có tình ý gì. Một hôm nhân đưa bản thảo cho cô, tôi kèm một mẩu giấy viết: Tối nay, 19:00 anh mời em lại đằng nhà anh một lát. Có việc cần lắm. Anh muốn cho mọi người biết là họ đã lầm. Cố gắng đến nhé. Nếu có thể kiếm luôn cho anh năm cái khuy sơ mi, loại nào cũng được. Dưới ký tên A. Cô ta đọc, mình hỏi thế nào. Cô ta trả lời vội: Bang ChauKhông! Và lắc đầu quầy quậy. Mình bảo: Thế thì đánh máy bài đi! Rồi vò mảnh giấy bỏ vào sọt, và ra nói chuyện vui với cô phóng viên Băng Châu.

Cuối giờ, chữa bản đánh máy thì thấy cô đánh máy tốt, ít lỗi. Hết giờ làm việc cô vẫn ở lại trò chuyện với một cô vẫn vun vào cho mình là cô Minh nấu ăn, em họ Trần Thăng.

Mình về ngay, rủ hai bạn đi xem phim, cốt sao lúc 19:00 không có mặt ở nhà là dược. Sau khi đi xem phim về cũng như bây giờ, cảm thấy khoan khoái lạ! Tự do, mình lại tự do rồi, không lệ thuộc ý muốn nguyện vọng của ai cả. Cuộc đời lại thoải mái, vô tư như trước.

Tâm trạng này mình đang rất cần dể tiến vào một năm mới với nhiệm vụ chủ yếu là viết ra hết những gì mình suy nghĩ từ hơn 20 năm nay. Việc tìm tài liệu và nghiên cứu về Ông Ngoại cố nhiên vẫn tiếp tục, nhưng có lẽ các chất liệu thu thập được và sẽ thu thập được ấy là để dành cho một trường thiên tiểu thuyết như Klim Sanguine sẽ được viết vào cuối đời mình, đầu thế kỷ 21. Mơ mộng vậy thôi, chắc gì đã làm được…

Đến nay, nhận thấy là người hiểu mình hoàn toàn không bao giờ có. Đành sống với những người hiểu mình một mảnh và cả những người hoàn toàn không hiểu mình gì hết, nhưng lương thiện. Càng ngày càng thấy là dù có cố gắng đến thế nào đi nữa mình cũng khác mọi người lắm. Số phận mình đặc biệt quá… Thật đáng thương cho một con người chất phác nhân hậu như mình.

Tôi định mời cô gái Sài Gòn đến nhà rồi nhờ đính cho năm cái khuy vào chiếc áo thứ phẩm xuất khẩu bị loại mua hồi ở khách sạn Đồng Lợi, ngành Đường sắt có nhã ý liên hệ các cơ sở sản xuất kiếm về bán rẻ cho phóng viên dự lễn khánh thành. Áo này to, không ai mua nên tôi mua. Có điều chưa đính khuy. Có lẽ vì bị loại sớm. Tôi muốn các bà nhiều chuyện ở khu Yên Đổ lan truyền hộ ra để phá tan cái chuyện diễm tình của cô Dương. Không ngờ gái Sài Gòn không như gái Hà Nội. Thất bại từ khi bắt đầu, tôi bèn kết thúc như sau. Ngày 30/1/1977, tôi viết thư cho cô gái Sài Gòn: Cái mảnh giấy nhỏ đã bị anh vò nát chiều 22/1, cô đừng xé nó nữa…mà nên giữ lại làm kỷ niệm. Ít nhất nó cũng chứng kiến sự kết thúc của một cái gì đó chưa thật sự bắt đầu… Anh chúc cô có một cuộc sống trong sạch và hạnh phúc… Khuy áo anh cũng mua rồi và sẽ không bao giờ phiền cô bất cứ việc gì nữa đâu… Một lần nữa, chúc cô sống trong sạch và hạnh phúc. 30/1/1977. A.

Tôi viết lúc 17 giờ và sẽ đưa tận tay cô vào chiều hôm sau. Phải chấm dứt ngay cái Nguyen Huu Vanchuyện này đi vì cô Minh cho biết là nếu anh tấn công là con nhỏ nó chịu ngay. Có lẽ cô chưa biết chuyện tôi mời cô ấy đến nhà. Ngoài ra còn một lý do nữa, nếu đúng như vậy thật thì tệ hại quá! Đó là lý do tôi chúc cô hai lần sống trong sạch.

Phải thú thật là ngày 31/1 tôi trì hoãn việc đưa cô lá thư vì bỗng thấy thương cô lạ, nhưng rồi cũng đưa ngay trước mặt mọi người mà chẳng ai để ý. Thư dán kín. Cô nhận rồi cất đi. Lúc về, mình thấy cô đang rủ rỉ nói chuyện với hai cô bạn thân là cô Minh nấu ăn và cô Tươi tạp vụ. Nhưng không ân hận, mình muốn cô biết suy nghĩ, đừng sống hời hợt mà hỏng cả cuộc đời.

Hôm sau, cô làm việc bình thường còn cười nói nữa. Nhưng khi chụp ảnh kỷ niệm với chị Nguyễn Thị Sâm vợ anh Lê Hưng thì quên bỏ kính trắng. Lần đầu tôi thấy cô không bỏ kính khi chụp ảnh. Cô vẫn đánh máy bài vở, cả bài của tôi… Hôm nay, cô Tươi vừa báo là cô nghỉ ốm rồi.

Ngày 3/2, cô gượng đi làm và dự mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mặc áo cánh nâu Dang Hacũ, tóc xõa, trông buồn và mệt mỏi. Ngày hôm sau lại nghỉ. Tối, Hữu Vân hỏi, mình kể lại tất cả, chỉ mong cô ta thoát khỏi nguy hiểm. Vân cho biết việc mình nghi là tệ hại theo nhiều người là có thật, nhưng mới ở dạng ý đồ… Cô ta hoàn toàn không biết gì.Cũng hôm nay, anh Đặng Ha bí thư Đảng phụ trách tổ chức cơ quan vào. Anh Hữu Thọ trưởng ban nông nghiệp cũng vào và mong gặp chú. Hữu Vân cho biết: Có dư luận ra đến Hà Nội là anh Thép Mới và mình cấn nhau. Thật chán quá, mình bao giờ chẳng bị hiểu lầm vì mình khác người quá, họ cứ suy bụng ta ra bụng người làm khổ mình nhiều phen rồi. Thây kệ dư luận.

Ngày 5/2, cô gái Sài Gòn kêu rất mệt nhưng vẫn đi làm đủ cả hai buổi. Lại mặc áo vàng và quần Âu màu rêu, từ ngày đến cơ quan làm việc chưa thấy cô mặc quần Âu lần nào, thường là mặc quần ta đen. Mình cảm thấy cô thật chịu chơi chỉ mong sáng suốt, nhạy bén một chút.

Đang ngủ trưa thì cháu Nguyễn Trung Tín con anh Nguyễn Tự đến mang cho mì sợi và một cuốn ký họa của Đức. Tâm hồn trong sáng của cháu bao giờ cũng khiến mình cảm động. Gần đây, Tín vẽ tranh lại ký tên là Nguyễn Thành. Tín phàn nàn về việc anh Thép Mới treo quá nhiều ảnh tươi mát thiếu vải trong buồng riêng và buồng tắm. Mình nhớ có lần anh buột miệng nói: Tao cách mạng thì cách mạng hết cỡ mà khi cần hiện sinh thì cũng hiện sinh tới nơi. Như mọi khi, tôi hỏi khi nào thì anh thấy cần hiện sinh thì anh lại ngớ ra im lặng. Cùng cháu Tín xem sách tranh Michel-Angelo vừa bàn với nhau cách giữ mình trong sạch và phấn đấu trở thành người nghệ sĩ cách mạng thứ thiệt. Người nghệ sĩ như thế ở nước ta mình chưa thấy xuất hiện. Khi được hỏi vì sao nhiều văn nghệ sĩ bê tha rượu chè, thuốc phiện lại viết được những tác phẩm hay đến thế thì Nguyễn Khải nói ngay họ đã rút hết cái tinh túy trong con người mình ra để sáng tác nên những tác phẩm lớn ấy, cái còn lại bê tha chỉ là cái bã.

Ngày 29/2, mồng hai Tết Đinh Tỵ, cô gái Sài Gòn chờ tôi để trả ba cuốn sách “cho hết nợ cuối năm”. Trong quyển Sửa đổi lối làm việc có một phong bì rỗng –cái phong bì mình đưa hôm nọ và một lá thư viết dở. Thư đề ngày 20/12/1976 gửi “Chi yêu dấu” chắc là một bạn gái. Đoạn cuối thư như sau: “Chi này, Nôen này mày có về Sài Gòn không, nếu không chắc tao buồn chết mày ơi (…) Tự nhiên tao có cảm giác là tất cả những gì đến với tao đều là tạm bợ, trong một giây phút nào đó nó đến và lại đi, từ những chuyện hạnh phúc nhất đến đau khổ nhất”.

Thứ sáu 25/12 cháu Tín cho một tập họa báo Trung Quốc có bài viếng Lỗ Tấn của vợ ông – bà Hứa Quảng Bình: Anh từng nói với em “Anh giống như một con bò, Ăn thì ăn cỏ, Mà vắt thì ra máu, sữa” / Anh chẳng biết nghỉ ngơi là gì / giải trí là gì / làm việc, Ton That Thanh 1970làm việc! Một hôm trước khi tắt thở, anh vẫn cầm bút”.

Ôi, làm sao tìm được Hứa Quảng Bình của mình đây…

Trước Tết, cô Minh nói là cô gái Sài Gòn không giận mình, nhưng không đến nhà vì mời đến vào buổi tối. Giá mời vào ban ngày thì đã khác. Trưa 29 Tết có mặt cô ta, cô Minh lại vun vào hết sức rõ ràng: Anh phải đến nhà nó, mang gói chè biếu ba, rồi nói, v.v… Rồi ba nó kêu nó ra, v.v… Em nói là để cô có chồng, anh có vợ, v.v… Cô ta chỉ cười, nói: Chị không phải nói nhiều, anh ấy lớn rồi, tự anh ấy biết. Mình nói cho qua chuyện. Rồi từ đó đến hết ba ngày Tết, không đến nhà, không gặp riêng mà chỉ làm việc miết. Sáng mồng bốn Tết đến cơ quan, thấy cô đang quét buồng. Chưa biết nên xử sự ra sao thì cô nói ngay: Năm mới, anh lì xì cho em cái gì nào? Một lát sau cô về bàn ngồi, tôi cũng ngồi gần đấy, đưa cho cái thư gửi Chi. Cô nhận không chút ngạc nhiên.

Mãi về sau, mình chỉ nói với cô khi có công việc. Còn cô thì làm việc, đọc báo, thỉnh thoảng biến đi một lúc, chắc lại đi gặp hai cô cố vấn. Một chiều mình về muộn, thấy cô và cô Tươi đứng dưới gốc cây cao su ở cổng cơ quan nhỏ to tâm sự. Không khí có vẻ nặng nề, trông cô buồn lắm. Hôm ấy cô lại mặc áo trắng quần đen hệt như con gái quê miền Bắc. Lặng lẽ làm việc.

Trưa 30 Tết, cô ngồi một mình trong phòng làm việc. Mình mời ra ghế đá ngay chỗ cửa để nói chuyện này. Cô vừa đọc báo vừa nói: Anh nói gì thì cứ nói ngay ở đây. Mình bảo ngay: Thế thì chịu thôi, đành vậy…

Không biết cô nghĩ sao mà nói thế. Sự thật mình chỉ muốn nói riêng với cô chuyện đi chơi Đà Lạt, ba người thanh toán tiền rồi, còn có cô là chưa thanh toán để anh Sơn lái xe phải bỏ tiền túi ra, anh ta bực lắm. Trả anh ta trước Tết cho xong, đừng để cho ai bao mà mang tiếng. Đi đã là dại lắm rồi. Mình thấy cô ta quá nông cạn, hời hợt, thậm chí nhẹ dạ. Đó là điều mình rất kỵ ở một cô gái.

Cả quí đầu năm 1977, đọc rất nhiều, nhưng không có mục tiêu gì rõ ràng cả. Cứ mặc cho các tác giả tự do phi ngựa trong đầu mình. Ngay thế sống bây giờ cũng rất kẹt, không rõ ràng như trước. Dư luận dai dẳng cho là mình sẽ sang hội nhà văn, hoặc lại về phòng tư liệu của báo, lâu lắm rồi mình và anh Thép Mới không nói chuyện riêng với nhau. Thật ra mình không bận tâm mấy vì những việc đó. Việc mình bận tâm nhiều là sống sao cho đúng, sát cuộc sống để viết cho tốt. Nhiều khi thèm đi Thanh niên xung phong. Say mê thật sự. Chỉ e sức khỏe kém. Nên đi kiểu nào cho lọt.

Nhiều nhà xuất bản, báo mời viết cũng lờ đi, không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm… làm họ say mê! Thư từ cũng ít viết. Ngay nhật ký cũng nghỉ đến một tháng nay không viết chữ nào. Tạm thời thả nổi thêm mọt thời gian nữa để suy nghĩ…

Ngày 29/3, nhận thư Cà Mau của mẹ: bé Hùng chín tháng ho ỉa chảy xanh bủng xanh beo, Chu Longcháu Hải đau khớp đang vào tim, cháu Hà hen trở lại. Còn trụ cột là em rể Long thì nay suy sụp lắm, ốm nằm thẳng cẳng suốt ngày chẳng nói năng ăn uống gì, hôm sau khỏi lại đi công tác, đi luôn vừa hại sức vừa tốn tiền… người càng ngày càng gầy, thuốc men chả chịu uống, cứ im lặng nằm chán lại đi…Mình đọc thư mẹ mà mừng là bà cháu mẹ con thương yêu nhau và thương cả họ hàng nữa. Em Thân đã biết gửi quà lên Yên Bái, biết làm giỗ Bác Già. Mình đang chuẩn bị chi viện cho Cà Mau: mua thuốc men, nhịn ăn đường sữa, hết sức tiết kiệm còn đang tìm cách tăng thu nhập để giúp gia đình. Những lúc thế này càng muốn sống một mình để có thể làm được nhiều việc vì mọi người. Nhưng, vẫn thấy bế tắc thế nào ấy cho nên chưa viết được gì, buổi tối vẫn trò chuyện với bạn bè đến nhà, chỉ lo đọc sách và đi nghe nói chuyện như nghe mấy giáo sư Đức nói về kinh tế, nghe ông Đào Văn Tập cũng nói về kinh tế nhưng qua Đại hội Đảng lần thứ IV, nghe cả Trần Văn Khê nói về nghiên cứu âm nhạc phương Tây… Từ nay, ít nhất cũng phải ghi chép nhật ký, mà mình rất muốn đặt tên là Lịch sử tâm hồn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Biết bao biến động ở cái thành phố lớn sôi động này và quan trọng hơn nữa là tiếng dội của nó vào lòng người và lòng mình.

Chiều 6/4, lại đi nghe Trần Văn Khê nói chuyện, nhưng lần này là về âm nhạc dân tộc. Đây là lần thứ ba mình được nghe con người uyên bácTran Van Khe.png giản dị mà giàu nhiệt huyết này nói chuyện và nghĩ là sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của mình lâu dài. Vì mình vốn yêu mến văn học dân tộc, nhất là ca dao tục ngữ, các truyện cổ tích, tiếu lâm. Một điều thú vị là ông Khê cũng đã có mấy lần ốm suýt chất, nằm viện đến ba năm rưỡi, có thời giờ suy nghĩ về cuộc đời, về nghệ thuật quê nhà và từ đó, đã quyết định những việc cần làm trong quãng đời thừa kể từ sau khi khỏi ốm… Có lẽ đó cũng là một lý do khiến con người rất sâu sắc, thâm thúy này lại vô cùng chất phác, thoải mái đến mức hồn nhiên hết sức dễ thương, dễ gần.

Sáng hôm sau, tiễn anh Đinh Bá Đào ra Hà Nội ở ngay cổng nhà 82 Yên Đổ.

Từ 26/4 lên Đà Lạt dự hội nghị Thư viện các tỉnh miền Nam do Bộ Văn hóa triệu tập, gặp ông Thứ trưởng Nông Quốc Chấn, vẫn giản dị như một người dân thường. Phóng viên đều được ăn ở tại khách sạn Palace sang nhất Đà Lạt. Nhưng mình thì về nhà cô Giễm chú An, vẫn nhà cũ số 32A nhưng nay phố mang tên Nguyễn Thị Minh Khai. Mệt, dạ dày hơi khó chịu. Có lẽ vì vừa qua làm việc quá nhiều: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các tỉnh miền Nam nối tiếp nhau tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình muốn làm cho tốt, còn muốn nhân cơ hội này nâng cao hơn hiểu biết về cả hai loại hình nghệ thuật này cho nên ngày nào cũng đi dự đủ ba buổi, trưa nào cũng ăn cơm muộn, chủ  nhật cũng làm việc như ngày thường. Mừng là mình được được làm những việc mình thích. Nhưng chính là vì được làm việc mình thích nên làm với tất cả trí óc, tâm hồn, thể xác thành ra mệt hơn người khác làm cho xong chuyện rất nhiều. Vẫn nhớ là năm ngoái, cũng bắt đầu suy yếu từ thời gian này, đến 11/6 mới đổ hẳn. Cho nên cũng có phòng bị. Chủ yếu là ăn. Nhưng vẫn bị mệt do cái tật khi lao vào công việc là quên tất cả. Cứ làm việc là quên mệt. Trước hôm lên Đà Lạt một ngày còn viết lời giới thiệu nghệ thuật quần chúng bốn tỉnh, viết một bài riêng về Hậu Giang và tối đó còn đi xem biểu diễn tổng kết đợt I, về nhà lại làm tin… Lên xe là đã mệt bã cả người, lại bị hành xác trong xe đò chật chội trên đường nắng gắt từ 8 giờ đến 17 giờ, xe nổ lốp hai lần, dọc đường ăn uống bẩn thỉu… Đến Đà Lạt đang lúc hạn hán. May được trận mưa to. Cây cối thì thích còn mình thì quá mệt.

Sáng 19/5 họp cơ quan về chấn chỉnh tổ chức. Anh Thép Mới hẹn sẽ họp riêng với tổ phóng viên Sài Gòn sau. Anh Tấn Thọ yêu cầu quản lý anh em cả khi ở nhà, ai đi đâu phải báo cáo tổ trưởng Đảng (?). Ngày 20, anh Thép Mới để cả hai buổi nghe Cảnh Yên, Băng Tâm và mình nói về bản qui định nhiệm vụ của tổ Sài Gòn do anh thảo. Ngày 21, anh Thép Mới nói liền 1 giờ 30 phút rồi đi vì có việc. Không giải đáp các vấn đề anh em nêu ra cũng không quyết định dứt khoát việc gì ngoài việc chị Nguyễn Thị Nghệ nên để ở văn phòng.

Tối 30/5, cùng Lê Cương phóng viên ảnh bên Thông tấn xã đến thăm Hà Phương tại 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa nói chuyện phiếm đến 22:30. Hóa ra Hà Phương và Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Minh Khuê không quen nhau lâu như mình tưởng; chỉ mới quen dịp vào Sài Gòn thôi. Hiện Hà Phương ở cùng cô em học cao đẳng sư phạm.

Sáng 8/6 bắt đầu làm việc ở trụ sở mới của báo tại 173 Hai Bà Trưng, một tòa nhà quá đẹp và rộng rãi, vốn là nơi làm việc của Henry Lemaître khâm mạng Tòa thánh Vatican đã bị giáo dân tiến bộ đuổi đi sau ngày giải phóng. Cuộc họp sáng nay có anh Phan Quang dự. Chiều 13/6, anh Trần Thăng, tổ trưởng Đảng yêu cầu họp để góp ý vào quyết định của anh Hoàng Tùng về việc chuyển trụ sở. Anh Thăng nói bận, không dự. Yên, Tâm, Thành đọc lại quyết định chứ không họp vì chẳng ai lại đi góp ý về một quyết định đã được cấp trên ký bao giờ. Hơn nữa lại thiếu anh Thăng. Buổi tối đi mượn sách về lại được báo là hôm sau sẽ lại họp về việc đó. Đúng là rỗi hơi, vẽ chuyện.

Mấy hôm liền đọc The sun also rise (Mặt trời cũng mọc) của Hêminhuây và Mặt trời mù (Il sole écieco) của nhà văn Ý Curzio Malaparte. Cả chiều 19/6 chủ nhật đọc Paris-Match: Bài phỏng vấn Simenon thật lý thú. Được hỏi bản thân có đặc điểm gì, ông trả lời: Thích làm việc và luôn làm việc… Nhà ở có bao nhiêu buồng ông cũng chẳng biết.Le Hung

Hôm 20/6, báo đăng một bài của Băng Tâm dưới bút danh Băng Châu. Lần đầu tiên dưới tên phóng viên còn ghi “phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 25/6, nhận thư anh Lê Hưng viết ngày 19/6, trả lời thư mình viết ngày 20/5: Có điều gì quá giản đơn đối với Thành mong Thành miễn thứ. Rất cảm ơn. Thư anh viết này 12/5 có câu: mình mong mọi sự đều tốt lành, nghĩ về nhau đều tốt đẹp. Đại khái ngày 20/5 mình viết: Anh yên tâm, tôi không nghĩ xấu về anh đâu. Còn tôi, chỉ mong anh nghĩ đúng về tôi. Mình biết anh là người tốt, nhưng lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quí cho nên nhiều khi bị kẻ xấu lợi dụng.

Cuối tháng 6, mấy tối liền, anh Lương theo kiểu dân Sài Gòn, thường mặc quần áo ngủ đạp xe đến chơi nhà mình. Anh ngồi đến khuya mới về. Lòng chân thành và nhiệt tình cách mạng của anh luôn khiến mình xúc động. Một hôm, anh có vẻ buồn, kể chuyện vợ không hiểu mình, gia đình phiền phức, rồi bất ngờ khuyên: Chính vì thế mà chú… nên lấy vợ đi! Có thế mới hiểu thế nào là nhân sinh hệ lụy…

Tối sau, lại thấy nói: Loại mình lấy vợ là phải lấy người biết chịu đựng. Thật nó thế. Nếu không, không làm việc được. Trước, tôi cũng định không lấy vợ, tôi chán, ghét đàn bà. Nhưng thấy mấy ông bạn lớn tuổi không có vợ nó đâm ra lẩm cẩm, tính nết kỳ lạ lắm, nó có những khủng hoảng tinh thần khổ lắm, không làm việc được.

Về cô gái Sài Gòn, nay ý chú đã rõ, tôi mới nói, nhìn cô ta tôi thấy ngay không phải là người nhân hậu. Con gái Sài Gòn giả dối lắm. Đã lớn thường hư. Anh có vẻ ủng hộ cô gái Long An mà anh Vân bạn anh Đại giới thiệu. Đừng sợ ít tuổi mà không biết lo toan đâu. Tóm lại, cần lấy vợ.

Mình thì, mấy hôm nay đọc một tập sách về Maiacốpxki của Hoàng Ngọc Hiến, thấm thía lạ lùng. Chợt thấy là hiện nay mình đang ở Sài Gòn mới giải phóng, có khác nào Maia sống thời kinh tế mới NEP. Thói dung tục tiểu tư sản phát triển và thể hiện đầy rẫy trong cuộc sống, đâu có gì là lạ. Vừa qua, mình nhẹ dạ, cả tin đã nôn nóng nhiều phen, hao tổn không ít sức lực tâm trí mà kết quả thu được có là bao. Maia mất đúng năm bằng tuổi mình bây giờ. Người như mình thì phải cố sống thật lâu mới không phí công học tập rèn luyện theo đuổi lý tưởng cao xa.

Chiều 15/7, gặp cô Băng Tâm mà biết là cô gái Sài Gòn nói với hầu hết người ở 22 Tú Xương là mình đã viết cho cô một bức thư tình rất dài, trong đó có câu Nếu em yêu anh thì đến nhà anh, v.v… Mình bảo Băng Tâm nên đòi cô ta cho xem ngay cái thư tình ấy xem nó dài đến thế nào và trong đó viết những gì. Anh Lương đã nói rất đúng về con gái Sài Gòn.

Từ 14/7 đã thấy cô chính thức làm người thường trực, giữ chìa khóa các buồng và phát báo cho cán bộ phóng viên làm ở đây. Dáng vẻ ấm ức mà cố cười nói vui vẻ. Mình đang sống giữa những nhân vật Đốt đầy dục vọng mù quáng đen tối. Hôm 15/7, sở Công an thành phố bắt giữ một vali toàn vải ngoại tốt, chở trên xe quân sự, đề tên người nhận là Thép Mới phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Thật là một tin sét đánh! Kẻ nào cả gan lợi dụng danh nghĩa anh để làm vụ này. Không hiểu anh đã tỉnh ra chưa…

Từ 16/7 mình theo học lớp của Bộ Văn hóa mở nghiên cứu Nghị Quyết 4 kéo dài 12 ngày. Ở cơ quan thì nhiều việc mờ ám, nhiều thái độ cư xử khó hiểu, nhiều tin tức rối loạn không dễ xác minh, một tình trạng không rõ ràng về tổ chức, tổ phóng viên không còn, chỉ còn ba anh em bơ vơ trước công việc cứ ùn lên. Trong khi đó gạo thiếu phải ăn độn khoai rau mà vẫn đói. Khoai lại hà nhiều. Tránh dân kêu khoai hà, phường gọi các hộ mua lương thực ngay khi khoai về, dù là giữa đêm mưa cũng gọi. Phải hết sức cố gắng bình tĩnh, sáng suốt để nhận cho ra bản chất của tình hình mà có hành động đúng đắn. Đã thấy hàng loạt kẻ cơ hội chủ nghĩa đủ mọi màu sắc xuất đầu lộ diện.

Trưa 1/8, anh Thép Mới từ Hà Nội về kết thúc một chuyến đi hốt hoảng, sau loạt bài viết về Lào rất đặc trưng cho phong cách bay bướm của anh, trong dó có câu làm người đọc hết sức ngạc nhiên: hai ba hạt ngô bỏ vào đất, mọc lên 9,10 cây.

Xem ra sắp kết thúc quyển một của cuộc đời anh. Quyển hai sẽ bắt đầu thế nào…

Có lẽ anh nên rút lui về mà viết như một nhà văn, viết nốt phần hai Thời Dựng Đảng: Từ ngày 3/2 xốc tới, tư liệu mình đã chuẩn bị và anh đã đến nhà lấy rồi viết tiểu thuyết trường thiên bốn phần có tính chất tự truyện như đã định… sống vì lý tưởng của mình và bằng tài năng của mình. Tất nhiên cần dũng cảm và một nghị lực lớn. Mẹo vặt anh ưa dùng chẳng có ích gì lúc này, mà trái lại, chỉ có hại cho anh thôi. Năm nay, anh vừa 53 tuổi ta.

Mình cố hết sức giảm bớt sự tự hủy hoại của một tài năng… Nhưng, dù sao mình cũng chỉ có thể tác động bên ngoài- do đó, là thứ yếu.

Chiều thứ bảy, 6/8 gặp anh Nguyễn Tự biết cháu Trung Tín đã đỗ thứ hai trường Đại học Mỹ thuật. Anh buồn bã nói: Tình hình của anh Thép Mới là vô phương cứu chữa.

Đêm hôm qua, 9/8 chắc chắn là hai bông hoa quỳnh đã nở trắng đẹp, tỏa hương thơm tại cơ quan… trong sự thờ ơ vô tình của mọi người. Mình vừa ra xem hai bông hoa tàn, ngoẹo đầu rũ xuống chúm chím cái miệng trắng xinh đã khép lại… Một bông hoa quỳnh nữa đêm nay sẽ lại nở trong vô tình lạnh nhạt. Mình biết mà đành chịu. Đến ngắm thì không tiện mà mang hoa về thì không được. Đành lại để phí một đời hoa…

Tổ Sài Gòn chỉ còn ba anh em được mời họp với hai anh Thép Mới và Phan Quang. Mình chán ngán quá: người mình cứ sống trong cái cảnh cài thế nhau mãi như thế này, đến bao giờ nước mình mới cất cánh được. Thật là khổ, tài năng đã chẳng có được bao nhiêu lại cứ kìm hãm nhau mãi thế này thì rồi sẽ đi đến đâu…

Buổi họp sáng 16/8 chủ yếu để anh Thép Mới trút hết trách nhiệm về tổ Sài Gòn, từ nay sẽ thuộc phòng phóng viên thường trú Hà Nội. Mình đã lợi dụng thời cơ để gặp được anh trong đúng năm phút, nói đúng một câu cần thiết vạch mặt kẻ gây chia rẽ giữa anh và tổ Sài Gòn, đặc biệt giữa anh và mình. Sự thật đơn giản ấy làm anh hốt hoảng, vội vã thanh minh, còn hẹn sẽ đến nhà gặp mình. Mình sẽ góp phần làm sáng tỏ chân lý, đem lại công bằng và hạnh phúc cho số người của báo Nhân Dân ở Sài Gòn. Nhưng vẫn cần giữ vững nguyên tắc: Chỉ tiếp xúc với phần ưu tú nhất, có giá trị nhất trong con người anh mà thôi. Thay đổi cả một con người bản chất đã hình thành và được củng cố qua hơn nửa thế kỷ như anh, là việc lớn mà sức mình không làm nổi… Hãy vì nghĩa lớn mà tránh những đụng độ đáng tiếc.

19:00 ngày 17/8 Hồng Cảnh Yên đưa cho mình cái phong bì do cô gái Sài Gòn đưa anh hồi 14:30. Chữ anh Thép Mới viết trên một mảnh giấy như sau:Thu thep moi hen gap ton that thanh o tu xuong.jpg

Thành,

Sáng mai, 8 giờ, tôi đợi Thành ở nhà 22 Tú Xương. Sáng nay đến tổ Sài Gòn không có ai. TMới (ký)

Ngắn gọn, khô khan, lạnh lùng, khác hẳn những lá thư, thiếp nhắn anh gửi cho tôi nhiều năm qua.

Theo đúng kế sách đã nghĩ sẵn, sáng 18/8 mình đến gặp anh Thép Mới ở 22 Tú Xương muộn 15 phút. Gặp rồi thì chỉ nói chuyện thời tiết, hoặc vớ vẩn về sách vở, văn nghệ, công tác… Cứ thế, đến mức anh sốt ruột phải phủ đầu bằng một đòn mạnh: Việc mày nói hôm nọ, tao đã hỏi, nó nói là nó không nói (vụ Thép Mới và Thành cấn nhau vì cô gái Sài Gòn). Mà tại sao lại lôi tôi vào những chuyện này… Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng-Ai muốn lôi anh vào chuyện này, em à?!! Chẳng qua việc nó dính đến anh mà lại có hại cho việc chung, hại cho tờ báo, nên em mới phải nói… Anh xem, em có lợi gì trong việc này… Anh ta không nhận vì nếu nhận thì còn ra thế nào nữa… – Thế thì phải gọi nó đến, ba mặt một nhời … – Anh biết đấy, xưa nay em chưa hề sợ đối chất bao giờ. Anh cứ để em nói tuần tự, đây toàn là những sự thật không thể chối cãi… Buổi gặp mặt đã diễn ra kiểu như thế. Mình cương quyết không lùi một phân tấn công thẳng vào lương tâm, trí tuệ anh bằng những lập luận đanh thép, sắc bén, chặt chẽ và những dẫn chứng hùng hồn. Anh phải rút giấy trong cái cặp xanh ra ghi chép và chống đỡ yếu ớt bằng những lời đứt quãng, mơ hồ…Anh tuyên bố là không có chuyện gì với cô gái Sài Gòn, sẽ nói rõ về chuyến đi Đà Lạt, anh lấy cô ta về cơ quan là vì công tác, ai muốn yêu cô ta thì yêu, muốn lấy cô ta thì lấy, chúng nó buôn chuyện. Anh xác nhận: Không mượn gạo anh em tập thể Yên Đổ, không mua thịt quá tiêu chuẩn, v.v… Tóm lại là có một bọn người đã nhân danh anh làm những việc xằng bậy đó. Anh chăm chú nghe và ghi chép về số đảng viên thoái hóa, học đòi tư sản, móc ngoặc, ăn cắp, nói dối, mê gái… và hẹn là sẽ đưa ra cuộc họp Đảng bộ tới đây. Mỗi người phải tự kiểm điểm kỹ càng. Cũng ghi cả những hiện tượng sợ hãi phong trào quần chúng mạnh mẽ dưới ánh sáng nghị quyết IV, hiện tượng ngăn cản, trấn áp quần chúng làm chủ tập thể cơ quan. Nói chung, không khí cuộc gặp căng thẳng từ đầu đến cuối, nhưng mình vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Những yêu cầu chính đạt được là: Nêu rõ tên kẻ chia rẽ. Chỉ ra bọn lợi dụng danh nghĩa Thép Mới để làm những việc ti tiện. Chỉ ra những người đang biến chất, thoái hóa. Nêu bật sức mạnh của quần chúng. Tóm lại là cắt đứt liên hệ của anh với bọn làm bậy và nêu ra con đường phải đi là hòa mình với quần chúng thực hiện nghiêm đường lối của cách mạng.

Buổi tối hôm ấy, thanh niên cơ quan họp, chỉ rõ bí thư chi đoàn một người thân tín của anh, bị tố cáo là tham ô, thoái hóa, biến chất. Sáng 17, anh Nguyễn Tư ra Hà Nội.

Như một phản ứng dây chuyền, sau cuộc gặp  ba giờ Thép Mới – Thành, đến cuộc gặp cũng ba giờ nữa giữa Thép Mới – Đào Tiến Ích công nhân báo vụ là thư ký công đoàn mới được bầu. Tối ấy, thanh niên họp… Còn các ban kiểm tra của công đoàn vẫn âm thầm lặng lẽ làm việc một cách hiệu quả. Cơ quan công an gặp người của báo và cử cán bộ đến chính thức gặp báo Nhân Dân. Quần chúng phấn khởi, khí thế mạnh mẽ đầy tự tin. Còn nhóm bê bối thì hoang mang lo sợ, mặt mũi cứ hầm hầm, buồn bã như nhà có tang. Rồi túm năm tụm ba hội họp nhỏ to bàn mưu tính kế chống lại tập thể đã bước đầu giác ngộ. Đúng khi ấy, chi bộ họp tối 19/8. Sáng hôm sau, mỗi tổ nhận được một Lời kêu gọi, mở đầu bằng câu: “Anh chị em trong cơ quan thân mến” và kết thúc bằng: “Hướng về Đại hội Đảng bộ, vì sự nghiệp của Đảng, vì chân lý, vì đoàn kết, toàn thể anh chị em ta hăng hái phấn khởi tiến lên”. Lời kêu gọi dài hơn ba trang đánh máy trên bốn trang giấy là của chi ủy, nhưng cuối lại đề: Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/8/197 Đại diện Ban biên tập và chi ủy Phòng liên lạc báo Nhân Dân tại thành phố Hồ Chí Minh”

Có lẽ là mong tăng thêm… trọng lượng cho Lời kêu gọi.

Bốn tờ giấy đánh máy ấy được dán cả trên tấm bảng đen chỗ đông người qua lại. Khi ấy, tác giả của nó đã ra máy bay chuyến sớm đi Hà Nội rồi. Nội dung có nhiều điều công tư to nhỏ. Tất nhiên càng nhiều văn chương. Đáng chú ý là đoạn: Chúng tôi hoan nghênh đại hội công đoàn vừa qua, anh chị em đã góp nhiều ý kiến đối với các công tác chung và một số đảng viên, cán bộ cũng được anh chị em nêu lên những việc làm hiện tượng tiêu cực. Bất kể đúng sai, sự đóng góp ý kiến là rất quí. Chúng tôi đã đặt vấn đề với ban chấp hành công đoàn tập hợp trung thành mọi ý kiến, một mặt gửi cho ban biên tập và Đảng ủy để cấp trên hoàn toàn nắm được tình hình bộ phận trong này, trên cơ sở đó đối với những chuyện nghi vấn tham ô, lãnh đạo hoàn toàn tin cậy ban kiểm tra tài chính và kinh tế của công đoàn tích cực làm việc và đề nghị ban biên tập cử đoàn cán bộ vào kiểm tra.”

Điều này cho biết anh đã hiểu và kiên quyết không bao che cho bọn lợi dụng danh nghĩa anh làm bậy. Hình như số này chưa hiểu được ý đó cho nên mới nhiệt tình phổ biến Lời kêu gọi như vậy.

Chiều 1/9, tổ chức quần chúng góp ý Đảng viên. Chia quần chúng theo từng tổ, có tổ chỉ có hai người ngoài Đảng, được tự do góp ý trước mặt các Đảng viên cùng tổ. Nói chung cách làm này thu được một sự im lặng nhiều ý nghĩa và vài lời phát biểu lấy lệ. Tổ tôi, biên bản ghi một ý kiến của cô Băng Tâm và một câu của tôi: Không có mặt anh Thép Mới, tôi không thể phát biểu vì thấy có những biểu hiện thiếu dân chủ, thiếu tự do và thiếu an toàn cho một số người.

Sáng 5/9, được báo sẽ họp tổ buổi chiều, có đồng chí Thép Mới dự. Hẹn 15 giờ mới bắt đầu họp mà mới 14:20 anh đã đến và yêu cầu họp ngay, giấy bút cầm tay. Anh thanh minh hôm trước không sang dự được vì cửa khóa, mà xe đạp cũng bị khóa mất, lại quên gọi điện thoại… Mình chỉ nêu một vấn đề Dân chủ bị hạn chế, người phát hiện vấn đề bị trấn áp, quần chúng không tin chi bộ này, chi bộ đi ngược lại tinh thần Nghị quyêt IV, đã đóng góp ý kiến nhiều thấy vô ích mà còn có hại cho bản thân những người trung thực nên từ chối góp ý. Rồi đề nghị mấy phương pháp để thật sự lấy được ý kiến quần chúng, kể cả cách bỏ phiếu kín.

Chỉ mấy ý kiến chung chung ấy thôi mà xem ra anh đã hoảng sợ thật sự. Tổng biên tập Dao Tien Ich.jpgHoàng Tùng vào mà anh cũng chỉ tiếp qua loa rồi lại vào nghe và ghi lời mình nói. Thép Mới sợ sự thật. Đấy là điều đau xót nhất, đáng buồn nhất mà cũng dễ thấy nhất.

Sáng 6/9, lại họp “quần chúng góp ý Đảng viên” nhưng không cho dân Sài Gòn mới vào cơ quan dự. Mình đi công tác, không dự, cũng biết cuộc họp diễn ra tẻ ngắt thế nào.

Tối 2/9, cùng chú Vượng công nhân thu phát telex đi xem vở Tình ca của Ngô Y Linh. Gọn. Sáng tạo mà sâu. Tối 3/9 xem TV vở Người con gái anh hùng cũng của Đoàn kịch nói Cửu Long Giang, chân thật, xúc động. Thế là do phân công theo dõi văn hóa nghệ thuật mà tự nhiên mình phải đi vào con đường phê bình nghệ thuật mới chết chứ. Thật lòng, không ham nên đã từ chối về Viện Văn Học theo lời khuyên của anh Phong Lê và chị Thanh Vân ngay thời còn bị hành khốn khổ ở Cảng Hà Nội.

Chủ nhật 4/9, anh Nguyễn Ngọc Lương rủ cùng anh Bảy Bá bạn anh đạp xe đến nhà ông Mai Đăng An là chú anh Bá ở Bình Đông, ở chơi đến chiều mới về. Ông giáo dạy văn này, mới ngoài 50 đã có 11 con, 5 trai. Nhà vườn Mai Thảo Trang của ông rất nhiều cây mãng cầu xiêm tháp gốc bình bát chịu được mặn. Lần đầu mình biết quả nhàu, ăn khỏi đau lưng, các người tù bị tra tấn, đánh đập ăn vào là đỡ đau ngay. Có điều vị nó khai như nước tiểu, phải ngâm vào hũ muối mấy ngày mới lấy ra ăn được. Gặp nhau ba anh trò chuyện tâm đắc, chân tình khiến mình hiểu những người hoạt động công khai ở Sài Gòn thời địch tạm chiếm, nay chưa được dánh giá và đối xử đúng mức.

Không khí thoáng đãng bên bờ sông nước lợ trong khu vườn cây cối xum xuê, lại sống giữa những con người giản dị, chân tình, mình cảm thấy thật là một ngày nghỉ tuyệt diệu, khó quên. Vì lành mạnh và chân tình. Khác xa bầu không khí ngột ngạt, nghi kị mình đang phải sống.

Tối tối vẫn đọc đều cuốn Chê Ghêvara dịch của I.Lavreski.

Hai ngày 9 và 10/9 cùng anh Đức Thi trưởng ban văn hóa dự họp Hội nghị tổng kết hai năm học của các trường đại học miền Nam. Rất phấn khởi khi nhận thấy suy nghĩ của mình lâu nay là đúng. Trọng tâm phải là công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức. Tối 10/9 nghe anh Hoàng Tùng nói tại hội nghị về tình hình hiện nay ở nước ta, Trung Quốc và Căm pu chia. Buổi nói chuyện kéo dài đến 23 giờ mà người nghe vẫn chăm chú dường như còn muốn nghe nữa. Vì đây chính là những vấn đề thiết thân với cuộc sống của mọi người dân thành phố này, nhất là với những con người nhạy cảm như giới trí thức tập trung ở các trường đại học.

Sáng chủ nhật, mưa rả rích xuống đám cây cối của Vườn Anh Đào. Cô gái Nha Trang đến thăm tôi, thân mật, chân thành như ngày mới gặp tháng 8 năm 1975. Vẫn thon thả, mặn mà duyên dáng tươi tắn như ngày nào.

Cô học đại học Tổng hợp, rời Vườn Anh Đào đến khu dành cho khoa sinh học tại 227 Hoàng Văn Thụ. Giáo sư tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên là em gái chồng dì tôi Giáo sư Đặng Vũ Hỷ cũng ở khu ấy. Sau những câu thăm hỏi về những người quen cũ, cô tỏ ý chân thành mong tôi giúp anh Thép Mới, góp phần đừng để hủy hoại một tài năng. Cô nhận xét rất đúng là anh ấy rất tốt, nhưng yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng của những người bao quan. Cô nghĩ chỉ có tôi mới có thể giúp anh lúc này được thôi. Cô biết anh vốn tin cậy tôi.

Cô chia tay tôi như một người bạn thân thiết, tin cậy từ lâu.Quyet dinh to tu quan trang 1.jpg

Chi bộ vẫn tiếp tục họp đều đặn mỗi ngày hai buổi sáng và tối. Để… kiểm điểm Đảng viên. Không biết họ định dẫn dắt đợt học tập này đến đâu. Định thí mạng ai để trấn an tâm trạng quần chúng. Mình đã lầm khi cho là anh đã nhận ra sự thật và tách khỏi nhóm bê bối, lừa trên dối dưới. Cô gái Nha Trang đã nhận xét về anh rất đúng. Anh không mạnh mẽ như người đọc anh thường nghĩ.

Tối nào, tôi cũng đọc ít nhất một chương cuốn Chê Ghê va ra như uống thuốc tăng lực để có sức sống tiếp.

Sáng 12/9, ngay sau khi anh Hoàng Tùng ra Hà Nội, anh Thép Mới cho công bố quyết định do anh ký ngày 12/9/1977 “T.M Ban biên tập báo Nhân Dân Phó tổng biên tập. Số 88/ND-QĐ”. Đó là Quyết định về tổ phóng viên “tự quản” Sài Gòn. Trong đó ghi Đại diện Ban biên tập báo Nhân Dân tại thành phố Hồ Chí minh quyết định:Quyet dinh to tu quan trang 2.jpg

Điều I là giải tán tổ “tự quản” của các phóng viên báo Nhân Dân hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh…

Tôi ở trong tổ đó, thấy nó có tự quản bao giờ đâu, mà chỉ thấy bơ vơ trên không chằng, dưới không rễ, mà việc thì nhiều, cứ việc ai nấy làm như đã được phân công từ trước.

Rồi điều 2 là: Đình chỉ công tác đồng chí Hồng Cảnh Yên để viết bản kiểm điểm cá nhân… Việc này thì thường thôi, anh Yên là Đảng viên cấp trên bảo kiểm điểm thì phải kiểm điểm, có sao nói vậy thôi. Rồi điều 3 là : Tạm thời trao đồng chí phóng viên chuyên trách văn hóa Tôn Thất Thành cho đồng chí Trưởng ban văn hóa hiện có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý và phân công công tác trong suốt thời gian đồng chí Trưởng ban Văn hóa công tác tại đây. Điều 4 là: Tạm thời điều đồng chí Phạm Thị Băng Tâm sang tổ xuất bản…

Chẳng biết ai đã khéo bày ra cái vụ Tổ phóng viên “tự quản” để anh Thép Mới phải ra tay đập tan! Cô gái Nha Trang rõ là người hiểu anh. Anh Thép Mới đã đi quá xa. Bọn tay sai của anh thì hí hửng, còn quần chúng thì lặng im căm giận.

Buồn cười là chính những ngày này tôi mới thấm thía lời anh dạy chúng tôi là làm báo nên có bút danh. Để khi người ta ngồi ngay trước mặt mình cũng không biết mình là ai, cứ việc khen, chê thoải mái. Tôi may mắn được dạy như thế từ năm 18 tuổi, lần đầu biết anh. Nhờ đó mà tôi biết nhiều chuyện lạ. Anh em bên Thông tấn xã rất thân với tôi kể cho tôi biết nhiều chuyện rất lạ…về tôi! Nhất là chuyện anh Thành được thủ trưởng yêu mến giúp đỡ rất nhiều, nay lại quay ra đâm sau lưng cụ, khiến cụ tức quá ngay giữa hội nghị chi bộ nói là nó háo danh, mê gái đến mức đi tàu hỏa ra Hà Nội còn nhờ người giữ hộ người yêu sợ người khác lấy mất. Cụ nói suốt một tiếng rưỡi về anh này. Các bạn hỏi tôi có biết tay này không. Tôi bảo có biết, thấy cũng bình thường, không có gì ghê gớm như chuyện các bạn nói. Các bạn còn bảo người kể cho các bạn còn nói là chính anh ta đã đề nghị đuổi anh Thành ra khỏi cơ quan. Nhưng, cụ nói xong bắt mọi người không được nói ra ngoài, nhất là nói cho thằng đó biết. Anh em bên thông tấn xã chỉ biết tôi là Nguyễn Trung không ai biết tôi tên là Thành. Tôi mang ơn anh Thép Mới mãi về việc này, nó giúp tôi biết được sự thật như anh đã dạy tôi.

Anh Nguyễn Ngọc Lương một người thật thiện lương. Nghe chuyện tôi kể anh cứ lấy làm lạ mãi. Anh mới gặp anh Thép Mới cách đây không đến một tuần. Hoàn toàn không có gì là căm thù mà lại còn khen chú nhiều nữa. Chỉ trách anh Lương là tại sao lại khuyên tôi hãy sống như những nhân vật của Tam Quốc, Sử ký để đến nỗi tôi nói sẽ tự tử nếu thấy đời này có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà nhân dân cứ phải sống quì như vậy! Anh Lương cho là Thép Mới bây giờ nói trước quên sau, khủng hoảng tinh thần, suy thoái, muốn thoát thân nên mới làm như vậy. Anh nói thế nhưng cứ băn khoăn mãi về những nguyên nhân sự suy thoái này… Còn mình thì cho rằng nguyên nhân xuất hiện từ năm 1947, khi anh khoe với ông Lành quyển sổ tay phóng viên có ghi ở bìa phương châm HÃY SỐNG NHƯ ANH VIẾT. Trái ngược hẳn với Paven trong Thép đã tôi mà anh đã từ đó lẩy ra bút danh Thép Mới của mình.

Nghe nói anh Thép Mới đã viết một tham luận 60 trang đánh máy, một báo cáo hơn 40 trang…cho đại hội chi bộ 12 người. Văn chương ấy làm sao che lấp được sự thật. Mà có thật là còn có văn chương thứ thiệt ở một con người như vậy không… Những ngày tháng 9/1977 này mở đầu bằng lễ kỷ niệm tổ chức ngày 1/9, rồi liên tiếp các cuộc quần chúng góp ý Đảng viên: Chiều 1/9, 5/9 và sáng 6/9, v.v… cuộc học điều lệ mới… Cả một loạt hành động hoàn toàn xa lạ với các nguyên tắc cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn suốt đời toàn bộ 30 con người sống ở cơ quan này sẽ không bao giờ quên. Chỉ có trong hơn nửa tháng mà bản chất của hàng loạt con người đã được lột trần, hơn hẳn mấy chục năm trời sống bên nhau.

Tình cờ đọc Lời nói đầu trên báo Đoàn Kết của Hội Việt Kiều Pháp viết khi đăng Thời Dựng Đảng: Lịch sử của cái “thuở ban đầu dễ ai quên” ấy đã được ghi lại rất linh động dưới ngòi bút của nhà văn và nhà báo Thép Mới, đúc kết một công trình tìm tòi tư liệu công phu”.

Công trình tìm tòi tư liệu công phu ấy thật ra của ai? Anh Thép Mới là người hiểu rõ nhất.

Anh Nguyễn Tự, người bạn Trường Sơn chí cốt đã cho anh Thép Mới tá túc bí mật trong những ngày bị chị vợ oán thù căm giận truy lùng, đã buồn bã nói: Không ai có thể cứu được Thép Mới trừ chính bản thân anh ấy. Nay ông ấy chỉ thích nghe lời khen, mà không chịu nổi bất cứ lời phê phán nào… Hết rồi.

P.T.

Thành phố Hồ Chí Minh 2/12/2019 (còn nữa)

Ba thục nữ khuê các Hà Thành xưa và … tôi

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 12:24 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 1 năm 2020

Chuyện một người cháu ngoại – Phụ lục

Ba thục nữ khuê các Hà Thành xưa và …tôi

Phạm Tôn

Tôi may mắn có được bức ảnh ba thiếu nữ xinh đẹp của Hà Nội xưa này. Mẹ tôi Phạm Thị Giá (bên trái) và chị dâu Nguyễn Thị Hy (ở giữa) đều tuổi quí sửu, còn dì tôi Phạm Thị Thức (bên phải) tuổi mão. Hai bà tuổi Sửu cùng tuổi vua Bảo Đại sinh năm 1913 suốt đời vất vả; chỉ có dì tôi tuổi mão là sung sướng. Ba bà là ba người đầu tiên tôi được gặp trên đời. Tất nhiên cũng là những người thấy mặt tôi đầu tiên. Trong đời mình, tôi cũng được ba bà thương yêu chăm sóc, giúp đỡ nhiều.

anh ba ba da chinh sua

Mẹ tôi kể, năm ấy là năm canh thìn (1940).

Ai cũng bảo: Đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Thế là ba chị em mẹ tôi dì kế mẹ tôi và bà chị dâu cả rủ nhau đến nhà bố mẹ tôi ở số 5 phố Hàng Da ngủ để sáng hôm sau là đúng ngày rằm tháng giêng thì đi lễ, kẻo mẹ tôi bụng đã to lắm rồi, đẻ lúc nào không biết lại không đi lễ được. Ba chị em mà như là ba người bạn thân, hợp tính nhau lắm, cứ ai có chuyện gì là cũng nói cho nhau biết và cùng nhau giúp đỡ, chia vui, sẻ buồn bao giờ cũng có nhau.

Nói là đến nhà mẹ tôi ngủ nhưng có ai ngủ đâu chuyện trò râm ran suốt đêm. Thêm nữa, nằm trong bụng mẹ chắc là tôi hóng chuyện, khi vui, khi lo cho nên cựa quậy luôn làm mẹ tôi hay phải trở mình, được bác và dì tôi đỡ cho dễ nằm. Năm ấy, mẹ tôi mới 27 tuổi. Dì tôi kém mẹ hai tuổi.

Khoảng ba giờ sáng thì mẹ tôi đau bụng, bác và dì bảo có lẽ trở dạ, phải dậy chuẩn bị ngay kẻo không kịp. Nhưng mẹ tôi lên cơn đau dữ dội, cứ quặn cả bụng lại liên hồi không sao chịu nổi, phải cố lắm mới không kêu lên. Thế là ba bà lên xe nhà, tài xế lái ngay đến bệnh viện Đặng Vũ Lạc ở đường gần nhà ga Hàng Cỏ, sau này gọi là đường Trần Hưng Đạo, bệnh viện thì thành bệnh viện Việt Nam – Cu ba. Ba giờ rưỡi sáng, tôi ra đời. Cô y tá vui vẻ bế tôi lên xem xét và vui mừng báo với ba chị em, còn dứ dứ phần dưới thân tôi đến ngay trước mắt mẹ tôi như để khoe thành tích của cô ấy và nói to Con trai, ba ký rưỡi. Nhưng cô chưng hửng trước vẻ dửng dưng của mẹ tôi. Mẹ nói Giai gái gì cũng được cô ạ, cám ơn cô, rồi quay mặt vào trong. Dì tôi và bác tôi vội đón lấy đứa bé nựng và đưa mẹ tôi cho bú.

Cô y tá không biết nên có phật ý, nhưng dì và bác tôi thì biết rõ mẹ tôi nói thật lòng. Mẹ tôi cưới năm 18 tuổi, năm 19 có con gái đầu lòng, rồi sau đó lại hai con gái nữa. Ông bà ngoại không nói gì, chỉ có bên nội ở Huế thì có người lớn nói là thế này thì phải lấy vợ lẽ cho bố tôi, vì bố là con trưởng không thể không có con trai nối dõi. Mà lấy là lấy thôi, không sao đâu, lấy rồi thì chính mẹ tôi sẽ đẻ con trai ngay mà, không phải e ngại chi mô. Mẹ tôi nghe nói buồn lắm, chỉ biết chia sẻ nỗi lòng với dì và bác tôi, cùng nhau lên chùa, đi xem bói… Rồi nghe nói bố tôi cũng ngả theo ý bên nội, chấm một cô tân thời xinh xắn, cao mà lại biết đi xe đạp. Đó là cô Nga, thường gọi là Nga Thiên Hương, em vợ ông họa sĩ Nguyễn Cát Tường Lemur, nhà đối diện nhà chúng tôi, ông cùng dạy trường Thăng Long (Ngõ Trạm) với bố tôi, lại mở quán kem Thiên Hương, đề xướng lối sống Âu hóa, vì ông cũng là người trong nhóm Phong Hóa – Ngày nay.

Mẹ tôi buồn mất mấy năm, nhưng đến tháng 1 năm 1937 thì sinh anh tôi, cứu tinh đời mẹ. Ai cũng mừng. Không phải lấy vợ lẽ cho chồng mà vẫn sinh con trai. Bạn bè mừng có con trai tặng một cái chén bạc, kèm thìa bạc và đĩa bạc rất xinh, mẹ tôi bảo ai ngờ là bộ đồ mừng sinh con trai ấy chỉ để pha thuốc cho anh tôi uống từng thìa nhỏ. Vì anh ốm yếu từ khi sinh. Có lẽ do mẹ tôi quá lo âu khi mang thai anh.

Có anh, mẹ tôi trút được gánh nặng lần này không sinh con trai thì để anh ấy lấy vợ lẽ… Mọi tình thương yêu đều trút vào anh, đứa con đã cứu đời mẹ. Bac Dai luc 4 tuoi.jpgVì thế, mẹ tôi mới dửng dưng khi nghe cô y tá báo tin sinh con trai. Chỉ là sinh con trai thôi, không có ý nghĩa gì khác.

Nói thế, chứ không phải mẹ không yêu thương tôi.

Tôi còn nhớ phòng khách ở nhà số 5 phố Hàng Da có treo trên tường chỗ dễ thấy nhất một khung ảnh to, chụp tôi hồi sơ sinh đang nằm sấp, đầu ngẩng lên, mắt to đen láy, lông mi dày. Cho đến trước khi tản cư tháng 12/1946 vẫn còn. Chứng cớ nữa là tôi vừa được mấy ngày bộ ba (tức mẹ, dì và bác tôi) đã kéo nhau đi xem bói, thầy nói thế nào là làm đúng như thế. Mẹ cho tôi vào một cái khăn len, đặt trong cái làn mây, ra trước rạp chiếu bóng Olympia ngay trước chợ Hàng Da thì đặt xuống vệ hè rồi vội vã đi ngay về nhà để dì tôi đến  xách cái làn mây có tôi nằm ngơ ngác mà thích thú trong đó đem về nhà mẹ. Gặp mẹ thì dì nói là tôi tình cờ đi chợ Hàng Da, thấy có thằng bé bụ bẫm ai bỏ ở vệ hè, không khóc, chỉ cười đáng yêu quá, tôi xách về dây, chị có thích thì tôi biếu chị, không thì tôi đem về tôi nuôi. Sau đó, còn sợ tôi số khó nuôi, đem đi xin làm con Đức Thánh Trần xin cả bùa bắt tôi đeo. Tôi nhớ u Thành, vú nuôi tôi khi nào tắm tôi cũng nhấc cái bùa hình chữ nhật bằng đồng lên trước mặt tôi dặn là bao giờ cũng phải đeo mới mạnh khỏe và tránh được rủi ro. Chuyện bỏ giỏ mây và đeo bùa chứng tỏ mẹ tôi cũng yêu quí tôi, nhưng bà chỉ giữ trong lòng. Đến năm 1998, tôi đã 58 tuổi, sau một lần tôi chết hụt mẹ mới viết thư kể chuyện đem con bỏ giỏ này.

Đến bây giờ , gần 80 tuổi rồi, tôi vẫn không hiểu vì sao dì thương yêu tôi hơn các anh chị Ba noi be boem khác trong nhà tôi. Khi có tôi, dì đã sinh Tứ, Bính, một trai một gái vậy mà dì vẫn hay đến nhà, dẫn tôi đi chơi. Dạo nhỏ, mẹ tôi kể, tôi mới nói được vài tiếng, nhưng là những tiếng rất khôn . Đi chơi thấy cái gì hay hay cũng hỏi Chái gì, được dì trả lời thì lại nói ngay Cho Chành. Thế là dì mua cho. Tôi vẫn nhớ lần vào cửa hàng Vĩnh Long chuyên may y phục trẻ em ở phố Hàng Gai, tôi hỏi và xin thì dì mua cho một bộ áo sơ mi sa tanh trắng có nổi hình mặt trăng mặc với quần và gi lê sa tanh đen. Về nhà, ai cũng khen là đẹp quá. Dì bảo nó chọn nên tôi mới mua cho. Có lần đến nhà chơi, thế nào tôi bị mèo nhà dì cào đau phát khóc lên thì chú bỏ cả việc đang làm, ra dỗ, tiện tay lấy một quyển sổ nhỏ bìa đen cho tôi. Dì thì lo cho uống nước và xoa xoa vết xước. Sau này, tôi bị lao phổi, khi nằm bệnh viện Bạch Mai, chú xuống thăm, khi an dưỡng ở tận Quảng Bá chú cũng đạp xe lên thăm, còn dạy cho tôi cách vung hai tay theo kiểu người  Pháp phát cỏ để luyện phổi thở cho tốt. Động tác ấy, hằng sáng tôi vẫn thực hành.

Hồi tôi làm chuyên trách bổ túc văn hóa ở Cảng Hà Nội, dì đã dùng sổ mua hàng dành cho cấp bộ trưởng của chú rể tôi giúp tôi biến thù lao mọn của anh em giáo viên thành những món hàng sang trọng chỉ cấp bộ trưởng mới được cung cấp: nào là sô cô la, thuốc lá thơm, xà phòng ngoại… Cái tình dì cháu có lẽ bắt đầu từ khi dì ra chợ Hàng Da nhặt tôi về trong cái làn mây như mẹ tôi kể.

Còn bác Cả gái, thì tôi nhớ nhất là khi đầu tóc bác đã bạc phơ vẫn hay lên chơi nhà. Bác vừa cười vừa kể: Thằng con trai tôi nó cứ nhắc sao dạo này mẹ ít lên nhà cô thế. Tôi biết nó muốn lên chơi với con trai cô. Anh em chênh nhau đến hơn 10 tuổi mà cứ gặp nhau là không rời, không biết có chuyện gì mà nói lắm thế. Còn đưa sách cho nhau. Năm 1975, bác đến nhà chơi, bảo đưa ra ban công bác muốn hỏi cháu làm sao trồng nhài hoa nhiều và to thế. Ra tới nơi, bác nói nhỏ: con cả bác đi bộ đội Trường Sơn, vào Sài Gòn đầu tiên là đến sân bay Tân Sơn Nhất hỏi thăm có đại tá Đệ không thì được biết là đại tá Đệ đã lên chuyến trực thăng cuối rời sân bay, bị lính dưới quyền bắn chết rồi. Anh rể tôi cũng tên là Đệ, nhưng không phải người bị bắn chết. Lần bác vào Sài Gòn, đến thăm tôi tại 82 Lý Chính Thắng. Anh con cả bảo mẹ vào đấy cứ ở nhà em nó. Mặc dù hồi ấy tôi mới về đây ở, cái buồng trống không, quần áo sách đều để trong các thùng đựng mì ăn liền. Bác bảo vào đây, chị em bà con nhiều, ai cũng giành mời đến nhà, bác chỉ đến cháu chơi thôi. Hỏi sách của thầy (tức nhà văn Nguyễn Văn Ngọc) thì họ bảo sách thầy xưa rồi, ai đọc mà người ta in, chán quá. Tôi biếu bác ngay mấy cuốn Ca dao tục ngữ Cổ học tinh hoa của cụ. Bác cười, con cả bác nó nói đúng, ở với cháu mà hơn. Họ khác mình quá, mặc dù họ hàng thật. Cái mình quí, họ chẳng coi ra gì. Tôi vẫn nhớ mãi bác có gặp mắt rất tươi, khuôn mặt thật đẹp nền nã, nhưng dù cười vẫn đượm vẻ buồn.

Còn mẹ tôi, tôi biết nói thêm gì bây giờ khi đã viết cả một bài mấy trang Trưởng nữ của học giả Phạm Quỳnh. Mẹ tôi bảo u Thành nuôi tôi nói với mẹ là u nuôi em chỉ mong em sau này học hành giỏi giang em ra làm quan cho u được nhờ. Nhưng thấy em lớn lên chỉ thích có món nước rau muống luộc ăn với cà thì u buồn lắm. Mà cho ăn thế là em ăn rất nhiều cơm. Hồi đó tôi còn đeo cái bùa bằng đồng xin ở đền Trần tận Nam Định. Sau này mất lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ mê ăn nước rau muống và mất cái bùa đồng mà tôi thành ra thế này. Cả đời không có danh, cũng chẳng có lợi, phát hiện đái tháo đường hơn hai mươi năm, mổ ung thư vừa mười năm, kỳ khám thường kỳ năm 2019 bác sĩ Tương Anh vui vẻ bảo: thế này là coi như bác khỏi ung thư. Nhưng đấy là nói về con này mổ từ năm 2009, còn bao giờ nó mọc ra con khác thì ta lại tiếp tục điều trị. Tóm lại là bây giờ cứ vui đi…

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/7/2019

P.T.

Tháng Mười Hai 20, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 12 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:10 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/12/2019:

Việt Nam sẵn sàng cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế, thông báo về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tại họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tháng 6-2019, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, với số phiếu bầu cao kỷ lục (192/193 phiếu). Điều đó thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập, cũng như những đóng góp của Việt Nam duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tham gia Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam có cơ hội đóng góp phát huy vai trò hàng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột, giúp giải quyết các vấn đề khủng hoảng; đồng thời thúc đẩy một số vấn đề mà các nước và nhóm nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương quan tâm, như bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, tái thiết sau xung đột, các vấn đề về phụ nữ và hòa bình, an ninh…

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác với các ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ và các quốc gia trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020 và tháng 4-2021. Việc làm Chủ tịch ngay trong tháng 1-2020, khi chỉ có sáu tháng để chuẩn bị, là một thách thức không nhỏ. Ý thức được trách nhiệm to lớn, các bộ, ban, ngành Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, trong đó rà soát và xây dựng hồ sơ về từng vấn đề trong chương trình nghị sự; xây dựng cơ chế phối hợp, tham vấn liên ngành trong việc xử lý công việc của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an LHQ.

Về các ưu tiên thảo luận khi giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp, trong đó có cuộc thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ; về tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò của tổ chức khu vực trong hợp tác với Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam cũng sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan I-rắc, Li-băng và khu vực Trung Đông…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đoạt Huy chương vàng SEA Games 30

Tối 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 30 vừa mới trở về từ Philippines.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; đại diện các nhà tài trợ.

Tại cuộc gặp, thay mặt Đội tuyển bóng đá (ĐTBĐ) nữ, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Mai Đức Chung bày tỏ xúc động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đón tiếp nồng nhiệt; kể lại quá trình thi đấu quyết tâm, quật cường của các vận động viên (VĐV) ĐTBĐ nữ Việt Nam dẫn đến chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ. Đội tuyển bày tỏ biết ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình ĐTBĐ nữ thi đấu thành công.

HLV trưởng ĐTBĐ nam Park Hang-seo bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành luôn quan tâm, động viên đội tuyển thi đấu. Toàn Đội luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của giải đấu lần này. Ông cũng chia sẻ, áp lực tâm lý giành chức vô địch lần này là rất lớn. ĐTBĐ nam Việt Nam nằm ở bảng B, phải đi đấu nhiều hơn một trận và nghỉ ít thời gian hơn so bảng A. Tuy nhiên, Đội đã khắc phục, vượt qua những khó khăn, giành lại thế trận, vươn lên bằng tinh thần Việt Nam bất khuất để chiến thắng.

Thay mặt toàn ĐTBĐ nam, ông bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khích lệ đội tuyển trước trận đấu quan trọng. Các cầu thủ đã biết phải làm gì để đền đáp sự quan tâm này. Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã luôn quan tâm, quan tâm, động viên, cổ vũ đội tuyển; cảm ơn các CLB bóng đá chuyên nghiệp, bậc tiền bối, các tuyển thủ bóng đá thế hệ trước đã góp phần vào thắng lợi chung. Điều quan trọng, ông xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng, chúc mừng chiến thắng của các HLV, VĐV, ban huấn luyện các ĐTBĐ; nhấn mạnh, chính các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, làm rạng danh đất Việt. Với môn bóng đá nam là 60 năm nay, chúng ta mới có HCV.

Thủ tướng nêu rõ, tại SEA Games lần này, chúng ta đã đạt được 98 HCV và hàng trăm HCB, HCĐ là thành tích đáng trân trọng, đáng tự hào, đứng thứ hai bảng tổng sắp. Số lượng huy chương đã vượt mức chỉ tiêu đề ra. Việc này sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, khen thưởng cấp nhà nước xứng đáng và được tiến hành trong tuần tới, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL phụ trách và chuẩn bị, lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự sưu kiện này. Chúng ta đều hiểu những tấm huy chương này là mồ hôi, nước mắt nhưng cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Dẫn lời truyền thông quốc tế đánh giá cao “sức mạnh ĐTBĐ U22 Việt Nam là không gì ngăn cản nổi”, Thủ tướng khẳng định, ĐTBĐ U22 ghi danh vào lịch sử bóng đá nước nhà – một đội tuyển gắn kết, thi đấu hết mình. Còn ĐTBĐ nữ đã cống hiến trên cả 100% sức lực. Các VĐV bóng đã nữ đều thi đấu lăn xả, cống hiến hết mình, thậm chí có VĐV đã phải đi cấp cứu sau trận đấu. Điều này gây xúc động mạnh trong lòng người hâm mộ cả nước, đồng thời nói lên tinh thần, ý chí quyết thắng rất cao của các VĐV.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta có HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung tài năng, xuất sắc, tận tâm, tận lực; đã nghiên cứu kỹ đối phương trước từng trận đấu; đề ra chiến thuật hợp lý, sử dụng cầu thủ linh hoạt và quá giỏi, hiệu quả. Đặc biệt, các HLV đã động viên đội bóng vững tin vào chiến thắng. Thủ tướng đánh giá cao các đội tuyển sang đến hiệp 2 vẫn dồi dào thể lực; tâm lý vững vàng. Có được điều đó là do các HLV đã truyền được niềm tin, sức mạnh cho các cầu thủ cũng như có phương pháp huấn luyện đúng đắn.

Thủ tướng đặt câu hỏi vì sao chúng ta chiến thắng, đồng thời trả lời: Vì chúng ta có HLV giỏi, xuất sắc, có khát vọng chiến thắng, tinh thần “chỉ bàn tiến chứ không lùi”, rất cách mạng. Chúng ta có một lớp cầu thủ tài hoa, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, tràn đầy ý chí chiến đấu, khát vọng chiến thắng vì Tổ quốc. Vì màu cờ sắc áo, các VĐV đã thi đấu lăn xả trong từng trận đấu. Chúng ta còn có các cổ động viên yêu bóng đá cuồng nhiệt từ sân cỏ cho đến trên khắp cả nước.

Thủ tướng khẳng định, phía sau các đội tuyển là ý chí, bản lĩnh, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Khát vọng này đã thấm vào từng HLV, VĐV. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của thể thao mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước Việt Nam; chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, ý thức, trách nhiệm lớn trước nhân dân. Trong chiến thắng này cũng có sự quan tâm, động viên của lãnh đạo nước ta, kể cả phía Hàn Quốc… Chưa bao giờ người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đông như vậy với cờ Tổ quốc và xe nườm nượp đi trong đêm trong trật tự, nói chung không có tai nạn.

Thủ tướng đánh giá cao ý thức của người dân tham gia ăn mừng, cổ vũ; sự nỗ lực của lực lượng công an trắng đêm làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố trong đêm đội tuyển Việt Nam vô địch. Thủ tướng cũng nhắc nhở ĐTBĐ nam và nữ “thắng không kiêu, bại không nản”, không được chủ quan trong những trận đấu sắp tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn bóng đá Việt Nam có chương trình bài bản để tiến xa hơn nữa, trước hết là tại các giải vô địch bóng đá U23 châu Á sắp diễn ra ở Thái Lan. Năm 2021, chúng ta là chủ nhà SEA Games 31. Đây cũng là bài toán đặt ra cho các HLV, VĐV nói chung, môn bóng đá nói riêng trong việc bảo vệ thành tích lần này. Chính vì vậy, việc tiếp tục quan tâm, đào tạo bóng đá trẻ, tìm ra những nhân tài cho cả bóng đá nam và nữ là hết sức quan trọng. Chính phủ và ngành thể thao Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách, chế độ đãi ngộ cho các HLV, VĐV tốt hơn nữa. Thủ tướng nhắc nhở các cấp, ngành, đơn vị không được để các VĐV bóng đá, nhất là bóng đá nữ, thiếu việc làm sau khi nghỉ thi đấu; đặc biệt phải làm tốt công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Một lần nữa, Thủ tướng đặc biệt cảm ơn và đánh giá cao HLV trưởng Park Hang-seo và Mai Đức Chung; nêu rõ, Chính phủ đánh giá cao các VĐV giành hai HCV về cho Tổ quốc; cảm ơn các HLV, VĐV vì màu cờ sắc áo với niềm tin, tình yêu bóng đá. Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà tài trợ hỗ trợ cho Chính phủ và các ĐTBĐ; cảm ơn gia đình các VĐV sản sinh ra những cầu thủ bóng đá tài hoa, chấp hành tốt kỷ luật, chỉ đạo chiến thuật của HLV; cảm ơn các CLB đã đào tạo ra lứa cầu thủ tài năng, tong đó đặc biệt là Bầu Đức, Bầu Hiển có đóng góp lớn. Mọi sự đóng góp này đã tạo nên thành quả ngày hôm nay. Thủ tướng cũng cảm ơn công tác xã hội hoá bóng đá; nêu rõ, toàn dân Việt Nam tham gia ủng hộ bóng đá Việt Nam, đó cũng chính là cội nguồn của sự thành công.

Một lần nữa, Thủ tướng chúc mừng hai ĐTBĐ, VFF, các HLV, VĐV đem vinh quang về cho Tổ quốc; nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta rất cần những chiến thắng này để truyền cảm hứng, khát vọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước phồn thịnh. Thủ tướng mong các ĐTBĐ tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp, thành công hơn nữa cho bóng đá nước nhà thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu các loại tiền thưởng phải trao đến tận tay các HLV, VĐV đầy đủ, công khai, minh bạch để động viên kịp thời tinh thần thi đấu.

* Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các nhà tài trợ lớn cho ĐTBĐ như Tập đoàn T&T, Vingroup, Sân gôn Long Thành, Honda Việt Nam đã tuyên bố những khoản tiền thưởng nhiều tỷ đồng cho hai ĐTBĐ nam và nữ cũng như nhiều phần thưởng giá trị khác.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/12/2019

Tuyên dương thành tích lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều tối 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ), tại Phái bộ Nam Xu-đăng. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì buổi lễ.

Báo cáo của Cục GGHB Việt Nam cho biết, sau hơn 12 tháng chính thức tiếp quản BVDC cấp 2 từ Vương quốc Anh, BVDC2.1 đã thu dung và điều trị cho tổng số 2.022 lượt bệnh nhân (ngoại trú 1.958 ca, nội trú 64 ca, phẫu thuật 62 ca, trong đó có 21 ca trung phẫu, đại phẫu và 41 ca tiểu phẫu, vận chuyển thành công bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên bảy trường hợp). Trong nhiệm kỳ công tác, BVDC2.1 thực hiện đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Phái bộ, gồm: Huấn luyện về cơ cấu tổ chức hoạt động của Phái bộ, an ninh an toàn, vệ sinh phòng dịch, bình đẳng giới, chống lạm dụng tình dục, diễn tập xử lý tình huống cấp cứu chấn thương hàng loạt… Ðồng thời, BVDC2.1 cử các cán bộ tham gia giảng dạy cho cán bộ nhân viên LHQ về chuyên môn y tế. Với những kết quả đã đạt được, BVDC2.1 đã được Phó Tổng Thư ký LHQ gửi thư tới Chính phủ Việt Nam khen ngợi, Tư lệnh lực lượng quân sự Phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng trao Bằng khen tặng tập thể và bốn cá nhân, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. BVDC2.1 đã hoàn thành tốt trọng trách mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và LHQ giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích nổi bật của BVDC2.1 tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng và khẳng định: Chiến công của BVDC2.1 đã đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội ta trong thời kỳ cách mạng mới; tiếp tục tô điểm và tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Kết quả hoạt động của BVDC 2.1 đã góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế của QÐND Việt Nam, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Quốc phòng công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân. Theo đó, Cục GGHB Việt Nam, BVDC2.1 và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bệnh viện Quân y 175 và Giám đốc BVDC2.1 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; một tập thể và năm cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng 10 nữ quân nhân của BVDC2.1…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/12/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 1-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ủy viên Quân ủy T.Ư; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các ban và cơ quan đảng T.Ư.

Hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn thách thức, song Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác quốc phòng, quân sự. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo thực hiện tốt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để nhân rộng toàn quân, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở cơ quan, đơn vị cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới. Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại quốc phòng triển khai có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trong đó, đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt chín nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu để cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy T.Ư. Trong đó cần chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống, sự cố môi trường; quyết liệt thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội.

Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành T.Ư triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác xây dựng Đảng. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Quốc phòng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Hà Nội tôn vinh 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực

 Sáng 14-12, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Năm 2019, có 48 sản phẩm của 37 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thuộc Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kết quả, đã có 30 sản phẩm của 22 doanh nghiệp đủ điều kiện được Hội đồng xét chọn trình UBND TP Hà Nội công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như công nghệ vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, đây là những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần tăng năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, thực sự là những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành sản xuất công nghiệp Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng cho biết, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố như: Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Áp dụng kế hoạch sản xuất sạch hơn,…

Biểu dương và chúc mừng 22 doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực sản xuất kinh doanh, không ngừng sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và quản trị doanh nghiệp để phát triển ngày càng lớn mạnh, hiệu quả hơn, khẳng định được vị thế và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/12/2019

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

Sáng 10-12, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2019. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư đảng, Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương cùng 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho nông dân cả nước.

Tại buổi đối thoại, có hơn 2.000 câu hỏi của nông dân cả nước tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nông sản; vấn đề vốn, đất đai và biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường, nông thôn mới, các vấn đề xã hội ở nông thôn. Tại buổi đối thoại, nhiều vướng mắc khó khăn của nông dân được giải đáp, tháo gỡ, hướng đến sự phát triển bền vững.

Nhiều khó khăn của nông dân được tháo gỡ

Nông dân Trần Công Danh ở TP Cần Thơ đề nghị, Chính phủ cần có thông tin chính xác về thị trường nông sản để tiêu thụ nông sản ổn định, tránh điệp khúc được mùa mất giá, tăng cường liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Công Tuấn cho biết, xác định ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ là giải pháp căn cơ phát triển nhanh nền nông nghiệp; giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ cao đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Trung tâm tin học, hằng tháng đều có tập hợp đánh giá về thị trường.

Tất nhiên, trong yêu cầu thích ứng với thay đổi rất nhanh của thị trường, như vậy là chưa đủ. Bộ NN-PTNT đã xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 1, năm 2020, triển khai ngay việc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào xác định quan hệ cung cầu và công bố rộng rãi hơn, nhanh hơn trên trang web của Bộ NN-PTNT.

Chia sẻ vấn đề này, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, để tiêu thụ nông sản ổn định, cần tính đến tổ chức lại sản xuất, nhân rộng mô hình hợp tác xã, ổn định quy mô, bảo đảm phát triển thị trường. Ngoài ra, thời gian tới, công tác nghiên cứu, dự báo về thị trường cần đẩy mạnh. Một số chính sách về đất đai cần đẩy mạnh, tạo ra nguồn lực lớn hơn, giúp công nghiệp chế biến được nâng cao cạnh tranh, bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo vệ thị trường nội địa trước sự cạnh tranh hàng hóa ngoại nhập. Chưa dừng lại ở đó, nông dân phải đổi mới, tiếp cận thị trường, chủ động tái cơ cấu.

Nông dân Nguyễn Trí Công ở Đồng Nai, đại diện cho những hộ chăn nuôi hỏi, Chính phủ có giải pháp đột phá hỗ trợ người chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh hiện nay?

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nêu rõdịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn, làm mất cân đối cung cầu. Từ đó, các địa phương đã triển khai hỗ trợ người dân từ ngân sách. Thời gian qua, chính sách của Chính phủ đã có nhiều khoản tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ người dân không có khả năng trả nợ, nếu sự việc xảy ra với quy mô lớn thì có thể tính đến việc xóa nợ. Về phía ngân hàng, đã chỉ đạo tất cả các chi nhánh khoanh nợ, kéo dài các khoản nợ tạo điều kiện cho người dân, trong đó có người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi có điều kiện tái đàn, khôi phục sản xuất.

Thông tin thêm về chính sách hỗ trợ, Thứ trưởng NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biếtThủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn thịt (khoảng 70% giá thành sản xuất); hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn giống; 500.000 đồng/con lợn giống cụ kỵ, ông bà. Hiện tại, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN-PTNT phối hợp các bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2020 và nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2030.

Nhiều ý kiến nông dân quan tâm vấn đề phát triển giao thông vùng ĐBSCL và dành nguồn lực đầu tư ra sao để vùng phát triển bền vững?

Vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo tập trung hoàn thiện tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Vừa qua Chính phủ đã bố trí 2.186 tỷ đồng, phần tiền này đang được UBND tỉnh Tiền Giang và các nhà đầu tư tiến hành giải ngân. Các nhà tín dụng cũng cam kết hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, dự kiến tuyến đường này sẽ được làm suốt trong thời gian Tết Nguyên đán.

Cuối năm 2020, từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, các phương tiện có thể đi trên đường đá, trên một số đoạn nhựa. Các đoạn khác đang tập trung triển khai, nếu hoàn thành thì tuyến Quốc lộ 1 đi qua Tiền Giang sẽ giảm áp lực rất nhiều vì có cao tốc mới.

ĐBSCL cần có một cảng lớn để có thể xuất nhập hàng hóa, nếu đi qua TP Hồ Chí Minh, qua các cảng nhỏ thì chi phí rất cao. Vấn đề này, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng thêm hệ thống cảng biển nước sâu cho tàu tải trọng lên đến 100 nghìn tấn ở cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nếu có cảng này, hàng hóa lưu thông, nhất là khu vực ĐBSCL sẽ giảm được chi phí vận tải rất lớn, tạo ra sức cạnh tranh cho khu vực ĐBSCL, song song đó là đầu tư hệ thống đường bộ, đường cao tốc, hình thành tuyến trục ngang, trục dọc kết nối vùng.

Về nguồn lực đầu tư phát triển bền vững vùng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là cần quy hoạch lại ĐBSCL, tổ chức lại không gian hợp lý, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nếu không quy hoạch lại trong quá trình phát triển sẽ bị cạnh tranh, mâu thuẫn,…

Dự kiến quý 4, năm 2020, Bộ KH-ĐT sẽ trình Chính phủ để có quy hoạch tốt nhất này cho ĐBSCL. Ngoài ra, ĐBSCL cần phải có liên kết vùng. Thời gian tới, bộ sẽ trình thủ tướng cơ chế điều phối liền kết vùng này. Tuy nhiên, ngoài sự chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương sẽ phải tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ.

Về nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông để sản xuất, thời gian tới, bộ sẽ đầu tư thêm trong giai đoạn tới hai tỷ USD (tương đương 45.000 tỷ đồng), trong đó, giai đoạn 2021- 2025, sẽ đầu tư một tỷ USD. Số tiền trên dùng để đầu tư giao thông, hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm an ninh nguồn nước. Về sạt lở, bộ sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ, xác định rõ các điểm sạt lở nghiêm trọng cấp bách cần giải quyết, sau đó sẽ trình Thủ tướng phương án sử dụng ngân sách dự phòng năm 2019, giải quyết ngay thiệt hại cho người dân.

Cũng về vấn đề sạt lở, ngoài phía T.Ư, chính quyền địa phương, người dân phải có sự giám sát chặt, có biện pháp hạn chế tình trạng này xảy ra. Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các địa phương phải có sự hỗ trợ, không trông chờ vào ngân sách T.Ư.

Nông dân đổi mới để phát triển bền vững

Về phát triển bền vững ĐBSCL theo Nghị quyết 120 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau khi có Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ, Chính phủ đã có Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13-4-2019 về ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo ngành NN-PTNT đã chủ động vào cuộc quyết liệt, ưu tiên tập trung tổ chức triển khai bốn lĩnh vực then chốt, đó là: xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL; phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL; phòng, chống xói lở bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu của vùng.

Mục tiêu đến năm 2020, ĐBSCL sẽ thành vùng có trình độ phát triển khá so cả nước; có trình độ tổ chức sản xuất tiên tiến; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước, sinh kế của người dân được bảo đảm; mạng lưới kết nối hạ tầng, kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn hiện đại.

Quan điểm của Đảng, Chính phủ đối với phát triển ĐBSCL là kiến tạo, phát triển bền vững, thịnh vượng trên cơ sở thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội.

Chính vì vậy, phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường; chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn xây dựng chuỗi giá trị cao. Bên cạnh đó, phát triển tuân thủ quy luật tự nhiên trên tinh thần “thuận thiên”; xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, các tình huống bất lợi.

Chủ trương phát triển ĐBSCL là lấy con nguời làm trung tâm, giảm khoảng cách giàu – nghèo; chú trọng chất lượng hơn số lượng. Xác định biến đổi khí hậu, nước biến dâng là xu thế tất yếu, phải thích nghi, biến thách thức thành thời cơ.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân nước ta. Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp thu, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân, giao các bộ, ngành tiếp tục thực hiện.

Cuối cùng, Thủ tướng mong muốn và nhắn nhủ với nông dân, để nông dân nước ta giàu, nông nghiệp thịnh, đất nước phát triển bền vững, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, nông dân cần tự đổi mới để hội nhập. Nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn, kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức về thị trường. Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi nhà nước cứu mình bằng một tinh thần tự lực, tự cường sẵn có.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chiều 9-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về CPĐT; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; đầu cầu trực tuyến các địa phương trên cả nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Việc khai trương Cổng DVCQG là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ. Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG cung cấp các dịch vụ công (DVC), bao gồm năm DVC thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố là: đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình), dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, cung cấp bốn DVC thực hiện tại cấp bộ: cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với DN.

Ngoài ra, đối với bốn địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số DVC, thí dụ tại TP Hồ Chí Minh là Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; Hà Nội, Quảng Ninh, Hải phòng là Đăng ký khai sinh… Trong quý 1-2020 sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) tích hợp lên Cổng DVCQG 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng CPĐT nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và DN. Việc phát triển CPĐT nói chung và cung cấp DVC trực tuyến (DVCTT) nói riêng tại Việt Nam đã có những tiến bộ. Tuy nhiên, số lượng DVC phát sinh hồ sơ trực tuyến còn ít. Việc cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo Thủ tướng, việc xây dựng cổng DVC các cấp và Cổng DVCQG có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các hệ thống CPĐT, là kênh giao tiếp điện tử giữa người dân, DN và các cơ quan nhà nước, là điểm để người dân, DN tương tác với chính quyền trên môi trường điện tử.

Để đưa vào hoạt động Cổng DVCQG lần này, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Văn phòng Chính phủ, trong đó có vai trò cá nhân của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đã chủ động, nỗ lực, quyết liệt thực hiện cũng như đánh giá cao một số BNĐP, cơ quan DN công nghệ thông tin (CNTT), chuyên gia… Đây là một công cụ để cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần quan trọng chống nhũng nhiễu tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc khai trương Cổng DVCQG là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng CPĐT. Trước mắt, đưa những dịch vụ được người dân, DN quan tâm và có tần suất giao dịch nhiều lên Cổng. Các DVC tiếp theo sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi các BNĐP rà soát, nâng cấp, bảo đảm tính chính xác, hiệu quả, thuận tiện.

Cổng DVCQG ra đời đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đẩy mạnh xây dựng CPĐT theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đây mới chỉ là thành công bước đầu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hiện, chỉ mới có tám DVC được kết nối trong tổng số hàng nghìn dịch vụ cần kết nối và chủ yếu vẫn ở cấp độ 3. Mục tiêu là sớm nhất cần cung cấp ở cấp độ 4 và mở rộng sang các dịch vụ khác, nhất là những dịch vụ đông đảo người dân sử dụng. Đây là công việc thường xuyên, liên tục không có điểm dừng, với mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp DVC của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp DVC.

Để Cổng DVCQG hoạt động thực chất, liên tục và có hiệu quả, Thủ tướng lưu ý:

Mặc dù Cổng DVCQG đã xây dựng, đã kết nối với cổng DVC của các ngành, các cấp, các DVCTT nhưng việc xử lý và trả kết quả vẫn phải do các BNĐP, cơ quan thực hiện theo thẩm quyền. Tuyệt đối không để tâm lý, tình trạng các ngành, các cấp thấy có Cổng DVCQG rồi thì lơi lỏng việc cung cấp DVCTT của mình, ngược lại cần đẩy mạnh hơn nữa. Quá trình thực hiện xử lý các TTHC cần sự liên thông giữa các đơn vị trong nội bộ, thậm chí giữa các cơ quan liên bộ, ngành, do đó để có thể tiếp tục đơn giản hóa cải cách TTHC thì các thông tin liên quan người dân, DN phải được chia sẻ giữa nội bộ của các cơ quan nhà nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các BNĐP rà soát, đánh giá lại các quy định về thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, từ đó đưa ra hệ thống tổng thể các cơ sở dữ liệu cần thiết phải xây dựng để phục vụ và kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Các BNĐP cần nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chia sẻ với nhau. Như vậy mới có thể giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục, mới có thể là cải cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm. Cổng DVCQG đã hình thành, các BNĐP đang dần kết nối với Cổng. Tuy nhiên, để theo sát thúc đẩy mức độ sử dụng thực sự của người dân, DN thì chúng ta cần phải có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng. Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin, Truyền thông (TT-TT) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng DVCTT trên toàn quốc. Từ đó xác định rõ các vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, thúc đẩy việc sử dụng DVCTT.

Cần đẩy nhanh việc xây dựng khung pháp lý để việc thực hiện TTHC DVCTT có hiệu quả. Trong tháng 1-2020, Bộ TT-TT chủ trì trình dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Bộ Công an trình đề xuất xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Bảo đảm sự ổn định thông suốt của cả hệ thống DVC, phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, DN, đồng thời phải bảo đảm an ninh an toàn thông tin, an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin quan trọng quốc gia này. Bộ TT-TT phát huy vai trò, trách nhiệm chính trong xây dựng CPĐT, cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hạng mục trong CPĐT, trong đó có hệ thống cổng DVC.

Các BNĐP tiếp tục nâng cấp cổng DVC để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng DVCQG, nâng cấp, hoàn thiện các DVC trước khi đưa lên Cổng DVCQG. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công nghệ, cần sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, cống hiến, không để chảy máu chất xám đối với lĩnh vực CNTT.

Các DN CNTT trong cả nước, nhất những tập đoàn lớn cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên đồng hành, góp phần xây dựng CPĐT, cung cấp những giải pháp kỹ thuật tối ưu, những hệ thống thông tin của người Việt, phục vụ người Việt và bảo đảm tính tự chủ cả hệ thống.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương Cổng DVCQG.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết một tin vui với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Phi-li-pin: Thường trực Chính phủ đã thống nhất cao là từ nguồn xã hội hóa, sẽ hỗ trợ các cầu thủ, ban huấn luyện mỗi người một phần quà trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, có một chiếc xe máy loại tốt và một phần tiền để mỗi cầu thủ, thành viên ban huấn luyện sử dụng vào những việc cần thiết. Thủ tướng cũng cập nhật thông tin, tới thời điểm này, các nhà hảo tâm đã đóng góp được hơn 10 tỷ đồng làm phần thưởng cho đội bóng đá nữ – những nhà vô địch khu vực Ðông – Nam Á.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin tối 10-12, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam cũng sẽ chiến thắng, mang về chức vô địch SEA Games lần đầu tiên, điều mà người hâm mộ đã trông đợi rất lâu. Trước đó, ngay sau lễ đăng quang của thầy trò HLV Mai Ðức Chung vào tối 8-12, thông qua Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, mang về tấm Huy chương vàng lần thứ sáu cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Cứu người mẹ dừng điều trị ung thư để sinh con

Tình mẫu tử thiêng liêng một lần nữa khiến các bác sĩ Bệnh viện K phải nghiêng mình trước sự hy sinh lớn lao của một sản phụ quyết giữ lại đứa con 28 tuần tuổi dù ung thư đã di căn lên não, rơi vào tình trạng hôn mê.

Hành trình tìm con của sản phụ đang điều trị ung thư

Ở tuổi 36, chị Nguyễn Thị H (quê tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khao khát có con hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng căn bệnh ung thư vú phát hiện 5 năm trước khiến chị phải gác lại mọi giấc mơ được ôm ấp đứa con trong tay.

“Tháng 4-2013, tôi thấy đau nhói bên ngực trái và thật không ngờ, cơn đau đó do khối u gây ra. Thời điểm ấy tôi khủng hoảng, suy sụp hoàn toàn, nhiều khi muốn buông xuôi”, chị H ngậm ngùi kể lại.

Cứ thế, suốt 5 năm, chị chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự lạc quan của chị, nỗ lực vượt qua bạo bệnh đã giúp chị ổn định căn bệnh. Lúc này, mơ ước được làm mẹ lại bùng cháy.

TS, BS Hàn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Nội 5 – bác sĩ trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân H từ ngày nhập viện chia sẻ, bệnh nhân H đã điều trị ổn định gần 5 năm nhưng có nguyện vọng tạm dừng điều trị để mang thai. Dù rất chia sẻ nhưng các bác sĩ vẫn phải kiểm tra về toàn bộ các chỉ số, đánh giá sức khoẻ của H, hội chẩn kỹ về những hoá chất đã điều trị cho H có ảnh hưởng gì nếu mang thai hay không.

Và rồi cũng như bao phụ nữ khác, chị và gia đình mừng rỡ trước tin chị có thai vào đầu năm 2019. Chị vẫn hàng ngày đi làm công nhân ở xí nghiệp may, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Nhưng không may, đến tháng thứ 7 chị H cứ ăn vào là nôn. Nghĩ là bị nghén vì cơ thể không có biểu hiện khác thường, gia đình đưa chị đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K kiểm tra định kỳ.

Đánh giá ban đầu, các bác sĩ nhận định trong quá trình mang thai khối u tiếp tục phát triển và di căn lên não. “Giữ hay không giữ con đây”, chị H nhiều lần tự hỏi mình. Nhưng cuối cùng, chị H vẫn quyết tâm giữ lại sinh linh bé bỏng đang mang trong mình. Đó là một sinh linh mà chị biết, dù chỉ có thể có một “thời khắc” ngắn ngủi để được ôm con trong tay, dù phải đánh đổi cả tính mạng để có được.

Lúc này, chị H có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì, gia đình phải trợ giúp hoàn toàn. Đến tuần thứ 34, trí nhớ suy giảm hoàn toàn, H vẫn quyết tâm sinh con. Thời điểm đó, chị H bắt đầu hôn mê, thai có biểu hiện suy tim, ngay lập tức các bác sĩ quyết định mổ cứu hai mẹ con.

Ngày 29-10, bé gái Hương Giang nặng 2.000gram chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và chị H được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục chữa trị.

Cuộc chiến đấu với tử thần giành giật sự sống cho hai mẹ con

TS, BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân H được đánh giá là trường hợp đặc biệt với tổn thương ở phía hố sau cạnh các cấu trúc và kích thước tương đối lớn. Khi được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang, khối u đã di căn vào não ba ổ, đặc biệt di căn vào hố sau gây chèn ép, dẫn đến tình trạng hôn mê. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành điều trị cho chị H bằng phương pháp hiện đại xạ phẫu dao Gamma.

“Nếu xạ phẫu một lần duy nhất thì trong tình trạng hôn mê, sức khoẻ bệnh nhân sẽ không bảo đảm, do đó các bác sĩ quyết định xây dựng kế hoạch điều trị chia làm ba phân liều cách nhau hai tuần. Với trường hợp của chị H khối u nằm cạnh hệ thống não thất, có thể dẫn đến tình trạng ứ nước trong não, do vậy các bác sĩ chuẩn bị cả phương án mổ phối hợp để dẫn lưu dịch não tủy nếu cần”, BS Liên nói.

Chia sẻ về những thách thức trước ca phẫu thuật cân não này, BS Liên nói, khó khăn lớn nhất là phải cân nhắc giữa phẫu thuật mở thông thường và xạ phẫu Gamma Knife, do khối u khá lớn, vị trí hai khối ở tiểu não, một khối ở bán cầu đại não, cả ba khối cộng vào gây ra triệu chứng cộng hưởng.

“Chúng tôi phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa về ung bướu thần kinh và u vú, đưa ra phác đồ điều trị phối hợp cùng nhau giúp bệnh nhân hồi phục, vì nếu chỉ tập trung vào điều trị u não thì có thể di căn bộ phận khác. Nếu chỉ điều trị bệnh toàn thân thì có thể hôn mê, cơ thể không thể chịu được”, TS Liên cho hay.

Điều kỳ diệu đã đến với mẹ con chị H sau bao nỗ lực của ê kíp các bác sĩ Bệnh viện K và nghị lực của chị. Sau khi điều trị với phác đồ bằng dao Gamma hai ngày, chị đã dần phục hồi trí nhớ, tỉnh táo trở lại.

Vượt qua cơn bạo bệnh để có được đứa con như trong mơ, chị H vẫn không thể tin được, cuộc đời lại vẫn dành cho chị sự ưu ái đến thế. “Đã có lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi nhưng rất may các bác sĩ đã nỗ lực để tôi được hồi sinh lần hai, được trở về với con. Hai mẹ con cùng khỏe mạnh thật sự là một cảm giác trong mơ”, chị H xúc động nghẹn ngào kể.

Sau sáu tuần điều trị, bệnh nhân H đáp ứng thuốc rất tốt, khối u đã giảm 40% thể tích, và được kiểm soát tốt, bên cạnh đó việc phối hợp với điều trị hóa trị đã giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Chính vì có điều trị hóa chất nên hiệu quả kiểm soát khối u càng cao hơn, tránh được các đợt di căn khác lên não.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tối 4-12, tại TP Hạ Long, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) năm 2019. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế…

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian qua có những bước phát triển nhanh chóng. Ba năm qua, nhiều hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã được triển khai; hành lang pháp lý cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo được hình thành; hệ thống các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng phát triển nhanh; 52 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bộ KH và CN đã có những hoạt động thiết thực để phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt những kết quả, đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước. Bên cạnh đó, đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng tham gia tích cực để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh đánh giá cao việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cộng đồng quốc tế cũng rất ấn tượng với Việt Nam về những chỉ số về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển KH và CN, khởi nghiệp sáng tạo…Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với một nước đang phát triển, chúng ta còn nhiều việc phải làm để không bị lỡ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Sớm đưa giống lúa ST25 vào danh mục giống quốc gia

Ngày 4-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tái cơ cấu nông nghiệp gắn thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ; triển khai sản xuất hàng hóa gạo ST25 và quy hoạch xây dựng tượng đài nhà nông học Lương Định Của, dự kiến đặt tại Công viên 30-4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Bộ sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp phổ biến canh tác cũng như sớm đưa giống lúa ST25 vào danh mục giống quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị Sóc Trăng tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thị trường, giúp nông dân trồng lúa tăng thu nhập, có thể làm giàu từ trồng lúa thơm. Chú trọng phát triển mô hình tôm lúa hữu cơ; tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp tục lai tạo giống lúa chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng đánh giá cao việc xây tượng nhà nông học Lương Định Của, không chỉ tôn vinh người con Sóc Trăng có công to lớn cho ngành nông nghiệp nước nhà mà còn thể hiện sự tri ân, giáo dục thế hệ trẻ và cũng là dấu ấn của tỉnh Sóc Trăng cho du khách.

Trên cơ sở đánh giá đúng các kiến nghị cũng như các ý kiến thảo luận của các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ Sóc Trăng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả hơn. Việc tái cơ cấu cần gắn xây dựng nông thôn mới hiệu quả và thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Phan Văn Sáu cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn còn chậm, nhiều mô hình chưa thu hút nông dân thực hiện do thiếu bền vững trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kiến nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở bờ sông, biển, hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ trưởng NN-PTNT và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương và tặng bằng khen cho nhóm tác giả gạo ST25, “Gạo ngon nhất thế giới”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài (từ 18 tuổi trở lên).

Tác phẩm dự thi ở hai thể loại: ảnh hiện thực với chủ đề “Việt Nam – truyền thống – hiện đại – phát triển” và ảnh ý tưởng theo chủ đề tự do. Các tác phẩm được sáng tác trong hai năm 2019 – 2020. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong hai năm 2019 – 2020…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 15/12/2019

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

Tối 14-12, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Ban Tổ chức đã trao một giải đặc biệt cho phim truyện truyền hình Về nhà đi con của Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (THVN); 30 giải vàng cho bảy phóng sự, năm phim tài liệu, bốn chương trình chuyên đề khoa giáo, bốn chương trình đối thoại – tọa đàm, hai chương trình dành cho thiếu nhi, một phim truyện truyền hình, một chương trình sân khấu, hai chương trình ca múa nhạc và bốn chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; 54 giải bạc và 126 bằng khen cho các tác phẩm thuộc nhiều thể loại.

Đặc biệt, có bốn giải cá nhân dành cho nhóm biên kịch phim Về nhà đi con gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Khánh Hà, Đỗ Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Trang, Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình – Đài THVN; diễn viên Thu Quỳnh (vai Huệ) trong phim Về nhà đi con Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình – Đài THVN; diễn viên Cao Minh Đạt (vai cậu Ba) trong phim Tiếng sét trong mưa Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và diễn viên Lê Hoàng Long (vai Tống Văn Sơ – Nguyễn Ái Quốc) trong tác phẩm Tổ quốc nơi cuối con đường Ban Văn nghệ – Đài THVN.

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 cho biết, năm nay, số lượng tác phẩm dự thi ít hơn so với năm trước nhưng chất lượng tăng lên rõ rệt ở nhiều thể loại. Trong khuôn khổ Liên hoan lần này, hội thảo Sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường Internet đã gợi mở những mô hình và cách làm rất thú vị khi không còn nhìn sự phát triển bùng nổ thông tin và công nghệ như những thách thức mà coi đó là cơ hội để tạo nên vị thế; hội thảo Phóng sự điều tra trên truyền hình có những đúc kết nghề nghiệp quý giá, từ việc tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm các yếu tố pháp lý đến trách nhiệm xã hội khi thực hiện phóng sự điều tra… Cạnh đó, triển lãm ảnh chủ đề Những người làm truyền hình đã thu hút được đông đảo người xem.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 sẽ được tổ chức tại Ninh Bình, năm 2020.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/12/2019

Thực hành Then của Việt Nam được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa của nhân loại

Di sản Thực hành Then của của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vinh dự là một trong 36 di sản thực hành mới vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quyết định này được công bố vào hồi 15 giờ 23 phút ngày 12-12-2019 giờ địa phương (3 giờ 23 phút ngày 13-12- 2019 theo giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra từ ngày 9 đến 14-12 tại Bogotá, thủ đô nước Cộng hòa Colombia.

Trên trang thông tin, UNESCO nhấn mạnh “Then là một thực hành nghi lễ thiết yếu trong đời sống tinh thần của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ”.

UNESCO cũng miêu tả kỹ về cách thực hành Then như: “các lễ Then diễn tả hành trình Thầy Then (Ông Then, Bà Then) điều khiển đoàn âm binh đi từ Mường Đất lên Mường Trời để dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới… Khi các Thầy Then cất tiếng hát, gảy tính tẩu là khởi đầu cuộc hành trình. Tùy theo mục đích của việc cầu cúng mà Thầy Then sẽ bày mâm cúng và cầu khấn trước bàn thờ Then những vị thần bản địa khác nhau. Thầy Then thường sử dụng các đồ vật như: kiếm trừ tà, thanh âm dương, chuông… để thực hiện lễ Then tại nhà tín chủ, ở ngoài trời hoặc tại bàn thờ Then ở nhà của Thầy Then. Thầy Then mặc lễ phục và vừa hát tiếng dân tộc mình vừa gảy tính tẩu, xóc chùm xóc nhạc, phất quạt; có buổi lễ còn có tốp nữ múa phụ họa. Then luôn luôn được trao truyền bằng truyền khẩu khi thực hành nghi lễ Then, thể hiện sự kế tục giữa các thế hệ, và các thầy Then đóng vai trò chính yếu trong việc chuyển giao các kỹ năng và bí quyết liên quan, một số thầy Then thực hiện khoảng 200 nghi lễ Then một năm”.

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang), vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) và một số địa phương khác ở Việt Nam.

Theo Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đáp ứng những tiêu chí để đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm:

Thực hành Then ở Việt Nam tạo thành một phần cơ bản trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, phản ánh mối quan hệ giữa con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Nghi lễ Then thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc này, từ phong tục đến nhạc cụ, múa và âm nhạc. Nhờ các chức năng văn hóa xã hội, Then góp phần giáo dục đạo đức, lối sống nhân đạo và bảo vệ các phong tục và truyền thống văn hóa ở Việt Nam.

Việc ghi danh Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam sẽ làm nổi bật sự đóng góp của di sản trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc khác nhau. Việc ghi danh cũng sẽ thu hút sự chú ý đến các di sản khác trên khắp thế giới, bao gồm các thực hành nghi lễ, nghi lễ mang tính xuất nhập thần và nghi lễ shaman.

Sức sống của di sản được bảo đảm bởi các cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng, những người mời thầy Then đến làm lễ cầu sức khỏe, cầu an và cầu mùa. Từ năm 2001, Chính phủ đầu tư kinh phí từ các Chương trình quốc gia về văn hóa để bảo vệ di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có nghi lễ Then. Các biện pháp bảo vệ được đề xuất theo định hướng mà các chương trình này khởi xướng, bao gồm việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và tạo điều kiện phù hợp phục vụ nghiên cứu; triển khai các hoạt động nhận diện, kiểm kê và tư liệu hóa; nghệ nhân dân gian truyền dạy kiến ​​thức bằng cách kết hợp đưa hát Then và tính tẩu vào chương trình giảng dạy ở trường và xuất bản các ấn phẩm để nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá, di sản Then bằng cách thúc đẩy, khuyến khích những người trẻ quan tâm đến việc thực hành. Các cộng đồng và nghệ nhân đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản.

Nghệ nhân dân gian và các cộng đồng liên quan tích cực tham gia vào tất cả các giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đề cử thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị và tập huấn. Các cộng đồng, nhóm người, cá nhân, câu lạc bộ, thầy Then và gia đình đang thực hành Then đều thể hiện sự đồng thuận một cách tự nguyện bằng văn bản và thông qua các bản ghi âm, ghi hình, bao gồm cả ý kiến về mong muốn hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đề cử cũng như các cam kết của họ để bảo vệ di sản văn hóa.

Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Thay Then dang thuc hien nghi le.png

Thực hành nghi lễ Then thể hiện tình đoàn kết giữa các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO; giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thực hành Then là di sản văn hoá phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Trước đó, các di sản của Việt Nam đã được ghi danh gồm Nhã nhạc, Âm nhạc cung đình Việt Nam (năm 2008); Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (2008); Dân ca quan họ Bắc Ninh (2009); Hội Gióng ở đền Phù Đổng và Đền Sóc (2010); Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (2012); Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (2013); Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (2014); Nghi lễ và trò chơi kéo co (2015, di sản đa quốc gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia); Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (2016); Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Ca Trù được ghi danh trong Danh sách các di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (2009). Các di sản này đã góp phần làm giàu bản sắc các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, nâng cao vị trí, ảnh hưởng văn hoá của Việt Nam trên quốc tế và đóng góp vào phát triển bền vững của các địa phương có di sản

Thay mặt Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch và cộng đồng thực hành nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, TS. Lê Thị Thu Hiền, đã đọc bản cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị của thực hành Then cám ơn Hội đồng thẩm định, các thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ, Ban Thư ký đã làm việc tận tình để ghi danh di sản này của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/12/2019

Triển lãm ảnh báo chí thế giới

Từ ngày 6 đến 20-12, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Ðại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2019.

Trien lam anh bao chi the gioi.png

Ðây là lần thứ ba triển lãm được tổ chức tại Việt Nam; giới thiệu hơn 100 bức ảnh ấn tượng, giàu thông điệp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh báo chí Việt Nam và thế giới với những góc nhìn đa dạng, chân thực; gửi gắm thông điệp về khát vọng hướng đến hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Sự kiện này cũng là điểm nhấn trong chương trình kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà Lan. Sau khi kết thúc ở Hà Nội, triển lãm tiếp tục được tổ chức ở 145 quốc gia.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 11/12/2019

Vinh danh bốn Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Sáng 10-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng Cục Môi trường và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, tổ chức Hội thảo tham vấn về việc thành lập Mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam và vinh danh bốn Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam mới được công nhận.

Trước đó, tháng 10-2019, tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 15, diễn ra tại Thái Lan, thêm bốn Vườn quốc gia của Việt Nam được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN, gồm các Vườn quốc gia: Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng), Vũ Quang (Hà Tĩnh), Lò Gò – Xa Mát (Tây Ninh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum). Tại hội thảo này, Ban Tổ chức chính thức trao chứng nhận vinh danh bốn Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam mới được công nhận trên.

Việc được công nhận thêm bốn Vườn Di sản ASEAN, đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều Vườn Di sản ASEAN nhất trong khu vực, với mười Vườn Di sản ASEAN. Trước đó, sáu Vườn Di sản ASEAN đã được công nhận gồm: Vườn quốc gia Ba Bể, Hoàng Liên, Kon Ka Kinh, Chư Mom Rây, U Minh Thượng và Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Chương trình Vườn Di sản ASEAN được các Bộ trưởng về môi trường, thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) thống nhất triển khai từ năm 2003, với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, thể hiện nguyện vọng của nhân dân các nước thành viên ASEAN về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và khu vực ASEAN đã trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các Vườn Di sản ASEAN và thúc đẩy hợp tác các địa phương với các tổ chức quốc tế trong hoạt động này; thống nhất các giải pháp để tăng cường sự phối hợp giữa Tổng cục Môi trường với các cơ quan liên quan, các địa phương, nhằm thiết lập và duy trì mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/12/2019

35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 8-12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (1984-2019).

Tới dự, có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử.

35 năm hình thành và phát triển, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã và đang đào tạo 14 khóa chương trình cử nhân, hai khóa thạc sĩ, một khóa tiến sĩ Phật học, với 8.621 tăng, ni sinh viên, trong đó có 4.739 sinh viên đã tốt nghiệp và 2.907 sinh viên đang theo học. Hiện, các tăng, ni tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Phật học ở nước ngoài cũng như các ngành khác trở về nước đã cùng tăng, ni các khóa tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học trên toàn quốc. Hầu hết các tăng, ni tốt nghiệp đã và đang tham gia giữ các chức vụ quan trọng trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, các ban, viện của T.Ư Giáo hội và ban trị sự GHPG các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Một số tăng, ni là đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là thành viên MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể.

Dịp này, một tập thể và bốn cá nhân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng một tập thể và bảy cá nhân, vì đã có nhiều thành tích giáo dục và đào tạo tăng, ni cho GHPG Việt Nam.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/12/2019

Xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số

Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 692 đặt mục tiêu đến năm 2020 xóa mù chữ cho 300 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS), nâng tỷ lệ người DTTS biết chữ đạt 90%.

Thực tế ghi nhận tại một số tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cho thấy, các đối tượng mù chữ phần lớn là người cao tuổi, ngại đi học, cho nên việc vận động họ đến lớp rất khó; nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là lao động chính, không có thời gian dành cho việc học tập. Bên cạnh đó, các chương trình, chính sách hỗ trợ, tài liệu học xóa mù chữ chưa phù hợp với thực tế cuộc sống của đồng bào DTTS. Ngoài ra, một số cán bộ, giáo viên không biết tiếng dân tộc, khiến việc vận động người dân đến lớp cũng như khi đứng lớp còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tại vùng biên giới Tây Bắc, tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi từ 15 đến 60 không biết đọc, biết viết hiện chiếm 21% số dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, cấp huyện, nhất là ở những xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn chưa thật sự chú trọng, quan tâm công tác xóa mù chữ. Số người mù chữ, tái mù chữ ở các xã này rất cao, công tác xóa mù chữ không đạt hiệu quả như đề án yêu cầu.

Công tác xóa mù chữ cho đồng bào DTTS và miền núi rất cần thiết, song nếu cứ huy động người dân đến lớp học theo phong trào hay chỉ để đủ sĩ số thì chắc chắn không thể đạt kết quả như mong muốn. Trong số những người hiện không biết chữ cũng có không ít người đã từng đi học – họ bị tái mù chữ vì học rồi mà không thường xuyên sử dụng, việc học chữ không đem lại cho họ những lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Học phải đi đôi với hành, học để tiếp thu kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống. Cho nên, chính quyền địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, khi tổ chức các lớp học xóa mù chữ phải chú ý sao cho phù hợp với tập quán văn hóa, sinh hoạt cũng như cách thức sản xuất của đồng bào; không nên làm kiểu hình thức, chạy theo phong trào để lấy thành tích… Ngoài ra, các thôn, bản cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận động những người chưa biết chữ đến lớp, những người đã biết chữ dạy người chưa biết chữ mọi lúc, mọi nơi…

Để đạt được mục tiêu đề án, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương vào cuộc quyết liệt hơn. Các tỉnh có đông đồng bào DTTS phải mở rộng độ tuổi xóa mù chữ và chú trọng xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em, nhất là trẻ em gái. Những cán bộ, giáo viên tham gia công tác xóa mù chữ ở vùng đồng bào DTTS nhất thiết phải biết tiếng dân tộc. Đồng thời, huy động các lực lượng xã hội tham gia xóa mù chữ theo phương châm người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Trong đó, phải xây dựng chính sách đãi ngộ đối với những người tham gia công tác xóa mù chữ ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, cần xây dựng chương trình, tài liệu xóa mù chữ khoa học, phù hợp các nhóm đối tượng; nhất là quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ của từng địa phương. Tăng cường giáo viên chuyên trách xóa mù chữ cho các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trong đó chú ý điều chỉnh mức lương chi trả cho giáo viên đứng lớp phù hợp thực tế từng vùng. Huy động cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia các lớp xóa mù chữ. Tổ chức các lớp học chuyên đề về y tế, văn hóa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tại các trung tâm học tập cộng đồng nhằm giúp người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, áp dụng vào cuộc sống, sản xuất, qua đó củng cố kết quả công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ… Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên mới bảo đảm xóa mù chữ cho đồng bào DTTS và miền núi một cách bền vững.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 3/12/2019

Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới cho Cộng đồng ASEAN bền vững”, Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019 đã chính thức khai mạc sáng nay, 2-12.

Diễn ra từ nay đến ngày 5-12 tới, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị có sự tham gia của 140 tiến sĩ, nhà khoa học trẻ của nước chủ nhà Việt Nam và các nước trong cộng đồng ASEAN.

Ban Tổ chức cho biết, Hội nghị có một số hoạt động chính như: Phiên làm việc toàn thể về vai trò của khoa học và công nghệ trong Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ); các hội thảo chuyên đề về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, các sáng kiến đề xuất và khuyến nghị của các nhà khoa học trẻ nhằm phát triển khoa học và công nghệ trong khu vực ASEAN

Ngoài ra, các đại biểu từ các nước ASEAN dự Hội nghị được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo khoa học trẻ và chuỗi hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội – “thành phố vì hòa bình”.

Hội nghị là một trong các hoạt động chủ chốt thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện dành cho thanh niên, trí thức trẻ năm 2020 khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN; đồng thời, nằm trong cơ chế hoạt động của Mạng lưới các nhà khoa học trẻ Đông-Nam Á và Kế hoạch hành động thanh niên ASEAN 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng đinh, Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội để các đại biểu trẻ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức; đề xuất các sáng kiến và khuyến nghị về khoa học, công nghệ và hợp tác trong ASEAN. Qua đây, góp phần giải quyết các khó khăn, thách thức trong khu vực, xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak cho biết, Hội nghị là dịp tốt để các nhà khoa học trẻ ASEAN tìm hiểu về khoa học, công nghệ và đổi mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ASEAN; đồng thời là cơ hội để các bạn cùng vận dụng kiến thức và kỹ năng của mình giải quyết các vấn đề chung của khu vực, tiêu biểu như biến đổi khí hậu

Sức khỏe người bệnh ghép phổi tiến triển tốt

Ngày 4-10-2019, sau 1,5 tháng được ghép phổi từ người cho chết não, anh NVK (38 tuổi) đã bình phục sức khỏe rất tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chúc mừng ra viện. Hôm nay, 2-12, anh NVK đi kiểm tra sức khỏe lần thứ hai và hoàn toàn khỏe mạnh để tự đi lại giữa các phòng khám trong viện.

Anh K cho biết, những ngày đầu xuất viện, anh không thể đi lại và nói chuyện bình thường, không thể bước lên bậc chỉ có 20 phân. Anh kể rằng, mọi người nghĩ giờ anh chỉ có thể đặt đâu nằm đấy. Khi vợ anh đi chợ, mọi người vẫn hỏi giờ anh có thể ăn được hay ngồi dậy được chưa.

Nhưng giờ đây, anh đã có thể sinh hoạt bình thường và không gặp khó khăn gì. Vài ngày gần đây, anh đã có thể tự tắm giặt, đi cắt tóc. Anh có thể giúp gia đình một số việc nhẹ nhàng như rửa sân, tưới rau và chăm sóc cây cối. Thậm chí vừa hôm qua, anh K đã tự đi xe ga một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, đèo cậu con trai học lớn 9 nặng tới 50kg. “Mình cảm giác khi ra viện sức khỏe chỉ được hai phần nhưng giờ phải được 10 phần”, anh K hồ hởi chia sẻ.

Tuy có những khi thay đổi thời tiết anh vẫn cảm thấy đau tê ở vết mổ từ ngực trái xiên sang nách nhưng sự hồi phục của anh ngày hôm nay thật sự là một điều kỳ diệu đối với chính bản thân anh, gia đình và các y, bác sĩ.

TS Phạm Tiến Quân, Quyền Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong quá trình tái khám nội soi đánh giá phổi ghép kết quả tốt, anh K có thể đi lại bình thường. Hiện tại, anh tiếp tục duy trì uống thuốc theo đơn và khám định kỳ.

Trước đó, anh NVK mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản giai đoạn cuối. 10 năm nay, tình trạng bệnh diễn biến nặng, người bệnh liên tục nằm viện với máy thở và ô-xy hỗ trợ. Anh được dự đoán ở giai đoạn cuối của bệnh và chỉ có cơ hội sống sót nếu được ghép phổi.

PGS, TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, diễn biến sau mổ của người bệnh ghép tạng tuy rất phức tạp, song khá thuận lợi. Riêng ca ghép phổi chăm sóc khó khăn nhất vì có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, như: kiểm soát nhiễm trùng phổi, chăm sóc đường hô hấp, thuốc chống thải ghép, vật lý trị liệu và nâng cao thể trạng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/12/2019

Việt Nam trở thành điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2019

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) lần thứ 26 vừa diễn ra tại Ô-man, Việt Nam đã vinh dự giành chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2019”.

Ra đời từ năm 1993, WTA là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu. Như vậy, cùng với danh hiệu “Điểm đến Gôn tốt nhất thế giới năm 2019”, năm 2019 là năm đánh dấu Việt Nam lần đầu nhận được những giải thưởng uy tín mang tầm cỡ thế giới. Đây là sự ghi nhận, khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; đồng thời mở ra cơ hội đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch quốc gia, đưa ngành công nghiệp không khói nước nhà tiếp tục bứt phá.

Tìm kiếm tài năng âm nhạc thính phòng

Từ ngày 30-11 đến 7-12, Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu năm 2019 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc thính phòng, qua đó đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc cổ điển để tìm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng dự thi là các nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trong và ngoài công lập. Cuộc thi gồm ba nội dung: Độc tấu nhạc cụ (pi-a-nô và vi-ô-lông), hòa tấu, hát thính phòng – nhạc kịch. Mỗi nội dung được tổ chức thành các bảng thi phân theo độ tuổi, mỗi bảng gồm hai vòng. Giải thưởng chính thức gồm: Giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh xuất sắc tại mỗi bảng thuộc các nội dung thi.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/12/2019

Thủ tướng Chính phủ quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1807/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đào Công Thiên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1805/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định số 1808/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

* Theo Quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa…

Cũng theo quyết định của Ban Bí thư, vi phạm của các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên là rất nghiêm trọng, cùng với vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/12/2019

Thông cáo báo chí kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 4 đến ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện dự án đầu tư.
 2. Giám sát Ban cán sự Đảng và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục.

 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam

– Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng Công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án Tisco II), gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội.

– Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam: Nguyễn Kim Sơn, Đặng Thúc Kháng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc và đồng chí Trịnh Khôi Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

– Các đồng chí Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam và các đồng chí Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc; Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm chính, trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Dự án Tisco II.

Cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên, qua kiểm tra, UBKT Trung ương nhận thấy:

– Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Công thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Dự án Tisco II.

– Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng (giai đoạn 2007 – 2016) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng: Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

– Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Tisco II.

– Các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ và đồng chí Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu Lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Tisco II.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Đồng chí Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Các đồng chí Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Triệu Tài Vinh.

 1. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thông qua Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 6/12/2019

Phạt hành chính Công ty Long Đại do vi phạm khai thác khoáng sản

Ngày 5-12, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại, có trụ sở tại thành phố Đồng Hới.

Theo đó, Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại bị xử phạt do khai thác khoáng sản là đất san lấp tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác đến dưới 1m, với khối lượng đã khai thác là 8.110 m3.

Hành vi vi phạm này bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ giá trị bằng tiền của khối lượng đất vi phạm là 170 triệu đồng. Tổng số tiền Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại phải nộp là 185 triệu đồng.

Doanh nghiệp này còn bị buộc phải san gạt cải tạo mặt bằng khu vực đã khai thác vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu cho phép và trồng cây phục hồi môi trường, hoàn thành trước ngày 31-12-2019.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu vực khai thác đất vi phạm bị xử phạt trước đây trồng cao-su, nhưng không hiểu sao Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại lại lập dự án và được cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho phép cải tạo đất, san gạt mặt bằng để… trồng cây keo.

Dư luận cho rằng, việc làm ngược quy trình trồng rừng này thực chất lợi dụng khai thác đất nhằm trục lợi.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/10/2019

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn

Ngày 5-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, ngày 27-3, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác liên ngành 363 tuần tra Công an TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Tổ công tác phát hiện và bắt giữ được đối tượng Chen Tsen Wei, SN 1986, quốc tịch Ðài Loan (Trung Quốc), thu giữ 895 bánh hê-rô-in.

Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 895 bánh hê-rô-in, các đối tượng cầm đầu người Ðài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục ở Cam-pu-chia để chỉ đạo hai đối tượng đàn em quốc tịch Ðài Loan là Yang Po Hung (A Hùng) SN 1969 và Yang Kai Chen (A Chen) từ Ðài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến TP Hồ Chí Minh để hoạt động vận chuyển ma túy từ Cam-pu-chia vào Việt Nam, sau đó giấu trong hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa… đóng công-ten-nơ vận chuyển qua đường biển đến Ðài Loan. 6 giờ sáng 3-11, C04 ra lệnh đồng loạt khám xét khẩn cấp năm địa điểm nghi vấn có cất giấu ma túy là chỗ ở, kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen), thu giữ 446 bánh hê-rô-in.

Cũng liên quan đường dây tội phạm này, trước đó ngày 18-10, Cảnh sát Ðài Loan (Trung Quốc) bắt giữ công-ten-nơ chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh, kiểm tra thu giữ 56 bánh hê-rô-in giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa, đồng thời Cảnh sát Ðài Loan (Trung Quốc) cũng bắt giữ hai đối tượng là Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen).

Như vậy, liên quan đường dây tội phạm này, đến nay cả phía Việt Nam và Ðài Loan đã bắt ba đối tượng người Ðài Loan, quyết định truy nã một đối tượng người Ðài Loan, thu 1.397 bánh hê-rô-in cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tháng Mười Hai 12, 2019

Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng P4

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 2:28 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

3- Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng

(Tiếp theo)

Mấy ngày gần cuối tháng 8/1976, bắt đầu đọc Introduction au Nam Phong (Tìm hiểu Bia Sach Introduction Au Nam Phongtạp chí Nam Phong) xuất bản năm 1973 tại Sài Gòn theo đúng nguyên bản bằng tiếng Pháp của bà Phạm Thị Ngoạn. Bản này, tôi được ông Tố Nguyên Nguyễn Thọ Dực, chồng cô Tám em ruột bố tôi tặng khi đến thăm ông tại nhà ở khu cư xá Thanh Đa. Trong sách có nhiều chỗ ông ghi chú bằng bút chì để sau này ông viết một bài giới thiệu sách này trên tạp chí tiếng Pháp Études interdisciplinaire sur le Vietnam (Nghiên cứu liên ngành về Việt Nam) Sài Gòn 1974, trong đó ông tiết lộ hồi còn làm việc tại triều đình Huế, có được Phạm Quỳnh nhờ lấy số tử vi. Do đó ông đã khẳng định ông ngoại tôi sinh cuối năm Nhâm Thìn cho nên đã sinh vào ngày 30 tháng 1 năm 1893 chứ không phải năm 1892 như nhiều tài liệu trước đây vẫn ghi nhận. Rồi để giải lao, đọc một mạch hết thiên tình sử Tristan et Iseut (Tristan và Iseut). Hết ngày hôm nay cũng vừa hết 14 ngày bệnh viện cho nghỉ. Nhưng cái đơn thuốc bệnh viện cấp khi ra viện, đến nay vẫn chưa mua được một thứ nào. Mình đã tận dụng mọi nguồn thuốc xin mua và cả thuốc cơ quan nên ngày nào cũng có thuốc uống, dù chỉ bằng nửa liều quy định. Thực phẩm cũng khó khăn, may mà có gói tôm khô em Nhàn gửi cho, sáng nào cũng cho một nắm vào nồi nấu chung với mì ăn liền cho có chất, lại dễ làm.

Ngày hôm sau, nhận thư của bác sĩ Lê Văn Khoa (ở số 10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cần Thơ). Ông cho biết đã có thuốc dành cho mình, mong có người xuống nhận. Thật là lạ, bác sĩ Khoa chỉ nằm bệnh viện có hơn một tuần mà vẫn sốt sắng giúp mình. Ông mở dưỡng đường tư Trường Thọ, tiếc là không thể giúp mình. Mình đến cơ quan, xin lại cái đơn thuốc bác sĩ Sơn Phát cho mà chẳng ai có thời giờ đi mua thuốc cả.

Chiều, mình sang cô Tôn Nữ Tuyết Lê, em họ bố, ăn cơm luôn ở đó. Tình cờ gặp lúc bác sĩ Pham Bieu TamPhạm Biểu Tâm là chồng cô về, cô bảo bệnh nhân Thành thế là may đó, ông ấy ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, có về ăn cơm cũng cỡ sau 9 giờ tối. Chú Tâm nói thẳng: trước sau gì cũng phải mổ, nhưng cố giữ càng lâu càng tốt. Phải nhớ là đã bắt đầu thêm một bệnh rồi. Nên hết sức để ý. Lập một hồ sơ riêng về bệnh này, cất kỹ các phim chụp dạ dày. Khi cần mới kịp mà dùng. Thuốc gì cũng được. Tây ta đều được cả. Còn hơn là không có thuốc… Bằng mọi cách tăng cường sức khỏe lên. Trong khi chồng nói thì bà vợ lo lục các ngăn kéo, lấy ra các vỉ thuốc mẫu các hãng dược gửi để giới thiệu, lấy hết các thuốc dạ dày đưa cho tôi. Tóm lại, mình biết là một trở ngại lớn nữa đã xuất hiện. Phải cố gắng để vẫn sống mà làm việc được nhiều nhất.Nguyen Huu Van.jpg

Anh em trong cơ quan cũng mệt mỏi nhiều. Hôm nay, Nguyễn Hữu Vân bỏ cơm ăn cháo. Đinh Bá Đào kêu đau bụng, xem ra lại dạ dày. Nói chung sinh hoạt thất thường và căng thẳng của những ngày đầu báo Nhân Dân đứng chân trên thành phố sôi động khiến nhiều người mất thăng bằng. Anh Thép Mới vào, nhờ Hồng Cảnh Yên đưa cho mình thuốc cơ quan ở Hà Nội chi viện: Kavét, Mêlanin, B1 và hình như còn có cả mật ong nữa. Đó là thuốc chữa dạ dày tốt thời ấy ở miền Bắc. Cơ quan Hà Nội chắc xôn xao về vụ mình đổ lắm cho nên mới chi viện đến mức ấy. Tối đa rồi còn gì.

Chiều 28/8, anh Nguyễn Ngọc Lương vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm…mình. Rồi lại đạp xe về Vườn Anh Đào. Anh mang cho mình một quyển Vang bóng một thời rất đẹp, in thời Sài Gòn cũ và khuyên nên bắt cóc ông Nguyễn Tuân ép ông ký cho một chữ… Anh chưa về thì anh Nguyễn Tự đến, lôi mình đi bắt ăn cho được…hai bát phở bò mới chịu! Cả hai anh đều kêu: Chết, chết, chiến hữu với nhau mà như thế này thì quá tệ. Tí nữa thì tụi tao đến không biết mà đi đưa ma mày mất!

Mình thật khó chết, thậm chí có vẻ không thể chết được. Có lẽ chỉ vì đi đâu cũng được nhiều người yêu mến, coi như ruột thịt…

Tối 31/8, tôi gặp Đinh Bá Đào vì bất ngờ, ban chiều, không hiểu vì sao anh Nguyễn Tư Dinh Ba Dao.png(thay tên thật) một phóng viên không thân thiết gì bỗng đến gặp chỉ để nói trong cuộc họp tới đây, đừng nhắc gì đến vụ xe đạp. Hóa ra vụ xe đạp là một vụ quan trọng. Nguyên do là hồi tôi nằm bệnh viện hai tháng thì cơ quan được phân phối một món hàng lớn: đến năm chiếc xe đạp. Tôi vắng mặt, nhưng khi anh Sơn thay mặt bốc thăm thì lại trúng số được mua xe Peugeot nam đẹp mà nhiều người mong muốn. Thương nghiệp bắt đầu phân phối hàng hóa cho cơ quan thường trực báo Nhân Dân như các cơ quan khác của thành phố. Đang lúc cái gì cũng khan hiếm, cơ quan phải lập ra một ban phân phối hàng cung cấp do một Đảng viên phụ trách. Anh này đâm ra có quyền hành, được không ít người xu phụ mong được ban phát lợi lộc. Từ những mối lợi nhỏ đó, cơ quan sinh ra bè phái, rối như canh hẹ. Cơ quan tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị, mà trước đó không ít người chuẩn bị những mưu đồ để bảo vệ lẫn nhau, bao che cho nhau, thậm chí đánh tiếng trước là chán ở Sài Gòn rồi, chỉ mong về Hà Nội; có người nói không thiết ở cơ quan nữa, sẽ đi nơi khác. Tóm lại là lình xình, rã rời. Từ ngày 3 đến 9/9, cả cơ quan họp, mọi lời phát biểu người nói phải xưng danh trước, sau mới nói để ghi âm lại. Nói phải có trách nhiệm, có tư liệu để lại làm chứng. Hơi căng thẳng, nhưng đa số cảm thấy nhẹ cả người khi xong đợt học tập, mọi việc vào nền nếp hơn. Chiếc xe đạp Peugeot phân cho tôi, nhưng lại chuyền tay đến mấy người, cuối cùng một cán bộ lãnh đạo cơ quan đã mua và đưa ra Hà Nội. Vì ở trong này, đi đâu ông cũng có xe hơi đưa đi rồi. Cuối cùng tôi được mua một xe đạp nữ, cặp phuốc trước bị lệch, không ai chịu mua. Tôi thì nằm bệnh viện, có biết gì đâu.

Tôi chỉ lo kiếm thuốc và cố làm việc vừa sức. May thay, dịp ấy cô Phạm Thị Giễm em mẹ Ba Giem.jpgvà chồng về Sài Gòn tổ chức đám cưới cho con gái. Tôi kể bệnh thì được cô chú nói cứ lên được Đà Lạt là sẽ có thuốc. Chú là dược sĩ lâu năm, có mở hiệu thuốc tây ở Đà Lạt.

May thay dạo đó Sài Gòn rất khan hiếm rau tươi, cơ quan lại nhận được giấy mời dự hội nghị bàn việc canh tác rau, bèn cho tôi đi. Thế là sau đám cưới cô em họ, tôi và cô chú lên Đà Lạt lúc 8:30 ngày 23/9 đến 15:30 thì đến Đà Lạt, lần đầu tôi lên đây. Đi và ở hoàn toàn được bao trọn. Nhà cô chú tôi ở khu Hòa Bình ngay cạnh chợ Đà Lạt. Vậy mà không nghe thấy tiếng ồn ào thường thấy ở các khu phố gần chợ Hà Nội, nhất là Sài Gòn. Từ cửa sổ nhà, tôi quan sát hai bà đang mua bán gạo. Bà mua bốc thêm một nắm, bà bán nắm tay bà ta lại, xa trông như hai bà bắt tay nhau, một lát sau buông tay nhau ra, bà mua trả tiền, bà bán nhận, còn nở nụ cười.Thuong chi van tap bo cu va moi

Món quà quí đầu tiên tôi được nhận khi đặt chân đến nhà cô chú ở Đà Lạt là bộ Thượng Chi văn tập  năm tập xuất bản năm 1962 tại Sài Gòn và tập Bulletin de la Société Des Études Indochinoises – Nouvelle Série – Tome XLVIII – No2’ et 3’ Trimestres 1973 (Kỷ yếu đệ nhị và đệ tam cá nguyệt 1973 của hội nghiên cứu các vấn đề Đông Dương) Saigon 1973. Ngay trang đầu chú ghi Nguyễn Văn An 32A Khu Chợ Mới Dalat. Tôi có thêm một bản nữa sách này sau bản chú Tố nguyên Nguyễn Thọ Dực cho. Cộng với năm tập Thượng Chi Văn tập cậu Vượng cho, tôi có món quà quí tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên, ở Hà Nội kiếm đâu ra những sách quí này.

Trời mát mẻ, dễ chịu, thỉnh thoảng lất phất mưa. Chú tôi lớn hơn cô tôi đến hơn 20 tuổi, nhưng gia đình sống rất êm ấm, hòa thuận, không khi nào có chuyện to tiếng. Chú là dược sĩ, nên phàn nàn với tôi là không hiểu sao số dược sĩ cùng nghề từ ngoài Bắc vào liên hệ, chú thấy rất khó tiếp xúc với họ, hai bên gần như không hiểu nhau. Tôi phải thưa với chú là chú thấy họ không hiểu là phải vì chú nói thì có đến bảy phần là tiếng Pháp, mà trí thức mới ngày nay ít biết tiếng Pháp lắm, tiếng nước ngoài họ học ở trường là tiếng Nga và tiếng Trung, một ít tiếng Anh, không ai học tiếng Pháp. Chú cười. Cô tôi nói thêm, cũng bằng tiếng Pháp: Chính chú dạy cô từng chút một, từ cuộc sống đến nghề nghiệp, chú vẫn nói với mọi người là tôi có 5 con, và cô chỉ vào ngực, nhấn mạnh trong đó có cả cô . Ông tỏ ra bao dung, suốt ngày chỉ ngồi hút thuốc lá và uống trà Tàu pha trong ấm tích ủ trong ấm giỏ trong khi đọc lại các tác phẩm cổ điển yêu thích của Pháp và Anh bằng nguyên văn bản ngữ. Ông hút thuốc đã lâu năm, nay chỉ thích thuốc Lao Động, gu Basto rất nặng. Sau giải phóng, kiểm kê, hiệu thuốc Barthe của ông nghỉ bán, niêm phong. Ông đọc cái đơn của tôi rồi nói chú có đủ thuốc cho cháu.

Ông thích nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng 7/3 Pháp – Việt. Ông kể, sau khi niêm phong hiệu thuốc, chú được đi dự lớp học tập cùng nhiều đồng nghiệp và các nhà doanh nghiệp lớn khác ở Đà Lạt, hầu như quen mặt cả. Đà Lạt nhỏ mà. Ăn uống có hơi kham khổ, cô mua thịt bò băm với xả ớt làm món mặn cho vào lon Guigoz (lon sữa bột trẻ em) đưa vào cho chú ăn. Hết lớp học, các cán bộ tỉnh đến nói chuyện xong còn mời học viên phát biểu. Cả lớp nhìn chú, người họ cho là học cao có uy tín trong giới kinh doanh ở Đà Lạt. Ông cán bộ tỉnh tinh ý nhận ra ánh nhìn ấy đến bên chú nói: Xin mời đồng chí thay mặt anh em phát biểu. Thoát nạn, cả lớp vỗ tay. Chú dõng dạc đứng dậy nói: Xin mời anh em học viên đứng dậy, cùng tôi hô to: Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm. Cả lớp vỗ tay vang dội chia tay; vị lãnh đạo tỉnh cũng vui vẻ không kém những người sắp được về nhà sum họp với gia đình. Ai cũng cảm ơn chú.Thep da toi.png

Ngày 25/9, suốt ngày mưa tầm tã. Cơn mưa chiều xối xả, nước suối Cam Ly dâng lên nhanh chóng, đục ngầu. Tranh thủ những lúc ngớt mưa, mình ra chợ thăm rau, hoa, quả. Rau thì nhiều loại, nhưng quả thì dường như chỉ có hồng và chuối. Rau Sài Gòn rất đắt mà rau Đà Lạt thì rau ngon cũng thường phải bỏ thối vì không tiêu thụ kịp, vận chuyển xa thì kẹt xăng dầu, không có xe chạy chở hàng. Hàng đống cà rốt chất quanh chợ, chẳng ai mua.

Rồi đi thăm Rue Des Roses (phố hoa hồng) và tìm Rue Des Glaïeuls (phố hoa la dơn). Nhà số I đường này bé hơn mình tưởng tượng nhiều. Nơi đây từng là nhà cậu Bích em mẹ sống cùng bà ngoại trước khi bà dời ra ở nhà 16 Hàng Da với mẹ mình cho hợp tính, rồi năm 1953 mất tại đây. Đà Lạt chưa có gì hấp dẫn mình cả. Đêm đắp chăn bông nằm trên nệm êm cũng ngủ chập chờn, không ngon như ở Sài Gòn. Do dạ dày chăng… Trước hôm đi, đi cầu xong thấy có rớt ra một ít máu tươi. Chẳng qua vì không thể không đi nên cứ phải đi thôi. Không ai cứu mình thì phải tự cứu thôi. Giống như Paven đấy, công tác chiến đấu chán rồi khi thân tàn ma dại cũng về nhà cho mẹ già chăm thôi. Khỏe lại đi.

Sáng hôm nay lên ủy ban nhân dân tỉnh dự họp về sản xuất rau. Người trồng rau đến Ton That Thanh 1976 cam duhọp rất đông, vét tông, măng tô xanh đỏ vàng và mũ phớt trông cứ như tây đầm thuở nào. Nghĩ mà thương bà con trồng rau miền Bắc. Chủ nhật 26/9, đi quanh hồ Xuân Hương, được anh Châu một người thân tín của cô chú dẫn đi, vừa hướng dẫn,  vừa chụp ảnh bằng máy demi nửa phim. Vì mưa nên phần lớn ảnh chụp tay cầm dù. Mùa này Đà Lạt chỉ thích hợp với những đôi bạn tâm tình. Những ngọn đồi thấp, những khóm thông, những con đường nhỏ mang tên các loài hoa hai bên là những nhà vườn kiểu Pháp xưa dưới làn mưa lất phất dịu dàng… Tất cả tạo nên một khung cảnh thuận lợi nhất cho những tình cảm lắng sâu, cao xa… Chính trong những ngày này, chiến dịch sản xuất rau đông xuân trong các hợp tác xã mới lập được phát động. Một sự chuyển mình lớn từ nền tảng và bắt đầu từ đấy sẽ thay đổi cả cuộc sống và bộ mặt Đà Lạt. Cũng trong những ngày này, tỉnh đang tiến hành kê khai thuế lợi tức siêu ngạch và đăng ký nhà cửa. Có người có đến 51 ngôi nhà. Một đường mở ra, một đường chặn lại. Đà Lạt bắt đầu đi lên chủ nghĩa xã hội như thế đó.

Một sáng, chú tôi đưa tôi đến hiệu thuốc Barthe, đi thẳng vào kho thuốc đầy những kệ cao, đủ thuốc các loại, bật đèn, xem kỹ đơn thuốc của tôi rồi bắt đầu lấy thuốc, mồm luôn nói có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Tôi đứng cạnh, nhận thuốc cho vào thùng giấy, đến đầy thùng mới thôi. Sau đó chú ra bàn để máy chữ Remington to, tự tay đánh máy thành một hóa đơn dài đủ cả tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền. Tổng cộng là một món tiền gấp mấy lần lương tôi lúc bấy giờ. Xong, chú bảo bây giờ cái gì cũng cần giấy tờ, nhất là thuốc mặt hàng nhà nước quản lý. Chú nói rồi ký tên đóng dấu của hiệu thuốc.

Trong khi đó thì cô tôi ra chợ mua rau tươi, chia làm hai bị bằng nhau. Cô dặn, cháu một bị, hai em một bị. Sáng mai cô đưa cháu ra xe.

Sáng sau, tôi bắt tay chú rồi cùng cô ra bến xe. Cô mua vé và một ổ bánh mì, trong bánh cho chả quế thái, cô bảo ăn rau sống bẩn đau bụng thì khổ.Le Hung

Về đến Sài Gòn, tôi đưa anh Lê Hưng cái hóa đơn, anh rất mừng là tôi đã mua được thuốc, ký ngay để cơ quan thanh toán. Anh cười xòa rất dễ thương. Vừa may, về nhà là gặp cô Tôn Nữ Thị Vinh, vợ dượng Cầm từ Đà Nẵng vào thăm. Có hồi cô ra Hà Nội bế tôi hồi còn ở số 5 Hàng Da. Sau này em Nhàn ghé thăm cô ở Đà Nẵng cô cho hai cái ảnh mẹ bế tôi và ảnh tôi nằm một mình có chữ mẹ ghi rõ Thành 4 tháng, tức tháng 6/1940. Cô vẫn quí tôi lắm.

Hôm sau 28/9, họp công đoàn cơ quan. Người phân phối hàng làm loạn cơ quan đã ra Hà Nội từ 5:00 sáng. 9 giờ họp thì anh Lương ở nhà in cho biết anh ta ra Hà Nội đã mang theo cả phiếu xăng và thẻ xe máy của anh. Vội quá chăng… Cơ quan từ đấy yên ổn, không xì xào nhóm này, nhóm nọ.

Tối 30/9, tôi viết thư cho mẹ và anh Đại, gửi ảnh chụp ở Đà Lạt.

Gần một tháng sau đó sống và làm việc hoàn toàn như một người khỏe bình thường ngày Ton That Thanh 1976 o da latlàm ba buổi. Chủ nhật thì làm cả ngày hoặc làm hai buổi còn tối thì họp. Mấy hôm rồi lại nóng, ăn ít, ngủ cũng ít. Ngày họp hội nghị công đoàn thành phố vừa xa vừa căng thẳng. Tối lại đi xem biểu diễn văn nghệ quần chúng viết bài và làm tin. Đêm qua, mưa to. Hôm nay được nghỉ sang Gia Định thăm hai bà bạn thân của mẹ là bác Kỷ ngày nhỏ thường gọi là má như con bà ấy gọi và bà Tường, vợ họa sĩ Lemur, thường gọi là mợ. Mình tự thấy về việc công, còn tạm được, nhưng việc tư, thiếu sót quá, gần như không làm được gì. Có lẽ việc làm tốt chỉ là trận chảy máu dạ dày dữ dội vừa qua gia đình ở Hà Nội chỉ tưởng là bị dạ dày nhẹ. Người giúp giải quyết căn bản việc này là bác sĩ Phạm Biểu Tâm và vợ chồng cô Giễm, em mẹ mình.

Đã thế còn ham viết truyện. Định dùng chủ nhật và các buổi tối để viết những chuyện về miền Bắc cho người miền Nam hiểu và những chuyện về miền Nam cho người miền Bắc hiểu. Chủ yếu là viết cho thanh niên. Nhưng chưa làm được gì thì đã vào bệnh viện, gần thần chết. Đúng như tục ngữ Pháp Qui trop embrasse, mal étreint (Tạm dịch: ôm đồm nhiều thì không ôm chặt được).

Sáng 1/12, tỉnh dậy rất sớm vì nghe có tiếng ghi ta ai đàn một điệu buồn man mác cứ thánh thót ngân lên… Mệt, hay nói cho đúng hơn là muốn giữ sức, nên cứ nằm yên mà nghe, rồi suy nghĩ lan man. Cũng vì muốn giữ sức mà tối qua định viết rồi lại thôi, cố dành sức cho chuyến đi tới. Mình được cử đi theo đoàn tàu hỏa Thống Nhất đầu tiên sau 30 năm mới lại nối liền hai miền Nam Bắc, nối lại con đường tàu xuyên Việt. Sẽ phải đi, nghe, nhìn, nghĩ và viết ngay trên tàu, đến Hà Nội, chỉ còn lắp ráp lại mà thôi. Cảm thấy đây là một thử thách lớn, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời mình.

Sau đó, sẽ bắt tay vào viết tất cả những gì đã nung nấu trong lòng, từ những chuyện anh Nhừ, anh Phàn thương bình cùng nằm Chợ Rẫy kể mà còn nói: kể lại với nhau thôi, chứ kể lại với mọi người những gian khổ đói rách chết chóc mình cùng đồng đội trải qua mà làm gì… Có ai người ta tin, có khi còn cho là bịa ra cho nó li kỳ để ra oai. Bọn mình cần gì cái oai ấy. Bây giờ chiến tranh hết rồi, chỉ mong sống và làm việc được như một người bình thường thôi cũng đã là khó rồi, nói gì đến ra oai với ai… Thương nhớ và quí trọng các anh vô cùng, chỉ muốn viết về các anh và những người như các anh.

Sáng 13/12/1976 Ngô Lê Dân đến thăm, đưa cho mình một phong bì dầy, to bảo là có Ngo Le Dan 2người nhờ đưa tận tay. Ngoài bì đề tên người gửi là cô Dương (thay tên thật) một cô làm cùng cơ quan ở bộ phận xuất bản, mình chỉ biết chứ không quen. Cô này trước làm cùng Dân ở báo Giải Phóng sau này báo Nhân Dân có bộ phận thu và in lại mới về. Chưa bao giờ mình nhận một bức thư dài đến thế, hẳn một quyển vở, các trang viết kín chữ nắn nót dễ đọc, đóng ở giữa như quyển vở. Mình và Dân cùng đọc theo cách đọc xong tờ nào thì mình xé tờ ấy ra đưa Dân. Mở đầu thấy Anh Thành thân yêu. Đến giữa thư đã là Em đã yêu anh. Hai đứa cùng đọc và càng đọc càng ngạc nhiên về tài viết văn diễm tình của cô. Buổi tối, hai đứa cùng bàn bạc. Dân có ý vun vào, nêu rõ cô cũng người Bắc là cán sự I, lương và phụ cấp làm đêm cũng khá, lại có xe đạp. Cô cũng biết mình bị dạ dày, nhưng vẫn một lòng yêu… Nghe Dân thuyết phục một tràng, mình nhớ là có người đã tiết lộ là trong cuộc họp chi bộ đã yêu cầu Dân nói rõ về quan hệ với cô Dương, vì thấy hai người hay tâm sự thân thiết trên mức bình thường. Dân nói là do tôi lo cho tình yêu của Thành. Tôi nói Dân rõ là cô ta quá lãng mạn, đến mức bệnh hoạn, quá khứ cũng có không ít chuyện mờ ám, bạn cần giúp tôi dẹp yên ngay vụ này. Sau đó, tôi viết một lá thư ngắn chữ to bằng bút dạ, đưa cho Dân nhờ chuyển cho cô. Nội dung toàn văn như sau: 13/12/1976, / Chị Dương/ Như lời chị dặn, tôi gửi trả lại bức thư. Cảm ơn chị đã có lòng nghĩ đến tôi/ Mong rằng chúng ta sẽ coi nhau như những người bạn/ Chân thành chúc chị mạnh khỏe, công tác và học tập tiến bộ nhiều/ Bạn chị T.Thành.

Mấy hôm sau, tôi đi với Hữu Vân sang Trụ sở 290 Điện Biên Phủ. Vân bảo có căng tin mới vào xem đi. Tôi thấy cô bán hàng là Dương nên đến hỏi mua cái sơ mi. Sơ mi to bao giờ cũng bán rẻ, lại vừa cỡ người tôi. Không ngờ cô cầm cái áo đưa cho tôi mà tay cứ run bần bật, miệng nói lắp bắp không nên lời. Vân phải chú ý: Đúng là bệnh thật rồi. Tội nghiệp Ba Noiquá.

Từ ngày 7/12 mẹ vào ở với em Nhàn, có ghé mình. Anh Lê Hưng nghe nói có mẹ vào bảo Sơn lái xe đưa mình đi đón. Mẹ mát mặt quá, nhất là lại cho mẹ con một bà đi cùng quá giang về đường Huỳnh Tịnh Của gần nhà. Mẹ mở túi du lịch Le Thi Dong.jpglấy thư và quà, luôn miệng khen cô láng giềng Lê Thị Đông một tay thu xếp đồ mua bán quà cáp như người nhà. Còn tiễn ra tận hãng hàng không. Thảo nào năm 1978 mình viết thư cho mẹ biết là mình sẽ cưới cô ta là mẹ rất vui, lấy cả một bức ảnh nghệ thuật cỡ bưu ảnh to cô tặng bạn thân là em Nhàn gởi lên cho mình để thấy hình đỡ nhớ người.

17/12 em rể Long lên thì 18/12 đưa mẹ về Cà Mau sống với gia đình hai em.Chu Long.jpg

Ngày đưa mẹ sang Gia Định thăm bà bạn thân nhất là vợ họa sĩ Nguyễn Cát Tường (Lemur), bà bạn mất trí đã cư xử rất khách khí với mẹ như một người lạ, khiến mẹ khóc rấm rứt, vai cứ rung lên, không nói gì. Còn nhớ hồi mới gặp lại mẹ sau mấy năm ba chị em sống nhờ bà ngoại đã khánh kiệt, được xem quyển an bom cũ có hình mẹ, bà Tường và một bà góa nữa đeo kính đen đứng bên bờ Ton That Thanh 1970.jpghồ, dưới có hai câu thơ chữ mẹ viết: Nhìn đời qua cặp kính đen / Ba bà hy vọng đàn con sau này.

Đúng như đã hứa trước Quốc hội, ngành đường sắt Việt Nam khánh thành tuyến đường sắt liên Việt trong năm 1976. Nhưng là ngày 31/12/1976 để…lấy ngày!

Năm giờ sáng, tôi được xe cơ quan đưa tới  khu ga Sài Gòn cũ, nay là công viên 23/9. Rét căm căm, mặc áo va rơ da, khăn len cuốn kín cổ, tay chìa một miếng bìa bé xíu được thủ trưởng Trần Y của Liên hiệp xí nghiệp số 4 cấp, rồi len qua khe cửa hẹp vào khu ga tối om, đi theo một cán bộ cầm đèn pin soi đường. Thế là tôi lên được một toa tàu sáng đèn, sạch sẽ. Cái miếng bìa bé xíu có giá trị thật lớn. Ve tau thong nhat bac nam.jpgMặt trước in logo của ngành đường sắt dưới là mấy chữ Khối tập thể đường sắt, mặt sau có viết một chữ A in kèm một chữ ký bằng bút bi. Ngoài ra, tôi còn được phát một phù hiệu có lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đoàn tàu hỏa và dòng chữ đỏ Lễ khánh thành đường sắt thống nhất, dưới đóng một con dấu hình quả trám Lễ thông xe đường sắt Thống Nhất. Toa tôi lên là toa số 8, dành riêng cho báo chí. Lần lượt gặp các anh Minh Trường và Lê Cương phóng viên ảnh của Thông Tấn Xã, anh Hoàng Mai bên báo Văn Nghệ thành phố, anh Triệu Xuân và mấy anh bên Đài Tiếng nói Việt Nam II, cô Tuyết bên báo Phụ Nữ thành phố và nhiều anh em nữa. To miệng và cũng nhiều lời nhất là anh Trần Mạnh Hảo lúc nào cũng nghe thấy tiếng anh… Đến lúc tàu chuyển bánh, tôi lẻn lên buồng lái hỏi chuyện mấy anh lái. Một bác lớn tuổi cho biết từng lái chuyến tàu năm 1963 Phu hieu tau thong nhat.jpgchống Diệm đàn áp Phật tử. Anh trẻ thì khoe đã được bầu là chiến sĩ thi đua, nhưng lần này được lái thì vừa vui mừng vừa lo sợ. Cấp trên đã nhắc nhở rất nhiều, không thể để xảy ra sai sót. Đến bây giờ, tôi mới biết ngoài hai lái tàu còn một vị điều khiển lái tàu, chỉ đạo từng cung đường, từng con cầu phải đi với tốc độ nào. Có những đoạn đường, tôi không nghe tiếng máy, chỉ nghe tiếng bánh xe rít ken két trên đường sắt. Nhìn ra thì vừa qua một cây cầu dưới kê toàn tà vẹt gỗ, chưa xây xong trụ cầu. Tàu như nín thở mà lướt qua an toàn. Không phải chỉ một cây cầu như thế. Tôi hiểu vì sao theo kế hoạch được thông báo trước thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ dẫn đầu đoàn tàu từ Bắc vào, còn đoàn từ Nam ra sẽ do phó Thủ tướng Phạm Hùng dẫn đầu, nay thì thay bằng hai vị bên mặt trận tổ quốc. Tuy thế, chuyến tàu chạy rất an toàn. Đến gần Huế mới có sự cố. Nhưng sự cố này chỉ toa phóng viên biết mà thôi. Ngành đường sắt ký hợp đồng với đài phát thanh là cứ đến địa phương nào thì có bài hát về địa phương đó kèm vài nét giới thiệu. Đến Huế, thì vang lên bài Chiếc nón bài thơ nhưng mở đầu lại là câu Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ … làm anh em cười ồ lên, các bạn bên đài vò dấu bứt tai sao lại thế này. Mưa lất phất, ga Huế đón khách bằng nón xếp thành hình chữ Huế trắng to trên đầu nhà ga. Tàu dừng, nhiều anh em xuống cho biết chút Huế, tôi thì mệt, nằm im dưỡng sức. Chợt có tiếng gọi to, rồi nhiều người gọi tên tôi và xôn xao cả lên Đây rồi! O tìm ở đây là đúng rồi, chúng tôi đang gọi anh ấy ra. Họ gọi mãi, tôi phải ra, vừa đến cửa thì thấy Hà Khánh Linh phóng viên Đài Huế, mặc áo măng tô màu ô liu đang bị các bạn đẩy đến trước tôi. Hai anh em ôm nhau ngỡ ngàng. Rất vội vàng, nhưng Linh vẫn kịp hỏi một câu Anh với cô ấy thế nào? Tôi đáp ngay Vẫn là bạn tốt như xưa. Linh nói: Anh nói thế là em yên tâm rồi, rồi vội đi làm nhiệm vụ phóng viên. Mọi người chưng hửng. Chỉ có Trần Mạnh Hảo nói to: Thế là được một cái mở đầu truyện ngắn tuyệt vời rồi. Đó là sự cố ở Huế. Đến Huế, rỗi rãi, tôi lại lên hỏi chuyện mấy anh lái tàu mới biết là hóa ra đi trước đoàn tàu chúng tôi 15, 20 phút là một đoàn tàu rất ngắn, chỉ kéo hai toa, nhưng chăng đèn kết hoa mở loa ca nhạc ồn ào. Hai toa chở toàn đặc công dã chiến, trang bị vũ khí nặng, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, nhất là khi tàu qua Tây Nguyên nơi còn tàn dư Phun rô. Đến Huế đoàn tàu này được nghỉ chờ quay về Nam. Sau Huế là đến sự cố ở Quảng Bình. Đến Khe Nét thì tàu trật bánh. Lại trật đúng toa báo chí. Anh em được một mẻ cười, bao giờ lãnh đạo chẳng bảo báo chi là hay trật đường rầy lắm đó sao. Rồi mất tám tiếng, kê đi kích lại, tàu lại nhẹ nhàng lướt đi. Trong số anh chị em báo chí chỉ có anh Hoàng Ly ở báo Tin Sáng  là tờ báo tư nhân duy nhất còn tồn tại, gần như thu hút toàn bộ tinh hoa của báo giới Sài Gòn cũ. Anh luôn bám sát tôi, tôi thấy rõ quan hệ có đi có lại rất rõ. Tôi cho anh biết một thông tin, anh sẽ đáp lại bằng một thông tin tương ứng. Đến Nam Định thì trời mưa to. Đã lạnh lại mưa nữa nên nói chung các phóng viên đều ngủ say như chết. Chỉ có tôi, quen dậy sớm. Đã dậy thì phải đi kiếm cái gì chứ. Tôi mặc áo mưa xuống sân ga, ra phía đầu tàu, thấy các công nhân đang thay đầu tàu. Cái đầu máy dầu của Mỹ chạy suốt từ Nam ra được cho nghỉ, thay vào đó là đầu máy Tự Lực do nhà máy xe lửa Gia Lâm chế tạo, giữa trán và hai bên cửa đầu tàu đều có hình Nguyễn Văn Trỗi người thợ anh hùng của Sài Gòn. Tôi lên toa ngủ ngon lành. Yên tâm về việc mình được giao.

Qua Nam Định, trời mỗi lúc một rét. Sáng hôm sau, tôi đứng giữa toa, cất tiếng tuyên bố chắc chắn là khi tàu đến Hà Nội thì Hà Nội sẽ có Tuyết. Lấy danh dự của người trong dòng họ bốn đời ở Hà Nội bảo đảm như vậy. Anh chị em miền Nam thứ thiệt kêu thế thì nguy mất. Lê Cương, dân Bắc chính hiệu ghé tai tôi hỏi nhỏ, tôi cũng ri tai anh bạn một bí mật…Không ngờ chưa đến Hà Nội Lê Cương đã bật mí khi nói rằng Hà Nội sẽ có tuyết, nhưng không phải là tuyết trắng mà là Tuyết Đen. Mọi người cười ồ, khiến chị Tuyết ở báo Phụ Nữ Sài Gòn vốn thân thiết đã giận tôi mãi. Chẳng biết sau 43 năm , nay cụ bà còn giận không. Vì quả thật, chị rất có duyên, xinh xắn tuy không … trắng.

Bây giờ ai biết chắc cũng sẽ cười vì chúng tôi đi chuyến tàu khánh thành từ 5 giờ sáng ngày 31/12/1976 mà mãi đến 8:30 ngày 4/1/1977 mới đến ga Hà Nội. Cũng có nơi, đồng bào đổ ra đón chào, đoàn phải xuống đáp lễ cho phải lẽ, dù trời mưa lạnh. Nhưng đi tới nơi về đến chốn an toàn là quí rồi.

Tôi về ngay tòa soạn, gặp anh Hồ Quốc ban công nghiệp, anh bảo cậu chỉ viết 500 chữ thôi, bài anh Chính Yên từ Hà Nội vào mới là bài chính. Lúc tàu đỗ ở ga Đà Nẵng tôi có gặp anh Chính Yên, anh cùng tôi tìm anh Đặng Minh Phương thường trực ở Đà Nẵng. Anh Chính Yên trần lực ra viết để còn đưa anh Phương lo điện ra Hà Nội. Không thấy hai anh sai bảo gì, tôi đi kiếm nước mời hai anh uống. Vất vả là thế mà không hiểu sao sau này báo chỉ đăng có cái tin 500 chữ của tôi, còn bài từ Bắc vào thì lấy của Thông Tấn Xã.  Nghề báo khổ ở chỗ nhiều khi vất vả mà chỉ vì trục trặc ở một khâu nào đó, có ai biết là mình đã làm việc…

Đêm đầu ra Hà Nội, tôi thức suốt đêm kể chuyện lạ miền Nam cho cả nhà nghe, trả lời mọi câu hỏi… các cháu mệt ngủ gục ngay trên lòng bố mẹ. Thật đầm ấm, vui vẻ.

Đến Hà Nội, chúng tôi được ở khách sạn Đồng Lợi ngay trước ga, ăn uống như thượng khách cho đến khi về.

Biết là chiều 12/1/1977 mới lên tàu về Sài Gòn, đám phóng viên chính gốc miền Nam kéo Giay moi cua Uy ban nhan dan Ha Noi ve chuyen tau Thong Nhat.jpgnhau đi mua xe đạp giá ngoài. Tôi rất lạ, dân Bắc vào Nam ra ai cũng mang theo một cái khung xe đạp vác vai làm vốn. Đến sáng 12/1 lại thấy anh em bảo nhau đi bán xe. Tôi hỏi bán gấp thế này lỗ chết. Các anh cười, còn hơn thuê xe tính giờ mà đi mấy ngày ở Hà Nội dạo khắp phố phường. Quả là ta chưa hiểu kinh tế thị trường bằng bà con trong Nam. Chỉ ba bữa ăn và tối là họ có mặt ở khách sạn Đồng Lợi thôi.

Sáng hôm sau, anh em đọc báo bảo quái sao báo Nhân Dân lại có cái đầu tàu Nguyễn Văn Trỗi Tự Lực là thế nào.Anh Hoàng Ly nói to: Anh hỏi ngay phóng viên báo Nhân Dân có hơn không…Rồi nói nhỏ với tôi sao không gọi tôi. Tôi bảo thấy anh đang ngon giấc quá. Anh nói: Tôi biết anh rồi nhé … Rồi cười.

Một lần nữa tôi lại vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch nhưng lần này với tư cách một đứa con của miền Nam ra thăm Lăng Bác.Vu Van Chi nhin ngang

Ngày 7/1 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiêu đãi tại khách sạn Thắng Lợi  bên Hồ Tây do Cu ba xây tặng năm 1975.

Ngày 9/1, Vũ Văn Chỉ nhận được điện, về thăm, ăn với mình một bữa cơm thật vui với cả hai gia đình anh Đại và em Thân.

Chiều 12/1, lên tàu về. 19:05 ngày 16 thì đến ga Sài Gòn.

Phạm Tôn

 

Số phận trớ trêu của một bài báo

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 2:05 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019.

Chuyện một người cháu ngoại – Phụ lục

SỐ PHẬN TRỚ TRÊU CỦA MỘT BÀI BÁO

Phạm Tôn

Đầu năm 1977, Đoàn Kịch nói Trung ương đã vào Thành phố Hồ Chí Minh, công diễn tại Nhà hát thành phố một chương trình kịch nói trên đất không phải là của kịch nói, mà là của cải lương, tạp kỹ, ca nhạc… Tôi đã cố đi xem tất cả các buổi diễn, chú ý sự thưởng thức của khán giả, và đã tìm ra chiều sâu của một thành công. Rồi bắt tay ngay vào viết một bài nhan đề Chiều sâu của một thành công. Viết xong, đưa ngay anh Thép Mới rồi hồi hộp chờ sự phán xét của anh. Cuối bài, tôi chỉ ghi hai chữ N.T. Thật không ngờ, anh duyệt ngay. Đáng chú ý là hai chữ N.T. của tôi cuối bài đã được sửa thành: Nguyễn Trung (phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại thành phố Hồ Chí Minh).

Anh còn nói: “Báo Nhân Dân lẽ ra phải có nhiều bài như thế này, có tầm cỡ”.

Tôi bàng hoàng vì chưa khi nào được khen đến như thế.

Anh bảo đưa đánh máy ngay còn kịp gửi ông Tùng (tổng biên tập báo) ra Hà Nội sáng mai. Thế là tôi nhờ đánh máy ngay rồi chỉnh lại, đưa luôn để anh đưa anh Hoàng Tùng.

Tổng biên tập ra đã mấy hôm mà vẫn chưa thấy đăng, tôi sốt ruột mà anh Thép Mới cũng hay nói tại sao lại chậm trễ thế này. Rồi mọi việc hằng ngày bận rộn, cũng quên cái bài được khen ấy đi. Thì bỗng một hôm chị Trần Thị Tích, vợ anh Tùng gọi điện cho tôi nói là nhân một hôm trời nắng, chị mang cái va li của anh Tùng ra phơi, chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài sắp tới, tình cờ thấy trong túi lót nắp va li có bài báo của tôi nên báo cho tôi biết là nó bị bỏ quên ở đó mấy tháng rồi. Thành ra bài báo tôi được khen đó có số phận thật trớ trêu. Nay tôi xin mời quí bạn đọc để chia buồn với tôi có số không may; chẳng ai cố ý gây ra sự cố này, chỉ trách vận tôi rủi mà thôi.

Nguyên văn bài đó như sau:

Qua đợt biểu diễn của Đoàn Kịch nói Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều sâu của một thành công

Rời Thủ Đô Hà Nội, vượt gần 2000 ki lô mét đường biển, vừa đặt chân lên Thành phố mang tên Bác, toàn thể Đoàn Kịch nói Trung ương nhập ngay vào giới văn nghệ sĩ ở đây, cùng tham gia lao động xã hội chủ nghĩa tại công trường Đầm Sen, chào mừng Ngày truyền thống của văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng sự thâm nhập đó đã để lại cảm tình nhiều.

Ngay sau buổi lao động, tối hôm ấy, 27/3, tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn khai mạc chương trình biểu diễn của mình với vở Đại đội trưởng của tôi (của Đào Hồng Cẩm). Rồi Ni la, Đôi Mắt, Tập nhật ký bỏ quên Câu chuyện tình yêu. Diễn ở Nhà hát thành phố, ở Câu lạc bộ Lao Động, ở rạp Quốc Thanh, lại diễn ở Liên hiệp Công đoàn quận 11, ở Nhà máy dệt Liên Phương, diễn phục vụ 11 nghìn thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trước ngày xuất quân, diễn cả ở thị xã Biên Hòa phục vụ Đại hội Đảng bộ (vòng hai) tỉnh Đồng Nai… Riêng ba tối diễn ở Câu lạc bộ Lao Động có tới hơn 20 nghìn người xem.

Coi một đêm biểu diễn đầu tiên của Đoàn, đồng chí Võ Văn Kiệt, bí thư thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, hào hứng phát biểu: “Kịch nói thế này mới thật là kịch nói…” Và có lẽ đó cũng là ý nghĩ của đông đảo người xem. Sau một tuần biểu diễn đầu tiên, một tờ báo xuất bản tại đây nhận xét: “Thật là một thiệt thòi lớn cho tất cả những người yêu nghệ thuật và khán giả ở Sài Gòn nào, cho đến nay, vẫn chưa đến với Đoàn Kịch nói Trung ương… Bạn chưa đi xem Đoàn kịch nói Trung ương biểu diễn? Bạn hãy đi xem đi! Bạn sẽ bị chinh phục và sẽ để bị chinh phục một cách thích thú!”

Phải chăng người ta chỉ bị chinh phục một cách thích thú vì một loại hình nghệ thuật mới?

Ta đều biết sau ngày giải phóng nhiều đoàn kịch nói từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã liên tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt tình phục vụ đồng bào yêu nghệ thuật: Đoàn kịch nói Hà Nội, Đoàn kịch nói Hải Phòng, Đoàn kịch nói Nam Bộ (nay là Đoàn kịch nói Cửu Long Giang). Vở Chuông đồng hồ Điện Cơremlanh của Đoàn kịch nói Nam Bộ cũng đã từng để lại một dấu ấn tương đối sâu sắc…

Thế rồi, bằng đi hơn một năm… người xem ở Thành phố Hồ Chí Minh mới lại được thưởng thức kịch nói xã hội chủ nghĩa mà mình mới bước đầu làm quen, qua đợt biểu diễn đầu tiên của Đoàn kịch nói Trung ương tại thành phố với năm vở lớn, diễn liên tiếp 68 buổi trong hơn một tháng. Không phải ngẫu nhiên mà một tờ báo Sài Gòn nhận xét: “Với những ai chỉ quen thưởng thức các đoàn kịch nói Sài Gòn thì với đoàn kịch nói trung ương có thể nói là một khám phá”.

Một lớp người xem sẵn sàng đón chờ cái mới

Sự khám phá đó theo chúng tôi đến từ hai phía.

Hơn một năm qua đời sống thành phố Hồ Chí Minh đã có những biến đổi sâu xa, từ trong cơ cấu kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến sự hình thành ngày càng sâu rộng một công chúng mới, bao gồm những người xem từ trong nhân dân lao động vươn lên làm chủ, từ trong tầng lớp trí thức tiến bộ và nhất là trong lực lượng đoàn viên và thanh niên dứt khoát đi lên hết sức nhạy cảm với cái mới.

Như lãnh đạo của thành phố đã từng nhận định: Chủ nghĩa xã hội nghiêm nhiên bước vào đời sống. Thắng lợi của hơn một năm qua là nhân dân thành phố đã nhận thức tiềm năng cách mạng lớn của chính mình và ý thức ngày càng sâu sắc vinh quang thuộc về người lao động. Tư tưởng mới tình cảm mới đang mùa nảy nở. Đông đảo nhân dân ý thức được quyền làm chủ tập thể của mình, ý thức quan hệ đúng đắn giữa cá nhân và tập thể, thái độ đối xử với nhau trong gia đình, nếp nghĩ nếp sống trong nhiều người đang trên đà thay đổi.

Những sinh hoạt chính trị lớn liên tục được phát động trong năm qua, những phong trào hành động cách mạng thiết thực hết đợt này đến đợt khác đã tạo nên chuyển biến có thể nói là căn bản đó.

Công tác văn hóa phát triển khá mạnh, nói lên cố gắng của ngành, vừa nói lên xu thế tinh thần mới của nhân dân. Họ đi xem kịch nói xã hội chủ nghĩa không phải chỉ để giải trí và thỏa mãn một mỹ cảm nào đó, mà còn để nhận thức rõ hơn cuộc sống mới và tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi mà cuộc sống hằng ngày xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố đang đặt ra cho họ và bắt họ trả lời.

Ngành phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh với 185 nhà sách quốc doanh và đại lý bán sách, từ tháng 6/1975 đến tháng 9/1976 phát hành gần 5 triệu bản sách xã hội chủ nghĩa. Riêng năm 1976 phát hành gần hai triệu rưỡi bản. Hệ thống thư viện thành phố đến quận phường xã thường xuyên phục vụ người đọc. Và phong trào nghệ thuật quần chúng sôi nổi từ thành phố đến tận 342 phường xã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia biểu diễn và hàng chục triệu lượt người xem.

58 rạp chiếu phim của thành phố, năm 1976 phục vụ gần 15 triệu lượt người xem phim ảnh xã hội chủ nghĩa. Tối tối đài truyền hình thu hút hàng triệu người xung quanh màn ảnh nhỏ xã hội chủ nghĩa. Một công chúng mới đã hình thành từ đó, tuy chưa phải là tất cả công chúng của sân khấu Sài Gòn hôm nay nhưng đó là lớp công chúng có ý thức nhất thành phố lớn này.

Chính trong một khung cảnh tinh thần của thành phố đã chuyển mình mà Đoàn kịch nói Trung ương vào và biểu diễn trên qui mô lớn những vở kịch xã hội chủ nghĩa có giá trị của mình. Đoàn đáp ứng đúng lòng mong mỏi của người xem, đem đến cho họ những câu trả lời lớn, đầy thẩm mỹ, góp phần giúp họ thay đổi, cải thiện thế giới tinh thần của mình, nâng cao mình lên.

Thành công của đợt biểu diễn là điều dễ hiểu. Thành công ấy càng lớn càng sâu khi nghệ thuật đưa ra câu trả lời mà quần chúng đang mong đợi càng cao, càng điêu luyện.

Và một đoàn kịch nói cũng đã trưởng thành

Đoàn kịch nói Trung ương xuất thân từ đoàn văn công Trung ương trong kháng chiến chống đế quốc Pháp. Năm 1954, lần đầu chuyên về kịch nói, mang tên Đoàn kịch nói nhân dân trung ương, rồi  1958: Nhà hát kịch nói quốc gia và năm 1973 mới mang tên hiện nay là: Đoàn kịch nói Trung ương. Trong 23 năm hoạt động, đoàn đã dàn dựng hơn 100 vở kịch dài, ngắn của các tác giả trong và ngoài nước… Đạo diễn diễn viên của đoàn giàu tài năng và kinh nghiệm. Năm vở đoàn diễn lần này đều mô tả con người xã hội chủ nghĩa trong những hoàn cảnh rất khác nhau: chiến đấu, lao động, sinh hoạt, tình yêu. Có vở đã đứng vững hàng 15 năm trên sân khấu Hà Nội, có hai vở đoàn trình diễn từ nhiều năm nay và hai vở mới dàn dựng cho đợt biểu diễn này. Nhờ tài năng nghệ thuật của đạo diễn và diễn viên trong đoàn, nhờ có kịch bản hay và tốt – có nhiều vở đã từng được thử thách qua nhiều năm biểu diễn, đợt biểu diễn của Đoàn kịch nói Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh là một bước tiến mới của kịch nói xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các vở diễn của đoàn đều có kịch bản vững vàng, để cuộc đời tự nó nói, những số phận những cảnh ngộ tự nó nói lên chân lý của cuộc đời. Ở những mức độ khác nhau, năm kịch bản ấy là năm câu trả lời đích đáng, có thẩm mỹ, thỏa mãn yêu cầu về nhận thức, nâng cao thế giới tinh thần cho người xem. Hành động kịch hồn nhiên, chân chất, ngôn ngữ kịch giản dị, cô đọng mà sâu sắc, gắn liền máu thịt sân khấu cách mạng với cuộc đời. Một soạn giả cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Đào Hồng Cẩm đã có bút pháp và thủ pháp nghệ thuật cao nên cái đề tài tưởng là khô khan của vở “Đại đội trưởng của tôi” ai ngờ làm rơi nước mắt khán giả, mà lại rơi nước mắt trước hầu hết các nhân vật nam! Chọn được kịch bản tốt, phù hợp với sức biểu diễn của đoàn và phù hợp với đối tượng người xem là yếu tố đầu tiên đưa đến thành công của đợt biểu diễn. Tài năng và nhất là tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của các đạo diễn, diễn viên Đoàn kịch nói Trung ương được người  xem thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, giới nghệ sĩ cũng rút được nhiều kinh nghiệm quí qua các kịch bản có giá trị tư tưởng sâu sắc và trình độ nghệ thuật cao, qua nghệ thuật diễn xuất mới mẻ, lành mạnh, mở ra một con đường mới, một phương pháp góp phần cải tạo sân khấu kịch nói Sài Gòn, đưa vào nền nếp mới xã hội chủ nghĩa. Từ việc trung thành với kịch bản đến diễn xuất nhập vai, biểu diễn gây xúc động lớn mà không cần khoa trương, trang trí đúng mức, làm tôn các nhân vật trong kịch lên, các vai phụ  cũng được thể hiện rất chân thật, với nghệ thuật cao, tính chất tập thể gắn bó của các diễn viên, v.v… Tất cả những nguyên tắc thông thường nhất của nghệ thuật kịch nói theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa đều được hoan nghênh, tán thưởng nhiệt tình. Nói chung phong cách diễn của Đoàn được đánh giá là chân thực, chững chạc, sáng tạo. Một nữ nghệ sĩ ở đây nói: “Quả thật kịch nói cách mạng như một đỉnh cao đang vẫy gọi chúng tôi vươn đến…” Chính sự vươn lên đó mới là đầy hứa hẹn vì chúng ta tin ở tiềm năng cách mạng và tài năng sáng tạo của lực lượng hoạt động nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh.

Trách nhiệm nặng nề thuộc về Đoàn kịch nói Trung ương không ngừng vươn lên sáng tạo ra những giá trị nghệ thuật mới.

Nguyễn Trung

(Phóng viên thường trú báo Nhân Dân

Tại thành phố Hồ Chí Minh)

Chieu sau cua mot thanh cong _ Phan Dau.jpg

Chieu sau cua mot thanh cong _ Phan Cuoi.jpg

Muốn sống – Phạm Quỳnh

Filed under: Hoa Đường Tùy Bút - Kiến Văn, Cảm Tưởng I — phamquynh @ 12:28 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019.

KVCT…..

*BÀI SỐ 2 TRONG 11 BÀI CUỐI ĐỜI

CỦA THƯỢNG CHI PHẠM QUỲNH:

2.- MUỐN SỐNG…

 Phạm Quỳnh

(Mùa hạ năm 1945)

 Tên đại bợm giết người lấy của, chĩa súng sáu vào người ta, nói: “Muốn sống thì đưa tiền đây!”; một trăm người đến chín-mươi-chín-người đành mất tiền cho khỏi chết. “Sinh-mệnh” với “hà-bao”, dầu người ta không ai là không thiết tha cái hà-bao đựng tiền, nhưng ai ai cũng còn trọng cái sinh-mệnh ở đời hơn. Ai cũng sẵn lòng hi sinh hà bao để chuộc lấy sinh-mệnh.

Nhưng chuyện giết người lấy của, là chuyện xa xôi ít có. Cứ nghe ngay cửa miệng người ta hằng ngày đe dọa nhau thường nói: “Muốn sống thì…”. Muốn sống thì bắt sao mà chẳng chịu? Muốn sống thì tất sẵn sàng thừa nhận bất cứ điều kiện gì, dù nặng nề đến đâu mặc lòng. Đe dọa như thế là quyết có hiệu nghiệm, vì ai là người không muốn sống? Vẫn biết rằng có kẻ anh hùng liệt nữ, có người siêu việt khác thường, thà chết còn hơn chịu nhục, thà chết còn hơn bội nghĩa. Nhưng đây là nói đại đa số người ta, không phải nói một số ít những bậc phi thường. Đối với đại đa số người ta thì không ai là không muốn sống, dù phải thế nào cho được sống cùng không từ.

Lòng “muốn sống”, ham sống, tham sống, quả là cái thị dục căn bản, thiết tha thâm trầm, mãnh liệt của loài người, không những loài người, của hết thảy chúng sinh trong thế giới.

Đừng có lý luận mà hỏi sống để làm gì, sống có ích chi. Nó chỉ là cái sức bản năng vô địch xô đẩy các giống sinh vật tranh đua nhau mà sống, ăn lẫn nhau mà sống, sống rồi lại truyền thực cái sống ra, sinh sôi nẩy nở đến vô cùng, hằng hà sa số, tương diệt tương sinh, đến đầy rẫy cả không gian, đông chật cả mặt đất, dẫu cá thể có tiêu diệt biến hóa, mà toàn thể vẫn bồng bột phồn thịnh; lấy thân một con người có ý thức đứng giữa cái bể sống mênh mông bát ngát, không bến không bờ đó, có cảm giác như bị cái sóng chao tự thiên vạn cổ đưa lại, lúc nhúc những giống sinh vật, nó tràn, nó ngập, nó lôi, nó cuốn mình đi, thấy mình bé mọn cũng như trăm nghìn vạn mớ những giống đó mà cũng bị chìm đắm trong cái luồng sóng sinh hoạt vô cùng vô tận vậy.

Ai đã có cái cảm giác rùng mình ghê sợ đó, sống mà hãi hùng cái sống, sống mà mệt nhọc vì sống, là người đã sẵn sàng tâm trí để nếm thử mùi thiền vậy.

Vì chỉ có đạo Phật cho sống là khổ, mới giải thoát được cho ta khỏi sống, từc là khỏi khổ.

Chỉ có đạo phật mới giải, mới giã được cái độc thâm trầm vĩnh viễn của quần sinh, là cái độc “muốn sống”, ham sống, tham sống.

Người ta dù mê sống đến thế nào cũng có lúc hốt nhiên tự tỉnh, mà trong giây phút có cái cảm giác sống là nặng nề, là cực nhọc, là đau đớn cho thân thể, là phiền não cho tinh thần, mà giá có ai dọa hỏi: “Muốn sống thì…”, thì cũng thản nhiên trả lời rằng: không:

Đã không biết sống là vui,

Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương.

Người ta đã đến không “muốn sống” nữa, thì là thách cả mọi sự dọa nạt của đời. Đời còn làm gì được con người đó nữa?

Chỉ có đạo Phật mới có cái hiệu quả mầu nhiệm đó…

Muon song

Bản thảo viết tay Hoa Đường Tùy Bút-Kiến Văn, Cảm Tưởng I của Phạm Quỳnh

Biet thu Hoa Duong

P.Q.

Thế Thái Nhân Tình- Phạm Quỳnh

Filed under: Hoa Đường Tùy Bút - Kiến Văn, Cảm Tưởng I — phamquynh @ 12:10 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 2 tháng 12 năm 2019.

KVCT

—–

*BÀI SỐ 1 TRONG 11 BÀI CUỐI ĐỜI

CỦA THƯỢNG CHI PHẠM QUỲNH:

1.- THẾ THÁI NHÂN TÌNH

 

Phạm Quỳnh

(Mùa hạ năm 1945)

Thói đời nóng lạnh, lòng người thắm phai; ai cũng nói thế, ai cũng biết thế, nhưng có từng trải mới thật biết thói đời điên đảo, lòng người xấu xa là dường nào. Nhất là đã để mình trong trường danh lợi, mới biết rõ những trạng thái ô uế ở đời. Kẻ xu nịnh mình buổi sáng là người phản bội mình buổi chiều. Kẻ tâng bốc mình hôm qua, là người thóa mạ mình hôm nay. Mà kẻ hàm ơn nhiều nhất lại là người qui oán hơn cả. Không kể phần nhiều thời lựa gió theo chiều, thấy không có lợi đến gần nữa, liền linh lỉnh lảng xa ngay, dù trước kia tỏ ra vồn vã thân mật vô cùng. Trong đám đó tìm cho được một kẻ trung hậu, kiếm cho được một người thủy chung, thật là hiếm có thay.

Vẫn biết thế, vẫn biết rằng trừ nhà đạo đức mới đem bụng thật thà cầu cho thói đời trở về trung hậu, lòng người trở lại thủy chung, chứ phận ai đã lăn lộn với đời cũng từng nếm trải mùi đời mặn lạt như thế cả. Nhưng dù không có lạc quan gì về thế sự, thấy người đời trở mặt như bàn tay, xây lưng như chớp loáng, cũng phải sửng sốt mà tự hỏi: “Ồ! thói đời đen bạc đến thế dư?”…

The Thai Nhan Tinh

Bản thảo viết tay Hoa Đường Tùy Bút-Kiến Văn, Cảm Tưởng I của Phạm Quỳnh

P.Q.

Tháng Mười Hai 2, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 thasgn 12 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:46 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 12 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28-11, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Dơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nguyen Xuan Phuc va Thu tuong Han QUoc.pngChính phủ Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc cả về song phương và đa phương, sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy hơn nữa khuôn khổ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc và Mê Công – Hàn Quốc. Thủ tướng Li Nác Dơn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với việc tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện hơn nữa thông qua triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có, mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị phối hợp sớm hoàn tất quy trình phân tích rủi ro, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam và mở rộng thương mại theo hướng cân bằng, sớm hoàn thành mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển giao công nghệ, tham gia vào các dự án trọng điểm như năng lượng, hạ tầng của Việt Nam… xem xét nới lỏng, tiến tới bãi bỏ một số điều kiện ràng buộc các khoản vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF); phối hợp nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin bao gồm mạng 5G, phát triển Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản lý kiến trúc doanh nghiệp. Cảm ơn Thủ tướng Li Nác Dơn đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Chính phủ, nhân dân, các tổ chức đoàn thể Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội sở tại và góp phần vào việc củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; xem xét thuận lợi chính sách thị thực cho người Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Dơn khẳng định Hàn Quốc luôn chủ trương coi trọng, tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ quan tâm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, Hàn Quốc sẽ có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện cho con em các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tiếp thu và kế thừa văn hóa và ngôn ngữ của cả hai dân tộc, hội nhập và trở thành công dân toàn cầu. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp để Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Về tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng hai nước chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật ở khu vực, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Ngày 28-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Mun Hi Xang. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Lao động, Môi trường Quốc hội Hàn Quốc, kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Kim Hắc Y-âng.

Nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp đó đã đưa hai nước trở thành những người anh em, người thân trong gia đình và đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí cho rằng trên cơ sở thành quả đã đạt được trong thời gian qua, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc; đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ tích cực của Quốc hội, các nghị sĩ Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam đối với Việt Nam và quan hệ hai nước thời gian qua. Thủ tướng mong muốn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cá nhân các nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường, mở rộng hợp tác; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có cơ hội phát triển, hòa đồng với xã hội sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa hai Quốc hội, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi. Mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Quốc hội, các cơ quan và đại biểu của hai Quốc hội, phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị ở mỗi bên. Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang khẳng định, Quốc hội Hàn Quốc thống nhất cao về chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; cho biết sẽ tiếp tục quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Xơ-un Pắc Uôn Xun. Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp theo tinh thần đối tác hợp tác chiến lược. Kinh tế – thương mại – đầu tư tăng trưởng nhanh; giao lưu nhân dân mạnh mẽ với hàng nghìn chuyến bay một tháng và hàng trăm nghìn người dân qua lại hai nước. Hợp tác địa phương diễn ra rất sôi động, hiệu quả, là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ tướng đánh giá cao và hoan nghênh thủ đô Xơ-un có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh những kinh nghiệm của Xơ-un về quản lý đô thị, dân sinh, áp dụng công nghệ cao rất có ích đối với các thành phố của Việt Nam như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn chính quyền Xơ-un và cá nhân Thị trưởng đã hỗ trợ giúp đỡ sinh viên và cộng đồng người Việt Nam học tập sinh sống làm việc tại đây. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam; mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và của Xơ-un nói riêng tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thị trưởng Pắc Uôn Xun bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội của Việt Nam, cho rằng người dân Việt Nam cần cù, sáng tạo và Việt Nam giàu tiềm năng phát triển, nhiều cơ hội để các nước và Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, đầu tư. Thị trưởng Pắc Uôn Xun cũng cho biết, Xơ-un có quan hệ hợp tác với nhiều thành phố trên thế giới nhưng luôn coi trọng đặc biệt quan hệ với các địa phương của Việt Nam. Ông cam kết sẽ quan tâm và hỗ trợ cộng đồng 17.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Xơ-un, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

* Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc tọa đàm với lãnh đạo hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, xây dựng, tài chính, ngân hàng, ô-tô, điện tử gia dụng… Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm gần đây, các tập đoàn và thương hiệu của Hàn Quốc đạt được rất nhiều thành công và có sức ảnh hưởng lớn đối với người dân Việt Nam. Thủ tướng đưa ra mục tiêu ngay trong năm tới cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước cán mốc 100 tỷ USD. Thủ tướng cũng cho rằng lợi thế quan trọng dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khi đến Việt Nam chính là thiện cảm, niềm tin, sự hiếu khách của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư. Thông tin về những thành tựu nổi bật về kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đã và đang thu hút nhiều người giàu, người giỏi đến từ Hàn Quốc. Sự lớn mạnh của Samsung, LG, Hyundai, KIA, Lotte… và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam chính là minh chứng cho điều này.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc đánh giá Hàn Quốc và Việt Nam đều là những nước có độ mở nền kinh tế cao, chính sách thông thoáng. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đã có hiệu lực từ năm 2015 và có thể giúp kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm tới. Các nhà đầu tư cũng cho rằng trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc, Việt Nam là quốc gia trung tâm. Do đó, nhiều tập đoàn mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Những lĩnh vực mà các nhà đầu tư mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư là bán lẻ; hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư công nghiệp ô-tô, nhất là công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp công nghệ cao; điện khí với công nghệ cao bảo vệ môi trường; tham gia mua cổ phần của các ngân hàng Việt Nam. Các nhà đầu tư Hàn Quốc tin tưởng rằng với nền tảng đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

* Sáng 28-11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc – một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – đã diễn ra tại thủ đô Xơ-un với sự có mặt của khoảng 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hông Nam Ki đã đến dự và phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nếu như thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại hai chiều mới ở mức dưới 500 triệu USD, thì đến năm 2019, con số này đạt xấp xỉ 70 tỷ USD. Hai nước còn hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa, thể thao, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện có hàng chục nghìn người Việt Nam giỏi tiếng Hàn, người Hàn Quốc giỏi tiếng Việt và đây là những nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ lâu dài giữa hai nước. Thủ tướng cho rằng thành công này đến từ nhiều nét văn hóa tương đồng giữa hai nước và “chính sự tương đồng về văn hóa đó đã góp phần làm nên những trái ngọt, quả lành trong hợp tác đầu tư kinh tế thương mại giữa hai nước”. Việt Nam ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Hàn Quốc triển khai thành công Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Mun Chê In, trong đó lấy Việt Nam làm trung tâm.

Thông tin đến các nhà đầu tư về môi trường vĩ mô của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mặc dù đối diện với bất ổn do căng thẳng thương mại thế giới nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức khá cao trên thế giới và khu vực. Năng lực cạnh tranh quốc gia được củng cố mạnh mẽ, làn sóng khởi nghiệp như đang bùng nổ, Việt Nam là một điểm đến rất hấp hẫn cho các nhà đầu tư.

* Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra ở thủ đô Xơ-un, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao 19 văn kiện, trong đó có một giấy chứng nhận đầu tư, bốn quyết định chủ trương đầu tư và 14 bản ghi nhớ về ý định hợp tác cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hông Nam Ki. Tổng số tiền mà các nhà đầu tư Hàn Quốc quyết định và có ý định đầu tư vào Hà Nội trong đợt này lên tới 15,135 tỷ USD.

* Trước diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hông Nam Ki. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm và dành sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trên tinh thần khách quan, minh bạch, chống tham nhũng.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – ASEAN cũng như giữa Hàn Quốc với Việt Nam đang trên đà phát triển tích cực, Phó Thủ tướng Hông Nam Ki cũng khẳng định, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Li Chê I-âng. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam, mong Samsung nỗ lực duy trì sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các cơ quan liên quan luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung, làm ăn thuận lợi, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Samsung nỗ lực nâng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất hiện vẫn đang còn thấp so yêu cầu. Samsung cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung, nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để Samsung Việt Nam hoạt động thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Heavy Industries. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam có bờ biển dài, nằm ở vị trí trung tâm khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Do đó, Việt Nam mong hợp tác với Hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng Hyundai sẽ có một cơ sở đóng tàu lớn ở Việt Nam và phát triển thêm ngành công nghiệp sản xuất thiết bị cho đóng tàu; đồng thời mong Hyundai nghiên cứu sớm đầu tư phát triển bóng đá tại Việt Nam.

* Trong buổi tiếp lãnh đạo tập đoàn GS E&C và GS Energy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các bộ, ngành của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mong muốn tập đoàn GS E&C tham gia thêm một số dự án khác tại Việt Nam, nhất là trong phát triển hạ tầng. Trả lời kiến nghị của GS Energy về một số khó khăn khi triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết đã nhận được báo cáo về dự án của tập đoàn; đồng thời đề nghị GS Energy bảo đảm công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường khi đầu tư tại Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời kiến nghị với Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tập đoàn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư hoạt động ổn định, có hiệu quả tại Việt Nam.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Xơ-un lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất

Sáng 27-11 tại Bu-xan, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị cấp cao (HNCC) Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan và Việt Nam. Ðoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Ðây là HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần đầu được tổ chức sau tám năm thiết lập quan hệ đối tác Mê Công – Hàn Quốc.Nguyen Xuan Phuc Mun Che In.png

Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hỗ trợ của Hàn Quốc đối với khu vực Mê Công và hoan nghênh cam kết của Hàn Quốc tăng viện trợ chính thức (ODA) cho ASEAN và nâng mức đóng góp hằng năm cho Quỹ hợp tác Mê Công – Hàn Quốc. Tại hội nghị, Hội đồng kinh doanh Mê Công – Hàn Quốc đã được thành lập nhằm thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp sáu nước và sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào hợp tác.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ba mục tiêu chính mà hợp tác Mê Công – Hàn Quốc cần hướng đến là: củng cố môi trường hòa bình khu vực; phát triển kinh tế lấy người dân làm trung tâm, đổi mới – sáng tạo làm động lực chính; và tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Ðể đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hợp tác Mê Công – Hàn Quốc cần đặc biệt chú trọng: Phát triển hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin: Ðề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại khu vực Mê Công, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị; và chia sẻ các kinh nghiệm, chính sách về phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, và triển khai mạng 5G; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đẩy mạnh hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ; khuyến khích các chương trình học bổng, trao đổi chuyên gia; đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc, các tập đoàn lớn, đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu – phát triển và hỗ trợ mạnh mẽ các dự án khởi nghiệp; tăng trưởng xanh và quản lý nguồn nước: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý liên hồ chứa, hệ sinh thái, nguồn nước ngầm xuyên biên giới và công nghệ xử lý nước thải; đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu.

★ Cùng ngày, các nhà lãnh đạo đã thông qua “Tuyên bố Mê Công – sông Hàn thành lập quan hệ đối tác vì nhân dân, thịnh vượng và hòa bình” và nhất trí tổ chức HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020.

★ Kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất tại thành phố Bu-xan, chiều 27-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Xơ-un, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay quân sự Xơ-un. Tham gia lễ đón có Bộ trưởng Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc; các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Pác Nô Oan; Ðại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cùng đông đảo cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

★ Cùng ngày, tại Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In. Thủ tướng cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo; chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất. Bày tỏ hài lòng và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Tổng thống Mun Chê In chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hướng tới tầm cao mới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại cấp Thứ trưởng trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In dự các Hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020. Tổng thống Mun Chê In đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Hai bên đánh giá cao những thành quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột và động lực cho sự phát triển chung của quan hệ song phương. Khẳng định lại mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông thủy sản.

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là về lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô-tô… Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hợp tác phát triển, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức đã cam kết trong giai đoạn 2016 – 2020 với trị giá 1,5 tỷ USD.

Lãnh đạo hai nước vui mừng trước sự phát triển sôi động của quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhấn mạnh đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mun Chê In nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, thể thao… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và mong muốn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là đối với các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và khu vực, nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN…; nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Ðông của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề liên quan bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. Tổng thống Mun Chê In chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, khẳng định sẽ tích cực phối hợp để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò quan trọng này.

★ Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và đào tạo thuyền viên; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc; Bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc.

★ Cùng ngày, tại thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt Chôn Yêng Chu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng với quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực trong suốt gần 30 năm qua. Ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của Hội Hữu nghị Hàn – Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In lấy trọng tâm là Ðông – Nam Á mà đặc biệt là Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cấp phép đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn – Việt quan tâm giúp đỡ các cô dâu Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc hòa nhập xã hội sở tại.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt Chôn Yêng Chu nêu rõ, các thành viên của hội luôn nỗ lực hoạt động tích cực và mong luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị hai nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt cam kết phối hợp các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Hàn Quốc được thuận lợi.

★ Chiều 27-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc với Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo với bà con người Việt tại Hàn Quốc những thành tựu lớn về chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội mà nước ta đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn bà con người Việt tại đây tuân thủ luật pháp nước bạn, giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, hòa nhập tốt hơn vào xã hội Hàn Quốc, trở thành cầu nối đưa các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, góp phần giảm nhập siêu trong thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán tiếp tục phát huy thành tích đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc bảo hộ công dân.

★ Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc. Tham dự cuộc gặp còn có Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng. Thủ tướng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của một số trí thức trẻ mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho quê hương đất nước. Thủ tướng cho rằng, cuộc gặp này sẽ mở ra một chương mới trong việc quy tụ trí thức ở Hàn Quốc, khẳng định chính phủ sẽ có nhiều chính sách thu hút trí thức, tạo điều kiện hơn nữa để trí thức có thể đóng góp cho quê hương. Thủ tướng cho biết sắp tới Trung tâm Ðổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ khánh thành và đây sẽ là nơi tập trung tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các trí thức.

★ Trước đó, bên lề HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và HNCC Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Xung I-un Mô trao đổi biện pháp mở rộng hoạt động thương mại giữa hai nước. Hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì kỳ họp thứ ba Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về Dự án “Nâng cao năng lực và phát triển chung trong ngành dịch vụ phân phối tại Việt Nam” giữa Bộ Công thương với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tập đoàn Lotte.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/11/2019:

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến quốc phòng Việt Nam; cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ. Thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng năm 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Ðảng, Nhà nước Việt Nam để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 được bố cục thành ba phần, với các nội dung: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Phát hành kèm theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 để giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Dịp này, Ban tổ chức thông tin về các sự kiện quân sự – quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mác E-xpơ

Chiều 20-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mác E-xpơ đang thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Nguyen Xuan Phuc tiep bo truong quoc phong Hoa Ky

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm này đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới, đồng thời bảo đảm gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ; hoan nghênh hợp tác quốc phòng được triển khai đa dạng, cụ thể; ghi nhận hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc phòng hai nước, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần có biện pháp triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký và thống nhất, cũng như Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích (MIA).

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nêu rõ, hợp tác quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ chung hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, hàng không, hàng hải ở Biển Đông; đóng góp vào hợp tác thương mại với thế giới. Khẳng định Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Hoa Kỳ mong tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Bộ trưởng đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã giúp Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích; đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, cũng như đẩy mạnh việc tẩy độc đi-ô-xin; bày tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác…

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, do đó Hoa Kỳ hy vọng đóng góp tích cực, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN; khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp trên diễn đàn đa phương, nhất là diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ các diễn đàn quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm 2020. Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhất là trong bảo đảm hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Xu-đăng.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam nỗ lực phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ; tin tưởng rằng, với quyết tâm và thiện chí của hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng và hiệu quả. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng trân trọng và mong được đón Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng cũng như các quan chức Hoa Kỳ tham dự các sự kiện quốc tế quan trọng liên quan nhân dịp này.

Qua Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tốt đẹp tới Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm.

Một lần nữa, Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ khẳng định mạnh mẽ, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên tại Hà Nội tháng 2-2019; cam kết ủng hộ Việt Nam độc lập, phát triển vững mạnh. Ông tin tưởng hai bên sẽ thành công khi hướng về tương lai.

* Chiều 20-11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ thăm Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ vào năm 2020. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác giải quyết hậu quả của chiến tranh, trong đó có việc thúc đẩy triển khai hiệu quả việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Tiểu vùng sông Mê Công; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ trưởng M.E-xpơ bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển năng động, cũng như vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong những vấn đề khu vực và quốc tế. Hoan nghênh những bước phát triển thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020; cam kết phối hợp, ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt các cương vị quan trọng này.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.

* Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ. Cùng dự lễ đón có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Kri-ten-brinh.

Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, do Bộ trưởng Quốc phòng M.E-xpơ dẫn đầu. Tại hội đàm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đưa hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, công tác đào tạo, quân y, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cứu nạn cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo…

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã xác định trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015 và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018 – 2020; trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường cơ chế tham vấn, đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ M.E-xpơ đã thăm Học viện Ngoại giao. Phát biểu trước hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, Bộ trưởng M.E-xpơ nhấn mạnh, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với việc đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020, Bộ trưởng M.E-xpơ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ. Bộ trưởng nêu bật sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở; nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, trong đó có việc ủng hộ quyền khai thác tài nguyên của các quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/11/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 18-11-2019, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay; thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc. Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:

Nguyen phu Trong chu tri hop thuong truc ban chi dao trung uong.png

 1. Từ sau Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; quan tâm phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can, bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật; đã xử lý dứt điểm 13 vụ án, 24 vụ việc; khởi tố mới 10 vụ án, phục hồi điều tra 07 vụ án; kết thúc điều tra 21 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 18 vụ án/98 bị can; xét xử sơ thẩm 12 vụ án/41 bị cáo; xét xử phúc thẩm 13 vụ án/156 bị cáo; đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Nhất là, đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, như: (1) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vinashin; (2) Vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma; (3) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; (4) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ðà Nẵng và một số địa phương; (5) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðông Á…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Ðạt được những kết quả nêu trên là do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng đã có quyết tâm lớn, đồng thuận cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có cách làm khoa học, bài bản, nền nếp. Từ thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ðảng, Nhà nước đối với công tác PCTN với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, không có vùng cấm được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

 1. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xác minh, xử lý các vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Từ nay đến hết năm 2019, kết thúc điều tra 06 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 02 vụ án; kết thúc xác minh 17 vụ việc; nhất là:

2.1. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 05 vụ án nghiêm trọng, phức tạp: (1) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến Dự án 15 Thi Sách, TP Hồ Chí Minh; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Ðà Nẵng; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan; (4) Vụ án “Giả mạo trong công tác; Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Lũng Lô và một số công ty, tổ chức liên quan; (5) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ án: (1) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên; (2) Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu nước giải khát (Sabeco), quận 1, TP Hồ Chí Minh, liên quan đến Dự án tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng; (4) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ.

 1. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất:

3.1. Bổ sung 02 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: (1) Vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Ðà Nẵng – Quảng Ngãi.

3.2. Kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với 04 vụ án, 08 vụ việc, do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/11/2019

Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam – Skilling up Vietnam” với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp”.

Nguyen Xuan Phuc du dien dan nang tam lao dong viet nam.png

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn đàn. Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp (DN), cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Diễn đàn khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao năng suất lao động (NSLĐ), nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT), đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quốc gia khởi nghiệp, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đồng thời, đưa ra thông điệp về vai trò, trách nhiệm của DN trong hoạt động GDNN; chuyển mạnh theo hướng đào tạo nghề nghiệp gắn với DN, theo địa chỉ đặt hàng và thị trường lao động.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quý báu cho phát triển nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các thầy, cô giáo trong cả nước nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đặc biệt là gần 90 nghìn thầy, cô trong lĩnh vực GDNN.

“Tôi đã nêu trước Quốc hội rằng, nguồn lực phát triển đất nước ta không phải là rừng vàng biển bạc, cái chính là gần 100 triệu người Việt Nam”, Thủ tướng nói. Kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia phát triển cho thấy khi các điều kiện khác không thay đổi thì nhân lực có kỹ năng, nhất là những người có tay nghề cao, đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo NSLĐ vượt trội, thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao NLCT quốc gia. Trong 30 năm trở lại đây, gia tăng dân số và lực lượng lao động đã là một động lực quan trọng, đóng góp to lớn cho thành tựu tăng trưởng GDP quốc gia. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách thực tiễn rằng, kể từ năm 2013, quy mô lao động của Việt Nam đã bắt đầu tới hạn so quy mô của nền kinh tế. Vì lẽ đó, nâng cao năng suất, chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

“Chúng tôi đã khẳng định, GDNN vẫn giao cho ngành LĐ-TB-XH tiếp tục quản lý. Vấn đề này gây nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng việc này giao cho Bộ LĐ-TB-XH là đúng và cần thiết để nâng cao tính chuyên nghiệp”, Thủ tướng nói. Chúng ta đã xác định được đến 130 nghề trọng tâm, đã có 40 trường nghề trọng điểm, chất lượng cao. Nhiều trường có chương trình tốt, và đặc biệt là ba năm gần đây, tuyển sinh của các trường dạy nghề vượt chỉ tiêu. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Việc gắn kết GDNN với DN có chuyển biến tích cực, có thể nêu ra rất nhiều tấm gương tốt về đào tạo trong DN, trường bên cạnh các DN như Thaco Chu Lai, Viettel, Vingroup, Vietjet… và trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, có nhiều DN có trường dạy nghề tốt như Samsung, có thể đào tạo đến vài trăm nghìn lao động.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, còn có những khó khăn, khuyết điểm trong giáo dục nghề nghiệp. Đó là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ nói chung còn thấp. Việt Nam có số lao động đứng thứ ba ASEAN, nhưng lực lượng lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo mới đạt hơn 22%, chỉ bằng 1/3 Hàn Quốc, Singapore.

Cơ cấu lao động qua đào tạo, xu hướng chuyển dịch có sự bất hợp lý, vẫn còn phổ biến tình trạng “thiếu thầy, thiếu cả thợ” chứ không phải “thừa thầy, thiếu thợ”. Vẫn còn tâm lý của cha mẹ là con mình không vào được đại học thì mới học nghề, nhiều người làm trái ngành nghề. “Người ta nói, mạng lưới cơ sở dạy nghề của nước ta như chiếc áo ngũ sắc với không ít miếng vá víu từ vải cũ. Người ta nói, tính đồng bộ của các trường dạy nghề là vấn đề cần quan tâm hơn, kể cả cơ sở thực hành, kỹ năng khác”, Thủ tướng chia sẻ. Chúng ta chưa có sự tổng hợp phân tích, đánh giá lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài quay về nước. Lực lượng này được được phát huy thế nào ở Việt Nam?

“Chúng ta có quy mô dân số đứng thứ 13, 14 trên thế giới và đặc biệt là chúng ta có quy mô nền kinh tế đứng thứ 37, 38 nhưng chúng ta chưa vào được Top 50 thế giới về đào tạo nghề nghiệp”, Thủ tướng trao câu hỏi này cho Bộ trưởng LĐ-TB-XH, các tỉnh, các nhà trường, DN. Vì vậy, tại hội nghị này, chúng ta mong GDNN ở Việt Nam có khát vọng mãnh liệt hơn nữa để vươn lên sánh ngang bằng với các nước tiên tiến khu vực và thế giới. Chỉ có như thế, ta mới đưa được nền kinh tế thăng tiến trong chuỗi giá trị cao hơn.

Thủ tướng cho rằng phải bảo đảm ba nguyên tắc: trước hết, cần bám sát hơn nữa vào nhu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm hài hòa cung cầu về lao động có kỹ năng nghề. Thứ hai, phát triển đào tạo nghề với chuẩn mực chất lượng quốc tế để đáp ứng yêu cầu cao các DN trong và ngoài nước. Thứ ba, nâng cao tính dự báo, cần hiểu, nắm bắt nhanh nhạy và dự báo sớm được nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của DN và nền kinh tế trong giai đoạn tới để định hướng hợp tác DN, nhà trường.

Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB-XH suy nghĩ thiết kế và đề xuất một “hiệp ước xã hội”, đó là cơ chế hợp tác giữa nhà trường, DN và Chính phủ trên các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm để gắn kết nội dung, chất lượng đào tạo nhân lực kỹ năng cao với nhu cầu thị trường và nền kinh tế. Theo đó, DN được tham gia xây dựng nội dung đào tạo, cử cán bộ tham gia đào tạo, tiếp nhận học viên thực tập liên thông DN – nhà trường trong quá trình đào tạo học viên khi tốt nghiệp.

Đối với nhà trường, tập trung tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao chất lượng chuyên môn, tiếp cận kỹ năng mới từ DN trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, trang thiết bị học tập, thực hành. Chính phủ thực hiện chính sách ưu đãi với tinh thần cơ sở GDNN nào, DN nào tham gia đào tạo, sử dụng nhiều học viên từ cơ sở GDNN thì được hưởng ưu đãi.

Các tỉnh, thành phố, các địa phương có trường đào tạo nghề cần ưu tiên các dự án có sự phối hợp giữa cơ sở GDNN và DN, thí dụ dành 10 -15% các dự án trên địa bàn, từ đó có thể gắn kết nhà trường và DN, đồng thời gián tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực. Bộ LĐ-TB-XH, các bộ, ngành đề xuất các mô hình mới về đào tạo nghề. Xây dựng cơ sở dữ liệu mở GDNN quốc gia để dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm, nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.

Không chỉ có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, cha ông ta còn có câu “Của bề bề không bằng có nghề trong tay”, “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, Thủ tướng nêu rõ, sự nghiệp GDNN là sự nghiệp có ảnh hưởng đến thành bại của công cuộc phát triển một quốc gia trong quá trình chuyển đổi. Thủ tướng cho rằng phải có sản phẩm sau diễn đàn, đó là một Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao NSLĐ của Việt Nam. Chỉ thị này sẽ do Bộ LĐ-TB-XH chủ trì cùng với các bộ, ngành xây dựng, sớm trình Thủ tướng. Thủ tướng cũng nhất trí cho rằng, cần có “trái tim nóng, cái đầu thông minh, bàn tay hành động” để đưa GDNN phát triển mạnh mẽ.

Tại Diễn đàn, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng thí sinh Trương Thế Diệu, người đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 vừa qua.

Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường đồng hành đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”.

Trước giờ khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày mô hình, thiết bị GDNN.

Diễn đàn đã diễn ra ba phiên thảo luận: Nguồn nhân lực có kỹ năng – Chìa khóa để nâng cao NSLĐ và tăng NLCT quốc gia; Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN – Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; DN đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hàng chục DN đã ký kết hợp tác đào tạo nghề với các cơ sở GDNN.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/11/2019

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 37,3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước đạt 65,7 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 37,3 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào cho ngành nông nghiệp ước tính khoảng 28,5 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng 11-2018. Riêng tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 10; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 1,7 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 1,15 tỷ USD, thủy sản đạt 868 triệu USD và chăn nuôi đạt 58 triệu USD. Như vậy, tính đến tháng 11, ngành nông nghiệp xuất siêu 8,8 tỷ USD (cao hơn 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/11/2019

Khen thưởng nhóm tác giả đoạt giải gạo ngon nhất thế giới

Chiều 25-11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST25, giống lúa vừa đoạt giải cao nhất trong Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 – World’s Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến 13-11 vừa qua.

Giống lúa ST25 do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng các cộng sự: tiến sĩ Trần Tấn Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu lai tạo. Giống lúa thơm này được nghiên cứu từ cách đây hơn 20 năm. Năm 2014, giống lúa thơm được đưa vào khảo nghiệm và đến năm 2016 bắt đầu trồng thử. Đây là giống lúa ngắn ngày, có tính chống chịu hạn mặn và sâu bệnh hơn hẳn một số giống lúa khác và cho sản lượng đạt tới 7 tấn/ha. Ngoài là giống lúa đặc sản, ST24 còn là giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long nhờ đặc tính sinh trưởng tốt tại vùng đất phèn, mặn. Đặc biệt ST24 rất thích hợp cho mô hình lúa – tôm hữu cơ. Gạo ST24 có đặc tính phẩm chất gạo rất trắng, cơm ngon và rất tự nhiên, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh gạo quốc tế, gạo thơm ST25 doanh nghiệp Hồ Quang (Sóc Trăng) đại diện cho gạo Việt Nam đã xuất sắc vượt qua gạo Thái Lan, giành Giải Nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2019. Trước đó, gạo ST24 cũng đã lọt vào top 3 “gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2017. Sau đó, tại Festival lúa gạo lần thứ III – 2018 diễn ra tại Long An, gạo ST24 đã giành giải Nhất.

Chia sẻ niềm vui trong buổi lễ, thay mặt nhóm nghiên cứu, kỹ sư Hồ Quang Cua đã chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng ngành nông nghiệp đã tạo điều kiện cho nhóm thực hiện nghiên cứu thành công lúa thơm ST. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng trong cả nước đã chia sẻ, động viên và ủng hộ gạo thơm ST trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện đã vinh danh và biểu dương thành tích cửa nhóm nghiên cứu là đã cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đồng chí chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục công tác quảng bá gạo thơm Sóc Trăng ST – gạo Việt Nam ngon nhất thế giới đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, kêu gọi nhóm nghiên cứu tiếp tục công tác lai tạo các dòng lúa giống chất lượng cao đưa vào sản xuất đại trà nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản xuất lúa gạo cho nhà nông cũng như thương hiệu lúa gạo Sóc Trăng.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng khen, biểu trưng tri ân cho nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST25.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/11/2019

Bình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp

Nằm trong chuỗi các hoạt động Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2019 đang diễn ra, ngày 24-11, UBND tỉnh Bình Dương đã khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tại TP Thủ Dầu Một.

Trung tâm là mô hình hợp tác ba nhà: Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp cùng xây hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm góp phần tăng số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường đóng góp của khoa học – công nghệ.

Trung tâm có bảy không gian riêng biệt, gồm: không gian làm việc chung, không gian tổ chức sự kiện, không gian họp, không gian đào tạo STEM, không gian cà phê sáng tạo, không gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực Fablab.

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tập hợp, liên kết các mạng lưới, chuỗi mạng lưới chuyên môn trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực khoa học công nghệ, phát triển sáng kiến cộng đồng và các thử nghiệm thực tế gắn liền với định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã khai trương Tổng đài 1022, công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương. Hệ thống hoạt động 24 giờ/ngày và bảy ngày/tuần (kể cả ngày lễ, tết) nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau, như: điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên internet.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ xử lý trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ thống hoặc chuyển tiếp cho cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý để có kết quả trả lời.

Giai đoạn trước mắt, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến các lĩnh vực như: thủ tục hành chính; an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ và thông tin phản ánh hiện trường về tồn tại, hạn chế, bất cập đang diễn tra tại tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, sau năm 2020 sẽ nâng cấp hệ thống thành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh Bình Dương.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/11/2019

Sản xuất thành công dầu nhiên liệu hàng hải

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã thành công trong việc chế biến một số loại dầu thô mới nhập khẩu và chuẩn bị xuất bán lô sản phẩm dầu nhiên liệu hàng hải (MFO) đầu tiên.

Thành công trong chế biến 2 loại dầu thô mới nhập khẩu

Nhằm thực hiện chiến lược đa dạng nguồn dầu thô, bổ sung cho nguồn dầu thô Bạch Hổ và các nguồn dầu thô nội địa khác đang ngày càng giảm về sản lượng, BSR đã liên tục thực hiện nghiên cứu, đánh giá các loại dầu thô nhập khẩu tiềm năng mới để đưa vào chế biến thử nghiệm/chế biến dài hạn tại NMLD Dung Quất.

Đến thời điểm hiện tại, BSR đã chế biến thử nghiệm thành công 19 loại dầu thô mới (7 loại dầu thô trong nước và 12 loại dầu thô nhập khẩu). Trong năm 2019, BSR đã đưa 2 loại dầu thô mới vào chế biến là dầu WTI Midland (Mỹ) và dầu Bonny Light (Nigeria).

Dầu thô WTI Midland có nguồn gốc từ Mỹ, sản lượng ước tính đạt hơn 3 triệu thùng dầu/ngày, là loại dầu ngọt nhẹ, được đánh giá có thể chế biến tại NMLD Dung Quất với tỉ lệ khoảng 20 – 30% thể tích khi phối trộn với các loại dầu thô khác trong “giỏ dầu thô” hiện tại của Nhà máy.

Tháng 4-2019, BSR chế biến lô dầu WTI Midland thử nghiệm đầu tiên với khối lượng khoảng 995.000 thùng. Sau khi chế biến thử nghiệm thành công lô dầu thô WTI Midland này, BSR đã lập kế hoạch và mua thêm 2 lô dầu WTI Midland với khối lượng mỗi lô khoảng 1 triệu thùng. Việc chế biến thành công các lô dầu WTI Midland không chỉ giúp BSR có thêm lựa chọn nguồn dầu thô chất lượng, sản lượng cao, giá cả phù hợp mà còn giúp cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Từ cuối tháng 10-2019, BSR tiếp tục đưa vào chế biến thử nghiệm lô dầu thô Bonny Light của Nigeria và đạt tỷ lệ chế biến ở 50% thể tích tại 107% công suất CDU và 100% công suất RFCC. Đây là loại dầu thô có phân đoạn Naphtha nặng, rất tốt để làm nguyên liệu cho phân xưởng CCR vì có chỉ số N+2A khá cao (khoảng 65%), giúp cải thiện RON của sản phẩm Reformate (cấu tử có RON cao để pha trộn xăng) và giảm độ nghiêm ngặt trong quá trình vận hành của phân xưởng này.

Tính đến hết 2019, BSR sẽ nhập tổng cộng 4 triệu thùng dầu thô WTI và dầu Bonny Light. Dự kiến, năm 2020, BSR sẽ tiếp tục nhập khẩu từ 8 – 10 triệu thùng dầu thô loại này.

BSR sản xuất thành công dầu nhiên liệu hàng hải

Tháng 10-2016, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Hàng hải Quốc tế (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đưa ra quyết định cắt giảm khí thải chứa thành phần lưu huỳnh (SOx) của các loại tàu biển sử dụng nhiên liệu MFO hoạt động trên chuyến hàng hải thuộc hải phận quốc tế. Theo đó, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải sẽ áp dụng mức tiêu chuẩn mới là tối đa 0,5% khối lượng kể từ ngày 1-1-2020 (gọi tắt là IMO 2020) thay cho mức tiêu chuẩn tối đa 3,5% khối lượng hiện nay.

Trước bối cảnh đó, BSR nhận thấy rằng sản phẩm FO của BSR có hàm lượng lưu huỳnh thấp <0,5% rất phù hợp để sản xuất MFO 0,5%S. Sản phẩm dầu FO của BSR có sản lượng sản xuất khoảng 192.000 tấn/năm. Từ năm 2018, BSR đã bắt tay vào thực hiện nghiên cứu sản phẩm MFO. Tháng 9-2019, BSR đã sản xuất thử nghiệm thành công sản phẩm MFO tại phòng thí nghiệm và đã đạt các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt.

Hiện nay, hệ thống phối trộn, kiểm soát chất lượng và hệ thống xuất bán sản phẩm MFO của BSR đã sẵn sàng. Dự kiến vào cuối tháng 11-2019, BSR sẽ xuất bán lô sản phẩm MFO đầu tiên cho khách hàng với sản lượng khoảng 6.000 tấn.

Kỹ sư Đặng Ngọc Đình Điệp, Phó Giám đốc phụ trách công nghệ NMLD Dung Quất nhận định, việc sản xuất dầu MFO theo tiêu chuẩn IMO 2020 sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm FO; thúc đẩy hợp tác giữa BSR và các đối tác – là tiền đề để BSR phát triển các sản phẩm khác trong thời gian đến.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/11/2019

Trao giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á- Thái Bình Dương 2019

Chiều 22-11, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Palace, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019 – Hạ Long (APICTA Awards 2019).

Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; tỉnh Quảng Ninh; Liên minh các tổ chức công nghệ thông tin khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APICTA); Hội đồng giám khảo; điều phối viên và thí sinh dự thi đến từ 16 tổ chức thành viên APICTA.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm bày tỏ niềm vui mừng khi Việt Nam được APICTA lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Giải thưởng APICTA lần thứ 19, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao giải thưởng APICTA trong việc tôn vinh, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo và hợp tác phát triển, ứng dụng ICT tại các nền kinh tế thành viên nói riêng cũng như khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới nói chung. Giải thưởng tạo thêm động lực cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp ICT có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đồng thời định hướng và dự báo xu thế, tiềm năng ICT trong khu vực và trên thế giới thông qua các sản phẩm đạt giải.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Quảng Ninh là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện có tầm vóc quốc gia và quốc tế, thông qua sự kiện lần này, tỉnh có thêm các cơ hội để hợp tác, tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư,đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Tỉnh Quảng Ninh mong muốn có thêm các cơ hội để hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác, đi đầu trong việc ứng dụng những sản phẩm, giải pháp mới mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội”.

Sau bốn ngày làm việc với hoạt động chính là thuyết trình và chấm thi của 25 hội đồng thi, dưới sự sát hạch của 75 giám khảo quốc tế và Việt Nam, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn từ 324 sản phẩm dự thi đến từ 16 tổ chức thành viên APICTA để trao 24 cúp cho sản phẩm giành chiến thắng (Winner) và 74 sản phẩm đạt bằng khen (Merit), trong đó hạng mục học sinh, sinh viên có bốn cúp và 32 bằng khen, hạng mục các giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin có 20 cúp và 42 bằng khen. Đoàn Việt Nam đoạt một cúp cho hạng mục công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng và tám bằng khen cho hạng mục học sinh, sinh viên và cho hạng mục doanh nghiệp, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tại Lễ trao Giải thưởng APICTA 2019 đã diễn ra nghi thức trao cờ đăng cai APICTA lần thứ 20 năm 2020 cho Malaysia. Ban tổ chức APICTA cũng trao biểu trưng cho các nhà tài trợ, cho Hội đồng giám khảo và điều phối viên các nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/11/2019

Biểu dương chiến sĩ cảnh sát giao thông cứu người

Ngày 21-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã gửi thư biểu dương Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, công tác tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đã có hành động dũng cảm cứu người lái xe Grab bị mắc kẹt ở đầu xe ô-tô Mercedes bị cháy, xảy ra sáng 20-11.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

Phó Thủ tướng biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội) nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút, sáng 20-11, tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn làm một người chết tại chỗ, nhiều phương tiện bốc cháy.

Xe ô-tô Mercedes GLC 250 do bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, đã tông vào một xe đạp điện và ba xe máy tại cầu Hòa Mục.

Sau khi làm một phụ nữ tử vong, chiếc Mercedes bốc cháy. Phát hiện một thanh niên mặc áo Grab vẫn đang bị kẹt ở đầu ô-tô, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đang trên đường tuần tra đã lao vào giải cứu.

Việc làm dũng cảm, kịp thời của Trung tá Thái đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Vinpearl Air đào tạo 180 phi công khóa đầu tiên

Ngày 20-11, Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không Vinpearl Air (VinAviation) thuộc Tập đoàn Vingroup đã khai giảng khóa 1 chuyên ngành đào tạo phi công. Với quy mô 180 học viên, khóa 1 quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất từ hơn 6.000 ứng viên đăng ký dự tuyển trên toàn quốc.

Lễ khai giảng khóa 1 đào tạo phi công của Vinpearl Air được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 180 học viên có độ tuổi đa dạng từ 18 – 33, trong đó, khoảng 50% học viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hàng không.

Phát biểu tại lễ khai giảng đầu tiên, Tổng Giám đốc Công ty Vinpearl Air Phan Xuân Đức chia sẻ: “Hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày đặc biệt của thầy và trò Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không Vinpearl Air, không chỉ bắt đầu khóa học đầu tiên mà còn góp phần đặt nền móng cho một hãng hàng không trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng, với sự đồng hành của Vinpearl Air, giấc mơ bay của các bạn trẻ Việt Nam sẽ trở thành hiện thực và cùng đưa ngành hàng không Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Ngay sau khai giảng, các học viên sẽ tham gia tập trung học khóa định hướng nhập ngành tại Trường Vinpearl Air. Tiếp đó, học viên sẽ được đưa đi đào tạo cơ bản khoảng 12 tháng tại Trường cao đẳng kỹ thuật khoa học hàng không Aviator – ACAST (Mỹ) hoặc Học viện đào tạo phi công – AAPA (Australia) và huấn luyện chuyển loại 14 tháng tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên được cấp chứng chỉ phi công tiêu chuẩn quốc tế (FAA, CASA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), có cơ hội học liên thông lên Đại học chuyên ngành Quản trị hàng không.

Trước đó, trong vòng 100 ngày kể từ khi công bố thành lập trường và tuyển sinh, Vinpearl Air đã tổ chức 10 hội thảo tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước, thu hút hơn 6.000 hồ sơ ứng tuyển. Qua nhiều vòng chọn lọc kỹ càng và nghiêm ngặt, trường đã lựa chọn ra 180 học viên xuất sắc nhất, hội đủ các điều kiện đào tạo phi công khóa đầu tiên của Vinpearl Air.

Khóa đào tạo phi công cơ bản của Vinpearl Air là chương trình phi lợi nhuận, với chi phí thấp hơn thị trường do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ và bảo đảm sắp xếp việc làm cho học viên sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, với tầm nhìn hướng tới sự phát triển dài hạn, bền vững và đóng góp cho xã hội, Vinpearl Air còn áp dụng chính sách “không ràng buộc” rất ưu việt. Theo đó, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, học viên có thể tự do lựa chọn làm việc tại bất cứ hãng hàng không nào khác tại Việt Nam và trên thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/11/2019

Thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Chính phủ vừa ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; giao UBND tỉnh trình Thủ tướng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội KKT Vân Đồn, đến năm 2030, KKT Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 10% giá trị xuất khẩu. Quy mô dân số tăng từ 52 nghìn người (năm 2019) lên 140 nghìn người vào năm 2030; tạo khoảng 89 nghìn việc làm, phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, phấn đấu đạt 15 bác sĩ và ba dược sĩ/10 nghìn dân…

Đến năm 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/11/2019

Trao Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019

Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là Origin-STT của nhóm tác giả đến từ công ty Công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS) đã được vinh danh giải Nhất duy nhất trong hệ thống sản phẩm CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 với trị giá 200 triệu đồng.

Tối 15-11, lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019 đã được diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Lễ trao giải năm nay ghi dấu ấn 15 năm lịch sử của Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Thủ tướng gửi lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư chúc mừng.

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Bình, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Kinh tế TƯ; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cùng dự có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã công bố sản phẩm đạt giải Nhất của lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt năm nay. Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là “Origin-STT”. Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%. Được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), Origin còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam. Có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, Origin-STT thực sự là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa.

Origin-STT tiết kiệm tối thiểu 10 lần thời gian, công sức nghe lại audio và gõ lại văn bản (gỡ băng) sau các phiên họp của hàng vạn cuộc họp trong cả nước trong một năm, trong đó có kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra.

Hai giải Nhì của lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt năm nay thuộc về Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh của nhóm tác giả Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; Đài Truyền hình 4.0 – Gostudio của nhóm tác giả Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream.

Ngoài ra, lĩnh vực CNTT còn có bốn giải ba và bốn giải khuyến khích.

Với chủ đề “Sức mạnh Công nghệ Số”, năm nay, giải thưởng Nhân tài đất Việt, lĩnh vực CNTT đã có tổng cộng 418 sản phẩm dự thi với ba hệ thống: Sản phẩm CNTT Kết nối – Di động; Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp; Sản phẩm Số triển vọng.

Năm 2019, Giải thưởng Nhân tài đất Việt tiếp tục tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực Môi trường. Giải Nhất lĩnh vực Môi trường năm nay cho công trình nghiên cứu “Môi trường các làng nghề Việt Nam” của Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Giải Nhất lĩnh vực Y dược năm nay dành cho hai công trình khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch” của Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E- Bộ Y tế, đại diện nhóm tác giả là GS, TS Lê Ngọc Thành và cụm công trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ổ bụng” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tác giả là Thầy thuốc Nhân dân, GS, TS Trần Bình Giang.

Giải Nhì giải Y dược năm nay cho công trình khoa học “Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi” của Khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả là TS, BS Ngô Văn Công.

Giải Nhất lĩnh vực Khoa học Công nghệ cho công trình “Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR – 152 thành xe thiết giáo cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình” của Tiến sĩ Trần Hữu Lý, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự – Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Nhân tài đất Việt năm nay còn có giải thưởng Tự học thành tài – Giải thưởng do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận. Hai để án nhận giải này là sáng chế “Xử lý rác thải sinh hoạt thành hàng hóa” của ông Đỗ Chí Lệ; tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; nơi thường trú: phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; và sáng chế “Chế tạo máy ruôi sắn củ tươi TS 08” của ông Hà Kim Tới; tại Khu 8, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

15 năm qua, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã để lại nhiều dấu ấn trên suốt chặng đường tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã vinh danh hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ, trở thành bệ phóng vững chắc cho hàng trăm sản phẩm được ứng dụng vào thực tế, phát triển và mở rộng thị trường và Giải thưởng này sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình để tìm ra các nhân tài trong tương lai. Đây là hành trình đầy tự hào không chỉ của sự nỗ lực, của ước mơ, của khát khao cống hiến khám phá khoa học mà còn của trách nhiệm, sứ mệnh từ những người đi trước truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo.

Trong lĩnh vực CNTT, trong 15 năm qua đã có 3.200 sản phẩm dự thi, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới chỉ 8 tuổi và người lớn tuổi nhất có bài dự thi là 76 tuổi. Có hơn 7.000 thí sinh đã đăng kí tham gia Nhân tài đất Việt qua 15 năm qua, trong đó có 250 thí sinh là người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những con số biết nói, cho thấy tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của cuộc thi.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Việt Nam đoạt hai Huy chương vàng cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA

Ngày 29/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi tại Da-gờ-ép (Crô-a-ti-a) đã giành thành tích ấn tượng với hai Huy chương vàng, một Huy chương bạc, hai giải đặc biệt và các giải phụ. Đoàn Việt Nam tham dự gồm các học sinh của Trường THPT Kim Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường đại học Khoa học tự nhiên) và Trường THPT Chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Cuộc thi “Phát minh sáng chế quốc tế INOVA” năm 2019 do Hiệp hội Phát minh sáng chế Crô–a-ti-a phối hợp Hiệp hội Phát minh sáng chế thế giới WIIPA tổ chức với 31 nước tham dự và hơn 500 sản phẩm dự thi là những sản phẩm có tính đổi mới, ứng dụng thực tiễn cao, có khả năng thương mại hóa và gần gũi với môi trường.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Vĩnh biệt nhà sử học tài năng, GS, NGND Hà Văn Tấn

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân (GS, NGND) Hà Văn Tấn là người cuối cùng còn lại trong nhóm “tứ trụ” mà giới khoa học lịch sử vẫn thường gọi của Khoa Lịch sử, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhưng, 21 giờ ngày 27-11 vừa qua, ông đã vĩnh biệt chúng ta, để lại nhiều tiếc thương với các đồng nghiệp, học trò và giới khoa học ha-van-tan.jpglịch sử và khảo cổ học cả nước.

Giáo sư, NGND Hà Văn Tấn sinh ngày 16-8-1937 ở xã Xuân Tiên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Năm 1946, ông tham gia đoàn Thiếu nhi cứu quốc và khi tròn 20 tuổi (năm 1957) đã đạt danh hiệu Á Nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp Ðại học Sư phạm và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử. Ba năm sau, khi còn rất trẻ, lúc mới 23 tuổi ông đã là người trực tiếp thực hiện hiệu đính cuốn Dư địa chí của danh nhân văn hóa lịch sử Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán từ thế kỷ 15. Ðược giữ lại làm công tác giảng dạy tại Khoa Lịch sử, sau đó về công tác tại Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, ông được phân công là Chủ nhiệm môn Phương pháp luận sử học. Ngay từ những năm 1960 – 1961, ông đã cùng GS Trần Quốc Vượng hoàn thành và cho xuất bản các bộ sách kinh điển như: Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam, Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Sơ yếu khảo cổ học nguyên thủy Việt Nam. Năm 1968 ông đã cùng nữ tác giả Phạm Thị Tâm ra mắt bạn đọc công trình nghiên cứu công phu Kháng chiến chống xâm lược Nguyên – Mông thế kỷ 13, ghi dấu ấn trong sự nghiệp nghiên cứu lịch sử dân tộc, một tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm… Qua quá trình dài nghiên cứu, giảng dạy, đến năm 1988, ông được điều động đảm nhiệm Viện trưởng Khảo cổ học, tiếp nối công việc quản lý của người thầy mình là GS, Viện sĩ Phạm Huy Thông. Suốt 17 năm sau đó ông đã gắn bó đời mình với bộ môn khảo cổ học.

GS, Viện sĩ Phạm Huy Thông là người tập hợp các nhà khoa học trong cả nước để nghiên cứu về thời đại Hùng Vương dựng nước và GS Hà Văn Tấn là người tiếp bước đi sâu nghiên cứu đề tài và nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ nổi bật của viện thời kỳ sau. Trong đó, ông là chủ biên ba tập sách về Khảo cổ học Việt Nam từ Thời đại đá qua Thời đại kim khí và Khảo cổ học Lịch sử Việt Nam. GS Hà Văn Tấn cũng chủ trì nhiều cuộc hội thảo khoa học về thời kỳ Hùng Vương dựng nước, tham dự các hội thảo quốc tế với tư cách Viện trưởng Khảo cổ học của Việt Nam. Tuy bận rộn với công tác nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, nhưng ông vẫn liên tục tham gia những cuộc điền giã, khai quật khảo cổ học.

Tôi nhớ mãi, 25 năm về trước, GS Hà Văn Tấn cùng tôi đi khai quật địa điểm Giồng Cá Vồ, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh). Ngay trong lán tạm đặt tại công trường khai quật, ông dặn: “Ðã làm công tác khảo cổ thì phải đi công trường khai quật, chỉ có những hiện vật khảo cổ tìm thấy mới giúp ta dựng lại lịch sử chính xác nhất…”. Chỉ vài ngày sau, tôi đang hý hoáy cạo đất bám trên một chiếc sọ cổ ở di chỉ này thì phát hiện ra một khuyên tai hai đầu thú nằm sát ngay ở mang tai. Phát hiện này khiến GS Hà Văn Tấn rất chú ý, vì nó khẳng định đây là khuyên tai chứ không phải bùa đeo trước ngực như có nhà khoa học đã nêu ra trước đây. Kỷ niệm ấy và lời dặn ấy của thầy – GS Hà Văn Tấn đã thôi thúc tôi, để ngày nay khi đã gần 80 tuổi, tôi vẫn nối tiếp thầy, tham gia công tác điền dã, khai quật khảo cổ học ở trong nước và nước ngoài…

Có thể khẳng định, GS, NGND Hà Văn Tấn là một nhà khoa học tài năng. Vốn có tư chất thông minh, am hiểu rộng, cho nên ông lấy việc học và tự học là con đường chính trong suốt sự nghiệp khoa học của mình để mang đến những công trình, tác phẩm quan trọng, góp phần vào sự phát triển của ngành sử học, khảo cổ học Việt Nam và thế giới. Ông thông thạo nhiều thứ tiếng, có thể đọc và dịch được các thứ tiếng: Hán, Pháp, Anh, Nga, Ðức, Nhật. Ông học tiếng Ðức qua sách tiếng Nga, tiếng Nhật qua sách tiếng Trung Quốc, học tiếng Sansktit (Phạn) – ngôn ngữ Ấn Ðộ cổ đại thông qua tiếng Ðức.

Trong số 250 công trình khoa học mà GS Hà Văn Tấn đã công bố thuộc khá nhiều lĩnh vực: sử học, khảo cổ học, phật học, triết học, Hán học, ngôn ngữ học, nhân chủng học… có những bài báo của ông đã trở thành tài liệu kinh điển cho việc nghiên cứu của giới làm nghề, các đồng nghiệp, học trò như: Người Phùng Nguyên và đối xứng; Vấn đề người Indonesien và loại hình Indonesien trong thời đại nguyên thủy Việt Nam; Ứng dụng thống kê toán học trong khảo cổ học; Khuyên tai hai đầu thú và quan hệ Ðông Sơn – Sa Huỳnh… Với riêng tôi, có lẽ bài Người Phùng Nguyên và đối xứng, là một trong những bài nghiên cứu hay nhất của GS Hà Văn Tấn. Văn hóa Phùng Nguyên là nền văn hóa đầu tiên của Thời đại kim khí ở Việt Nam, tiếp theo là các nền văn hóa khác: Ðồng Ðậu, Gò Mun, Ðông Sơn. Chỉ từ các hoa văn trên đồ gốm Phùng Nguyên, GS Hà Văn Tấn đã nhìn thấy được nghệ thuật trang trí tiêu biểu của người Phùng Nguyên. Ðó là cách trang trí dải gồm những hình đóng kín và rời. Các họa tiết đó (đóng kín, rời hoặc nối nhau) thường có đối xứng gương hay đối xứng trục quay. Người thời Phùng Nguyên thích dùng các đồ án đối xứng trục bậc hai. Tôi nhớ, GS Hà Văn Tấn đã viết: “Ðối với người Phùng Nguyên, cái đối xứng quả là yếu tố của cái đẹp. Tổ tiên nghìn xưa của chúng ta cảm thấy như vậy và giờ đây, đứng trước những đường nét của người xưa, chúng ta vẫn nhận thấy điều đó…”.

Với những cống hiến to lớn và những thành tựu khoa học xuất sắc, GS, NGND Hà Văn Tấn đã được Nhà nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ với tác phẩm tiêu biểu: Theo dấu các văn hóa cổ, năm 2000. Bên cạnh đó là nhiều tặng thưởng cao quý của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng ba cùng nhiều tặng thưởng, vinh danh khác trong nước và quốc tế. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn, một khoảng trống khó bù lấp với giới sử học và khảo cổ học nước nhà.

PGS, TS NGUYỄN LÂN CƯỜNG TỔNG THƯ KÝ HỘI KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/11/2019

Triển lãm biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh

Ngày 23-11, tại số 1 đường Bacu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã Khai mạc Triển lãm “Biển, đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam đang diễn ra tại Vũng Tàu.

Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo liên hoan phim; đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đông đảo người dân TP Vũng Tàu.

Tại triển lãm, Viện phim Việt Nam giới thiệu tới công chúng 200 hình ảnh về biển, đảo Việt Nam trong một số phim tài liệu, phim truyện, như: Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm…; các phim về biển, đảo trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế như phim Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc, Làng xây đảo, Biển xanh kỳ thú…Với những hình ảnh đẹp, nhiều ý nghĩa, triển lãm là dịp để công chúng cảm nhận được những nét đẹp về biển, đảo quê hương; khơi dậy, vun đắp tình yêu đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của dân tộc…

Triển lãm mở cửa từ ngày 23 đến 27-11.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/11/2019

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Bùi Hiển

Nhân dịp 100 năm Ngày sinh nhà văn Bùi Hiển, sáng 22-11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm và hội thảo “Nhà văn Bùi Hiển – văn và đời” với sự tham dự của đông đảo các nhà văn hội viên, các nhà nghiên cứu, phê bình, lý luận và những người thân trong gia đình nhà văn.

Nhà văn Bùi Hiển, sinh năm 1919 tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1957) và tham gia nhiều khóa Ban Chấp hành Hội, là Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Cuộc đời cầm bút của ông gắn liền với sự phát triển của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Ông đã để lại 32 đầu sách sáng tác ở các thể loại: truyện ngắn, ký, phê bình, tiểu luận và chín cuốn sách dịch cùng nhiều ghi chép. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông đã để lại dấu ấn trên văn đàn như: Nằm vạ (năm 1941), Ánh mắt (1961), Ngơ ngẩn mùa xuân (1992), Bạn bè một thuở (1999)…

Năm 2001, nhà văn Bùi Hiển vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật. Ông mất ngày 11-3-2009 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Các tác phẩm của ông gần gũi với cuộc sống đời thường, bình dị và tinh tế, nhất là ở thể loại truyện ngắn, mang phong cách sáng tác riêng đậm nét. Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình nhà văn Bùi Hiển đã ra mắt cuốn sách Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri (NXB Văn học và Như Books ấn hành). Sách dày 340 trang, bao gồm bốn phần nội dung chính: Con đường văn chương và Nhật ký, Ân tình bạn bè, Gia đình, Trong ký ức người thân, qua đó bao quát toàn bộ cuộc đời sáng tác của nhà văn.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/11/2019

Khám phá tranh Hàng Trống qua công nghệ hiện đại

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, chiều 20-11, Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Tranh dân gian Hàng Trống”.

Tranh Hàng Trống là dòng tranh dân gian tiêu biểu cho thị hiếu người Hà Nội xưa, hiện chỉ còn duy nhất một gia đình giữ nghề. Tại triển lãm, 50 bức tranh Hàng Trống được trưng bày theo các chủ đề: “Tranh thờ”, “Tranh Tết”, “Tranh thế sự” giúp công chúng hiểu thêm về nghệ thuật tranh Hàng Trống. Bên cạnh đó, hơn 100 bức tranh Hàng Trống cũng được đưa vào trình chiếu theo công nghệ 3D Mapping, cho phép người xem khám phá tranh dưới dạng 3D. Triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm, ứng dụng công nghệ “Xử lý hình ảnh ở thời gian thực”. Với công nghệ này, trí tuệ nhân tạo sẽ “học hỏi” thủ pháp và “vẽ lại” hình ảnh của mỗi khách tham quan bằng phong cách của tranh Hàng Trống. Đồng thời, công nghệ này sẽ xử lý ngay hình ảnh của khách để đưa vào tranh. Vì vậy, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hình ảnh của chính mình trong một bức tranh dân gian.

Triển lãm kết thúc vào ngày 27-11.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/11/2019

Trao sách tặng trẻ em dân tộc thiểu số

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa trao tặng hơn 4.000 đầu sách, trang thiết bị phục vụ việc đọc và trang phục ấm cho các thư viện cấp tỉnh, huyện và một số trường học trên địa bàn “cửa ngõ Tây Bắc” là tỉnh Hòa Bình.

Việc trao tặng sách này cũng nằm trong đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề án mang cái tên rất hay là: “Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt”. Các thư viện được nhận sách ngoài thư viện tỉnh còn có thư viện của sáu trường liên cấp ở các huyện khác và thư viện các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc… Vụ Thư viện cũng trực tiếp yêu cầu các thư viện được nhận sách, cần nhất là giữ gìn và phát huy hiệu quả của sách, tránh tình trạng sách không được sử dụng đúng mục đích, gây lãng phí.

Để cổ động cho đề án “Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt” ra cả nước, trong cuộc tổng kết công tác thư viện năm 2019 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa qua, lãnh đạo Vụ Thư viện cũng yêu cầu Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh, thành phố trong khu vực) tập trung thực hiện tốt các văn bản pháp quy về ứng dụng văn hóa đọc của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện; xây dựng thư viện dùng chung và khuyến khích chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống liên hiệp; tích cực luân chuyển sách báo về các cơ sở, mà sáng tạo đặc biệt của việc luân chuyển này tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là tạo ra các thư viện lưu động bằng ô-tô đa phương tiện từ đầu năm nay.

Trong năm 2019, thành quả của việc mang tri thức đến với người dân bằng xe ô-tô lưu động đa phương tiện, gọi là xe “Ánh sáng tri thức”, được ông Lý Hoàng Vũ – Chủ tịch liên hiệp (Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau) cho biết là đã có 12 trong 13 thành viên trong liên hiệp được trang bị và lưu hành thường xuyên “thư viện lưu động”. Công tác bổ sung sách báo và phục vụ bạn đọc của liên hiệp bằng “thư viện lưu động” trong năm 2019 đạt con số là 163.00 bản sách và hơn 50.000 các loại báo, tạp chí…

Bên cạnh việc thúc đẩy văn hóa đọc đang được triển khai đồng loạt trên khắp cả nước, có một tin đáng mừng khác là Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa khai trương Khu trải nghiệm cùng di sản. Đây là một điểm nhấn trong chương trình “Giáo dục di sản theo phương pháp mới”, được đặt tại nhà Hữu Vu, khu điện Đại Thành, nằm trong di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Những khán giả trọng tâm mà khu trải nghiệm này hướng tới là các em học sinh, có thể tham gia theo lớp hoặc cùng gia đình. Để một mặt là tìm hiểu chuyên sâu về di sản bằng các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, iPad… liên tục chiếu phim, clip về lịch sử khoa cử Việt Nam. Không gian của khu trải nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị thực hành, để các em học sinh trực cảm học hỏi, vẽ, nặn, trình chiếu, thuyết trình về kiến thức di sản trên tinh thần mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/11/2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới – Hạ Long

Tối 15-11, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh đã chính thức diễn ra khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới – Hạ Long 2019.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ quán Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; lãnh đạo chín tỉnh đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà tài trợ…

Với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019 thu hút 114 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Mông Cổ, Cuba, Ethiopia, Canada, Moldova, Brazil, Đức, Tajikistan, Nga, Turkmenistan, Iran, Lào, Ai Cập, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Chile, Slovakia, Ukraine, Cam-pu-chia và nước chủ nhà Việt Nam cùng bảy Hội đồng thành viên giám khảo có uy tín trên thế giới.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức 13 màn biểu diễn đến từ 11 quốc gia: Nhào lộn trên sào, Thang lắc, Dây chùng của đội Việt Nam; Lắc vòng của đội Đức; Ảo thuật của đội Cuba; Quay thảm của đội Ethiopia; Tung hứng đôi nam của đội Mexico; Dây lụa đôi của đội Lào; Hề của đội Chile; Đứng tay của đội Ai Cập; Cột đôi nam nữ của đội Moldova; Đứng tay nữ của đội Nga; Đu vòng nam nữ của đội Mỹ và Nhật Bản.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11 đến 17-11.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/11/2019

Ra mắt khu trải nghiệm cùng di sản tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chiều 15-11, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hoá, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã cho mắt Khu trải nghiệm cùng di sản để phục vụ thực hiện “Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới”

Khu trai nghiem van mieu quoc tu giam.png

“Khu trải nghiệm cùng di sản” là nơi diễn ra các hoạt động, trải nghiệm dành cho khách tham quan, nhất là các em học sinh có dịp tìm hiểu chuyên sâu về di sản. Không gian này được trang bị đầy điều kiện phù hợp cho các hoạt động giáo dục di sản: bàn, ghế cho các hoạt động của học sinh như vẽ, nặn… và các thiết bị hiện đại: máy tính, máy chiếu, máy tính bảng.. phục vụ cho các hoạt động chiếu phim, clip về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, về lịch sử khoa cử Việt Nam. Tại đây cũng có các phương tiện để phục vụ việc trình chiếu, thuyết trình của khách tham quan.

“Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới” đã được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám triển khai từ năm 2016. Chương trình có nội dung định hướng cho học sinh hiểu về di sản và nhận thức được các giá trị đa dạng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, gắn kết lịch sử với đời sống đương đại bằng những phương pháp giáo dục mới, hiện đại. Học sinh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể học nhiều khía cạnh về lịch sử, truyền thống hiếu học, kiến trúc, mỹ thuật, phong tục tập quán.

Đến nay, Chương trình đã xây dựng được gần 20 chủ đề giáo dục theo lứa tuổi, cấp học, tích hợp với kiến thức trên lớp như: Mãnh hổ hạ sơn, Lớp học xưa, Khám phá kiến trúc cổ, Đánh giá môi trường di tích, Vinh quy bái tổ, Khám phá bia Tiến sĩ, Sách và mộc bản, Ơ kìa con nghê... Tham gia chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm mang tính chủ động, tích cực, sáng tạo. Sau khi tham quan, học sinh sẽ được hướng dẫn, sáng tạo ra những sản phẩm của mình thông qua kiến thức thu được từ tham quan di tích. Với việc ra mắt Khu trải nghiệm, khách tham quan nói chung, các em học sinh nói riêng có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Hoạt động Văn hoá, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai trương phòng trưng bày các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Phòng trưng bày giới thiệu những quà lưu niệm được thiết kế công phu và chế tác bởi các nghệ nhân của các làng nghề của Hà Nội, mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống của Thủ đô.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/11/2019

Khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan

Ngày 29-11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28-11, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, C03 cũng ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. C03 đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/11/2019

Khởi tố đối tượng chống Nhà nước

Ngày 26-11, tại TP Bạc Liêu, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững (ngụ tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Chí Vững, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Cà Mau, ngụ tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố ngày 16-4-2019, bắt tạm giam ngày 23-4-2019 đến nay.

Cũng theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu, bằng các tài khoản facebook tên “Nguyễn Chí Vững, “Viên gạch nhỏ”, trong khoảng thời gian từ ngày 4-5-2018 đến 31-8-2018, tại nơi cư trú, thông qua phương tiện điện thoại di động, Vững đã chủ trì phát trực tiếp (livestream) năm lần có 11 tài khoản tham gia, hàng trăm lượt thích và chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, bịa đặt những thông tin sai sự thật, gây hoang mang, tạo sự nghi ngờ, bất mãn, làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan tổ chức, chính quyền…

Ngoài ra, Nguyễn Chí Vững còn tham gia các nhóm kín “Giặc cỏ”, nhắn tin qua ứng dụng messenger để thảo luận về cách thức biểu tình, kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình để phản đối Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu… Nguyễn Chí Vững thuê đối tượng Nguyễn Chí Bền làm 100 ná thun chuẩn bị biểu tình dịp Quốc khánh 2-9-2018 tại trung tâm thành phố, bị phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hai lần về các hành vi “Tụ tập đông người nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đáng chú ý, tại phiên tòa sơ thẩm này, bị cáo Nguyễn Chí Vững khai nhận, do nhận thức kém, nghĩ đơn giản là mình có quyền được nói thì có thể nói những gì mình nghĩ, mà không quan tâm đến những điều đó có thật sự khách quan, đúng đắn hay không, càng không biết việc livestream những nội dung sai trái là vi phạm pháp luật. Đồng thời, bị cáo Vững thừa nhận sai lầm, ăn năn hối cải, mong muốn được sự khoan hồng của Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên bị cáo Nguyễn Chí Vững phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự; đồng thời phạt bị cáo sáu năm tù, hai năm quản chế tại địa phương.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/11/2019

Tưởng niệm các nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, sáng 17-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Tham dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông (ATGT) các tỉnh thành và hơn 1.000 người đại diện cho các lực lượng, tổ chức đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tưởng niệm còn có sự tham gia của 10 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: TNGT là một thảm họa, gây ra tổn thất hết sức nặng nề cho gia đình, cộng đồng và xã hội, nên từng người dân phải nâng cao nhận thức trong việc chấp hành trật tự ATGT, phòng tránh TNGT và nâng cao trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT. Qua Lễ tưởng niệm, các ngành, các cấp cũng kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.

Hiện TNGT vẫn là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu với 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại 2% tổng GDP (hơn 1.500 tỷ USD) mỗi năm. Tại Việt Nam, trong 10 tháng năm 2019, đã xảy ra 14.251 vụ TNGT làm 6.318 người chết, 10.837 người bị thương.

Tháng Mười Một 28, 2019

Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng (P3)

Filed under: Chuyện một người cháu ngoại — phamquynh @ 8:27 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 12 năm 2019

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÁU NGOẠI

3- Vui sống giữa lòng Miền Nam giải phóng

(Tiếp theo)

Anh Trần Thăng ở nhà riêng do người bà con di cư nay xuất cảnh để lại cho. Nhưng do công việc, anh gắn bó với nhóm 22 Tú Xương. Còn Nguyễn Văn Phú và Võ Ngũ Phong làm công tác xuất bản thì ở chung cư số 22 Đoàn Thị Điểm. Sau cuộc họp anh Thăng triệu tập, mọi việc rõ ràng, không còn những hiểu lầm, mọi việc dường như yên ả. Thì một hôm có cô gái từ Nha Trang đến nhà chúng tôi. Cô mặt tròn, thân hình cũng đầy đặn, da rám nắng mắt sáng vẻ chất phác thật thà. Tôi hỏi chuyện thì biết cô là em cô gái Nha Trang xinh đẹp của chúng tôi.

Cô lúng túng xách cái túi ni lông trong có hai con ốc to tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô bảo Thep Moi chan dungquà quê mẹ bảo mang cho chị và các anh. Tôi hỏi ốc to thế này thì ăn thế nào. Cô bảo để cô làm cho, dễ thôi, luộc rồi xắt lát chấm muối tiêu chanh hoặc cuốn rau sống ăn rất ngon. Chờ cô chị đi khu kinh tế mới Lê Minh Xuân lấy tài liệu về, tôi bàn giao ngay để hai chị em ở chung buồng trên gác. Tối, cô chị lại đi có việc, cô em thấy chỉ có tôi thân thiện với mình, nên lại tìm tôi tâm sự. Cô nói mẹ bảo lần này lên Sài Gòn cố tìm hiểu xem anh rể tương lai là người thế nào. Tôi buột miệng hỏi là ai vậy. Thì cô nói nghe chị kể anh là nhà báo nổi tiếng, là cán bộ cao cấp, chị lấy anh cả nhà sẽ đổi đời. Tôi nhớ lại có lần cô gái Nha Trang hỏi tôi cán bộ cao cấp như anh Thép Mới thì được những tiêu chuẩn gì quyền lợi gì. Tôi bảo chuyện ấy thì phải hỏi bên hành chính, tôi chỉ biết việc viết của anh thôi. Tôi sợ có chuyện hiểu lầm nên nói cho cô em rõ là ở đây chỉ có một người như thế thôi, anh ấy lại có vợ hơn 20 năm rồi, hiện bà ấy vẫn ở Hà Nội. Cấp trên mà biết ông ấy lấy vợ hai thì bị kỷ luật nặng. Ở miền Bắc, pháp luật đã qui định chỉ được một vợ một chồng từ lâu.

Cô ở chơi với chị mấy hôm rồi về nhà. Sau đó, tôi nhận được một bức thư dài đến bốn trang giấy khổ lớn, chân thành cảm ơn tôi đã giúp gia đình tránh được đại họa. Chuyện này, có vẻ chẳng ai ở cơ quan biết, vì không có điều ong tiếng ve gì. Chỉ có chuyện là sau khi chúng tôi chuyển sang ở 82 Yên Đổ thì cô gái Nha Trang cũng sang ở một buồng bên ấy rồi sau vào đại học tổng hợp tiếp tục việc học dang dở.

Chủ nhật 11/4 tôi đến nhà chú Tố Nguyên Nguyễn Thọ Dực, nguyên trưởng Ban cổ học thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách về Văn hóa chính quyền Sài Gòn. Mượn được tập bản thảo Đông Pương hiền triết gia ngôn, trong đó có mấy câu tôi đọc mà thấy sợ:

 • Lão Tử trong Khổng Tử gia ngữ viết: Người thông minh nhận xét sâu sắc ấy thế lại thường mang mình đến chỗ chết, là vì thích chê bai mà bàn tán việc người. Những kẻ học rộng biện luận thông suốt, mà thường hay bị nguy hiểm, bởi họ có tính hay phơi bày những việc xấu của người.
 • Trạng Nguyên Thần trong Thúc Thư Tử viết: Những người tư chất thông minh, quan sát sắc bén thâu lợi gấp bội người tầm thường, ngược lại cái hại cũng thế. Vì thế cho nên thông minh mà không khôn (triết) sẽ rước vạ về cho mình.

Đọc mà thấm thía. Càng thấy cần tập trung tinh lực thực hiện những mục tiêu căn bản, chủ yếu của đời mình, hết sức tránh mọi sự mất thời giờ vô ích. Không biết có làm được như vậy không… Chính Cụ Hồ cũng có lúc phải thốt lên Thế sự nan (Việc đời khó)

*

*         *

Báo Nhân Dân chuẩn bị in lại tại Sài Gòn. Nghe nói đó là do một cuộc họp nội bộ Đảng ở cơ quan thường trực báo Nhân Dân tại Sài Gòn, khi biểu quyết, chỉ vì hơn một phiếu mà quyết định in báo được thông qua.

Tối 13/4, tôi thức đến 3:00 sáng ở nhà in cùng anh em thu trang báo phát từ Hà Nội để in la-phieu-tren-que-huong-co-do-sao-vang.jpglại, nhưng không thành, đành bỏ dở. Hôm sau lại cùng anh em thu lần thứ hai. Không ngờ khi bản phát trang 3 báo Nhân Dân ra ngày 15/4, thì dần hiện ra bài Lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng đăng hết hai phần ba trang báo. Mà như thế mới là đăng có một nửa, hôm sau sẽ đăng nốt. Bài ký tên Nguyễn Trung với ảnh của Trần Thăng. Anh Phan Quang trực hôm đó đến cạnh bắt tay tôi chúc mừng. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng: Thế là Nguyễn Trung bắt đầu viết báo rồi. Cố lên.

6 giờ sáng ngày 17/4, tờ báo in thử thứ hai phát hànhPhan Quang.jpg cùng lúc với tờ in ở nhà in báo Nhân Dân  phố Tràng Tiền Hà Nội. Cách nhau 1800 cây số. Tôi cũng tham gia làm số này cùng các anh Lê Hưng, Văn Phú và các bạn ở Thông Tấn Xã mới chuyển sang, trong đó có Lê Xuân Vượng, Nguyễn Văn Khiêm, Trương Văn Thệ… Có cả anh Nguyễn Văn Tiến, con trai ông Tôn Thất Vỹ tức Nguyễn Minh Vỹ là cán bộ sang hỗ trợ.

Từ ngày 15/4, cơ quan được nhận thêm ngôi biệt thự số 82 đường Yên Đổ, sau này đổi tên thành Lý Chính Thắng tên một bí thư thành ủy Sài Gòn. Đây là một vi la kiểu Pháp, tư gia của một gia đình người Hoa quốc tịch Pháp, sau giải phóng mới đi Pháp định cư. Khuôn viên vuông vức, mặt tiền rộng có hai cổng. Một cổng ở bên trái xe hơi đi vào được tận hai ga ra phía trong. Một cổng lớn giữa mặt tiền chỉ mở khi đón khách sang. Khu nhà chính xây trên nền cao đá xanh. Vườn trong khuôn viên trồng hoa mẫu đơn, mé phải có hai cây trứng gà cao, phía trong là hai cây sơ ri cành là là chi chít quả. Xen kẽ là hàng chuối lá, quả to, khi ăn thì tước vỏ ngoài, ăn cả vỏ trong và thịt chuối rất ngọt. Tôi mơ mộng, gọi đây là Vườn Anh Đào theo tên một vở kịch của Txêkhốp. Nhà rộng, tha hồ chọn chỗ ở. Tôi đến đây ở chỉ sau vợ chồng anh Hồng Cảnh Yên, từng quen biết anh Thép Mới hồi ở rừng. Vợ anh Yên là chị Thanh có mang, anh chọn ở buồng dưới và lấy một buồng bên cạnh làm chỗ nấu nướng. Giữa hai buồng là cầu thang dẫn lên gác nhỏ. Tôi chọn buồng ở gác này. Bà cụ Năm là người làm cũ ở đây kể là buồng này chưa ai ở. Nhà dưới trước chỉ là nơi thờ Phật và gia tiên. Nhà chủ có cô con gái học nha khoa, tốt nghiệp, ông bà định bảo con về ở cùng nhà nên mới xây cái nhà nhỏ này ở góc vi la. Con gái về thấy nhà như vậy, không về nữa. Từ đó phòng trên bỏ hoang. Không điện, không nước. Nhưng tôi vẫn chọn ở đây vì riêng rẽ, đi khóa về mở, lại có cái lô gia to ngồi đấy với tay là hái được trái sơ ri. Tôi lại lên gác nhà giữa lấy được một cái bàn gỗ mặt tròn nguyên tấm chân quì rất đẹp, ngồi uống trà thì tuyệt. Đọc sách, viết lách cũng thuận lợi. Tạm thời quần áo và sách vở tôi đều để trong những thùng mì ăn liền rỗng. Thế là ổn.

Đúng ngày ra số báo đầu tiên chính thức in ở Sài Gòn, hai bạn Nguyễn Hữu Vân và Đinh Bá Đào vào làm thư ký xuất bản. Hữu Vân gặp mình là kể hồi Vân làm phòng thư ký ở Hà Nội thấy bài Lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng ai cũng bảo là của Thép Mới, ghi cả trên ma két như thế. Anh Nguyễn Thọ chỉ cười, không nói gì. Mấy hôm trước, cô Băng Tâm mới vào cũng nói bài Dạo quanh Sài Gòn Tết Bính Thìn là của anh Thép Mới viết. Ban văn nghệ thì nổ ra tranh cãi. Số đông nói của Thép Mới, nhưng đề tên khác. Anh Trần Đĩnh ngồi đó cũng chẳng nói gì. Anh Chính Yên thì cương quyết phản bác, anh bảo không phải Thép Mới, vì văn Thép Mới là văn tri hô ôi cây lúa Việt Nam, ơi chàng trai Cà Mau. Đằng này là loại văn khác hẳn, lấy sự chính xác làm chính, thuyết phục người đọc bằng dữ kiện không phải bằng lời văn. Anh Nguyễn Thọ và anh Trần Đĩnh thừa biết Nguyễn Trung là tôi.

Ngay tối mới vào, Đinh Bá Đào lên ngủ với tôi ở cái giường sắt mới kê. Tâm sự một lát, Đào bảo lấy vợ đi, tao biết có đứa yêu mày đấy. Anh nói tên, tôi bảo đến mặt cô ấy tôi còn không nhớ, chỉ nhớ có người tên như thế. Đào bảo để tao kiếm ảnh cho mày. Cứ thế, anh quả là quá nhiệt tình với tôi như hồi đi chùa Hương năm 1959 vậy.

Tuy không phải trách nhiệm, nhưng cả hai số báo 20, 21/4 tôi đều thức ở nhà in cùng các bạn làm đến xong mới về ngủ.

Chiều 22/4 lại viết bài Chuyện kể về một cử tri vắng mặt viết về Lê Thị Hồng Gấm. Định viết một bài độc đáo cả về hình thức lẫn nội dung, gồm các tít nhỏ: Chuyện má Ba Quế kể; Chuyện Ba Một Phước kể; Ý kiến cô Tám Lê Thị Huyền Anh. Hí hửng đưa anh Thép Mới, mãi chẳng thấy anh nói gì, có lẽ vứt sọt rác rồi.

*

*       *

Sáng 24/4, nhảy ba chuyến xe đò, đi chuyền mới tới được Cà Mau lúc 17:00. Tìm ngay đến Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp ban bầu cử nhận phù hiệu, hỏi kế hoạch rồi tìm về nhà em Nhàn.

Nhà toàn bằng tôn kể cả vách lẫn mái. Gần đầm đầy cỏ lác và bèo nên muỗi vo ve suốt, vơ tay là nắm được muỗi. Nhàn bảo vào màn mới nói chuyện được. Em đang mang bầu gần tháng sinh. Nhờ chuyến công tác này mà tôi đem được cho em toàn bộ tã lót Hà Nội gửi vào cho Nhàn, chủ yếu là của chị Thủy và em Trang

Sáng 25/4 đi bầu cử ở tổ 10 phường 5 cùng các vị lãnh đạo tỉnh. 12:00 gọi điện về anh Phu hieu can bo bau cu.pngThép Mới đọc bản tin đầu tiên. 20:00 lại bản tin thứ hai. Anh Thép Mới ở Sài Gòn nghe rõ nói Tốt! Tốt!. 26/4 ở lại lấy thêm tài liệu. Ăn cơm nhà em Nhàn được mấy bữa. Nhà em có giàn mướp đắng che kín lối vào, mướp rất sai quả mà lại ngọt, không đắng. Hai cháu Hải Hà có bác về líu lo nói đủ thứ chuyện, bé Hà ra chỗ người ta vét đầm mò được cái hộp điện thoại chống ngấm nướcTin Bau Cu.png cũng cho bác, đến nay tôi vẫn giữ, cảm cái tình của cháu. Sáng 27/4 về. Hôm sau viết bài về bầu cử, anh Thép Mới không thích bài đó. Anh khen bài Cai lậy đang mùa gặt rộ (đăng 19/4) là bài mình viết rất dễ dàng. Còn bài Lá phiếu trên quê hương cờ đỏ sao vàng mà mình rất tự hào thì anh phê là viết chưa chặt, khó nhớ. Thật thấm thía. Mình chưa quản được các bài lớn như thế.

Tổng kết cả tháng 4/1976, mình viết được bốn bài, làm một tin về triển lãm công nhân thành phố Hồ Chí Minh, gọi điện hai lần về tin bầu cử ở Cà Mau, đi công tác hai đợt 6 ngày ở Tiền Giang và 4 ngày ở Cà Mau. Tham gia in thử các số báo 15,17/4 và hai số đầu in tại thành phố Hồ Chí Minh 20, 21/4. Suốt một tháng như vậy, dù đi rất xa, vất vả vậy mà không ốm đau gì cả. Thật là mừng, niềm vui được làm việc đã đẩy lùi bệnh tật.

Đầu tháng 5 rất bận, nhưng gần như tối nào cũng cố đọc Le Vrai Sorge (Con người thật của Sorge) của Goliakov và Ponizovsky viết về nhà tính báo xô viết vĩ đại đã báo tin chiến tranh thế giới sẽ nổ ra ngày 22/6/1940. Đọc mà chú ý nhất đến Sorge với hai tư cách là con người bình thường và nhà báo. Thật là một con người quí như kim cương, cứng rắn vô cùng mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Vinh dự cho anh bị kẻ thù xử tử đúng ngày chiến thắng tháng 7/1944 vĩ đại của Tổ quốc anh. Katia của anh cũng thật tuyệt diệu. Còn Katia của mình?… Theo Đinh Bá Đào thì đó là…

Ngày 8/5 Trần Duy Thăng chở mình trên honda đi Mỹ Tho, về Vĩnh Kim dự một đám cưới rồi đi công trường thủy lợi Xuân Hòa đào kênh Chợ Gạo. Trời nắng gắt. 12/5 lại dùng honda đi Hố Nai gặp chị Hai Liên chủ tịch huyện Thống Nhất Đồng Nai liên hệ trước để hôm sau đi xe hơi, cùng chị tìm đến chỗ toàn dân công giáo di cư ấp Bùi Chu đang gặt. Ô tô phải để lại, hai chúng tôi cùng chị lên máy cày đến chỗ đồng bào đang gặt lúa 73/2. Đoạn cuối phải đi bộ. Anh Thăng mang máy ảnh và đồ nghề nặng, lại đem theo khẩu K54 càng nặng, mồ hôi nhễ nhại. Anh bảo mang đi cho nó chắc ăn. Vụ Vinh Sơn đang còn dư âm, ai cũng cần cảnh giác nhất là khi đi vào vùng công giáo toàn tòng như thế này. Tôi thì nghĩ bọn xấu nấp kín, mình đi giữa đường, nó bắn lén thì cũng không đáp trả kịp. Bèn nói anh vác đồ nặng, đưa tôi giữ giùm khẩu súng cho vào ba lô cho chắc. Tôi nhắc anh khi chụp ảnh nên cố chụp rõ thánh giá bà con đeo và chú ý chụp chị Hai Liên tiếp xúc với bà con. Bữa trưa bà con cùng chúng tôi ăn ngay tại ruộng, dưới tấm bạt che nắng. Anh Thăng nói nhỏ anh cẩn thận đấy, tôi thấy ăn cuốn mà họ rửa rau sống ngay tại mương dẫn nước vào ruộng. Tôi nghe, nhưng chị chủ tịch ăn gì, tôi ăn nấy. Nhờ đó tôi được nghe chị kể rành rọt từng vụ trấn áp, bắt bớ bọn phản động mà tự nhiên giản dị như một phụ nữ kể chuyện mua rau mua cá ở chợ, không có gì là nghiêm trọng cả. Về đến nhà là tôi viết ngay bài, kèm ảnh của Trần Thăng. Bài gặt ở ấp Bùi Chu Hố Nai này tuy ngắn nhưng đầy chất tiểu thuyết, khác hẳn ở đồng bằng Bắc Bộ. Bài gửi ra là Hà Nội cho đăng ngay.

Cả buổi sáng chủ nhật 16/5, tôi ở nhà bác Tường gái, vợ họa sĩ Lemur. Vợ chồng Vân Anh – Phúc nhiệt tình chuẩn bị đồ trang trí chỗ ở mới của tôi, nào là tranh, phù điêu, tượng… Nghĩ mà thương các em quá, ba đứa trẻ, một bà già mất trí và hai vợ chồng điếc câm, sống nhờ vào tiền sửa xe của người đàn ông điếc câm. Cả nhà đều nhịn ăn sáng, chỉ có cháu út mới biết nói là được ăn cơm nguội để dành từ chiều hôm trước. Tôi mang cho em tất cả những gì mình có: bột xúp, đậu, đường, xà phòng và cả tượng Chúa Cứu thế mua được ở vỉa hè vì quá đẹp… Buổi chiều, hai vợ chồng cùng mình trang trí căn buồng nhỏ ở 82 Lý Chính Thắng. Bác Phương biết tin cũng đi xe buýt đến thăm xem thiếu cái gì thì cho cái ấy. Sau đó là em Như Ý con cô Bảy, hôm qua đã đến, hôm nay lại đến lau cả sàn buồng sạch bong. Xem em cong người lau đến sạch những chỗ bẩn lâu ngày, thấy rõ em có tinh thần tự lực, không như mẹ em, thấy khổ là bảo con cứ đưa mẹ về Sài Gòn, thằng Thành với con Nhàn nó không khi nào bỏ mẹ đâu, ở đây khổ quá.

Ngày 20/5 nhận thư cháu Nguyễn Hoàng Hải con đầu của Nhàn – Long báo tin mẹ vừa Me va co Nhan.jpgsinh em trai ngày 13/5, nặng 2 ký 700 gam, mới được tám tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ. Ngày 21/5 xin nghỉ phép đi Cà Mau. Không còn vé Cà Mau, đành đi Bạc Liêu. Đến Bạc Liêu cũng hết vé đi Cà Mau đành liều lên xe đi Hộ Phòng, chẳng biết là đâu, chỉ biết dù sao cũng gần Cà Mau hơn. Đến bến xe Hộ Phòng, không còn xe đi Cà Mau, đang lo thì gặp một anh bạn ở cạnh nhà em Nhàn, bèn nhờ anh mang hộ cái túi du lịch đầy các cuộn giấy vệ sinh các lon sữa Ông Thọ và đủ thứ bánh kẹo có thể mua về cho hai đứa trẻ. Đang lúng túng sau khi xe anh bạn chạy, chưa biết đi cách nào thì gặp một nhóm lính Bắc, gặp nhau là mừng quá. Các bạn là một nhóm ba nam bốn nữ cần về Cà Mau mà chờ mãi xe bên quân đội chưa đến đón. Một anh xe lôi bảo có đi không, tôi nói có, anh bảo đi thì phải bao cả xe, mười người.  Tôi hỏi các bạn bộ đội có đi không, các bạn bảo muốn đi, nhưng kẹt là chúng em hết tiền rồi. Tôi hỏi giá rồi mời bảy bạn cùng đi, tôi bao hết. Cái xe máy khỏe, kéo sau một cái moóc dài như cái thuyền, thừa chỗ chở tám chúng tôi. Nhưng đi được một lát, đến đoạn đờng xấu quá, mới rải đá, đi thử vài phút anh lái xe bảo đi thế này, bể bánh thì hết vốn. Tôi không đi nữa, trả lại nửa tiền. Xin mời các cô chú xuống cho tôi quay về. Chúng tôi đành chiếu hướng Cà Mau mà đi. Tôi còn lành lặn chứ các anh chị thì có mấy thương binh đi rất chậm. Họ ái ngại bảo tôi có việc cứ đi trước đi, chúng em đi chậm may ra lại gặp xe quân đội thì sao… Tôi đành hăm hở đi một mình trong đêm tối. Yên tâm vì biết giờ này các em đã nhận được đồ anh bạn mang hộ về và cũng biết tôi sẽ về sau. Me con Huong Giang.pngHơn mười giờ đêm, tôi đến nhà, gặp cả hai vợ chồng em và  ba thằng cu xinh xắn. Cùng ăn với gia đình các em mấy bữa, hôm nào cũng đòi ăn mướp đắng mà ngọt của nhà. Sáng 24/5 lại về Sài Gòn. Thiếu xăng dầu quá nên xe cộ cũng khó khăn. Đi xe đò, xe lam, xe lôi và cuối cùng là đi bộ, thật vất vả nhưng lòng rộn ràng vui, nhớ mãi khuôn mặt ba đứa cháu trai xinh xắn. Tình cảm nhất vẫn là cháu Hà.

Tối 26/5 anh Nguyễn Ngọc Lương đến chơi báo sắp đi Hà Nội. Mình đem áo, vải, tấm ni lông trải bàn, giỏ nhựa đến nhờ anh mang ra cho gia đình. Xa gia đình có được người thân như anh chị Lương thật là may mắn, anh chị coi như em, lo cho mọi thứ, anh còn cho cả một áo sơ mi hoa rất nhã, vì thấy chú toàn đồ bộ đội, không phải đi đâu cũng tiện. Mình chưa đi bộ đội bao giờ, quần áo bộ đội đều do Thùy và Nguyễn Xuân An cho. Nhờ chuyến đi này mà anh Lương đem về cho cái ảnh anh chụp mẹ con Hương Giang ở ban công 16 Hàng Da thân thương của mình.

Sáng chủ nhật 30/5/1976 đến thăm cậu Vượng, nhưng không gặp, lại đến nhà các cô Chí, Ý, Trung. Buổi chiều, bác Phương, anh Phạm Vinh, Kim Anh và bốn con lại chơi. Anh Phạm Vinh là đích tôn của Ông ngoại. Anh bằng tuổi chị Việt An tôi, coi như một cặp anh em thân thiết từ nhỏ. Năm 1954, Hà Nội giải phóng, anh vô tư đi thẳng vào nhà số 5 phố Hàng Da, không hề nghĩ rằng gia đình tôi có thể rời Hà Nội ra đi theo đợt di cư lớn Ngô Đình Diệm hồi đó kêu gọi. Anh được chỉ sang nhà số 16 ngay trước mặt. Gặp đủ mọi người trong gia đình tôi, kể cả chị Việt An thân thiết của anh. Anh dạy chúng tôi hát bài Giải phóng Điện Biên, nói rõ Trần Đình là bí danh của Điện Biên Phủ trong câu cuối phá tan Trần Đình. Mới hơn bốn mươi mà trông anh già quá, rất thương. Cả nhà trò chuyện gần hai giờ… Mắt anh vẫn đẹp, kiểu mắt bồ câu, nhưng đượm buồn.

Chiều 1/6, họp tổ Sài Gòn, anh Thép Mới nhắc mình nên xóa bỏ hết mặc cảm đi mà yên tâm lao vào viết. Mình nghe cũng chẳng mừng, chỉ biết vậy thôi. Những năm tháng qua, quả là nặng nề, nếu không có một niềm tin sâu xa vào tương lai dân tộc, không có một lòng tha thiết với tiếng ta, một niềm lạc quan bất trị, có lẽ cuộc sống mong manh của mình đã tắt ngóm từ lâu rồi.

Tối mưa rả rích. Đọc Hồ Hữu Tường 41 năm làm báo và François Sagan Một chút mặt trời trong nước lạnh. Đọc để biết người Sài Gòn đã đọc những gì để hiểu họ hơn thôi.

Hai hôm sau, suốt buổi tối không làm được việc gì. Vẫn mưa rả rích. Vợ chồng Vân Anh điếc câm lại đến nhờ xin việc làm. Bà Năm nấu cơm cho tập thể kéo tôi vào nhà nói chuyện. Cụ bảo ông chủ cũ đau bao tử, ăn uống kiêng khem, khổ lắm. Cậu cẩn thận đấy, dạo này thấy gầy quá. Cuối cùng lên phòng viết thư cho mẹ. Thư chẳng vui gì. Người có lòng sao mà ít. Suốt cả ngày hôm nay lo tường thuật Đại hội thống nhất công đoàn toàn quốc. Môi trường công nhân lao động bao giờ cũng thân thuộc với mình. Gặp ông Hoàng Quốc Việt chủ tịch tổng công đoàn cũng thấy ông thật giản dị, gần gũi, ông bảo chú không hút thuốc như thế là rất tốt, nghe nói nhiều nhà báo không có thuốc lá là không viết được, họ bảo, không có tí khói đầu óc không hoạt động. Bảy giờ tối mới vè ăn cơm. Bà Năm thương để cơm trên than hồng cho nóng. Thành ra mệt mà vui vì công việc chạy. Có điều ai gặp cũng kêu là gầy quá. Dượng Trần Hữu Cầm mới gặp hôm 29/5 cũng nói như vậy. Có lẽ do thiếu ngủ quá mà thôi. Bèn tự bồi dưỡng bằng ăn